Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen"

Transkript

1 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

2 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009

3 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Indledning 5 2 Tabeller 6 2. AKT-vejledere/lærere Læsevejledere It-vejledere Dansk som andetsprogsvejledere Evalueringsvejledere Koordinatorer for specialundervisning Matematikvejledere Naturfagsvejledere Sundhedsvejledere Motorikvejledere SSP-lærere Vejledere i forhold til sprogfag Skolebibliotekarer Generelle spørgsmål vedr. ressourcepersoner Uddannelse på tværs af funktionerne 37

5 Indledning Dette bilag til EVA s undersøgelse af særlige ressourcepersoner i folkeskolen indeholder i tabelform resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt skoleledere i danske folkeskoler. Der er tale om en stikprøveundersøgelse der er besvaret af skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen indgår som en del af datagrundlaget for evalueringen. Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende kunne besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Derudover er spørgsmålene hvor respondenterne skulle angive et antal f.eks. antal timetal pr. ressourceperson også indeholdt. I disse tabeller er gennemsnittet og standard afvigelsen dvs. den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet angivet. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Dette skyldes at hovedparten af spørgsmålene omhandler specifikke typer af ressourceperson, og det er kun de skoler der har den pågældende funktion der er blevet bedt om at besvare spørgsmålene. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt figurerer således ikke. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 5

6 AKT-vejledere/lærere ) Har I AKT-lærere/AKT-vejledere på skolen? (Vi tænker her på personer der varetager AKT-arbejde på skolen. Disse personer kan have forskellige uddannelser fx som lærer eller pædagog samt forskellige faglige kvalifikationer) {Sæt en markering} Ja vi har vores egen/egne Ja, men vores AKT-lærer/vejleder er ansat som lærer på en anden skole 3 Nej Ubesvaret 2 2) Skelner I på skolen mellem henholdsvis AKT-lærere og AKT-vejledere på den måde at de har forskellige funktioner? (AKT-vejledere benævnes på nogle skoler som AKT-koordinatorer. I det følgende bliver betegnelsen vejledere anvendt for denne funktion) Ja, AKT-lærere og AKT-vejledere har forskellige funktioner 4 3 Nej, vi bruger ikke denne skelnen Ubesvaret 4 AKT-vejledere på de skoler der skelner mellem vejledere og lærere 3) Det gennemsnitlige antal AKT-vejledere pr. skole (N=37) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange AKT-vejledere har I på skolen? 4) Er nogle af AKT-vejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for AKT- området? Ja Nej Ubesvaret 32 5) I hvilken grad vurderer du at AKT-vejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 5. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 9 54 I nogen grad 4 40 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i børn med særlige behov i forhold til adfærd, kontakt og trivsel I høj grad 29 8 I nogen grad 5 4 I mindre grad Ubesvaret 326 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 6

7 6) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som AKT-vejleder (N=36) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som AKT-vejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 7) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-vejledernes AKT-arbejde på jeres skole på nuværende tidspunkt 7. AKT-vejlederne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad 4 39 I nogen grad 5 42 I mindre grad 6 7 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne arbejder i klassen med fokus på enkelte elever I høj grad 2 32 I nogen grad I mindre grad 4 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne gennemfører forløb med hele klasser/grupper af elever i samarbejde med klassens lærere I høj grad 0 27 I nogen grad 6 43 I mindre grad 0 27 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne gennemfører vejledningsforløb med lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 8 22 I nogen grad 2 57 I mindre grad 7 9 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra andre lærere I høj grad 7 49 I nogen grad 4 40 I mindre grad Ubesvaret AKT-vejlederne orienterer skolens andre lærere om ny viden/nye initiativer inden for området, fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 8 22 I nogen grad 5 4 I mindre grad 30 Slet ikke Ubesvaret 325 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 7

8 7.7 AKT-vejlederne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 7 9 I nogen grad 8 49 I mindre grad 0 27 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til det samlede AKT-arbejde I høj grad I nogen grad 8 22 I mindre grad 5 4 Slet ikke Ubesvaret 325 9) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-vejledernes samarbejde med skoleledelsen? 9. AKT-vejlederne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad 9 25 I nogen grad 4 39 I mindre grad 9 25 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne holder ledelsen informeret om elever der har særlige behov I høj grad I nogen grad Ubesvaret AKT-vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til AKT-området I høj grad 22 6 I nogen grad 3 I mindre grad 2 6 Slet ikke Ubesvaret 326 0) Er der en funktionsbeskrivelse for AKT-vejlederne? Ja Nej Ubesvaret 325 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 8

9 ) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 9 3 særlig for vores skole Ubesvaret 333 AKT-lærere på de skoler der skelner mellem vejledere og lærere 2) Det gennemsnitlige antal AKT-lærere pr. skole (N=38) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange AKT-lærere har I på skolen? 3 3 3) Er nogle af AKT-lærerne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for AKT- området? Ja Nej Ubesvaret 32 4) I hvilken grad vurderer du at AKT-lærernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 4. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 9 23 I nogen grad 20 5 I mindre grad 7 8 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i børn med særlige behov i forhold til adfærd, kontakt og trivsel I høj grad 9 48 I nogen grad 5 38 I mindre grad 4 0 Slet ikke Ubesvaret 322 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 9

10 5) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som AKT-lærer? (N=33) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som AKT-vejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 6) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-lærernes AKT-arbejde på nuværende tidspunkt 6. AKT-lærerne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad 8 47 I nogen grad 4 37 I mindre grad 4 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne arbejder i klassen med fokus på enkelte elever I høj grad 23 6 I nogen grad 3 34 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne gennemfører forløb med hele klasser/grupper af elever i samarbejde med klassens lærere I høj grad 7 45 I nogen grad 2 32 I mindre grad 6 6 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne gennemfører vejledningsforløb med lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 2 5 I nogen grad 5 39 I mindre grad 8 47 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra andre lærere I høj grad 5 3 I nogen grad 9 50 I mindre grad 3 34 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne orienterer skolens andre lærere om ny viden/nye initiativer inden for området, fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 3 I nogen grad 5 39 I mindre grad 9 50 Slet ikke Ubesvaret 324 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 0

11 6.7 AKT-lærerne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 3 8 I nogen grad I mindre grad 2 32 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne varetager koordinerende opgaver i forhold til det samlede AKT-arbejde I høj grad 5 3 I nogen grad 2 32 I mindre grad 0 26 Slet ikke Ubesvaret 324 7) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-lærernes samarbejde med skoleledelsen? 7. AKT-lærerne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad 5 3 I nogen grad 4 37 I mindre grad 2 32 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne holder ledelsen informeret om elever der har særlige behov I høj grad 5 39 I nogen grad 3 34 I mindre grad 8 2 Slet ikke Ubesvaret AKT-lærerne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til AKT-området I høj grad 7 8 I nogen grad 9 50 I mindre grad 0 26 Slet ikke Ubesvaret 324 8) Er der en funktionsbeskrivelse for AKT-lærerne? Ja 2 54 Nej Ubesvaret 323 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

12 9) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 3 4 særlig for vores skole Ubesvaret 34 AKT-vejledere på de skoler der ikke skelner mellem vejledere og lærere 20) Det gennemsnitlige antal AKT-vejledere pr. skole (N=273) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange AKT-vejledere har I på skolen? 2 2) Er nogle af AKT-vejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for AKT- området? Ja Nej Ubesvaret 84 22) I hvilken grad vurderer du at AKT-vejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 22. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad I nogen grad 7 42 I mindre grad 22 8 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i børn med særlige behov i forhold til adfærd, kontakt og trivsel I høj grad 97 7 I nogen grad I mindre grad 4 Slet ikke Ubesvaret 83 23) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som AKT-vejleder? (N=245) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som AKT-vejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 24) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-vejledernes AKT-arbejde på jeres skole på nuværende tidspunkt 24. AKT-vejlederne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad I nogen grad I mindre grad 27 0 Slet ikke Ubesvaret 85 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2

13 24.2 AKT-vejlederne arbejder i klassen med fokus på enkelte elever I høj grad I nogen grad I mindre grad 34 2 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne gennemfører forløb med hele klasser/grupper af elever i samarbejde med klassens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 58 2 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne gennemfører vejledningsforløb med lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 37 4 I nogen grad 0 40 I mindre grad Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra andre lærere I høj grad 5 42 I nogen grad 6 42 I mindre grad 42 5 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne orienterer skolens andre lærere om ny viden/nye initiativer inden for området, fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 35 3 I nogen grad 8 43 I mindre grad Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret 86 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 3

14 24.8 AKT-vejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til det samlede AKT-arbejde I høj grad I nogen grad 5 42 I mindre grad 44 6 Slet ikke Ubesvaret 86 25) I hvilken grad indgår følgende elementer i AKT-vejledernes samarbejde med skoleledelsen? 25. AKT-vejlederne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad I nogen grad I mindre grad 84 3 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne holder ledelsen informeret om elever der har særlige behov I høj grad I nogen grad I mindre grad 0 4 Slet ikke Ubesvaret AKT-vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til AKT-området I høj grad I nogen grad 7 43 I mindre grad 22 8 Slet ikke Ubesvaret 88 26) Er der en funktionsbeskrivelse for AKT-vejlederne? Ja Nej Ubesvaret 90 27) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 33 8 særlig for vores skole Ubesvaret 82 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 4

15 Læsevejledere 28) Har I læsevejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men vores læsevejleder er ansat som lærer på en anden skole 4 Nej Ubesvaret 3 29) Det gennemsnitlige antal læsevejledere pr. skole (N=322) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange læsevejledere har I på skolen? 2 30) Er nogle af læsevejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som læsevejleder? Ja 6 50 Nej Ubesvaret 38 3) I hvilken grad vurderer du at læsevejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 3. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 6 2 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i læsning I høj grad I nogen grad 5 6 I mindre grad 0 Slet ikke Ubesvaret 40 32) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som læsevejleder? (N=33) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som læsevejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 33) I hvilken grad indgår følgende elementer i læsevejledernes arbejde på nuværende tidspunkt 33. Læsevejlederne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad 4 35 I nogen grad 32 4 I mindre grad 52 6 Slet ikke Ubesvaret 40 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 5

16 33.2 Læsevejlederne gennemfører forløb i klassen i samarbejde med klassens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 48 5 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne gennemfører vejledningsforløb med andre lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 6 36 I nogen grad 6 50 I mindre grad 38 2 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra lærere I høj grad 97 6 I nogen grad 0 34 I mindre grad 4 4 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne tester elever I høj grad I nogen grad I mindre grad 35 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad I nogen grad I mindre grad 34 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 40 2 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret 40 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 6

17 33.8 Læsevejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til den samlede læseindsats I høj grad I nogen grad I mindre grad 7 5 Slet ikke Ubesvaret 37 34) I hvilken grad indgår følgende elementer i læsevejledernes samarbejde med skoleledelsen? 34. Læsevejlederne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad I nogen grad 6 36 I mindre grad Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne holder ledelsen informeret om elever der har særlige behov I høj grad 98 6 I nogen grad I mindre grad 9 6 Slet ikke Ubesvaret Læsevejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til læsning I høj grad I nogen grad 0 32 I mindre grad 3 4 Slet ikke Ubesvaret 42 35) Er der en funktionsbeskrivelse for læsevejlederne? Ja Nej Ubesvaret 4 36) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 78 3 særlig for vores skole Ubesvaret 07 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 7

18 It-vejledere 37) Har I it-vejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men it-vejlederen er ansat som lærer på en anden skole 7 2 Nej Ubesvaret 2 38) Det gennemsnitlige antal it-vejledere pr. skole (N=342) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange it-vejledere har I på skolen? 2 39) Er nogle af it-vejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som it-vejleder? Ja 72 2 Nej Ubesvaret 25 40) I hvilken grad vurderer du at it-vejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 40. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 27 8 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i brug af it i undervisningen I høj grad I nogen grad 7 34 I mindre grad Ubesvaret 2 4) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som it-vejleder? (N=336) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som it-vejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 42) I hvilken grad indgår følgende elementer i it-vejledernes arbejde på nuværende tidspunkt 42. It-vejlederne gennemfører på egen hånd forløb med klasser eller grupper af elever I høj grad 54 6 I nogen grad I mindre grad 6 34 Slet ikke Ubesvaret 20 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 8

19 42.2 It-vejlederne deltager i forløb i klasserne i samarbejde med klassens lærere I høj grad I nogen grad 6 47 I mindre grad Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne gennemfører vejledningsforløb med lærerne med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 6 8 Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne giver sparring på tekniske spørgsmål fra skolens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 20 6 Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne giver sparring på spørgsmål vedrørende pædagogisk anvendelse af it fra skolens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 35 0 Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne afholder kurser for skolens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 8 24 Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området, fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 0 32 I nogen grad 75 5 I mindre grad 55 6 Slet ikke Ubesvaret 9 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 9

20 42.8 It-vejlederne fører tilsyn med skolens it-udstyr I høj grad I nogen grad 63 8 I mindre grad 27 8 Slet ikke Ubesvaret 20 43) I hvilken grad indgår følgende elementer i it-vejledernes samarbejde med skoleledelsen? 43. It-vejlederne holder ledelsen informeret om anvendelse af it i undervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 5 5 Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne holder ledelsen informeret om elever der har særlige behov, fx elever med behov for it-rygsække I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret It-vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til anvendelse af it I høj grad I nogen grad I mindre grad 32 9 Slet ikke Ubesvaret 23 44) Er der en funktionsbeskrivelse for it-vejlederne? Ja Nej Ubesvaret 2 45) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen særlig for vores skole Ubesvaret 87 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 20

21 Dansk som andetsprogsvejledere 46) Har I dansk som andetsprogslærere/dansk som andetsprogsvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 6 45 Ja, men vores andetsprogslærere/dansk som andetsprogsvejledere er ansat som lærere på en anden skole 3 Nej Ubesvaret 4 47) Skelner I på skolen mellem henholdsvis dansk som andetsprogslærere/dansk som andetsprogsvejledere på den måde at de har forskellige funktioner? (Dansk som andetsprogs-vejledere betegnes på nogle skoler som dansk som andetsprogskoordinatorer eller Ja, dansk som andetsprogslærere og dansk som andetsprogsvejledere har forskellige funktioner Nej, vi bruger ikke denne skelnen Ubesvaret 98 Dansk som andetsprogsvejledere på de skoler der skelner mellem vejledere og lærere 48) Det gennemsnitlige antal dansk som andetsprogsvejledere pr. skole (N=33) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange dansk som andetsprogsvejledere har I på skolen? 49) Er nogle af dansk som andetsprogsvejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som dansk som andetsprogsvejleder? Ja 9 24 Nej Ubesvaret ) I hvilken grad vurderer du at dansk som andetsprogsvejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 50. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 7 49 I nogen grad 2 34 I mindre grad 3 9 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad 9 24 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret 325 5) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som dansk som andetsprogsvejleder? (N=3) 2 39 I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som dansk som andetsprogsvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2

22 52) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogsvejledernes arbejde på nuværende tidspunkt 52. Vejlederne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad 3 36 I nogen grad 7 9 I mindre grad 4 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne gennemfører forløb i klassen i samarbejde med klassens lærere I høj grad 9 25 I nogen grad 3 I mindre grad 4 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne gennemfører vejledningsforløb med andre lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 8 22 I nogen grad 7 47 I mindre grad 6 7 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra lærere I høj grad 8 49 I nogen grad 4 38 I mindre grad 2 5 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne tester elever I høj grad 2 33 I nogen grad 0 28 I mindre grad 9 25 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 3 I nogen grad 3 36 I mindre grad 6 7 Slet ikke Ubesvaret 326 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 22

23 52.7 Vejlederne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 5 4 I nogen grad 3 36 I mindre grad 8 22 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad 9 25 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret ) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogsvejledernes samarbejde med skoleledelsen? 53. Vejledere holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad 30 I nogen grad 3 35 I mindre grad 5 4 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne holder ledelsen informeret om elever der har dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad 9 24 I mindre grad 2 5 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til dansk som andetsprog I høj grad 8 49 I nogen grad 4 38 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret ) Er der en funktionsbeskrivelse for dansk som andetsprogsvejlederen? Ja Nej Ubesvaret 324 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 23

24 55) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 8 3 særlig for vores skole Ubesvaret ) Det gennemsnitlige antal dansk som andetsprogslærere pr. skole (N=38) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange dansk som andetsprogslærere har I på skolen? ) Er nogle af dansk som andetsprogslærerne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som dansk som andetsprogslærer? Ja 2 30 Nej Ubesvaret ) I hvilken grad vurderer du at dansk som andetsprogslærernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 58. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 4 37 I nogen grad 7 45 I mindre grad 6 6 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad 8 2 I mindre grad 5 3 Slet ikke Ubesvaret 323 Dansk som andetsprogslærere på de skoler der skelner mellem vejledere og lærere 59) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som dansk som andetsprogslærer? (N=38) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som dansk som andetsprogslærer? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 60) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogslærernes arbejde på jeres skole på nuværende tidspunkt 60. Lærerne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad I nogen grad 2 30 I mindre grad 2 5 Slet ikke Ubesvaret 322 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 24

25 60.2 Lærerne gennemfører forløb i klassen i samarbejde med klassens lærere I høj grad 4 35 I nogen grad 7 43 I mindre grad 6 5 Slet ikke Ubesvaret Lærerne gennemfører vejledningsforløb med andre lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 5 3 I nogen grad 7 44 I mindre grad 28 Slet ikke Ubesvaret Lærerne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra lærere I høj grad 2 30 I nogen grad 7 43 I mindre grad 7 8 Slet ikke Ubesvaret Lærerne tester elever I høj grad 8 2 I nogen grad 5 38 I mindre grad 28 Slet ikke Ubesvaret Lærerne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 3 8 I nogen grad 3 33 I mindre grad 5 38 Slet ikke Ubesvaret Lærerne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 3 33 I nogen grad 7 43 I mindre grad 7 8 Slet ikke Ubesvaret Lærerne varetager koordinerende opgaver i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog I høj grad 6 5 I nogen grad 7 8 I mindre grad 6 40 Slet ikke Ubesvaret 322 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 25

26 6) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogslærernes samarbejde med skoleledelsen? 6. Lærerne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad 7 8 I nogen grad 6 42 I mindre grad 9 24 Slet ikke Ubesvaret Lærerne holder ledelsen informeret om elever der har dansk som andetsprog I høj grad 4 36 I nogen grad 2 3 I mindre grad 9 23 Slet ikke Ubesvaret Lærerne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til dansk som andetsprog I høj grad 0 26 I nogen grad 4 36 I mindre grad 28 Slet ikke Ubesvaret Er der en funktionsbeskrivelse for dansk som andetsprogslæreren? Ja 8 45 Nej Ubesvaret ) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 52 særlig for vores skole Ubesvaret 34 Dansk som andetsprogsvejledere på de skoler der ikke skelner mellem vejledere og lærere 63) Det gennemsnitlige antal dansk som andetsprogsvejledere pr. skole (N=5) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange dansk som andetsprogsvejledere har I på skolen? ) Er nogle af dansk som andetsprogsvejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som dansk som andetsprogsvejleder? Ja 8 5 Nej Ubesvaret 240 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 26

27 65) I hvilken grad vurderer du at dansk som andetsprogsvejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer 65. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 4 34 I nogen grad I mindre grad 9 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8 00 Ubesvaret ) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som dansk som andetsprogsvejleder? (N=4) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som dansk som andetsprogsvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 67) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogsvejledernes arbejde på nuværende tidspunkt? 67. Vejlederne gennemfører forløb med enkelte elever eller grupper af elever udenfor klassen I høj grad I nogen grad I mindre grad 2 0 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne gennemfører forløb i klassen i samarbejde med klassens lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret Vejlederne gennemfører vejledningsforløb med andre lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret 243 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 27

28 67.4 Vejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra lærere I høj grad I nogen grad I mindre grad 20 7 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne tester elever I høj grad 37 3 I nogen grad I mindre grad 3 26 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området fx på pædagogisk rådsmøder 67.7 Vejlederne indgår i skole/hjemsamarbejde I høj grad 3 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret 242 I høj grad 20 7 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret Vejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog I høj grad I nogen grad I mindre grad 2 7 Slet ikke Ubesvaret 24 68) I hvilken grad indgår følgende elementer i dansk som andetsprogsvejledernes samarbejde med skoleledelsen? 68. Vejledere holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad I nogen grad 4 35 I mindre grad 3 Slet ikke Ubesvaret 246 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 28

29 68.2 Vejlederne holder ledelsen informeret om elever der har dansk som andetsprog I høj grad 5 44 I nogen grad 5 44 I mindre grad 2 0 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til dansk som andetsprog I høj grad 4 35 I nogen grad I mindre grad 24 2 Slet ikke Ubesvaret ) Er der en funktionsbeskrivelse for dansk som andetsprogsvejlederen? Ja Nej Ubesvaret ) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 6 27 særlig for vores skole Ubesvaret 303 Evalueringsvejledere 7) Har I evalueringsvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 30 8 Nej Ubesvaret 4 72) Det gennemsnitlige antal evalueringsvejledere pr. skole (N=30) 2 I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange evalueringsvejledere har I på skolen? 73) Er nogle af evalueringsvejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som evalueringsvejleder? Ja 7 24 Nej Ubesvaret 333 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 29

30 74) Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af evalueringspraksis I høj grad 7 57 I nogen grad 9 30 I mindre grad Ubesvaret ) Faglig viden og indsigt i evalueringsmetoder I høj grad 5 54 I nogen grad 0 36 I mindre grad Ubesvaret ) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som evalueringsvejleder? (N=27) 99 6 I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som evalueringsvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) 77) I hvilken grad vurderer du at evalueringsvejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 77. Vejlederne deltager i team- og fagudvalgsmøder I høj grad 5 7 I nogen grad 6 55 I mindre grad 2 7 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne gennemfører vejledningsforløb med individuelle lærere med henblik på udvikling af lærernes evalueringspraksis I høj grad 5 7 I nogen grad 5 52 I mindre grad 4 4 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne giver konkret sparring på specifikke spørgsmål fra skolens lærere I høj grad 38 I nogen grad 2 4 I mindre grad 4 4 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne indgår i testning af elever I høj grad 5 7 I nogen grad 5 7 I mindre grad 7 24 Slet ikke Ubesvaret 333 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 30

31 77.5 Vejlederne orienterer skolens lærere om ny viden/nye initiativer inden for området, fx på pædagogisk rådsmøder I høj grad 6 2 I nogen grad 5 52 I mindre grad 6 2 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne varetager koordinerende opgaver i forhold til skolens evalueringspraksis I høj grad 0 34 I nogen grad 3 45 I mindre grad 4 4 Slet ikke Ubesvaret ) I hvilken grad indgår følgende elementer i evalueringsvejledernes samarbejde med skoleledelsen? 78. Vejlederne holder ledelsen informeret om lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i klasserne I høj grad 7 24 I nogen grad 3 45 I mindre grad 5 7 Slet ikke Ubesvaret Vejlederne deltager i strategisk udviklingsarbejde på skolen i forhold til skolens evalueringspraksis I høj grad 3 46 I nogen grad 2 43 I mindre grad 2 7 Slet ikke Ubesvaret ) Er der en funktionsbeskrivelse for dansk som evalueringsvejlederen? Ja 9 63 Nej Ubesvaret ) Funktionsbeskrivelsen er {Sæt en markering ved det udsagn som passer bedst} fælles for kommunen 7 37 særlig for vores skole Ubesvaret 343 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 3

32 Koordinatorer for specialundervisning 8) Har I koordinatorer for specialundervisning på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men vores koordinator er ansat som lærer på en anden skole 0 Nej Ubesvaret 5 82) Det gennemsnitlige antal koordinatorer for specialundervisning pr. skole (N=38) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange koordinatorer for specialundervisning har I på skolen? 2 83) Er nogle af koordinatorerne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som koordinator for specialundervisning? Ja 55 8 Nej Ubesvaret 64 84) I hvilken grad vurderer du at koordinatorerne for specialundervisnings samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 84. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad Ubesvaret Faglig viden og indsigt i specialpædagogik I høj grad I nogen grad I mindre grad Ubesvaret 50 85) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som koordinator for specialundervisning? (N=305) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som koordinator for specialundervisning? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Matematikvejledere 86) Har I matematikvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men vores matematikvejleder er ansat som lærer på en anden skole 4 Nej Ubesvaret 3 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 32

33 87) Det gennemsnitlige antal matematikvejledere pr. skole (N=44) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange matematikvejledere har I på skolen? 88) Er nogle af matematikvejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet matematikvejleder? Ja Nej Ubesvaret ) I hvilken grad vurderer du at matematikvejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 89.Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 40 4 I nogen grad I mindre grad 9 9 Slet ikke Ubesvaret Faglig viden og indsigt i matematikundervisning I høj grad 6 63 I nogen grad 30 3 I mindre grad 4 4 Slet ikke Ubesvaret ) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som matematikvejleder? (N=40) 8 65 I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som matematikvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Naturfagsvejledere 9) Har I naturfagsvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 42 2 Ja, men vores naturfagsvejleder er ansat som lærer på en anden skole 5 Nej Ubesvaret 6 92) Det gennemsnitlige antal naturfagsvejledere pr. skole (N=44) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om følgende: Hvor mange naturfagsvejledere har I på skolen? Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 33

34 93) Er nogle af naturfagsvejlederne på nuværende tidspunkt i gang med at tage en efteruddannelse eller kursus med relevans for arbejdet som naturfagsvejleder? Ja Nej Ubesvaret 36 94) I hvilken grad vurderer du at naturfagsvejledernes samlede kvalifikationer rummer følgende elementer? 94. Vejledningsfaglig viden og indsigt som gør det muligt at gennemføre vejledning med skolens lærere med henblik på udvikling af undervisningen I høj grad 9 44 I nogen grad 2 49 I mindre grad Ubesvaret Faglig viden og indsigt i i naturfagsundervisning I høj grad I nogen grad 3 30 I mindre grad Ubesvaret 39 95) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som naturfagsvejleder? (N=40) 8 65 I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som naturfagsvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Sunhedsvejledere 96) Har I sundhedsvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 4 2 Ja, men vores sundhedsvejleder er ansat som lærer på en anden skole 2 Nej Ubesvaret 8 97) Det gennemsnitlige antal sundhedsvejledere pr. skole (N=40) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange sundhedsvejledere har I på skolen? 98) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som sundhedsvejleder? (N=38) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som sundhedsvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 34

35 Motorikvejledere 99) Har I motorikvejledere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 6 7 Ja, men vores motorikvejleder er ansat som lærer på en anden skole 0 Nej Ubesvaret 7 00) Det gennemsnitlige antal motorikvejledere pr. skole (N=6) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange motorikvejledere har I på skolen? 2 8 0) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som motorikvejleder? (N=55) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som motorikvejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) SSP-lærere 02) Har I SSP-lærere på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men vores SSP-lærer er ansat som lærer på en anden skole 3 Nej Ubesvaret 3 03) Det gennemsnitlige antal SSP-lærere pr. skole (N=278) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange SSP-lærere har I på skolen? 0 04) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som SSP-lærer? (N=263) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som SSP-lærer? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Vejledere i forhold til sprogfag 05) Har I faglige vejledere i forhold til sprogfag (fx tysk, engelsk) på skolen? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne 4 4 Ja, men vores vejleder er ansat som lærer på en anden skole 0 Nej Ubesvaret 2 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 35

36 06) Det gennemsnitlige antal sprogfaglige vejledere pr. skole (N=4) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange sprogfaglige vejledere har I på skolen? 07) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som sprogfaglig vejleder? (N=0) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som AKT-vejleder? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Skolebibliotekarer 08) Har I skolebibliotekarer på skolen som fungerer som ressourcepersoner? {Sæt en markering} Ja, vi har vores egen/egne Ja, men vores skolebibliotikar er ansat som lærer på en anden skole 0 Nej Ubesvaret 3 09) Det gennemsnitlige antal skolebibliotekarer pr. skole (N=30) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange skolebibliotekarer har I på skolen? 2 0) Det gennemsnitlige antal timer hver skole har afsat til funktionen som skolebibliotekar? (N=302) I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om føgende: Hvor mange timer har skolen samlet set afsat til funktionen som skolebibliotekar? (Angiv venligst timetallet som årsnorm og opgjort i klokketimer) Generelle spørgsmål vedr. ressourcepersoner ) I hvilken grad vurderer du at ressourcepersonerne på din skole på nuværende tidspunkt samlet set styrker:. Undervisningen af elever med særlige behov I høj grad I nogen grad I mindre grad Ubesvaret 5.2 Skolens muligheder for inklusion/rummelighed I høj grad I nogen grad I mindre grad 6 4 Slet ikke Ubesvaret 5 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 36

37 .3 Lærernes faglige kompetencer i forhold til almenundervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 32 9 Slet ikke Ubesvaret 7.4 Lærernes planlægning og organisering af almenundervisningen I høj grad I nogen grad I mindre grad 7 20 Slet ikke Ubesvaret 8.5 Skolens pædagogiske ledelse I høj grad I nogen grad 79 5 I mindre grad 20 6 Slet ikke Ubesvaret 8 Uddannelse på tværs af funktionerne 2) Andel af ressourcepersoner der er i gang med at tage en uddannelse/kursus med relevans for området (Tabellen er en samling af spørgsmål fra de enkelte sektioner af spørgeskemaet. Oprindeligt blev der eks. spurgt: Hvilken type af uddannelse med relevans for AKT-området, er AKT-vejlederne i gang med at tage?) Hel diplomudd. Modul fra diplomudd. Andet relevant kursus AKT-vejledere (n = 698) Vejledere i dansk som andetsprog (n = ) 5 Læsevejledere (n = 534) It-vejledere (n = 652) 2 6 Evalueringsvejledere (n = 54) Koordinatorer for specialundervisning (n = 460) Matematikvejledere (n = 7) 27 Naturfagsvejledere (n = 52) ) Andel af ressourcepersoner der har afsluttet en uddannelse/kurser med relevans for området (Tabellen er en samling af spørgsmål fra de enkelte sektioner af spørgeskemaet. Oprindeligt blev der eks. spurgt: Hvor mange AKT-vejledere har på nuværende tidspunkt følgende (gennemførte) uddannelser/kurser med relevans for AKT-området? Hel diplomudd. Modul fra diplomudd. Andre relevante Linjefag i pågældende kurser fag AKT-vejledere (n = 698) Vejledere i dansk som andetsprog (n = ) Læsevejledere (n = 652) It-vejledere (n = 698) Evalueringsvejledere (n = 54) Koordinatorer for specialundervisning (n = 462) Matematikvejledere (n = 7) Naturfagsvejledere (n = 52) Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 37

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Særlige ressourcepersoner i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: Bækholmskolen Skoleår: 2007-08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet dette

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Ressourcepersoners rolle i den. pædagogiske praksis

Ressourcepersoners rolle i den. pædagogiske praksis 50 Ressourcepersoners rolle i den pædagogiske praksis NR. 9 AUGUST 11 Frode Boye Andersen Lektor, programkoordinator i CLOU (Center for Ledelse og Organisationsudvikling), Ledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Læreres brug af test i folkeskolen

Læreres brug af test i folkeskolen Læreres brug af test i folkeskolen - En undersøgelse foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon i april 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Grønlands folkeskole. Tabelrapport

Grønlands folkeskole. Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

EVALUERINGSVEJLEDER på skolen og i distriktet

EVALUERINGSVEJLEDER på skolen og i distriktet Evalueringskultur - hvorfor? Når evalueringskulturen er sat på den skolepolitiske dagsorden i disse år, er det ikke en tilfældighed. Evaluering og dokumentation må i dag ses som en del af skolens grundvilkår.

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau 28. maj 2010 Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2010 gennemført en undersøgelse af udviklingen i det konkrete serviceniveau i folkeskolen fra skoleåret

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i Københavns

Særlige ressourcepersoner i Københavns Særlige ressourcepersoner i Københavns Kommune Særlige ressourcepersoner i Københavns Kommune 2010 Særlige ressourcepersoner i Københavns Kommune 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Indsatser for inklusion i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Indsatser for inklusion i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indsatser for inklusion i folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indsatser for inklusion i folkeskolen 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Mål Får øje på jeres egne udfordringer- brændende platforme. Får et konkret eks. på, hvordan man kan organisere databaseret

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 246 Offentligt Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 -. Anerkendelse af realkompetencer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Tilsyn med privatskoler

Tilsyn med privatskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og ungeforvaltningen Område Nørrebro Griffeldtsgade 44, opg. 2, 2. Sal 2200 København N Tilsyn med privatskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Iqra Privatskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

PLC som reformbryder. Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole. Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015

PLC som reformbryder. Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole. Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015 PLC som reformbryder Læringsvejlederens rolle i den nye folkeskole Oplæg - KL - It i undervisning og læring - 26.08.2015 Roland Hachmann Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling Rhac@ucsyd.dk Det

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: PROVSTEGÅRDSKOLEN Skoleår: 2007/08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere

Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Spørgeskemaundersøgelse blandt klasselærere Bilag til Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10 Ledelse tæt på Horsens den 23.10 Præsentation Lars Kjems 56 år Skoleleder i 15 år, heraf 1 og 3 måneder på Skjoldhøjskolen Skolechef i 7 år Lærer i 7 år Skjoldhøjskolen og hvad der skal ledes Udfordringer

Læs mere