for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for de fremtidige beboere kan det give store problemer."

Transkript

1 23. fbruar årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd vd Bryggbladts dadlin fåt n tilslutning på hvr vr 70% af bbrn, mns dt var andlds spændnd i dn sidst jndm. I Inglf var dt kun md allrstørst bsvær, at dt lykkds, at kmm vr spærrgrænsn på 50%. Bryggbladt ønskr bbrn tillykk md stiftlsrn, g tillykk md, at d slippr fr at kmm i klørn på AJS Østrvld g 'Ibrbn Bgrad. I skrivnd stund siddr Inglfs bstyrls i Bryggbladts lkalr g fjrr, at dt lykkds. Thrbn Bgrad fik altså ikk hld md sit frsøg på at vrtag 700 ljmål på Bryggn, hvilkt nk vil vis sig at vær t hld fr bbrn. Trusln m husljfrhøjlsr i frbindl md mdrnisringr, g Thrbn Bgrads frmfærd i dt hl tagt har vært md til at vrbvis bbrn, m dt frnuftig i at bliv hrr i gt hus. Mn hvad nu, hvrdan sr frmtidn ud fr d andr jndmm undr Nrdn? -Vil Nrdn, sm dt tidligr har lydt, sælg ngl andr jndmm til Bgrad, llr vil bbrn slv kunn byd på drs jndmm, llr hvad skr dr i dt hl tagt? Oplysningr tydr på, at Nrdn ikk vil sælg flr jndmm til Thrbn Bgrad. Slv m Nrdn i først mgang havd slgt samtlig sin jndmm på Bryggn til Bgrad, r dr ngt, dr pgr på, at Nrdn ikk mr vil sætts i frbindls md AJS Østrvld. Bgrads mtal i Børsn af Nrdns vn til at administrr jndmm r ikk bfrdrnd fr t vidr samarbjd, g samtidig vill dt hllr ikk vær gdt fr Nrdns rnmm at frtsætt md at handl md n mand, dr brusr sådan frm vrfr bbrn. Bryggbladt tør drfr gdt vv dn påstand, at dr ikk blivr handlt mr md Bgrad på Bryggn. Mr intrssant blivr dt at s, m bbrn slv kan kmm md tilbud til Nrdn m vrtagls. Flr jndmm har allrd haft følr ud hs Nrdn, g dt skal bliv spændnd at følg udviklingn. Andl sm spkulatin Sm andlshavr r man blvt jr af gn blig, g gså udljr fr d bbr, dr stadig br tillj i jndmmn, g Bryggbladt vil kritisk følg md i, hvrdan d nklt jndmm vælgr, at frmtidn skal vær fr drs andlshavr g ljr. Mang andlshavr har haft prblmr md at kunn kmm af md drs andl ign, g fr ksmpl i Brugsn kan man ug ftr ug s d samm pslag m salg af andlsljlighd. Dt skr i d tilfæld, hvr jndmmn vælgr at sætt andln vldsmt p i pris. Fr dn, dr købr n andl nu vd stiftlsn r dt n øknmisk gvindt, mn fr d frmtidig bbr kan dt giv str prblmr. Bbr, dr har valgt frtsat at b til lj, r stadig bskyttt af ljlvn. Andlsbligfrningn kan ikk bar sætt husljn p sm dt passr dm, g ljrn bør gså i frmtidn vær rganisrt g pass på. at d ikk kmmr til at btal fr audlshavrns spkulatin. Bryggbladt trr s l vfølglig ikk. at dt vil vær sådan, mn,.i vil i d næst numr kigg lidt kritisk på d ntp pståd andlsfrningr g drs bstyrlsr, samt drs målsætn ing. viv Ndskæringr Mdi januar i år bbudd scialbrgmstr Wmni Larsn Jnsn "småjustringr" på daginstitutinsmrådt. Dtt frslagbtydr fr Bryggns daginstitutinr, at: Vuggstun Artillrivj 71B blivr skårt md 9 prsnaltimr, vuggstu-børnhavn Langbrgad 2 får l tim, børnhav-fritidshjmmt Artillrivj 71D skærs md 10 timr, børnhav-fritidshjmmt Thrshav skærs md 17 timr, g vuggstun Thrshavnsgad 23A blivr skårt md 56 timr pr. ug. SIDE3 GI MLE Blus- Bgi - Rt's frdag 24. fbruar; fastlavnsfst trdag 25. fbruar; søndags jacaf 5. marts; md mgt mr... SIDE 4 & SIDE 10 Ulla Pia 50 år ITALIENSKE SPECIALITETER DE RINGER VI BRINGER HVER DAG FRA Kl UDBRINGNING KUN KR. 10,- KL FROKOST- PIZZA 25,- MIX DIN EGEN PIZZA KUN MAX 6 TING Åbningstidr: Mandag - Frdag Lørdag - Søndag Lifsgad 9 Købnhavn S Tlf: Støt dig slv ntd 20 krnr! Ind i dtt nummr af Bryggbladt skull du grn find t girkrt. Dt kan brugs til at mld sig ind i - llr frny sit mdlmskab af - Bryggns Brgrfrning. Dt kstr dn fyrstlig sum af 20 kr., sm udgør kntingntt fr Sammn md rpræsntantr fr d plitisk partir udgør frningns bstyrls lkalrådt. Bstyrlsn g dnnd dt mst aflkalrådt vælgs suvrænt af frningns mdlmmr. Sm mdlm kan du dsudn slv kan still p vd lkalrådsvålgt. Vd at mld dig ind i Brgrfrningn støttr du dt str arbjd, sm d ulønnd mdlmmr af lkalrådt gør fr Bryggn - vi bhøvr bar at nævn Havnparkn, stillgadrn g Bryggbladt sm ngl af d mr synlig rsultatr af arbjdt. Mn i dt hl tagtr lkalrådt aktivt på all frn tr på Bryggn, dt vær sig sm frkæm pr fr bdr fysisk mgivlsr, sm initiativtagr til sundhdsarbjd, sm fstarrangør llr sm øknmisk.støtt til f.ks. sklns ljrtur, Pnsinistfrningn, bldklubbn Hkla m.fl. Dt r ikk kun d 20 krnr i årskntingnt, dr tællr. Fr lkalrådt r dt mindst lig så vigtigt at mærk pbakning bag sit arbjd g vis mvrdnn, at bryggbrn står sammn, når dt drjr sig m frhldn i vrs bydl. J flr mdlmmr, j mr blivr lkalrådt hørt, når dt talr Bryggns sag. Er du utilfrds md lkalrådt, så mld dig ind i Brgrfrningn g vælg t nyt. Krt sagt: Brug girkrtt! Dr r plads på krtt til at mld flr familimdlmmr ind, ligsm du slvflghg r, lkmmn til at bnytt rubrikkn til støttbidrag. Skull dr a f n llr andn grund mangl l girkrt i avisn, liggr dr ngl ti l afhntning på biblit.kl g i Gi m l. Vnlig hilsn lkalrådt F1WI{ ONSAGER ISAFJORDSGADE RØBElliAVl S TELF. : KOBILTLF, : ALI' I låse, SIKRING MM. UDFØRES DØGNSERVICE Juli's Krskl v/ J. Schmidt * MIK kørlærr *Spcial rdblind g nrvøs Garanti g anknævn * Mdlm af Dansk Kørlærrunin * Egt trilkal på Bryggn * Egn ban g kørtknik på Amagr * Ring g få tilsndt n brchur TL Dn stadig ung ppsangr Ulla Pia fra Bryggn rundr t skarpt hjørn i fuldt firspring. SIDE6 Fastlavn i kirkn Fastlavnsfamiligudstjnst md ftrfølgnd fastlavnsfst søndag dn 26. fbruar kl. 14 i Hans Tausns Kirk. SIDES \1....,. J BØRNES/DE 11 Næst lkalrådsmd afhlds dn 9/3 95 kl i Bbrhjrnt

2 2 BRYGGEBLADET 23. fbruar 1995 Bydlsfrsøg på Bryggn g Christianshavn? Så trr jg tidspunktt r ind til at lkalbflkningn på Bryggn g Christianshavn ign markrr sig md nærdmkratisk tiltag. Ngl vil nk mn, jg r fr hurtigt ud, mn ntp Bryggn g Christianshavn sm har n lang traditin fr at bnytt sig af lkal bbrindflydls, må vær plagt mnr fr Købnhavns Kmmuns kmmnd bydlsfrsøg. Om få ugr går Brgrrpræsntatinns ny strukturudvalg igang md at analysr hvrlds kmmunal pgavr løss i lkalmrådrn. Når dnn analys r færdig, frhåbntlig ftr smmrfrin, skal udvalgt frmsætt frslag m bydlsllkalmrådfrsøg,d r aktivt inddragr brugrn/brgrn. Partit Vnstr har frslåt lkal skattpkrævning, mn dt må sigs, at vær n nrm vrbudsplitik. Når frsøgn md bydlsråd startr, frmntlig fra januar 1996, vil dt frmntlig nd md,at bydlsråd kan bskæftig sig md lkalplanr, administratin af institutinr samt vdlighldls af vj. Dt str "slagsmål" i Brgrrpræsntatinn blivr sikkrt m sammnsætningn af bydlsrådn. Ngl mnr, at bydlsrådn skal sammnsætts af rpræsntantr fra d plitisk partir i samm frhld sm gør sig gældnd i Brgrrpræsntatinn,mns andr mnr, at dn lkal bflkning slv skal vælg sin mdlmmr til bydlsrådn. Hvad mnr du? Finn Rudaiky, M.B. {S) Vi bklagr Dsværr havd dr i sidst nummr (nr. 3) indsngt sig n fjl i kryds g tværsn. På trds af dtt har vi alligvl mdtagt ngl krrkt løsningr g blandt dm trukkt ld m præmin. S nærmr på sid 9! Stp Ørstadn Dt r nu vi skal hav sat n stppr fr Ørstadn Dr r i øjblikkt. n udstilling m stadn i Sundby Mdbrgrhus, Ørsundsvj 6. Dr vil bliv 2 brgrmødr 25/1 g 9/2-95. Plakatr g matrial fra Ørstadsslskabt finds i Blli,Brugsn, Fakta, Biblitkt g Gi m l. Hvis I grn vil hørs g bvar Fælldn - mld jr ind i frningn Bvar Amagr Fælld (BAF) Gammlgang 8, 2300 S, tlf Dt kstr 25 kr m årt. Fldr g girkrt finds på biblitkt g i Gi m l. Hln Maj w, Snrrsgad 7, 4 tv. Vdrørnd trafikkn i Njalsgad I frrig nummr af Bryggbladt var t indlæg fra Hln Majw angånd fdgængrsikkrhd i Njalsgad. Jg r dt andt lkalrådsmdlm, sm r mtalt i indlæggt, g har, båd da Hln Majw bragt spørgsmålt p vd t lkalrådsmød i frårt, g på dnn snst franldning, spurgt Trafik- g Byplanlægningsbrgmstr Bnt Frst (v) m planrn fr Njalsgad. Gadn har gnnm flr år vært priritrt højt sm trafiksanrings-''mdn", kun vrgåt af Vstrbrgad. Hr r arbjdt md anlæg af cyklstir fuldført, så nu kmmr turn til Njalsgad. I løbt af dt tidlig frår, når risikn fr frst i jrdn r væk, vil arbjdt gå igang md at installr trafikdæmpnd franstaltningr i Njalsgad. Så til smmr kan all blød trafikailtr frhåbntlig færds mr sikkr i Bryggns 'bvdgad". Dt r i øvrigt bmærklssværdigt, at dt - ftr Vdrørnd trafikkn i Njalsgad Til almindlig rintring g til Hln Maj w, Snrrsgad, sm i BB d. 12. jan. ftrlysr nyt m trafiksikkrhd i Njalsgad. På t mød i ftrårt hs Bnt Frst (Brgmstr, 4 magistratn) fik vi lvning på n løsning, dr i først mgang skal ndsætt hastighdn g gør fdgængrvrgangn sikrr. I sit brv til s mkring jultid skrivr Brgmstrn: "Prjktt r ptagt på listn vr tryghdsfrmmnd franstaltningr i Arbjdt har fåt n høj priritt, så jg håbr mang år md trafikbrgmstr af skiftnd rød variant- nu lykks båd at få Njalsgad gjrt trafiksikkr g at få Havnparkn gjrt i stand - takkt vær n Vnstrbrgmstr. Tmmy Bck Jnsn rpræsntant fr Vnstr i Islands Brygg Lkalrdd Halfdansgad 31, 5. tu. dr skr ngt allrd i frårt." Dt håbr vi gså Stig Hasslbatch Njalsgad 51 Bbrfrningn Str Thrlakshus l c:1t99u i 9aøtCc da9c Caf Isbjørnn Rykjaviksgad l Tlf Cafn md d rar gæstr Langbrhus ca Langbrhus (Amagr Bulvard/ Islands B rygg/ Vstm anngad/ Thrshavnsgad ) Allrd 1904 købt murrmstr Røblr grundn, hvr Langbrhus blv pført. Hust std færdigt ktbr 1905 g var md sin fltt tårn n flt indgang til Islands Brygg. Hl stutagn i bygningn var gnt til frrtningr, g især caf Langbr blv t std, hvr madn var i høj kurs, g dr blv spillt cabart g musik. Allrd i 1919 km dr t psthus på Amagr bulvard 4, g aptkt km til i Dr var mang frrtningr i jndmmn.! 1915 rklamrd hrrlingrifrrtningn md filthatt, flippr, manchttr g så kunn man få prsntkrt (gavkrt). I brgrrpræsntatinn bstmt man sig først til, at gadn, dr nu hddr Thrshavnsgad, skull hdd Tøjhusgad, g Vstmannagad skull hdd Tøjmstrgad, mn dt var dg fr mgt militærudtryk, g gadrn fik drfr drs nuværnd navn. Husk, huis I har ngt matrial m lslaru:u Brygg så sm: Billckr, film, pstkrt, husljkntraktr, rgningr, rklamr, ALT fra Bryggn har intrss, så vnligst kntakt Sussi Paddisn, Lkalhistrisk Frning, Snrrsgad 3, tlf Lvnd musik frdag d. 3. marts fra kl Knud g Stig kmmr g spillr Km g syng md - garanti fr højt humør! Vr sæ dvanlig b illig prisr gældr HELE åbningstid n fra kl

3 23. fbruar 1995 BRYGGEBLADET Ndskæringr på Bryggns daginstitutinr Prsnalt i børnhavr g vuggstur blivr kraftigt rducrt i frmtidn Mdi januar i år bbudd scialbrgmstr Winni Larsn Jnsn "småjustringr" på daginstitutinsmrådt. Dtt frslag indhldt vd nærmr gnnmlæsning udvr n "m rkring" af prsnalt i Købnhavns daginstitutinr tillig bsparlsr på 13 mi. krnr. Frslagt vakt mgn mdstand blandt båd prsnal g frældr, g frslagt blv drfr hllr ikk umiddlbart vdtagt i 'Brgrrpræsntatinn. Eftr frhandlingr mllm plitikrn g prsnalts faglig rganisatinr r dt ndlig frslag nu vdtagt. Rsultatt r indtil vidr blvt n ntttil førsj på 3,5 mi. krnr til daginstitutinsmrådt sm hlhd, mn frdlt ftr ny rglr. I grv træk vil dt btyd at børnhavrn får bdr prsnalnrmringr - g dt r j skønt!! - mns prsnalnrmringrn i fritidshjm g vuggstur frrings. Fr daginstitutinrn på Bryggn blivr dt dg til kraftig frringlsr. Dt btydr nmlig, at vuggstun Artillrivj 71B blivr skårt md 9 prsnaltimr, vuggstu-børnhavn Langbrgad 2 får l tim, børnhav-fritidhjmmt Artillrivj 71D skærs md 10 timr, børnhav-fritidshjmmt Thrshav skærs md 17 timr g vuggstun Er dt slut md at kmm ud i dt fri, llr skal diss børn pass sig slv? Thrshavnsgad 23A blivr skårt md 56 timr pr. ug. Sidstnævnt svarr til 1,5 stilling llr l tim pr. barn pr. ug. Vuggstu skal afmd 1,5mand Især vuggstun bliggnd i Thrshavnsgad 23A kmmr til at lid undr ndskæringrn. Ud vr at skull af md 1,5 stilling går dt ud vr vikardækningn. Bryggbladt har talt md Susann Vinkl fra frældrbstyrlsn i vuggstun, dr m dtt frtællr: - Dækning af vikartimr tildls ftr n ny mdl, sålds at vikarbudgttt i vuggstun blivr bskårt md vr 30%. I frvjn r mulighdn fr vikardækning ring, sålds at dr kun r budgttrt md vikardækning i n ugs fri pr. pædagg/mdhjælpr pr. år, slvm pædggr/mdhjælpr sm bkndt har rt til 5 ugrs fri årligt, ligsm all andr. Tankn bag dt ny nrmringsprincip r, at dr skal tags prsnaltimr fra ydrtimrn, hvr dr r få børn i institutinn, g tilførs tidn midt på dagn, hvr d flst børn r tilstd. Og dt lydr j lgisk. Prblmt r bar, at sådan r prsnaltimrn j allrd frdlt! - slvm plitikrn i Brgrrpræsntatinn ndnu ikk har pdagt dt. Hs s btydr dt, at dr blivr mindr prsnal m frmiddagn! Dvs. at dr blivr frringd mulighdr fr n rækk aktivittr, g fr ksmpl vil dt af sikkrhdshnsyn vær næstn umuligt at kmm på længr tur, hvr dr bnytts ffntlig transprt. Ny pædaggisk tiltag sm tilgdsr børnns individull bhv, g sm givr mulighd fr n mr naturlig g ikk så "institutinsprægt" hvrdag får liglds trang kår. I dnn tid, hvr dr snakks så mgt m børns livskvalitt g m vigtighdn af n gd vksn-barn-kntakt, bl.a. st i lyst af dn tiltagnd vld blandt børn g ung, har såvl prsnal sm frældr i Thrshavnsgads vuggstu svært vd at frstå diss ndskæringr. Vi mnr ikk, at dt r livskvalitt at rducr vrs børns vuggstu til n pbvaringsanstal t, sluttr Susann Vinkl fra vuggstun i Thrshavnsgad 23A. GOL ONDGLAT VIL GERNE HJEM FUNDET PÅ ARTIL LERIVEJ MANDAG DEN 29/ 1. HENVENDELSE: PALLE BULOW, TLF $a?f?-pa/ia Rstaurant & Piria. -h. t::_ All italinsk pia/pasta kr. 40,- 2-RETTERS-MENU Canik (kæmprjr md chfns sauc) Entrct md barnais Srvrs md kartflr g garnitur kr. 95,- Åbnt all dag kl Ring g bstil Lifsgad 2-4 tlf Hjælp!!! - Dn 15. marts hldr Antn, 3år, p i vuggstun. Indtil vi får børnhavplads til ham, har vi ingn pasni ng, når vi går på arbjd. Vi har brug fr n prsn, dr kan s ftr ham hvr dag fra kl Har du md på dt, vill vi vær glad. Ring til Sidsl g Thmas på Frældr/barn gymnastik Lørdag d. 11. fbruar havd SundBy-gruppn invitrt børn g vksn fra Bryggn til åbnt hus på skln på Islands Brygg. Idn bag dtt arrangmnt var- dls at lad børn g frældr lav gymnastik sammn - dls at vurdr intrssn fr at lav arrangmntr af dnn art frmvr. Sørn Mølnit,dr sammn md sin kn Gitt Dalsgaard, har startt t lignnd prjkt p i Nrdvst-kvartrt, var instruktør dnn dag. Omkring 15 vksn g børn dl tg undr str anstrnglsr g mrskab. Dr blv hppt g danst, rullt g kravlt på måttr, Kravlt i tunnllr, gåt på bm, lgt md tørk- \ l lædr, ærtpsr, faldskærm m.m. Eftr 1,5 tim var dr saftvand g kiks til all, g dr var tid til at slapp af g hyggsnakk. GODE SKO FOR'f.JENER EN RtG'fiG Si<OMJ.\GER. All var nig m, at dt havd vært sjvt, g at dt vill vær gdt at gntag succsn. Næst frældr/barn gymnastik-dag blivr lørdagd. 4. marts kl i gymnastiksaln på skln på Islands Brygg, Artillrivj 57. Dt r dnn dag Rikk, dr vil instrur. All børn i aldrn 3-7 år g drs frældr r vlkmn til at mød p g vær md. Husk praktisk tøj til at rør sig i, vt. gså lidt varmt tøj g t tæpp til dn ftrfølgnd afspænding. Dltagls i arrangmntt kstr 5,- kr. pr. famili. dr r gratis saftvand g kiks til all frmmødt. N y INSPIRATION TIL HELE GULVET Stærk blanding i yak hårjsyntt. Utrlig slidstærk. Vlgnt til stur. Vælg mllm 4 farvr i 400 llr 500 cm brdd. Nrmalpris n;;;6s.- 128, ALADDIN'S SKOMAGERI TORVEGADE 24, KÆLDEREN Tlf MANDAG-FREDAG Kl.9,00-17,30 MIDDAGSLUKKET 13,30-14,30 ARTILLERIVEJ 151 TLF MAN.- TORS _;;... :: : FREDAG LØRDAG

4 4 BRYGGEBLADET 23. fbruar 1995 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thrshavnsgad 21 Kntr: tlf Caf : tlf Fax: tlf Frdag 24. fbruar kl 21 Rt's Caf md TROELS JENSEN & HANS JACOB KRAUSMANN Blus -Bgi- Rt's! Fri ntr Lørdag 25. fbruar kl Fastlavnsfst - Entr l O kr. Trsdag 2. marts kl. 19-VOksnFilmklubbn: T prtrætfilm - m prtrætmalrn Kirstn Kjær g prtrætftgrafn Rigmr Mydtskv Søndag 5. marts kl. 15 BØrnFilmklubbn: Jungldyrt HUGO (71 min.) Søndag 5. marts kl. 16-Fri ntr BALLERUP BIG BAND Frdag arts kl. 21 Partylnan and th R. Wsan Partyband Entr 30 kr. Vil du dans ORIENTALSK DANS?! Nyt hld startr trsdag 9/3 kl ring Hann Maria Clmnt (Bdst frmiddag) Bmærk: Sm føl g af dn ny arbjdsmarkdsrfrm kan vi ikk længr bmand Giml i fuld tid g r drfr nødt til at bgræns åbningstidn m søndagn til kl Ændringn startr fra søndag dn 5. marts. (Dg åbnt fr backgammnturnringn 5/3 g 12/3.) Vi bklagr mgt, mn virklighdn har ramt s!! Åbnt hvr dag kl q 6: va. Søndag kl Film i VOksnFilmklubbn Trsdag dn 2. marts kl. 19 Kirstn - n hjrtts vagabnd. "Man skal altid sørg fr at kald glædn frm i mnnsksindt", sigr dn næstn 90-årig prtrætmalrind Kirstn Kjær i dnn film g frtællr m sit bgivnhdsrig liv i Danmark g i udlandt. Et liv, sm altid har haft kunstn sm cntrum. Et billd af mit liv - t prtræt af ftgraf Rigmr Mydtskv. Rigmr Mydtskv frtællr m sit lang liv md ftgratir. Hun r især kndt fr sin prtrættr, ptagt i atlirt,ud fra gansk bstmt princippr g n hldning til livt, sm Mydtskv givr udtryk fr på n klar g undrhldnd måd. En rkan fra Vstrhavt! Partyman and th R.Wsan Partyband spillr til vintrns dansparty i Giml frdag d. 10. marts. Partyman and th R.Wsan Partyband, særdls frisk imprt fra Vstjylland, diskr p md t frrygnd party-sul-shw til vintrns dansbal i Giml.Bandt bstår af 15 musikr, sangr g dansr! - g d r rt vild!! D lvrr mdrn, nyr g gaml ting - fra Princ vr Thwr Pwr (drs blæsrsktin r tæt, præcis g hftig) til J Cckr. Tilbud! Orintalsk dans Vil du dans Raqs Sharqi - Orintalsk Dans? Om n ug sluttr Hann Maria Clmnts rintalsk danshld fr vintrsæsnn i Giml. Dt syns vi i Girl r synd! Sm massr af mnnskr par st til d sidst t års "Abnt Hus" i Giml, r Hanna Maria Clmnt knalddygtig - g vi har st, at dt blivr hnds lvr gså! Drfr startr hun t nyt hld fra trsdag d. 9/3 - ring til Hann Maria på tlf fr plysningr g tilmlding! Søndags Jacaf 5. marts kl. 16 BallrupBigBand r t 20- mands strt rkstr, dr ftrhåndn r fyldt 28 år! Dt særdls vlspillnd g vlklingnd rkstrs rprtir har str vægt på "Basic",mn kmmr gså gdt mkring mdrn bigband-ja. Bandt har ptrådt md frmtrædnd ja-kryfær sm Etta Camrn, Ann Farhl t g Jspr Thil. Hvm r md i Giml dnn søndag ftrmiddag? Dr r fri ntr. HOT I COPENHAGEN BED & BREAKFAST Kmmr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst vrntning p6 tth nyrnvrt htl særrbt til bryggbr tlf Egilsgad 33 Drs frstilling r nærmst t stykk absurd tatr.fm blæsr g n sangr i Batman-kstum g mgt mr r n plvls fr båd øjt g ørt. Km! Entr 30 kr. (!) Nybrg & A-Z Gulvsrvic Din gulvmand på Bryggn BUTIK ÅBEN MAND.-TORS Pljprduktr til gulv RÅD OG VEJLEDNING Gunløgsgad 35 kld. 3 l Trængr hjmmt til n mgang? Vindusplring Rngøring Lftrydning Ring g aftal bsøg fr t ufrpligtnd tilbud. GAARDS RENGØRING ENTRUM VINDUESI'OLERJNG APS NAR REN<JORING EA EN T I LL I OSS AG Købnhavn Hlbæk

5 23. fbruar 1995 BRYGGEBLADET 5 Fra Islands Brygg til Stillhavt llr dn andn vj! Hvm har lyst til n tur til n palmø i Th Pacific Ocan, Sillhavt, til sl g varm, hav g kralrv md farvstrålnd fisk. til smukk, slbrun mnnskr md sang på læbn g blmstr i hårt? Hvm har tid til n vntyrrjs, sm du slv r md til atfrm? Pngn r ikk værd at tal m. Nj, dtt r ikk Gddaw-Larsnmd t gdt tilbud til dig - dt r "Bryggns Virklighd" md sit Markdsdag Vær md til arrangr n markdsdag! Vi syns dr skal vær markdsdag på Bryggn d. 3. juni i år. Hvad syns du? Til dn tid syngr fugln, g sln skinnr. Vi vil grn lav n lkal markdsdag dr hlst skal vær brd i aktivittsudbud. Idn r, at all, dr har lyst til at vis ngt frm, sælg llr undrhld, får rum g mulighd fr dtt - samt at all, dr vil kigg på, undrhlds llr køb, får rig ljlighd til dtt. Dt kunn f.ks. vær n lppbd, dt kunn vær n, dr syr dr mm. Dt kunn vær n klass dr sparr sammn til udflugt llr ljrskl. Ellr n børnhav dr vil ptræd. Dt kunn vær snst knaldtilbud til vintrtrætt bryggbr: læg din fridag/fri/af- spadsring i Giml fra nu g til slutningn af maj. Oplv samvært g fællsskabt mkring g i rjsn "Fra Islands Brygg til Stillhavt -llr dn andn vj". I ugn 14/5-20/5 afhlds t strt kulturarrangmnt i Giml, hvr dt cntral indhld r d filippinsk tilflyttrs mød md danskrn. Sm bkndt r Islands Brygg dt std i Danmark, n dr farvr garn g n andn dr malr pstkrt. En grupp dr spillr tatr, llr t kr dr søgr publikum. Kun fantasin sættr grænsr. Dt kunn vær n fyr dr r vkst fra sin cwby støvlr, llr n tant dr vil bytt sin fin kjlr til dt nyst i dath mtal. Vi vil grn i kntakt md frningr, prjktr, gruppr, institutinr g privat prsnr, dr har idr llr lyst til at at vær md til at planlægg dagn. Har du md på dtt, så kntakt Ing Hlmgård La.rsn tlf. nr llr Bryggns Frifrm dr træffs på biblitkt hvr nsdag kl hvr dr br flst filippinr, g på Bryggn har vi flr gang plvt dtt flks kulturll udfldlsr i traditinll dragtr, i dans, i sang g andn undrhldning- g drs mad. Vd d snst havnfstr r mang blvt btagt af fillipinrs farvrig g fstlig ptrin - g idn m t arrangmnt dr i udstrakt grad byggd på dn filippinsk flklr har liggt lig fr. Nu kmmr dt altså i n ug skal vi plv t spændnd mød md Stillhavsflkn kultur - især md vægt på dn filippinsk kultur. Dr vil bliv vist børntatr, trdimnsinll scnaria'r md vksfigur g lysftktr, såkaldt dirama'r, dr frtællr m frsklligartt fillipinsk kultur, dr vil bliv vist film g udstillingr, dans, undrvist i fillipinsk papirfldning - g madlavning. Og dr vil vær værkstdr fr børn. Og n mass andt. Krt sagt vil dt vær muligt at plv Fill ipi ucr n i virklighdn - udn virklig at vær dr -mn al vær md i Bryggns Vi rkl lighd. Så allrd nu r dl pa tid at mld sig til. Fr dr r brug fr ma ng til at bygg Girl m til n Stillhavsø - g arbjdt r så småt gåt i gang. Så har du lyst til at vær md til at skabtj dnn drømmrjs, så giv lyd fra dig. Vi tagr imd dig - på kntrt i Gi m l. dir tlf. 31 Løvnbrg lukkr Eftr 45 år på Islands Brygg lukkr Løvnbrg Ft. Hr. Løvnbrg, dr i d mang år har drvt frrtningn på adrssn Islands Brygg 25, trækkr sig nu tilbag fr at nyd sit tium. Pd billdt vrrækkr Stig Rydmann fra j n dmsslskabt n blmst ud n lidt vmdig afskd g Ol ( Giml's tlf.nr.). Ud På Rjs md Bryggns Virklighd. KLIP2000 Vask & klip Hrr 129, Dam 149,- vask, klip & føn Hrr 149,- Dam 169,- prmannt incl. klip & føn fra 399,- logangsl 198,- is.!l - -- lsiands Brygg 1 B TI f UDBRINGNING/ KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. :.:: -"',,.,_.,.a C.tarl sscn Elt\)tCZ CD iii (J) ::> :.:: w d \,.agb" 2 Kæmp udvalg ::> l: :.:: w (3 ::> Bagt kartflr - Familipia -alm. pia Pitabrød :.:: -"'...l Salatr w (J) (!) 2: CD ::> -Pasta ÅBENT: MANDAG- TORSDAG: VI SERVERER GRATIS KAFFE MENS DU VENTER PÅ DIN PIZZA D ringr - vi bringr SPIS & SPAR - NICE PRICE 3 piar llr 2 piar g 2 børn-piar llr 2 piar g 1 1 ' 2 litr sdavand Dr r frit valg blandt all piar undtagn: 26, 30, 51, 54 kun 99 kr. FREDAG- LØRDAG: SØNDAG: UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR. UDBRINGNING/KØRSEL 15 KR c CD G) ;;; (J) m,... c CD G) G) ;;; m,... c CD G) (/) m,... c m G) (J) m,...

6 6 BRYGGEBLADET 23. fbruar 1995 Flwr Pwr pig fyldr 50 D n stadig ung ppsangr illla Pia fra Bryggn rundr t skarpt hjørn i fuldt firspring "Karina", ''Bad md g udn" g ''Flwr Pwr Tøj" r ngl af d størst succsr i Ulla Pias karrir sm ppsangr. I virklighdn vill hun mgt hllr syng ja, så dt r ikk udn angst, at vi i Bryggbladt udnævnr hnd til n af pppns str dansk navn. Fr n af hnds dydr r t strt g vldsmt tmpramnt, g da hun r bryggbr kan man j risikr at mød hnd n mørk aftn. Mn vi løbr risikn,. g sigr samtidig tillykk md d 50, dr blv pnåt d. 17. fbruar, g har i dn frbindls talt md Ulla Pia i hnds mrs hygglig lill ljlighd i Isafjrdsgad. Før 1966 var dr vist ikk mang, dr kndt til Ulla Pia, mn 3 minuttrs ptrædn i TV var nk til at gør hnd vrdnsbrømt i hl Danmark. I 1966 dl-. tg hun sm hlt ukndt i dt dansk Mldi Grand Prix, g minsandtn m hun ikk gik bn g vandt vr så prminnt navn sm Dari Camptt g Gustav Wincklr. "Stp mns lgn r gd" r navnt på vindrmldin skrvt af Erik Kaar, g dt var gnnmbruddt, dr km til at btyd alt fr dn vidr karrir. Mldi Grand Prix Ulla Pia frtællr m dnn bgivnhd: "Før Grand Frix't sang jg næstn kun ja,g dt var drfr lidt af n vrraskls fr mig at s mit navn på dltagrlistn til årts bgivnhd. Da jg j ikk var ngt særlig kndt navn skull jg først fr n bdømmlsskmit bstånd af tr mand bl.a. chfn fr Danmarks Radi, Kaysr. D stak mig t sæt ndr g bad mig gå i gang, g så var gd råd dyr.: J g kunn ikk n nd. Hldigvis var Arn Lambrth, dr havd fåt mig i studit, klar vr prblmt, g snarrådigt fik han trukkt kmitn md udnfr til n bajr. Imns fik jg Villy Grvlund til at spill mldin ignnm t gang, g så var jg rd til prøvn. Og rsultatt blv altså, at jg bstd dn g gså vandt slv Grand Prix' t. D næst tr dag fik jg næstn ingn søvn. Jg var nærmst bljrt af jurnalistr, dr vill vid alt, g Ulla Pia sm vi kndr hnd: Tung smykkr, lang rød ngl g str armbvæglsr. tilbuddn strømmd ind. Krt tid ftr skull jg så til Luxmburg til dt intrnatinal Mldi Grand Prix. Dt var n fantastisk plvls, g all d str navn var dr. Dt blv Ud Jiirgns dr va11dt, mns Lill Lindfrs g As Clvland sørgd fr d gd nrdisk placringr sm nr. 2 g 3. Slv blv jg nr 14 ud af17." Et år md Dirch Passr Eftr Grand Prix-succsn std vrdn åbn. D næst par år var Ulla Pia knstant O Bgravls Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hs Dm Bgravrrtning Amagrbrgad 155 lsiands Brygg 13 TLF DØGNVAGT ud at ptræd md sin tri, hvri hnds daværnd mand, Ol Brndrf spilld guitar g dt blv gså til n dl pladptaglsr. I dt hl tagt km Ulla Pia til at arbjd sammn md n mass dygtig g intrssant kunstnr, g frmbævr spcilt t år sammn md dn str kmikr Dirch Passr. " Dt var fantastisk at vær på turn md Dirch. Han var t fantastisk mnnsk. Dt var så hldigt fr mig, at Dirch grn vill til prvinsn, g så skull han hav n md sm kunn spill p til ham, g dt blv altså mig. Så vi ptrådt sammn. Jg sang, ban fik flk til at grin,g undr hl turnn følt jg, at dt var hans frnmmst pgav, at få mig til at bryd sammn af grin på scnn. Dt lykkds hldigvis kun ngang. Dirch var uhyr prfssinl. Hvr nst dag, når vi skull ptræd, gik han rundt på scnn g spilld hl vrs ptrædn ignnm fra nd til andn. I t timr gik han dybt kncntrrt dt hl ignnm, g man skull ikk frstyrr ham. Han vill altid yd sit allrbdst. Mang bar dn pfattls, at Dirch drak n flask whisky, indn ban skull på scnn fr at dulm sin nrvr, g jg blivr så rasnd, når jg hørr dt. Han rørt aldrig n dråb før n ptrædn, mn hans dyb ngagmnt gjrd, at han ft bagftr mått hav n lill n. Han gav altid alt, hvad han havd i sig, g dt har gså vært d krav, han stilld til sig slv, dr slg ham ihjl i n alt fr ung aldr." l sngmd Cliff Richard Ulla Pia altid har vært glad fr at skab sig, sm hun slv sigr: "Allrd sm lill ptrådt jg hl tidn, g jg vill frygtlig grn vær skuspillr. Sm tt-årig startd jg på Slby-scnn på børntatr, g dår skuspillrrd g sangjg på livt løs. Da jg gik i afgangsklassn på Amagrbr-skln fik jg t tilbud m at dltag i n film md Gitt Hænning. Jg skull hav n lill rll, sig t rplikkr, g dt hl vill tag t dag. Mn min sklinspktør, Svnd Christnsn, var ikk indstillt på dtt. Han spurgt, m jg vill gå i skl llr vær "filmfrikadll". Mit valg var lt. Udn- at frtæll min stakkls mr ngt, valgt jg at frlad skln, fr at følg mit kald. Dt var fr øvrigt n tid, hvr dr skt ngt. I 1961 skull Cliff Richard ptræd i Danmark. Via min frbindls til Slby-scnn km jg gratis ind g var gså bag scnn. Eftr kncrtn blv jg så tilbudt 500 krnr, via mllmmand, fr at tag md Cliff hjm på hans htlværls, så dt r ikk altid, at han har lvt i cølibat. Jg trr nk, at d flst kvindr på dn tid vill hav tagt imd tilbuddt, mn jg sagd pænt "nj tak". Ott Brandnburg havd vært pvarmning fr Cliff, g i hans rkstr var dr n sød ung guitarist, sm jg i stdt gik i byn md. Dt var Ol Brndrf, sm jg snr blv gift md. Og så var min karrir afstukkt. Rstn har vært musik g sang. I n lang prid sm ja-sangrind md d bdst musikr. Jørgn Gttlib, Harry FJbrt, Finn Ziglr g Ott Franckr har jg spillt sammn md. Eftr Grand Prix' t blv dt pp- musikkn, dr var mit dmæn, g dt r gså dt, dr nu r på rprtirt, når jg r ud at ptræd g ind i mllm i TV." Altid bryggbr Nu rundr damn altså ndnu t af d skarp hjørnr, mn dt skr i fuld fart: Hilsn fr "Jg r lig så tsst, sm jg altid har vært. Opfprnd g impulsiv g jg tar mig, sm dt passr mig. Min lang rød ngl g mang tung smykkr far nk ngl til at kigg n kstra gang, mn d må sgu tag mig sm jg r", sigr Ulla Pia, dr hvis hun ikk træffs på Bryggn, måsk kan finds på Amagr Hlgland, hvr hun dyrkr vintrbadningns frnøjlsr. Ulla Pia r født g pvkst på Bryggn g agtr gså at bliv bårt ud hrfra "På nær 5 år da jg var gift, har jg altid bt på Bryggn. Jg r født i Gunløgsgad nr. 7, har bt i dt ny hus (Ess-hust) g br nu i Egilsgad. Jg lskr Bryggn g vil aldrig hrfra. Slv da jg bd på Vstrbr km jg hjm hvr dag, g jg har dt stadig sådan, at hvr gang jg har vært ud, så sigr jg, når jg passrr brn: Ih, hvr r dt rart at s bbd mrådr ign. Og hr br gså, d mnnskr dr btydr mst af alt fr mig: Min mr g min dattr Karina. Når jg bar har d t, r jg i stand til at klar all d prblmr, dr vrhvdt kanptå. Islands Brygg r fr mig sm n landsby på gdt g ndt. All kndr hinandn. Dt r så djligt, når ngn spørgr, m hvrdan dt går md min mr llr Karina. Hvis jg ngang blivr gamml, så vil jg b i d ny ældrbligr, så jg gså kan slutt hr på Bryggn". vi OG UDE OG HJEMME På pstkrt lig ftr sjrn i dt dansk Mldi Grand Prix i 1966.

7 23. fbruar 1995 BRYGGEBLADET 7 Tidn løbr... TÆPPE-RENSEMASKINE 75 kr. / døgn 95 kr. l wknd NGO på Hlmn Bryggn md i kæmpstrt kul turarrangmnt Dn gaml traditinsbundn g smukk flådstatin vd Købnhavns søsid r i marts månd mdannt til n vrimlnd myrtu af knfrncdltagr fra hl vrdn. NGO, Nn Gvrmntl Organisatin, r dt altrnativ sidstykk til dn str FN-knfrnc, sm findr std i Bllacntrt i samm prid. I dnn prid r Købnhavn vært fr ikk mindr nd 120 natinalittr. All htllr mldr ptagt,g dr r sjlt skib til byn, fr at fungr sm indkvartring fr d mang plitiflk, dr r på tærn undr dtt str mød. Hlmn. dr skal rumm NGO, r vd at bliv mbyggt til Nrdns størst kulturtilbud ud vr all grænsr, når prtn slås p fr vrdns størst scial tpmød. Dr arbjds i døgndrift fr at få mødlkalr, udstillingsbygnjngr g kncrtsal på plads. På Kulturfabrikkn på Sundhlmsvj læggs dn sidst hånd på skulpturr, malrir g installatinr, dr indgår sm n udsmykning til dtt intrnatinal mød. Bryggns børnatlir, dr r rpræsntrt hl tr stdr på NGO, r sammn md Amagrs Børnkulturhus i gang md t prjkt sammn md børn fra hl landt, g i 3 ugr har børn fra skln på Islands Brygg arbjdt md Jr g skabt str farvstrålnd rliffr, sm sammn md billdr fra bl.a. "Fåbrg tgnskl fr børn" vil bliv mntrt g phængt på dt gaml stålværk på Hlmn. I Pakhus 11 tablrs dr wrk-shps fr børn, dr sammn md vksn dltagr vil bygg n kæmplgplads i træ g btn, sm snr vil find plads i n af d købnhavnsk parkr. Ptr Svrin, Akhanda g Trbn Hlsinghff står dsudn fr t m2 strt gadmalri, dr byggs p vd hjælp fra 20 af d mkring 400 aktivistr, dr arbjdr fr NGO. Prjktt r t samarbjd mllm kunstnr g kulturmafian på Kulturfabrikkn. Dr vil dsudn i g udnfr Hlmn bliv udstillt værkr af bl.a. Thmas Bang, Ptr Bnd, Frans Jacbi, LnHøyr Hansn g Snny Trn brg. NGO på Hlmn startr dn 6. marts, hvr gså Kulturby 96's færg liggr til kaj. Flådstatinn vil i dn prid vær åbn fr ffntlighdn. Spraymaling G1vr t flt rsultathurtigt! Brug spraymaling d stdr, hvr dt r fr svært g tidskrævnd at brug pnsl. Husk at sprøjt i tynd lag - dt frlængr hldbarhdn frhindrr "løbr ". Mang fltt farvr. kr. 46,50 3stk. 1M _ UU, Effktmaling Spcialmaling til f. ks. "marmrring". 1 l. kr.185; Savsmuldstapt Grundpapir md fin struktur af træspånr. Ru llr a 20 rntr fra kr Farvland 2 væg/lft Øknmimaling, dr ikk tålr rngøri ng. Fås i 81ys nuancr. Hvid 51. kr. 98, 10 l. kr.189,- Farvland 4 til væg g 2-stjrnt kvalitt, til f.ks. svværlst. Tålr lt rn gøring. Fås i mang lys nuanc r. Hvid kr. ;J kr. 368; Farvland Træ g Mtal Halvblank øknmimaling til træ g jrn. Vandbasrt plastmal ing. Hvid 1 l. kr. 118; 2 1/2 l. kr Vi ønskr bbrn i Brgthra, Inglf g Lif tillykk md vrtaglsn af drs jndmm g håbr på frtsat gdt samarbjd. Sådcilin FarVland sa & dt mgn kunst at g dt slv. MATERlAL FARVE TAPET KUNSTNERARTIKLER Isafjrdsgad Kbhvn. S Tlf Gir:

8 8 BRYGGEBLADET 23. fbruar 1995 Aktult fra Hans Tausns Kirk Gudstjnstl is t Søndag d. 26. fbruar kl. 10: Fabritius. Familigudstj. Fastlavnsfst. Søndag d. 5. marts kl. 10: Fabritius. Onsdag d. 8. marts kl. 14: Fabritius. Samvær Fastlavnsfamiligudstjnst - M d ftrfølgnd fast lavnsfst søndag dn 26. fbruar kl. 14 Søndag dn 26. fbruar r rgår md frtællprædikn, altrgang md fluts Fastlavnssøndag, g dt fjrr vi md n fstlig Fa-. g drusaften dl af Hans miligudstjnst, hvr all Tausns Børnkr mdvirkr md n afdling ny r mgt vlkmmn til at mød udklædt. sang, så dr r gd grund Sm sædvanlig r Familigudstjnstn frmt på tjnstn r dr tøndslag til at mød p. Eftr Guds n måd, så all kan følg ning i kirkhavn fr båd md i g frstå, hvad dr f- str g små.dltagls kr. Samvær fr ældr O n s dag dn 8. marts kl. 14 Da vi har rfart,at dt passr mang dårligt, at "Samværn" har vært placrt på dn l. g 3. nsdag i måndn, har vi tagt dt til ftrrtning g flyttr tilbag til dn 2. g4. sm før i tidn. Dnn rdning trædr i kraft fra g md marts månd, g vi kan drfr byd vlkmmn til Samvær nsdag dn 8 marts kl. 14, hvr dr traditinlt bgynds md n lill Gudstjnst. Eftr dnn hldr vi Fastlavnsfst fr "d ung gaml" md tøndslagning i saln g t kstra lækkrt fastlavnskaffbrd. All, dr har md g lyst r mgt vlkmmn til at måd udklædt. Km g bid til blln i Hans Tausns Kirk! "Du r lill, jg r str!" Sådan sir min strbrr. J g må aldr vær md til sjv ting, d skal af std til. Hvrfr skal dt altid vær fint at vær først? J sus sigr llrs at dn mindst han r størst! "Du r dum g jg r klg, s min ny læsbg!" sigr ham dr vil bstmm båd' i klassn g drhjmm. Hvrfr skal dt altid vær fint at vær først? Jsus sigr llrs _at dn mindst han r størst! Gud r str, g Gud r klg, han kan hør all sprg. Han sir ingn r fr lill, ingn små må gå til spild. Hvrfr skal dt altid vær fint at vær først? Jsus sigr llrs at dn mindst han r størst! "Du r grim g jg r køn, jg får gså mst i løn!" Vksn flk kan gså drill så n andn b lir dn lill. Hvrfr skal dt altid vær fint at vær først? Jsus sigr llrs at dn mindst han r størst!. "Du r fattig, jg r rig!" Bar ikk dr blir krig, når d skubbr til hinandn, råbr højt g rynkr pandn. Hvrfr skal dt altid vær fmt at vær først Jsus sigr llrs at dn mindst han r størst! Kær Gud, sm r så str, hjælp s på din stakkls jrd! Vi skal ikk vær størr, vi skal mgt hl' r spørg:. Hvrfr skal dt altid vær fint at vær først? Jsus sigr llrs at dn mindst han r størst! Matt. 18, 1-5 Ingrid Schrødr-Hansn 1981 En af d ny salmr i tillæg til Dn Dansk Salmbg lo.eftr slagn går vi ind i saln, hvr dr r t fstligt fastlavnstraktmnt md knkurrncr bl.a. a præmi til d bdst udklædt g kåring af Kattkngr - g drnningr. Vlkmmn til n kstra fstlig dag i Hans Tausns Kirk!!! ":--. Kirk li g vjldr Fødsl Fødslsanmldls skr til kirkns kntr snst 4 dag ftr barnts fødsl. Gul anmldls i udfyldt stand samt prsnlig attstr mdbrings l frmsnds. Dåb l navngivls Anmldls hrm frtags på kirkkntrt. Barnts fødslsattst mdbrings. Hrftr hnvndr man sig til præstn m dåbn. Vils Prøvlssattst frmskaffs fra Rådhusts bryllupskntr. Dnn aflvrs til kirkns kntr, ftr at aftal m tidspunkt fr vils r frtagt md præstn. Bgravls Tid g std fr højtidlighdn aftals md præstn, dr skal mdvirk. Prsnlig samtal Skull dr vær t llr andt, sm D gdt vil drøft md n af s præstr, så r D til nhvr tid vlkmmn til at ring g træff aftal fr n samtal ntn hs Dm llr præstn. (S vjvisrn). D vd at præstn har abslut tavshdspligt Kirkfrkst Dn sidst søndag i måndn r dr ftr gudstjnstn kirkfrkst. Dr r ljlighd til undr tvangfri frmr at hygg sig g lær hinandn at knd. Km g vær md! Kirkbil Fr bbr på Islands Brygg, dr har svært vd at kmm til g fra kirk, r dr gratis taxakørsl. Man skal blt dagn i frvjn ring til kirkkntrt på tlf kl Dtt gældr gså, hvis man ikk r tryg vd at gå aln ud m aftnn. Andrs Jørgnsn spillr g frtællr m d gaml nrdisk gudr på børnbiblitkt. Ft: Nils 80/v Fr børn g»edb-fraks«film fr børn Børnbiblitkts fillmklub visr ign film fr d små i Girl trsdag 2.marts kl. lo. "Dn rød balln" r n rigtig børnfilmklassikr, n båd ptisk g dramatisk histri m n drng dr blivr vn md n magisk rød balln. Dn følgr ham vralt, mn han får ikk lv til at hav sin vn i frd. "Drngn, hundn g frøn" r n skæg g tmpfyldt histri m n drng, dr frsøgr at fang n mgt drillsyg frø. Prgrammt varr ca. 45 min. g r fr børn fra ca. 4 år. Frfattrkaravan Biblitkt g Skln på Islands Brygg har sammn md flr andr biblitkr g sklr på Amagr arrangrt "frfattrkaravan" i januar g fbruar, støttt af bl.a. "Byns børn". På bil;llitkt r dr blvt frtalt vntyr g mytr af bl.a. Run Kidd g Andrs Jørgnsn, g skln har bl.a. haft bsøg af d anrkndt børnbgsfrfattr Hjørdis Varmr g Bdi! Brdsdrff. Dt har vært ngl spændnd timr. Samtidig har sklns 5.klass g d 6 andr sklrs 6.klassr lavt n staft/karavanhistri i samarbjd md frfattrn Lars Hnrik Olsn. Dt r n dramatisk frtælling fra vikingtidn m frældrløs børn, krig, intrigr g kærlighd, sm lvrn dramatisrr sammn md skuspillrn Kirstn Nttlmann g Mrtn Nilsn. Tatrstykkt skal pførs Prøv n EU-databas Sm n frsøgsrdning har biblitkt fåt adgang til t udvalg af d mang databasr, man arbjdr md i -EU. Prjktt, dr r støttt af Eurpakmmissinn, går undr navnt ECHO, g d databasr, vi har på prøv, samlr sig indn fr tr hvdmrådr. l) Bru grstøtt: Hr finds basr dr ntn gnnm øvlsr llr nyhdsfrmidling, skal sætt brugrn i stand til bdr at frstå g få adgang til EU-infrmatin. 2) Frskning g udvikling: Hr kan brugrn få kndskab til EU-frskningsprjktr sm f.ks. EUREKA. g ESPRIT. 3) Sprg: Flrsprgthd r t af EU' s arbjdsvilkår, g via databasr kan man knsultr EU-tlkns rdbg llr søg plysning m vrsat littratur. På Biblitkt Islands Brygg har vi frløbig adgang til basrn indtil juli, så hvis du har lyst til at lg "dn lill EU- kmmissær" llr bar få lidt øvls i databas-søgning så km ind g prøv. Hr på biblitkt har vi kun fåt n nødtørftig intrduktin til basrn, så du må vær frbrdt på at arbjd lidt på gn hånd. Mn vi r blvt udstyrt md divrs manualr, g fr kndr kan vi plys, at all basrn brugr søgsprgt CCL (Cmmn Cmmand Languag). Dn såkaldt Ørstad-dbat Vd t mød arrangrt af Ørstadsslskabt dn på Pdr Lykk Skln på Lrt-øn Amagr, var dr samlt vr 200 lkal bbr fuldt hus. Ørstadsslskabt vill grn diskutr udfrmningn af sit spkulatinsbyggri på Amagr Fælld md d lkal bbr. Dt var dr ingn intrss fr i saln. D mang Amagrbr var mødt p fr at sig drs mning m dt påtrængnd bhv fr n banfrbindls på dt std, hvr dn vill vær til gavn fr d flst at d nuværnd bbr på Amagr. Dt var ikk så mgt at misfrstå! Dn lkal bflkning på Amagr går fuldt g hlt ind fr n tunnlban undr Amagrbrgad.Dr var ingn lkal, sm kunn s nyttn af n præriksprs langs md klnihavrn på Amagr Fælld g på Vstamagr. Dr var hllr ikk ngn pæn rd tilvrs fr d 4 frslag til n massiv bbyggls på Amagr Fælld, sm i følg lv m Ørstad skull financir anlæggt af banfrbindlsn til Amagr vd salg af byns sidst naturmråd til banal bygggrund. Md d smuldrnd frudsætningr fr Lvn m n Ørstad på Amagr Fæl ld, har Ørstadsslskabt fåt t gruligt hastværk md at få brugt n mass lånt png i n fart, så dt blivr prblmatisk at stands p g gør d dårligt fundrd bslutningr m. Lvn m n Ørstad på Amagr Fælld r vdtagt af Flktingt på falsk frudsætningr.- Købnhavns Brgrrpræsntatin r blvt umyndiggjrt g bndfangt til at gå md på dn klamm fidus. Bflkningn r på intt tidspunkt blvt spurgt m ngt sm hlst g følr sig båd snydt g bdragt. Vd dt næst bbrmød på Grbrandskln dn kl dltagr dr båd Flktingsmdlmmr g Brgrrpræsntantr fra Købnhavns kmmun. Hr vil dn lkal bflkning mød p g still sin krav til d frmmd mag tr, sm har påtagt sig at bstmm vr Amagrbbrs.frmtidig lvvilkår. Pall Jppsn Skrtær i Frningn Bvar Amagr Fælld

9 23. fbruar 1995 BRYGGEBLADET 9 Oplv natur g miljø i Købnhavn 1995 ''Vintrn går på hæld, frårt står på spring, g dt btydr traditinn tr, at naturvjldrns prgram 'Oplv natur g miljø i Købnhavn' nu kan hnts på vr biblitkr", knstatrr brgmstr Bnt Frst, Magistratns 4. afdling. "Og dt r n glæd fr mig ign at kunn præsntr t varirt tilbud til byns brgr". D 40 arrangmntr, dr bskrivs i fldrn r gratis g åbn fr all intrssrd, dr har lyst til at plv naturn i strbyn Købnhavn.Dl tagr skal til d flst arrangmntr blt mød p påklædt sm vjrt bydr på dt annncrd std g tidspunkt. Prgrammt rummr båd cykltur g krtr llr længr spadsrtur - dr r tur til stran nattravn, hvr dr r natslv Ms.Dr r tur fr dn, til parkr i dn indr by tns dyrliv, dr skal iagttags, g tur fr d mrgn g til naturmrådr sm Amagr Fælld g Uttrfrisk, hvr vi kan plv Ny mdarbjdr a Vlkmmn til Anntt Kntvd, a sm vil btjn vr kundr i bu- W tikkn fra nsdag dn 1. marts 1995 A k1 1t 1ng Isafjrdsgad 4 A - tlf Løsning af kryds n i nr. 3 JltNr1 O "il s l( A 'b s 7' ER T E'"R v s }., A l( D«S J.. r K /(.,,T s E '"'' f rv.:j) 1' A L J EY 'i'k. EEL """E V EN 'i' U E Lu -rv Y G... 'K.. A "'"' K LIM L l.:;; v E 'R- s E 'j' naturn vågn.d flst af arrangmntrn r dg lagt, så all uanst arbjd har n chanc fr at dltag. Turn gnnmførs af Parkafdlingns 3 naturvjldr, sm til ngl af arrangmntrn har allirt sig md fagflk fra så vidt frskllig stdr sm Zlgisk Musum, Købnhavns Miljø g Enrgikntr, Amagr Frbrænding,Afløbsafdlingn g Købnhavns Vandfrsyning. Flr af arrangmntrn hnvndr sig spcilt til børnn g drs vksn. Dt r tur, hvr børnn får ljlighd til at lg g lær. I dnn grupp kan nævns f.ks.: "Følg i rævns fdspr." "Lgtøj g husgråd af naturmatrialr." "Lg md naturn". Vr kirkgård fungrr i dag ft sm grønn asr fr bybflkningn, g naturvjldrn har arrangrt n rækk tur, hvr dnn sid af bynaturn r i fkus.dt r tur til så frskllig stdr sm Brønshøj Kirkgård g Bispbjrg Kirkgård. Også Assistns g Vstr Kirkgård blivr bsøgt. Flr af arrangmntrn vil dmnstrr hvrdan f.ks. grøntsagr g vand passrr gnnm byn. Byøklgin r gså tma fr ngl af tilbuddn.f tur i dnn grupp kan nævns: "Fra affald til nrgi" "Oasr i strbyn" "Hvr kmmr grøntsagrn fra" Navnlad/n r: "Vandts vj gnnm byn" "Kmpst i baggårdn". Fldrn kan fra mdi fbruar fås på kmmunns biblitkr, i Købnhavnr Infrmatin på Købnhavns Rådhus, i Parkafdlingn samt på gartnrkntrn rundt i byn. Vl mødt g gd tur i dn købnhavnsk natur. Magistratns 4. afdling Klip 109- ' Vask& klip 129- ' Vask, klip & }Ø n 164- ' Njalsgild n.ærkdag _. tak til lykk n.d dagn Kærst Ulla Pia Pphår! Tillykk md d 50 år d. 17. fbruar. Du kunn sgu' alligvl ikk løb fra dt! Håbr du havd ngl»fd«dag trds alt! Knusr, Els Buttrdj, Svigr g Tuttn G. Løsning på krydsn kan aflvrs i Bbrhjørnts pstkass, Lifsgad 7, til g md søndag d. 5. marts Blandt d rigtig løsningr trækks ld m t gavkrt på 100 kr. til EDEKA v/ Pr Tft, lsiands Brygg 25 - hvr præmin i øvrigt kan afhnts. Vi ffntliggør vindrn i næst nummr, sm udkmmr dn 9. marts. OØRNE'- Ft:sr E'.Q#V(il!V SAL. r rllfj />R.//( BY LfiROJIG f) 2$"/Z kl l CIN(r KærRn Vlkmmn hjm til s g Rigt. Kærlig hilsn Frja, Karstn g Hll. Optagls af hilsnr til mærk- g fødslsdag r gratis. D skal vær maskinskrvt llr md blkbgstavr. Stils, mgt gm s md ft, til BRYGGEB LA DET Lifsgad Købnhavn S Billdr md navn g adrss vil bliv rturnrt Kryds& tværs-vindr Vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 3 blv: Wilhlmsn, Egilsgad 22 ()OJ:l.ÆP -WINC.. TIL STiMH' OI'f.71t{. l>h'! 811.S.$Vll>lf; vcn (:Æ/ll Kfl"f)S /)KJ!<; EF R- køre- RIM.tltL u..r T,7JJ PINt 7YSKIIINO DRil'\ 3!:NS Ptc. OFI ME'GI!7' VDSI<U!S 8f",.,f)- -Ol> Gi+ R r M ",r-k NGO/J MÅLEfiX 5VE",f 8ØRNf- F.S T l> Ø OND OSt;-'8 L C' Æ- 9 7RÆ..G!!ZN. SPISE MØ8EL HVS- DL. spise VAR n t" 11-E"X ('/Ot -rc:;.swu.fa. L.AV- 6 VAAIP'i'T HI\VllVGT s?=0. T Il UM Tilt/.,:C K yr. --AiT BY LEVER. /Cit.YD- Olll'-1- NN.Elt l 1'10- OftNE" vv- TONE' t flå B SL le' //.1) - -IC!UtNS snpf'r..- GL TIITL RE'JSf

10 10 BRYGGEBLADET 23. fbruar 1995 fastlavnsfst i Giml LØRDAG d. 25/2 kl Entr 1 kr. Prgram: 14.00: Vlkmst : Mssrschmidt g C : Tøndslagning 16.00: Caca & bllr, kaff 16.30: PRÆMIER flttst, sjvst, katt-/bundkngr 17.00: Hmlig, nmlig Arrangrs af Lkalrådt, Giml g BBU

11 23. fbruar 1995 BRYGGEBLADET 11 Har Mdlln til harn, dr har pida ørr g n lill pmpn hal kan gaå brugs f.ks. til n bjørn. Så skal du bar lav amå, rund ;rr lidt længr ud på sidn af hvdt g må ak stpp dig ud md t par pudr på mavn. Du akal bruc : Blua g str;mp-bultsr i n farv, dr piuiiir. Elaøtisk stf til hætt i samm farv sm rstn af tøjt. Lyat uld-garn g lidt pap til haln. Kartn til IJrr. Brun smink g svært-prp Saka. Nål. Tråd. Sprit-farv. Sldan c r du: l. Lav hætt sm bskrvt Du kan s ftr i n bg m clyr, hvr ørrn øiddr på d. fnkllig dyr. På n har Sid dr d pp på hvdt, på n liv lidt mr ud til øidm. l. Klip d 2 pap-skivr ud md t hul i midtn. :.!. Klip 2 ørr ud af kartn, dt skal vær 20 cm lang g 10 cm brd. Tgn n kant ydrst g fld hvrt ør pl midtn frndn. 2. Vikl uld-garn rundt m dm bgg 2, indtil dr ikk kan vær m.r på. 3. Prø hvrt 1Jr gnnm t hul i hættn. Hvis du har lavt hullt fr øtrt, kan du hld ørrn faøt md t par ri-sting. Smink næsn brun. Og tgn knur-hår g har-mund md n svært-prp. Lav n pmpn-hal g sy dn fast på ndn. 3. Stik saksn ind mllm d 2 papstykkr g klip garnt vr hl vjn rundt. 5. Brug d løs ndr til at sy pmj>9n'n fast på ndn. Nlr dn lidt, så haln kmmr t1l at stritt. 4. Bind t stykk uld-garn rundt m midtn- bind stramt g slå knud på. Klip pap sk ivrn i stykkr g tag dm væk..3& ffi 'Q :Js: 7'\),.- c::: 'Q.?Q, V'> rtl """' c 0 7tJ.:r: 2. -rt - g :; :":...AJ r- ttj "r-, + -. :I: N + r- () [ c l l V> En l!ll hal lavs md n pmpn. Til dn skal du brug 2 skivr pap, dr r 12 cm brd hvr. g mgt uld-garn. + /'O. ' J. En hætt sys af 2 stykkr la stisk stf g klipps ud sm vit hr. l. Sy d 2 stykkr sammn ftr d stipld lil\ir på tgningn. 2. Tag hættn på, så dn dæk kr dit hår g så dn går nd undr hagn. Nu kan du brgn, hvr ørrn s kal sidd. Klip t lill hul til ør på hvr sid af hvdt. l -2..J :E l t;i U> <} l æ- > -<.v; <S" -.!> 3.-.Q,. l uj. l J. 1-.!> AUJ..l 2I:?SJ l i O<!..c;.\ 1-'2 ;l <w= <cl ;J 1 s; Ol{. g "::. <[! w,.._ l.- ujlu 2A

12 BRYGGEBLADET Bøgr bøgr I går gik startskuddt til bghandlrns g frlæggrns str årlig udsalg. Viss frlags g størr frhandlrkædrs ngang har i d snr år btydt, at katalgt vr ndsatt titlr ikk r så m rangsrigt sm tidligr - sålds mfattr årts udsalg "kun" gdt 1000 frskllig bøgr. Ikk dst mindr r dr sm sædvanlig gd køb at gør fr dm, dr gør sig dn uljlighd at kigg katalgt llr vrs lkal bghandls hyldr ftr i sømmn. Og man bhøvr ikk at vær 'bgvn" llr i øvrigt tilhør andr minrittsgruppr fr at få udbytt af dt. Gansk vist. syns dr vd først blik sm altid at vær langt imllm snapsn. Man mødr t massivt pbud af døgnflur g plathdr m d frgangn sæsnrs mdmnr såvl sm udødlig trivialittr - f.ks. m hvrdan man får succs sm frikadllvndr, spædbørnmassør, akvarlmalr llr lagnakrbat Blandt d mindst uundværlig titlr i dnn nd af spktrt kan nævns værkr sm "Mastr Fatmans livshistri" llr "Knd dig slv gnnm din kat" (slv m dt unægtligt lydr spændnd, at Jungs arktyplær skull kunn lær din kat ngt m dig!). Mn d r dr, snapsn, g dn tålmdig katalglæsr ndr md n indkøbslist, sm skal barbrs kraftigt, hvis hushldningsbudgttt ikk skal sprængs. Nblpristagrn Elias Canttis "Ørnvidnt Halvtrds karaktrr" md tgningr af Michals Kviur kan rhvrvs til halv pris. "Øjnvidnt", t udvalg afgraham Grns nvllr, til kvart. "Flaubrts papgøj" af Julian Barns fås fr dn ring sum af 38 kr. Lidt mr, n 50'r, må man af md fr Flaubrt slv, sm r rpræsntrt md n paprbackudgav af Madam Bvar-y. Undr titln "Jg saa dt Land" findr man H.C. Andrsns prægtig rjsskitsr fra Italin. En andn danskrs bulltinr fra rjsr i udlandt findr man i udvalgt af Thrkild Hansns artiklr fra Paris t århundrd snr. En andn slags rjslittratur r J hanns V. Jnsns rman "Christfr Clumbus" m mandn dr styrd tr skib ud i dt ukndt, frådnd ød. Ud vr rdinærudgavn til 60 kr. r gså n særlig finschmckrudgav ndsat fra 700 kr. til 225. Af yngr, dansk littratur findr man bl.a. Hnrik Bjlk ("Rygtrns atlas - syv tpgrafir"), Svnd Aag Madsn (''Sæt vrdn r til"), Prbn Majr Sørnsn ("Prsnlig grund g afgrund") g tbindsudgavn af kllktivværkt "Sptmbrfrtællingrn" af Hnrik Nrdbrandt, Ingr Christnsn m.fl. til 88 kr. Digtlæsr kan glæd sig vr Lras Sigøjnrballadr i nyvrsættis fra Et udvalg af Walt Whitmans digt frtagt af Pul Brum, hvis vrsættlsr står sid m sid md d amrikansk riginaltkstr, finds i dn ksklusiv "Frmtidns histri", ndsat fra 800 kr. til 298. Dn yngr, dansk digtning r rigt rpræsntrt, hr skal blt frmhævs Pia Thfdrups "Skundrns Br". Blandt d bigrafisk værkr r Ernst Pawls "Fran Ka1ka - Frnuftns Marridt" t must. Ligså dn tysk filsf m.m. Waltr Bnjamins barndmsrindringr fra Brlin mkring år Bnjamins banbrydnd g umgænglig ssay ''Ensrttt gad" r gså på udsalg (ak ja!) i dansk vrsættls fra Og mns vi r vd tyskrn, så bør man gså anskaff sig Nils Gundr Hansns "Sansrns scilgi", sm r n glimrnd intrduktin til dn spændnd tænkr Grg Simml, samt Wlfgang Schivlbuschs "Paradist, smagn g frnuftn" m nydlssmidlrns histri. Vndr man blikkt md d klassisk tænkr fås Piatns skriftr i 10 bind fr 500 kr. Knap så ldtidig, mn dg bdagt nk til klassikrbtgnlsn r Machiavlli, sm ndvnds af sks ksprtr i bgn "Magtns tænkr". Man kan gså kmm "Md Platn til striptas", sm r titln på n ssaysamling afumbrt Ec, dr gså r rpræsntrt md samlingn "Om spjl g andr frundrlig fænmnr". Essaygnrn r dsudn bl.a. rpræsntrt vd Salman Rushdi ("Fantasins Hjmland") g dn fin bg m dødn, "Afslutningn" af Lars Ardlius g P. C. Jrsild. Til d billcdintrssrd bydr udsalgt på Krass Clmnts ptaglsr fra n bgravls af fr fr statskuppt i Mskva i bgn "Hvr ingn talt". "Dt iscnsatt ftgrafi" præsntrr fm spændnd amrikansk ftgrafr. Filminstruktørn Edgar Rit frtællr i "Dn andn hjmstavn" m vrvjlsrn i frbindls md tvfilmn af samm navn. Aksl Jørgnsns g Sørn Hjrt Nilsns grafisk vær kr præsntrs i frnmm udgivlsr fra Silkbrg Kunstmusum. Osv. sv. Pladsn tilladr ikk mtal af Grg Brands' skriftr, bøgr m g af kristn mystikr m.m.m. Mn d r dr, g mang flr til. Find slv favrittrn g køb dm lkalt. max,.-,---.,------::-:--:-.,-----=--: Langbr Cyklr Langbr Cyklr Langbr Cyklr Langbr Cyklr "- ff;jæ Endnu få ij rstmdllr md %rabat Mntring af dæk g slang 1 ør i arbjdsløn vd aflvring af kupn æ Tilbudn gældr til dn 4/3 95 E 8,./ Prfssinlt værkstd 5.l Rparatin udførs fra mrgn til aftn...,.l Vnlig btjning * - 1 l.l Strt udvalg j 1.l Et års fri srvic -,_s Langbr Cyklr a i l Åbn: Thrshavnsgad 2 1j 1 man-fr: 9:17.30, lør: 9-14 Tlf Langbr Cyklr Langbr Cyklr Langbr Cyklr Langbr Cyklr c:r a BRYGGENS BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE 21 TLF. * OS STEMPELPAPIRHANOLEA Ugnsgåd H vad r dtt? - Zbl, Kjær g Bgrad på "Dt våd Hjørn" - Bstyrlsn i Brgthra - Nrdns kantin - Bndfangr i Caf Amrika Bsvarls til Bryggbl{ldt i knvlut mærkt GADE snst dn 5. marts kl. 19. Blandt d rigtig løsningr trækks ld m n gd flask vin, sm kan afhnts hs EDEKA v l Pr 1bft, Islands Brygg 25. Vindr af gådn i nr. 3, sm var.. tmansklik<<, blv: Nils Ol Nilsn, Gunløgsgad 41.

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere