FEST I BY Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen"

Transkript

1 FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn

2 .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn

3 ARTS KL KL.. KL NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) FDF ORKSTRT KL FDF rkstr spillr NB PUS L NG A Øltlt åbnr Å KL T B KAMP Arts kamp GN KL N NÆSST MOD BY OG OPLAND MØDS L (KVAL,RÆKKN) KL AMTSHOLD NH Hrrr - Næsst T R NH HRR.c...: 6 D Q_L_D SPLLR L 1 NH'S DAMR KL NB lillput - SB lillput KL Talntkamp KL Øltlt åbnr KL Supr Bing ltlt - KL KL. ra KL SUPR BNGO NORDALS ALLANC NB LLLPUT JBU Å }; L SB MSTRRÆKK N SB LTTPUT af præmir kan nævns 114 svin, YNGL NG. \\\ <!:: gavkrt g kdpakkr.,t. L T R S annncn i dagbladn. SAMLT PRÆMSUM: Kr T B L T L T KL Spd Crss Øl tlt md musik KL Handlsbank Cup KL NB - SB Sprt & Sjv NORDBORG KL KL. KNALLRTKLUB TURNRNGSKAMP TORSDAG SR SPD CROSS L NB 1-\ ( J K FRMAFODBOLD T B HANDlJSBANK - CUP ) N L Årts fdblddyst mllm all fir- SB T R mar g frrtningr på Nrdals. KL.?-0.00" -:l UNDRHOLDNNG SPORT OG SJOV Flkdans vd Nrdals flkdansr, Sanggruppn "VOS" Sndrbrg tramblinspringr ÅRTS LDRPRS Nrdals TA-KWON-DO OVRRÆKKS KL Pusling/miniput - mødr KL Lillputdrng - fædr Øltlt åbnr KL Rvanckamp - brandkamp D ungs aftn Hr. Jnsns jasskapl KL NB lillput - BU Hambrg KL NB V - Ntmark KL g Dukktatr KL g Rland Mnty luftshw KL NB yngling - Hadrslv FK KL KL KL. KL KL B',tt'g;;!St1 PUSLNG/MNPUT LLLPUTDRNG NB 5 BRANDKAMP D UNGS AFTN Å N;n T B HAVNBJRG MØDR FÆDR '. };FRMAD SØNDRBORG N Orkstrt DAFFY spillr afvkslnd md SPRØD ASPHALT. L T R l. NTR KR KL KL KL g KL. KL LØRDAG KL FST BY BAL NB 4 DUKKTATR NB YNGL NG D»4 SSR«undrhldr. NB LLLPUT fællsspisning: All dr spisr indn k1.20. får dn. NOTM.l\RK t\tr: 2,00 kr. BU HAMBORG T B HADRSLV FK frst snaps gratis. N i'. LUROFLATNDSMHONOTYWkl L 15.30g T R Smrrbrd kan b stills på NØRHRRDHUS NTR KR KL KL KL. Pkalstævn fr lillputhld KL KL KL KL KL KL Kædn" - udstilling kl.13.30g H Å N D B O L D MNPUT B JBU K Æ D N NTRNATONALT DRNG A KL O g 16. OO DUKKT/.\.TR NH'S BORTRJST Rland Mnty luftshw ROLAND MONTY PO KALSTÆVN L Å STJRNSPLLR KL LinTl.LNG T B NTR: 2,- kr. SDR, BJÆRT VOJNS Håndbld LUFTSHOW FOR N NH' S NUVÆRND KL L KL Dukktatr krr på mtrcykl i KL Miniput B JBU - Sdr. Bjært Balancakt fra 45 m. svjmast. TAK FOR ÅR. 30m.hjd LLLPUTHOLD T R DAMR 1 '. Rt til ændringr frbhlds.

4 14m, Nrda 1s.- \. l, Klar til kampn m 10.-'" Prgrammt til årts fst på Nrdals r klar. drætsfndns ldrpris 1978 uddls i fstugn mulighd fr at flg pvisningn. Mdr g fædr, dr har fdbldbrn. kmmr i kamp på»ugns«fjrd dag, idt d skal md drs gn knægt i n frygnd fdbldkamp. Samm aftn rykkr Havnbjrgs g Nrdbrgs frivillig brandværn ud fr at spill brandkamp - hvilkt var dn hlt str publikumstræffr sidst år. Nrdalshalln r dt d ungs aftn. Vnskabskampn mllm NBs lillputtr g BU Hambrg spills lrdag. Samm dag r dr artistpvisning vd Rland Mnty, dr kan n mass spændnd ting.. C:'c..c (/) "tl..r -ij ",,,kuj!:i = s.. "'''' J:!:i c. & a: < Ol» m-.".; > c: Ol -"Ol OO-l a.. al"" >c. '-.c: & -"00 00.!l O "-":' {l c:u) :::>W U. - C. til - til -,,= 00 til c:"'z G) c: "'G) "tl"tl :;: Q.._ c: "-Clm 0- Q. t;; C>.c: ""> Q. t;; -"tl "tl"- &0 =:. 8' ::l -.-0 Oæ C: -Q; Cl Cl ::: "' ';-0.c: -'" r > -_0..0 mg "''0 al <: -.00 a: 0w 'C1S_ Cl ::;c C').- 0 O! < <ii iq..,... :: ct5 l- "tl...j '" "tl...j > c: < O C a: O - så Hvr årstid har sin kndtgn. Sålds gså frår g smmr, hvr hvr nst by md rspkt fr sig slv hldr fst. Nrdals står i fstns tgn i dagn maj. Dt r Nrdals Bldklub g Nrdals Håndbldklub, sm står fr arrangmntt Fst i by«. Ovrskuddt går til d t klubbrs hårdt trængt ungdmsafdlingr. På fstns frst dag afvikls» årts kamp«m dn»slvrn stvl«mllm kndt nrdalsingr fra Nrdbrg g mgn. Sidst år lb mgnn af md sjrn. FDF -rkstrt bidragr til at sætt stmningn i vjrt. ftr fdblddystn afvikls t håndbldkamp i Nrdas-Halln, hvr NH's hrrr mdr Næsst g NH's damr spillr md Sndrbrgs amtshld. Onsdag spillr Nrdals Allianc md SB's ynglingmstrrækkhld. Aftnn bydr på bingspil i halln, hvr dr r gvinstr fr ca, kr. Kr. Himmlfartsdag blivr dr spd-rsa pvisning på grusbann g firmaturnring på håndbldbanrn. Om aftnn r dr sprt g sjv i halln g årts idrætsldrpris uddls. Frdag bgyndr md t shwkamp. hvr t udvalgt hld pusling/miniputtr g t hld lillputtr/drng spillr md drs mdr g fædr. Frdag aftn byds på»brandkamp«mllm Havnbjrg g Nrdbrg frivilling Brandværn i Nrdals-Halln. Prgrammt bydr snr samm aftn på d ungs aftn i halln md pprkstrt Daffy g disktkt Sprd Asfalt. Dt lidt ældr publikum kan hygg sig i ltltt til Hr. Jnsns Jazzkapll. Lrdag r dr vnskabskamp mllm NB's lillputtr g BU Hamburg. Om ftrmiddagn r dr mtrcyklshw md artistn Rland Mnty. Fr d yngr årgang r dr dukktatr i hallns mdlkal md aktrr fra Nrdbrg Amatrkrds. Om aftnn r Nrdals-Halln ramm m t strt bal md musik fra D fir ssr. På fstlighdrns sidst gag, sndag, ptrædr Rland Mnty ign, mtrcyklklubbn Kædn hldr udstilling på fstpladsn, halln r. dr håndbldkamp mllm NH's nuværnd kvalifikatinsrækkdamr g NH's brtrjst spillr.!:: '.\., l. ""!l > - til! -O a: '- '<i c:c G) "tlw"" O! æ w -O W -=::::» - l2q. s 1ii t:?-cn cn F s t il b y c. Ol - 'J,d51c,.r. U/tf ri w 0.0 z- C'j c: <2 Og m aftnn - dn traditinll fællsspisning md ftrflgnd dans. Og sidstdagn. hvr mang måsk skal hvil ud ftr lrdagns strabadsr, r dr ungdmsfdbjdstævn md hld fra Hambrg, Flnsbrg g NrdaJs. Artistn kmmr ign, dr r dukktatr g mtrcyklklubbn Kædn hldr udstilling. Og så r dr' massvis af håndbldkamp. t kæmparbjd r lagt fr at få dtt arrangmnt stablt på bnn. Hvrfr klubbrn gr dt? Fr at skaff png til drs ungdmsafdlingr, dr kan grs så mgt sm muligt fr d ung klubmdlmmr- a...r-;"';'';';''''':':=====:-:-,,::::':':'"'-;'"''---'"''''':=-=_ mllm Nrdals allianc g SBs stærk ynglingmstrrækkhld. t ændrt prgrampunkt, dr udn tvivl vil trækk flst mnnskr til dn dag, r bingspil. Trsdagns hjdpunkt r uddlingn af idrætsfndns ldrpris 1978, mn dr blivr mgt andt at s på - spd crs-pvisning på grusbann; firmaturnring på håndbldbanrn, g pvisning af dn n g andn slags i Nrdalshalln. hvrt fald ngt fr nhvr smag. Dsudn dystr t drng g n pig' m n Fst-i-by vandrpkal. Vd dtt str arrangmnt i Nrdalshalln»Sprt g sjv«placrs publikum mkring småbrd, så all får -":;: :::i >c.!x dn slvrn stvl Prgrammt fr dn årlig fstug på Nrdals, arrangrt af Nrdals bldklub g Nrdals håndbldklub, r vd at vær klar- tidn fra dn 2, maj til 7, maj hlds årts»fst i by«- årts fst på Nrdais, g dt tr nk sigs, at dt ikk r småting, 'dr skal nås i lbt af dn krt ug, Traditinn tr starts dr tirsdag md årts kamp - kampn m»dn slvrn stvl«mllm kndt nrdalsingr fra Nrdbrg g mgn, Sidst år lb mgnshldt af md sjrn, så dr r lagt p til all ti_drs rvanchkamp. FDF-rkstrt vil srg fr dn rtt landskampstmning. Umiddl.ban ftr dnn kamp skal Nrdals håndbldklubs damr g hrrr i kamp i halln. Onsdag r dr fdbldkamp al W.. c. z a: <;:) -- -=('w) :.c: æ w!x!x r

5 FST--BY 78 -SUPR-BNGO FST--BY 78 Sprt - Tivli - 01tlt Årts kamp - Lttspil Uddling af ldrpris 78 - Spd crss - Bal D ungs aftn-shw Dukktatr m. m MAJ vd Nrdalshalln Frdag-dn 5. maj frbindls md Fst-i-by vil dc:r i år bliv arrgrt t supr- Bing-spil, sm vil lb af stabln nsdag dn 3. maj m aftnn l Nrdalshalln. Nrdalshallns nærmst nab svmmhalln r bl. a. blvt finnsirt. af vrskud fra tidligr Bing-spil, sm Lins ub std sm arrangr af.dnn gang r dt NB (Nrd- D U-NG S AFTN md ))DAFFYcc g disktkt lspr0d ASPHALT"! FST--BY 78 Lrdag dn 6. maj ÅRTS BAL md D FR SSR Tp scrt\ Omgnn lb md»stvln«, D t hld, sm tirsdag spillr»årts kamp på Nrdals«, har hvr især lagt n nj taktik fr spillts afvikling. Rfra tt fra mjt r dg stmplt»tp scrt«, g d t hld vil kun afslr, at dr blivr mdbragt" rkvisittr, sm ikk nrmalt hrr hjmm på n fdbldban. Fr at skærp kamplystn, hl!f t Nrdbrgfirma udlvt n guldmdalj til dt vindnd hld g n kass l sm trst til tabrn.. Omgnn lb ign i år md dn shtm stvl. kk færr nd fir mål blv dt til fr Omgnn. t strt andæg til Nrdbrghldt. Mn dt gik nu gså kim md bstikkls af dn fra Sndrbrg imprtrd dmmr - Gunnar Js. Vrigt tidligr mgns-b i dt nrdalsisk. Ud t sm at blink srgd Omgnns Knud Mllr fr, rn fik n "bittr-tid«, hvilkt vr ftgraf 'ly afslrd. Bvist ss i midtn. Pi t til vdstr ankmmr Qplgns...hldt gdt skjult i t rmt pparat. g dt kan nk vær, d fik dt til ting ngl gang i lbt af årts kamp. Ydrst til hjr til" kampn i fuld kamp. baggiundn hvilr dmmrns falkjvr bgivnhdrn. Mn hl kampn var naturligvis ikk kun OmgnshOldts. N.bldt var gså gdt ind i billdt. slv m d ikk sig trfit. Spillrn km rullnd på bann i g all var ifrt hjhd. Man var nk klar vr. dl måsk kunn brænd nåd, f årts fst på nrdals r - :', NB&NH md SPORT - TVOLl- ÅRTS KAMP - ØLTL T SUPR BNGO -»SPORT & SJOV«- BAL D UNGS AFTN - SPD CROSS DUKKTATR MOTORCYKLSHOW - FRMAFODBOLD i 35 mtrs hjd m. m maj ig vd Nrdalshalln ' lals Bldklub) g NH (NrdaJs Håndbldklub), sm 'arrangrr Supr-Bing, mn llrs vil Supr Bing kmm til at lign d tidligr bingspil på Nrdals. Ovrskudt tilfaldr sålds gså idrætslivt på Nrdals idt Fsti-by ign i år rgnr md at kunn aflvr kr. til.d arrangrnd frningr." Fst-i-by-udvalgt har ntp udsndt vr 300 frsprgslr til samtlig frrtningsindhavr, håndværksmstr, virksmhdsjr, pnginstituttr g ffntlig myndighdr i Nrdbrg kmmun md pfrdring til at all diss vil tgn n annnc til Bing-spillpladrn. Fst-i-by-udvalgt vil så lad indrykk n dbblt sid fyldt md annncrrns rklamr i Nrdbrg Tidnd. Samtidig r dr gjrt plads til fir blank spillpladr (hvr md plads til 12 firma-navn). All, dr vil vær' md til Supr-Bing, skal drfr" gå i gang md saks g lim, så" snart Supr-Bing-sidrn r på, gadn. Dltagrn skal slv sam_ mnsælt spillpladrn på grundlag af annncrn. Spillpladrn skal mdbrings til Supr-Bing-spillt g skal fr at vær gyldig frsyns md t l stmpl (pris 6 kr. pr. plad, 4 pladr kstr 20 kr.), Vd indgangn til Nrdalshalln vil dr lvrigt ligg færdig pladr klar til d dltagr, sm nskr flr nd d 4, dr r plads. til i avisn. NBs nrmal nsdags-ltt på Nrhrrdhus udgår dnn aftn g i stdt pfrdrs lttgæstr: n til at kmm hn i Nrdalshalln. Bussn krr ad d sædvanlig rutr til d sædvanlig tidr. Præmirn til Supr-Bing blivr hlt fantastisk. Dn samld prærnisum blbr sig til vr kr. Opråbrn vil hl ti. dn bnytt firmarns navn (i stdt fr d sædvanlig tal), g når n dltagr har vundt, råbs dr Bing (i stdt fr»pt«llr bank). _ Arrangrrn håbr på t virkligt gdt frmmd til SuprBing-spillt, dr r dt frst strr arrangmnt i Fst-i-by-j ugn vi ss til: 'f.- NBib NHY, årtsbtpånrdals & Kjærs' Frlystlsspark all dag. ARaTs' KAMP. NORDBORG OMGN n fstlig fdblddyst md Kridt nrdalslnqr. FDf-rkstrt undrhldr fr kampn.

6 vd Fst-i-b _Dr piv sm mtalt tal' CDi rkmsætning g sandsyn, ligvjs gså rkrd-vrskud ){d dq.ligt vrståd Fst-i-by på Nrdals. Og nu kan udvalgsfrmand Ptr Glk gså mld, udmærkt bsg til all arrabgl]ldtr. 1tamp trak mkring 600 Dt samm gjaldt iut samt Sprt g jqf_piin. Til d ungs aftn 500. Og på n flt km Fst-i-by-ballt, ikk' færr nd lig var dr på ngl r 400 i ltltt. 'rl"'tj dtt kan Ptr GCk n vis stlthd knar, at dr sm sædvanlig ikk vii\'»ballad«af btydning vd F4-i-by, Ud'Yligsfrmandn har gså t par k, ntarr til d nklt arradgjlllntr: ts kamp var sm sædmrsm, Mn vi må r, at dt str pubrau, kan få all siv md. Drfr vil vi til lad kampn spill pli: ban, så publikum kan lidt tættr på, sigr Ptr Glck, dr frtællr, at dr gså i 1979 vil bliv t rklamlttspij, slvm dr gså hr skal frtags t par ændringr. - Sprt g Sjv-aftnn var dn bdst, sidn vi bgyndt dtt arrangmnt fr t par år sidn. Og dt var - n værdig ramm m uddlingn af årts ldrpris. ndlig må vi sig, at dukktatrt fra Nrdbrg Amatrkrds var virklig gdt lavt, Dr km ca. 140 til d tr frstillingr, sigr Ptr Gh:k., Og så r man i vrigt a bgyndt at tænk på irs t-i-by, D t klubbr, NB NH, natnrligvis frtsætt samarbjdt, g vi vil mgt m frtsætt mkring, NidalsHalln. Mn på grund af d\n ny svmmhal g dt tilhmnd caftria må vi nk frvnt, at drætsfndn i dn næt'inst frmtid vil tal md Fst--byudvalgt m arrangmtltts frmtidig mulighdr mkring Nrdals-Halln. Mn n ting står fast=: Også i 1979 blivr dr F ;''sluttr n tllfrds Ptr' clt. ' finn

7 Fst-i DY' skal,lij skaff png til ungdmsarbl d Dt str arrangmnt på Nrdals krri hl dn kmmnd ug Så r tidn kmmt fr. t af dag r spd crss vd mdlmlrdag går dt naturligvis d str fstlig arrangmntr mr af Nrdals Knallrt Crss, gså ls fr hjst gar. Frpå Nrdals. Dt r Nrdals Samm dag afvikls Handlsudn d frskllig sprts- arranbldklubs g Nrdals Håndbldbankns firmaturnring, hvrtil gmntr kmmr Rland Mntklubs Fst-i-by. Dt r t årligt dr r tilmldt 25 hld. hys Luftshw, g m aftnn arrangmnt md n virklig fin Trsdagns str arrangmnt hlds dt str Fst-i- by-bal. pbakning. Mn arrangmntt' findr dg std m aftnn. Dt Dtt arrangmnt indlds sm tjnr gså t gdt frmål: Dt skr i frbindls md»sprt g vanlig md fællsspisning. skaffr png til d t klubbrs siv«. Hr r ikk kun massr På sndag sluttr Fst-i-by. ungdmsarbjd. Og dt r ikk af undrhldning g knkurrndn dag r dr naturligvis t ring blb, d t klubbr cr, mn gansk spcilt uddmang aktivittr. Dt gældr rddr sig hvrt år.!ingn' af»årts ldrpris«. på sprtsfrntn n intrssant Tirsdag indlds st-i-by. Dnn pris uddls i år fr trdj håndbldkamp mllm Nrdals Dt frst arrangm. r dn gang. Dt r drætsfndn på Håndbldklubs brtrjst stirtraditimlfl årts kamp«ml- Nrdals, dr har indstiftt dnn nspillr på dn n sid g lm d utrænd fra Nrdbrg ldrpris. klubbns nuværnd damhld. g -dittrn«fra Havnbjrg. Frdag hlds så»d ungs Dsudn afvikls t intmatikampn findr std på stadin aftn«. Dn findr gså std i nalt pkalstævn i fdbld fr' i. Omkring stadin g Nrdals-Halln, Man har ngalillputhld. Dr r dsudn på Nrdals-Halln -r hl arranggrt rkstrt Daffy samt grupundrhldningsfrntn luftshw, mnt lagt,.»bld Asphalt- til at klar dukktatr g udstilling fra. Samm dag r dr. sm.,_,.;!iir!!-2!!-.d!afsagn, _... -JMtrcykbn æd.;n.j tilfældt r all dag - massr] af sprtskamp. Dt gældr båd fdbld g håndbld. Onsdag aftn hldr Fst-i-by drftr sit str bingapil.' i Nrdals-Halln, mns dr trs- FST BY i Nrdbrg har s sm trumf, idt fstiyitasn tppr lrdag aftn md fællsspisning (husk 2 s'r) g dans til tnrn fra "D FR SSR". Aftnn fr har DAFFY g SPRØD ASPHALT imidlrtid lunt ungdmmlig dans på bræddrn. Dr frtsætts i aftn md SUPR BNGO, hvr dr r præmr fr kr. - mrgn.- r dr vrrækkls af ÅRTS LDRPHS samt undrhldning' vd FOLKDANSRN, sanggruppn VOS samt tramblin springr g Nrdals TaKw.n-D. Samtlig dag r dr sprtsindslag af vidt frskllig karaktr. går udspillds sålds årts kamp mllm by g land - g dt tr nk sigs, at radisrn var sat i vand til dtt fstfyrværkri af n kamp! Dr skr imidlrtid mang andr sprtslig ting, Frudn d sris. kamp r dr mgn fstivitas på sprtsarnan. Kjærs.Tivli står fr flkfrlystlsrn på hjul, mn -gså t spændnd akrbatisk g halsbrækknd luftnummr har gglrn fra syd-jylland md sig. t ikk uintrssant ntabn til fstmtaln r, at dn frst snaps r gratis, hvis man kmmr til spisning indn kl. 20. Hr br man nk tænk på, at hvad dr r spinkt - dt r spart.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere