FEST I BY Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen"

Transkript

1 FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn

2 .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn

3 ARTS KL KL.. KL NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) FDF ORKSTRT KL FDF rkstr spillr NB PUS L NG A Øltlt åbnr Å KL T B KAMP Arts kamp GN KL N NÆSST MOD BY OG OPLAND MØDS L (KVAL,RÆKKN) KL AMTSHOLD NH Hrrr - Næsst T R NH HRR.c...: 6 D Q_L_D SPLLR L 1 NH'S DAMR KL NB lillput - SB lillput KL Talntkamp KL Øltlt åbnr KL Supr Bing ltlt - KL KL. ra KL SUPR BNGO NORDALS ALLANC NB LLLPUT JBU Å }; L SB MSTRRÆKK N SB LTTPUT af præmir kan nævns 114 svin, YNGL NG. \\\ <!:: gavkrt g kdpakkr.,t. L T R S annncn i dagbladn. SAMLT PRÆMSUM: Kr T B L T L T KL Spd Crss Øl tlt md musik KL Handlsbank Cup KL NB - SB Sprt & Sjv NORDBORG KL KL. KNALLRTKLUB TURNRNGSKAMP TORSDAG SR SPD CROSS L NB 1-\ ( J K FRMAFODBOLD T B HANDlJSBANK - CUP ) N L Årts fdblddyst mllm all fir- SB T R mar g frrtningr på Nrdals. KL.?-0.00" -:l UNDRHOLDNNG SPORT OG SJOV Flkdans vd Nrdals flkdansr, Sanggruppn "VOS" Sndrbrg tramblinspringr ÅRTS LDRPRS Nrdals TA-KWON-DO OVRRÆKKS KL Pusling/miniput - mødr KL Lillputdrng - fædr Øltlt åbnr KL Rvanckamp - brandkamp D ungs aftn Hr. Jnsns jasskapl KL NB lillput - BU Hambrg KL NB V - Ntmark KL g Dukktatr KL g Rland Mnty luftshw KL NB yngling - Hadrslv FK KL KL KL. KL KL B',tt'g;;!St1 PUSLNG/MNPUT LLLPUTDRNG NB 5 BRANDKAMP D UNGS AFTN Å N;n T B HAVNBJRG MØDR FÆDR '. };FRMAD SØNDRBORG N Orkstrt DAFFY spillr afvkslnd md SPRØD ASPHALT. L T R l. NTR KR KL KL KL g KL. KL LØRDAG KL FST BY BAL NB 4 DUKKTATR NB YNGL NG D»4 SSR«undrhldr. NB LLLPUT fællsspisning: All dr spisr indn k1.20. får dn. NOTM.l\RK t\tr: 2,00 kr. BU HAMBORG T B HADRSLV FK frst snaps gratis. N i'. LUROFLATNDSMHONOTYWkl L 15.30g T R Smrrbrd kan b stills på NØRHRRDHUS NTR KR KL KL KL. Pkalstævn fr lillputhld KL KL KL KL KL KL Kædn" - udstilling kl.13.30g H Å N D B O L D MNPUT B JBU K Æ D N NTRNATONALT DRNG A KL O g 16. OO DUKKT/.\.TR NH'S BORTRJST Rland Mnty luftshw ROLAND MONTY PO KALSTÆVN L Å STJRNSPLLR KL LinTl.LNG T B NTR: 2,- kr. SDR, BJÆRT VOJNS Håndbld LUFTSHOW FOR N NH' S NUVÆRND KL L KL Dukktatr krr på mtrcykl i KL Miniput B JBU - Sdr. Bjært Balancakt fra 45 m. svjmast. TAK FOR ÅR. 30m.hjd LLLPUTHOLD T R DAMR 1 '. Rt til ændringr frbhlds.

4 14m, Nrda 1s.- \. l, Klar til kampn m 10.-'" Prgrammt til årts fst på Nrdals r klar. drætsfndns ldrpris 1978 uddls i fstugn mulighd fr at flg pvisningn. Mdr g fædr, dr har fdbldbrn. kmmr i kamp på»ugns«fjrd dag, idt d skal md drs gn knægt i n frygnd fdbldkamp. Samm aftn rykkr Havnbjrgs g Nrdbrgs frivillig brandværn ud fr at spill brandkamp - hvilkt var dn hlt str publikumstræffr sidst år. Nrdalshalln r dt d ungs aftn. Vnskabskampn mllm NBs lillputtr g BU Hambrg spills lrdag. Samm dag r dr artistpvisning vd Rland Mnty, dr kan n mass spændnd ting.. C:'c..c (/) "tl..r -ij ",,,kuj!:i = s.. "'''' J:!:i c. & a: < Ol» m-.".; > c: Ol -"Ol OO-l a.. al"" >c. '-.c: & -"00 00.!l O "-":' {l c:u) :::>W U. - C. til - til -,,= 00 til c:"'z G) c: "'G) "tl"tl :;: Q.._ c: "-Clm 0- Q. t;; C>.c: ""> Q. t;; -"tl "tl"- &0 =:. 8' ::l -.-0 Oæ C: -Q; Cl Cl ::: "' ';-0.c: -'" r > -_0..0 mg "''0 al <: -.00 a: 0w 'C1S_ Cl ::;c C').- 0 O! < <ii iq..,... :: ct5 l- "tl...j '" "tl...j > c: < O C a: O - så Hvr årstid har sin kndtgn. Sålds gså frår g smmr, hvr hvr nst by md rspkt fr sig slv hldr fst. Nrdals står i fstns tgn i dagn maj. Dt r Nrdals Bldklub g Nrdals Håndbldklub, sm står fr arrangmntt Fst i by«. Ovrskuddt går til d t klubbrs hårdt trængt ungdmsafdlingr. På fstns frst dag afvikls» årts kamp«m dn»slvrn stvl«mllm kndt nrdalsingr fra Nrdbrg g mgn. Sidst år lb mgnn af md sjrn. FDF -rkstrt bidragr til at sætt stmningn i vjrt. ftr fdblddystn afvikls t håndbldkamp i Nrdas-Halln, hvr NH's hrrr mdr Næsst g NH's damr spillr md Sndrbrgs amtshld. Onsdag spillr Nrdals Allianc md SB's ynglingmstrrækkhld. Aftnn bydr på bingspil i halln, hvr dr r gvinstr fr ca, kr. Kr. Himmlfartsdag blivr dr spd-rsa pvisning på grusbann g firmaturnring på håndbldbanrn. Om aftnn r dr sprt g sjv i halln g årts idrætsldrpris uddls. Frdag bgyndr md t shwkamp. hvr t udvalgt hld pusling/miniputtr g t hld lillputtr/drng spillr md drs mdr g fædr. Frdag aftn byds på»brandkamp«mllm Havnbjrg g Nrdbrg frivilling Brandværn i Nrdals-Halln. Prgrammt bydr snr samm aftn på d ungs aftn i halln md pprkstrt Daffy g disktkt Sprd Asfalt. Dt lidt ældr publikum kan hygg sig i ltltt til Hr. Jnsns Jazzkapll. Lrdag r dr vnskabskamp mllm NB's lillputtr g BU Hamburg. Om ftrmiddagn r dr mtrcyklshw md artistn Rland Mnty. Fr d yngr årgang r dr dukktatr i hallns mdlkal md aktrr fra Nrdbrg Amatrkrds. Om aftnn r Nrdals-Halln ramm m t strt bal md musik fra D fir ssr. På fstlighdrns sidst gag, sndag, ptrædr Rland Mnty ign, mtrcyklklubbn Kædn hldr udstilling på fstpladsn, halln r. dr håndbldkamp mllm NH's nuværnd kvalifikatinsrækkdamr g NH's brtrjst spillr.!:: '.\., l. ""!l > - til! -O a: '- '<i c:c G) "tlw"" O! æ w -O W -=::::» - l2q. s 1ii t:?-cn cn F s t il b y c. Ol - 'J,d51c,.r. U/tf ri w 0.0 z- C'j c: <2 Og m aftnn - dn traditinll fællsspisning md ftrflgnd dans. Og sidstdagn. hvr mang måsk skal hvil ud ftr lrdagns strabadsr, r dr ungdmsfdbjdstævn md hld fra Hambrg, Flnsbrg g NrdaJs. Artistn kmmr ign, dr r dukktatr g mtrcyklklubbn Kædn hldr udstilling. Og så r dr' massvis af håndbldkamp. t kæmparbjd r lagt fr at få dtt arrangmnt stablt på bnn. Hvrfr klubbrn gr dt? Fr at skaff png til drs ungdmsafdlingr, dr kan grs så mgt sm muligt fr d ung klubmdlmmr- a...r-;"';'';';''''':':=====:-:-,,::::':':'"'-;'"''---'"''''':=-=_ mllm Nrdals allianc g SBs stærk ynglingmstrrækkhld. t ændrt prgrampunkt, dr udn tvivl vil trækk flst mnnskr til dn dag, r bingspil. Trsdagns hjdpunkt r uddlingn af idrætsfndns ldrpris 1978, mn dr blivr mgt andt at s på - spd crs-pvisning på grusbann; firmaturnring på håndbldbanrn, g pvisning af dn n g andn slags i Nrdalshalln. hvrt fald ngt fr nhvr smag. Dsudn dystr t drng g n pig' m n Fst-i-by vandrpkal. Vd dtt str arrangmnt i Nrdalshalln»Sprt g sjv«placrs publikum mkring småbrd, så all får -":;: :::i >c.!x dn slvrn stvl Prgrammt fr dn årlig fstug på Nrdals, arrangrt af Nrdals bldklub g Nrdals håndbldklub, r vd at vær klar- tidn fra dn 2, maj til 7, maj hlds årts»fst i by«- årts fst på Nrdais, g dt tr nk sigs, at dt ikk r småting, 'dr skal nås i lbt af dn krt ug, Traditinn tr starts dr tirsdag md årts kamp - kampn m»dn slvrn stvl«mllm kndt nrdalsingr fra Nrdbrg g mgn, Sidst år lb mgnshldt af md sjrn, så dr r lagt p til all ti_drs rvanchkamp. FDF-rkstrt vil srg fr dn rtt landskampstmning. Umiddl.ban ftr dnn kamp skal Nrdals håndbldklubs damr g hrrr i kamp i halln. Onsdag r dr fdbldkamp al W.. c. z a: <;:) -- -=('w) :.c: æ w!x!x r

5 FST--BY 78 -SUPR-BNGO FST--BY 78 Sprt - Tivli - 01tlt Årts kamp - Lttspil Uddling af ldrpris 78 - Spd crss - Bal D ungs aftn-shw Dukktatr m. m MAJ vd Nrdalshalln Frdag-dn 5. maj frbindls md Fst-i-by vil dc:r i år bliv arrgrt t supr- Bing-spil, sm vil lb af stabln nsdag dn 3. maj m aftnn l Nrdalshalln. Nrdalshallns nærmst nab svmmhalln r bl. a. blvt finnsirt. af vrskud fra tidligr Bing-spil, sm Lins ub std sm arrangr af.dnn gang r dt NB (Nrd- D U-NG S AFTN md ))DAFFYcc g disktkt lspr0d ASPHALT"! FST--BY 78 Lrdag dn 6. maj ÅRTS BAL md D FR SSR Tp scrt\ Omgnn lb md»stvln«, D t hld, sm tirsdag spillr»årts kamp på Nrdals«, har hvr især lagt n nj taktik fr spillts afvikling. Rfra tt fra mjt r dg stmplt»tp scrt«, g d t hld vil kun afslr, at dr blivr mdbragt" rkvisittr, sm ikk nrmalt hrr hjmm på n fdbldban. Fr at skærp kamplystn, hl!f t Nrdbrgfirma udlvt n guldmdalj til dt vindnd hld g n kass l sm trst til tabrn.. Omgnn lb ign i år md dn shtm stvl. kk færr nd fir mål blv dt til fr Omgnn. t strt andæg til Nrdbrghldt. Mn dt gik nu gså kim md bstikkls af dn fra Sndrbrg imprtrd dmmr - Gunnar Js. Vrigt tidligr mgns-b i dt nrdalsisk. Ud t sm at blink srgd Omgnns Knud Mllr fr, rn fik n "bittr-tid«, hvilkt vr ftgraf 'ly afslrd. Bvist ss i midtn. Pi t til vdstr ankmmr Qplgns...hldt gdt skjult i t rmt pparat. g dt kan nk vær, d fik dt til ting ngl gang i lbt af årts kamp. Ydrst til hjr til" kampn i fuld kamp. baggiundn hvilr dmmrns falkjvr bgivnhdrn. Mn hl kampn var naturligvis ikk kun OmgnshOldts. N.bldt var gså gdt ind i billdt. slv m d ikk sig trfit. Spillrn km rullnd på bann i g all var ifrt hjhd. Man var nk klar vr. dl måsk kunn brænd nåd, f årts fst på nrdals r - :', NB&NH md SPORT - TVOLl- ÅRTS KAMP - ØLTL T SUPR BNGO -»SPORT & SJOV«- BAL D UNGS AFTN - SPD CROSS DUKKTATR MOTORCYKLSHOW - FRMAFODBOLD i 35 mtrs hjd m. m maj ig vd Nrdalshalln ' lals Bldklub) g NH (NrdaJs Håndbldklub), sm 'arrangrr Supr-Bing, mn llrs vil Supr Bing kmm til at lign d tidligr bingspil på Nrdals. Ovrskudt tilfaldr sålds gså idrætslivt på Nrdals idt Fsti-by ign i år rgnr md at kunn aflvr kr. til.d arrangrnd frningr." Fst-i-by-udvalgt har ntp udsndt vr 300 frsprgslr til samtlig frrtningsindhavr, håndværksmstr, virksmhdsjr, pnginstituttr g ffntlig myndighdr i Nrdbrg kmmun md pfrdring til at all diss vil tgn n annnc til Bing-spillpladrn. Fst-i-by-udvalgt vil så lad indrykk n dbblt sid fyldt md annncrrns rklamr i Nrdbrg Tidnd. Samtidig r dr gjrt plads til fir blank spillpladr (hvr md plads til 12 firma-navn). All, dr vil vær' md til Supr-Bing, skal drfr" gå i gang md saks g lim, så" snart Supr-Bing-sidrn r på, gadn. Dltagrn skal slv sam_ mnsælt spillpladrn på grundlag af annncrn. Spillpladrn skal mdbrings til Supr-Bing-spillt g skal fr at vær gyldig frsyns md t l stmpl (pris 6 kr. pr. plad, 4 pladr kstr 20 kr.), Vd indgangn til Nrdalshalln vil dr lvrigt ligg færdig pladr klar til d dltagr, sm nskr flr nd d 4, dr r plads. til i avisn. NBs nrmal nsdags-ltt på Nrhrrdhus udgår dnn aftn g i stdt pfrdrs lttgæstr: n til at kmm hn i Nrdalshalln. Bussn krr ad d sædvanlig rutr til d sædvanlig tidr. Præmirn til Supr-Bing blivr hlt fantastisk. Dn samld prærnisum blbr sig til vr kr. Opråbrn vil hl ti. dn bnytt firmarns navn (i stdt fr d sædvanlig tal), g når n dltagr har vundt, råbs dr Bing (i stdt fr»pt«llr bank). _ Arrangrrn håbr på t virkligt gdt frmmd til SuprBing-spillt, dr r dt frst strr arrangmnt i Fst-i-by-j ugn vi ss til: 'f.- NBib NHY, årtsbtpånrdals & Kjærs' Frlystlsspark all dag. ARaTs' KAMP. NORDBORG OMGN n fstlig fdblddyst md Kridt nrdalslnqr. FDf-rkstrt undrhldr fr kampn.

6 vd Fst-i-b _Dr piv sm mtalt tal' CDi rkmsætning g sandsyn, ligvjs gså rkrd-vrskud ){d dq.ligt vrståd Fst-i-by på Nrdals. Og nu kan udvalgsfrmand Ptr Glk gså mld, udmærkt bsg til all arrabgl]ldtr. 1tamp trak mkring 600 Dt samm gjaldt iut samt Sprt g jqf_piin. Til d ungs aftn 500. Og på n flt km Fst-i-by-ballt, ikk' færr nd lig var dr på ngl r 400 i ltltt. 'rl"'tj dtt kan Ptr GCk n vis stlthd knar, at dr sm sædvanlig ikk vii\'»ballad«af btydning vd F4-i-by, Ud'Yligsfrmandn har gså t par k, ntarr til d nklt arradgjlllntr: ts kamp var sm sædmrsm, Mn vi må r, at dt str pubrau, kan få all siv md. Drfr vil vi til lad kampn spill pli: ban, så publikum kan lidt tættr på, sigr Ptr Glck, dr frtællr, at dr gså i 1979 vil bliv t rklamlttspij, slvm dr gså hr skal frtags t par ændringr. - Sprt g Sjv-aftnn var dn bdst, sidn vi bgyndt dtt arrangmnt fr t par år sidn. Og dt var - n værdig ramm m uddlingn af årts ldrpris. ndlig må vi sig, at dukktatrt fra Nrdbrg Amatrkrds var virklig gdt lavt, Dr km ca. 140 til d tr frstillingr, sigr Ptr Gh:k., Og så r man i vrigt a bgyndt at tænk på irs t-i-by, D t klubbr, NB NH, natnrligvis frtsætt samarbjdt, g vi vil mgt m frtsætt mkring, NidalsHalln. Mn på grund af d\n ny svmmhal g dt tilhmnd caftria må vi nk frvnt, at drætsfndn i dn næt'inst frmtid vil tal md Fst--byudvalgt m arrangmtltts frmtidig mulighdr mkring Nrdals-Halln. Mn n ting står fast=: Også i 1979 blivr dr F ;''sluttr n tllfrds Ptr' clt. ' finn

7 Fst-i DY' skal,lij skaff png til ungdmsarbl d Dt str arrangmnt på Nrdals krri hl dn kmmnd ug Så r tidn kmmt fr. t af dag r spd crss vd mdlmlrdag går dt naturligvis d str fstlig arrangmntr mr af Nrdals Knallrt Crss, gså ls fr hjst gar. Frpå Nrdals. Dt r Nrdals Samm dag afvikls Handlsudn d frskllig sprts- arranbldklubs g Nrdals Håndbldbankns firmaturnring, hvrtil gmntr kmmr Rland Mntklubs Fst-i-by. Dt r t årligt dr r tilmldt 25 hld. hys Luftshw, g m aftnn arrangmnt md n virklig fin Trsdagns str arrangmnt hlds dt str Fst-i- by-bal. pbakning. Mn arrangmntt' findr dg std m aftnn. Dt Dtt arrangmnt indlds sm tjnr gså t gdt frmål: Dt skr i frbindls md»sprt g vanlig md fællsspisning. skaffr png til d t klubbrs siv«. Hr r ikk kun massr På sndag sluttr Fst-i-by. ungdmsarbjd. Og dt r ikk af undrhldning g knkurrndn dag r dr naturligvis t ring blb, d t klubbr cr, mn gansk spcilt uddmang aktivittr. Dt gældr rddr sig hvrt år.!ingn' af»årts ldrpris«. på sprtsfrntn n intrssant Tirsdag indlds st-i-by. Dnn pris uddls i år fr trdj håndbldkamp mllm Nrdals Dt frst arrangm. r dn gang. Dt r drætsfndn på Håndbldklubs brtrjst stirtraditimlfl årts kamp«ml- Nrdals, dr har indstiftt dnn nspillr på dn n sid g lm d utrænd fra Nrdbrg ldrpris. klubbns nuværnd damhld. g -dittrn«fra Havnbjrg. Frdag hlds så»d ungs Dsudn afvikls t intmatikampn findr std på stadin aftn«. Dn findr gså std i nalt pkalstævn i fdbld fr' i. Omkring stadin g Nrdals-Halln, Man har ngalillputhld. Dr r dsudn på Nrdals-Halln -r hl arranggrt rkstrt Daffy samt grupundrhldningsfrntn luftshw, mnt lagt,.»bld Asphalt- til at klar dukktatr g udstilling fra. Samm dag r dr. sm.,_,.;!iir!!-2!!-.d!afsagn, _... -JMtrcykbn æd.;n.j tilfældt r all dag - massr] af sprtskamp. Dt gældr båd fdbld g håndbld. Onsdag aftn hldr Fst-i-by drftr sit str bingapil.' i Nrdals-Halln, mns dr trs- FST BY i Nrdbrg har s sm trumf, idt fstiyitasn tppr lrdag aftn md fællsspisning (husk 2 s'r) g dans til tnrn fra "D FR SSR". Aftnn fr har DAFFY g SPRØD ASPHALT imidlrtid lunt ungdmmlig dans på bræddrn. Dr frtsætts i aftn md SUPR BNGO, hvr dr r præmr fr kr. - mrgn.- r dr vrrækkls af ÅRTS LDRPHS samt undrhldning' vd FOLKDANSRN, sanggruppn VOS samt tramblin springr g Nrdals TaKw.n-D. Samtlig dag r dr sprtsindslag af vidt frskllig karaktr. går udspillds sålds årts kamp mllm by g land - g dt tr nk sigs, at radisrn var sat i vand til dtt fstfyrværkri af n kamp! Dr skr imidlrtid mang andr sprtslig ting, Frudn d sris. kamp r dr mgn fstivitas på sprtsarnan. Kjærs.Tivli står fr flkfrlystlsrn på hjul, mn -gså t spændnd akrbatisk g halsbrækknd luftnummr har gglrn fra syd-jylland md sig. t ikk uintrssant ntabn til fstmtaln r, at dn frst snaps r gratis, hvis man kmmr til spisning indn kl. 20. Hr br man nk tænk på, at hvad dr r spinkt - dt r spart.

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Politisk kaos om bydelsråd

Politisk kaos om bydelsråd 3. årgang nr. 6 Plitisk kas m bydlsråd Strukturudvalg splittt før ar bjdt r kmmt i gan g En brd plitisk allianc på Købnhavns Rådhus frsøgr nu at frmtving n dmkratisring af byns styr udn m scialdmkratit.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk Tirsdag dn 20. oktobr 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Christiansfld info@tht-ugavis.dk www.tht-ugavis.dk Uddls gratis til all husstand i: Allr, Bjrning, Christiansfld, Errstd, Fjlstrup, Frørup, Hjls, Hjlsmind,

Læs mere

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke,

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke, faxbugtn NR. 23 - MANDAG DEN 3. JUNI 2013 - ÅRGANG 111 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Kulsvir På lørdag og søndag r dr Kulsvir Fstival vd Møllgårdn i Kongstd, og

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere