2013 Koncern- årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Koncern- årsrapport"

Transkript

1 2013 Koncernårsrapport

2 Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan være fremadrettede. Disse udsagn er ofte, men ikke altid, udtrykt med ord eller udtryk som vil sandsynligvis resultere i, forventes, vil fortsætte, mener, antages, vurderes, har til hensigt, forventer, planlægger, søger, prognose og forventninger eller lignende udtryk eller negative former heraf. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og er baseret på skøn, formodninger og usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn skal vurderes i deres helhed med forbehold af de faktorer, der beskrives i denne årsrapport. Blandt de væsentlige faktorer, der kan have en direkte indflydelse på TDC s resultater, er: konkurrenceforholdene og den branche, som TDC opererer i; kontraktmæssige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringsaftaler; udvikling i konkurrencen i den nationale og internationale kommunikationsindustri; informationsteknologi og operationelle risici, herunder TDC s reaktion på forandring og nye teknologier; lance ring af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på multimedietjeneste- og mobilmarkedet; forskning i mobiltelefoners sundhedspåvirkning; ændringer af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skatte- og telekommunikationslovgivning og terrorismebekæmpelsesforanstaltninger; beslutninger truffet af Erhvervsstyrelsen; muligheden for at få tildelt licenser; rentestigninger; status for vigtige immaterielle rettigheder; valutakursudviklingen; globale og lokale økonomiske forhold; investeringer i og frasalg af indenog udenlandske selskaber, og leverandørforhold. Da de risikofaktorer, der henvises til i denne årsrapport, kan medføre, at de faktiske resultater eller det faktiske udfald afviger væsentligt fra de resultater, der er anført i de fremadrettede udsagn i denne årsrapport, bør potentielle investorer ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn. Der vil forekomme nye faktorer i fremtiden, som det er ikke muligt for TDC at forudse. Desuden kan TDC ikke vurdere den enkelte faktors indvirkning på TDC s virksomhed eller det omfang, hvormed en faktor eller kombinationen af en række faktorer kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede udsagn. Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC en koncernårsrapport, som ikke indeholder årsregnskabet for moderselskabet, TDC A/S. I henhold til årsregnskabslovens 149 er denne koncernårsrapport derfor et uddrag af selskabets fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet, er tilgængelig på tdc.dk. Efter god kendelse på generalforsamlingen den 6. marts 2014 kan den fuldstændige årsrapport også fås hos Erhvervsstyrelsen. Fordeling af årets resultat og forslag om udbytte fra moderselskabet er baseret på moderselskabets egenkapital, men fremgår af konceregenkapitalopgørelsen i koncernårsrapporten. Ledelsespåtegningen og Den uafhængige revisors erklæringer, som er gengivet i denne koncernårsrapport er fra den fuldstændige årsrapport.

3 TDC Koncernårsrapport 2013 Introduktion 4 Til aktionærerne kort fortalt 5 Nye lanceringer 6 Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi Resultat i Koncernresultat 16 Fastnettelefoni 20 Mobiltjenester 22 Internet & netværk 26 TV 29 Øvrige tjenester 32 Nordic 33 Driftsomkostninger 35 Anlægsinvesteringer 37 Forventninger og risikofaktorer 40 Forventninger 40 Risikofaktorer 42 Koncernforhold 45 Aktionærinformation 45 Corporate social responsibility 47 God selskabsledelse 51 Ledelsen 52 Terminologi 56 Regnskab 61 5-årsoversigt 112

4 Til aktionærerne Til aktionærerne Tilfredsstillende 2013 resultater TDC Group leverede solide finansielle resultater i 2013, og med den stabile udvikling i det frie cash flow lykkedes det at realisere det forventede udbytte på DKK 3,70 pr. aktie. EBITDA-resultatet endte i øverste del af det forventede interval til trods for en ugunstig udvikling i omsætningen, der var påvirket af store negative reguleringseffekter og skuffende salg af mobiltelefoner og salg i vores nordiske forretning. EBITDA-resultatet blev opnået med besparelser i driftsomkostningerne, der overgik vores forventninger og var drevet af vores dedikerede medarbejderes fortsatte arbejde med at forbedre driften og reducere antallet af fejlretningstimer. I 2013 forsvarede vi succesfuldt positionen som markedsleder i Danmark inden for alle forretningsområder. Efter flere år med negativ udvikling i mobilindtjeningen så vi en forbedret trend i 2013 med et lavere år-til-år fald i omsætningen pr. kunde på erhvervsmarkedet og en stabilisering på privatmarkedet. Strategiplan for I 2013 lancerede vi vores strategiplan for , som fokuserer på sammenhængende løsninger til erhvervs- og privatkunder. Vores ambitiøse agenda for 2013 sikrede samlet set et tilfredsstillende resultat, der sammen med det strategiske fokus i 2014 kan opsummeres på fem områder: 1. Vores arbejde med at forbedre kundeoplevelsen igennem TAK 1 -programmet bærer frugt og har bl.a. resulteret i, at flere kunder nu anbefaler TDC, og at TDC-brandet modtog 'Kundeserviceprisen 2013' foran virksomheder fra forskellige brancher. I 2014 rettes fokus mod at sikre en ens og sammenhængende kundeoplevelse på tværs af TDC Groups salgskanaler. 2. Vi styrkede vores produktportefølje ved at lancere en række nye produkter og tjenester i På privatmarkedet har både kombinationsproduktet HomeTrio Mobil og den nye mobilportefølje Mobil Familie målrettet til husstande og par været en succes. Det gælder også det nye og unikke Play-univers med samlet adgang til musik, video, tv og personlige medietjenester. På erhvervsmarkedet har de nye CaaS 2 løsning TDC One solgt mere end forventet, ligesom vi 1 'Tag ansvar for kunden'. 2 Communication as a Service (Kommunikation som en tjeneste). har store forventninger til det nyannoncerede telemedicinske abonnement til den offentlige sektor. Det danske samfund vil have gavn af et paradigmeskift inden for behandlingen af kronisk syge patienter, og TDC Group er klar til at være drivkraften bag den innovative brug af denne teknologi. 3. Forårets nye organisationsstruktur knyttede TDC tættere sammen med en række af datterselskaberne. TDC Group fremstår nu som en strømlinet organisation med en klar brand-portefølje og høster synergierne fra den funktionelle organisering. Selvom vi er kommet langt, vil udviklingen af den fremtidige forretningsmodel fortsat være på dagsordenen i de kommende år. 4. Vi øgede i 2013 ambitionerne for vores fastnet og mobilnet. Vi har med skiftet af mobilnetværksleverandør til Huawei påbegyndt en ambitiøs plan for udskiftning og opgradering af mobilnettet. Testinstallationer har vist positive resultater og bekræftet, at vores 800 MHz-licens vil gøre os i stand til at bygge et uovertruffet 4G netværk. På fastnetområdet fortsætter vi den strategiske udbygning, der giver superhurtigt bredbånd til vores kunder via kapacitetsopgraderinger på koaksial- og fiberkabler. 5. Endelig accelererer vi den digitale transformation af TDC Group ved at løfte serviceringen af kunderne til et højere niveau med attraktiv online-selvbetjening. Vi forventer, at transformationen vil forbedre kundeoplevelsen yderligere og afsløre nye muligheder for at reducere omkostningerne. Samlet set er vi overbeviste om, at realiseringen af disse fem strategiske områder af vores dygtige medarbejdere, kombineret med forretningsenhedernes fortsatte fokus på forretningsudvikling og væksttiltag, vil øge værdien for vores kunder og give TDC Group en forbedret udvikling i omsætningen. Carsten Dilling Adm. direktør og koncernchef Vagn Sørensen Bestyrelsesformand 4

5 2013 kort fortalt 2013 at a glance Økonomi 3 TDC levede op til sine forventninger om EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger pr. 1. november 2013 Udvikling i EFCF på 4,8% understøttede udbetalingen af det resterende af det forventede aktieudbytte på 3,70 kr. pr. aktie Fald i bruttoavancen på 3,9% drevet af fortsat fald i fastnetforretningen 33 - Forbedret udvikling i organisk bruttoavance på mobiltjenester drevet af stabiliseret ARPU på privatkundemarkedet og et reduceret fald i ARPU i Erhverv Tv fortsatte med at levere vækst i omsætning og bruttoavance på hhv. 5,1% og 4,0% Organisk vækst på 5,2% i EBITDA i Nordic trods faldende omsætning Betydelige organiske driftsomkostningsbesparelser på DKK 615m eller 7,4% resulterede i organisk vækst i EBITDA på 0,5% (rapporteret -1,7%) Drift Vort strategiske fokus på husstande/integrerede løsninger skabte resultater med en stigning på 46% i antallet af husstande med højt ARPU Kundetilfredsheds- og anbefalingsscorerne steg med hhv. 1 og 2 point, og medarbejdertilfredshedsscoren ligger fortsat højt på 78 Færre fejlretningstimer (-17% i forhold til 2012) resulterede i yderligere omkostningsbesparelser Stærk nettotilgang på bredbåndsabonnenter i Consumer Positiv nettotilgang af mobilabonnenter på i Erhverv, men tab af kunder med lav ARPU resulterede i en samlet negativ nettotilgang på Kundevækst i TDC s og Fullrates tv-brands kompenserede for YouSees tab af organiserede kunder 3 Fald i antallet af private fastnettelefonikunder på , hvilket var højere end i 2012 og skyldtes HomeTrio mobiltilbud, der fik fastnetkunder med lav ARPU til at migrere til mobil 3 Bolig- og antenneforeninger 5

6 Nye lanceringer Nye lanceringer Bredbånd med Bland Selv YouSee-kunder kan på få minutter frit vælge mellem upload- og download-hastigheder online Tv-relancering i Fullrate Forbedret tv-udbud med produkter, der er lette at bruge og til lave priser YouSee WiFi Spot Gratis WiFi-fællesskab via kundernes trådløse routere YouSee Mobil Onfone rebrandet som YouSee omfatter samlefordele såsom gratis web-tv på mobiltelefonen YouSee TV Mere fleksibelt tv-udbud med à la carte tv-kanaler, hvor kunderne kan vælge ekstrakanaler efter eget valg, og i 2014 lanceres tv med Bland Selv Telmore Overfør Tid Overfør ikke-udnyttet betalt taletid fra indeværende måned til næste Fullrate Fri tale Mobilabonnement med ubegrænset taletid til en lav pris 6

7 Nye lanceringer HomeTrio Mobil Integreret husstandsløsning der kombinerer tv, bredbånd og mobiltelefoni i en pakke, som giver kunderne samlefordele Telemedicinsk Abonnement Adgang til sundhedsydelser leveret over afstand ved at installere en bredbåndsforbindelse i kundernes hjem kombineret med telemedicinsk udstyr Cloud Filedrive Cloud-baseret harddisk fra TDC Hosting, der på sikker vis lagrer og tager backup af data Scale omstillingsanlæg En integreret omstillingsløsning til erhvervskunder TDC mobilpakke for to Attraktivt mobilabonnement for to personer inkl. fordele såsom gratis musik, TDC s sikkerhedspakke og adgang til 4G-hastigheder TDC One En integreret CaaS-løsning, der kombinerer VoIP, mobiltelefoni, internet og serviceydelser i én skræddersyet pakke til små og mellemstore virksomheder 7

8 TDC i dag TDC i dag Profil TDC Group er førsteoperatør og den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder inden for fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltjenester og betalings-tv samt multiplay-segmentet. Endvidere udbydes hosting og systemintegrationsløsninger til virksomheder. TDC Group har succesfuldt forsvaret eller øget sin position som markedsleder i Danmark gennem årene. Dette er opnået gennem en række stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne, og gennem TDC Groups ubestridte position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet. Uden for Danmark har TDC Group en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med 100-pct. ejede datterselskaber i Sverige, Norge og Finland kan TDC Group baseret på et omfattende fibernet tilbyde pannordiske løsninger til virksomheder. Samtidig udfordres de lokale førsteoperatører ved, at TDC Group tilbyder fleksible integrerede erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegration. Det danske telekommunikationsmarked er kendetegnet ved hård konkurrence og er blandt de hårdest regulerede i EU målt på virkningen og udviklingen af reguleringen. Erhvervsstyrelsen har udpeget TDC Group til at have en stærk markedsposition (SMP-udbyder) på fastnet og har derfor pålagt TDC adskillige forpligtelser, der bl.a. indebærer en priskontrol gennem LRAIC-modellen samt at tilbyde tredjeparter adgang til TDC Groups netværk. Organisation Den 1. juli 2013 blev der gennemført en omfattende reorganisering, som skal sikre en bedre gennemførelse af TDC Groups strategi for De største ændringer var integrationen af YouSee-aktiviteter i TDC og konsolideringen af TDC's og YouSees call-centre, butikker 5 og onlineafdelinger i en ny forretningsenhed Channels. Reorganiseringen af TDC Group er beskrevet på næste side, og de tal, der er præsenteret i denne årsrapport, afspejler den omstrukturerede organisation pr. 1. juli TDC Group har en funktionel og kundefokuseret organisationsstruktur med fire kommercielle forretningsenheder og fælles funktioner i Channels, Operations og Hovedkontoret. Denne struktur er valgt for at understrege fokuseringen på kundetyper og deres behov. Med differentierede brands spænder TDC Groups produkter over alle pris- og værdikategorier, og TDC Group distribuerer sine produkter gennem et omfattende distributionsnet herunder egne butikker, forhandlernet, direkte salg, call-centre og hjemmesider. 5 Gældende fra 1. januar TDC-aktien er en højt-udbytteaktie med dedikeret støt udbetaling af udbytte baseret på en yderst attraktiv politik med en høj udbytteprocent. Dette resulterede i en udbytteprocent på 7,0% 4 for regnskabsåret Forventet udbytte på DKK 3,70 pr. aktie divideret med lukke-kursen på DKK 52,60 pr. 30. december

9 TDC i dag Consumer Consumer er den førende leverandør af telekommunikationsløsninger og betalings-tv på privatmarkedet i Danmark og udbyder en lang række produkter og tjenester. Multibrand-strategien med differentierede brands har medført stærke positioner inden for især fastnettelefoni, mobiltjenester, bredbånd og betalings-tv. Det er Consumers ambition at give husstande og organiserede kunder adgang til produkter og tjenester uafhængigt af tid, sted og enhed. Kommercielle forretningsenheder Erhverv Nordic Erhverv er markedsleder på alle de største erhvervsmarkeder i Danmark og udbyder en lang række kommunikationsløsninger, cloud-baserede tjenester og it-løsninger. Sammen med NetDesign og Hosting tilbydes kunderne one stop-shopping af sammenhængende løsninger. Nordic udbyder hovedsageligt telekommunikationsløsninger til erhvervsmarkedet i Norden uden for Danmark. På mobilmarkedet opererer Nordic som MVNO (Sverige og Norge) og tjenesteudbyder (Finland). Nordic udbyder endvidere integrerede kommunikationstjenester samt hostingløsninger og it-outsourcing i hele Norden gennem TDC Hosting. Wholesale Wholesale udbyder og sælger adgang til TDC s netværk til eksterne operatører. Dette omfatter tjenester til tjenesteudbydere og brandpartnere, såvel som national og international trafik og roaming til andre netoperatører. Wholesales strategi er, at udbygge sin position som den foretrukne leverandør til danske og udenlandske teleoperatører. Channels Channels omfatter alle call-centre og online-afdelinger på tværs af TDC Group. Channels fokuserer på at levere og forbedre kundeoplevelsen gennem bedre indsigt i kundernes behov, bedre planlægning og større fleksibilitet. Channels fokuserer også på digital transformation ved at tilbyde kunderne mere salg, tjenester og support online. Fælles funktioner Operations Operations styrer en række støttefunktioner såsom it, indkøb, produktstyring, installation og netværk. Operations fokuserer løbende på at forbedre produktiviteten på tværs af TDC Group og kundetilfredsheden gennem f.eks. forbedret fejlretning og forenklede it-systemer. Hovedkontoret Hovedkontoret håndterer TDC Groups stabsydelser såsom jura, HR, kommunikation, strategi og finans. 9

10 TDC i dag TDC's brandportefølje TDC Group forenklede i 2013 sin brandportefølje, som nu fremstår mere komplet, velkoordineret og med stærke differentierede brands. En fokuseret brandportefølje er vigtig for at kunne opnå gode resultater på de konstant udfordrende markeder for tv, bredbånd og mobiltjenester. På privatmarkedet er TDC og YouSee de to store brands, der leverer premium-produkter til danske husstande via fiber-, kobber- og koaksialkabler samt 2G/3G/4G-teknologier. TDCbrandet leverer integrerede samt skræddersyede kommunikations- og underholdnings-løsninger, som gør det bekvemt for husholdninger, mens YouSee fokuserer på at give husstande let adgang til det bedste indhold. Efter integreringen af Onfone i YouSee kan både YouSee og TDC-brandet tilbyde et komplet udvalg af produkter herunder bredbånd, fastnettelefoni, tv og mobiltelefoni. Fullrate er et no frills-brand, med en bred vifte af enkle og gode produkter til lave priser inden for tv, bredbånd, VoIP og mobiltelefoni, som udbydes til både privat- og erhvervskunder. Telmore er et rent mobiltelefonibrand, med premiumprodukter, der gør det let, enkelt og trygt for kunderne at udnytte de mange mobilløsninger. På erhvervsmarkedet har Erhverv en stærk position og forsyner virksomheder i den private og offentlige sektor med fuldt integrerede løsninger, der fokuserer på værdi og tryghed. Løsningerne fungerer på tværs af teknologier og omfatter produkter fra TDC Hosting, NetDesign og Erhverv. Erhverv udnytter sin unikke position sammen med sine samarbejdspartnere til at tilbyde de rigtige løsninger til sine kunder. Nordic er i dag en etableret udbyder af telekommunikationsløsninger til erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. Nordic udbyder integrerede løsninger i tæt samarbejde med TDC Hosting og Erhverv. Wholesale leverer let adgang til TDC's netværk med enkle produkter til kostpriser. Samlet er TDC Groups brands meget værdifulde og kan bidrage til, at TDC Group kan fastholde sin position som markedsledende på de danske telekommunikationsmarkeder for privat- og erhvervskunder. Privatmarkedet Erhvervsmarkedet Integrerede løsninger TDC Sverige TDC Norge TDC Finland TDC Hosting Wholesale Produktfokus 10

11 Strategi Strategi Strategisammenfatning I 2012 offentliggjorde TDC Group sin strategiplan for , der er baseret på fremtidige udfordringer og muligheder samt TDC's nuværende position. TDC Group har som markedsleder inden for alle produktområder størrelsen til at holde omkostningerne nede samt investere i netværk og nye produkter. Kernen i strategien er at styrke kundeoplevelsen ved at opbygge tættere kunderelationer gennem det kundeorienterede TAK-program og ved at levere sammenhængende integrerede løsninger til husstande og virksomheder. Hermed skiftes fokus fra individuelle produkter og der spilles på styrken i TDC Groups brede vifte af produkter og stærke infrastruktur. TDC Groups simplificerede brandportefølje vil sikre en klar positionering i markedet. 74% af de danske husstande har produkter fra enten TDCeller YouSee-brandet, mens de øvrige TDC-brands dækker en betydelig del af de resterende husstande. På erhvervsmarkedet er 73% af alle danske virksomheder kunder hos TDC Group. En så bred kundebase giver TDC et solidt fundament for opsalg og krydssalg af integrerede løsninger. Alt i alt udgør TDC Groups størrelse, effektive drift, stærke netværk samt brede og tætte kontakt til kunderne et stærkt fundament til at implementere strategien. Strategien for at levere sammenhængende løsninger til private husstande og virksomheder er baseret på fire søjler: Udbygge netværket med superhurtigt bredbånd og 4Gdækning; løfte kundeoplevelsen til næste niveau; sikre radikal forenkling og it-fornyelse samt fokusere på performance og engagement. Samtidig er TDC fast besluttet på at sikre et enestående netværk, som danner et stærkt fundament for langvarige kunderelationer. Gennem kobber-, fiber- og koaksialkabler kan TDC Group levere hastigheder på op til 50 Mbit/s downstream til 66,2% af alle danske husstande og 100 Mbit/s downstream til 49,0% af alle danske husstande. 11

12 Strategi Udførelse af 2013 strategien Strategiperioden startede i 2013 med tilfredsstillende resultater på de fleste områder. Da nogle initiativer har taget lidt længere tid og har haft lavere positiv effekt end forventet, har det været nødvendigt med justeringer i Det store fokus på kundetilfredshed gennem TAKprogrammet har båret frugt og resulteret i, at såvel anbefalings- (67) som kundetilfredshedsscoren (75) nåede høje niveauer i Endvidere faldt antallet af uacceptable kundeoplevelser til det laveste niveau i de seneste tre år. Disse resultater er opnået trods udfordringer med at nå serviceniveaumålene i call-centre, hvor der er behov for forbedring. Der er iværksat adskillige tiltag for at opretholde den høje kundetilfredshed og øge antallet af ambassadører. Tiltagene er centreret om at fortsætte med at forbedre kunde-oplevelsen, få et samlet overblik over kundernes behov og skabe værdi for hver enkelt kunde ved at tilbyde målrettede produkter og tjenester. Tiltag, der sikrer stabile leverings- og fejlretningstider, samt ny firmware til forbrugerhardware har forbedret kundetilfredsheden, og faktorer som bedre interaktion med kunderne og øget valgfrihed har øget antallet af ambassadører. Internt er TDC Group blevet reorganiseret til en mere funktionel struktur for at positionere koncernen til at levere mere effektivt på strategien. Den nye organisation muliggør at viden og best practices kan anvendes på tværs af organisationen og støtte den digitale transformation. YouSee, NetDesign og TDC Hosting blev integreret i TDC Group, således at Consumer og Erhverv kan tilbyde et bredere udvalg af sammenhængende løsninger, hvilket allerede har resulteret i flere nye vundne erhvervskontrakter. Koncernens brands er også blevet konsolideret i markedet med en mere klar positionering. TDC-brandet repræsenterer totalløsninger omfattende integrerede, skræddersyede kommunikations- og underholdningsløsninger. Med Onfone fuldt integreret i YouSee tilbyder dette brand en bred vifte af produkter og flere samlefordele, så YouSees kunder kan drage nytte af flere fordele med deres produkter. YouSees fokus på kundetilpassede produkter blev yderligere styrket i 2013 med lanceringen af 'Bland Selv'-bredbånd og à la carte- tv-kanaler. Med relanceringen af Fullrate TV tilbyder Fullrate en bred vifte af produkter til lave priser med mere værdi for pengene, men ingen samlefordele. Væsentligste mål Indeks, årsgennemsnit mål mål mål Anbefalingsscore Kundetilfredshedsscore Uacceptable kundeoplevelser 12

13 Strategi Antallet af husstande med en høj ARPU er i god fremgang mod det ambitiøse mål for 2015 med en stigning på 46% i 2013, hvilket er udtryk for, at integrerede husstandsløsninger er populære. Prisstigninger resulterede i, at adskillige husstande nåede op på en ARPU på mere end DKK 600, selvom det blev delvist modsvaret af nogle kunders nedmigreringer. Konsolideringen af brands og samling af flere produkter fra enten TDC- eller YouSee-brands i husstandene kombineret med opsalg af nye produkter havde også en gunstig indvirkning på antallet af husstande med en høj ARPU. HomeTrio Mobil (triple play med mobil som taleelementet) blev lanceret og tiltrak nye kunder samt intern migrering fra fastnettelefoni. De integrerede husstandsløsninger er fortsat populære med en udbredelse af triple play-løsninger på 32,9% blandt TDC's bredbåndskunder med en støt stigning i de seneste år. Ambitionerne for mobilnettet er fortsat høje, og skiftet af mobilnetværksleverandør til Huawei muliggør en accelereret udbygning af nettet. Aftalen er første skridt på vejen i en proces, som rigtig tager fart i Samarbejdet sætter en ny standard for kvalitet, der ændrer fokus fra tekniske netværks-kpi'er til kundeoplevelser, hvilket vil beskytte TDC's ledende netværksposition i Danmark. Sammen med Huawei er en ambitiøs plan for udskiftning og udbygning af mobilnetværket påbegyndt, og de første tests viser imponerende resultater. TDC har et enestående fastnet med en effektiv kombination af kobber, koaksialkabler og fiberadgang. TDC's netværksinfrastruktur udgør således en klar fordel, og for at styrke denne konkurrencefordel fortsatte TDC med at udbygge sit fibernet i 2013 og øgede således kapaciteten samt hastighederne for bredbånd. På erhvervsmarkedet er omsætningen fra CaaS presset. Nordic havde en ringe udvikling med et mindre fald i omsætningen sammenlignet med 2012, og Erhverv havde lavere vækst end forventet. På den positive side overgik lanceringen af TDC One forventningerne og afdækkede et betydeligt potentiale for opsalg, da cirka halvdelen af selskaberne med en TDC One-løsning opgraderede til en fiberløsning, og da ARPU anslås at stige gennemsnitligt med 33%, når nuværende kunder konverterer til TDC One. Endvidere er forventningerne til udbredelsen af det nye telemedicinske tilbud høje. I 2013 fokuserede TDC Group på at indføre radikal forenkling og it-fornyelse for at sikre en mere lean og fleksibel drift. Selvom disse er langsigtede mål, var fremgangen i 2013 dårligere end forventet. Forenkling vil fortsat være på dagsordenen i de kommende år som et led i TDC's digitale transformation, og en ny it-strategi og - plan er klar til at blive implementeret i Væsentligste mål mål Høj-ARPU-husstande (1.000) mål CaaS¹ omsætning, ¹ Defineret som KST i Nordic, og som TDC Scale og TDC One i Erhverv. 13

14 Strategi Fokusområder i 2014 I løbet af 2013 blev en række præmisser for strategien tilpasset til markedsforholdene. På det nordiske marked var der tegn på modning tidligere end forventet, idet tidligere vækstmarkeder såsom IP-VPN blev stadig mere mættet. Konkurrencen på det danske tv-marked steg i takt med, at konkurrenterne konsoliderede sig, og nye OTT-tjenester blev introduceret og overtog en del af det traditionelle flow-tv marked. Det nye samarbejde med Huawei vil accelerere udbygningen af mobilnettet, og omorganiseringen fremmer den fortsatte fremgang i gennemførelsen af strategien. I lyset af markedsudviklingen og de strukturelle ændringerne vil TDC have endnu større kommercielt fokus i 2014 med nedenstående fem strategiske fokusområder. Kommerciel Operationel TAK en sammenhængende oplevelse på tværs af kanaler Fortsat fokus på en forbedret kundeoplevelse: Kundegenkendelse og synkroniseret e2ekommunikation for forbedret kundeoplevelse i Øge den opfattede produktkvalitet gennem proaktiv fejlretning servicestrategier for at udnytte det eksisterende kundepotentiale Accelereret netværksudbygning Accelereret udrulning af superhurtigt bredbånd og 4G Mobilnetforpligtelsen for 2015 nås næsten i 2014 Fortsat udbygning af dækningen af højhastighedsbredbånd Access-strategi tilpasset regional kommerciel go to market -strategi 14 Digital transformation af TDC Group Stabil, attraktiv selvbetjening skal udgøre en betydelig andel af alle online-serviceydelser ultimo 2015 Personaliserede købsoplevelser skal udgøre en betydelig andel af alt online-salg Digitalisering og automatisering i hele koncernen skal forbedre kundeoplevelsen og reducere omkostningerne Vækst gennem sammenhængende løsninger Sætte yderligere skub i salget af husstandsløsninger med nye tv- og tillægspakker, start forfra -løsning, tilgængelighed overalt, Play 3.0 og bundles Accelerere salget af TDC One for at øge antallet af B2B-kunder og bygge volumenbaseret infrastruktur for at øge Fokus på digitalisering af tv-basen, f.eks. gennem Bland Selv -produkter Transformation Udvikling af fremtidens forretningsmodel Analysere mulighederne for at outsource eller opgaver i Operations, Channels og Hovedkontoret til udlandet Forbedre skalerbarhed, kompetencer og kvalitet i TDC Group gennem en ny forretningsmodel

15 Engageret Hos TDC arbejder vi engageret og stræber altid efter den bedste løsning for vores kunder.

16 Koncernresultat Koncernresultat Finansielle nøgle- og hovedtal Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (5,8) Consumer (6,1) Erhverv (7,2) Wholesale (14,0) Nordic (3,7) Cost centre ,6 Elimineringer (795) (939) 15,3 Bruttoavance (3,9) EBITDA (1,7) Consumer (2,2) Erhverv (4,2) Wholesale (10,9) Nordic ,1 Cost centre (3.978) (4.301) 7,5 Elimineringer Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (2,8) Årets resultat eksklusive særlige poster ,6 Årets resultat (17,6) Totalindkomst i alt (48,4) Anlægsinvesteringer (3.696) (3.492) (5,8) Rentebærende gæld, netto (21.654) (21.918) 1,2 Pengestrømsopgørelse EBITDA (1,7) Ændring i driftskapital (62,3) Rentebetalinger, netto (1.033) (1.013) (2,0) Betalt selskabsskat (1.508) (1.555) 3,0 Anlægsinvesteringer (3.779) (3.606) (4,8) Særlige poster (592) (1.007) 41,2 Øvrige 77 (61) - EFCF ,8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,7 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.907) (2.954) (32,3) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (3.102) (4.448) 30,3 Pengestrømme i alt 199 (516) 138,6 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 3,90 4,72 (17,4) Korrigeret resultat pr. aktie DKK 5,55 5,53 0,4 Udbytte pr. aktie DKK 3,70 4,60 - Udbytteudbetaling (% af EFCF) % 89,3 118,3 - Bruttomargin % 72,3 70,9 - EBITDA-margin % 41,2 39,5 - Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,1 2,1 - Medarbejdere Antal FTE'er (ultimo året) (3,4) Antal FTE'er (ultimo året), indland (3,8) 16

17 Koncernresultat Omsætning I 2013 faldt TDC Groups omsætning med 5,8% eller DKK 1.511m, hvilket var større end forventet. Alle forretningsenheder bidrog negativt til denne udvikling. Omsætningen blev negativt påvirket af følgende: Indenlandsk organisk omsætning fra øvrige tjenester faldt med DKK 167m eller 7,7%, hvilket især skyldtes et fald i salg af mobiltelefoner solgt uden tilskud i Consumers sub-brands. NetDesign opnåede bedre udvikling end sidste år pga. vellykkede salg af integrerede løsninger i samarbejde med Erhverv. Effekten af regulering udgjorde DKK 656m eller 43% af det rapporterede fald i omsætningen. Priserne på mobilterminering (MTR) for tale blev reduceret med 68% sammenlignet med 2012, og reguleringen af international roaming fortsatte i Omsætningen blev også i mindre grad negativt påvirket af forskellige fastnetreguleringer. Organisk indenlandsk omsætning fra fastnettelefoni faldt med DKK 460m (faldet var DKK 96m større end i 2012) hovedsageligt pga. en faldende kundebase, da mobiltjenester erstatter traditionel fastnettelefoni. Organisk indenlandsk omsætning fra mobiltjenester faldt med DKK 193m som følge af prispres i Erhverv og tab af abonnenter i Consumer. Faldet i den organiske omsætning var dog mindre end faldet på DKK 469m i Organisk omsætning i Nordic faldt med DKK 186m. Efter TDC s mange år som succesfuld udfordrer på markedet er konkurrenterne nu mere opmærksomme på TDC s styrker, hvilket har resulteret i færre nye vundne kontrakter og prisudfordringer i genforhandlinger. Organisk omsætning fra indenlandsk internet & netværk faldt med DKK 81m, hvilket skyldtes en faldende ARPU for bredbånd i Erhverv. Omsætningen i Consumer steg dog med 2,0% pga. en stor tilgang af nye kunder. Sammenlignet med 2012 blev faldet i den organiske omsætning reduceret med DKK 38m. Omsætningen blev gunstigt påvirket af følgende: Øget organisk omsætning fra indenlandsk tv på DKK 199m, hvilket skyldtes en ARPU-stigning i TDC-brandet og YouSee efter prisstigninger i begyndelsen af Positiv nettotilgang af kunder til TDC-brandet og Fullrate blev modsvaret af tab af organiserede kunder i YouSee. Nordic erhvervede telefonienheden i Relacom AB i starten af 2013, og i december 2013 erhvervede TDC fiberudbyderen ComX. Udviklingen i omsætningen: Valutakurseffekter Tilkøb/frasalg & salg af aktiver Regulatoriske effekter 1 Fastnettelefoni, DK Internet & netværk, DK Mobiltjenester, DK Tv, DK Nordic Øvrige tjenester ) Regulatoriske effekter inkluderer regulering af priser for mobilterminering (tale og SMS) og international roaming samt diverse fastnetreguleringer (rå kobber, leje af faste kredsløb, BSA, VULA og samtrafik). 2) Øvrige tjenester inkluderer terminaludstyr så som salg af mobil- og fastnettelefoner samt salg af udstyr i Consumer og Erhverv (inkl. NetDesign), inklusive salg af smartphones uden tilskud. Yderligere indeholder øvrige tjenester indtægter fra systemintegration og installation, operatørtjenester, gebyrer, leje af master og elimineringer Organisk vækst ,5% -5,8% 8 41 Rapporteret vækst 17

18 Koncernresultat Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Group faldt med DKK 727m eller 3,9% sammenlignet med 2012, hvilket var mindre end faldet i omsætningen. Bruttomarginen steg således fra 70,9% til 72,3% sammenlignet med Det skyldtes, at MTR-nedsættelserne var bruttoavanceneutrale på koncernniveau, og at faldet i omsætningen i Nordic kom fra områder med lav avance. For de øvrige produktområder afspejlede udviklingen i bruttoavancen mere eller mindre udviklingen i omsætningen. EBITDA EBITDA faldt med 1,7% eller DKK 171m (positiv organisk vækst på 0,5%), da en væsentlig del af faldet i bruttoavancen blev opvejet af besparelser på DKK 615m på organiske driftsomkostninger, hvilket var mere end forventet. Især omkostningsbesparelser vedrørende personale, facility management, marketing, tab på debitorer og entreprenøromkostninger havde en positiv indvirkning på EBITDA. Årets resultat Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.780m, hvilket er en stigning på DKK 332m eller 9,6%. Det lavere EBITDA blev mere end opvejet af lavere skatteomkostninger pga. den nedsatte selskabsskatteprocent. Den nedsatte selskabsskat 6 anslås at have haft en positiv engangseffekt på udskudte skatteforpligtelser på DKK 446m. Finansielle poster bidrog ligeledes til det højere resultat. Særlige poster har udviklet sig negativt, eftersom 2012 omfattede provenuet fra afgørelsen af tvisten mellem DPTG og TPSA (DKK 760m efter skat) samt højere omkostninger i 2013 vedrørende fratrædelsesprogrammer og uudnyttede lejemål (DKK 254m). Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde således DKK 3.119m, hvilket var et fald på DKK 665m eller 17,6%. Totalindkomst Totalindkomsten i alt faldt med DKK 1.714m til DKK 1.826m. Udover faldet i periodens resultat på DKK 665m var der en negativ udvikling for anden totalindkomst på DKK 1.049m, hvilket primært kan henføres til ydelsesbaserede pensionsordninger. Tabene i 2013 på DKK 1.281m skyldtes et lavere afkast end forventet på pensionskassernes aktiver, som blev delvist opvejet af en faldende pensionsforpligtelse som følge af en stigende diskonteringsfaktor. Valutakursreguleringer vedrørte udenlandske virksomheder. Valutakurssikring af obligationsgæld i GBP bidrog også til den negative udvikling. 6 Selskabsskatten sænkes gradvist fra 25% til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra De reducerede udskudte skatteforpligtelser vedrører primært aktiver, der ikke forventes beskattet i den nærmeste fremtid (pensionsaktiver, kundeforhold og brands). Udviklingen i EBITDA: Valutakurseffekter Tilkøb/frasalg & salg af aktiver Regulatoriske effekter 1 Fastnettelefoni, DK Internet & netværk, DK Mobiltjenester, DK Tv, DK Nordic Øvrige tjeneste 2 Driftsomkostninger 2013 Bruttoavance 1) Regulatoriske effekter inkluderer regulering af priser for international roaming samt diverse fastnetreguleringer (rå kobber, leje af faste kredsløb, BSA, VULA og samtrafik). 2) Øvrige tjenester inkluderer terminaludstyr så som salg af mobil- og fastnettelefoner samt salg af udstyr i Consumer og Erhverv (inkl. NetDesign), inklusive salg af smartphones uden tilskud. Yderligere indeholder øvrige tjenester indtægter fra systemintegration og installation, operatørtjenester, gebyrer, leje af master og elimineringer Organisk vækst 0,5% Rapporteret vækst -1,7% 18

19 Koncernresultat Egenkapital I 2013 faldt egenkapitalen med DKK 1.129m til DKK m, da totalindkomsten i alt på DKK 1.826m blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK 3.036m. Pengestrømme EFCF steg med DKK 155m eller 4,8% til DKK 3.363m: De negative nettopengestrømme fra særlige poster blev forbedret med DKK 415m pga. færre betalinger til retssager og tvister sammenlignet med 2012, som var påvirket af betaling vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser. Ligeledes var der færre betalinger til fratrædelsesordninger og uudnyttede lejemål i Pengestrømme fra anlægsinvesteringer var DKK 173m højere end i 2012, hvilket primært kan henføres til flere investeringer i mobilnettet. Pengestrømme fra øvrige tjenester inklusive pensionsbidrag blev gunstigt påvirket i 2013 af tilbagebetaling af DKK 51m fra TDC Pensionskasse. En gennemgang af pensionsreglerne konkluderede, at TDC havde bidraget mere end påkrævet i årene Endvidere omfatter øvrige tjenester en række reguleringer for ikke-likvide poster medtaget i EBITDA, men uden indflydelse på pengestrømme. Da disse reguleringer var mere gunstige end i 2012, havde det en positiv indvirkning på væksten. De negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter i 2013 på DKK 3.907m udgjorde en stigning på DKK 953m, da 2012 blev positivt påvirket af engangspengestrømmen fra tvisten mellem DPTG og TPSA 7. De højere pengestrømme fra anlægsinvesteringer bidrog ligeledes til stigningen i De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter faldt med DKK 1.346m til DKK 3.102m. Faldet var et resultat af aktietilbagekøbene i 2012 samt lavere udbyttebetalinger i Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK m ultimo Det resulterede i en finansiel gearing (Rentebærende nettogæld/ebitda) på 2,1, hvilket er inden for vores finansielle politik på 2,2. Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 264m i 2013, da positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter på DKK 3.301m oversteg betalt udbytte på DKK 3.036m. 7 Den afgjorte tvist medførte et provenu på DKK 1.011m, hvoraf DKK 253m blev betalt i selskabsskat. Udviklingen i EFCF: EBITDA Ændring i driftskapital Nettorentebetalinger Betalt selskabsskat ,8% Pengestrømme vedr. anlægsinvesteringer 173 Pengestrømme vedr. særlige poster 415 Øvrige ) Inklusive korrektion for poster uden likviditetsvirkning, pensionsbidrag, betalinger vedrørende hensættelser, realiserede kursreguleringer og afdrag vedrørende finansiel leasing. 19

20 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Konkurrence og markedstendenser Brands og produkter TDC dækker størstedelen af markedet for fastnettelefoni med sine detail-brands og engrosaktiviteter med markedsandele på hhv. 69% og 8%, mens konkurrerende fiberudbydere til sammen har den næststørste markedsandel. Markedet for fastnettelefoni til privatkunder er faldende, da stadig flere husstande skifter til ren mobiltelefoni. Det skønnes, at 50% af alle danske husstande nu har ren mobiltelefoni. Fastnettelefoni til privat- og erhvervskunder omfatter traditionel PSTN-telefoni og VoIP - som et stand alone-produkt eller som en del af pakkeløsninger. Erhverv udbyder også konvergensprodukter, såsom Scale og TDC One, der kombinerer fastnettelefoni og mobiltelefoni. TDC udbyder gennem Wholesale gensalg af PSTN- og VoIP-tjenester. Erhvervsmarkedet blev også ramt af udviklingen hen imod ren mobiltelefoni i 2013, men indvirkningen var kun af mindre omfang, da væksten inden for hostede IPløsninger har tiltrukket nogle af de virksomheder, der opgav de traditionelle produkter. TDC's økonomiske resultat i 2013 Den rapporterede indenlandske omsætning faldt med 12,9% til DKK 3.244m i 2013, hvilket hovedsageligt skyldtes det fortsatte tab af kunder. ARPU faldt i takt med, at minutforbrug pr. kunde (MoU) faldt, og den fortsatte migrering fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter resulterede i højere ARPU for husstande, men lavere ARPU på produktniveau. Faldet i ARPU på 3,1% udgjorde dog en forbedring sammenlignet med faldet på 5,5% i 2012, da migreringen fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter indeholdende fastnettelefoni aftog sammenlignet med Consumer Omsætningen faldt med 13,5%, hvilket var på linje med niveauet for Det fortsatte tab af kunder omfattede et 16,5% år-til-år fald i antallet af rene PSTN-abonnementer til RGU'er ultimo 2013, og HomeTrio Mobil-produktet fik fastnetkunder med lavt forbrug til at skifte til et mobilabonnement inden for triple play-løsningen. Erhverv Omsætningen i Erhverv faldt med 10,4% primært som følge af en reduktion i kundebasen på 8,9 % i Desuden faldt ARPU en smule pga. lavere omsætning fra trafik fra de forbrugstakserede abonnenter. Solide resultater fra de integrerede løsninger TDC Scale og TDC One mindskede faldet i ARPU, idet Erhverv opnåede en større andel af kundernes samlede kommunikationsforbrug. Markedsandele, fastnettelefoni % Konkurrenter 23% Wholesalekunder på TDC's netværk 8% TDC Group 69% Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence 20

21 Fastnettelefoni Wholesale Wholesales omsætning faldt med 19,9% sammenlignet med En stor tjenesteudbyders succes med at sælge kombinationsprodukter, herunder fastnettelefoni, havde en positiv indvirkning på churn, men blev opvejet af det generelt faldende marked for fastnettelefoni. Dette resulterede i et fald i antallet af RGU'er på linje med 2012 niveauet. Faldet i omsætningen skyldes også regulering, der fik ARPU for abonnenter til at falde lidt samt resulterede i et fald i omsætningen fra samtrafik. Bruttoavance Den rapporterede bruttoavance faldt med 9,7% til DKK 3.025m i Bruttomarginen steg fra 89,9% i 2012 til 93,2 % i 2013 som følge af implementerede prisstigninger og bruttoavance-neutrale effekter fra nedsættelsen af de regulerede mobiltermineringspriser, som reducerede omkostningerne vedrørende fastnetkunder, der ringer til mobiltelefoner. Finansielle hovedtal, indenlandsk fastnettelefoni Ændring i % Omsætning (12,9) Consumer (13,5) Erhverv (10,4) Wholesale (19,9) Øvrige inkl. elimineringer (31,3) Bruttoavance (9,7) Bruttomargin % 93,2 89,9 - Organisk omsætning¹ (12,4) Organisk bruttoavance¹ (9,6) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. RGU'er og ARPU'er for fastnettelefoni 1.000/DKK RGU ARPU RGU ARPU RGU ARPU Privatkunder Erhverv Wholesale 21

22 Mobiltjenester Mobiltjenester Konkurrence og markedstendenser Brands og produkter TDC er markedsledende i Danmark inden for mobiltale med en markedsandel på 43% inklusive tjenesteudbydere på TDC's net. Telenor, Telia og 3 deler resten af markedet. Intens priskonkurrence på privatmarkedet med omfattende kampagneaktivitet inklusive genindførsel af terminaltilskud i 4. kvartal 2013 samt mindre forskel mellem brands, idet no frills-udbydere tilbyder 4G, og premiumbrands konkurrerer på pris. Afsmittende effekt på erhvervsmarkedet med øget prispres på mobiltjenester solgt i pakker kombineret med, at erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor fortsætter med at træffe meget omhyggelige beslutninger vedrørende investeringer og indkøb. Fri tale i pakkeløsninger er ved at være normen på såvel privat- som erhvervsmarkedet. TDC på markedet I 2013 viste TDC's mobiltjenester fremgang, selvom rentabiliteten forblev presset pga. intense kampagner fra konkurrenterne på såvel privat- som erhvervsmarkederne. Som markedsleder i Danmark tolker TDC markedstendenserne ud fra et langsigtet perspektiv og bruger sin multibrand-strategi til at fastsætte priser, der understøtter fremtidige investeringer i sektoren. I stedet for omfattende TDC tilbyder abonnement på og forudbetalt mobiltelefoni og mobilbredbånd samt attraktive værdiforøgende tjenester som f.eks. TDC Play. Mobiltjenester omfatter også Duét og telemetriløsninger. TDC tager sig af alle private markedssegmenter fra nofrills til premium med sine mangfoldige og stærke brands. Erhverv koncentrerer sig om hele erhvervsmarkedet fra små og mellemstore virksomheder til store virksomheder og kunder i den offentlige sektor gennem TDC-brandet og Fullrate. Gennem Wholesale udbyder TDC engrosaftaler til tjenesteudbydere, MVNO'ere og brandpartnere. markedsføringsaktiviteter fokuserer TDC på værdiforøgende tjenester og samlefordele til kunderne for at undgå yderligere prisnedsættelser. F.eks. opnår kunder ekstra fordele med TDC Samlefordele, hvis de kombinerer HomeDuo eller HomeTrio med et mobilabonnement. På markedet for privatkunder resulterede dette fokus i lanceringen af to nye produkter i 2013: Det integrerede produkt til husstande, HomeTrio Mobil, tilbyder tv og bredbånd med et mobilabonnement og med Mobilpakke Familie tilbyder TDC mobilpakker til de mange forskellige slags familietyper, herunder den nylancerede mobilpakke for to med ét samlet mobilabonnement 8. Begge produkter har været populære med et stort kundeindtag og lav churn. Markedsandele, mobilabonnementer % 3 14% For at styrke kunderelationerne yderligere og imødekomme den stigende efterspørgsel efter on demand-underholdning lancerede TDC et nyt og unikt Play-univers i starten af Uafhængigt af abonnement har kunderne forbedret adgang til musik, video, tv og personlige medietjenester på én og samme platform på tværs af elektroniske enheder. Telia 19% TDC Group 42% 8 Mobilpakke Familie for to personer er et abonnement med fri tale/sms og 2 GB data med enten 8 eller 16 timers taletid hver. Telenor 24% Tjenesteudbydere på TDCs netværk 1% Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence. 22

23 Mobiltjenester Den fulde integration og rebranding af Onfone til YouSee Mobil flyttede brandfokus fra no-frills til at være en del af en integreret husstandsløsning med gratis musik og tv på farten 9. YouSee kan nu bedre tilbyde og promovere et komplet udvalg af produkter til sine kunder. I 2013 banede flere strategiske tiltag vejen for Telmores repositionering i 2014 som et premium-brand for ren mobiltelefoni. Dette omfattede migrering til et nyt faktureringsog front end-system i 4. kvartal. For at understøtte den nye positionering introducerede Telmore gratis musik for en stor del af selskabets abonnementer samt høj hastighed med 4G. Lanceringen af Overfør tid var vellykket, og kunderne kan således overføre uudnyttet betalt taletid til den næste måned. TDC er gået sammen med Telenor, Telia og 3 om at gå ind på markedet for mobilbetaling med den forestående lancering af 4T. Løsningen vil blive brugernes mobile tegnebog, som vil gøre fysiske og online-indkøb nemmere og bekvemme uden brug af et kreditkort. På erhvervsmarkedet havde TDC en vellykket lancering af TDC One, en integreret CaaS-løsning, der kombinerer mobiltelefoni, VoIP, internet og serviceydelser i én løsning tilpasset hver enkelt kundes behov. Kundens indkøbte pulje af data og tale grupperes i en samlet mængde omfattende alle medarbejderes forbrug. Det sikrer, at kunden ikke modtager uventede regninger og ikke betaler for uudnyttet forbrug. TDC One har siden lanceringen vist bedre end forventede resultater med solid vækst. Erhverv havde ligeledes stærk vækst med Scale Mobilløsningen, der er en integreret CaaS-løsning til erhvervsmarkedet, som reducerer kundernes up front-investering og giver dem mulighed for at skræddersy og skalere deres kommunikationsbehov. TDC's økonomiske resultat i 2013 Omsætning Den rapporterede omsætning fra mobiltjenester faldt med DKK 789m eller 12,3% til DKK 5.622m i Den organiske omsætning faldt med 3,3%, hvilket var en forbedring i forhold til 2012 (organisk omsætningsfald på 7,0%). Regulering Regulering påvirkede omsætningen fra mobiltjenester negativt med DKK 585m i 2013 på tværs af Consumer, Erhverv og Wholesale svarende til 74% af det samlede fald i omsætningen. 9 Tv på mobiltelefonen (ubegrænset på WiFi og op til en time pr. dag uden ekstrabetaling på 3G) er kun muligt for kunder, der også har et YouSee kabel-tv-abonnement. Regulering af mobiltelefoni EUR/DKK 2,15 0,44 0,33 0,23 0,20 0,16 0,70 0,12 0,45 0,20 0,08 0,07 0,08 0, Jul 12 Jul 13 Jul 14 Maj 10 Maj 11 Maj 12 Jan 13 Jan Aug 11 Mar 12 Jan 13 Jan 14 Ikke reguleret Reguleret Dataroaming (EUR ekskl. moms pr. MB) Tale MTR (DKK ekskl. moms pr. minut) SMS MTR (DKK ekskl. moms pr. SMS) 23

24 Mobiltjenester Effekten på omsætningen skyldtes primært de fortsatte nedsættelser af regulerede mobiltermineringspriser (MTR) for tale og sms, der gradvist er indført i de seneste år. Reguleringen havde en markant år-til-år effekt i 2013, da MTR for tale blev nedsat med 68% sammenlignet med MTRnedsættelser har modsatrettede effekter på bruttoavancen i fastnettelefoni og mobiltjenester, men har ingen negativ indvirkning på den samlede bruttoavance i TDC Group. Ydermere blev EU-regulering af roaming (sms, mobiltale og -data) ændret den 1. juli Detaildata-reguleringen der trådte i kraft i juli 2012, og den yderligere nedsættelse i 2013, påvirkede TDC's omsætning og havde en stor negativ indvirkning på bruttoavancen på i alt DKK 133m, da reguleringen ikke fuldt ud opvejes af lavere transmissionsomkostninger. Regulering af roaming havde stor effekt på Erhverv, men påvirkede også Consumer og Wholesale. Consumer Den rapporterede omsætning i Consumer blev gunstigt påvirket af succesen med kombinationsprodukter, der resulterede i en forbedret tilgang af kunder i TDC-brandet. HomeTrio Mobil har tiltrukket nye mobil-rgu'er siden lanceringen ultimo februar, og mere end kunder har tilmeldt sig Mobil Familie pakkerne i 2013, herunder pakken til to personer. År-til-år RGU er faldt dog betydeligt (med mobilabonnenter) hovedsageligt pga. nedgang i antal af RGU er med lav eller ingen ARPU (69.000) efter introduktionen af abonnementsafgifter på SIM only-produkter i Telmore, Fullrate og Onfone (indført i TDC-brandet primo 2012). Med et fald på DKK 2 viste år-til-år ARPU for privatkunder en relativ jævn udvikling med stabilisering i 2013 (ARPU faldt DKK 13 i 2012). Små udsving i løbet af året var påvirket af forskellige niveauer i roamingaktiviteten. 10 Pga. en kombination af betydelige prisnedsættelser og ændret timing (i 2012 trådte MTR-nedsættelsen i kraft i marts, mens den i 2013 trådte i kraft den 1. januar). Finansielle hovedtal, indenlandske mobiltjenester Ændring i % Omsætning (12,3) Consumer (13,6) Erhverv (10,8) Wholesale (23,1) Øvrige inkl. elimineringer (80) (176) 54,5 Bruttoavance (5,9) Bruttomargin % 86,5 80,6 - Organisk omsætning¹ (3,3) Organisk bruttoavance¹ (3,4) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen af erhvervelser og frasalg. Erhverv Den negative omsætningsudvikling i Erhverv skyldtes et markant år-til-år ARPU-fald på DKK 24 pga. intens priskonkurrence, der resulterede i, at aftaler blev vundet eller genforhandlet til lavere priser. Den afsmittende effekt fra priskonkurrencen i privatmarkedet resulterede også i fortsat migrering fra traditionelle til nye og billigere produkter hos små og mellemstore kunder. I hele 2013 var der pres på ARPU en, dog med en forbedret udvikling ift (13,1% ARPU fald i 2013 mod 18,1% ARPU fald i 2012). Forbedringen skyldes et fokus på værdiforøgende tjenester, der tilskynder kunderne til at migrere til større pakker, og et forbedret forhold mellem segmenter og pristiltag. Erhverv havde stor vækst i antallet af mobilabonnementer med en år-til-år stigning i antallet af RGU'er på i 2013, hvilket delvist skyldtes øget salg af mobiltale og mobilbredbånd i genforhandlede kontrakter med store kunder. Pga. omfattende fastholdelsesaktiviteter og forbedret genforhandlingsevne klarede churn sig godt. 24

25 Mobiltjenester Wholesale Omsætningen i Wholesale faldt med 23,1% sammenlignet med Omsætningen fra mobilabonnementer faldt med 35% pga. et fald i ARPU på 7,4%, som kun delvist blev opvejet af det øgede antal mobilabonnenter på Udviklingen kan tilskrives fortsat vækst hos brandpartnere uden kannibalisering på TDC's brands til privatkunder. Vækst i brugen af TDC's SIP MVNO-platform resulterede i en år-til-år stigning på 7,3% i antallet af indenlandske MVNOminutter. Det var dog ikke nok til at kompensere for det udfordrende indenlandske MVNO-marked med faldende priser, som derfor resulterede i faldende omsætning. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med DKK 307m eller 5,9% til DKK 4.861m. Korrigeret for regulatoriske effekter faldt den organiske bruttoavance med DKK 171m som følge af et fald på DKK 193m i den organiske omsætning. Dette var en væsentlig forbedring i forhold til 2012, hvor den organiske bruttoavance faldt med DKK 437m, og den organiske omsætning faldt med DKK 469m. Bruttomarginen steg fra 80,6% til 86,5% i 2013 som følge af den bruttoavance-neutrale effekt af nedsættelsen af de regulerede mobiltermineringspriser. RGU'er og ARPU'er for mobilabonnementer 1.000/DKK RGU ARPU RGU ARPU RGU ARPU Privatkunder Erhverv Wholesale 25

26 Internet & netværk Internet & netværk Konkurrence og markedstendenser Brands og produkter TDC Group er markedsførende i Danmark inden for bredbånd med en andel på 60% og en yderligere andel på 13% i form af tjenesteudbydere på TDC s net. Resten af markedet dækkes af andre netværk herunder konkurrende fiberudbyderes netværk. Markedet for fastnetbredbånd er næsten mættet med betydelig vækst for fiber- og koaksialkabler på bekostning af xdsl. TDC udbyder bredbånd med hastigheder på op til 100 Mbit/s samt værdiforøgende tjenester såsom web-tv og on demand-underholdning. TDC henvender sig til såvel no frills-markedet og premiummarkedet med sine mangfoldige og stærke brands. Erhvervskunder af alle størrelser tilbydes bredbånd og en bred vifte af netværksløsninger såsom IPbaserede private net, kommunikationstjenester og sikkerhedspakker. Gennem Wholesale tilbydes tjenesteudbydere adgang til TDC's netværk med en vifte af produkter herunder rå kobber, BSA og VULA. Integrerede løsninger og samling af ydelser hos én leverandør oplever stigende popularitet. TDC på markedet Det lykkedes TDC Group at fastholde sin andel på 60% af det danske bredbåndsmarked trods hård konkurrence fra fiberudbydere, der foretog store investeringer i udbygningen af fibernettet og tilbød både privatkunder og erhvervskunder høj hastighed til lave priser. Det at have en stor andel af bredbåndsmarkedet spiller en stadig vigtigere rolle, da en bredbåndstilslutning i højere grad end tidligere er bærelinjen til kunderne og derfor er en vigtig kanal for opsalg. For at fastholde sin position som markedsleder skal TDC kunne opfylde kundernes efterspørgsel efter øget hastighed og kapacitet udløst af HD-tv, cloud-baserede tjenester og streaming. I 2013 fortsatte TDC Group med at udvide sit Markedsandele, bredbånd % fastnet, især backbone-fibernettet, samtidig med at det eksisterende net blev forbedret med vektorteknologi og fremskudte DSLAM'er. Dermed sikredes 33% af befolkningen bredbåndshastigheder på op til 50 Mbit/s på xdslnettet i Som svar på interessen for symmetriske hastigheder har YouSee med succes introduceret 'Bland Selv'-bredbånd. Kunderne kan på få minutter frit vælge mellem upload- og download-hastigheder online inden for den total mængde hastighed, de betaler for. Behovet for konstant at være online, også uden for bredbåndsforbindelsens rækkevidde, har foranlediget YouSee til at oprette et WiFi-fællesskab, så YouSees kunder tilbydes et landsdækkende gratis netværk. Ved at opfordre kunderne til at dele deres netværksadgang uden at gå på kompromis med sikkerheden eller deres egne bredbåndshastigheder forventes en landsdækkende udrulning i SE/Stofa 12% Wholesalekunder på TDC's netværk 13% Andre konkurrenter 15% TDC Group 60% Med lanceringen af TDC Telemedicin Abonnement viste Erhverv sin evne til at levere integrerede løsninger ved at introducere sundhedsydelser leveret over afstand gennem installation af en bredbåndsforbindelse i kundernes hjem kombineret med telemedicinsk udstyr, logistik og kundesupport. I 2013 fornyede Erhverv sin fiberportefølje, da fibermarkedet udviste fremgang. Erhvervs kampagne med budskabet om, at tre ud af fire virksomheder kan få en gratis fiberforbindelse tiltrak god opmærksomhed fra virksomhederne. Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence. 26

27 Internet & netværk TDC's økonomiske resultat i 2013 Omsætning Den rapporterede indenlandske omsætning fra internet & netværk faldt med 2,0% til DKK 5.326m, hvilket var en lille forbedring sammenlignet med faldet på 2,3% i Erhvervelsen af ComX i 2013 påvirkede privatkundebasen positivt med RGU er, dog med en begrænset omsætningseffekt. Consumer Omsætningen i Consumer steg med 2,0% sammenlignet med Stigningen skyldtes primært en år-til-år stigning i bredbåndskunder på RGU er, eksklusive den negative effekt fra flytningen af Fullrate-RGU er fra Consumer til Erhverv i Der var kun et mindre fald i bredbånds-arpu en trods hård konkurrence fra fiberudbydere, der øgede deres bredbåndshastigheder til uændrede priser. Stigningen i omsætningen i Consumer kan henføres til YouSee, der har haft en positiv nettotilgang af kunder kombineret med ARPU-stigninger som følge af stigende abonnementspriser efter en række vellykkede kampagner og kundemigreringer til højere båndbredde. Finansielle hovedtal, indenlandsk internet & netværk Ændring i % Omsætning (2,0) Consumer ,0 Erhverv (5,2) Wholesale (4,0) Øvrige inkl. elimineringer (60) (61) 1,6 Bruttoavance (2,1) Bruttomargin % 91,5 91,5 - Organisk omsætning¹ (1,5) Organisk bruttoavance¹ (1,4) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. ARPU for TDC-brandet forblev næsten på det samme niveau som i 2012, idet de forhøjede abonnementspriser fra starten af 2013 blev opvejet af fortsat migrering fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter. Dette resulterede i højere husstands-arpu, men lavere ARPU på produktniveau. TDC-brandets kundebase forblev også uændret. RGU'er og ARPU'er for bredbånd 1.000/DKK RGU ARPU RGU ARPU RGU ARPU Privatkunder Erhverv Wholesale 27

28 Internet & netværk Erhverv Omsætningen faldt med 5,2% i 2013 delvist pga. kundernes fortsatte migrering fra traditionelle bredbåndsprodukter til bredbåndsprodukter med lavere ARPU. Omsætningen fra de øvrige områder under internet & netværk bidrog også til den faldende omsætning, hvilket delvist kan henføres til kunder i den offentlige sektor, bl.a. tabet af FM Data 11 pr. 1. januar 2012, som havde en negativ indvirkning på omsætningen i 2013 pga. forsinket migrering. Fiber-RGU'er forblev på niveau med 2012, idet en positiv nettotilgang af små og mellemstore kunder blev modsvaret af tabet af kunder specielt i den offentlige sektor. TDC Hosting kunne rapportere om en positiv udvikling med en vækst på 11,2% inden for aktive servere. Wholesale Wholesales rapporterede omsætning faldt med 4,0% og var negativt påvirket af regulerede prisnedsættelser. Inden for rå kobber udgjorde den årlige prisreduktion 3% pr. 1. januar 2013, mens udleje af faste kredsløb blev reguleret nedad med op til 34,5% pr. 1. juli Leverandøraftale vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør og relaterede ydelser. Aftalen er bindende for staten og valgfri for kommuner, regioner osv. Faldet i antallet af RGU'er på i Wholesale var en forbedring sammenlignet med faldet på i Det skyldtes hovedsageligt et lavere fald i rå kobber- forbindelser sammenlignet med 2012, mens BSA faldt pga. migrering til det nye regulerede produkt VULA, som for kunderne er et billigere alternativ til BSA. Denne migrering havde derfor en ugunstig effekt på omsætningen. Kapacitetstjenesterne fortsatte med vækst på trods af, at fiberforretningen var udfordret af konkurrerende fiberudbyderes lave priser. International kapacitet oplevede mindre aktivitet, hvilket resulterede i færre store ordrer. Dette blev dog mere end modsvaret af mange mindre ordre og nye kunder. Bruttoavance Den rapporterede bruttoavance faldt med DKK 104m eller 2,1% til DKK 4.872m i 2013, men da faldet var omtrent på niveau med omsætningsfaldet, forblev bruttomarginen uændret på 91,5%. 28

29 Tv Tv Konkurrence og markedstendenser TDC Groups markedsandel for betalings-tv udgør 53%. SE/Stofa er den næststørste leverandør af betalings-tv i Danmark med en markedsandel på 15% tæt forfulgt af Boxer med 13%. I 2013 aftog de tidligere års vækst på markedet for betalings-tv, hvilket er tegn på et mættet marked. Denne tendens kombineret med flere aktører, der udbyder relativt homogene produkter, skabte øget konkurrence for såvel privatkunder som organiserede kunder. Brands og produkter YouSee, TDC og Fullrate udgør tv-porteføljen, der spænder fra no frills- til premium-produkter. Betalings-tv med multiroom-adgang til de mest populære kanaler udbydes som en integreret løsning til husstande eller som ét enkelt produkt. TDC Group har endvidere et bredt udbud af værdiforøgende tjenester såsom VoD, TDC Play, web-tv, OTT gennem YouBio og mulighed for at vælge ekstra kanaler oven i pakkerne. On demand-tjenester har vundet større indpas i Danmark. Øget bekvemmelighed, større fleksibilitet og det, at man ikke er bundet af tid og sted, appellerer til mange kunder. Effekten af opsigelser eller nedgradering til mindre tv-pakker var dog begrænset. Der er en stigende efterspørgsel efter frit valg af tvpakker og tv-kanaler. TDC Group forsvarede sin markedsposition med en multibrand-strategi, som omfatter udbud, der spænder fra no frills- til premium-produkter. Efter Fullrate i 2013 relancerede sin tv-portefølje, er TDC's brandportefølje endnu mere målrettet. TDC på markedet TDC Group fastholdt sin markedsandel i 2013 og bekræftede sin position som Danmarks førende leverandør af betalings-tv trods øget konkurrence specielt fra fiberudbydere, OTT-aktører og store antenneforeninger, der bevæger sig opad i værdikæden som engrosleverandører. Markedsandele, tv % Ved at levere produkter, der er lette at bruge og til lave priser, fokuserer Fullrate på husstande, der ikke har produkter fra YouSee eller TDC. Dette understøttes af, at de fleste af Fullrates nye tv-kunder i 4. kvartal (efter relanceringen) kom fra konkurrenterne, hvilket er tegn på lav kannibalisering internt i TDC Group. Kundernes stigende efterspørgsel efter integrerede husstandsløsninger, specielt HomeTrio, havde en gunstig indvirkning på antallet af abonnenter til TDC-brandet. Succesen lå i at levere et brugervenligt tv-univers med smarte funktioner, der omfatter værdiforøgende tjenester såsom pause, 'start forfra' og VoD samt samlefordele i form af web-tv og muligheden for at optage live-tv, selv når man er ude, vha. tablets, mobiltelefoner eller pc'er. Andre konkurrenter 19% Boxer 13% TDC Group 53% SE/Stofa 15% Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence 29

30 Tv Den fortsatte succes med VoD og OTT-udbud i 2013 blev tydeliggjort af den øgede efterspørgsel og flere aktører på markedet. TDC Groups VoD-tjenester viste stor vækst i antallet af lejede film på tværs af alle brands med en stigning på 86% sammenlignet med 2012 inklusive gratis Plus Film og Serier samt YouBio. Med købet af Blockbusternavnet pr. 1. januar 2014 vil TDC benytte sig af brandawareness kombineret med YouBio som springbræt til at forbedre sin position på OTT-markedet. YouSee styrkede sit udbud af indholdstjenester og imødekom den stigende efterspørgsel efter mere fleksible tvprodukter ved at forbedre konceptet om ekstra kanaler således, at kunderne kan købe individuelle kanaler. Endvidere vil YouSee som de første i 2014 lancere Bland Selv tv, hvor kunderne frit kan vælge mellem mere end 100 kanaler udover grundpakken. I 2013 steg antallet af tv-kunder med en tv-boks, og nu har 25% af Consumers tv-abonnenter en tv-boks, hvilket giver mulighed for opsalg. Selvom aktørerne på OTT-markedet blev mere synlige i 2013, oplevede TDC Group kun i begrænset omfang opsigelser eller nedgradering til mindre tvpakker herunder en lille stigning i antallet af kunder med grundpakken. Finansielle hovedtal, indenlandsk tv Ændring i % Omsætning ,1 TDC/Fullrate-brand ,7 YouSee ,7 Øvrige, inkl. elimineringer ,2 Bruttoavance ,0 Bruttomargin % 55,1 55,7 - Organisk omsætning ,1 Organisk bruttoavance ,9 ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. TDC's økonomiske resultat i 2013 Omsætning Omsætningen fra tv steg med DKK 202m eller 5,1% til DKK 4.139m i 2013 og fortsatte således væksten fra tidligere år. Omsætningen fra TDC og Fullrate brands ene steg med DKK 130m eller 19,7% i 2013 pga. betydelig vækst i antallet af abonnenter på , hvilket kan henføres til den populære HomeTrio-pakkeløsning og kundetilgang i Fullrate efter den vellykkede tv-relancering. Stigningen i ARPU på DKK 11 skyldtes hovedsageligt prisstigninger i TDC-brandet En prisstigning på DKK 15 for tv i TDC-brandet pr. 1. januar RGU'er og ARPU'er for tv 1.000/DKK RGU ARPU TDC/Fullrate-brand RGU ARPU YouSee 30

31 Tv YouSees omsætning, der steg med DKK 55m eller 1,7% sammenlignet med 2012, blev gunstigt påvirket af forhøjede abonnementsafgifter 13 på tv-pakker, der medførte en ARPU-stigning på DKK 8. YouSee oplevede dog et år-til-år RGU-fald i kundebasen på , hvilket hovedsageligt skyldtes strukturerede angreb på YouSees organiserede kunder, som resulterede i tab af kunder. Erhvervelsen af ComX modsvarede delvist den negative udvikling i RGU'er i 2013 ( kunder). YouSee underskrev i 4. kvartal en aftale med en stor antenneforening omfattende RGU'er med effekt fra 1. kvartal Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 87m eller 4,0% sammenlignet med Bruttomarginen faldt fra 55,7% til 55,1%, da den positive effekt fra de forhøjede abonnementsafgifter i stor stil blev modsvaret af øgede omkostninger til indhold pga. tilføjelse af flere kanaler i YouSees og TDC-brands pakker samt forbedret indhold i on demand-tjenesterne (produkter med lav avance). 13 Prisstigning på DKK 10 for YouSees basispakke samt DKK 25 for YouSee mellem- og fuldpakker pr. 1. januar 2013 (inklusive moms og betaling for ophavsret). Prisstigning på DKK 10 for YouSee Plus-abonnementer pr. 1. oktober 2012 Tv-KPI er / % % 19% 22% 21% 24% 25% VoD-udlejninger (1.000) Mindste tv-pakke (%) RGU'er med tv-bokse (%) 31

32 Øvrige tjenester Øvrige tjenester Den rapporterede omsætning fra øvrige tjenester faldt med DKK 167m eller 7,7% til DKK 2.010m i 2013, hvilket hovedsageligt kan henføres til et fald i salg af mobiltelefoner solgt uden tilskud specielt i Consumers sub-brands. Det samlede salg af terminaler steg med introduktionen af nye iphonemodeller, men da udbuddet i 4. kvartal 2013 ikke kunne følge med kundernes efterspørgsel, nåede salget ikke op på niveauet i 4. kvartal NetDesign er den største it-rådgiver og netværksintegrator i Danmark. NetDesign leverer en lang række professionelle kommunikationsløsninger til danske virksomheder. NetDesign opnåede bedre resultater i 2013 med et fald i omsætningen på 3,3% sammenlignet med et fald på 13,4% i Udviklingen skyldtes vellykkede salg af integrerede løsninger i samarbejde med Erhverv, som resulterede i flere nye storkunder i Finansielle hovedtal, øvrige tjenester Ændring i % Omsætning (7,7) Salg af mobiltelefoner (16,2) NetDesign (3,3) Øvrige ,1 Bruttoavance (10,5) Bruttomargin % 47,3 48,7 - Organisk omsætning¹ (7,7) Organisk bruttoavance¹ (10,7) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Den rapporterede bruttoavance faldt med DKK 111m eller 10,5% i 2013, hvilket skyldtes både et fald i salg af mobiltelefoner samt øvrigt terminalsalg i Consumer og Erhverv inklusive NetDesign og et fortsat fald i servicetelefonitjenester. 32

33 Nordic Nordic Konkurrence og markedstendenser Nedgang på IP-VPN-markedet og fortsat prispres, da produktet i stigende grad bliver betragtet som et standardprodukt. en videokonferenceløsning. Udnyttelsen af krydssalgsmuligheder resulterede i flere store vundne kontrakter i Nordic udbyder et bredt sortiment af engrosløsninger gennem sit pan-nordiske net. Globale kunder tilbydes tjenester gennem samarbejdsaftaler. Væksten på CaaS-markedet forventes at fortsætte i de kommende år. Fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til IPbaserede løsninger og ren mobiltelefoni. Nordic på markedet 2013 var et udfordrende år for TDC's nordiske forretning pga. generel opbremsning på markederne. Alligevel lykkedes det Nordic at fastholde sine markedsandele på tværs af produkter og lande. De tidligere års vækstrater skyldtes Nordics vellykkede position som markedsudfordrer. I og med TDC er blevet en væsentlig aktør på markedet, er konkurrenterne blevet mere opmærksomme på Nordics styrker, hvilket har haft indvirkning på antallet af nye vundne kontrakter og genforhandling af priser. For at vende den ugunstige omsætningsvækst blev der i 2013 iværksat en række strategiske tiltag, der vil skabe fortsat vækst fremover, hvilket inkluderer opsalg og krydssalg af integrerede kommunikationsløsninger til nuværende kunder. Dette fokus resulterede i lanceringen af flere nye tiltag i 2013 bl.a. Scale Presence, Swedish Medium Enterprise-initiativet (rettet mod mellemstore virksomheder i Sverige) samt opgradering af eksisterende løsninger. Nordic tilbyder fastnettelefoni samt internet & netværk (inklusive IP-VPN-tjenester) på sit eget pan-nordiske telenet i Finland, Norge og Sverige. Nordic tilbyder også konkurrencedygtige fællesnordiske telekommunikations-løsninger til erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor herunder Markedsandele % På mobilmarkedet opererer Nordic gennem MVNO-aftaler i Sverige og Norge, og i Finland via en tjenesteudbyderaftale. I 2013 var TDC Sverige den første MVNO i verden, der lancerede 4G. Integratortjenester, herunder forretningsområdet Direct 14, udbydes i alle tre lande med TDC Sverige som en vigtig aktør på markedet. Dette giver Nordic en markant fordel på det voksende CaaS-marked. TDC Hosting udbyder hosting og it-løsninger i Sverige og Finland primært med fokus på administreret hosting, samhusning og delt hosting til små og mellemstore virksomheder. TDC Finland fik i 2013 for fjerde år i træk titlen som den 'bedste udbyder af IP-virksomhedsnet i Finland' af det uafhængige EPSI rating-bureau med udmærkelse inden for alle parametre. TDC Norge opnåede et flot resultat med en rekordhøj kundetilfredshedsscore. Nordics økonomiske resultat i 2013 Selvom 2013 var et udfordrende år for den nordiske forretning, kunne Nordic fremvise organisk EBITDA-vækst på 5,2% (rapporteret 3,1%). Den positive udvikling fandt sted i Sverige, Norge og Hosting. Omsætning Den rapporterede omsætning i Nordic faldt med DKK 165m eller 3,7% i Korrigeret for regulering af mobilroaming (DKK 14m) og en negativ udvikling i valutakursen for SEK og NOK (DKK 8m) faldt den organiske omsætning med 4,2%. Norge 27% IP-VPN Finland 26% Sverige 18% Norge 10% Fastnettelefoni Finland 6% Sverige < 5% Norge 8% Mobiltelefoni Finland Sverige < 5% 14 Forretningsområdet Direct omfatter salg af mobiltelefoner, konferencetelefoner, headsets, tablets og lignende. Salget sker via Nordics online-salgskanal og gennem Nordics sælgere. Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence. 33

34 Nordic Fastnettelefoni Det lykkedes Nordic at fastholde antallet af tilslutninger på et stabilt niveau, men faldet i MoU som følge af migreringen væk fra fastnettelefoni kombineret med den generelle prisudhulning resulterede i et omsætningsfald på 16,4%. Mobiltjenester Den store tilgang af mobilabonnementer i TDC Sverige og TDC Norge blev fastholdt, dog med lave ARPU-niveauer. I Norge var den primære årsag til stigningen den vundne kontrakt med regionen Buskerud, mens stigningen i Sverige skyldtes flere små vundne kontrakter. I TDC Finland blev tilgangen af nye mobil-rgu'er udfordret af selskabets tjenesteudbyderkontrakt, som gjorde det vanskeligt for TDC Finland at vinde nye kontrakter, der inkluderer mobiltelefoni. Brugen af mobildata steg betydeligt, men omsætningsvæksten blev svækket af nedsatte fastprispakker, som sænkede ARPU på tværs af landene. Internet & netværk Antallet af internetforbindelser var under pres, specielt i TDC Sverige. Størstedelen af disse installationer havde dog relativt lave ARPU'er og marginer. Det lykkedes TDC at fastholde et stabilt antal tilslutninger og dermed bevare sin stærke position på IP-VPN-markedet på trods af den hårde konkurrence fra bredbåndsudbydere via fiber på det mættede marked. Omsætningen i TDC Hosting var på niveau med 2012 med vækst i TDC Hosting Finland, som dog blev opvejet af ringe vækst i TDC Hosting Sverige. Finansielle hovedtal, Nordic Nordic Ændring i % Omsætning (3,7) Fastnettelefoni (16,4) Mobiltjenester ,7 Internet & netværk (5,4) Øvrige tjenester¹ ,8 Bruttoavance ,9 Bruttomargin % 42,3 39,9 - Organisk omsætning² (4,2) Organisk bruttoavance² ,3 ¹ Indeholder salg af terminaludstyr, systemintegration, installationsopgaver og servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkninger fra valutakurser, regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Øvrige tjenester Integratorforretningen fortsatte med at generere stabil omsætningsvækst og opnåede gode resultater i 2013 med en stigning i omsætningen på 12,7% primært pga. vækst i forretningsområderne Direct og Projects i såvel Sverige som Norge. Et skift fra dataprojekter med lav avance til telekommunikationsprojekter med højere avance har medført både øget omsætning og højere bruttoavance. Den vellykkede lancering af en konsulentforretning i Sverige bidrog til det øgede projektsalg. Omsætningen blev endvidere positivt påvirket af den gennemførte erhvervelse af telefonienheden i Relacom AB i Sverige. Bruttoavance Trods faldet i omsætningen steg bruttoavancen med 1,9% sammenlignet med 2012, hvilket kan henføres til vækst i bruttoavancen på 6,9% i TDC Sverige. Nordics omsætning % TDC Finland 15% TDC Hosting 2% Bruttomarginen steg fra 39,9% til 42,3% med gunstig indvirkning fra en væsentligt forbedret lønsomhed i projektsalg i Finland og Sverige. I Sverige blev bruttomarginen forbedret af især salg af konsulentydelser med høj avance og et generelt skift fra dataprojekter med lav avance til telekommunikationsprojekter med højere avance. Endvidere bidrog insourcing af ydelser i implementeringsfasen af projekter til stigningen i bruttoavancen. TDC Norge 22% TDC Sverige 61% 34

35 Driftsomkostninger Driftsomkostninger I 2013 fortsatte TDC Group med at øge effektiviteten og fokusere på at optimere processerne, hvilket resulterede i, at de organiske driftsomkostninger blev reduceret væsentligt med DKK 615m eller 7,4% sammenlignet med 2012 (rapporteret DKK 556m). De væsentligste omkostningsdrivere og tiltag, der reducerede lønomkostningerne og de eksterne omkostninger, er beskrevet i de følgende afsnit. Personaleomkostninger Personaleomkostninger TDC Group reducerede personaleomkostningerne med DKK 167m eller 3,8% til DKK 4.256m. Dette skyldtes hovedsageligt et fald på 3,4% i det gennemsnitlige antal af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. I de seneste to år er produktiviteten i TDC Group steget med 11% målt som antallet af RGU'er i Danmark pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder 15. Dette stærke resultat blev opnået ved hjælp af transformationsprogrammet TDC 2.0, der systematisk skaber mere effektive og bæredygtige arbejdsrutiner og processer ud fra leanprincipper. Reorganiseringen af TDC Group i 2013 skabte øget fleksibilitet og flere synergier ved at implementere best practices i hele organisationen på tværs af bl.a. netværk, produktstyring og it-processer i Operations og service, support og salg i Channels. 15 Korrigeret for outsourcede fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Operations havde succes med at reducere antallet af fejlretningstimer med 16,7% sammenlignet med 2012 primært pga. 12,9% færre kabel- og volumenfejl. Det lykkedes at outsource en række manuelle standardopgaver vedrørende ordrestyring til en leverandør i Manila med lave omkostninger. Arbejdsbyrden svarede til 58 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Der er endvidere etableret et trænings- og KPI-styringsprogram for at sikre en effektiv ordrehåndtering af høj kvalitet for kunderne i Consumer og Erhverv. KPI'er for driftsomkostninger ,5 13,7 12, Fuldtidsbeskæftigede medarbejdere Fejlretningstimer 1 (tusinde) Kontorareal anvendt af TDC A/S (tusinde m 2 ) / m 2 /FTE I 2011 resulterede skybrud i fejlretningstimer, hvilket havde en negativ indvikrning på antallet for hele året. 35

36 Driftsomkostninger Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger 16 faldt med DKK 389m eller 10,3% sammenlignet med Eksterne omkostninger 16 Der er gennemført adskillige tiltag vedrørende facility management i 2013, hvilket havde en gunstig indvirkning på facilitetsomkostningerne. To store initiativer bidrog væsentligt til besparelserne. For det første reducerede TDC Group det anvendte kontorareal med 14,3% ved at samle Dansk Kabel TV, Onfone og Telmore i TDC's hovedkontor på Teglholmen for at forene organisationen. For at reducere energiforbruget udførte TDC Group PSTNkonsolidering, hvilket omfatter konsolidering af el-skabe og øget brug af energibesparende udstyr. It-kontrakten med Tata Consultancy Services (TCS) resulterede i betydelige omkostningsreduktioner i 2013 især pga. det optimerede leverandør-setup. Der forekom dog nogle kritiske leveringsproblemer på udviklingssiden, og der skal realiseres forbedringer i 2014 gennem en mere fleksibel kapacitetsstyring sammen med TCS. De eksterne entreprenøromkostninger blev væsentligt forbedret i I Operations blev omkostningerne reduceret pga. 17,3% færre kabelfejl og introduktionen af en ny proces for entreprenører til håndtering af fejl og fejlretning på tværs af TDC og YouSee. Samtidig var der fortsat fokus på at optimere og reducere omkostningerne, hvilket resulterede i faldende konsulenthonorarer. Som led i omstruktureringen blev alle marketingsenheder på tværs af brands konsolideret for at rationalisere brugen af markedsføringsressourcer og bedre udnytte eksisterende viden og processer. Det banede vejen for at reducere markedsføringsomkostningerne med 27,4% sammenlignet med Omkostningerne til vikarer og personalerelaterede omkostninger faldt med 22,6% i forhold til 2012 som følge af, at vikarer blev ansat i faste jobs, og at brugen af vikarbureauer blev mindsket. Personalerelaterede omkostninger faldt pga. færre FTE'er og besparelser på rejser og kurser. Den gennemførte erhvervelse af ComX havde en negativ indvirkning på eksterne omkostninger. Engangsposter fra 2012 vedrørende frasalget af Aarhus Bynet i NetDesign og erhvervelsen af Randers Antenneforening i YouSee havde ligeledes en negativ indvirkning på andre indtægter. Tab på debitorer vedrørende TDC Rate faldt i 2013 primært pga. salget af en stor del af disse tilgodehavender til en ekstern partner i 2012, som medførte et engangsbeløb på DKK 25m. 16 Inklusive andre indtægter. 36

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere