Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks"

Transkript

1 Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut for Finansiering Udarbejdet af: Marc Lund Andersen Vejleder: Jens Lunde Institut for Finansiering, CBS Afleveret d. 9. november 2010 Satsenheder: (79,93 standardsider)

2 Executive summary This thesis analyzes the potential gains to Danish home owners if they were capable of using instruments based on house price indices to hedge themselves. Danish home owners are highly geared, especially younger home owners. Danish home owners are among the most indebted compared to other industrialized countries. Furthermore, they only hold little other assets that housing. Therefore Danish home owners are very exposed to changes in the housing prices. Combined with the fact that housing prices seems to be volatile and highly correlated with the situation on the labor market; home owners seem vulnerable to downturns in the housing prices. A short review is made of different proposed instruments in the literature, which would give the home owners the opportunity to reduce their housing risk. It seems generally agreed that construction of such instruments involves the use of house prices indices to base the instruments on. The reason is that basing the instruments on a house-to-house basis would potentially cause too many moral hazard - and adverse selection -problems at the expense of the supplier of these instruments. Basing the instruments on house price indices would furthermore make the risk easier to pass through to other investors. A Repeat-Sales Index for Copenhagen is made for based on sales pairs. This unusual set of data is used to analyze the potential benefits to home owners in a meanvariance framework. It is found that especially highly geared home owners would generally be able to reach a more efficient frontier of portfolios by taking short positions in such kind of index-based instruments. Furthermore it is found that investors and renters would also gain from taking long positions in such kind of instruments, which makes them natural counterparts to such kind of instruments. Nevertheless, it is also shown, that such kinds of index-based instruments would not provide the home owners with hedges even close to 100% effectiveness. This is due to the heterogenic nature of houses, which cause an idiosyncratic component in the price changes of the single home. More practical problems setting up such an index-based instrument are further reviewed (e.g. pricing of instruments). Generally it is found that spreading house price risks more efficient in the society still seems as an interesting but abstract idea, where the road to reality is still long.

3 Forord Arbejdet med denne afhandling har været motiveret af en stor interesse for Boligøkonomi, som jeg for særligt fik i forbindelse med faget Boligøkonomi og Finansiering ved CBS. Afhandlingen har ligeledes været motiveret af, at der på boligmarkedet er mange, som ikke tænker på boligen som et risikabelt aktiv. I takt med den historisk lange optur på boligmarkedet fra har færre og færre opfattet boligen som en risikabel investering. Boligen er i højere grad blevet opfattet som en sikker investering, hvilket bl.a. har fået mange unge til at forhaste sig på boligmarkedet med stor gæld til følge. Mange uvidende om at boligpriserne historisk set altid har svinget i cykler op og ned. Ligeledes har de fleste været uvidende om, at priserne har steget i en sådan grad, at ingen økonometriske modeller har kunnet forklare den seneste opturs voldsomme stigninger med rationelle årsager. I vendte boligpriserne og atter engang var boligpriserne med til at vende den økonomiske cyklus i samfundet. Da det gik op for mig, at en gruppe internationale akademikere havde beskæftiget sig med muligheden for at sprede afkast og risici mere optimalt i samfundet, var jeg ikke i tvivl om at dette emne ville være yderst aktuelt og relevant at skrive om i Danmark. Opgaven er skrevet velvidende at ideen om at sprede boligmarkedsrisici mere efficient i samfundet, kan virke abstrakt og kontroversiel. For de fleste er emnet helt nyt. Ikke desto mindre er det håbet, at nærværende afhandling kan lede til debat vedrørende problemstillingen. Jeg vil gerne sende en stor tak til min vejleder Jens Lunde for meget inspirerende og givende vejledning i forbindelse med skrivningen af denne afhandling. Derudover vil jeg også takke Curt Liliegreen og Christian Deichmann Haagerup fra min arbejdsplads, Boligøkonomisk Videncenter, for løbende inputs og sparring vedrørende afhandlingen. Jeg takker også Boligportal.dk for levering af et omfattende datasæt indeholdende transaktionsinformation vedrørende næsten en million boligsalg fra perioden Dette datasæt har været altafgørende for de kvantitative analyser ved denne afhandling. Jeg vil også takke Peter Raahauge, Institut for Finansiering ved CBS, for dialog vedrørende håndtering af de kvantitative data. En sidste tak skal lyde til Laust Bertelsen fra FIH Erhvervsbank som har stillet op til interview og diskussion af ejendomsderivater.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Motivation Problemformulering Afgrænsning Økonomiske risici ved ejerskab af bolig Likviditetsrisiko Formuerisiko (risiko på egenkapital) Risiko på egenkapital Risici ved teknisk insolvens i kombination med manglende betalingsevne Økonomiske risici hos danske boligejere Volatilitet i boligpriserne Korrelation mellem bolig- og arbejdsmarkedet Diversifikation ved boligejeres porteføljer af aktiver Fremmedkapital i forhold til egenkapital Nye metoder til spredning af boligmarkedsrisici Etablering af marked Den manglende hedgeeffektivitet ved brug af boligprisindeks som instrument Bolig- og ejendomsderivater Formål med bolig- og ejendomsderivater Forskel mellem bolig- og ejendomsderivater Erfaringer med bolig- og ejendomsderivater Internationale kvantitative studier af porteføljeimplikationerne for boligejere Resultater af internationale kvantitative studier Englund, Hwang & Quigley (2002), Hedging Housing Risk Data og metode Estimater Optimale porteføljer uden restriktioner Optimale porteføljer under hensyntagen til forbrugsmotiver rettet mod boligen Optimale porteføljer ved introduktion af handel i boligprisindeks Kritik af metoden Iacoviello & Ortalo-Magne (2003), Hedging Housing Risk in London

5 5. Potentielle gevinster ved hedging via boligprisindeks for danske boligejere Introduktion Data og metode Konstruktion af Repeat-Sales indeks Porteføljeteoretiske analyser Indsamling og konstruktion af tidsserier Tidsserie med årligt afkast af boligprisindeks og enkelt bolig Estimater for forventet afkast, standardafvigelse og korrelationskoefficienter Optimale porteføljer uden restriktioner Optimale porteføljer under hensyntagen til forbrugsmotiver rettet mod boligen Optimale porteføljer ved introduktion af handel i boligprisindeks Sammenfatning Analyse af effektivitet med hedging via boligprisindeks Effektivitet af hedging vurderet på distriktniveau Effektivitet af hedging vurderet på enkelt bolig -niveau Analyse af absolut variation mellem udviklingen i den enkelte boligs pris og boligprisindekset Case-studie med boliger solgt i 2006 og igen Problemer og barrierer mod hedging via boligprisindeks Udvikling af prisindeks Prisfastsættelse Manglende tilgængelighed i det underliggende aktiv Forventninger til udviklingen i boligpriserne Engagement blandt aktører Potentielle negative effekter Konklusion Perspektivering Litteraturliste Figurliste Tabelliste Bilagsoversigt

6 1. Indledning 1.1 Motivation For husholdninger som ønsker at blive boligejere, er investeringen i boligen typisk den største investering de foretager i deres liv. De fleste førstegangskøbere har ikke opbygget meget egenkapital og må derfor låne størstedelen af anskaffelsessummen. Derudover holder specielt unge typisk ikke andre aktiver end boligen. Med udgangspunkt i finansieringsteorien er det risikabelt at have en høj gearing og ikke optimalt at holde en ikke-diversificeret investering. Det er ikke desto mindre det som de fleste potentielle nye boligkøbere står overfor. Jf. Danmarks Statistik er 56% allerede boligejere i en alder af år 1. At så mange alligevel bliver boligejere i en relativ ung alder skyldes formentligt, at boligen både skal ses som et forbrugsgode såvel som et investeringsgode. I dag kan de to størrelser ikke separeres, hvis man ønsker at blive boligejer. Alternativet er at være lejer, men det medfører omvendt, at det ikke er muligt at få eksponering i ejerboligmarkedet, hvis dette ønskes. Derfor står de fleste unge i dag overfor et valg om enten at være lejer og slet ikke kunne opnå eksponering i ejerboligmarkedet eller være boligejer og bliver uhørt overeksponeret i boligmarkedet. Det kan undre én, at der endnu ikke findes veletableret metoder til at modvirke disse umiddelbare ikke-optimale finansielle rammer på boligmarkedet. Rammerne på boligmarkedet står i kontrast til rammerne på aktiemarkedet, hvor det i dag er muligt at sprede risiciene ved aktieselskaber på mange tusinder af aktionærer. Til sammenligning kan risikoen på den enkelte bolig i dag stadigvæk kun påtages af den enkelte boligejer. Samtidig lader transaktionsomkostningerne til at være højere for at komme ind og ud af boliger end aktier. Det virker ikke optimalt, at nye førstegangskøbere typisk skal låne fremmedkapital svarende til 4-20 gange deres egenkapital. Dette skal ses i kombination med, at alle æg typisk lægges i samme kurv. Allerede i 1600-tallet blev vi af Miguel de Cervantes ( ) advaret mod at lægge alle vore æg i samme kurv. Ordsproget bærer så vigtig en pointe, at de fleste i dag kender til det. Ikke desto mindre lader ordsproget endnu ikke til at have påvirket os når det kommer til boligmarkedet. I 1993 frembragte Case, Shiller & Weiss en ide til, hvordan det kunne gøres muligt for den enkelte boligejer, at reducere sin risiko overfor boligmarkedet. De foreslog et marked for derivater (futures og optioner) baseret på udviklingen i bolig- og ejendomsprisindeks. Ved at tage korte positioner i sådanne derivater kunne boligejere mindske deres eksponering overfor 1 3

7 boligmarkedet. Omvendt ville investorer og lejere, som ellers ikke havde simpel adgang til ejerboligmarkedet, kunne opnå indirekte eksponering heri ved at tage de lange positioner i sådanne derivater. Ideen var således at sprede boligmarkedsrisiciene mere optimalt i samfundet. Siden da har der været præsenteret flere alternative metoder, hvormed boligejeren ville kunne mindske sin risiko. Få forsøg har været afprøvet i praksis. Men som Englund påpeger (Smith et al. 2010: s.510), kan der fortsat ikke henvises til et eneste succesfuldt forsøg på at gøre dette muligt for boligejeren i praksis. Og som Smith påpeger, har kun lidt forskning været rettet mod risikoen på boligejerens egenkapital (Smith et al. 2009: s.84). 1.2 Problemformulering På baggrund af motivationen findes det interessant at undersøge de potentielle gevinster for danske boligejere, hvis de havde mulighed for hedging ved anvendelse af boligprisindeks. Herunder haves særligt fokus på yngre boligejere. For at belyse dette overordnede spørgsmål forsøges en række underspørgsmål besvaret. For det første må risici og graden af risici for danske boligejere identificeres. Dernæst findes det relevant at skabe et overblik over de forskellige alternative metoder som er præsenteret med formålet at give boligejeren adgang til at reducere sin risiko ved ejerskab af bolig. Det findes yderligere interessant at undersøge, hvordan øvrige internationale studier har forsøgt at belyse problemstillingen ved, at boligejere i dag ikke at gode muligheder for at undgå voldsomme positioner i ejerboligen. For at belyse mulighederne for danske boligejere findes det afgørende at belyse problemstillingen med danske data. Det findes væsentligt at slutte af med en diskussion af de umiddelbare problemer og barrierer mod at etablere sådanne omtalte muligheder for boligejeren. En sådan diskussion vil forhåbentligt give en mere realistisk indsigt i problemerne ved at etablere sådanne muligheder og en indsigt i, hvordan de fremtidige udsigter for sådanne muligheder er. 1.3 Afgrænsning Afhandlingen benytter boligøkonomisk-, portefølje- og finansieringsteori til at besvare problemformuleringen. I bilag 1.1 er en række af de væsentligste fagudtryk kortfattet beskrevet. For mere uddybende forklaringer henvises generelt til Hull (2008) samt Elton et al. (2003). 4

8 Da der for boligejerne i dag ikke findes tilgængelige instrumenter baseret på boligprisindeks i Danmark, er analysemulighederne begrænset. Mange af de kvantitative analyser foretages derfor med et udgangspunkt i, at det rent faktisk havde været muligt, at hedge sig via boligprisindeks. Fokus er generelt på private boligejeres muligheder ved sådanne instrumenter. Dog kan virksomheder, finansielle institutioner, investorer, lejere m.fl. og deres potentielle rolle herved ikke ignoreres og inddrages, når det findes nødvendigt. Om end det kunne være interessant at gå i dybden med mulighederne for alle disse typer, hvis handel baseret på boligprisindeks blev virkelighed, så ligger det uden for afhandlingens omfang at redegøre herfor. Generelt tages der ikke hensyn til løn og pension. Generelt har afhandlingen særligt fokus mod yngre førstegangskøbere, hvor pensionen alligevel typisk ikke udgør signifikante størrelser. 5

9 2. Økonomiske risici ved ejerskab af bolig Risici associeret med ejerskab af bolig kan generelt deles op i to typer af risiko (Smith et al. 2009: s.99). De to typer af risiko betegnes her ved; - Likviditetsrisiko - Formuerisiko (risiko på egenkapitalen) Ved likviditetsrisiko forstås risici forbundet med husholdningens evne til at betale de løbende udgifter på boligen og løbende ydelser på lån ved finansiering af boligen. Ved formuerisiko forstås de risici som finder sted i forbindelse med værdien og afkastet af boligejerens egenkapital. Smith et al. (2009: s.83) peger generelt på, at likviditetsrisikoen forbundet med låntagning er et ganske debatteret emne, mens formuerisiko kun har fået lidt opmærksomhed (Smith et al. 2009: s.84). Ved denne afhandling er fokus primært på formuerisiko uden dog at ignorere likviditetsrisiko helt. Nedenstående gives en dybere beskrivelse af de to typer af risiko. 2.1 Likviditetsrisiko Ved anskaffelse af bolig må de fleste unge førstegangskøbere finansiere størstedelen af købssummen med fremmedkapital. I Danmark må realkreditinstitutterne låne boligejerne op til 80% af boligens værdi. Hvis der er behov for finansiering udover de 80% sker dette typisk ved låntagning hos en bank. Disse lån gives med sikkerhed i boligen, hvormed realkreditinstitut får førsteprioritet og boligejeren sidste prioritet i forbindelse med salg. Ved låntagning i realkreditinstitut og bank stilles der krav om, at låntageren/boligejeren løbende betaler en ydelse bestående af renter og afdrag. Renterne giver i øvrigt et skattefradrag som historisk set er faldet over tid. Udover afdrag og renter skal boligejeren løbende betale administrations-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter (for uddybning se Lunde & Hvidt 1999: s ), ejendomsværdiskat og grundskyld samt øvrigt forbrug og øvrige udgifter. Disse poster betales typisk med husholdningens løbende arbejdsmarkedsindkomst efter skat, men kan i princippet for en kortvarig periode også betales med yderligere låntagning eller brug af anden formue. For en holdbar husholdningsøkonomi gælder derfor, at følgende sætning løbende må overholdes; 6

10 Arbejdsmarkedsindkomst efter skat Renter efter skat + afdrag + ejendomsværdiskat + grundskyld + adm.-, drifts-, vedl.-udgifter på boligen + andet forbrug og udgifter Risikoen forbundet med husholdningens betalingsevne (arbejdsmarkedsindkomsten) ligger hovedsagligt i faren for arbejdsløshed, nedgang i løn, langtidssygdom, skilsmisse, personlig konkurs og dødsfald ved ægtefælle. Låntagning kan i dag konstrueres på mange måder. F.eks. kan lån foretages med fasteller variabel rente, forskellige afdragsprofiler (annuitets-, serie eller stående lån) og forskellige løbetider. Forskellige typer af lån giver forskellige typer af risikoprofiler som ikke skal gennemgås her. Det væsentlige er at pointere, at realkreditinstitut og bank stiller krav om, at den løbende ydelse betales rettidigt uanset konstruktion af lån. Som nævnt kan rentefradraget i skat ændre sig med tiden og her ligger derfor også en risikofaktor. Ejendomsværdiskat og grundskyld kan først og fremmest risikere at ændre sig ved lovændring. Derudover foretages hvert andet år løbende justeringer af boligernes offentlige ejendomsvurdering som ligger til grund for ejendomsværdiskat og grundskyld. Derfor ligger også her en risikofaktor. Adm.-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter er forskellige fra bolig til bolig og ændrer sig ikke meget over tid. Dog kan der specielt vedrørende vedligeholdelsesudgifter opstå pludselige behov for likviditet. Men dette er også en post, hvor husholdningerne har bedre mulighed for at udskyde behovet for likviditet end ved de øvrige boligrelaterede poster, om end dette i visse tilfælde kan blive endnu mere omkostningsfuldt i sidste ende. Andet forbrug og udgifter vedrører ikke boligen, men her ligger en post som opsamler alle de øvrige forbrugs- og udgiftsposter. I princippet må denne post antages at være den mest fleksible post som husholdningerne kan skære ned på 2. Eftersom der ved låntagning gives direkte sikkerhed i boligen kan renter og afdrag identificeres som de væsentligste poster at dække. Derfor er nedenstående omrokering af formlen bedre til at illustrere likviditetsrisikoen vedrørende lån taget i forbindelse med boligkøb for den enkelte husholdning; Renter efter skat + afdrag Arbejdsmarkedsindkomst efter skat ejendomsværdiskat grundskyld adm.-, drifts-, vedl.-udgifter på boligen andet forbrug 2 Om end det ved TV3 s tv-program Luksusfælden er illustreret, at det ikke altid er let at ændre på forbrugsvaner 7

11 Hvis ovenstående sætning ikke kan overholdes og heller ikke kan overholdes ved yderligere låntagning eller brug af anden formue opstår en kritisk situation for boligejeren. Långivere kan efter faste procedurer kræve huset solgt på tvangsauktion. Ved tvangsauktion sælges boligen typisk til en lavere pris, end der kunne være opnået ved fri handel. 2.2 Formuerisiko (risiko på egenkapital) Boligen er både en investerings- og et forbrugsgode. Værdien af boligen udgør derfor en post på boligejerens aktivside i balancen. Som omtalt finansieres en del af boligen typisk med fremmedkapital. Denne fremmedkapital fremgår som en post på passivsiden i boligejerens balance. Da værdien af boligejerens egenkapital kan formuleres som aktiver minus fremmedkapital, afhænger egenkapitalen direkte af værdien af boligen og den boligrelaterede gæld. Boligen giver som investering et afkast som kan deles op i hhv.; - Løbende netto beboelsesværdi (værdi af at bebo boligen minus omkostninger) - Kapitalgevinster/-tab Netto beboelsesværdien forbruges løbende, mens ændringer i boligens pris fører til kapitalgevinster/-tab, som ophobes i boligaktivet og først realiseres ved eventuelt salg. Ved afkastet skal der i teorien også tages hensyn til transaktionsomkostningerne i forbindelse med køb og salg. Transaktionsomkostninger er tidligere estimeret til at være 10,9% i Danmark (heraf 24% ved køb og 76% ved salg; Lunde 1997A: s.7). Det samlede afkast af nettobeboelsesværdien og kapitalgevinster skal teoretisk set give et forventet afkast som minimum er lige så godt som en alternativ investering med samme niveau af risiko, førend boligen isoleret set kan anses som en god investering. For en mere udspecificeret gennemgang af størrelserne, netto beboelsesværdi og kapitalgevinster/-tab, se bilag 2.1. Alternativt kan henvises til Lunde & Hvidt (1999), som gennemgår likviditetsrelaterede udgifter og økonomisk relaterede omkostninger (user costs). Ændringer i boligens værdi effektueres således på aktivsiden og ændrer dermed også værdien af boligejerens egenkapital. Boligpriserne ændrer sig af mange årsager og der findes forskellige teorier til at forklare, hvorfor boligpriserne ændrer sig, men at afdække dette er en opgave i sig selv. Derfor vedlægges i bilag 2.2 en kortfattet gennemgang af, hvordan udviklingen i boligpriserne kan forklares med forskellige modeller. Alternativt kan henvises 8

12 til Lunde (2007), som bl.a. gør brug af forskellige modeller til at forklare udviklingen i boligpriserne den seneste tid. Her gennemgås kortfattet nogle af de faktorer, som generelt siges at påvirke boligpriserne. Der kan nævnes den generelle økonomi i samfundet, den samlede boligmasse, efterspørgsel efter bolig, renten, skat vedrørende ejerbolig, byggeomkostninger, forventninger til boligpriserne (psykologi), adgang til realkreditmarkedet og produktudvalget herved. Derudover kan nævnes faktorer som ændrer i boligpriserne lokalt såsom demografi, infrastruktur, adgang til offentlige services (uddannelse, sygehuse, politi osv.), skatteforhold osv. Til sidst kan nævnes de faktorer som kun relaterer sig til den enkelte bolig, hvor svamp, problemer med bygningens konstruktion, ulykker som brænd, oversvømmelser, lynnedslag, storm eller blot uforudsete hændelse såsom opførsel af atomkraftværk eller motorvej kan forringe boligens værdi. På boligejerens passivside ændres værdien af restgælden ligeledes løbende. For det første betaler boligejeren i form af afdrag løbende af på restgælden som herved mindskes. For det andet ændrer renterne i markedet ligeledes værdien af restgælden, hvis lånet er fastforrentet. Hvis lånet er variabelt forrentet ændres de løbende renteudgifter i stedet, mens selve værdien af gælden ikke ændrer sig på samme måde som ved et fastforrentet lån. Hvis markedsrenterne falder, stiger værdien af et fastforrentet lån 3, hvilket mindsker låntagerens egenkapital. Hvis markedsrenterne stiger, falder værdien af et fastforrentet lån, hvilket øger låntagerens egenkapital. Ændringer i markedsrenterne har til gengæld omvendt effekt på boligpriserne, hvilket medfører modsatrettede effekter på egenkapitalen (for en mere illustrativ gennemgang heraf se bilag 2.3). Renten er dog kun en af mange faktorer, som ændrer på boligpriserne. Og i praksis er der ikke længere som tidligere klar overvægt af låntagere, som tager fastforrentede lån, tværtimod (Økonomi- og Erhversministeriet 2010: s.109). Derfor gås der ikke mere i dybden hermed, til trods for at fastforrentede lån i mindre grad kan ses som beskyttelse af egenkapitalen i forbindelse med renteændringer. 2.3 Risiko på egenkapital Egenkapitalen kan som nævnt beregnes som forskellen mellem værdien af aktiverne og fremmedkapitalen. Derfor udsættes egenkapitalen for de samme risici som er beskrevet ved hhv. aktiver og fremmedkapital. Men graden af risiko på egenkapitalen afhænger derudover af forholdet mellem aktiver og fremmedkapital samt forholdet mellem boligaktivet og den samlede værdi af aktiverne. 3 Dog kun til ca. kurs 100 da de fleste fastforrentede lån tegnes med en konvertingsret på kurs 100 9

13 - Desto mindre værdi boligen udgør af de samlede aktiver desto mindre eksponeret bliver egenkapitalen overfor risikoen forbundet med boligens pris - Desto højere værdi af aktiver i forhold til fremmedkapital desto mindre eksponeret bliver egenkapitalen overfor risikoen forbundet med boligens pris Det kan illustreres med to simple eksempler. En velhavende boligejer har aktiver for 10 mio. og har ingen fremmedkapital og derfor 10 mio. i egenkapital. Boligejeren forsøger at holde en veldiversificeret portefølje af aktiver, hvor boligen, aktier, kontanter og obligationer hver især udgør 25%. Hvis boligens værdi ændres med +/- 10% ændres boligejerens egenkapital med 2,5% (0,10* / ). En anden boligejer har købt hus til 2 mio. som er finansieret med (80%) i fremmedkapital og (20%) i egenkapital som boligejeren selv har sparet op. Boligejeren har ikke andre aktiver end boligen. Hvis boligens værdi ændres med +/- 10% ændres boligejerens egenkapital med 50% (0,10* / ). 2.4 Risici ved teknisk insolvens i kombination med manglende betalingsevne Boligejere som stifter gæld hæfter personligt herfor i modsætning til ejere af f.eks. aktieselskaber, som alene hæfter med indskuddet af egenkapital. Derfor kan gælden ikke bare ignoreres, hvis hele egenkapitalen i boligen forsvinder, ligesom den i teorien kan ved et aktieselskab. Hvis balancen udvikler sig således, at aktiverne bliver mindre værd end fremmedkapitalen bliver boligejeren teknisk insolvent, da egenkapitalen i teorien bliver negativ. Hvis der ses bort fra andre aktiver, kan teknisk insolvens enten være til stede fra start af, fordi boligejeren har måttet låne så til så høj en hovedstol, at værdien af restgælden er højere end boligens værdi. Alternativt kan teknisk insolvens forekomme, hvis blot boligens værdi falder i en sådan grad, at den bliver mindre værd end fremmedkapitalen. Teknisk insolvens kan blive omkostningsfuldt for både boligejer, realkreditinstitut, bank og samfund. Den største risiko ved teknisk insolvens opstår i kombination med manglende betalingsevne af renter og afdrag på lån (beskrevet tidligere ved likviditetsrisiko). Nedenstående ses en figur som illustrerer problemstillingen ved kombineret soliditets- og likviditetsproblemer; 10

14 Figur 2.1: Soliditet og Likviditet Positiv egenkapital Negativ egenkapital/teknisk insolvens Evne til at betale løbende ydelser Ingen problemer Lån er større end boligens værdi, men restgælden mindskes med tiden og sikrer en mere solid kapitalstruktur og solvens Den manglende evne til at betale den løbende ydelse og boligens Ved yderligere låntagning sikres manglende evne til at dække gælden Manglende likviditet for en periode. Alternativt kan resultere i konkurs og betalingsevne kan bolig sælges og eventuel tvangsauktion og dernæst personlig egenkapital i boligen hæves gæld svarene til den udækkede del af restgælden Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Jens Lunde slides fra faget Boligøkonomi og finansiering på CBS Der er en række omkostninger forbundet med tvangsauktion. For det første tvinges boligejeren til at flytte. For det andet sælges boliger på tvangsauktion typisk til en lavere pris, end der kunne være opnået ved salg ved fri handel. Hvis salgssummen ved tvangsauktion i øvrigt ikke dækker restgælden, hæfter boligejer efterfølgende personligt for den udækkede del, hvilket kan begrænse boligejers lånemuligheder fremover og på mange andre måder kan være belastende for en husholdning. For bank og realkreditinstitut kan det ligeledes være en dyr affære, og de kan ligeledes ikke vide sig sikre på, hvornår eller hvorvidt den resterende del af restgælden på noget tidspunkt indfries. Ovenstående er beskrevet den mest øjensynlige og faretruende risiko i forbindelse med teknisk insolvens. Men der kan være andre omkostninger forbundet med teknisk insolvens som ikke nødvendigvis virker så åbenbare. Teknisk insolvens gør, at eventuelt salg af boligen ikke kan dække gælden. Da realkreditinstitutter og banker har sikkerhed i boligen kan boligejer ved teknisk insolvens ikke bare sælge boligen. Med udgangspunkt i Lunde (1997A: s.7) er det transaktionsomkostninger ca. 8% af boligens værdi ved salg af boligen. Det besværliggør ydermere salg af boligen, hvis boligejeren er i likviditetsproblemer og 11

15 nærheden af eller i teknisk insolvens. Den manglende mulighed for at kunne sælge boligen kaldes stavnsbinding og kan bl.a. betyde, at boligejer ikke vil kunne flytte f.eks. i forbindelse med jobskifte. Teknisk insolvens forringer derfor mobiliteten, hvilket både kan være omkostningsfuldt for boligejer og samfund. En anden negativ effekt af teknisk insolvens kan være muligheden for låneomlægning og konvertering. Boligejeren kan typisk ikke låne mere end boligen er værd, da realkreditinstitut og bank ønsker sikkerhed for deres lån. Hvis provenuet ved et nyt lån ikke kan dække restgælden på det gamle lån kan omlægning af lån ikke umiddelbart foretages. Da der igennem renten ved fastforrentede lån typisk betales for en konverteringsret, kan den betalte konverteringspræmie under teknisk insolvent være spildt. 2.5 Økonomiske risici hos danske boligejere Med dette afsnit forsøges graden af risiko hos danske boligejere belyst. For at belyse dette præsenteres forskellige nøgletal for Danmark. Følgende fire spørgsmål findes relevante at belyse; - Er boligpriserne volatile eller stiger de med en konstant faktor? - Hvordan er boligmarkedet og arbejdsmarkedet korreleret? - I hvilken grad holder boligejere diversificerede porteføljer af aktiver? - I hvilken grad er danske boligejere gearet? Volatilitet i boligpriserne For at undersøge udviklingen i boligpriserne gennem længere tid gøres der brug af Skats prisindeks, ved afstandsprocenten (SPAR-lignende indekstype), som løbende er udgivet i deres statistik Ejendomssalg. Skat gør brug af afstanden mellem faktiske kontantpriser og der dertilhørende ejendomsvurderinger til at konstruere deres indeks (se bilag 2.4 for mere om Skats metode). Danmarks Statistik konstruerer også boligprisindeks ved brug af Skat materiale og metode. Med boligprisindeks haves en form for gennemsnitligt mål for ændringerne i boligpriserne. Derfor spiller boligprisindeks en stor rolle ved nærværende afhandling. For mere om de, i analysemæssig sammenhæng, oftest anvendte boligprisindeks (Repeat Sales-, Hedonisk- og Spar-indeks) se bilag 6.1 samt Bourassa et al. (2006). Fælles for 12

16 disse indeks er, at de i nogen grad kan tage højde for konstant kvalitet 4. Skats indeks tager ligeledes i nogen grad højde for konstant kvalitet og de har benyttet samme indekstype siden Ved sammenkædning af deres løbende indeks kan derfor konstrueres et langt indeks som viser udviklingen i kontantpriserne for enfamiliehuse tilbage til For at få et sammenligneligt indeks over tid deflateres indekset med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Figur 2.2: Udvikling i reale boligpriser for enfamiliehuse i Indeks 400 Indeks Danmark 350 Indeks København Årstal Kilde: Sammenkædning af indeks ved afstandsprocenten af Skat og DST Som det ses af grafen har boligpriserne ikke udviklet sig med en konstant faktor, men har svinget i cykler af længerevarende perioder. Den klart længste optur ses i perioden , hvor priserne for Danmark og i særdeleshed København røg ud af en tangent. Netop denne periode har været speciel, fordi der har været tendens til en global optur på boligmarkederne, som bristede i de fleste lande omkring Girouard et al. (2006) har på basis at OECD-data studeret op- og nedture på boligmarkedet fra i 18 lande herunder Danmark og de fleste store europæiske lande samt USA, Korea, Japan, Australien, New Zealand og Canada. Her findes der frem til, at opture i gennemsnit har varet 22,7 kvartaler og nedture 18,5 kvartaler. Med andre ord har opture og nedture i gns. varet hhv. godt 5,5 og 4,5 år. Derudover findes her frem til, at der i denne periode i gns. har fundet hhv. 2,7 4 Konstant kvalitet vil sige, at prisindekset skal berette om prisudviklingen for huse, hvor kvalitet løbende har været uændret. Hvis man f.eks. blot bruger en metode, hvor prisudviklingen blot viser et gennemsnit af prisen for alle boliger, vil prisindekset indikere, at der har fundet prisstigninger sted hvis der f.eks. blot har været solgt flere dyrere huse af høj kvalitet end billige huse af lav kvalitet. Derfor er det også jf. Bourassa et al. (2006: s.86) en afgørende egenskab ved et indeks, at det er i stand til at måle prisændringerne for huse som over tid har været at samme kvalitet. 13

17 opture og 2,6 nedture sted. Et af de længstvarende studier, som er lavet over boligpriser, er foretaget af Robert J. Shiller. Han analyserede udviklingen i boligpriserne for enfamiliehuse i USA for (Shiller 2005). Han fandt ligeledes frem til, at boligpriserne havde bevæget sig i cykler omkring den generelle inflation og i gns. kun havde steget med 0,4% mere end den generelle inflation årligt. Med base i ovenstående figur fra Danmark, OECDdata og Shiller s konklusion er der grund til at tro, at boligpriserne er volatile og bevæger sig i cykler. Noget som der ikke tages højde for ved ovenstående data er den såkaldte idiosynkratiske risiko. Ovenstående data viser kun noget om den generelle boligprisudvikling. I praksis følger de enkelte boliger, som indekset baseres på, ikke indekset 100%, men bevæger sig omkring indekset. Data vedrørende den idiosynkratiske risiko er sjælden. Der er foretaget relativ få studier med sådanne data og det har ikke været muligt at finde sådanne studier med danske data Korrelation mellem bolig- og arbejdsmarkedet Da faren for tvangsauktion opstår ved kombination af manglende betalingsevne og teknisk insolvens, er en negativ eller lav korrelation mellem boligmarked (priser) og arbejdsmarked (beskæftigelse) ønskværdigt. Desto lavere korrelation mellem de to markeder desto mindre er sandsynligheden for, at boligejerne både mister betalingsevne og bliver teknisk insolvente på samme tid. Til at belyse denne problemstilling rettes der fokus mod en analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 5. Ved analysen har de analyseret udviklingen i de reale boligpriser og beskæftigelsen i den private sektor fra I bilag 2.5 ses grafen for udviklingen i de to størrelser udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På basis af udviklingen fra har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beregnet følgende korrelationskoefficienter: Tabel 2.1: Korrelation mellem reale kontantpriser på boliger og den private beskæftigelse Reale kontantpriser Samme kvartal Kilde: Druedahl et al. (2008 s.3) Privat beskæftigelse +1 kvt. +2 kvt. +3 kvt. +4 kvt. 0,54 0,65 0,72 0,73 0,

18 Som det ses er korrelationen mellem bolig- og arbejdsmarkedet positiv og relativt høj. På basis af ovenstående tabel lader bolig- og arbejdsmarked derfor til at forbedres og forværres på næsten samme tid. Caplin et al. (1997: s.73-76) finder ligeledes frem til en høj korrelation mellem boligpris- og indkomstrisiko. Det er samlet set skidt for boligejernes samlede evne til undgå forringet betalingsevne og teknisk insolvens på samme tid, hvilket alt andet lige gør boligen til en endnu mere risikabel investering. Antallet af tvangsauktioner kan i bilag 2.6 ses fra Heraf ses det også, at antallet af tvangsauktioner hænger negativt sammen med prisudviklingen på boligmarkedet. Denne sammenhæng er også tidligere illustreret i USA af Case, Shiller & Weiss (1995). Det ses også, at selvom priserne de seneste år er faldet og antallet af tvangsauktioner er steget, så er antallet af tvangsauktioner slet ikke på niveau med antallet af tvangsauktioner som f.eks. under kartoffelkuren ( ). En del af forklaringen hertil kan være nye lånetyper og i særdeleshed den p.t. historisk lave rente. Med udgangspunkt i resultaterne vist i tabel 2.1 peger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i øvrigt på, at boligpriserne er en god indikator for den kommende udvikling i beskæftigelsen, eftersom korrelationen er højest ved brug af udviklingen i den private beskæftigelse 2-3 kvartaler efter boligpriserne. En konklusion Leamer ligeledes fandt frem til (2007) Diversifikation ved boligejeres porteføljer af aktiver I 2007 havde boligejerne jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet tilsammen aktiver (eksklusiv pension) for 1032 mia. (ØEM 2010: s.83). Af disse aktiver udgjorde ejendomsaktiver 86%, indestående i banker 10% og kursværdier af aktier 4%. På basis heraf kan det fastslås, at boligen klart dominerer de danske boligejeres porteføljer af aktiver. Hvis så kraftig en vægtning skal kunne forsvares med moderne porteføljeteori, skal afkastet i forhold til volatiliteten ved boliger klart dominerer de øvrige aktiver Fremmedkapital i forhold til egenkapital Ved ovenstående data af Økonomi- og Erhvervsministeriet fandtes der frem til, at gælden for boligejerne udgjorde 450 mia. og dermed 43,6% af passiverne. Det siger noget om det generelle niveau for gældsætning blandt boligejerne, men i praksis er det mere relevant at se på data vedrørende gearingen blandt boligejere afhængigt af aldersgruppe. I 2009 offentliggjorde Jens Lunde en undersøgelse som havde til formål at belyse den finansielle sundhed hos de danske boligejere. Den overordnede konklusion var, at der er 15

19 grund til at være bekymret (Lunde 2009A: s.61). Til belysning af problemstillingen findes Jens Lundes data for medianen til ratioen nettogæld/boligværdi interessant. I nedenstående tabel vises hans estimater for dette nøgletal i 2005 fordelt på aldersgrupper (Lunde 2009A: s. 52); Tabel 2.2: Nettogæld/boligværdi fordelt på aldersgrupper, Aldersgruppe < >69 Alle Nettogæld/boligværdi 101% 91% 73% 47% 15% -12% 49% Kilde: Lunde 2009A: s.52 Tabellen kan forstås således, at halvdelen af boligejerne under 30 år har en nettogæld/boligværdi på 101%. Da nævneren ikke dækker over boligejernes samlede aktiver kan ratioen ikke hjælpe os til at finde et eksakt niveau for gearingen. Men eftersom boligejerne, som vist tidligere, har meget få værdier i andre aktiver, er boligværdien tæt på at være lig de samlede aktiver. For de yngre grupper som har ringe soliditet er boligen formentligt ofte det eneste aktiv i porteføljen. Hvis dette forudsættes, er 50% af boligejerne under 30 år teknisk insolvente. Og her er ikke engang taget højde for de transaktionsomkostninger som er forbundet med salg af boligen. På basis heraf illustrerer figuren, at specielt de yngre boligejere har meget høj gearing og dermed også meget høj risiko på egenkapitalen. For at så høje niveauer af gearing skal kunne forsvares med finansieringsteori skal boligejeren være meget lidt risikoavers. Her er et tænkt eksempel til illustration heraf. En ung husholdning har opsparet en egenkapital på kr. Husholdningen køber en bolig til kr. og låner derfor kr. og har således købt boligen med en gearing på 19. Falder boligpriserne med 2,5% mindskes boligejerens egenkapital med 50%. Falder boligpriserne med 5% mister boligejeren hele sin egenkapital. Det fortæller noget om, hvor følsomme mange unge boligejeres formue i teorien er overfor udsving i boligpriserne. I 2010 anslog Økonomi- og Erhvervsministeriet, at 20% af alle boligejere var teknisk insolvente (ØEM 2010: s.90). Der er altså ikke noget unormalt i at være teknisk insolvent. Som beskrevet ved forrige afsnit 2.4, er der betydelige risici og omkostninger for boligejeren og samfundet forbundet med teknisk insolvens. I teorien kan risikoen ved afkastet på egenkapitalen med normale mål for risiko såsom varians og standardafvigelse slet ikke benyttes for dem som ingen egenkapital har. 16

20 For en international sammenligning af gældsætningen i Danmark versus udlandet kan der henvises til en undersøgelse foretaget af OECD baseret på 15-OECD-lande (Girouard et al. 2007). Her kom det til at stå klart, at Danmark som helhed var det mest forgældede land. Danmark havde således de højeste ratioer mht. følgende nøgletal (Lunde 2009B: s.10); - Husholdningsgæld/BNP-kvote - Husholdningsgæld/disponibel indkomst-kvote - Total gæld/netto formue-kvote - Realkreditgæld/netto ikke-finansielle formue-kvote På basis af disse og Lunde s data kaldte Muelbauer Danmark for the World Champion for high levels of household debt (Muelbauer 2007: s.271). Alt i alt må det konstateres, at danske boligejere er meget sårbare, også ved en international sammenligning. Disse omtalte umiddelbare brud på porteføljeteori må jf. Brueckner (1997: s.176) ses som et resultat af balancering/tradeoff mellem nytten ved at have egen bolig og manglende porteføljeoptimering. Men Brueckner (1997: s.176) peger derfor også på, at der kan være substantielle gevinster ved institutionelle forandringer der kan modarbejde det faktum, at boligejere er nød til at foretage så voldsomme investeringer for at opnå ejerskab af egen bolig. For at kunne påvise, at der rent faktisk er brud på optimal porteføljeteori må mere konkrete data for både boligaktivet og andre aktiver findes. Denne type af beregninger forfølges bl.a. ved kapitel 4 og 5. 17

Bolig- og ejendomsderivater

Bolig- og ejendomsderivater Bolig- og ejendomsderivater som stabilisator for boligmarkedet I takt med at mange lande på det seneste har været udsat for boligbobler, som er bristet, er der de senere år blevet pustet liv i en ide om

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Kvantificering af kreditrisiko og kampen for at undgå kriser. David Lando. Institut for Finansiering Copenhagen Business School

Kvantificering af kreditrisiko og kampen for at undgå kriser. David Lando. Institut for Finansiering Copenhagen Business School Kvantificering af kreditrisiko og kampen for at undgå kriser David Lando Institut for Finansiering Copenhagen Business School CFIR 7. september, 2011 Kvantificering af kreditrisiko Fallitrisiko er et centralt

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) 1 Økonomikongres 2011 Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Landbrug & Fødevarer Comwell Kolding, 6. december 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Tilførsel af egenkapital. KvægKongres 2014. Hvor skal kapitalen komme fra? (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. KvægKongres 2014. Hvor skal kapitalen komme fra? (Kreditformidling i krisetider) 1 KvægKongres 2014 Hvor skal kapitalen komme fra? (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Kvæg Herning Kongrescenter, 25. februar 2014 Anders Grosen Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere