Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg"

Transkript

1 Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet Svend Jørgensen V1.3 Tilføjelser og adgangstids ændring Svend Jørgensen V1.4 Tilføjet PC betjening brugerbetjening Svend Jørgensen

2 Indholdsfortegnelse NOX System... 3 Produkt dokumentation, kapacitet og klassificering... 3 Beskrivelser... 4 Betjenings panel... 5 Brug af betjeningspanel panel... 5 Brug af kodetastatur... 5 Adgang til hovedmenu... 6 Trussel... 8 Hovedmenu... 9 Alarmmenu Kvitter alarmer Advarselsmenu Områdemenu Områdeindstillingsmenu Test område Koblingsfejl Udkoble detektorer Udkoble detektor når tilkobling forhindres Udkoble detektorer på forhånd Adgangstid Log menu Alarmlog Brugerlog Brugermenu Tilføj ny bruger Slet bruger / rediger bruger Tidsprofilmenu Overblik over tidsprofiler Rediger tidsprofil Tilføj specialdag Slet specialdage Servicemenu Servicemode menu Sæt dato og tid Indgangstest Detektortest Enhedstest per enhed Udgangstest Vis udgange Test udgang Udskift enhed PC Betjening Opsætning Redigere brugerkoder Redigere brugerprofil Indgang/Område redigering Tidsprofiler / Specialdage Specialdag Side 2 af 39

3 Service Gennemsyn (åbne indgange) Tællere NOX System Deres tekniske support: SHJ Elektronik Vardevej 1 DK 9220 Aalborg øst tlf: mob: fax: Produkt dokumentation, kapacitet og klassificering Udstyrsklasse 3 (Security grade 3) + SVV Class 3 + VSÖ Class 1 Miljøklasse: I (Environmental class I) Testet efter følgende standarder TS :2003 EN :1998 EMC: EN , EN EN 55011, EN 55022, EN EN to -6, EN to -9 EN EN to -4 (excluding clicks) EN and -2 EN and -2 EN EN EN 60950, EN EN /A1:1998/A2:2003 EN :2001/EN :1995 Environment: IEC :2001 Prioriteter for alarmprofiler: 1. Trussel 2. Overfald 3. Sabotage 4. Indbrud 5. Brand 6. Teknisk 7. Varsling 8. Systemfejl Standard indstilling for alarm og bruger Indbrud: En indgang blokeres efter første indbrudsalarm i tilkoblet. Genindkobles ved kvittering Sabotage: En indgang blokeres efter første sabotagealarm i alle tilstande. Genindkobles ved kvittering Systemfejl: En indgang blokeres efter første systemfejl alarm i alle tilstande. Genindkobles ved kvittering Fejl kode: Efter 5 forkerte logind forsøg blokerer betjeningsenheden 15 min. Yderligere et forsøg blokerer i 15 min. Service: En bruger tilknyttet serviceprofil får kun adgang hvis systemet er sat i et af service tilstandene 1, 2 eller 3 af en hovedbruger. Side 3 af 39

4 Beskrivelser Denne manual beskriver hvorledes NOX alarm system bliver betjent, hvordan brugerne tilog frakobler og hvordan man betjener sig af meddelelser fra alarmer fra systemet. Denne brugermanual er komplet, dog er der visse bruger menuer på betjeningspanelet som kan have forskelligt udseende idet de bestemmes af brugerens rettigheder. Derfor kan menuen for bruger med begrænset rettighed have andet udseende. Denne manual vil bruge standard system opsætning. For installatøren er det muligt at få ændret visse optioner, således kan brugermanualen nødvendigvis være tilpasset dette. Tastatur Piletasteter Funktionstaster Område Enheder Udvidet numeriske taster på kontrolpanelet. op og ned knapper til navigering i menu strukturen De to taster under displayet. Funktionen for tasten vil variere alt hvilken menu man befinder sig i. Kombinationen af et antal indgange til en gruppe af indgange eller detektorer kaldes et område. Alle detektorer i et område kan let til- /frakobles ved at til-/frakoble hele området. Alle enheder forbundet til systemet (f.eks. NOX IO4, NOX CRH osv.) Side 4 af 39

5 Betjenings panel Brug af betjeningspanel panel grafisk display med baggrundsbelysning funktion og rulle knapper numeriske taster clear og enter taster I tilfælde af alarm, vil den interne buzzer I betjenings panelet starte. Displayet vil vise detaljeret information for hændelsen. Buzzeren stopper når lydløs knappen aktiveres eller alarm er set. Hvis der er flere skærmbilleder at vise (f.eks. log, områder og lign.) vises det aktuelle nummer samt antallet af resterende menuer på displayets første linje. For at vælge en given menu kan nummeret for menuen tastes på tastaturet samt E (enter). Systemet vil da hoppe til den valgte menu. Brug af kodetastatur Log ind: indtast en lovlig adgangskode efterfulgt af tryk på E. Status LEDs, viser tilkoblet, frakoblet, og blinkende som midlertidig tilstand f. eks. Indgangs- udgangstid Funktions tast for Frakobling Funktions tast for Tilkobling Side 5 af 39

6 Dør åbner med kodetastatur: Indtast en lovlig kode Afslut med enter tast E døren åbeners Til-/Frakoble med kodetastaturet: Indtast en lovlig kode Afslut med enter tast E For Tilkobling tryk på tasten mærket med lukket hængelås For Frakobling tryk på tasten mærket med åben hængelås Adgang til hovedmenu For at få adgang til hovedmenuen, kræves der en gyldig brugerkode. Menuen kan variere fra bruger til burger, alt efter disses rettigheder. BEMÆRK: Hvis der indtastes 5 ugyldige brugerkoder indenfor 3 min (konfigurerbart), låses kontrolpanelet og vil ikke acceptere flere koder (gyldige eller ugyldige) i 3 min. Yderligere fejlkode derefter blokerer i længere tid. (Systemet kan sættes op til at udløse en sabotage.) For låse kontrolpanelet op er man nødt til at udløse en alarm eller vente til tiden er gået. Denne tid vises på kontrolpanelet i form af en tæller. Side 6 af 39

7 Når ingen bruger er logget ind vises følgende i displayet: hoved display Hvis buzzeren lyder, vil der blive vist lydløs i den højre funktionstast. hoved display med lydløs For at stoppe buzzeren (BEMÆRK: dette stopper kun buzzeren!) tryk på funktionstasten. Hvis dit system er i servicemode, vil dette blive vist på displayet: For at starte enhver operation på panelet, indtast brugerkoden på 4-8 tegn og tryk enter (E) på tastaturet. Hvis dit system er i servicemode, vil det nuværende niveau blive vist i displayet. Side 7 af 39

8 Trussel Hvis du er truet, kan du tilføje +1 til det sidste ciffer i din kode. Dette vil sende en skjult alarm af typen trussel til kontrolcentralen. Denne alarm vil ikke være synlig på kontrolpanelet før du logger ind med din almindelige brugerkode > 9990 kun det sidste tal ændres eksempel: normal kode trusselskode Hvordan man kvitterer en trusselsalarm: Eftersom trusselsalarmen ikke er synlig på betjeningspanelet mens brugeren er logget ind, skal der logges ind med en normal brugerkode. Derefter kan trusselsalarmen kvitteres ligesom alle andre typer af alarmer. Generelt om adgangskoder: Systemet anvender logiske koder med en fra 1 ciffer op til 10. Standard setup er minimum 4 cifre. Afhængig af kundens krav, kan dette ændret til 6 eller 8 cifre, hvilket vil forøge kodesikkerheden. Det er ikke tilladt at starte en brugerkode med 0. Efter der er indtastet 5 fejlagtige kode indenfor 15 minutter, vil betjeningsenheden være udkoblet I 15 minutter. Efter 36 fejlagtige koder indenfor 12 timer, vil betjeningsenheden være udkoblet i 12 timer. Disse indstillinger kan ændres af installatøren. Der kan ikke foretages en kombination af logiske og fysiske taster. Side 8 af 39

9 Hovedmenu Hovedmenuen er opdelt i syv undermenuer. Når en bruger logger ind, vises hovedmeuen. Du kan med piletasterne navigere op og ned i undermenuerne. BEMÆRK: Afhængig af dine programmerede brugerrettigheder, vil nogle menuer muligvis ikke være tilgængelige. Menuer såsom alarmer og advarsler vises kun når en alarm eller advarsel er blevet udløst. Alarmer Lader dig se og kvittere alarmer på systemet. Advarsler Viser alle problemer med systemet (AC net fejl). Viser også alle udkoblede detektorer. Områder Viser tilstanden for områderne I systemet. Lader dig til-/frakoble områder. Logs Informerer dig om tilstandsændringer på systemet. Bruger Lader dig håndtere dine koder. Tidsprofiler Lader dig håndtere de forskellige adgangstider for områder og koder. Service Funktioner til serviceteknikere (normalt ikke tilgængelig). Vælg og Logud er to funktionstaster tilgængelige i hovedmenuen. For at vælge et menuemne, tryk på funktionstasten under menuemnet. Hvis du trykker log ud, vil softwaren returnere til hovedmenuen, hvor du er nødt til at indtaste din bruger kode igen, for at få adgang til systemet. Side 9 af 39

10 Alarmmenu Alarmmenuen aktiveres hver gang en alarm udløses af en aktiv detektor på systemet. I denne menu kan der findes detaljeret information om alarmer og alarmer kan kvitteres. alarminformationsdisplay Informationsdisplayet viser det totale antal aktive (ikke kvitterede) alarmer i den øverste linje af displayet. Det viser også tid, dato, rum (område) og hvilken detektor der har udløst alarmen. Kvitter alarmer Tryk vælg i alarminformationsdisplayet, derefter vises kvitteringsdisplayet: kvitteringsdisplay Det er nu muligt at kvittere én enkelt alarm eller at kvittere alle alarmer på én gang. Hvis der er et problem med at kvittere en alarm, vil følgende blive vist: Mulige problemer med at kvittere alarmer: Brugeren har ikke rettigheder til at kvittere en alarm af en bestemt type (løsning: brug en anden brugerkode med flere rettigheder) Detektoren er stadig aktiv og området er stadig tilkoblet (løsning: frakobl området eller forsøg at udkoble detektoren) Side 10 af 39

11 Advarselsmenu Viser system advarsler. En system advarsel kan være et system problem med meget lav prioritet (f.eks. AC tab op til 30 min). Den er ikke i stand til at kvittere en advarsel, advarslen vil blive kvitteret automatisk så snart problemet er lost. (f.eks. ved at tilføre AC). En advarsel genereres også så længe der en udkoblet detector. Advarslen vil blive fjernet så snart detektoren aktiveres ved at tilkoble området. Advarsel, udkoblet detektor display Side 11 af 39

12 Områdemenu I områdemenuen Til- og Frakobles de definerede områder, eller sættes til en af de mulige tilstande. Numrene i den øverste linje af displayet, markerer hvilket område ud af det totale antal områder, der er vist. I eksemplet nedenunder vises område 1 Butikken ud af i alt 8 områder. For at skifte til et andet område, bruges op/ned tasterne på panelet, eller indtast nummeret på det ønskede område og tryk udfør for at hoppe direkte til det ønskede område. Hvis din brugerprofil tillader at du ser område 2, kan du se Lageret ved at trykke én gang på pil ned tasten på tastaturet. Tryk på pil op knappen for at komme tilbage til det forrige område. Områdeindstillingsmenu Hvis du trykker Vælg I området, vil du komme ind I områdeindstillingsmenuen. Som regel vil du have de følgende muligheder til rådighed: til-/frakobl (afhængig af områdetilstand) test (normalt kun tilgængelig hvis området er frakoblet) deaktiver (normalt kun tilgængelig hvis området er frakoblet) For at vælge en indstilling, flyt den markerede linje op og ned med piltasterne. Den valgte indstilling kan udføres ved at trykke på Vælg knappen. Side 12 af 39

13 Eksempel: Som vist i displayet, er dette område i Tilkoblet tilstand. Ved at trykke på Vælg knappen vises områdeindstillingsmenuen. For at udføre indstillingen, trykkes på Vælg knappen igen. Test område Hvis du kun vil vide om området kan tilkobles, vælges Test. Resultatet af områdeindstillingstesten vil blive vist. Koblingsfejl Hvis et ikke er muligt at tilkoble et område, vil dette blive vist på kontrolpanelet: Side 13 af 39

14 Mulige fejlbeskeder: Fejl Beskrivelse Løsning aktive detektorer der er aktive detektorer i området prøv at få alle detektorer til at være inaktive (prøv f.eks. at lukke alle døre og vinduer) Hvis dette ikke er muligt, udkoble de pågældende detektorer. aktive alarmer der er en eller flere aktive bekræft alarmerne alarmer i området i spærretid området er i spærretid vent indtil adgangstid Udkoble detektorer Der er 2 metoder til at udkoble detektorer: 1. Hvis du er ved at tilkoble området og en detektor forhindrer dig i dette (f.eks. fordi døren stadig er åben) 2. Du kan også udkoble en eller flere detektorer i forvejen uden at skulle bruge et tilkoblingsproblem. For at aktivere alle frakoblede detektorer i området, frakobles området. Udkoble detektor når tilkobling forhindres Hvis du forsøger at tilkoble et område og en eller flere detektorer forhindrer et område i at blive tilkoblet (f.eks. hvis en dør har et mekanisk problem eller en bevægelsesdetektor er defekt), kan disse detektorer udkobles. Besked: tilkoblingsfejl Hvis du trykker vælg, vil du få en liste over detektorer som forhindrer dig i at tilkoble området. aktive detektorer Side 14 af 39

15 Du kan rulle gennem listen ved at bruge piltasterne. For at udkoble den valgte detektor, tryk Udkoble.. Bekræftelse af udkobling Hvis der er flere detektorer, som skal udkobles, vil disse blive vist hvis du trykker på tilbage. Hvis der ikke er flere, vil du få beskeden: Ikke flere aktive detektorer BEMÆRK: Hver gang et område skifter fra Tilkoblet til Frakoblet bliver alle tidligere udkoblede detektorer aktiveret. Dette gøres for ikke at glemme evt. Udkoblede detektorer! Alle udkoblede detektorer vil blive vist i advarselsmenuen. Der kan du se hvornår og af hvem detektoren er blevet udkoblet. Side 15 af 39

16 Udkoble detektorer på forhånd Vælg det område du vil udkoble en detektor i. Vælg i indstillingsmenuen indstillingen Udkoble. Du vil derefter se en liste over detektorer du har tilladelse til at udkoble. Vælg den detektor du vil udkoble. detektor 1 af 5 er vist Vælg en detektor ud fra denne liste ved at bruge piltasterne eller ved at indtaste detektornummeret og trykke E Enter. Du kan også se de nuværende tilstande for detektoren (om indgangen er lukket, åben eller saboteret) Bekræft udkobling af detektor For at udkoble en detektor tryk på Udkoble.. Bekræft at du virkelig vil udkoble detektoren ved at trykke på Udkoble. igen. BEMÆRK: Hver gang et område skifter fra Tilkoblet til Frakoblet bliver alle tidligere udkoblede detektorer genindkoblet. Dette gøres for ikke at glemme evt. Udkoblede detektorer! Alle udkoblede detektorer vil blive vist i advarselsmenuen. Der kan du se hvornår og af hvem detektoren er blevet udkoblet. Adgangstid Hvis der til området er tilknyttet en adgangstid, har superbrugere mulighed for at ændre på dagens adgangstid/lukketid. Der sker ingen ændring generelt men kun på dagens lukketid og dermed automatisk tilkoblingstid eller spærring. Side 16 af 39

17 Efter Vælg knappen er aktiveret kan dette billede ses: (kun for brugere med rettighed til at forlænge adgangstid) Efter Vælg er aktiveret kan den stående tid slettes med C tasten og en ny tid indsættes med de numeriske taster. Tiden kan sættes 23 timer og 59 minutter frem i henhold til den aktuelle tidspunkt dette gøres. Efter endt indtastning afsluttes med E. Sluttidspunktet kan straks ses i områdets tilstand, i linjen (Adgang indtil tt:nn). Hvis anlægget er udstyret med Key7 kortlæser, kan samme funktion udføres på kortlæserens tastatur. Dette kræver at denne er opsat til formålet. Hvis adgangstiden ønskes udsat, tastes den aktuelle tid direkte med timer og minutter og brugeren med de fornødne rettigheder, præsenterer kortet på læseren. Eksempel: Adgangstiden ønskes udsat til kl Tast 1930 og præsentér kortet. Vigtigt: Der må ikke tastes * før tidspunktet. Side 17 af 39

18 Log menu I log menuen kan du se systemets alarmlog, brugerlog og servicelog. Den følgende information lagres i forskellige logs: Alarmlog: logger alarmer og alarm kvitteringer Brugerlog: logger brugerens områdeindstillinger Servicelog: logger information der skal bruges af serviceteknikere Alle logs: alle logs samlet Når du vælger log menuen, vil en indstillingsmenu blive vist, der kan du vælge hvilken log du vil se. Liste over valgbare logs Log skærmen viser en hændelse ad gangen. På den øverste linje af displayet vises det totale antal hændelser. Det første tal vil altid vise hvor du er i loggen. Alle logs vises med nyeste hændelse først og den ældste sidst. Alarmlog alarmlog, log nr. 3 ud af 42 Brugerlog brugerlog Side 18 af 39

19 Brugermenu Brugermenuen gør dig i stand til at redigere, slette og oprette brugerkoder. De fleste af funktionerne i denne menu er begrænsede til brugere med høj adgangstilladelse f.eks. ejeren af systemet. Tilføj ny bruger Opret, rediger, slet brugere Ved at vælge tilføj i denne menu starter en kort dialog på fire eller fem skærme (afhængig af konfiguration), hvor softwaren vil bede dig om at indtaste et brugernavn, et brugersprog (kun tilgængelig hvis der anvendes et flersproget system), adgangskode og den forhåndsdefinerede profil der skal tildeles den nye bruger: brugernavn Indtast navnet på den nye bruger ved at trykke på tastaturet. For at vælge de forskellige bogstaver trykkes tasten gentagne gange indtil det ønskede bogstav vises. Hold en lille pause og markøren vil flytte til den næste position. Hvis du indtaster et forkert bogstav, kan du slette det ved at trykke på C på tastaturet. Indtast koden (normalt mellem 4 og 8 tegn) Hvis der er et problem med den valgte kode (f.eks. hvis den allerede er i brug af en anden person, vil den vise en fejl meddelelse). brugerkode Efter brugerkoden er valgt kan der komme et lignende billede, som hedder Kort: Da skal brugerens adgangskort indlæses på valgfri kortlæser. Hvis du har et flersproget system, kan du vælge brugerens sprog fra listen over tilgængelige sprog. sprog Side 19 af 39

20 Vælg brugerprofil. Brugerprofilen definerer brugeren rettigheder. Se systemkonfigurationsmanualen, for at se hvilke profiler der er til rådighed og hvilke rettigheder de forskellige profiler har. Vælg brugerprofil Når du er færdig vises et overblik over den nye bruger. Når du trykker ja vil den nye bruger blive oprettet i systemet. Overblik Slet bruger / rediger bruger Hvis indstillingen skift eller slet vælges, vil kontrolpanelet bede dig vælge den bruger du vil redigere eller slette. På den øverste linje af displayet vises den aktuelle bruger ud af det totale antal brugere. Tryk på piltasterne for at navigere gennem brugerlisten eller indtast brugernummeret efterfulgt af enter for at hoppe direkte til den specifikke bruger. Vælg bruger John Jensen Hvis du har valgt at slette en bruger vil du blive bedt om at bekræfte dette. Hvis du har valgt at redigere en bruger, vises samme dialog som ved oprettelse af en ny burger. Side 20 af 39

21 Tidsprofilmenu Tidsprofilmenuen gør dig i stand til at redigere eksisterende tidsprofiler, definere nye specialdage og slette eksisterende specialdage. Vælg hvilken funktion du vil udføre. Overblik over tidsprofiler eksempel: Tidsprofil 1 Mandag adgangstid 1 (08:00 10:00) Tirsdag adgangstid 1 (08:00 10:00) adgangstid 2 (12:00 13:00) adgangstid 3 (15:00 18:30) Onsdag adgangstid 1 (08:00 10:00) Torsdag adgangstid 1 (07:30 11:50) adgangstid (15:30 18:00) Fredag adgangstid 1 (07:30 11:50) Lørdag ingen adgangstid Søndag ingen adgangstid tidsprofil 2 Hver tidsprofil kan have individuelle adgangstider for hver ugedag. Side 21 af 39

22 Rediger tidsprofil Vælg den tidsprofil som skal redigeres. Kun de tidsprofiler, som er i adgangstid kan ses på listen (af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at ændre tidsprofiler i spærretid) Vælg den tidsprofil der skal ændres med piletasterne Eftersom der kan være forskellige tidsprofiler for hver ugedag, bliver du nødt til at vælge for hvilken ugedag du ønsker at redigere tidsprofilen Hver ugedag kan have flere adgangstider. Vælg den adgangstid du ønsker at redigere. I det næste skridt vises den nuværende tid for denne adgangstid. Hvis du ønsker at ændre den sletter du med C -tasten og indtaster den nye tid. Side 22 af 39

23 På samme måde defineres sluttiden for den nye adgangstid: Hvis du er færdig med at indtaste data, vises et hurtigt overblik over dine ændringer: Hvis du vælger gem, bliver ændringerne gemt. Tilføj specialdag Du kan meget let tilføje specialdage (normalt f.eks. en helligdag) eller dage med specielle adgangstider: Nu kan du indtaste navnet på denne dag: I det næste skridt vælges datoen. Når skærmen vises første gang, ses datoen for i dag. Du kan skifte til en anden dato med piletasterne. Du kan slette datoen med C tasten og selv indtaste den nye dato. Side 23 af 39

24 Herefter vil du skulle indtaste adgangstiden for denne dag. Hvis du ikke ønsker at have en adgangstid for denne dag, efterlades feltet blankt. Så indtastes sluttiden for adgangstiden (kun synlig hvis starttid ikke er blankt): BEMÆRK: For specialdage er det kun muligt at indtaste én adgangstid! Når du er færdig med at indtaste tiderne, vises et overblik over denne specialdag: Hvis du trykker gem, vil den nye specialdag blive gemt, og tilføjet til alle tidsprofiler. Side 24 af 39

25 Slet specialdage Du kan også slette eksisterende specialdage. Du vælger specialdagen med piletasterne. Hvis dy trykker slet, vil systemet spørge om du virkelig vil slette denne dag: Hvis du trykker slet nu, vil specialdagen blive fjernet fra systemet og slettet fra alle eksisterende tidsprofiler. Side 25 af 39

26 Servicemenu Servicemenuen skal bruges af serviceteknikere til at finde fejl og kontrollere systemparametrene. Den er ikke tilgængelig for almene brugere. Der er 4 serviceniveauer systemet kan sættes til. Niveau 0: normal system operation Niveau 1: slukker kontrolpanelets buzzer og sirene (alle øvrige funktioner forbliver de samme). Niveau 2: ligesom niveau 1, men vil frakoble alle alarmtransmissioner til alarmovervågningssystemet undtagen trussel, og overfald. Dette serviceniveau er kun tilgængeligt for specifikke servicebrugere. Niveau 3: ligesom niveau 2, men frakobler ALLE alarmtransmissioner. Dette bruges som regel til systemopdatering og er kun tilgængeligt for specifikke servicebrugere. Hvis systemet er på niveau 1, 2 eller 3, vil tilstanden blive vist på alle kontrolpaneler på systemet. Visning af serviceniveau Servicemenuen deler sig i to undermenuer: servicemode og dato/tid. Brugere vil ofte have adgang til dato/tid, men adgang til servicemode er begrænset: Hvis servicemode er slået fra (niveau 0), er der kun en begrænset menu til rådighed: service mode undermenu I denne mode, kan du kun gå til valg af service niveau eller stille uret (kun tilgængelig hvis der ikke er installeret DCF-77 ur på systemet) Hvis serviceniveau 1,2 eller 3 er aktiveret, vil der være flere funktioner til rådighed: Side 26 af 39

27 skift servicemode Servicemode menu I servicemode menuen, kan du vælge hvilket serviceniveau der skal bruges. servicemode niveauer Sæt dato og tid Med mindre en DCF radiour modtagerenhed er installeret på systemet, kan den nuværende dato og tid indstilles. Dette gøres ved at gå ind i servicemenuen og vælge dato/tid. vist: sæt dato vist: sæt tid Indgangstest Denne funktion hjælper med indstilling under installation af detektorer, og er meget anvendelig til fejlfinding. Indgangene kan testes i forhold til en specifik detektor eller en hel NOX enhed. indgangstest hovedskærm Side 27 af 39

28 Detektortest Menuen pr. detektor gør dig i stand til at se alle tilstandsændringer med tilhørende tider for én enkelt detektor: bevægelsesdetektor 16, indgangsskærm Fordele for serviceteknikere: Start detektortesten, gå hen til detektoren, gå tilbage til kontrolpanelet og kontroller om tilstandsændringen blev logget korrekt. Enhedstest per enhed Menuen per enhed gør dig i stand til at kontrollere funktionen af én enkelt enhed forbundet til NOX alarmbussen. Afhængig af den specifikke enhed vises alle tilgængelige parametre. PSU enhed indgangsskærm Eks: PSU en viser det aktuelle, totale effektforbrug for hele systemet. Den viser den aktuelle batterispænding, temperaturen på printet, DC indgangsspændingen, status for netspænding (AC ind: ok) og hvorvidt PSU oplader batterierne. For enheder som RE4 og IN4 viser indgangsskærmen alle ind- og udgangstilstande: eks.: IN4, indgangstest Side 28 af 39

29 Udgangstest Den aktuelle tilstand af alle udgange kan visualiseres i displayet for service udgangstest: udgangstest display Vis udgange Hvis du vælger vis udgange kan du se den aktuelle tilstand for hver udgang. Test udgang Hvis du vælger test udgang, vil du være i stand til at teste (sætte til: til, fra eller blink) enhver udgang på systemet. Alle udgangstest stoppes når du vender tilbage til udgangstestmenuen. Side 29 af 39

30 Udskift enhed Hvis en enhed er i stykker, skal denne udskiftes. Dette kan gøres uden brug PC med konfigurationssoftware, ved at bruge denne funktion. Vælg den enhed du ønsker at udskifte og tryk vælg. Nu vises den nuværende adresse: Denne adresse kan nu redigeres, ved at indtaste den nye adresse: Ny adresse er blevet indtastet Hvis du har indtastet en ny adresse vises et kort overblik. Ved at trykke gem, bliver enhedsadressen udskiftet og anvendt. Side 30 af 39

31 PC Betjening Opsætning Første gang programmet pcbede.exe starts, er det med tysk sprog. Gå op i menuen Datei, vælg Sprache og det ønskede sprog, dernæst Speichern (gem). Dernæst vælg fil og indstillinger. Indtast NOX centralens IP adresse samt marker om tiden i centralen skal sættes af denne PC, og om der ønskes farver for områdetilstand. (grøn for frakoblet, rød for tilkoblet). Vælg OK Det er ofte nødvendigt at starte programmet 2 gange før der er korrekt adgang til alle funktioner. Hvis cursoren blinker i kodefeltet har programmet fundet centralen. Hvis ikke er der fejl i forbindelse eller IP adresse. Side 31 af 39

32 Efter godkendt adgangskode kommer hovedbilledet frem. Er der ukvitterede alarmer, står disse i øverste højre billede. Er der advarsler, såsom udkoblede detektorer eller andet, står de i midterste rude. Log med søgefunktioner findes i nederste rude. Er der installeret temperatur og fugtmålere, er disse under områdelisten. Under menupunktet Behandle findes muligheden for redigering af: Brugerkoder og brugerprofiler, Redigere indgange og områder (navneændring mm), Tidsprofiler og specialdage samt sætte systemet i service. Alt sammen hvis tilladelse er tilstede, gennem brugerens rettighed. Side 32 af 39

33 Redigere brugerkoder. En indstilling, foretaget af installatøren, kan forhindre adgang til dette punkt. Det drejer sig om: Hvis der er installeret SIMS grafikprogram som har den overordnede styring af brugere. eller Hvis der er et NoxUserSyncronizer program installeret. I så fald er feltet med grå farve. Vælg ny til oprettelse eller et navn for redigering. Side 33 af 39

34 Navn oprettes eller kan redigeres. Koden vises hvis dette er valgt i PC brugerens profil. Oprettes eller redigeres. Kortkode, fremkommer kun hvis der er oprettet kortlæsere på installationen. Kortkode kan indlæses via bordlæser eller via en af de installerede kortlæsere. Pinkode, hvis dette anvendes. PS. Der er ingen tjek på eksistensen af samme pinkode. Brugerprofil og sprog vælges Brug trusselskode: dette kan fjernes. Installatøren kan opsætte systemet til at der generelt ikke anvendes trusselskode. Begrænse gyldigheden: til midlertidige brugere. Koden forbliver i systemet men virker ikke efter udløb af gyldigheds tiden. Hvis brugerprofilen ikke giver adgang til alle områder, kan der dispenseres for dette, til den enkelte bruger, ved at markere et eller flere områder. Herefter har brugeren også adgang hertil. Afslut bruger redigeringsmenuen med Gem for af lager, eller fortryd for ikke ad lagre ændringen/oprettelsen. Side 34 af 39

35 Redigere brugerprofil. I menuen Brugerredigering vælges Brugerprofiler. Her kan vælges: Ny, Rediger, Slet og kopier en profil (hvis en ny skal ligne en anden eksisterende profil). Her er der mange indstillinger. De fleste bør sige sig selv. I højre side findes de funktioner brugeren via sin profil får rettighed til. Nederst højre kan begrænsning på profilen opsættes. Her er tale om: Adgang med systemet i servicetilstand eller ej. Om profilen skal pålægges begrænsning via en tidsprofil eller altid adgang Om profilen har adgang i ingen, alle, eller specielle områder som der er valgt en tidsprofil på. I Midten, tilladelser til kvittering af alarmer og udkobling af kredse. Bemærk at ved tilladelse til alle, kan en bruger også kvittere alarmer eller udkoble kredse, der ellers betjeningsmæssigt ikke er adgang til. I venstre side, hvilke områder der gives tilladelse til at betjene. Specielle tilladelser kan defineres. F. eks. Kan der gives tilladelse til Tilkobling men ikke Frakobling. Afslut redigeringen med Gem for at lagre. Side 35 af 39

36 Indgang/Område redigering I denne menu kan der foretages ændringer, som vil få indflydelse på hvorledes anlægget virker. Områdenavne kan ændres Indgangsnavne kan ændres Indgange kan flyttes fra et område til et andet. Her skal du vide præcis hvad dette indebærer. Normalt er det kun installatøren der ændrer på dette punkt. For dette punkt kan foretages. Side 36 af 39

37 Tidsprofiler / Specialdage. I denne menu kan en tidsprofil ændres og der kan oprette en ny. En ny tidsprofil kan af PC brugeren kun anvendes til at tilføje til en brugerprofil. Øvrige tilhørsforhold skal oprettes af installatøren. Ændring af en tidsprofil er gældende for fremtiden eller indtil næste redigering. Mellem den første tid og den sidste tid på dagen, ligger adgangstiden. Specialdage er tidsprofiler som overtager den eksisterende tidsprofil på pågældende dage. Anvendes på skæve helligdage og feriedage. Klik på Ny for at oprette en tidsprofil eller Specialdag. Her vises en tids adgangstid start og slut. En adgangstid kan kun passere midnat hvis den ingen sluttid har. Den efterfølgende dag skal derfor starte med markering i, Ingen starttid. Side 37 af 39

38 Specialdag. Der er 2 former for en specialdag. Gentagende, som betyder at specialdagen starter pågældende dato og slutter en anden dato. I hele tidsrummet vælges om der aldrig er adgang, hele dagen, eller speciel. I dette sidste tilfælde kan der oprettes en anden adgangstid end den som er den normale. Gennemgang, som betyder at en adgangstid kan gå ind over midnat. Dette anvendes på dage hvor der foregår arrangementer som slutter efter midnat den efterfølgende dag. Efter oprettelsen af en specialdag, kan del lægges på valgte tidsprofiler eller alle. Tryk på Gem for at lagre ændringen. Ændringen påvirker straks systemet. Dog vil en specialdag ikke påvirke en allerede igangsat adgangstid. Service. Systemet kan her sættes i de viste tilstande. Side 38 af 39

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere