Center for HR og Udvikling Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger

2 Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb fr revalidender 7 Løntilskudsjb til førtidspensinister (skånejb) 8 Fleksjb 10 Virksmhedspraktik 11 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik 12 Løntilskudsjb fr dagpengeberettigede ledige 13 Løntilskudsjb fr ledige arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 15 Løntilskudsjb fr ledige ikke arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 16 Løntilskudsjb fr persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelsesg beskæftigelsesfremmende indsats 17 Løntilskudskudsjb til nyuddannede persner med et handicap 18 Virksmhedspraktik 19 Senirjbs 20 Integratins- g plæringsstillinger 21 Jbrtatin 23 Nyttejb 26 Mentrfunktin 27 Oversigt ver antal ansatte i specielle jbtyper i Slagelse Kmmune 28 Persnaleplitiske retningslinjer 29 Persnaleplitisk retningslinje fr plærings- g integratinsstillinger 29 Persnaleplitisk retningslinje fr ansættelse i løntilskud 33 Drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne 35 Central MED-drøftelse / HvedMED 36 Lkal drøftelse / LkalMED/LkalMED niveau 2 37 Lkal frhandling / partssamarbejde 38 Intrduktin til den nye medarbejder 39 Frberedelse af mdtagelse g intrduktin af den nye medarbejder 39 Mentrfunktinen et særligt intrduktinsbehv 40 Opfølgning g evaluering 40 Links 41

3 Frrd I Slagelse Kmmunes Persnaleplitik står det beskrevet, at vi vil sm arbejdsplads afspejle det samfund, sm vi er en del af, g sm vi har til pgave at servicere. Vi ser s selv sm en rummelig arbejdsplads, hvr vi skaber arbejdstilbud til medarbejdere med specielle behv g bidrager derved til at højne livskvaliteten g scialiseringen fr både medarbejdere g arbejdspladsen. Denne håndbg skal bidrage til verskuelighed ver de muligheder, sm den enkelte virksmhed har fr netp at skabe den rummelige arbejdsplads. I dette års udgave af Håndbg m specielle jbtyper finder du infrmatin m de regler g rdninger, sm vedrører de specielle jbtyper, sm virksmhederne kan gøre brug af, heriblandt senirjbs, jbrtatin g mentrfunktinen. Desuden finder du i håndbgen de persnaleplitiske retningslinjer fr plærings- g integratinsstillinger g fr ansættelse med løntilskud, sm er udfærdiget i rammen af Slagelse Kmmunes persnaleplitik. Retningslinjerne skal medvirke til klare rammer fr drøftelsen g udarbejdelsen af de lkale retningslinjer ude i virksmhederne. Når den enkelte virksmhed ønsker at gøre brug af de specielle jbtyper, stilles der fte krav m at inddrage MED-rganisatinen i en drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne. Disse frhld beskrives i denne håndbg, således at den enkelte virksmhed får et kvalificeret billede af, hvilke krav g muligheder der ligger i de enkelte jbtyper. Desuden er der inspiratin til, hvrdan den enkelte virksmhed kan tage imd en ny medarbejder, således at vedkmmende får en gd start på arbejdspladsen. Det er inspiratin mkring frberedelse på pstarten af den nye medarbejder, intrduktin, vervejelse m brugen af mentr samt pfølgning g evaluering. Med denne håndbg håber Center fr HR g Udvikling, at de frskellige frhld mkring de specielle jbtyper bliver verskuelige, således det er let at vurdere, m virksmheden skal gøre brug af jbtyperne. Center fr HR g Udvikling FORORD l 03

4 Regler g rdninger Herunder beskrives en række regler g rdninger knyttet til jbtyperne, sm er beskrevet i rammeaftalen m det sciale kapitel, lv m aktiv beskæftigelsesindsats, lv m en aktiv scialplitik, lv m senirjb mv. Disse regler g rdninger har til frmål at fremme en frebyggende indsats g medvirke til beskæftigelse fr persner med nedsat arbejdsevne g fr ledige. Her vil du bl.a. kunne finde plysninger m den specifikke jbtypes målgrupper, frmål med rdningen, løn g ansættelsesvilkår, fastsættelse af arbejdstiden samt m tilskud. Frhld, sm er vigtige fr den enkelte virksmhed fr at kunne vurdere de enkelte jbtyper. Alle Centermråder i Slagelse Kmmune har en Partnerskabsaftale med Jbcenter Slagelse. Det enkelte centermråde/virksmhed har dermed en fast virksmhedsknsulent i Jbcenter Slagelse, sm er 1. kntaktpersn fr virksmheden. I Partnerskabsaftalen er der fr eksempel fkus på rekruttering, pkvalificering g fasthldelse af medarbejdere, frebyggelse af langtidssygemeldinger g pkvalificering af ledige brgere. Få mere infrmatin på eller kntakt Partnerskabssekretariatet på tlf eller på mail: 04 l REGLER OG ORDNINGER

5 Persner med nedsat arbejdsevne Persner med nedsat arbejdsevne kan have nedsat arbejdsevne af frskellige årsager. Helbredsmæssige prblemer samt fysiske g psykiske handicap kan betyde, at en medarbejder ikke kan arbejde på lige fd med andre. Medarbejderens arbejdsevne skal ses sm en sammenhæng mellem jbfunktinen g helbredets funktinsniveau. Kategrien Persner med nedsat arbejdsevne indbefatter følgende persner: Revalidender (en midlertidig støtterdning, der kan bruges, når en medarbejder skal mskles til almindelig ansættelse inden fr et andet arbejdsmråde, g at denne mskling kræver en peride med ptræning g pkvalificering). Sygedagpengemdtagere Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspensin (en varig rdning fr persner, der får førtidspensin, men sm stadig ønsker at arbejde et antal timer m ugen). Det drejer sig m de såkaldte skånejbs. Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen (en varig støtte, hvr jbcentret kmpenserer virksmheden øknmisk fr medarbejderens nedsatte arbejdsevne), der ikke får førtidspensin. Det drejer sig m de såkaldte fleksjbs. Persner, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår uden løntilskud. Herunder beskrives de ansættelsesrdninger g praktisk assistance (hjælpemidler, mentrrdning g persnlig assistance), sm kan medvirke til at kmpensere fr en medarbejders nedsatte arbejdsevne. Øknmisk tilskud De sciale kapitler giver en mulighed fr gennem verenskmsten g uden m ffentlig støtte at aftale en ansættelse på særlige vilkår. I rdningerne ansættelse via revalidering, fleksjb eller skånejb får virksmheden et øknmisk tilskud fra det ffentlige til medarbejderens løn. REGLER OG ORDNINGER l 05

6 Aftalebaserede jb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Persner med nedsat arbejdsevne, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår. Give mulighed fr at persner med nedsat arbejdsevne kan fasthldes eller pnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår. Aftales lkalt mellem arbejdsgiveren g (lkale) repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin. Allerede ansatte bevarer ved vergang til aftalebaseret jb inden fr kmmunen ptjening g beregning af pensinsbidrag svarende til hidtidige løn- g beskæftigelsesgrad. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Ingen tidsbegrænsning. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Der gives ikke løntilskud. Tilskud: Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Tilskud til værktøj g arbejdsredskaber m.v. kan ydes i henhld til 100 i lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal være en betingelse af, at hjælpen har afgørende betydning fr, at persnen kan fasthlde eller pnå beskæftigelse, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen. Ingen. Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel. AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 06 l REGLER OG ORDNINGER

7 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Revalidender Revalidender Oplæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Lønnen skal sm minimum svare til den mindste verenskmstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesmråde. Arbejdsvilkårene skal svare til de verenskmstmæssige. Varigheden afhænger af behvet. Længden af tilskudsperiden afhænger af en vurdering af, m frmålet med ptræningen eller m plæringen er pnået. Tilbud m ansættelse kan gives udver et år. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Løntilskuddet kan højst udgøre 141,02 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en knkret vurdering af persnens arbejdsevne. Tilskud: Hvis en revalidend har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Der kan eventuelt ydes tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, hvis tilskuddet har afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller hvis indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Der kan eventuelt ydes tilskud til persnlig assistance, hvis persnen er handicappet. Du kan henvende dig til dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m en aktiv scialplitik. Blanketter på jbnet.dk: AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 07

8 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Skånejb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der mdtager førtidspensin (Skånejb) At fasthlde eller pnå beskæftigelse fr persner med varig nedsat arbejdsevne, der mdtager førtidspensin. Løn- g ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren g persnen i samarbejde med de faglige rganisatiner. Overenskmster g aftaler kan fraviges. Ingen tidsbegrænsning. I g med persner i skånejb har varig nedsættelse af arbejdsevnen, betyder det, at der er grænser fr, hvad vedkmmende kan præstere. Hvilke pgaver g hvr mange timer m ugen, jbbet skal være på, aftales mellem virksmheden g pågældende. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 26,15 kr. i løntilskud, hvilket er den almindelige takst. Der kan gives en højere takst, hvis jbcentret vurderer, at der er tale m et særligt tilfælde. Løntilskuddet er varigt, idet det løber så længe, skånejbbet eksisterer. Hvis persnen i skånejb har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner, der er handicappede g kan have brug fr en persnlig assistance til at klare arbejdet, kan søge en sådan persnlig assistance i jbcenteret. Der skal være tale m et mfattende syns-, høre- g bevægelseshandicap eller et andet handicap. Kntakt dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Skånejbbere er mfattet af sygedagpengereglerne ligesm andre lønmdtagere. Arbejdsgiveren kan få refusin af sygedagpengene ved langvarig eller krnisk sygdm m.v. en såkaldt 56-aftale. Kntakt det lkale jbcenter fr at høre nærmere. 08 l REGLER OG ORDNINGER

9 Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Medlemskab af A-kasse kan ikke prethldes. Persnen mdtager frtsat førtidspensin under ansættelsen. Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel g lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 09

10 Fleksjb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen Der er indgået en aftale m en ny fleksjbrdning, sm er trådt i kraft pr. 1. januar Persner, sm allerede er ansat i fleksjb, frtsætter med nuværende løn- g ansættelsesvilkår. Ved ansættelse i et nyt fleksjb træder de nye regler i kraft: Løntilskud: Arbejdsgiver betaler løn inkl. pensin fr den arbejdsindsats, den fleksjbansatte reelt yder. Kmmunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet fikseres i den nye mdel til 98 % af højeste dagpengesats ( kr. pr. måned) g vil aftrappes i takt med, at lønnen stiger. Hver gang lønnen øges med kr., mdregnes 300 kr. i tilskuddet. Ved en lønindkmst inkl. pensin på kr. pr. måned er tilskuddet fuldt af - trappet. Timetal: Øknmien kan hænge sammen fr arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, frdi arbejdsgiver alene skal betale fr det arbejde, der bliver fuldført. Fleksjbberen har et øknmisk incitament til at øge sit timetal. Varighed: Persner under 40 år vil højst få tildelt fleksjb fr fem år ad gangen. Herefter vurderes det, m fleksjbberen frtsat er berettiget til et fleksjb. Midlertidige fleksjb betyder ikke, at fleksjbberen skal skifte fleksjb hvert femte år, men alene, at vedkmmende vurderes, m den enkelte frtsat er berettiget til et fleksjb. Persner ver 40 år kan efter det første femårige fleksjb få tilkendt et permanent fleksjb. Det gælder, hvis det vurderes, at fleksjbberen aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på rdinære vilkår. Hidtidig arbejdsplads: Hjemmelsgrundlag: Man kan først ansætte i fleksjb på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under verenskmstens sciale kapitel. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats samt lv m fleksydelse. 10 l REGLER OG ORDNINGER

11 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset, at der er færre end 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 11

12 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik fr ledige Det grundlæggende indhld i de sciale kapitler er, at virksmhederne kan fravige verenskmsternes rdinære aftaler m løn g arbejdsfrhld, hvis det er fr at integrere persner, sm har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kategrien Ledige indbefatter følgende persner: Dagpengeberettigede ledige Ledige arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige sygedagpengemdtagere Persner, der mdtager arbejdsmarkedsydelse Kntanthjælpsmdtagere sm er mfattet af integratinsprgrammet under integratinslven Nyuddannede persner med et handicap (Isbryderrdning) Persner, der mdtager uddannelseshjælp Frmål med løntilskudsansættelser g virksmhedspraktik Pladser til løntilskudsansættelser eller virksmhedspraktik har til frmål at afklare lediges fremtidige jbmråde eller pkvalificere brgerne, så de kmmer tættere på at få fast fdfæste på arbejdsmarkedet. Der kan sm hvedregel ikke etableres virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse mfatter gså løntilskudsansættelse. Dg kan sygedagpengemdtagere kmme i virksmhedspraktik i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat, frudsat at vedkmmende er enig i tilbuddet. Brugen af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser Udbyttet af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser afhænger i høj grad af, hvr frberedt den nye medarbejder g virksmheden er - at der sker en gensidig frventningsafstemning. Det er derfr vigtigt, at frmålet er velkendt fr begge parter. Det er gså vigtigt, at virksmhedens medarbejdere giver den nye kllega en grundig intrduktin g inddrager hende/ham i faglige g kllegiale sammenhænge. Før en brger kan starte i en virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De bligatriske blanketter skal være udfyldt g gdkendt. Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brgerens kntaktpersn m: 1. Frmål 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 12 l REGLER OG ORDNINGER

13 Løntilskudsjb Dagpengeberettigede ledige Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Dagpengeberettigede ledige. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens individuelle dagpenge, dg mindst 82 % af max. dagpenge. 1 Løntilskud pr.1. januar : Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber el ler mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden 3 : Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. ½ år. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden under hensyntagen til den samlede løn, samt under hensyn til timeløn g tillæg. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start g rundes p til nærmeste hele antal timer på ugebasis. Særlige bestemmelser: Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brger - ens kntaktpersn m: 1. Frmålet med ansættelsen 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 1 Udver den maksimale timeløn må der kun ydes: Omkstningsdækkende ydelser (transprtmkstninger), arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge) g arbejdsbestemte tillæg (trucktillæg, smudstillæg). 2 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 3 Ugentlig arbejdstid (prundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dg mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). REGLER OG ORDNINGER l 13

14 Løntilskudsjb Merbeskæftigelseskrav: (frtsat) Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g Rammeaftale m det sciale kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 14 l REGLER OG ORDNINGER

15 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 15

16 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige ikke-arbejdsparate kntantg starthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 16 l REGLER OG ORDNINGER

17 Løntilskudsjb Målgrupper: Løntilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g rammeaftale m scialt kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 17

18 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Nyuddannede persner med et handicap Nyuddannede persner med et handicap. Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Løntilskud pr.1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis en handicappet, der er ansat eller ansættes med løntilskud i isbryderrdning har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Jbcenteret kan give tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger under frudsætning af, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, m persnen kan deltage i tilbuddet eller kmpensere fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner med fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse kan søge støtte til persnlig assistance, der kmpenserer fr de begrænsninger, sm er knsekvensen af persnens fysiske eller psykiske funktinsned sættelse. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Der er ikke krav m merbeskæftigelse. Rimeligt frhld mellem ansatte uden løntilskud g persner med løntilskud. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m kmpensatin til handicappede i erhverv mv. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 18 l REGLER OG ORDNINGER

19 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset at der er færre en 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 19

20 Senirjbs Målgruppe: Persner sm er ledige g medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperide udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Persnen har ret til ansættelse i et senirjb, når dagpengeperiden er udløbet. Det er en betingelse fr retten til senirjb, at persnen ved frtsat medlemskab af g indbetaling til en arbejdsløshedskasse vil kunne pfylde anciennitetskravet fr efterløn, når persnen pnår efterlønsalderen. Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud: Nettudgiften: Varighed: Kmmunen har pligt til at ansætte persner mfattet af venstående med bpæl i kmmunen i et senirjb senest 2 måneder efter den dag, hvr persnen har anmdet m et senirjb, dg tidligst ved udløbet af dagpengeperiden. Løn g ansættelsesvilkårene fr persner i senirjb skal være verenskmstmæssige eller de fr tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. De er mfattet af den lvgivning, der gældende fr lønmdtagere. Kmmunen får et årligt statsligt tilskud til ansættelsen på kr pr. helårsstilling. Tilskuddet nedsættes frhldsmæssigt ved ansættelse på mindre end fuld tid. Merudgiften pr. senirjb betales af jbcenteret (kmmunen). Hvis kmmunen ikke kan finde et senirjb til persnen/brgeren er vedkmmende berettiget til kmpensatinsydelse. Kmpensatinsydelse afhldes af jbcentret uden statsligt tilskud. Ansættelsen i et senirjb phører, når daten fr efterlønsalderen indtræder. Ansatte i senirjb kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis pågældende mislighlder ansættelsesaftalen. Senirjb phører ligeledes, hvis pågældende udmelder sig af arbejdsløshedskasse eller phører med indbetaling af efterlønsbidrag til A-kassen. Fastsættelse af arbejdstiden: Andet: Hjemmelgrundlag: Kmmunen skal tilbyde fuldtidsansættelse til fuldtidsfrsikrede medlemmer samt deltidsansættelse til deltidsfrsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der er krav m merbeskæftigelse. Ansættelse af persner i senirjb skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende km munale virksmhed. Lv m Senirjb. 20 l REGLER OG ORDNINGER

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Målstyringsaftale: Integration

Målstyringsaftale: Integration Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling i antallet af ydelsesmdtagere følges via løbende rapprt. Status på udvikling i antallet af rdinære jbs via halvårlige pgørelser. Udvikling i antallet

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af mrådet Nedenstående tabel viser hvilke mråder, der er mfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene fr 2013: Mi. kr. Udgift Indtægt Nett 1.1 Prduktinsskler 11,4 11,4 1.2 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere