Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar"

Transkript

1 Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 -

2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked også i forhold til de fire mål, som ministeren har sat for indsatsen. Analyserapporten handler især om udviklingen i Nordjylland som helhed. I dette notat sætter vi fokus på udviklingen på arbejdsmarkedet i Thisted. Vi har taget nogle af de centrale figurer og tabeller, og præsenterer dem her med lokale tal. I teksten fremhæves de væsentligste fakta, afvigelser i forhold til de nordjyske tal beskrives, og nogle af de overordnede udfordringer og muligheder præsenteres. I øvrigt henvises til Analyserapporten, hvor der er en grundigere diskussion af udfordringer og muligheder. På Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside, offentliggøres løbende statistik om blandt andet ledigheden, rapporter om situationen på det nordjyske arbejdsmarked og om indsatsen. Vi håber dette notat vil være et nyttigt supplement til Analyserapporten og dermed bidrage med viden og inspiration til de beskæftigelsespolitiske diskussioner i Thisted. 2

3 Faldet i arbejdsstyrken er en udfordring Arbejdsstyrken er et centralt omdrejningspunkt for udviklingen på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken omfatter både de beskæftigede og de ledigee og er dermed et udtryk for det samlede udbud af arbejdskraft, der er i kommunen. I 212 var befolkningen (16-64 år) i Thisted på personer. Heraf H var beskæftigede (med bopæl i Thisted) ), 731 var arbejdsløse og 7.3 var uden for arbejdsstyrken. Figuren illustrerer, hvordan eftervirkningernee af finanskrisen er vedd at klinge af. Perioden 29 til 212 er præget af finanskrisen. Der var et fald i antal beskæftigede. Der var en stor stigning i antal arbejdsløse, og arbejdsstyrken faldt med 7,2%. Fra 211 til 212 er eftervirkningerne af finanskrisen blevet væsentligt mindre. Der er fortsat en lille fald i antal beskæftigede, men det er blevet væsentligt mindre. Arbejdsløsheden er begyndt at falde. Endelig er faldet i arbejdsstyrken aftaget kraftigt. Tendensenn er den samme i hele regionen, men faldet i arbejdsstyrken i Thisted er større end gennemsnittet i hele regionen, ligesom befolkningen er faldet meree i Thisted end i hele regionen, senest med 1% mod,4% i regionen. Faldet i arbejdsstyrken er enn væsentligg udfordring. Også fordi prognoser viser, at befolkningen i aldersgruppen år vil fortsætte med at falde frem mod 226. Hvis arbejdsstyrken fortsætter med att falde, og hvis efterspørgslen efter arbejdskraft begynder at stige, kan der være risiko for, at der igen opstår flaskehalse. 3

4 Der er mange ansatte i industrien Tabel 2: Antal beskæftigede med arbejdssted i Thisted i 212. Procentvis fordeling på brancher i Thisted og i Nordjylland. Udvikling fra 29 til 212 samt udvikling fra 211 til 212 i Thisted og i Nordjylland. Thisted Nordjylland Antal i 212 Andel i 212 Udvikling 29 til 212 Udvikling Andel i 212 Udvikling 29 til 212 Udvikling 211 til 212 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,8% -11,6% -,4% 4,8% -7,8%,% Råstofindvinding 26,1% 62,5% -21,2%,2% -5,8% -4,9% Industri ,5% -14,2% 2,8% 13,9% -17,7% -1,% Energiforsyning 11,5% -8,3% -6,%,4% -6,3% -5,3% Vandforsyning og renovation 189,8% 13,9% -5,5%,6% 12,2% 4,% Bygge og anlæg ,9% -18,6% -4,2% 6,3% -16,5% 1,4% Handel ,9% -1,5% 2,2% 14,9% -7,%,% Transport 666 2,9% -24,9% -1,% 3,6% -1,% -,7% Hoteller og restauranter 49 2,2% -16,2% -8,4% 3,4% 1,7% 4,9% Information og kommunikation 21,9% -8,7% 18,6% 2,3% -8,1% -4,3% Finansiering og forsikring 474 2,1% -1,3%,4% 2,2% -11,% -5,2% Ejendomshandel og udlejning 296 1,3% 3,5% -,3% 1,6% 7,8% 1,9% Vidensservice 565 2,5% -1,7% -1,2% 3,8% -2,3% -1,8% Rejsebureauer, rengøring mv ,8% -1,1% 7,% 4,% -7,5% 3,6% Offentlig adm., forsvar og politi 743 3,3% 1,8% 1,9% 5,4% -1,1% -,2% Undervisning ,7% 2,% -8,1% 8,5% 3,9% -1,6% Sundhed og socialvæsen ,3% 13,5% 2,6% 19,9% 2,6% -,8% Kultur og fritid 319 1,4% 3,9% 1,3% 1,5% 2,7%,1% Andre serviceydelser mv ,3% 5,8% 1,7% 2,3%,% -1,2% Uoplyst aktivitet 141,6% 2,9% 13,7%,5% -1,8% 1,5% I alt % -4,8%,6% 1% -5,8% -,4% Kilde: Statistikbanken, RasA11 (beskæftigede efter arbejdssted) Denne tabel viser antal arbejdssteder i Thisted, det vil sige antal beskæftigede med arbejdssted i Thisted. I 212 var der arbejdssteder i Thisted. Fra 29 til 212 var der et fald på 4,8%, et lidt mindre fald end gennemsnittet i Nordjylland. Og i modsætning til hele regionen var der en lille stigning fra 211 til 212. Tabellen viser, at særlig industrien fylder væsentlig mere i erhvervsstrukturen i Thisted end i regionen. Omvendt fylder blandt andet information og kommunikation, vidensservice og offentlig administration mindre end gennemsnittet i landsdelen. 4

5 Arbejdsstyrken skal have de rette kvalifikationer Figur 3: Udvikling i arbejdsstyrke og uddannelsesniveau i Thisted Grundskole og gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb Videregående uddannelser Uddannelse uoplyst Arbejdsløse Beskæftigede Udenfor arbejdsstyrken Kilde: Jobindsats.dk Arbejdsløse Beskæftigede Udenfor arbejdsstyrken Figuren viser, hvordan befolkningens uddannelsesniveau har ændret sig hen over de seneste 1 år henholdsvis for de arbejdsløse, de beskæftigede og personer uden for arbejdsstyrken. Opgørelsen over antal beskæftigede viser, at efterspørgslen efter arbejdskraft uden en kompetencegivende uddannelse er faldet kraftigt i Thisted i perioden, et fald på 27%. Der har også været et fald i efterspørgslen efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse, et fald på 5%. Prognoser viser imidlertid, at der er risiko for mangel på faglært arbejdskraft. Blandt andet på grund af store infrastruktur investeringer bliver der brug for faglærte med særlige kvalifikationer. Mange med en erhvervsfaglig uddannelse forlader snart arbejdsmarkedet, og der er ikke nok unge som starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Der har været et lille fald i antal personer med en videregående uddannelse, men prognoser peger på, at behovet for disse kvalifikationer også er stigende. Udfordringen bliver at understøtte, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Opkvalificering af de kortuddannede er derfor en vigtig opgave for jobcentrene. Det er vigtigt, at efteruddannelsesmulighederne anvendes, og at arbejdsgiverne kender de muligheder, der er. Der er mange uddannelsesmuligheder, og for mange såvel unge som voksne er det svært at overskue mulighederne. En sammenhængende vejledningsindsats er derfor vigtig såvel over for de ledige som til virksomhederne.. 5

6 Antal offentligt forsørgede begynder at falde ANTAL FULDTIDSPERSONER PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE I THISTED. OKTOBER 212 OG OKTOBER. ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16 66 ÅR) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE SAMT UDVIKLINGEN FRA OKTOBER 212 TIL OKTOBER I THISTED OG NORDJYLLAND. Thisted Nordjylland Oktober 212 Oktober Udvikling Udvikling Pct. Af Pct. Af Pct. Af Fuldtidspersoner befolkning (16 66 år) Fuldtidspersoner befolkning (16 66 år) Fuldtidspersoner Pct. befolkning (16 66 år) Fuldtidspersoner Pct. A dagpenge 79 2,7 66 2,1 23% 2,7 21% Kontanthjælp i alt 827 2,9 87 3, 5% 3,5 7% Kontanthjælp match 1 168,6 159,6 5%,8 11% Kontanthjælp match , ,7 12% 2, 14% Kontanthjælp match 3 22,8 219,8 %,7 12% Øvrige 2, 4, 1%, 2% Revalidering 69,2 51,2 26%,3 % Forrevalidering 17,1 17,1 %,1 4% Sygedagpenge* 726 2, ,3 1% 1,9 12% Ledighedsydelse 176,6 216,7 23%,4 11% Fleksjob 74 2, ,5 2% 1,8 6% Førtidspension , , 2% 6,8 2% I alt , ,9 4% 17,5 5% Efterløn , ,6 3% 3,4 5% Kilde: * Tal for sygedagpenge er september tal I oktober var der personer på offentlig forsørgelse i Thisted. Det svarer til 19,9% af befolkningen. Gennemsnittet i Nordjylland var 17,5%. Sammenlignet med Nordjylland er der en større andel især på sygedagpenge, ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Sammenlignet med oktober 212 er antallet faldet med 4%. I Nordjylland faldt antallet med 5%. Som i hele regionen har der været et stort fald i antal dagpengemodtagere og en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Denne udvikling skal selvfølgelig ses i lyset af, at dagpengeperioden er forkortet til to år. Jobcentret skal arbejde med mange målgrupper. Mange er tæt på arbejdsmarkedet og finder hurtigt selv et nyt job. Andre har måske brug for et kort kursus eller måske praktisk erfaring i et løntilskudsjob. Nogle har brug for en langsigtet helhedsorienteret indsats også for at få styr på personlige og sociale problemer. Det er vigtigt, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov, motivation og muligheder. 6

7 Der er en gruppe, som har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid 25 Figur 5: Antal personer på offentlig forsørgelse i mindst 8% af året i mindst 3 år. 2. kvartal 212 til 1. kvartal. Thisted. 2 Antal personer år år år 77 6 år 116 Kilde: Jobindsats.dk 2. kvartal 212 til 1. kvartal Figuren viser, at der er en gruppe, der forbliver på offentlig forsørgelse i lang tid. Personer på førtidspension og i fleksjob indgår ikke i denne opgørelse. I Thisted har i alt 573 personer i perioden 2. kvartal 212 til 1. kvartal modtaget offentlig forsørgelse i mindst 8% hvert af de seneste tre år. Heraf har 116 personer været på offentlig forsørgelse i 6 år. Det er 2% af dem, som har modtaget offentlig forsørgelse i 3 år eller mere. Andelen er dog lavere end i hele regionen, hvor den er ca. 3%. Indsatsen for denne gruppe er en stor opgave for jobcentret. Målet er, at så mange som muligt skal opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og allerhelst komme i job. Kontanthjælpsreformen har også fokus på, at der er en gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan tage et job. Disse borgere har brug for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, og indsatsen skal baseres på en tidlig og grundig afklaring af den enkeltes udfordringer og behov. 7

8 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 16 Figur 6: Udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Unge (16 29 år) og alle (16 66 år) Januar 27 til september. Thisted. 14 Index januar 27 = Kilde: jobindsats.dk I alt Unge Der er mange unge på offentlig forsørgelse, og alt for mange har ikke en uddannelse. Det er et problem for den enkelte, som får vanskeligere ved at få et job. Uddannelse er jo den vigtigste adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Samfundet mister veluddannede unge, som der bliver brug for i de kommende år. Beskæftigelsesministeren har igen i 214 sat som mål, at flere unge skal have en uddannelse: Jobcentret skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, henholdsvis unge og samtlige i aldersgruppen år. Det er bekymrende, at stigningen blandt de unge har været væsentlig større end gennemsnittet for alle, og stigningen er fortsat, også efter at effekterne af finanskrisen er begyndt at klinge af. Tendensen er den samme, når vi ser på tal for hele Nordjylland. De unge er åbenlyst langt hårdere ramt af finanskrisen. Dette er nok en af de vigtigste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Hvis vi ikke gør noget, er det fremtidens arbejdsstyrke, som ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet. 8

9 Tabel 7: ANTAL FULDTIDSPERSONER (16 29 år) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE I THISTED. OKTOBER 212 OG OKTOBER. UDVIKLINGEN FRA OKTOBER 212 TIL OKTOBER. THISTED OG NORDJYLLAND. Thisted Udvikling Nordjylland Oktober 212 Oktober Antal Procent Udvikling A dagpenge % 2% Særlig uddannelsesydelse 4 4 Kontanthjælp i alt % 2% Kontanthjælp match % 4% Kontanthjælp match % 1% Kontanthjælp match % 13% Øvrige 1 1 % 43% Revalidering % 8% Forrevalidering % 7% Sygedagpenge* % 12% Ledighedsydelse % 13% Ressourceforløb 2 2 Fleksjob % 3% Førtidspension % % I alt % % Kilde: Bemærk, matchkategorierne summerer ikke op til kontanthjælps i alt Men på det seneste har der været et lille fald i antal unge på offentlig forsørgelse. Der er tale om et fald på 2%, en lidt mere positiv udvikling end gennemsnittet for hele regionen. I Thisted er der 161 unge, som modtager dagpenge. Det er unge, som er klar til at tage et job. I denne gruppe har vi også dimittenderne unge som har afsluttet en uddannelse, men som ikke er kommet i gang med at bruge den. Det er vigtigt, at disse unge kommer i gang, får afprøvet deres færdigheder og får erfaring. Det er vigtigt for den enkelte unge men også for virksomhederne, fordi der er risiko for, at vi kommer til at mangle arbejdskraft fremover. Unge kontanthjælpsmodtagere er den største gruppe på offentlig forsørgelse. Samlet set har der været en lille stigning hen over det seneste år. Når vi opdeler på matchkategorier ser vi, at der har været et fald i antal jobklare unge, mens der har været en stigning i de indsatsklare, og i modsætning til gennemsnittet i Nordjylland har der også været en stigning i antal midlertidigt passive. 9

10 Figur 8: Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere (16 29 år) fordelt på matchgrupper. Fuldtidspersoner Thisted. Oktober 27 til oktober Fuldtidspersoner Kilde: jobindsats.dk Jobklar Indsatsklar eller midlertidig passiv Figuren viser udviklingen i henholdsvis jobklare og indsatsklare / midlertidigt passive unge fra 27 til og med. Det fremgår, at antal jobklare unge nu er på niveau med antallet i 27. For de unge, som ikke umiddelbart vurderes klar til job eller en uddannelse, har der derimod været en markant stigning hen over perioden. I var der 347 unge i denne gruppe, mens der i 27 var 131 unge, en stigning på 12% hen over 7 år. Tendensen er den samme i regionen som helhed. Mange af disse unge har ofte ingen ungdomsuddannelse, over 9% har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og 75% har kun folkeskolen bag sig. Kontanthjælpsreformen sætter særlig fokus på de unge. De unge, som kan, skal i gang med at uddanne sig, og det er vigtigt at de gennemfører en uddannelse. De unge, som ikke kan gå i gang med en uddannelse med det samme, skal i gang med aktiviteter, som gør det muligt for dem at starte på og gennemføre en uddannelse. Endelig er der unge, som også har personlige eller sociale grunde til, at det ikke er realistisk at starte på en uddannelse. Vi skal være bedre til at hjælpe disse unge. Det er nødvendigt med en tidlig forebyggende indsats, og det er nødvendigt, at der samarbejdes, også på tværs af forvaltninger. 1

11 MÅL 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 25 Figur 9: Tilgang til førtidspension. Thisted. De rullende år afsluttende med december 212 frem til december. 2 Antal personer Dec 212 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Tilgang Kilde: jobindsats.dk Aug Sep Okt Nov Dec Alt for mange er på førtidspension. Derfor er det vigtigt at jobcentrene gør en indsats for at fastholde blandt andet udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for den enkelte og for samfundet som helhed. Førtidspensionsreformen giver kommunerne redskaber til at fastholde udsatte på arbejdsmarkedet. Her er det forebyggende arbejde helt centralt. Ministeren har igen i 214 fastsat som mål, at færre personer skal på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Figuren viser, at førtidspensionsreformen og redskaberne i den allerede er slået igennem såvel i Thisted som i hele regionen. I det rullende år afsluttende med december er der i Thisted en tilgang til førtidspension på 72 personer. Et år tidligere var der næste tre gange så mange, som fik tilkendt førtidspension. Den udvikling kan allerede ses i antal personer på førtidspension. Antallet er faldet hen over det seneste år. Det er en positiv udvikling, og samtidig er det vigtigt, at vi lykkes med en indsats, som bringer de personer, som er i risiko for at skulle på førtidspension, tættere på arbejdsmarkedet. 11

12 3 Figur 1: Antal ressourceforløb. De nordjyske kommuner og Nordjylland Antal forløb Aalborg Kilde: jobindsats.dk Brønderslev Frederikshavn Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Nordjylland Et vigtigt element i førtidspensionsreformen er, at de unge under 4 år ikke skal tilkendes førtidspension med mindre, det er åbenlyst formålsløst af udvikle arbejdsevnen. Også personer over 4 år skal som udgangspunkt ikke have tilkendt en førtidspension, med mindre der ikke er nogen mulighed for at udvikle arbejdsevnen. I stedet skal personer, som har risiko for at ende på førtidspension have tilbud om at deltage i et eller flere ressourceforløb. Ressourceforløb skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende forebyggende indsats. For disse personer er der tale om en langsigtet indsats. Et enkelt ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Formålet med ressourceforløbene er, at den enkelte borger skal udvikle sin arbejdsevne og komme tættere på job eller uddannelse. Det kræver en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Det kræver, at tilbuddene tager udgangspunkt i den lediges konkrete behov. Det er en stor opgave for jobcentrene at udvikle dette tilbud, så den enkelte borger får den hjælp og støtte, som der er behov for. Både på landsplan og i Nordjylland er der igangsat langt færre forløb end det, der var forudsat i reformen. I Thisted er der i igangsat 35 forløb. Der er selvfølgelig flere forklaringer på dette. Blandt andet tager det tid at få organisation, nye arbejdsmetoder og nye samarbejdsrelationer på plads. Men det er vigtigt, at de personer, som tidligere kunne få tilkendt en førtidspension, får den støtte og indsats, som er forudsætningen for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. 12

13 Mål 3: Det er nødvendigt at forebygge langtidsledighed 45 Figur 11: Udviklingen i antal langtidsledige opdelt på ydelse. Thisted. Januar 27 til november. Antal langtidsledige Kilde: jobindsats.dk Ydelsesgrupper i alt A dagpenge Kontanthjælp (jobklar) Lang ledighed betyder risiko for, at kompetencer og kvalifikation går tabt. Samtidig har vi set, at arbejdsstyrken er faldende, og vi ved, at der bliver brug for en kompetent arbejdsstyrke i årene fremover. Ledighed og særlig lang ledighed har også store konsekvenser for den enkelte både økonomisk og personligt. Dertil kommer, at dagpengeperioden er reduceret til to år. For dagpengemodtagerne er risikoen for at miste dagpengeretten derfor øget kraftigt. Beskæftigelsesministeren har også i 214 fokus på at forebygge langtidsledigheden: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Figuren viser, hvordan langtidsledigheden steg kraftigt fra starten af 29. Siden slutningen af 21 er langtidsledigheden faldet jævnt. Figuren viser også, at langtidsledigheden har udviklet sig forskelligt for henholdsvis dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. En vigtig årsag er, at dagpengeperioden 1. januar blev forkortet til to år. For mange dagpengemodtagere betød det, at deres ret til dagpenge udløb. Figuren viser derfor også, et kraftigere fald i antal langtidsledige dagpengemodtagere i og en stigning i antal jobklare kontanthjælpsmodtagere. Tendensen er den samme i hele regionen. I november var der i alt 176 langtidsledige i Thisted. Heraf var 19 dagpengemodtagere og 67 var jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det er en vigtig opgave for jobcentrene at forebygge langtidsledighed. En tidlig forebyggende indsats er vigtig, og indsatsen skal tilpasses den enkelte. 13

14 % Figur 12: Andel langtidsledige november. Udviklingen i antal langtidsledige november 212 til november. De nordjyske kommuner, Nordjylland og hele landet. Udvikling nov 12 til nov 13 1% 2% 3% 4% 5% Vesthimmerland Aalborg Mariagerfjord Nordjylland Rebild Thisted Jammerbugt Brønderslev Frederikshavn Hjørring Morsø Hele landet 6% Læsø 7% Kilde: jobindsats.dk Andel november Denne figur viser på den ene akse de langtidslediges andel af de bruttoledige og på den anden akse udviklingen i langtidsledigheden fra november 212 til november. I november var de langtidslediges andel af de bruttoledige på 19,9% i Thisted, og langtidsledigheden var faldet med 27% siden november 212. Som det ses af figuren, placerer Thisted sig bedre end gennemsnittet i Nordjylland både med hensyn andel langtidsledige og udviklingen i langtidsledighed. 14

15 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Samarbejdsgrad Figur 13: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder. Thisted. Januarseptember 211, 212 og Jobcenter Thisted Andre jobcentre Samarbejdsgrad i alt Jan sep 11 4,9 7,9 42,9 Jan sep ,6 43,5 Jan sep ,9 43,8 Det er vigtigt for at kunne bringe ledige i job, at jobcentrene har tæt kontakt og dialog med erhvervslivet og kender det lokale arbejdsmarked. Jobcentret skal med beskæftigelsesindsatsen understøtte det rette match mellem de ledige og lokale virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcentret. Denne kontakt er vigtig for alle målgrupper fra de arbejdsmarkedsparate dagpengemodtagere til dem med særlige behov for eksempel som følge af sygdom og handicap. Beskæftigelsesministeren har igen i 214 sat fokus på dette samarbejde. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Figuren viser samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Thisted og jobcentrene. Virksomhederne interesserer sig jo ikke for kommunegrænser. Samarbejdsgraden viser derfor samarbejdet med både jobcenter Thisted og andre jobcentre. Det fremgår af figuren, at samarbejdet med virksomhederne i Thisted Kommune er blevet lidt styrket siden

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kommunenotat. Brønderslev

Kommunenotat. Brønderslev Kommunenotat Brønderslev 215 Befolkning og arbejdsmarked Brønderslev Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Hjørring

Kommunenotat. Hjørring Kommunenotat Hjørring 215 Befolkning og arbejdsmarked Hjørring Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Kommunenotat. Thisted

Kommunenotat. Thisted Kommunenotat Thisted 215 Befolkning og arbejdsmarked Thisted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kommunenotat. Frederikshavn

Kommunenotat. Frederikshavn Kommunenotat Frederikshavn 215 Befolkning og arbejdsmarked Frederikshavn Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og

Læs mere

Kommunenotat. Frederikshavn

Kommunenotat. Frederikshavn Kommunenotat Frederikshavn 215 Befolkning og arbejdsmarked Frederikshavn Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunenotat Morsø 2015

Kommunenotat Morsø 2015 Kommunenotat Morsø 215 Befolkning og arbejdsmarked Morsø Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Kommunenotat. Jammerbugt

Kommunenotat. Jammerbugt Kommunenotat Jammerbugt 215 Befolkning og arbejdsmarked Jammerbugt Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere