OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen... 3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven... 6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. 20 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Aalborg. Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og personer på efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning vedrørende målgrupperne for indsatsen: I november 2012 er der personer på offentlig forsørgelse i Aalborg et fald på 1,7 % i forhold til november ,1 % af befolkningen er på offentlig forsørgelse mod 18,5 % i regionen som gennemsnit. Der har været en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere på 4,7 %, og det er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som er steget. Der er et stort fald i antal personer på revalidering, hvorimod der er en stigning i antal personer på forrevalidering. Der har været et stort fald i antal sygedagpengemodtagere et fald på 11,9 %. Forslag til temaer, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad ser jobcentret som de største udfordringer i forhold til de borgere, som er på offentlig forsørgelse, og hvilke overvejelser er der på disse områder? Hvad er baggrunden for, at gruppen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere stort set er uændret? Hvad er jobcentrets strategi i forhold til brug af revalidering? Hvordan vurderer jobcentret udviklingen i forhold til de lange sygedagpengesager? 3

4 Opsamling på drøftelserne: De største udfordringer og derfor den akutte dagsorden er de udfaldstruede og de passive unge. Meldingerne med hensyn til erfaringerne med Brug for alle og kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 3 er indtil videre gode. Jobcentret kan i samarbejde med den ledige nå længere, når udgangspunktet er en positiv tilgang med respekt for borgerens drømme. Det er vigtigt at teamets indstillinger er realistiske, også for at undgå at borgeren bliver skuffet Revalidering anvendes i forhold til de langvarige sygedagpengesager, og der er ikke sket en bevidst nedprioritering af redskabet. Der har været et stort fald i de lange sygedagpengesager, et fald på omkring 200 sager. Det vil sige at jobcentret nu har godt fat i fødekilden til de permanente ydelser. I 2013 har jobcentret fået midler til yderligere ressourcer til rådgivere, som skal arbejde med de lange sygedagpengesager. 4

5 1. Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg nov-11 nov-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,5-5,3% 3,4-8,5% Kontanthjælp i alt , ,8 4,7% 3,3 5,1% Kontanthjælp match , ,8-2,4% 0,7-2,0% Kontanthjælp match , ,7 14,0% 1,8 16,1% Kontanthjælp match , ,3 0,1% 0,8-1,8% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog , ,1-6,8% 0,2 7,0% Revalidering 589 0, ,4-15,3% 0,3-7,5% Forrevalidering 326 0, ,3 13,5% 0,1 4,6% Sygedagpenge , ,0-11,9% 2,2-14,2% Ledighedsydelse 358 0, ,3-0,8% 0,5-8,9% Fleksjob , ,2-0,1% 1,7 3,0% Førtidspension , ,6 0,7% 7,0 1,0% I alt , ,1-1,7% 18,5-2,5% I alt (uden førtidspension) , ,5-2,8% 11,5-4,4% Efterløn , ,9-9,8% 3,5-8,8% Kilde: Tabellen viser: Der er 400 færre personer på offentlig forsørgelse i november 2012 sammenlignet med november 2011 et fald på 1,7 %. 17,1 % af befolkningen i Aalborg modtager offentlig forsørgelse i november I Nordjylland var det 18,5 % af befolkningen. Antal dagpengemodtagere er faldet med 5,3 %. Antal kontanthjælpsmodtagere er steget med 4,7 %. Stigningen er lidt lavere end gennemsnittet i Nordjylland, men andelen af befolkningen på kontanthjælp er lidt højere 3,8 % i Aalborg og 3,3 % i Nordjylland. Det er antal indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget en stigning på 14 %. Antal midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er uændret. Andelen af befolkningen, som er midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, er 1,3 %. Gennemsnittet i Nordjylland er 0,8 %. Der er et fald i antal personer, som er på revalidering, på 15,3 % svarende til 90 personer. Derimod er der en stigning i antal personer på virksomhedsrevalidering. Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 11,9 % - et fald på 372 personer. Andelen af befolkningen på sygedagpenge er lavere i Aalborg end i Nordjylland. Antal personer på førtidspension er steget med 0,7 % - en stigning på 56 personer. Andelen på førtidspension er 5,6 % mod 7,0 % i Nordjylland. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven1 Mål 1: Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning vedrørende Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 1: I november 2012 er der personer i arbejdskraftreserven. Det er et fald på 4 % sammenlignet med november Andelen i arbejdskraftreserven er den laveste i klyngen både for dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne. I de øvrige jobcentre i klyngen har der været en ret stor stigning i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, mens gruppen i Aalborg er uændret. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til, at både andelen og udviklingen for kontanthjælpsmodtagerne er væsentlig mere positiv end i de andre jobcentre i klyngen? Hvordan går det med indsatsen for de udfaldstruede? Hvilke overvejelser har jobcentret med hensyn til at styrke samarbejdet ved virksomhederne? Opsamling på drøftelserne: Den positive udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven blev drøftet. Jobcentret kunne dog ikke pege på årsagen til, hvorfor de her adskiller sig så positivt fra de øvrige jobcentre i klyngen. De vurderer, at er i målgruppen for akutindsatsen i Aktuelt har phonerkampagnen givet en vifte af tilbud ud over akutjob: jobrotation, ordinære job, fleksjob og voksenlærlingekampagnen. Med hensyn til det virksomhedsvendte arbejde er jobcentret gået i gang med arbejdet for at udvikle en ny sammenhængende virksomhedsstrategi. 1 Arbejdskraftreserven består af jobklare dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan 2012 Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. November november Aalborg Antal nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Aalborg Figuren viser: Jobcentrets mål for 2012 er, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til fuldtidspersoner (personer i ledighed og aktivering). I november 2012 var der personer i arbejdskraftreserven. 7

8 2. Andel i arbejdskraftreserven Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. November Procent Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt 66,3 71,6 70,1 70,6 70,9 69,2 68,2 67,5 63,1 67,2 A-dagpenge 67,3 73,1 71,8 69,5 69,9 69,9 67,5 68,2 63,1 66,7 Kontanthjælp 62,1 69,2 65,5 73,8 73,3 66,7 71,3 63,8 63,5 68,6 Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: I november 2012 er 66,3 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, heraf 67,3 % af dagpengemodtagerne og 62,1 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere. For begge grupper er der tale om en lavere andel end i de sammenlignelige jobcentre. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. November november % 25% 20% 15% Procent 10% 5% 0% -5% -10% -15% Kilde: Aalborg Brøndby Fredericia Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt -4% 3% 4% 10% 5% -3% 5% 3% -8% -1% A-dagpenge -5% -1% -2% 7% 3% -6% 2% 0% -10% -4% Kontanthjælp 0% 11% 28% 17% 10% 13% 19% 15% 2% 12% Udviklingen i arbejdskraftreserven. November 2011 til november Faktiske tal. Aalborg Albertslund København Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svend-borg Aarhus NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: Figuren og tabellen viser: Fra november 2011 til november 2012 er arbejdskraftreserven samlet set faldet med 194 personer, et fald på 4 %. Sammenlignet med klyngen er dette det største fald. For dagpengemodtagerne har der været et fald på 5 %, det næststørste fald i klyngen. Antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er uændret i forhold til november For denne gruppe har der for de sammenlignelige jobcentret været en stigning på mellem 10 % og 28 %. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 2 Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning vedrørende Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 2: I november 2012 er tilgangen til de permanente ydelser på 713 personer. Fra november 2011 til november 2012 er der en stigning i tilgangen på 8 %. Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 24 personer, og tilgangen til førtidspension er på 27 personer. Der har været en stigning i antal førtidspensionister på 0,7 % svarende til 56 fuldtidspersoner. Sammenlignet med klyngen har Aalborg den næstlaveste andel af befolkningen på førtidspension, nemlig 5,6 %. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er jobcentrets vurdering af udviklingen på førtidspensionsområdet i 2013, og hvilken strategi er der for at mindske tilgangen? Hvilke overvejelser har jobcentret i forhold til indsatsen for de personer, som får tilkendt førtidspension på baggrund af en psykiatrisk diagnose? Hvordan vurderer jobcentret arbejdet med at implementere førtidspensionsreformen - udfordringer og muligheder? Opsamling på drøftelserne: Udviklingen i tilgangen til de permanente ydelser ser bedre ud end forventet. Jobcentret forventer dog en stigning i december Samtidig kunne jobcentret konstatere, at det er positivt, at tilgangen har været stabil, selvom der har været fokus på de lange sygedagpengeforløb i de seneste år. Alle er positive i forhold til intentionerne med reformen. De er ikke tvivl om, at det vil blive godt på den lange bane. Men arbejdet kræver rigtig timing, og i opstartsfasen er der en række udfordringer. 2 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 10

11 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 3 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. November November Aalborg Antal nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Aalborg Figuren viser: Det er jobcentrets mål, at tilgangen til de permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) skal begrænses til 715 personer i december I november 2012 er tilgangen på 713 personer. Fra november 2011 til april 2012 var der en kontinuerlig stigning i tilgangen, men fra april 2012 til november 2011 har der været et jævnt fald, samlet set på 26 personer. 3 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. En person kan kun tilgå permanente offentlige forsørgelsesydelser én gang i målingen og tælles kun med første gang, personen tilgår en af de permanente forsørgelsesydelser. Hvis personen fx modtager ledighedsydelse i januar 2008 og senere i marts 2009 får bevilliget førtidspension, vil personen kun indgå i opgørelsen som tilgået ledighedsydelse. 11

12 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesydelser Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. November 2011 til november % 10% 0% -10% Procent -20% -30% Kilde: w w w.jobindsats.dk -40% -50% -60% -70% Aalborg Alberts - lund Brøndby Fredericia I alt 8% 7% 13% -12% -35% -44% -30% -38% -4% -19% Fleksjob og ledighedsydelse 14% -4% 7% -25% -43% -46% -60% -43% -12% -24% Førtidspension 5% 12% 16% -6% -32% -43% -27% -35% 0% -16% Odense Svendborg Aarhus NJ DK Udvikling i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. November 2011 November Faktiske tal Aalborg København Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren viser: Tilgangen til de permanente ydelser er steget med 8 % fra november 2011 til november I Albertslund og Brøndby har der også været en stigning, mens der har været et fald i de andre jobcentre i klyngen, størst i Odense, hvor der har været et fald på 44 %. Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse er steget med 24 personer, en stigning på 14 %. I forhold til klyngen har Aalborg den største stigning. Tilgangen til førtidspension er steget med 27 personer, en stigning på 5 %. I klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 16 % i Brøndby til et fald på 27 % i Svendborg. 12

13 3: Udviklingen i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. November november ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Procent -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% Aalborg Alberts - lund Brøndby Fredericia I alt 0,5% -2,2% -2,7% 1,2% -5,9% -2,1% -4,2% 0,0% 0,8% -0,9% Fleksjob og ledighedsydelse -0,4% 2,7% -1,5% 2,4% -6,0% 0,2% -4,4% 0,2% 0,0% -0,3% Førtidspension 0,7% -3,2% -2,9% 0,8% -5,8% -2,7% -4,2% 0,0% 1,0% -1,1% Odense Svendborg Aarhus NJ DK Kilde: w w w.jobindsats.dk Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Antal fuldtidspersoner. November 2011 november Faktiske tal. Aalborg København Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: Når man ser på bestanden, antallet af personer på de permanente forsørgelsesydelser, har der samlet set været en stigning på 47 personer en stigning på 0,5 %. Fredericia har den største stigning på 1,2 %, og København har det største fald på 5,9 %. Bestanden af personer i fleksjob og på ledighedsydelse er faldet svagt med 0,4 %, et fald på 9 personer. I klyngen har Albertslund den største stigning på 2,7 %, og København har det største fald på 6 %. Endelig er antal personer på førtidspension steget med 0,7 %, svarende til en stigning på 56 personer. I klyngen varierer udviklingen fra et fald i København på 5,8 % til en stigning i Fredericia på 0,8 %. 13

14 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). November ,0 8,0 7,0 6,0 Aalborg; 5,6 Albertslund; 6,4 Brøndby; 8,4 Fredericia; 7 Odense; 7,8 Svendborg; 8,1 Aarhus; 7 NJ; 7 5,0 Andel 4,0 København; 3,7 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: Figuren viser: I november modtog 5,6 % af befolkningen i Aalborg førtidspension. I klyngen varierer andelen fra 3,7 % i København til 8,4 % i Brøndby. Aalborg har den næstlaveste andel i klyngen. 14

15 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning vedrørende Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 3. I november 2012 er der unge på offentlig forsørgelse i Aalborg. Det er en stigning på 3 % sammenlignet med november Stigningen har i særlig grad berørt dagpengemodtagerne, de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og de unge førtidspensionister. Der har særlig været et fald i de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, unge på revalidering og de unge sygedagpengemodtagere. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: I fortalte på det seneste møde, at det er en bevidst strategi, at de unge ikke skal være passive. Hvad er erfaringerne med denne strategi? Der har været en stigning i antal unge på førtidspension, en stigning der ligger væsentligt over stigningen i de sammenlignelige jobcentre. Skyldes dette, at der er kommet flere helt unge med medfødte handicaps på førtidspension, eller er der andre årsager til stigningen? Hvordan går det med arbejdet med ungestrategien og analysen af unge med særlige behov? Hvad er jobcentrets erfaringer med hensyn til at fastholde de unge i et uddannelsesforløb? Opsamling på drøftelserne: Ungestrategien for Aalborg Kommune er nu vedtaget, og den har fået stor ros. Med hensyn til uddannelsespålæg skal der ses på hvordan uddannelsespålæg kan anvendes konstruktivt. I den forbindelse er det væsentligt at diskutere både den unges evne og vilje til at gå i gang med en uddannelse.. 15

16 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. November november Aalborg Antal nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Aalborg Figuren viser: Det er jobcentrets mål, antallet af unge på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012 skal være nedbragt til personer, svarende til et fald på 8,2 % fra december 2010 til december I november 2012 er der unge under 30 år, som modtog offentlig forsørgelse. Frem til marts 2012 har det været en kontinuerlig stigning. Herefter har der frem til november været et jævnt fald. 16

17 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt førtidspension m.fl.. Aalborg. November november Antal nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Førtidspension m.fl Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: I november 2012 er der jobklare under 30 år, som modtager offentlig forsørgelse. Antallet har været faldende siden august personer er indsatsklare. Der er 496 midlertidigt passive unge. Hen over året har der været et lille og jævnt fald i denne gruppe. Endelig er der 466 unge, som ikke er matchkategoriserede, først og fremmest unge på førtidspension. 17

18 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg nov-11 nov-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % -3,9% Kontanthjælp % 2,8% Heraf match % -6,6% Heraf match % 14,6% Heraf match % -6,1% Revalidering % -9,0% Forrevalidering % -6,2% Sygedagpenge % -13,1% Fleksjob % 5,5% Ledighedsydelse % -2,2% Førtidspension % 7,6% I alt % -0,5% Kilde: Tabellen viser: Der har været en stigning på 3 % i antal unge på offentlig forsørgelse. Dette svarer til en stigning på 144 personer. For de unge dagpengemodtagere har der været en stigning på 4 %. I hele regionen har der været et fald på 3,9 %. For kontanthjælpsmodtagerne har der samlet set været en stigning på 6 %. Der har været en fald i antal jobklare på 6 %. Der har også været et fald i antal midlertidigt passive unge på 7 %, svarende til 34 personer. Omvendt har der været en stigning på 21 % i antal indsatsklare unge, en stigning på 187 personer. Der har været et fald i antal unge, som modtager revalidering og forrevalidering. Antal unge på sygedagpenge er faldet med 11 %, svarende til et fald på 49 personer. Endelig har der været en stigning på 11 % i antal unge, som modtager førtidspension. Dette svarer en stigning på 39 personer. 18

19 4. Udvikling i antal unge på offentlig forsørgelse Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. November november % 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% -40% Kilde: Aalborg Alberts - lund Brøndby Fredericia Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt 3% -3% 8% -3% 1% 0% 4% 1% 0% 1% A-dagpenge 4% 5% 5% 7% 8% -2% 0% 8% -4% 1% Kontanthj. 6% 1% 20% 2% 5% 7% 10% 8% 3% 7% Førtidspension 11% -11% -11% 3% -1% 1% 2% -5% 8% 1% Øvrige -9% -24% -19% -32% -25% -18% -11% -18% -9% -17% Aalborg København Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthj Førtidspension Øvrige Kilde: Figuren og tabellen viser: Som sagt har der været en stigning på 3 % i antal unge på offentlig forsørgelse. I klyngen spænder udviklingen fra et fald i Albertslund og Fredericia på 3 % til en stigning i Brøndby på 8 %. I Aalborg har der været en stigning på 4 % i antal unge dagpengemodtagere. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 2 % i Odense til en stigning på 8 % i København og Århus. For kontanthjælpsmodtagerne har der i Aalborg været en stigning på 6 %. I klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 1 % i Albertslund til en stigning på 20 % i Brøndby. Endelig er der en stigning på 11% i antal unge førtidspensionister. Dette er den største stigning i klyngen. Albertslund og Brøndby har haft det største fald, nemlig 11 %. 19

20 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning vedrørende jobcentrets resultater vedrørende mål 4. I november 2012 er der personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse i Aalborg. Der er tale om en stigning på 7 % sammenlignet med november Stigningen har berørt dagpengemodtagerne, kontanthjælpsmodtagerne alle matchgrupper og førtidspensionisterne. Stigningen i Aalborg ligger noget over udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Forslag til emner, som kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til, at der har været en større stigning i antal personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse i Aalborg end i de øvrige jobcentre i klyngen? Hvad er jobcentrets strategi for at fastholde denne gruppe på arbejdsmarkedet og nedbringe antallet på offentlig forsørgelse? Opsamling på drøftelserne: Også for jobcentret var det en overraskelse, at der har været så stor en stigning i denne gruppe. Stigningen i antal personer på førtidspension skyldes, at mange sager er blevet udredt. Det er bekymrende, at der har været en stigning i antal dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Formodentlig skyldes en stor del af stigningen en tilgang af ledige dimittender både med mellemlang og lang videregående uddannelse. Jobcentret vil undersøge årsagen nærmere og drøfte, hvordan udviklingen kan vendes. 20

21 1: Ikke vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen November November Aalborg Antal nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Aalborg Figuren viser: Det fremgår af jobcentrets beskæftigelsesplan for 2012, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være nedbragt til i december 2012, det vil sige uændret i forhold til december I november 2012 var der ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Siden juli 2012 har der været en jævn stigning i antal personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse, i alt på godt 100 pesoner. 21

22 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg nov-11 nov-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % 7% Kontanthjælp % 13% Heraf match % 24% Heraf match % 43% Heraf match % 6% Øvrige ikke matchede % -87% Revalidering % -12% Forrevalidering % -4% Sygedagpenge % -13% Fleksjob % -4% Ledighedsydelse % -4% Førtidspension % 7% I alt % 7% Kilde: Jobindsats.dk Tabellen viser: Samlet set har der været en stigning på 7 % fra november 2011 til november 2012, svarende til 159 personer. Antallet på dagpenge er steget med 14 %, en stigning på 57 personer. Kontanthjælpsmodtagerne er den største gruppe på 866 fuldtidspersoner. For denne gruppe har der været en stigning på 12 %. Stigningen har berørt alle 3 matchgrupper, For de jobklare har der været en stigning på 16 %, for de indsatsklare er stigningen på 22 %, og for de midlertidigt passive har stigningen været 9 %. Der er 31 færre personer på sygedagpenge et fald på 16 %. Endelig har der været en stigning på 9 % i antal ikke vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension. Det er en stigning på 55 personer i forhold til juni

23 3. Udvikling i antal personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Udviklingen i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Oktober Oktober % 7% 6% 5% 4% Procent 3% 2% 1% 0% -1% -2% Aalborg I alt 7% -1% 4% 5% 1% 4% 1% 4% 7% 4% Kilde: w w w.jobindsats.dk Brøndby Fredericia Odense Svendborg Aarhus NJ DK Aalborg Albertslund København Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Svendborg Aarhus NJ DK Udvikling Kilde: Tabellen og figuren viser: I Aalborg har der som nævnt været en stigning på 7 % i antal personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Det er den største stigning i klyngen. For de øvrige jobcentre i klyngen varierer udviklingen mellem et fald på 1 % i Albertslund til en stigning på 5 % i Fredericia. 23

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere