OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 SYGEDAGPENGE 6 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 8 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse RETTIDIGHED 10 Ret og pligt til jobsamtaler og aktivering 1 PERSONER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 14 Udsatte grupper på arbejdsmarkedet er stadig i fokus 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED Opfølgning på beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen samt indikatorer på beskæftigelsesområdet. I marts 2009 modtog i alt fuldtidspersoner offentlig forsørgelse i Thisted Kommune. Det svarer til, at 19,9 procent af den årige befolkning i Thisted modtager offentlig forsørgelse. Arbejdskraftreserven er i marts 2009 på 275 personer. 26 procent af de ledighedsberørte i Thisted er i arbejdskraftreserven. Der har været en stigning på 47,1 procent i forhold til marts For dagpengemodtagerne har stigningen været på 68,4 procent, og for kontant- og starthjælpsmodtagerne har stigningen været på 11,4 procent. Sammenlignet med Nordjylland som helhed har Thisted haft en større stigning både samlet set samt på begge målgrupper. Det er en særlig udfordring at begrænse tilgangen af dagpengemodtagere til arbejdskraftreserven mest muligt fremover. SAMMENFATNING I marts 2009 var der i Thisted 363 sygedagforløb over 26 uger. Forløbene udgør 27,2 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb, hvilket er lavere end i Nordjylland og hele landet. Jobcenter Thisted har dog det seneste år haft en stigning på 4,9 procent i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Nordjylland og hele landet har i samme periode haft et fald. Det er fortsat en udfordring at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. I marts 2009 var der 426 ledige under 30 år. I forhold til samme måned året før har der været en stigning på i alt 52 procent. Stigningen har især ramt de unge dagpengemodtagere, og stigningen for denne gruppe ligger væsentlig over udviklingen i Nordjylland, hele landet og de sammenlignelige jobcentre. Denne gruppe udgør derfor en særlig udfordring for jobcentret. Rettidigheden for jobsamtaler og 1. aktiveringstilbud for dagpengemodtagere er opfyldt i marts For gentaget aktivering ligger rettidigheden lidt under 90 procent, men der er tale om meget få personer. Rettidigheden i jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere er i marts 2009 på 90,5 procent. Rettidigheden i aktiveringen for kontant- og starthjælpsmodtagere både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate er derimod meget svingende og udgør dermed en udfordring for jobcentret. Det skal dog bemærkes, at der er tale om meget få personer. Der er ikke offentliggjort ny statistik om personerne på kanten af arbejdsmarkedet siden den seneste opfølgningsrapport. Opfølgningsrapporten er drøftet på et møde med Jobcenter Thisted den 10. juni BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 1

4 Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens 3 mål: arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb og unge. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for rettidighed og personer på kanten af arbejdsmarkedet. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte jobcenter, den klynge af sammenlignelige jobcentre, som jobcentret indgår i 1, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 1 Thisted indgår i klynge med Faxe, Køge, Lemvig, Næstved, Varde og Vejen.. 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats Med det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft den 1. januar 2007, er alle ydelsesgrupperne i beskæftigelsesindsatsen blevet samlet under et. Det betyder, at der er 10 forskellige grupper, der har relevans for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. På er det muligt at følge udviklingen for alle 10 ydelsesgrupper og Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen. I følgende tabel ses en oversigt over de forskellige målgrupper i Thisted. Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - marts Thisted mar-08 mar-09 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner mar 09 /mar08 Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner dec08/dec07 A-dagpenge 358 1, ,6 119,3% 3,4 47,3% Kontanthjælp 462 1, ,6 5,8% 2,4 13,6% Starthjælp 11 0,0 9 0,0-18,2% 0,1 32,2% Introduktionsydelse 77 0,3 75 0,3-2,6% 0,1 5,0% Revalidering 149 0, ,6 16,8% 0,4-0,4% Forrevalidering 52 0,2 52 0,2 0,0% 0,1-9,3% Sygedagpenge 929 3, ,8-10,5% 2,6-11,2% Ledighedsydelse 148 0, ,4-27,0% 0,4 4,5% Fleksjob 631 2, ,3 10,0% 1,6 5,6% Førtidspension , ,1 4,3% 6,6 1,6% I alt , ,9 9,5% 17,7 7,7% Kommunale ydelser , ,3 1,7% 14,3 1,2% I marts 2009 modtog i alt fuldtidspersoner offentlig forsørgelse i Thisted. Heraf modtog fuldtidspersoner en kommunal ydelse. Det svarer til, at i alt 19,9 procent af den årige befolkning i Thisted modtager offentlig forsørgelse. I Nordjylland er den samme andel på 17,7 procent. Fra marts 2008 til marts 2009 er der i Thisted Kommune sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en ydelse på 9,5 procent. I Nordjylland som helhed har der været en stigning på 7,7 procent. For de kommunale ydelser er der i Thisted sket en stigning på 1,7 procent. Til sammenligning har i Nordjylland som helhed været en beskeden stigning på 1,2 procent. Udviklingen i Thisted dækker over, at der især har været en stor stigning af dagpengemodtagere på 119,3 procent. Også kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension er steget, men langt mindre drastisk. Til gengæld har der været et pænt fald i antal personer der modtager sygedagpenge og ledighedsydelse. Forholdene i Thisted adskiller sig fra Nordjylland som helhed ved, at en væsentlig større andel af befolkningen er ansat i fleksjob eller modtager førtidspension. Omvendt er der i Thisted en mindre andel af befolkningen, der modtager dagpenge og kontanthjælp. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 3

6 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministeren har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft som, de har brug for. Det skal gøres ved at begrænse antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed mest muligt. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige. I følgende figur ses den løbende udvikling i arbejdskraftreserven for Jobcenter Thisted fordelt på ydelsesgrupper fra december 2007 til marts Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Thisted December 2007 til marts Antal personer dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Af figuren ses, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven fra december 2007 til september 2008, dog med udsving. Siden oktober 2008 har antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven været stigende. Den steg fra 66 i oktober 2008 til 197 i marts Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere har været mere stabilt i perioden og lå i marts 2009 på 78. I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Jobcenter Thisted, i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, Nordjylland og hele landet i marts Den aktuelle arbejdskraftreserve -Marts 2009 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Arbejdskraftreserve Andel Andel Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel Ledighedsberørte Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen Nordjylland Hele landet I marts 2009 havde Jobcenter Thisted i alt 275 personer i arbejdskraftreserven. Heraf var 197 personer dagpengemodtagere, svarende til 72 procent af gruppen, og 78 personer var 4 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til 28 procent af gruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland. 77 procent og kontant- og starthjælpsmodtagerne 23 procent. I marts 2009 blev 26 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed i Jobcenter Thisted. Andelen varierer i de sammenlignelige jobcentre fra 24 procent i Varde og Vejen til 38 procent i Jobcenter Køge. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at 22 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Jobcenter Thisted bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, mens den samme andel ligger på 44 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Af nedenstående figur ses den procentvise udvikling i arbejdskraftreserven i Jobcenter Thisted, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland samt landet som helhed i marts 2009 i forhold til marts Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse marts 2009 i forhold til marts 2008 Procent 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Thisted Fax e Køge Lemv ig Næstv ed Varde Vejen NJL DK I alt 47,1% 42,7% 39,0% 66,7% 36,8% 40,5% 53,9% 8,0% 17,1% Dagpenge 68,4% 51,6% 31,2% 78,0% 56,9% 55,4% 58,8% 13,7% 20,8% Kontant- og starthjælp 11,4% 30,9% 47,2% 25,0% 21,2% 16,1% 42,9% -7,3% 11,7% Jobcenter Thisted har samlet set haft en stigning i arbejdskraftreserven på 47,1 procent fra marts 2008 til marts Udviklingen i de sammenlignelige jobcentre varierer fra en stigning på 36,8 procent i Jobcenter Næstved til en stigning på 66,7 procent i Jobcenter Lemvig. Til sammenligning har der i Nordjylland som helhed været en stigning på 8 procent, mens der i landet som helhed har været en stigning på 17,1 procent. Opdelt på dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere ses, at der har været en stigning i antal dagpengemodtagere på 68,4 procent. Udviklingen varierer fra en stigning på 78 procent i Jobcenter Lemvig til en stigning på 31,2 procent i Jobcenter Køge. Der har i Thisted været en stigning på 11,4 procent i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, hvilket er den laveste stigning i klyngen. Stigningen i arbejdskraftreserven har således ramt dagpengemodtagerne hårdest. Jobcenter Køge har haft den største stigning af kontant- og starthjælpsmodtagere på 47,2 procent. Sammenlignet med Nordjylland som helhed, har Jobcenter Thisteds haft en større stigning både samlet set samt på begge målgrupper. Jobcenter Thisteds udfordring er særligt at begrænse tilgangen af dagpengemodtager til arbejdskraftreserven mest muligt fremover. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 5

8 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 SYGEDAGPENGE Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i Målet er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Målingen er nu blevet tilgængelig på og varierer en anelse fra tidligere opgørelser fra Beskæftigelsesregion Nordjylland. Forklaringen er, at varigheden af sygedagpengeforløb, modsat tidligere opgørelser, nu beregnes inklusiv den arbejdsgiverbetalte periode. Det vil sige fra borgerens første fraværsdag. I nedenstående figur ses udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger i Jobcenter Thisted. Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger - Thisted Antal forløb dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 Udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger viser, at antallet fra december 2007 til marts 2009 har svinget mellem 335 og 375 forløb. Siden september 2008 har antallet ligget stabilt omkring 360. I marts 2009 var antallet 363 forløb. I nedenstående figur vises, hvor stor en andel sygedagpengeforløb over 26 uger udgør af det samlede antal sygedagpengeforløb. Her ses andelen i Jobcenter Thisted, sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. 6 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Andel over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb - Marts Procent Fax e Køge Lemv ig Næstv ed Thisted Varde Vejen NJL DK ov er 26 uger 21,7 33,5 23,4 30,5 27, ,3 29,1 29,1 Den andel sygedagpengeforløb over 26 uger udgør af det samlede antal forløb varierer noget i de sammenlignelige jobcentre. Andelen af forløb over 26 uger udgør fra 21,7 procent i Jobcenter Faxe til 33,5 procent i Jobcenter Køge. I Thisted udgør forløb over 26 uger 27,2 procent, hvilket er en lidt lavere andel end i Nordjylland og hele landet, hvor andelen i begge tilfælde er 29,1 procent. I nedenstående figur ses den procentvise udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger i Jobcenter Thisted, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed i marts 2009 i forhold til marts Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Marts 2009 i forhold til marts % 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Fax e Køge Lemv ig Næstv ed Thisted Varde Vejen NJL DK Udv ikling -14,6% 4,8% -2,3% -2,0% 4,9% -16,3% -14,2% -6,4% -6,8% Jobcenter Thisted har det seneste år haft en stigning på 4,9 procent i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Thisted og Køge er de to eneste jobcentre i klyngen, der har oplevet en stigning. Faldet i de andre jobcentre varierer fra 2 procent i Jobcenter Næstved til 16,3 procent i Jobcenter Varde. I Nordjylland og landet som helhed har der været fald på hhv. 6,4 og 6,8 procent. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 7

10 Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Jobcenter Thisted har en særlig udfordring i at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate unge under 30 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Prognoser viser, at virksomhederne fremover i høj grad kommer til at mangle arbejdskraft. Det er derfor af stor betydning, at de unge kommer ind på arbejdsmar- og har de rette kedet, kompetencer. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) under 30 år i Jobcenter Thisted fordelt på ydelse fra december 2007 til marts Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse December 2007 til marts Thisted Antal dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 A-dagpenge Kontanthjælp mv. Af figuren ses, at antallet af ledige under 30 år, efter et jævnt fald i første halvår af 2008, har været stigende frem mod marts For dagpengemodtagernes vedkommende satte stigningen ind allerede i august 2008, og kurven er steget rimelig kraftigt siden da, og lå i marts 2009 på 176 fuldtidspersoner. For kontanthjælpsmodtagere m.fl. er der sket en stigning fra 202 i september 2008 til 250 i marts I nedenstående figur ses udviklingen i antallet af unge under 30 år på de kommunale ydel- opgjort på ser arbejdsmarkedsparathed. 8 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på kontanthjælp m.v. opgjort på arbejdsmarkedsparathed - Thisted Antal fuldtidsledige dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Her ses det, at der i starten af 2008 skete en stigning både i antallet af unge, der vurderes til at matche arbejdsmarkedets behov, og unge, der vurderes til at have problemer ud over ledighed. Fra marts 2008 til september 2008 har der været et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere m.fl. i Jobcenter Thisted, men siden har antallet igen taget et spring opad, fra 62 i oktober 2008 til 96 i marts Fra marts 2008 og frem til maj 2008 fortsatte antallet af unge, der vurderes at have problemer ud over ledighed, med at stige. Fra maj 2008 til august 2008 har der været et lille fald i antal ikke arbejdsmarkedsparate unge, men fra august 2008 til marts 2009 er der igen en lille stigning, fra 137 til 154 personer. I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 30 år i marts 2009 i Jobcenter Thisted, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år - marts 2009 I alt Dagpenge Kontanthjælp mv. Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen Nordjylland Hele landet I marts 2009 var der i alt 426 unge ledige i alderen år i Jobcenter Thisted. Heraf var 176 personer dagpengemodtagere, svarende til 41 procent af målgruppen, mens 250 var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til 59 procent af målgruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland i samme periode 39 procent og de kommunale målgrupper 61 procent. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 9

12 Ses der på udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i marts 2009 i forhold til marts 2008, så har der været en stigning på 52 procent i antallet af unge. Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 232 procent i marts 2009 set i forhold til samme måned året før. Det er den højeste stigning i klyngen. I faktiske tal svarer det til en stigning fra 53 til 176 fuldtidspersoner. I samme periode er der sket en procentvis stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 10 procent, hvilket er den laveste stigning i klyngen. I jobcenter Thisted har der således primært været en tilgang af unge dagpengemodtagere. Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse Marts 2009 i forhold til marts % 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Thisted Fax e Køge Lemv ig Næstv ed Varde Vejen NJL DK I alt 52% 64% 58% 103% 37% 47% 54% 47% 42% Dagpenge 232% 160% 111% 165% 103% 149% 206% 96% 88% Kontanthjælp m.v. 10% 38% 42% 77% 16% 24% 24% 26% 28% Sammenlignet med Nordjylland og i landet som helhed har Thisted haft en større samlet stigning og en større stigning i antal dagpengemodtagere, men en lavere stigning i antal kontanthjælpsmodtagere mv. På baggrund af ovenstående resultater kan det konkluderes, at Jobcenter Thisted især har den udfordring at begrænse stigningen i antallet af unge dagpengemodtagere fremover, uden selvfølgelig at glemme de unge kontanthjælpsmodtagere. RETTIDIGHED Ret og pligt til jobsamtaler og aktivering Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. 10 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 Dagpengemodtagere I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Thisted i perioden december 2007 til marts Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 90 procent som værende realistisk målopfyldelse. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for dagpengemodtagere December 2007 til marts Thisted Procent dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 Jobsamtaler 1.aktiveringstilbud Gentaget aktiveringstilbud I ovenstående figur ses, at rettidigheden for jobsamtaler siden december 2007 har ligget på et højt niveau, kun med et enkelt udsving under 90 procent. I marts 2009 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler på 97,2 procent. Rettidigheden for aktiveringsmålingerne ligger også generelt på et højt niveau i Jobcenter Thisted, dog med lidt større udsving. Rettidigheden for aktivering har i den viste periode svinget mellem 70 og 100 procent. I marts 2009 lå rettidigheden i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud på hhv. 81,3 og 90,9 procent. For både 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud gælder, at målingerne er baseret på meget få personer. Hvis blot få personer får/ikke får aktiveringstilbud rettidigt, betyder det store procentvise udsving. Kontant- og starthjælpsmodtagere I nedenstående figurer ses der på rettidigheden i jobsamtaler og aktivering for kontant- og starthjælpsmodtagere. Som det fremgår, har Styrelsen fastlagt niveauer for rettidigheden også for denne gruppe. Der er stor politisk fokus på, hvorvidt kravene til rettidighed for kontant- og starthjælpsmodtagerne overholdes blandt andet på baggrund af Rigsrevisionens rapport. Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en handlingsplan med henblik på at understøtte arbejdet med at give kontant- og starthjælpsmodtagere tilbud til tiden. Handlingsplanen kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Regionalt undersøger en arbejdsgruppe bestående af nogle jobcentre, Kommunernes Landsforening og Beskæftigelsesregionen mulighederne for at forbedre understøtningen af jobcentrenes arbejde med at sikre rettidigheden i tilbuddene for kontant- og starthjælpsmodtagerne. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 11

14 Der skal endelig bemærkes, at med den gældende opgørelsesmetode, som er grundlaget for statistikkerne i Jobindsats.dk, indgår blandt andet personer, som er fritaget for aktivering. Nedenstående figur viser rettidigheden i jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Thisted i perioden december 2007 til april Rettidighed i jobsamtaler. Kontant- og starthjælpsmodtagere. December april Thisted. Målsætning: 90 procent Procent dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 okt-08 dec-08 feb-09 apr-09 Målsætningen for jobsamtaler er, at 90 procent skal have deres samtale til tiden. Figuren viser, at rettidigheden i april 2009 var 90,5 procent, og at rettidigheden i hele perioden har svinget mellem 81,6 og 93 procent. I april 2009 er der tale om, at 14 kontant- og starthjælpsmodtagere ikke har fået deres jobsamtale til tiden. Nedenstående figur viser rettidigheden i første og gentaget aktivering for de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Målsætningen er, at 80 procent skal have deres tilbud til tiden. Figuren viser, at rettidigheden på dette område svinger meget. Rettidigheden for 1. aktiveringstilbud i marts 2009 var 71,4 procent, mens den for gentaget aktiveringstilbud var 57,1 procent. 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 Rettidighed i aktivering for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. December 2007 til marts Thisted. Målsætning 80 procent Procent dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar aktiveringstilbud Gentaget aktiveringstilbud Målsætningen for de ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er, at 75 procent skal modtage første og gentaget aktiveringstilbud til tiden. Figuren viser, at der også på dette område er ret store udsving. Rettidigheden for 1. aktiveringsforsøg var i marts ,3 procent, mens den for gentaget aktiveringsforsøg var 60 procent. Rettidighed i aktivering. Ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. December marts Thisted. Målsætning 75 procent Procent dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar aktiveringstilbud Gentaget aktivering For målingerne på aktiveringstilbud skal det bemærkes, at beregningerne er baseret på små tal. Det betyder, at hvis få personer ikke modtager et tilbud rettidigt, medfører det store procentviseudsving. Konklusionen er, at Thisted ligger flot i forhold til josamtaler til tiden, mens aktiveringstilbud til tiden kan forbedres der er dog tale om få personer. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 13

16 PERSONER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET Udsatte grupper på arbejdsmarkedet er stadig i fokus Der er ikke offentliggjort ny statistik om personer på kanten af arbejdsmarkedet siden opfølgningsrapporten for 4. kvartal Den særlige indsats for målgruppen under En ny chance til alle sluttede pr. 1. juli Selvom denne særlige indsats er sluttet er det naturligvis vigtigt, at jobcentrene fortsat har fokus på målgruppen. Beskæftigelsesregion Nordjylland har derfor besluttet, at der fortsat skal sættes fokus på udsatte grupper på arbejdsmarkedet i opfølgningen. I det følgende afsnit vil derfor blive sat fokus på personer på kanten af arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet er defineret som, personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80% af tiden i mindst 3 år. Personer, der har modtaget en overførselsindkomst i form af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse i mindst 80 procent af tiden i hvert af de 3 seneste år eller mere indgår i gruppen. Definitionen af målgruppen betyder, at det ikke er muligt at følge op på gruppen på månedsbasis, men alene på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I denne opfølgningsrapport tages der derfor udgangspunkt i det rullende år 4.kvartal kvartal I perioden 4.kv kv.2008 var der i alt 380 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Jobcenter Thisted. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet er faldet fra 444 personer til 380 personer sammenlignet med samme periode et år tidligere. Et fald på 14 procent. Det er det laveste fald, som Thisted deler med Køge og Næstved. Jobcenter Lemvig har oplevet det højeste fald med 26 procent. I Nordjylland er der sket et fald på 18 procent. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 4.kv.07-3.kv.08 i forhold til 4.kv kv.07. 0% -5% -10% Procent -15% -20% -25% -30% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJL DK Udvikling -14% -25% -14% -26% -14% -16% -15% -18% -17% Som nævnt har personer på kanten af arbejdsmarkedet stået udenfor arbejdsmarkedet i 80% af tiden i mindst 3 år. I den følgende figur ses den relative fordeling på varighed. 14 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 Relativ fordeling af personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på varighed - 4.kv.07-3.kv % 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJL DK 6 år eller mere år på kanten 41% 43% 56% 45% 53% 45% 33% 50% 55% 5 år på kanten 11% 12% 11% 14% 11% 11% 16% 11% 11% 4 år på kanten 16% 18% 15% 22% 14% 13% 21% 15% 13% 3 år på kanten 32% 28% 19% 19% 22% 31% 31% 24% 21% I Jobcenter Thisted har 41 procent af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, stået uden for arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er den næstlaveste andel i klyngen, kun overgået af Jobcenter Vejen, hvor 33 procent af målgruppen har stået uden for arbejdsmarkedet i 5 år eller mere. Andelen varierer fra 33 procent i Jobcenter Vejen til 56 procent i Jobcenter Køge. I Nordjylland og hele landet har 50 procent henholdsvis 55 procent stået uden for arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Der er altså med andre ord tale om en gruppe af borgere, der er meget langt væk fra arbejdsmarkedet. Fordelt på ydelsestyper ses, at 4 procent af målgruppen i Jobcenter Thisted er dagpengemodtagere, 51 procent er kontant- eller starthjælpsmodtagere, 19 procent er i revalidering/ forrevalidering, 8 procent er sygedagpengemodtagere og 10 procent er ledighedsydelsesmodtagere. Relativ fordeling af personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på ydelse - 4.kv.07-3.kv % 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJL DK Ledyd 10% 9% 10% 14% 9% 12% 10% 8% 6% Sygdgp 8% 10% 7% 4% 6% 9% 11% 11% 7% Intro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Reva 19% 19% 12% 19% 9% 19% 24% 12% 11% Kth+sth 51% 52% 66% 51% 63% 52% 46% 55% 66% Dgp 4% 7% 5% 5% 6% 4% 6% 10% 6% Andelen af dagpengemodtagere i målgruppen er høj i Nordjylland sammenlignet med de andre regioner og landet som helhed. Men dette gør sig altså ikke gældende i Jobcenter Thisted, hvor andelen er på 4 procent, hvilket også er den laveste andel i klyngen. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 for Jobcenter Thisted 15

18 Mens andelen af dagpengemodtagere ligger relativt højt i Nordjylland, så ligger andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere til gengæld under niveauet på landsplan. Dette gør sig også gældende i Jobcenter Thisted og i de fleste af de sammenlignelige jobcentre. I Jobcenter Thisted er 51 procent af målgruppen kontant- og starthjælpsmodtagere. I de sammenlignelige jobcentre spænder andelen fra 46 procent i Jobcenter Vejen til 66 procent i Jobcenter Køge. Endelig skal det fremhæves, at andelen af sygedagpengemodtagere i målgruppen i Nordjylland også ligger over niveauet på landsplan. I Nordjylland udgør sygedagpengemodtagerne 11 procent af målgruppen mod 7 procent på landsplan. I Jobcenter Thisted udgør sygedagpengemodtagerne imidlertid kun 8 procent målgruppen. I klyngen spænder andelen fra 4 procent i Jobcenter Lemvig til 11 procent i Jobcenter Vejen. Overordnet set er der i Jobcenter Thisted og i Nordjylland som helhed en udfordring i at nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet. 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Stine Christensen, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Analyserapport 2009 Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsesindsatsen Viden om sygefravær Færre på førtidspension?

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere