OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 SYGEDAGPENGE 6 Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger skal nedbringes BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 9 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse AKTIVERINGSGRADER 12 Aktiveringsindsatsen skal forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 1 RETTIDIGHED 13 Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler PERSONER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 14 Udsatte grupper på arbejdsmarkedet er stadig i fokus Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. I denne opfølgningsrapport gives en oversigt over de væsentligste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. I forhold til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven viser opfølgningsrapporten, at der er sket et stort fald i arbejdskraftreserven i Nordjylland fra december 2006 til september Faldet i perioden er både kommet dagpengemodtagerne og kontant- og starthjælpsmodtagerne til gode. Det seneste år har der været et fald på 43 procent. SAMMENFATNING Udviklingen på sygedagpengeområdet viser, at der er sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere i 1. halvår af Men antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er stigende i både september og oktober Rapporten viser at der fortsat er en stor udfordring i Nordjylland i forhold til at nedbringe længerevarende sygedagpengeforløb. Særligt forløb af en varighed på mere end 52 uger. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Nordjylland er stort set uændret fra december 2006 og frem til september Der har været et beskedent fald på 1 procent. Det dækker over, at der i perioden har været et fald i antal dagpengemodtagere under 30 år mens der har været en stigning i antal unge på de kommunale ydelser. Yderligere analyser viser, at der siden efteråret 2007 er sket en stor stigning i antallet af unge på de kommunale ydelser, der vurderes til at have problemer ud over ledighed, mens der har været et fald i unge, der vurderes arbejdsmarkedsparat. Der er således en særlig stor udfordring i forhold til de unge, der ikke vurderes til at være klar til arbejdsmarkedet af forskellige årsager og som kræver en særlig individuel indsats. Der skal forsat være fokus på udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I perioden 3.kv kv.2008 var der i alt personer på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland er faldet med 18 procent på et år. I Nordjylland har 48 procent af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, stået uden for arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Beskæftigelsesrådet i Nordjylland har drøftet opfølgningsrapporten på et møde i december Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens mål. Da beskæftigelsesministeren mål 2 for indsatsen i 2008 Ny chance til alle blev afsluttet 30. juni 2008, er dette mål ta- BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 1

4 get ud af opfølgningsrapporten. I denne opfølgningsrapport er målingerne fra Ny chance til alle derfor skiftet ud med målinger vedrørende ministerens udmeldte mål 2 for indsatsen 2009, der omhandler længerevarende sygedagpengeforløb. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for 3 udvalgte beskæftigelsesindikatorer. Det drejer sig om aktiveringsgrader, rettidighed og personer på kanten af arbejdsmarkedet. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte jobcenter i Nordjylland, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats Med det beskæftigelsessystem, der trådte i kraft den 1. januar 2007, er alle ydelsesgrupperne i beskæftigelsesindsatsen blevet samlet under et. Det betyder, at der er 10 forskellige grupper, der har relevans for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. På er det muligt at følge udviklingen for alle 10 ydelsesgrupper og Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen. I følgende tabel ses en oversigt over de forskellige målgrupper i Nordjylland. Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - september Nordjylland sep-07 sep-08 Udvikling Hele landet Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Sept 08 /Sept07 Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner Sept08/Sept07 A-dagpenge , ,7-31,2% 1,3-30,0% Kontanthjælp , ,1 0,4% 2,3-3,1% Starthjælp 178 0, ,1 12,4% 0,1 8,5% Introduktionsydelse 239 0, ,1 32,2% 0,0 7,1% Revalidering , ,4-5,2% 0,4-11,8% Forrevalidering 525 0, ,1-16,4% 0,1-17,8% Sygedagpenge , ,6-6,0% 2,3-8,2% Ledighedsydelse , ,3-2,5% 0,3-1,1% Fleksjob , ,6 10,6% 1,4 10,8% Førtidspension , ,6 1,3% 6,6 0,6% I alt , ,6-4,3% 14,8-4,6% Kommunale ydelser , ,9 0,4% 13,5-1,2% I september 2008 modtog i alt fuldtidspersoner en offentlig ydelse eller var i støttet beskæftigelse i Nordjylland. Heraf modtog fuldtidspersoner en kommunal ydelse. Det svarer til, at i alt 15,6 procent af den årige befolkning i Nordjylland modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller er i støttet beskæftigelse. På landsplan er den samme andel på 14,8 procent. Fra september 2007 til september 2008 er der sket et fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en ydelse på 4,3 procent. Dette fald drives frem af et fald i antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge. For de kommunale ydelser er der i samme periode sket en lille stigning på 0,4 procent. Til sammenligning er der på landsplan sket et lille fald i modtagere af kommunale ydelser på 1,2 procent. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kommunale ydelser i Nordjylland dækker over, at der det seneste år er flere personer der modtager kontanthjælp, flere flygtninge og indvandre der modtager starthjælp og introduktionsydelse, flere der er kommet i fleksjob og på førtidspension. I samme periode har der været et fald i antal personer i Nordjylland, der er i forrevalidering/revalidering, personer på sygedagpenge og personer der venter på fleksjob og dermed modtager ledighedsydelse. Forholdene Nordjylland adskiller sig fra landet som helhed ved, at en lidt større andel af befolkningen modtager a-dagpenge, introduktionsydelse, sygedagpenge og fleksjob. Omvendt er der i Nordjylland en mindre andel af befolkningen, der modtager kontanthjælp. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 3

6 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministeren har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft som, de har brug for. Det skal gøres ved at nedbringe antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige. I følgende figur ses den løbende udvikling i arbejdskraftreserven for Nordjylland fordelt på ydelsesgrupper fra december 2006 til september Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Nordjylland December 2006 til september Antal personer dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Af figuren ses, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven fra december 2006 til september Det største fald ses fra december 2006 og frem til september i 3. kvartal 2007 var der en lille stigning i arbejdskraftreserven. I de tre første kvartaler af 2008 har der igen været et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven. Dagpengemodtagerne udgør fortsat den største del af arbejdskraftreserven i Nordjylland, ca. 69 procent. Ses der på udviklingen i andelen af de ledighedsberørte der bliver ledige i 3 sammenhængende måneder, så har der også været en positiv udvikling i Nordjylland. Det vil sige, at der er færre af de ledighedsberørte i Nordjylland, der bliver ledige i 3 sammenhængende måneder i september 2008, end der var i december Særligt stort er faldet i andel ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere, der bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, hvilket fremgår af nedenstående figur. Den udvikling indikerer, at jobcentrene har fokus på at gøre en hurtig og tidlig indsats, så mange af de personer, der bliver berørt af ledighed, hurtig kommer tilbage i beskæftigelse. 4 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse December 2006 til september Nordjylland Andel dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 A-dagpenge Kontant- og starthjælp I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Danmark, Nordjylland og i de nordjyske jobcentre i september Den aktuelle arbejdskraftreserve - September 2008 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Andel Andel Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel Ledighedsberørte Hele landet Nordjylland Aalborg Brønderslev Frederikshavn/Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland I september 2008 havde Nordjylland i alt personer i arbejdskraftreserven. Heraf var personer a-dagpengemodtagere, svarende til ca. 69 procent af gruppen, og 860 personer var kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til ca. 31 procent af gruppen. Til sammenligning udgjorde a-dagpengemodtagerne på landsplan 49 procent og kontant- og starthjælpsmodtagerne 51 procent. I september 2008 blev 30 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed i Nordjylland. På landsplan var det 34 procent. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at 26 procent af de ledighedsberørte a-dagpengemodtagere bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, mens den samme andel ligger på 44 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Andel ledighedsberørte der opnår 3 måneders sammenhængende ledighed varierer fra kun 21 procent i Jobcenter Rebild til 36 procent i jobcenter Brønderslev. Af nedenstående figur ses den procentvise udvikling i arbejdskraftreserven i Danmark, Nordjylland og de 10 nordjyske jobcentre i september 2008 i forhold til september BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 5

8 Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse September 2008 i forhold til september % -10% -20% Procent -30% -40% -50% -60% -70% DK NJL Aalborg Brønder slev Frederik shavn/l Jammer Mariage Hjørring bugt rfjord Morsø Rebild Thisted Vesthim merland I alt -35,2% -42,6% -47,6% -36,2% -38,5% -46,5% -43,3% -34,9% -24,2% -55,1% -25,6% -31,3% Dagpenge -42,4% -42,9% -42,8% -35,8% -40,9% -50,8% -43,1% -40,9% -37,0% -60,6% -25,3% -37,1% Kontant- og starthjælp -26,3% -42,0% -57,1% -36,8% -31,4% -29,9% -44,2% -23,5% -14,3% -33,3% -26,0% -22,6% Nordjylland har samlet set haft et fald i arbejdskraftreserven på 42,6 procent. I de nordjyske jobcentre varierer det samlede fald i arbejdskraftreserven mellem et fald på kun 24,2 procent i jobcenter Mors til hele 55,1 procent i Jobcenter Rebild. Faldet i arbejdskraftreserven i Nordjylland er større i landet som helhed, hvor der har været et fald på 35,2 procent. Opdelt på dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere ses, at faldet i arbejdskraftreserven i Nordjylland det seneste år er kommet både a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere til gode. Der har været et fald i antal dagpengemodtagere på 42,9 procent fra september 2007 til september I samme periode har der været et fald på 42 procent i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Alle de nordjyske jobcentre har haft fald i arbejdskraftreserven for både dagpengemodtagerne og kontant- og starthjælpsmodtagerne. Opfølgningsrapporten efter 2. kvartal 2008 viste, at flere af de nordjyske jobcentre havde en særlig udfordring i forhold til at nedbringe antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Det er derfor særlig positivt, at de seneste resultater efter 3. kvartal 2008 viser en fin udvikling i antal personer i arbejdskraftreserven i alle de nordjyske jobcentre, og at udviklingen både er kommet dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagerne til gode. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 SYGEDAGPENGE Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger skal nedbringes Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i Målet er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Erfaringer viser, at ved højkonjunktur, med lav ledighed til følge, så stiger antallet af sygedagpengeforløb. I følgende graf ses den indekserede udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Nordjylland og i hele landet i perioden december 2006 til oktober December 2006 er anvendt som indeks BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. December 2006 = Indeks 100 Nordjylland og hele landet Indeks Dec 2006 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Hele landet Nordjylland Af grafen ses, at Nordjylland i perioden følger udviklingen i landet som helhed. Blot på et højere niveau. Der var et fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Nordjylland i 1. halvår Herefter var der en stigning i sygedagpengeforløb i 2. halvår 2007, hvorefter antallet var stort set uændret i 1. kvartal Fra marts 2008 og frem til august 2008 har der igen været et stort fald i fuldtidspersoner på sygedagpenge i Nordjyllandderslev, men antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er stigende i både september og oktober En tendens der også ses i landet som helhed. I oktober 2008 var der fuldtidspersoner på sygedagpenge i Nordjylland. I nedenstående figur ses udviklingen i sygedagpengeforløb over og under 26 uger. Udvikling i sygedagpengeforløb 0-26 uger og over 26 uger - Nordjylland Antal forløb Dec 2006 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep uger over 26 uger Udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på 0-26 uger viser, at der var et fald i 1. halvår af 2007 og en kraftig stigning i 1. halvår af I 1. halvår af 2008 er der BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 7

10 igen sket et stort fald i antallet af forløb med en varighed på 0-26 uger, men i september 2008 sker der et igen en stigning i antallet af forløb med en varighed på 0-26 uger. En udvikling som i øvrigt også ses landet som helhed. Fra august til september 2008 er antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på 0-26 uger i Nordjylland steget fra forløb til forløb. Der er ikke sket de samme store udsving i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Nordjylland har i 2007 været konstant stigende. Antallet har siden januar 2008 ligget i mellem og forløb. I nedenstående figur vises udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed i Nordjylland i september 2008 i forhold til september Udvikling i sygedagpengeforløb opgjort på varighed September 2008 i forhold til september Nordjylland 35% 30% 25% 20% 15% Procent 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger uger uger uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år Udvikling -4% -13% -5,7% -13% -10% 3% 12% 32% 6% Den største procentvise stigning har været i forløb af 2-3 års varighed, hvor antallet af forløb er steget med 32 procent. Det dækker over en reel stigning fra 298 forløb til 392 forløb. Derudover er der sket en stigning i antallet af forløb af ugers varighed på 3 procent, forløb af 1-2 års varighed på 12 procent og over 3 års varighed på 6 procent. For forløb med en varighed på over 3 år skal det desuden bemærkes, at der er 5 af de nordjyske jobcentre, der ikke længere har sygedagpengeforløb af en varighed over 3 år. Udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed i Nordjylland skiller sig særligt ud fra udviklingen på landsplan ved at have lille stigning i forløb af en varighed på uger. Her har der været et lille fald på landsplan. Til gengæld er den procentvise stigning i forløb af en varighed over 3 år væsentlig mindre i Nordjylland end på landsplan, hvor der var en stigning på 32 procent. Ud over at ministeren har sat fokus på sygedagpengeområdet i 2009, så er det også et stort fokusområde i kommunerne. Særligt i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, hvor kommunerne har den fulde udgift og dermed ikke modtager nogen refusion fra staten. 8 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 Der er stor forskel i de nordjyske kommuner på, hvor stor en andel af jobcentrenes sygedagpengeforløb der er over 52 uger. Det varierer fra jobcenter Mors, hvis andel af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør 10 procent til Jobcenter Aalborg, hvor andelen er på 26 procent. I september 2008 havde 21 procent af sygedagpengeforløbene i Nordjylland en varighed på mere end 52 uger. Til sammenligning var andelen på landsplan på 18 procent. Der er således stor forskel mellem jobcentrene på, hvor stor udfordringen er i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger. Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på varighed - September % 80% 60% 40% 20% 0% DK NJL Aalborg Brønderslev Frederik shav n/l Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland ov er 52 uger 18% 21% 26% 17% 24% 22% 20% 23% 10% 11% 15% 12% uger 22% 21% 20% 20% 20% 21% 20% 22% 25% 23% 23% 20% 0-26 uger 60% 58% 54% 64% 56% 57% 60% 55% 65% 66% 62% 67% Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der er en stor udfordring i Nordjylland med at få nedbragt antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger. Særlig stor er udfordringen med at få nedbragt forløb med en varighed over 52 uger. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne mangler i høj grad arbejdskraft, og prognoser viser, at dette vil blive en endnu større udfordring fremover. Det er derfor af stor betydning, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) under 30 år i Nordjylland fordelt på ydelse fra december 2006 til september BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 9

12 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse December 2006 til september Nordjylland Antal dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 A-dagpenge Kontanthjælp mv. Af figuren ses, at der er sket et kontinuerligt fald for de unge dagpengemodtagere med nogle sæsonmæssige udsving. For de unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere ser udviklingen dog anderledes ud. Her skete der et forholdsvis stort fald på 500 fuldtidspersoner fra marts til september Fra september 2007 til marts 2008 skete der en stigning i antallet af unge på de kommunale ydelser hvorefter antallet i 2. kvartal 2008 stabiliserede sig på ca personer. Siden er der sket et mindre fald i antallet af unge på de kommunale ydelser. I september 2008 var der a-dagpengemodtagere og på de kommunale ydelser der var under 30 år. I nedenstående figur ses udviklingen i antallet af unge på de kommunale ydelser opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på kontanthjælp m.v. opgjort på arbejdsmarkedsparathed - Nordjylland Antal fuldtidspersoner dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Her ses det, at faldet i antallet af unge under 30 år er sket for de arbejdsmarkedsparate unge på de kommunale ydelser, hvilket ikke er så overraskende. Nordjylland har til gengæld en stor udfordring i forhold til de unge, der vurderes til at have problemer ud over ledighed. I 10 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 september 2008 var der fuldtidspersoner under 30 år i Nordjylland, der af jobcentrene er vurderet til at have problemer ud over ledighed. I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 30 år i september 2008 i Danmark, Nordjylland og de 10 nordjyske jobcentre. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år - September 2008 I alt Dagpenge Kontanthjælp mv. Hele landet Nordjylland Aalborg Brønderslev Frederikshavn/Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland I september 2008 var der i alt unge ledige i alderen år i Nordjylland. Heraf var personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 28 procent af målgruppen, mens var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til 72 procent af målgruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i hele landet i samme periode 22 procent og de kommunale målgrupper 78 procent. I nedenstående figur ses udviklingen det seneste år i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse September 2008 i forhold til september % 40% 20% 0% -20% -40% DK NJL Aalborg Brønderslev Frederik shavn/l Hjørring Jammer bugt Mariager fjord Morsø Rebild Thisted Vesthim merland I alt -4% -1% -5% -1% 6% -6% 2% -1% 27% 23% 19% -15% Dagpenge -22% -20% -24% -20% -17% -34% -28% 3% 31% -8% 64% -36% Kontanthjælp m.v. 3% 9% 7% 6% 14% 8% 24% -3% 26% 43% 9% -5% Der har i Nordjylland været et lille samlet fald i antallet af unge under 30 år på 1 procent. Det er interessant, at antallet af unge dagpengemodtagere er reduceret med 20 procent i sep- BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 11

14 tember 2008 set i forhold til samme måned året før, mens der i samme periode er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 9 procent. I Nordjylland varierer udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse fra en samlet stigning på 27 procent i jobcenter Mors til et fald på hele 15 procent i jobcenter Vesthimmerland. I forhold til de unge på kommunal forsørgelse ses, at 8 ud af 10 jobcentre i Nordjylland i den målte periode haft en stigning antallet af unge på kommunal forsørgelse. I modsætning til tidligere opgørelser er der nu også jobcentre, der oplever stigninger i antallet af unge under 30 år på a-dagpenge. Således har der på Mors og i Thisted været en forholdsvis stor procentvis stigning i antallet af unge på dagpenge. Det dækker over en reel stigning på Mors fra 26 ledige i september 2007 til 39 ledige i september I Thisted er antallet gået fra 39 i september 2007 til 64 i september På baggrund af ovenstående resultater kan det konkluderes, at Nordjylland fortsat har en stor udfordring at få nedbragt antallet af ledige under 30 år. Særligt de ikke-forsikrede ledige der vurderes til at have problemer ud over ledighed, og som derfor kræver en særlig indsats, før de kan få og ikke mindst fastholde et job på arbejdsmarkedet. AKTIVERINGSGRADER Aktiveringsindsatsen skal forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet En indikator til at belyse, i hvilket omfang de ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveres, er aktiveringsgrader. Aktiveringsgrad angiver den andel af tiden, som en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i aktivering. I følgende graf ses udviklingen i aktiveringsgraden i Nordjylland fra december 2006 til september Udvikling i aktiveringsgrad opgjort på ydelse. December 2006 til september 2008 Nordjylland Grad dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 Kontanthjælp Dagpenge 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i Nordjylland har i perioden varieret i mellem 27 og 32 procent. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i Nordjylland var i september 2008 på 30,2 procent. Aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne har i perioden været noget mere varierende, dog med en stigende tendens. Aktiveringsgraden har svinget mellem 18 og 34 procent. I september 2008 var aktiveringsgraden for dagpengemodtagere på 32,3 procent. RETTIDIGHED Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Nordjylland i perioden december 2006 til september Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 90 procent som værende realistisk målopfyldelse. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering - Dagpengemodtagere December 2006 til september Nordjylland Procent dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 Jobsamtaler 1. aktiveringtilbud Gentagne aktiveringstilbud Fra juli 2007 har rettidigheden for dagpengemodtagerne stabiliseret sig og svinger på en rettidighed mellem 80 og 100 procent. I september 2008 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler i Nordjylland på 97,9 procent, for 1. aktiveringstilbud på 87,6 procent og gentagne aktiveringstilbud 94,2 procent. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 13

16 For både 1. aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud gælder, at målingerne for de enkelte jobcentre ofte er baseret på forholdsvis få personer. Det betyder, at blot ganske få personer, der ikke tilbydes aktivering rettidigt i et jobcenter, kan komme til at betyde kraftige procentvise udsving i rettidigheden. I nedenstående figur ses rettidigheden for alle tre rettidighedsmålinger for kontanthjælpsmodtagere i Nordjylland fra december 2006 til september Her er der ikke, som for dagpengemodtagerne, udmeldt en rettidighed, der anses for at være en realistisk målopfyldelse. Men det vil sandsynligvis være mindre end 90 procent, da der vil være en del personer på kontanthjælp, som er fritaget fra for eksempel aktivering på grund af sygdom, barsel eller andet, men som grundet tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt fortsat indgår i målingerne. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere December 2006 til september Nordjylland Procent dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud I forhold til afholdelse af jobsamtaler så er der fra marts 2008 sket en forholdsvis stor stigning i rettidigheden og rettidigheden er for denne måling kommet over 80 procent i Nordjylland. Ses der på rettidighederne for afgivelse af aktiveringstilbud så har de været rimelige konstante og varierer mellem 50 og 70 procent. I september 2008 lå rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud på 52,7 procent og for gentagne aktiveringstilbud på 62,1 procent. Som ved rettidighedsmålingerne for dagpengemodtagerne skal det bemærkes, at også rettidighedsmålingerne vedrørende første og gentaget aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere er baseret på få personer. Det betyder, at ganske få personer kan påvirke de procentvise udsving meget. PERSONER PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET Udsatte grupper på arbejdsmarkedet er stadig i fokus Den særlige indsats for målgruppen under En ny chance til alle sluttede pr. 1. juli Selvom denne særlige indsats er sluttet er det naturligvis vigtigt, at jobcentrene fortsat har 14 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 fokus på målgruppen. Beskæftigelsesregion Nordjylland har derfor besluttet, at der fortsat skal sættes fokus på udsatte grupper på arbejdsmarkedet i opfølgningen. I det følgende afsnit vil der derfor blive sat fokus på personer på kanten af arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet er defineret som, personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden i mindst 3 år. Personer, der har modtaget en overførselsindkomst i form af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse i mindst 80 procent af tiden i hvert af de 3 seneste år eller mere indgår i gruppen. Definitionen af målgruppen betyder, at det ikke er muligt at følge op på gruppen på månedsbasis men alene på årsbasis eller som rullende år, det vil sige 4 fortløbende kvartaler. I denne opfølgningsrapport tages der derfor udgangspunkt i det rullende år 3.kvartal kvartal I perioden 3.kv kv.2008 var der i alt personer på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet er faldet fra personer til personer sammenlignet med samme periode et år tidligere. Et fald på 18 procent. Der er stor forskel på udviklingen i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet i de nordjyske jobcentre hvilket fremgår af nedenstående figur. Faldet varierer fra et fald på 15 procent i Jobcenter Hjørring til et fald på hele 29 procent i Jobcenter Jammerbugt. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 3.kv.07-2.kv.08 i forhold til 3.kv kv.07. 0% -5% -10% Procent -15% -20% -25% -30% -35% DK NJL Aalborg Brønderslev Frederiks hav n/læ Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthim merland Udv ikling (pct.) -17% -18% -16% -18% -21% -15% -29% -22% -23% -26% -13% -17% Som nævnt har personer på kanten af arbejdsmarkedet stået udenfor arbejdsmarkedet i 80 procent af tiden i mindst 3 år. I den følgende figur ses den relative fordeling på varighed i de nordjyske jobcentre, Nordjylland og i landet som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 15

18 100% Personer på kanten af arbejdsmarkedet, relativ fordeling på varighed, 3.kv kv.08 80% Procent 60% 40% 20% 0% DK NJL Aalborg Brønderslev Frederiks havn/læ Jammerb Mariagerfjord Hjørring ugt Morsø Rebild Thisted Vesthim merland På kanten i 6 år eller mere 54% 48% 53% 50% 50% 43% 31% 49% 49% 45% 38% 43% På kanten i 5 år 11% 12% 12% 11% 13% 12% 15% 11% 12% 11% 14% 12% På kanten i 4 år 14% 15% 14% 15% 14% 18% 22% 15% 15% 16% 18% 15% På kanten i 3 år 21% 24% 21% 24% 23% 26% 32% 25% 25% 29% 31% 30% I Nordjylland har 48 procent af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, stået uden for arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Der er altså med andre ord tale om en gruppe af borgere, der er meget langt væk fra arbejdsmarkedet. På landsplan er andelen 54 procent. Andelen varierer i de nordjyske jobcentre fra 31 procent i Jobcenter Jammerbugt til 53 procent i Jobcenter Aalborg. Fordelt på ydelsestyper ses, at 12 procent af målgruppen i Nordjylland er dagpengemodtagere, 56 procent er kontant- eller starthjælpsmodtagere, 12 procent er sygedagpengemodtagere og 20 procent er på en anden ydelse. Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på ydelse -3kv07-2kv08 100% 80% Procent 60% 40% 20% 0% DK NJL Aalb Brsl Frh Hj Jbugt Mafj Mors Reb Thi Vhim Andre ydelser 18% 20% 15% 25% 18% 24% 30% 24% 25% 26% 34% 29% Sygedagpenge 8% 12% 10% 11% 15% 15% 18% 8% 7% 10% 7% 11% Kontanthjælp inkl. Starthjælp 67% 56% 63% 54% 53% 49% 31% 59% 62% 48% 54% 51% A-dagpenge 7% 12% 12% 10% 14% 12% 21% 10% 7% 16% 5% 9% Andelen af dagpengemodtagere i målgruppen er høj i Nordjylland sammenlignet med landet som helhed. I Nordjylland udgør dagpengemodtagerne 12 procent af målgruppen mod 7 procent på landsplan. I 8 ud af de 10 nordjyske jobcentre udgør dagpengemodtagerne end højere andel af personerne på kanten af arbejdsmarkedet end på landsplan. Andelen af dagpengemodtagerne varierer fra 5 procent i Thisted til 21 procent i Jammerbugt. Mens andelen af dagpengemodtagere ligger relativt højt i Nordjylland, så ligger andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere til gengæld under niveauet på landsplan. I Nordjylland er 56 procent af målgruppen kontant- eller starthjælpsmodtagere, mens dette gør sig gælden- 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 de for 67 procent af målgruppen på landsplan. I de nordjyske jobcentre spænder andelen fra 31 procent i Jobcenter Jammerbugt til 63 procent i Jobcenter Aalborg. Endelig skal det fremhæves, at andelen af sygedagpengemodtagere i målgruppen i Nordjylland også ligger væsentligt over niveauet på landsplan. I Nordjylland udgør sygedagpengemodtagerne 12 procent af målgruppen mod 8 procent på landsplan. Det varierer i Nordjylland fra en andel på 7 procent i Mors og Thisted til 18 procent i Jobcenter Jammerbugt. Overordnet set er der i Nordjylland som helhed en udfordring i at nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Her er det en særlig udfordring at nedbringe antallet af dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i målgruppen, ligesom det er en udfordring at nedbringe antallet af personer i målgruppen, der har stået udenfor arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 3. kvartal 2008 for Nordjylland 17

20 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Anne Birk, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Viden om sygefravær Færre på førtidspension? Udbud af arbejdskraft den demografiske udvikling Kompetenceudfordringer i Nordjylland

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Beskæftigelsespolitiske udfordringer 2009 - en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Marts 2008 2 Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland har offentliggjort

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere