OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 TEMA: Beskæftigelsesministeriets mål Personer på permanent offentlig forsørgelse...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...16 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...21 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. Det er fra 3. kvartal søgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. I denne opfølgningsrapport er der således særlig fokus på udviklingen i de permanente forsørgelsesordninger. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Hvis der er særlige udfordringer i jobcenteret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jammerbugt Kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune: I december modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,5 % af befolkningen i Jammerbugt Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,8% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Jammerbugt er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 0,7% på et år. I Nordjylland er der i samme periode sket et fald på 2,8%. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Jammerbugt dec-11 dec-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 948 3, ,7-3,8% 3,5-9,9% Kontanthjælp i alt 648 2, ,1 16,8% 3,4 6,2% Kontanthjælp match , ,9 44,7% 0,8 2,3% Kontanthjælp match , ,8 40,2% 1,8 16,5% Kontanthjælp match ,2 77 0,3 37,5% 0,8-2,7% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog , ,5-4,2% 0,2 8,8% Revalidering 106 0, ,6 34,0% 0,3-7,7% Forrevalidering 11 0,0 25 0,1 127,3% 0,1 2,8% Sygedagpenge 686 2, ,2-20,3% 2,3-15,2% Ledighedsydelse 127 0, ,4-12,6% 0,5-12,2% Fleksjob 448 1, ,9 3,6% 1,7 4,2% Førtidspension , ,5-1,0% 7,0 1,1% I alt , ,5-0,7% 18,8-2,8% I alt (uden førtidspension) , ,0-0,5% 11,8-4,9% Efterløn , ,3-8,1% 3,5-8,5% Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: I december modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,5 % af befolkningen i Jammerbugt Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,8% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Jammerbugt er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 0,7% på et år. I Nordjylland er der i samme periode sket et fald på 2,8%. Faldet i Jammerbugt sker som følge af et fald i antallet af dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Udviklingen i Jammerbugt adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved, at der er sket en stor stigning i brugen af revalidering og et fald i antallet af førtidspensionister. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Ledige skal hurtigt i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Jammerbugts resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplanen for Jobcenter Jammerbugt fremgår, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 700 fuldtidspersoner. I december var der 751 personer i arbejdskraftreserven. Antallet af personer i arbejdskraftreserven er status quo i forhold til december I december var 57% af de ledighedsberørte i Jammerbugt Kommune berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Her var 56% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere og 63% af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven i Jammerbugt er status quo fra december 2011 til december. For dagpengemodtagere er der sket et fald på 8%, svarende til et fald på 50 personer, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 53%, svarende til 50 personer. 1 Arbejdskraftreserven består af jobklare dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 5

6 Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December December. Jammerbugt Antal Dec 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jammerbugt Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Jammerbugt Beskæftigelsesregionens analyser: Af beskæftigelsesplanen for Jobcenter Jammerbugt fremgår, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 700 fuldtidspersoner. I december var der 751 personer i arbejdskraftreserven. Antallet af personer i arbejdskraftreserven er status quo i forhold til december Antallet af personer i arbejdskraftreserven har imidlertid været lavere i løbet af perioden. I oktober var der således 627 personer i arbejdskraftreserven. Fra oktober har antallet af personer i arbejdskraftreserven imidlertid været stigende. 6

7 Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: w w w.jobindsats.dk Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn I alt 57% 65% 54% 56% 64% 69% 65% 64% 60% 64% 60% 56% 58% 61% 67% A-dagpenge 56% 63% 52% 55% 63% 66% 66% 62% 60% 65% 59% 53% 59% 60% 65% Kontanthjælp 63% 71% 64% 62% 73% 76% 64% 75% 64% 61% 64% 69% 56% 67% 71% Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Ves thimmerland Ærø NJ DK Beskæftigelsesregionens analyse: I december var 57% af de ledighedsberørte i Jammerbugt Kommune berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Her var 56% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere og 63% af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. I Nordjylland var 60% af dagpengemodtagerne og 67% af kontanthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven. 7

8 Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December December. 60% 50% 40% 30% Procent 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Kilde: w w w.jobindsats.dk Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn I alt 0% -4% 1% -16% -5% -1% -7% -4% -16% -13% -13% -10% 41% -7% -1% A-dagpenge -8% -8% -2% -21% -8% -7% -11% -10% -12% -14% -12% -14% 43% -10% -4% Kontanthjælp 53% 11% 23% 18% 9% 14% 25% 38% -34% -8% -14% 6% 27% 5% 12% Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Ves thimmerland Ærø NJ DK Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på personer. December 2011 til december Jammer-bugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn Hals-næs Kerteminde Middel-fart Morsø Nord-fyns Tønder Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: Beskæftigelsesregionens analyser: Arbejdskraftreserven i Jammerbugt er status quo fra december 2011 til december. For dagpengemodtagere er der sket et fald på 8%, svarende til et fald på 50 personer, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 53%, svarende til 50 personer. Udviklingen i Jammerbugt adskiller sig fra udviklingen i flertallet af de sammenlignelige jobcentre ved, at der er sket en meget kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Det er den største relative stigning sammenlignet med jobcentre i klyngen. I Nordjylland ses et samlet fald i arbejdskraftreserven på 7%. Her falder antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven med 10%, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 5%. 8

9 TEMA: Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Målet opgøres: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jammerbugt Kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses 155 i december. I december lå tilgangen til de permanente ydelser på 142 personer. Jobcenteret har således nået målsætningen fra Beskæftigelsesplan. Tilgangen er faldet fra 193 personer i december 2011 til 142 personer i december. Et fald på 26% på 1 år. Udviklingen dækker over et fald i tilgangen til fleksjobordningen på 14%, svarende til et fald på 9 personer, og et fald på 33% i tilgangen til førtidspension, svarende til et fald på 42 personer. I Jammerbugt er antallet af fuldtidspersoner, der modtager en permanent offentlig forsørgelse faldet med 2%, svarende til et fald på 20 personer. I de seneste 12 måneder er 33% af de personer, der er tilgået de permanente ydelser i Jammerbugt Kommune under 40 år. Fordelt på forsørgelsesordningerne ses, at 30% af tilgangen til fleksjobordningen kommer fra personer under 40 år, mens hele 35% af tilgangen til førtidspensionsordningen kommer fra personer under 40 år. I december er 20% af de personer, der modtager en permanent forsørgelsesydelse i Jammerbugt Kommune under 40 år. I december modtog 7,5% af befolkningen i Jammerbugt Kommune førtidspension. Det er lavere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 8% af befolkningen er førtidspensionister. 9

10 Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December December. Jammerbugt Antal Dec 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jammerbugt Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Jammerbugt Beskæftigelsesregionens analyse: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses 155 i december. I december lå tilgangen til de permanente ydelser på 142 personer. Jobcenteret har således nået målsætningen fra Beskæftigelsesplan. Tilgangen til de permanente ydelser har imidlertid været væsentligt højere. Tilgangen toppede med 229 personer i maj. Herefter er tilgangen reduceret kraftigt. Tilgangen er faldet fra 193 personer i december 2011 til 142 personer i december. Et fald på 26% på 1 år. 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. En person kan kun tilgå permanente offentlige forsørgelsesydelser én gang i målingen og tælles kun med første gang, personen tilgår en af de permanente forsørgelsesydelser. Hvis personen fx modtager ledighedsydelse i januar 2008 og senere i marts 2009 får bevilliget førtidspension, vil personen kun indgå i opgørelsen som tilgået ledighedsydelse. 10

11 Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. December 2011 til December 100% 80% 60% 40% Procent 20% 0% -20% -40% -60% -80% Jammerbugt Mors ø Assens Billund Brønderslev Midtfyn Faaborg- Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Ves thim - merland Ærø NJ DK I alt -26% -39% 12% -5% -7% 2% -40% -36% -7% 6% 52% 20% -44% -1% -16% Fleksjob og ledighedsydelse -14% -42% 22% -6% 24% 31% -46% 44% 0% 10% 125% 8% 0% -5,3% -17% Førtidspension -33% -37% 6% -4% -13% -9% -35% -53% -13% 4% 46% 26% -48% 1% -15% Kilde: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. December 2011 til december. Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn Hals-næs Morsø Tønder Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: Fra december 2011 til december er tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser faldet med 26% i Jammerbugt, svarende til 51 personer. Udviklingen dækker over et fald i tilgangen til fleksjobordningen på 14%, svarende til et fald på 9 personer, og et fald på 33% i tilgangen til førtidspension, svarende til et fald på 42 personer. I Nordjylland er tilgangen til de permanente ydelser i samme periode faldet med 1%. Her er tilgangen til fleksjobordningen faldet med 5,3%, mens tilgangen til førtidspensionsordningen er steget med 1%. 11

12 Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. December December. 8% 6% 4% 2% Procent 0% -2% Kilde: -4% -6% -8% Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn I alt -1% -2% 1% 1% 0% -5% -1% -5% -1% -1% 0% 3% -2% 1% -1% Fleksjob og ledighedsydelse -0,2% -2% 1% 2% -1% -5% 3% -3% 5% 0% 2% -3% 7% 0,1% 0,0% Førtidspension -1% -2% 1% 1% 0% -5% -3% -5% -2% -1% 0% 5% -3% 1% -1% Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Ves thim - merland Ærø NJ DK Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Antal fuldtidspersoner. December december Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtfyn Halsnæs Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: I Jammerbugt er antallet af fuldtidspersoner, der modtager en permanent offentlig forsørgelse faldet med 2%, svarende til et fald på 20 personer. Fordelt på ydelserne ses et fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager fleksjob og ledighedsydelse på 0,2%, svarende til et fald på 1 person, og et fald i antallet af fuldtidsførtidspensionister på 1%, svarende til et fald på 19 personer. I Nordjylland er der en stigning i antallet af fuldtidspersoner på 1%, en stigningen i antallet af fuldtidspersoner i fleksjobordningen på 0,1% og en stigning i førtidspensionsordningen på 1%. 12

13 Personer under 40 år Tilgang: Andel under 40 årige, der er tilgået de permanente ydelser i det seneste år. December Procent Kilde: w w w.jobindsats.dk Jammerbu gt Assens Billund Brøndersl ev Faaborg- Midtfyn Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension Halsnæs Kertemind e Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimm erland Ærø Bestand: Andel under 40 årige, der modtager en permanent ydelse. August Procent Kilde: 0 Jammerbu gt Assens Billund Brøndersl ev Faaborg- Midtf yn Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension Halsnæs Kertemind e Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimm erland Ærø Beskæftigelsesregionens analyse: I de seneste 12 måneder er 33% af de personer, der er tilgået de permanente ydelser i Jammerbugt Kommune under 40 år. Fordelt på forsørgelsesordningerne ses, at 30% af tilgangen til fleksjobordningen kommer fra personer under 40 år, mens hele 35% af tilgangen til førtidspensionsordningen kommer fra personer under 40 år. I december er 20% af de personer, der modtager en permanent forsørgelsesydelse i Jammerbugt Kommune under 40 år. Det gør sig gældende for 20% af personerne i fleksjobordningen og 19% af førtidspensionisterne. 13

14 Med den nye fleksjob- og førtidspensionsreform er der fra 1.januar 2013 lagt op til, at der ikke tilkendes førtidspension til unge under 40 år medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne via et ressourceforløb. 14

15 Andel af befolkningen, der modtager førtidspension Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). December. 12,0 10,0 Morsø; 10,5 Andel 8,0 Assens; 7,6 Jammerbugt; 7,5 6,0 Gnst af klynge = 8,0 Billund; 7,8 Brønderslev; 7,2 Faaborg-Midtfyn; 8,7 Middelfart; 7,6 Halsnæs; 7 Kerteminde; 6,7 Nordfyns; 8 Tønder; 8,3 Ærø; 8,8 Vesthimmerland; 8,3 NJ; 7 DK; 6,6 4,0 2,0 0,0 Kilde: w w w.jobindsats.dk Beskæftigelsesregionens analyse: I december modtog 7,5% af befolkningen i Jammerbugt Kommune førtidspension. Det er lavere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 8% af befolkningen er førtidspensionister. Andelen af befolkningen, der modtager førtidspension er højere i Jammerbugt end i regionen som helhed. I Nordjylland modtager 7% af befolkningen førtidspension. 15

16 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jammerbugt Kommunes resultater vedrørende mål 3 Af beskæftigelsesplan fremgår, at antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse skal begrænses til 600 personer i december. I december var der 793 unge under 30 år, der modtog offentlig forsørgelse. Fra december 2011 til december er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Jammerbugt samlet set steget med 66 personer, svarende til en stigning på 9%. I Nordjylland er antallet af unge modtagere af forsørgelsesydelser faldet med 1%. Antallet af unge jobklare og indsatsklare, der modtager en forsørgelsesydelse har været stigende gennem. Det sker bl.a. som følge af ommatchninger. I december udgjorde indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 25% af ungegruppen. Sammenlignet med jobcentrene i klyngen har Jammerbugt den største faktiske stigning i antallet af unge, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Jammerbugt har som det eneste jobcentre stigninger i alle grupper af unge forsørgede. 16

17 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December December. Jammerbugt Antal Dec 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jammerbugt Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Jammerbugt Beskæftigelsesregionens analyse viser: Af beskæftigelsesplan fremgår, at antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse skal begrænses til 600 personer i december. I december var der 793 unge under 30 år, der modtog offentlig forsørgelse. I perioden december 2011 til december er antallet af unge under 30 år, der modtager en forsørgelsesydelse steget fra 728 til 793 fuldtidsbruttoledige. 17

18 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt førtidspension m.fl.. Jammerbugt. December December Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Dec 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Førtidspension m.fl Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beskæftigelsesregionens analyse: I december modtog 314 jobklare, 261 indsatsklare og 37 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Jammerbugt Kommune. Derudover var 181 unge modtagere af andre ydelser. Antallet af unge jobklare og indsatsklare, der modtager en forsørgelsesydelse har været stigende gennem. Det sker bl.a. som følge af ommatchninger. 18

19 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Jammerbugt dec-11 dec-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % -5% Kontanthjælp % 3% Heraf match % -4% Heraf match % 13% Heraf match % -7% Øvrige % 64% Revalidering % -6% Forrevalidering % -8% Sygedagpenge % -17% Fleksjob % 6% Ledighedsydelse % -6% Førtidspension % 9% I alt % -1% Kilde: Tabellen viser: Fra december 2011 til december er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Jammerbugt samlet set steget med 66 personer, svarende til en stigning på 9%. I Nordjylland er antallet af unge modtagere af forsørgelsesydelser faldet med 1%. Tabellen viser, at der er stigninger i samtlige forsørgelsesydelser, bortset fra sygedagpenge og fleksjob. Her ses store faktiske stigninger i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2. Det sker blandt andet som følge af ommatchning af kontanthjælpsmodtagerne. I december udgjorde indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 25% af ungegruppen. 19

20 Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. December December 30% 20% 10% 0% Procent -10% -20% -30% -40% -50% Jammerbugslev Assens Billund Brønder- Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt 9% 4% 11% -5% -8% -5% 0% 2% -10% 0% 5% -1% -4% -1% 0% A-dagpenge 9% -8% 6% -19% -14% -14% -11% -8% -4% 3% 21% -15% 22% -5% -1% Kontanthj. 11% 18% 21% 1% -2% 3% 17% 22% -10% 5% 11% 5% 10% 3% 7% Førtidspension 10% -1% 5% 11% -5% -1% -6% -10% -11% -1% -6% 15% -25% 9% 1% Øvrige 1% -17% -3% -13% -18% -25% -18% -16% -14% -22% -19% -17% -38% -12% -18% Kilde: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, opgjort på antal personer. Juni 2011-juni Jammer-bugt Assens Billund Brønder-slev Faaborg- Midtfyn Halsnæs Morsø Tønder Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthj Førtidspension Øvrige Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: Fra december 2011 til december er antallet af fuldtidsledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Jammerbugt steget med 9%, svarende til en stigning på 65 personer. Sammenlignet med jobcentrene i klyngen har Jammerbugt den største faktiske stigning i antallet af unge, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Jammerbugt har som det eneste jobcentre stigninger i alle grupper af unge forsørgede. 20

21 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Målet opgøres: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jammerbugts resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan fremgår, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 191 fuldtidsbruttoledige, dvs. fuldtidspersoner i ledighed og aktivering, i december. I december modtog 256 fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund en offentlig ydelse i Jammerbugt Kommune. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser er steget med 10% fra december 2011 til december i Jammerbugt. 21

22 1: Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen December December. Jammerbugt Antal Dec 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jammerbugt Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Jammerbugt Beskæftigelsesregionens analyse: Af beskæftigelsesplan fremgår, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 191 fuldtidsbruttoledige, dvs. fuldtidspersoner i ledighed og aktivering, i december. I december modtog 256 fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund en offentlig ydelse i Jammerbugt Kommune. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, der modtager offentlig forsørgelse er steget fra 232 fuldtidspersoner i december 2011 til 256 i december. 22

23 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Jammerbugt dec-11 dec-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % 4% Kontanthjælp % 13% Heraf match % 25% Heraf match % 44% Heraf match % 4% Øvrige ikke matchede % -83% Revalidering % -11% Forrevalidering % 8% Sygedagpenge % -13% Fleksjob % -4% Ledighedsydelse % -10% Førtidspension % 8% I alt % 7% Beskæftigelsesregionens analyse: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser er steget med 10% fra december 2011 til december i Jammerbugt. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 7%. Stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer, der modtager en forsørgelsesydelse stammer fra en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. 23

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere