Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer"

Transkript

1

2 iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem overholder alle vigtige krav og andre relevante betingelser i direktiv 1999/5/EU. Copyright 2010 Electronics Line 3000 Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. -2-

3 Oversigt Funktion Tast Yderligere information TILKOBLING ELLER ELLER Hvis en-tast-tilkobling er blevet deaktiveret i styresystemet, skal du indtaste din brugerkode ved tilkobling. Fabriksmasterkoden er FULD DEL PERIMETER STRAKS TILK. FRAKOBLE PANIK ALARM BRAND ALARM TRYGHEDS ALARM -3- MENU- TILSTAND TJEK PROBLEM- FORHOLD SLÅ HA/PGM ENHED TIL SLÅ HA/PGM ENHED FRA SERVICE KALD [BRUGER KODE] Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på derefter [BRUGER KODE] Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer derefter [HA ENHED #] derefter [HA ENHED #] derefter Straks tilkobling annullerer indgangsforsinkelsen efter Del- eller Perimetertilkobling. Denne funktion kan aktiveres af din installatør. Hvis du indtaster din brugerkode, vil det også slå lyden fra sirenen i tilfælde af, at alarmen går. Tryk på disse taster samtidigt og hold dem nede for at starte alarmen. Brug menunavigationstasterne (/) indtil den ønskede funktion viser sig, tryk så på. Alternativt indtast genvejen (fx. 21 for Udkobling zoner). Ved at trykke på slås lyden fra alle problemtoner, som måtte komme fra systemet. Indtast HA-modulnumrene med to cifre (fx. 03, eller 30 for PGM). Hold denne tast nede, indtil Serviceopkald ringer vises. Din installatør programmerer nummeret, der bruges til serviceopkald. FEM HURTIGOP- KALDSNUMRE Tryk på denne tast, tryk derefter på hurtigkaldsknappen og hold den nede. Numrene 1 til 5 kan programmeres ved hjælp af Masteradgang i menuen telefon # [5,2-5,6]. GLOBAL DØRKLOKKE OPTAG BESKED AFSPIL BESKED derefter derefter derefter Brug menunavigationstasterne (/) til at vælge aktivér eller deaktivér, tryk derefter på. Når du har indtalt en besked, vises "Besked venter", indtil beskeden er afspillet. Beskedcenter er en valgfri funktion, som er inkluderet i nogle versioner af iconnect Control System.

4 Telekontrolkommandoer Funktion Tast Funktion Tast 2-VEJS AUDIO FULD TILKOBLET FRAKOBLE SIRENE ANNUL. HA ENHED XX ON * derefter FORLÆNG KALD HA ENHED XX OFF* derefter AFBRYD derefter * for PGM XX=30-4-

5 Indholdsfortegnelse Oversigt : Komponenter i sikkerhedssystemet : Systemovervågning : Hjem automation : Selvovervågning : Telekontrol : Talebesked : Web-adgang...8 Kapitel 2: Brugerinterface : Frontpanel (LCD-konfiguration) : Frontpanel (LED-konfiguration) Alarmernes tonemønstre : LCD-tastatur : Fjernbetjeninger : Trådløs terminal...14 Kapitel 3: Til- og frakobling : Tilkobling af systemet : Frakobling af systemet : Indikation af tilkoblingsstatus : Indikation af systemstatus : Systemlyd : Fjerntilkobling/-frakobling via SMS : Fjerntilkobling/-frakobling via telefonen...20 Kapitel 4: Web-adgang : Sådan logger du ind : Til- og frakobling via webapplikationen : Automation : Video : Min konto : Hændelsesloggens historik...22 Kapitel 5: Panikalarmer : Tastaturalarmer : Fjernbetjent panikalarm : Trådløs terminal panikalarm...23 Kapitel 6: Hjem automation og PGM : Tastaturstyring : Styring med fjernbetjening : Telefonstyring : SMS-kontrol : Tidsskema (ikke relevant for PGM)...25 Kapitel 7: Telekontrol : Opkald til hjemmet : Serviceopkald : To-vejs audio efter en alarm : To-vejs audio følg mig : Tilstanden Simplex...29 Kapitel 8: Avanceret systembetjening : Annullér rapport : Zoneudkobling/zone ej udkoblet : Brugerkoder : Følg mig og fem ekstra hurtigkald-numre : Hændelseslog : Servicemenu...34 Bilag A: Menustruktur...38 Bilag B: Ordforklaring

6 Kapitel 1: Introduktion og oversigt Denne brugermanual indeholder alt, hvad du har brug for at vide om dit iconnect sikkerhedssystem og giver dig en skridt-for-skridt instruktion til alle brugerfunktioner i systemet. Ud over de forklaringer, som du vil få af din installatør, opfordrer vi dig til at læse denne manual, så du kan få det fulde udbytte af funktionerne i dit system. Hav denne manual inden for rækkevidde, når du skal bruge systemet. Sikkerhedssystemet iconnect har mange funktioner, for at imødekomme det brede udvalg af applikationer. Denne manual beskriver alle disse funktioner, men det er sandsynligt, at der er valgmuligheder, som ikke er relevante for dit system. Kontakt din installatør, hvis du har spørgsmål til de funktioner, der er beskrevet i denne manual. 1.1: Komponenter i sikkerhedssystemet Dit sikkerhedssystem består af et kontrolsystem, forskellige detektorer og et antal valgfri, perifere enheder. Dette afsnit forklarer formålet med hver komponent i dit system. Kontrolsystem Kontrolsystemet er hjernen i systemet. Det kommunikerer med alle de enheder, der er tilsluttet systemet. I tilfælde af et indbrud, f.ex., sender en detektor et signal til kontrolsystemet for at indikere, at den har registreret bevægelse i området. Når signalet er modtaget, vil kontrolsystemet indrapportere alarmen til din overvågningsservice og aktivere en sirene. Detektorer Detektorer er de enheder, der beskytter dit hjem ved at advisere kontrolsystemet, når der er en brist i sikkerheden. Magnetkontakter beskytter dine døre og vinduer, imens bevægelsesdetektorer kan spore en ubuden gæst, der bevæger sig inden for synsfeltet. Dertil kan røgdetektorer installeres for at give en tidlig varsling i tilfælde af brand. Fjernbetjeninger Fjernbetjeninger er håndholdte sendere, der bruges til at betjene systemet. Forskellige fjernbetjeninger er tilgængelige, og de har en antal funktioner. Når systemet f.eks. skal til-/frakobles, kan den sende panikalarmer, og den har forskellige hjem-automationsfunktioner. Tastaturer Tastaturerne gør det muligt for dig at kommunikere med kontrolsystemet, så det udfører en række forskellige funktioner. Den primære funktion, du kan udføre med et tastatur, er at tilkoble systemet, når du forlader dit hjem, og frakoble det, når du kommer tilbage. Sirener Kontrolsystemet har en indbygget, intern sirene, og du kan også få en ekstern sirene installeret. Sirenerne lyder under bestemte alarmforhold for at advare dig og skræmme ubudne gæster væk. -6-

7 1.2: Systemovervågning Når en begivenhed finder sted i systemet, sender kontrolsystemet en besked til din overvågningsservice. Denne besked beskriver begivenheden præcist. Det gør det muligt for overvågningsservice at foretage den rette handling. Systemovervågning kan implementeres enten fra almindelig telefon eller mobil kommunikation. En detektor registrerer. Kontrolsystemet adviseres. Husk, at et sikkerhedssystem ikke kan forhindre nødsituationer. Dette system har kun til formål at advare dig i tilfælde af en nødsituation og må ikke erstatte en generel sikkerhedspraksis eller en livs- og indboforsikring. 1.3: Hjem automation Et valgfrit udvidelsesmodul kan give dig muligheden for at kontrollere op til 16 individuelle, elektroniske apparater eller lamper ved at bruge tastaturet på frontpanelet, trådløse tastaturer eller fjernbetjeninger. Dertil kan hvert apparat programmeres til at blive tændt og slukket automatisk i henhold til timere og systemets status. 1.4: Selvovervågning Ud over evnen til at rapportere til en overvågningsservice, kan systemet også sende dig og andre brugere notifikationer, når en begivenhed finder sted. Det kan være i form af en mundtlig besked, der afspilles over telefonen, eller, hvis dit system understøtter mobil kommunikation, kan du modtage information om systemets status via SMS. Hvis en alarm opstår på stedet, vil du blive informeret, uanset hvor du befinder dig i verden. SMS-kontrol Ved at bruge din mobiltelefon kan du også sende kommandoer til apparaterne, som kontrolleres af funktionen Hjem automation, ved at bruge SMS og modtage en bekræftelse, når kommandoen er modtaget. 1.5: Telekontrol iconnect har en række telekontrolfunktioner, som giver fjernadgang via telefonen. Disse funktioner inkluderer fjernadgang til til-/frakobling, HA on/off, PGM-udgang aktivering/ deaktivering, sireneaflysning og To-vejs audio via kontrolsystemets indbyggede mikrofon og højtaler -- se Kapitel 7: Telekontrol. Funktionen To-vejs audio giver dig mulighed for at få direkte kontakt til dit hjem i tilfælde af en alarm eller bare for at tjekke lokalerne, mens du er væk. 1.6: Talebesked En alarm går, og overvågningsservice får besked. Talebesked er en valgfri funktion, som, hvis den sluttes til under programmeringen, gør, at systemet afspiller korte beskeder, der angiver systemets status. -7-

8 1.7: Web-adgang Web-applikationen giver adgang til sikkerhedssystemet fra din internetbrowser. Via internettet kan du udføre en række opgaver som til-/frakobling, udkoble zoner samt styre brugerkoder og hjem-automation. Dertil kan du angive de kontaktpersoner, du ønsker skal adviseres (med eller sms), når udvalgte begivenheder finder sted. Applikationen gør det også muligt for dig at tjekke dit hjem når som helst, enten ved at se en liste over nylige begivenheder, eller ved at se video optaget af kameraer, der er installeret på stedet. For yderligere information, se Kapitel 4: Web-adgang -8-

9 Kapitel 2: Brugerinterface Der er flere betjeningsmuligheder i systemet. Ud over tastaturet på frontpanelet kan dit system også indeholde en række perifere enheder, såsom tastaturer og fjernbetjeninger. Dette kapitel giver en kort introduktion til hver af disse enheder, som du kan bruge til at betjene systemet. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med disse enheder, inden du læser de følgende kapitler, som beskriver betjeningen af systemet mere detaljeret. Frontpanelet er det primære brugerinterface, som giver dig alle de funktioner, du har brug for til at betjene sikkerhedssystemet. iconnect GPRS Kontrolsystem fås i to frontpanel-konfigurationer: LCD og LED. 2.1: Frontpanel (LCD-konfiguration) LCD-frontpanelets display og LED informerer dig om systemets tilkoblingsstatus, strømsvigt og systemproblemer. Det alfanumeriske tastatur giver dig mulighed for at indtaste din brugerkode, så du kan koble anlægget til eller fra og slukke sirenen i tilfælde af alarm. -9- Systemstatusindikatorer LCDdisplay Tilkoblingstaster Menutaster Alfanumerisk tastatur Hjem automationstaster Tilkoblingstaster Systemet har tre tilkoblingstaster: Fuld, Del og Perimeter. Disse taster tilkobler systemet ved at bruge en af de tre tilkoblingsmetoder. En-tast-tilkobling er en mulighed, som programmeres af din installatør. Hvis denne mulighed er slået fra, skal du indtaste en brugerkode, når du tilkobler systemet. Knap til serviceopkald Knappen til serviceopkald gør dig i stand til at komme i kontakt med overvågningsservice og tale med en operatør. For at foretage et serviceopkald, tryk på pil op-tasten og derefter på knappen til serviceopkald (0), hold den nede et par sekunder. Pil op Service -opkald

10 Optagelse af talebesked og afspilning LCD-frontpanelet giver dig mulighed for at indtale en kort besked, der kan afspilles senere af en anden bruger -- se 8.6: Servicemenu, Beskedcenter. Hjem automations- og PGM On/Off-taster Ved at trykke på en af hjem-automationstasterne efterfulgt af numrene (01-16 eller 30 til PGM) kan du kontrollere lamper og apparater i dit hjem, aktivere og deaktivere PGM-udgangen. Ved at trykke på begge hjem-automationstasterne samtidigt starter man en SOS panikalarm. ON OFF Systemstatus LED'er Systemstatus-indikatorerne giver vigtig information om systemets status såsom til-/ frakobling, alarm og strømsvigt. Hvis OK LED er... Off On - grøn Blinkende grøn On - gul Blinkende gul (langsom) Blinkende gul (hurtig) Skiftende On/Off - gul Betyder det... Både strøm- og batteriforsyning er afbrudt. Systemets strømstatus er OK, og der er ingen systemproblemer. Åben zone. Tjek at vinduer og døre er lukkede, og at detektorerne ikke har opdaget bevægelse inden for det beskyttede område). Systemproblemer. Batteriniveauet er lavt på kontrolsystem eller sendere. Strømtab. Systemproblemer sammen med strømtab/lavt batteriniveau. Hvis Tilkoblinsstatus Betyder det... LED er Off On - grøn Blinkende rød Systemet er frakoblet. Systemet er koblet til. Der er opstået en alarm. Alarmindikationen nulstilles næste gang du tilkobler systemet eller gennemser den tilhørende begivenhed i hændelsesloggen. Alarmindikationen vises ikke efter en lydløs panikalarm. Indikation af Systemproblem Hvis systemet opdager et problem, bliver teksten "Systemproblem" vist på displayet. For at identificere problemet kan du rulle gennem problemlisten ved at trykke på. Når du ruller ned ad problemlisten, slår det samtidig lyden fra den problemlyd, der måtte lyde, hvis systemet er programmeret til at starte disse. Når problemet er løst, vil det forsvinde fra listen Systemproblemer. For yderligere information om systembeskeder, se 3.3: Indikation af tilkoblingsstatus og 3.4: Indikation af systemstatus. -10-

11 2.2: Frontpanel (LED-konfiguration) Som navnet antyder, bruger LED-frontpanelet kun LED til at informere dig om kontrolsystemets status. Udover LED for System status (OK og "!") er der tre LED for Tilkoblingsstatus: fuld, del og perimeter. Tastaturet med de tre knapper giver dig mulighed for at foretage serviceopkald, indtale og afspille lydbeskeder og aktivere SOS panikalarmen. Tilkoblingsstatus -LED'er System status LED'er Knap til serviceopkald Knap til afspilning af besked Knap til optagelse af besked Knap til serviceopkald Knappen til serviceopkald gør dig i stand til at komme i kontakt med overvågningsservice og tale med en operatør. Tryk og hold knappen nede i nogle sekunder for at foretage et serviceopkald. Optagelse af talebesked og afspilning Ved at bruge knapperne Afspil besked og Optag besked på LEDdækslet kan du indtale en kort besked, som kan afspilles senere af en anden bruger. Når der er en ny besked, vil knappen Afspil besked blinke hurtigt. For at afspille en besked, tryk på knappen Afspil besked. For at optage en besked, tryk på knappen Optag besked, indtal din besked og tryk så på knappen Optag besked igen for at standse optagelsen. Beskeden afspilles og gemmes. Besked Afspil Optag besked Serviceopkald Under optagelsen lyser knappen Optag besked. Når du har 5 sekunder tilbage af de 20 sekunder, vil knapperne Optag besked og Serviceopkald blinke langsomt. -11-

12 Aktivering af SOS panikalarm Ved hjælp af LED-dækslet kan du aktivere en SOS panikalarm ved at trykke på knapperne Serviceopkald og Afspil besked samtidigt. Systemstatus- og tilkoblingsstatus-led'er Hvis OK LED er... Betyder det... Off Systemproblemer, der forhindrer systemet i at blive tilkoblet. Hvis "!" LED er tændt On Blinker Hvis "!" LED er Off On Blinkende (langsom) Blinkende (hurtig) Skiftende On/Off Tilkoblingsstatus-LED'er Hvis en Tilkoblingsstatus LED er Off Blinkende (rød) On (grøn) Alle tre Tilkoblingsstatus LED blinker Systemet er klar til tilkobling. Åben zone. Tjek at vinduer og døre er lukkede, og at detektorerne ikke har opdaget bevægelse inden for det beskyttede område. Betyder det... Systemets strømstatus er OK, og der er ingen problemer. Systemproblemer. Batteriniveauet er lavt på kontrolsystem eller sendere. Strømtab. Systemproblemer sammen med strømtab/lavt batteriniveau. Betyder det Alarmernes tonemønstre Denne tilkoblingsmetode er ikke aktiv. Hvis alle de tre LED er slukket, er systemet frakoblet. Udgangs- eller indgangsforsinkelsen for denne tilkobling tæller ned. Systemet tilkobles ved hjælp af den tilkoblingsmetode, der er vist med denne LED. Der er opstået en alarm. Alarmindikationen nulstilles næste gang du tilkobler systemet eller gennemser den tilhørende begivenhed i hændelsesloggen. Følgende tabel viser nogle forskellige alarmer, som kontrolsystemet anvender. Alarm Indbrud Brand Gas Tryghed Vand Miljø Beskrivelse af alarmernes tonemønstre ON (konstant) ON - ON - ON, 1,5 sekunds pause, ON - ON ON... ON - ON - ON - ON (korte afbrydelser), 5 sekunders pause, ON - ON ON - ON... ON (konstant) - kun gældende for tryghedsalarm fra zone 4 hurtige toner lyder en gang pr. minut (samme som Problemlyd) 4 hurtige toner lyder en gang pr. minut (samme som Problemlyd) -12-

13 2.4: LCD-tastatur Ud over tastaturet på frontpanelet kan dit system have et eller flere LCD-tastaturer. LCDtastaturet ligner frontpanelet og mange af funktionerne er de samme. LCDdisplay Systemstatus- LED'er Menutaster Alfanumerisk tastatur Tilkoblings taster Menutaster 2.5: Fjernbetjeninger iconnect understøtter to typer af fjernbetjente sendere. Knappernes funktioner er vist nedenfor for hver fjernbetjening. Fuld tilkobling Frakobling Tryghedsalarm Perimetertilkobling eller Hjem automation/pgm Deltilkobling eller Hjem-automation/ PGM -13-

14 2.6: Trådløs terminal EL-2724 trådløs terminal er et intelligent to-vejs trådløst tastatur med stort LCD-display. Udover at fungere som en yderligere tilkoblingsstation, giver EL-2724 mulighed for at indtale memoer, kontrol over mere end 16 hjem-automationsenheder og funktionen panikalarm. Du kan til- og frakoble systemet ved hjælp af en Proxbrik (hvis understøttet). LCD-displayet på EL-2724 viser tilkoblingsstatus, strømstatus, alarmer og tiden. Systemet understøtter op til fire trådløse terminaler. Numerisk tastatur Det numeriske tastatur kan bruges til at til- eller frakoble systemet ved at indtaste en brugerkode. Tilkoblingstaster Tre tilkoblingstaster (Fuld, Del og Perimeter) giver dig mulighed for at tilkoble systemet med en af de tre tilkoblingsmetoder se Kapitel 3: Til- og frakobling. En-tast-tilkobling er en mulighed, som programmeres af din installatør. Hvis denne mulighed er slået fra, skal du indtaste en brugerkode, når du tilkobler systemet. Hjem-automation on/off taster Ved at trykke på en af hjem-automationstasterne efterfulgt af enhedsnummer (01-16) kan du kontrollere lamper og apparater i dit hjem. Annuller For at starte en panikalarm, tryk på begge hjem-automationstasterne samtidigt og hold dem nede Annuller-tasten nulstiller tastaturet i tilfælde af, at du er kommet til at taste forkert. Hvis du for eksempel taster forkert, når du er ved at indtaste din kode, vil systemet vente på, at du indtaster alle fire tal, før systemet beslutter sig for, om det er den forkerte kode. Når du trykker på knappen Annuller, vil tastaturet se bort fra, hvad du tidligere har tastet, og du kan begynde forfra. -14-

15 LED'er To status-led'er (OK og Hvis OK LED er Off On - grøn Blinkende gul (langsom) Blinkende gul (hurtig) Hvis Off On - grøn LED er Blinkende rød ) viser tilkoblings- og strømstatus for systemet: Betyder det... Systemet er frakoblet alle strømkilder. Tastaturet er tilsluttet strøm, og batteriniveauet er ikke lavt. Lokalt nødstrømsbatteriniveau er lavt. Strømtab på trådløs terminal. Betyder det... Systemet er frakoblet. Systemet er koblet til. Der er opstået en alarm. Alarmindikationen nulstilles, når systemet tilkobles ved hjælp af en af de tre tilkoblingsmetoder. Alarmindikationen vises ikke efter en lydløs panikalarm. Hvis begge LED'er... Blinker Betyder det... Du er ved at optage en besked. LCD-Display Følgende tabel beskriver den trådløse terminals LCD-display. IKON SYMBOL BESKRIVELSE Fuld tilkobling Systemet er fuldt tilkoblet. Fuld tilkobling er beregnet til situationer, hvor huset er tomt og hele systemet skal tilkobles 1. Deltilkobling Systemet er delvist tilkoblet. Deltilkobling er beregnet til situationer, hvor en bestemt del af huset er tilkoblet, mens en anden del af huset er i brug. Perimetertilkobling Systemet er perimetertilkoblet. Perimetertilkobling er beregnet til situationer, hvor beboerne er hjemme og eksempelvis døre og vinduer skal beskyttes. System frakoblet Ingen tilkoblingstilstande er aktive. Ikonet ændres, når kontrolsystemet er koblet til igen. Alarm SOS panikalarm Batteristatus Strømstatus Ur Alarmikonet blinker fra det øjeblik, en alarm opstår, til næste gang systemet tilkobles. Indikerer, at en SOS panikalarm er blevet aktiveret fra en panikzone (ofte en panikknap), et tastatur eller en fjernbetjening. Batteristatus for den trådløse terminal. Strømstatus for den trådløse terminal. Hvis ikonet er overstreget, betyder det strømtab (dvs. den trådløse terminal er frakoblet). Et ur med fire cifre. Bemærk: For yderligere oplysninger, se venligst brugermanualen for EL-2724 Trådløs terminal. 1 Ikonet viser alle tre tilkoblingstilstande, når de er tilkoblet fra terminalen. Hvis de er tilkoblet fra kontrolsystemet, viser ikonet altid fuld tilkobling. -15-

16 Kapitel 3: Til- og frakobling Tilkobling af systemet kan defineres som aktivering af systemet. Når systemet er tilkoblet, overvåger det de zoner, der beskyttes af detektorerne. Hvis en detektor opdager en ubuden gæst, vil systemet starte en alarm. Visse detektorer, som f.ex. en røgdetektor, er altid aktive, uanset systemets status. 3.1: Tilkobling af systemet Tre tilkoblingstilstande er tilgængelige: Fuld, Del og Perimeter. Disse tilstande gør dig i stand til at tilkoble dit system, så det er tilpasset forskellige situationer. Fuld tilkobling Fuld tilkobling aktiverer hele systemet. Denne tilkoblingsmetode bruges, når du forlader hjemmet og efterlader det tomt. Deltilkobling Denne tilkoblingsmetode giver dig mulighed for at tilkoble dele af dit hjem, imens du opholder dig i andre dele af hjemmet. Perimetertilkobling Perimetertilkobling giver dig mulighed for at aktivere perimeterzonerne (vinduerne og dørene i dit hjem), hvilket gør, at du frit kan bevæge dig rundt i det beskyttede område. Før du tilkobler systemet, skal du tjekke, at alle døre og vinduer er sikret, så systemet er klar til at blive tilkoblet. Hvis En-tast-tilkobling er slået fra i programmeringen, skal du indtaste din brugerkode, når du tilkobler systemet via et tastatur. EN Bemærk: For at leve op til kravene i standarden EN50131, skal den programmerede overvågningstid for de overvågede, trådløse detektorer være indstillet til 2 timer. EN Bemærk: Når standarden EN50131 er valgt, forhindres tilkobling i flere systemtilstande (se iconnect installationsmanualen for yderligere oplysninger): Problemer i alle kommunikationsmodulerne (PSTN/Ethercom/GSM/GPRS), der bruges til rapportering af hændelser; Zoneproblemer; Indgangs-/udgangsproblemer. Tilkobling via frontpanelet eller trådløs terminal Sådan tilkobler du systemet via frontpanelet eller et trådløst tastatur/trådløs terminal: Tryk på en af de tre tilkoblingstaster; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Hvis En-tast-tilkobling er slået fra i programmeringen, skal du indtaste din brugerkode, når du tilkobler systemet fra en trådløs terminal, eller sætte en tilmeldt proxbrik (hvis understøttet) ind imod proxbrik-læseren. -16-

17 Tilkobling via LCD-tastaturet Sådan får du fuld tilkobling via LCD-tastaturet: Tast FULD på tastaturet; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Sådan får du Del- eller Perimetertilkobling af systemet via LCD-tastaturet: 1. Tast DEL på tastaturet. 2. Brug menutasterne (/) til at vælge den ønskede tilkoblingsmetode. 3. Tryk på ; udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Hvis En-tast-tilkobling er slået fra i programmeringen, skal du indtaste din brugerkode, når du tilkobler systemet via et tastatur. Tilkobling med fjernbetjening Sådan tilkobler du systemet med fjernbetjeningen: Tryk på den relevante knap på din fjernbetjening (se 2.5: Fjernbetjeninger); udgangsforsinkelsen begynder at tælle ned. Ved slutningen af udgangsforsinkelsen er systemet tilkoblet. Tvungen tilkobling Tvungen tilkobling giver dig mulighed for at tilkoble, når systemet ikke er klar. For eksempel hvis en dør, der er beskyttet af en magnetkontakt, er åben, kan du tilkoble systemet på betingelse af, at døren lukkes ved slutningen af udgangsforsinkelsen. Er døren stadig åben efter udgangsforsinkelsen udløber, vil alarmen gå i gang. Tvungen tilkobling er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden tilvælges under programmeringen. Tvungen tilkobling kan aktiveres for udvalgte zoner eller for hele systemet. Strakstilkobling Strakstilkobling er en funktion, der giver dig mulighed for at aflyse udgangsforsinkelsen efter at have deltilkoblet systemet eller ved perimetertilkobling. For at denne funktion skal kunne bruges, skal den aktiveres af din installatør under programmeringen. Sådan foretager du en øjeblikkelig tilkobling af systemet. 1. Tjek at systemet er klar til at blive tilkoblet. 2. Tryk på del- eller perimetertilkoblingstasten på tastaturet og indtast din brugerkode, hvis en-tast-tilkobling er slået fra. 3. Tryk på og hold den nede på dit tastatur indtil beskeden Straks tilk., OK? vises. 4. Tryk på ; udgangsforsinkelsen for den nuværende tilkoblingsperiode er aflyst. Superviseret tilkobling Superviseret tilkobling er en valgfri funktion, der er beregnet til at overvåge aktivitet på indbrudsdetektorer, før du tilkobler systemet. Hvis superviseret tilkobling er tilvalgt i programmering, og systemet ikke har modtaget signal fra en detektor inden for et vist tidsrum, vil det ikke være alle tilkoblingsmetoder, der knytter sig til denne detektor, der er tilgængelige. Hvis det er tilfældet, tryk på for at tjekke, hvilken detektor, der er årsag til, at systemet melder ikke klar. -17-

18 For at gøre den krævede tilkoblingsmetode tilgængelig, skal du aktivere detektoren. Hvis det ikke hjælper at aktivere detektoren, kan der være et problem med detektoren. Du kan udkoble detektorens zone for at tillade, at systemet kan tilkobles, indtil problemet med detektoren er løst se 8.2: Zoneudkobling/zone ej udkoblet. 3.2: Frakobling af systemet Når du træder ind i huset, vil indgangsforsinkelsen begynde at tælle ned. Du skal frakoble systemet inden for indgangsforsinkelsestiden for at forhindre, at systemet starter en alarm. For at frakoble systemet bruges et tastatur: Indtast din brugerkode. Sådan frakobler du systemet med en fjernbetjening: Tryk på frakoblingstasten se 2.5: Fjernbetjeninger Sådan frakobler du systemet med en Proxbrik (hvis understøttet): Sæt en tilmeldt proxbrik ind imod proxbriklæseren på den trådløse terminal. Når proxbrikken er læst, vil tastaturet udsende en lyd - systemet er frakoblet. 3.3: Indikation af tilkoblingsstatus Systemets tilkoblingsstatus vises kun på frontpanelet. Den følgende tabel forklarer de forskellige beskrivelser af tilkoblingsstatus, som vises på LCD-displayet. FRAKOBLET 11:22:02 Dette FRAKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLET PERI TILKOBL. FULD TILKOBLER DEL TILKOBLER PERI. TILKOBLER DEL TILKOBLET IN PERI. TILKOBL. IN DEL TILKOBLER IN PERI. TILKOBL. IN betyder Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode. Systemet er i gang med at tilkoble (vises under udgangsforsinkelsen). Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode med en aktivering af funktionen Straks tilk. Systemet er i gang med at tilkoble med en aktivering af funktionen Straks tilk. Systemet kan være programmeret til at vise tilkoblingsstatus hele tiden, kun de første to minutter eller 30 sekunder efter, at du har til- eller frakoblet systemet, afhængig af systemets installatørprogrammerede konfiguration. -18-

19 3.4: Indikation af systemstatus Udover tilkoblingsstatus viser systemet andre statusmeddelelser på frontpanelets display. Følgende tabel beskriver almindelige statusmeddelelser, der kan forhindre dig i at tilkoble systemet. Dette ZONER I ALARM SAB. ALARM SYSTEM IKKE KLAR TAST. LÅST SYSTEM PROBLEMER betyder Zoner er blevet overskredet. Systemet er blevet saboteret. Systemet er ikke klar til tilkobling, tjek at alle døre og vinduer er lukkede. Der er gjort fem mislykkede forsøg på at indtaste en brugerkode, tastaturet er låst i 30 minutter. Hvis denne besked vises, er det stadig muligt at til-/frakoble systemet med en fjernbetjening. Tilkobling kan ske med et tastatur, hvis En-tast-tilkobling er aktiveret. Der er opstået problemer, tryk på for flere oplysninger. 3.5: Systemlyd Systemlyd er de klokker, som systemet anvender for at indikere indgangs-/udgangsforsinkelse, til- og frakobling, systemproblemer og så videre. Der er forskellige tilgængelige valgmuligheder, som bestemmer tonemønstret. Systemlyd kan afspilles enten via den eksterne, trådløse sirene eller kontrolpanelets indbyggede sirene. Følgende tabel er en oversigt over de lyde, som kontrolsystemet anvender. Status Lyde Beskrivelse Udgangsforsinkelse/ Indgangsforsinkelse Dørklokke Tilkobling 4 toner eller konstante toner. Tonerne bliver hurtigere, når der er 13 sekunder tilbage og endnu hurtigere, når der er 5 sekunder tilbage. 2-toners sekvens (ligesom en dørklokke - høj til lav). 3-tonet sekvens (lav til høj) lyder to gange Udgangs-/indgangsforsinkelsen tæller ned. Din installatør programmerer det antal toner, der lyder under hver forsinkelse. En detektor, som din installatør har programmeret til at kime, er blevet aktiveret se 8.6: Servicemenu, Global dørklokke. Systemet er tilkoblet ved brug af en af tilkoblingsmetoderne. Tilkoblingslyde er valgfri og programmeres af installatøren. Frakobling 3-tonet sekvens (høj til lav). Systemet er frakoblet. Frakoblingslyde er valgfri og programmeres af installatøren. Hjem automation Hurtig 2-tonet sekvens En automatisk enhed er blevet tændt eller slukket med et trådløst tastatur eller fjernbetjening. Den hørbare indikation programmeres af din installatør. Systemproblemer 4 hurtige toner lyder en gang i minuttet. Bemærk: Systemproblemlyde vil ikke kunne høres mellem kl og FULD TILKOBLER FORLAD INDEN 7 Der er opstået et problem, tryk på for yderligere oplysninger. For brandlyde findes der en programmerbar mulighed for at gentage lydene hver 3½ time, indtil problemet er løst. -19-

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere