BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015"

Transkript

1 Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 153,375 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 153,375 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. 2 Salg af komm. ejendomme (U) 1,100 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende 0,300 0,800 Byrådssekretariatet vurderer at udgiftsbehovet i år bliver kr. 3 Salg af komm. ejendomme (I) -21,312 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende -12,312-9,000 En del af indtægtsbudgettet realiseres først til næste år. Det skyldes hovedsageligt, at indtægten fra salg af areal på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej til Skanderborg Andelsboligforening først kommer i. 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,594 2/10-13 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,594 0,000 Midlerne anvendes i. 5 Strategisk jordkøb (ramme) 0,750 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,750 0,000 Midlerne anvendes i. 6 Byggemodninger 21,595 17/12-14 Henrik Rosenlund Herdis Jensen løbende ultimo 11,415 10,180 0,000 Der er et forventet mindreforbrug på byggemodninger i på 10,8 mio. kr. Årsagen hertil er, at en del af de nye byggemodninger, der blev søgt bevilling til i juni, alligevel ikke kan køre så hurtigt, som planlagt på daværende tidspunkt. Årsagerne hertil vil blive beskrevet på bevillingssagen efter gældende principper i. 1

2 7 Køb af Vesterskovvej 4A, handelsomkostninger 0,093 17/12-14 Henrik Rosenlund Vesterskovvej 4A etablering af boliger 3,750 17/12-14 Jørgen Erlandsen Ernst Bager Jensen februar 9 Tippethøj 1, køb af ejendom 3,000 24/6-15 Henrik Rosenlund februar 10 Tippethøj 1, renovering 1,050 24/6-15 Jørgen Erlandsen Bjarne Rasmussen 11 Køb og salg af jord Anebjerg, handelsomkostninger februar 0,321 17/12-14 Henrik Rosenlund ,093 0,000 Ejendommen er købt, og sagen er afsluttet. Der er et merforbrug på kr. Dette modsvares af tilsvarende mindreforbrug på køb af Tippethøj 1. medio 3,750 0,000 Anlægsarbejdet er tilendebragt, og byggeet kan afsluttes i september. Regnskabet forelægges herefter til Byrådets godkendelse. 3,000 0,000 Ejendommen er købt, og sagen er afsluttet. Regnskabet forelægges snarest muligt til Byrådets godkendelse. juni 1,050 0,000 Arbejdet med renovering og klargørelse af Tippethøj 1 til modtagelse af flytgtninge er fuldført. 0,020 0,221 0,100 Sagen er tæt på afslutning. Det vurderes at kr. af bevillingen kan lægges tilbage i kassen ved overførselssagen. 12 Køb og salg af jord Anebjerg, Salgsindtægter -4,170 2/9-15 Henrik Rosenlund 0,000-4,170 En del af salgsindtægten for salget af arealet på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej til Skanderborg Andelsboligforening er budgetlagt på dette projekt. Denne indtægt kommer først i. 13 Rønne Allé, Låsby, nedrivning af institution 0,003 26/3-14 Henrik Rosenlund efterår 2014 primo 0,003 0,000 Nedrivning er foretaget og projektet er afsluttet. 2

3 14 Salg af materielgården i Galten -1,150 26/11-14 Henrik Rosenlund februar 15 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/ ,150 0,000 Ejendommen er solgt, og sagen er afsluttet. Henrik Rosenlund Ole Aagaard 0,000 0,142 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen. Det forventes ikke at bevillingen bruges i. 16 Salg af Skovly 2-1,100 24/6- Henrik Rosenlund maj -1,100 0,000 Ejendommen er solgt, og sagen er afsluttet. 17 Salg af Skovly 2, handelsomkostninger 0,100 24/6- Henrik Rosenlund maj 0,100 0,000 do. 18 Rammebeløb til materiel 0,929 8/10-14 Henrik Rosenlund (Bjarne Vinther) løbende ultimo 0,929 0,000 Midlerne anvendes i. Økonomiudvaglet i alt 159, ,817 10,401-12,128 3

4 Socialudvalget: 19 Loftslifte i plejeboliger 1,000 8/10-14 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 20 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Jan Møller Iversen (Conny Rønnow) 21 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,630 2/9-15 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) forår Ultimo 1,000 0,000 Der er ved at blive opsat loftslifte m.m. på de første plejecentre. Dette forventes afsluttet med udgangen af, hvorefter personalet skal undervises i den nye måde at forflytte på. Se bemærkning 0,000 1,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, og det forventes ikke, at beløbet kommer til anvendelse i. Ultimo 0,600 1,030 Frigivet på Byrådet d. 2/9-15 til Living Lab på plejecentret Dagmargården. Der er pt. brugt 0,3 mio. kr. af bevillingen og der forventes investeringer for yderligere ca. 0,3 mio. kr. i resten af. Resten forudsættes. 22 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 0,299 25/4-12 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 23 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,160 25/4-12 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Tina Mønsted (Projektleder) Tina Mønsted (Projektleder) ,011 0,288 0,000 Projektet er afsluttet og anlægset, herunder skema C for de almene boliger og servicearealerne, er godkendt i Byrådet d. 2/ ,160 0,000 Servicearealindtægten fra Staten kommer til oktober. 4

5 24 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 3,346 24/4-13 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,325 24/4-13 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 26 Sølund - erstatningsboliger 0,200 25/2-15 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Peter Sahl Peter Sahl 3 kvartal 4 kvartal Ultimo 3,346 0,000 Anlægsprojektet forløber planmæssigt. Udførelsen ligger her i 3-4 kvartal, og det forventes, at projektet bliver færdigt i år. Ultimo 0,325 0,000 do. forår 0,011 0,189 0,000 Det er afklaret, at der ikke skal bygges erstatningsbyggeri. Forbruget vedrører rådgivning fra BDO. Resten af beløbet tilgår kassen, og projektet lukkes. Socialudvalget i alt 5,640 3,133 0,477 2,030 5

6 Nr. Projekt (mio. kr.) Undervisnings- og Børneudvalget: 27 Bakkehuset i Virring 1,000 24/6-15 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen Ultimo juni 28 Bakketoppen i Galten 0,700 24/6-15 Annie Noes Poul Møller 1/10-15 (Jimmy Lemming) 29 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet : *Lydisolering Virring skole 0,350 mio. kr. *Produktionskøkken, Skovkanten 0,450 mio. kr. 0,800 25/3-15 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen, Claus Jakobsen 1/ ,000 0,000 Etableringen af krybberum og mindre bygningsmæssige ændringer er færdige 1/10. 0,700 0,000 Etableringen af et nyt krybberum samt mindre bygningsmæssige ændringer forventes færdige til. Byggetilladelsen søges snarest, og herefter udbydes arbejdet. løbende ultimo 0,800 0,000 Produktionskøkken i den integrerede institution Skovkanten er færdigt. Lydisolering på Virring Skole afsluttes i september. De to millioner, der er afsat på driften i, er anvendt dels til lærerarbejdspladser med 1,7 mio. kr. og resten til delvis finansiering af projektet "Bakkehuset i Virring" ovenfor. 30 Opp anlægsydelse 3,184 8/10-14 Annie Noes (Jimmy Lemming) 31 Ny skolebygning og multihus i Hylke 4,069 17/12-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen 3,184 0,000 Midlerne anvendes i marts august 4,069 0,000 0,000 Anlægsarbejdet er færdigt. Projektet forelægges til Byrådets godkendelse snarest muligt. 6

7 32 Ny børnehave i Tebstrup 0,046 29/2-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) Peter Sahl ,046 0,000 Sagen er indgivet til voldgiftsnævnet, med krav fra entreprenøren. Nærmere afklaring omkring tidspunkt for voldgiftssagen afventes. Der bliver et merforbrug på et i. Dette forventes afholdt af ledige midler på børne- og ungeområdet i. 33 Fysiske rammer på Bakkeskolen 0,070 3/9-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen medio 2014 februar 0,070 0,000 Restbeløbet er anvendt i, og et kan afsluttes. 34 Renovering af toiletforhold 0,076 30/5-12 Annie Noes Poul Møller 2012 Ultimo 0,076 0,000 Projektet afsluttes i år (Jimmy Lemming) Undervisnings- og Børneudvalget i alt 9,945 9,945 0,000 0,000 7

8 Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 35 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) Inger Espersen ,074 0,000 Midlerne er anvendt i, og projektet er afsluttet. 36 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skanderborg 1,477 17/12-14 Luise Pape (Brian febr. 0,077 1,400 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformning. Der er fundet en uregistreret forurening, der hvor bassinet placeres. Dette bevirker en udskydelse af del af projektet, som derfor evt. skal placeres anderledes. 37 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 5,000 17/12-14 Luise Pape (Brian 38 Vestergade Medfinansieringsdelen 3,040 17/12-14 Luise Pape (Brian april februar 3,700 1,300 Er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres primært i, Byskellet udføres i, Oasen udføres i. der vil være beplantninger og tillægsbassin der først udføres i forår. februar 0,540 2,500 Se bemærkning under Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skanderborg. Samme bemærkning gælder her. 39 Galten Medfinansieringsdelen 2,787 17/12-14 Luise Pape (Brian august maj 0,587 2,200 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del pr. 1. september - bassin i Bytoften, og 2. del pr. 1. marts -vejareal ved Porskærvej. 8

9 40 Agnetevej Medfinansieringsdelen 1,962 17/12-14 Luise Pape (Brian 41 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,973 17/12-14 Luise Pape (Brian marts 2017 september ,104 1,858 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes. Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til ,973 0,000 Siim Bygade udføres fra 1. september og færdiggøres i 42 Låsby Medfinansieringsdelen 5,839 17/12-14 Luise Pape (Brian 43 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian april februar 4,714 1,125 Se bemærkning under Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter. Samme bemærkning gælder her. oktober 0,180-0,180 Analysefasen går i gang efter tilsagn fra Forsyningssekretariatet. Projektering og udbud fra januar. 44 Galten Nord i Galten medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian 45 Områderne omkring Rema1000 i Skovby 0,000 Luise Pape (Brian medfinansiering 46 Tippethøj i Ry medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian 47 Hovedgaden - Byskellet - Låsby 0,000 Luise Pape (Brian medfinansiering 48 Områderne langs Skanderupbækken, 0,000 Luise Pape (Brian Skanderborg medfinansiering oktober oktober oktober oktober oktober 2017 til ,120-0,120 do. 0,120-0,120 do. 0,130-0,130 do. 0,100-0,100 do. 0,100-0,100 Godkendelse fra Forsyningssekretariatet ansøges. Udførselsfasen tænkes 2017 til

10 49 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian oktober 2017 til ,100-0,100 do. 50 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian oktober 2017 til ,100-0,100 do. 51 Pressalit, Ry medfinansiering 0,000 Luise Pape (Brian oktober 2017 til ,100-0,100 do. Vej og trafik 52 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,282 12/10-11 Luise Pape (Jens Martin Simonsen januar ultimo 0,282 0,000 Projektet afsluttes i år. Der bliver et mindre overskud på projektet, der skal ses i sammenhæng med mindre overskridelser på andre projekter i under vej og trafik. 53 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 0,120 30/4-14 Luise Pape (Jens 54 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,012 26/2-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 juni 0,120 0,000 Anlægget stod færdigt i juni. Merforbrug kr. Holdes samlet indenfor bevlllingerne under vej og trafik i. Herdis Jensen 2013 Primo -0,012 0,000 og godkendt i Byrådet d. 2/ Cykelsti Herskind - Skivholme 3,393 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen september marts 3,093 0,300 Anlægsfasen er startet i september. Udgifter til slidlag og landinspktør afholdes i. 10

11 56 Galten Bymidte 3,267 25/3-15 Luise Pape (Jens Herdis Jensen maj september 2,767 0,500 0,000 Torvet og pladsen foran Biblioteket er omlagt, og der resterer kun opsætning af belysning. Projektet står færdigt til Kulturaften 18. september. Der er et overskud på bevillingen på kr. Det foreslås i denne budgetopfølgning, at beløbet overføres og tillægsbevilges til Skatebane i Galten, da dette projekt ses i sammenhæng med forskønnelsen af Galten bymidte. 57 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,318 25/2-15 Luise Pape (Jens Jette Schmidt marts ultimo 3,318 0,000 Midlerne anvendes i. Blandt de mange projekter under dette anlæg overholdes bevillingen samlet set, med forbrugsmæssige forskydninger mellem de enkelte projekter. 58 Udskiftning af gadebelysning 6,702 8/10-14 Luise Pape (Jens Ann Robertsen maj primo 5,702 1,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Pga. den sene opstart af sidstnævnte, forventes en overførsel på 1 mio. kr. til. 59 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II 9,749 19/12-12 Luise Pape (Jens Herdis Jensen sommeren 2014 august 9,749 0,000 færdigt i august. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. 11

12 60 Fortov langst Præstbrovej 0,022 25/6-14 Luise Pape (Jens 61 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,022 0,000 Projektet er færdigt. Merforbrug kr. Holdes samlet indenfor bevlllingerne under vej og trafik i. Ole Aa-gaard 2014 medio 0,000 0,000 Vejbroen stod færdig i september. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. 62 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,021 25/6-14 Luise Pape (Jens 63 Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 1,700 17/12-14 Luise Pape (Jens 64 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/10-14 Luise Pape (Jens 65 Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 0,000 28/1-15 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,021 0,000 Projektet er færdigt. Ole Aagaard august oktober 1,700 0,000 0,000 Licitationsresultatet er på kr. Dette giver et forventet mindreforbrug på denne bevilling på 0,9 mio. kr. Dette foreslås betragtet som en buffer, i forhold til september måneds skybrud, og eventuelle merudgifter, som ikke kendes, eller er opgjort endnu. Ole Aagaard 0,300 0,000 Beløbet er afsat til projektering, som igangsættes i efteråret. Ole Aa-gaard marts 0,000 0,000 Rådighedsbeløbet svarer til 3,6 mio. kr. i. Der afholdes licitation i. Udførelsen kommer først til at ligge i foråeret. 12

13 66 Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien 0,309 8/10-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard august september 0,309 0,000 Midlerne anvendes i. De skal ses i sammenhæng med anlægget nedenfor: Anebjerg Skolesti mellem Skandborg og Stilling. 67 Anebjerg Skolesti mellem Skandborg og Stilling 3,746 8/10-14 Luise Pape (Jens 68 Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,009 30/10-13 Luise Pape (Jens 69 Gl. Skolevej (Vrold) -0,063 25/11-09 Luise Pape (Jens Ole Aagaard april efterår 3,746 0,000 Arbejdet er i gang, og midlerne anvendes i. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. Kirsten L. Andersen 2013 anlægget er afsluttet 0,009 0,000 færdigt og anlægset blev behandlet i Byrådet 29/4-. Ole Aagaard -0,063 0,000 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kommunale ejendomme 70 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 1,000 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Nielsen 0,500 0,500 Byrådet godkendte den 25/2- forslag til anvendelse af midlerne. Det forventes at 0,5 mio. kr. af bevillingen kommer til anvendelse i år. 13

14 71 ESCO 0,795 3/10-12 Luise Pape (Brian Bjarne Rasmussen ,795 0,000 De resterende kr. anvendes til etablering af CTS (central tilstandskontrol og styring) i flg. bygninger: Stjær Skolen, Gl. Rye Skole, Børnehaven Viften, Børnehaven Bison, Sølund (servicebygning). Projekterne opfylder kriterierne i ESCO-udbuddet og ESCO-firmaet garanterer besparelsen. Miljø- og Planudvalget i alt 55,810 44,177 0,500 11,133 14

15 Nr. Projekt (mio. kr.) Kultur- og sundhedsudvalget: 72 Skanderborg Søtorv 0,500 2/9-15 Bente Hornbæk 73 Borgernes Hus 2,256 8/ /9-15 Bente Hornbæk Viggo Rasmussen (Projektleder) Ernst Bager Jensen Projektering: Oktober august 0,500 0,000 Projekteringen starter i oktober, i dialog med rådgivere og den nedsatte styregruppe. november 2,256 0,000 Byggeopstart i august. Afslutning i november. Aktive borgere i Veng har skaffet ca kr. til projektet, samt frivilligt arbejde til udenomsarealerne. 74 Ry-Hallerne 11,620 8/ /9-15 Bente Hornbæk Bjarne Rasmussen se bemærknin g 5,000 6,620 Kommunen afventer en konkret projektbeskrivelse fra Ry-Hallerne. Under forudsætning af opstart i oktober, vurderer administrationen, at minimum 6,6 mio. kr. står til overførsel til. 75 Låsby Hallen 0,977 25/6-14 Bente Hornbæk 76 Hørning Hallen 10,934 8/ /9-15 Bente Hornbæk Claus Jakobsen Ernst Bager Jensen medio 2014 ultimo 0,977 0,000 Ny hovedentreprenør er fundet til færdiggørelse af projektet. Hallen er færdig ultimo. juni januar / februar 10,656 0,278 Fundamentet er støbt, og elementmontagen opstartes i september. Bygningen forventes lukket oktober. Øverste etage forventes færdig/brugbar i februar. Hørning Idrætscenter har p.t. ikke finansiering til indretning af underetagen. 15

16 77 Porskær Stuehus Renovering 0,516 8/10-14 Bente Hornbæk 78 Skatepark i Galten 2,070 25/ /5-15 Bente Hornbæk Claus Jakobsen Viggo Rasmussen september Ultimo 0,516 0,000 Der laves tag, vinduer og varmeinstallation. Projektet bliver færdigt i år. primo maj 0,081-0,500 2,489 Der søges om og rådighedsbeløb på kr., finansieret af overskud på anlægget Galten Bymidte. Pengene er til adgangsforhold indtil selve skateranlægget, og stisystem mellem Vestergade og skaterbanen. Tillægsbevillingen skal også dække indkøb af belysning, der matcher de arkitektoniske linjer på Torvet. Der afholdes udbud af projektet i. Udførelsen starter, når frosten er væk primo. Der sigtes mod indvielse i maj. 79 Fondsindtægter skatepark i Galten -0,264 27/5-15 Bente Hornbæk 80 Ny skolebygning og multihus i Hylke 0,380 17/12-14 Bente Hornbæk 81 Folkeoplysning - rammebeløb 0,585 8/10-14 Bente Hornbæk Viggo Rasmussen Ernst Bager Jensen Jesper Simonsen 0,000 0,000-0,264 Da anlægget først udføres i, kommer indtægten også først i. marts august 0,380 0, til indgangsparti. Resten af bevillingen til projektet ligger under børn og unge. Anlægsarbejdet er og projektet forelægges til Byrådets godkendelse snarest muligt. løbende Ultimo 0,585 0,000 Midlerne tildeles efter ansøgning, efter politisk vedtagne principper. Det forventes at rammen bruges i. 16

17 82 Okkerhytte ved Vestermølle 1,106 25/3-15 Bente Hornbæk Poul Møller se bemærkning 0,092 1,014 Der ligger en klage over projektet ved Naturklagenævnet. In af projektet er afhængig af klagebehandlingen. Det forventes p.t. ikke, at projektet kommer til udførelse i år. 83 Okkerhytte ved Vestermølle, indtægter fra fonde -1,150 25/3-15 Bente Hornbæk 84 Udbygning af Kulturhuset 0,077 26/2-14 Bente Hornbæk 85 Rekreativt område med Crossfit i Låsby 3,346 24/6-15 Bente Hornbæk 86 Fondsindtægter Crossfit i Låsby -3,928 24/6-15 Bente Hornbæk 87 Rekreativt område på Ejerbavnehøj 0,300 24/6-15 Bente Hornbæk 0,000-1,150 Da anlægget først forventes udført i, kommer indtægten også først i. Poul Møller april 2014 primo 0,077 0,000 færdigt og anlægset blev behandlet i Byrådet 2/9-. Viggo Rasmussen (Projektleder) Viggo Rasmussen (Projektleder) Jens Friis- Pedersen (Projektleder) forår 0,500 2,846 Der forprojekteres i løbet af efteråret, afhængigt af medfinansieringen fra fonde. Licitation forventes i starten af, med henblik på anlægsfase i foråret. Udgifter i år er til forberedende installationer. 0,000-3,928 Da anlægget først forventes udført i, kommer indtægten først i. september 0,300 0,000 De på budgettet i er til arkitektkonkurrence. Konkurrencen er afholdt og beløbet anvendes til honorering af vinder og rådgiver. 17

18 88 Fondsindtægter Ejerbavnehøj -0,703 24/6-15 Bente Hornbæk Jens Friis- Pedersen (Projektleder) 0,000-0,703 Indtægten fra fonde, som er budgetlagt i, kommer først til udbetaling i forbindelse med selve anlægsfasen, og må derfor søges. Kultur- og sundhedsudvalget i alt 28,622 21,920-0,500 7,202 I alt Budget, netto, alle udvalg 259, ,992 10,878 8,237 Brutto udgifter 295, ,664 10,878 28,502 Brutto indtægter -35,937-16,722 0,000-19,215 Brutto udgifter indenfor anlægsramme 277, ,400 10,878 20,819 Anlægsramme overfor staten 218,048 Anlægsramme pr. 28/10-245,400 rammeoverskridelse 27,352 18

19 Nr. Projekt (mio. kr.) * 1 Følgeudgifter af klimaprojekter på driften 1 Galten Midtby - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian august maj 0,500 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej 2 Agnetevej (nord) - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian 3 Siimvej (Ry) - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian 4 Hørning - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian marts 2017 september september ,000 0,500 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes. Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til ,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september og færdiggøres i 0,300 0,200 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen. Følgeudgifter af klimaprojekter i alt 2,000 1,300 0,000 0,700 19