Genetisk udredning af det syge foster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genetisk udredning af det syge foster"

Transkript

1 Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse Laboratorieundersøgelser Syntese 1

2 Familiehistorie Stamtræ (3 generationer) Beslægtede? Etnisk baggrund Lignende tilfælde i familien? Dødfødte? Spontane aborter? Graviditet Misbrug i graviditet? (ex. Føtalt alkohol syndrom) Virusinfektioner under graviditet? Sygdom hos moderen?(ex. Diabetes) Medicinindtagelse under graviditet? (ex. Valproat syndrom) 2

3 Fund ved prænatal UL Malformationer Nakkefold, næseben etc. Mål Vækst Køn Fosterbevægelser og -stilling Fostervandsmængde Amnionbånd Sensitivitet? Hvad kan ikke påvises? Føtal patologisk undersøgelse Ydre træk og proportioner Mål og vægte Makroskopisk og mikroskopisk us. af diverse organsystemer incl. CNS Placenta og navlesnor 3

4 Patogenese? Malformation Deformation Deformationssekvens Afbrydelse Afbrydelsessekvens Malformationssyndrom Isoleret malformation Malformationssekvens F.eks. UK sekvens Oligohydramnionsekvens F.eks. Amnionbånd Polands sekvens F.eks. Neuralrørsdefekt Robin sekvens Modificeret efter Smith s Recognizable Patterns of Human Malformation Prænatal array CGH 4

5 Prænatal array CGH Fænotypisk karakterisering af fosteret er ringe Tidspres pga fremskreden GA Sikker evidens for klinisk betydning 2014 Feb;43(2): Diagnostisk udbytte ved array CGH hos fostre med normal konventionel kromosomanalyse og anomali i et organsystem: 5,6% ( %) multiple anomalier: 9,1% Uventede fund: 1:1500 5

6 DFMS guideline 2013 På hvilke indika-oner kan prænatal array CGH -lbydes? Føtal misdannelse uanset gesta/onsalder Nakkefold 3.5 mm Små biometrier: Hovedomfang, femur- og eller humeruslængde 3 SD Hvad kan prænatal array CGH påvise? Ubalancerede kromosomafvigelser som: Trisomi og monosomi Dele/oner og duplika/oner - både mikroskopisk synlige og submikroskopiske Triploidi (hvis array CGH plamormen indeholder SNPs) Lær din array CGH plamorm at kende 6

7 Hvad kan prænatal array CGH ikke påvise? Balancerede kromosomale rearrangementer: transloka/oner, inversioner inser/oner Triploidi (hvis array plamormen ikke indeholder SNPs) Lav grad af mosaicisme Fragilt X syndrom Uniparental disomi Muta/oner i specifikke gener (ex. CF, Noonan, skeletdysplasi) Resultatet af array CGH analysen kan være ét af følgende: Normal (ca. 90 %) Patogen/sandsynligvis patogen betydning for føtal sygdom (5-10 %) Kromosomafvigelse med ukendt/usikker betydning for føtal sygdom (ca. 1 %) Kromosomafvigelse uden rela/on /l indika/onen for analysen, men som kan have helbredsbetydning for fosteret/parret/familien (ca. 0,1 %) 7

8 Prænatal array-cgh Set-up Ved GA < 19+6 uger: aneuploidi test først prænatal arraycgh uden forældre Ved GA 19+6 uger: Ingen aneuploidi test først prænatal arraycgh med forældre 22q11deletion/DiGeorge syndrom/ Velocardiofacialt syndrom Ganespalte eller velopharyngeal insufficiens Særlige ansigtstræk Hjertemisdannelse (75%) Nyremisdannelse (36 %) Indlæringsvanskeligheder Adfærdsforstyrrelse og psykiatriske lidelser hyppige Postnatal væksthæmning Immundefekt Stor klinisk variation Hyppighed: 1:4000 levendefødte 8

9 Prader Willi Syndrom Udtalt hypotoni Spiseproblemer i 1. leveår Ansigtsdysmorfi Små genitalier, hænder og fødder Væksthæmning Mental retardering og adfærdsforstyrrelse Abnorm spiseadfærd og fedme Variabel ekspressivitet Nedsat penetrans 9

10 Indikation: Dilateret navlevene, iøvrigt i.a. incl. hjertescanning, GA 21 Rekurrent distal 1q21 microduplication nedarvet fra den gravide Duplikationen ses hyppigere hos personer med mild/moderat udviklingshæmning, adfærdsforstyrrelse og macrocefali og hjertemisdannelse. Duplikationen ses også hos raske. Konventionel kromosomanalyse Fordele Kan påvise balancerede kromosomafvigelser (translokationer/inversioner) Kan påvise triploidi Ulemper/begrænsninger Lang svartid pga dyrkning Lav opløselighed Dyrkningsartefakter Analyse acænger af øjnene der ser Manglende vækst forekommer (især post abortem) 10

11 Prænatal array CGH Fordele Større diagnos/sk udbyfe Kortere svar/d Mere objek/v Bedre karakterisering af kromosomafvigelser Udføres på udyrket materiale (ingen dyrkningsartefakter) Automa/sering mulig Begrænsninger Kan ikke påvise balancerede kromosomafvigelser Triploidi +/- AC skal være ublodig Fund af ukendt betydning Uventede fund (meget sjældent) Eksempler på uventede fund ved postnatal array CGH analyse Pige: Anlægsbærer for Duchennes muskeldystrofi Dominant arvelig cardiomyopati Hereditær trykbetinget neuropati Early onset Parkinsonisme Dominant arvelig disposition til non-polypøs coloncancer 11

12 Genetisk rådgivning er essentielt før og efter prænatal array CGH Mosaik-lstande Konven/onel kromosomanalyse versus array CGH Hyppighed ved konven/onel kromosomanalyse: CVS: 1-2 % AC: 2 12

13 Mosaik Cellelinier med forskellig kromosombesætning GA: 13w+2d Dandy- Walker malforma/on Nakkehygrom Ul: Karin Sundberg, RH 13

14 46,XX Syndrom MLPA: i.a Subtelomer MLPA: i.a. 47,XX,+i(12p)/46,XX = Pallister-Killian syndrom 14

15 Udredning af aborterede fostre Duplikation 10q24.31q24.32 de novo ~ 0.95 Mb 15

16 Forældre danske, raske og ubeslægtede. Ingen disp. 2004: dødfødt dreng GA 23, hydrops 2005: rask dreng 2009: ab. pro. i uge 17 pga hydrops (pige) Hydrops føtalis Definition Ødem >5mm over kraniet associeret med serøst eksudat og/eller polyhydramnion og/eller øget tykkelse af placenta Årsager (non-immun) Cardiovaskulære sygdomme Kromosomafvigelser Thoracale sygdomme Anæmi Infektion (f.eks. parvovirus B19) Metaboliske sygdomme 16

17 Undersøgelser UL: Ingen malformationer. Normale flow Genetiske: Karyotype, Kromosom CGH, syndrom+subtelomer MPLA normal Serologiske: Negativ toxoplasmose, CMV og rubella. Positiv parvovirus (IgM+IgG), men negativ PCR falsk positiv Obduktion giver mistanke om aflejringssygdom => us. af lysosomale enzymer Bestemmelse af β-glukoronidase i føtale fibroblaster er svært nedsat => Fosteret har mukopolysakkaridose type VII (Sly syndrom). Autosomal recessiv sygdom => gentagelsesrisiko 25% Mutationsundersøgelse af GUSB genet i Tyskland påviser to mutationer => Prænatal diagnostik mulig 17

18 normal mutation Ved DNA sekventering læser man rækkefølgen af basepar (koden) i et bestemt gen Case Ubeslægtet rask dansk par 1. grav: UL: Knogledysplasi GA 20 uger: ab. prov. 2. graviditet: UL: Knogledysplasi GA 23 uger: ab. prov. 18

19 Diagnoseforslag: Perinatal letal hypofosfatasia Svar på genundersøgelse i Frankrig: mutationer i ALPL genet Autosomal recessiv arvegang Gentagelsesrisiko 25% Specifik DNA us. af CVS mulig Sjældent syndrom Søgning i litteratur Søgning i databaser: London Dysmorphology database (www.lmdatabases.com) og POSSUM (www.possum.net.au) Konferencer med kolleger i ind- og udland Nyt syndrom? 19

20 Prænatal genetisk diagnostik Hvad er næste skridt? Whole Exome Sequencing (trio) 30 foster med strukturel misdannelse påvist ved prænatal UL Thanatofor dværgvækst Skeletdysplasi (collagendefekt) Orofaciodigitalt syndrom Sikker diagnose: 3/30 = 10% Hum Mol Genet Jun 15;23(12):

21 Vores tekniske muligheder for at påvise genetiske afvigelser overstiger i kolossal grad, hvad vi kender til deres kliniske betydning 21

22 Genetisk rådgivning en kommunikationsproces, hvorved en person informeres om sin risiko for at udvikle en genetisk sygdom og/eller føre den videre til sine børn, samt mulighederne for undersøgelse, forebyggelse og behandling rådgivningen er non-direktiv rådgivningens formål er, at give personen mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger ang. f.eks reproduktion Fætter har muskelsvind 22

23 Familierela/on? Optegnelse af stamtræ Samtykke /l indhentning af oplysninger Diagnose? Tilstrækkeligt udredt? Evt. udredning Gene/sk sygdom? Gene/sk rådgivning herunder risikovurdering Bærer af arvelig sygdom? Evt. prænatal diagnos/k Kontakt din kliniske gene/ske afdeling! 23

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Side 1 af 6 LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Eksamen i Genetik I (4 timer) den 14. april 2004 Opgavesættet består af 1 forside og 5 sider (2-6) med i alt 5 opgaver. Det er forbudt at medbringe enhver

Læs mere

Sjældne kromosomafvigelser

Sjældne kromosomafvigelser Sjældne kromosomafvigelser Et informationshæfte udgivet af Forældreforeningen UniqueDanmark Lægerne på Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik Center for Små Handicapgrupper Indholdsfortegnelse Om dette

Læs mere

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd.

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BEHANDLING AT RETINOBLASTOM

BEHANDLING AT RETINOBLASTOM BEHANDLING AT RETINOBLASTOM Kliniske retningslinier Udar bej det af : Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, Sept ember 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Henrik Bom Olesen, ledende overlæge Jan Ulrik Prause,

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere