OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND"

Transkript

1 Danske Advokaters Grundskole -for administrative medarbejdere SKRIFTLIG EKSAMEN Lørdag den 3. maj 2014, kl OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND Opgaven består af forside (1 side), opgaven (14 sider) og bilag (1 sider) - i alt 16 sider Opgave 1: 8 % Opgave 2: 23 % Opgave 3: 8 % Opgave 4: 17 % Opgave 5: 11 % Opgave 6: 9 % Opgave 7: 24 % Alle eksaminander har fået tildelt et eksamensnummer Nummeret skal skrives på forsiden

2 Opgave Du er ansat på et advokatkontor, der bl.a. arbejder med tvangsauktioner. I forbindelse med en tvangsauktion over et hus i Hillerød, får du nogle generelle spørgsmål om tvangsauktion, og dem bedes du svarer på. Hvilken myndighed tager sig af tvangsauktion over huset i Hillerød? 1.2 Hvem kan byde på en tvangsauktion? 1.3 Tvangsauktionen bliver afholdt den 1. april 2014, men det besluttes, at der skal afholdes en ny auktion. Hvem kan begære ny auktion? 1.4 Hvornår kan en auktionskøber få samtykkeerklæring? 1.5 Kan auktionskøber af ejendommen straks overtage denne? 1.6 Auktionskøber er et iværksætterselskab. Hvilke krav gælder til minimums- og maksimumkapital i et iværksætterselskab? 2

3 Opgave En af advokatkontorets faste klienter, sender dig en ny sag til inkasso. Klienten er momsregistreret. Du skal sende et inkassobrev (dvs. 10 dages fristen er opfyldt, således at du godt kan pålægge inkassosalæret). I besvarelsen af opgaven skal procesrenten anvendes. Hovedstolskravet er på kr incl. moms. Hvad er inkassosalæret? (Du skal ikke i dette spørgsmål medregne inkassogebyr, rykkergebyr eller lignede og du skal ikke lave selve inkassobrevet. Det forudsættes at inkassosalæret er ex moms. 2.2 I sagen har du nu udtaget betalingspåkrav. Inden der afsiges påtegning (det vil sige det samme som dom), ringer skyldneren til dig og beder dig oplyse bl.a. hvad inkassosalæret udgør. Beregn inkassosalæret? 2.3 I sagen skal der også beregnes rente. Du er kommet frem til, at der skal beregnes rente fra den 12. juli Skyldneren vil gerne vide, hvor meget renterne udgør frem til den dag han ringer (den 29. november 2013). Beregn rentebeløbet? 3

4 2.4 Skyldneren vil også meget gerne vide, hvor meget han skal betale i rykkergebyrer. Din klient har sendt 4 rykkere, og opkrævet 100 kr. for dem hver, dvs. i alt kr Forfaldsdagen var den 12/2-13. Rykkerne er sendt 1/3-13, 4/3-13, 18/4-13 og 27/4-13. Hvor meget kan der opkræves i rykkegebyr? 2.5 Skyldneren spørger, hvad gælden samlet kan opgøres til den 29. november Hvad svarer du? 4

5 2.6 Skyldneren har dårlig økonomi og vil gerne have en afdragsordning, og I bliver enige om, at halvdelen af gælden betales den samme dag, dvs. den 29. november 2013, og resten den 31. december Skyldneren beder om en opgørelse over, hvad gælden så vil være den 31. december 2013, - dvs. hvad de skal betale den 31. december idet han godt er klar over, at der nok løber nogle yderligere renter på. Gebyr for betalingspåkrav tilbagebetales ikke fra fogedretten. Lav en opgørelse (ikke selve brevet) over, hvad restgælden er den 31. december 2013 således at skyldner ved, hvad han skal betale i det sidste afdrag (det forudsættes, at første afdrag den 29. november 2013 er betalt rettidigt). 2.7 Du modtager de to betalinger (af den 29. november 2013 hhv. af den 31. december 2013) fra skyldner planmæssigt, og skal herefter afregne sagerne. Du har aftalt med klienten, at dit salær er lig de samlede inkassoomkostninger (inkl. rykkergebyrer og inkassogebyr). Lav afregning til kreditor af sagen, så det fremgår, hvad der til slut udbetales til kreditor? 5

6 Opgave Kolding Ret afsiger dom i en ægteskabssag den 18/ Klienten ønsker at anke dommen. Hvor skal ankesagen anlægges og sendes til? Hvornår udløber fristen? 3.2 En klient bliver af Retten på Bornholm den 12/ idømt en bøde på kr ,00 for overtrædelse af Lov om Euforiserende Stoffer. Han ønsker at anke. Er dette muligt? Og hvornår udløber fristen i bekræftende fald? 3.3 Udregn retsafgift i en civil sag, der skal anlægges ved Retten i Herning, hvor påstanden er betaling af en faktura på kr ,00? 3.4 En mand på 30 år fængsles ved Roskilde Ret den 22/ i 4 uger sigtet for brandstiftelse efter Straffelovens 180, og den første uge isoleres han. Han løslades den 6/ Han får besked om, at sagen helt er opgivet, da man nu har fundet den rigtige brandstifter, som også har tilstået brandstiftelsen. Den 30-årige uskyldige mand, ønsker nu din hjælp til udregne erstatningskravet (ex. renter)for ham. Beregn erstatningskravet og vis udregningen? 6

7 Opgave Helle og Martin har været kærester igennem 8 år. Helle arbejder til daglig som ingeniør, mens Martin er selvstændig. De bor i Martins hus, der har en værdi af kr. 3 millioner, hvori der er en restgæld på kr. 1 million. De har boet i Martins hus i 6 år, og Helle har igennem årene været med til at betale af på huset. Helle har et sommerhus til kr. 1 million samt særlig værdifuldt indbo til kr Martin har derudover aktier til kr og en bil til kr Der er ikke gæld i bilen. Martins egen virksomhed har en værdi af kr. 2 million efter skat. Helle og Martin har sammen to små børn tvillingerne Fillippa og Felix. Martin har to børn fra tidligere ægteskab Sandra og Simon, der begge er under 18 år. En søndag eftermiddag var Martin ude og fiske med sin gode ven Kasper. Da de skulle sejle hjemad blev de ramt af en voldsom storm og kæntrede med båden. Kasper formåede at holde fast i båden, indtil stormen var over, men Martin mistede bevidstheden efter 2 timer og druknede. Ingen af personerne har skrevet testamente. Hvordan deles boet efter Martin? Beregn boafgiften for hele boet. 7

8 4.1.2 Kan boet skiftes privat, og hvad skal der til? Da Kasper kommer til sine fulde fem efter bådulykken oplyser han, at Martin inden han mistede bevidstheden nåede at råbe til Kasper, at han ønskede, at Helle skulle arve mest muligt. Vil en sådan udtalelse være gyldig? Hvor meget arver Helle og børnene hvis udtalelsen lægges til grund for arvefordelingen? Spørgsmålet skal alene besvares i brøker Hvordan deles boet, hvis Helle og Martin havde været gift på dødsfaldstidspunktet, men der intet testamente var mellem parterne? 8

9 Opgave Henriette og Mikkel har været kærester i 12 år, da de beslutter endelig at gifte sig. Mikkel kommer dog fra en meget velhavende familie, og han forventer at arve en masse penge. Mikkel vil derfor gerne sikre sig, at disse penge ikke skal deles med Henriette ved en eventuel senere skilsmisse. Hvordan kan Mikkel gøre? Hvad kan hans forældre gøre? Mikkel og Henriette gifter sig, men får slet ikke styr på deres papirer, og der går ikke længe, førend de bliver uvenner og Mikkel ønsker skilsmisse. Henriette vil dog ikke gå med til noget som helst hun vil hverken skilles eller separeres. Hvordan søger Mikkel om separation/skilsmisse? Kan Mikkel blive skilt med det samme, hvis Henriette ikke ønsker det? Hvad skal der til for at Mikkel kan få gennemført en øjeblikkelig skilsmisse? 9

10 5.3 Parterne bliver separeret den 1. marts Hvilken betydning har denne dato? 5.4 Mikkel har en villa på kr. 12. mio. En bil til kr. 2 mio. En pensionsordning på kr. 4. mio. Mikkel har endvidere et sommerhus, som han ejer i lige sameje med Henriette til kr. 6 mio. Endelig har Mikkel og Henriette et fælles indbo på kr. 1 mio. Henriette har udover ovenstående et lån til sin mor på kr. 3 mio. Et studielån på kr. 1 mio. samt en pensionsordning på kr. 1 mio. Henriette har arvet kr fra sin morfar. Arven var i testamente gjort til hendes skilsmissesæreje. Lav en bodeling ud fra ovenstående tal. Beskriv hvilke genstande, der skal medtages og hvilke, der ikke skal medtages. 10

11 Opgave Hans Hansen retter henvendelse til det advokatkontor, hvor du arbejder i anledning af at han har pådraget sig en arbejdsskade. Han vil gerne høre, hvad mulighederne er for at få erstatning. Giv Hans Hansen en forklaring på, hvilke udgifter og poster man kan kræve dækket efter erstatningsansvarsloven, jf. 1? 6.2 Hvis man har været udsat for en færdselsulykke i november 2013, hvor man brækkede sit ben og derefter var sygemeldt i 6 uger, hvilken erstatningspost har man så umiddelbart krav på at få dækket af skadevolder? Og hvad beløber erstatningskravet sig til? 6.3 Hvis man er kommet til skade i en færdselsulykke den 1. november 2013, hvornår skal man så senest have rejst sit krav overfor skadevolder for at undgå forældelse? 11

12 6.4 Når man opgør erhvervsevnetab gælder der efter erstatningsansvarsloven et loft på det beløb, men maksimalt kan kræve dækket hvad var dette loft i 2013? 6.5 Gælder der et tilsvarende loft på tabt arbejdsfortjeneste? 12

13 Opgave Rasmus Nielsen, der er dansk statsborger, har boet i Australien siden han var 4 år. Han ønsker at flytte til Danmark, da han skal studere i København til september Han finder en lille lejlighed i Virum. Ejendomsværdien udgør kr Købsprisen udgør kr , og overtagelsesdagen er den 15. april Der er frist for advokatforbehold, der udløber kl tre hverdage efter sælger har medunderskrevet købsaftalen. Rasmus underskriver købsaftalen onsdag den 12. marts Preben Olsen Næstved ApS (sælger) underskriver købsaftalen torsdag den 13. marts Rasmus får besked herom samme dag. Rasmus har rådgivningsmøde med sin advokat mandag den 17. marts 2014 kl Advokaten anfører i forbeholdsskrivelsen til ejendomsmægleren, at det er en betingelse for handlens gennemførelse, at sælger betaler udbedring af elinstallationer i henhold til el tjek i alt kr ,00. Beløbet skal medtages over refusionsopgørelsen. Det er endvidere en betingelse for handlens gennemførelse, at købers bank godkender handlen, og at energimærke og ejerlejlighedsskema fra administrator fremsendes. Hvornår udløber advokatforbeholdet? (der skal angives dato og tid) Hvornår udløber fortrydelsesfristen i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven? (der skal angives dato) 7.2 Hvad sker der, såfremt købers bank ikke godkender handlen? 13

14 7.3.1 Købers bank godkender imidlertid handlen, og ejerlejlighedsskemaet fremsendes og godkendes af købers advokat. Det fremgår af ejerlejlighedsskemaet, at der er tinglyst et ejerpantebrev til sikkerhed overfor ejerforeningen kr Dette ejerpantebrev skal forhøjes til kr Hvem betaler udgiften i forbindelse med forhøjelsen af ejerpantebrevet til ejerforeningen? Hvor står det skrevet? Hvor meget skal der betales i tinglysningsafgift af forhøjelsen? 7.4 Er et energimærke lovpligtigt? Hvor står det? 7.5 Skal Rasmus være medlem af ejerforeningen og i bekræftende fald, hvor fremgår det? 7.6. Sælger har ved et dokument fravalgt huseftersynsordningen (udstedelse af tilstandsrapport mv.) Hvad betyder dette for Rasmus, såfremt Rasmus opdager skjulte fejl og mangler i lejligheden? Du skal udarbejde skødet og anmelde dette til tinglysning Hvor meget udgør tinglysningsafgiften for skødet? 14

15 7.7.2 Skal der indføjes nogle erklæringer i anmeldelsen af skødet og i bekræftende fald hvilke(n)? I benægtende fald, skal der uploades bilag i anmeldelsen? (begrund dit svar) 7.8 Du skal udfærdige refusionsopgørelse se bilag 1 bagerst. Udover ovennævnte informationer, oplyses det endvidere, at der på ejendomsskattebilletten 2014 er restancer vedrørende for sen betaling for sidste år. Det fremgår således af ejendomsskattebilletten: Kommune grundskyld kr ,00 Rottebekæmpelse kr. 14,00 Restance 2013 kr. 220,00 I alt kr ,00 Beløbet betales med kr i første rate med forfaldsdag den og kr i anden rate med forfaldsdag den Fællesudgifter kr ,00 pr. måned. Sælger har betalt for april måned. 7.9 Den 10. april 2014 bliver skødet bliver tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Sælgers bank anmoder om frigivelsen af købesummen. Hvad svarer du sælgers bank? 15

16 Bilag 1 til ejendomshandel. REFUSIONSOPGØRELSE Mellem: Preben Olsen Næstved ApS som sælger og Rasmus Nielsen som køber Overtagelse 15. april 2014 Beskrivelse For tiden Sælger refunderer Køber refunderer Sælger/Køber refunderer 16

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere