Medlemsønsker Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks Holte Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING INDLEDNING METODE OG MATERIALER Udarbejdelse af spørgeskemaer Udsendelse af materialer Bearbejdning RESULTATER Alder Køn Postnummer på bopæl Antal års medlemskab Motion uden for Holte Roklub Årsager til at blive medlem Årsager til at være medlem om 3 år Forslag til nye aktiviteter Klubbens formål Enighed i en række udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt...12

3 1. Sammenfatning I rapporten præsenteres resultaterne af Holte Roklubs spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret i 25. Klubbens såkaldt aktive medlemmer blev opfordret til at udfylde at skema med spørgsmål om, hvad de ønsker med deres medlemskab. 112 har indsendt besvarelser. Køn\Alder Under I alt Pct. Mænd % Kvindet % I alt Pct. 4% 7% 4% 75% 1% 1% Tabel 1. Fra opgørelsen i medlemskartoteket pr. 1. oktober 25 ved vi, at der var 414 aktive medlemmer med ovenstående fordeling på køn og alder (år). Der var desuden 36 passive medlemmer. Halvdelen af klubbens medlemmer bor inden for postnummer 28 Holte. En femtedel kommer fra de tilgrænsende postnumre 283 Virum og 34 Birkerød, mens resten kommer fra det øvrige Københavnsområde. Medlemstallet har ligget på omkring de senere år, men der er en stor udskiftning i medlemsskaren. Blandt de svarende har omkring en tredjedel været medlem i mere end 5 år. Halvdelen har været med i 2-5 år. Omkring en fjerdedel af medlemsskaren udskiftes årligt. Næsten alle medlemmer supplerer roning med andre former for motion. Omkring en tredjedel løber, en tredjedel cykler og flere dyrker svømning, badminton eller andet. Folk angiver følgende hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form, for at få naturoplevelser og for at deltage i de sociale aktiviteter. De angiver de samme hovedårsager til fortsat at være medlem om 3 år. Der er en tendens til, at baglænsroerne (inrigger og outrigger) går over til at ro kajak. Der er ikke en tilsvarende tendens blandt kajakroerne til at gå over til baglænsroning. Næsten en tredjedel af medlemmerne angiver, at en af grundene til at være medlem, er, at de gerne vil yde en indsats for andre og for klubben. Der er modtaget flere forslag til nye aktiviteter og udbygning af eksisterende. De fleste forslag ligger inden for områderne: flere fælles ture både på Furesøen og i form af en- eller få-dages ture til andre rofarvande mere undervisning både i roteknik og andre former for træning mulighed for at ro sjove bådtyper som havkajak, surfkajak og white-water kajak. Medlemmerne er meget tilfredse med den information, de får via Holte Roklubs hjemmeside. Klubbladet Sprøjt vil de fleste gerne modtage via , mens lidt over en fjerdedel ønsker at modtage det med brev. Lidt flere vil gerne have det kvartalsvis end halvårligt. Afslutningsvis denne kommentar: 27% af klubbens medlemmer har indsendt udfyldte spørgeskemaer. En sammenligning af køn og alder blandt udfylderne med alle klubbens medlemmer viser, at udfylderne er ganske repræsentative. Som i andre undersøgelser regner vi dog med, at der blandt svarerne er en vis overrepræsentation blandt de i forvejen mest engagerede og aktive medlemmer.

4 2. Indledning Holte Roklub har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Bestyrelsen ønskede at finde ud af, hvad medlemmerne vil have ud af deres medlemskab af Holte Roklub. Medlemmernes ønsker skal bruges til at udarbejde handlingsplaner for de kommende år og til at formulere visioner og strategi for klubben. 3. Metode og materialer 3.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer Spørgeskemaerne er udarbejdet af tre medlemmer af bestyrelsen. De tre medlemmer er i gang med at udarbejde vision, strategi og handlingsplaner for klubben. Det arbejde har givet idéer til, hvad vi har brug for at få svar på fra medlemmerne. Det er derfor denne gruppe, som har udarbejdet udkast til spørgeskema. Udkastet blev først i september 25 godkendt af bestyrelsen. Ved gennemgangen af resultaterne forklares, hvorfor vi har stillet de enkelte spørgsmål. 3.2 Udsendelse af materialer Spørgeskemaet blev udsendt på tre måder. Det blev den 2. september udsendt med til modtagerne af Holte Roklubs elektroniske nyhedsbrev. En artikel med link til spørgeskemaet blev samme dag lagt på roklubbens hjemmeside. Klubben har 414 aktive medlemmer. Der blev omkring den 26. september sendt brev ud til de omkring 33 husstande, som de bor på. Endelig blev der hængt skemaer op i Holte Roklubs lokaler. Udfyldte spørgeskemaer kunne enten sendes som eller brev til den ansvarlige for bearbejdningen. 3.3 Bearbejdning Oplysningerne på de returnerede spørgeskemaer blev løbende tastet ind i et regneark. Regnearket var opbygget, så det afspejlede spørgsmålene i spørgeskemaet. Ud over at give en automatisk sammentælling af resultaterne, viste regnearket også grafer med resultaterne. Af hensyn til den efterfølgende analyse af resultaterne indeholdt regnearket den nødvendige funktionalitet til at kunne filtrere data ud fra de ønskede analysekriterier. De opsatte filtre blev automatisk afspejlet i såvel sammentællinger som figurer. Såfremt medlemmerne havde skrevet mange kommentarer, blev disse indskrevet i et særligt bilag. 4. Resultater Der var pr. 15. oktober modtaget 112 udfyldte spørgeskemaer. Det er disse skemaer, analysen er baseret på. 4.1 Alder På en række spørgsmål svarer medlemmerne, 2 hvad de gerne vil fremover. For at kunne tilpasse tilbudene fra klubben til den rigtige aldersgruppe, har vi bedt medlemmerne om at udfylde, hvilke aldersinterval de tilhører. Følgende aldersintervaller blev anvendt: under 12 år (9), mellem 12 og 17 år (15), mellem 18 Figur 1. Antal skemaudfyldere pr. alderskategori. og 25 år (22), mellem 26 og 39 år (33), mellem og 59 år (5), år og derover (7). Tal i parentes angiver, hvilken alder der er blevet indtastet i resultatarket for spørgeskemaer, hvor det pågældende interval var afkrydset. 111 har udfyldt alder. Den gennemsnitlige alder med ovennævnte beregningsmetode var omkring 5 år

5 Aldersfordelingen blandt skemaudfylderne afspejler ikke helt aldersfordelingen blandt medlemmerne. For at opnår mere reel repræsentativitet burde der være dobbelt så mange børn og unge samt dobbelt så mange seniorer, som havde besvaret spørgeskemaerne. Bortset fra det, afspejler fordelingen godt, hvad der ses blandt de aktive i klubben. De fleste er mellem og 59 år. Desuden er der en del noget yngre og noget ældre, men meget få i 2-erne. 4.2 Køn 11 har angivet køn. Af disse er 65% drenge/mænd og 35% piger/kvinder. Reelt er der 59% mænd og 41% kvinder. 4.3 Postnummer på bopæl Holte Virum 8 34 Birkerød Hørsholm 28 Lyngby 23 Resten Det kan være hensigtsmæssigt at vide, hvilket opland klubben har. Vi har derfor bedt medlemmerne om at udfylde bopælspostnummer. Som forventet bor størstedelen af medlemmerne i lokalområdet. Over to tredjedele bor i Holte, Virum eller Birkerød. Figur 2. Antal skemaudfyldere pr. bopælspostnummer. 4.4 Antal års medlemskab Måske kan nye medlemmer have andre ønsker og behov, end dem, der har været med i flere år. Derfor har vi bedt medlemmerne om at angive, hvor mange 5 54 år de har været medlem af klubben. Medlemsantallet har været ret stabilt i nogle år. Omkring tre fjerdedele af medlemmerne har kun været medlem i 5 år eller mindre. Det 2 bekræfter det, som vi er bekendt med, at 8 1 Holte Roklub består af en mindre, stabil kernegruppe, og at der i øvrigt finder en stor udskiftning sted blandt de nyere medlemmer. -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 3. Antal skemaudfyldere fordelt efter antal medlemsår i klubben.

6 Procent af svar år år -59 år - år -1 år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 4. Figuren viser, hvor mange procent inden for en alderskategori, som har været medlem de pågældende antal år. Det er ganske interessant at se, hvordan medlemsudskiftningen er i de forskellige aldersintervaller. Under 26 år: 5% har været i klubben i 6 år eller mere årige. Udskiftningen er her meget stor. Kun 25% har været klubben i 6 år eller mere. -59-årige. Kun 21% været i klubben i 6 år eller mere. Gennemstrømningen ser også ud til at være stor i denne gruppe, men her har de fleste dog været med i 2-5 år. + årige. Ikke overraskende har hele 57% været i klubben i over 1 år. Det er positivt at se, at der også kommer nye medlemmer i denne aldersgruppe. Hele 43% er kommet til klubben inden for de seneste 5 år. 4.5 Motion uden for Holte Roklub Mennesker har godt af at dyrke motion hele året, og de har godt af at dyrke forskellige former for motion. Vi har spurgt, hvilke former for motion ud over roning, medlemmerne dyrker. Det er gjort for at kunne sammensætte roklubbens tilbud om vintermotion og træningsfaciliteter efter medlemmernes ønsker og behov. Ved at sammenholde besvarelsen af spørgsmålet om, hvilken form for motion, medlemmerne dyrker, med deres besvarelse af, om de ønsker at deltage i vintermotion, kan vi få en indikation af, om medlemmerne vil klare motionsbehovet selv, eller om roklubben skal tilbyde det. Hele 99 af de 112 svarende angiver, at de dyrker anden motion. De mest udbredte former er løb med 36, cykling med 31, svømning med 14, badminton, golf og skiløb med 1 samt tennis, gymnastik med 8, styrketræning og gang med 6. Blandt de 29, som har angivet, at de ønsker at deltage i vintermotionstilbudene om 3 år, har 1 angivet løb, 7 cykling, 6 gymnastik og 5 har angivet henholdsvis golf, skiløb og svømning. Desuden er nævnt motionscenter, gang, badminton og styrketræning. Holte Roklub tilbyder i dag blandt andet vintermotion inden for løb, svømning, badminton og styrketræning/motionscenter. Vi kan ikke tilbyde golf, men cykling og gymnastik vil være muligheder, ligesom skiture vil kunne arrangeres. 4.6 Årsager til at blive medlem For at kunne tilpasse tilbudene i Holte Roklub efter medlemmernes ønsker, har vi behov for at vide, hvad der får dem til at blive medlem. Og ved at stille de samme spørgsmål om, hvorfor de er medlem om 3 år, kan vi få et billede af en udviklingstendens. Dels kan vi se, hvordan behov og ønsker ændrer sig, når man har været medlem i længere tid. Dels kan vi se, hvad medlemmerne gerne vil have af tilbud om tre år.

7 Hvorfor starte i Holte Roklub? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 5. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne har til at starte. Vi forventede, at de fleste havde tre hovedårsager til at blive medlem: for at ro, for at holde sig i form og for det sociale samvær. De forventninger er blevet bekræftet. Bortset fra én, så har alle angivet, at roning i en eller anden form var vigtig. Hele 84% angiver, er de blev medlem for at holde sig i form. Mere overraskende er det, at hele 76% er blevet medlem for at få naturoplevelser. Omkring halvdelen har angivet, at de sociale aktiviteter er vigtige. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 13% har angivet ønske om at deltage i konkurrencer som årsag til medlemskab.

8 4.7 Årsager til at være medlem om 3 år Hvorfor være med om 3 år? Procent Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 6. Figuren viser, hvilke årsager medlemmerne regner med at have til at være medlem om 3 år. Det er tydeligt, at medlemmerne har de samme ønsker til klubbens tilbud for fremtiden, som den gang de meldte sig ind. 31% har angivet, at de blandt andet er medlem for at gøre en indsats for andre og for klubben. Ud fra spørgeskemaer vil der blive udarbejdet en liste med de medlemmer, som gerne vil gøre en indsats. Og de vil blive kontaktet, når vi ønsker at finde aktive til at starte nye aktiviteter og til at stå for de nuværende Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig Figur 7. Som figur 6 men opdelt på, om de ror inrigger, outrigger eller kajak. Inrigger Outrigger Kajak Det er interessant at se, at medlemmer har de samme ønsker til klubben, uanset om de ror inrigger, outrigger eller kajak.

9 Blandt inriggerroerne ønsker 41% desuden at ro outrigger og 57% desuden at ro kajak. Blandt outriggerroerne ønsker 68% desuden at ro inrigger og 43% desuden at ro kajak. Blandt kajakroerne ønsker 31% desuden at ro inrigger og 14% desuden at ro outrigger. Kun enkelte af vores nuværende medlemmer, som ror andet end polokajak, ønsker at begynde på det fremover. Det er tydeligt, at medlemmerne er glade for Holte Roklubs brede udvalg af bådtyper. Mange roklubber har kun in- og outriggere, mens kajakkerne er henvist til en anden klub. I Holte Roklub ønsker over halvdelen af in- og outriggerroerne at udnytte muligheden for at ro kajak. Og en tredjedel af kajakroerne ønsker også at ro in- eller outrigger Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Anvende motionsrum Vintermotionstilbud Naturoplevelser Sociale aktiviteter Få nye venner Indsats for andre Konkurrencer Holde mig i form Få bedre helbred Tabe mig -25 år år -59 år - år Figur 8. Som figur 6 men opdelt på aldersintervaller. De unge vil ro kajak eller eventuelt polokajak. Blandt de yngre voksne vil trefjerdedele ro kajak mens en tredjedel vil ro inrigger, outrigger eller polokajak. Blandt de ældre voksne vil hele 83% ro kajak, 41% inrigger, 21% outrigger og kun en person vil ro polokajak. Blandt seniorerne vil 68% ro inrigger, 36% outrigger og 45% kajak. Blandt de øvrige grunde til at være medlem kan det ses, at: Næsten ingen ældre vil bruge motionsrummet. Ingen børn og unge vil deltage i vintermotion. Det afspejler ikke virkeligheden. En hel del børn deltager i vintermotionen, men har bare ikke udfyldt spørgeskemaer. Børn og unge går ikke så meget op i naturoplevelser, men til gengæld mere i konkurrencer end de ældre.

10 Ro Inrigger Ro Outrigger Ro Kajak Ro Polokajak Inrigger Start Inrigger 3 år Kajak Start Kajak 3 år Figur 9. Figuren viser, fordelt på de bådtype de startede med at ro, hvor mange procent som roede andre bådtyper fra starten, og hvor mange som forventer at ro andre bådtyper om 3 år. Nu ser vi på svarene fra en lidt anden vinkel. Vi ser på, hvilken bådtype medlemmer roede, da de meldte sig ind i klubben, i forhold til, hvad de forventer at ro om tre år. Blandt dem, der startede med at ro inrigger, roede 34% fra starten også outrigger og 22% kajak. Blandt dem forventer 83% også at ro inrigger om tre år, 41% forventer at ro outrigger og 51% at ro kajak. Der er altså en klar tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Enkelte supplerer med outrigger og yderligere 29% supplerer med kajak. Endelig forventer hele 17% faktisk at holde op med at ro inrigger. Blandt dem, der startede med at ro kajak, roede 13% fra starten også inrigger og 7% outrigger. Blandt dem forventer 19% også at ro inrigger om tre år, 1% forventer at ro outrigger og 99% at ro kajak. Der er altså blandt kajakroerne kun en svag tendens til at sprede sig til også at ro yderligere bådtyper. Og stort set alle forventer at fortsætte med at ro kajak. 4.8 Forslag til nye aktiviteter For at få idéer til, hvilke nye aktiviteter Holte Roklub skal sætte i gang, har vi bedt medlemmerne om at komme med forslag. 38 er kommet med forslag til nye aktiviteter. De kan sammenfattes til følgende: Fælles roture andre steder end på Furesøen. Flere efterspørger det. Lange ture i weekender og sommeraftener Weekend/småferie fællesture til fx Lagan Fælles outriggerture Maraton roning Roning med andre klubber i Furesøområdet Sjove dage, hvor man prøver andre bådtyper, laver spil på vandet. Mere undervisning i roteknik. Flere beder om det. Især for kajak men også for baglænsroning. Kurser for unge (14+ år) i inrigger og outrigger. Mere træning til unge kajakroere. Evt. med fælles lønnet træner med kajakklubben Nord. Flere opfølgningsarrangementer og opfølgning for begyndere Forbedring af klubhuset Foredragsaftener

11 Stavgang om vinteren Havkajak, white-water kajak og surfkajak Aktiv ergometertræning Flere konkurrencer Yoga som gymnastik Nogle fester for de unge Styrketræning i hold for unge Instruktion til aktiviteter i motionsrummet 4.9 Klubbens formål Vi arbejder som nævnt på at formulere vision, formål m.m. for Holte Roklub. Der er indkommet i alt 8 formuleringer. De vil blive brugt i det videre arbejde. 4.1 Enighed i en række udsagn På nedenstående figur viser et lille tal/en kort søjle høj grad af enighed. Og et stort tal/en lang søjle viser en lille grad af enighed i udsagnet. Medlemmerne er således meget enige i, at motion giver bedre liv, at de kommer i klubben for at dyrke sport, at hygge er vigtigt, at hjemmesiden er vigtig og at bådudvalget er perfekt. Tilsvarende er medlemmerne meget uenige i, at de dyrker sport for at vinde, at der kommer for lidt information til medlemmerne, at de har sat sig et mål for, hvor langt de vil ro, at der er for få fester og at der bør satses mere på kaproning.

12 Grad af enighed. 1=meget enig. 4=helt uenig. Kajakpolo er fedt 2,2 Mere kaproning tak 2,7 For lidt info 3, Hjemmeside vigtig 1,8 For få fester 2,9 Flere unge ønskes Finde romakker er let 1,9 1,9 Vil ro hurtigere Ønsker mere instr. 2,4 2,4 Har mål for ro-km i år 3, For få fælles ture 2,7 Bådudvalg perfekt 1,8 Kun for at ro 2,6 1. sal til medlemsakti. 2,2 Vinterklublivet vigtigt 1,6 Vil selv lægge kurs 2, Konkurr. med andre 3, Hygge er vigtigt 1,5 Vil tabe mig 2,7 Sport for at vinde 3,2 For lidt tid på motion 2,5 Motion giver bedre liv 1,1 Møde nye mennesker 2, For at dyrke sport 1,3,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Enighedsgrad Figur 1. Figuren viser den gennemsnitlig grad af enighed i en række udsagn blandt dem, som har udfyldt enigheden i det pågældende udsagn Om modtagelse af medlemsbladet Sprøjt Af de 112 svarere, vil 46 vil gerne have klubbladet Sprøjt kvartalsvis og 35 vil gerne have det halvårligt. 73 vil gerne have Sprøjt via og 31 vil gerne have klubbladet sendt med brev.

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt)formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT ODDER KOMMUNE MARTS 2002 Baggrund for undersøgelsen Formål Sundhedsprofilen har til formål At profilere indsatsen af forebyggende arbejde At foretage en måling af sundhed i

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Introduktionsmappe. Velkommen til vores nye medlemmer. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.

HOLTE ROKLUB. Introduktionsmappe. Velkommen til vores nye medlemmer. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub. HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Introduktionsmappe Velkommen til vores nye medlemmer maj 2011 Side 2 af 9 maj 2011 Indholdsfortegnelse 1 VELKOMMEN...4

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF Spørgeskemaundersøgelse 2014 evaluering Måløv Idræts Forening PR & Kommunikation I DGI spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2014 stillede vi 5 spørgsmål vedrørende kommunikations indholdet og kommunikationsvejene

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere