Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken"

Transkript

1 Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode Hovedresultater Analyse Baggrund for deltagelse og deltagelsesniveau Udbytte af deltagelse Håndkøbsmedicin Receptpligtig medicin Ændringer i medicinforbrug Konklusion og perspektivering Bilag: Spørgeskema

3 1. Formål og metode Bydelssundhedsprojektet i Korskærparken har eksisteret siden 2008, hvor Fredericia Kommune igangsatte projektet med det overordnede formål at mindske social ulighed i sundhed i området. I den forbindelse er der iværksat adskillige aktiviteter og tiltag, herunder en række motionsaktiviteter, hvoraf langt de fleste er forankret hos Motionsforeningen Sønder-Korskær. Motionsforeningen Sønder-Korskær blev opstartet i Korskærparken i efteråret Den har som mission at skabe meningsfulde og sunde fællesskaber omkring motion. Foreningens formål er at samle motionsinteresserede primært fra Korskærparken og Sønderparken, men også fra den øvrige del af Fredericia Kommune, til bedre sundhed og trivsel gennem forskellige motions- og idrætsgrene. Motionsforeningen drives af en frivillig bestyrelse, som i øjeblikket alle er bosiddende i Korskærparken, hvor de fleste aktiviteter også foregår. I november 2013 var der ca. 200 medlemmer og 9 frivillige instruktører, hvoraf de fleste selv bor i Korskærparken. Denne undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere i motionsaktiviteter igangsat under Bydelssundhedsprojektet. Evalueringen er lavet med henblik på at undersøge deltagelsesniveauet og udbyttet af aktiviteterne hos deltagerne. De aktiviteter der har dannet baggrund for denne evaluering er Hiphop, Lær at cykle, Linedance, Ude Motion, Krolf, Cirkeltræning, Zumba, Svømning, Fitness/FICness, ChiBall og Tai Chi. Bortset fra aktiviteten Lær at cykle er alle aktiviteterne en del af Motionsforeningen Sønder-Korskær. Deltagere fra Lær at cykle, der har svaret på spørgeskemaet, er også aktive i motionsforeningen. 1.1 Fremgangsmåde Analyserne i denne evaluering er baseret på data indsamlet fra deltagere i de nævnte aktiviteter. Dagene for dataindsamlingen var tilfældige, og alle de fremmødte på den pågældende dag blev bedt om at udfylde skemaet. Deltagere, der var til stede ved flere af aktiviteterne, blev mundtligt gjort opmærksomme på, at de kun skulle svare på spørgeskemaet én gang. Deltagere med anden etnisk baggrund, som havde svært ved at læse dansk, fik læst spørgsmål og svarmuligheder højt. Dataindsamlingen fandt sted i november 2013 umiddelbart før aktiviteterne startede og ved hjælp af de frivillige instruktører. Spørgeskemaet anvendt i evalueringen er baseret på et spørgeskema, der tidligere er blevet benyttet i en lignende evaluering i området, og består af 12 spørgsmål. Spørgeskemaet blev designet til at indsamle oplysninger om deltagernes deltagelsniveau, motivation for at deltage, medicinforbrug, bopæl, køn, alder, etnicitet og deltagernes udbytte inden for fysisk og mental sundhed herunder vægt, kondition, rygning, alkohol, trivsel og samvær (spørgeskemaet findes i bilaget). I analysen er der fokus på både evaluering af selve aktiviteterne og dermed deltagernes udbytte heraf, uanset hvor de bor, og mere specifikt ses der også særskilt på deltagere bosat i Korskærparken. Der er foretaget en deskriptiv analyse bestående af frekvenstabeller og krydstabuleringer. Analyserne blev udført ved hjælp af SPSS version Datagrundlag I november 2013 vurderes der at være 200 deltagere i aktiviteterne under Motionsforeningen Sønder-Korskær. Heraf var der 159 registrerede medlemmer. I alt udfyldte 67 deltagere på de nævnte aktiviteter spørgeskemaet, og ud af dem var 34 bosiddende i Korskærparken. Validiteten af analysens konklusioner skal læses med en vis forsigtighed grundet denne lille stikprøve. 42% af foreningens medlemmer har besvaret spørgeskemaet. Motionsforeningen SønderKorskærs medlemmer fordeler sig, så der er 76% kvinder og 24% mænd. Kønsfordelingen i besvarelserne af spørgeskemaet er 92% kvinder og 8% mænd. Denne kønsforde- 3

4 ling hænger blandt andet sammen med, at aktiviteterne Zumba og Svømning kun er for kvinder. Der er kun 9% af de adspurgte, der deltager i Fitness, som er et tilbud under motionsforeningen der foregår i Fredericia Idrætscenter. I hele foreningen er der 35% af medlemmerne, der er tilmeldt denne aktivitet. Eftersom deltagerene i fitness træner individuelt, og derfor har været svære at træffe, er de ikke blevet spurgt direkte. De 9% der deltager i Fitness i denne undersøgelse, deltager også i andre holdaktiviteter og er ad den vej blevet opfordret til at svare på spørgeskemaet. 64% af de mandlige medlemmer i Motionsforeningen er tilmeldt fitness, og dette kan være grunden til, at der er så få mænd, der har svaret på denne undersøgelse. Derfor vil svargruppen ikke repræsentere kønsfordelingen i motionsforeningen. Aldersfordelingen i hele motionsforeningen, og de adspurgte er nogenlunde den samme. Det skal dog nævnes, at alle mændene der har svaret, er 51 eller derover, mens dette kun er tilfældet for 44% af de mænd, der er medlemmer i motionsforeningen. 2. Hovedresultater I analysen vil det blive set nærmere på de adspurgtes bagrund for at deltage og deres deltagelsesniveau samt deres udbytte af deltagelsen og medicinforbrug og ændringer inden for dette. Nedenfor følger en række af analysens hovedkonklusioner. Baggrund for deltagelse og deltagelsesniveau 70% af deltagerne kommer i motionsforeningen for at forbedre deres fysiske sundhed. Derefter følger begrundelserne for at have det sjovt (69%), være sammen med andre (60%) og for at forbedre mental sundhed (42%) Generelt er der for adspurgte på holdene forankret i Motionsforeningen SønderKorskær en forholdsvis høj deltagelsesprocent, set i forhold til hvor ofte de deltager i aktiviteten. 52% af alle adspurgte deltager i én aktivitet og 29% deltager i to aktiviteter For deltagere bosat i Korskærparken er der 32%, der deltager i tre eller flere aktiviteter, og 29% der deltager i to ting. For deltagere, der ikke er bosat i Korskærparken, gælder dette for hhv. 3% og 29%. Bor man i Korskærparken er man således mere tilbøjelig til at deltage i flere af motionsforeningens aktiviteter samtidigt. Udbytte af deltagelse Generelt er der en tendens til, at det største udbytte ses i forhold til trivsel og samvær, hvor ca. 80% oplever en effekt. Over 60% har oplevet en effekt i forhold til kondition. Udbyttet stiger for deltagere, der er aktive på mindst to hold. Det gælder især i forhold til parametrene vægt, kondition og trivsel. Bl.a. har halvdelen, der går til mindst to ting, oplevet en effekt i forhold til deres vægt mod 38% af dem der går til én ting. Deltagere der bor i Korskærparken svarer generelt lidt oftere, at de har udbytte af aktiviteterne. Adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk, oplever generelt det største udbytte af at deltage. Medicinforbrug 65% af de adspurgte tager håndkøbsmedicin mindst en gang om ugen. Adspurgte bosat i Korskærparken har den største andel, der aldrig tager håndkøbsmedicin set i forhold til det samlede antal adspurgte. Men samtidig er der flest fra Korskærparken som tager håndkøbsmedicin 5-6 gange om ugen. 4

5 Analysen viser, at deltagere med anden etnisk baggrund end dansk oftere svarer, at de tager håndkøbsmedicin mindst en gang om ugen end de med dansk etnisk baggrund. Det er i aldersgruppen 31 til 50 år, at flest af de adspurgte tager håndkøbsmedicin. 42% af alle adspurgte tager receptpligtigt medicin minimum end én gang om ugen. Der er ingen forskel i forhold til etnicitet og alder. 28% af samtlige adspurgte tager mindre medicin efter de er begyndt på en eller flere af aktiviteterne. For adspurgte bosat i Korskærparken gælder dette hele 36%. Der ses en tendens til, at adspurgte, der har nedsat deres medicinforbrug, også oftere har oplevet et udbytte i forhold til vægt, kondition, trivsel og samvær, end de adspurgte der ikke har oplevet en nedgang i medicinforbrug. Det er især den yngste aldersgruppe, der har nedsat medicinforbruget, idet det gælder for 45% af dem under 30 år, mens andelen falder med stigende alder. 3. Analyse 3.1 Baggrund for deltagelse og deltagelsesniveau Motivationen for at deltage i aktiviteterne er hos 70% af deltagerne at forbedre deres fysisk sundhed. 69% kommer for at have det sjovt og 60% kommer for at være sammen med andre. Lige under 50% kommer for at forbedre deres mentale sundhed og 13% kommer fordi de er blev overtalt til det (det var muligt at afgive flere svar). Udover de opstillede svarmuligheder nævner flere af deltagerne selv, at de kommer for at slappe af, eller fordi de synes, det er vigtigt at være sammen med andre fra deres nærområde. Generelt er der for adspurgte på holdene, forankret i Motionsforeningen SønderKorskær, en relativ stabil deltagelse. Dette tyder på, at de adspurgte er meget trofaste, når de først er begyndt på et hold. Blandt de adspurgte deltager flest i Zumba, her er det 41% af de adspurgte der deltager, og ud af dem er der 40%, der deltager ofte eller hver gang. 57% af deltagerne har en anden etnisk baggrund end dansk, og hos dem der deltager ofte/ hver gang er 50% mellem år. Svømning er også meget populært. 31% af alle adspurgte deltager, og af dem deltager 61% ofte eller hver gang. 21% af de adspurgte deltager i Cirkeltræning, og i denne gruppe er der 79%, der deltager ofte eller hver gang. 16% af de adspurgte på holdet består af mænd, og dette gør Cirkeltræning til det adspurgte hold, hvor kønnene er mest blandet. Generelt er der 52% af de adspurgte, der deltager i én aktivitet og 29% deltager i to aktiviteter. Deltagelsesniveau Alle Korskærparken Går til en ting 52% 38% Går til to ting 29% 29% Går til mindst tre ting 19% 32% Pearson Chi-Square: 0,006 Af alle de adspurgte deltager 19% i mindst tre aktiviteter. For adspurgte bosat i Korskærparken er 5

6 der 32 % der deltager i tre eller flere aktiviteter, imod 3% af dem der ikke er bosat i Korskærparken. Andre undersøgelser viser, at aktiviteter i nærmiljøet har betydning for deltagelse 1. Mange af Motionsforeningen Sønder-Korskærs aktiviteter foregår i Korskærparken, og dette kan netop være medvirkende til, at beboerne i dette område har et højere deltagelsesniveau. 3.2 Udbytte af deltagelse Generelt vurderer deltagerne, at de, efter at være startet på en eller flere af aktiviteterne, har oplevet den største forskel i forhold til deres trivsel, herefter i forhold til samvær med andre og kondition. Her har 81% af deltagerne oplevet en forskel. Adspurgte bosat i Korskærparken oplever generelt oftere en forskel end dem der ikke er bosat i Korskærparken. Andel der har oplevet et udbytte fordelt på bopæl Alle Korskærparken Vægt 45% 46% Kondition 62% 69% Trivsel 81% 86% Samvær med andre 78% 82% Rygning 12% 7% Alkohol 2% 0% Der hvor størstedelen ikke har oplevet en forskel efter deltagelsesstart er på rygning og alkohol, hvilket ikke er overraskende, da aktiviteterne ikke er målrettet udbytte i forhold til rygning og alkohol. Af denne grund vil der ikke videre i analysen blive sat fokus på rygning og alkohol. Generelt stiger udbyttet af deltagelse, hvis man går til mere end én aktivitet. Dette gælder især i forhold til vægt, kondition og trivsel, mens udbytte i forhold til samvær generelt er højt uanset om man går til én eller flere aktiviteter. Der ses et udbytte på alle parametre for minimum 50% af deltagerne, der er aktive på mindst to hold. Andel der har oplevet et udbytte fordelt på deltagelsesniveau Går til én ting Går til mindst to ting Vægt 38% 51% Kondition 55 % 68% Trivsel 70% 92% Samvær 76 % 78% Blandt de der går til én aktivitet har 38% oplevet et udbytte i forhold til deres vægt, mens dette er tilfældet for 51% af dem, der deltager i to aktiviteter eller mere. 55% af de der går til én aktivitet har oplevet et udbytte i forhold til deres kondition. Udbyttet stiger hvis man går til mere end en ting, idet 68% af de der går til mindst to ting oplever et udbytte. 1 Cochrane T, Davey RC. Increasing uptake of physical activity: a social ecological approach. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health. 2008;128(31). 6

7 Der opleves et stort udbytte i forhold til samvær og trivsel også ved bare at deltage i én ting. Deltager man i mindst to ting, øges udbyttet dog til hele 92% i forhold til trivsel. Generelt ses det, at især adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk, oplever en effekt af at deltage. Det gælder især i forhold til de lidt mere fysiske parametre som vægt og kondition. Men også i forhold til samvær med andre. Andel der har oplevet et udbytte fordelt på etnicitet Dansk etnisk baggrund Anden etnisk baggrund end dansk Vægt 29% 62% Kondition 52% 71% Trivsel 86% 83% Samvær 68% 90% Når det kommer til udbyttet i forhold til vægten, oplever 62% af de adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk en forskel, mens dette kun er gældende for 29% af de adspurgte med dansk etnisk baggrund. Der er 71% af adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk, der har oplevet et udbytte på konditionen mod 52% af adspurgte med dansk etnisk baggrund. I forhold til trivsel er der ikke forskel på udbyttet alt efter etnicitet. Udbyttet i forhold til samvær med andre er til gengæld større blandt de med anden etnisk baggrund end dansk, idet 90% her oplever et udbytte af deltagelse, mens det gælder for 68% af de adspurgte med dansk etnisk baggrund. 3.3 Håndkøbsmedicin 24% af alle adspurgte tager håndkøbsmedicin mindst én gang om ugen. 35% tager aldrig håndkøbsmedicin. For de adspurgte der er bosat i Korskærparken, tager 50% aldrig håndkøbsmedicin, altså lidt flere end gennemsnittet. Til gengæld er det også blandt adspurgte bosat i Korskærparken at flest tager håndkøbsmedicin 5-6 gange om ugen (15%) mod gennemsnittet (11%). Forbrug af håndkøbsmedicin fordelt på bopæl Alle Korskærparken Håndkøbsmedicinsforbrug Aldrig 35% 50 % Mindre end én gang om ugen 41% 21% 1-2 gange om ugen 5% 6 % 3-4 gange om ugen 8% 9 % 5-6 gange om ugen 11% 15% Person Chi-square: 0,009 I den videre analyse lægges svarkategorierne tager håndkøbsmedicin 1-2 gange om ugen, 3-4 gange om ugen samt 5-6 gange om ugen sammen, og bliver til tager håndkøbsmedicin mindst én gang om ugen. Analysen viser, at det er adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk der oftest tager håndkøbsmedicin mindst én gang om ugen (29%), men samtidig er der også flest her, der aldrig tager 7

8 håndkøbsmedicin (38%). Blandt adspurgte med dansk etnisk baggrund tager 14% håndkøbsmedicin mindst en gang om ugen og 27% tager aldrig håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicinforbrug Aldrig Mindre end én Mindst én gang om ugen gang om ugen Dansk etnisk baggrund 27% 59% 14% Anden etnisk baggrund end dansk 38% 32% 29% Alle adspurgte 34% 43% 23% Ser man på forbrug af håndkøbsmedicin i forhold til alder viser det sig, at det er i aldersgrupperne 30 år eller derunder og 51 år eller derover, at flest aldrig tager håndkøbsmedicin. Det største forbrug af håndkøbsmedicin ses således i aldersgruppen år, hvor 31% tager medicin mindst en gang om ugen, mod 13% blandt dem på 30 år eller derunder og 24% blandt dem på 51 år eller derover. Håndkøbsmedicinforbrug Aldrig Mindre end én Mindst én gang om ugen gang om ugen 30 år eller derunder 50% 38% 13% 31 år til 50 år 19% 50% 31% 51 år eller derover 43% 33% 24% Alle adspurgte 35% 41% 24% 3.4 Receptpligtig medicin 42% af alle adspurgte tager receptpligtigt medicin mindst én gang om ugen. Forbrug af receptmedicin Alle Korskærparken Aldrig 39% 41% Mindre end én gang om ugen 20% 22% 1-2 gange om ugen 10% 9% 3-4 gange om ugen 2% 3% 5-6 gange om ugen 30% 25% Hos adspurgte bosiddende i Korskærparken er der 41% der aldrig tager receptpligtigt medicin og 37% der tager receptpligtigt medicin mindst én gang om ugen. Dette viser, at der er få procentpoint flere af de adspurgte bosiddende i Korskærparken, der aldrig tager receptpligtigt medicin set i forhold til alle adspurgte. I begge grupper er der omkring 20% der tager receppligtigt medicin men mindre end én gang om ugen. Der er ikke forskel i forbruget af receptpligtigt medicin set i forhold til etnicitet og alder. 8

9 3.5 Ændringer i medicinforbrug 28% af de adspurgte, har nedsat deres medicinforbrug, efter at de er startet på en eller flere af aktiviteterne. I Korskærparken har hele 36 % nedsat deres medicinforbrug. Dette indikerer, at mange har gavn af aktiviteterne, og at dette i særdeleshed gælder beboere fra Korskærparken. Ændring i medicinforbrug Alle Korskærparken Meget mindre 14% 16% Mindre 14% 20% Det samme 68% 60% Mere 2% 0% Meget mere 2% 4% For begge grupper, er det den største andel, der tager den samme mængde medicin som inden aktivitetsstart. Der er dog væsentlig flere, som tager mindre medicin efter de er påbegyndt aktiviteterne end der er adspurgte, som har øget deres medicinforbrug. Nedenfor er andelene der tager samme mængde medicin, mere medicin og meget mere medicin (efter at være begyndt på aktiviteterne) slået sammen, ligesom andelene som tager mindre medicin og meget mindre medicin er slået sammen. Generelt ses en tendens til, at de adspurgte der har nedsat deres medicin forbrug også har oplevet et større udbytte på de udvalgte parametre. Ændringer i Medicinforbrug Mindre Det samme eller mere Udbytte Vægt 93% 28% Kondition 92% 55% Trivsel 93% 80% Samvær 100% 73% Vægt: Pearson Chi-Square: Kondition: Fisher's Exact Test: Af de deltagere, der har skåret ned på deres medicinforbrug, har 93% oplevet et udbytte i forhold til deres vægt mod 28% af de, som ikke har nedsat medicinforbruget. 92% har oplevet et udbytte i forhold til deres kondition, 93% har oplevet et udbytte i forhold til deres trivsel. Samtlige adspurgte, der har nedsat deres medicinforbrug, har også oplevet et udbytte i forhold til samvær med andre. Når det gælder udbytte i forhold til vægt og kondition er der signifikant forskel mellem dem der tager mindre medicin, og så dem der tager det samme eller mere medicin. 9

10 Ændringer i Medicinforbrug Mindre Det samme eller mere Dansk etnisk baggrund 11% 89% Anden etnisk baggrund end dansk 48% 52% Alle adspurgte 33% 67% Fisher's Exact Test: 0.01 Det er især adspurgte med anden etnisk baggrund end dansk, der har nedsat deres medicinforbrug. I denne gruppe er der 48%, der har nedsat forbruget, mod 11% af adspurgte med dansk etnisk baggrund. Ændringer i Medicinforbrug Mindre Medicin Det samme eller mere 30 år eller der under 45% 55% 31 år til 50 år 27% 73% 51 år eller der over 22% 78% Alle adspurgte 29% 71% I den yngste aldersgruppe, dem på 30 år eller derunder, har 45% nedsat deres medicinforbrug, efter de er begyndt en eller flere aktiviteter, mens andelen er på hhv. 27% for de årige og 22% for dem på 51 år eller derover. Det tyder på, at en effekt i forhold til mindre medicinforbrug er større desto yngre man er. 4. Konklusion og perspektivering Motionsforeningen SønderKorskærs formål om at skabe rammer til at danne bedre sundhed og trivsel gennem motionsaktiviteter, ser ud til at være lykkedes, idet størstedelen af de adspurgte oplever et udbytte af deltagelse i forhold til deres vægt, kondition, trivsel og samvær med andre. Nogle af de adspurgte fremhæver skriftligt, at det blandt andet er på grund af samværet i forbindelse med aktiviteterne, at de kommer så ofte. Der ser ud til at være en god effekt af deltagelse blandt alle adspurgte. Dog peger denne analyse på, at deltagere bosat i Korskærparken, oftere deltager i mere end blot en ting og samtidig oftere oplever et udbytte, set i forhold til samtlige adspurgte. Samtidig er der også flere fra Korskærparken, der har nedsat deres medicinforbrug efter de er begyndt at deltage i aktiviteterne. Det har således en betydning, at aktiviteterne ligger i nærmiljøet, når man ønsker at fremme sundheden for en gruppe med forholdsvis få ressourcer, hvoraf mange ikke har været særlig fysisk aktive, før de startede i aktiviteterne omfattet af denne undersøgelse. I og med at mange af aktiviteterne ligger i Korskærparken, og at der med et medlemskab af motionsforeningen gives adgang til flere aktiviteter samtidigt, kan meget vel give den synergieffekt, som ser ud til at opstå ved at flere bosat i Korskærparken deltager i mere end én aktivitet, oplever et større udbytte samt oftere har nedsat deres medicinforbrug. 10

11 At især deltagere for Korskærparken oplever en effekt kan også hænge sammen med, at der netop er arbejdet med at højne den sociale kapital og fællesskabet i området. Der er derved bygget noget mere op omkring aktiviteterne, som formentligt også har en betydning for undersøgelsens resultat. 11

12 5. Bilag: Spørgeskema Evaluering. Spørgsmål om sundhed og trivsel Udfyldt ved: 1. Motionsforeningen SønderKorskær tilbyder i samarbejde med Sundhedsprojektet aktiviteterne nævnt lige nedenfor. Hvilke deltager du i - og hvor ofte deltager du? (sæt X i hver linje) Aktivitet Hip Hop? Lær at cykle? Linedance? Ude motion? Krolf? Cirkeltræning? Zumba? Svømning? Fitness/FICness? Thi Ball? Tai Chi? Deltager Ikke Er lige startet Deltager sjældent Deltager en gang i mellem Deltager ofte/hver gang 2. Hvad er grunden til at du deltager (sæt gerne flere krydser) Jeg vil gerne gøre noget for at forbedre min fysiske sundhed (kondition, vægt) Jeg vil gerne forbedre min mentale sundhed (trivsel, velbefindende osv.) For at være sammen med andre For at have det sjovt Jeg blev overtalt til at tage med Andet: 12

13 Din vægt? 3.a Har du oplevet en forskel efter du startede på en eller flere af aktiviteterne (fra spørgsmål 1) - i forhold til: Ja (sæt kryds) Skriv hvordan: Nej (Sæt kryds) Skriv hvorfor ikke: Din kondition? Din trivsel/ hvordan du har det? Dit samvær med andre? Rygning (hvis du ryger)? Alkoholforbrug (hvis du drikker alkohol)? 3.b. Hvis du ikke har oplevet nogen forskel overhovedet, hvad tror du så, at der skal til, for at der sker en forskel? 13

14 4. Spørgsmål om brug af medicin. 4.a. Hvor ofte tager du medicin der kan købes i håndkøb (uden recept)? (f.eks. smertestillende piller, allergi, mod forkølelse, hostestillende osv.) Aldrig Mindre end én gang om ugen 1-2 gang om ugen 3-4 gange om ugen 5-7 gange om ugen 4.b. Hvor ofte tager du medicin som din læge har ordineret (på recept)? (kan både være til lindring af fysiske og psykiske symptomer) Aldrig Mindre end én gang om ugen 1-2 gang om ugen 3-4 gange om ugen 5-7 gange om ugen 4.c Hvordan er dit forbrug af medicin, efter du er begyndt at deltage i aktiviteterne (nævnt i spørgsmål 1)? Meget mindre Mindre Det samme Mere Meget mere Forklar eventuelt: 14

15 5. Lidt om din baggrund. 5.a. Hvor bor du? Sønderparken Korskærparken Andet sted: 5.b. Er du.? Kvinde Mand 5.c. Hvad er din alder? 20 år eller yngre, år, år, år, 51-60, 61 år eller ældre 5.d. Hvad er din etniske baggrund? 6. Har du en god idé eller andre kommentarer: Tak for hjælpen. Spørgeskemaet skal bruges til at følge op på, om indsatserne virker. 15

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Velkomst Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse,

Velkomst Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse, Program 10.00 Velkomst ved Borgmester Jacob Bjerregaard og Steen Knudsen, beboer og formand for Foreningen Korskær 10.15 Lokalområdet som ramme for indsatser Sundhedsprojektet som eksempel på samskabelse,

Læs mere

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Projekt Bydelsundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Korskærparken som område ca.

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport

Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport Maj 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til at levere præcise og klare analyser,

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Overdragelsesplan. Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Maj 2013. Antal deltagere

Overdragelsesplan. Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Maj 2013. Antal deltagere Overdragelsesplan Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Maj 2013. Indsatsnavn PR gruppen Formål med indsats og evt. nærmere beskrivelse Forbedre omdømme. Synliggøre

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Anne Illemann Christensen 21. september 2010 Disposition Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Interviewereffekt Sæsonvariation

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Overdragelsesplan. Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Marts 2013. Antal deltagere

Overdragelsesplan. Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Marts 2013. Antal deltagere Overdragelsesplan Status og forankringsgrad af Sundhedsprojektets aktiviteter i Korskærparken. Marts 2013. Indsatsnavn PR gruppen Formål med indsats og evt. nærmere beskrivelse Forbedre omdømme. Synliggøre

Læs mere

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Rengøringen Odsherred Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Februar 13 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 49 arbejdspladser... 4 Hvordan har I styrket sundhed og trivsel på arbejdspladserne?... Arbejdsmiljø

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere