Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed"

Transkript

1 Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for forsvarets rekrutteringspotentiale. 1. FORMÅL Notatet har til formål at bidrage til grundlaget for vurdering af behovet for en justering af rekrutteringsindsatsen på baggrund af de respektive modeller, som behandles i Værnepligtsrapporten. I notatet beskrives Forsvarets Personeltjenestes vurdering af rekrutteringspotentialet til forsvarets uddannelser altså antallet af unge i målgruppen, deres parathed til at søge en uddannelse i forsvaret, deres kendskab til og deres holdninger til forsvaret og forsvarets uddannelser etc. Herefter beskrives forsvarets nuværende rekrutteringsbehov ( ) og hvem, der er den typiske ansøger til de forskellige uddannelser. Notatet afsluttes med en beskrivelse af forhold omkring løsning af rekrutteringsopgaven i dag. 2. FORSVARETS REKRUTTERINGSPOTENTIALE 2.1. Målgruppen og rekrutteringsopgaven Forsvarets Rekruttering 1 har siden 2006 samarbejdet med analyseinstituttet Epinion om at gennemføre målinger af effekten af konkrete rekrutteringsindsatser. Siden 2009 har Epinion ligeledes foretaget kontinuerlig "tracking" på, hvordan forsvaret og forsvarets uddannelser opleves i målgruppen af årige unge. Målingerne er med til at skabe grundlag for forsvarets rekrutteringsindsats. De løbende målinger blandt de unge viser, at forsvaret bliver opfattet som et så anderledes uddannelsessted, at det hører til i en kategori helt for sig selv. Det giver både fordele og ulemper for rekrutteringen. Fx giver det et godt udgangspunkt for at skabe opmærksomhed og kendskab ved at fokusere på det unikke ved forsvaret som arbejdsplads og uddannelsessted. Omvendt kan forsvarets særegenhed betyde, at forsvarets uddannelser primært opfattes som relevant for dem, der søger noget andet end en normal uddannelsesplads. Målingerne viser også, at de unges opfattelse af forsvaret som både arbejdsplads og uddannelsesudbyder generelt bliver mere positiv i takt med, at de unge får en reel indsigt i forsvaret. Den demografiske sammensætning af ungdomsårgangene i Danmark er en vigtig parameter i forsvarets muligheder for at rekruttere. Ungdomsårgangene har været stigende i nogle år, og det fortsætter frem til 2016, hvor billedet vender se nedenstående figur 1, der viser, at antallet af unge i perioden fra 2016 til 2021 vil falde med ca. 10 %. 1 Afdeling under Forsvarets Personeltjeneste. Side 1/1

2 Andelen i en ungdomsårgang, som er efterkommere af indvandrere ligger på ca. 8 % 2 og stiger i løbet af nogle år til ca. 15 %. Det peger i retning af, at denne gruppe af unge fremover bliver vigtigere i rekrutteringsmæssig henseende. Figur 1: Udviklingen i antallet af 18-årige Den primære målgruppe for rekruttering til forsvaret er de årige. Denne målgruppe inddeler forsvaret i fire segmenter, således at kommunikationen kan målrettes segmentets parathed i forhold til en uddannelse i forsvaret: Segment 1: Ser forsvaret som en uddannelsesmulighed og ser en eller flere uddannelser i forsvaret som et af de primære valg. Segment 2: Ved at forsvaret er en uddannelsesmulighed, men har ikke set et match mellem egne ønsker og forsvarets uddannelser. Segment 3: Kender ikke til forsvarets uddannelser og har derved ikke set et match i forhold til egne uddannelsesønsker. Segment 4: Har af politiske eller personlige årsager fravalgt forsvaret og er svært påvirkelige. Som det fremgår af nedenfor viste grafik, figur 2, viser de løbende målinger foretaget af Epinion, at antallet af højpotentielle 3 (benævnt segment 1) ligger på % af en 2 Kilde: Epinion. 3 Højpotentiel betyder, at man til udsagnet Forsvarets uddannelser virker relevant for mig svarer Helt enig (i stedet for enig, hverken enig eller uenig, uenig, helt uenig, ved ikke/vil ikke svare). Side 2/2

3 ungdomsårgang (2. halvår 2011), svarende til ca unge. Det vil sige, at forsvaret er "på lystavlen" hos disse unge, og dermed er der et udgangspunkt for dialog med henblik på at omsætte deres interesse til en reel ansøgning om en uddannelse i forsvaret. At blive kategoriseret som "højpotentiel" er ikke ensbetydende med, at man vil ansøge om en uddannelse i forsvaret. Dels er der mange af de unge, der ikke aktuelt står for at skulle vælge job eller uddannelse, fordi de er i gang med noget andet, dels er der mange andre job- og uddannelsestilbud, som forsvaret er i konkurrence med, og som de samme unge også er højpotentielle til. I konkurrencen med alle de andre muligheder vælger ca. 90 % af de unge højpotentielle således forsvaret fra. Andelen af højpotentielle, der ender med at sende en ansøgning, udgør reelt 1-2 % af en ungdomsårgang. Se også underbilag, der belyser dette yderligere. De primære rekrutteringsbarrierer knytter sig til forsvarets image se side 6 og 7 herom 4. Størrelsen af den primære målgruppe i segment 1 er ikke nok til at dække forsvarets nuværende behov for ansøgere til uddannelserne, hvorfor forsvarets rekrutteringskoncept i dag sigter mod at påvirke segment 2 og 3 til at ansøge om en uddannelse i forsvaret. Segment 2 og 3 har en ikke-erkendt interesse for forsvares uddannelser. Det skyldes dels manglende kendskab til og viden om de reelle tilbud og muligheder, som forsvaret tilbyder, dels at overvejelserne om at søge en uddannelse i forsvaret overskygges af forbehold, fordomme og negative opfattelser af forsvaret generelt etc. Dette adresserer Forsvarets Rekruttering løbende gennem kampagnevirksomhed, messevirksomhed, erhvervspraktikophold i forsvaret og foredragsvirksomhed mv. 4 Kilde: Epinion Side 3/3

4 Figur 2: Parathed Rekrutteringspotentialet set i forhold til antallet af frivillige, der aftjener værnepligt På Forsvarets Dag melder så mange sig frivilligt til værnepligten, at der i dag kun er ganske få, der tvangsudskrives, hvilket indikerer, at værnepligtstjeneste i forsvaret både er relevant og attraktivt for en del af de unge. Et stigende antal kvinder melder sig ligeledes på Forsvarets Dag for frivilligt at aftjene værnepligt: Fra ca. 3 % kvindelige værnepligtige i 2006 til ca. 10 % i I andre vestlige lande ses den samme tendens. Andelen af frivillige, som aftjener værnepligt, er steget fra 89 % i 2009 til 95 % i Imidlertid er det numeriske antal af frivillige faldet fra ca i 2009 til ca i 2010 og ca i At andelen er steget, mens det numeriske antal frivillige er faldet, skyldes, at antallet af udbudte værnepligtspladser er faldet i samme periode fra ca til ca Den høje frivillighed i relation til værnepligtstjeneste peger på, at der blandt en del af de unge er en interesse i at få et indblik i professionen som soldat. Der er en række forhold, der gør, at det er vanskeligt at analysere udviklingen i antallet og andelen af frivillige. Såvel ventetiden på at blive værnepligtig som udbuddet af ledige værnepligtspladser har indflydelse på antallet af frivillige. Der åbnes for ledige værnepligtspladser 2 gange om året. Pladserne bookes i takt med, at de unge på Forsvarets Dag melder sig frivilligt til aftjening af værnepligt. I øjeblikket fyldes pladserne efter ca. 4-5 måneder ud fra et først-til-mølle-princip. Det betyder, at de der kommer på Forsvarets Dag i de sidste 1-2 måneder af sessionshalvåret ofte får den besked, at der ikke er flere pladser, og at de pågældende dermed er henvist til at henvende sig, når der igen åbnes for ledige pladser. Havde udbuddet af pladser været større, ville der, med den Side 4/4

5 nuværende efterspørgsel med stor sandsynlighed være flere, der ville melde sig frivilligt til værnepligtstjeneste. I antallet af frivillige indgår et mindre antal, der kan betegnes som såkaldt teknisk frivillige, hvilket vil sige, at de melder sig frivilligt, fordi de har trukket et meget lavt nummer på sessionen, og fordi de, ved at melde sig frivilligt, får indflydelse på, hvor og hvornår de indkaldes til værnepligtstjeneste. Andelen af teknisk frivillige kan ikke nærmere kvantificeres Værnepligtens betydning for rekrutteringen Analyseinstituttet Epinion har undersøgt værnepligtens betydning for forsvarets rekrutteringspotentiale. Undersøgelsens konklusioner er indeholdt i et notat, som er vedlagt som underbilag. Værnepligten er som rekrutteringsværktøj, ud fra en økonomisk betragtning, ikke en rationel og effektiv måde at rekruttere på. Imidlertid bestræber forsvaret sig på at udnytte værnepligtens rekrutteringsmæssige potentiale så godt som muligt. Den primære rekrutteringsmæssige effekt af værnepligten vurderes at ligge i, at indsigten i forsvarets virkelighed, som værnepligtstjenesten giver de unge, får en del af de unge, der i forvejen har vist interessere for forsvaret, til at sende en ansøgning om at blive optaget på en eller flere af forsvarets uddannelser. Epinion underbygger bl.a. værnepligtens betydning for indløsning af rekrutteringspotentialet med, at det blandt de unge, der inden for det sidste år har skullet tage stilling til uddannelse eller job, og som har haft forsvaret med i deres overvejelser, er knapt hver tiende af de unge, der ikke har aftjent værnepligt, som ender med at søge om en uddannelse i forsvaret. Af de unge, der ligeledes har overvejet forsvaret, men som har aftjent værnepligt, er det ca. hver tredje, der ender med at søge en uddannelse i forsvaret. Det er især i forhold til forsvarets kerneuddannelser (konstabel, befalingsmand, officer), at værnepligtstjenesten har en markant effekt på indløsningen af rekrutteringspotentialet - se underbilag. Dette kunne dog også hænge sammen med, at langt hovedparten af de værnepligtige er frivillige, og dermed som udgangspunkt formentlig interesseret i forsvarets uddannelser allerede inden påbegyndelsen af værnepligten. Det er Forsvarets Rekrutterings vurdering, at mange unge i dag bruger værnepligtstjenesten til at finde ud af, om forsvaret er noget for dem. Målinger fra Epinion viser, at forsvaret vinder ved nærmere bekendtskab, og værnepligtstjenesten giver de unge indsigt i professionen som soldat og bidrager derigennem til de unges grundlag for at kunne foretage et kvalificeret tilvalg eller et fravalg af forsvarets uddannelser. Et eksempel, der kan give en pejling på værnepligtstjenestens rekrutteringsmæssige effekt, er rekrutteringen til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Samtlige op til ca ansøgere årligt til hærens reaktionsstyrkeuddannelse er igangværende eller hjemsendte værnepligtige langt overvejende (ca %) igangværende værnepligtige. I 2011 var der indkaldt ca værnepligtige, og i 2011 ansøgte værnepligtige om optagelse på en reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på udsendelse til Afghanistan. Behovet blev således opfyldt, uden at der blev foretaget andet end lokale hvervetil- Side 5/5

6 tag og orienteringer ved de værnepligtsuddannende enheder. Den store søgning kan dog også hænge sammen med den høje andel af frivillige blandt de værnepligtige. Om ansøgerne til reaktionsstyrkeuddannelsen også ville have søgt uden at have været værnepligtige er vanskeligt at sige noget sikkert om. Forsvarets Rekruttering har kun én gang forsøgt at rekruttere til reaktionsstyrkeuddannelsen blandt unge, der ikke havde aftjent værnepligt. Dette skete som et led i den ny ordning for særligt motiverede, egnede unge sessionssøgende, indført 1. januar I februar 2012 sendte Forsvarets Rekruttering et tilbud til unge mænd 5 om at springe køen til værnepligten over og aftjene deres værnepligt inden for seks måneder efter, at de havde været på Forsvarets Dag. Forudsætningen for dette var, at de var interesserede i at søge en reaktionsstyrkeuddannelse. En måned efter forsvarets tilbud var sendt til de unge, havde ca. 400 unge accepteret tilbuddet og var klar til at møde på Forsvarets Dag mhp. at blive egnethedsvurderet. Det svarer til ca. 800 unge mænd, hvis alle mændene på ungdomsårgangen havde modtaget tilbuddet. Af disse ansøgere vil nogle ikke møde op på sessionen erfaringsmæssigt ca. 20 % udebliver - og andre vil falde fra ved sessionen på Forsvarets Dag pga. egnethedstesten erfaringsmæssigt yderligere ca. 20 %. Erfaringsmæssigt vil mellem 40 og 50 % af de interesserede ende med at indgå aftale om frivillig aftjening af værnepligt med henblik på senere reaktionsstyrkeuddannelse og udsendelse til Afghanistan. Heraf vil ca % falde fra i løbet af værnepligten, svarende til den gennemsnitlige "efterkassation", og det reelle antal, der kan begynde en reaktionsstyrkeuddannelse anslås derfor at være ca. 350 af de 800, der ud af en årgang af unge mænd indledningsvis viser interesse. Ud af de ca. 350 vil der igen være nogle, der ikke findes egnede til udsendelse, enten fordi de frasorteres i den psykologiske screening (ca %), eller fordi de i løbet af værnepligten af deres ledere vurderes uegnede til udsendelse. Af de 800 oprindeligt interesserede vil der således ende med at være ca. 250 årligt, der findes egnede til at begynde reaktionsstyrkeuddannelse efter endt værnepligt. I forhold til ovenstående er det vigtigt at fremhæve, at det i dag ikke er muligt at starte direkte på reaktionsstyrkeuddannelsen. Værnepligts(basis)uddannelsen bibringer den enkelte soldat de nødvendige kompetencer. Reaktionsstyrkeuddannelsen bygger med andre ord oven på de erhvervede kompetencer under basisuddannelsen og munder ud i, at den enkelte soldat i rammen af en specifik militær enhed kan indsættes i eksempelvis Afghanistan. I de opstillede modeller i Værnepligtsrapporten er der således også taget højde for dette, da der oprettes en ny grund-/basisuddannelse i de modeller, hvor værnepligten suspenderes. Eksemplet indikerer, selvom empirien er sparsom, at rekrutteringspotentialet til forsvarets uddannelser blandt de unge, der har aftjent værnepligt, er større end rekrutteringspotentialet blandt de unge, der ikke har aftjent værnepligt. Ovenstående eksempel viser også, at der er en væsentlig forskel på, om man skal rekruttere til en 4 måneders basisuddannelse med mulighed for at søge videre (hvor der jf. afsnit 2.2 i 2011 var minimum ca egnede frivillige), eller om man skal rekruttere til en reaktionsstyrkeuddannelse, der medfører udsendelse i international mission, hvor der altså kan forventes ca. 800 potentielle frivillige unge mænd på en ungdomsårgang Målinger af potentiale og effekt 5 Det svarer ca. til halvdelen af mændene på en ungdomsårgang. Side 6/6

7 Effekten af konkrete iværksatte rekrutteringstiltag måles og analyseres løbende. Forsvarets Rekruttering har sammen med analyseinstituttet Epinion udviklet et målekoncept, der med to spor dækker indsigt i henholdsvis kendskabet til forsvaret og forsvarets image (trackingen) samt effekten af de iværksatte indsatser (platformsundersøgelser). Trackingen gennemføres gennem interviews hver uge med målgruppen, som er unge i alderen år. Med trackingen stiller Forsvarets Rekruttering spørgsmål, der dækker: Generelt kendskab til forsvaret. Kendskab til forsvarets opgaver. Oplevelse af forsvarets grundlæggende værdier. Kendskab til forsvaret som arbejdsplads. Kendskab til forsvarets uddannelser. Relevans i forhold til at søge en uddannelse i forsvaret. Platformsmålingerne følger op på de forskellige aktiviteter, som Forsvarets Rekruttering gennemfører. Nedenfor er kort beskrevet, hvorledes data genereres: Kampagner: Der gennemføres interview i forbindelse med førstegangseksponering, samt kampagnemålingerne som en del af de løbende trackingmålinger. Forsvarets Dag: Der gennemføres online spørgeskema. Ansøgning: De, der sender en ansøgning, henvises til link til elektronisk spørgeskema. Messer: Direkte kontakt modtaget på messer følges op af spørgeskema (online). Arrangementer: Inspirationsdag for kvinder, intro-arrangementer, elitedag etc. Arrangementerne følges op af spørgeskema (online). Resultatet af disse målinger rapporteres tre gange årligt fra Epinion og bruges sammen med statistikker og interne evalueringer til at revidere indsatserne med henblik på løbende optimering. Forsvarets Rekruttering har således gennem ovenstående målinger et godt billede af, hvad rekrutteringspotentialet er i de forskellige dele af målgruppen og agerer på dette grundlag. Resultater af målingerne viser bl.a., at: Kendskabet til forsvarets uddannelser generelt er steget i perioden (Se figur 3). Dette gør sig i særlig grad gældende for kvinderne, hvilket også kan aflæses direkte, idet forsvaret i samme periode ser en stigning i antallet af kvindelige ansøgere til forsvarets uddannelser. Kendskabet til forsvarets uddannelser er i høj grad påvirkeligt af kampagner og lignende i særlig grad for kvinderne. Når unge overvejer nyt job eller ny uddannelse, er forsvaret inde i overvejelserne hos 21 % af de unge. Det er især hos de unge, der overvejer en erhvervsuddannelse, at forsvaret er en del af overvejelserne (31 %). Side 7/7

8 De unge er mere tilbøjelige til at overveje forsvarets uddannelser, hvis de har aftjent værnepligt. Fx overvejer 16 % af dem, der er interesseret i en uddannelse i forsvaret og som har aftjent værnepligt, en uddannelse til befalingsmand mod 4 % af dem, som er interesseret i en uddannelse i forsvaret og som ikke har aftjent værnepligt. Tilsvarende tal for officer er 22 % og 7 %. Dette kan dog også hænge sammen med den høje frivillighedsprocent til værnepligten. De unge forbinder i vidt omfang forsvarets uddannelser med fysisk træning (62 %), at man bliver udfordret mentalt (57 %) og med stærke relationer og et tæt kammeratskab (57 %). De unge forbinder især forsvaret med: Hård disciplin. Personlig udvikling. Hierarkisk. Fællesskab frem for individet. Fare for liv og førlighed. Professionel. Af de brandværdier, som de unge ikke i dag forbinder forsvaret med er værdierne uformel, intelligent, eftertænksom, moderne og hensynsfuld, hvad man kan kalde højforanderlige værdier, og det bør derfor være muligt at bringe disse værdier mere i spil blandt de unge. De vigtigste oplevede egenskaber ved forsvarets uddannelser, der påvirker paratheden negativt er: At man skal indordne sig og ikke kan være sig selv. Det kan være vanskeligt at bruge det, man lærer i forsvaret, uden for forsvaret. Figur 3: Kendskabet til forsvarets uddannelser Side 8/8

9 3. FORSVARETS REKRUTTERINGSBEHOV Rekrutteringsbehovet i fremgår af nedenstående figur 4. Behovet i vurderes at være repræsentativt for behovet gennem de seneste år. I modsætning til civile uddannelser, der ofte er styret af kvotesystemer, er antallet af aspiranter, der optages på forsvarets uddannelser, direkte styret af behovet for ansættelser til forsvaret. Der optages med andre ord netop det antal aspiranter på forsvarets uddannelser, der er behov for i et givet år for at udfylde de ledige militære stillinger. I antal optagne aspiranter indregnes det antal, der erfaringsmæssigt falder fra under uddannelserne. Når man søger en uddannelse i forsvaret, søger man derfor også et job. De unge har en opfattelse af, at det man lærer i forsvaret ikke kan bruges andre steder, og derfor opfatter de unge valget af en uddannelse i forsvaret som mere forpligtende, end hvis man søger en civil uddannelse. Årligt behov for optag på uddannelserne Årligt behov for ansøgninger UDDANNELSE Erfaringstal Officersuddannelserne Pilot Reserveofficersuddannelsen Sprogofficersuddannelsen Sergentuddannelserne for fastansatte konstabler , Sergentuddannelserne, øvr , Konstabeluddannelserne Behovet for optag på uddannelserne opgøres 1 år frem af de operative kommandoer og justeres i løbet af driftsåret efter behov. Samtidig overvåger Forsvarskommandoen udviklingen og det strukturelle behov på langt sigt, således at indtaget på de længerevarende uddannelser, som fx officersuddannelserne, løbende tilpasses det langsigtede behov. Afprøvningsfaktor Reaktionsstyrkeuddannelsen i hæren , Jægerkorpset Frømandskorpset Siriuspatruljen Div. militære specialistuddannelser Figur 4: Forsvarets vurdering af behov for ansøgere til forsvarets uddannelser på baggrund af behovet i 2011 og Side 9/9

10 Afprøvningsfaktoren er et udtryk for, hvor mange ansøgere, der skal bruges for at skaffe én kvalificeret aspirant. Det er med andre ord et udtryk for, hvor svært det er at bestå optagelsesprøven. Med de operative kommandoers behov og den givne afprøvningsfaktor, der varierer meget fra uddannelse til uddannelse, fremkommer i højre kolonne af figur 4 det årlige behov for kvalificerede ansøgere til forsvarets uddannelser. På baggrund af behovet på forsvarets uddannelser i udregnes det samlede årlige behov for kvalificerede ansøgere til forsvarets uddannelser til ca , hvoraf de ca er møntet på forsvarets grundlæggende militære uddannelser 6, mens op til ca er møntet på forsvarets øvrige uddannelser. Sammenhængen mellem antallet af færdiguddannede på de enkelte uddannelser og behovet for ansøgninger kan overordnet skitseres med nedenstående figur 5. Figur 5: Sammenhæng mellem produktionsmål og behov for ansøgninger Figur 5 skal illustrere, at der i bevægelsen fra venstre mod højre i modellen sker en gradvis reduktion i antallet af unge, der er i spil. Hvis der fx er 1000 potentielle ansøgere, der overvejer forsvaret til venstre i modellen, vil måske 100 ende med at sende en ansøgning. Heraf vil 80 måske opfylde de formelle krav og blive indkaldt til en optagelsesprøve, og herefter vil der måske være 20 tilbage som kan starte en uddannelse. Endelig vil der være et frafald under selve uddannelsen og til slut vil måske 10 gennemføre uddannelsen og ende med at blive ansat. I praksis er det de operative kommandoer, der gennemfører uddannelserne og har erfaringer med, hvor stort frafaldet er under uddannelsen. Men i alle faserne til venstre for antal optagne på uddannelsen, er det Forsvarets Rekruttering, der på baggrund af erfaringer vurderer, hvor stort frafaldet vil være i de enkelte faser i forhold til de enkelte uddannelser, og dermed hvordan man mest hensigtsmæssigt kan tilrettelæge rekrutteringsindsatsen for at skaffe netop det antal kvalificerede ansøgere, der er behov for, for at imødekomme de operative kommandoers behov. Af figur 4 ses forskellen i frafaldet 6 Forsvarets grundlæggende militære uddannelser omfatter reaktionsstyrkeuddannelsen, konstabeluddannelsen og sergentuddannelsen, øvrige. Side 10/10

11 under afprøvningsprocessen i forhold til de enkelte uddannelser i form af den anførte afprøvningsfaktor. 4. ANSØGERPROFILER TIL FORSVARETS UDDANNELSER De nuværende 4 måneders værnepligt udgør forsvarets basisuddannelse, hvor man opbygger de grundlæggende militære kompetencer, der er en forudsætning for videre uddannelse til militære job i forsvaret. Alle de i figur 4 nævnte uddannelser enten forudsætter eller indeholder en basisuddannelse. I officersuddannelserne udgør de første måneder af uddannelsen fx en basisuddannelse. Derfor kan man søge ind på officersuddannelserne uden andre forudsætninger end en gymnasial baggrund eller tilsvarende. Hovedparten af de øvrige uddannelser nævnt i figur 4 kan også søges uden andre forudsætninger end civil skolegang, men optages man, vil man blive indplaceret på en basisuddannelse på lige fod med værnepligtige, hvis man ikke i forvejen har aftjent værnepligt eller værneret og dermed har en basisuddannelse. Kun hvis basisuddannelsen gennemføres tilfredsstillende, kan man fortsætte på den ansøgte uddannelse. Ca. 80 % af ansøgerne til forsvarets uddannelser begynder med at aftjene værnepligt, og først i løbet af værnepligten eller efter hjemsendelse vælger de at søge videre på en af de i figur 4 nævnte uddannelser. I nedenstående figur 6 er det søgt anskueliggjort, hvilke uddannelser der i særlig grad søges af de værnepligtige, og hvilke uddannelser, der søges af ansøgere uden militære forudsætninger. Hvem er ansøgeren - i procent / ca. antal 7 UDDANNELSE Værnepligtige Fastansatte Uden værnepligt Officersuddannelserne 30/204 30/204 40/272 Pilot 20/60 20/60 60/180 Reserveofficersuddannelsen Sprogofficersuddannelsen Sergentuddannelserne for fastansatte konstabler Forudsætter gymnasial baggrund. Basisuddannelsen er integreret i uddannelsen. Forudsætter gymnasial baggrund. Basisuddannelsen er integreret i uddannelsen. Forudsætter gymnasial baggrund. Basisuddannelsen er integreret i uddannelsen. Forudsætter gymnasial baggrund. Basisuddannelsen er integreret i uddannelsen. Kan kun søges af i forvejen fastansatte konstabler med en vis erfaring (herunder en basisuddannelse). Kan søges af alle, men i praksis optages kun ansøgere med en basisuddannelse typisk værnepligtige. Basisuddannelsen er en forudsætning for start på uddannelsen. Sergentuddannelserne, øvrige 20/17 20/17 60/50 10/19 5/10 85/163 0/0 100/243 0/0 75/693 10/92 15/139 Krævede forudsætninger 7 Antal ansøgere er udledt af behovet i , da dette er udgangspunktet for nærværende notat. Det anførte antal ansøgere er et udtryk for det maksimale behov, jf. figur 4. Side 11/11

12 Konstabeluddannelserne Kan søges af alle. Har man ikke en basisuddannelse i forvejen, starter man med aftjening af værnepligt, da basisuddannelsen er en forudsætning for start på uddannelserne. Kræver en basisuddannelse i praksis optages kun igangværende eller hjemsendte værnepligtige. Kræver en basisuddannelse, en reaktionsstyrkeuddannelse og en udsendelse i international mission. Reaktionsstyrkeuddannelsen i hæren 45/183 40/163 15/60 100/1764 0/0 0/0 Jægerkorpset 10/20 80/160 10/20 Frømandskorpset 30/68 50/112 20/45 Siriuspatruljen 10/21 90/189 0/0 Div. specialistuddannelser Kan søges af alle. Basisuddannelsen er integreret i uddannelsen Kan søges af alle, men i praksis optages kun fastansatte med erfaring og dermed en basisuddannelse. Kan søges af alle, men i praksis 0/0 100/400 0/0 optages kun fastansatte med erfaring og dermed en basisuddannelse. Figur 6: Hvor kommer ansøgeren fra? Fordelene ved at antage en ansøger, der allerede har gennemgået en basisuddannelse er under den nuværende ordning primært: Det er økonomisk mere fordelagtigt for forsvaret at ansætte en ansøger, der allerede har opnået de grundlæggende militære kompetencer gennem en basisuddannelse frem for en ansøger, der skal starte helt forfra. Forsvaret kender ansøgeren bedre, idet forsvaret gennem 4 måneders basisuddannelse har gode muligheder for at vurdere den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Der er således større sandsynlighed for, at man vælger den rigtige ansøger. Ansøgeren får på basisuddannelsen et ret præcist billede af, hvad forsvaret er for en virksomhed, og hvilken type af uddannelse/job den pågældende søger. Dette medvirker til et betydeligt lavere frafald under den efterfølgende uddannelse. Frafaldet af officersaspiranter, der optages uden militære forudsætninger, er fx væsentligt højere end frafaldet blandt aspiranter, der inden ansøgning har gennemgået en basisuddannelse. Basisuddannelsen, hvor man på ca. 4 måneder tilegner sig de grundlæggende militære kompetencer, danner grundlag for al videre militær uddannelse. Uanset om man skal være militær flymekaniker, reaktionsstyrkesoldat eller officer kræver det i dag, at de grundlæggende kernekompetencer er erhvervet. De grundlæggende kompetencer er fælles for alle uddannelser og er en forudsætning for videre uddannelse og karriere i Side 12/12

13 forsvaret. Disse grundlæggende militære kompetencer opnået under basisuddannelsen er nødvendige for at fx en mekaniker kan løse sine opgaver som en del af og sammen med indsatte enheder i fx Afghanistan. Forsvaret udbyder en lang række uddannelser, hvor det er meget forskellige forudsætninger, der kræves for at kunne søge uddannelsen. Enkelte uddannelser kan kun søges, hvis man i forvejen er ansat i forsvaret og gerne har en udsendelse i en international mission bag sig, og andre uddannelser kan søges uden andre forudsætninger end en grundlæggende civil skolegang, hvor man, som en del af uddannelsen, langsomt vil blive introduceret til forsvaret typisk med udgangspunkt i en basisuddannelse. Visse uddannelser, som fx reaktionsstyrkeuddannelsen, søges udelukkende eller primært af de værnepligtige (enten nuværende eller tidligere), og disse uddannelser markedsføres derfor meget lidt i dag og udelukkende overfor de værnepligtige ved gennemførelse af orienteringer i løbet af værnepligten, idet antallet af ansøgninger fra de værnepligtige normalt er tilstrækkeligt til at opfylde behovet. Andre uddannelser, som fx officersuddannelsen, markedsføres ret massivt for at opnå et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere, der alle skal have gymnasial baggrund eller tilsvarende. Det gælder også sprogofficersuddannelsen, hvor kandidaterne skal have særlige evner i at tilegne sig sproglige færdigheder på meget kort tid. Sprogofficersuddannelsen appellerer mest til kvinder, og da forsvaret ikke forbindes med et typisk kvindefag, kræver det rekrutteringsmæssige tiltag at hverve til uddannelsen. Også visse faglige konstabeluddannelser, som fx elektronikfagtekniker, automatiktekniker o. lign., kan være vanskelige at rekruttere til, idet forsvaret kræver et grunduddannelsesforløb fra en teknisk skole som forudsætning for at kunne søge om optagelse på disse uddannelser. I de seneste år har det ikke været muligt at imødekomme de operative kommandoers behov for faglærte konstabler, og der akkumuleres i øjeblikket et behov for personel med faglige uddannelser. Dette er således i 2012 et særligt fokusområde for Forsvarets Rekruttering. Endnu andre uddannelser er svære at hverve til, fordi der stilles høje krav til fysikken, og/eller uddannelsen i sig selv er svær at gennemføre. Det gælder fx uddannelsen i frømandskorpset og de øvrige eliteuddannelser, hvortil der også kræves en særlig rekrutteringsindsats for at opnå et tilstrækkeligt antal ansøgere. At en uddannelse er svær at blive optaget på er dog ikke ensbetydende med, at den er svær at hverve til. Fx har pilotuddannelsen i mange år været populær, og ansøgningerne hertil kommer, uden at der er behov for særlig markedsføring. Her er udfordringen, at optagelsesprøven er ret ressourcekrævende, og at der skal mange gennem en optagelsesprøve for at finde egnede aspiranter. Der er således forskellige ansøgerprofiler og forskellige udfordringer forbundet med rekrutteringen til forsvarets uddannelser. I ovenstående figur 6 er samlet en oversigt over, hvor ansøgningerne til forsvarets uddannelser kommer fra, idet der sondres mellem værnepligtige (nuværende eller hjemsendte), fastansatte hhv. ansøgere uden militære forudsætninger. I registreringen af ansøgningerne ved Forsvarets Rekruttering skelnes Side 13/13

14 ikke mellem værnepligtige og fastansatte, og det er derfor ikke muligt præcist at opgøre, hvilken baggrund ansøgerne har. Ovenstående fordeling af ansøgerne i figur 6 er derfor også baseret på en vurdering foretaget af Forsvarets Rekruttering. 5. LØSNING AF REKRUTTERINGSOPGAVEN Løsningen af forsvarets rekrutteringsopgave forestås primært af Forsvarets Rekruttering, som er en afdeling i Forsvarets Personeltjeneste. Rekrutteringsopgaven løses i et samarbejde mellem Forsvarets Rekruttering, de operative kommandoer og øvrige dele af Forsvarets Personeltjeneste. På det korte sigt består rekrutteringsopgaven i at tilvejebringe det nødvendige antal kvalificerede ansøgere til forsvarets uddannelser jf. figur 4, og som det fremgår af figur 6, knytter der sig meget forskellige udfordringer til at nå dette mål. Effekten af de kortsigtede kampagner er direkte målbar på antallet af ansøgninger, og i samarbejde med mediebureau planlægger Forsvarets Rekruttering fra gang til gang meget nøje, hvor stor en indsats, der kræves mhp. at tilvejebringe det nødvendige antal ansøgninger. Ud over at løse det kortsigtede behov for at tilvejebringe det nødvendige antal ansøgninger til forsvarets uddannelser, har rekrutteringsindsatsen også det langsigtede mål at øge kendskabet til forsvarets uddannelser samt at flytte på forsvarets image i målgruppen, således at de erkendte rekrutteringsbarrierer bearbejdes og på sigt kan nedbrydes. Effekten af de langsigtede tiltag, som også hænger sammen med de konkrete kampagner jf. ovenstående, måles af Epinion. For at få de kortsigtede kampagner til at lykkes, er det nødvendigt at opretholde et vist minimum af kendskab i målgruppen, og der er derfor nøje sammenhæng mellem den langsigtede og den kortsigtede rekrutteringsindsats. Hvis kendskabet i målgruppen fx falder til et meget lavt niveau, fordi man evt. reducerer markedsføringsindsatsen i en længere periode, vil det koste relativt flere ressourcer i en kortsigtet kampagne at tilvejebringe det nødvendige antal ansøgninger, idet antallet af potentielle ansøgere vil være faldet til et så lavt niveau, at det bliver meget kostbart at nå ud til alle potentielle ansøgere. Rekrutteringsvirksomheden har til formål at påvirke de potentielle ansøgeres parathed til at ansøge om optagelse på en eller flere uddannelser. En potentiel ansøger skal normalt gennem fire faser, før en ansøgning bliver sendt. Disse fremgår af nedenstående figur 5. Side 14/14

15 Figur 7: Fra potentiel ansøger til ansøger 8 Det betyder, at den samlede rekrutteringsindsats skal have en balanceret effekt på hver af disse faser for at bevæge den potentielle ansøger. Forsvarets Rekruttering anvender i dag ti rekrutteringsplatforme, der alle har en effekt på en eller flere af faserne, som en potentiel ansøger gennemgår før ansøgning sendes. Rekrutteringsplatformene fremgår af nedenstående figur 8. 8 Baseret på AIDA-modellen: Attention, Interest, Desire, Action. Side 15/15

16 Figur 8: De ti rekrutteringsplatforme Den samlede effekt på rekrutteringen til forsvarets uddannelser er et resultat af samspillet mellem platformene, der hver især har en målrettet effekt på en eller flere af de faser, som en potentiel ansøger gennemgår, før beslutningen om at sende en ansøgning træffes. Platformene og de planlagte indsatser på disse platforme er nærmere beskrevet i Forsvarets Rekrutterings koncept for rekruttering til forsvarets uddannelser, der opdateres årligt for at sikre, at der rekrutteres tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere både på kort og på langt sigt. De økonomisk tungeste poster var i 2011 kampagner og messeaktivitet. Forsvarets Rekruttering anvendte i 2011 ca. 5,3 mio. kr. på kendskabskampagner samt ca. 4,5 mio. kr. til målrettede rekrutteringskampagner med henblik på at skaffe tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til officersuddannelserne, sprogofficersuddannelsen og eliteuddannelserne samt opretholde et fundament for den langsigtede rekruttering gennem fastholdelse af kendskabet til forsvarets uddannelser og bearbejdning af forsvarets image i målgruppen. Til de udadrettede messeaktiviteter anvendte Forsvarets Rekruttering i 2011 ca. 1,7 mio. kr. Side 16/16

17 Indsatserne på de øvrige platforme griber ind i eller supplerer det kendskab/image, der opbygges via kampagnerne. Eksempelvis tiltrækkes potentielle ansøgere i den primære målgruppe til Forsvarets Rekrutterings kundedatabase (CRM databasen) gennem kampagner. Kampagnerne giver øget trafik på hjemmesiden forsvaretsuddannelser.dk, og øget trafik genererer flere potentielle ansøgere til CRM databasen etc. Dette illustreres i nedenstående figur 9, hvoraf det fremgår, at der i kampagneperioderne sker en ekstra tilvækst i tilmeldingerne til CRM databasen. Antal Stigning i CRM databasen (14 dages interval (uge 49/ uge 6/2012) Figur 9: Tilmeldinger til CRM databasen Uge En stor tilslutning til CRM databasen er et delmål i sig selv, da Forsvarets Rekruttering via databasen kan sende nyhedsbreve, invitationer o.a. til den potentielle ansøger. Øget trafik på forsvaretsuddannelser.dk giver mulighed for, at den indledende opmærksomhed kan bearbejdes blandt andet gennem interaktiv involvering ved uddannelsestest, yderligere information samt mulighed for ansøgning.. Af nedenstående figur 10 fremgår det, at kampagnerne, ud over den direkte rekrutterende effekt, har en stor opmærksomhedsskabende virkning, og at den afledte effekt på de øvrige platforme er stor. Side 17/17

18 Antal Statistik for forsvaretsuddannelser.dk 14 dages interval (uge uge ) Image Officer Sprog Elite Besøg* Brugere** Figur 10: Statistik på forsvaretsuddannelser.dk Af figuren fremgår det, at trafikken på forsvaretsuddannelser.dk er svagt stigende over tid. Antallet af besøg falder, når forsvarets uddannelser ikke er synlige for de unge, mens det stiger markant, når der skabes synlighed gennem kampagnevirksomhed. På messeplatformen skabes der interesse og involvering gennem aktiviteter på Forsvarets Rekrutterings messestand og afholdelse af oplæg til lokale uddannelses- og studievalgsarrangementer. Ligeledes er det en af de vigtigste platforme i forhold til rekruttering til Forsvarets Rekrutterings CRM database. Side 18/18

19 Ved et oplæg På min skole/uddannelsesinstitution På en uddannelsesmesse Ja, har fået et meget mere negativt syn på Forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads Ja, har fået et mere negativt syn på Forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads 0% 0% 0% 0% 0% 0% Nej, jeg er ikke blevet påvirket 13% 32% 29% Ja, har fået et mere positivt syn på Forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads 40% 51% 52% Ja, har fået et meget mere positivt syn på Forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads 19% 15% 32% Ved ikke/vil ikke svare 4% 3% 10% 0% 20% 40% 60% Figur 11: Effekten af messeaktiviteter Effekten af messeaktiviteterne ovenfor opgjort i 2010 viser, at aktiviteterne her har en stor umiddelbar positiv effekt på oplevelsen af forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads. Det er bl.a. her, at de unge har mulighed for at komme i direkte kontakt med forsvaret og dermed i dialog. Det er erfaringen fra Forsvarets Rekruttering, at især det personlige møde og dermed muligheden for, at de unge kan spejle sig i den medarbejder fra forsvaret, som de taler med, har en stor effekt. Epinion udfører ligeledes løbende brugerundersøgelser af Forsvarets Dag, som indgår i den løbende evaluering. Side 19/19

20 Figur 12: Effekten af Forsvarets Dag Forsvarets Dag har en positiv effekt på de fremmødte unges syn på forsvaret, jf. ovenstående figur 12. Forsvarets Dag i den nuværende form er relativ ny, idet den kun har været gennemført siden Ud over Forsvarets Dag og den lovbestemte sessionsbehandling af de unge gennemfører personalet ved rekrutteringscentrene, i samarbejde med rekrutteringspartnere ved forsvarets myndigheder, også en række andre rekrutteringsaktiviteter, hvor de unge kan tilmelde sig efter interesse. Det gælder fx de såkaldte STUD-arrangementer, der er 2-dages arrangementer for unge med gymnasial baggrund, som overvejer at søge en officersuddannelse. Ligeledes gennemføres årligt inspirationsdage for kvinder fordelt over hele landet. Her kan kvinder på 1 dag få en uforpligtende introduktion til forsvaret. Erfaringen fra disse arrangementer er, at der er relativt stor interesse, men at kun godt halvdelen af de tilmeldte møder op. Til sammenligning er det ca % af de tilsagte unge mænd, der møder op, når de indkaldes til den obligatoriske Forsvarets Dag. Side 20/20

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 135 Offentligt Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Læs mere

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt.

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. Institut for Militærpsykologi Indledning. 18-06-13 Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. På baggrund af en opgørelse fra

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

rekruttering til hærens reaktionsstyrker

rekruttering til hærens reaktionsstyrker Beretning til statsrevisorerne om rekruttering til hærens reaktionsstyrker Januar 2005 RB A301/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 14 A. Undersøgelsens baggrund...

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Slutstatus på studiestartslisten 2015 Med baggrund i kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger udarbejder

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere