Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Kirkeskat Teknisk T-2 Renter og afdrag Teknisk T-3 Pris- og lønregulering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Beredskab Reduktion R-2 Administrationsudgifter Reduktion R-3 Besparelser på administrationsløn - 2% Reduktion R-4 Lederuddannelse Engangs R-5 Seniordage Engangs R-6 Seniorpolitiske initiativer Engangs R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring Engangs R-8 Arbejdsskade - forsikring Reduktion R-9 Udvalgsvederlag Reduktion R-10 Formandsvederlag Reduktion R-11 Viceborgmestervederlag Reduktion R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Engangs R-13 Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Innovationspulje Udvidelse U-2 Økonomimedarbejder Udvidelse U-3 Byråd ekskursion Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Salg af ejendomme Engangs Øvrige (beløbene er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Ø-1 Vederlag til B&U udvalget Udvidelse Ø-2 Oversigt over handicaptiltag (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Udbygninger på skoleområdet (afledt drift) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet Reduktion R-2C Demografi eller offensiv indsats - sundhedsplejen Reduktion R-3 Døgnpladser til handicappede unge Reduktion R-4 Reduktion i elevernes timetal - skoleområdet Reduktion R-5 Reduktion af timer til holddeling - skoleområdet Reduktion Side 1 af 6

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet Reduktion R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) - skoleområdet Reduktion R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO Reduktion R-9 Reducering af ungdomsskoleundervisningen Reduktion R-10 Klubvirksomhed - klublukning Reduktion R-11 Motorsektion/cross - lukning Reduktion R-12 Juniorklubber- nedsætt.kontingent/reduktion i driftsudgifter/flere elever Reduktion R-13 Lukning af juniorklub i ungdomsskoleregi Reduktion R-14 Dagplejen - lavere serviceniveau Reduktion R-15 Integrerede inst. og børnehaver - lavere serviceniveau Reduktion R-16 Daginstitutioner - ændret åbningstid til 48 t. Reduktion R-17 Specialpædagogisk team - lavere serviceniveau Reduktion R-18B Effektivisering af kommunalkørsel Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Døgnformidlingen Udvidelse U-2 Digital understøttelse af børn og ungeområdet Udvidelse U-3A Døgntelefon/rådighedsvagter (hele året) Udvidelse U-4 Socialrådgiverområdet (b&u) Udvidelse U-5A SSP-Syddjurs - opnormering - 2 stillinger Udvidelse U-6 Harmonisering af unges mulighed for transport i juniorklub og ungdomsskole i Ådalsområdet Udvidelse U-7 Nyt heltidsundervisningstilbud Udvidelse U-8 Kvalificering af budgetmodel - dagplejen Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Familieværket anlæg og afledt drift Anlæg A-2A Implementering af sektorplan for skolernes fysiske rammer Anlæg A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov Anlæg A-4 Rosmus Børnehus - nybygning Anlæg A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Tandplejen - øget rengøringsbehov Teknisk T-2 Frit valg - korrektion af budget Teknisk T-3 Udskiftning af håndholdte mobiler Teknisk T-4 Driftsudgifter til IT og telefoni Teknisk T-5 Stigende udgifter til nødkald Teknisk T-6 Korttidspladser på Rosengården Teknisk T-7 Udskiftning af biler i ældreplejen Teknisk Side 2 af 6

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type T-8 Køkken og madservice - ændret drift Teknisk T-9 Finansiering af tilbagekøb af genbrugshjælpemidler (budgetbeløbet vil foreligge til budgetseminariet) Teknisk???????? 12-T-10 Aktivitetsbestemt medfinanciering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Tandplejen - besparelse på 3% Reduktion R-2D Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning Reduktion R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin Reduktion R-5 Demensområdet - nedlæggelse af Værestedet Reduktion R-6 Personlig pleje plejeboliger Reduktion R-7 Omsorgsaktiviteter Reduktion R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid Reduktion R-9 Takstreduktion, 5% Reduktion R-10C Syddjurs Bostøtte effektivisering Reduktion R-11D Syddjurs Bostøtte serviceniveau Reduktion R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune Reduktion R-13 Takstreduktion Misbrugscentret Reduktion R-14 Demografipulje - nedsættelse Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Træning og aktivitet, løbende udskiftn. af træningsudstyr Udvidelse U-2A Kapacitetstilpasning vedr. FKO Udvidelse U-3B Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Udvidelse U-4 Ophør brugerbetaling dagcentre Udvidelse U-5 Handicapkørsel Udvidelse U-6 Kørselsordning 117 Udvidelse U-7 Kafè Kolind tilbud Udvidelse U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning Udvidelse Pulje til udvikling af egen løsning eller udbud vedr. 12-U-9 genbrugshjælpemiddelområdet Udvidelse U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Døgngenoptræning Vesterled Anlæg A-2 Ombygning Lyngparkens køkken Anlæg A-3 Etablering plejeboliger Søhusparken - incl. servicearealer Anlæg A-4 Udvidelse af botilbud inden for social og voksen/handicap Anlæg A-5 Aktivitetscenter MM Anlæg Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Side 3 af 6

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Ø-1B Teleslynge Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Grundvandsbeskyttelse Teknisk T-2 Skadedyrsbekæmpelse / rottebekæmpelse Teknisk T-3 Skadedyrsbekæmpelse / vilde katte m.v. Teknisk T-4 Overtagelse af Torvet 5 Ebeltoft Teknisk T-5 Udvidelse af Hornslet bibliotek Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Vejdrift besparelse/samling af materielgårde Reduktion R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuværende stand Reduktion R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ Reduktion R-4 Kollektiv trafik reduktion åbne skolebusruter Reduktion R-5 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion Udenomsarealer - centralisering eller generel sænkning af 14-R-6 serviceniveuet Reduktion R-7 Rammebesparelser Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift fortove Udvidelse U-2B Vejdrift asfaltbelægning Udvidelse U-3A Vejdrift - vejbelysning -effektivisering Udvidelse U-4 Kollektiv trafik ( fra Region) Udvidelse U-5B Telebusordning Udvidelse U-6 Badevandsdirektiv Udvidelse U-7 Opnormering på spildevandsområdet Udvidelse U-8B Vedligeholdelse af større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ny forbindelsevej til Ågårdarealet Anlæg A-2 Cykelstier og stier Anlæg A-3 Trafiksikkerhedsplan Anlæg A-4 Frellingvejs forlængelse Anlæg A-5 Renovering af broer Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet- færdiggørelse Anlæg A-7 Fælles materielgård Anlæg A-8 Ny vej ved Kalø Gods Anlæg A-9 Tekniske forundersøgelse Kolindsund Anlæg A-10 Vand- og Naturplaner Anlæg Side 4 af 6

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type A-11 Energibesparende foranstaltninger Anlæg A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning Engangs Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser/anlæg) I alt Ø-1 Lys- og lydsignal ved lysreguleringer (beløb ikke angivet) Udvidelse 14-Ø-2 Udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Drift i.f.m. overtagelse af Torvet 5 i Ebeltoft - andel PUK Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen Reduktion R-2 International strategi - reduktions af puljen Reduktion R-3 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud Reduktion R-4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-5 Folkeoplysning - lokaletilskud til aftenskoler Reduktion R-6A Folkeoplysning - tilskud til voksenundervisning Reduktion R-6B Folkeoplysning - tilskud til kompenserende voksenundervisning Reduktion R-7A Biblioteket - lukning af en dag i Mørke Reduktion R-7B Biblioteket - reduktion med en dag i bogbusserne Reduktion R-8 Selvejende haller - reduktion med 1% pr. år (jfr. perspektivnotat) Reduktion R-9 Hallerne - gebyrstigning (jfr. perspektivnotat) Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse U-2 Syddjurs Billedeskole - fastholdelse/udvikling (kun 2011) Udvidelse U-3 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse U-4 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (gebyrstigning) Udvidelse U-5 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (jfr. perspektivnotat) Udvidelse U-6A Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven forslag 1 = DGImodellen Udvidelse U-7 Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven udgiftsneutralt pilotprojekt Udvidelse U-8 Opgradering af eksisterende juniorklubber til idrætsjuniorklubber Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Biblioteket - det ubemandede biblioteket (incl. afledt drift) Anlæg A-2C Hotellet i Rønde - renovering/nybyggeri (forslag c) Anlæg A-3B Pulje til renovering af bygader i hovedbyerne (forslag b) Anlæg Side 5 af 6

7 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Øget aktivering via Egu og virksomhedspraktik og korrekt administration Teknisk T-2 Beskæftigelsestilskud og udgifter Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Øget aktivering af forsikrede Reduktion R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Reduktion R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Produktionsstyring - styring af aktiveringsindsatsen i jobcenteret Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Reduktionsforslag - engangs I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Øvrige I alt Side 6 af 6

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Kirkeskat Teknisk I status til regnskab 2009 indgår, at Syddjurs Kommune skylder kirkekasserne kr. Dette beløb forøges i 2010 med kr. som er forskellen de indkomne udligningstilskud og kirkeskatter inkl. efterreguleringer og udgifterne til kirkekasserne og landskirkeskat. Kirkekassernes samlede tilgodehavende skønnes således at udgøre kr. ved starten af Kirkekasserne har som Syddjurs Kommune en stor afregning af skat vedr Beløbet på cirka kr. gør, at kirkekasserne har behov for deres tilgodehavende i 2011, og det forudsættes derfor afregnet i løbet af Med denne forudsætning forventes det, at der kan skabes balance i kirkekassernes budgetter uden en ændring af kirkeskatteprocenten, som således fortsat forudsættes til 1,00. Kirkeskat T-2 Økonomiudvalget Renter og afdrag Teknisk Budgettet for renter og afdrag er tilpasset de seneste forudsætninger om låneoptagelse i Rente Afdrag I alt Renter og afdrag

9 10-T-3 Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Teknisk For 2011 indgår der i økonomiaftalen et lønskøn på 0,34 pct., hvilket er markant lavere end det tidligere skøn på 1,8 pct. i foråret. Derudover er der nogle korrektioner på prisudviklingen. KL har i deres vejledning stor fokus på brugen af og rationalet ved centraliseret indkøb og indkøbsaftaler. For at kunne følge op på prisaftalerne indgår der i pris- og lønreguleringen en direktionsbeslutning om, at der skaffes råderum til ansættelse af en indkøbsmedarbejder jfr. Forslag 10-R-X på økonomiudvalgets område. Pris- og lønreguleringen er som følger fordelt på arter: 1. Løn kr. 2.3 Brændsel og drivmidler kr. 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser kr. 5.2 Overførsler til personer kr. Indkøbsmedarbejder pr. 1. oktober kr. Pris- og lønregulering

10 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Beredskab Reduktion I forbindelse med udbuddet af det samlede beredskab for Djursland og insourcing af opgaven fra ekstern leverandør i en del af kommunens område er der muliggjort en besparelse på pr år. Besparelsen svarer til 4,7 % af den samlede udgift til beredskabet Det vil ikke være muligt efterfølgende i overslagsårene at indhøste yderlige 1% i effektiviseringsgevinst pr. år. Den årlige 1% besparelse på området fjernes derfor. Engangsbesparelse/omplacering R-2 Økonomiudvalget Besparelse på administrationsudgifter Reduktion Det korrigerede basisbudget for 2011 er gennemgået meget tæt med henblik på at finde en besparelse til budgetkataloget. Gennemgangen har vist, at der i forhold til forbrug og erfaring på nogle områder er behov for at styrke budgettet, medens at der på andre områder er muligheder for besparelser. Samlet set giver gennemgangen anledning til, at der ved meget stor tilbageholdenhed og stram styring kan spares 1 mio. kr. på diverse administrationsudgifter. Områder der styrkes med 1 mio. kr. er tjenesterejser (0,20 mio. kr.), medlemskontingenter (0,30 mio. kr.), rådgivning og konsulenter (0,50 mio. kr.). I den forbindelse oprettes en pulje på kr. til de nødvendige undersøgelser og tiltag der har vist sig at opstå hvert år i en organisation af Syddjurs Kommunes størrelse. Områder der reduceres med 2 mio. kr. er annoncer (0,25 mio. kr.), lægeerklæringer (0,15 mio. kr.), tolkebistand (0,15 mio. kr.), porto og fragt (0,35 mio. kr.), redningsabonnement (0,10 mio. kr.), kontormaskiner og kontorartikler (1 mio. kr.). Besparelse på administrationsudgifter

11 10-R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Reduktion Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. I dette beløb er der i lighed med øvrige områder forlods fratrukket 1% i effektiviseringspotentiale i forhold til den samlede lønsum i Derudover har direktionen i de forløbne år implementeret besparelser som følge af nedgangen i antallet af direktører ( fra 6 til 4) Der er i basisbudgettet fratrukket ca. kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttet i byrådet, at dette beløb som led i en ønsket effektivisering blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2010 til 2011 blevet reduceret med: Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med ca.. I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på samlet 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med samlet ca. 6 mio. kr. udmøntet i en besparelse på ca. 12 årsværk samt bortfald af en række konsulentydelser. Samlet opgørelse konto 6 Direktionen har i oplægget til budget 2011 medregnet følgende vedr. den samlede konto 6, hvori er medregnet resultater af effektiviseringsindsats:

12 Ubalance lønbudget /sparepulje Lægekonsulent, voksen/handicap Styrkelse af analysefunktion, direktionssekretariat Lønadministration, outsourcing Indkøbsmedarbejder - finansieres af varekøb IT-sikkerhed (nye opgaver) Elevlønninger a kr Byggesagsbehandler, fast ansættelse fra IT omstilling/effektivisering, borgerservice Restpulje vedr. rengøring Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Direktionen indstiller, at der i lyset af den allerede besluttede nedtrapning af de administrative lønudgifter på jfr. ovenstående ikke tildeles yderligere reduktioner på dette område En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger udover de ca. 6 stillinger der skal hentes på konto 6 i % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Reduktion af beløb til lederakademi Reduktion I budget 2010 er der inkl. overførte midler afsat ca. 1,5 mio. kr. til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi. Ordningen er en succes, men der vil 2010 være uforbrugte midler på Forudsat at disse overføres til 2011 vil der kunne hentes en engangsbesparelse på i Netto vil der være ca kr. pr. år til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi Engangsbesparelse

13 10-R-5 Økonomiudvalget Seniordage Reduktion I budget 2010 er der afsat og kr. i de efterfølgende år til seniordage. Budget 2010 indeholder ikke forbrugt beløb fra Beløbet er et bloktilskud, der i Syddjurs Kommune er afsat som kompensation for udgifter, de enkelte områder har i forbindelse med afvikling af seniordage. Med forslaget fordeles ordningen som en besparelse, idet afvikling af seniordage afholdes indenfor det eksisterende lønbudget. Engangsbesparelse R-6 Økonomiudvalget Seniorpolitiske initiativer Reduktion I årene er der via trepartsmidlerne afsat en pulje til seniorpolitiske initiativer bl.a. for at fastholde fokus på fastholdelse af seniorer. Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra hhv. hovedorganisationerne og ledelsen i Syddjurs Kommune, som fordeler den afsatte pulje. Ifølge "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer" skal der foreligge en aftale om anvendelse af puljen inden den 31. december Da der kun er forbrugt / aftalt kr foreslås, at den afsatte pulje fordeles over en årrække frem til 2017, dels for at give et realistisk billede af aktiviteterne, dels for at fastholde et seniorpolitisk fokus ud over Seniorpolitiske initiativer

14 10-R-7 Økonomiudvalget Forsikring forebyggende foranstaltninger Reduktion éngangsbesparelse I forbindelse med Syddjurs Kommunes overgang til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamet side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. Indtil nu har midlerne derfor især været brugt punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere periode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. På baggrund af den oprindelige pulje til forebyggende foranstaltninger, og det årlige budgetbeløb, er der overført 4 mio. kr. til budget Det foreslås at der sker en éngangsreduktion på 3 mio. kr. Forsikring forebyggende foranstaltninger R-8 Økonomiudvalget Stop for opsparing til arbejdsskade Reduktion Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på arbejdsskadeområdet 1. januar Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbetalinger. Derfor

15 forventes de samlede årlige udgifter til præmie og erstatning at stige over de næste år, uden at omfanget dog kan forudsiges. I forhold til tidligere år er det årlige budget nu reduceret til 5 mio. kr., og det forventes at opsparingen hermed øges med omkring 1,5 mio. kr. i 2010 til 13,5 mio kr. til imødegåelse af store udgifter i forbindelse med mén og erhvervsevnetab. I denne blok foreslås det, at reducere budgettet med yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder at der efter al sandsynlighed bliver behov for at anvende midler fra den opsparede pulje i overslagsårene, uden at omfanget heraf kan fastslås. Hvis skadesudgifterne stiger yderligere, så nye regler om hensættelser ikke kan overholdes, eller hvis der opstår større skader, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Der gennemføres et EU-udbud på forsikringsområdet i 2010, hvor der også er efterspurgt tilbud på delvis dækning af risikoen på arbejdsskadeområdet. Der skal i 2010 laves aktuarmæssig beregning af den ikke af forsikringen dækkede udgift til arbejdsskader. Beregningen kan få betydning for udgifterne på området, men konsekvensen for den interne forsikringspræmie kendes endnu ikke. Stop for opsparing til arbejdsskade Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-9 Økonomiudvalget Udvalgsvederlag Reduktion I forbindelse med budgetlægningen for 2007 og efterfølgende år blev udvalgsvederlaget fastsat til 110% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr (110%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5%

16 Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-10 Økonomiudvalget Formandsvederlag Reduktion I styrelsesvedtægten er der fastsat honorar til 5 udvalgsformænd med hver 25% af borgmestervederlaget, og 2,5% til formanden for børne- og ungeudvalget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr. 931,000 (127,5%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5% pr. formand (stående udvalg) Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-11 Økonomiudvalget Viceborgmestervederlag Reduktion Byrådet har fastsat honorar til 1. viceborgmester til 10% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør kr Byrådet kan jfr. Bkg. Nr af 19.dec prg. 12 beslutte at yde vederlag til 1. viceborgmester med indtil 10% af borgmestervederlaget. Reduktion af vederlag til 5%

17 10-R-12 Økonomiudvalget Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Reduktion (engangs) Ved en tæt gennemgang af budgettet til erhvervsudvikling vil der under forudsætning af at beløbet overføres til 2011 være muligt kunne bespares et engangsbeløb på kr. Erhvervsudvikling engangsbesparelse R-13 Økonomiudvalget Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion I aftalen mellem Syddjurs Kommune og staten om dispensation fra kassekreditreglen indgår en midlertidig skattestigning som aftrappes med 0,1 i 2011 og yderligere 0,1 i Skatteprocenten i 2010 er 25,4. Som forudsætningerne for 2011 er meldt ud i aftalen mellem KL og regeringen ser det ud til, at der generelt gives mulighed for i 2011 og overslagsårene at fortsætte med samme skatteprocent som i Vælges det at gøre sådan, bør det dog tages op i en dialog med ministeriet vedr. kommunens dispensation. I merindtægten indgår et fradrag ved en stigning af medfinansiering af det skrå skatteloft på kr. Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår

18 Økonomiudvalget - udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Innovationspulje Udvidelse I forbindelse med vedtagelsen af innovationsindsatsen i byrådet i juni 2009 blev det vedtaget i forbindelse med budgettet at behandle ønsket om en afsættelse af en pulje på Det forslås i forlængelse heraf, at der afsættes en pulje til innovationsaktiviteter i de kommende 3 år. Puljen administreres af innovationspanelet efter indstilling fra direktionen Engangsbesparelse/omplacering U-2 Økonomiudvalget Økonomimedarbejder Udvidelse I forbindelse med at direktionen går fra 6 til 4 medlemmer ophører økonomidirektørens stilling pr. 1. april Besparelsen som følge af bortfaldet af stillingen er ved beslutningen indregnet i budgettet for Økonomidirektøren er den sidste direktør i direktionen med en fast faglig reference og ledelse af den samlede økonomistab. Direktionen vil i de kommende måneder evaluere organisationen på økonomiområdet, men det kan allerede nu slås fast, at der efter 1. april vil være behov for tilførsel af en medarbejder i økonomifunktionen. Stillingen udmøntes først når den endelige organisation efter 1. april 2011 ligger fast. Økonomimedarbejder

19 10-U-3 Økonomiudvalget Studieture for politikere Udvidelse I Syddjurs Kommune er der ikke tradition for at de politiske udvalg tager på større studieture. Politikere kan i højere grad få mulighed for at besøge projekter, og diskutere forskellige måder at tilrettelægge det kommunal serviceniveau på, hvis der afsættes en pulje til studieture i ind- og udland. Det er der ikke mulighed for indenfor det nuværende budget. En årlig udvidelsesblok på kr., vil give hvert udvalg mulighed for at deltage i en faglig relevant studietur i hver byrådsperiode. Beløbet svarer til ca kr. pr byrådsmedlem i valgperioden. Studieture for politikere

20 Økonomiudvalget - anlæg 10-A-1 Økonomiudvalget Salg af ejendomme Anlæg (engangs) Det foreslås, at der budgetteres med en indtægt for salg af ejendomme i 2011, herunder salg af Feldballe Skole. Salg af ejendomme

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere