FORORD. København, den 24. maj Anne Lind Madsen Direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør"

Transkript

1

2 FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede om piskesmældsskader. Kvinderne står for næsten 2/3 af sagerne om piskesmæld. Blandt centrets sager er en lille gruppe af voldsoffersager. Centret for private erstatningssager er en uvildig myndighed, og har i mange år på anmodning fra Erstatningsnævnet udtalt sig om varigt mén og tab af erhvervsevne i voldsoffersager. I 2011 kom centret med udtalelse i 192 voldsoffersager. Siden 2006 er det blevet til sammenlagt udtalelser i voldsoffersager. Det er især forsikringsselskaberne, der anmoder om en udtalelse fra Center for private erstatningssager. Forsikringsselskaberne står for 85 procent af anmodningerne, advokaterne for små 10 procent, mens myndigheder og andre står for resten af anmodningerne. Der anmodes næsten udelukkende om udtalelser om mén, tab af erhvervsevne eller en kombination af de to. I de senere år er der dog anmodet om flere udtalelser om mén og færre udtalelser om tab af erhvervsevne kombineret med mén. I af de vurderede sager var der tale om et varigt mén over 5 procent. I 920 sager var der tale om et tab af erhvervsevne over 15 procent. Udtalelserne fra Center for private erstatningssager er meget ofte med til at løse tvister mellem forsikringsselskaber og forsikrede, og kun i få tilfælde ender sagerne, hvor kontoret er involveret, i retten. København, den 24. maj 2012 Anne Lind Madsen Direktør 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Resumé Oprettede private erstatningssager (P-sager) Fordeling af sager på lov Hvad handler sagen om Hvem anmoder om udtalelse? Oprettede sager fordelt på sagsfamilie Køn og alder Geografi Afsluttede P-sager Piskesmældsskader Ménprocent og erhvervsevnetab Mén Erhvervsevnetabsprocenter

4 1. RESUMÉ Oprettede forespørgsler I periode 2005 til 2011 har der været et fald i antallet af forespørgsler i private erstatningssager fra godt i 2005 til næsten i Faldet er sket i to omgange fra 2006 til 2007 og fra 2010 til procent af forespørgslerne i 2011, vedrørte erstatningsansvarsloven (EAL). I 2011 handlede 60 procent af forespørgslerne om mén, næsten 10 procent af forespørgslerne handlede om erhvervsevnetab og godt 30 procent af forespørgslerne drejede sig om både mén og erhvervsevnetab. Den andel af forespørgslerne der drejer sig om erhvervsevnetab er faldet meget i perioden, idet den i 2005 lå på ca. 60 procent (både rene sager med tab af erhvervsevne og kombineret med mén). 85 procent af forespørgslerne kom fra forsikringsselskaber, mens skadelidtes advokater stod for små 10 procent. Resten af anmodningerne stammer fra myndigheder, tilskadekomne mv. Antallet af oprettede P-sager per indbyggere er faldet fra 9,5 til 8,0 i perioden , hvilket svarer til et fald på 16 procent. Afsluttede forespørgsler I 2011 blev der afsluttet forespørgsler, hvoraf 29 procent havde diagnosen piskesmæld. Kvinderne udgjorde 52 procent af de afsluttede sager og 65 procent af piskesmældsskaderne. Kvinderne havde altså dobbelt så mange piskesmældsskader som mændene. I næsten halvdelen af forespørgslerne blev méngraden vurderet til enten 0 procent eller 5 procent. I 2005 var 17 procent af ménafgørelserne under 5 procent mén, mens det i 2011 drejede sig om 28 procent af ménafgørelserne. Den gennemsnitlige méngrad for sager med positivt mén var i procent, mens den for piskesmældsskader var 9 procent. Siden 2005 har den gennemsnitlige méngrad været nogenlunde konstant. Andelen af sager, hvor erhvervsevnetabsprocenten blev fastsat til under 15 procent, er steget siden I 2005 udgjorde den 52 procent af alle sager med erhvervsevnetab, mens den i 2011 var steget til 60 procent af sagerne. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for sager med positivt erhvervsevnetab er steget lidt i perioden fra 39 procent til 41 procent. 4

5 2. OPRETTEDE PRIVATE ERSTATNINGSSAGER (P-SAGER) 2.1 Fordeling af sager på lov Arbejdsskadestyrelsen modtager hvert år en række forespørgsler efter erstatningsansvarslovens 10 og lov om arbejdsskadesikrings 81. Arbejdsskadestyrelsens rolle er at afgive vejledende udtalelser i private erstatningssager. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om personskade omfattet af en ulykkesforsikring de såkaldte P-sager. Antallet af oprettede P-sager har været faldende i perioden , hvorefter niveauet har ligget stabilt i perioden på ca sager årligt. I 2011 er antallet af oprettede sager faldet til ca P-sager. Ved oprettelsen af en P-sag noteres en række forhold omkring forespørgslen. Det noteres blandt andet, hvilket lovgrundlag sagen skal behandles efter. Det fremgår af tabel 2.1 og figur 2.1, at forespørgsler om en udtalelse efter erstatningsansvarslovens 10 er det mest almindelige. Udtalelser efter erstatningsansvarsloven udgjorde i 2005 godt 70 procent, mens andelen i 2011 var faldet til knap 64 procent. Antallet af forespørgsler efter arbejdsskadesikringsloven samt medicinsk invaliditet/varigt mén er mere svingende i perioden. Andelen ligger for hver af grupperne mellem 15 procent og 20 procent om året. Figur 2.1 Antal oprettede P-sager fordelt efter lov 5

6 Tabel 2.1 Oprettede P-sager opgjort efter lov Lov/år for oprettelse Erstatningsansvarsloven (efter juli 2002) Erstatningsansvarsloven (før 1. juli ) Arbejdsskadesikringsloven Medicinsk invaliditet/varigt mén Andet I alt Indeks Hvad handler sagen om Tabel 2.2 viser, hvilke spørgsmål Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at komme med udtalelse om. Ved ændringen af erstatningsansvarsloven per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af loven. I takt med, at der bliver oprettet flere sager efter denne lov, falder antallet af udtalelser vedrørende stationærtidspunktet. I 2005 blev der spurgt til stationærtidspunktet i 9 procent af sagerne. Fra 2008 og frem er det under 1 procent af sagerne, der vedrører stationærtidspunktet. Tabel 2.2 Oprettede P-sager opgjort efter, hvad der spørges om Hvad forespørges der om?/år for oprettelse E-tab og stationærtidspunkt E-tab Mén Mén og stationærtidspunkt Mén og e-tab Stationærtidspunkt Mén, e-tab og stationærtidspunkt Andre I alt Indeks NB. Per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af erstatningsansvarsloven Figur 2.2 viser, i hvor stor en andel af sagerne der spørges om henholdsvis mén, erhvervsevnetab eller både mén og erhvervsevnetab. Omkring 90 procent af forespørgslerne indeholder en vurdering af mén. I perioden er der sket en forskydning fra andelen af forespørgsler, der drejer sig om mén og erhvervsevnetab, til forespørgsler om mén alene. Antallet af forespørgsler med både mén og erhvervsevnetab er således faldet med 36 procent i løbet af perioden, mens antallet af sager, hvor der alene spørges om mén, er steget med 27 procent. I 2011 udgjorde andelen af forespørgsler på mén således i alt 60 procent af det samlede antal forespørgsler. Andelen af sager, hvor der spørges 6

7 om erhvervsevnetab, har været faldende over perioden. I 2005 blev der forespurgt om erhvervsevnetab i cirka 60 procent af sagerne, og i 2011 var denne andel faldet til 40 procent. Figur 2.2 Procentvis fordeling af oprettede P-sager, efter hvad der spørges om 2.3 Hvem anmoder om udtalelse? Af tabel 2.3 fremgår det, hvem der anmoder om udtalelse. Her ses det, at det fortrinsvis er forsikringsselskaber, der sender sager til Arbejdsskadestyrelsen. I 2011 udgjorde forespørgsler fra forsikringsselskaber godt 85 procent af alle oprettede sager, mens advokaterne stod for godt 9 procent af forespørgslerne. Advokaternes andel af forespørgslerne har været lidt faldende over tid. I 2005 udgjorde de knap 12 procent af forespørgslerne. Tabel 2.3 Oprettede P-sager opgjort efter, hvem der forespørger Hvem forespørger?/år for oprettelse Advokater Forsikringsselskaber Myndigheder Tilskadekomne Fagforbund Arbejdsgivere Andre I alt Indeks Figur 2.3 viser fordelingen blandt de oprettede sager i 2011 for henholdsvis advokater, forsikringsselskaber og myndigheder på, hvad der spørges om. Blandt forespørgslerne fra 7

8 advokaterne er der en forholdsmæssigt større andel af sagerne, hvor der spørges om tab af erhvervsevne eventuelt i kombination med mén end for forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaber (og myndigheder) spørger især om mén eventuelt i kombination med tab af erhvervsevne. Figur 2.3 Fordeling af oprettede sager i 2011 på hvad, der spørges om fra advokater, forsikringsselskaber og myndigheder Figur 2.4. Fordeling af oprettede sager i 2005 på hvad, der forespørges om for advokater, forsikringsselskaber og myndigheder 8

9 I figur 2.4 ses de tilsvarende oplysninger for Advokater spurgte i små 10 procent af tilfældene om stationærtidspunktet i Der er et relativt fald på 10 procentpoint på forespørgsler om erhvervsevnetab. De store forskelle i perioden er, at forespørgsler om mén er steget betragteligt for forespørgsler fra forsikringsselskaber og forespørgsler fra myndigheder, og et tilsvarende fald i antallet af forespørgsler om tab af erhvervsevne. Indtil 2006 var der samme pris ved behandling af forespørgsler om mén og tab af erhvervsevne. Fra 2006 blev der indført differentierede priser på henholdsvis forespørgsler om henholdsvis mén og tab af erhvervsevne, som afspejlede det faktiske arbejde ved at skrive udtalelserne. 2.4 Oprettede sager fordelt på sagsfamilie Arbejdsskadestyrelsen Center for private erstatningssager har siden 2006 fordelt sagerne internt i sagsfamilier, som afspejler en yderligere formålsopdeling af sagerne. De store sagsfamilier er sager vedrørende mén og sager med tab af erhvervsevne, men derudover er der en yderligere opdeling efter retssager, voldssager, revisorsager og patientskadesager. Tabel 2.4 Oprettede p-sager opgjort efter sagsfamilie 1 ( ) Sagsfamilie/År for oprettelse AA-sager Højesteretssager Erhvervsevnetab Mén Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager Uoplyste I alt De store sagsfamilier mén og erstatning for tab af erhvervsevne udgør mellem 80 og 90 procent af alle sager. Det afspejler den store vægt forsikringsselskaberne har blandt spørgerne. Hvis vi ser på de 3 store grupper af spørgere så træder forskellene frem. Ca halvdelen af anmodningerne fra advokaterne er til brug for retssager, for myndigheder vedrører næsten alle udtalelserne voldssager og for forsikringsselskaberne er der tale om udtalelser til brug for at fastlægge méngodtgørelse og/eller tab af erhvervsevne. 1 AA-sager er sager uden cpr-nr 9

10 Figur 2.5. Sager fra advokater, forsikringsselskaber og myndigheder fordelt på sagsfamilier ( ), procent. Hvis vi ser på de lidt specielle grupper i sagsfamilie-opdelingen, så viser figur 2.6, hvad der forespørges om i de oprettede sager i perioden 2006 til Figur 2.6 Hvad spørges om i de specielle sagsfamilier (2006 til 2011) Andre Erhvervsevnetab Mén Mén og e tab Retssager og revisorsager er især forespørgsler om tab af erhvervsevne eventuelt i kombination med mén. I voldsoffersager vedrører mere end halvdelen af forespørgslerne kun mén. 10

11 2.5 Køn og alder Det ses af tabel 2.5, at forespørgslerne vedrører næsten lige så mange tilskadekomne mænd som kvinder. Udviklingen i antallet af anmeldelser er næsten ens for mænd og kvinder. Tabel 2.5 Oprettede P-sager opgjort efter køn Køn/År for oprettelse Kvinder Mænd I alt Indeks Procentvis andel kvinder 49,8 51,1 52,4 51,8 52,1 51,3 50,9 Der er sket en del forskydninger med hensyn til alder i løbet af perioden. Tabel 2.6 viser antallet af oprettede P-sager fordelt på alder. Tabel 2.6 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter alder Alder/år for oprettelse Under og derover I alt Indeks Anmodning om udtalelse vedrører især personer i den erhvervsaktive alder 27 år til 56 år. Næsten 62 procent af anmodninger vedrører den aldersgruppe. Der er dog også udtalelser vedrørende børn og ældre. Der ses af tabel 2.7 et markant fald i oprettede P-sager for aldersgruppen år pr personer. Incidensen 2 falder fra 15,5 til 13,2. Incidensen er let stigende for de ældste aldersgrupper. Som det fremgår af tabel 2,6 har der været et stigende antal anmodninger for de ældste grupper sammenlignet med Antallet pr indbyggere 11

12 Tabel 2.7: Antallet af oprettede P-sager per indbyggere opgjort på alder Alder/år for oprettelse Under 17 3,7 3,4 3,0 3,1 3,4 3,2 3, ,9 13,6 11,2 11,7 11,9 11,8 11, ,5 15,4 14,1 13,5 13,7 13,7 13, ,1 13,9 13,4 14,7 13,3 13,9 12, ,9 13,1 11,3 12,4 10,8 11,8 11, ,9 7,4 7,2 7,0 6,9 6,7 6,5 67 og derover 1,5 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9 1,8 I alt 9,5 9,3 8,4 8,7 8,4 8,5 8,0 2.6 Geografi Tabel 2.8 viser, at Region Midtjylland står for godt 27 procent i 2011 og Region Syddanmark står for næsten 24 procent af alle oprettede P-sager i 2011, efterfulgt af Region Hovedstaden, som står for knap 23 procent af P-sagerne. Det gælder for alle regioner, at der har været et fald i antallet af sager. Det samlede antal sager for hele landet er ligeledes faldet. Det procentvise fald i antallet af sager har fordelt sig nogen lunde jævnt på alle regioner. Dog er antallet af anmeldelser steget for Region Sjælland i Tabel 2.8 Oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion Hvem forespørger?/år for oprettelse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,4-3,2 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse alene tæller med i det totale antal sager. Tabel 2.9 viser antallet af P-sagsforespørgsler per indbyggere i hver af regionerne. Antallet af indbyggere fremgår af tal fra Danmarks Statistik. Det viser sig, at når der tages højde for antallet af oprettede P-sager i forhold til befolkningsstørrelsen i de 5 regioner, modtager Arbejdsskadestyrelsen flest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Midtjylland. Arbejdsskadestyrelsen modtager færrest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Hovedstaden. Dette er i øvrigt det samme billede, som ses i forhold til antallet af afsluttede sager om piskesmældsskader. 12

13 Tabel 2.8 Oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion per indbyggere (incidensen) Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 6,1 5,8 6,1 5,9 Region Sjælland 8,5 8,3 7,5 7,6 Region Syddanmark 10,0 9,1 9,9 8,8 Region Midtjylland 10,1 10,0 10,2 9,7 Region Nordjylland 9,5 9,9 9,2 8,3 I alt a) 8,7 8,4 8,5 8,0 Note a: I 1,4-3,2 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse kun tæller med i beregningen af det totale antal sager. 13

14 3. AFSLUTTEDE P-SAGER P-sager afsluttes med, at Arbejdsskadestyrelsen kommer med en udtalelse om det, der er spurgt om. I tabel 3.1 vises antallet af afsluttede sager fordelt på piskesmældsskader og andre diagnoser. Arbejdsskadestyrelsen registrerer udelukkende diagnose med det formål at kunne identificere sager om piskesmældsskader. Af tabellen fremgår det, at antallet af sager om piskesmældsskader har ligget nogenlunde stabilt i perioden. I årene var omkring 28 procent af P-sagerne piskesmældsskader, mens der fra 2008 til 2011 skete en lille stigning i denne andel. Antallet af afsluttede P-sager har dog været faldende fra 2005 til 2010 for derpå at stige til 2011, hvilket ligeledes gør sig gældende for antallet af sager med diagnosen piskesmæld. Tabel 3.1 Afsluttede P-sager opgjort efter diagnose Diagnose/år for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 28,6 28,0 28,1 27,7 29,0 30,6 29,0 I tabel 3.2 ses antallet af afsluttede sager fordelt på sagsfamilie i perioden 2008 til Arbejdsskadestyrelsen begyndte først at fordele oprettede p-sager i sagsfamilie i 2007, så derfor er periodestarten i tabellen Tabel 3.2. Afsluttede sager opgjort efter sagsfamilie AA-sager Højesteretssager Erhvervsevnetab Mén Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager Uoplyste I alt De store grupper er sager med erstatning for tab af erhvervsevne og sager med mén. I perioden er der især sket en stigning i sager med mén. I tabel 3.3 ses hvad der anmodes om udtalelse i de små grupper af sagsfamilie. Der indgår alle afsluttede sager i perioden 2008 til 2011 i tabellen 14

15 Tabel 3.3 Afsluttede sager fordelt efter hvad der spørges om (ikke sagsfamilie erhvervsevnetab eller mén). Afgjorte sager 2008 til P-sagen vedrører: I alt Andre Erhverv sevnetab Mén Mén og e- tab AA-sager Højesteretssager Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager I alt Højesteretssager, retssager og revisorsager har en anden fordeling af anmodninger end private anmodninger generelt. Højesteretssager er stort set kun sager med tab af erhvervsevne. Retssager har ligeledes en overvægt af sager med tab af erhvervsevne og voldsoffersager har en overvægt af sager om mén eventuelt i kombination med tab af erhvervsevne. 3.1 Piskesmældsskader I tabellerne 3.4 og 3.5 vises antallet af afsluttede sager for henholdsvis kvinder og mænd fordelt på diagnose. Kvinderne udgør cirka halvdelen af de afsluttede forespørgsler og 2/3 af piskesmældsskaderne. For kvinderne udgør piskesmældsskaderne over 1/3 af de afsluttede P-sager, mens de for mændene kun udgør 1/5 af de afsluttede P-sager. Der er cirka dobbelt så mange kvinder som mænd med diagnosen piskesmæld blandt de afsluttede P-sager. Tabel 3.4 Afsluttede P-sager opgjort på kvinder og opdelt i piskesmæld og andet Diagnose/År for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 36,1 36,7 36,2 34,7 37,4 38,3 36,5 15

16 Tabel 3.5 Afsluttede P-sager opgjort på mænd og opdelt i piskesmæld og andet Diagnose/År for afslutning Piskesmæld Andet I alt Indeks Procent Andel piskesmæld 20,4 19,6 19,5 20,1 19,7 21,8 21,1 I tabel 3.6 bliver sager med slutdiagnosen piskesmæld opgjort på regioner. Når der ses på P-sager med diagnosen piskesmæld, viser det sig, at Region Midtjylland er den region, som har det højeste antal sager. I 2011 udgjorde antallet af sager i Region Midtjylland således næsten 30 procent af piskesmældssager i hele Danmark. Tabel 3.6 Afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader opgjort på bopælsregioner Bopælsregion/År for afslutning Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,0-3,1 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager alene figurerer i summen af det samlede antal sager. Tabel 3.7 viser antallet af afsluttede piskesmældsskader per indbyggere. Her ligger Region Hovedstaden lavest, og Region Midtjylland ligger højest. Som nævnt på side ses dette billede også i forhold til antallet af oprettede P-sager generelt. Region Midtjylland er altså både regionen med det højeste antal oprettede P-sager og det højeste antal piskesmældsskader per indbyggere. 16

17 Tabel 3.8 Afsluttede piskesmældssager opgjort efter bopælsregion per indbyggere Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 2,0 1,9 2,0 1,8 2,0 Region Sjælland 2,7 2,6 2,4 2,6 2,5 Region Syddanmark 2,5 2,2 2,7 2,5 2,9 Region Midtjylland 3,0 3,0 2,8 2,9 3,5 Region Nordjylland 2,8 2,2 2,8 2,7 2,7 I alt a) 2,6 2,4 2,5 2,4 2,7 Note a: I 1,7-3,2 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager kun figurerer i beregningen af det samlede antal sager. 17

18 4. MÉNPROCENT OG ERHVERVSEVNETAB 4.1 Mén Arbejdsskadestyrelsens méntabel er en vejledende tabel, hvilket vil sige, at Arbejdsskadestyrelsen som udgangspunkt vil følge tabellens procenter, men har mulighed for at fravige dem, når der foreligger særlige forhold. I tabel 4.1 og figur 4.1 er ménprocenterne for P-sager set under ét opgjort fra 2005 til Der ses i figur 4.1 en lille, men klar tendens i retning af faldende méngrader. Gruppen med mindre end 5 procent mén er således vokset gennem hele perioden, mens alle andre grupper af méngodtgørelser er blevet mindre. I 2005 udgjorde gruppen med mindre end 5 procent mén 17 procent af sagerne, mens den i 2011 var vokset til 28 procent. Andelen af sager med en méngrad på 25 procent eller mere udgjorde i procent af alle sagerne, mens den var faldet til 9 procent i Næsten halvdelen af alle sager havde i 2011 en mengrad på 0 eller 5 procent. I 2005 havde 1/3 af alle sagerne 0 eller 5 procent i mén. Tabel 4.1 Ménprocent i P-sager Ménprocent/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks

19 Figur 4.1 Procentandel afsluttede P-sager med mén fordelt på méngrad Tabel 4.2 viser den gennemsnitlige méngrad for afsluttede P-sager. Beregningen er alene foretaget for sager, hvor der er skønnet et positivt mén. Af tabel 4.2 fremgår det, at den gennemsnitlige ménprocent i P-sagerne samlet set ikke varierer meget i hele perioden. Gennemsnitstallene dækker dog over en meget stor spredning i méngraderne, jf. figur 4.1. Den gennemsnitlige méngrad for piskesmældsskaderne er væsentligt lavere end for andre diagnoser. Tabel 4.2 Gennemsnitlig méngrad i afsluttede P-sager med positiv méngrad opgjort efter diagnose Gennemsnitlig méngrad/år for afslutning Piskesmældsskader Antal Gennemsnitlig méngrad Andre Antal Gennemsnitlig méngrad I alt Antal Gennemsnitlig méngrad Erhvervsevnetabsprocenter Tabel 4.3 og figur 4.2 giver en oversigt over erhvervsevnetabet i P-sager fra 2005 til Det varierer fra år til år, hvor mange sager der bliver vurderet til en given erhvervsevnetabsprocent. Da talmaterialet er småt, skal man desuden være forsigtig med at tolke en given variation, da denne kan skyldes tilfældige variationer i sagssammensætningen 19

20 Andelen af sager, hvor erhvervsevnetabsprocenten skønnes at være mindre end 15, har været stigende i perioden. I 2005 udgjorde den 52 procent af sagerne, mens den i 2011 udgjorde 60 procent. Andelen af sager, hvor tabet af erhvervsevne skønnes til mellem 15 og 25 procent, er tilsvarende faldet fra 19 til 14 procent i perioden. For de øvrige grupper af erhvervsevnetab har der ikke været nogen nævneværdig udvikling. Tabel 4.3 Erhvervsevnetabsprocent i P-sager Erhvervsevnetab/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks Figur 4.2 Andel afsluttede P-sager med erhvervsevnetab fordelt på erhvervsevnetabsprocenten mindre end 15% 15 25% 26 35% 40 50% 51 65% over 65% Af tabel 4.4 ses, at det gennemsnitlige erhvervsevnetab er steget et par procentpoint fra 39 procent i 2005 til 41 procent fra Det er det gennemsnitlige erhvervsevnetab for diagnosen Andre som er steget i perioden. Gennemsnitsberegningen er alene foretaget for de sager, hvor der er skønnet et positivt erhvervsevnetab, dvs. hvor procenten er 15 procent og derover. 20

21 Tabel 4.4 Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent i afsluttede P-sager med positivt erhvervsevnetab opgjort efter diagnose Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent /Året for afslutning Piskesmældsskader Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Andre Antal Gennemsnitlig Erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig Erhvervsevnetabsprocent

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

PRIVATE FORESPØRGSLER

PRIVATE FORESPØRGSLER 26. april 2007 STATISTIK OVER PRIVATE FORESPØRGSLER 2000-2006 FORORD Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 108/2008 (1. afdeling) Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE

HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE 2. SEPTEMBER 2010 HVEM HAR RETTEN TIL ET VIDNE NY HØJESTERETS- AFGØRELSE Højesteret har i en ny kendelse endeligt afgjort spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger ved allerede i stævningen at angive de medarbejdere

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 A (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer September 2014 Faktaark: Mobilitet mellem sektorer Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger udviklingen i mobiliteten

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere