Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mildere syn på løgn og socialt bedrageri"

Transkript

1 Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve til egen fordel eller modtage sociale ydelser, man ikke er berettiget til. Det viser en ny undersøgelse om danskernes lovmoral, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført i samarbejde med Jørgen Goul Andersen, professor ved Aarhus Universitet. I undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af befolkningen i alt personer blevet spurgt om, hvad de mener om en lang række overtrædelser af love og normer for almindelig god opførsel. På en skala fra 1 til 10 har de taget stilling til, hvor acceptabel en overtrædelse er, hvor 1 svarer til ingen accept overhovedet, mens 10 betyder, at handlingen er fuldt acceptabel. Helt generelt er billedet, at man i dag er lige så moralske som for ti år siden. Men der er altså områder, hvor fordømmelsen af lovbrud er blevet mindre. Det gælder som nævnt socialt bedrageri. Det er ikke noget, befolkningen går ind for, men fordømmelsen er i dag mindre, end den var for ti år siden. Ifølge Jørgen Goul Andersen er et skred i forhold til netop socialt bedrageri overraskende: Det offentlige har de seneste ti år lagt meget vægt på pligter, moral og kontrol inden for social- og arbejdsmarkedslovgivningen. Umiddelbart ville man forvente, at det havde en afsmittende effekt på befolkningens holdning. Altså, at vi var blevet mere fordømmende. Men det er ikke sket. Tværtimod. Skattesnyd på vej ud På ét væsentligt område er befolkningens holdning dog blevet mere striks: Skattesnyd. Det har man ikke så meget til overs for, som man havde for ti år siden. Engang var skattesnyd en slags folkesport. Men sådan er det ikke mere. Nu er det nærmest en elitesport. De seneste år er Danskernes holdning til lov- og moralbrud, 2000 og ,0 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Lyve til egen fordel Modtage sociale ydelser det blevet langt sværere for den enkelte at snyde med selvangivelsen. SKAT ved det hele på forhånd, så der er ikke så meget, den enkelte kan snyde med. Dette kan i høj grad have påvirket holdningen til skattesnyd, siger Jørgen Goul Andersen. Undersøgelsen viser også, at folks alder er afgørende for, hvilken holdning de har til løgn, snyd og bedrag. Spørgsmålene i Figur 1 kan sammenlignes med Forskningsenhedens første undersøgelse i 1997 og Den Danske Værdiundersøgelse 1981 og Målingerne viste dengang som nu, at de unge var hyppige normbrydere. I 1997 kunne tallene tyde på, at der var tale om en generationsforskel, hvor det var tvivlsomt, om de yngre generationer ville tilpasse sig gældende normer, efterhånden som de blev ældre. Med den nye undersøgelse hvor samme generationer nu er blevet mellem 45 og 60 år står det klart, at lovmoralen i høj grad er kommet til at ligne tidligere generationers Snyde i skat Figur 1 Holdningen til en række lov- og normbrud er blevet mere lempelig de seneste ti år. På ét område er holdningen dog blevet hårdere: Skattesnyd er i dag mindre accepteret end tidligere. Indhold> Side 2

2 Indhold Stor accept af love og normer Danskerne slutter i høj grad op om de love og normer, som regulerer samfundet. Moralen i dag er nogenlunde lige så striks som i 1990 erne. Men over de sidste 30 år spores der en svagt faldende lovmoral side 3 Forskelle i moral udjævnes med alderen Unge af i dag har en mindre striks holdning til moral end andre. Men forskellene vil sandsynligvis udjævnes, efterhånden som de bliver ældre. Det var, hvad der skete for deres forældre side 5 Børn af 1970 erne har radikalt ændret holdning til forsikringssvindel Danskerne accepterer i mindre grad end tidligere forsikringssnyd. Holdningsskiftet er sket i alle aldersgrupper, men især blandt unge født i 1970 erne er skiftet markant side 6 Nej, det er ikke ok at snyde i skat Danskernes skattemoral er de senere år blevet markant mere striks, end den har været tidligere. Skattesnyd er ikke ok, synes langt de fleste side 8 Mildere bedømmelse af socialt bedrageri Befolkningens moralske dom over mennesker, der begår socialt bedrageri, er i dag mildere, end den har været på noget andet tidspunkt de seneste 30 år..... side 9 Piratkopiering er bredt accepteret Syv ud af ti danskere mener, at det i en eller anden udstrækning er i orden at kopiere musik og film uden at betale for det. Men kun så længe det er til eget brug side 11 Love opdrager befolkningen Det kan godt være, at befolkningen er skeptisk over for visse love og regler i begyndelsen, men med tiden ændrer holdningen sig. Hvad man i starten tager afstand fra, tilslutter man sig siden side 12 Borgerne og lovene Jørgen Goul Andersen Syddansk Universitetsforlag, 130 sider, 125 kr. ISBN Staten kan påvirke holdninger Det er hverken ulovligt at fråse med energien, spise usundt eller at undlade motion. Alligevel har mange danskere i forhold til disse spørgsmål holdninger, der flugter kampagner, som staten fra tid til anden står bag side 13 Kun en tredjedel tager konsekvent afstand fra forsikringssvindel En tredjedel af befolkningen tager konsekvent afstand fra enhver form for forsikringssvindel. Resten mener, at man i visse situationer måske godt kan bøje reglerne side 14 Kvinder har højere moral end mænd Kvinder er hårdere i bedømmelsen end mænd i forhold til alle mulige forskellige overtrædelser af lov og moral side 15 2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

3 Stor accept af love og normer! Er det ok at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på? Er det acceptabelt at glemme at købe billet til offentlig transport? Og må man lyve til egen fordel? Disse og en lang række andre spørgsmål om holdninger til lov og moral er i en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed blevet stillet til et repræsentativt udsnit af befolkningen i starten af Resultatet af undersøgelsen holdes op mod tidligere sammenlignelige undersøgelser, der viste, at befolkningen op gennem 1980 erne og 1990 erne i stigende grad accepterede lov- og moralbrud. Den nye undersøgelse viser, at samlet set er moralen i dag måske nok bedre end i Men set over en længere periode er der tale om en faldende moral. I virkeligheden dækker billedet over to modsatrettede tendenser. Når det drejer sig om holdningen til skatte- og forsikringssnyd, er befolkningen blevet mere moralske i det nye årtusinde. I 2010 er danskerne markant mere fordømmende over for disse typer af snyd, end de var for bare ti år siden. Dette skal imidlertid holdes op mod en langsigtet faldende moral på en række andre områder, som hvorvidt det er ok at lyve til egen fordel, købe hælervarer, beholde fundne penge, lave socialt bedrageri ol. Efter årtusindskiftet udligner disse to tendenser hinanden, og vi får det nævnte samlede billede af en nogenlunde uændret moral de sidste år. I undersøgelsen er de interviewede blandt andet blevet bedt om at tage stilling til otte forskellige moralske spørgsmål, som for eksempel om det er acceptabelt at købe tyvekoster, at stjæle en bil og beholde fundne penge. De har svaret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder, at man slet ikke kan acceptere handlingen, mens man med et 10- tal markerer, at man finder handlingen helt ok. I gennemsnit ligger besvarelserne i 2010 på 1,8. At tallet ligger så tæt på 1 og ikke på 10 er et udtryk for, at befolkningen kun i meget lille grad accepterer brud på landets love og etablerede normer. Accepten af otte udvalgte handlinger 2,0 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 1,5 1, De samme otte spørgsmål er blevet stillet ved en række undersøgelser over en periode på 30 år. Det er dermed muligt at vurdere, om det er gået frem eller tilbage med danskernes moral i løbet af perioden. Som det fremgår af figur 2, lå gennemsnittet for spørgsmålene på 1,6 i 1981, 1,7 i 1990 og 2,0 i I perioden fra 1981 til 1997 gik udviklingen altså i retning af større accept af lovovertrædelser og normbrud. De nye tal fra 2010 viser, at udviklingen er stabiliseret, som også en måling i 2000 tydede på. Bedre skattemoral Udviklingen er som nævnt ikke entydig. Som det fremgår af tabel 1, er holdningen til brugstyveri af biler blevet lidt mere afslappet. Det samme er sket med holdningen til socialt bedrageri, billetsnyd i bussen, køb af hælervarer, løgn til egen fordel og at beholde penge, man finder på Figur 2 Anm. et udsnit af befolkningen er i en periode over 30 år blevet bedt om tage stilling til otte forskellige moralske spørgsmål (se tabel 1. s. 4) ved at bruge en skala fra 1 til 10. Figuren viser den gennemsnitlige score for de otte spørgsmål. Fra 1981 til 1997 ændrede danskernes holdning sig i retning af større accept af lovovertrædelser. I de seneste ti år er accepten faldet igen. Men stadig viser den samlede udvikling en tendens til faldende moral. Hvis befolkningens holdning til skattesnyd tages ud, bliver den stigende trend endnu tydeligere. Dvs. at på andre områder end holdningen til skattesnyd (og forsikringssvindel) er der en tendens til faldende moral over de sidste 30 år. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

4 Accept af otte forskellige handlinger gaden, og det at løbe fra en bule ved en parkering. På disse områder er normerne tilsyneladende blevet løsere de sidste 30 år. Dog ikke isoleret set siden Derimod er normerne blevet styrket de sidste 30 år i forhold til navnlig skattesnyd. I de seneste år er moralen også blevet styrket i forhold til forsikringssvindel og spirituskørsel. Men især danskernes skattemoral er årsagen til, at der samlet set er sket en forbedring siden Dengang vurderede befolkningen dette spørgsmål til 2,5. I dag er accepten faldet til 1,8. Her er der ikke blot tale om, at udviklingen er stabiliseret i løbet af de 13 år. Faktisk er skattemoralen bedre i dag, end den har været i de sidste 30 år. Strengere syn på spritkørsel og forsikringssnyd Ovenfor er gennemsnitsbesvarelsen brugt til at vurdere den generelle holdning til et spørgsmål. Alternativt kan man fokusere på, hvor mange der giver et svar på skalaen fra 2 til 10 på et spørgsmål. Hvis man svarer andet end 1, tilkendegiver man, at man i en eller anden udstrækning er parat til at gradbøje sin holdning til spørgsmålet. Man misbilliger nok handlingen, men TAbel 1 i hvilken grad accepterer du følgende handlinger? At tage og køre en bil, der tilhører en anden 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 Købe tyvekoster 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 undlade at oplyse om parkeringsskade 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på 1,3 1,5 1,5 1,3 1,7 undlade at købe billet til offentlig transport 1,6 1,7 1,9 1,7 1,9 snyde i skat, såfremt man har muligheden 2,4 2,4 2,5 2,2 1,8 lyve til egen fordel 2,0 2,1 2,8 2,4 2,7 beholde fundne penge 1,9 2,2 3,1 2,5 2,6 gennemsnit 1,6 1,7 2,0 1,7 1,8 Anm. et udsnit af befolkningen er hen over en periode på 30 år blevet bedt om tage stilling til otte forskellige moralske spørgsmål ved at bruge en skala fra 1 til 10. Tabellen viser den gennemsnitlige score for de otte spørgsmål. Danskernes moral bevæger sig i forskellige retninger. Over de sidste 30 år er moralen blevet svækket for de fleste områder, men ikke med hensyn til om det er acceptabelt at snyde i skat. Der er også tale om en styrket moral på andre områder, som dog ikke er målt så langt tilbage, og derfor ikke er med i tabellen. er åben for visse undtagelser eller ser det ikke som så slemt. Også med denne opgørelse genfinder man udviklingen i retning af en mere restriktiv moral på nogle punkter. Det gælder blandt andet spørgsmålene om forsikringssvindel og spirituskørsel. Begge dele er der spurgt til i undersøgelserne fra 1997, 2000 og I 1997 mente 23 pct. af danskerne, at kørsel i let spirituspåvirket tilstand ikke var helt uacceptabelt. Det tal var i 2010 faldet til 16 pct. Tilsvarende mente 49 pct. tilbage i 1997, at en mild form for forsikringssvindel i en eller anden grad kan accepteres. Det tal var i 2010 faldet til 40 pct. Der er altså i forhold til disse spørgsmål i dag flere, der er konsekvent afvisende, end der var for 13 år siden. Graden af accept det er nogenlunde ok, dog med større eller mindre forbehold det er delvist ok, men heller ikke mere det er ikke ok, men der kan være undtagelser/ ikke helt slemt ingen accept Rockwool Fondens Forskningsenhed har spurgt et udsnit af befolkningen om, i hvilken grad de accepterer forskellige handlinger på en skala fra 1 til 10. På skalaen betyder 1, at man slet ikke accepterer handlingen og 10, at man i høj grad accepterer handlingen. Svar mellem de to yderkategorier repræsenterer forskellige grader af accept. I bunden af skalaen mener man, at handlingen er uacceptabel, men at der kan være undtagelser, eller at det i hvert fald ikke er helt så slemt som de værste overtrædelser. I toppen af skalaen mener man overvejende, at handlingen er acceptabel, men med større eller mindre forbehold, som man nærmer sig midten. På midten (5-6) er der delvis accept, men man ville næppe prale med det over for ukendte, hvis man udførte handlingen. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

5 Forskelle i moral udjævnes med alderen Unge af i dag har en mindre striks holdning til moral i forhold til de, der er ældre. Det viser undersøgelsen af befolkningens holdning til lov og moral. Billedet er ganske entydigt: De unge ser simpelthen mere stort på love og moralbegreber end andre, og de er mere villige til at acceptere, at samfundets regler gradbøjes. Men før forargelsen over nutidens ungdom får helt frit løb, er der dog et par forhold, man lige skal holde sig for øje. Det første er, at sådan har det altid været. Det gjorde sig fx også gældende, da nutidens forældre for år siden selv var unge. Lige så længe man har målt befolkningens holdning, har billedet været det samme. Som det fremgår af figur 3, har lav alder lige så længe der har været målt være forbundet med (relativ) lav moral, mens høj alder er forbundet med (relativ) høj moral. I den nye undersøgelse måles moralen, ligesom tidligere, på en skala fra 1 til 10. Med en markering af 1 udtrykker man, at en overtrædelse af en lov eller et moralbegreb er aldeles uacceptabel, mens 10 betyder, at man fuldt ud slutter op om en overtrædelse. Eller med andre ord: Jo højere score, jo mindre respekt for love og normer. Det kan være, at man synes, at det er ok at lyve til egen fordel, at man finder det acceptabelt at glemme at stemple klippekortet i toget, at man godt kunne finde på at købe en enkelt tyvekost, eller at man mener, det er ok at løbe fra en parkeringsskade. Figur 3 illustrerer også et tilsyneladende andet forhold: For alle aldersgrupper gælder det, at de senere målinger ligger på et højere mindre støtte til love og normer niveau, end de tidligere målinger. I forhold til den iagttagelse kan det være passende at tale om et vist generelt skred i befolkningens opbakning bag love og normer. Selv om kurven for 1997 ligger højst, så ligger kurven for 2010 stadig klart over kurven for 1981 for alle aldersgrupperne. Ligner hinanden med alderen Sæderne forfalder dog ikke mere, end at de forskellige generationer kommer til at ligne hinanden, efterhånden som de bli- Lovmoral fordelt på aldersintervaller 3,5 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 3,0 2,5 2,0 1,5 1, årige årige årige årige årige Figur 3 note: de angivne aldersgrupper er tilnærmede, idet alder er opgjort efter fødselsårgange. i 1997-målingen er aldersintervallerne yderligere tilnærmede: de, der er angivet til at være år, er ved denne måling årige. På tilsvarende vis er de andre aldersintervaller forskudte. Ved alle målinger har der været en tæt sammenhæng mellem alder og holdninger til, at lov og moral skal overholdes. Jo yngre man er, jo mindre striks en holdning har man til lov og moral. Seks generationers lovmoral, ,5 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Som årige Som årige Figur 4 note: de angivne aldersgrupper er tilnærmede, idet alder er opgjort efter fødselsårgange. i 1997-målingen er aldersintervallerne yderligere tilnærmede: de, der er angivet til at være år, er ved denne måling årige. På tilsvarende vis er de andre aldersintervaller forskudte. Som årige Som årige Som årige Efterhånden som de forskellige generationer bliver ældre, kommer de til at ligne hinanden. Når de runder midten af 40 erne, ligner deres lov- og normmoral hinandens, uanset hvilke holdninger de tidligere har haft Født i Født i Født i Født i Født i Født i Som årige Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

6 ver ældre. Det har vist sig ved de hidtidige målinger, og der er i forhold til nutidens ungdom ingen grund til at forvente, at billedet vil være et andet, når de som ældre igen bliver målt om 10, 20 eller 30 år. Det fremgår af figur 4, hvordan de forskellige generationer har svaret, da de var i et bestemt aldersinterval. Det viser sig, at de generationer, der i dag er yngst, ser ud til at være dem, som startede ud med den mindst strikse moral. Men samtidig står det klart, at de yngre generationer med tiden kommer til at ligne de ældre. Jo højere (jo større accept af lov- og normbrud) de starter, jo kraftigere falder de sidenhen. De bliver ikke på det høje niveau. Højt startpunkt er forbundet med kraftig hældning på figuren. Kurverne peger alle i den samme retning og ser ud til at ville ende i stort set samme punkt. Eller med andre ord: De hidtidige undersøgelser tyder på, at eventuelle forskelle i moral generationerne imellem udjævnes, når bare generationen bliver gammel nok. Når man runder midten af 40 erne, er den ene generation i forhold til moral næsten ikke til at kende fra den anden. Børn af 1970 erne har radikalt ændret holdning til forsikringssvindel Accept af forsikringssnyd 4,5 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Figur 5 Anm. befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad den accepterer forskellige former for forsikringssvindel. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept. Godt nyt for forsikringsselskaberne: Danskerne accepterer i mindre grad end tidligere forsikringssnyd. Holdningsskiftet er sket i alle aldersgrupper, men især blandt unge født i 1970 erne er skiftet markant. Det viser en måling af befolkningens holdning til, om det er ok at fifle, når man anmelder en skade til sit forsikringsselskab. De adspurgte markerer deres accept af år år Der er sket et stort holdningsskift til forsikringssvindel blandt dem, som var i 20 erne i 1997, og i dag er i 30 erne. en overtrædelse af reglerne på en skala fra 1 til er udtryk for ingen accept og 10 udtryk for høj grad af accept. Tilbage i 1997 svarede de unge i gennemsnit 4, når de blev spurgt, om det var acceptabelt at skrive lidt ekstra på forsikringsanmeldelsen efter et indbrud. Resultatet dengang kunne give anledning til nogen bekymring. For hvis de unge tog denne holdning med sig i bagagen, når de blev ældre, ville der være risiko for et langt større misbrug af forsikringspolicer i fremtiden. Men de nye målinger fra 2010 viser, at denne generationseffekt ikke er slået igennem. De unge, der blev født i løbet af 1970 erne, er i mellemtiden kommet op i trediverne, og de har ændret holdning. I 2010 er gennemsnitsscoren for de årige faldet til 2,2. Denne gruppe rummer stort set den samme generation, som var år i Ændringen i holdning fra 4 til 2,2 er radikal. Den viser, at halvfjerdserårgangen i løbet af de 13 år har fået en markant anderledes moral i forhold til forsikringssvindel. Uanset om de så har været mere tolerante over for brud på love og normer, da de var i tyverne, så er de i dag, hvor de er i trediverne, og er blevet fædre og mødre, meget strikse i deres tilslutning til, at man skal overholde landets love. Har overhalet tressernes børn I sig selv er det ikke overraskende, at børn af 1970 erne er blevet mere lovlydige i 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

7 takt med, at de bliver ældre. Det fænomen ses hos alle årgange. Men det overraskende er, hvor hurtigt udviklingen er sket. Det store spring betyder, at halvfjerdserårgangen faktisk har overhalet den ti år ældre tresserårgang indenom. Det kan man se, hvis man sammenligner de, der i dag er i 30 erne, med dem, der havde samme alder i Altså mennesker født i henholdsvis 1970 erne og 1960 erne. Hvor 70 erne nu giver forsikringsspørgsmålet en score på 2,2, gav den lidt ældre gruppe fra 60 erne en score på 3,2, da de blev spurgt i Faktisk har den moralske vækkelse, om man så må sige, hos halvfjerdserårgangen været så brat, at de i dag er lige så sømmelige i forsikringsspørgsmålet, som årgangen fra 1960 erne er i dag. Det er de til trods for, at tressernes børn i dag er i 40 erne og altså ti år længere henne i livsforløbet. Det fremgår af figur 6, hvor man kan se, at kurven i 2010 tilsyneladende ligger på samme niveau for de årige og de årige. Generelt fald af accept Af figur 6 kan der også aflæses en anden udvikling, som sikkert vil glæde landets forsikringsselskaber. Der er nemlig sket en udvikling i retning af større forsikringsmoral for alle årgange. Accept af forsikringssnyd 4,5 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Figur 6 Anm. befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de accepterer at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet, hvis der har været indbrud. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept årige årige årige årige Hos alle årgange er accepten af forsikringssnyd lavere i 2010, end den var i Ud over den generelle tendens til at moralen stiger med alderen, fremgår det af figuren, at alle årgange i 2010 er mere moralske, end den tilsvarende aldersgruppe var i Det ses af, at 2010-kurven for alle aldersgrupper ligger lavere end 1997-kurven. Den generelle holdning i befolkningen til forsikringssnyderi er altså mere afvisende i dag, end den var for 13 år siden årige årige Om 2010-undersøgelsen Undersøgelsen omfatter i alt interviews med repræsentativt udvalgte danskere i alderen år. Data er indsamlet i januar/februar 2010 af Danmarks Statistik. Svarpersonerne kunne vælge mellem web- og telefoninterviews; et lille flertal valgte det sidste. Svarpersonerne er tilfældigt udtrukket på CPR-registret. Der blev i alt udtrukket svarpersoner, hvoraf der blev opnået interviews med Det giver en svarprocent på 66,2 pct., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Hertil kom 14 delvist gennemførte interviews. Data er i lighed med tidligere undersøgelser vejet efter alder. Herunder er aldersgruppen år opvejet til at modsvare hele befolkningen over 65 år, da der stort set ikke er forskelle i lovmoralen mellem de årige og aldersgruppen over 75 år undersøgelsens resultater er publiceret i bøgerne Jørgen Goul Andersen, med bidrag af Hans Jørgen Nielsen og Marie Louise Hultin (1998). Borgerne og lovene. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag/Rockwool Fondens Forskningsenhed, samt Jørgen Goul Andersen, med bidrag af Karen Jespersen, Jørn Henrik Petersen og Jörgen Westerståhl (1998), Lovene og mig. København: Spektrum, undersøgelsen er publiceret i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (Jørgen Goul Andersen) samt i form af en forskningsrapport Borgerne og lovene II (Sanne Lund Clement), Rockwool Fondens Forskningsenhed, Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

8 Nej, det er ikke ok at snyde i skat Accept af skattesnyd 2,5 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 2,0 1,5 1,0 Danskernes skattemoral er de senere år blevet markant mere striks, end den har været tidligere. Hvor befolkningen i 1980 erne og 1990 erne havde en relativt lempelig vurdering af skattesnyd, så er holdningen i dag klart strengere. Skattesnyd er ikke ok, synes langt de fleste danskere. Det viser en under søgelse af holdninger til lov og moral blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2010, og svarene kan holdes op mod tidligere, lignende undersøgelser Holdningen til skattesnyd, målt på en skala fra 1 til 10. Jo højere score, jo større accept af at man snyder i skat. Som det fremgår, er skattemoralen stærkt forbedret over de seneste 30 år. Figur 7 TAbel 2 Accept af, at man snyder i skat, såfremt man har muligheden årige årige årige årige årige årige ,7 2,8 2,4 2,5 2,1 1, ,2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 Respondenterne er blevet spurgt, i hvilken grad de kan acceptere skattesnyd. En total afvisning af snyd giver scoren 1, mens en fuldstændig accept af samme modsat giver scoren 10. Som det fremgår af figur 7, scorer befolkningen i dag lavere end på noget andet tidspunkt siden Det betyder, at skattemoralen er stærkt forbedret over de seneste 30 år. Fra 1981 til 1997 skete der stort set ingen ændring, men siden årtusindskiftet er moralen klart styrket. De andre må ikke snyde Hvor entydigt dette resultat end er, så hører det dog med til billedet, at ordet skattesnyd i dag nok betyder noget andet, end det har gjort før. I 1980 erne og 1990 erne, hvor man selv skulle udfylde sin selvangivelse, var det muligt at fifle med fradrag og glemme indtægter. Skattesnyd, eller i hvert fald forsøg på det, var en mulighed for den enkelte. Sådan er det ikke i dag. SKAT ved stort set alt på forhånd. Arbejdet med selvangivelsen indskrænker sig i store træk til at sætte en underskrift. Samtidig har en række skattereformer udhulet eller fjernet diverse fradrag hvilket har gjort jagten på fradrag til en mindre indbringende beskæftigelse. Skattesnyd har med andre ord ændret karakter. Almindelige borgere med simple skatteforhold kan ikke rigtig deltage mere. Det er ikke mere noget, jeg kan gøre, men derimod noget de andre kan gøre. Og de andre, det er fx selvstændige erhvervsdrivende og multinationale virksomheder. Derfor skal den stigende skattemoral sandsynligvis tages med et gran salt. Nok er den steget, men et bidrag til forklaringen er, at jeg ikke mere har muligheden for at snyde i modsætning til dem. Denne bevægelse gør en mere striks holdning relativt omkostningsfri. Alder har mindre betydning Moralen i forhold til skat adskiller sig fra andre spørgsmål på et væsentligt punkt: Alder er ikke så afgørende. Det generelle billede er, at jo ældre man bliver, jo mere moralsk bliver man. 8 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

9 Det gør sig også gældende i forhold til skattespørgsmålet, men ikke i samme grad som i forhold til andre spørgsmål. Som det fremgår af tabel 2, var der tilbage i 1997 en vis aldersspredning, men den var ikke markant. 13 år senere, i 2010, er aldersforskellene næsten væk. De årige har fortsat en lidt dårligere moral men det må formodes at have lille praktisk betydning, givet deres generelle ringe indkomst. Det fremgår også af tabellen, at mora- len i den enkelte generation er blevet bedre i løbet af de 13 år. Det ses ved at læse tabellen på skrå som angivet med de to blå felter. I 1997 havde de årige en score på 2,7. Det er stort set den samme gruppe, der i 2010 er blevet år, og som nu scorer 1,9. Når tabellen læses på denne måde, viser det sig, at der i gennemsnit sker et fald på 0,8 point. Givet, at skalaens nulpunkt er 1 (når skattesnyd betegnes som helt uacceptabelt gives scoren 1), er der tale om et ganske stort fald. Sort arbejde er stadig næsten i orden Mens danskerne forholder sig kritisk til almindeligt skattesnyd, så er holdningen til en anden form for skattesnyd nemlig sort arbejde langt mere afslappet. Faktisk har 52 pct. købt sort arbejde inden for det seneste år. Desuden er 29 pct. villige til at gøre det. I alt godt 80 pct. af den danske befolkning er altså potentielle kunder til sort arbejde. Det viste en interviewundersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte blandt danskere i marts Kun knap 20 pct. ønsker ikke et købe sort. I det lys er det nok ikke overraskende, at sort arbejde anses som langt mere acceptabelt end almindeligt skattesnyd blandt danskerne. Det at få udført sort arbejde i sin husholdning fik en score på 4,2, da forskningsenheden spurgte til holdningen i Det kan sammenlignes med 1,8, som var scoren for almindeligt skattesnyd i Selvom sort arbejde er accepteret, så er der dog også sket en positiv udvikling på dette område. Accepten af sort arbejde er nemlig faldende. I lå den på 4,8. Der er altså sket et fald siden. Mildere bedømmelse af socialt bedrageri Befolkningens moralske dom over mennesker, der begår socialt bedrageri, er i dag mildere, end den har været på noget andet tidspunkt de seneste 30 år. Det viser en undersøgelse af en række spørgsmål om socialt bedrageri. Undersøgelsen er foretaget i 2010 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Helt generelt er dommen over sociale bedragere hård. Det var den også i 1981, hvor der første gang blev spurgt ind til holdningen til spørgsmålet, og det har den været lige siden. Men den hårde afvisning af socialt bedrageri er altså i den seneste undersøgelse blevet noget mildere. Når de interviewede svarer på spørgsmål, indplaceres deres svar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 repræsenterer det helt uacceptable, mens 10 betyder helt acceptabelt. Socialt bedrageri har i alle undersøgelser siden 1981 ligget meget tæt på 1, altså helt uacceptabelt. Som det fremgår af figur 8, har svaret i alle tidligere undersøgelser 1981, 1990, 1997 og 2000 i gennemsnit haft en score på mellem 1,3 og 1,5 point. Men i 2010 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

10 Accept af at man modtager sociale ydelser, man ikke har krav på 1,7 (1) ingen accept (10) høj grad af accept 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Figur 8 Generelt er bedømmelsen af socialt bedrageri hård i Danmark. På en skala fra 1 til 10 ligger befolkningens holdning tæt på 1, hvilket er et udtryk for, at man finder adfærden uacceptabel. I 2010 er accepten dog steget i forhold til tidligere målinger. Holdning til socialt misbrug Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på Modtage arbejdsløsheds dagpenge, selv om man reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet at lyve sig dårligere, end man egent ligt er, for at få tildelt førtidspension at man modtager arbejdsløs hedsdagpenge, hvis man har behov for at lade lidt op i en periode at man modtager dagpenge eller bistandshjælp, hvis man har et børnepasningsproblem og derfor ikke ønsker arbejde lige nu at man lader arbejdsgiveren forstå, at man ikke er interesseret i arbejdet, hvis man får anvist et job som ledig, man ikke ønsker andel, der mener, at vurderingen ikke kan gradbøjes (at det er helt uacceptabelt) Tabel3 gns. score , , , , ,3* 26 4,2 note: *den gennemsnitlige score er fra 2000, da spørgsmålet ikke er blevet stillet i 2010 Mens befolkningen generelt er imod socialt misbrug, så er den mere villig til at se gennem fingre med manglende villighed til at arbejde i en række konkrete situationer. er scoren steget til 1,7 point, hvilket er et udtryk for, at socialt bedrageri dømmes knapt så hårdt som tidligere. Politisk stramning Opblødningen af holdningen til socialt bedrageri er overraskende, givet den politiske udvikling de seneste 15 år. Fra midten af 1990 erne og frem har skiftende regeringer understreget en stadig mere striks holdning til, at det sociale system ikke er et tag-selv-bord. I forhold til flere sociale rettigheder er tilhørende pligter blevet stadig mere understreget. Det gælder fx det, at de, der kan, reelt skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne politiske fokus på pligter kunne forventes at smitte af på befolkningens holdning til misbrug af sociale ydelser. Det generelle billede er nemlig, at den politiske meningsdannelse i befolkningen i høj grad lader sig påvirke af regeringen og de politiske partier. Men folkestemningen har altså ikke fulgt den politiske fokus på dette område. Konkret misbrug mere ok Dertil kommer, at befolkningen nu som tidligere er relativt villig til at gøre ganske mange undtagelser, når spørgsmålet omformuleres til noget mere konkret. Som det fremgår af tabel 3, er det holdningen, at man når spørgsmålet er formuleret generelt skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man modtager arbejdsløshedsdagpenge. Langt de fleste, 71 pct., mener, at man skal stå til rådighed. Den gennemsnitlige score er relativt tæt på 1, nemlig 1,6. Men billedet ændrer sig, hvis spørgsmålet bliver mere konkret. Kun 43 pct. finder det helt uacceptabelt, at man modtager arbejdsløshedsdagpenge, hvis man har behov for at lade lidt op i en periode. Den gennemsnitlige score er her betydeligt højere, nemlig 2,9. På samme måde forekommer det også relativt accepteret, at man som ledig forsøger at undgå et arbejde, man har fået anvist. Spørgsmålet er, om det er acceptabelt at lade arbejdsgiveren forstå, at man ikke er interesseret i arbejdet, hvis man som ledig får anvist et job, man ikke ønsker. Det mener kun 26 pct. er helt uacceptabelt, mens hele 74 pct. mener, at handlingen i en eller anden grad kan gradbøjes. 10 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

11 Piratkopiering er bredt accepteret Syv ud af ti danskerne mener, at det i en eller anden udstrækning er i orden at kopiere musik og film uden at betale for det. Så længe, vel at mærke, at man holder sig til at kopiere programmer og musik til eget brug, så er det ok. Det viser Rockwool Fondens Forskningsenheds undersøgelse af danskernes moralbegreb i I undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af befolkningen blevet bedt om at svare på en skala fra 1 til 10, om det er ok at piratkopiere musik fra internettet til eget brug. De, der mener, at handlingen under ingen omstændigheder kan accepteres, svarer 1. Det synspunkt giver ca. 30 pct. udtryk for. Resten altså 70 pct. accepterer piratkopiering i en vis grad. 50 pct. svarer mellem 2 og 6. De er formentlig skeptiske i forhold til piratkopiering, men de synes ikke, at det er helt uacceptabelt. De sidste pct. svarer syv eller mere. Det er den del af befolkningen, som stort set eller fuldt ud accepterer piratkopiering. Holdningen er dog en anden, hvis vi taler om at tjene penge på at hente ulovligt musik. Det har befolkningen et noget strengere syn på. Faktisk mener tre ud af fire, at det er helt uacceptabelt at hente piratmusik på nettet og sælge det videre til vennerne. Forskellen mellem de to former for lovovertrædelser er også tydelig, når man kigger på gennemsnittet for alle besvarelser. Hvor piratkopiering til eget brug i gennemsnit scorer 3,8 på skalaen, så er scoren for salg til venner helt nede på 1,7. Der er altså en markant forskel i graden af accept. kopierede computerprogrammer. Dengang var det den samme andel altså tre ud af ti som fandt handlingen forkastelig. Det er altså et område, hvor danskernes normer tilsyneladende ikke er påvirket af lovens bogstav i udpræget grad. Måske skyldes det, at lovgivningen er uklar, og at der sjældent sker retsforfølgelse. Gennemsnitsscoren er dog faldet fra 4,4 i 1997 til 3,6 i dag, så gruppen af skeptikere er øget en smule. Surf i arbejdstiden Den samme teknologiske udvikling, som har gjort det muligt at hente musik og software på nettet, har også åbnet muligheden for at bruge arbejdsdagen til andet end at arbejde. Facebook, Twitter og andre sociale netværk sluger en del af danskernes arbejdstid. I det lys er det ikke overraskende, at mange danskere er åbne over for at surfe på nettet i længere tid i arbejdstiden. Adspurgt om denne handling mener 60 pct., at det spørgsmål kan gradbøjes. Tilsvarende gradbøjer 51 pct. deres holdning til, at man bruger arbejdstiden på at handle på nettet. Accept af piratkopiering 100 procent Figur 9 Piratkopiering af computerprogrammer Danskerne har også en anden yndet piratbeskæftigelse: Mange bruger kopierede programmer derhjemme. Også i forhold til denne lovovertrædelse er der generelt en afslappet holdning i befolkningen. Kun tre ud af ti er helt afvisende i Altså den samme andel som ved spørgsmålet om musikkopiering. De normer har tilsyneladende ikke ændret sig markant i løbet af de sidste 13 år. I 1997 blev der også stillet spørgsmål om pirat Piratkopiering til eget brug Anm. i hvilken grad accepterer du piratkopiering af musik fra internettet på en skala fra 1 til 10. Accepterer det slet ikke = 1. skeptiske = 2-6. Accepterer det = Piratkopiering til salg Accepterer Er skeptiske over for det Accepterer slet ikke Det er til en vis grad ok at piratkopiere til eget brug, men uacceptabelt at sælge programmerne videre til naboen. Det er holdningen hos en stor del af danskerne. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

12 Love opdrager befolkningen Det kan godt være, at befolkningen er skeptisk over for visse love og regler i begyndelsen, men med tiden ændrer holdningen sig. Sådan har udviklingen i hvert fald været i forhold til reglerne om børnearbejde, hvor lavalderen i 1996 blev hævet fra 10 til 13 år som led i harmoniseringen af det europæiske arbejdsmarked. Det kom fuldstændig på tværs af danskernes holdninger, da det på europæisk plan blev besluttet at gøre det ulovligt for børn under 13 år at have lønnet arbejde uden for hjemmet. De nye regler var i strid med normerne hos et bredt udsnit af befolkningen. I 1997 gav hele 64 pct. udtryk for, at det var sandsynligt, at de selv ville bryde loven og lade yngre børn arbejde. Kun 9 pct. angav, at det var meget usandsynligt, at de ville forsøge at bryde loven. Med andre ord: Holdningen var, at loven var dum og ude af trit med virkelighedens verden. Normalt er danskerne et lovlydigt folkefærd, men her var virkelig et område, hvor lovgiverne var ude af takt med normerne i samfundet. Nogle satte nærmest en ære i at overtræde loven. Det var bredt accepteret, at familiens 12-årige børn fortsat skulle have mulighed for at tjene lidt håndører ved at uddele reklamer. Når befolkningen blev spurgt, hvor meget de accepterede, at man brød loven, svarede en ud af tre 10 på en skala fra 1 til 10. Det vil sige, at de fuldt ud accepterede, at loven blev brudt. Gennemsnittet for hele befolkningen var 6,3. Til sammenligning svarede danskerne 3,1 til, om det er acceptabelt at gå over for rødt. Der skulle dog ikke gå mere end tre år, før befolkningen havde et andet syn på børnearbejdet. I 2000 var acceptgraden faldet fra 6,3 til 4,3 i gennemsnit. Holdningen var nu, at loven sådan set var ok. Og i dag er vi endnu mere på linje med loven. Accepten er nu nede på 3,7. På blot 13 år er vi altså gået fra misbilligelse af en lov til, at befolkningen i høj grad har accepteret loven. Ydermere var der i 1997 så godt som ingen sammenhæng mellem syn på børnearbejde og den generelle lovmoral. En sådan sammenhæng bliver tydelig i 2000, og i 2010 er der endda tale om en stærk sammenhæng. Overtrædelse af loven om børnearbejde er stadig i den milde afdeling. Men holdningen til det er i 2010 blevet en del af den generelle lovmoral og er bestemt af denne. Salg af alkohol til unge Og spørgsmålet om børnearbejde er formentlig til politikernes glæde ikke en enlig svale. Der er andre eksempler på, at love har en opdragende effekt. I 1998 blev der indført forbud mod salg af alkohol til unge under 15 år i landets butikker. Det var dog næppe sandsynligt, at loven ville blive overholdt. Unge skulle nok finde ud af at købe spiritus alligevel. Politikerne forventede faktisk heller ikke, at loven ville forhindre salg til unge fra den ene dag til den anden. Målet var at sende et signal til borgerne om, at de unges alkoholforbrug var uheldigt. Det budskab ser ud til at være trængt ind. I 2000 var gennemsnitscoren for, hvorvidt det er acceptabelt at sælge et par øl til børn på 14 år 2,7 på skalaen fra et til ti. I 2010 er den gennemsnitlige score 2,0. Undersøgelsen viser også, at den, der har en restriktiv holdning til salg af alkohol til unge, også generelt har en god lovmoral. I løbet af ti år er der altså også i forhold til denne lov sket en holdningstilpasning i retning af, at det er fint at forbyde salg af øl til 14-årige. 12 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

13 Staten kan påvirke holdninger Danskere har i mange år hånet deres broderfolk på den anden side af Øresund. Svenskerne accepterer i høj grad, at staten agerer barnepige, mener mange danskere. Men nu ser det ud til, at danskerne selv er blevet bedre til at følge statens formaninger. Det gælder ikke bare i forhold til love og regler, men også i nogle tilfælde når staten forsøger at bruge frivillighedens vej til at ændre borgernes adfærd. Et repræsentativt udsnit af befolkningen er i 2010 blev spurgt om deres holdning til handlinger, som godt nok er lovlige, men som alligevel strider mod, hvordan gode borgere bør handle. Befolkningen er blevet spurgt om deres holdning til energifrås, usund mad og motion. Især energifrås har en lille accept i befolkningen. Hver tredje kan slet ikke acceptere, at man fråser med energien i sit eget hjem. Gennemsnitsscoren er 3,2 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er et udtryk for den bedste moral. Energispild er dermed næsten lige så slemt, som at stikke penge, man finder på gaden, i lommen. At spise fed mad og undlade at motionere er ikke så slemt. Men selvom vi taler om handlinger, som hører til blandt individets frie rettigheder, så er der alligevel kun en begrænset accept. På en skala fra 1 til 10 scorer fedende mad 5,5 i gennemsnit hos befolkningen, og manglende motion scorer 5,6. De to usunde handlinger placerer sig dermed midt i mellem de to ekstremer ingen accept og høj grad af accept. Sammenligner man svarpersonernes holdninger til disse spørgsmål og deres generelle holdning til lovspørgsmål, viser der sig desuden en interessant sammenhæng: Jo mere folk tager afstand fra lovbrud, desto mere tager de faktisk også afstand fra usund levevis hos den enkelte borger. Danskernes accept af energifrås, usund levevis og efterløn At fråse med energien i hjemmet At spise fedende mad, selvom det øger risikoen for at blive syg At undlade at motionere, selvom det kan gå ud over helbredet At gå på efterløn, selvom man er rask og frisk, og der er brug for en At gå på efterløn, selvom man er fuldt arbejdsdygtig Holdningen til efterløn har rykket sig I 1997 var der høj accept af, at man gik på efterløn, selvom man var fuldt arbejdsdygtig. Accepten lå i gennemsnit på 8,2. Tæt på fuld accept. Det er naturligt i lyset af, at vi taler om en rettighed for de fleste borgere. Siden har efterløn konstant været debatteret. Det har tilsyneladende haft en afsmittende effekt. Accepten er i 2010 faldet til 7,1 i gennemsnit. Tilbage i 1997 accepterede 56 pct. fuldt ud, at man gik på efterløn, men kun 36 pct. mener det samme i dag. Det er stadig acceptabelt at gå på efterløn, men det er faktisk ikke helt så god moral, som det var engang. Befolkningen er også blevet spurgt om, hvorvidt det er ok at gå på efterløn, selvom man er rask og frisk, og der er brug for en. Gennemsnitscoren er 6,8 i Figur 10 Anm. befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de accepterer forskellige former for risikoadfærd, energifrås og adfærd i forhold til efterløn. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept. Figuren viser den andel af befolkningen, som svarer 2 eller mere til spørgsmålene Energispild er ikke acceptabelt, selvom det foregår i ens eget hjem. Usund levevis er heller ikke helt i orden. Til gengæld accepterer befolkningen i høj grad fortsat, at vedkommende vil gå på efterløn. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

14 Kun en tredjedel tager konsekvent afstand fra forsikringssvindel Andel som mener, at det ikke er helt uacceptabelt At anmelde en for høj genanskaffelsesværdi At få nogen til at påtage sig forsikringsansvaret, når noget går i stykker At anmelde en mobiltelefon stjålet, hvis den har været i vaskemaskinen At skrive ekstra på forsikringsanmeldelsen efter et indbrud At slå noget i stykker og anmelde det som en forsikringsskade Figur 11 Anm. Befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de accepterer forskellige former for forsikringssvindel. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept. Figuren viser den andel af befolkningen, som svarer 2 eller mere til spørgsmålene. Der er et stort spænd i holdningen til forsikringssvindel blandt danskerne. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i 2010 spurgt et repræsentativt udsnit procent Mange danskere er ikke afvisende over for forsikringssvindel. Over halvdelen af befolkningen er for eksempel parate til at gå på kompromis med moralen, når det handler om at anmelde en for høj genanskaffelsesværdi til forsikringsselskabet. af befolkningen om deres holdning til fem former for forsikringssvindel. For eksempel om det er acceptabelt at anmelde en mobiltelefon stjålet, selvom den i virkeligheden er gået i stykker i vaskemaskinen, og om det er i orden at få andre til at påtage sig forsikringsansvaret, når noget går i stykker. Undersøgelsen viser, at 36 pct. mener, at alle fem former for svindel er helt uacceptable. Den øvrige del af befolkningen er parate til at gå på kompromis med moralen i en, flere eller alle fem spørgsmål. De mener altså, at forsikringssvindel er acceptabelt i et eller andet omfang. Det er dog forskel på moralen alt efter, hvilken form for svindel det drejer sig om. Som det fremgår af figur 11, er moralen særligt flosset i forhold til spørgsmålet om at anmelde en for høj genanskaffelsesværdi for en vare, som er faldet i pris, siden man har købt den. 55 pct. mener, at man kan gradbøje svaret på dette spørgsmål. Derimod er der langt færre, der mener, at det er ok at slå en ting (som trænger til at blive udskiftet) i stykker og anmelde det som en skade. Kun 23 pct. synes, at det i en eller anden form kan være ok. Tre ud af fire mener under ingen omstændigheder, at handlingen kan accepteres. 14 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar 2011

15 Kvinder har højere moral end mænd Det er stort set ligegyldigt, hvad man spørger kvinder om, så tænker de mere lovlydigt end mænd: De mener, at tyveri, forsikringssvindel, skattesnyd og spirituskørsel er mere uacceptabelt end deres mandlige medborgere. Og de er også mere fordømmende over for at lyve til egen fordel. Et repræsentativt udsnit af befolkningen er i 2010 blevet stillet en lang række spørgsmål om moral. Det er nærmest umuligt at finde områder, hvor kvinderne har de moralske barrikader længere nede end mændene. Selv når man spørger til områder, hvor man kunne forvente bløde punkter i kvindernes forsvar, så er de mere lovlydige end mændene. På en skala fra 1 til 10 hvor 1 repræsenterer den højeste moral svarer mændene for eksempel 5,5 i gennemsnit til deres holdning til at melde sig syg fra arbejdet for at passe syge børn. Det samme siger kvinderne 5,1 til. Og til et spørgsmål om, hvorvidt det er acceptabelt at melde en mobiltelefon stjålet til forsikringen, selvom den i virkeligheden er gået i stykker i vaskemaskinen, siger mændene 2,6, mens kvinderne siger 1,9. Kvinderne er også mere moralske end mændene, når de bliver spurgt om socialt misbrug. Her kunne man måske forvente større accept blandt kvinderne, da de generelt er mere udsatte på arbejdsmarkedet. Men spørger man kvinderne om deres syn på at modtage dagpenge, selv om man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, er acceptgraden 1,5. Mens den er 1,8 blandt mændene. Stort set enige Mange ting er mænd og kvinder dog mere eller mindre enige om. Som det fremgår af tabel 4, så er det de samme fem ting, som de to køn rangerer værst: Butikstyveri, biltyveri, hæleri, spirituskørsel og det at løbe fra en parkeringsskade. På samme måde er mænd og kvinder mere eller mindre enige om de ting, som de synes er acceptable jf. tabel 5. Blandt andet det at gå på efterløn som 60-årig, selvom der er brug for en, at melde sig syg for at passe syge børn og piratkopiering. Mindst accepterede handlinger 1 2 TAbel 4 Mænd gns. Kvinder gns. At tage lidt varer i et stormagasin uden at betale At tage en bil, der tilhører en anden 1,2 1,3 3 At købe tyvekoster 1,5 4 5 At køre hjem fra fest i lettere spirituspåvirket tilstand At løbe fra en parkeringsskade At tage lidt varer i et stormagasin uden at betale At tage en bil, der tilhører en anden At køre hjem fra fest i lettere spirituspåvirket tilstand 1,1 1,2 1,2 1,6 At købe tyvekoster 1,2 1,7 At løbe fra en parkeringsskade Anm. befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de accepterer forskellige handlinger. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept. Der er fodslag mellem mænd og kvinder, når det handler om de lovovertrædelser, som de synes er mindst acceptable. Mest accepterede handlinger ,3 TAbel 5 Mænd gns. Kvinder gns. gå på efterløn som 60-årig, selvom der er brug for en At melde sig syg fra arbejdet for at passe syge børn At lade sine børn under 13 år udføre lønnet arbejde, selv om er ulovligt At fortælle arbejdsgiveren, at man ikke er interesseret i arbejdet, hvis man får anvist et job som ledig At piratkopiere musik fra internettet til eget brug 6,8 5,5 4,3 4,3 4,1 gå på efterløn som 60-årig, selvom der er brug for en At melde sig syg fra arbejdet for at passe syge børn At fortælle arbejdsgiveren, at man ikke er interesseret i arbejdet, hvis man får anvist et job som ledig At piratkopiere musik fra internettet til eget brug At man bruger piratkopierede programmer derhjemme Anm. befolkningen er blevet spurgt om, på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de accepterer forskellige handlinger. 1 = ingen accept. 10 = høj grad af accept. Bortset fra børnearbejde er mænd og kvinder enige om de ting, de synes er mest acceptable. 7,4 5,1 4,2 3,5 3,2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Februar

16 Største forskelle i holdninger At man i en kiosk sælger et par øl til en person på 14 år At opføre en mindre bygning, der strengt taget er ulovlig, på naturbeskyttet grund At lade sine børn under 13 år udføre lønnet arbejde, selv om det strengt taget er ulovligt At man snyder i skat, såfremt man har muligheden At melde en mobil stjålet, selvom den er gået i stykker i vaskemaskinen Mænd Kvinder 56 % 21 % 37 % 18 % 72 % 55 % 44 % 28 % 47 % 32 % At sælge øl til 14-årige kan være ok, synes mange mænd. Det er der ikke mange kvinder, som er enige i. TAbel 6 størst forskel Holdningen til at gå på efterløn er i øvrigt det eneste punkt i undersøgelsen, hvor kvinder har en markant større accept end mænd hvilket afspejler, at ordningen bruges langt mere af kvinder end af mænd. På et punkt skiller mændene sig dog ud. De synes i langt højere grad, at det er ok, at lade børn under 13 år arbejde. Det er kvinderne slet ikke med på i samme grad. Et par øl fra kiosken Af tabel 6 fremgår, hvor stor en andel der ikke er totalt afvisende over for forskellige handlinger. I tabellen illustreres de fem spørgsmål, hvor der er størst afstand mellem kønnene. Størst er forskellen på et spørgsmål om indkøb af øl. Det er kun 21 pct. af kvinderne, der gradbøjer deres holdning til at sælge et par øl i en kiosk til en dreng på 14 år. Resten altså 79 pct. mener, at det er helt uacceptabelt. Her har mændene generelt en helt anden holdning: 56 pct. gradbøjer deres holdning til dette spørgsmål, mens kun 44 pct. mener, at det er helt uacceptabelt. Tilsvarende er der store forskelle mellem mænd og kvinder, når det handler om at bygge på en naturbeskyttet grund, at snyde i skat og melde en mobil stjålet, selvom den bare har været i vaskemaskinen. På alle punkter er mændenes moralske skrupler mindre. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Forsker Lars Højsgaard Andersen, seniorforsker Signe Hald Andersen, seniorforsker Jens Bonke, forskningsassistent Johannes K. Clausen, forskningsassistent Maria Elgaard, forsker Peter Fallesen, forskningsassistent Kristoffer Glavind, forsker Jane Greve, forskningsassistent Cathrine Søgaard Hansen, forsker Camilla Hvidtfeldt, forsker Rasmus Landersø, forsker Claus Larsen, forsker Helene Bie Lilleør, forskningsassistent Helle Sophie Houlberg Petersen, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, sekretær Mai-britt Sejberg, forsker Peer Skov, forskningsassistent Jesper Sørensen og forskningsassistent Helene Regitze Lund Wandsøe. Evt. praktiske spørgsmål vedrørende nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf Fax: Adresse: Sølvgade 10, 2.sal tv., 1307 København K. E-post: Hjemmeside:

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Borgerne og lovene 2010

Borgerne og lovene 2010 Rockwool Fondens Forskningsenhed Borgerne og lovene 2010 Jørgen Goul Andersen Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Borgerne og lovene 2010 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed, i kommission

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

A-mennesker tjener mere end B-mennesker

A-mennesker tjener mere end B-mennesker Nyt fra April 2011 Ny undersøgelse af danskernes søvnmønster: A-mennesker tjener mere end B-mennesker For første gang nogensinde i Danmark er der sat pris på, hvad det koster i kroner og ører at have et

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng?

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? FebrUAR 2016 Nyt fra rff Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? D Børn har ikke den store betydning for fædres er er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, samtidig med at stadig flere

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Sort arbejde er faldet

Sort arbejde er faldet Nyt fra April 26 Sort arbejde er faldet Befolkningen i Danmark arbejdede mindre sort i 25 end i 21. Det viser en ny analyse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført på baggrund af interview

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Sort arbejde er på retur i Tyskland

Sort arbejde er på retur i Tyskland Nyt fra Maj 213 Sort arbejde er på retur i Tyskland Omfanget af sort arbejde i Tyskland er mindre i forhold til tidligere. Det viser resultaterne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som via 14 interviewundersøgelser

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i maj 2013 Gert Jørgensen Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i 2012-13 Stævne- og ratinggruppen har 2 typer af opgaver i forhold til ratinglisten. 1. Vi overvåger o Listens evne

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016 Analyse 21. december 216 Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere Af Nicolai Kaarsen, Kathrine Bonde og Laurids Leo Münier Den tidligere undervisningsminister bebudede,

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere