VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE..."

Transkript

1 VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

2 Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT and Development TimeLog A/S Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig selv og rykker grænserne for tidsregistreringssystemer. Projektstyring i flere valutaer, effektive redskaber til ressource styring og integrationer til økonomisystemer og Microsofts Share- Point. TimeLog Project 5.7 er mere end et tidsregistreringssystem og med integration til økonomisystemet e-conomic, er det et reelt alternativ til dyrere ERP- og EMP-systemer. Styr på ressourcerne Ressourceplanlægning er noget af det sværeste ved projekter. Vi har taget udfordringen op og bygget en ny ressourceplanlægger, som gør det nemmere at booke ressourcer på specifikke opgaver. Fra nu af er det lettere at se, hvor bookede projektressourcerne eller virksomheden er. NYT! Eksporter fakturalinjer Nu kan du overføre fakturalinjer fra TimeLog Project til jeres eget økonomisystem Fakturalinjerne eksporteres som en kommasepareret fil (.csv) eller tekstfil (.txt), og jeres økonomisystem skal derfor kunne importere disse filtyper. Funktionen skal kun sættes op én gang, hvorefter indstillingerne kan bruges på alle fakturaer. Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger du TimeLog Project, mens der opdateres, vil du blive blive logget ud og skal logge ind igen. TimeLog Project på vores servere Vi giver nogle dages varsel og opdaterer om natten, så færrest muligt forstyrres i arbejdet. Projekter i flere valutaer Årets store nyhed, valutafunktionen, er kulminationen af timers udvikling. Nu kan I oprette, styre og rapportere projekter i flere forskellige valutaer. Dermed går TimeLog et skridt foran alle konkurrenterne - og bevæger sig ud på det globale marked for alvor. Nem fakturering i e-conomic Registrer tid på farten Jo tættere tidsregistrering og opgaver er på hinanden, desto mere præcis bliver faktureringen også. I sommer lancerede vi en ny TimeLog Tracker app, så Android-brugere også kan registrere tid på farten, som iphone-ejere har kunnet et stykke tid. På kan du læse mere om funktionen og om, hvordan du opsætter systemet første gang. TimeLog Project på jeres servere Vi kontakter jer i forvejen og aftaler tidspunkt for opdatering. Rod i hukommelsen Browsere gemmer sider og grafik i deres hukommelse, så siderne vises hurtigere ved næste besøg. Efter en opdatering kan der være forskel på alt det nye, og det som browseren husker. Derfor kan det se rodet ud. Hold Ctrl-tasten nede og tryk på F5, så læses siden ind igen med de nye ændringer. Projektlederne har ofte det bedste overblik over projektøkonomien, og det er befriende, når data ikke skal vedligeholdes flere steder og flyder frit mellem systemer. Integrationen med e-conomic betyder, at kunder og fakturaer oprettes i TimeLog Project, hvorefter de kan overføres til e-conomic og bogføres. Fortæl os, hvad vi kan gøre bedre! Udviklingen af TimeLog Project er præget af vores kunders behov og ønsker. Du kan altid sende dine ideer og forslag til og fortælle os, hvad vi kan gøre bedre. Du kan også kontakte os via brugergruppen på LinkedIn, hvor vi poster tips og nyheder. Sådan gør du Find fakturalinjeeksporten under Ledelsesrapporter > Standardfakturalinjeksport og udfyld datoer for den periode, du vil eksportere. Herefter genererer TimeLog Project enten en.txt eller.csv-fil, som kan importeres i økonomisystemet.

3 Ressourcestyring Rapporten Belastning skifter navn til Ressourceplanlægger. Samtidig flyttes den til en ny menugruppe Ressourcestyring. Nem ressourceplanlægning Ressourceplanlæggeren giver automatisk et overblik over arbejdsbelastningen på baggrund af projekttidsplaner og budgetter, som ressourcekoordinatoren kan tilpasse. Effektivt værktøj til ressourcekoordinatoren Ressourcestyring er en svær størrelse for mange virksomheder, fordi mange faktorer skal indgå i planlægningen. Den nye ressourceplanlægger understøtter effektiv ressourcestyring - både den detaljerede kalenderplanlægning på kort sigt (de kommende dage og uger) og den estimerede arbejdsbelastning på lang sigt (om 2-12 måneder). I et Microsoft Excel-lignende tabelformat er det nemt at overskue og tilpasse arbejdsbelastningen på den enkelte medarbejder, tilføje nye opgaver til en medarbejder eller flytte opgaver og andre medarbejdere, så I opnår en optimal udnyttelse af jeres ressourcer. 3 Kom godt i gang Sådan aktiveres ressourceplanlæggeren Du kan aktivere den nye ressourceplanlægger direkte fra den nuværende belastningsrapport eller i Systemadministration under Opsætning af menuer og rapporter > Projektadministration. Vejledninger og whitepapers På under Support > Whitepapers vil I kunne finde en vejledning, der beskriver den nye ressourceplanlægger. TimeLogs whitepapers beskriver processerne bagved funktionaliteten i TimeLog Project, mens vores vejledninger er konkrete guides til opsætning af nye funktioner. Med et langt mere dynamisk ressourceplanlægningsværktøj er det nu muligt at fordele timerne ud på de resterende dage og tage hensyn til flere faktorer som fx ferie og øvrig belastning fra andre opgaver. Det beregnede arbejde har tekstfelter med lyseblå baggrund, og det er den del, som TimeLog Project automatisk fordeler ud over fasens restløbetid. Booket arbejde har tekstfeltter med en lidt mørkere blå baggrund. Dette er det planlagte arbejde, som fx projektlederen selv har indtastet i ressourceplanen. Når ressourceprioriteringen styrer projektplanen I mange virksomheder er det ressourcekapaciteten, der styrer projektplanerne og ikke omvendt. TimeLog Projects nye ressourceplanlægger understøtter denne arbejdsform på følgende måde: 1. Projektlederen opretter og budgetterer projektet i Time- Log Project. 2. Ud fra denne projektplan beregner TimeLog Projects ressourceplanlægger automatisk en jævn belastningsprofil på alle projektets deltagere. 3. Herefter kan ressourceejeren i et brugervenligt tabelformat detailplanlægge, hvordan ressourcerne skal fordeles på dags-, uge- eller månedsbasis. 4. Projektplanen og projektbudgetter tilpasses herefter automatisk ressourceplanlægningen.

4 Ressourcestyring I kan frit vælge, om ressourceplanlæggeren skal vise ressourceplanen i timer, procent eller mandedage. Mandedagsberegningen tager udgangspunkt i en referencedag I selv definerer (eksempelvis 7,4 timer). Når planerne skrider... Med en dynamisk tilgang til ressourceplanlægning bliver det muligt at planlægge opgaverne langt bedre. Hvad sker der, når planerne skrider? I TimeLog Projects ressourceplanlægger vil planlagte opgaver, som ikke er udført, fremgå tydeligt i kolonnen IPA (ikkeplanlagt arbejde). I et Microsoft Excel-lignende tabelformat kan ressourcekoordinatoren herefter let genplanlægge dette arbejde og samtidig flytte rundt på de andre planlagte opgaver, så I opnår en optimal udnyttelse af ressourcerne. Færdiggørelsesanalyse og SCRUM I TimeLog Project 5.7 fødes en ny opfølgningsrapport for booket versus planlagt arbejde. Den er særligt designet til virksomheder, der anvender SCRUM som projekt- eller samarbejdsform, men kan dog også anvendes til opfølgning på bookede (planlagte) opgaver i mere generel forstand. I rapporten kan SCRUM-masteren eller ressourcekoordinatoren let få overblik over fremdriften på de opgaver, som var booket (planlagt) i den afsluttede periode, og hvad der blev arbejdet på, som ikke var planlagt. 4 Ligeledes kan I selv vælge, om ressourceplanen skal være i dags-, uge- eller månedsvisning. Hvis der foretages ændringer i månedsvisning fordeles ændringen automatisk på de underliggende dage under hensyntagen til ferie og helligdage. Her vises ressourcebelastningen for hver medarbejder i antal timer per uge. Overbookning er markeret med rødt. Sektionen Arbejde i perioden (t.) viser fem nøgletal: Rådighedstid, ikke-planlagt arbejde (IPA), beregnet arbejde (beregnet ud fra projektplaner og budgetter), booket arbejde (endelig arbejdsplan) og den totale arbejdsbelastning. Flyt planlagte opgaver til næste periode Med ét klik kan ikke-udførte opgaver nu flyttes til de kommende dage, den kommende uge, måned eller periode. Det er også muligt at vælge at ignorere planlagt arbejde eller flytte det til en anden ressource. Herefter kan arbejdet fordeles i ressourceplanlæggeren. Hold øje med baggrundsfarverne, som viser, hvordan tabelcellerne skal læses.

5 Valutafunktion Under Systemadministration > Timepriser kan I med et enkelt klik aktivere flere valutaer, hvis I fakturerer kunderne i mere end én valuta eller hvis I prissætter ydelserne forskelligt i forskellige regioner eller brancher. Har I kontorer eller selskaber i andre lande, kan I med TimeLog Project Enterprise versionen oprette seperate prislister med forskellige timepriser for hver ydelse, specifikt tilpasset hvert enkelt land eller afdeling. Opret en prisgruppe for hver valutaregion, som virksomheden sælger til, fx SEK Opret en prisliste for hvert af de lande I har kontorer, fx Sverige. Projekter i anden valuta Budgettér projekter i kundens valuta og vælg selv, hvilken valuta TimeLog Projects rapporter skal vises i. I projektets indstillinger kan I vælge den valuta, som projektet skal afregnes i. Det er også muligt at fastsætte omregningskursen mellem projektvalutaen og rapporteringsvalutaen. Er projektet sat til euro (EUR), så vil det være EUR-prislisten, som anvendes, når der skal vælges timepriser i ressourcegruppen og på allokeringerne. Lad valutaen følge kunden Den nye valutafunktion i TimeLog Project giver jer mulighed for at dele forretningen op i flere markeder med hver sin valuta og/eller prisliste. Nye projekter og fakturaer følger automatisk kundens valuta og vælger også timepriser fra den rigtige prisliste. Fra pipeline til faktura i samme valuta Valutafunktionen løser udfordringerne med kunder, der skal faktureres i anden valuta. Det bliver nemlig muligt at følge kunden helt fra pipelinen i TimeLog CRM over projekter til fakturering og hele vejen sker det i samme valuta uden nødvendig konvertering af beløbene. Sæt kontrakten op i kundens valuta Det er muligt at oprette både standardtimepriser og kundespecifikke timepriser i kundens faktureringsvaluta. Også eventuelle rater på jeres fastprisprojekter oprettes i projektets valuta. Derved sikrer I, at der problemfrit og uden omregningsfejl kan faktureres ud fra den kontrakt, I har indgået med kunden. Ingen omregning nødvendig I kan køre projekter i fx svenske kroner for kunder i Sverige og sideløbende oprette projekter i danske kroner og euro til andre. Under opsætningen af projektet vælges den valuta, som projektet skal køres i, og herefter vil omkostninger, budgetter og fakturering blive ført i denne valuta, uden at I behøver omregning til andre valutaer fx fra danske til svenske kroner og omvendt. 5

6 Valutafunktion Flere enheder = flere prislister 6 I kan oprette kundeprislister for den enkelte kunde i kundens valuta. En kundeprisliste indeholder som udgangspunkt de samme timepriser, som findes på den overordnede standardprisliste. Det er muligt at tilpasse kundeprislisten ved at tilføje yderligere timepriser eller skjule timepriser, som ikke anvendes på kunden. Når et projekt anvender en kundeprisliste, vil TimeLog Project automatisk vælge timepriser fra denne liste, når medarbejderen allokeres på projektet. Prisliste vs. prisgruppe Hvad er forskellen? En prisliste består af et sæt ydelser (fx programmering, projektledelse, rejsetid) samt min. én prisgruppe. En prisgruppe knytter sig til en valuta og indeholder en timepris for hver af prislistens ydelser i denne valuta. I både TimeLog Business og Enterprise Edition kan I oprette flere prisgrupper på en prisliste, typisk en per valuta, som man har timepriser i. Man kan godt oprette flere prisgrupper i samme valuta, eksempelvis hvis man har forskellige timepriser i Holland og Belgien, som begge afregnes i euro (EUR). Har I kontorer i flere lande eller bare flere forretningsenheder, kan I oprette en prisliste for hvert kontor eller enhed - det gør valg af timepriser langt lettere. Timepriser i systemadministrationen er helt ny, så det nu er muligt at håndtere flere valutaer og juridiske enheder (fx datterselskaber og kontorer i udlandet). Prisgrupper er et nyt koncept, hvor alle timepriser er tilgængelige men kun i én valuta. Man kan have flere prisgrupper i samme valuta fx Tyskland (EUR) og Benelux (EUR). Opret særlige prislister til de forskellige afdelinger Har I forretningsenheder, der udbyder flere forskellige ydelser, slipper I nu for at skulle dele en fælles prisliste af timepriser. Nu kan der nemlig oprettes en standardprisliste for hver forretningsenhed. Et nyt projekt vil herefter automatisk blive tildelt standardprislisten for den afdeling, der afvikler projektet, fx et datterselskab eller kontor i udlandet. Kør afdelinger i andre valutaer For virksomheder med kontorer i flere lande, er det nu muligt at oprette en standardprisliste til hvert kontor. Når en medarbejder i Danmark opretter et projekt, vil TimeLog Project automatisk anvende den prisliste, som er det pågældende kontors prisliste. Dermed er der ikke længere behov for besværlige omregninger og I undgår de alenlange prislister. Det er fortsat muligt at låne ressourcer af hinanden, selvom prislisten for projektet afviger fra medarbejderens standardprisliste. Her kan projektlederen selv vælge, hvilken timepris, der skal anvendes, da TimeLog Project ikke automatisk foreslår den. Stærk rapportering til forskellige behov Med TimeLog Business og Enterprise version kan I frit vælge, hvilken valuta jeres rapporter skal vises i. Dette er velegnet for virksomheder med udenlandske datterselskaber, fordi det bliver muligt at analysere projektperformance i den enkelte forretningsenhed uden at skulle omregne fra standardvalutaen på hovedkontoret. Under valutaindstillingerne markeres de valutaer, der ønskes gjort tilgængelige i rapporterne.

7 Valutafunktion Hvor kan valutafunktionen bruges? 7 Udgave CRM (udvidelse til TLP) Projektledelse Fakturering Rapportering Systemadministration Team Kundens standardvaluta er sat til systemvaluta. Projekter kan kun køre i systemvaluta. Fakturering af kunder i systemvaluta. Rapporter er kun tilgængelige i systemvaluta. Timepriser kan kun oprettes i systemvaluta. Opportunities kan kun oprettes i systemvaluta. Kundetimepriser kan overskrive standardtimepriser eller oprettes som kundespecifikke timepriser. Business Alt i Team PLUS... Kundens standardvaluta kan vælges frit. Opportunities oprettes default efter kundens valuta. Pipelinen kan vises i opportunity valuta eller systemvaluta. Prisgruppe på projektet styrer valutaen, som projektet afvikles i. Budgetter, betalingsplan og timeregistrering foretages i projektets valuta. Fakturering i projektets valuta. Det er ikke muligt at fakturere projekter i forskellige valutaer. Der sker ingen konvertering af timepris eller rater i forbindelse med fakturering, da det er sat i den fakturerede valuta fra begyndelsen. Mulighed for at vise tal i projektvaluta, faktureringsvaluta eller i systemvaluta. Mulighed for at oprette timepriser i fremmed valuta til brug i projekterne. Kundetimepriser kan også oprettes i fremmed valuta. Enterprise Alt i Business PLUS... Pipelinen kan vises i de valutaer, der er sat op i systemadministrationen. Mulighed for at køre projekter efter en anden prisliste. Dvs. forskellige projekter kan benytte forskellige sæt af ydelser. Rapporter kan vise tal i de valutaer, der er valgt i systemadministrationen. Vælg valutaer, som skal være tilgængelige for konvertering af tal i rapporter. Oprettelse af seperate prislister med forskellige ydelser. Forretningsenheder kan have forskellige prislister og prislisten styrer dennes standardvaluta. Afdelingens medarbejdere har standardtimepris fra afdelingens prisliste.

8 Tidsregistrering Split, flyt og kommentér tid Det forgangne år har budt på flere forbedringer til TimeLog Projects tidsregistreringsmuligheder, herunder en ny app og et brugerdefineret kommentarfelt. Registrer tid på farten - nu også på Android Fra sommeren 2012 kunne også Android-brugere registrere tid på telefonen. I den nye app startes tiden først og herefter vælges projektet, der skal registreres tid på. TimeLog Tracker for Android kan anskaffes via Google Play og er, ligesom app en til iphone, gratis. 8 TimeLog Tracker for Android blev frigivet i sommeren Denne app virker både online og offline, og princippet er, at tidtagningen sættes i gang først og hvorefter informationer om kunden, projekt, kommentar etc. udfyldes. I rapporten Omkontering af tid under Projektadministrationen ses hver medarbejders tidsforbrug på de forskellige projekter og faser. Hver tidsregistrering kan nu splittes op i to forskellige registreringer på enten samme fase eller flyttes til helt nye projekter. For hver tidsregistrering kan I nu vælge både projekt og den tilhørende - korrekte - fase. Når de rigtige faser og de rigtige projekter er valgt, kan antallet af timer fordeles påny hvorefter der klikkes på OK, og tidsregistreringen er nu delt op. Brugerdefineret kommentarfelt Har I brug for at registrere mere end blot timer og tilføje den almindelige, tilhørende kommentar, kan det brugerdefinerede kommentarfelt indeholde fx sagsnumre fra eksterne systemer, et produktnummer eller et antal. Dette betyder, at I kan sortere tidsregistreringerne ud fra kommentarfeltet og ved fakturering kan samle flere tidsregistreringer med fx samme sagsnummer. I sidste ende sparer I således tid på både administration og bogholderi. Omkontering af tid og opsplitning af registreringer Det er muligt at splitte en tidsregistrering op og fordele den på to medarbejdere eller to opgaver frem for kun en enkelt. Funktionen findes i rapporten Omkontering af tid i projektadministrationen. I rapporten kan medarbejdernes tidsregistreringer flyttes til andre projekter og faser. Funktionen er især anvendelig på større projekter med mange faser og medarbejdere, og den gør det fleksibelt for projektlederne, hvis en registrering fx skal deles i både fakturerbar og ikke-fakturerbar tid.

9 Integration Integrationen til e-conomic sættes op fra Systemadministration > Standardintegrationer. Kom godt i gang Vejledning til e-conomic På findes opsætningsvejledning til e-conomic under Support > Whitepapers. Integration til e-conomic Vi ønsker, at vores kunder kan gøre brug af de bedste it-systemer på markedet og samtidig integrere dem, som var det ét sammenhængende system. Tid Udgifter Kunder TimeLog Project Når integrationen mellem TimeLog Project og e- conomic er sat op, vil data om medarbejdere, kunder og kontaktpersoner automatisk blive overført og opdateret. Varenumre hentes fra e-conomic. Medarbejdere Kunder Kontaktpersoner Varenumre $ Fakturagrundlag Faktura $ e-conomic Overfør fakturaer fra TimeLog Project som fakturagrundlag i e-conomic. Her kan fakturaen bogføres og sendes, eller man kan lægge flere varelinjer på fakturaen, inden den bogføres. Integration til økonomisystemer I TimeLog Project 5.5 introducerede vi en ny integration til økonomisystemet e-conomic, hvor fakturadata flyder direkte over i e-conomic og kun skal vedligeholdes ét sted nemlig TimeLog Project. Med integrationen flyder følgende oplysninger fra TimeLog Project til e-conomic: Automatisk overførsel og opdatering af kunder og kontaktpersoner. Automatisk overførsel af medarbejdere. Synkronisering af varenumre. Automatisk overførsel af fakturaer. Afstemning af fakturaer mellem de to systemer. Integrationen opsættes manuelt inde fra Systemadministrationen, og du skal have dit aftalenummer, bruger-id og adgangskode fra e-conomic klar, før opsætningen startes. Skal kun sættes op én gang Fælles for vores integrationer er, at det kun er nødvendigt at udføre opsætningen én gang, hvorefter overførslen af data flyder let og smertefrit. Integrationen mellem Time- Log Project og e-conomic er i sammenligning med andre systemer enkel at sætte op, og det kan gøres uden hjælp fra konsulenter. Under Systemadministration sættes forbindelsen op via Dine e-conomic login-oplysninger. Herefter kan processen med at overføre og synkronisere kunde- og fakturaoplysninger gå i gang, og kort tid efter er I klar til at udnytte integrationens fordele. 9

10 Integration Fleksibel fakturering Førhen skulle fakturabeløbet afrundes manuelt. Denne funktion har vi været nødt til at ændre for at tilpasse os de nye integrationsmuligheder i økonomisystemerne. Nye muligheder skaber nye krav 10 Med forårets release af integrationen til e-conomic fik Time- Log sin første standardintegration til et økonomisystem. Erfaringerne herfra er brugt til at opgradere TimeLog Projects fakturamodul for at sikre, at data kan leveres problemfrit til alle økonomisystemer. Det er frit at vælge, hvilken enhed der skal bruges med registreringen på fakturalinjen. Hvis man vælger, så skjules antal, enhed og sats på fakturaen. Afrunding af beløb på fakturalinjer De fleste økonomisystemer beregner beløb som en afrundet sum af enheder sats. Denne regel overholdes i TimeLog Project uden at låse muligheden for at ændre direkte i beløbet. Ved at klikke på ikonet, som ligner en lommeregner, åbnes en pop-up, hvor det er muligt at fjerne afrundingsfejl, der opstår, når der skal udregnes en sum ud fra antal sats. Redigering af fakturalinjer En fakturalinjes underliggende poster foldes nu ud lige under fakturalinjen, så det er muligt at justere posterne uden at åbne et nyt vindue. Vælg selv din enhed på fakturalinjen Det er nu muligt for den enkelte at vælge hvilken enhed, der skal vises. Det er frit for brugeren at vælge at ændre fra kilometer til timer eller andet. Ønsker man blot at have en fakturalinje med et beløb vælges enheden, hvorved linjen optræder uden antal og sats på fakturaprintet. Fakturalinjens underliggende poster bevarer deres angivelse af enheder og sats og kan derved fortsat vedlægges som specifikation til fakturaen. Det er nu muligt at folde fakturalinjer ud for at redigere underliggende poster i stedet for at åbne dem i et nyt vindue. Det gør det mere overskueligt at rette i grundlaget og at se, hvad der kommer på en fakturaspecifikation.

11 Integration Integration til Microsoft Project 11 Find integrationen til Microsoft Project under Projektadministration > Integration i TimeLog Projects hovedmenu. Med integrationen til Microsoft Project udnyttes tiden bedst muligt, uden at gå på kompromis med allerede etablerede arbejdsprocesser i TimeLog Project. Når I har genereret en XML-fil i Microsoft Project, vælges kunde, afdeling, afregningstype etc., hvorefter der klikkes Fortsæt. Når projektplanen er importeret, vil projektet folde sig ud med projektfaserne fra Microsoft Project og eventuelle ressourceallokeringer. Herefter er det muligt at springe direkte til ressourceallokeringen i TimeLog Project. Udnyt ressourcerne bedre Bedre udnyttelse af ressourcerne er fremtidens udfordring for mange virksomheder. Hvis I er vant til at bruge Microsoft Project, kan I nu udnytte de særlige projektplanlægningsværktøjer og bagefter overføre projektplanerne til TimeLog Project, hvor tidsregistreringer og den egentlige projektstyring foregår. Med andre ord kan I udnytte det bedste fra begge verdener på samme tid. Effektiv planlægning og nem opsætning Med den stærke, grafiske brugergrænseflade til projektplanlægningen kan I opsætte en solid projektplan i Microsoft Project, finde projektets kritiske vej og nedbryde opgaver, som I plejer. Efter at have importeret projektplanen i TimeLog Project, har I overblik over fremdrift og projektøkonomi. I TimeLog Project vælges en kunde og et projektnavn, og så er projektet klar til at køre. Kom godt i gang Aktivér import fra Microsoft Project I Systemadministration > Generelle indstillinger > Tilvalgsmoduler kan Import fra MS Project markeres. Klik på Opdater for at gemme ændringen. Ingen programmering nødvendig Det er let at overføre en projektplan fra Microsoft Project til TimeLog Project. Kør en makro i Microsoft Project, der danner en XML-fil med projektet. Når XML-filen er importeret i TimeLog Project, kan der registreres tid med det samme, da det er muligt at inkludere ressourcesplanlægningen fra Microsoft Project. Alle efterfølgende ændringer i projektplanen foregår herefter i TimeLog Project, og det samme gælder projektets fakturering.

12 Integration I behøver blot en internet-adresse og et login for at oprette en forbindelse til jeres SharePoint-løsning. Når forbindelsen er etableret og integrationen er aktiveret, så vil dokumenterne blive tilgængelige på projekter og under kunder og kontaktpersoner. Online videndeling Microsoft SharePoint Online 2010 er et stærkt værktøj, hvor dokumenthåndtering, kunde- og projektstyring bindes sammen i én stor, online sløjfe. Når forbindelsen til SharePoint er skabt i systemadministrationen, vil de tilknyttede dokumenter fra SharePoint kunne tilgås på både kunde- og projektniveau. Dokumenterne kan åbnes direkte fra TimeLog Project, eller man kan via stien i TimeLog Project åbne SharePoint-biblioteket og se dokumenterne her. Dokumentation lige ved hånden Det er nu muligt at se en samlet oversigt over de dokumenter, der findes i jeres SharePoint-løsning direkte via kundekortet eller det enkelte projekt. Dermed er relevante dokumenter lige ved hånden, når der er brug for dem, og sælgere og projektledere kan skabe sig et overblik, inden vigtige beslutninger træffes. Styrk overblik og videndeling Bedre arbejdsgange er resultatet, når den rigtige dokumentation er lige ved hånden. Tilbud, kontrakter og kravspecifikationer for hver kunde knyttes til projekter eller kunder i TimeLog Project og tjener til at give det fulde overblik over alle processer fra start til slut. Af dokumentoversigten i TimeLog Project vil det fremgå, hvem der senest har ændret i dokumenterne og hvornår. Dokumenterne åbnes med ét klik på linket i TimeLog Project. Er der ikke allerede en mappe i SharePoint, kan du oprette fx en projektmappe på den rigtige kunde baseret på kundenummeret i TimeLog Project, så der er samling på dokumenterne. 12 Kom godt i gang Opsætning af SharePoint integration SharePoint integrationen slås til under Systemadministration > Integration og API > Standardintegrationer. Vi anbefaler desuden at aktivere og konfigurere automatiske nummerserier for kunder og projekter, da dette giver det bedste overblik i længden. Samme dokumentmappe set i SharePoint. Optimeret til Microsoft Office 365 Uanset om I har købt SharePoint Online 2010 med eller uden Microsoft Office 365, vil integrationen til TimeLog Project fungere uden at behøve tilpasning, da TimeLog Project genererer en kode, der gør det muligt for de to systemer at kommunikere. Efter opsætningen vil SharePoint automatisk søge efter dokumenter, når en ny kunde oprettes i TimeLog Project.

13 TimeLog Help Desk Support som videndeling Lad TimeLog Extranet være omdrejningspunktet for kommunikation med kunden om supportsager. Det skaber klare processer og fjerner overflødige s. Online adgang til historikken i supportsager Spar den lange 1:1 -korrespondence og undgå, at vigtig viden forsvinder i indbakkerne. Når kunderne indrapporterer supportsager via TimeLog Extranet, spares der nemlig både tid og ressourcer på at holde styr på flere udgaver af s, fordi begge parter altid kan logge ind på TimeLogs Extranet og se historikken på hver (support)sag. 13 Skær overflødige s væk Én af de tre nye notifikationer. Teksten kan rettes til efter behov, og der kan indsættes variabler for fx supportsagens nummer og overskrift. Ved at markere en enkelt checkboks bliver det muligt at oprette journalposter og publicere dem via TimeLog Extranet. I kan sætte en skæringsdato, så kun nye supportsager deles med kunden. Processen muliggør ikke kun videndeling for medarbejderne det formindsker også antallet af s sendt mellem parterne. I hver journalpost kan I vælge, om responsen skal kunne ses af kunden gennem TimeLog Extranet eller ej og kan på den måde differentiere mellem interne og eksterne notater på supportsagerne. Tre nye notifikationer Under Generelle indstillinger > Notifikationer i TimeLog Projects systemadministration, har vi tilføjet tre forskellige notifikationsmuligheder til de nye funktioner i Help Desk 3.0: Med checkboksen Publicér journalpost til kunden kan I vælge, om en journalpost skal deles med kunden. Ofte vil det være tilstrækkeligt at dele poster, hvor der udbedes yderligere informationer eller tilbydes en forklaring eller løsning på problemet. Notifikation til supportsagens kontaktperson (hos kunden), når en publiceret journalpost er tilføjet sagen. Notifikation til supportsagens ejer (i TimeLog Project), når kunden tilføjer en journalpost på supportsagen via Time- Log Extranet. Notifikation til supportsagens ejer (i TimeLog Project), når kunden tilføjer en fil på en supportsag via TimeLog Extranet.

14 TimeLog Help Desk Knyt supportsager til projekter 14 Gem og luk sag bruges, når det sidste svar skrives og sparer klik i den lange ende. Hvis der er oprettet adgang til TimeLog Extranet, kan kunden se og senere genfinde svaret på sagerne der. Solid dokumentation er nødvendig i både projekter og supportfunktionen. Derfor er det i TimeLog Project nu muligt at knytte supportsager direkte til projekter. I panelet Projekttilknytning kan man nu vælge hvilket projekt og fase, som supportsagen skal tilknyttes. Det er bl.a. praktisk, når der skal faktureres for support på et projekt. Tilknyt supportsager til projekter På hver supportsag kan I vælge, hvilket projekt og hvilken fase sagen er tilknyttet. Dette vil herefter være synligt i TimeLog Help Desk og i TimeLog Extranet. Det betyder, at kunderne nu også kan se supportsager, der er tilknyttet deres projekter, og derved opnås et større overblik end en række support s giver. Tilknyt support til projektfaser Kunderne vil igennem supportsagerne i TimeLog Extranet ligeledes kunne se, hvilke projekter de er tilknyttet. I Help Desk-interfacet er der nu tilføjet to valglister, hvor projektets navn og faser kan tilknyttes supportsagen, og dermed kan man også nemmere filtrere supportsagerne efter både projektfaser og projektnavn. Kom godt i gang Tilknytning af supportsager til projekter Marker Supportsager kan tilknyttes projekter under Systemadministration > TimeLog Help Desk > Opsætning og klik gem. (Se øverste screenshot s. 13) Opsætning af fakturering på support Marker Vis fakturérbar på supportsager og journalposter under Systemadministration > TimeLog Help Desk > Opsætning og klik gem. Vi anbefaler at gennemse de øvrige opsætningsmuligheder for fakturering af support ved samme lejlighed. I TimeLog Extranet kan kunden se supportsagen, og hvilket projekt den tilhører. Hele supportsagen kan markeres som fakturerbar...og enkelte journalposter kan gøres fakturerbare. Kan supportsagen faktureres helt eller delvist? Udover disse nye funktioner har vi tilføjet muligheden for at vælge på både supportsags- og journalpost niveau, om tiden på supportsagen skal være fakturérbar eller ej. Dermed giver det med det samme indsigt i faktureringspotentialet på sagen, og kan være en god hjælp, når supportsagerne skal prioriteres. Gem og luk sagen fra sidste journalpost Som et ekstra plus, har vi gjort det nemt ved afsendelse af svar at markere, hvorvidt sagen samtidig skal afsluttes. Dette sparer både tid og klik, når man ved sidste afsendelse også kan lukke supportsagen med det samme.

15 TimeLog CRM Panelet Grupper er som udgangspunkt foldet sammen for at skabe mere plads til de andre paneler på siden. Filer-panelet er en del af integrationen med Microsoft SharePoint. Bedre kundeoverblik Større brugervenlighed og forbedret kundeog opgavestyring. Det sidste år har budt på mange nye funktioner i TimeLog CRM. Ny opgavehåndtering 15 Opgavelisten viser nu tidspunktet for, hvornår opgaven skal løses. Samtidig har vi flyttet rundt på tabelrækkefølgen, så sammenhængen mellem de enkelte kolonner er mere logisk. Knyt opgaver til kunder og sæt en deadline Det er nu muligt at oprette en ny opgave uden at have en kontaktperson, så opgaven blot er tilknyttet en kunde. Ved opfølgning på opgaver, kan man nu også sætte et tidspunkt for opgavens udførelse. Opgaven bliver herefter synlig i hovedmenuen i TimeLog Project. For hver opgave er det nu muligt at se klokkeslættet for opgavens udførsel. Læg også mærke til, at rækkefølgen af tabellens kolonner er ændret, så sammenhængen er mere oplagt. Forbedret overblik Kundekortet er også blevet kortere, fordi panelet Grupper som udgangspunkt er foldet sammen. Dette giver bedre overblik og hurtigere adgang til at skrive kommentarer og hele tiden have det fulde overblik over kunden. Ændringen gælder både med og uden udvidelsen TimeLog CRM. Opportunity type redigeres under Systemadministration > TimeLog CRM > Opportunity type og er en af fem grupperingsmuligheder i pipelineoversigten. Ændringer i pipeline og projekter I pipelinen er der kommet en ekstra og femte type gruppering, nemlig Opportunity type. Dette giver et endnu stærkere overblik over fremtidens pipeline, og kan fungere som en ledetråd, når I skal prioritere og planlægge salgsarbejdet. På projekterne er der nu et link til selve kundekortet derved slipper I for at søge kunden frem manuelt først.

16 Diverse forbedringer Under Systemadministration > Normtid og helligdage > Helligdagskalendere kan der vælges kalender, hvorefter specifikke datoer kan redigeres efter eget valg i oversigten. Endnu flere forbedringer Bedre mulighed for at administrere udlæg og en landespecifik feriekalender kan spare jer for mange administrative rutiner. Udlæg med forskellige momssatser 16 Det er blevet muligt at vælge, om udlæg på projekter skal gøre brug af én standard momssats eller differentierede momssatser alt efter, hvilken type udlæg der er tale om. Som udgangspunkt er systemets standardmomssats valgt. Dette kan imidlertid rettes i systemadministrationen under Udgifter Udgiftstyper, hvor I kan oprette specifikke udgiftstyper - fx til taxi eller hotelophold i udlandet. Projektkoordinatorer kan oprette og redigere i andre medarbejderes udgiftsregistreringer. Udlæggene kan herefter faktureres sammen med de øvrige ydelser som sædvanligt. Under Systemadministration Udgifter Udgiftstyper indtastes den nye momssats, og hvilken type udgift det drejer sig om - fx udenlandske serviceydelser eller varer. Importer landespecifik feriekalender Nu er det muligt at importere en standard feriekalender for landene Danmark, Norge, Sverige, Holland og Belgien for årene frem til og med Feriekalenderen indeholder alle nationale ferie- og mærkedage og kan redigeres efter behov. Det er fx ikke alle virksomheder, der holder lukket 1. maj og i den nye feriekalender kan I selv redigere i datoerne samt tilføje nye, specielle dage. I den nye sorteringsfunktion i Debitorliste - Faktura er der nu bedre overblik over ufakturerede debitorer. Bedre sorteringsfunktion i debitorlisten I debitorlisten er alle kunder, der har faktureringspotentiale eller fakturaer, der ikke er afstemt som standard listet. Dette kan blive et problem, hvis I ønsker at se debitorlisten for en længere periode uden en startdato. I så fald vil resultatet bestå af alle kunder, der nogensinde er blevet faktureret. Derfor er der nu tilføjet muligheden for kun at se de potentielle kunder, der står til at kunne faktureres.

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

Integration med e-conomic/

Integration med e-conomic/ Integration med e-conomic/ Reviso Integration med e-conomic/reviso Kom godt i gang Integration med e-conomic/ Reviso Kom ordentligt fra start Dette er en komplet vejledning i opsætning af integrationen

Læs mere

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Help desk med kvalitet TimeLog Support er frigivet i ny og drastisk revideret version. På samme tid skifter modulet navn til TimeLog Help Desk. TimeLog Help Desk er et ekstramodul

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 Konvertering af eksisterende projektkontrakter Kom godt i gang Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Læs mere

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Guide til Ressourcestyring

Guide til Ressourcestyring TimeLog A/S Guide til Ressourcestyring Søren Lund 2012 w w w. t i m e l o g. d k 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Videreudvikling af den gamle belastningsrapport... 3 1.2 Nyt modul: Ressourcestyring...

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem 5 ting du bør spørge om når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem Er der for mange timer i dit firma, der ikke bliver faktureret? Er du i tvivl om, hvorvidt nogle projekter tjener sig

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

RCS Web Business Manager

RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at registrere

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Ressourcestyring. Introduktion. Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive. Få styr på jeres ressourcer.

Ressourcestyring. Introduktion. Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive. Få styr på jeres ressourcer. Ressourcestyring Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive Introduktion Få styr på jeres ressourcer Dette dokument beskriver, hvordan funktionsområdet ressourcestyring anvendes, herunder

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder ProjectHelp er et stærkt projektstyringsværktøj. ProjectHelp giver dig fuld kontrol i projekterne. ProjectHelp gir dig fuld kontrol

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

CRM Partner quick guide 2013

CRM Partner quick guide 2013 CRM Partner quick guide 2013 Dette er en quick guide til Partners brug af CRM version 2013 via webinterface. Outlook klienten er fejlfyldt og kan derfor ikke anbefales. Arbejdsgang fra salgsmulighed til

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Konfiguration af mail og kalender iphone/ipad

Konfiguration af mail og kalender iphone/ipad 1 iphone/ipad Aarhus Universitet indfører en sikkerhedspolitik, som betyder, at der skal benyttes pinkode, og at telefonen skal låse automatisk efter max. 10 min, hvor den ikke er i brug, så den kun kan

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere