Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter. Linket til puljecentret er: ikast brande.emply.net/career/. Der kan ikke længere søges tilskud på blanketter. Før din ansøgning om lokaletilskud kan indsendes, er der en række materialer som du skal vedhæfte til din ansøgning. Der er også en række særlige krav og regler vi anbefaler du er opmærksom på. Denne vejledning indeholder de vigtigste informationer omkring lokaletilskudsordningen og det er dit ansvar at vejledningen er læst igennem og retningslinjerne er opfyldt, før du indsender din ansøgning til På din personlige side i puljecentret kan du til enhver tid se de ansøgninger og bilag, som du har sendt til Ikast Brande Kommune. Hvis du har spørgsmål til lokaletilskuddet kan du kontakte Fritidskonsulent Henrik Louring på tlf.: eller e mail: brande.dk eller Kontorassistent Lasse Østergaard på tlf.: eller e mail: Hvem kan modtage lokaletilskud Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler eller haller og lejrpladser. Hvornår er der ansøgningsfrist Ansøgningsfristen for lokaletilskud er den 31. marts hvert år. Lokaletilskud afregnes bagudrettet for din forenings tilskudsberettigede udgifter i forrige kalenderår. Hvis din forening søger for sent, kan der ved budgetdækning maksimalt udbetales et tilskud svarende til det tilskud, som din forening modtog ved sidste afregning, idet beløbet kun kan nedreguleres. Du vil modtage en automatisk bekræftelse på e mail så snart du har indsendt din ansøgning. Hvilke materialer skal vedlægges Når du søger om lokaletilskud skal du vedhæfte en række materialer. Materialerne er dokumentation for de oplysninger som du angiver i din ansøgning og gennemgås af. Du skal vedhæfte følgende materialer: 1) Tilskudsregnskab eller ordinært regnskab: Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at din forening har anvendt sidste års tilskud i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør af denne. Tilskudsregnskabet skal dokumentere din forenings kontingentindtægter i regnskabsperioden. Tilskudsregnskabet skal angive, hvilke tilskud din forening har modtaget fra Ikast Brande Kommune i regnskabsperioden.

2 Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen og foreningens valgte revisor. Det ordinære regnskab skal dokumentere, at din forening har anvendt sidste års tilskud i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør af denne. Det ordinære regnskab skal dokumentere din forenings kontingentindtægter i regnskabsperioden. Det ordinære regnskab skal angive, hvilke tilskud din forening har modtaget fra Ikast Brande Kommune i regnskabsperioden. Det ordinære regnskab skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen og foreningens valgte revisor. Din forening kan altså vælge enten at indsende et underskrevet og revideret tilskudsregnskab eller et underskrevet og revideret ordinært regnskab. Hvis din forening indsender et ordinært regnskab, hvori ovenstående krav ikke er opfyldt, kan forlange at din forening, for egen regning, udarbejder og indsender et revideret tilskudsregnskab, som opfylder kravene. Hvis din forening ikke kan imødekomme dette krav, kan tilbageholde eller helt undlade at udbetale lokaletilskuddet. Hvis din forening har afholdt udgifter i forbindelse med Tilsyn til lysanlæg skal udgiften til dette tilsyn dokumenteres særskilt i din forenings regnskab og du skal vedhæfte dokumentation for, at tilsynet er gennemført og at det tilsete er godkendt. Læs mere under punktet Lysanlæg ved fodboldbaner. Bemærk: Det vigtige for er, at vi præcist og utvetydigt kan se, at de udgifter du angiver i din ansøgning er dokumenteret både i din forenings godkendte, underskrevne og reviderede tilskudsregnskab eller ordinære regnskab. Hvis udgiften ikke præcist og utvetydigt fremgår i tilskudsregnskabet eller det ordinære regnskab, skal du vedhæfte særskilt dokumentation i ansøgningen for de udgifter du angiver. Særskilt dokumentation er bilag (faktura og betalingsdokumentation) og skal være ordnet i en overskuelig rækkefølge. 2) Medlemsliste: Du skal vedhæfte en medlemsliste over alle medlemmer i din forening. Medlemslisten skal som minimum indeholde navn, fødselsår og evt. hold/gruppe på foreningens medlemmer. Medlemslisten er dokumentation for det samlede antal medlemmer du angiver i ansøgningen samt antal medlemmer over 25 år heraf. Læs mere under punktet Fradrag (25 års reglen). Hvad ydes der tilskud til Sidst i denne vejledning kan du finde en liste over konkrete tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede udgifter. Listen er ikke udtømmende, men bør give dig en indikation af, hvilke udgifter du må skrive ind i din ansøgning om lokaletilskud Lokaletilskud afregnes bagudrettet for din forenings tilskudsberettigede udgifter i forrige kalenderår. Eksempel: Når du søger lokaletilskud i 2015 er det på baggrund af din forenings tilskudsberettigede udgifter i forrige kalender år ( ). Overordnet set, er følgende udgiftstyper tilskudsberettigede og kan skrives på lokaletilskudsopgørelsen: Udgifter til egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (ikke ude arealer m.m.) Renter af prioritetsgæld (afdrag kan ikke medregnes) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen

3 Udgifter til almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) Udgifter til opvarmning og belysning Udgifter til rengøring og eventuelt fornødent tilsyn Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser: Det aftalte lejebeløb Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn Overordnet set, er følgende udgiftstyper ikke tilskudsberettigede og kan ikke skrives på lokaletilskudsopgørelsen: Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen Udgifter til lokaler bortset fra svømmehaller og lignende til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling Lokaleudgifter i egne eller lejede lokaler, hvor der ikke er tale om folkeoplysende aktivitet som eksempelvis kun overnatning eller bespisning Lokaleudgifter til nye lokaler, lejrpladser samt nye lejemål (ikke haller), hvis dette medfører væsentlige merudgifter. Hvor søges der om lokaletilskud lokaletilskuddet skal ansøges digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter. Adressen er ikastbrande.emply.net/career/. Du kan kun søge lokaletilskud, hvis du har oprettet din forening som en godkendt folkeoplysende forening. Hvordan beregnes lokaletilskuddet Din forenings lokaletilskud beregnes ud fra en række regler og krav, som vil blive belyst i det efterfølgende: 75 % og 100 % foreninger Lokaletilskudsprocenten er på 75 % for nogle foreninger, mens andre foreninger modtager 100 % i lokaletilskud af deres tilskudsberettigede udgifter før fradrag. Lokaletilskudsprocenten afhænger af, hvilke aktiviteter din forening dyrker. For 2013 fik foreninger med følgende aktiviteter 100 % i lokaletilskud før fradrag: Atletik, Håndbold, Badminton, Spejder, Cykling, Svømning, Fodbold, Tennis, Gymnastik, Taekwondo, Handicapsport/ aktiviteter og Volleyball. For 2013 fik foreninger med følgende aktiviteter 75 % i lokaletilskud før fradrag: Billard, Motorcross, Bueskydning, Motorcykel, Faldskærmsudspring, Motorløb, Fitness, Musik, Filmklub, Ridning, Fiskeri Skydning, Folkedans, Skiløb, Golf, Skateboard, Hundetræning, Squash, Internet, Søndagsskole, Jagt, Teater, Modelflyvning og Ungdomsarbejde. Fradrag (25 års reglen) Der laves fradrag for alle foreninger med medlemmer over 25 år, som søger lokaletilskud. Antallet af medlemmer skal skrives i ansøgningsskemaet og din forening skal vedhæfte en medlemsliste, hvor også eventuelle medlemmer over 25 år fremgår. Det er kun medlemmer der laves fradrag på, så husk på ikke at medtage instruktører, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer m.v. i ansøgningen.

4 Eksempel: En 100 % forening har tilskudsberettigede udgifter for kr. Foreningen har i alt 100 medlemmer, hvoraf 40 medlemmer er over 25 år, svarende til 40 %. Fradraget bliver da 40 % af kr., svarende til kr. Eksempel: En 75 % forening har udgifter for kr. og dermed tilskudsberettigede udgifter for kr. Foreningen har i alt 100 medlemmer, hvoraf 40 medlemmer er over 25 år, svarende til 40 %. Fradraget bliver da 40 % af kr., svarende til kr. Krav om revisor Din forening afgør selv, hvorvidt I ønsker at benytte en folkevalgt, registreret eller statsautoriseret revisor. Det er dog et krav, at foreninger, der modtager større tilskud end kr. pr. år, skal benytte en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis din forening i forrige kalenderår har modtaget over kr. i tilskud fra Ikast Brande Kommune fra puljerne aktivitetstilskud, lokaletilskud og tilskud til lederuddannelse, så skal din forening benytte en registreret eller statsautoriseret revisor til at underskrive foreningens tilskudsregnskab eller ordinære regnskab. Uanset valg af revisor, skriver denne ikke under på forhold vedrørende lovgivning om indhentelse af børneattester. Lokaler uden for Ikast Brande Kommune Hvis din forening lejer lokaler uden for Ikast Brande Kommune ydes der tilskud til 75 % af lejeudgiften før fradrag. Vi anbefaler, at du kontakter før du lejer dig ind i et lokale uden for kommunen, da vi måske kan anvise dig et egnet lokale i stedet. Nye lejemål eller ændring af lejemål i selvejende haller Folkeoplysningsudvalget kan efter en ren individuel vurdering, vælge at nedsætte din forenings tilskud, hvis driftsudgifterne for lokalet ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. I Ikast Brande Kommune ydes der ikke lokaletilskud på baggrund af KL s timetakster. Lokaletilskud til golfklubber Til golfklubber ydes der lokaletilskud ud fra et fast tilskud pr. medlem, svarende til 75 % af 555 kr. om året pr. medlem under 25 år. Ridehalsbund Der ydes maksimalt et tilskud til vedligehold i ridehalsbund på kr. pr. år pr. ridehal. Der skal vedhæftes dokumentation for udgiften i ansøgningen om lokaletilskud. Udgifter til vedligehold af ridehalsbund skal angives særskilt i ansøgningen. Du skal derfor være omhyggelig med at sørge for, at denne udgift ikke angives i den generelle driftsopgørelse. Udgiften kan ikke tælles med som en tilskudsberettiget udgift flere gange!

5 Lysanlæg ved fodboldbaner Fra 1. januar 2015 gælder der særlige regler for lysanlæg ved fodboldbaner i Ikast Brande Kommune. Udgifter til el, tilsyn og vedligehold af lysanlæg ved fodboldbaner skal angives særskilt i ansøgningen. Du skal derfor være omhyggelig med at sørge for, at udgifterne til disse ikke også angives i den generelle driftsopgørelse. Udgiften kan ikke tælles med som en tilskudsberettiget udgift flere gange! El udgifter: Fremover håndteres refusion af el udgifter til lysanlæg via lokaletilskudsordningen. Der sker fradrag for medlemmer over 25 år. Tilsyn: Fremover håndteres refusion af udgifter til tilsyn via lokaletilskudsordningen. Der refunderes maksimalt kr. pr. lysbane pr. år efter dokumenterede udgifter. Tilsynet til lysanlæg skal dokumenteres separat i foreningens regnskab og du skal vedhæfte dokumentation for at tilsynet er godkendt i form af en kontrolrapport fra en autoriseret elektriker. Vedligehold: Fremover håndteres refusion af udgifter til vedligehold af lysanlæg via lokaletilskudsordningen. Der ydes et årligt tilskud på 75 % af udgiften til vedligehold af lysanlæg dog maksimalt kr. pr. lysbane pr. år. Fradrag for lejeindtægter 1. Der sker ikke fradrag i din forenings lejeindtægter, hvis lejer er en kommunal institution 2. Der sker ikke fradrag i din forenings lejeindtægter, hvis lejer er en anden folkeoplysende forening fra kommunen, og der er tale om foreningsrelateret brug (altså ikke privat) 3. Er lejer derimod en lokal ikke folkeoplysende forening eller er der tale om en forening uden for kommunen, så fradrages din lejeindtægt 4. Kommerciel / privat udlejning fradrages altid Vedrørende punkt 2., så er det fastsat, at en lokal folkeoplysende forening, der lejer sig ind hos en anden lokal folkeoplysende forening, skal have forespurgt om anvisning af kommunale lokaler og fået afslag, før der kan ydes lokaletilskud til foreningens lokaleudgift. Det skal kunne dokumenteres af foreningen, hvis denne forespørgsel har fundet sted og altid via Ikast Brande Kommunes bookingsystem, Conventus. Er der tale om en væsentlig udvidelse af foreningens aktivitetsniveau, kan Folkeoplysningsudvalget vælge ikke at imødekomme ansøgningen til lokaleudgiften, såfremt ansøgningen medfører væsentlige merudgifter og der er tale om lokaler, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til. Kontrol 10 % af alle foreninger, som søger lokaletilskud, bliver udtaget til kontrol. Foreninger, hvis tilskudsberettigede udgifter er steget med 10 % eller mere i forhold til sidste gang de søgte, bliver udtaget til kontrol. Krav om indhentelse af Børneattester Alle folkeoplysende foreninger der modtager tilskud eller får anvist lokaler har pligt til at indhente børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer hvad enten de er aflønnet eller ej, hvis de i forbindelse med deres opgaver har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Folkeoplysende foreninger har således pligt til årligt

6 at indsende Erklæringen om indhentelse af børneattest til. Når du søger lokaletilskud skal du ikke indsende Erklæring om indhentelse af børneattest. I stedet skal du, i ansøgningen erklære dig enig i, at dette er gjort. Udbetaling af a conto tilskud Din forening kan efter en konkret henvendelse til få udbetalt et a conto tilskud for indeværende år, inden den endelige afregning er sket. Kontakt. Om tilskud fra Ikast Brande Kommune Tilskud fra Ikast Brande Kommune, som udbetales til din forenings CVR nummer, skal angives i din forenings tilskudsregnskab eller ordinære regnskab. Hvis din forening ikke har udarbejdet et tilskudsregnskab, og hvis udbetalte tilskud fra Ikast Brande Kommune ikke fremgår af din forenings ordinære regnskab, kan forlange at din forening udarbejder et tilskudsregnskab, som skal godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og foreningens valgte revisor og dette for din forenings egen regning. Hvis din forening ikke kan eller vil imødekomme dette krav, kan tilbageholde eller helt undlade at udbetale et evt. tilskud. Eksempel: Din forening har i 2014 modtaget et samlet tilskud på kr. fra Ikast Brande Kommune. Din forening har modtaget kr. i lokaletilskud, kr. i aktivitetstilskud, kr. i ekstraordinært lokaletilskud og kr. i tilskud til lederuddannelse. Din forening skal angive ovenstående tilskud i foreningens reviderede, underskrevne og godkendte tilskudsregnskab eller ordinære regnskab som indsendes til i Din forening modtager i 2015 et samlet tilskud på kr. fra Ikast Brande Kommune. Din forening har modtager kr. i lokaletilskud, kr. i aktivitetstilskud, kr. i ekstraordinært lokaletilskud og kr. i tilskud til lederuddannelse. Din forening skal angive ovenstående tilskud i foreningens reviderede, underskrevne og godkendte tilskudsregnskab eller ordinære regnskab, som indsendes til i 2016.

7 Tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede udgifter Post Art Tilskudsberettiget Ikke tilskudsberettiget 1. Renter af prioritetsgæld (tinglyste lån på bygninger) Renteudgifter Administrationsbidrag Afdrag Gebyrer Stempeludgifter Depositum Morarenter Øvrige udgifter ved låneoptagelse og omlæsning 2. Lejebeløb (haller, lokaler og Årlig leje jf. lejekontrakt til lokaler, Lejeudgift til garage, redskabsrum lejrpladser) 3. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser 4. Almindelig vedligehold (ikke forbedringer) hvor der er aktivitet Ejendomsskatter Skorstensfejning Rottebekæmpelse Vandafgift Spildevandsafgift Renovation Oliefyrsabonnement Slamsugning Bygningsforsikring (brand og tyveri, glas, kummeforsikring) for egne bygninger Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for rengøringspersonale Lister Plader Søm Maling/olie Fugemasse Flis til ridebund Reparationsudgifter/imer El pærer Pensler Tapet Småting købt i byggemarked og selv sat op Nøgler/låsesystemer Ildslukkere m.v. Telefonabonnement TV licens Løsøreforsikring (inventar, EDB udstyr, maskiner m.v.) Erhvervsforsikring Øvrig ansvarsforsikring / arbejdsskadeforsikring Udgifterne bliver til Ekstraordinær Lokaletilskud når: Gulvbelægning udskiftes Døre og vinduer udskiftes Fast inventar udskiftes (kaffemaskine, komfur/ovn, køleskab) Fyr udskiftes Vægge flyttes eller der laves ny efterisolering Almindelige reparationer af yderdøre, loft, vægge, vinduer, gulv, komfur, håndvask og toilet. 5. Opvarmning og belysning Vand El Varme 6. Rengøring og evt. fornødent tilsyn Gulvspand Klude Koste Støvsugerposer Wc rens Skraldeposer Affaldsvogn samt rengøringsmidler Lønudgift som kan dokumenteres via løn Håndsæbe Toiletpapir Køkkenruller Viskestykker Håndklæder Servietter Duftblokke Vaskepulver Kaffefiltre

8 indberetning til SKAT Leje af måtter Vinduesvask ved firma Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med lokaliteter udenfor dagtimerne (Lovpligtige eller af sikkerhedsmæssige årsager. Tilsyn skal kunne dokumenteres) Opvaskebaljer Plastbægre mv. Lønudgifter/honorarer (eller dele af lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger. Øvrige forhold Specielle forhold evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale dog jf. reglerne for Ekstraordinær Lokaletilskud. Dette gælder også oprettelse og drift af alarmsystemer. Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold mm., skal der altid søges puljen til Ekstraordinært Lokaletilskud. I henhold til Folkeoplysningsloven er det alene udgifter i forbindelse med lokalerne/bygningen, der er tilskudsberettigede, og ikke løsøre, inventar, rekvisitter m.m. Der ydes tilskud til lejrpladser. Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer som parkeringsplads, kloak og rør forbindelser, bander langs baner og petanquebaner. Der ydes således ikke tilskud til emner som: fjernsyn, telefon, edb, internet, spil, musikanlæg, av udstyr, aktivitetsudstyr, borde og stole, udsmykning, kontormøbler, kontormaskine og plæneklipper. For rideklubber gælder, at der ikke ydes tilskud til stalde. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter ved offentlige éntregivende arrangementer herunder ej heller reklame og sponsorindtægter. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med andespil, bingo eller lignende indtægtsgivende arrangementer. Der ydes ikke tilskud til gebyrer på kommunale lokaler eller tilsvarende.

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Hvem kan modtage lokaletilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31.

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31. Lokaletilskud Ansøgningsskema Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: CVR. nr.: Telefon: E-mail: Der ansøges om tilskud til lokale/lejrplads beliggende: Tilskudsperiode: 1. januar 31. december

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune 1 Denne tilskudsfolder indeholder forklaringer til de enkelte muligheder for at søge om kommunalt tilskud til foreningsvirksomhed. De foreninger, der kan

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 4 FORMÅL:...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 5 Formål:...

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt Prøveeksemplar 18. november 2013 Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt Alle felter med * skal udfyldes. Foreningsoplysninger Bestyrelsen skal være valgt af foreningens medlemmer.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Vejledninger til Winkas

Vejledninger til Winkas Vejledninger til Winkas Tilskud iht. Frederikshavner Ordningen AKTIVITETSTILSKUD 1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål 2. Et medlem defineres som: Et personligt

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net 2 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2 af

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere