Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10"

Transkript

1 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS INDHOLD...13 KOMMENTARER...14 USIKKERHED PÅ RESULTATERNE...14 KONKLUSION

2 Formål Konceptet for webstedet: At give saglig information om skolen og dens uddannelser til forældre til kommende elever på SOH; forældrene forventes at give informationen videre til deres børn. Koncept-testen havde til formål at undersøge, hvorvidt det koncept, vi havde fundet frem til, var noget, som ville have brugernes interesse. Vi var interesseret i at finde ud af, 1) hvorvidt det ikke ville være gavnligt for SOH at anvende webstedet til rekruttering/- markedsføring alligevel. 2) om forældre ville have interesse i at finde informationer gennem webstedet i stedet for gennem personlig kontakt til fx SOHs studievejledere. 3) om forældrene er den rigtige målgruppe, og ikke eleverne selv 4) hvordan indholdet på webstedet skulle prioriteres hvilke informationer, der var vigtigst for målgruppen at kunne finde på webstedet. 5) om der var forskel på elevernes interesser alt efter om de havde valgt den ene eller den anden uddannelse på SOH. Måske ville elever på 1-årig HH være mere fokuseret på fagbeskrivelserne end eleverne på 3-årig HH og HG, da elever på 1-årig HH allerede havde een ungdomsuddannelse bag sig, nemlig gymnasiet. For at finde ud af dette, ville vi spørge både kommende elevers og deres forældre. For at kunne tillade os at sige noget generelt om forældre og elever ud fra besvarelserne, ville vi have minimum 10 besvarelser fra forældre og 10 fra elever. Vi regnede dog med at kunne få flere elever end forældre til at svare. Metode Vi ville gerne undersøge både kommende elevers og deres forældres interesser, men vi havde i projektgruppen ikke direkte adgang til et større antal personer i disse grupper, og SOH ønskede ikke at hjælpe os på dette punkt. Vi fik til gengæld lov at spørge SOHs nuværende elever på 1. årgang 2

3 disse kunne sandsynligvis stadig huske, hvordan det var at være kommende elev på handelsskolen. Vi ville også gerne have nogle besvarelser fra deres forældre. Vi sendte en e -mail til eleverne på 1. årgang på SOH og bad dem udfylde skemaet. Vi bad også eleverne om at lade deres forældre udfylde skemaet. ens indhold kan læses på bilag 5, mail fra 8 / , 03:12. Hans Hansen (kontaktpersonen fra SOH) sagde, at han ville gå ud i klasserne og gøre eleverne opmærksomme på at denne ville blive sendt til dem, ellers var det ikke sikkert, de ville se en før det var for sent. Vi udfærdigede et spørgeskema (se næste kapitel), som vi mente kunne give os svar på de spørgsmål, vi ønskede (se koncepttestens formål). Skemaet blev lagt ud på Internettet og det skulle også besvares på Internettet. For at det skulle være nemt og ikke tage for lang tid at besvare spørgeskemaet, blev der til de fleste af spørgsmålene givet tre eller flere svarmuligheder i stedet for at besvareren selv skulle formulere et præcist svar. Besvarelserne blev registreret i en database, således at vi nemt kunne føre statistikker over svarene. Databasen (MySQL) og programmerne (i PHP) hertil var en videreudvikling og tilpasning af noget programmel, som Brian og Trine fra projektgruppen havde arbejdet med i timerne i avanceret webprogrammering i specialiseringsforløbet op til hovedopgaven. Vi fik inden for tidsfristen 20 svar fra eleverne på SOH, hvilket var tilfredsstillende. Desværre fik vi ikke eet eneste svar fra forældre. Da vi betragtede forældrene som primær målgruppe for webstedets kommunikationsindsats, var det meget vigtigt for os at høre nogle forældres mening. Derfor fik vi i stedet personer, vi selv kendte, til at udfylde spørgeskemaet kravet var kun at personerne havde børn mellem 5 og 25 år. Da vores spørgeskema ikke som sådan indeholdt spørgsmål, der kun havde relation til handelsskoler, men kunne bruges til diverse skoler generelt, mente vi, at enhver forælder med børn i den angivne alder var kvalificeret til at besvare skemaet. Forældrene fik at vide, at det var underordnet om de skrev at de var forældre til elev er på den ene eller den anden uddannelse, da denne opdeling af testens allerførste spørgsmål ikke længere var relevant. Vi måtte udsætte fristen på besvarelser en uge og håbe på at venner og familie havde tid til at udfylde skemaet. I løbet af den næste ug e fik vi 11 besvarelser fra forældre, hvilket var nok til at opfylde vores krav. 3

4 Spørgeskemaets udformning For at finde ud af hvorvidt det ikke ville være gavnligt for SOH at anvende webstedet til rekruttering/markedsføring alligevel og om forældre ville have interesse i at finde informationer gennem webstedet i stedet for gennem personlig kontakt til fx SOHs studievejledere, spurgte vi først om hvad der var vigtigst og næstvigtigst ved valg af skole, dernæst hvor personen ville finde den information, han eller hun havde brug for ved valg af skole. Det førstnævnte spørgsmål skulle besvare, om de afgørende faktorer for skolevalg ville kunne reklameres for på et websted. Vi spurgte om både det vigtigste og det næstvigtigste, da vi på forhånd regnede med at de fleste ville svare beliggenhed nær bopæl som det vigtigste, og det ville ikke give et billede af, hvad der derudover var vigtigt. Det sidste spørgsmål skulle afgøre om forældre/elever overhovedet ville bruge SOHs websted i forbindelse med skolevalget. For at finde ud af hvilke informationer, der var vigtigst for målgruppen at finde på webstedet, opstillede vi forskellige informationer, hvor besvareren ud for hver information skulle angive om det var en ikke vigtig, middelvigtig eller meget vigtig information at have på webstedet. For at finde ud af om der var forskel på elevernes interesser alt efter uddannelse, bad vi dem om at få at vide, om de gik på 1-årig HH, 3-årig HH eller HG. Spørgeskemaet ses på de følgende sider. 4

5 Ny hjemmeside for SOH Om dig 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvilket af følgende er du? Elev på HG? Elev på 1-årig HH? Elev på 3-årig HH? Forælder til en elev på HG? Forælder til en elev på 1 -årig HH? Forælder til en elev på 3 -årig HH? Uddannelsesvalg 1. Når du har bestemt hvilken uddannelse, du/dit barn skal gå på, hvad er da det vigtigste i forbindelse med valg af skole? Jeg vælger den skole, der ligger tættest på min bopæl Studiemiljøet på skolen Faciliteter på skolen (computerrum, kantine osv.) Hvad skolen lægger vægt på (fokusområder som f.eks. IT og erhvervskontakt i ind - og udland ) Lærerne på skolen Mulighed for udlandsophold under uddannelsen At skolen følger med i den teknologiske udvikling 2. - Og hvad er næstvigtigst? 5

6 2. - Og hvad er næstvigtigst? Jeg vælger den skole, der ligger tættest på min bopæl Studiemiljøet på skolen Faciliteter på skolen (computerrum, kantine osv.) Hvad skolen lægger vægt på (fokusområder som f.eks. IT og erhvervskontakt i ind - og udland ) Lærerne på skolen Mulighed for udlandsophold under uddannelsen At skolen følger med i den teknologiske udvikling Søgning af information 1. Hvor ville du primært finde den information om handelsskolen og uddannelsen, som du har brug for? Ved personlig henvendelse til handelsskolen Hos familie, venner og bekendte På internettet Andet 2. Hvis andet - hvilket? </TD< tr> En hjemmeside for en handelsskole 1. Ville du besøge hjemmesiden for den handelsskole, som du/dit barn skulle til at gå på? Ja Nej Ved ikke 6

7 2. Hvis ja: hvor ofte ville du besøge hjemmesiden? 1 gang 2-5 gange Mere end 5 gange 3. Hvad ville du helst bruge handelsskolens hjemmeside til? Hente information om uddannelserne i forbindelse med studievalg Orientere dig videre om skolen efter at have besluttet at du/dit barn skal begynde på en af uddannelserne på skolen Andet 4. Hvis andet - hvilket? Hjemmesidens indhold 1. En hjemmeside for en handelsskole kunne indeholde følgende informationer. Hvor vigtig synes du hver enkelt information er at have med på siden? 2. - Kontakt-information (f.eks. hvordan man kontakter studievejlederen) 3. - Uddannelserne og deres forløb 7

8 4. - Studiemiljø og andre praktiske forhold på skolen 5. - Præsentation af skolens ansatte (ledere og undervisere osv.) 6. - Studieture og udlandsophold 7. - Skolens IT-faciliteter (f.eks. internet-adgang, ) 8. - Kontakt med erhvervslivet i forbindelse med uddannelserne 9. - Skolens fokusområder (hvis skolen f.eks. har fokus på erhvervskontakt eller IT) 8

9 9. - Skolens fokusområder (hvis skolen f.eks. har fokus på erhvervskontakt eller IT) Vejviser (kort eller oplysninger om hvordan finder man vej til skolen?) 11. Er der andre informationer, du ville forvente at finde på en handelsskoles hjemmeside? Send din besvarelse 9

10 Resultaterne Først vises resultaterne fra testen som grafer (begyndende herunder). Der vises for hvert enkelt spørgsmål: 1) hvad alle har svaret 2) hvad forældrene har svaret 3) hvad eleverne samlet har svaret 4) hvad elever på HG har svaret 5) hvad elever på 1-årig HH har svaret 6) hvad elever på 3-årig HH har svaret Derefter vises de kommentarer, testdeltagerne gav og til sidst trækkes de vigtigste pointer ud fra resultaterne. [Graferne over resultaterne er udeladt. Resultaterne behandles i et senere kapitel] Kommentarer - Er der andre informationer, du ville forvente at finde på en handelsskoles hjemmeside? o Kommentarer fra forældre Er der andre informationer, du ville forvente at finde på en handelsskoles hjemmeside? Måske nogle indlæg fra elever om hvordan det er at gå på skolen. Det er nok ikke noget jeg selv ville bruge, men det vil gøre den mere interessant for kommende elever. Har skolen nogle forventninger til elevernes faglige niveau, og hvilken arbejdsindsats forventes der af eleverne. Har skolen forventninger til forældrene 10

11 Undervisningsplaner, befordringsmuligheder Undervisningsplaner Præsentation af skolen, herunder traditioner og hvor mange elever. o Kommentarer fra elever Er der andre informationer, du ville forvente at finde på en handelsskoles hjemmeside? klassebilleder mm. Måske et billede af hver klasse. Måske noget omkring transport til og fra sklen da der er mange i starten af forløbet der er disorionteret om emnet. mangel flere links elevantal, rygeområder! Det er vigtigt at hjemmesiden er "up to date" og der er en kalender for skolens aktiviteter. Uddannelsesvalg Spørgsmål 1: Når du har bestemt hvilken uddannelse, du/dit barn skal gå på, hvad er da det vigtigste i forbindelse med valg af skole? Svar: Alle er enige om at skolens beliggenhed tæt på ens bopæl er af afgørende betydning. Dette svar havde vi forventet. Hvad vi ikke havde forventet, var, at faciliteter på skolen såsom computerrum og kantine var af lige så stor betydning. Spørgsmål 2: - Og hvad er næstvigtigst? Svar: Faciliteter på skolen scorer igen højt, denne gang sammen med At skolen følger med i den teknologiske udvikling og studiemiljøet på skolen. På grundlag af disse svar, kan vi konkludere, at de afgørende faktorer for skolevalg er faktorer, som man sagtens ville kunne reklamere for på et websted skolens faciliteter, at skolen følger med i den 11

12 teknologiske udvikling og studiemiljøet. Havde et stort flertal svaret skolens beliggenhed, kunne der ikke rigtigt reklameres for denne faktor på webstedet. Søgning af information Spørgsmål : Hvor ville du primært finde den informatio n om handelsskolen og uddannelsen, som du har brug for? Svar: Ca. 2/3 vil tage personlig henvendelse til skolen, ¼ vil bruge Internettet. Kun blandt eleverne er der nogen, der vil spørge familie og venner. Ingen har givet alternative svar. De fleste ville tage personlig kontakt til skolen. Det er til gengæld vigtigt at se på den fact, at hver fjerde kommende elev eller mere primært ville bruge Internettet til at søge information om uddannelsen. Ergo er det meget vigtigt for SOH at have et websted, der præs enterer skolen godt, og som det er til at finde de informationer, man søger, på. De fleste vil altså tage personlig kontakt til skolen, men måske skyldes dette også, at eleverne netop blev bedt om at tænke tilbage til tiden før de begyndte på skolen, og der har de ikke haft adgang til et velstruktureret websted for SOH. Dette kan resultere i et lidt misvisende svar fordelingen mellem personlig kontakt og Internettet kunne måske have været tættere på hinanden. Derudover kan svaret bruges til at konkludere, at eftersom hver fjerde kommende elev/forælder finder information til skolevalg på Internettet, er det forkert af skolen ikke at ville satse på dette medie til rekruttering af nye elever; at skolen ikke vil satse på webstedet i markedsføringsøjemed. En hjemmeside for en handelsskole 80% af de adspurgte ville besøge hjemmesiden for SOH, hvis de skulle til at gå der. Ud af disse ville 60 % besøge den ca. 2-5 gange, dvs. vil besøge webstedet mere end een gang, men det vil heller ikke være et websted, de b esøger meget ofte. Eleverne vil besøge webstedet oftere end forældrene. Selvom det kun var hver fjerde kommende elev/forælder, der primært ville søge sine informationer om det kommende studie på Internettet, som vi så i sidste spørgsmål, ser vi ud fra besvarelserne til 12

13 dette spørgsmål, at langt flere - fire ud af fem vil besøge webstedet for skolen alligevel. Dette gør det blot endnu vigtigere for SOH at have et velfungerende websted. Hjemmesidens indhold Vi spurgte, hvor vigtigt svareren syntes hver enkelt information var at have med på webstedet: Kontaktinformation: Forældrene synes det er en meget vigtig information, mens eleverne synes den er knap så vigtig (middel til meget vigtig). Uddannelserne og deres forløb: alle er enige om at dette er meget vigtig information. Studiemiljø og andre praktiske forhold på skolen: Alle synes dette er meget vigtig information, eleverne på 1-årig HH synes dog mere det er middelvigtig information. Præsentation af skolens ansatte (ledere og undervisere osv.): Denne inf ormation er alle enige om kun er uvigtig til middel vigtig. Studieture og udlandsophold: Er middelvigtig for alle. Skolens IT-faciliteter (f.eks. internet-adgang, ): 72% af forældrene synes meget vigtig, mens 60% af eleverne kun synes middelvigtig. Kontakt med erhvervslivet i forbindelse med uddannelserne: Forældrene synes meget vigtig, eleverne middel til meget vigtig. Skolens fokusområder (hvis skolen f.eks. har fokus på erhvervskontakt eller IT): Alle synes dette er meget vigtigt; især forældrene. Vejviser (kort eller oplysninger om hvordan finder man vej til skolen?): Næsten alle finder denne information uvigtig eller middelvigtig. Kun 3-årig HH finder informationen meget vigtig. Generelt viste det sig, at forældrene syntes, at informationerne va r vigtigere at have med på webstedet, end eleverne syntes. Dette kan være et tegn på, at vi har valgt den rette målgruppe for kommunikationsindsatsen, forældrene, da disse tilsyneladende ville være mere interesserede i at finde alle disse oplysninger. Kun oplysningerne om skolens ansatte, vejviseren samt studieture og udlandsophold viste sig at være mindre vigtige informationer at have med på webstedet for SOH. 13

14 Kommentarer Sidste spørgsmål: Er der andre informationer, du ville forvente at finde på en handelsskoles hjemmeside? - Til dette spørgsmål er der indkommet en del forskellige forslag (en oversigt over disse blev vist på side 18): To foreslår at der på webstedet findes noget om befordringsmuligheder, da mange elever har problemer på det punkt i begyndelsen af studiet. Befordringsmuligheder var en del af det, vi havde tænkt på, da vi spurgte om hvor vigtigt det var med en vejviser på webstedet, så den vil vi helt sikkert tage med videre. To foreslår klassebilleder; men dette finder vi ikke så interessant, da webstedet ikke er for elever, der allerede går på skolen. To har skrevet, at der burde stå hvor mange elever, der er på SOH. Det er en mulighed at tage dette med på forsiden, hvis der skal være en kort tekst der, men ellers ses det ikke som en vigtig oplysning. To personer har foreslået, at man kunne se undervisningsplanerne. Igen må vi sige, at det er ikke et websted for nuværende elever, og det ville være disse, der skulle bruge disse oplysninger. Til gengæld synes vi det er en god idé at vise et eksempel på et skoleskema for hver af uddannelserne, så de kommende elever/forældre kan se, hvordan en typisk skoledag på SOH ser ud. En enkelt forælder har skrevet at det måske kunne være interessant med nogle indlæg fra nuværende elever om hvordan det er at gå på skolen. Denne idé vil vi tage med os videre, når vi skal til at arbejde med virkemidlerne, nærmere bestemt storytelling. En forælder spurgte om hvilke forventninger der var til de kommende elever fagligt og mht. arbejdsindsats og om det var nogle bestemte forventninger til de kommende elevers forældre. Dette kunne efter vores mening være interessant for kommende elever og forældre at have med, men det var ikke sikkert vi kunne nå at få det med, da skolens kontaktperson selv skulle skrive det. Usikkerhed på resultaterne Der er en vis usikkerhed forbundet med besvarelser af tests som denne. Denne usikkerhed er det vigtigt at være opmærksom på, så man ikke nødvendigvis tager testens resultater som det 14

15 endegyldige svar på ethvert spørgsmål til webstedet. I denne test har vi været opmærksomme på nedenstående usikkerheder. Ingen af svarerne tilhører de helt rigtige målgrupper. De kommende elever er blevet erstattet af eksisterende elever, der dog for ikke så længe siden var kommende elevr. Dette giv er en vis fejlmargin, da det måske har været svært for eleverne at glemme den viden, de nu har om skolen og kun besvare spørgsmålene ud fra, hvad de vidste før de begyndte på studiet. Derudover er det ikke sikkert, at vi undervejs i spørgeskemaet har vær et gode nok til at minde dem om, at de skulle lade som om de ikke var begyndt på studiet endnu. Havde vi haft den rette målgruppe til at besvare skemaet, havde fx. oplysninger om hvordan man finder vej til skolen sandsynligvis været prioriteret højere. De kommende forældre er blevet erstattet med forældre i det hele taget. En del af disse forældre havde ikke børn, der lige var begyndt på en ny uddannelsen eller skulle til det. For disse forældre kunne det også være svært at sætte sig ind i, hvad de ville syntes var vigtigst i den situation. Da vi har udsendt invitationen til at udfylde skemaet pr. , og da selve skemaet også skulle udfyldes online, har det udelukket elever/forældre, der ikke er IT -kyndige, og således kan spørgsmål som det, der handler om hvorvidt den adspurgte ville gå ind og se SOHs websted, have en lidt højere svarprocent under Ja end hvad der ville være mest realistisk. Vi valgte dog alligevel metoden med online-besvarelser, da denne var langt den hurtigste og billigste for os. Det er også af afgørende betydning, at vi ikke fik så mange besvarelser, som vi havde håbet på. Vi havde godt nok sat 10 besvarelser fra elever og det samme fra forældre som minimumsgrænsen; og denne grænse nåede vi; men især de 11 besvarelser fra forældr e er ikke mange at skulle sige noget generelt ud fra. De 20 svar fra eleverne er straks bedre; men til gengæld har vi ikke rigtigt kunne konkludere noget specielt ud fra hvilken uddannelse, eleverne gik på, da der kun er hhv. 8, 7 og 5 besvarelser fra hver uddannelse. 15

16 Konklusion Ud fra undersøgelsen kan vi konkludere, at det er forkert af SOH ikke at ville satse på Internetmediet til rekruttering af nye elever; at skolen ikke vil satse på webstedet i markedsføringsøjemed. Den næstmest brugte metode hvorp å eleverne vil finde information om uddannelsen, er via Internettet. Desuden viser det sig, at kun ca. halvdelen vælger skole efter beliggenhed, hvilket er endnu et tegn på at et websted ville være godt at bruge i reklamesammenhæng. I alt vil ca 4/5 af de adspurgte dog besøge webstedet for SOH på et tidspunkt før studiestart. Forældrene er tilsyneladende den korrekte målgruppe for kommunikationsindsatsen, da de generelt sætter vigtigheden af at kunne finde forskellige informationer på webstedet højere end eleverne. Oplysninger om skolens ansatte, vejviseren samt studieture og udlandsophold var mindre vigtige for alle at have med på webstedet. Af nye forslag til webstedet kan nævnes information om befordringsmuligheder til og fra skolen, eksempler på undervisningsplaner, indlæg fra nuværende elever, der fortæller om hvordan det er at gå på skolen og om der var nogle specielle forventninger til de kommende elever. Generelt var der ikke forskel på svarene om det var elever på HG, 1-årig HH eller 3-årig HH, så der er ikke det store behov for differentiering på webstedet for disse forskellige uddannelser. Den største usikkerhed ved undersøgelsen består i, at spørgeskemaet skulle udfyldes online og således kun vil blive udfyldt af relativt IT-kyndige personer fra målgrupperne. 16

Testrapport for designtest

Testrapport for designtest Testrapport for designtest Formål Formålet med designtesten var at vælge eet bestemt designudkast til at arbejde videre med. Metode Vi havde ud fra et større antal skitser ca. tyve udvalgt fire skitser,

Læs mere

Rapport for navigationstest

Rapport for navigationstest Rapport for navigationstest 1. Formål (for både første og anden test)...2 2. Metode (for både første og anden test)...2 3. Testdeltagere (første test)...3 4. Spørgsmål (første test)...3 5. Besvarelserne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012.

Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012. Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012. Baggrund for Undervisningsmiljøundersøgelsen Den lovpligtige Undervisningsmiljøundersøgelse (lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Nu gældende for skoleårene: 07/08 + 08/09 + 09/10 + 10/11+ 12/13+13/14 Forord. Forældre og elever har ved skoleårenes afslutning udfyldt spørgeskemaer

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Tak for samarbejdet med Projekt- & Karrierevejledningen! Vi håber, at du vil udfylde nedenstående spørgeskema, så Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

PRAKTISK OPGAVESTYRING

PRAKTISK OPGAVESTYRING Spørgsmål til målet "Praktikværtspørgeskema Prop" (kode:i147431+eud-prop) PRAKTISK OPGAVESTYRING Baggrunden for spørgsmålene: Eleven har forud for 4. skoleperiode udført en praktisk opgave på sit praktiksted;

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere