BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version Seneste ændring Damkjer.com

2 Indledning Frikirke C5 er navnet på en specialtilpasset udgave af økonomisystemet Microsoft Dynamics C5 (tidligere også kendt som Concorde C5). Tilpasningerne er lavet specielt mhp. menigheder i kraft af medlemsregistrering, tiendebogføring, indberetning af fradragsberettigede gaver til Skat, integration til Word og Excel, udsendelse af o.m.a.. Programmet er fremstillet og vedligeholdes af Damkjer.com, som har mange års erfaring med udvikling af C5 og et indgående kendskab til livet i en frikirke og de specielle krav der er til administration her. Se mere på hvor du også finder link til nyhedsbrev, indberetning af fejl og ønsker, samt vidensdatabase med svar på spørgsmål i brugen af Frikirke C5. Om brugervejledninger Denne brugervejledning beskriver kun de specifikke ændringer der er lavet i Frikirke C5 og som ikke er beskrevet i programmets interne manual. I standarddelen af programmet kan du finde programmets interne manual, som automatisk slår op på det rigtige punkt når du trykker F1. Desuden findes der en række bøger om standard C5, udgivet på forlag som Globe m.fl. som kan købes hos boghandlere og andre steder. Frikirke C5 og AKC5 Nogle steder vil du finde afsnit med markeringen Kun AKC5. AKC5 er en specialudgave af Frikirke C5, specielt tilpasset nogle helt specielle krav for visse menigheder i Apostolsk Kirkes netværk. Disse ting vil kun være aktive og tilgængelige i denne specialversion og er uden interesse for andre menigheder og kan ignoreres. Damkjer.com

3 Opsætning og brug Start af programmet Når du starter programmet ved at klikke på ikonet på skrivebordet, åbner programmet i hovedmenuen, medmindre det brugernavn du er logget ind på computeren med, ikke er oprettet i Frikirke C5. I så fald logges der ind som Supervisor. Når programmet installeres første gang, findes der kun ét brugernavn Supervisor - som du kan bruge. Der er ikke noget password (kodeord). Du kan selv oprette flere brugere med forskellig adgang til dele af programmet se side [LINK]. Brugeren Supervisor er administrator for programmet, dvs. det er den eneste bruger som kan oprette andre brugere, tildele rettigheder osv. Denne bruger har adgang til alle vigtige funktioner, så derfor er det vigtigt at der bliver tildelt et password til denne brugerkonto (se side [LINK]). Klik OK (elle tryk Enter) for at gå ind i programmet Hvis du logger ind som Supervisor, vil du få en advarsel, såfremt du ikke har fået oprettet et password til denne bruger. Det er vigtigt at du gør dette, aht. datasikkerheden i programet Kun AKC5 Første gang du starter programmet (og indtil disse oplysninger er udfyldt), vil den komme med følgende advarsel:[ Menighedsnummeret er et nummer som du får tildelt af Servicecentret. Det anvendes til: Afgøre hvilke kontonumre der automatisk skal oprettes fra rammekontoplanen Identificerer dine indrapporteringer, så Servicecentret ved hvem der har indsendt data Regnskabstype er en oplysning som hjælper programmet med at afgøre hvilke konti du skal bruge. Her kan der vælges mellem Kun menighedsregnskab, Kun ejendomsregnskab, Menigheds- og ejendomsregnskab og Kun tienderegnskab.læs mere på side 66

4 Hovedmenuen Dette er hovedmenuen i C5. Under Opsætning/Systemstandard i menulinien øverst i skræmbilledet kan der vælges en anden form (Gittermenu eller Stifinder), men det anbefales ikke og er ikke nærmere beskrevet i denne manual. Du aktiverer de forskellige menupunkter ved at på fanerne Finans, Medlem, Debitor osv..derved fremkommer den konkrete menu for det pågældende modul øverst i menuen til højre. Tip! Du kan aktivere de forskellige moduler med Ctrl+1 for første modul, Ctrl+2 for andet modul, Ctrl+3 for tredje modul osv. Finans Medlem Debitor Kreditor Generelt I denne kolonne finder du kontoplanen, kassekladde, udskrift af balancer m.m. alt der vedrører regnskabsdelen Alt der findes under denne kolonne er helt unikt for Frikirke C5. Her finder du alt vedr. medlems- og tiendestyring Alt der findes under denne kolonne er helt unikt for Frikirke C5. Her finder du alt vedr. medlems- og tiendestyring Her kan du styre kreditorer. Er ikke nærmere beskrevet her. Her kan du styre kreditorer. Er ikke nærmere beskrevet her. Undermenuerne til hvert modul er opdelt i fem hovedpunkter: Dagligt Kartotek Under Finans er det f.eks. her du finder kassekladden, hvor du bogfører dine bilag. Her finder du stamkartoteket for kolonnen, hhv. kontoplanen (Finans) og medlemskartoteket

5 Periodisk Rapporter Tilpasning Periodisk består især af kørsler som skal køres i forbindelse med f.eks. årsafslutning. Generelt er det ting man ikke gør hver dag, men med bestemte mellemrum. Her finder du de relevante udskrifter for kolonnen Menupunkterne her går på opsætningen af funktionerne i programmet. Der er visse parametre og basisoplysninger som skal angives for at programmet kan køre. De findes her og er næsten alle udelukkende kun tilgængelige for Supervisor. Når der i det efterfølgende henvises til et menupunkt, skrives det som Modul/Undermenupunkt/Menupunkt. F.eks. vil Medlem/Rapport/ Stamdata/Labels betyde at du skal vælge modulet Medlem, menupunktet Rapport, menupunktet Stamdata, undermenupunkt Labels. TASTER oversigt over de mest anvendte taster F1 F2 F3 F4 F7 F8 Alt+F9 Alt+H Alt+F7 Alt+F8 Ctrl+F7 Ctrl+F8 Ctrl+F Alt+F5 Ctrl+F9 Intern manual Opret ny post/linje Godkend og luk skærmbillede/valgboks/afgrænsning Søg Bladr til forrige post/linje Bladr til næste post/linje Slet post/linje Felt hjælp (valgmuligheder(opslag i kartotek) Gå til forrige fane Gå til næste fane Gå til første post i kartoteket Gå til sidste post i kartoteket Hurtig søgning (kun i hovedkartoteker, såsom Finans og Medlem) Valgfri søgning (i hovedkartoteker) Sletning af brugerrettelser i skærmbilleder og afgrænsningsbokse I flere skærmbilleder (Finans/Dagligt, Finans/Kartotek, Medlem/Kartotek) vil du finde en knap i sidepanelet som hedder Genveje. Denne viser de tastaturgenveje som er helt specifikke for det aktuelle skærmbillede. Det er god idé at klikke på denne knap for at lære disse genveje at kende. Tjek også ikonerne i menulinjen for oven. Den skifter med de relevante ikoner for skærmbilledet. Hvis du placerer musen over et ikon og lader den stå der et kort øjeblik, vil den vise den aktuelle genvejstast der kan bruges. Om skærmbillederne i denne manual Da der kan tilkøbes div. ekstra moduler og funktioner til C5 individuelt, kan der på de viste skærmbilleder i denne manual forekomme felter og rækkefølge/placering af disse, som ikke stemmer 100% overens med det skærmbillede som du har foran dig. Det gælder f.eks. felterne Afdeling, Bærer og Formål, som tilhører udvidelsen Dimensioner, og som ikke er en del af basisudgaven af C5.

6 Opsætning af programmet Der er en lang række basale oplysninger som skal opsættes før vi går i gang med programmet. De vil blive gennemgået nedenfor. Det er meget vigtigt at du går gennem dem før du går videre med at bruge programmet. Finans/Kartotek Her skal der indtastes nogle basale oplyninger se side [LINK] Her oprettes regnskabsperioderne se side [LINK] Så skal kontoplanen oprettes se side [LINK] Kun AKC5 Før kontoplanen kan oprettes, skal rammekontoplanen ilæses se side [LINK] Såfremt der under Firmakartoteket er valgt regnskabstype Kun tiende, kan denne del skippes, idet finansmodulet ikke anvendes i dette tilfælde. Generelt/Kartotek/Firmakartotek Finans/Tilpasning/Perioder Finans/Tilpasning/Systemkonti Generelt/Kartotek/ Valuta Finans/Tilpasning/ Kladdenavne Medlem/Tilpasning/ Parametre Medlem/Kartotek Her skal visse systemkonti angives - se side [LINK] Selvom der ikke anvendes anden valuta end DKK,er det nødvendigt at der angives konti for tab og vinding for denne valuta side side [LINK] Opret de ønskede bogføringskladder se side [LINK] Opsætning af de basale parametre for medlemssystemet - se side [LINK] Så er det tid til at oprette medlemmerne se side [LINK].

7 Dagligt brug Bogføring Registrering af tiende uden finans Oprettelse/vedligeholdelse af medlemsdata Finans/Dagligt se side [LINK]. Medlem/Dagligt se side [LINK] Medlem/Kartotek se side [LINK] Periodisk Indberetning til Servicecentret (kun AKC5) Oprettelse af nyt regnskabsår Årsafslutning tiende Årsafslutning finans Lukning af perioder Finans/Periodisk/Indberetning - se side [LINK] Finans/Periodisk/Perioder se side [LINK] Medlem/Periodisk/Tiendeafslutning (multi) se side [LINK]. Medlem/Periodisk/Årsafslutning - se side [LINK] Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/Dan primoposter se side [LINK]. Finans/Tilpasning/Perioder se side [LINK]

8 REFERENCE MANUAL FINANS Finans/Dagligt Når menupunktet aktiveres, vises en liste over de kladder der er oprettet (se Finans/Tilpasning/Kladdenavne). Klik på den kladde du ønsker at åbne. Hvis der kun er oprettet én kladde, åbnes den direkte. I kassekladden anvendes noget der kaldes Beholdningskonti. Det er konti som kasse, bank og giro, som man løbende kan afstemme i kassekladden. Indtil de er opsat vil denne meddelelse fremkomme. Har man oprettet kontoplansforslaget, kan programmet automatisk hente disse ind. Vil man selv styre det, klikkes der på Nej, og kontiene opsættes ved at vælge knappen Beholdning i kassekladden. Felter Dato Bilagsnummer Bogføringsdato. Den dato som bilaget bliver bogført under. Hvis perioden ikke er åben (se Finans/Tilpasning/Perioder) vil bogføring blive afvist. Bilagsnummer. Tildeles automatisk, men kan overskrives.bilagsnummerserien er pr. kladdenavn og angives under Finans/Tilpasning/ Kladdenavne - se side [LINK].

9 Konto Finanskontonummer. Du kan få en oversigt over konti ved i feltet at klikke på knappen eller ved at taste Alt+H. Når denne liste er åben kan du søge med F4 eller blot bladre frem til den ønskede konto med piletasterne eller PgUp/PgDn. Du kan selvfølgelig også blot indtaste kontonummeret. For konti der er oprettet med kode (se Finans/Kartotek fanen Opsætning feltet Kode), kan denne kode også indtastes her. Er kontoplansforlaget indlæst, er der oprettet 3 konti med kode: Kasse (K), Bank (B) og Giro (G). Endelig kan man indtaste en del af kontonavnet. Programmet vil så søge frem til den første konto der passer med det indtastede. Når kontonummer er valgt, vises kontoens navn i feltet Kontonavn i bunden af skærmbilledet. Modkonto Fungerer på samme måde som Konto. Indtastes der en modkonto, kan man debitere og kreditere på samme linie. Medlem Medlemsnummer. Dette felt er kun åbent hvis der i Konto (ikke modkonto) er valgt en konto der opfylder ét af nedenstående kriterier: Kontoen er markeret som en Tiende/Gavekonto i kontoplanen (se side [LINK]).. Kontoen er en tiendegældskonto og der er åbnet op for styring af tiendegæld (se sidel[link]) under Medlem/Tilpasning/Parametre. Tip! Du kan både indtaste medlemsid, tiendenummer, hele eller dele af navn eller CPR/ CVR nummer. Såfremt der findes flere der passer på det der indtastes, åbnes et billede hvor man kan vælge hvilket medlem man vil bogføre på. Tiendetype Feltet kan enten være blankt eller have værdien Kun 8a. Såfremt sidstnævnte vælges, kan beløbet kun anvendes på en 8a kvittering, også selvom medlemmet har en 12 tiendekontrakt. Dette er for at overholde reglerne omkring øremærkede gaver, som ikke må anvendes til at dække 12 forpligtigelser.

10 Såfremt der på kontoen i kontoplanen (Finans/Kartotek) er angivet Kun 8a, kan denne værdi ikke ændres i kassekladden, og kontoen er låst til kun at kunne bruges til 8a beløb for medlemmerne. Løftetype Modkonto Debet/Kredit Moms Tekst Såfremt kontoen er knyttet til en løftetype (Medlem/Tilpasning/Løftetyper) og der er et aktivt løfte på det aktuelle medlem (Medlem/Kartotek/Tiende/Gaveløfter), kan man her angive at beløbet vedrører et løfte. Her kan angives en konto, f.eks. for kasse eller bank, som beløbet modposteres på. Se om feltet Debet/Kredit nedenfor). Her indtastes beløbet. Indtastes der f.eks. i Debet, vil beløbet blive debiteret på den konto der er anført i Konto og krediteret på kontoen anført i Modkonto (såfremt denne er udfyldt). Evt. momskode Her kan indsættes en tekst, som gemmes på posteringen. Det er en god idé ikke blot at gentage kontonavnet, men skrive hvad det er, især for omkostningskonti. TIP! Under Finans/Tilpasning/Tekster kan der oprettes egne tekster (skal have nummer 100 og opefter). I tekstfeltet her i kladden kan man så blot indtaste tekstens nummer og trykke Enter, så henter den pågældende tekst ind, eller du kan klikke på pilen i feltet/taste Alt+H for at hente en oversigt over oprettede tekster. Udelad bogføring Såfremt man i kassekladden har en eller flere linjer som man er lidt usikker på, kan man stadig få bogført resten af kladden, pånær disse linjer, hvis man markerer dem i dette felt. Dette forudsætter dog at kladden balancerer uden disse linjer. Knapperne i skærmbilledet Simpel/avanceret Skift kladde Check kladde Skifter mellem at vise de mest nødvendige felter og alle tilgængelige felter i finanskladden. Via dette menupunkt kan man hoppe over i en anden kladde, uden at skulle forlade kladden og vælge menupunktet igen. Anvendes ikke særlig meget Denne funktion checker for evt. fejl i kladden: manglende kontonumre, spærrede konti eller perioder, ubalance osv. Når den er færdig melder den enten hvilke fejl der optræder eller at der ikke er fundet fejl i kladden. Hvis der findes fejl, vil der på den fejlbehæftede linie være en rød tekst i statuslinien i bunden af skærmbilledet:

11 Næste fejl Udskriv Hvis der er fundet fejl i en kladde med mange linier, kan det være svært at finde dem. Stil så markøren på den første linie i kladden og klik Næste fejl. Så springes der frem til næste linie med fejl, som så kan rettes. Gentag det indtil der ikke er flere fejl og kør Check kladde igen Her kan udskrives kassekladde og/eller kasserapport. Det anbefales at bruge udskriften Kasseklade Når kladden er checket uden at der er fundet fejl, udskrives kassekladden. Udskriv kun beholdningskonti Det anbefales at markere dette. Inkluder udeladte linjer Se feltet Udelad bogføring ovenfor. Hvis dette felt er markeret, medtages udeladte linjer på udskriften. Bogfør Beholdning Her bogføres kladden efter at den er udskrevet. Her opsættes beholdningskontiene, dvs. de konti hvis saldo vises øverst i kladden, se nedenfor: Posteringer Når der er indtastet et kontonummer i kladden, kan man v.hj.a. denne knap få vist alle posteringer på den konto.

12 Finans/Kartotek Her oprettes og vedligeholdes kontoplanen. Hvis du ikke anvender AKC5, vil den spørge efter at bruge en skabelon til at oprette kontoplanen fra. Dette er valgtfirit, men man kan med fordel anvende en skabelon, som man så tilpasser bagefter: Er der ikke oprettet nogen kontoplan, spørges der om du vil oprette en kontoplan ud fra en række standardskabeloner. Kun AKC5 Rammekontoplanen skal være indlæst før du aktiverer dette menupunkt, da den automatisk opretter og opdaterer kontoplanen. Her må der ikke bruges anden kontoplan end rammekontoplanen. Svare du Ja, oprettes kontoplanen med kontoplansforslag. Bagefter kan du så tilføje dine egne konti, samt slette de konti i kontoplansforslaget du ikke ønsker at beholde. Hver gang du går ind i kontoplanen, checker programmet for evt. ændringer og tilføjelser i rammekontoplanen, som så automatisk opdateres i kontoplanen. Vær opmærlsom på, at der i nedenstående kan være felter du ikke har på din skærm. Det skyldes at visse felter er afhængig af hvilke moduler man har købt til sin licens, som f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, som kræver koden til modulet Dimensioner Fanen Oversigt Når du kommer ind i kontoplanen, står du i en oversigt over alle finanskonti i kontoplanen.

13 Felter Konto Kontonavn Kontonummer. Når en først er oprettet, kan nummer kun ændres under Finans/Periodisk/Ændre kontonummer - se side [LINK] Kontoens nav Kontotype Sum fra T Drift, Status, Overskrift osv. Vær meget opmærksom på at få oprettet konti rigtigt. Det er en hyppig fejl, at man opretter en konto som driftskonto, hvor den burde have været en statuskonto. Husk også at have god plads i din nummerserie til, at du på et senere tidspunkt kan tilføje yderligere konti, uden at skulle lave hele kontoplanen om. Men lav ikke for mange konti - når en konto er blevet bogført på, kan den ikke uden videre slettes igen! Opsætning af sammentællinger. Anvendes kun på konti med kontotype Sumkonto, og angiver fra hvilken overskriftskonto der skal tælles sammen. Tiende/gavekonto? Kun konti der er afkrydset i dette felt kan modtage posteringer med medlemsnummer. Det er for at undgå, at man ved en fejl får bogført tiende/gaver på f.eks. en konto vedr. kopimaskine eller i egenkapitalen.

14 Tiendetype C Moms Kan enten være blank eller have værdien Kun 8A, og kan kun angives, hvis der er afmærket i kolonnen T (se ovenfor). Hvis denne værdi er angivet, vil der kun kunne bogføres med denne værdi på kontoen i kassekladde - se side [LINK]. Anvendelsen for dette ligger i, at når personer giver gaver til øremærkede formål, kan man iht. Skats regler ikke opnå fradrag iht. 12 (gavebrevsordninger), men kun efter reglerne i 8A. Beløb der er markeret med denne posteringstype vil derfor, i forbindelse med tiendeafslutningen - se side [LINK] - ikke kunne bruge disse beløb til fradrag iht. 12. Check for medlemsid. Hvis markeret på en konto, vil der ved bogføring på konto i kassekladden - se side [LINK] - blive checket for om medlemsid er angivet. Er det ikke det, vil bogføringen af kassekladden blive afbrudt. Anvendes hvis man f.eks. ønsker, at en bestemt konto kun må indeholde tiende og gaver som kan henføres til oprettede medlemmer, mens anonyme, kontante gaver skal bogføres på en anden konto. Momskode. Under normale omstændigheder er frikirker ikke momsoligtige, men man kan oprette momskoder, uden sats, for at kunne beregne grundlag for evt. momsrefusion. Kun AKC5 Ved indlæsning af Rammekontoplanen, opsættes automatisk momskode på visse konti. Den kan fjernes,og/eller der kan indsættes momskode på relevante konti. Disse koder anvendes på Momskontrolisten - Finans/Rapporter/Periodisk/Momskontroliste - se side [LINK]. Saldo i DKK Tælleværk Dette er kontoen saldo i det aktuelle regnskabsår. Tælleværker giver mulighed for at lave specielle sammentællinger, f.eks. til en ledelsesrapport eller sammendrag, på en række konti sidst i kontoplanen. Et tælleværk angiver en alternativ sammentælling af konti, evt. på tværs af kontoplanen. Alle konti, med det samme tælleværk, summeres sammen på de konti, der er mærket Tælleværk. Der tælles oppefra og nedefter i kontoplanen indtil den aktuelle tælleværkskonto. Du kan oprette 99 tælleværker. Feltet er alfabetisk, og ikke numerisk. På en posteringskonto (Drift/Status) eller sumkonto angives de tælleværker, som bevægelserne skal indgå i, f.eks. T1. På konti med kontotype Tælleværk, kan man udskrive et eller flere tælleværker. Der kan her anvendes basale regnearter (+,-,*,/), paranteser og/eller konstanter (tal). Fanen Opsætning Når du står på en konto i oversigten, kan du skifte til et billede med flere detaljer om kontoen ved at klikke på fanen Opsætning.

15 Felter Specielle felter af interesse i dette skærmbillede: Kode Adgang Export budget Du kan give en konto en kode som gør den nemmere at bruge i kassekladden. F.eks. kan konti for kasse, bank og giro oprettes med koden K, B og G. I stedet for at indtaste kontonummer i kassekladden, kan man i stedet anvende denne kode. Her kan man evt. spærre en konto, som man ikke ønsker at bruge. OBS! Konti der er bogført på, kan ikke slettes. Dette felt vedrører eksport til speciel budgetfunktion. Mere herom på side [LINK]. Fanen Statistik I dette skærmbillede kan du se periodetallene for den aktuelle konto. Det giver et hurtigt overblik over hvor meget er der posteret i en periode, evt. sammenlignet med budgettal.

16 Knapper i skærmbilledet Kun de vigtigste er beskrevet her. Se den interne manual (F1) for beskrivelse af de øvrige knapper. Posteringer Budget Her kan du se de posteringer der er bogført på kontoen Her kan du se evt. budgetter på kontoen

17 Finans/Periodisk Kun AKC5 Indberetning Under dette punkt opsamles og indsendes finansdata periodisk til Servicecentret. Denne kørsel tager alle posteringer op til den angivne dato, samler dem pr. regnskabsmåned iht. opsætningen på rammekontoplanen [LINK] og danner en fil, som evt. kan indsendes automatisk til Servicecentret. De data som indsendes til Servicecentret markeres med et løbenummer transferid som anvendes til at sikre, at der ikke er huller i indberetningen. TransferId kan ses på finansposteringerne (Finans/Kartotek/Posteringer). Når der i nedenstående billede angives en pr. dato, medtages alle posteringer uden tranferid, dog kun for posteringer fra og med Åbningsdaro (Generelt/Kartotek/Firmakartotek) se side [LINK]. Alm. indberetning Pr. dato Transferid Udskriv rapport Dan fil Her angives den dato som der skal indberettes frem til (inkl.). Skal ikke udfyldes ved alm. indberetning Afkrydses hvis du ønsker at udskrive en oversigt over hvad der bliver indberettet. Kan evt. senere udskrives under Finans/Rapporter/Periodisk/Indberettede beløb. Afkrydses for at danne filen der skal indsendes til Servicecentret Skriv START Skriv START og klik på OK for at igangsætte.

18 Gendannelse af indberetning Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at genfremsende en indberetningsfil til Servicecentret, f.eks. hvis en given indberetning er bortkommet eller ikke indsendt korrekt. Her vil Servicecentret anmode om genfremsendelse af et givent transferid. Pr. dato Transferid Udskriv rapport Dan fil Efterlades blank Her angives det transferid der skal indsendes på ny Afkrydses hvis du ønsker at udskrive en oversigt over hvad der bliver indberettet Afkrydses for at danne filen der skal indsendes til Servicecentret Skriv START Skriv START og klik på OK for at igangsætte. Når filen er dannet, skal filen indsendes til Servicecentret. Såfremt der er installeret og opsat et lokalt program (Outlook, Windows Mail) kan dette ske automatisk. I så fald kan du besvare ovenstående spørgsmål der fremkommer med Ja. OBS! Hvis du har Microsoft Outlook installeret på din pc, men ikke ønsker at anvende dette, skal du under Medlem/Tilpasning/Parametre markere feltet Undlad at bruge Outlook. Hvis du ikke svarer ja til at indsende filen automatisk, skal dette gøres manuelt. Den dannede fil ligger i en mappen under der hvor Frikirke C5 programmet er installeret, og hedder SERVCENTER/UDG. Den dannede fil hedder Transfer_XXX_YYYYY.AC5, hvor XXX er menighedsnummeret (se Finans/Kartotek/Firmakartotek, 3. fane, feltet Menighedsnummer) og hvor YYYYY er det dannede transferid. Vedhæft filen til en og indsend den til Tip! Hvis du indsender filen automatisk, modtager du en kvittering for at filen er modtaget på Servicecentret. Hvis der er krydset af for udskrift af rapport, vil der nu fremkomme en boks, hvor det angives på hvilken måde denne rapport ønskes udskrevet.

19 Budgettering Der kan i hovedtræk lægges budget ind i programmet på 2 forskellige måder: Manuelt Automatiseret Budgettet lægges ind på konti via budgetkladde, og man angiver selv budgettallet pr. konto og periode. Der udlæses en balance til et Excel regneark (kræver at Microsoft Excel 2007 eller nyere er installeret på din pc). I dette regneark udfylder man de forskellige regnskabsperioder med de ønskede budgettal. Det færdige budget importeres til Frikirke C5 og bogføres. Overordnet om budgetter Budget i C5 fungerer ved at budgetposter bogføres på de forskellige konti. Det er adskiller budgetposter fra almindelige realiserede finansposter, er en markering med Budgetkode. Hvis der i dette felt står Realiseret er det en alm. finanspost. Står der en anden budgetkode, er det en budgetpost (se Finans/Tilpasning/Budgetkoder for mere om budgetkoder). OBS! Der kan ikke lægges budgetter på overskrifts-, sum- eller tælleværkskonti. Det er muligt at sammenligne finansperiodernes akkumulerede budget og realiserede tal på Fanen Statistik i Finans/Kartotek samt via diverse udskrifter i Finans/Rapporter. Via Menupunktet i Finanskartoteket er det endvidere muligt at se alle budgetposteringerne på hver konto. Budgettering er fleksibel og kan foretages alt efter behov. Budgetposteringer kan bogføres med forskellige budgetkoder. Det er muligt at indlægge ankerbudget samt evt. revisioner på den samme konto. Budgetkoden bestemmer, hvorvidt de indtastede posteringer betragtes som ankerbudgettet eller evt. senere revisioner. Under Finans/Tilpasning/Budgetkoder oprettes og vedligeholdes budgetkoderne. Før bogføring af budget vælges den budgetkode, bogførte budgetposteringer får tildelt. Parameteren Budgetkode ved opdatering skal altså angives før bogføring under Finans/Tilpasning/Parametre/Finans. I modsat fald fremkommer fejlmeddelelse ved valg af menupunktet Budgettering. Det er ikke tilladt at benytte budgetkode Realiseret. Det er endvidere muligt at indlægge budget:pr. konto, pr. afdeling, pr. bærer, pr. formål. OBS! Afdeling, Bærer og Formål kræver, at man har anskaffet modulet Dimensioner. Budget kan indlægges pr. periode, pr uge, pr. 14. dag, pr, måned, pr. kvartal pr. halvår og pr. år. I menupunktet er der en undermenu med mulighed for indtastning, check, udskrift samt bogføring af Budgetkladde. Budgetposteringer opdateres først på finanskontoen, når budgetkladden er bogført.

20 Manuelt budget Budgetkladde I dette skærmbillede kan der foretages indtastning, check, udskrift og bogføring af budgetposteringer på finanskonti. Check, Udskriv og Bogfør foregår via Menupunktet til budgetkladden. Konto I budgetkladden indtastes posteringer på en finanskonto. En oversigt over oprettede kontonumre fås med kommandoen Oversigt. Via Overfør konti i er det muligt at overføre hele eller dele af kontoplanen automatisk til budgetkladden. Før overførsel vælges hvilke kontotyper, som ønskes overført. Aktivér Alt+H for en oversigt. Når kontonummer er angivet, hentes automatisk forslag til felterne i budgetkladden jf. kontoens stamdata fra Finans/Kartotek, samt gældende valutakurs pr. den angivne dato jf. Generelt/Kartotek/Valuta. Alle felter kan ændres. Dato Her indtastes dato for budgetposteringen. Datoen er afgørende for, hvilken periode budgetposteringer bogføres i og dermed hvilken periode posteringen skal indgå i som sammenligning til de realiserede tal. Datoen danner ligeledes udgangspunkt for, fra hvilken dato systemet evt. skal påbegynde automatisk gentagning af budgetposteringer i nærmere givne intervaller. Se nedenfor vedr. feltet Gentag.

21 Beløb Gentag Til dato Tekst Modkonto Her indtastes beløb i den aktuelle valuta, evt. excl. moms enten som et éngangsbeløb eller et fast beløb, som systemet skal bogføre et antal gange i et tidsrum. Intervallet bestemmes i feltet Gentag. Krediteringer indtastes med negativt fortegn. Systemet gentager automatisk budgetposteringer med det interval, der angives i dette felt. En oversigt over mulighederne fås med Alt+H eller der kan bladres mellem disse med mellemrumstasten. Der tages ikke hensyn til evt. skiftende valutakurser i forløbet. Efterlades feltet tomt posteres kun én gang. Systemet gentager postering af det angivne beløb med det angivne interval indtil denne dato. Her kan anføres forklarende tekst til budgetposteringen. Aktivér kommandoen Alt+H for en oversigt over standardtekster. Her angives, hvilken finanskonto budgetposteringen skal modkonteres på. Feltet SKAL udfyldes. Feltet Modkontonavn udfyldes automatisk, når modkonto indtastes. Det foreslås at der her anvendes kontoen for Årets Resultat se Finans/Tilpasning/Systemkonti eller lignende balancekonto. Afdeling Bærer formål Navn/Modkontonavn Afdelingskoden følger budgetposteringen hele vejen gennem systemet. Der kan udskrives afdelingsbudget i Finansmodulet. En oversigt fås med Alt+H. Feltet vises kun såfremt licenskoden til Dimensioner er anskaffet. Bærerkoden følger budgetposteringen hele vejen gennem systemet. Der kan udskrives budgetter på bærer i Finansmodulet. En oversigt fås med Alt+H. Feltet vises kun såfremt licenskoden til Dimensioner er anskaffet. Formålskoden følger budgetpostringen hele vejen gennem systemet. Der kan udskrives budgetter på formål i Finansmodulet. En oversigt fås med Alt+H. Feltet vises kun såfremt licenskoden til Dimensioner er anskaffet. Her hentes automatisk hhv. konto- og modkontonavn Budgetkode Budget = Ankerbudget, Rev 1, Rev 2 osv. = Revisioner til ankerbudget Under Finans/Rapporter er det muligt at udskrive budgetposterne samt angive, hvilke budgetkoder udskriften skal dække. Budgetkoder oprettes og vedligeholdes under Finans/Tilpasning.

22 Automatiseret budget Først skal der udlæses en budgetskabelon til et Excel regneark. Dette gøres under Fians/Peridiodisk/BudgetteringUdlæs budgetskabelon til Excel. Udlæs budgetskabelon til Excel Budgetskabelonen dannes ved at man danner et Excel regneark med en balance for en given periode. Disse tal kan man så bruge som udgangspunkt i sin skabelon for at danne det nye års budget. År Det år man ønsker udskrevet i budgetskabelonen Skæringsdato Budgetkode Skip tomme Skalering Da der ofte startes på budget før et regnskabsår er omme, angives der her en skæringsdato. For alle perioder der ligger før denne dato, tages de realiserede tal. For perioder efter denne dato, tages budgettallene. Hvilke budgetkoder skal medtages i udlæsningen (se mere om budgetkoder (se mere i den interne manual under Finans/Tilpasning/ Budgetkoder). Hvis der er krydset af her, medtages konti uden tal ikke. Her angives hvordan tallene der udlæses skal afrundes: 1 = afrund til hele beløb, 10= afrund til hele 10, 100=afrund til hele 100 osv. Normalt angives blot 1 som skalering. Når der klikkes Ok dannes regnearket, som automatisk åbnes i Excel. Det kan så navngives og gemmes som det måtte ønskes. Vigtigt! Når man arbejder med det dannede regneark er det vigtigt at man ikke retter i rækkefølgen af kolonner, hvis man ønsker at importere budgettallene efterfølgende. Visse felter m.m. er spærret for at sikre det så meget som muligt, men ikke alt kan lukkes korrekt af. OBS! Konti i kontoplanen kan overspringes ved udlæsning. Dette sker ved at krydse af i feltet -Export budget.

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL AKC5 Apostolsk Kirkes Administrationssystem Indledning AKC5 er navnet på en specialtilpasset udgave af økonomisystemet Navision C5 (tidligere kendt som Concorde C5). Tilpasningerne

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

l forbindelse med månedsskifte (og dermed også kvartals- og årsskifte), kan man eksempelvis gøre følgende:

l forbindelse med månedsskifte (og dermed også kvartals- og årsskifte), kan man eksempelvis gøre følgende: Periodeafslutning Måneds-, kvartals- og års afslutning i Navision C5. Der er ikke i C5 faste måneds-, kvartals- eller årskørsler. Man må selv - ud fra ens egne specifikke behov - fastlægge hvilke kørsler

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere