NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/

2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked internationaliseres og professionaliseres i disse år 1 Udenlandske investorer er aktive i mange segmenter af ejendomsmarkedet 2 Internationale investorer stod i 2011 for mere end halvdelen af ejendomsinvesteringerne i Hovedstadsregionen 2 Udenlandske investorer dominerer markedet for større boligudlejningsejendomme 3 Også markedet for butiksejendomme domineres af internationale investorer 4 Efterspørgsel efter prime ejendomme, men sekundære er vanskeligt omsættelige 4 Stigende regulering af den finansielle sektor påvirker ejendomsmarkedet negativt 5 Den store efterspørgsel efter ejendomme med sikkert cash flow kan presse startafkastkravene ned 6 Investeringsmarkedet for hotelejendomme under forandring 7 UDLEJNINGSMARKEDET 7 Tomgangen for kontorer i Hovedstadsregionen har stabiliseret sig omkring 10% 7 Tomgangen i mere sekundære områder kan antage strukturel karakter 8 Selv med en fortsat høj tomgang vil nybyggeriet stige 8 Der er ingen rationel begrundelse for, at skattemæssige afskrivninger på kontorbygninger ikke er tilladt i Danmark 9 Den registrerede tomgang for industri- og lagerlokaler ligger fortsat under 5% 9 Markedet for lager- og logistikejendomme segmenteres yderligere 10 Tomgangen for moderne logistikejendomme er meget lav 10 Den strukturelle udvikling på markedet for erhvervslokaler vil give betydelige udfordringer for den kommunale planlægning 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 10 Kontormarkedet i London 10 Tomgangen for kontorer i London er ganske lav 11 Lejepriserne er steget pænt siden 2009, men er fortsat under niveauet fra før finanskrisen 11 Startafkastkravene er faldet markant siden Transaktionsaktiviteten på investeringsmarkedet er stigende 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Det danske ejendomsinvesteringsmarked internationaliseres og professionaliseres i disse år Det danske marked for investeringsejendomme har igennem mange år været opfattet som et marked med begrænset transparens, domineret af lokale investorer, med en relativt lav omsætning og likviditet i markedet. En af årsagerne hertil har været en fremherskende holdning hos de største institutionelle investorer, at investeringsejendomme blev købt med en overordentlig lang investeringshorisont. Der har naturligvis været kortere perioder, hvor internationale investorer har været aktive, herunder perioden fra sidst i 1980 erne til begyndelsen af 1990 erne, hvor mange svenske investorer var aktive, og i , hvor markedet oplevede en veritabel islandsk invasion. Sadolin & Albæks internationale samarbejdspartner, Jones Lang LaSalle, har for nylig offentliggjort en analyse over transparensen i samtlige globale ejendomsmarkeder. De i alt 83 faktorer, som indgår i analysen, kan grupperes inden for 5 hovedområder, performance measurement, market fundamentals, governance of listed vehicles, regulatory and legal og transaction process. Der gives karakterer mellem 1,00 og 5,00, hvor 1,00 er det mest transparente og 5,00 det mindst transparente. Transparens i de globale ejendomsmarkeder (indeks) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kilde: Jones Lang LaSalle Som det fremgår af ovenstående figur, indtager Danmark 14.-pladsen på listen over de mest transparente ejendomsmarkeder globalt set, et svagt fald i forhold til undersøgelsen fra Danmark ligger lavere end de fleste nordeuropæiske nærmarkeder, herunder England, Tyskland, Holland, Sverige og Finland, men til gengæld foran markeder som Belgien, Irland, Norge, Spanien og Italien. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Det ville være ønskværdigt med en endnu højere transparens i ejendomsmarkedet. Men det kan samtidig konstateres, at situationen ikke er nogen væsentlig begrænsende faktor i forhold til interessen fra internationale investorer. Udenlandske investorer er aktive i mange segmenter i ejendomsmarkedet I et usikkert investeringsmiljø har det danske ejendomsmarked mange kvaliteter i forhold til mange andre markeder. Den danske økonomi er til trods for en svag økonomisk udvikling i relativt sund stand med overskud på betalingsbalancen samt et underskud på statsfinanserne og en udenlandsgæld, som er betydeligt lavere end i de fleste andre europæiske lande. Internationale investorer stod i 2011 for mere end halvdelen af ejendomsinvesteringerne i Hovedstadsregionen Som følge heraf er Danmark fortsat med i den efterhånden lille klub af lande, hvis gæld er Triple-A rated. På grund af eurokrisen tillægger udenlandske investorer det endvidere stor betydning, at Danmark ikke er med i Eurozonen. Og i forhold til de norske og svenske markeder noterer de internationale investorer sig også, at vi i Danmark har gennemlevet en ejendomskrise. Endelig er det værd at bemærke, at selv om mange danske investorer ofte beklager sig over manglende eller dyre finansieringsmuligheder, er det danske realkreditsystem fortsat ganske velfungerende med lånemarginaler, som ligger langt lavere end i udlandet. I de senere år har internationale investorer stået for en stigende andel af de samlede ejendomsinvesteringer i Hovedstadsregionen. Internationale investorers andel af samlede ejendomsinvesteringer i Hovedstadsregionen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Sadolin & Albæk Før finanskrisen, i 2007, stod udenlandske investorer for knap 30% af ejendomsinvesteringerne i Hovedstadsregionen, blandt andet som følge af massive islandske investeringer. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 I 2008 var andelen til gengæld kun 5%. Siden da er internationale investorers andel af det samlede investeringsvolumen steget konstant, og i 2011 passerede andelen for første gang nogensinde 50%. I absolutte tal er transaktionsomsætningen i dag langt lavere end før finanskrisen. Det er imidlertid tankevækkende, at det samlede volumen af udenlandske ejendomsinvesteringer i Hovedstadsregionen i 2011 var højere end i Stigningen i transaktionsaktiviteten i de seneste 4 år kan således alene tilskrives det forhold, at internationale investorers opkøb er steget. Hvor danske investorer i 2007 købte for mere end DKK 15 mia. og i 2008 for over DKK 10 mia., har nationale investorers opkøb af ejendomme i Hovedstadsregionen i de seneste 3 år ligget stabilt på lidt over DKK 5 mia. Transaktionsvolumen i Hovedstadsregionen (DKK mio.) Danske investorer Udenlandske investorer Kilde: Sadolin & Albæk Udenlandske investorer dominerer markedet for større boligudlejningsejendomme Det danske marked for større boligudlejningsejendomme og porteføljer domineres i dag af udenlandske investorer, herunder af både svensk, tysk og engelsk oprindelse. Dette gælder både for nye eller nyere ejendomme med markedsleje og muligheder for frasalg på ejerlejlighedsbasis, og ældre ejendomme med omkostningsbestemt leje og muligheder for via gennemførelse af moderniseringer og forbedringer at øge lejen. Sadolin & Albæk har således i segmentet boligudlejningsejendomme inden for de seneste godt 12 måneder registreret udenlandske opkøb for mere end DKK 4 mia., over 80% af det samlede transaktionsvolumen inden for dette segment. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Nationalitet af købere, boligudlejningsejendomme medio 2011-medio % 84% Udenlandsk køber Dansk køber Kilde: Sadolin & Albæk Det er selvklart, at med mulighed for realkreditfinansiering med en noget højere belåningsgrad end for erhvervsejendomme betyder det meget lave renteniveau, at der er særdeles gode muligheder for at opnå en høj egenkapitalforrentning ved sådanne investeringer. Også markedet for butiksejendomme domineres af internationale investorer Også aktiviteten på butiksejendomsmarkedet er i dag i høj grad domineret af udenlandske investorer. Ikke mindst på markedet for strøgejendomme i København, som i årevis var domineret af skattedrevne, højtgearede 10-mands kommanditselskaber, er køberne langt overvejende udenlandske, primært fra Europa, men også oversøiske investorer er aktive. I dette segment har Sadolin & Albæk registreret udenlandske investeringer i de seneste 12 måneder på omkring DKK 2,5 mia., næsten 100% af det samlede transaktionsvolumen. Det er tankevækkende, at de danske institutionelle investorer i dag er næsten helt fraværende i dette segment. Årsagen er formentlig primært, at de institutionelle investorer fravalgte segmentet i den periode, hvor investeringer fra 10-mands kommanditselskaber drev priserne hastigt i vejret. På kontormarkedet er de danske investorer, både institutionelle investorer og ejendomsselskaber, langt mere dominerende, selv om der også i dette segment er konstateret en stigende aktivitet fra udenlandske investorer, specielt kapitalstærke norske og svenske pensionskasser samt ejendomsselskaber, som inden for de seneste godt 12 måneder har foretaget investeringer i dette segment for lidt over DKK 1,5 mia., med KLP Ejendommes køb af TDC s hovedsæde i Sydhavnen som den absolut største udenlandske enkelttransaktion. Efterspørgsel efter prime ejendomme, men sekundære er vanskeligt omsættelige Interessen fra danske investorer er stort set ikke-eksisterende, medmindre ejendommen er centralt og attraktivt beliggende, ligesom især de institutionelle investorer lægger vægt på, at ejendommens udlejningsforhold er gode, således at investeringen genererer et sikkert cash flow. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Også de udenlandske investorer har generelt en relativt lav risikoprofil, selv om det dog er værd at bemærke, at der også er ganske mange opportunistiske penge til rådighed, når en meget attraktiv investeringscase dukker op. For ejendomme med en mere sekundær beliggenhed, af en dårligere kvalitet og med svagere udlejningsforhold, er investeringsinteressen svag. Det skyldes naturligvis primært det forhold, at tomgangen i markedet generelt er relativt høj, hvorfor sådanne sekundære ejendomme anses for ganske risikofyldte. Hertil kommer, at finansieringen af sådanne ejendomme er både vanskelig og dyr. Fra mange sider klages der til tider over, at den manglende risikovilje i den finansielle sektor har skadet omsætteligheden af sådanne sekundære ejendomme. Sadolin & Albæk er enig i, at de stigende regulatoriske krav til den finansielle sektor antagelig har en negativ effekt for både ejendomssektoren og erhvervslivet i almindelighed. Men det er ikke desto mindre vor opfattelse, at mange ejere af sekundære ejendomme har en urealistisk opfattelse af, hvad sådanne ejendomme bør være værd. En øget omsættelighed og omsætning af sekundære ejendomme vil således primært forudsætte, at udbudspriserne sænkes, i nogle tilfælde betydeligt. Stigende regulering af den finansielle sektor påvirker ejendomsmarkedet negativt Det er notorisk, at en stor del af de danske pengeinstitutter, som i kølvandet på finanskrisen har måttet lade livet, er fældet af en for stor og for risikofyldt eksponering mod ejendomssektoren. Derfor er det da også fristende for tilsynsmyndighederne nu at stramme op på dette felt. Det er dog generelt betænkeligt, såfremt de danske tilsynsmyndigheder fører en mere restriktiv politik end deres kolleger i resten af EU specielt i et finansielt miljø, som i forvejen er ganske forsigtigt. Af særlige relevans for ejendomsmarkedet skal det nævnes, at ifølge den såkaldte Tilsynsdiamant anser Finanstilsynet det som et tegn på forhøjet risiko, såfremt mere end 25% af et pengeinstituts udlån vedrører ejendomseksponering. Reglen er antagelig blevet indført, fordi de institutter, som under finanskrisen er kommet i store problemer, har haft en høj eksponering mod udlån til fast ejendom. Sadolin & Albæk er ikke bekendt med, at tilsvarende principper er indført af andre landes tilsynsmyndigheder. Og ved at analysere bankregnskaber fra skandinaviske og øvrige europæiske banker kan det hurtigt konstateres, at flere overordentligt veldrevne internationale banker, som er kommet igennem finanskrisen uden betydelige tab på udlån eller andre problemer, rent faktisk har en udlånseksponering mod fast ejendom, som langt overstiger 25%. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 Et andet eksempel på Finanstilsynets syn på fast ejendom er det nyligt indførte princip om, at pengeinstitutternes domicilejendomme højst må bogføres til den markedsværdi, som den pågældende ejendom kan indbringe ved salg inden for 6 måneder. Hvor en forudsætning om en sådan salgsperiode utvivlsomt er både logisk og velbegrundet ved opgørelsen af den sikkerhedsmæssige værdi, som en belånt ejendom kan optages til, forekommer princippet ikke logisk ved domicilejendomme. En domicilejendom er en del af et produktionsanlæg. Hvis det øvrige erhvervsliv blev pålagt et regnskabsmæssigt princip om, at produktionsanlæg maksimalt måtte bogføres til salgsværdien (i mange tilfælde lig scrapværdien) af anlægget inden for 6 måneder, ville det utvivlsomt begrænse lysten for virksomheder til at foretage i øvrigt rationelt begrundede nyinvesteringer og det ville næppe gøre årsregnskaberne mere retvisende. Det havde i øvrigt nok været mere passende, såfremt en mere restriktiv politik og tilsynspraksis var blevet implementeret i 2005 eller 2006, hvor behovet for øget tilsyn og overvågning var åbenbart. Hertil kommer, at selv om ikke mindst tab på ejendomsengagementer har været årsagen til mange ulykker i den finansielle sektor, skyldes tabene langt overvejende en alt for stor risikovilje og en ukvalificeret kreditgivning. Det er værd at notere, at mange betydende investorer, herunder både pensionskasser og ejendomsselskaber, ikke har haft væsentlige ejendomstab under krisen. I denne forbindelse skal det nævnes, at selv om sådanne investorer internt besidder en meget betydelig ejendomskompetence, trækker de også i høj grad på kompetencen hos eksterne rådgivere for at kunne træffe så gennemanalyserede og kvalificerede investeringsbeslutninger som overhovedet muligt. Hos mange af de institutter i den finansielle sektor, som under krisen har konstateret store tab, er det derimod kendetegnende, at man på trods af en svag kompetence inden for ejendomsmarkedet ikke har fundet det umagen værd at søge kvalificeret ekstern rådgivning. Det er altid forbundet med risiko at låne penge ud, men risikoen er notorisk større, hvis man gør det med hovedet under armen. Den store efterspørgsel efter ejendomme med sikkert cash flow kan presse startafkastkravene ned Det meget lave renteniveau kombineret med en vis frygt for, at inflationen på sigt vil kunne stige, har i høj grad øget de institutionelle investorers appetit for såkaldt alternative investeringer med et løbende indekseret afkast, herunder OPP-projekter, infrastrukturinvesteringer, investeringer i anlæg, som producerer vedvarende energi, samt ejendomme. Det må forventes, at denne store efterspørgsel vil betyde, at pensionskasser og livsforsikringsselskaber på sigt vil sprede deres ejendomsinvesteringer til andre sektorer end kontor, butik og bolig, herunder især logistikejendomme, men muligvis også hotelejendomme, som begge er kendetegnet ved, at der ofte indgås lejekontrakter med meget lange uopsigelighedsperioder på mellem 12 og 20 år. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 Herudover kan det på ingen måde udelukkes, at investeringsefterspørgslen efter førsteklasses kontorejendomme fra den institutionelle sektor vil presse kravet til nettostartafkast ned under de i øjeblikket magiske 5,0%. I flere af vore nærmarkeder, specielt England og Sverige, registreres således i øjeblikket et noget lavere krav til det direkte afkast på førsteklasses investeringsejendomme. Investeringsmarkedet for hotelejendomme under forandring Nøjagtig som for detailhandelsejendomme har investeringsmarkedet for hotelejendomme i København og Danmark været domineret af skattedrevne 10-mands kommanditselskaber. Hotelejendomme har således ofte de karakteristika, som sådanne investorer efterspørger: Lange lejekontrakter og sikre cash flows, kombineret med attraktive skattemæssige afskrivninger, ikke bare på bygninger, men også på inventar. Det er imidlertid i dagens marked ikke muligt at opnå en finansieringsgrad, som blot tilnærmelsesvis er tilstrækkelig for at etablere et typisk kommanditselskab med private investorer. I markedet for strøgejendomme har udenlandske investorer forstået at udnytte de købsmuligheder, som er opstået i tomrummet efter K/S erne. En sådan udvikling har imidlertid ikke kunnet registreres i markedet for hotelejendomme. Der er inden for de seneste måneder omsat enkelte hotelejendomme i København, ligesom den norske institutionelle investor KLP Eiendom har erhvervet et nyt hotel i Aarhus. Men efterspørgslen må betegnes som relativt beskeden, præget af danske pensionskassers generelle fravalg af investeringer i dette segment, og af den restriktive holdning i realkreditinstitutter og banker til finansiering af hotelejendomme. Det har betydet, at de nettostartafkast, som kan opnås ved investeringer i hotelejendomme, til tider er overordentligt attraktive, set i forhold til andre segmenter i ejendomsmarkedet. Hotelejendomme er specialejendomme, og analyser af investeringer i dette segment kræver andre kompetencer end i de fleste andre segmenter. Til gengæld kan selektive investeringer i velbeliggende og logistisk velfungerende hotelejendomme som følge af ofte meget lange lejekontrakter være et til tider overordentligt lukrativt alternativ til de mere traditionelle investeringssegmenter inden for kontor og butik. UDLEJNINGSMARKEDET Tomgangen for kontorer i Hovedstadsregionen har stabiliseret sig omkring 10% I løbet af 2011 faldt antallet af ledige kontorer i Hovedstadsregionen. Denne positive tendens er imidlertid ikke fortsat i 2012, og tomgangen har i de seneste 2 kvartaler ligget omkring 10% med en svagt stigende tendens. Et svagt nybyggeri vil på sigt føre til et fald i tomgangen. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Til gengæld registreres i dagens udlejningsmarked et meget stort fokus på arealeffektivitet. Hvor der i mange ældre og ineffektive kontorbygninger er behov for et bruttoetageareal på over 25 m 2 pr. medarbejder, kan arealforbruget i en moderne ejendom, indrettet med storrumskontorer, bringes betydeligt under 20 m 2 pr. medarbejder. Forudsat at kontorbeskæftigelsen er uændret, er det selvklart, at et lavere gennemsnitligt arealforbrug pr. medarbejder vil føre til en øget tomgang. Hertil kommer, at den offentlige sektor, som i 2011 var ganske aktiv på lejemarkedet, i år er mere tilbageholdende. Tomgangen for kontorejendomme i Hovedstadsregionen 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Kilde: Oline ED Statistikken Tomgangen i mere sekundære områder kan antage strukturel karakter Antallet af ledige kontorer i Hovedstadsregionen må primært betegnes som et konjunkturelt problem. Den demografiske udvikling i regionen er positiv, og antallet af kontorarbejdspladser vil som følge af den demografiske udvikling og en fortsat kontorisering hvor industriarbejdspladser afløses af kontorarbejdspladser være stigende. På den anden side er det værd at notere sig, at efterspørgslen efter kontorer i stigende grad retter sig mod de centrale bydele og andre områder med en særdeles god infrastruktur, både med bil og med offentlige transportmidler. Hertil kommer et øget fokus på bygningskvalitet, indeklima og energieffektivitet. Der vil således være etablerede kontorområder, opført eksempelvis i 1970 erne og 1980 erne, hvor der efter Sadolin & Albæks vurdering er en ikke ubetydelig risiko for, at et konjunkturopsving ikke vil eliminere tomgangen, som derfor kan antage strukturel karakter. Selv med en fortsat høj tomgang vil nybyggeriet stige I Hovedstadsregionen har nybyggeriet af kontorer i de seneste 30 år svinget mellem ca m 2 og ca m 2 pr. år, og gennemsnitligt er der nyopført ca m 2 kontorer om året. I perioder, hvor tomgangen har været under ca. 6%, er nybyggeriet accelereret, mens nybyggeriet har været svagt, når tomgangen var højere. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Det er Sadolin & Albæks opfattelse, at kontormarkedet i de næste 5 10 år vil være væsentligt mere dynamisk, og at nybyggeriet vil være stigende, uanset at tomgangen formentlig fortsat vil ligge på et relativt højt niveau. En planlagt udbygning med nye højklassede offentlige trafiksystemer, herunder både en udvidelse af metronettet og en letbane omkring København, vil skabe flere attraktive kontorområder med god privat og offentlig trafikbetjening. Samtidig vil kontorbrugernes fortsatte fokus på arealeffektivitet samt ikke mindst indeklima og energieffektivitet potentielt medføre en massiv funktionel forældelse i den eksisterende kontormasse, ikke mindst i kontorejendomme opført i perioden fra 1950 til Der er ingen rationel begrundelse for, at skattemæssige afskrivninger på kontorbygninger ikke er tilladt i Danmark Den registrerede tomgang for industri- og lagerlokaler ligger fortsat under 5% Ejere af ejendomme anvendt til butik, lager, industri, undervisning, hotel mv. kan foretage skattemæssige afskrivninger på bygningerne. Derimod kan der i Danmark i modsætning til de fleste andre europæiske lande ikke foretages skattemæssige afskrivninger på kontorbygninger. Det er muligt, at der ikke er et så stort slid på kontorbygninger som på bygninger anvendt til andre erhvervsmæssige forhold. Men i betragtning af, at også kontorbygninger undergår teknisk og funktionel forældelse, burde det også være muligt at foretage skattemæssige afskrivninger af kontorbygninger. Markedet for ejendomme anvendt til industri, lager, logistik mv., har inden for de seneste 20 år gennemgået overordentligt store strukturelle ændringer. Mens en traditionel produktionsejendom tidligere typisk havde samme karakter og egenskaber som en lagerejendom, er moderne produktionsejendomme til højteknologisk produktion ofte højt specialiserede ejendomme, hvor ejendom og produktionsanlæg er integreret i et sådant omfang, at det ikke giver mening at adskille disse. Det betyder samtidig, at uanset at en sådan produktionsejendom som følge af en nedgang i produktionen ikke anvendes fuldt ud, da udbydes de overskydende lokaler ikke til udlejning. Tomgangen for industri- og lagerejendomme i Hovedstadsregionen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Oline-ED Statistikken In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Udviklingen i antallet af ledige lokaler til industri og lager skal derfor analyseres med varsomhed, og den reelle overkapacitet kan meget vel være noget større end den officielt registrerede tomgang, som i Hovedstadsregionen fortsat ligger pænt under 5%. Markedet for lager- og logistikejendomme segmenteres yderligere Tomgangen for moderne logistikejendomme er meget lav Selv inden for mere generelt anvendelige lager- og logistikejendomme sker en yderligere specialisering og segmentering. Lagerejendomme, som anvendes til f.eks. stødpudelager for råvarer, halvfabrikata eller færdigvarelagre, har ikke nødvendigvis samme karakter som f.eks. pluklagre. Og ejendomme, som anvendes til egentlig logistikformål, hvor varer omlastes, skal have atter andre egenskaber. For helt moderne logistikejendomme med motorvejsbeliggenhed, optimale tilkørselsforhold, et stort antal læsseramper mv. er tomgangen i dag ganske lav, og der registreres et stigende nybyggeri, samtidig med, at tomgangen for lagerejendomme af mere sekundær kvalitet og beliggenhed synes at udvikle sig til et strukturelt problem i nogle områder. Nøjagtig som inden for kontorsegmentet vil der således fortsat, uanset om den generelle tomgang inden for lager- og industriejendomme utvivlsomt vil blive ved med at stige, være behov for et øget nybyggeri af moderne logistikejendomme og forskellen mellem lejen for moderne logistikejendomme og mere sekundære lagerejendomme vil blive endnu mere udtalt. Den strukturelle udvikling på markedet for erhvervslokaler vil give betydelige udfordringer for den kommunale planlægning Et stort antal kommuner i Hovedstadsregionen vil i de kommende år opleve, at eksisterende erhvervsområder inden for både kontor og produktion vil undergå en funktionel forældelse med stigende strukturel tomgang og risiko for en egentlig forslumning. Dette vil medføre betydelige udfordringer i den kommunale planlægning. Erhvervsområder, som er i risiko for forslumning, bør analyseres nøje for at identificere styrker, svagheder, muligheder og risici. Kun herved kan der træffes de nødvendige beslutninger omkring revitalisering og omdannelse af sådanne områder. Samtidig er sådanne erhvervsområder hjemsted for mange i øvrigt velfungerende virksomheder med mange arbejdspladser, og eksekveringen af revitaliserings- og omdannelsesstrategier vil ofte være konfliktfyldte i forhold til sådanne virksomheder. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Kontormarkedet i London Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at sætte fokus på kontormarkedet i London, et af verdens største og mest likvide ejendomsmarkeder. 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Den engelske økonomi har i det seneste år udviklet sig svagt, og Storbritannien har i første halvår 2012 teknisk set været i sin anden recession inden for 5 år. Selv om afholdelsen af De Olympiske Lege i sommeren 2012 formentlig har haft en positiv indvirkning på økonomien, er det på nuværende tidspunkt uhyre tvivlsomt, om BNP vil vokse i I lighed med USA har de engelske myndigheder responderet til denne svage økonomiske udvikling med en overordentligt lempelig pengepolitik. Dette førte i 2011 til en ganske høj inflation, over 4%, men inflationen er over de seneste måneder aftaget og ligger p.t. på ca. 2,6% på årsbasis. Tomgangen for kontorer i London er ganske lav På trods af en svag økonomisk udvikling er udlejningsmarkedet for kontorer i London ganske stærkt. Tomgangen for kontorejendomme i London 12% 10% 8% 6% 4% 2% West End City Kilde: Jones Lang LaSalle Som det fremgår af ovenstående figur, er tomgangen i både London West End-markedet og London City-markedet faldet betydeligt fra 2009 til 2012, og i West End er tomgangen aktuelt kun 4%, næsten en halvering fra Den lave tomgang har medført en stigning i nybyggeriet, og i dag er omfanget af spekulativt (ikke-forhåndsudlejet) nybyggeri mere end 30% over det gennemsnitlige spekulative nybyggeri. I betragtning af, at forholdene på de internationale finansmarkeder gør det overordentligt vanskeligt at lånefinansiere spekulativt kontorbyggeri, er dette ganske tankevækkende og et utvetydigt bevis på London-markedets evne til at tiltrække kapitalstærke investorer fra hele kloden. Lejepriserne er steget pænt siden 2009, men er fortsat under niveauet fra før finanskrisen Toplejen for førsteklasses moderne kontorer i West End var i 2007, umiddelbart før finanskrisen, ca. GBP 115 pr. kvadratfod pr. år (svarende til ikke mindre end DKK pr. m 2 pr. år, et eksorbitant højt niveau i forhold til næsten alle andre markeder globalt). In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Under finanskrisen faldt lejepriserne med mere end 30%, men siden 2009 er lejen igen steget, og toplejen i West End er i dag ca. GBP 95 pr. kvadratfod pr. år. I City har udviklingen været den samme, selv om lejepriserne i City i de seneste mange år har ligget noget lavere end i West End. Toplejen for kontorer i London (GBP pr. kvadratfod pr. år) Kilde: Jones Lang LaSalle West End City Det skal i denne forbindelse tilføjes, at de angivne lejepriser er såkaldte Headline Rents, dvs. eksklusive indregning af værdien af lejefri perioder eller andre såkaldte Tenant Incentives. På en 10-årig kontrakt er den gennemsnitlige lejefri periode i West End p.t. 16 måneder og i City 22 måneder. Startafkastkravene er faldet markant siden 2009 Som det fremgår af nedenstående figur, er investorernes krav til første års direkte afkast ved førsteklasses kontorinvesteringer i London faldet betydeligt, siden finanskrisen toppede. Nettostartafkast ved førsteklasses ejendomsinvesteringer, London 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jones Lang LaSalle West End City 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 For de mest attraktive kontorejendomme i West End er investorernes krav til nettostartafkastet i dag 4,0%, kun 25 bp højere end niveauet før finanskrisen. I City, hvor markedet er knapt så liebhaverpræget, er afkastkravene dog fortsat noget højere end før krisen, og den såkaldte prime yield er i dag ca. 5,25%. Det er i denne forbindelse værd at nævne, at forskellen mellem prime yields og secondary yields har været stigende, idet risikoaversionen fortsat er betydelig. Det kan på ingen måde udelukkes, at den lave rente samt investeringslysten fra asiatiske investorer, herunder de såkaldte Sovereign Wealth Funds, vil føre til et nedadgående pres på nettostartafkastet på de bedste investeringsejendomme, mens afkastkravene på mere sekundære ejendomme modsat vil være svagt stigende. Transaktionsaktiviteten på investeringsmarkedet er stigende Ejendomsmarkedet i London har altid været præget af en meget betydelig investeringsaktivitet og likviditet fra investorer fra hele kloden. I det seneste års tid har eurokrisen i øvrigt været en medvirkende årsag til investeringslysten, idet frygten for et sammenbrud i euroen motiverede både europæiske og oversøiske investorer til at investere uden for Eurozonen. I 2. kvartal 2012 var transaktionsaktiviteten således den største, målt på kvartal, siden 2007, og overvægten af internationale investorer var betydelig. Omsætning af kontorejendomme, London, fordelt på køberidentitet (GBP mio.) H Kilde: Jones Lang LaSalle Nationale Internationale Som det fremgår af ovenstående figur, blev der på investeringsmarkedet for kontorejendomme i London omsat for ca. GBP 10,7 mia. i 2011, fordelt på GBP 4,3 mia. med engelske købere og GBP 6,4 mia. med købere af international oprindelse. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 I første halvår 2012 var de internationale investorers overvægt endnu større, idet internationale investorer stod for ca. GBP 5,1 mia. ud af et samlet transaktionsvolumen på ca. GBP 7,4 mia. Antallet af igangværende transaktioner er stort, og samlet set bliver 2012 utvivlsomt et år med en stigning i aktiviteten i forhold til Det bliver imidlertid interessant at se, hvorvidt der i resten af 2012 og i 2013 kommer tilstrækkeligt styr på gælds- og rentesituationen i de sydeuropæiske lande, således at man også på ejendomsinvesteringsmarkedet vil se en reallokering af kapital fra Storbritannien til Eurozonen. Det er herved værd at notere, at Storbritannien plages af et meget stort underskud på de offentlige finanser i 2011 svarende til 9,4% af bruttonationalproduktet og det finanspolitiske råderum er således stærkt begrænset. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 0,25 Aarhus Primær 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 0,00 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 0,30 Aarhus Amt * 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 0,10 Trekantområdet 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 0,40 Butik Ændring 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,6% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 0,40 Aarhus Amt * 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 0,10 Trekantområdet 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 0,20 Lager/produktion Ændring 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,7% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 0,00 Aarhus Lang 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 0,00 Trekantområdet Lang 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 0,00 Kort 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 0,30 Aarhus Amt * 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5-0,50 Trekantområdet 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 0,20 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade Nikolaj Plads DK-1261 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr. No ISSN: X

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME?

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? Realdania Erhvervsforum 9. november 2017 2 Agenda Agenda Sadolin & Albæk Investeringsmarkedet netop nu Detailhandelsejendomme som investeringsobjekt Typer Karakteristika

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Erhvervsejendomsmarkedet i 2014 og forventninger til 2015 Danske

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån Finanstilsynet 30. april 2014 Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån 1. Indledning Finanstilsynet har foretaget en analyse af, hvorvidt konkurrencesituationen blandt pengeinstitutterne giver

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere