Analyse af danskernes brug af posttjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af danskernes brug af posttjenester"

Transkript

1 Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

2 Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder og borgere. Der sker en øget digitalisering De borgere som sender fysiske breve er folk som samtidig benytter digital kommunikation. Der er således ikke tale om en gruppe, der kun kommunikerer pr. post. Analysen viser, at brevet og muligheden for at sende fysisk post har en stor betydning i befolkningens opfattelse/bevidsthed. Samtidig viser analysen, at den faktiske brug af posttjenester alligevel er lav (indenfor alle forsendelsestyper). Der er således en klar uoverensstemmelse imellem intentioner og faktisk adfærd.

3 Konklusioner -Befolkning Antallet af breve, der er sendt ud i 3. kvartal 2014, er faldet med 10 % siden 3. kvartal Indeværende undersøgelse indikerer, at den samlede postmængde fortsat vil falde, idet danskere under 65 år i mindre grad benytter sig af postforsendelser, og tendensen peger ligeledes mod, at personer over 65 år i stigende grad benytter sig af digital kommunikation. Der er sket en markant udvikling i befolkningens kommunikationsvaner, der gælder alle aldersgrupper, hvor forskellene imellem aldersgrupperne i stedet omhandler, hvilken type digital eller elektronisk kommunikation, man benytter sig af f.eks. , sms eller sociale medier. Tendensen er, at de yngre danskere (18-34 år) ofte svarer at ville benytte sig af andet, hvilket dækker over brugen af sociale medier, når de kommunikerer privat på skrift. Den næstyngste gruppe (35-49 år) svarer i stedet i højere grad at benytte sig af SMS, mens de næstældste (50-64 år) i stedet oftere sender s. Der er en gruppe ældre, der stadigvæk benytter postbefordring forholdsvist aktivt. Denne gruppe er samtidig de ældre, der har internetadgang, som ofte benytter internettet og som kommunikerer formelt via eller digital postkasse. Der er således ikke tale om en gruppe, der alene kommunikerer pr. post, men en gruppe, der er alsidig i deres måde at kommunikere skriftligt på.

4 Konklusioner -Befolkning Undersøgelsen viser, at det blandt de undersøgte kommunikationsformer primært er de personlige hilsner så som jule- og fødselsdagshilsner samt invitationer, som danskerne har intentioner om at sende med posten. Ligeledes vurderer danskerne disse former for postbefordring som vigtige forsendelser, der kræver dag til dag-levering. Disse rangeres langt højere end breve af mere formel karakter, når det kommer til vigtigheden af dag-til-dag levering. Over 60 % vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens - med omdeling 6 dage om ugen - passer deres behov. Dette ses samtidig med, at kun 15 % af befolkningen har sendt et brev inden for den sidste uge. Dette indikerer, at befolkningen opfatter det som vigtigt, at de har muligheden for at sende post, selvom de ikke gør det. Undersøgelsen viser desuden, at der er væsentlig forskel på befolkningens intention om at sende personlig skriftlig kommunikation med posten og på befolkningens faktiske adfærd. De brevtyper, folk vurderer at ville sende pr. post er ikke de brevtyper, de faktisk har sendt med posten.

5 Konklusioner -Befolkning Danskerne anvender i højere grad elektroniske/digitale kommunikationsformer i den skriftlige kommunikation, både i forhold til den formelle såvel som uformelle skriftlige kommunikation. Undersøgelsen viser, at færre yngre danskere sender breve og skriftlig personlig kommunikation med posten. De, der sender breve, sender i højere grad B-breve og prioriterer i mindre grad dag til dag-levering. Samtidig sender den yngre del af befolkningen i højere grad gaver og genstande, der er solgt privat, som brev.

6 Konklusioner -Virksomheder og digitalpost er den mest udbredte kommunikationsform blandt danske virksomheder. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi , der indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige, bevirker, at mange danske virksomheder i højere grad er blevet mere vant til at kommunikere digitalt - ligesom man også ser denne udvikling i befolkningen. Øget brug af s og digital post i relation til virksomhedernes daglige kommunikation med kunder, leverandører, det offentlige mv. kan for mange virksomheder samtidig være med til at reducere kommunikationsomkostningerne. Undersøgelsen viser således også, at majoriteten af de danske virksomheder anvender /digital post, når de sender daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation, samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger som eksempelvis lønsedler, årsopgørelser mv. Der ses dog en tendens til, at de større virksomheder i højere grad benytter sig af postbefordring, når de sender øvrig administrativ kommunikation og information, der ikke kræver reaktion fra modtager. /digital post er dog den mest foretrukne kommunikationstype.

7 Befolkningens brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

8 Folk vil primært sende invitationer pr. post Den type af kommunikation, flest typisk vil sende pr. brev, er invitationer og takkekort. 54,7% 37,7% 34,3% 19,2% 17,5% 14,3% 9,8% 5,6% 5,6% Invitationer Julehilsner el. højtidshilsner Feriehilsner Fødselsdagshilsner Dokumenter og informationer Gav er Ting du har solgt privat Personlig korrespondance Skriftlig korrespondance

9 Personlig korrespondance med venner og familie Majoriteten af danskerne vil typisk sende en SMS, når de kommunikerer skriftligt med venner og familie. Dog svarer personer over 65 i højere grad at ville sende et brev. P ersoner, der ikke har internetadgang svarer ligeledes typisk at ville sende et brev på trods af, at denne gruppe i lavere grad faktisk sender breve. 58,4% 22,9% 11,0% 5,6% 2,0% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

10 Fødselsdagshilsner 19,2 % vil typisk sende et brev i forbindelse med en fødselsdagshilsen. Her ses aldersrelaterede tendenser i kommunikationsvanerne. Grupperne år og år sender i højere grad en fødselsdagshilsen via SMS. De årige svarer ligeledes i højere grad andet, hvilket dækker over sociale medier. De årige vil oftere sende s, mens personer over 65 år oftere vil sende et brev. 34,0% 27,2% 19,2% 14,6% 4,9% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

11 Jul og højtider Aldersgrupperne år og år sender i højere grad SMS. De unge svarer igen i højere grad andet. Aldersgruppen år er mere tilbøjelige til at sende en s, mens dem over 65 år er mere tilbøjelige til at sende et brev. De, der aldrig bruger internettet svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke. Dette indikerer, at denne gruppe sender færre julekort generelt. 37,7% 20,0% 12,4% 14,4% 11,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

12 Gaver De fleste af danskerne svarer andet til, hvad de typisk benytter sig af, når de sender gaver. Dette indikerer, at folk benytter sig af pakkepost eller kontooverførsler, når de sender gaver. Personer, der ikke har internetadgang svarer i højere grad ved ikke/benytter ikke til, hvordan de typisk sender gaver. Dette indikerer, at færre i denne gruppe sender gaver. De, der bruger internettet dagligt eller næsten dagligt sender i højere grad gaver via brevpost. 44,1% 37,2% 14,3% 1,7% 2,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

13 Privat salg De fleste i befolkningen svarer, at de ikke ved/benytter sig af privat salg af ting. Unge mellem 18 og 34 år sælger i højere grad deres ting privat, sammenlignet med andre aldersgrupper. Denne gruppe benytter sig i højere grad af brevforsendelser og af andet. De, der sælger deres ting privat og sender disse pr. post, sender i højere grad kun B-breve, end resten af befolkningen. 55,3% 28,5% 9,8% 2,0% 4,4% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

14 Feriehilsner Unge mellem 18 og 34 år benytter sig i højere grad af andet, hvilket dækker over sociale medier, når de sender en feriehilsen. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer at denne gruppe i mindre grad sender feriehilsner. Samme tendens gør sig gældende for personer, der ikke benytter internettet. Disse svarer også i højere grad Ved ikke/benytter ikke til hvordan de typisk ville sende en feriehilsen. 34,3% 23,8% 23,2% 10,0% 8,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

15 Invitationer og takkekort Befolkningen benytter stadigvæk primært postbefordring, når de skal udsende invitationer eller takkekort. Unge mellem 18 og 34 år sender i højere grad invitationer og takkekort via SMS og andet, hvilket blandt andet dækker over sociale medier. Flere i grupperne årige og 65 år + sender et brev, når de sender en invitation eller et takkekort. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke. 54,7% 18,2% 9,6% 11,9% 5,5% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

16 Forespørgsler og henvendelser til virksomheder, banker og offentlige instanser Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal have kontakt til medarbejdere i banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad har kontakt til personer i virksomheder, banker og offentlige instanser. 64,4% 19,0% 5,6% 1,9% 9,2% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

17 Dokumenter Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal sende dokumenter til banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad sender dokumenter til virksomheder, banker og offentlige instanser. Samme tendens gør sig gældende for personer med en lav indkomst. 57,5% 17,5% 12,6% 11,0% 1,3% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

18 Sidst sendt fysisk brev 26,6 % af danskerne har ikke sendt et brev det seneste år, mens 15 % har sendt et brev inden for den sidste uge. Unge mellem 18 og 34 år har i lavere grad sendt breve i år. Personer mellem 35 og 49 år har i højere grad sendt breve inden for 4-12 måneder, mens årige har for 1-3 måneder siden, og endeligt har flere over 65 år sendt et fysisk brev inden for den seneste uge. 47 % af de, der ikke har internetadgang, har ikke sendt et brev inden for det seneste år. Dette tyder på, at denne gruppe i lavere grad kommunikerer skriftligt med omverden generelt. 26,6% 14,8% 18,4% 18,3% 18,8% 3,10% Inden for den seneste uge Inden for den sidste måned 1-3 mdr. siden 4-12 mdr. siden Mere end 1 år siden Ved ikke

19 Hvilke typer af breve har danskerne sendt 57,5 % af den del af befolkningen, der har sendt et brev eller kort inden for det seneste år, har kun sendt A-breve. Der er flere årige, der kun har sendt B-breve og flere årige, der kun har sendt A-breve. Der er en større betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt A-breve og en lavere betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt B-breve. 57,5% 20,5% 17,5% 4,60% Almindeligt brev (A-Brev med dag-til-dag service på alle hverdage) Økonomibrev (B-Brev med omdeling senest 4 hverdage efter indlevering (mandag til lørdag)) Både Almindeligt brev (A-Brev) og Økonomibrev (B-Brev) Ved ikke

20 Antal postede breve i år Det er i højest grad personlige korrespondancer, der sendes med posten, på trods af, at kun 5,6 % af befolkningen svarer typisk at ville sende et brev i dette henseende. Personlig korrespondence 48% 28% 10% 8% 2% 4% Fødselsdagshilsner 62% 17% 8% 7% 2% 4% Julehilsner og højtider 55% 30% 4% 5% 1% 4% Gaver 77% 12% 3% 1% 7% Ting, du har solgt privat 83% 6% 1% 8% Feriehilsner 67% 21% 4% 2% 5% Invitationer og takkekort 72% 19% 2% 1% 5% Skriftlig korrespondencer til selskaber og offentlige 74% 14% 3% 2% 7% Dokumenter og info til selskaber og offentlige 72% 17% 3% 1% 0 gange 1-4 gange 5-9 gange gange Mere end 20 gange Ved ikke 7%

21 Segmenter Befolkningen deler sig i 4 segmenter, non-users, light-users, medium-users og heavy-users. Gruppen af non-users har ikke sendt breve, light-users har sendt 1-4 breve, medium-users har sendt 5-20 breve og heavy-users har sendt over 20 breve det seneste år. I gruppen non-users er der flere, der ikke har internetadgang. 30,4% 4,5% 23,3% Non Gruppen light-users er den største gruppe. Her er der en overvægt af unge og personer med en høj indkomst. I medium-users er der en større andel af både årige og 65 + årige. Heavy-users udgør ca. 5 % af befolkningen, og består i højere grad af personer over 65 år. Der er en større betalingsvillighed i denne gruppe, end i de andre grupper. Light Medium Heavy 41,7%

22 Vigtighed af dag-til-dag omdeling Flest danskere vurderer, at det er vigtigt, de breve eller kort de sender er fremme dagen efter, når det er i forbindelse med fødselsdagshilsner. Det er især middelindkomstgrupper og ældre, der mener, at de personlige hilsner, som fødselsdagshilsner, julekort og feriehilsner er fremme dagen efter. Unge mellem 18 og 34 mener i højere grad, at det er vigtigt at dokumenter og informationer når frem dagen efter. 42,2% 20,9% 17,3% 20,3% 9,1% 8,7% 4,6% 4,3% 5,6% 11,0% 11,7% 6,5% Pe rsonlig korrespondance til familie, venner og bekendte Fødselsdagshilsne r Julehilsner e ller hilsne r i forbindelse med andre højtider Gaver Ting du har solgt privat Fer ie hilsne r Invitationer til fest, bryllup, fødselsdag eller andr e mærkedage (herunder takkekort) Skriftlig korrespondance Dokume nt er og informat ione r Andre situationer Inge n situatione r Ved ikke

23 Sjældent, at det er vigtigt, at et brev er fremme dagen efter Der er 4,2 % af danskerne, der ugentligt står i en situation, hvor det er vigtigt med dag-til-dag levering. Det er derfor især de unge, lavindkomstgrupper og personer uden internetadgang, der sjældent står i en situation, hvor det er vigtigt, at posten når frem dagen efter. 29,1% 9,9% 12,3% 14,6% 16,7% 9,8% 4,2% 3,30% Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Årligt Sjældnere Aldrig Ved ikke

24 Holdning til omdelingsfrekvens Det er primært kvinder, der mener at det er vigtigt at breve er fremme dagen efter. De årige mener i højere grad, at der godt kan gå 2-3 dage før end et brev er fremme. De, der ikke har internetadgang mener i højere grad, at det er vigtigt med en dag-til-dag-omdeling. Dette på trods af, at denne gruppe i mindre omfang benytter sig af postbefordring. Dette tyder på, at muligheden for at sende post fylder mere i folks bevidsthed end deres faktiske brug af postbefordringen. 60,3% 34,6% 5,0% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

25 Hustandens behov for nuværende omdeling De fleste mener, at den nuværende omdelingsfrekvens passer hustandens behov, på trods af at 60 % mener, at der godt må gå 2-3 dage før et brev er fremme. Det er især personer uden internetadgang, der vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end deres behov på trods af, at disse i lavere grad bruger postbefordringen. Der er dermed diskrepans mellem folks holdning til omdelingsfrekvensen og deres faktiske brug af postbefordringen. 67,8% 18,7% 9,7% 3,8% Er mere omfattende end husstandens behov Passer husstandens behov Er mindre omfattende end husstandens behov Ved ikke

26 Virksomhedernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

27 Virksomhedernes brug af postbefordringen De tre kommunikationsformer, flest danske virksomheder benytter, er daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager. Virksomheder, der ikke sender de tre mest anvendte kommunikationstyper pr. post, består i højere grad af virksomheder i den offentlige sektor. Der er tillige flere mindre virksomheder med under 10 ansatte i denne gruppe. 16,2% 13,8% 15,9% 15,5% 14,0% 6,9% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion fra modtager Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner etc. Direct mails altså breve indeholdende salgs- og marketing budskaber

28 Virksomhedssegmenter Blandt de virksomheder, der sender to eller tre kommunikationstyper med posten, er der flest med ansatte. Der er samtidig flere virksomheder som i højere grad sender vare- og webshopforsendelser og kundeblade, medlemsblade og magasiner med posten. Virksomheder, der sender to til tre typer med posten finder det samtidig i højere grad vigtigt, at daglig forretningspost, vare- og webshopforsendelser samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, er fremme dagen efter afsendelse. 10% 26% 64% To til tre kommunikationstyper En kommunikationtype Ingen kommunikationstyper

29 Daglig forretningspost Daglig forretningspost dækker bl.a. over tilbud, kontrakter, fakturaer, salgsopstillinger, rykkere, inkasso mv. 78,9 % af den daglige forretningspost, virksomhederne sender, sendes via /digital post. 78,9% 16,2% 0,4% 2,1% 2,4% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

30 Vareforsendelser, webshop forsendelser etc. Virksomheder med under 10 ansatte sender sjældnere vare- og webshopforsendelser pr. brev. Virksomheder med ansatte (19 %) og virksomheder med mere end 50 ansatte sender i højere grad vare- og webshopforsendelser som brev. Virksomheder med ansatte bruger i højere grad andre forsendelsestyper, når det kommer til vare- og webshopforsendelser. 56,2% 26,3% 13,8% 0,1% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

31 Øvrig administrativ kommunikation 67,4 % af virksomhederne sender øvrig administrativ kommunikation vha. /digital post. Større virksomheder sender i højere grad øvrig administrativ kommunikation med posten. 67,4% 15,9% 10,8% 1,2% 4,7% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

32 Information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger Information der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger f.eks. Lønsedler, årsopgørelser mv. sendes oftest som . Virksomheder med ansatte benytter sig i signifikant højere grad af postale forsendelser i forbindelse med denne type forsendelse. 80 % af virksomhederne med mere end 50 ansatte benytter /digital post ved fremsendelse af information, der ikke kræver reaktion fra modtager. 65,1% 15,5% 15,9% 0,2% 3,3% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

33 Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner 62,5 % af virksomhederne sender ikke kundeblade, medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den private sektor sender i mindre grad denne type. Blandt virksomheder, der har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen, er der signifikant flere, der sender kundeblade, medlemsblade eller magasiner med posten. 62,5% 14,0% 18,3% 0,2% 5,0% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

34 Direct mail: Salgs- og marketingsbudskaber 59,8 % af virksomhederne sender ikke direct mails, som er breve, der indeholder salgs- og marketing budskaber men ikke kunde- /medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den offentlige sektor sender i mindre grad direct mails via /digital post. Virksomheder i den private sektor og virksomheder med en årlig omsætning på over 10 millioner kr. sender i højere grad direct mails digitalt. 59,8% 29,2% 6,9% 0,5% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

35 I hvilke situationer er det vigtigt med dag-til-dag levering? For de virksomheder, der sender fysisk post, er det i forbindelse med afsendelse af dagli g forretningspost vigtigt, at breve, er fremme dagen efter afsendelse. Derimod vurder er 42,9 % virksomhederne, at der ikke er nogen situationer, hvor det er vigtigt, at de br eve de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse. Virksomheder, der i højere grad har behov for dag-til -dag levering af dagli g forretningspost sendt med posten, har hyppigst over 50 ansatte. 42,9% 36,0% 11,7% 16,2% 7,5% 4,4% 4,2% 5,9% 3,7% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion Medlemsblade, kundeblade etc. Direct mails Andre situationer Ved ikke Ingen situationer

36 Virksomheden behov og den nuværende omdeling 74,9 % af de danske virksomheder vurder er, at den nuværende postomdeling passer til virksomhedens behov. Virksomheder med under 10 ansatte i højere grad mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end virksomhedens behov. Den samme holdning deles i højere grad af virksomheder placeret uden for bymæssig bebyggelse (landområde) og i mindre grad af virksomheder i Region Hovedstaden. 74,9% 12,6% 10,8% 1,7% Er mere omfattende end virksomhedens behov Passer virksomhedens behov Er mindre omfattende end virksomhedens behov Ved ikke

37 Virksomhedens behov 64,5 % af de danske virksomheder har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen. Virksomheder, der i højere grad har behov for omdeling mere end tre dage om ugen, har ansatte og mere end 50 ansatte. Virksomheder, der kun har behov for omdeling tre dage om ugen eller mindre, er i højere grad at finde blandt virksomheder med under 10 ansatte på trods af, at disse oftere mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende en virksomhedens behov. 64,5% 33,3% 2,2% Mere end 3 dage om ugen 3 dage om ugen eller mindre Ved ikke

38 Virksomhedens behov for omdelingsfrekvens detaljeret Virksomheder i Hovedstadsområdet har i mindre grad har behov for postomdeling alle ugens dage undtagen søndag og helligdage. Virksomheder med under 10 ansatte, har i mindre grad behov for omdeling mindst fem dage om ugen (40,5 %). Virksomheder med over 50 ansatte har behov for omdeling mindst fem dage ugentligt. Flere virksomheder med en årlig omsætning over 10 millioner kr. har i behov for postomdeling mindst fem dage om ugen. 42,7% 16,5% 10,6% 9,9% 12,8% 5,4% 2,2% Alle ugens dage undtagen søndage og helligdage Mindst 5 dage om ugen Mindst 4 dage om ugen Mindst 3 dage om ugen Mindst 2 dage om ugen Mindst 1 dag om ugen Ved ikke

39 Holdning til omdelingsfrekvens Der er færre virksomheder med mere end 50 ansatte, der mener, at der godt kan gå 2-3 hverdage før breve skal være fremme. Der er færre virksomheder i den offentlige sektor, som mener det er vigtigt at breve er fremme dagen efter afsendelse. I den private sektor, er der derimod flere virksomheder, for hvem det er vigtigt med en dag-til-dag levering. 51,6% 44,5% 3,9% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

40 Betalingsvillighed for dag-til-dag levering Blandt de virksomheder, der mener, det er vigtigt, at den kommunikation, de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse, er 53,5 % kun villige til at betale 9 kr. per brev for at sikre dag-til-dag levering. Blandt virksomheder med ansatte, er der flere, der vil betale mindre end 9 kr. for, at et brev er fremme næste hverdag efter afsendelse, hvorimod der er signifikant færre, som vil betale 9 kr. 53,5% 19,3% 13,5% 13,7% Under 9 kr. 9 kr. Over 9 kr. Ved ikke

41 KONTAKT CEM Institute - Voxmeter Aabenraa 33 DK-1124 København K Phone: (+45) CVR/VAT: Analyser: Kundetække: IT-Analyse-system: Anna M. Christensen (+45) Nikolaj W. Voulfsbach (+45)

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester København, november 2014 Afgivet af: CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4. 1300 København K CVR: 34217432 Afgivet til: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG. Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.DK I efteråret 2007 påbegyndte Tranberg Marketing dataindsamlingen

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN»Vores nye kunder kommer ind via flere salgskanaler, primært via hjemmesiden. Ikke desto

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Nye veje til grænseløs postlevering... Og lidt til!

Nye veje til grænseløs postlevering... Og lidt til! Nye veje til grænseløs postlevering... Og lidt til! 1 Norge er besværligt Besværlig toldhåndtering Dyrt og uoverskueligt for mindre virksomheder at starte selskab NO-domæne kræver lokal tilstedeværelse

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere