Analyse af danskernes brug af posttjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af danskernes brug af posttjenester"

Transkript

1 Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

2 Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder og borgere. Der sker en øget digitalisering De borgere som sender fysiske breve er folk som samtidig benytter digital kommunikation. Der er således ikke tale om en gruppe, der kun kommunikerer pr. post. Analysen viser, at brevet og muligheden for at sende fysisk post har en stor betydning i befolkningens opfattelse/bevidsthed. Samtidig viser analysen, at den faktiske brug af posttjenester alligevel er lav (indenfor alle forsendelsestyper). Der er således en klar uoverensstemmelse imellem intentioner og faktisk adfærd.

3 Konklusioner -Befolkning Antallet af breve, der er sendt ud i 3. kvartal 2014, er faldet med 10 % siden 3. kvartal Indeværende undersøgelse indikerer, at den samlede postmængde fortsat vil falde, idet danskere under 65 år i mindre grad benytter sig af postforsendelser, og tendensen peger ligeledes mod, at personer over 65 år i stigende grad benytter sig af digital kommunikation. Der er sket en markant udvikling i befolkningens kommunikationsvaner, der gælder alle aldersgrupper, hvor forskellene imellem aldersgrupperne i stedet omhandler, hvilken type digital eller elektronisk kommunikation, man benytter sig af f.eks. , sms eller sociale medier. Tendensen er, at de yngre danskere (18-34 år) ofte svarer at ville benytte sig af andet, hvilket dækker over brugen af sociale medier, når de kommunikerer privat på skrift. Den næstyngste gruppe (35-49 år) svarer i stedet i højere grad at benytte sig af SMS, mens de næstældste (50-64 år) i stedet oftere sender s. Der er en gruppe ældre, der stadigvæk benytter postbefordring forholdsvist aktivt. Denne gruppe er samtidig de ældre, der har internetadgang, som ofte benytter internettet og som kommunikerer formelt via eller digital postkasse. Der er således ikke tale om en gruppe, der alene kommunikerer pr. post, men en gruppe, der er alsidig i deres måde at kommunikere skriftligt på.

4 Konklusioner -Befolkning Undersøgelsen viser, at det blandt de undersøgte kommunikationsformer primært er de personlige hilsner så som jule- og fødselsdagshilsner samt invitationer, som danskerne har intentioner om at sende med posten. Ligeledes vurderer danskerne disse former for postbefordring som vigtige forsendelser, der kræver dag til dag-levering. Disse rangeres langt højere end breve af mere formel karakter, når det kommer til vigtigheden af dag-til-dag levering. Over 60 % vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens - med omdeling 6 dage om ugen - passer deres behov. Dette ses samtidig med, at kun 15 % af befolkningen har sendt et brev inden for den sidste uge. Dette indikerer, at befolkningen opfatter det som vigtigt, at de har muligheden for at sende post, selvom de ikke gør det. Undersøgelsen viser desuden, at der er væsentlig forskel på befolkningens intention om at sende personlig skriftlig kommunikation med posten og på befolkningens faktiske adfærd. De brevtyper, folk vurderer at ville sende pr. post er ikke de brevtyper, de faktisk har sendt med posten.

5 Konklusioner -Befolkning Danskerne anvender i højere grad elektroniske/digitale kommunikationsformer i den skriftlige kommunikation, både i forhold til den formelle såvel som uformelle skriftlige kommunikation. Undersøgelsen viser, at færre yngre danskere sender breve og skriftlig personlig kommunikation med posten. De, der sender breve, sender i højere grad B-breve og prioriterer i mindre grad dag til dag-levering. Samtidig sender den yngre del af befolkningen i højere grad gaver og genstande, der er solgt privat, som brev.

6 Konklusioner -Virksomheder og digitalpost er den mest udbredte kommunikationsform blandt danske virksomheder. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi , der indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige, bevirker, at mange danske virksomheder i højere grad er blevet mere vant til at kommunikere digitalt - ligesom man også ser denne udvikling i befolkningen. Øget brug af s og digital post i relation til virksomhedernes daglige kommunikation med kunder, leverandører, det offentlige mv. kan for mange virksomheder samtidig være med til at reducere kommunikationsomkostningerne. Undersøgelsen viser således også, at majoriteten af de danske virksomheder anvender /digital post, når de sender daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation, samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger som eksempelvis lønsedler, årsopgørelser mv. Der ses dog en tendens til, at de større virksomheder i højere grad benytter sig af postbefordring, når de sender øvrig administrativ kommunikation og information, der ikke kræver reaktion fra modtager. /digital post er dog den mest foretrukne kommunikationstype.

7 Befolkningens brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

8 Folk vil primært sende invitationer pr. post Den type af kommunikation, flest typisk vil sende pr. brev, er invitationer og takkekort. 54,7% 37,7% 34,3% 19,2% 17,5% 14,3% 9,8% 5,6% 5,6% Invitationer Julehilsner el. højtidshilsner Feriehilsner Fødselsdagshilsner Dokumenter og informationer Gav er Ting du har solgt privat Personlig korrespondance Skriftlig korrespondance

9 Personlig korrespondance med venner og familie Majoriteten af danskerne vil typisk sende en SMS, når de kommunikerer skriftligt med venner og familie. Dog svarer personer over 65 i højere grad at ville sende et brev. P ersoner, der ikke har internetadgang svarer ligeledes typisk at ville sende et brev på trods af, at denne gruppe i lavere grad faktisk sender breve. 58,4% 22,9% 11,0% 5,6% 2,0% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

10 Fødselsdagshilsner 19,2 % vil typisk sende et brev i forbindelse med en fødselsdagshilsen. Her ses aldersrelaterede tendenser i kommunikationsvanerne. Grupperne år og år sender i højere grad en fødselsdagshilsen via SMS. De årige svarer ligeledes i højere grad andet, hvilket dækker over sociale medier. De årige vil oftere sende s, mens personer over 65 år oftere vil sende et brev. 34,0% 27,2% 19,2% 14,6% 4,9% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

11 Jul og højtider Aldersgrupperne år og år sender i højere grad SMS. De unge svarer igen i højere grad andet. Aldersgruppen år er mere tilbøjelige til at sende en s, mens dem over 65 år er mere tilbøjelige til at sende et brev. De, der aldrig bruger internettet svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke. Dette indikerer, at denne gruppe sender færre julekort generelt. 37,7% 20,0% 12,4% 14,4% 11,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

12 Gaver De fleste af danskerne svarer andet til, hvad de typisk benytter sig af, når de sender gaver. Dette indikerer, at folk benytter sig af pakkepost eller kontooverførsler, når de sender gaver. Personer, der ikke har internetadgang svarer i højere grad ved ikke/benytter ikke til, hvordan de typisk sender gaver. Dette indikerer, at færre i denne gruppe sender gaver. De, der bruger internettet dagligt eller næsten dagligt sender i højere grad gaver via brevpost. 44,1% 37,2% 14,3% 1,7% 2,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

13 Privat salg De fleste i befolkningen svarer, at de ikke ved/benytter sig af privat salg af ting. Unge mellem 18 og 34 år sælger i højere grad deres ting privat, sammenlignet med andre aldersgrupper. Denne gruppe benytter sig i højere grad af brevforsendelser og af andet. De, der sælger deres ting privat og sender disse pr. post, sender i højere grad kun B-breve, end resten af befolkningen. 55,3% 28,5% 9,8% 2,0% 4,4% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

14 Feriehilsner Unge mellem 18 og 34 år benytter sig i højere grad af andet, hvilket dækker over sociale medier, når de sender en feriehilsen. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer at denne gruppe i mindre grad sender feriehilsner. Samme tendens gør sig gældende for personer, der ikke benytter internettet. Disse svarer også i højere grad Ved ikke/benytter ikke til hvordan de typisk ville sende en feriehilsen. 34,3% 23,8% 23,2% 10,0% 8,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

15 Invitationer og takkekort Befolkningen benytter stadigvæk primært postbefordring, når de skal udsende invitationer eller takkekort. Unge mellem 18 og 34 år sender i højere grad invitationer og takkekort via SMS og andet, hvilket blandt andet dækker over sociale medier. Flere i grupperne årige og 65 år + sender et brev, når de sender en invitation eller et takkekort. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke. 54,7% 18,2% 9,6% 11,9% 5,5% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

16 Forespørgsler og henvendelser til virksomheder, banker og offentlige instanser Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal have kontakt til medarbejdere i banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad har kontakt til personer i virksomheder, banker og offentlige instanser. 64,4% 19,0% 5,6% 1,9% 9,2% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

17 Dokumenter Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal sende dokumenter til banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad sender dokumenter til virksomheder, banker og offentlige instanser. Samme tendens gør sig gældende for personer med en lav indkomst. 57,5% 17,5% 12,6% 11,0% 1,3% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

18 Sidst sendt fysisk brev 26,6 % af danskerne har ikke sendt et brev det seneste år, mens 15 % har sendt et brev inden for den sidste uge. Unge mellem 18 og 34 år har i lavere grad sendt breve i år. Personer mellem 35 og 49 år har i højere grad sendt breve inden for 4-12 måneder, mens årige har for 1-3 måneder siden, og endeligt har flere over 65 år sendt et fysisk brev inden for den seneste uge. 47 % af de, der ikke har internetadgang, har ikke sendt et brev inden for det seneste år. Dette tyder på, at denne gruppe i lavere grad kommunikerer skriftligt med omverden generelt. 26,6% 14,8% 18,4% 18,3% 18,8% 3,10% Inden for den seneste uge Inden for den sidste måned 1-3 mdr. siden 4-12 mdr. siden Mere end 1 år siden Ved ikke

19 Hvilke typer af breve har danskerne sendt 57,5 % af den del af befolkningen, der har sendt et brev eller kort inden for det seneste år, har kun sendt A-breve. Der er flere årige, der kun har sendt B-breve og flere årige, der kun har sendt A-breve. Der er en større betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt A-breve og en lavere betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt B-breve. 57,5% 20,5% 17,5% 4,60% Almindeligt brev (A-Brev med dag-til-dag service på alle hverdage) Økonomibrev (B-Brev med omdeling senest 4 hverdage efter indlevering (mandag til lørdag)) Både Almindeligt brev (A-Brev) og Økonomibrev (B-Brev) Ved ikke

20 Antal postede breve i år Det er i højest grad personlige korrespondancer, der sendes med posten, på trods af, at kun 5,6 % af befolkningen svarer typisk at ville sende et brev i dette henseende. Personlig korrespondence 48% 28% 10% 8% 2% 4% Fødselsdagshilsner 62% 17% 8% 7% 2% 4% Julehilsner og højtider 55% 30% 4% 5% 1% 4% Gaver 77% 12% 3% 1% 7% Ting, du har solgt privat 83% 6% 1% 8% Feriehilsner 67% 21% 4% 2% 5% Invitationer og takkekort 72% 19% 2% 1% 5% Skriftlig korrespondencer til selskaber og offentlige 74% 14% 3% 2% 7% Dokumenter og info til selskaber og offentlige 72% 17% 3% 1% 0 gange 1-4 gange 5-9 gange gange Mere end 20 gange Ved ikke 7%

21 Segmenter Befolkningen deler sig i 4 segmenter, non-users, light-users, medium-users og heavy-users. Gruppen af non-users har ikke sendt breve, light-users har sendt 1-4 breve, medium-users har sendt 5-20 breve og heavy-users har sendt over 20 breve det seneste år. I gruppen non-users er der flere, der ikke har internetadgang. 30,4% 4,5% 23,3% Non Gruppen light-users er den største gruppe. Her er der en overvægt af unge og personer med en høj indkomst. I medium-users er der en større andel af både årige og 65 + årige. Heavy-users udgør ca. 5 % af befolkningen, og består i højere grad af personer over 65 år. Der er en større betalingsvillighed i denne gruppe, end i de andre grupper. Light Medium Heavy 41,7%

22 Vigtighed af dag-til-dag omdeling Flest danskere vurderer, at det er vigtigt, de breve eller kort de sender er fremme dagen efter, når det er i forbindelse med fødselsdagshilsner. Det er især middelindkomstgrupper og ældre, der mener, at de personlige hilsner, som fødselsdagshilsner, julekort og feriehilsner er fremme dagen efter. Unge mellem 18 og 34 mener i højere grad, at det er vigtigt at dokumenter og informationer når frem dagen efter. 42,2% 20,9% 17,3% 20,3% 9,1% 8,7% 4,6% 4,3% 5,6% 11,0% 11,7% 6,5% Pe rsonlig korrespondance til familie, venner og bekendte Fødselsdagshilsne r Julehilsner e ller hilsne r i forbindelse med andre højtider Gaver Ting du har solgt privat Fer ie hilsne r Invitationer til fest, bryllup, fødselsdag eller andr e mærkedage (herunder takkekort) Skriftlig korrespondance Dokume nt er og informat ione r Andre situationer Inge n situatione r Ved ikke

23 Sjældent, at det er vigtigt, at et brev er fremme dagen efter Der er 4,2 % af danskerne, der ugentligt står i en situation, hvor det er vigtigt med dag-til-dag levering. Det er derfor især de unge, lavindkomstgrupper og personer uden internetadgang, der sjældent står i en situation, hvor det er vigtigt, at posten når frem dagen efter. 29,1% 9,9% 12,3% 14,6% 16,7% 9,8% 4,2% 3,30% Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Årligt Sjældnere Aldrig Ved ikke

24 Holdning til omdelingsfrekvens Det er primært kvinder, der mener at det er vigtigt at breve er fremme dagen efter. De årige mener i højere grad, at der godt kan gå 2-3 dage før end et brev er fremme. De, der ikke har internetadgang mener i højere grad, at det er vigtigt med en dag-til-dag-omdeling. Dette på trods af, at denne gruppe i mindre omfang benytter sig af postbefordring. Dette tyder på, at muligheden for at sende post fylder mere i folks bevidsthed end deres faktiske brug af postbefordringen. 60,3% 34,6% 5,0% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

25 Hustandens behov for nuværende omdeling De fleste mener, at den nuværende omdelingsfrekvens passer hustandens behov, på trods af at 60 % mener, at der godt må gå 2-3 dage før et brev er fremme. Det er især personer uden internetadgang, der vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end deres behov på trods af, at disse i lavere grad bruger postbefordringen. Der er dermed diskrepans mellem folks holdning til omdelingsfrekvensen og deres faktiske brug af postbefordringen. 67,8% 18,7% 9,7% 3,8% Er mere omfattende end husstandens behov Passer husstandens behov Er mindre omfattende end husstandens behov Ved ikke

26 Virksomhedernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

27 Virksomhedernes brug af postbefordringen De tre kommunikationsformer, flest danske virksomheder benytter, er daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager. Virksomheder, der ikke sender de tre mest anvendte kommunikationstyper pr. post, består i højere grad af virksomheder i den offentlige sektor. Der er tillige flere mindre virksomheder med under 10 ansatte i denne gruppe. 16,2% 13,8% 15,9% 15,5% 14,0% 6,9% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion fra modtager Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner etc. Direct mails altså breve indeholdende salgs- og marketing budskaber

28 Virksomhedssegmenter Blandt de virksomheder, der sender to eller tre kommunikationstyper med posten, er der flest med ansatte. Der er samtidig flere virksomheder som i højere grad sender vare- og webshopforsendelser og kundeblade, medlemsblade og magasiner med posten. Virksomheder, der sender to til tre typer med posten finder det samtidig i højere grad vigtigt, at daglig forretningspost, vare- og webshopforsendelser samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, er fremme dagen efter afsendelse. 10% 26% 64% To til tre kommunikationstyper En kommunikationtype Ingen kommunikationstyper

29 Daglig forretningspost Daglig forretningspost dækker bl.a. over tilbud, kontrakter, fakturaer, salgsopstillinger, rykkere, inkasso mv. 78,9 % af den daglige forretningspost, virksomhederne sender, sendes via /digital post. 78,9% 16,2% 0,4% 2,1% 2,4% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

30 Vareforsendelser, webshop forsendelser etc. Virksomheder med under 10 ansatte sender sjældnere vare- og webshopforsendelser pr. brev. Virksomheder med ansatte (19 %) og virksomheder med mere end 50 ansatte sender i højere grad vare- og webshopforsendelser som brev. Virksomheder med ansatte bruger i højere grad andre forsendelsestyper, når det kommer til vare- og webshopforsendelser. 56,2% 26,3% 13,8% 0,1% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

31 Øvrig administrativ kommunikation 67,4 % af virksomhederne sender øvrig administrativ kommunikation vha. /digital post. Større virksomheder sender i højere grad øvrig administrativ kommunikation med posten. 67,4% 15,9% 10,8% 1,2% 4,7% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

32 Information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger Information der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger f.eks. Lønsedler, årsopgørelser mv. sendes oftest som . Virksomheder med ansatte benytter sig i signifikant højere grad af postale forsendelser i forbindelse med denne type forsendelse. 80 % af virksomhederne med mere end 50 ansatte benytter /digital post ved fremsendelse af information, der ikke kræver reaktion fra modtager. 65,1% 15,5% 15,9% 0,2% 3,3% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

33 Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner 62,5 % af virksomhederne sender ikke kundeblade, medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den private sektor sender i mindre grad denne type. Blandt virksomheder, der har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen, er der signifikant flere, der sender kundeblade, medlemsblade eller magasiner med posten. 62,5% 14,0% 18,3% 0,2% 5,0% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

34 Direct mail: Salgs- og marketingsbudskaber 59,8 % af virksomhederne sender ikke direct mails, som er breve, der indeholder salgs- og marketing budskaber men ikke kunde- /medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den offentlige sektor sender i mindre grad direct mails via /digital post. Virksomheder i den private sektor og virksomheder med en årlig omsætning på over 10 millioner kr. sender i højere grad direct mails digitalt. 59,8% 29,2% 6,9% 0,5% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

35 I hvilke situationer er det vigtigt med dag-til-dag levering? For de virksomheder, der sender fysisk post, er det i forbindelse med afsendelse af dagli g forretningspost vigtigt, at breve, er fremme dagen efter afsendelse. Derimod vurder er 42,9 % virksomhederne, at der ikke er nogen situationer, hvor det er vigtigt, at de br eve de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse. Virksomheder, der i højere grad har behov for dag-til -dag levering af dagli g forretningspost sendt med posten, har hyppigst over 50 ansatte. 42,9% 36,0% 11,7% 16,2% 7,5% 4,4% 4,2% 5,9% 3,7% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion Medlemsblade, kundeblade etc. Direct mails Andre situationer Ved ikke Ingen situationer

36 Virksomheden behov og den nuværende omdeling 74,9 % af de danske virksomheder vurder er, at den nuværende postomdeling passer til virksomhedens behov. Virksomheder med under 10 ansatte i højere grad mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end virksomhedens behov. Den samme holdning deles i højere grad af virksomheder placeret uden for bymæssig bebyggelse (landområde) og i mindre grad af virksomheder i Region Hovedstaden. 74,9% 12,6% 10,8% 1,7% Er mere omfattende end virksomhedens behov Passer virksomhedens behov Er mindre omfattende end virksomhedens behov Ved ikke

37 Virksomhedens behov 64,5 % af de danske virksomheder har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen. Virksomheder, der i højere grad har behov for omdeling mere end tre dage om ugen, har ansatte og mere end 50 ansatte. Virksomheder, der kun har behov for omdeling tre dage om ugen eller mindre, er i højere grad at finde blandt virksomheder med under 10 ansatte på trods af, at disse oftere mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende en virksomhedens behov. 64,5% 33,3% 2,2% Mere end 3 dage om ugen 3 dage om ugen eller mindre Ved ikke

38 Virksomhedens behov for omdelingsfrekvens detaljeret Virksomheder i Hovedstadsområdet har i mindre grad har behov for postomdeling alle ugens dage undtagen søndag og helligdage. Virksomheder med under 10 ansatte, har i mindre grad behov for omdeling mindst fem dage om ugen (40,5 %). Virksomheder med over 50 ansatte har behov for omdeling mindst fem dage ugentligt. Flere virksomheder med en årlig omsætning over 10 millioner kr. har i behov for postomdeling mindst fem dage om ugen. 42,7% 16,5% 10,6% 9,9% 12,8% 5,4% 2,2% Alle ugens dage undtagen søndage og helligdage Mindst 5 dage om ugen Mindst 4 dage om ugen Mindst 3 dage om ugen Mindst 2 dage om ugen Mindst 1 dag om ugen Ved ikke

39 Holdning til omdelingsfrekvens Der er færre virksomheder med mere end 50 ansatte, der mener, at der godt kan gå 2-3 hverdage før breve skal være fremme. Der er færre virksomheder i den offentlige sektor, som mener det er vigtigt at breve er fremme dagen efter afsendelse. I den private sektor, er der derimod flere virksomheder, for hvem det er vigtigt med en dag-til-dag levering. 51,6% 44,5% 3,9% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

40 Betalingsvillighed for dag-til-dag levering Blandt de virksomheder, der mener, det er vigtigt, at den kommunikation, de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse, er 53,5 % kun villige til at betale 9 kr. per brev for at sikre dag-til-dag levering. Blandt virksomheder med ansatte, er der flere, der vil betale mindre end 9 kr. for, at et brev er fremme næste hverdag efter afsendelse, hvorimod der er signifikant færre, som vil betale 9 kr. 53,5% 19,3% 13,5% 13,7% Under 9 kr. 9 kr. Over 9 kr. Ved ikke

41 KONTAKT CEM Institute - Voxmeter Aabenraa 33 DK-1124 København K Phone: (+45) CVR/VAT: Analyser: Kundetække: IT-Analyse-system: Anna M. Christensen (+45) Nikolaj W. Voulfsbach (+45)

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere