Analyse af danskernes brug af posttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af danskernes brug af posttjenester"

Transkript

1 Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

2 Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder og borgere. Der sker en øget digitalisering De borgere som sender fysiske breve er folk som samtidig benytter digital kommunikation. Der er således ikke tale om en gruppe, der kun kommunikerer pr. post. Analysen viser, at brevet og muligheden for at sende fysisk post har en stor betydning i befolkningens opfattelse/bevidsthed. Samtidig viser analysen, at den faktiske brug af posttjenester alligevel er lav (indenfor alle forsendelsestyper). Der er således en klar uoverensstemmelse imellem intentioner og faktisk adfærd.

3 Konklusioner -Befolkning Antallet af breve, der er sendt ud i 3. kvartal 2014, er faldet med 10 % siden 3. kvartal Indeværende undersøgelse indikerer, at den samlede postmængde fortsat vil falde, idet danskere under 65 år i mindre grad benytter sig af postforsendelser, og tendensen peger ligeledes mod, at personer over 65 år i stigende grad benytter sig af digital kommunikation. Der er sket en markant udvikling i befolkningens kommunikationsvaner, der gælder alle aldersgrupper, hvor forskellene imellem aldersgrupperne i stedet omhandler, hvilken type digital eller elektronisk kommunikation, man benytter sig af f.eks. , sms eller sociale medier. Tendensen er, at de yngre danskere (18-34 år) ofte svarer at ville benytte sig af andet, hvilket dækker over brugen af sociale medier, når de kommunikerer privat på skrift. Den næstyngste gruppe (35-49 år) svarer i stedet i højere grad at benytte sig af SMS, mens de næstældste (50-64 år) i stedet oftere sender s. Der er en gruppe ældre, der stadigvæk benytter postbefordring forholdsvist aktivt. Denne gruppe er samtidig de ældre, der har internetadgang, som ofte benytter internettet og som kommunikerer formelt via eller digital postkasse. Der er således ikke tale om en gruppe, der alene kommunikerer pr. post, men en gruppe, der er alsidig i deres måde at kommunikere skriftligt på.

4 Konklusioner -Befolkning Undersøgelsen viser, at det blandt de undersøgte kommunikationsformer primært er de personlige hilsner så som jule- og fødselsdagshilsner samt invitationer, som danskerne har intentioner om at sende med posten. Ligeledes vurderer danskerne disse former for postbefordring som vigtige forsendelser, der kræver dag til dag-levering. Disse rangeres langt højere end breve af mere formel karakter, når det kommer til vigtigheden af dag-til-dag levering. Over 60 % vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens - med omdeling 6 dage om ugen - passer deres behov. Dette ses samtidig med, at kun 15 % af befolkningen har sendt et brev inden for den sidste uge. Dette indikerer, at befolkningen opfatter det som vigtigt, at de har muligheden for at sende post, selvom de ikke gør det. Undersøgelsen viser desuden, at der er væsentlig forskel på befolkningens intention om at sende personlig skriftlig kommunikation med posten og på befolkningens faktiske adfærd. De brevtyper, folk vurderer at ville sende pr. post er ikke de brevtyper, de faktisk har sendt med posten.

5 Konklusioner -Befolkning Danskerne anvender i højere grad elektroniske/digitale kommunikationsformer i den skriftlige kommunikation, både i forhold til den formelle såvel som uformelle skriftlige kommunikation. Undersøgelsen viser, at færre yngre danskere sender breve og skriftlig personlig kommunikation med posten. De, der sender breve, sender i højere grad B-breve og prioriterer i mindre grad dag til dag-levering. Samtidig sender den yngre del af befolkningen i højere grad gaver og genstande, der er solgt privat, som brev.

6 Konklusioner -Virksomheder og digitalpost er den mest udbredte kommunikationsform blandt danske virksomheder. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi , der indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige, bevirker, at mange danske virksomheder i højere grad er blevet mere vant til at kommunikere digitalt - ligesom man også ser denne udvikling i befolkningen. Øget brug af s og digital post i relation til virksomhedernes daglige kommunikation med kunder, leverandører, det offentlige mv. kan for mange virksomheder samtidig være med til at reducere kommunikationsomkostningerne. Undersøgelsen viser således også, at majoriteten af de danske virksomheder anvender /digital post, når de sender daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation, samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger som eksempelvis lønsedler, årsopgørelser mv. Der ses dog en tendens til, at de større virksomheder i højere grad benytter sig af postbefordring, når de sender øvrig administrativ kommunikation og information, der ikke kræver reaktion fra modtager. /digital post er dog den mest foretrukne kommunikationstype.

7 Befolkningens brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

8 Folk vil primært sende invitationer pr. post Den type af kommunikation, flest typisk vil sende pr. brev, er invitationer og takkekort. 54,7% 37,7% 34,3% 19,2% 17,5% 14,3% 9,8% 5,6% 5,6% Invitationer Julehilsner el. højtidshilsner Feriehilsner Fødselsdagshilsner Dokumenter og informationer Gav er Ting du har solgt privat Personlig korrespondance Skriftlig korrespondance

9 Personlig korrespondance med venner og familie Majoriteten af danskerne vil typisk sende en SMS, når de kommunikerer skriftligt med venner og familie. Dog svarer personer over 65 i højere grad at ville sende et brev. P ersoner, der ikke har internetadgang svarer ligeledes typisk at ville sende et brev på trods af, at denne gruppe i lavere grad faktisk sender breve. 58,4% 22,9% 11,0% 5,6% 2,0% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

10 Fødselsdagshilsner 19,2 % vil typisk sende et brev i forbindelse med en fødselsdagshilsen. Her ses aldersrelaterede tendenser i kommunikationsvanerne. Grupperne år og år sender i højere grad en fødselsdagshilsen via SMS. De årige svarer ligeledes i højere grad andet, hvilket dækker over sociale medier. De årige vil oftere sende s, mens personer over 65 år oftere vil sende et brev. 34,0% 27,2% 19,2% 14,6% 4,9% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

11 Jul og højtider Aldersgrupperne år og år sender i højere grad SMS. De unge svarer igen i højere grad andet. Aldersgruppen år er mere tilbøjelige til at sende en s, mens dem over 65 år er mere tilbøjelige til at sende et brev. De, der aldrig bruger internettet svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke. Dette indikerer, at denne gruppe sender færre julekort generelt. 37,7% 20,0% 12,4% 14,4% 11,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

12 Gaver De fleste af danskerne svarer andet til, hvad de typisk benytter sig af, når de sender gaver. Dette indikerer, at folk benytter sig af pakkepost eller kontooverførsler, når de sender gaver. Personer, der ikke har internetadgang svarer i højere grad ved ikke/benytter ikke til, hvordan de typisk sender gaver. Dette indikerer, at færre i denne gruppe sender gaver. De, der bruger internettet dagligt eller næsten dagligt sender i højere grad gaver via brevpost. 44,1% 37,2% 14,3% 1,7% 2,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

13 Privat salg De fleste i befolkningen svarer, at de ikke ved/benytter sig af privat salg af ting. Unge mellem 18 og 34 år sælger i højere grad deres ting privat, sammenlignet med andre aldersgrupper. Denne gruppe benytter sig i højere grad af brevforsendelser og af andet. De, der sælger deres ting privat og sender disse pr. post, sender i højere grad kun B-breve, end resten af befolkningen. 55,3% 28,5% 9,8% 2,0% 4,4% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

14 Feriehilsner Unge mellem 18 og 34 år benytter sig i højere grad af andet, hvilket dækker over sociale medier, når de sender en feriehilsen. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer at denne gruppe i mindre grad sender feriehilsner. Samme tendens gør sig gældende for personer, der ikke benytter internettet. Disse svarer også i højere grad Ved ikke/benytter ikke til hvordan de typisk ville sende en feriehilsen. 34,3% 23,8% 23,2% 10,0% 8,6% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

15 Invitationer og takkekort Befolkningen benytter stadigvæk primært postbefordring, når de skal udsende invitationer eller takkekort. Unge mellem 18 og 34 år sender i højere grad invitationer og takkekort via SMS og andet, hvilket blandt andet dækker over sociale medier. Flere i grupperne årige og 65 år + sender et brev, når de sender en invitation eller et takkekort. Lavindkomstgrupperne svarer i højere grad Ved ikke/benytter ikke. 54,7% 18,2% 9,6% 11,9% 5,5% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

16 Forespørgsler og henvendelser til virksomheder, banker og offentlige instanser Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal have kontakt til medarbejdere i banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad har kontakt til personer i virksomheder, banker og offentlige instanser. 64,4% 19,0% 5,6% 1,9% 9,2% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

17 Dokumenter Langt de fleste i befolkningen benytter sig af eller digital post, når de skal sende dokumenter til banker, selskaber og offentlige instanser. De, der ikke har internetadgang svarer i højere grad andet og ved ikke/benytter ikke, hvilket indikerer, at denne gruppe i lavere grad sender dokumenter til virksomheder, banker og offentlige instanser. Samme tendens gør sig gældende for personer med en lav indkomst. 57,5% 17,5% 12,6% 11,0% 1,3% Brev/Kort SMS /Digital post Andet Ved ikke/benytter ikke

18 Sidst sendt fysisk brev 26,6 % af danskerne har ikke sendt et brev det seneste år, mens 15 % har sendt et brev inden for den sidste uge. Unge mellem 18 og 34 år har i lavere grad sendt breve i år. Personer mellem 35 og 49 år har i højere grad sendt breve inden for 4-12 måneder, mens årige har for 1-3 måneder siden, og endeligt har flere over 65 år sendt et fysisk brev inden for den seneste uge. 47 % af de, der ikke har internetadgang, har ikke sendt et brev inden for det seneste år. Dette tyder på, at denne gruppe i lavere grad kommunikerer skriftligt med omverden generelt. 26,6% 14,8% 18,4% 18,3% 18,8% 3,10% Inden for den seneste uge Inden for den sidste måned 1-3 mdr. siden 4-12 mdr. siden Mere end 1 år siden Ved ikke

19 Hvilke typer af breve har danskerne sendt 57,5 % af den del af befolkningen, der har sendt et brev eller kort inden for det seneste år, har kun sendt A-breve. Der er flere årige, der kun har sendt B-breve og flere årige, der kun har sendt A-breve. Der er en større betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt A-breve og en lavere betalingsvillighed blandt de, der kun har sendt B-breve. 57,5% 20,5% 17,5% 4,60% Almindeligt brev (A-Brev med dag-til-dag service på alle hverdage) Økonomibrev (B-Brev med omdeling senest 4 hverdage efter indlevering (mandag til lørdag)) Både Almindeligt brev (A-Brev) og Økonomibrev (B-Brev) Ved ikke

20 Antal postede breve i år Det er i højest grad personlige korrespondancer, der sendes med posten, på trods af, at kun 5,6 % af befolkningen svarer typisk at ville sende et brev i dette henseende. Personlig korrespondence 48% 28% 10% 8% 2% 4% Fødselsdagshilsner 62% 17% 8% 7% 2% 4% Julehilsner og højtider 55% 30% 4% 5% 1% 4% Gaver 77% 12% 3% 1% 7% Ting, du har solgt privat 83% 6% 1% 8% Feriehilsner 67% 21% 4% 2% 5% Invitationer og takkekort 72% 19% 2% 1% 5% Skriftlig korrespondencer til selskaber og offentlige 74% 14% 3% 2% 7% Dokumenter og info til selskaber og offentlige 72% 17% 3% 1% 0 gange 1-4 gange 5-9 gange gange Mere end 20 gange Ved ikke 7%

21 Segmenter Befolkningen deler sig i 4 segmenter, non-users, light-users, medium-users og heavy-users. Gruppen af non-users har ikke sendt breve, light-users har sendt 1-4 breve, medium-users har sendt 5-20 breve og heavy-users har sendt over 20 breve det seneste år. I gruppen non-users er der flere, der ikke har internetadgang. 30,4% 4,5% 23,3% Non Gruppen light-users er den største gruppe. Her er der en overvægt af unge og personer med en høj indkomst. I medium-users er der en større andel af både årige og 65 + årige. Heavy-users udgør ca. 5 % af befolkningen, og består i højere grad af personer over 65 år. Der er en større betalingsvillighed i denne gruppe, end i de andre grupper. Light Medium Heavy 41,7%

22 Vigtighed af dag-til-dag omdeling Flest danskere vurderer, at det er vigtigt, de breve eller kort de sender er fremme dagen efter, når det er i forbindelse med fødselsdagshilsner. Det er især middelindkomstgrupper og ældre, der mener, at de personlige hilsner, som fødselsdagshilsner, julekort og feriehilsner er fremme dagen efter. Unge mellem 18 og 34 mener i højere grad, at det er vigtigt at dokumenter og informationer når frem dagen efter. 42,2% 20,9% 17,3% 20,3% 9,1% 8,7% 4,6% 4,3% 5,6% 11,0% 11,7% 6,5% Pe rsonlig korrespondance til familie, venner og bekendte Fødselsdagshilsne r Julehilsner e ller hilsne r i forbindelse med andre højtider Gaver Ting du har solgt privat Fer ie hilsne r Invitationer til fest, bryllup, fødselsdag eller andr e mærkedage (herunder takkekort) Skriftlig korrespondance Dokume nt er og informat ione r Andre situationer Inge n situatione r Ved ikke

23 Sjældent, at det er vigtigt, at et brev er fremme dagen efter Der er 4,2 % af danskerne, der ugentligt står i en situation, hvor det er vigtigt med dag-til-dag levering. Det er derfor især de unge, lavindkomstgrupper og personer uden internetadgang, der sjældent står i en situation, hvor det er vigtigt, at posten når frem dagen efter. 29,1% 9,9% 12,3% 14,6% 16,7% 9,8% 4,2% 3,30% Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Årligt Sjældnere Aldrig Ved ikke

24 Holdning til omdelingsfrekvens Det er primært kvinder, der mener at det er vigtigt at breve er fremme dagen efter. De årige mener i højere grad, at der godt kan gå 2-3 dage før end et brev er fremme. De, der ikke har internetadgang mener i højere grad, at det er vigtigt med en dag-til-dag-omdeling. Dette på trods af, at denne gruppe i mindre omfang benytter sig af postbefordring. Dette tyder på, at muligheden for at sende post fylder mere i folks bevidsthed end deres faktiske brug af postbefordringen. 60,3% 34,6% 5,0% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

25 Hustandens behov for nuværende omdeling De fleste mener, at den nuværende omdelingsfrekvens passer hustandens behov, på trods af at 60 % mener, at der godt må gå 2-3 dage før et brev er fremme. Det er især personer uden internetadgang, der vurderer, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end deres behov på trods af, at disse i lavere grad bruger postbefordringen. Der er dermed diskrepans mellem folks holdning til omdelingsfrekvensen og deres faktiske brug af postbefordringen. 67,8% 18,7% 9,7% 3,8% Er mere omfattende end husstandens behov Passer husstandens behov Er mindre omfattende end husstandens behov Ved ikke

26 Virksomhedernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet

27 Virksomhedernes brug af postbefordringen De tre kommunikationsformer, flest danske virksomheder benytter, er daglig forretningspost, øvrig administrativ kommunikation samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager. Virksomheder, der ikke sender de tre mest anvendte kommunikationstyper pr. post, består i højere grad af virksomheder i den offentlige sektor. Der er tillige flere mindre virksomheder med under 10 ansatte i denne gruppe. 16,2% 13,8% 15,9% 15,5% 14,0% 6,9% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion fra modtager Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner etc. Direct mails altså breve indeholdende salgs- og marketing budskaber

28 Virksomhedssegmenter Blandt de virksomheder, der sender to eller tre kommunikationstyper med posten, er der flest med ansatte. Der er samtidig flere virksomheder som i højere grad sender vare- og webshopforsendelser og kundeblade, medlemsblade og magasiner med posten. Virksomheder, der sender to til tre typer med posten finder det samtidig i højere grad vigtigt, at daglig forretningspost, vare- og webshopforsendelser samt information, der ikke kræver reaktion fra modtager, er fremme dagen efter afsendelse. 10% 26% 64% To til tre kommunikationstyper En kommunikationtype Ingen kommunikationstyper

29 Daglig forretningspost Daglig forretningspost dækker bl.a. over tilbud, kontrakter, fakturaer, salgsopstillinger, rykkere, inkasso mv. 78,9 % af den daglige forretningspost, virksomhederne sender, sendes via /digital post. 78,9% 16,2% 0,4% 2,1% 2,4% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

30 Vareforsendelser, webshop forsendelser etc. Virksomheder med under 10 ansatte sender sjældnere vare- og webshopforsendelser pr. brev. Virksomheder med ansatte (19 %) og virksomheder med mere end 50 ansatte sender i højere grad vare- og webshopforsendelser som brev. Virksomheder med ansatte bruger i højere grad andre forsendelsestyper, når det kommer til vare- og webshopforsendelser. 56,2% 26,3% 13,8% 0,1% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

31 Øvrig administrativ kommunikation 67,4 % af virksomhederne sender øvrig administrativ kommunikation vha. /digital post. Større virksomheder sender i højere grad øvrig administrativ kommunikation med posten. 67,4% 15,9% 10,8% 1,2% 4,7% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

32 Information, der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger Information der ikke kræver reaktion fra modtager, men som er direkte personlige oplysninger f.eks. Lønsedler, årsopgørelser mv. sendes oftest som . Virksomheder med ansatte benytter sig i signifikant højere grad af postale forsendelser i forbindelse med denne type forsendelse. 80 % af virksomhederne med mere end 50 ansatte benytter /digital post ved fremsendelse af information, der ikke kræver reaktion fra modtager. 65,1% 15,5% 15,9% 0,2% 3,3% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

33 Information, der formidles som enten kundeblade, medlemsblade eller magasiner 62,5 % af virksomhederne sender ikke kundeblade, medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den private sektor sender i mindre grad denne type. Blandt virksomheder, der har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen, er der signifikant flere, der sender kundeblade, medlemsblade eller magasiner med posten. 62,5% 14,0% 18,3% 0,2% 5,0% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

34 Direct mail: Salgs- og marketingsbudskaber 59,8 % af virksomhederne sender ikke direct mails, som er breve, der indeholder salgs- og marketing budskaber men ikke kunde- /medlemsblade eller magasiner. Virksomheder i den offentlige sektor sender i mindre grad direct mails via /digital post. Virksomheder i den private sektor og virksomheder med en årlig omsætning på over 10 millioner kr. sender i højere grad direct mails digitalt. 59,8% 29,2% 6,9% 0,5% 3,6% Brev/Kort SMS / Digital post Andet Ved ikke/ benytter ikke

35 I hvilke situationer er det vigtigt med dag-til-dag levering? For de virksomheder, der sender fysisk post, er det i forbindelse med afsendelse af dagli g forretningspost vigtigt, at breve, er fremme dagen efter afsendelse. Derimod vurder er 42,9 % virksomhederne, at der ikke er nogen situationer, hvor det er vigtigt, at de br eve de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse. Virksomheder, der i højere grad har behov for dag-til -dag levering af dagli g forretningspost sendt med posten, har hyppigst over 50 ansatte. 42,9% 36,0% 11,7% 16,2% 7,5% 4,4% 4,2% 5,9% 3,7% Daglig forretningspost Vareforsendelser Øvrig administrativ kommunikation Information, der ikke kræver reaktion Medlemsblade, kundeblade etc. Direct mails Andre situationer Ved ikke Ingen situationer

36 Virksomheden behov og den nuværende omdeling 74,9 % af de danske virksomheder vurder er, at den nuværende postomdeling passer til virksomhedens behov. Virksomheder med under 10 ansatte i højere grad mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende end virksomhedens behov. Den samme holdning deles i højere grad af virksomheder placeret uden for bymæssig bebyggelse (landområde) og i mindre grad af virksomheder i Region Hovedstaden. 74,9% 12,6% 10,8% 1,7% Er mere omfattende end virksomhedens behov Passer virksomhedens behov Er mindre omfattende end virksomhedens behov Ved ikke

37 Virksomhedens behov 64,5 % af de danske virksomheder har behov for postomdeling mere end tre dage om ugen. Virksomheder, der i højere grad har behov for omdeling mere end tre dage om ugen, har ansatte og mere end 50 ansatte. Virksomheder, der kun har behov for omdeling tre dage om ugen eller mindre, er i højere grad at finde blandt virksomheder med under 10 ansatte på trods af, at disse oftere mener, at den nuværende omdelingsfrekvens er mindre omfattende en virksomhedens behov. 64,5% 33,3% 2,2% Mere end 3 dage om ugen 3 dage om ugen eller mindre Ved ikke

38 Virksomhedens behov for omdelingsfrekvens detaljeret Virksomheder i Hovedstadsområdet har i mindre grad har behov for postomdeling alle ugens dage undtagen søndag og helligdage. Virksomheder med under 10 ansatte, har i mindre grad behov for omdeling mindst fem dage om ugen (40,5 %). Virksomheder med over 50 ansatte har behov for omdeling mindst fem dage ugentligt. Flere virksomheder med en årlig omsætning over 10 millioner kr. har i behov for postomdeling mindst fem dage om ugen. 42,7% 16,5% 10,6% 9,9% 12,8% 5,4% 2,2% Alle ugens dage undtagen søndage og helligdage Mindst 5 dage om ugen Mindst 4 dage om ugen Mindst 3 dage om ugen Mindst 2 dage om ugen Mindst 1 dag om ugen Ved ikke

39 Holdning til omdelingsfrekvens Der er færre virksomheder med mere end 50 ansatte, der mener, at der godt kan gå 2-3 hverdage før breve skal være fremme. Der er færre virksomheder i den offentlige sektor, som mener det er vigtigt at breve er fremme dagen efter afsendelse. I den private sektor, er der derimod flere virksomheder, for hvem det er vigtigt med en dag-til-dag levering. 51,6% 44,5% 3,9% Det er vigtigt, at de er fremme dagen efter Der kan godt gå 2-3 dage før de er fremme Ved ikke

40 Betalingsvillighed for dag-til-dag levering Blandt de virksomheder, der mener, det er vigtigt, at den kommunikation, de sender med posten er fremme dagen efter afsendelse, er 53,5 % kun villige til at betale 9 kr. per brev for at sikre dag-til-dag levering. Blandt virksomheder med ansatte, er der flere, der vil betale mindre end 9 kr. for, at et brev er fremme næste hverdag efter afsendelse, hvorimod der er signifikant færre, som vil betale 9 kr. 53,5% 19,3% 13,5% 13,7% Under 9 kr. 9 kr. Over 9 kr. Ved ikke

41 KONTAKT CEM Institute - Voxmeter Aabenraa 33 DK-1124 København K Phone: (+45) CVR/VAT: Analyser: Kundetække: IT-Analyse-system: Anna M. Christensen (+45) Nikolaj W. Voulfsbach (+45)

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester København, november 2014 Afgivet af: CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4. 1300 København K CVR: 34217432 Afgivet til: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm Customer Communication Management User Group 2015 / Jørgen Loft Holm Agenda Udvikling i volumen nu og fremover 2016 bestemte omdelingsdage Hvad kommer der ellers? Hvor vil posten hen? Et værdsat brev virker

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Lyt til brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Vælg brevet, hvis du vil have opmærksomhed det kan noget særligt Der er forskel på oplevelsen af at få et brev i hænderne og se en på skærmen. Brevet

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden.

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Et stort flertal af vælgerne vil gerne have en bedre standard for bad til ældre, end ældre hjemmehjælpsmodtagere oplever i

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015. 2015 Side 1

Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015. 2015 Side 1 Sammenfatning Danskernes brug af pakketjenester, juni 2015 2015 Side 1 Indhold Baggrund Side 3 Hypoteser Side 4 Borgere og mindre virksomheder i landområder er fortsat afhængige af befordringspligten (Post

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Status på tælleugen 2015

Status på tælleugen 2015 Status på tælleugen 2015 Side 1 af 15 I uge 43 blev der for sjette gang afholdt tælleuge i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). I tælleugen bliver samtlige indgående og udgående henvendelser registreret

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Frygten for arbejdsløshed falder

Frygten for arbejdsløshed falder Frygten for arbejdsløshed falder Frygten for arbejdsløshed falder markant I CEM Economy ses det største fald i frygten for arbejdsløshed siden vinteren 2009. Ikke siden vinteren 2006 er frygten for arbejdsløshed

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder.

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. 11. november

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Naboer til biogasanlæg. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Naboer til biogasanlæg. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Naboer til biogasanlæg Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Indhold 1. Metode, opbygning og gennemførelsesstatistik 2. Baggrundfaktorer 3. Kendskab og vurdering 4. Hovedresultater Baggrund Formål Formål:

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

7% 2% 30% De yngre generationer på år anvender oftere citater end generationerne før dem. 16% 16% 13% Anvender citater ofte eller meget ofte

7% 2% 30% De yngre generationer på år anvender oftere citater end generationerne før dem. 16% 16% 13% Anvender citater ofte eller meget ofte Danskerne og citater Så ofte anvender danskerne citater Danskerne bruger stadig citater. Knap to tredjedele af danskerne bruger citater ind imellem eller oftere. Knap en femtedel bruger citater ofte eller

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rapport om danskernes brug af pakketjenester, juni 2015 Transportministeriet

Rapport om danskernes brug af pakketjenester, juni 2015 Transportministeriet Rapport om danskernes brug af pakketjenester, juni 2015 Transportministeriet Partner Søren Pedersen og Senior Research Consultant Charlotte Jørgensen, Wilke Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Om rapporten...

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 RIGTIG MANGE ELSKER TILBUDSAVISEN CITATER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Tilbudsavisen er en relation med butikken Tilbudsavisen er min tid, bare rendyrket luksus Tilbudsaviser

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: Trafikstyrelsen Udkast 10-09-2013 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændringer i udmøntningen af befordringspligten og justeringer vedrørende tilladelsespligtig postvirksomhed, post til døren m.v.)

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Fjerne underskriftskravet på digital post Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december 2015 Kontaktperson Finn Guldbæk

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017 Undersøgelse om pårørende Indhold Metode s. 3 Holdninger til pårørendes hjælp s. 4 Holdning til Bedstes første sygedag s. 14 Pårørende s. 16 Profil på den typiske pårørende s. 17 Hvor mange hjælper en

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs - v/ cand.cur. og ph.d. Trine Ungermann Fredskild 10/05/2017 Trine Ungermann Fredskild 1 Agenda Lidt tal og den historiske

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere