Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788"

Transkript

1 Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Denmark Se no (DK) Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Prepared for Prepared by Job number Kunststyrelsen Peter Hansen 15781b Date 7 januar 2009

2 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG METODE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 METODE... 4 KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 7 OVERORDNET VURDERING... 7 OTTE CENTRALE FORHOLD... 7 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN... 7 KLARHED OG OVERSKUELIGHED... 8 KONTAKT OG HJEMMESIDE... 8 OVERORDNET VURDERING... 9 ALT I ALT VURDERING... 9 OTTE CENTRALE FORHOLD SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN ANSØGNINGSFRISTER SAGSBEHANDLINGSTIDERNE FOR ANSØGNINGER UDBETALINGER KLARHED OG OVERSKUELIGHED KONTAKT OG HJEMMESIDE KONTAKT TIL SAGSBEHANDLERNE HJEMMESIDER: TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING GODE RÅDE TIL KUNSTRÅDET GODE RÅD TIL UDVALGENE

3 Baggrund, formål og metode Baggrund Kunststyrelsen er et komplekst organ, med en ganske bred berøringsflade og meget varierede arbejdsopgaver, hjemhørende under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev oprettet 1. juli 2003 ved sammenlægning af en række tidligere sekretariater og institutioner. Kunststyrelsen har som hovedopgaver at være sekretariat og forestå tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og Kunstrådet, samt at varetage dele af den internationale kulturudveksling. Det statslige kunststøttesystem er således tostrenget med Statens Kunstfond og Kunstrådet som hver sin søjle. Synovate har siden 2004 gennemført en årlig brugerundersøgelse for Kunststyrelsen omhandlende brugernes vurdering og holdning til styrelsen med udgangspunkt i brugere i Kunstrådets regi og fra 2005 også kunstfondens brugere. Fokus i undersøgelsen er på, hvorledes tilskudsansøgerne (såvel imødekomne som afviste ansøgere) oplever tilskudsforvaltningen. Målet er at få deres vurdering af denne, f.eks. med hensyn til sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Der er i år i lighed med de tidligere år gennemført en bred, repræsentativ undersøgelse af brugernes tilfredshed. Denne prioritering har gjort det muligt at vurdere ansøgernes opfattelse i forhold til de forskellige udvalg, med deraf følgende muligheder for at identificere fælles problemer og vurdere muligheder for overførsel af oplevet god administrativ praksis på tværs af områderne. Undersøgelsen vil således være en temperaturmåling, hvor det er muligt at vurdere, hvilke områder der kræver opmærksomhed og hvilke områder, der har det fint. Formål Kunstrådets opgave er at støtte udvikling af skabende såvel som udøvende kunst i Danmark og at fremme dansk kunst i udlandet inden for primært de fire kunstfaglige områder: Litteratur, scenekunst, billedkunst og musik samt et tværgående formål, for kunstformer, der går på tværs af disse kunstarter. Til hvert af de fem områder er der knyttet et udvalg under Kunstrådet. Kunstrådet skal sikre, at lovgivningen og støttepraksis følger med udviklingen på disse områder. Kunstrådet ønsker at vurdere mulighederne for en forbedring af servicen for ansøgere og modtagere af støtten. Rådet ønsker at støtte kunstnere og kunstinstitutioner på en måde, som er: Kvalificeret Enkel og gennemskuelig Hurtig Fleksibel 3

4 Kunstrådet har derfor bedt Synovate Danmark foretage en undersøgelse af tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen for at få deres vurdering af bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Målsætningen med denne undersøgelse er således at supplere vurderingen af muligheder for forenklinger og effektiviseringer i forvaltningen med information om tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i 2004, 2005, 2006 og Dette års undersøgelse ligger i forlængelse heraf. Metode Synovate har gennemført 350 telefoninterviews via Synovates CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Synovate i samarbejde med Kunststyrelsen og er på nær enkelte ændringer det samme skema, som er blevet brugt ved undersøgelserne de foregående år. Ved at bruge stort set det samme skema bliver det muligt at sammenligne undersøgelsens resultater med tidligere undersøgelser og vurdere, om der er sket en udvikling. Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Synovate fra Kunststyrelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de fem målgrupper, som modtager støtte fra Kunstrådet: Billedkunst Litteratur Musik Scenekunst Tværgående (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (14,3 % af interviewene) Heraf er kategorien Tværgående tilføjet i 2006 og 2007 i forhold til undersøgelserne i 2004 og Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har fået tilsagn om støtte. I gennemsnit for de fem ordninger har 81,7 % fået tilsagn om støtte. Interviewene er gennemført i perioden 28. oktober 13. november Interviewperioden trak i dette års undersøgelse ud i forhold til de foregående år, da det viste sig problematisk at få opfyldt alle kvoter. 4

5 Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 820 Teknisk bortfald 78 Ukvalificerede 34 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 21 2,96% Ikke truffet ,60% Gennemførte ,44% 5

6 Herunder udviklingen i sammensætning mellem tildelte og afslåede ansøgninger. Har du eller virksomheden/ institutionen du repræsenterer fået støtte fra et af udvalgene under Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% 16% 17% 18% 17% Har endnu ikke fået svar på ansøgningen Nej, fået afslag 70% 60% Ja, fået støtte/ tilsagn om støtte 50% 40% 84% 83% 75% 82% 30% 20% 10% 0% Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har modtaget støtte på mindst en ansøgning. I alt har 82% modtaget støtte/tilsagn om støtte, hvilket er ca. samme niveau som sidste år. Dog har en større andel fået støtte/tilsagn om støtte inden for Musik, nemlig 95%. Kun 68% af respondenterne inden for Teater har modtaget støtte. 6

7 Konklusion og anbefalinger Overordnet vurdering Det overordnede indtryk af Kunstrådet ligger på samme høje, tilfredsstillende niveau som i Alt i alt har godt 64% af respondenterne et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg. Den overordnede tilfredshed ligger dermed over niveauet for Statens Kunstfond og dens udvalg. Det positive indtryk skyldes især, at ansøgerne oplever at blive behandlet godt, når de er i kontakt med Kunstrådet, ligesom de oplever god kommunikation. Otte centrale forhold På de fleste af de 8 centrale områder er der sket en stigning siden sidste år. Dette gælder især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og vurdering af kompetence & saglighed. Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Kun ca. 1/3 kan tilslutte sig dette, hvilket er et lavt niveau. Det bør være af meget høj prioritet for Kunstrådet, at få gjort noget ved især dette punkt. Når man som kunstner brænder for et projekt, kan det føles utrolig uretfærdigt at dette projekt ikke får støtte. Det ville derfor være en god idé at melde endnu mere klart og ærligt ud omkring hvad der ligger til grund for evt. tilsagn eller afslag. Følgende er taget direkte fra de generelle råd til Kunstrådet: Mere uddybning i forhold til tilsagn/afslag, så man kan følge deres tanker bag hvorfor bestemte områder [og] bestemte steder i landet ikke får eller får støtte. Man gider ikke skriver ansøgninger på noget som man ved er dødfødt, derfor kunne det være rart at vide hvilke årsager der er til afslag. Det lavest af de otte centrale forhold sidste år var udsagnet om åbenhed & udadvendthed. Her er der sket en fremgang hvor ca. 40% er enige eller helt enige i, at Kunstrådet og dets udvalg er åbne og udadvendte. Sagsbehandlingsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er steget siden sidste år og er på et højt niveau. 2/3 er fuldt tilfredse. Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 7

8 53% i år. Der er imidlertid plads til forbedringer, da over 40% fortsat kun er delvist tilfredse eller utilfredse. Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. Klarhed og overskuelighed En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. Kontakt og hjemmeside Respondenterne vurderer generelt, at deres kontakt til sagsbehandlerne er god. Sagsbehandlerne er forholdsvis lette at komme i kontakt med, og de giver fyldestgørende svar på ansøgernes spørgsmål. Hjemmeside og ny service En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da over 1/3 fortsat kun finder hjemmesiderne delvist tilfredsstillende. Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside, når en sådan service bliver tilgængelig pr. 1 januar

9 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering Først vil jeg gerne høre, hvordan dit indtryk af Kunstrådets udvalg er, alt taget i betragtning? 100% Base: Alle 90% 24% 20% 20% 18% 80% Meget godt 70% Godt 60% 35% 45% 42% 46% 50% 40% Hverken godt eller dårligt 30% 20% 28% 26% 29% 27% Dårligt 10% 0% 9% 7% 7% 7% 3% 2% 2% 3% Meget dårligt Andelen af ansøgere, der alt taget i betragtning har et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg, er på et stabilt niveau, og godt 60% har således et godt eller meget godt indtryk. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov til at begrunde deres overordnede indtryk. Ligesom i 2005 og 2006 drejer de positive vurderinger sig blandt andet om god service, kompetence og kommunikation. God service: 30% af respondenterne fremhæver, at de har fået en god service eller er blevet behandlet godt i forbindelse med deres ansøgning. De roser Kunststyrelsens personale for deres venlighed, hurtighed og viden om området. De mennesker de har snakket med har været flinke, ingen problemer med at søge, men svært at vurdere helt når rådet ikke er mere tilstede udad til 9

10 Sagsbehandlingen er udmærket. De er gode til at tage kontakt til brugeren og klare behandlingen tilfredsstillende. Flexible- tålmodige - god information forstående i forhold til større projekter- godt at der sidder andre kunstnere Kompetence: 13% mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Deres udsagn vidner om en meget stor grad af tillid til Kunstrådet. Det fordi jeg synes det virker som en meget professionel sammenslutning og kender de fleste mennesker og hvad de står for Virker til højt fagligt niveau, at udvalget skifter løbende, at når man henvender sig er det positivt og hjælpsomt Det er kompetente folk, men kan savne indtryk af at det kan være lidt lokalt på den måde pengene bliver uddelt.. God kommunikation: 17% understreger, at de synes, informationer og vejledninger fra Kunstrådet er meget velegnede, samt at kommunikationen med Kunstrådet er ukompliceret og hurtig. Primært fordi udvalgsformanden er fantastisk til også at give dårlige nyheder på en positiv måde. Giver et meget positivt indtryk. God information omkring ansøgning De negative kommentarer drejer sig hovedsageligt om, at der støttes for smalt, og i mindre omfang kritiseres administrationen. For smalt: 26% af de respondenter, der har afgivet en negativ kommentar, synes, at, at støtten gives til et for smalt eller elitært udvalg af kunstnere. Administration / uoverskuelighed: Ca halvdelen af de respondenter der har et overordnet negativt indtryk, fremhæver negative forhold omkring mængden af administrationen og uigennemsigtigheden i denne. Det drejer sig f.eks. om, at kommunikationen er utilstrækkelig samt at sagsbehandlingen af støtten er langsom. Endvidere nævner mange forhold omkring Uoverskueligt system, uklare retningslinier for ansøgninger eller uigennemsigtig/dårlig/ufaglig sammensætning af udvalgsmedlemmer Ansøgningsproceduren er bureaukratisk og uklare. Prioriteringen ulogisk. Bureaukrati og flueknepperi (overadministration) 10

11 Otte centrale forhold I undersøgelsen er der blevet spurgt direkte til ansøgernes indtryk af otte forskellige centrale forhold angående Kunstrådets og udvalgenes arbejde. På de fleste områder er der positive udviklinger - især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og kompetence & saglighed. 100% 90% Hvor enig (top 2) er du i, at... Kunstrådets udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere? Kunstrådet udvalg er åbne og udadvendte? 80% 70% 60% Der er høj kvalitet i de afgørelser Kunstrådets udvalg træffer? Kunstrådets udvalgs fordeling af midler er kvalitetsorienteret? 50% 40% 30% Kunstrådets udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Kunstrådets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde? 20% 10% 0% Kunstrådets udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv? Kunstrådets udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne? Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Der er derimod sket en stigning af det lavest vurderede område fra sidste år åbenhed & udadvendthed. 11

12 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med ansøgningsfristen i Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% Tilfreds 70% 60% 53% 68% 59% 66% 50% Delvist tilfreds 40% 30% 20% 32% 21% 31% 27% Utilfreds 10% 0% 12% 8% 8% 6% Ligesom de foregående år, er størstedelen af ansøgerne er positivt indstillede overfor ansøgningsfristerne, og andelen af tilfredse ansøgere er steget siden sidste år.. De 118 respondenter, der er delvist utilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt om årsagen. Den helt overvejende begrundelse er ligesom tidligere, at ansøgerne ønsker større fleksibilitet omkring ansøgningsfristerne. Således stiller 41% af denne gruppe forslag om flere, kortere, løbende eller bedre timede ansøgningsfrister. Ansøgningsfrist er dårlig, da man kan dårligt nå det i forhold til skolernes start og skolerne kan ikke nå det inden sommerferien ansøgningsfristen burde være 1 okt.. De skal have bedre frister i forhold til, hvis man skal søge om musikalsk grundkursus. I disse tilfælde er budgetfristen for sent på den. Det ville være bedre hvis man kan søge løbende og få svar løbende 12

13 Sagsbehandlingstiderne for ansøgninger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger? 100% Base: Alle 90% 80% 70% 51% 57% 44% 53% Tilfreds 60% 50% Delvist tilfreds 40% 23% 38% 30% 29% 34% Utilfreds 20% 10% 26% 12% 17% 12% 0% Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 53% i år. Ligesom i de tre foregående års undersøgelser er den primære årsag til utilfredsheden, at respondenterne ønsker en hurtigere procedure. Således svarer 62% af de 164 respondenter, der er utilfredse eller delvist tilfredse med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger, at svartiden er for lang, og at de ønsker en hurtigere/løbende afgørelse, bl.a. fordi den lange sagsbehandlingstid tvinger dem til at lægge planer urimeligt lang tid i forvejen. 10 uger er alt for lang tid. Ofte kan man blive inviteret til noget 3-4 måneder før det skal gennemføres og så kan det knibe i forhold til ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid. 13

14 Udbetalinger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 8% 7% 7% 8% 78% 79% 78% 77% Base: Har fået støtte Ved ikke Tilfreds Delvist tilfreds Utilfreds 40% 30% 20% 10% 9% 10% 12% 13% 0% 5% 4% 3% 2% Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. 14

15 Klarhed og overskuelighed Andel der svarer "ja, helt": 100% 90% Er vejledningerne om tilskudsmulighederne klare og forståelige? 80% 70% 60% Oplever du sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende? 50% 40% Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? 30% 20% 10% Oplever du begrundelser for Kunstrådet udvalgs afgørelser (tilskud/ afslag) som klare? 0% Den positive evaluering af sagsgangene bekræftes også af ovenstående grafik, der viser andelen der kan bekræfte deres enighed i en række forhold omkring klarhed og overskuelighed. En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. 15

16 Kontakt og hjemmeside Kontakt til sagsbehandlerne Hvordan oplever du kontakten til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 7% 7% 33% 35% Base: Alle Ved ikke Meget positivt 60% 50% Positivt 40% 34% 35% Hverken negativt eller possitivt 30% Negativt 20% 10% 0% 19% 15% 4% 4% 2% 4% Meget negativt Kontakten til sagsbehandlerne er generelt virkelig god og på samme niveau som sidste år. Således vurderer 70% af respondenterne, at de har et meget positivt eller positivt indtryk af kontakten. Dog er procentdelen af dem som har svaret: meget negativt fordoblet fra sidste år fra 2% til 4% 16

17 Er sagsbehandlerne lette at komme i kontakt med? 100% 90% 80% 20% 6% 14% 14% 8% 10% 10% 9% Base: Alle Ved ikke 70% 14% 11% 27% Nej 60% 31% Ja, til dels 50% Ja, altid 40% 30% 20% 60% 66% 46% 55% 10% 0% Sagsbehandlernes tilgængelighed er øget siden sidste år, og over 80% mener nu, de altid eller delvist kan komme i kontakt med sagsbehandlerne, og fremgangen skyldes faktisk kun at der har været fremgang i dem der har svaret: Ja, altid så den begynder at nærme sig år 2005 og år 2006 niveau. 17

18 Får du fyldestgørende svar på dine spørgsmål, når du henvender dig til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 20% 5% 9% 14% 12% 10% 4% 6% 5% 14% 18% 17% Base: Alle Ved ikke Nej 60% 50% Ja, til dels 40% 30% 65% 67% 66% 67% Ja, altid 20% 10% 0% Kommunikationen mellem ansøgere og sagsbehandlere fungerer også generelt godt og er på samme høje niveau som sidste år. Ikke de store forskelle her, dog har 2% flyttet sig fra ved ikke til kategorien Nej 18

19 Hjemmesider: tilfredshed og indtastning af ansøgning Hvor ofte bruger du Kunstrådets eller Kunststyrelsens hjemmesider? 100% 90% 80% 11% 3% 9% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 5% 5% 10% 15% 13% 11% Base: Alle Aldrig Sjældnere 70% 13% 60% 24% 27% 25% Ca. 1 gang om året 50% 24% Ca. hvert halve år 40% 30% 32% 34% 32% Mindst 1 gang i kvartalet 20% 30% Mindst 1 gang om måneden 10% 0% 17% 14% 10% 12% Ca. 1 gang om ugen eller oftere Brug af og tilfredshed med hjemmesiderne En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Den største forskel er i kategorien Ca. 1 gang om ugen eller oftere med en fremgang på 5% 19

20 Er Kunstrådets og Kunststyrelsens hjemmesider tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere? 100% 90% 15% 15% 10% 13% Base: Alle 80% Nej 70% 60% 30% 29% 36% 35% Ja, delvist 50% Ja, helt 40% 30% 52% 54% 52% 50% 20% 10% 0% Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da det trods alt er halvdelen af respondenterne, der ikke finder hjemmesiden fuldt ud tilfredsstillende. Siden sidste år har ca. 2-3% flyttet sig fra at svare ja til at svare nej til at hjemmesiderne er tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere. 20

21 Vil du indsende/indtaste din ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside når en sådan service er tilgængelig pr. 1. januar % 7% Base: Alle 90% 22% 16% 16% 80% 19% Nej 70% 60% 17% 21% 25% Ja, måske 50% Ja, helt sikkert 40% 74% 30% 61% 62% 58% 20% 10% 0% Ny service Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside. Her er sket stor fremgang, på hele 16% der helt sikkert vil bruge sådan en service, og en fremgang på 10% hvor dem der har svaret ja, måske og ja, helt sikkert. 21

22 Gode råd til Kunstrådet Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Kunstrådet, hvilket 62% har gjort. Kommentarerne handler især om bredere støtte, gennemsigtighed og synlighed, hjemmesiden, kommunikation samt et ønske om bedre begrundelse for afslag. - Bredere støtte: Ligesom sidste år vedrører den største gruppe af gode råd området Bredere støtte, ex. til nye/små/særlige/regional/internationale projekter. I år handler 15% af de gode råd om dette område. Burde være mere visionære i forhold til at støtte internationale tiltag, og tværfaglige tiltag. Ligeledes at tværfaglige tiltag mellem de enkelte kunstnere også honoreres. Man kigger og giver for ofte tilskud i Hovedstadsområdet og de som er uddannet der hvor man forbigår dem i provinsen eller med uddannelse fra provinsen. Turde satse på små produktioner Man kan godt støtte mere folkelig kunst. Det behøver ikke at være nyskabende alt sammen. mere støtte til udenlandsk kunst Sats farligere og ha flere følehorn ude.. Små kunstnere har også historier/stykker at fortælle. Det er et problem, at der er en overordnet hensigt at støtte det internationale, men at der konkret kun gives ganske begrænset støtte til sådanne aktiviteter Det er meget vigtigt at der sattes mere alternativt sikre bredden % (hvilket er ca. samme andel som sidste år) fremhæver forhold omkring Gennemsigtighed i procedure/beslutninger, synligt udvalg At generelt strukturen i arbejdsgangene og sagsbehandlingerne skal være mere gennemskuelige, bedre information og bedre mulighed for at finde den information man leder efter og det er ikke logisk fordelt ud fra det standpunkt jeg har, altså inde for det felt jeg arbejder for Klar kommunikation i sagsbehandlingen, samme udmelding fra alle behandlere.. at man skal støtte litteraturen fremadrettet, og ikke kun bestsellere.. man skal nogen gange satse anderledes.. det er dejligt at rådet findes.. 22

23 Kunne være rart at vide hvordan fordelingen blandt genrerne er når det kommer til tilskud. Hvorfor nogen får mere end andre... Man skal passe på at det ikke bliver politisk styret, man skal forsætte med kun at tilstræbe objektivitet men ikke forvente det, At kunstnere skal have pli. Må gerne skrive hvad de lægger vægt på Større brugervenlighed og gennemsigtighed i afgørelserne Det er ikke altid at rammerne er klare om man kan modtage støtte, det der er nogen gange brug for mere hjælp.. det er et stort problem at man får svar så sent.. rådet er blevet lidt bedre.. Det er meget firkantet, skemaerne er indviklede, det hele er for folk der ved hvad man skal skrive, for at få penge ud af det, Det kunne være at få nogle begrundelser for de beslutninger der bliver taget i forhold til afslag og tilskud. - 11% fremhæver forhold omkring Kontakt, kommunikation, større effektivitet og fleksibilitet (10% sidste år) Dialog Det er vigtigt at der kommer noget fyldestgørende og retmæssig kommunikation, kunstrådet skal være mere klar i spyttet, og lytter til ansøgernes behov De skulle styrke rådgivningen for at styrke samarbejdet mellem kunstnere og rådet.. Hvis man lavede regionale kontakt udvalg ville kontakten blive meget bedre og man ville have en større nærhed til kunsten. Tankegangen skal moderniseres, at der skal værre en større dialog, Man skal kigge på, hvordan man modtager folk (telefonisk) som prøver at komme i kontakt. Det menneskelige aspekt er MEGET vigtigt i den her proces. Opsøgende Jeg synes man skal være mere opsøgende, og at man tager kontakt til ansøgerne, og det ville være interessant hvis folk i provinsen kan komme i kontakt med kunst rådet. og at man kan få atelier besøg. det ville være en måde man kunne underbygge sin ansøgning på ved at kunst rådet bliver opmærksom på at man er i kontakt med en seriøs kunster, det er ansøgerens mulighed for at underbygge sin ansøgning og kunst rådet kommer i kontant med de seriøse kunstnere 23

24 At det er vigtigt at være opsøgende.. at de viser sig i de forskellige miljøer.. og at de er upolitiske.. Synlighed Kunne være godt med noget mere synlighed af de mennesker som sidder derinde. Kender ikke navnet på eneste person i rådet eller udvalgene. Gerne mere info hvorfor tilsagn eller afslag på ansøgninger. Det virker ret rutine præget med de papirer der sendes ud. Måtte træde endnu tydeligere ud i offentligheden og debatten. Ønsker sig flere begrundelser for afslag og tilskud. Deltag i den offentlige debat og se hvad der sker i de forskellige miljøer. Rådet skulle være mere folkeligt, mere personlig kontakt - mere direkte.. Kunstrådet kunne godt være mere synligt, da det er det eneste sted kunstnere kan søge. Feks. information på uddannelsstederne. - 11% nævner forhold omkring en mere brugervenlig hjemmeside (hvilket er samme andel som sidste år) Online ansøgninger Altså hvis man føler at når man sender sine ansøgninger online at det bliver taget lige så seriøst altså når man ikke sender det samme fyldestgørende materiale, det hele er jo digitalt, man skal i vært fald føle at man bliver taget lige så seriøst. Og så også at man fik et svar når ansøgningen var modtaget, sådan tak for modtagelsen eller et eller andet og så også noget med hvornår man ku forvente at få svar på ansøgningen Det er usmart at blanketterne ligger som PDF-filer. De fleste er nød til at printe dem og derefter udfylde. Som i rigtig gamle dage. Brugervenlighed Det er vigtigt at hjemmesiden bliver tydeligere... kunstdk.dk er rigtig god... Nyhedsbrevene er gode.. det er meget positivt.. Der måtte godt være profil med billed på de ansatte så man havde ansigter på dem man kontakter.. Det kan være svært at få et billed over tilskudsmulighederne på hjemmesiden. Som ny kan det være svært at skelne mellem de to støtte-organer. Har svært ved at finde rundt på hjemmesiden. Hjemmesiden er meget svær at finde rundt på... det er meget svært at finde skemaer og frister... fristerne for regnskab der skal man se på hvornår at pengene er søgt til i stedet for at køre faste afregningsdatoer.. Hjemmesiden er svær at finde rundt på.. på kunst.dk fare man vildt.. på underhjemmesiderne og man kan ikke finde hjem.. 24

25 Hjemmesiden er uoverskuelig, ville være godt hvis den blev mere overskuelig Indhold Kunne måske være en idé at lave en slags FAQ over hvad man kan ansøge til og en generalisering over hvad der umiddelbart ville falde fra (dårligt formuleret ansøgning om en ansøgning til en roman f.eks.)? Kunne da godt tænke sig at man f.eks. lavede en samling med webblogs/webbøger hvor bidragsmodtager kan skrive om det forløb de er blevet støttet i, eller et billed eller video af det værk de har produceret eller en kort præsentation af kunstneren, projektet eller institutionen lidt en jungle på hjemmesiden at finde støtten - Afslag begrundes bedre. 9% nævner dette forhold (10% sidste år) Bryder sig ikke om at man begrunder afslag, det virker provokerende.. De skulle kunne give bedre begrundelser ved afslag og råd til, hvad man så kan gøre. Dels at det er ærgerligt at man ikke får en begrundelse for afslag.. der puljer der er der for kort tid.. Der er for mange undskyldninger der virker dårligere, begrundelserne ville kunne gøre at man havde større mulighed for at forbedre sig.. Måske altså hvis man får afslag en større begrundelse hvorfor, så man kan lære at lave sine ansøgninger bedre Når man får afslag virker meget højrøvet, det er en meget dårlig forklaring der bruges.. rådet virker lidt snævert.. for 4-5 år siden var det nemmere men det er blevet meget sværere og det virker ikke rimeligt.. Skal være mere åbne og uddybe afslag.. Ville gerne have en begrundelse hvorfor man ikke får penge, og de kriterier om hvad de støtter det år, er uklart om det er krav eller det bare et mål Ønsker bedre begrundelser for afslag Ønsker dybere begrundelse for afslag 25

26 - 7% nævner forhold omkring Bedre oplysninger om frister/tilskud/råd Der skal være mere klarhed over hvor man skal søge det ville være bedre hvis det var en pulje, det er for svært at adskille, det ville forenkle det for ansøgerne.. Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstråd, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt.. det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde.. det ville lette kunstneren hvis kunsrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne.. Det kunne være rart med personlig vejledning til udfyldning af ansøgningsskemaet Det største problem jeg har er at vide hvor meget man skal sende af materiale, og hvad de ligger vægt på. Det kunne der godt være mere klarhed omkring altså hvad er vigtigst for dem er det musik er det projektbeskrivelser eller er det budgettet Er upraktisk at ansøgningsskemaerne for honorarstøttede steder ikke er mere strømlinede så f.eks. en del af skemaet til kommunerne og skemaet til kunstrådet var i det mindste ens opbygget. At man f.eks. har en del af skemaet, med grundoplysninger, som er end hvor f.eks. kommunerne kunne have en eller flere supplerende sider. Mangler råd om skatteforhold ved støtte Gode råd til udvalgene Nogle respondenter har valgt at adressere deres gode råd direkte til et bestemt udvalg. De vigtigste af disse udtalelser bringes herunder. Tværgående formål: Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstrådet, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt. Det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde. Det ville lette kunstneren hvis kunstrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne. 26

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen November 2004 Job nr. 12674 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Se no (DK)14747788

Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Se no (DK)14747788 Report Synovate Vilstrup Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 Copenhagen www.vilstrup.dk Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K  Se no (DK) Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Rapport af brugermåling i grønlænderenheden edoc 2012-23266, pej, 31.01.14 Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Nærværende rapport er baseret på

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND 9. MARTS 2017 ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND Thomas Kampmann og Mette Freja Hansen REGION NORDJYLLAND Indhold Summary... 2 Målsætning... 3 Ansøgningsrunden

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25.

Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25. Samlede høringssvar vedr. forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af 18 puljemidler samlet efter høringsfristens udløb den 25. oktober 2013 Indsendt af Høringssvar Administrationens bemærkninger

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere