Iværksætterundersøgelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterundersøgelsen"

Transkript

1 Iværksætterundersøgelsen september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere lige nu.

2 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Om respondenterne... 4 Undersøgelsens resultater... 6 Iværksætternes største udfordring i Forventninger til den økonomiske udvikling i det kommende halvår... 9 Samarbejdet med offentlige myndigheder Finansiering Iværksætterkultur i Danmark Politikernes fokus på iværksætteri og iværksætternes vilkår Pressekontakt

3 Baggrund for undersøgelse Iværksætterundersøgelsen 2013 er gennemført i perioden fra. 2. august til 7. september og påbegyndt af 522 respondenter og gennemført af 464 respondenter som ejer og driver egen virksom hed. Undersøgelsen er gennemført blandt Dansk Iværksætter Forenings medlemmer og interessenter. Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere lige nu. Undersøgelsen spørger bl.a. til forhold omkring finansiering og fremskaffelse af kapital. Den undersøger også, hvordan iværksætterne føler samarbejdet med offentlige myndigheder fungerer, hvordan iværksætterne føler iværksætteri anses i samfundet og om deres forventning til udviklingen i deres virksomheder i det kommende år. Dele af undersøgelsen sammenligner resultaterne med Iværksætterundersøgelsen 2012, som blev gennemført i samme periode sidste år med samme gruppe respondenter. Nogle af undersøgelsens besvarelser har ikke det samme antal respondenter. Det skyldes at der i undersøgelsen er en forgreningslogik, som gør at ikke alle spørgsmål er relevante for alle respondenter, og disse har derfor ikke fået stille de irrelevante spørgsmål. I det følgende kapitel er det muligt at læse nærmere om respondenternes baggrund. 3

4 Om respondenterne Respondenterne udgøres af danske iværksættere. Respondenterne fordeler sig således på selskabsformer: Respondenterne er fordelt ud over hele landet, og den geografiske baggrund for respondenterne ses her: Undersøgelsens respondenter er bredt fordelt på hvor mange år de har været iværksættere: Mere end halvdelen af respondenterne har ikke ansatte i deres virksomhed. De resterende har angivet hvor mange ansatte de har, i intervaller fra 1-99+: 4

5 Der er ydermere en bred branchemæssig fordeling af respondenterne i undersøgelsen: Deltagerne i undersøgelsen fordeler sig med 65 % mænd og 35 % kvinder: Der er stor forskel på uddannelsesbaggrunden for undersøgelsens respondenter. 5

6 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens konklusioner er opdelt i en række kapitler for at gøre det let og enkelt at finde frem til de relevante områder i undersøgelsen, man ønsker at læse. Undersøgelsen er delt op i følgende kapitler, som du finder ved at trykke på linket eller scrolle ned gennem dokumentet. Iværksætternes største udfordringer i 2013 Forventninger til den økonomiske situation i det kommende halve år Iværksætterne om samarbejdet med offentlige myndigheder Finansiering Iværksætterkultur Politikernes fokus på iværksætteri I kapitlerne findes resultaterne af de enkelte spørgsmål der er stillet i undersøgelsen samt kommentarer og delkonklusioner på undersøgelsen. 6

7 Iværksætternes største udfordring i 2013 Respondenterne blev bedt om at markere de af følgende svarmuligheder, som de mente udgør de største udfordringer, som de møder lige nu. Respondenterne har derfor selv haft mulighed for at vurdere, hvor mange af de følgende udfordringer de kategoriserede som de største udfordringer lige nu. Respondenterne har i gennemsnit sat 2 krydser. Den største udfordring for iværksætterne er finansiering hvor godt 43 % angiver at det er en af deres hovedudfordringer i hverdagen. Umiddelbart efter følger 40 % af respondenterne som svarer at skatte- og momsspørgsmål er en af de væsentligste udfordringer i deres dagligdag som iværk- 7

8 sætter. Herefter følger socialt sikkerhedsnet og kontakt til offentlige myndigheder som hver har 25 % af respondenternes besvarelse. Sammenligning med 2012 I den følgende tabel listes resultaterne ved siden af resultaterne fra Svarvalg Skatte- og momsspørgsmål 40,41 % 40,36 % Socialt sikkerhedsnet 25,57 % 25,36 % Finansiering 43,30 % 44,64 % Familiens accept af mængden af arbejde 17,32 % 17,50 % At finde frem til relevant rådgivning 18,97 % 19,64 % Administration ved første ansættelse 12,37 % 10 % Kontakt til offentlige myndigheder 24,54 % 16,07 % Andet 18,56 % 20,71 % Ovenfor ses det at der ikke har været væsentlige ændringer fra 2012 til Dog angav 16 % i 2012 at kontakten til de offentlige myndigheder var en af deres største udfordringer mens det i 2013 var 24 % som mente at kontakten med de offentlige myndigheder var en væsentlig udfordring. Der er altså identificeret en stigning på 50 % (8 %-point), som oplever at kontakten til offentlige myndigheder er en af hovedudfordringerne i deres dagligdag. 20 % flere (2 %-point), angiver også at administration ved første ansættelse er en af deres største udfordringer. 8

9 Forventninger til den økonomiske udvikling i det kommende halvår I undersøgelsen har vi klarlagt hvordan danske iværksættere ser på den økonomiske udvikling i det kommende halvår. Respondenterne har haft mulighed for at svare enten meget positiv, positiv, hverken positivt eller negativt, negativ eller meget negativ. Generelt kan det siges at iværksætterne har et positivt syn på fremtiden. Grafisk illustreres fremtidsudsigterne, når man spørger iværksætterne, således Når resultaterne sammenlignes med resultaterne fra 2012, ses det at besvarelserne har samlet sig omkring midten. 16 % færre (3,5%-point) ser meget positivt på fremtiden, mens 17 % flere (8,12%-point), ser positivt på fremtiden. Svarvalg %- ændring %-point Meget positiv 17,73 % 21,07 % -15,85 % -3,34 % Positiv 55,26 % 47,14 % 17,23 % 8,12 % Hverken positivt eller negativt 22,06 % 26,07 % -15,38 % -4,01 % Negativ 4,33 % 4,64 % -6,68 % -0,31 % Meget negativ 0,62 % 1,07 % -42,06 % -0,45 % 9

10 Hvis svarene tildeles point hvor meget positivt giver 5 point og meget negativ giver 1 point, og der udregnes et vægtet gennemsnit af besvarelserne for 2013 og 2012, ses det at respondenterne samlet set har samme syn på fremtiden fordelingen blandt iværksætterne har blot ændret sig lidt mellem de forskellige svarmuligheder. Det positive syn fastholdes derfor, men det er ikke blevet hverken mere eller mindre positivt fra 2012 til Den positive indstilling har dog så godt fat i iværksætterne, at 33,50 % forventer at have flere medarbejdere om et halvt år, end de har nu. Det skal her bemærkes, at kun 1,24 % af virksomhederne forventer at have færre medarbejdere om et halvt år, selvom 43 % af virksomhederne i undersøgelsen har 1 eller flere ansatte. I forhold til jobskabelse er iværksætternes forventninger derfor positive for dansk økonomi, mens kun ganske få forventer at afskedige medarbejdere. Forventningerne til jobskabelsen er en anelse bedre end foregående år, men ligesom det overordnede udsigt til fremtiden, er forventningerne ikke markant forbedret siden Her er det dog relevant at være opmærksom på konklusionen på side 8, hvor det under iværksætternes udfordringer angives, at flere end sidste år føler at administration ved første ansættelse er en af hovedudfordring i dagligdagen. 10

11 Samarbejdet med offentlige myndigheder Iværksættere har mange kontaktpunkter med offentlige myndigheder i forbindelse med tilladelser, indberetning af skat og moms mv. Derfor undersøger vi hvert år, hvordan Danmarks iværksættere føler samarbejdet med de offentlige fungerer i dagligdagen. 75 % af undersøgelsens respondenter har enten et meget godt, godt eller jævnt samarbejde med de offentlige myndigheder. 14 % angiver at samarbejdet er dårligt eller meget dårligt mens de resterende 11 % angiver at spørgsmålet ikke er relevant for deres virksomhed. Hvis svarene tildeles point hvor meget godt giver 5 point og meget dårligt giver 1 point, og der udregnes et vægtet gennemsnit af besvarelserne for 2013 og 2012, ses det at respondenterne samlet set har samme opfattelse af samarbejdet som de havde i Det dækker dog over ændringer hvor færre har en meget god opfattelse af samarbejdet med de offentlige myndigheder, men færre har også en meget dårligt eller dårligt opfattelse af samarbejdet. Svarvalg %- ændring %-point Meget positiv 17,73 % 21,07 % -15,85 % -3,34 % Positiv 55,26 % 47,14 % 17,23 % 8,12 % Hverken positivt eller negativt 22,06 % 26,07 % -15,38 % -4,01 % Negativ 4,33 % 4,64 % -6,68 % -0,31 % Meget negativ 0,62 % 1,07 % -42,06 % -0,45 % Dette bekræftes også i spørgsmålet Hvordan føler du, at samarbejdet med de offentlige myndigheder har udviklet sig de senere år? hvor 60 % angiver at samarbejdet er uændret. Samtidig er andelen som angiver at samarbejdet er blevet bedre, lidt større end gruppen som angiver at samarbejdet er blevet værre. Respondenterne blev også opfordret til at komme med uddybende kommentarer til deres svar. 11

12 Af de positive kan nævnes: Kommunen er mere proaktiv. Sætter initiativer i gang for iværksættere. Vil mødes med os og vil prøve at forstå vores udfordringer. Har kontakt til Væksthuset og det er god oplevelse Skat indfører nu kontoudtog så deres tilgodehavende mv. måske bliver mere overskuelige. Elektroniske indberetninger virker generelt godt. Der falder dog også en del negative kommentarer ang. samarbejdet med de offentlige myndigheder og her er det særligt SKAT som skaber frustration blandt iværksætterne: Jeg er absolut ikke tilfreds med SKATs behandling af en som selvstændig. Skat og NemId vil ikke ændre forkert og ulovlige registreringer. Store institutioners IT-systemer er langsomme eller går ned, når vi skal registrere data. Det er meget svært at komme i kontakt med store institutioner, og ved at kontakt er det inkompetente der svarer, og vi kan ikke komme i kontakt med kompetente, og vi får indøvet sludder som besked. Ansatte på tekniskforvaltning, har efter kommune sammenlægningen, intet lokalkendskab og afviser indlysende gode initiativer uden at komme med et alternativ. Vi har ruiner stående i bymidten. Hvem kan have interesse i det? Det er meget regionsbestemt. SKAT Sjællandsafd. Er som at slå i en pude. SKAT Jylland/Fynafd. Er fleksibel og imødekommende. Den offentlige digitalisering er ikke på et acceptabelt niveau - har problemer med det hver gang jeg skal noget. Moms indberetningen fungerer dog, som det eneste, upåklageligt. 12

13 Finansiering Finansiering er et væsentligt område for mange danske iværksættere for at drive og udvikle forretningen. I undersøgelsen svarer knap 43 % af respondenterne ja på spørgsmålet om de har forsøgt at fremskaffe kapital de seneste år. De 43 % som havde forsøgt at fremskaffe kapital, fik dette opfølgende spørgsmål: Du har forsøgt at fremskaffe kapital de seneste år. Lykkedes det at fremskaffe den nødvendige kapital? 13

14 Sammenligning med 2012 I sidste års undersøgelse blev det klarlagt at 37,5 % havde forsøgt at skaffe kapital, mod knap 43 % i Det ses altså at 14 % flere (5,5 %-point) forsøgte at skaffe kapital i Samtidig er det nøjagtigt samme andel af de som søgte kapital (47,5 %), som har formået at skaffe det. Samlet set er der derfor flere, som har formået at rejse kapital. Bankernes indstilling til iværksættere som søger finansiering Banker har i mange år været, og er fortsat, et af de første steder iværksættere forsøger at skaffe kapital til deres projekter, og en stor andel af iværksætterne er i deres kapitalsøgning forbi en eller flere banker for at rejse kapital. I undersøgelsen spurgte vi alle de som har søgt kapital både de som formåede at skaffe kapital og de som ikke gjorde, hvordan de oplevede bankernes indstilling til iværksættere som søger finansiering. Her er iværksætterne klare i mælet, og godt 60 % angiver at bankerne har en dårlig eller meget dårlig indstilling til iværksættere der søger finansiering. Det er altså ikke nogen nævneværdig ros fra iværksætterne i forhold til bankernes vilje til at mødekomme investorer som søger kapital. 14

15 Iværksætterkultur i Danmark Iværksætterkulturen i et land er vigtig for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Derfor måler DIF i undersøgelsen også iværksætternes opfattelse af præstigen ved at være iværksætter i Danmark. I undersøgelsen bliver iværksætterne bedt om, på en skala fra 1-10, at vurdere hvor præstigefyldt det er at være iværksætter i Danmark. Skalaen har 10 som meget præstigefyldt og 1 er angivet som ikke præstigefyldt. Når iværksætternes svar regnes sammen, giver de middelkarakteren 6,13 - nøjagtigt det samme som i Når man beder iværksætterne uddele karakter til opfattelsen af iværksættere i Danmark, er vi altså ikke blevet bedre i løbet af det seneste år dog heller ikke dårligere. Resultat er på trods af at et ord som iværksætteri figurer oftere i mediebilledet. I det senest år har ordet været nævnt i de trykte medier gange mens det var nævnt gange i det foregående år. Ligeledes har Iværk&Vækst udvidet med en iværksættermesse i Aarhus. Af forklarende årsager til hvorfor iværksætterne ikke føler det er blevet mere præstigefyldt at være iværksætter, ser DIF følgende årsager: - Iværksætterne blev stort set overset i forårets vækstplan: Læs mere her: - Der mangler flere konkrete initiativer som virkelig forbedrer vilkårene for iværksættere. Politikerne bruger flere kræfter på at snakke om vækst og arbejdspladser end på at skabe det gennem bedre rammevilkår for iværksætterne i Danmark. - Mange iværksættere føler at særligt Skat i højere grad er en modspiller end en medspiller. Det er demotiverende for iværksættere som kæmper for at skabe indtjening, vækst og arbejdspladser, at en offentlig myndighed, som har så stor betydning for iværksætterne, for mange i højere grad er end modspiller end medspiller. - Finansieringsproblemer er som undersøgelsen viser en stor udfordring for mange iværksættere. Derfor burde investorer gives bedre vilkår, så det er mere attraktivt at investere kapital i nye virksomheder som skal bidrage til fremtidens vækst. Holdningen til iværksætteri de seneste 5 år Iværksætterne mener ikke, at det som helhed er blevet mere præstigefyldt at være iværksætter i Danmark. Når man spørger iværksætterne, hvordan de mener holdningen til iværksætteri i samfundet har udviklet sig de seneste 5 år, mener 5 % dog at det er blevet væsentligt mere præstigefyldt, mens hele 41 % mener at det er blevet mere præstigefyldt at være iværksætter i Danmark. 37 % svarer uændret på spørgsmålet, men de resterende 17 % svarer mindre præstigefyldt eller væsentligt mindre præstigefyldt. Det kunne altså tyde på, at den langsigtede udvikling peger i den rigtige retning for danske iværksætteres status i det danske samfund. 15

16 Politikernes fokus på iværksætteri og iværksætternes vilkår Slutteligt har DIF spurgt iværksætterne, om landets politikere har nok fokus på iværksætteri og vilkårene for danske iværksættere. For andet år i træk er konklusionen tydelig: Nøjagtigt samme andel som i 2012, 83,9 % af iværksætterne, angiver at landets politikere ikke har nok fokus på iværksætteri og vilkårene for danske iværksættere. Hvis man spørger iværksætterne, er der derfor nok at tage fat på for de danske politikere. I undersøgelsen kommer iværksætterne bl.a. med disse bud på hvad politikerne kan gøre: - De kan sætte sig ind i hvad der kræves for at skabe arbejdspladser og ikke ligge under for eks. fagforeninger. Vi taber international konkurrenceevne dagligt fordi politikkerne søger at tækkes lønmodtagere primært i hjemmemarkedserhverv. Politikkerne skal også sikre at eksempelvis dagpengesystemet ikke straffer folk starter virksomhed. Enhver virksomhed der laver produktudvikling er rigtig dårligt placeret i Danmark. - Sørge for at store offentlige institutioner som Skat ikke begår ulovligheder, og at de retter deres fejl, og er til at få fat på, uden lange vente tider. Vente med at implementere nye systemer indtil de virker. Gøre IT-systemer forståelige for almindelige iværksættere. 16

17 - Animere til en stolthed af at klare sig uden bistand fra det offentlige/a-kasserne. Der må være flere, der kunne klare sig selv og skabe noget nyt. - Gøre det lettere at være etableret i forhold til moms, beskatning, fradrag osv. Det er en jungle. Give iværksættere samme rettigheder som lønmodtagere i forhold til optjening af dagpenge. Mindre/ingen beskatning for opstarts virksomheder og virksomheder med lav indkomst. - Gøre det nemmere for unge under uddannelse at have en virksomhed. Jeg har selv haft virksomhed under hele min uddannelse og risikerer nu at miste min understøttelse pga. det, selvom det udelukkende har været bibeskæftigelse og jeg har ikke tjent mere end kr. om året. Sådan noget burde ikke kunne ske og det mindsker min lyst til at være iværksætter DRASTISK at jeg bliver straffet når jeg prøver at skabe noget. Danmark er ikke et godt land at være iværksætter i og det er jeg ked af. - Strømlinede regler på tværs af landegrænser, i det mindste Europa. UK har fantastiske skatteregler for investorer i startups, derfor hører selskaberne ofte hjemme der. Det er nærmest umuligt at ansætte en tysker i Tyskland uden også at etablere e juridisk enhed. - Tage på besøg hos iværksættere for at se hvilke problemer der arbejdes med i dagligdagen - De kunne eks. sætte skatten ned det første år eller to. - De skal sikre et bedre økonomisk sikkerhedsnet for iværksættere og ægtefæller. Lige nu bliver man 'straffet' for at være selvstændig kontra lønmodtager ift. dagpenge, sociale rettigheder, overenskomster osv. - Slække på kravene for nystartede virksomheder. Store bøder og automatiske indberetninger for et firma uden omsætning er fuldstændigt tåbeligt. 17

18 Pressekontakt For yderligere kommentarer, uddybende information eller lign., kontakt da formand for Dansk Iværksætter Forening Christian Walther på tlf

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- UNDERSØGELSEN 2016

IVÆRKSÆTTER- UNDERSØGELSEN 2016 Frederiksværk, d. 18. november 2016 Dansk Iværksætter Forening IVÆRKSÆTTER- UNDERSØGELSEN 2016 UNDERSØGELSE OM IVÆRKSÆTTERVILKÅR I DANMARK 1. Baggrund for undersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2016 er

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Uforventet fremgang i (side 2) Den økonomiske udvikling i malerfaget har taget et gevaldigt hop

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere