Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11"

Transkript

1 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11

2 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID

3 Kladde til en ny forståelse Den sociale indsats for samfundets allersvageste, det vi kalder udsatteområdet, har i alt for mange år været præget af anekdotisk evidens, mere eller mindre velunderbyggede antagelser, myter og vandrehistorier. Manglen på dokumentation af effekt, cost benefit-analyser og undervurderingen af betydningen af faglighed har ført til, at elendighedsfokusset er blevet fremherskende, da elendigheden er synlig i modsætning til succeserne. Men det er ikke kun tal, der mangler. Vi har masser af tal fra den ene og den anden styrelse, forskningsinstitution, politiet osv. Det, der mangler, er et solidt fagligt fundament for at skabe sammenhæng og retning i indsatsen. Landsforeningen af VæreSteder og Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark vil med denne første årsrapport og særligt med verdens første holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte forsøge at vise en ny vej. Kladde=det foreløbige eller første udkast til noget skriftligt Titlen: Kladden til en ny forståelse skal minde os alle sammen om, at bogstaver og tal aldrig kan give et helt reelt eller aktuelt billede af virkeligheden. Vores fælles forståelse af det sociale område og alle vores forslag til løsninger og forbedringer er altid et skridt bagefter. Det gælder også denne årsrapport, som altså aldrig kan blive andet end en kladde og et ufuldkomment arbejdsredskab. Socialt udsatte er mennesker, som har mere end ét svært socialt problem. At have problemer som misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, fattigdom og prostitution er hver for sig ikke automatisk ensbetydende med at være socialt udsat. Der er i Danmark et stigende antal mennesker, som falder under forskellige kombinationer af ovennævnte betegnelser og derved under begrebet socialt udsat. Øget specialisering på socialområdet har betydet, at vi har relativt veludviklede hjælpesystemer og organisationer i forhold til de enkeltstående problemer. Spørgsmålet i 2011 er, hvor gode vi er til at hjælpe de mennesker, som har flere svære sociale problemer på én gang? 2 LVS - Årsrapport 2011

4 På værestederne møder vi netop de socialt udsatte, som må kæmpe for at få den rette hjælp, fordi systemerne og fagligheden i forskellige dele af systemet er tilpasset den rene diagnose og ikke den psykisk syge misbruger, eller den somatisk syge hjemløse med et alkoholmisbrug. Vejen mod et tilfredsstillende hjælpesystem kan synes uoverskuelig lang, når man kigger bredt rundt i det sociale område; voldsomme udsving i antallet af narkotikarelaterede dødsfald i bestemte år og byer betragtes uden videre som statistiske tilfældigheder. Placeringen af gældsrådgivninger sker fuldstændig uden hensyntagen til, hvor i landet gældsproblemerne er størst. Vi ser en drastisk afvikling i antallet af døgnbehandlingspladser, en faldende succesrate i behandlingen, tomheden i behandlingsgarantien, eksplosionen i antallet af psykiatriske diagnoser, planløsheden og manglen på sammenhæng og visioner på det politiske niveau. For ikke at nævne direkte modstridende initiativer som for eksempel Det Fælles Ansvar I og II og Kampen mod Narko I og II. Holdningsundersøgelsen blandt 720 socialt udsatte værestedsbrugere fra hele Danmark er en direkte temperaturmåling på brugernes oplevelse af den hjælp, de får, deres samfundssind og udviklingen i deres muligheder for gennem små skridt at skabe sig en bedre, sundere og mere menneskelig tilværelse. Undersøgelsen vil fra år til år kunne kortlægge forskelle i kommunernes tilbud og forandringer i de socialt udsattes livsførelse og holdninger. God læselyst og husk: Dette er kun en kladde og vil aldrig være andet end et øjebliksbillede af virkeligheden. Cliff Kaltoft Sekretariatschef i LVS og SVID LVS - Årsrapport

5 ABCDEFGHIJK abcdefghijklmnop Årsrapport 2011 for udsatteområdet Udgiver: Landsforeningen af VæreSteder Bødkervej 7a, 2. tv Fredericia Tlf Oplag: 2000 Redaktion og tekst: Cliff Kaltoft, sekretariatschef, ansvarshavende Ulrik Korff, konsulent LVS Marianne Petersen, konsulent LVS Amir Samkani, konsulent SVID Niels Rasmussen, konsulent, cand.polit. Holdningsundersøgelsen og årsrapporten er udført i samarbejde med Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Public Futures Layout: Hanne Bennike, HR-Offset Illustrationer: Asger Korff Tryk: HR-Offset, Vejle ISSN: LVS - Årsrapport 2011

6 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Værestedsbrugernes dagsorden... 7 Syv vinkler fra holdningsundersøgelsen Hvad er bedre, og hvad er værre end tidligere? Interview med Lilian Singh Hvordan gik det med...? Stofmisbrug, behandling, narkodødsfald, tvangsudsættelser og fattigdom Finansieringen af udsatteområdet Satspuljens rolle på godt og ondt Holdningsundersøgelsen Misligholdt gæld Et velholdt problem Udsatteråd Brugerorganiseringernes lokale repræsentation Forandring gennem idræt år med IDVI 10 års socialpolitik Interview med Preben Brandt og Cliff Kaltoft Socialpolitik dæmmer op for problemerne Social innovation bringer os videre LVS - Årsrapport

7 ABCDEFGHIJKL abcdefghijklmnop spille med Søren og Erik kl. 18:00 19:00 husk guitar 6 LVS - Årsrapport 2011

8 Værestedsbrugernes dagsorden Det er sjældent socialt udsatte mennesker, der præger den politiske og mediemæssige dagsorden i Danmark, og når det sker, er det endnu sjældnere på deres egne betingelser. SVID og Landsforeningen af VæreSteder er nogle af dem, der mest konsekvent arbejder for, at udsatte kan blive bedre hørt. Denne nye holdningsundersøgelse blandt værestedsbrugere tegner et i sig selv unikt og interessant portræt af gruppen, men tegner også nogle omrids til værestedsbrugernes egen dagsorden, dvs. budskaber, der retter sig mere eller mindre direkte mod såvel socialpolitikken som mod samfundet generelt. Her præsenteres nogle hovedresultater fra denne første holdningsundersøgelse blandt værestedsbrugere, som er gennemført i sommeren Socialt udsatte har et hårdt og ofte trist liv. De er markant mindre lykkelige i tilværelsen. Deres problemer handler om økonomi og helbred, om sygdom, smerter, afhængighed og mindreværdsfølelse. De har meget ringe tillid til andre mennesker. Det er nogle af de mindre opmuntrende resultater af den første holdningsundersøgelse blandt værestedsbrugere nogensinde. Der er også mere positive resultater, som nuancerer portrættet. Værestedsbrugere har faktisk en ganske høj grad af deltagelse i samfundet. De stemmer, når der valg. De har venner andre steder end på værestederne. De er på Facebook. Og mange regner med, at deres behov for støtte fra det offentlige vil være mindre til næste år. Men der er meget mere i undersøgelsen. Den tegner nemlig også nogle omrids af, hvad man kunne kalde socialt udsattes egen dagsorden, og det er vigtigt. For der er brug for, at oplevelser og erfaringer fra bunden af samfundet får en stemme i den samfundsmæssige debat. Her trækker vi syv vinkler frem fra den samlede undersøgelse. LVS - Årsrapport

9 Response Count Socialt udsatte tager ansvar Værestedsbrugere hører ikke til de mest lykkelige grupper i samfundet, og de answered slås med question mange og 33 svære problemer i deres hverdag. Alligevel opfatter de ikke sig selv som viljeløse ofre. Næsten tre fjerdedele mener, at de selv har meget stor eller ret stor indflydelse på, hvordan det skipped går dem. question 688 Hvor stor indflydelse har du selv på, hvordan det går dig? Response Procent Response Count Meget stor indflydelse 44,5% 312 Ret stor indflydelse 28,4% 199 Nogenlunde indflydelse 15,4% 108 Lille indflydelse 7,3% 51 Ingen indflydelse 2,3% 16 Ved ikke 2,1% 15 answered question 701 Med andre ord vil man ikke fraskrive sig ansvar og indflydelse på sin egen situation. I forlængelse skipped question 20 heraf peger næsten en tredjedel på mig selv som deres største problem. Det er en svær erkendelse, når man lever et svært liv. Det er også tankevækkende, at kun et mindretal (33%) vil betegne sig selv som socialt udsat. Når så få identificerer sig med en almindeligt anvendt betegnelse for gruppen, kan der være grund til at overveje begrebet. Et begreb, der signalerer sårbarhed og passivitet lige som i øvrigt et andet udbredt begreb fra den politiske debats ordbog, nemlig de svage i samfundet. Der er måske behov for en ny sprogbrug omkring socialt udsathed og et nyt begreb for socialt udsatte mennesker, der gerne tager ansvar for eget liv. 2. At være socialt udsat er ikke et valg At man har indflydelse og ansvar for sin situation er ikke det samme som, at man selv har valgt den. Værestedsbrugere er generelt i en situation, der afviger fra normerne i samfundets hovedstrøm, men det er ikke skærsliberens forårssang, de har på læben, og det er ikke Storm P. s frie vagabond, de identificerer sig med. Hvis det var tilfældet, ville mange flere have svaret anderledes på spørgsmålet om hvilket udsagn, de mener passer bedst på socialt udsatte. Her kunne de have valgt udsagnet socialt udsatte er mennesker, som ønsker sig noget andet i livet end de fleste men det er kun et meget lille mindretal på 7%, der tilslutter sig dette. Det overvældende flertal svarer enten, at socialt udsatte er mennesker, hvis liv har taget en dårlig drejning (48%), eller at de er mennesker, som ikke 8 LVS - Årsrapport of 86

10 Hvilket udsagn mener du bedst passer på socialt udsatte? Response Procent Response Count Socialt udsatte er mennesker, som ønsker sig noget andet i livet end de fleste 7,2% 48 Social udsatte er mennesker, hvis liv har taget en dårlig drejning 47,6% 318 Socialt udsatte er mennesker, som ikke har kunnet følge med kravene fra samfundet 34,7% 232 Ved ikke 10,5% 70 answered question 668 har kunnet følge med kravene fra samfundet (35%). Der er absolut ingen romantik i dette billede af skipped question 53 social udsathed. Livet har taget en dårlig drejning, og kravene i samfundet er for høje. Det er måske en af grundene til, at så mange værestedsbrugere angiver, at de ofte tænker over meningen med livet? 3. Arbejdsmarkedet er langt væk Der har det seneste årti været stort socialpolitisk og beskæftigelsespolitisk fokus på at få folk i arbejde, også de svageste. Arbejde ses som kilden til ikke bare indkomst, men selvforsørgelse, selvrespekt og integration i samfundet. Værestedsbrugerne tilhører i høj grad disse ydergrupper, men de deler ikke synet på arbejde som en forløsende mulighed. Kun 18% angiver, at de drømmer om at få et arbejde, og 11% om at få en uddannelse, mens der er små 20%, der siger, de drømmer om at være selvforsørgende. Til sammenligning er det 46%, der drømmer om at blive gældfri. Så mens arbejdsmarkedet fra politisk side længe har været set som et succeskriterie i socialpolitikken, så figurerer det meget beskedent i værestedsbrugernes bevidsthed. Det er tankevækkende og kan være udtryk for ikke blot alle de andre problemer, der presser på for gruppen her og nu, men også for oplevelsen af, at arbejdsmarkedet er en uendelig fjern og i øvrigt ikke attraktiv mulighed. Heri ligger der en skarp kommentar til både socialpolitikken, beskæftigelsepolitikken og ikke mindst arbejdsmarkedet. LVS - Årsrapport

11 4. Tillid er nøglen til fremtidens socialpolitik Tillid er blevet et nøglebegreb i samfundsforskningen i de senere år. Graden af såkaldt generaliseret tillid i et samfund har en tæt sammenhæng med mange andre faktorer omkring velstand, udvikling og tilfredshed. I Danmark har vi netop en meget høj grad af generel tillid til andre mennesker. Det giver sig udtryk i, at 75% af danskerne mener, at de fleste er til at stole på, mens det kun er 24%, der siger, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre 1. Men for værestedsbrugerne er disse tal helt anderledes. Her er det under halvdelen 46% der stoler på andre, mens næsten lige så mange ikke mener, at man kan være for forsigtig. Det afspejler en virkelighed på samfundets bund, som de fleste ikke har erfaringer med. Den lave tillid gælder ikke bare de netværk og miljøer, som værestedsbrugerne færdes i. Den lave tillid gælder også samfundet og dets konkrete institutioner stort set hele vejen rundt. Hvor stor tillid har du til de nedenstående institutioner? Tabellen viser summen af Meget stor og Ret stor. Værestedsbrugere (2011) Befolkningen (2008) 1 Folkekirken 25% 61% Forsvaret 24% 69% Skolevæsen 30% 75% Dagspressen 10% 38% Fagforeninger 23% 55% Politiet 32% 90% Folketinget 11% 69% Det offentlige 17% 66% Det sociale sikringssyst. 17% 68% Sundhedssystemet 38% 74% Retsvæsnet 32% 86% Store virksomheder 14% 50% De politiske partier 5% 41% Regeringen 8% 54% Allerværst går det ud over de mest samfundsbærende af disse institutioner: Politiske partier, regering og folketing, det offentlige, store virksomheder og dagspressen. Her er tilliden helt i bund blandt værestedsbrugerne, og selvom de samme institutioner ikke er blandt topscorerne i befolkningen som helhed, er forskellen meget markant nærmest afgrundsdyb. Tilsvarende gælder for en række af de institutioner, som værestedsbrugerne må formodes at have konkrete erfaringer med: Det sociale sikringssystem, skolen, politiet, retsvæsnet foruden, som nævnt, det offentlige. Sundhedsvæsnet scorer højest, men det siger i denne forbindelse ikke det store: Kun 38% har meget stor eller ret stor tillid mod 74% i den øvrige befolkning. Den største forskel i tillid mellem værestedsbrugerne og befolkningen findes i øvrigt i forhold til politiet, der scorer en opbakning på 90% i befolkningen som helhed, men kun kan mønstre beskedne 32% blandt værestedsbrugerne. 10 LVS - Årsrapport 2011

12 Hvor tilfreds er du med din kommunes tilbud og den hjælp, du har fået af din kommune? Det gælder her som altid, at tillid ikke er noget, man får, men noget man gør sig fortjent til. Manglen-Responsde tillid er udtryk for dårlige relationer og skaber selvforstærkende onde cirkler. Omvendt Procent ligger der Count enorme potentialer i at føre en politik, der kan udvikle en sådan tillid. Relationspolitik et område, som værestederne er Meget eksperter tilfredspå. Man kan udmærket bruge udviklingen på disse tillidsspørgsmål 19,8% 135 som en direkte socialpolitisk eller relationspolitisk succesindikator. Ret tilfreds 21,4% Socialt udsatte bliver behandlet dårligere end andre borgere af kommunen! En helt central Nogenlunde dagsorden, tilfreds vi vil trække frem fra undersøgelsen, ligger i umiddelbar forlængelse 24,6% af 168 den lave tillid, og er det måske mest deprimerende budskab til det omgivende samfund: Værestedsbrugere oplever, Ikke at socialt særlig tilfreds udsatte bliver behandlet dårligere end andre borgere i samfundet. 18,4% Det 126 gælder helt generelt, men det gælder især politiet, kommunen og butikker, hvor halvdelen oplever diskrimination. Det Slet gælder ikke tilfreds også på sygehuset og hos den praktiserende læge, hvor det er oplevelsen 10,8% 74 hos hver tredje, samt hos tandlægen hvor hver fjerde oplever, at der diskrimineres mod socialt udsatte. Ved ikke 5,0% 34 Det strider fundamentalt mod grundværdierne i det danske samfund ja mod answered almindelige question almenmenneskelige grundværdier. Det er nedværdigende at opleve at blive diskrimineret, og det er måske ikke så mærkeligt, at tilliden til medmennesker og samfundsinstitutioner er lav, hvis man oplever en skipped question sådan forskelsbehandling i samfundet og i hverdagen Hvordan mener du, at socialt udsatte bliver behandlet forskellige steder i forhold til andre borgere? Bedre På samme måde Dårligere Ved ikke Response Count Kommunen 6,2% 29,2% 51,7% 12,9% 665 Politiet 3,2% 31,3% 52,0% 13,6% 662 Praktiserende læge 7,9% 48,6% 30,6% 13,0% 661 Sygehuset 6,1% 48,7% 32,2% 13,0% 661 Tandlægen 7,3% 48,4% 24,8% 19,5% 657 Butikker 5,0% 34,8% 47,1% 13,1% 656 answered question 670 Det er en meget alvorlig kritik af disse institutioner. Er den også rimelig? Det vil hverken butikker, kommuner eller politiet måske mene. Men den er et udtryk for, hvordan værestedsbrugere skipped question oplever 51 situationen og dermed for, at der er noget galt i mødet og relationerne mellem socialt udsatte og det samfund, som de bliver mødt af. 26 of 86 LVS - Årsrapport

13 6. Forskud på de sociale budgetter send mere respekt Værestedsbrugernes indkomst kommer hovedsagelig fra det offentlige, og mange har også haft kontakt med offentlige sagsbehandlere og institutioner. Sådan var det sidste år, og sådan vil det også være næste år. Behovet for støtte er steget siden sidste år, men vil være uændret til næste år, eller måske lidt mindre. Sådan er værestedsbrugernes egen vurdering, og den kan umiddelbart være svær at oversætte til konsekvenser for de offentlige budgetter på det sociale område. På den ene side er der forventninger om uændret behov, og der er gennemgående en lunken tilfredshed med de tilbud, man får fra kommunen. Men sådanne udsagn må altid fortolkes i forhold til, hvad forventningerne er, og de er måske ikke de højeste. Hvorvidt svarene på disse spørgsmål kan give en indikator på, hvilken vej udviklingen går, kan først rigtigt vurderes ved at gentage undersøgelsen i kommende år og sammenholde udviklingen i svarene med udviklingen i den socialpolitiske indsats. På et punkt er der dog en tydelig strømpil i undersøgelsen, og den går i negativ retning: Det er den overvejende vurdering, at forholdene for socialt udsatte generelt er blevet værre de seneste år. 43% synes, forholdene er blevet værre, mens kun 27% synes de er blevet bedre. Det kunne tale for, at der er noget at rette op på om end det ikke nødvendigvis retter sig mod de eksisterende socialpolitiske ordninger. Andre resultater taler for, at behovet mere udspringer af udviklingen i faktorer som tillid, relationer, respekt og ligeværdighed. 7. Gæld og tænder konkrete problemer, der gør ondt Det skal dog fremhæves, at der også peges på nogle helt konkrete behov. Mange oplever, at de har problemer, de ikke kan få hjælp til, og de to største er hhv. gæld, der nævnes af 45%, og tandbehandling, der nævnes af 38%. At blive sund og gældfri er samtidig det, de fleste angiver som noget, de drømmer om i livet en antydning af, hvor væsentlige præcis disse helt konkrete problemer er. Her kunne et konkret politisk fokus gøre mærkbar forskel. Et udgangspunkt En kort opsummering af disse udvalgte budskaber fra værestedsbrugerne kunne være, at det er relationerne til samfundet som helhed, der er hovedproblemet i værestedsbrugernes liv, ikke så meget den konkrete socialpolitiske virkelighed. Kommunens tilbud og sagsbehandling opfattes som nogenlunde tilfredsstillende. Men den lave tillid, fornemmelsen af forskelsbehandling, afvisningen af arbejdsmarkedet, følelsen af, at livet har taget en dårlig drejning, og oplevelsen af uretfærdighed i samfundet: Det er faktorer, der peger på, at det er i relationerne til samfundet i bredere forstand, at skoen for alvor trykker. Samtidig vil de ikke fraskrive sig en egen indflydelse på situationen, og de deltager aktivt i livet omkring sig. Der er noget at bygge videre på. Der er også noget at tænke over, både for politikere, for institutioner og medarbejdere på det sociale område og for os alle som medborgere og medmennesker. Midt i denne rapport er der en fyldigere gennemgang af undersøgelsen, og den samlede undersøgelse findes på 1 Peter Gundelach m.fl.: Den danske værdiundersøgelse, DDA-21432, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nanna Floor Clausen). Odense, Dansk Data Arkiv LVS - Årsrapport 2011

14 spille med Søren og Erik kl. 18:00 19:00 husk guitar LVS - Årsrapport

15 Hvad er Bedre, og hvad er værre end tidligere? Interview med Lilian Singh Som formand for SVID gennem 7 år, har Lilian Singh fungeret som ansigtet udadtil for de mange værestedsbrugere i Danmark. I den forbindelse har vi interviewet Lilian for at få hendes syn på, hvordan socialt udsattes forhold har ændret sig. Hvad er godt, og hvad er skidt hvilke forhold er blevet bedre, og hvilke er blevet værre? Hvordan oplever du de socialt udsattes økonomi? Hvis man ser på de socialt udsattes økonomi, er der ingen tvivl om, at den er blevet forværret igennem de sidste 10 år. Jeg oplever ofte, at folk, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, bliver skubbet ud over kanten. Tænk bare på alle de love og regler, der er blevet indført de sidste par år fx kontanthjælpsloftet, der især rammer de socialt udsatte børnefamilier meget hårdt. De har jo snart ikke råd til de helt basale ting i deres hverdag, og det kan vi bare ikke være bekendt. Og som om det ikke er hårdt i forvejen, så bliver hverdagen gjort endnu hårdere for os socialt udsatte her tænker jeg på den fedtafgift, der lige er blevet indført. Og hvad med cigaretterne, der igen igen bliver dyrere. Vi udsatte bliver endnu engang de svageste, da det er os, der spiser det usunde mad og køber mange cigaretter alternativet er, at vi snart ikke får noget at spise overhovedet vi har simpelthen ikke råd. Samtidig hører man, at millionærskatten ikke bliver til noget det synes jeg er helt utroligt. Så slipper de rige igen lettest udenom tingene men det overrasker mig efterhånden ikke. Oplever man som socialt udsat, at der er sammenhæng i indsatsen? Selvom der igennem de seneste par år er kommet stort fokus på mennesker med dobbeltdiagnoser, så oplever jeg stadig, at det offentlige har meget svært ved at tilbyde den rigtige behandling. Det er, som om misbrugscentrene og psykiatrien ikke kan snakke sammen derfor kan socialt udsatte kun behandles for én ting ad gangen, og det er ikke særlig smart. Man bliver som socialt udsat end ikke taget alvorligt, når man virkelig er langt ude og bliver afleveret på den psykiatriske skadestue og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, der kan hjælpe, inden det når så langt. Én ting er, at der ikke er sammenhæng i indsatsen over for socialt udsattes aktuelle problemer et andet problem er, at vi heller ikke oplever en sammenhæng, når vi ser på indsatsen over et helt liv. Tænk bare på de mange socialt udsatte mennesker, som nu er blevet en del af ældrebyrden, og som ikke bare kan placeres i et almindeligt plejehjem, da de har nogle helt andre behov for pleje og omsorg hvad skal der stilles op med os? Nogle kommuner er begyndt at tænke i retningen af alternative plejehjem til socialt udsatte, men det er alt for lidt og alt for sent der skal meget hurtigt sættes skub i nytænkningen omkring os ældre socialt udsatte ellers kommer problematikken helt ud af kontrol i løbet af ganske få år. Hvordan står det til med fagligheden i indsatsen? Fagligheden blandt personalet er gennem tiden blevet lidt bedre, da der er større indsigt i socialt udsattes misbrug og sygdomme. Til gengæld er respekten blevet mindre. Socialt udsatte bliver frataget basale rettigheder jeg har fra mange mennesker hørt, hvordan fagpersonale blander sig i folks privatliv jeg kender fx en person, som fik rodet sine skabe og skuffer igennem og konfiskeret al sin medicin, fordi hun havde sparet lidt ekstra medicin op til sin ferie. Det kan ikke være rigtigt, at personalet kan tillade sig alt, bare fordi man er socialt udsat. 14 LVS - Årsrapport 2011

16 Manglen på respekt oplever vi også stadig på misbrugscentrene, hvor vi ikke ved, om vi er patienter eller klienter vi får fx ikke indlægsseddelen med til vores medicin ligesom alle andre patienter. Vi bliver heller ikke spurgt, om medicinen virker på os, eller vi ønsker andet det er enten eller og det er simpelthen dårlig faglighed i indsatsen. Hvordan synes du, det går det med brugerinddragelsen? Brugerinddragelsen har vist sin nytte på rigtig mange væresteder vi bliver i højere grad anset som ressourcestærke personer med holdninger, og vi har fået meget større indflydelse på hverdagen. Vi sidder ikke længere bare og modtager, men vi giver også meget tilbage, og det er både brugere og personale gode til at få til at fungere. Dermed har værestederne oplevet en markant udvikling gennem de sidste 10 år. Man kan sige, at værestederne er gået fra at være en opbevaringsplads for socialt udsatte til at være et hjem og aktivitetssted, hvor vi selv kan være med til at bestemme. Værestederne er også blevet meget mere kreative mest pga. den pressede økonomi da mange arrangerer loppemarked, åbent hus, nogle driver genbrug eller café. Der er en rigtig god måde at få brugerne inddraget og givet dem indhold i hverdagen samtidig med, at man får en økonomisk gevinst. Når det så er sagt, så er der mange områder, hvor brugerinddragelsen stadig halter markant efter. Tag blot holdningsundersøgelsen, hvor 39% af de adspurgte siger, at de ingen eller lille indflydelse har på deres egne sager i kommunen det er da tankevækkende! Hvordan oplever socialt udsatte sundhedssystemet? Efter kommunalreformen oplever jeg, at der er kommet mere fokus på socialt udsattes sundhed. For en gang skyld interesserer man sig en lille smule for det forebyggende arbejde her tænker jeg fx på tandlægebussen, som ikke længere kun findes i København, men er udvidet til byer som bl.a. Randers, Aalborg og Odense her kan man tale om, at der er sket et lille fremskridt. Generelt er der kommet større fokus på provinsen man har indset, at socialt udsatte ikke kun findes i hovedstadsområdet, men rundt om i hele Danmark. Det skyldes, at der efterhånden er så mange socialt udsatte mennesker i de forskellige kommuner, at man ikke længere kan lukke øjnene for folks mange sundhedsproblemer. Hvordan ser fremtiden ud for de socialt udsatte? Fremtiden ser dyster ud for socialt udsatte ja for hele samfundet faktisk. Især fordi der er store nedskæringer overalt samtidig med, at der bliver stillet flere og flere krav til os alle. Derfor tror jeg også, at mange almindelige mennesker vil blive tabt af vognen samfundet er alt for stressende for en stor del af især ældre mennesker så er det nemmere bare at melde sig ud af fællesskabet. Derfor er jeg bange for, at vi snart vil få mange flere socialt udsatte mennesker i Danmark både unge og gamle. Som eksempel kan jeg nævne den digitalisering, som vi alle bliver tvunget til at følge der sidder altså en stor gruppe af mennesker, der ikke har ressourcerne til at ordne alle deres sager igennem en computer. Bevares for de mennesker, der har ressourcerne til at følge med i den udvikling, skal muligheden være til stede men for de mange af os, der ikke har ressourcerne, må det ikke blive en nødvendighed. LVS - Årsrapport

17 Historie Læs fra side til på tirsdag! -en periode med politiske omvæltninger 16 LVS - Årsrapport 2011

18 Hvordan gik det med? Vi har udvalgt en række vigtige parametre for en tilstandsrapport for udsatteområdet. Tallene taler deres eget sørgelige sprog og er derfor ikke fyldigt kommenterede. De fleste tal er kendte, men som med så meget andet får vi dem sjældent serveret samlet. Med denne del af årsrapporten tager vi første skridt i retning af at samle tal og statistikker til et overordnet billede af udviklingen eller afviklingen af indsatsen for de svageste grupper. Tallenes kvalitet er svingede. Eksempelvis er de internationale tal for narkotikarelaterede dødsfald praktisk talt ubrugelige, da opgørelsesmetoden er forskellig fra land til land på trods af en fælles europæisk definition af narkotikarelaterede dødsfald. Fattigdomstallene er omdiskuterede, fordi der ikke findes en officiel og bredt anerkendt fattigdomsgrænse. Nogle vil måske finde, at der mangler konkrete tal i det følgende, det vil vi få chancen for at rette op på i kommende år. Ligeledes har nogle tal for 2010 været umulige at fremskaffe. Trods ihærdige bestræbelser har det ikke været muligt at fremskaffe fx dødstallet for 2010 til denne årsrapport. På samme måde er Socialministeriets opgørelse over antal personer i behandlinger for 2010 endnu ikke tilgængelig her i sidste kvartal af Hvis vi skal gøre os forhåbninger om fx at reducere antallet af narkotikarelaterede dødsfald i fremtiden, er det afgørende, at vi kan følge udviklingen tættere GRAF 1: Antal stofmisbrugere i Danmark og antal stofmisbrugere i behandling Antal stofmisbrugere i Danmark Antal stofmisbrugere i behandling Vi ser en markant stigning i antallet af stofmisbrugere som beregnet af Sundhedsstyrelsen. Antallet af indskrevne personer i behandling i 2009 er på samme niveau som i I samme periode er antallet af stofmisbrugere i Danmark steget fra til Det virker påfaldende, at en stigning på næsten 25% i antallet af stofmisbrugere i Danmark fra 2006 til 2009 ikke også har afstedkommet en stigning i antallet af stofmisbrugere i behandling. En undersøgelse af årsagerne til dette burde være indlysende at sætte i værk. LVS - Årsrapport

19 1500 GRAF 2: Antal stofmisbrugere i døgnbehandling Antal stofmisbrugere i Danmark Antal stofmisbrugere i døgnbehandling Årstal Indskrivninger pr. år (estimeret) 2011 tegner til at ende på et historisk lavt niveau. Med et fald fra i 2008 til 776 indberettede døgnbehandlinger er der tale om en halvering på bare tre år. Estimatet for resten af 2011 er baseret på den meget konstante 55/45% fordeling mellem første og andet halvår. I sandhed alarmerende tal i en periode hvor antallet af misbrugere stiger kraftigt. Konsekvenserne for stofmisbrugerne på kort sigt er indlysende. Konsekvenserne for fagligheden og udviklingen af bedre behandlingstilbud på længere sigt er heller ikke uvæsentlige GRAF 3a: Narkotikarelaterede dødstal, Danmark* Narkotikarelaterede dødstal, Danmark: LVS - Årsrapport 2011

20 GRAF 3b: Narkotikarelaterede dødsfald pr. 1 mio. indbyggere i 2008/2009 På trods af at der findes en fælleseuropæisk definition, varierer opgørelsesmetoderne fra land til land. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved sammenligningsgrundlaget, men tabellen viser dog, at Danmark ligger i top sammenlignet med lande, vi ofte sammenligner os selv med. NORGE 54,8 SVERIGE 26,0 DANMARK 37,7 HOLLAND 8,4 TYSKLAND 16,2 *Rigspolitiet har registreret narkotikarelaterede dødsfald siden Registeret omfatter dødsfald, hvor der er sket indberetning til politiet om dødsfaldet med henblik på medikolegalt ligsyn. Det drejer sig fx om dødfundne, pludselig uventede døde, ulykker, drab og selvmord. Dødsfald forårsaget af forgiftning og dødsfald som følge af ulykke, hvor den pågældende havde indtaget narkotika, vil således blive indberettet til politiet. LVS - Årsrapport

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING 2010 KURSER UDDANNELSE OPLYSNING KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING April 2010 Udgivet af: Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, 1. 7000 Fredericia Tlf. 75 92 40 00 lvsinfo@mail.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere