Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens budgetforslag for 2016."

Transkript

1 Enhedslistens budgetforslag for Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for borgerne og for kommunens ansatte. Med dette budgetforslag, forsøger vi at rette lidt op på de nedskæringer tidligere år har bragt. Vi nedbringer den relativt store kassebeholdning med 6mio kr. På Børne- og skoleområdet sænker vi visitationskravene til Mælkebøtten. Vi mener at de høje krav til hvor mange børn der skal inkluderes er en politisk beslutning der ikke i nødvendigt omfang tilgodeser børnenes tarv. Mælkebøtten besidder de kompetencer mange udfordrede børn har brug for når målet er et godt liv. I forbindelse med beslutningen om at lukke en Rønne skole fra næste år mener vi det vil være fornuftigt at se på samtlige skolers behov for bygningsmæssige ændringer der kan tilgodese lærernes og elevernes behov for gode læringsmiljøer, over de næste 3 år afsætter vi 12 mio. kr., således at arbejdet ude på øen gang igangsættes straks. På Social- og sundhedsområdet vil vi afvente de konkrete resultater af de paradigme skift der er vedtaget på området, vi vil se konkrete resultater inden vi budgettere med store besparelser. Tværtimod mener vi at området skal tilføres midler, hvorfor vi foreslår at en række af de forringelser der tidligere er vedtaget, rulles tilbage, ligesom vi mener at der skal uddelegeres ansvar til de varme hænder bl.a. inden for områder som visitering og arbejdstilrettelæggelse. Vi tror det kan være med til at øge arbejdsglæde og stolthed i personalegruppen hvilket vil også vil give borgerne større tilfredshed. Inden for Erhvervs- og beskæftigelsesområdet foreslår vi at der oprettes en jobpulje der kan sikre udfaldstruede ledige job på ordinære vilkår, i en periode der sikre dem forsat dagpengeret. På Teknik- og miljøområdet mener vi at den voldsomme stigning på havnetaksterne der er sket, har været for voldsom, hvorfor vi foreslår en mindre nedsættelse, samt tilfører midler til vedligehold og forbedringer i havnene, således at der bliver et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

2 I stedet for at spare endnu mere på natbelysningen ønsker vi en hurtigere omstilling til energibesparende armaturer og intelligent styring af belysningen, vi starter i de største byer hvor besparelsespotentialet er størst. Ud over almindelig vedligehold af de kommunale bygninger ønsker vi at afsætte 5 mio. målrettet energirenoveringer. Endvidere vil vi gerne støtte de kræfter der arbejder for at få etableret en ikke-religiøs begravelsesplads på Bornholm. Enhedslistens budget indeholder ingen luftige besparelsesforslag. Vi har anvendt et forsigtighedsprincip således at der ikke opstår uforudsete udgifter eller det viser sig at besparelserne ikke er mulige. Ansatte og borgere på Bornholm er omstillingsparate og tålmodige, men det kan også blive for meget. Med dette budget er der Tid til eftertænksomhed Venlig hilsen Bo Haxthausen Kommunalbestyrelsesmedlem (Ø) bornholm.enhedslisten.dk Dyndegårdsvej Klemensker Telefon: Mobil: Bornholms Regionskommune

3 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , ,0-978, ,8-962,0-931,8-904,6 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 616,8 546,4 543,8 544,0 539,1 541,7 546,0 Social- og Sundhedsudvalget 1.190, , , , , , ,9 Fritids- og Kulturudvalget 69,6 53,5 51,9 51,8 52,6 53,7 54,8 Teknik- og Miljøudvalget 153,2 209,1 197,9 193,5 195,0 197,6 200,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 436,7 442,7 461,0 513,4 532,6 549,8 566,5 Økonomi- og Planudvalget 166,6 151,8 162,9 163,6 165,0 168,6 173,7 Tværgående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.633, , , , , , ,7 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-45,9 45,2 88,4 132,9 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 49,4 49,6 48,6 37,1 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8 3,5 94,8 137,0 169,9 Det brugerfinansierede område Drift -9,8-11,3-5,4-6,5-7,0-7,3-7,7 Anlæg 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,5-7,0-7,3-7,7 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-3,0 87,8 129,7 162,2 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -34,5-17,6-25,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Afdrag på lån 2) 24,6 29,1 60,4 26,9 31,0 32,2 33,5 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt 18,4-42,2 31,8 9,0 13,1 14,3 15,6 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2 6,1 100,9 144,0 177,7 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr. 2) Budget 2015 inkl. Indfrielse af lån på Slottet med 35,2 mio. kr. Dato: :03 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser

4 Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M BSU N D BSU-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M BSU N D BSU-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-03B) BSU N D BSU-03B Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-03A) BSU N D BSU-03 EL Lukning af børnehuse - Vestermarie og Marthas Minde 11M 11M BSU N D BSU-04 Reduktion af dagplejepædagoger 11M BSU N D BSU-05 Nedlæggelse af spirepladser 11M BSU N D BSU-06 Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet 11M BSU N D BSU-20A Familiepleje i kommunalt regi(*) 12M BSU N D BSU-20B Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm 12M BSU N D BSU-21 Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M BSU N D BSU-22 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M BSU N D BSU-23 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M BSU N D BSU-24 Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M BSU N D BSU-25 Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M BSU N D BSU-26 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) 12M BSU N D BSU-27 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser 12M Rådgivningscentret* BSU N D BSU-28 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i M BSU N D BSU-29 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M BSU N D BSU-40 Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M BSU O D BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M BSU O D BSU-01 EL Visitationskravene til Mælkebøtten slækkes 13M Dato: :03 Side 2 af 12

5 BSU BSU BSU A A BSU-A1 Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen BSU A A BSU-EL 02 Anlægsarbejder i de bornholmske folkeskoler 13M BSU Fritids- og Kulturudvalget FKU N D FKU-01 Tilskud til Wonderfestiwall 21M FKU N D FKU-02 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning FKU N D FKU-03 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M FKU N D FKU-03U Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M FKU A A FKU-04 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU A A FKU-04U Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU N D FKU-05 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse 21M FKU N D FKU-06 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D FKU-06U Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D FKU-15 Flytning af Hasle Bibliotek 22M FKU A A FKU-15A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen FKU FKU FKU A A FKU-A1 Tilskud til Bornholms Museum FKU FKU FKU Dato: :03 Side 3 af 12

6 Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 31M * SU N D SSU-02 Rammebesparelse indenfor det administrative område 31M SU N D SSU-10 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet 32M SU N D SSU-11 Fjernelse af mad og service i botilbud 32M SU N D SSU-12 Reduktion af praktisk hjælp 32M SU N D SSU-13 Reduktion i dagvagt Nexøhuset 32M SU N D SSU-14 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo 32M SU N D SSU-15 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken 32M SU N D SSU-16 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst 32M SU N D SSU-17 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og 32M samværstilbud i Vestergade SU N D SSU-18 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt 32M SU N D SSU-19 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på 32M Kommandanthøjen SU N D SSU-20 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, 32M Stenbanen SU N D SSU-21 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo 32M SU N D SSU-22 Lukning af Pigeklubben på Klintebo 32M SU N D SSU-30 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) SU N D SSU-31 Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben 33M Rådgivning og Afrusning SU N D SSU-32 Tandplejen - bortfald af kørselsordning 33M SU N D SSU-33 Indsatsen over for kronisk syge borgere 33M SU N D SSU-34 Effektivisering i Genoptræningen 33M SU O D SSU-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager 32M Dato: :03 Side 4 af 12

7 SU O D SSU-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri 32M og Handicap SU O D SSU-62 En særlig indsats på A-området 32M SU O D SSU-70 EUD-reform på SOSU-området 33M SU O D SSU-71 Sundhedsaftalen M SU O D SSU-EL 01 Tilbagerulning af konkrete forringensel fra budget M SU O D SSU-EL 02 Uddelegering af ansvar til udfører teams, visitering og arbejdstilrettelægelse. SU SU SU SU 33M Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget N D -01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M N D -02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M N D -03 Fastholdelseskonsulent 41M N D -04 Vielser 41M N D -05 Fleksjobambassadører 41M N D -06 Jobkonsulenter 41M N D -20 Turistinformationer 42M N D -21 Erhvervsservice 42M O D -EL 01 Jobpulje til udfaldstruede med 400 timer til ny DP ret 42M Dato: :03 Side 5 af 12

8 Teknik- og Miljøudvalget TMU N D TMU-01 Opsigelse af dykkerkontrakten 51M TMU N D TMU-10 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, 52M undersøgelser, tilsyn TMU N D TMU-11 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D TMU-12 Besparelse på strandområdet 52M TMU N D TMU-20 Asfaltkontoen 52M TMU N D TMU-21 Ukrudtbekæmpelse med pesticider kontra damp og 53M spuma TMU N D TMU-22 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag 53M TMU N D TMU-23 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag 53M TMU N D TMU-30 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved 55M busholdepladsen TMU N D TMU-31 Lukning af udvalgte offentlige toilettet i perioden 1/11-55M 31/3 / vinterhalvåret TMU N D TMU-31 EL Lukning af udvalgte offentlige toiletter med hensynstagen 55M til overenskomster TMU N D TMU-32 Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-32U Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-33 Reduktion af teknisk personale på administrationerne 55M TMU N D TMU-34 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D TMU-35 Nedlæggelse af atletik faciliteter på stadions 55M TMU A A TMU-35A Tilsåning af atletikanlæg på stadions uden for Rønne Stadion Nord TMU A A TMU-36 Engangsbesparelse på den disponible anlægspulje til kommunale bygninger Dato: :03 Side 6 af 12

9 TMU N D TMU-37 Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU TMU TMU N D TMU-50 BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage TMU N D TMU-51 BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner TMU O D TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere TMU O D TMU-61 Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU O D TMU-61 EL Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU O D TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening TMU A A TMU-EL 01 LED armaturer og tilhørende teknik 55M TMU O D TMU-EL 02 LED armaturer og tilhørende teknik 55M TMU A A TMU-EL 03 Vedligehold af havne 55M TMU TMU TMU A A TMU-A1 Lovpligtig opsætning af rottespærrer i kommunens bygninger TMU A A TMU-A2 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby 57M 57M 52M 52M 52M 55M TMU A A TMU-A3 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen 17 Dato: :03 Side 7 af 12

10 TMU A A TMU-A4 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker TMU A A TMU-A5 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A TMU-A6 Renovering/udskiftning af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal TMU A A TMU-A7 Renovering af tag på Haslehallen. TMU A A TMU-A8 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A TMU-A9 Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A TMU-A10 "Omfartsvej" ved Allinge TMU A A TMU-A-EL 01 ikke reliøsgravplads TMU A A TMU-A-EL 02 Målrettet energirenoveringer af kommunale bygninger TMU N D TMU-A-EL 03 Målrettet energirenoveringer af kommunale bygninger, afledte besparelser Økonomi- og Planudvalget ØPU N D ØPU-01 Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og 61M Personale ØPU N D ØPU-02 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M ØPU N D ØPU-11 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M ØPU N D ØPU-12 Virtualisering af servere 62M ØPU N D ØPU-13 Billigere lagringsplads (Storage) 62M ØPU N D ØPU-14 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU N D ØPU-15 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) 62M 62M Dato: :03 Side 8 af 12

11 ØPU N D ØPU-16 Supportaftale (ændring) 62M ØPU N D ØPU-17 Reduktion af netværksknudepunkter 62M ØPU N D ØPU-18 Minimering af supportudgifter 62M ØPU N D ØPU-30 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M ØPU O D ØPU-60 Flere administrative elever (fire elever om året) 61M ØPU O D ØPU-61 Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M ØPU O D ØPU-62 Konkurrenceudsættelsespakken 61M ØPU ØPU A A ØPU-EL 01 Søgeunktionalitet i FICS 61M Tværgående TVÆR F L anlæg lånefinansieres TVÆR F T TVÆR TVÆR TVÆR TVÆR Finansiering ØPU F S ØPU F T Dato: :03 Side 9 af 12

12 ØPU F L ØPU F L TOTAL D A AP S T L P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - plejeboliger I alt BSU SU FKU TMU Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: :03 Side 10 af 12

13 ØPU Økonomi- og Planudvalget TVÆR Tværgående I alt Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område I alt N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg I alt Dato: :03 Side 11 af 12

14 Indkomstskatter kr. Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Ny skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Mer-/mindreprovenu Det skrå skatteloft kr. Skønnet topskattegrundlag Medfinansiering - anslået Ejendomsskatter kr. Grundværdier ekskl. produktionsjord Grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Ny grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Mer-/mindreprovenu Tilskud og udligning kr. - husk indtægter med negativt fortegn Tilskud og udligning (manuel justering) Ændring ved nedsættelse af skatteprocent Ændring ved forhøjelse af skatteprocent Særtilskud efter ansøgning (valgte emner) Dispensation til skatteforhøjelse Ændring i alt Dispensation til skatteforhøjelse? 1 = Ja 1

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Bornholms Regionskommune Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag 2016-2019 Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Høring vedr. budget 2016

Høring vedr. budget 2016 Økonomi og Personale Møllevænget 1, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 03.08.2015 J. nr. 00.30.00K04-0021 Høring vedr. budget 2016 I henhold til budgetvejledningen

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2016 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid -696-696 -696-696 almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ANLÆGSFORSLAG - AMINISTRATIVE BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 23.215 7.000 5.200 5.000 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Anlægsarbejder

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Skatter, generelle tilskud -2.795.927-2.837.616-2.888.186-2.951.486 Driftsvirksomhed 2.692.196 2.721.328 2.760.878 2.811.754

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes 0. 10. klasse 11.276 Børne-

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere