JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013"

Transkript

1 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013

2 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud... 4 Gennemsnitlig varighed... 5 Ophørsårsag... 5 Kvalitativ analyse Retur til Job... 6 Job og Uddannelse... 7 Køn... 8 Alder... 9 Ophørsårsag... 9 Kvalitativ analyse Job og Uddannelse Vejen til Job Køn Alder Ophørsårsag Kvalitativ analyse Vejen til Job Virksomhedsmentoruddannelse F - jobklubben Konklusion

3 2 Indledning Rapporten indeholder resultaterne af en analyse af sygemeldte og ledige i Middelfart Kommune, som i løbet af første halvår 2013 har været tilknyttet et eller flere af de tre forløb i Job- og Kompetencehuset; Retur til Job, Job og Uddannelse og Vejen til Job. Baggrund og Formål Tilbuddene i Job- og Vækstcentrets projektenhed Job- og Kompetencehuset er udformet således, at de understøtter borgerne i at komme ud på/tilbage til arbejdsmarkedet på kortest og bedst mulig vis. For at give borgerne den bedst mulige hjælp til dette, stiller Job- og Kompetencehuset socialrådgivere, jobkonsulenter, jobvejledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og coaches til rådighed. Da fokus er på at yde en arbejdsmarkedsrettet indsats udgør virksomhedspraktikker en stor del af tilbuddet. Forud for eller sideløbende med en praktikperiode kan borgerne deltage i et eller flere understøttende tilbud. Disse tilbud kan være træning hos fysioterapeut, motion, mindfulness, gruppeforløb i forbindelse med smertehåndtering, coaching og understøttende samtaler hos en psykolog. Derudover tilbydes borgerne FVU-screening samt grundlæggende undervisning i IT. Her er der blandt andet fokus på at introducere vores borgere til borger.dk, og dermed støtte op om digitaliseringsstrategien i kommunen. De ovenfornævnte indsatser ønsker Job- og Vækstcenter Middelfart løbende at vurdere og evaluere på, og i Job- og Kompetencehuset arbejder vi derfor målrettet med hele tiden at udvikle disse tilbud til ledige og sygemeldte, som er vores målgrupper. Formålet med nærværende rapport er således at få et overblik over, hvilken effekt de nuværende tilbud har, samt hvilke udviklingsområder, der eventuelt måtte være. Datagrundlag Rapporten indeholder data fra første halvår De kvantitative data er trukket fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER, og tallene er således sammenlignelige på tværs af de enkelte tilbud. Antallet af borgere der er tilknyttet de enkelte tilbud er trukket pr. sidste dag i måneden. Data vedrørende gennemsnitlig varighed og ophørsårsag er ikke mulige at trække for kun én dato, så her er data gældende pr. måned, og disse er således sammenlignelige for hele perioden. De kvalitative data er indsamlet både gennem spørgeskemaundersøgelser samt via fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaerne anvendes for at få en generel viden om brugertilfredsheden. Disse suppleres med fokusgruppeinterviews, som giver et mere nuanceret billede af, hvordan brugertilfredsheden er blandt borgerne. Vi får dermed et billede af, hvor der er behov for justeringer af tilbuddet. 2

4 3 Retur til Job Måltal Praktikker: 40 Egne tilbud: 25 Liggetid fra visitation til opstart: Max. 14 dage Antal afsluttede: 18, heraf 12 raskmeldte Dette forløb er målrettet ledige sygemeldte borgere, der ikke er klar til at vende tilbage til ordinært arbejde inden for de næste tre måneder, men hvor de vurderes at være indsatsparate. Kapaciteten i tilbuddet er 65. Målsætningerne i Retur til Job er, at 40 af de tilknyttede borgere skal være i en praktik, og 25 borgere skal deltage på et praktiksøgningsforløb i Job- og Kompetencehuset i op til 6 uger. Det er ligeledes en målsætning, at 2/3 af de tilknyttede ophører i tilbuddet pga. raskmelding. Nedenstående tabel viser, hvor mange forskellige borgere der har været tilknyttet hhv. det overordnede tilbud Retur til Job samlet tilbud, samt de enkelte undertilbud. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. Kun tilknyttet JoKo Praktik - Aktivt Forløb Praktik - Revalidering Retur til Job - Samlet tilbud Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Flow fra Nederst ses flowet fra Det er altså det antal forskellige borgere/cpr.- numre der har modtaget det givne tilbud i den forløbne periode. Forløbet er bygget op således, at størstedelen af borgerne starter op i et praktiksøgningsforløb i Job- og Kompetencehuset i op til 6 uger, hvorefter de kommer i en praktik, hvis de endnu ikke kan raskmeldes. De fleste vil dermed have deltaget i mere end et af ovenstående tilbud i løbet af perioden dog ikke samtidig. I løbet af første halvår 2013 har 161 forskellige borgere været tilknyttet Retur til Job. Antallet af praktikker hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger er i gennemsnit 27, mens der i gennemsnit er 25 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. 3

5 Køn Dato Mænd Kvinder I alt = 33% 62 = 67% 93 = 100% = 30% 62 = 70% 89 = 100% = 30% 57 = 70% 82 = 100% = 33 % 57 = 67% 85 = 100% = 34% 59 = 66% 89 = 100% = 33% 58 = 67% 86 = 100% Gennemsnit 28 = 32% 59 = 68% 87 = 100% 4 kvinder 68% Køn mænd 32% I løbet af første halvår 2013 har der gennemsnitligt været 87 personer tilknyttet tilbuddet. Dette er 22 personer flere end der er budgetteret med. Dette er dog kun positivt, idet de ekstra personer der deltager på forløbet alle er i praktik. Alder Dato Under 30 år år år Over 55 år I alt = 7% 39 = 42% 31 = 33% 17 = 18% 93 = 100% = 8% 35 = 39% 29 = 33% 18 = 20% 89 = 100% = 7% 35 = 33% 26 = 42% 15 = 18% 82 = 100% = 9% 32 = 38% 30 = 35% 15 = 18% 85 = 100% = 9% 37 = 42% 28 = 31% 16 = 18% 89 = 100% = 9% 34 = 40% 27 = 31% 17 = 20% 86 = 100% Gennemsnit 7 = 8% 35 = 40% 29 = 33% 16 = 19% 87 = 100% Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Retur til Job blandt de årige som i gennemsnit udgør 73% i første halvår. Tilbud Nedenstående tabel viser, at der i gennemsnit er tilknyttet 14 borgere til praktiksøgningsforløbet. I gennemsnit er 54 af borgerne på sygedagpenge i praktik. over 55 år 19% år 33% Alder Under 30 år 8% år 40% 4

6 5 Tilbud Gennemsnit Antal borgere i praktiksøgningsforløb Antal borgere i praktik - aktivt forløb Antal borgere i praktik revalidering Antal øvrige borgere tilknyttet RTJ Antal borgere i praktik kombineret med understøttende indsats I alt Gennemsnitlig varighed Den gennemsnitlige varighed for borgere tilknyttet Retur til Job i den givne periode opdeles i to kategorier: 1) Sygemeldte der er i praktik på arbejdsmarkedet evt. kombineret med en understøttende indsats via Job- og Kompetencehuset. 2) Sygemeldte der udelukkende deltager i praktiksøgningsforløbet. Kigger vi på den gennemsnitlige varighed for selve praktiksøgningsforløbet i Job- og Kompetencehuset, er denne i gennemsnit 42,5 dage, hvilket svarer til 6,1 uger. Ser vi på den gennemsnitlige varighed for praktikkerne er denne 72 dage svarende til 10,3 uger. Tilbud Retur til Job praktiksøgningsforløb Praktik aktivt forløb Gennemsnitlig varighed i perioden 1. halvår ,5 dage = 6,1 uger 72 dage = 10,3 uger Ophørsårsag I nedenstående tabel er angivet det samlede antal ophørsårsager registreret i perioden første halvår I alt er 86 afsluttet, hvoraf de 43 er blevet raskmeldt. Dette svarer til 50% som er målsætningen. Det er endvidere et mål, at der hver måned skal afsluttes 25 borgere i Retur til Job. Dette leves der til gengæld ikke op til, idet der i gennemsnit kun er 14 afsluttede borgere pr. måned. En forklaring herpå er, at 1/3 af de borgere der deltager i tilbuddet bliver forlænget udover de maksimalt 19 uger, der er kalkuleret med. Der er således behov for at tilbuddet evalueres og måltallene eventuelt justeres. 5

7 6 1. halvår 2013 Gennemsnit pr. måned Anden forsørgelse 3 0,5 Fleksjob 2 0,3 Flyttet 3 0,5 Pension 1 0 Perioden afsluttet 0 0 Raskmelding 43 7 Rehabiliteringsteam 6 1 Revalidering 10 2 Sygdom/Behandling 18 3 I alt Ophørsårsag - 1. halvår 2013 Kvalitativ analyse Retur til Job Retur til Job er et sammensat tilbud, der består af flere forskellige dele, hvor det er den virksomhedsrettede indsats i form af praktikker, der er i fokus. Før opstart i praktikken samt sideløbende med denne er der mulighed for at deltage i forskellige kurser i Job- og Kompetencehuset. 6

8 7 I første halvår har der i alt været tilknyttet 161 borgere til Retur til Job. I perioden har der været 76 spørgeskemabesvarelser. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen Ca. 74% var i job/uddannelse, da de blev sygemeldt Knap 49% har været sygemeldt i mere end et år 54% har deltaget i en virksomhedspraktik under forløbet. Ca. 59% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem Ca. 92% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset 53% mener forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet I perioden har der været afholdt 2 fokusgruppeinterviews. Især de stress- og depressionsramte giver udtryk for, at de får alt for mange mundtlige informationer ved startsamtalen. Der er et ønske om at få mere på skrift. Både generelle informationer men også et skema for den kommende uge. Deltagerne lægger vægt på, at det hjælper at komme ud at tale med andre i samme situation, og at de kan høste af hinandens erfaringer. Det kan dog virke forvirrende hele tiden at møde mange nye ansigter. Deltagerne efterspørger også lidt mere tid sammen med kontaktpersonen. På praktiksøgningsforløbet behandles et nyt tema hver uge, hvilket i nogle tilfælde kan være for kort tid. Derudover er der nogle, der har følt sig utilpasse og pressede inden opstart, fordi de ikke helt har følt sig klar til at komme i praktik så hurtigt. Her har underviserne dog været gode til at få dem ned på jorden igen. Generelt har deltagerne fået meget udbytte af at deltage på praktiksøgningsforløbet, og der er bred enighed om, at det fungerer rigtig godt med at holdene er delt op og har fokus på hhv. det psykiske og det fysiske. Borgerne i praktik er hovedsageligt rigtig glade for dette, og internt i Job- og Kompetencehuset er der ligeledens en oplevelse af, at der er styr på det. Deltagernes opfattelse af det samlede forløb er positiv. De føler der er taget de nødvendige skånehensyn både i praktikken samt i undervisningssammenhænge og er blevet klædt godt på til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Job og Uddannelse Dette forløb henvender sig til borgere der er i kategorien match 1 kontanthjælp og forsikrede ledige. Job og Uddannelse er opdelt således, at det består af et hold for unge under 30 år og et hold, hvor deltagerne er over 30 år. Tilbuddet er normeret til 80 deltagere, som sædvanligvis deltager i tilbuddet i ca. 4-6 uger. Målsætningen er, at der hver måned afsluttes ca. 50 borgere. Heraf bør 20% afsluttes til ordinært arbejde og 15% til uddannelse. Derudover er der en forventning om, at 37% skal afsluttes til enten praktik eller løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. 7

9 8 Tabellen nedenfor viser flowet over det samlede antal borgere, der har haft deres gang i huset fordelt pr. måned. I løbet af første halvår 2013 har der i alt været 321 forskellige borgere tilknyttet Job og Uddannelse. Måned Antal forskellige borgere Januar 125 Februar 136 Marts 112 April 109 Maj 98 Juni 87 Flow fra Køn Kønsfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet, fordeler sig nogenlunde ligeligt, hvis man kigger på gennemsnittet. I løbet af hele perioden, har der fra januar-juni 2013 gennemsnitligt været 67 borgere tilknyttet tilbuddet. Køn Måned Mænd Kvinder I alt = 50 % 42 = 50% 84 = 100% = 51% 36 = 49% 73 = 100% = 44% 35 = 56% 63 = 100% = 44% 39 = 56% 70 = 100% = 42% 38 = 58% 66 =100% = 44% 24 = 56% 42 = 100% Gennemsnit 31 = 46% 36 =54% 67 =100% kvinder 54% mænd 46% 8

10 9 Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt = 47% 18 = 21% 11 = 13% 16 = 19% 84 = 100% =37% 15 = 20% 16 = 22% 15 = 21% 73 = 100% = 52% 15 = 24% 13 = 21% 2 = 3% 63 = 100% = 40% 19 = 27% 20 = 29% 3 = 4% 70 = 100% = 43% 16 = 24% 20 = 30% 2 = 3% 66 = 100% = 40% 10 = 24% 11 = 26% 4 = 10% 42 = 100% Gennemsnit 27 =41% 16 = 25% 15 = 23% 7 = 11% 65 = 100% Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Job og Uddannelse blandt de unge under 30 år. I gennemsnit udgør denne gruppe 41%. I løbet af første halvår 2013 har i alt 55 unge under 30 år haft en uddannelsesmentor tilknyttet. 36 unge har deltaget på vejlederdagene i samme periode. Heraf er 13 ikke længere tilknyttet job- og vækstcentret. Ophørsårsag over 55 år 11% år 23% år 25% Alder Under 30 år 41% Ophørsårsag 1. halvår 2013 Gennemsnit pr. måned Afvist 2 0,3 Anden forsørgelse 6 2 Flyttet 8 1,6 Løntilskud - offentlig 3 1 Løntilskud privat 4 1,3 Ordinært arbejde 47 7,8 Perioden sluttet Praktik 54 9 Seniorjob 2 0,3 Sygdom/Behandling 17 6 Uddannelse 26 4,3 Udeblevet 34 5,7 Ikke angivet 6 1 I alt ,7 9

11 10 Ophørsårsag I alt har 280 borgere afsluttet forløb i Job og Uddannelse i løbet af første halvår Heraf er 47 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 16,8%, og er således et stykke fra målsætningen på 20%. Af de borgere der er afsluttet til job er 43% unge under 30 år, mens de +30-årige udgør 57%. Antallet af borgere der er fortsat i uddannelse er 26. Heraf er de 57% unge under 30 år mens de resterende 43% er over 30 år. Målsætningen i forhold til at 37% skal afsluttes til praktik eller løntilskud opnås dog langt fra. I alt er 21,8% afsluttet til dette. Kvalitativ analyse Job og Uddannelse I første halvår 2013 har 101 borgere besvaret spørgeskemaet, hvoraf de 25 har været unge under 30 år. Spørgeskemaerne viser følgende: Næsten 29% har folkeskolen som højest afsluttede skolegang 19% har været ledige i mere end to år 96% mener, at de blev taget godt imod af en jobvejleder den første dag i Job- og Kompetencehuset 92% har oplevet et positivt samarbejde med vejlederen i Job- og Kompetencehuset. Ca. 79% synes, at det samlede tilbud har været godt for dem 71% mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job eller uddannelse. Flere borgere har deltaget på forløbet af flere omgange. I de afholdte fokusgruppeinterviews lægger de, der har deltaget tidligere stor vægt på, at forløbet nu er blevet mere individuelt. Der er dog også nogle der mener, at der ikke har været meget fornyelse i tilbuddet i løbet af det sidste år. Ved de individuelle samtaler er det nemmere at tage udgangspunkt i den 10

12 11 enkeltes kompetencer, end det er på et holdforløb, da det jo er en bredt sammensat gruppe. Det fungerer fint med, at der kun er undervisning et par gange om ugen. Det gør, at deltagerne har mere tid til at skrive ansøgninger derhjemme, og at jobvejlederne har mere tid til at give feedback, hvilket er et godt supplement til holdundervisningen. Nogle af deltagerne giver ydermere udtryk for, at de under forløbet har fået øjnene op for andre brancher, som de ikke tidligere har arbejdet inden for, og de er blevet bedre til at stile ansøgninger direkte til de stillinger de søger. Der en del af de ledige over 30 år, der mener de har fået tilbuddet om forløbet for sent. De ville gerne have haft det i begyndelsen af deres ledighedsperiode, da de føler de har lært at skrive bedre ansøgninger og cv er på forløbet. Der er også nogle af de unge under 30 år, der har deltaget på forløbet af flere omgange. Her lægges der vægt på, at holdene er blevet mindre. Det gør, at der er mere fokus på den enkelte. Der er dog nogle af de unge, der savner noget mere fokus på uddannelse. De der ikke har deltaget tidligere, er fortrinsvis blevet positivt overraskede. De unge synes, det er rart at have noget at stå op til og komme ud til andre mennesker. De lærer meget om sig selv, samtidig med det er sjovt. Temaerne der undervises i, sætter tanker i gang og er gode, om end det dog for nogen føles som tidsspilde at skrive deres CV i Job- og Kompetencehuset. Der foreslås flere aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Eksempelvis i form af teambuildingøvelser, quizzer, konkurrencer, virksomhedsbesøg eller walk n talk, hvor man får en opgave, man skal løse i fællesskab m.m. Dette giver mulighed for at netværke og komme i snak med nogle, man måske ellers ikke ville have talt med. Grundlæggende er det vigtigt, at der er variation i undervisningsformen samt -indholdet. Vejen til Job Dette forløb er målrettet match 2 kontanthjælp, hvilket vil sige de indsatsklare ledige. Kapaciteten for tilbuddet er 180. Målet er, at der hver måned afsluttes 20 borgere gerne til ordinært job (10%) eller uddannelse (8%). Nedenstående tabel viser hhv. flowet over det samlede antal borgere, i de enkelte undertilbud fordelt pr. måned, samt hvor mange der har været tilknyttet det overordnede tilbud Vejen til Job - samlet tilbud. Det ses, at den største del af borgerne har deltaget i virksomhedscenter, kompetenceløftforløb og praktik. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. En stor del af dem der er startet op i kompetenceløftforløb er efterfølgende fortsat i praktik/virksomhedscenter. I alt har 296 forskellige personer været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af første halvår

13 12 Det grønne Projekt Kompetenceløftforløb Løntilskud Praktik Virksomhedscenter Vejen til Job samlet tilbud Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Flow fra Køn I første halvår 2013 har der i gennemsnit været 196 borgere tilknyttet Vejen til Job, hvilket stemmer godt overens med normeringen. Der har været lidt flere kvinder end mænd tilknyttet. Køn Måned Mænd Kvinder I alt = 50 % 99 = 50% 199 = 100% = 46% 104 = 54% 193 = 100% = 46% 106 = 54% 197 = 100% = 47% 105 = 53% 199 = 100% = 47% 103 = 53% 196 = 100% = 50% 96 = 50% 192 = 100% Gennemsnit 94 = 48% 102 = 52% 196 = 100% kvinder 52% mænd 48% 12

14 13 Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt = 25% 90 = 45% 42 = 21% 18 = 9% 199 = 100% = 24% 85 = 44% 44 = 23% 18 = 9% 193 = 100% = 22% 83 = 42% 48 = 25% 22 = 11% 197 = 100% = 18% 89 = 45% 52 = 26% 22 = 11% 199 = 100% = 20% 85 = 43% 52 = 27% 20 = 10% 196 = 100% = 25% 75 = 39% 51 = 27% 18 = 9% 192 = 100% Gennemsnit 44 = 22% 84 = 43% 48 = 25% 20 = 10% 196 = 100% Med udgangspunkt i tabellen, er den største gruppe i Vejen til Job de årige. Denne gruppe udgør 43%. Ophørsårsag I perioden for første halvår 2013 har 71 borgere afsluttet et forløb i Vejen til Job, hvilket svarer til 11,9 borgere pr. måned. Dette er 40% under målsætningen på 20. over 55 år 10% år 25% Alder Under 30 år 22% år 43% 1. halvår 2013 Gennemsnit Afvist 2 0,3 Anden forsørgelse 4 0,7 Flyttet 8 1,3 Ommatch 1 0,2 Ordinær beskæftigelse 4 0,7 Perioden sluttet 6 1 Raskmelding 1 0,2 Sygdom/Behandling 28 4,7 Uddannelse 11 1,8 Udeblevet 5 0,8 Ikke angivet 1 0,2 I alt 71 11,9 13

15 14 Ophørsårsag Kvalitativ analyse Vejen til Job Vejen til Job er et sammensat forløb, hvor borgeren har mulighed for at deltage i tilbud i Jobog Kompetencehuset efterfulgt af eller sideløbende med en praktik. I første halvår har der i alt været tilknyttet 296 borgere til Vejen til Job. Vi har modtaget 36 spørgeskemabesvarelser. Det er ikke muligt at foretage en gyldig konklusion på baggrund af så lavt et antal, hvorfor de ikke er medtaget i denne analyse. På baggrund af de to afholdte fokusgruppeinterviews, er det praktikkerne, som borgerne selv mener de får mest ud af. Det er her de får lov til at afprøve, hvor meget de kan holde til, og det giver dem noget at stå op til om morgenen. En del af borgerne har været tilknyttet forløbet så længe, at de nærmest har mistet troen på at finde et job. Virksomhedsmentoruddannelse Der har i perioden været afholdt et kursus for virksomhedsmentorer i kommunen. 6 mentorer har deltaget, og de mener alle, at uddannelsen har levet op til deres forventninger. Det faglige indhold vurderes til at være meget højt, spændende og relevant. Der er meget praktisk snak, som jo også er de, mentorerne har behov for i det daglige. Både underviser samt undervisningsformen er oplysende, engageret og levende, og det er specielt godt at høre historier fra det virkelige liv. Det er ligeledes et plus, at alle har mulighed for at komme til orde. Dertil kommer, at man kan mærke, at underviseren er professionel og brænder for arbejdet, hvilket smitter af på kursisterne. Alle deltagerne kunne tænke sig flere kurser med relevante emner for mentorer. Nogle af de emner der foreslås, er konflikthåndtering og hvordan man tackler psykisk sårbarhed. Hvordan hjælper man bedst en mentee uden at gøre vedkommende en bjørnetjeneste, og hvilke tegn/signaler skal man være opmærksom på? 3F - jobklubben Først på året har Job- og Vækstcenter Middelfart i samarbejde med 3F afholdt jobklub for ledige 3F ere. Deltagelse i jobklubben har været frivillig. Der er lavet både midtvejs- og 14

16 15 slutevaluering for jobklubben. Deltagerne er en anelse mere positive i slutevalueringen, men helt generelt er der ikke de store forskelle, og overordnet har hele forløbet været godt. Der er bred enighed om, at det er godt, at der er repræsentanter fra både Job- og vækstcentret samt 3F til stede samtidig. Deltagerne vurderer, at der er tale om et godt tilbud, hvor der er fokus på jobsøgning, ligesom borgerne føler sig behandlet med respekt. Størstedelen mener også, at der er taget udgangspunkt i deres behov og kompetencer og er enige i, at forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Konklusion På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i Retur til Job i gennemsnit har været tilknyttet lidt flere borgere end der er kapacitet til. I alt har 161 sygemeldte fulgt et forløb i Retur til Job i løbet af det første halve år i Antallet af borgere i praktik (aktivt forløb) er i gennemsnit 54, hvilket er rigtig flot. Målsætningen er, at 40 borgere skal være i en praktik. Spørgeskemabesvarelserne og fokusgruppeinterviewene viser, at de sygemeldte har haft et godt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset og mener, at det samlede tilbud har været godt for dem. Det har været godt at tilbringe tid sammen med andre i samme situation. Ud af 86 afsluttede er 43 blevet raskmeldt, 10 har fået revalidering og 2 har fået tilkendt fleksjob. I Job og Uddannelse, har der i alt været 321 borgere tilknyttet, hvoraf de 280 er afsluttet igen. 47 personer er kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 16,8%. 54 personer er gået videre i en praktik, mens 7 er kommet direkte i job med løntilskud. Generelt for Job og Uddannelse er tilbagemeldingerne, at deltagerne især er glade for at få individuel feed-back på deres ansøgninger og cv. Nogle mener dog, at de er blevet tilbudt forløbet for sent i deres ledighedsperiode. De mener, at de kunne have haft stor gavn af at have deltaget på forløbet som nyledige, da de under forløbet er blevet langt bedre til at skrive ansøgninger og cv. Der foreslås nogle flere aktiviteter i forbindelse med undervisningen, da det er mange timer, man arbejder med det samme. Afbræk i form af walk n talk, quizzer, konkurrencer eller fælles opgaveløsning kunne være en mulighed. I alt har 296 forskellige borgere været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af første kvartal. Heraf har 71 afsluttet forløbet. 4 er gået direkte i job mens knap 4 ud af 10 af de afsluttede er ophørt på grund af sygdom. Med udgangspunkt i de afholdte fokusgruppeinterviews, tegner der sig et billede af, at det er praktikkerne som borgerne fremhæver, som det de får mest ud af. 15

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Job- og sundhedsmentor

Job- og sundhedsmentor Evalueringsrapport Job- og sundhedsmentor Dato 4/3 2013 21/6 2013, i alt 16 uger Formål Job- og sundhedsmentor havde til formål at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med en reel nedsat

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Ungeenheden Ringsted 2011 Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Aktører Ungeenheden i Ringsted, og flere samarbejdsparter end der var kasser til blandt andet børneområdet, det voksensociale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Udkast Projekt Frivillighed 28-05-2015

Udkast Projekt Frivillighed 28-05-2015 Projekt Frivillighed Indledning Med Projekt Frivillighed ønsker TUCJOB ApS, i samarbejde med Jobcenter Hedensted, at nytænke, udvikle og gennemføre en tværfaglig støttende indsats overfor borgere i Hedensted

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

MOVE - Et eksempel fra praksis

MOVE - Et eksempel fra praksis MOVE - Et eksempel fra praksis v. Socialrådgiver Jette Enemark og Udviklingskonsulent Finn Chemnitz Ringkøbing-Skjern Kommune August 2013 Disposition Spørgsmål til salen Baggrund og generelt om projektet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende?

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende? Afrapportering fra monitorering af kommunernes implementering af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Indledning Som en del

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter CABI-ANALYSE Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter De senere år har der været meget fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er en udbredt opfattelse,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere