Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016"

Transkript

1 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1. Skatteskøn til 2. finansielle orientering Skatteindtægterne er skønnet ved at anvende det af økonomi- og indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Overslagsårene er baseret på kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget i 2013, fremskrevet med KL s forventning til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i overslagsårene. De samlede skatter i det nye skøn fremgår af tabel 1, mens tabel 2 viser ændringer mellem 1. og 2. finansielle orientering. Der forventes nu mindreindtægter på 94,9 mio.kr. for perioden sammenlignet med budgetforslag 2013 fra 1. finansielle orientering. Mindreindtægten modsvares i nogen grad af flere indtægter på tilskuds- og udligningssiden. Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 (mio. kr.) B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Kommunal indkomstskat , , , , ,4 Heraf efterreguleringer 0,0-236,2-121,2 0,0 0,0 Selskabsskat -49,5-15,9-34,0-39,4-43,5 Anden skat pålignet visse indkomster -28,7-16,8-17,5-18,1-18,7 Grundskyld -361,3-384,6-407,5-431,1-454,8 Anden skat på fast ejendom -83,9-83,4-84,5-84,5-85,8 I alt , , , , ,1 (-= indtægt) Tabel 2 Forskelle i forhold til skønnet fra 1. finansielle orientering (mio. kr.) BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 SUM Kommunal indkomstskat -61,7 5,1 25,9 26,5-4,2 Heraf efterreguleringer 8,5-20,1 0,0 0,0-11,5 Selskabsskat 37,5 12,9 15,0 10,9 76,4 Anden skat pålignet visse indkomster 5,0 5,1 5,1 5,1 20,2 Grundskyld 0,2 2,9 3,2 3,9 10,3 Anden skat på fast ejendom -2,0-1,9-1,9-2,0-7,7 I alt -21,0 24,2 47,3 44,5 94,9 I alt, ekskl. efterreguleringer -29,5 44,2 47,3 44,5 106,4 (+=mindreindtægt, -= merindtægt ifht 1. finansielle orientering) 1 Se bilag 6 afsnit 8 vedr. forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering.

2 Mindreindtægten i perioden skyldes hovedsageligt mindreindtægter vedr. selskabsskat, som forklares i afsnit 4; samt mindreindtægter vedr. anden skat pålignet visse indkomster, jf. afsnit 5. Indtægten fra kommunal indkomstskat skønnes højere i 2013 primært som følge af, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er valgt som udgangspunkt. I overslagsårene er der tale om mindreindtægter som følge af et lavere skøn for vækst mellem , hvilket fremgår af afsnit 2 nedenfor. På grundskyld er der i perioden tale om en mindreindtægt på 10,3 mio.kr. som delvist opvejes af merindtægter på 7,7 mio.kr. vedr. anden skat på fast ejendom. 2. Kommunal indkomstskat Udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag Nedenstående tabel viser Finansministeriets økonomiske redegørelse (ØR) og KL s skøn for udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan, samt skønnet for FK s udskrivningsgrundlag, til hhv. 1. finansielle orientering og 2. finansielle orientering om BF2013. Nederst i tabellen fremgår skønnet for FK s udskrivningsgrundlag for 2. finansielle orientering, hvor statsgarantien er indsat i Tabel 3. Vurdering af det samlede udskrivningsgrundlag (mia. kr.) Direktionens budgetforslag Finansielle orientering Finansministeriet ØR december ,3 800,1 821,9 867,7 Vækst i pct. 3,1% 2,7% 5,6% KL G.1-1 fra 27/ ,0 805,0 821,1 858,8 890,6 915,6 938,4 Vækst i pct. 3,6% 2,0% 4,6% 3,7% 2,8% 2,5% Frederiksberg Kommune ØA. 51. kørsel D. 20/ ,8 18,2 18,7 19,7 20,4 21,0 21,5 Vækst i pct. 2,3% 2,3% 5,3% 3,7% 2,8% 2,5% Budgetforslag finansielle orientering Finansministeriet ØR maj ,0 809,3 829,2 875,4 Vækst i pct. 4,0% 2,5% 5,6% KL G. 1-3 fra 27/ ,6 806,4 828,9 875,4 903,4 928,7 951,9 Vækst i pct. 3,7% 2,8% 5,6% 3,2% 2,8% 2,5% Frederiksberg Kommune (Selvbudgettering) ØA. 58. kørsel D. 11/ ,8 18,3 18,8 19,6 20,3 20,8 21,4 Vækst i pct. 3,0% 2,3% 4,8% 3,2% 2,8% 2,5% 2

3 (mia. kr.) Frederiksberg Kommune Anvendt Statsgaranti ØA. 58. kørsel D. 11/ ,8 18,3 18,8 20,0 20,3 20,8 21,4 Vækst i pct. 3,0% 2,3% 6,5% 1,6% 2,8% 2,5% 1) Udskrivningsgrundlaget er i 2013 korrigeret op til niveau med statsgarantien (314,4 mio. kr. højere end kommunens eget skøn for 2013). Udskrivningsgrundlaget I 2013 anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør ,0 mio. kr. Det er højere end beregningsgrundlaget på ,9 mio. kr. fra 1. finansielle orientering (direktionens budgetforslag) og ligeledes højere end kommunens seneste skøn på ,6 mio.kr. Statsgarantien er baseret på en fremskrivning af det afregnede udskrivningsgrundlag for 2010, korrigeret for ændringer af skatteregler 2. Ændringerne i skattereglerne er to elementer fra regeringens genopretningspakke fra maj 2012 (suspension af 20- reguleringen og loft over fradrag for fagforeningskontingent). Skønnet for den kommunale indkomstskat i overslagsårene er beregnet på baggrund af kommunens skøn for 2013, fremskrevet med KL s vækstrater fra juni 2013 jf. tabel 3. Fælles for statsgarantien og KL s vækstskøn for overslagsårene er, at konsekvenserne af den nye skattereform ikke er indregnet. Derudover forudsættes i alle år en uændret udskrivningsprocent på 23,1 pct. Statsgaranterede udskrivningsgrundlag vs. kommunens eget skøn Det fremgår af tabel 3 ovenfor, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 0,3 mia. kr. over FK s eget skøn for Det skyldes, at udskrivningsgrundlaget i statsgarantien er fremskrevet med én gennemsnitsprocent, mens kommunens eget skøn er baseret på vækstraterne fordelt på komponenter (aktieindkomst, lønindkomst osv.). Når vækstraterne fordeles på komponenter, tilpasses de økonomien på Frederiksberg, og i dette tilfælde medfører det dermed en nedjustering af væksten. 3. Efterregulering To år efter budgetåret opgøres kommunernes endelige beskatningsgrundlag, og for de kommuner der har valgt selvbudgettering, foretages der tre år efter budgetåret en af- 2 Fremskrivningen fra det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er på 10,8 pct. 3 Dvs. højere end det skøn der fremkommer, når den endelige afregning for 2010, fremskrives med finansministeriets vækstrater (ØR maj) fra 2010 til 2013 på komponenter. 3

4 regning af efterreguleringsbeløbet. Beløbet beregnes som forskellen mellem det endeligt opgjorte beløb og det foreløbige beløb, som er afregnet i budgetåret. I det nye skøn er der indarbejdet en endelig efterregulering (merindtægt) vedr. indkomstår 2010 til afregning i 2013 på -236,2 mio.kr. samt en forventet efterregulering (merindtægt) vedr. indkomstår 2011 til afregning i 2014 på -121,2 mio.kr. Samlet efterregulering udgør en indtægt på 357,4 mio.kr. Efterregulering af skatteindtægter i alt I direktionens budgetforslag (1. finansielle orientering) blev der skønnet en samlet efterregulering på -345,9 mio. kr. Det nye skøn for efterreguleringen af 2010 og 2011 betyder således en forventet merindtægt ifht. direktionens budgetforslag på 11,5 mio. kr., jf. tabel 4. Merindtægten skal dog ses i sammenhæng med ændringer på tilskud og udligning jf. nedenfor. Tabel 4 Efterregulering af indkomstskatteprovenu (mio. kr.) Budget 2012 Budget ,6 Budget ,1 Budget , ,9 Efterregulering af 2010, afregnes i ,4-103,8 Budgetforslag 2013 = 1. FO Budgetforslag , ,2 Efterregulering af 2010, afregnes i ,7 Efterregulering af 2011, afregnes i ,1 Budgetforslag 2013 = 2. FO Budgetforslag , ,3 Efterregulering af 2010, afregnes i ,2 Efterregulering af 2011, afregnes i ,2 Merindtægt i 1. FO ifht. B ,3 2,7-46,6 Merindtægt i 2. FO ifht. 1. FO 8,5-20,1-11,5 (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Indkomst provenu og tilskud/udligning Samlet efterregulering af 2010 i 2013 Endelig opgørelse Den endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2010 viser, at det var en fordel at vælge selvbudgettering. Statsgarantien (indkomstskat og tilskud & udligning) for 2010 ville have givet 4,323 mia. kr., og den endelige opgørelse viser en indtægt på 4,359 mia. kr. ved valget af selvbudgettering. Kommunen modtager dermed netto efter udlig- 4

5 ning et ekstra provenu på 36,0 mio. kr., som følge af valget af selvbudgettering for 2010, hvilket fremgår af tabel 5. Tabel 5 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2010, mio.kr. (Endelig opgørelse) Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,5-124,2 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsreg 1 B -335,0-497,7-162,6 Nettoprovenu C=A+B , ,2-286,8 Endelig opgørelse af efterregulering af udligning vedr i 2013 D 0,0 250,8 250,8 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,4-36,0 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Forventningen, da valget af selvbudgettering i stedet for statsgaranti vedr blev truffet, var, at det ville medføre et netto merprovenu inkl. efterreguleringer på 11,3 mio. kr. I forhold til dette udviser den endelige opgørelse et yderligere merprovenu 24,7 mio. kr. Indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning - Samlet efterregulering af 2011 i 2014 foreløbig opgørelse Det nye skøn viser endvidere, at det indtil videre, var en fordel at vælge selvbudgettering for Statsgarantien ville have givet en indtægt på 4,580 mia.kr. i forhold til provenuet ved selvbudgettering, som er 4,654 mia.kr. jf. det seneste skøn. Dermed har kommunen opnået et foreløbigt merprovenu på 74,0 mio. kr. som følge af valget af selvbudgettering for 2011, hvilket fremgår af tabel 6. Opgørelsen kan foretages endeligt i sommeren

6 Tabel 6 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2011, mio.kr. (foreløbige tal) Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,3-124,2 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsreg 1 B -468,9-489,2-20,4 Nettoprovenu C=A+B , ,5-144,6 Skøn over efterregulering af udligning vedr i 2014 D 0,0 70,6 70,6 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,9-74,0 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+ = mindreindtægt, - = merindtægt) Da valget af selvbudgettering i stedet for statsgaranti vedr blev truffet var forventningen, at valget ville medføre netto merprovenu inkl. efterreguleringer på 44,8 mio.kr. I forhold til dette udviser det nye skøn for 2011 et yderligere merprovenu på 29,2 mio.kr. 4. Selskabsskat Selskabsskatten til afregning i 2013 udgør 15,9 mio. kr. som udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet d. 8. juli Som det fremgår af tabel 2, er der tale om en mindreindtægt ifht. til 1. finansielle orientering på 37,5 mio. kr., og årsagen er først og fremmest en negativ efterregulering vedr på 21,9 mio.kr. som udmøntes i Derudover gælder, at overslagsårene fremskrives med KL s seneste skøn for vækstrater på selskabsskat fra juli 2011, hvor udgangspunktet i 2013 dog korrigeres for den store efterregulering fra 2003, da denne ikke forventes gentaget fremadrettet. Det fremgår af tabel 2, at der er tale om mindreindtægter på selskabsskat i overslagsårene på ca mio.kr. Mindreindtægterne skyldes, at den endelige afregning for 2013, med korrektionen vedr. 2003, tager udgangspunkt i et lavere grundlag for fremskrivningen til overslagsårene end ved 1. finansielle orientering, hvor den endelige afregning for 2012 var udgangspunktet 4. Der kan generelt forventes udsving i provenuet fra selskabsskat mellem de enkelte år. Provenuet af selskabsskat udlignes på tværs af kommuner, således at 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet 4 Den endelige afregning af selskabs- og fondsskat i 2010, 2011 og 2012 var på hhv. 75,8 mio.kr., 42,3 mio.kr. og på 49,5 mio.kr. 6

7 udlignes. Frederiksberg kommune kompenseres dermed for en del af mindreindtægterne jf. bilag Anden skat pålignet visse indkomster Anden skat pålignet visse indkomster omfatter den kommunale andel af skat af dødsboer samt bruttoskat efter 48 i kildeskatteloven (forskerskatten). På dødsbobeskatning er der budgetlagt med en indtægt på 2,7 mio. kr., svarende til kommunens skatteprocentdel af dødsbobeskatningsgrundlaget 5. Der er tale om et uændret provenu i forhold til skønnet i budgetforslaget. På bruttoskat efter 48 (forskerskat) er der i 2011 budgetteret med en indtægt på 14,0 mio. kr., hvilket i forhold til budgetforslaget er en nedjustering på 5 mio. kr. Nedjusteringen foretages af forsigtighedshensyn, da pt. tilgængelige data tyder på et lavere provenu end tidligere år. I overslagsårene er begge poster fremskrevet med KL s skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. 6.1 Grundskyld Grundskyld Der betales grundskyld til kommunen af de afgiftspligtige grundværdier. Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen, der mindst skal udgøre 16 og højest 34 promille. I Frederiksberg Kommune er grundskyldspromillen Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift, offentlige ejendomme For offentlige ejendomme, statslige og kommunale, der er fritaget for grundskyld, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i stedet betales dækningsafgift af grundværdien og af forskelsværdien 6. Dækningsafgiften af grundværdierne opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen, dog med højest 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes frit af kommunalbestyrelsen, og kan højest udgøre 8,75 promille. I Frederiksberg Kommune er dækningsafgiftspromillerne hhv. 13,5 og 8,75. FK opkræver fra 2009 ikke dækningsafgift af kommunens egne ejendomme. Dækningsafgift, erhvervsejendomme Udover dækningsafgiften for de offentlige ejendomme, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal betales dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervs-ejendomme, der anvendes til kontor, fabrik, forretning, hotel og lignende, med en promille på højest 10. I Frederiksberg Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme 8. Ifølge borgerservice/ejendomsbeskatning går tendensen mod, at produktionsvirksomhe kørsel 2010 (endelig). pr. 11/ Forskelsværdien er bygningsværdien, dvs. ejendomsværdien fratrukket grundværdien. 7

8 der flytter ud af kommunen og dermed mindsker provenuet. Til gengæld er en del af de nybyggede ejendomme med til at hæve provenuet, fordi de anvendes til liberalt erhverv. Tabel 7 viser beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift, og tabel 8 viser provenuet. I tabel 8 fremgå ligeledes væksten i provenuet mellem de enkelte år. Det fremgår, at skønnet for provenuet i 2013 er på 468,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,1 pct. i forhold til provenuet for 2012 i budget Den primære grund til stigningen skyldes væksten i de statsgaranterede grundværdier fra 2012 til 2013, hvor stigningen for FBK er 6,4 pct. (i forhold til 6,1 pct. på landsplan) 7. Beregningsgrundlaget for forskelsværdien for erhvervsejendomme er i modsætning hertil svagt faldende, hvilket bl.a. skyldes klagesager, som har ført til sænket ejendomsværdi. Tabel 7 Beregningsgrundlag til beregning af grundskyld og dækningsafgift. (mio. kr.) B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld Dækningsafgift Statslige ejendomme Kommunale ejendomme Off. forskelsværdi Erhverv, forskelsværdi Tabel 8 Provenu grundskyld og dækningsafgift. mio. kr. B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld -361, , ,5-431,1-454,8 Dækningsafgift -83,9-83,4-84,5-84,5-85,8 Statslige ejendomme -12,8-12,9-13,4-13,4-13,9 Kommunale ejendomme -6,6-6,6-6,9-6,9-7,1 Off. forskelsværdi -8,4-8,7-9,0-9,0-9,5 Erhverv, forskelsværdi -56,0-55,2-55,2-55,2-55,2 I alt -445,2-468,0-492,0-515,6-540,6 Vækst i provenu (pct.) 5,1 5,1 4,8 4,8 Ejendomsvurderinger og grundskyld Provenuet fra grundskyld beregnes som beskrevet ovenfor på baggrund af grundværdierne. Grundværdierne fastsættes af skat som en kvadratmeterpris for geografiske områder. Udgangspunktet for vurderingen er en bar mark betragtning, der betyder at vurderingen afspejler værdien af grunden uden bygning. Det betyder, at kommuner med tæt bebyggelse, som Frederiksberg og København, der har oplevet relativt høje 7 Grundværdierne er omfattet af skatteloftet (se afsnittet under tabellen nedenfor) og derfor vil udgiften til grundskyld for den enkelte boligejer på Frederiksberg fra 2012 og 2013 stige med reguleringsprocenten på 7 pct. 8 Statsgarantien er sat ind for 2012 og Provenuet vedr. grundskyld i statsgarantien for 2013 er ca. 1 mio.kr. højere end kommunens eget skøn. 8

9 kvm. priser på de få grunde, der er handlet, også ser en relativ høj vækst i de samlede grundværdier. Der forventes en stigning i grundværdierne på Frederiksberg på ca. 70 pct. fra 2011 til (oplyst fra Skat). Umiddelbart får væksten i grundværdierne på både den korte og mellemlange bane marginal betydning for både borgere og Frederiksberg kommune. Ca. 99 pct. af alle grundværdierne på Frederiksberg er omfattet af skatteloftet 9, og betalingen af grundskyld er derfor uafhængig af en højere offentlig vurdering, fordi grundlaget fremskrives med reguleringsprocenten 10. Fra 2012 til 2013 er reguleringsprocenten 7,0, og i overslagsårene er der skønnet en reguleringsprocent på 6,2 pct. fra , 5,8 pct. fra og 5,5 pct. fra På lang sigt kan den loftsberegnede grundværdi tænkes at nærme sig den offentlige vurdering, men det forudsætter, at væksten i den offentlige vurdering i en årrække er lavere end reguleringsprocenten. Under forudsætning om at, grundskyldsprovenuet uden loft forbliver uændret på niveauet for 2013, og med en reguleringsprocent på 5 pct. fra 2017 og frem, vil kommunens grundskyldsprovenu med og uden loft mødes i I praksis må det forventes, at den offentlige ejendomsvurdering af grundværdierne vil stige i løbet af 18 år, og dermed udskydes tidspunktet hvor de to niveauer mødes. Jakob Johansson Jørgensen Fuldmægtig 9 Indført fra Reguleringspct. fastlægges ved de årlige regeringsforhandlinger og kan maks. udgøre 7 pct. Den beregnes som den skønnede vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag for budgetåret plus 3 pct. 9

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 295332 Brevid. 2620823 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2018-2021 17. august

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat om skatteindtægter

Notat om skatteindtægter Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 21-08-2018 18/34751 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat om skatteindtægter 1. Typer af skatteindtægter Som baggrundsmateriale til budgetlægningen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 308042 Brevid. 2878266 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2019-20222 13. august

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget

NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 284105 Brevid. 2410914 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skøn over skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2017-2020 28. september 2016

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere