Projekt juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009"

Transkript

1 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde: Ayoe Dysted Birgit H. Petersen Anne Plenge Hanne Rubak Malene Jensen Marian Weber Udo Jensen Åse Johansen Projekt juni 2009 Side 1 af 28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Summary Indledning Prøvemateriale og undersøgte stoffer Analysemetoder Analysekvalitetssikring Resultater Konklusion Referencer.. 13 Bilag 1. Grænseværdier fra Positivlisten Resultater Resultatdiagrammer Side 2 af 28

3 SAMMENDRAG Fødevareregion Øst har i 2007 gennemført projekt nr : Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsen program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. En hel del produkter lanceres som slankekost eller diætprodukter". Til disse produkter eksempelvis vægtvogterprodukter, som nu også markedsføres i detailleddet, anvendes der ofte en del sødestoffer. Undersøgelsen er relevant at kombinere med kontrol af konserveringsstoffer og farvestoffer i disse produkter. Et bredt sortiment af produkttyper undersøges. Der er udtaget 82 prøver, hvoraf 3 prøver blev delt op i 12 delprøver. I alt blev 91 prøver undersøgt til dette projekt. Prøverne blev udtaget hos producenter, engrosvirksomheder med tilvirkning og importører. Der blev i alt udtaget 82 prøver. 57 prøver, svarende til 70 % var dansk produceret og 25 prøver, svarende til 30 % var af udenlandsk oprindelse. Alle prøver var energireducerede, enten ved fedt- eller sukkerreducering. Af de 91 analyserede prøver er der i 11 prøver, svarende til 12%, konstateret én eller flere fejl som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 1 overskridelser af grænseværdien for det intense sødestof aspartam og 17 deklarationsfejl, fortrinsvis vedrørende de intense sødestoffer, i alt 18 fejl. Der var fejlbehæftede prøver i både dansk som udenlandsk producerede prøver. Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareregioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. Side 3 af 28

4 SUMMARY The Regional Laboratory East has in 2007 completed the project "Intense sweeteners and other additives in diet products". The study is part of the Danish Veterinary and Food Administration monitoring program of food additives. The Veterinary and Food Administration has for several years followed the use of selected food additives in food on the Danish market. The monitoring was started in 1995 as part of the monitoring demanded in EEC s directives for food additives from the member states. A lot of products are launched as "weight" or "diet" products. Typically examples are "Weight Watchers" products, now also sold at retailers, in which there mainly are used intense sweeteners. In this study it is also relevant to combine the control of preservation agents as well as dyes in these products. A wide range of product types are analyzed. A total of 82 samples have been selected, of which 3 samples were divided into 12 sub samples. A total of 91 samples have been analyzed in this project Samples were taken from manufacturers, wholesalers and importers. A total of 57 samples, corresponding to approx. 70 % were produced in Denmark and 25 samples, corresponding to approx. 30 % were of foreign origin. All samples are energy reduced, either by reducing the content of fat or sugar. Of the 91 samples analyzed, in 11 samples, corresponding to approx. 12 %, one or more faults such as transgression of limits and/or faulty declaration were found. There has been 1 transgression of a limit value for the intense sweetener aspartame and 17 declaration faults, mainly relating to intense sweeteners, a total of 18 faults. There were faulty samples in both Danish as well as foreign-produced samples. Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authorities, which are responsible for the necessary follow up. Side 4 af 28

5 1. INDLEDNING Fødevareregion Øst har i 2007 gennemført projekt nr : Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsen program for overvågning af tilsætningsstoffer. En hel del produkter lanceres som slankekost eller diætprodukter". Til disse produkter eksempelvis vægtvogterprodukter, som nu også markedsføres i detailleddet, anvendes der ofte en del sødestoffer. Undersøgelsen er relevant at kombinere med kontrol af konserveringsstoffer og farvestoffer i disse produkter. Et bredt sortiment af produkttyper undersøges. Projektet har til formål at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af intense sødestoffer, konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre og farvestoffer i slanke/diæt- eller energireducerede produkter på det danske marked. Kontrollere om gældende grænseværdier overskrides og om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper: P-listenummer 1.7: P-listenummer 3: P-listenummer 4.3.4: P-listenummer 5: P-listenummer 6.5: P-listenummer 7.2: P-listenummer 12.6: P-listenummer 13.6: P-listenummer 14.1: Desserter på basis af mælkeprodukter. Konsumis. Marmelade, gelé o.l. produkter. Konfektureprodukter. Desserter på basis af cerealier eller stivelse. Finere bagværk. Saucer. Kosttilskud. Ikke-alkoholholdige drikkevarer. S: Sammensatte fødevarer. 82 prøver blev modtaget, og sammen med delprøver blev i alt 91 prøver undersøgt. Side 5 af 28

6 2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER Prøverne blev udtaget hos producenter, engrosvirksomheder med tilvirkning og importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været landsdækkende. Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 8. maj til den 5. december Ved modtagelsen hos Fødevareregion Øst blev prøverne anbragt i køleskab ved 4 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Der blev i alt udtaget 82 prøver. 57 prøver, svarende til 70 % var dansk produceret og 25 prøver, svarende til 30 % var af udenlandsk oprindelse. Alle prøver var energireducerede, enten ved fedt- eller sukkerreducering. Ved mistanke, når et indhold var deklareret og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for vandopløselige syntetiske farvestoffer, sudan farvestoffer inklusive para red, carminsyre, konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre, samt de intense sødestoffer acesulfam-k, aspartam, cyclaminsyre, saccharin og neohesperidin dihydrochalcon. I tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetyper er prøverne opført efter prøvetype samt indplacering i Positivlisten og i tabel 2.2 Analyseparametre er de undersøgte stoffer samt deres respektive E-numre opført. Side 6 af 28

7 Tabel 2.1 Opdeling af prøver efterprøvetype, i alt 82 prøver. Prøvetype Antal Eksempler Marmelade, gelé o.l. produkter Positivlistenummer Konfekture- Produkter Minimum tropisk marmelade, minimum appelsin marmelade, jordbær marmelade, fynbo kalorielet jordbær marmelade, 5 6 Mælkechokolade uden sukker, tom cool cash sukkerfri vingummi, malaco truly juicy 30 % mindre sukker, kalorielet salt lakrids, vingummibamser sukkerfri. Finere bagværk Napoleonshatte bagt uden sukker, konfekt bagt uden sukker, sukkerfri småkager, bagt, skærekage med 2 % skovbær, bagt, finskbrød, vanillekranse og chokosnitter, bagt. Saucer Thousand island 0,5% fedt, bearnaisesauce, varmebehandlet, remoulade 5% fedt, mayonnaise 4,4% fedt, miracle whip balance max 10 % dressing, hvidløgsdressing. Ikke alkoholholdige drikkevarer Blandet saft 30% mindre sukker, konc 1+4, appelsinlæskedrik uden sukker, orange light sodavand, ribena solbær light 1+7, IS-T, iste med fersken smag light. Andre prøvetyper Jogging yoghurt 0,1% - jordbær/rabarber, ding ispind, chokolade is, citronmousse, mucci is 2,2 % fedt, myoplex diet vanilla flavour kosttilskud, nupo jordbær drik kosttilskud. Sammensatte prøvetyper S 7 DDV pizza m. skinke, bagt, DDV lasagne, varmebehandlet, varmebehandlet, weight watchers, thaikylling, varmebehandlet, weight watchers, cannelloni, varmebehandlet. I alt 82 Side 7 af 28

8 Tabel 2.2 Analyseparametre. E nummer Navn Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 127 Erythrosin E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin (Indigocarmin) E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN (Brilliant Black BN) E 154 Brown FK E 155 Brown HT Carminsyre: E 120 Carmin (Carminsyre, Cochenille) Sudan farvestoffer mm.: Sudan 1 Sudan 2 Sudan 3 Sudan 4 Sudan orange G Sudan red 7B Para red Konserveringsstoffer: E 200/202/203 Sorbinsyre samt salte heraf E 210/211/212/213 Benzoesyre samt salte heraf Intense sødestoffer: E 950 E 951 E 952 E 954 E 959 Acesulfamkalium Aspartam Cyclaminsyre Saccharin Neohesperidin dihydrochalcon Side 8 af 28

9 3. ANALYSEMETODER Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer ANA Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC ANA Karmin i levnedsmidler ved HPLC NMKL nr. 157 Sudan farvestoffer i fødevarer ved HPLC ANA Farvestofferne oprenses på C 18 mini kolonner og separeres ved hjælp af tyndtlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sammenligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg(l). Farvestofferne oprenses på C 18 mini kolonner. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 samt blå og grønne ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg(l). Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 mini kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA detektor ved 280 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Farvestofferne ekstraheres med acetonitril og bestemmes ved HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 430 og 505 nm. Para red og bixin medanalyseres ved denne metode. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,3-0,5 mg/kg(l). Sorbin- og benzoesyre samt parabener i levnedsmidler ved HPLC ANA Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedevæ-rende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Kunstige sødestoffer m.m. i levnedsmidler ved HPLC ANA Efter ekstraktion med vand analyseres den vandige fase på HPLC for acesulfam-k, saccharin og aspartam med PDA detektor ved 220 nm. Cyclaminsyre derivatiseres derimod med hypochlorit til N,N- dichlorcyclohexylamin, som ekstraheres med isobutanol og analyseres med PDA detektor ved 314 nm. Analysemetoden medtager coffein. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Neohesperidin dihydrochalcon i fødevarer ved HPLC ANA Efter ekstraktion med vand eller acetonitril analyseres den vandige fase på HPLC for neohesperidin dihydrochalcon. Detektionen foretages med PDA detektor ved 282 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Side 9 af 28

10 4. ANALYSEKVALITETSSIKRING Undersøgelserne for de vandopløselige syntetiske farvestoffer, carminsyre, sorbin- og benzoesyre, de intense sødestoffer acesulfam-k, aspartam, cyclaminsyre og saccharin samt de ulovlige farvestoffer sudan 1-4, sudan orange G og sudan red 7B er udført som akkrediterede analyser. Analyserne for det intense sødestof neohesperidin dihydrochalcon og det ulovlige farvestof para red er udført som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt uden for den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X - kort for kontrolstandarderne, R % - kort for dobbeltbestemmelser og D - kort for genfindingsforsøg. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 5. RESULTATER I bilag 1 ses uddrag fra Positivlisten, der beskriver grænseværdierne for de enkelte parametre i forhold til fødevaretyperne. I bilag 2 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. Prøver inklusive delprøver (91 prøver) blev ved mistanke, når et indhold var deklareret og ved stikprøvekontrol undersøgt for vandopløselige syntetiske farvestoffer (32 prøver), carminsyre (11 prøver), sudan farvestoffer (3 prøver), konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre (59 prøver), de intense sødestoffer acesulfam-k, aspartam, cyclaminsyre og saccharin (52 prøver) samt neohesperidin dihydrochalcon (14 prøver). Af de 91 analyserede prøver er der i 11 prøver, svarende til 12 %, konstateret én eller flere fejl som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 1 overskridelser af grænseværdien for det intense sødestof aspartam og 17 deklarationsfejl, fortrinsvis vedrørende de intense sødestoffer, i alt 18 fejl. Der var fejlbehæftede prøver i både dansk som udenlandsk producerede prøver. Undersøgelsen har vist, at overskridelsen og hovedparten af deklarationsfejlene kan tilskrives anvendelse af de intense sødestoffer. Side 10 af 28

11 I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises oversigt over fejltyperne og fejl i forhold til analyseparametre: Tabel 5.1 Oversigt over fejltyper (91 undersøgte prøver). Prøvetype Antal prøver* Ulovlig anven. Overskridel. Deklarationsfejl Fejl i alt Fejlagtige prøver Marmelade, gelé o.l. prod (17 %) Konfektureprodukter (0 %) Finere bagværk (31 %) Saucer (20 %) Ikke alkohol. drikkevarer (0 %) Andre (25 %) Sammensatte fødevarer (0 %) * Inklusive delprøver Tabel 5.2 Oversigt over fejl i forhold til analyseparametre Prøvetype Ulovlig anvendelse Overskridelser Deklarationsfejl Fejl i alt Vandopløselige synt. farvestoffer Carminsyre Sudan farvestoffer inkl. para red Sorbin- og benzoesyre Intense sødestoffer I nedenstående tabel 5.3 vises det påviste indhold af de undersøgte parametre som resultatoversigt. Af tabellerne fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, det mindst fundne indhold, det maksimalt fundne indhold og gennemsnitsværdien for prøver med indhold for hver parameter. Side 11 af 28

12 Tabel 5.5 Påvist indhold af undersøgte tilsætningsstoffer (91 undersøgte prøver*) Parameter Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold i mg/l ** Minimum i mg/l Maximum i mg/l Farvestoffer: Vandopl. synt. 4/32 2,1 0,6 5,0 Sudaner + para red 0/ Carminsyre 6/ Konserveringsstoffer: Sorbinsyre 24/ Benzoesyre 20/ ,2 570 Intense sødestoffer: Acesulfam-k 22/ Aspartam 22/ Cyclaminsyre 15/ Saccharin 7/ Neohesperidin DC 0/ * Inklusive delprøver ** For prøver med indhold. 6. KONKLUSION Fødevareregion Øst har i 2007 gennemført projekt nr : Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsen program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. En hel del produkter lanceres som slankekost eller diætprodukter". Til disse produkter eksempelvis vægtvogterprodukter, som nu også markedsføres i detailleddet, anvendes der ofte en del sødestoffer. Undersøgelsen er relevant at kombinere med kontrol af konserveringsstoffer og farvestoffer i disse produkter. Et bredt sortiment af produkttyper undersøges. Af de 91 analyserede prøver er der i 11 prøver, svarende til 12 %, konstateret én eller flere fejl som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 1 overskridelser af grænseværdien for det intense sødestof aspartam og 17 deklarationsfejl, fortrinsvis vedrørende de intense sødestoffer, i alt 18 fejl. Der var fejlbehæftede prøver i både dansk som udenlandsk producerede prøver. Side 12 af 28

13 Undersøgelsen viser, at næsten alle fejl skyldes forkert deklaration med hensyn til indholdet af de intense sødestoffer og at fejlene hovedsagelig optræder i grupperne "Saucer", Positivlistenummer 12.6 og "Finere bagværk", Positivlistenummer 7.2. På grundlag af denne undersøgelse, må konkluderes, at der er behov for overvågning og kontrol for brugen af de intense sødestoffer især i energireducerede produkter fra ovennævnte fødevaregrupper. 7. REFERENCER 1. Fortegnelsen over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Ministeriet for familieog forbrugeranliggender, Fødevarestyrelsen; januar Side 13 af 28

14 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 1.7 Desserter på basis af mælkeprodukter Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Antioxidant, konserveringstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Farvestof Annattoekstrakter E 160b Kun til ikke-varmebehandlede produkter, ialt 300 mg/kg 10 mg/kg Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Ialt 150 mg/kg 4) 350 mg/kg 1 g/kg Ialt 250 mg/kg Ialt 100 mg/kg 400 mg/kg 50 mg/kg 350 mg/kg 1) Sorbitol og sorbitolsirup E 420 Mannitol E 421 Isomalt E 953 Maltitol og maltitolsirup E 965 Lactitol E 966 Xylitol E 967 q.s. 2) 1) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker. 4) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. Fødevare Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger 3 Konsumis Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Ialt 150 mg/kg 1) Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Side 14 af 28

15 Fødevare Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Lutein E 161b Side 15 af 28

16 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 3 Konsumis Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Sødestof Acesulfamkalium E 950 Thaumatin E mg/kg 800 mg/kg Ialt 100 mg/kg 50 mg/kg 320 mg/kg 50 mg/kg 2) 3) 800 mg/kg 1) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 2) Udtrykt i aspartam-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 3) Energireduceret eller uden tilsat sukker. Fødevare Marmelade, gelé o.l. produkter Marmelade, gelé og kastanjecreme med mindst 60% opløseligt tørstof (omfattet af direktiv 2001/113/EF) Marmelade o.l. produkter undtagen produkter omfattet af Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Farvestof Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Ponceau 4R E 124 Green S E 142 Lycopen E 160d Lutein E 161b Ialt 100 mg/kg, dog ikke til marmelade ekstra, gelé ekstra og kastanjecreme Diverse Kun som smagsforstærker til frugtgelé, 5 mg/kg Antioxidant, konserveringsstof Farvestof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Ponceau 4R E 124 Green S E 142 Lycopen E 160d Lutein E 161b fortsat Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Ialt 500 mg/kg Ialt 100 mg/kg, dog ikke til marmelade ekstra og gelé ekstra 1 g/kg 1 g/kg Ialt 1 g/kg Ialt 200 mg/kg 5) 400 mg/kg 50 mg/kg 1 g/kg 4) Ialt 1 g/kg Diverse Kun som smagsforstærker til frugtgelé, 5 mg/kg 4) Udtrykt i aspartam-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 5) Energireduceret. Side 16 af 28

17 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 5.1 Kakao- og chokoladevarer (omfattet af direktiv 2000/36/EF) Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Sødestof Acesulfamkalium E 950 Thaumatin E mg/kg 2 g/kg Ialt 500 mg/kg 800 mg/kg Kun til 50 mg/kg chokolade- 100 mg/kg varer mg/kg 1) 5.2 Konfektureprodukter undtagen produkter omfattet af 5.1 og 5.3 Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E p-hydroxybenzoater E Ialt 300 mg/kg Ialt 1,5g/kg Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Ialt 300 mg/kg 3) Sødestof Acesulfamkalium E 950 Thaumatin E 957 Acesulfamkalium E mg/kg 1 g/kg Ialt 500 mg/kg 1 g/kg 4) 50 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg 1) 500 mg/kg Til tablet- 200 mg/kg produkter 5) 2 g/kg Til forfri- 1 g/kg skende, stærkt aromatiserede halspastiller 4) Side 17 af 28

18 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 5.2 fortsat Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Sødestof fortsat Acesulfamkalium E 950 2,5 g/kg 6 g/kg Til mikropa- Ialt 3 g/kg stiller til at give 2,4 g/kg frisk ånde 4) 400 mg/kg 2,5 g/kg 1) Acesulfamkalium E 950 Thaumatin E 957 Acesulfamkalium E mg/kg 2 g/kg Til pro- Ialt 500 mg/kg dukter 800 mg/kg på basis 50 mg/kg af kakao 100 mg/kg eller tør- 500 mg/kg 1) ret frugt 2) 1) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker. 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 4) Uden tilsat sukker. 5) Energireduceret. Fødevare 6.5 Desserter på basis af cerealier eller stivelse 1 g/kg 2 g/kg Til pro- Ialt 300 mg/kg dukter 1 g/kg på basis af 150 mg/kg stivelse 2) 1 g/kg 1) Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Ialt 150 mg/kg 5) 6.5 fortsat Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E mg/kg 1 g/kg Ialt 250 mg/kg Ialt 100 mg/kg 3) 400 mg/kg 50 mg/kg 350 mg/kg 6) 3) Energireduceret eller uden tilsat sukker. Side 18 af 28

19 5) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 6) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. Side 19 af 28

20 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger 7.2 Finere bagværk konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Kun til færdigpakkede, delvist bagte produkter til detailsalg og produkter med en vandaktivitet på over 0,65, ialt 2 g/kg Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Ialt 200 mg/kg 2) Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Acesulfamkalium E g/kg 1,7 g/kg Ialt 1,6 g/kg Til Ialt 170 mg/kg produkter 700 mg/kg til særlig 150 mg/kg ernæring 1 g/kg 3) 2 g/kg Ialt 800 mg/kg Til 800 mg/kg vafler 50 mg/kg til is 4) 2) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 4) Uden tilsat sukker. Fødevare 12.6 Saucer Emulgerede saucer Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Ialt 1 g/kg, til produk- ter med et fedtind- hold på ialt 1 g/kg mindre end 60% dog ialt 2 g/kg Ialt 500 mg/kg, til produkter med et fedtindhold på mindre end 60% dog Side 20 af 28

21 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Sødestof Acesulfamkalium E 950 Ialt 500 mg/kg 350 mg/kg 350 mg/kg Ialt 160 mg/kg 450 mg/kg 50 mg/kg 350 mg/kg 2) Ikke-emulgerede saucer Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Ialt 1 g/kg Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Sødestof Acesulfamkalium E 950 Ialt 500 mg/kg, dog ikke til tomatketchup og tomatsauce 350 mg/kg 350 mg/kg Ialt 160 mg/kg 450 mg/kg 50 mg/kg 350 mg/kg 2) 2) Udtrykt i aspartam-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. Side 21 af 28

22 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 13.6 Kosttilskud Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E p-hydroxybenzoater E Kun til flydende produkter, ialt 2 g/kg Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Til produkter i fast form, ialt 300 mg/kg og til produkter i flydende form, ialt 100 mg/kg Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E mg/kg 2 g/kg Ialt 500 mg/kg Til Ialt 500 mg/kg produkter 800 mg/kg i fast form 100 mg/kg 500 mg/kg 19) Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Thaumatin E mg/l 600 mg/l Ialt 400 mg/l Til Ialt 80 mg/l produkter 240 mg/l i flydende 50 mg/l form 350 mg/kg 19) 2 g/kg Til 5,5 g/kg vitamin- Ialt 1,25 g/kg og/eller Ialt 1,2 g/kg mineral- 2,4 g/kg produkter 400 mg/kg i form af 400 mg/kg sirup eller 2 g/kg 19) tyggetabletter 19) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. Side 22 af 28

23 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Fødevare 14.1 Ikkealkoholholdige drikkevarer Frugt- og grøntsagssaft Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Ialt 500 mg/l Ialt 200 mg/l Til sød saft og sødet saft Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Til ugæret druesaft til brug ved kirkelige handlinger, ialt 2 g/l Aromatiserede drikkevarer o.l. produkter Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E 952 Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E mg/l 600 mg/l Kun til Ialt 250 mg/l drikke- Ialt 80 mg/l varer på 300 mg/l basis af 30 mg/l saft af 350 mg/l 1) frugt 2) Ialt 300 mg/l, i kombination med E dog kun ialt 250 mg/l Ialt 150 mg/l Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Ialt 100 mg/l 3) fortsat Sødestof Acesulfamkalium E 950 Cyclaminsyre og cyclamater E mg/l 600 mg/l Ialt 250 mg/l Ialt 80 mg/l 2) 300 mg/l 30 mg/l 350 mg/l 1) Til "gaseosa", ialt 100 mg/l 1) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter, se side 15. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker. 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/l. Side 23 af 28

24 Bilag 1 Grænseværdier fra Positivlisten (Relevante uddrag) Sammensatte fødevarer: Bemærkninger til afsnit A 1 Overførsel Overførsel af tilsætningsstoffer er med en række undtagelser, jf. 18 i tilsætningsstofbekendtgørelsen og dennes bilag 4, tilladt i - sammensatte fødevarer, hvis tilsætningsstofferne er tilladt i én af ingredienserne. Det vil sige, at en sammenblanding af én eller flere lovlige fødevarer vil resultere i, at også den sammensatte fødevare bliver lovlig. Dette gælder, uanset den sammensatte fødevare måtte være indplaceret i en gruppe af fødevarer, hvor de pågældende tilsætningsstoffer ikke er anført. Hvis en sammensat fødevare ikke kan indplaceres i én af grupperne fra 1 til 16, må den således i proportionale mængder indeholde de tilsætningsstoffer, der er tilladt i de ingredienser, som fødevaren består af, men der er ikke mulighed for at anvende yderligere tilsætningsstoffer. Side 24 af 28

25 Bilag 2 Resultater Side 25 af 28

26 Bilag 2 Resultater Side 26 af 28

27 Bilag 2 Resultater Side 27 af 28

28 Bilag 4 Resultatdiagrammer for sorbin- og benzoesyre samt de intense sødestoffer acesulfam-k, aspartam, cyclaminsyre og saccharin Side 28 af 28

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Projekt December 2009

Projekt December 2009 Kontrol og overvågning af uautoriserede farvestoffer i udvalgte fødevaregrupper på det danske marked. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012 Antioxidanter i fedtholdige fødevarer Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Laboratoriearbejde: Anne Plenge Hanne

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer især parabener i dessertchokolade/fyldt chokolade Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af farvestoffer og sødestoffer i pinde-is, især limonade- og frugtis Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt juni 2011

Projekt juni 2011 Delprojekt 8: Konserveringsstoffer i fisk og fiskevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen,

Læs mere

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Udført af Marianne Jakobsen, Jakob Villadsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Jakob Villadsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Birgit Christine

Læs mere

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Udført af Jacob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II) Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet

Læs mere

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer:

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: - Overvågning og kontrol af farvestoffer og ammoniumchlorid i slik (del II) Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog

Læs mere

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Farvestoffer og konserveringsstoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion København af Ib Krog Larsen og Udo Jensen i samarbejde med Rikke Andersen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk FødevareRapport

Læs mere

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion Projekt 2011-20-64-00322 og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008 Kontrol af de uautoriserede farvestoffer sudan I, II, III, IV samt para red i tørrede og knuste eller formalede krydderier af slægten Capsicum, karrypulver, tørret og knust eller formalet gurkemeje samt

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Indkøring af HPLC metode til bestemmelse af Neohesperidin dihydrochalcon i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen. PROJEKTLEDELSE: Ib Krog Larsen

Læs mere

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen, Øst

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Intense sødestoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion Århus af Bolette Okholm i samarbejde med Rikke Andersen Fødevaredirektoratet. Projektledelse:

Læs mere

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008 Kortlægning af benzoesyre i frugter, bær og grøntsager Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten, december 2012 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 4 Indplacering... 4 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater (del III) Udført på Fødevareregion Øst af Bjørn Schmidt Rapport udfærdiget

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Farvestoffer i slik til løssalg

Farvestoffer i slik til løssalg Farvestoffer i slik til løssalg Udført af Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Annette Grossmann, FVST Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Sukkeralkoholer (polyoler) i levnedsmidler Udført i Danmarks Fødevareforskning, Afdeling for Kemiske Fødevareundersøgelser af Anette Bysted og Rikke Andersen Projektledelse:

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep.

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Udført af Jimi Byrsø Dan og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann,

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer

Svovldioxid i udvalgte fødevarer Svovldioxid i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen Ib Krog Larsen,

Læs mere

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem,

Læs mere

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen,

Læs mere

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer,

Læs mere

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik Projekt 2011-20-64-00323 Farvestoffer og sødestoffer i slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET Agenda ISIS Hvorfor er sukker skurken? Sødemidler Sødemidler i brug Nye produkter Afslutning ISIS Det søde liv uden sukker 1993: ISIS etableret af kokken,

Læs mere

Sammenligning af fødevareprodukter fra DDV Food med fedtfattige produkter i relation til kalorieindhold

Sammenligning af fødevareprodukter fra DDV Food med fedtfattige produkter i relation til kalorieindhold Sammenligning af fødevareprodukter fra DDV Food med fedtfattige produkter i relation til kalorieindhold September 2011 version 3 Indholdsfortegnelse Formål 3 Udarbejdelse 3 Indsamling af data 3 Resultater

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid i fødevarer Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid og nitrit/nitrat i levnedsmidler. Del IV. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby og Ib Krog Larsen. Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. (del II) Udført på Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Projekt 2011-20-64-00321 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk.

Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Udført på Fødevareregion Øst af Jimi Byrsø Dan Rapport udfærdiget af Jimi Byrsø Dan

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk (del II) Udført af Udo Jensen på Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst

Læs mere

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug navn administrationsvej grænse information i indlægssedlen kommentarer Aprotinin Topikal Kan medføre

Læs mere

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s.

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s. 1995L0031 DA 24.08.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger Positivlisten Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer April 2000 Indledende bemærkninger Ved tilsætningsstoffer forstås ifølge 14, stk. 1, i lov om fødevarer m.m. (lov nr. 471 af 1. juli 1998)

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Positivlisten 2010 Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer.

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Projektledelse Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 143/6 DA 15.5.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 497/2014 af 14. maj 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning

Læs mere

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tilsætningsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet

Læs mere

Sukker og børns adfærd

Sukker og børns adfærd + Sukker og børns adfærd + Hvem er vi? Mia og Michelle Ernæring og sundhedsstuderende fra VIA university collage I Århus Praktik I Randers Sundhedscenter + Indhold Fakta og statistik Præsentation af studier

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere