Projekt juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012"

Transkript

1 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge Birgit Petersen Hanne Rubak Karin Mikkelsen Lene Kristensen Mette H Pedersen Malene Jensen Rikke Pedersen Udo Jensen Projekt juni 2012 Side 1 af 22

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Summary Indledning Prøvemateriale og undersøgte stoffer Analysemetoder Analysekvalitetssikring Resultater Konklusion Referencer.. 15 Bilag 1. Resultat Resultatdiagrammer Side 2 af 22

3 SAMMENDRAG Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt nr Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. I 2009 og 2010 har Fødevarestyrelsen, Øst gennemført del I af dette projekt. Her blev der fundet 21 fejl i 140 prøver. 65 % af fejlene var deklarationsfejl, 24 % af fejlene var overskridelse af grænseværdier, mens 6 % af fejlene var ulovlig anvendelse. Formålet med dette projekt er at fortsætte med at kortlægge og kontrollere indholdet af tilsætningsstoffer i forskellige fødevarer, der typisk bliver udbudt som spotvarer. I mange Fakta og Netto butikker udbydes her og nu varer til lave priser. Varerne er hurtige omsættelige, og de bliver derfor sjældent kontrolleret for indhold af tilsætningsstoffer. Der er i alt udtaget 115 prøver, hvoraf 20 prøver blev delt op i 62 delprøver. I alt blev 177 prøver undersøgt til dette projekt. Prøverne blev udtaget i detailleddet, hvor spotvarer eller "her og nu" varer blev udbudt til salg. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareafdelingerne og har været landsdækkende. 30 prøver, svarende til 26 % var dansk produceret og 59 prøver, svarende til 51 % var af udenlandsk oprindelse og 26 prøver, svarende til 23 % var uden oplysninger om herkomst. 2 prøver, svarende til 2 % var økologiske. I 14 prøver, svarende til 12 %, er der konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre i 1 prøve, 4 overskridelser af grænseværdien for sorbineller benzoesyre eller propylenglycol (op til 5 gange højere end grænseværdien) i 4 prøver og 14 deklarationsfejl, i alt 20 fejl. En sammenligning med projekt "Tilsætningsstoffer i her og nu varer" viser at fejlprocenten er på samme niveau og fordelingen tilsvarende. Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareregioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. Side 3 af 22

4 SUMMARY The Danish Veterinary and Food Administration has in 2011 completed the project no "Additives in spot Goods, Part II". The study is part of the Danish monitoring program of food additives. In 2009 and 2010 the Danish Veterinary and Food Administration completed Part I of this project. Here were found 21 errors in 140 samples. 65 % of the errors were declaration faults, 24 % of the errors were exceeding of maximum limits and 6 % of the errors were illegal use. The purpose of this project is to continue to identify and control the content of additives in various foods that are typically offered as spot Goods. A total of 115 samples have been selected and 20 samples have been divided into 62 subsamples before analyzing. A total of 177 samples are analyzed in this project. The samples were collected at the retail level, where the spot Goods or so called "here and now" products were offered for sale. Sampling was conducted nationwide by the local Food control Departments. A total of 30 samples corresponding to 26 %, were produced in Denmark and 59 samples corresponding to 51 %, were of foreign origin, and 26 samples corresponding to 23 % had no information about the origin. 2 samples corresponding to 2 % were organic. In 14 samples corresponding to 12 % one or more errors such as illegal use, exceeding of limit values and/or faulty declaration are found. There has been found 2 illegal uses of sorbicand propionic acid in 1 sample, 4 exceeding of limit values for sorbic- and/or benzoic acid or propylene glycol (up to 5 times the maximum limit) in 4 samples and 14 declaration faults, a total of 20 faults. A comparison with the previous project no shows that the error rate and their distribution are comparable. Analysis results with the control observations are sent to the respective food regions that are responsible for all necessary follow-up. Side 4 af 22

5 1. INDLEDNING Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt nr Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. I 2009 og 2010 har Fødevarestyrelsen, Øst gennemført del I (ref.1) af dette projekt. Her blev der fundet 21 fejl i 140 prøver. 65 % af fejlene var deklarationsfejl, 24 % af fejlene var overskridelse af grænseværdier, mens 6 % af fejlene var ulovlig anvendelse. Formålet med dette projekt er at fortsætte med at kortlægge og kontrollere indholdet af tilsætningsstoffer i forskellige fødevarer, der typisk bliver udbudt som spotvarer. Projektet vil fokusere på: Ved stikprøvekontrol at overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af tilsætningsstoffer som konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre, parabener, svovldioxid, propionsyre, vandopløselige syntetiske farvestoffer, carminer, propylenglycol, coffein, intense sødestoffer, antioxidanter samt nitrit og nitrat. Kontrollere om gældende grænseværdier overskrides og om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (ref. 1 og 2) indplaceret i følgende fødevaregrupper: P-listenummer 2: P-listenummer 4: P-listenummer 5: P-listenummer 6: P-listenummer 7: P-listenummer 8: P-listenummer 9: P-listenummer 12: P-listenummer 14: P-listenummer 15: S Fedtstoffer og olier" Frugter og grøntsager (herunder bær, frø, rodfrugter og svampe)" Konfektureprodukter" Cerealier og produkter heraf" Bagværk Kød og kødprodukter" Fisk og fiskerivarer (herunder krebsdyr og bløddyr)" Salt og krydderier, supper, saucer og salater, proteinprodukter m.m." Drikkevarer "Snacks" "Sammensatte fødevarer" Side 5 af 22

6 2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER Prøverne blev kun udtaget i detailhandelen. Prøveudtagningen er foretaget landsdækkende af Fødevareafdelingerne. Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 27. juli til den 15. december Ved modtagelsen i Fødevarestyrelsen, Øst blev prøverne, afhængig af prøvetype, anbragt på frost ved -22 ºC eller køleskab ved 4 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Der er i alt udtaget 115 prøver, hvoraf 20 prøver blev delt op i 62 delprøver. I alt blev 177 prøver undersøgt til dette projekt. 30 prøver, svarende til 26 % var dansk produceret og 59 prøver, svarende til 51 % var af udenlandsk oprindelse og 26 prøver, svarende til 23 % var uden oplysninger om herkomst. 2 prøver, svarende til 2 % var økologiske. I tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetyper er prøverne opført efter prøvetype samt indplacering i Positivlisten og i tabel 2.2 Analyseparametre er de undersøgte stoffer samt deres respektive E-numre opført. Side 6 af 22

7 Tabel 2.1 Opdeling af prøver efterprøvetype, i alt 177 prøver Prøvetype P.listenummer Antal Eksempler Frugter og grønt sager Konfektureprodukter Cerealier og produkter heraf 4 33 Rød pesto, crema pesto verde, smoothie base, frugtmix, jordbær/rabarber marmalade, jordbær kirsebærgrød 5 37 Store skumfidus, jelly beans, carletti røde bjørn, prlainencreme 6 6 Rice noodles, melblanding, muffinmix, basmatti ris, pasta m. æg og spinat Bagværk 7 47 Apple cookies, mandelkiks, citronkage med glassur, salte kiks, gærsnegl Kød og kødprodukter samt fisk og fiskerivarer Fedtstoffer og olier og salt og krydderi er, supper, saucer og salater, protein produkter m.m. 8 og 9 7 Bornholms røgede muslinger i hvidløgsolie, grønlandske rejer i lage, brunch salami med sort peber 2 og Olive oil, hamburger relish, engelsk sauce, peber sauce, tapa z aioli, red wine sauce, fiskefond, grøntsagssuppe, hot ketchup Drikkevarer patya icetea, tranebærfrugtsaft, delmonte gold mango, fun original ananas saftevand Snacks 15 7 Bruschetta, trope wasabi, golden peanuts, thai curry style, vanilie vafler m chokolade Sammensatte produkter - 4 Les mets de provence, cup nudets tomat, jaka spagetti napoli I alt 177 Side 7 af 22

8 Tabel 2.2 Analyseparametre E nummer Navn Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 127 Erythrosin E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin (Indigocarmin) E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN (Brilliant Black BN) E 154 Brown FK E 155 Brown HT Carminer: E 120 Carminer (Carminsyre, Cochenille) Konserveringsstoffer: E 200/202/203 Sorbinsyre samt salte heraf E 210/211/212/213 Benzoesyre samt salte heraf E Parabener samt deres salte E Kalium- og natrium nitrit E Kalium- og natrium nitrat E Propionsyre samt salte Antioxidanter: E E 310 E 311 E 312 E 319 E 320 E 312 Svovldioxid samt salte heraf Propylgallat (PG) Octylgallat (OG) Dodecylgallat, laurylgallat (DG/LG) Nordihydroguajaretsyre (NGDA) Tertiær butylhydrochinon (TBHQ) BHA BHT Side 8 af 22

9 E nummer Intense sødestoffer: E 950 E 951 E 952 E 954 Andet: E E 1520 Navn Acesulfamkalium Aspartam Cyclaminsyre Saccharin Glutaminsyre og salte heraf Propylenglycol Coffein 3. ANALYSEMETODER Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer ved TLC ANA Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC ANA Carminer i fødevarer ved HPLC ANA Sorbin- og benzoesyre samt parabener i fødevarer ved HPLC ANA Nitrit og nitrat ved FIA ANA Farvestofferne oprenses på C 18 mini kolonner og separeres ved hjælp af tyndtlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sammenligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg (l). Farvestofferne oprenses på C 18 mini kolonner. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 samt blå, sorte og grønne ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg (l). Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 mini kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA detektor ved 280 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Prøven ekstraheres med varmt vand. Eventuelle tilstedeværende proteiner carrezfældes og suspensionen filtreres. Filtratet injiceres ind i en flow injection analyzer (FIA), hvor nitrit og nitrat sidstnævnte efter reduktion gennem en cadmiumkolonne til nitrit omsættes med sulfanilamid og N-(1-naphtyl)- Side 9 af 22

10 ethylendiammoniumchlorid under dannelse af et azofarvestof. Kvantificering foretages spektrofotometrisk ved 540 nm. Kvantitative detektionsgrænser: Nitrat - 5 mg NaNO 3 /kg(l) og nitrit - 3 mg NaNO 2 /kg(l) Propionsyre i fødevarer ved GC ANA Svovldioxid i levnedsmidler, DTNBmetoden ANA Gallater og andre antioxidanter i fedt- og olieholdige fødevarer ved HPLC ANA Propionsyre ekstraheres ved hjælp af vanddampsdestillation og opsamles i basisk miljø. Efter opkoncentrering ved inddampning bestemmes propionsyre på GC med isovalerianesyre som intern standard. Kvantitativ detektionsgrænse: 20 mg/kg. Prøven destilleres, hvor svovldioxid frigøres ved kogning med fortyndet svovlsyre og drives ved hjælp af nitrogen over i et forlag. Her reagerer svovldioxid med 5,5 -dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) til 5-mercapto-2-nitrobenzoesyre. Kvantificering foretages spektrofotometrisk ved 412 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg svovldioxid/kg(l). Antioxidanterne (PG, OG, DG, NDGA, TBHQ, BHA og BHT) isoleres ved ekstraktion med methanol under svag varme, efterfulgt af en udfrysning af fedtstof. Antioxidanterne separeres ved hjælp af HPLC på en reverse phase C-18 kolonne og spektrofotometrisk detektion ved 280 nm. Som kontrol af ekstraktionsforløb anvendes der evt. standardtilsætning af tert-butyl-pkresol (TBPK) og/eller de-tert-buthylhydroxyanisol (di-bha). Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg /kg Intense sødestoffer m.m. i fødevarer ved HPLC ANA Glutaminsyre i levnedsmidler ANA Propylenglykol- og estre i levnedsmidler ved GC ANA Efter ekstraktion med vand analyseres den vandige fase på HPLC for acesulfam-k, saccharin og aspartam med PDA detektor ved 220 nm. Cyclaminsyre derivatiseres derimod med hypochlorit til N,N-dichlorcyclohexylamin, som ekstraheres med isobutanol og analyseres med PDA detektor ved 314 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Efter ekstraktion med varmt vand analyseres den vandige fase. Ved en enzymatisk reaktion spektrofotometrisk ved 492 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,1 g/kg(l). Propylenglycol ekstraheres med vand fra prøven efter affedtning med pentan. Vandfasen sættes på ekstrelutsøjle og elueres med ethylacetat, der tørres over kaliumkarbonat og derefter opkoncentreres ved inddampning. Propylenglycolen bestemmes ved hjælp af gaschromatografi på en polær kapillarkolonne med 1,4-butandiol som intern standard. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,05 g/kg Side 10 af 22

11 4. ANALYSEKVALITETSSIKRING Undersøgelserne for de vandopløselige syntetiske farvestoffer, sorbin-, benzoesyre, parabener, svovldioxid, nitrit- og nitrat, propionsyre, de intense sødestoffer, coffein, glutaminsyre og propylenglycol er udført som akkrediterede analyser. Analysen for farvestoffet carminer samt gallater og andre antioxidanter er udført som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver er analyseret i serier, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt udenfor den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X-kort for kontrolstandarderne, R-kort for dobbeltbestemmelser og D-kort for genfindingsforsøg. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 5. RESULTATER Grænseværdierne for de enkelte parametre i forhold til fødevaretyperne kan ses i Positivlisten af 2010 og Positivlisten august 2011, fortegnelse over tilsætninger til fødevarer. I bilag 1 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. 57 prøver blev analyseret for syntetiske farvestoffer, 24 for carminer, 103 for sorbin- og benzoesyre, heraf 1 for parabener, 1 for gallater og antioxidanter, 67 for svovldioxid, 2 for nitrit og nitrat, 16 for propionsyre, 5 for intense sødestoffer samt coffein, 3 for glutaminsyre og 13 for propylenglycol. I 14 prøver, svarende til 12 %, er der konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre i 1 prøve, 4 overskridelser af grænseværdien for sorbineller benzoesyre eller propylenglycol (op til 5 gange højere end grænseværdien) i 4 prøver og 14 deklarationsfejl, i alt 20 fejl. I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises oversigter over fejltyperne og fejl i forhold til analyseparametre: Side 11 af 22

12 Tabel 5.1 Oversigt over fejltyper (177 undersøgte prøver) Prøvetype Antal prøver* Ulovlig anvend. Overskridelse Deklarationsfejl Fejl i alt Fejlagtige prøver Frugter og grøntsager (3 %) Konfektureprodukter (3 %) Cerealier mm (0 %) Bagværk (17 %) Kød og fisk samt produkter heraf Fedtstoffer, olier, salt, krydderier, supper, saucer m.m (14 %) (8 %) Drikkevarer (0 %) Snacks (14 %) Sammensatte produkter (0 %) I alt (12 %) * Inklusive delprøver Side 12 af 22

13 Tabel 5.2 Oversigt over fejl i forhold til analyseparametre (177 undersøgte prøver) Prøvetype Ulovlig anvendelse Overskridelser Deklarationsfejl Fejl i alt Vandopl. synt. farvestoffer Carminsyre Sorbin- og benzoesyre Svovldioxid Propionsyre Natriumnitrit og -nitrat Intense sødestoffer Coffein Glutaminsyre Propylenglycol I alt 16 I nedenstående tabel 5.3 vises det påviste indhold af de undersøgte tilsætningsstoffer som resultatoversigt. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, gennemsnitsværdien for prøver med indhold, det mindst fundne indhold og det maksimalt fundne indhold af hvert tilsætningsstof. Tabel 5.3 Påvist indhold af undersøgte tilsætningsstoffer (177 undersøgte prøver) Tilsætningsstof Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold i 1) 2) mg/kg (l) Minimum i mg/kg (l) 2) Maksimum i mg/kg (l) 2) Farvestoffer: Vandopl. synt. 7/57 9,3 0,9 48 Carminsyre 20/ ,4 200 Konserveringsstoffer: Sorbinsyre 35/ Benzoesyre 13/ , Side 13 af 22

14 Svovldioxid 11/ , Natriumnitrat/nitrit 2/ Propionsyre 4/ Intense sødestoffer: Acesulfam-K 2/ Aspartam 3/ Cyclaminsyre 0/ Saccharin 0/ Andet: Coffein 1/ Glutaminsyre 3/3 3,5 0,2 7,7 Propylenglycol 10/13 2,93 0, ) For prøver med indhold 2) For glutaminsyre og propylenglycol i g/kg (l) I nedenstående tabel 5.4 vises en sammenligning af fejlprocenter i forhold til tidligere tilsvarende projekt Tilsætningsstoffer i her og nu varer. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver og fejlprocenten. Tabel 5.4 Sammenligning af fejlprocenter med foregående projekt Fejl i % af alle prøver Projekt Antal prøver Ulovlig anvend. Overskridelser Deklarationsfejl Total Dette projekt % 2 % 8 % 14 % Projekt "Tilsætningsstoffer i her og nu varer" % 4 % 11 % 17 % 6. KONKLUSION Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt nr Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Der er i alt udtaget 115 prøver, hvoraf 20 prøver blev delt op i 62 delprøver. I alt blev 177 prøver undersøgt til dette projekt. Side 14 af 22

15 I 14 prøver, svarende til 12 %, er der konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre i 1 prøve, 4 overskridelser af grænseværdien for sorbineller benzoesyre eller propylenglycol (op til 5 gange højere end grænseværdien) i 4 prøver og 14 deklarationsfejl, i alt 20 fejl. En sammenligning med projekt "Tilsætningsstoffer i her og nu varer" viser at fejlprocenten er på samme niveau og fordelingen tilsvarende. Projektet viser, at fejlprocenten på spot varer stadig er på et højt niveau. Det må derfor konkluderes, at der fortsat er behov for overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer i spot varer udbudt til salg i detailleddet. 7. REFERENCER 1. Projekt "Tilsætningsstoffer i her og nu varer", Fødevarestyrelsen Positivlisten, August 2011, Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Side 15 af 22

16 Bilag 1 Resultater Side 16 af 22

17 Bilag 1 Resultater Side 17 af 22

18 Bilag 1 Resultater Side 18 af 22

19 Bilag 1 Resultater Side 19 af 22

20 Bilag 1 Resultater Side 20 af 22

21 Bilag 1 Resultater Side 21 af 22

22 Bilag 2 Resultatdiagrammer Side 22 af 22

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1597, 2015 Titel: Afdampning fra fugemasser som anvendes

Læs mere

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr.

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr. skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn natur / teknik matematik dansk hjemkundskab biologi Nr. 2 Bliv din egen maddetektiv

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Statusrapport ved afslutning af fase 1, januar 2014 Deltagere fra respektive organisationer: Partnere fra Måltidspartnerskabet Fødevarestyrelsen: Dagny Løvoll

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Potentiel effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter. - fokus på indtag af næringsstoffer og fuldkorn

Potentiel effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter. - fokus på indtag af næringsstoffer og fuldkorn Potentiel effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter - fokus på indtag af næringsstoffer og fuldkorn Den potentielle effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter på næringsstofindtag og indtag af

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Stegning af kød - hvor fedt er det?

Stegning af kød - hvor fedt er det? Stegning af kød - hvor fedt er det? Effekt af stegning i meget og lidt fedtstof, panering samt skylning af kød Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Afdeling for Ernæring

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 10. juni 2011 Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 1. Indledning Madspild er spild af ressourcer og bidrager unødigt til udledningen af drivhusgasser. Siden januar 2011 har Danmarks grønne

Læs mere

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet og kosttilskud præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet, kosttilskud og sportsprodukter præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister En rapport

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ

NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 19 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere