Projekt januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012"

Transkript

1 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion, Øst Laboratoriearbejde: Anne Plenge Ayoe Dysted Birgit Petersen Hanne Rubak Malene Jensen Rikke Pedersen Udo Jensen Projekt januar 2012 Side 1 af 25

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Summary Indledning Prøvemateriale og undersøgte stoffer Analysemetoder Analysekvalitetssikring Resultater Konklusion Referencer.. 12 Bilag Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Bilag 2 Resultater Bilag 3 Resultatdiagram Side 2 af 25

3 SAMMENDRAG Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført delprojekt 7, Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele og lignende. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Projektet er en fortsættelse af overvågningen af tilsætningsstoffer i marmelade o.l. produkter. Tidligere projekter udført i 2001 (ref. 2), 2003 (ref. 3) og 2007 (ref. 4) viser, at der fortsat er behov for overvågning af tilsætningsstoffer i de pågældende prøvetyper, idet der synes at være problemer med at overholde gældende regler. Der blev i alt udtaget 105 prøver udtaget. 4 prøver blev opdelt i frugtdel henholdsvis lagedel, således at der blev foretaget analyser på i alt 109 prøver. 72 af de modtagne prøver, svarende til 69 % var dansk produceret og 33 prøver, svarende til 31 % var af udenlandsk oprindelse. 6 prøver var sødet med kunstige sødemidler og 2 prøver var økologiske. Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes fødevareafdelinger og har været landsdækkende. Af de 109 analyserede prøver er der i 12 prøver, svarende til 11 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 3 ulovlige anvendelser vedr. benzoesyre og svovldioxid, 3 overskridelse af grænseværdier for sorbin- og benzoesyre, 13 deklarationsfejl vedrørende sorbin- og benzoesyre, svovldioxid og mangelfuld deklaration samt 5 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 24 fejl. En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekt viser at fejlprocenten er faldet til det halve. Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareregioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. Side 3 af 25

4 SUMMARY The Danish Veterinary and Food Administration East has in 2011 completed the project no "Additives in marmalade, jam, jelly and similar". The study is part of the Danish Veterinary and Food Administration surveillance program of food additives. The project is a continuation of monitoring of additives in marmalade and similar products. Previous projects completed in 2001 (ref. 2), 2003 (ref. 3) and 2007 (ref. 4) shows that there is still a need for monitoring of additives in these sample types, as there seems to be problems with compliance with applicable rules A total of 105 samples have been selected. 4 samples were divided into subsamples, resulting that 109 samples were analysed in total. 72 samples, representing 69 % were produced in Denmark and 33 samples, representing 31 % were of foreign origin. 6 samples were sweetened with artificial sweeteners and 2 samples were organic. The samples were taken at manufacturers, importers and wholesalers. The sampling was conducted by regional food control departments and has been nationwide. In 12 out of 109 analyzed samples, representing 11 %, there are found one or more faults as illegal use, exceeding of limit values and/or faulty declaration. There has been 3 illegal use of benzoic acid and sulphur dioxide, 3 exceeding of limit values of sorbic- and benzoic acid, 13 declaration faults concerning sorbic- and benzoic acid and sulphur dioxide and 5 missing declarations in Danish or a similar language, a total of 24 errors. A comparison with previously similar projects shows the error rate has dropped by half. Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authorities, who are responsible for the necessary follow up. Side 4 af 25

5 1. INDLEDNING Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført delprojekt 7, Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele og lignende. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Projektet er en fortsættelse af overvågningen af tilsætningsstoffer i marmelade o.l. produkter. Tidligere projekter udført i 2001 (ref. 2), 2003 (ref. 3) og 2007 (ref. 4) viser, at der fortsat er behov for overvågning af tilsætningsstoffer i de pågældende prøvetyper, idet der synes at være problemer med at overholde gældende regler. I det seneste projekt fra 2007 blev det konstateret fejl i 15 % af prøverne. Det var fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af maksimumsgrænser og fejl vedr. deklaration. I nærværende projekt undersøges for relevante tilsætningsstoffer som sorbin- og benzoesyre, sødestoffer og sulfit. For største dels vedkommende vil analyser for svovldioxid blive foretaget under delprojekt 1. Projektet har til formål at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre. Ved mistanke eller deklaration analyseres for svovldioxid, vandopløselige farvestoffer, carminer og intense sødestoffer. Kontrollere om gældende grænseværdier overholdes og om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper: P-listenummer 4.3.2: P-listenummer 4.3.3: P-listenummer 4.3.4: P-listenummer 4.3.6: P-listenummer 4.3.7: Frugter og grøntsager i eddike, olie eller saltlage Helkonserverede eller pasteuriserede frugter og grøntsager Marmelade, gelé o.l. produkter Frugt- og grøntsagstilberedninger Desserter på basis af frugter eller grøntsager Side 5 af 25

6 2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført delprojekt 7, Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele og lignende. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 1. februar til den 25. august Ved modtagelsen i Fødevarestyrelsen, Øst blev prøverne, afhængig af prøvetype, anbragt på frost ved -22 ºC eller køleskab ved 4 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Der blev i alt udtaget 105 prøver udtaget. 4 prøver blev opdelt i frugtdel henholdsvis lagedel, således at der blev foretaget analyser på i alt 109 prøver. 72 af de modtagne prøver, svarende til 69 % var dansk produceret og 33 prøver, svarende til 31 % var af udenlandsk oprindelse. 6 prøver var sødet med kunstige sødemidler og 2 prøver var økologiske. I tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetype er prøverne opført efter prøvetype samt indplacering i Positivlisten og i tabel 2.2 Analyseparametre er de undersøgte stoffer samt deres respektive E-numre opført. Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetype (inklusive delprøver), i alt 109 prøver Prøvetype Positivlistenummer Antal Eksempler Frugter og grøntsager i eddike, olie eller saltlage + helkonserverede eller pasteuriserede frugter og grøntsager Marinerede grøntsager, abrikoser i amaretto og kelleris dessert kirsebær Marmelade, gelé o.l. produkter Solbær gelé, jordbær marmelade, mint gelé, tyttebær syltetøj, quadre fruits, fraises Frugt- og grøntsagstilberedninger + Desserter Skælskør kirsebærsauce, æblegrød, æblemos, cogna all albese, rødgrød, æbledessert I alt 105 Side 6 af 25

7 Tabel 2.2 Analyseparametre E nummer Navn Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF E 122 Azorubin E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R E 127 Erythrosin E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN E 154 Brown FK E 155 Brown HT Carminer: E 120 Carminsyre (Carminer, Cochenille) Konserveringsstoffer: E 200/202/203 Sorbinsyre samt salte heraf E 210/211/212/213 Benzoesyre samt salte heraf E Svovldioxid samt salte heraf Intense sødestoffer: E 950 E 951 E 952 E 954 Acesulfamkalium Aspartam Cyclaminsyre Saccharin 3. ANALYSEMETODER Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer ANA Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner og separeres ved hjælp af tyndlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sammenligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg(l). Side 7 af 25

8 Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC ANA Carminer i fødevarer ved HPLC ANA Sorbin- og benzoesyre samt parabener i levnedsmidler ved HPLC ANA Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 samt blå og grønne ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg(l). Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 SPE kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA detektor ved 280 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Svovldioxid i levnedsmidler, DTNBmetoden ANA Prøven destilleres, hvor svovldioxid frigøres ved kogning med fortyndet svovlsyre og drives ved hjælp af nitrogen over i et forlag. Her reagerer svovldioxid med 5,5 -dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) til 5-mercapto-2-nitrobenzoesyre. Kvantificering foretages spektrofotometrisk ved 412 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg svovldioxid/kg(l). Kunstige sødestoffer m.m. i levnedsmidler ved HPLC ANA Efter ekstraktion med vand analyseres den vandige fase på HPLC for acesulfam-k, saccharin og aspartam med PDA detektor ved 220 nm. Cyclaminsyre derivatiseres derimod med hypochlorit til N,N-dichlorcyclohexylamin, som ekstraheres med isobutanol og analyseres med PDA detektor ved 314 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). 4. ANALYSEKVALITETSSIKRING Undersøgelserne for de vandopløselige syntetiske farvestoffer, sorbin- og benzoesyre, svovldioxid og de intense sødestoffer er udført som akkrediterede analyser. Analysen for carminer er udført som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl, er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt Side 8 af 25

9 udenfor den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X-kort for kontrolstandarderne, R-kort for dobbeltbestemmelser og D-kort for genfindingsforsøg. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 5. RESULTATER I bilag 2 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. Alle 109 prøver blev analyseret for sorbin- og benzoesyre. Ved mistanke, når et indhold var deklareret og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for svovldioxid (66 prøver), intense sødestoffer (59 prøver), vandopløselige syntetiske farvestoffer (52 prøver) og carminer (1 prøve). Af de 109 analyserede prøver er der i 12 prøver, svarende til 11 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 3 ulovlige anvendelser vedr. benzoesyre og svovldioxid, 3 overskridelse af grænseværdier for sorbin- og benzoesyre, 13 deklarationsfejl vedrørende sorbin- og benzoesyre, svovldioxid og mangelfuld deklaration samt 5 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 24 fejl. I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises fejltyperne og fejl i forhold til analyseparametre. Tabel 5.1 Oversigt over fejltyper (109 prøver) Ulovlig anvendelse Overskridelse Deklarationsfejl 1) Fejl i alt Fejlagtige prøver (11 %) 1) Inklusive manglende deklaration på dansk eller et tilsvarende sprog Side 9 af 25

10 Tabel 5.2 Oversigt over fejltyper i forhold til analyseparametre (109 prøver) Prøvetype Ulovlig anvendelse Overskridelse Deklarationsfejl Fejl i alt Vandopl. synt. farvestoffer Carminer Sorbin- og benzoesyre Svovldioxid Intense sødestoffer I alt 11 I nedenstående tabel 5.3 vises det påviste indhold af de undersøgte parametre som en resultatoversigt. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, gennemsnitsværdien for prøver med indhold, det mindst fundne indhold og det maksimalt fundne indhold for hver parameter. Tabel 5.3 Indhold af undersøgte tilsætningsstoffer (109 prøver) Parameter Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold i mg/kg 1) Minimum i mg/kg Maksimum i mg/kg Farvestoffer: Vandopl. synt. 2/52 < 0,5 - - Carminer 0/ Konserveringsstoffer: Sorbinsyre 53/ ,2 820 Benzoesyre 16/ ,9 640 Svovldioxid 6/ ,6 40 Intense sødestoffer: Acesulfam-K 7/ Aspartam 5/ Cyclaminsyre 0/ Saccharin 0/ ) For prøver med indhold I nedenstående tabel 5.4 vises en sammenligning af fejl i forhold til forrige projekter fra 2001, 2003 og Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, fejltyper og fejlagtige prøver i procent. Side 10 af 25

11 Tabel 5.4 Sammenligning af fejl med tidligere projekter Projekt Antal prøver Ulovlig anvend. Overskridelser Deklarationsfejl 1) Fejlagtige prøver Projekt fra 2001 Projekt fra 2003 Projekt fra % % % Dette projekt % 1) Manglende dansk deklaration er medregnet En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekt viser at fejlprocenten er faldet til det halve. 6. KONKLUSION Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført delprojekt 7, Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele og lignende. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Der blev i alt udtaget 105 prøver udtaget. 4 prøver blev opdelt i frugtdel henholdsvis lagedel, således at der blev foretaget analyser på i alt 109 prøver. 72 af de modtagne prøver, svarende til 69 % var dansk produceret og 33 prøver, svarende til 31 % var af udenlandsk oprindelse. 6 prøver var sødet med kunstige sødemidler og 2 prøver var økologiske. Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes fødevareafdelinger og har været landsdækkende. Af de 109 analyserede prøver er der i 12 prøver, svarende til 11 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse, overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 3 ulovlige anvendelser vedr. benzoesyre og svovldioxid, 3 overskridelse af grænseværdier for sorbin- og benzoesyre, 13 deklarationsfejl vedrørende sorbin- og benzoesyre, svovldioxid og mangelfuld deklaration samt 5 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 24 fejl. En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekt viser at fejlprocenten er faldet til det halve. På grundlag af denne undersøgelse, må konkluderes, at der fortsat er behov for overvågning og kontrol for brugen af tilsætningsstoffer i marmelader, syltetøj og gelé. Side 11 af 25

12 7. REFERENCER 1. Fortegnelsen over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Ministeriet for familieog forbrugeranliggender, Fødevarestyrelsen januar Projekt "Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter", Fødevaredirektoratet Projekt "Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II)", Fødevarestyrelsen januar Projekt "Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III)", Fødevarestyrelsen januar 2007 Side 12 af 25

13 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger Frugter og grøntsager i eddike, olie eller saltlage Helkonserverede eller pasteuriserede frugter og grøntsager Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E I alt 500 mg/kg Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Svovldioxid E 220 Sulfitter E , Farvestof Riboflaviner E 101 Chlorophyll og chlorophylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver Carotener E 141 E 150a-d E 160a Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Til grøntsager, i alt 2 g/kg I alt 100 mg/kg, til hvide grøntsager og svampe dog i alt 50 mg/kg og til gul peber i saltlage, i alt 500 mg/kg, men ikke til oliven q.s., dog ikke til oliven og andre frugter Sødestof Acesulfamkalium E mg/kg Aspartam E mg/kg Saccharin og salte deraf E 954 I alt 160 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Aspartam-acesulfamsalt E mg/kg 2) Antioxidant, konserveringsstof Svovldioxid og E 220 sulfitter E , Kun til hvide grøntsager og svampe, i alt 50 mg/kg, til kartofler, litchiblommer, rehydreret, tørret frugt og whiteheart-kirsebær, i alt 100 mg/kg og til citronskiver, i alt 250 mg/kg Til oliven, i alt 1 g/kg Kun til sursøde produkter Side 13 af 25

14 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger forsat Farvestof Erythrosin E 127 Kun til frugtcocktail, 150 mg/kg Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen ß-Apo-8'-carotenal(C 30) ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester Lutein E 160d E 160e E 160f E 161b Riboflaviner E 101 Chlorophyll og chlorophylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver E 141 E 150a-d Vegetabilsk kul E 153 Carotener Paprikaekstrakt E 160a E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Calciumcarbonat E 170 Titandioxid E 171 Jernoxider og jernhydroxider E 172 Kun til konserves af røde bær, i alt 200 mg/kg Kun til konserves af røde bær, q.s. Sødestof Acesulfamkalium E mg/kg Aspartam E g/kg Cyclaminsyre og cyclamater E 952 I alt 1 g/kg Saccharin og salte deraf E 954 I alt 200 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Aspartam-acesulfamsalt E mg/kg 2) Kun til frugtprodukter 3) Side 14 af 25

15 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Marmelade, gelé o.l. produkter Marmelade, gelé og kastanjecreme med mindst 60 % opløseligt tørstof (omfattet af direktiv 2001/113/EF) Marmelade o.l. produkter undtagen produkter omfattet af Antioxidant, konserveringsstof Svovldioxid E 220 Sulfitter E , Farvestof Curcumin E 100 Antioxidant, konserveringsstof Chlorophyll og chloropylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver Carotener Paprikaekstrakt E 141 E 150a-d E 160a E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Ponceau 4R E 124 Green S E 142 Lycopen Lutein E 160d E 161b Sorbinsyre og sorbater E 200, Ialt 50 mg/kg, dog ikke til marmelade ekstra og gelé ekstra q.s., dog ikke til marmelade ekstra, gelé ekstra og kastanjecreme I alt 100 mg/kg, dog ikke til marmelade ekstra, gelé ekstra og kastanjecreme Benzoesyre og benzoater E Kun til produkter med lavt sukkerindhold, i alt 500 mg/kg Svovldioxid E 220 Sulfitter E , I alt 50 mg/kg Kun til produkter med lavt sukkerindhold, i alt1 g/kg Side 15 af 25

16 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger forsat Farvestof Curcumin E 100 Chlorophyll og chlorophylliner E Frugt- og grøntsagstilberedninger Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver Carotener Paprikaekstrakt E 141 E 150a-d E 160a E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Ponceau 4R E 124 Green S E 142 Lycopen Lutein E 160d E 161b q.s., dog ikke til marmelade ekstra og gelé ekstra I alt 100 mg/kg, dog ikke til marmelade ekstra og gelé ekstra Sødestof Acesulfamkalium E g/kg Aspartam E g/kg Cyclaminsyre og cyclamater E 952 I alt 1 g/kg Saccharin og salte deraf E 954 I alt 200 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Neotam E mg/kg Aspartam-acesulfamsalt E g/kg 4) Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, I alt 1 g/kg, til kartoffeldej dog i alt 2 g/kg og i kombination med E til produkter på basis af oliven, totalt i alt 1 g/kg, dog ikke til konserves af kompot, puré o.l. produkter eller til kogte rødbeder Benzoesyre og benzoater E Kun til produkter på basis af oliven, i alt 500 mg/kg og til kogte rødbeder, i alt 2 g/kg Svovldioxid E 220 Kun til hvide grøntsager Sulfitter E , og svampe, i alt 50 mg/kg, til kartofler, tærtefyld på basis af frugt og vakuumpakket sød majs, i alt 100 mg/kg og til gelédannende frugtekstrakt, i alt 800 mg/kg 5) Side 16 af 25

17 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger fortsat Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen ß-Apo-8'-carotenal(C 30) ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester Lutein E 160d E 160e E 160f E 161b Riboflaviner E 101 Chlorophyll og chlorophylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver E 141 E 150a-d Vegetabilsk kul E 153 Carotener Paprikaekstrakt E 160a E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Calciumcarbonat E 170 Titandioxid E 171 Jernoxider og jernhydroxider E 172 Kun til pickles og relishes, i alt 500 mg/kg Kun til pickles og relishes, q.s. Sødestof Acesulfamkalium E mg/kg Aspartam E g/kg Cyclaminsyre og cyclamater E 952 I alt 250 mg/kg Saccharin og salte deraf E 954 I alt 200 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Neotam E mg/kg Aspartam-acesulfamsalt E mg/kg 2) 5) Side 17 af 25

18 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Desserter på basis af frugter eller grøntsager Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater E 200, I alt 1 g/kg Benzoesyre og benzoater E I alt 500 mg/kg Kun til frugtgrød Farvestof Annattoekstrakter E mg/kg Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- E 160f ethylester Lutein E 161b I alt 150 mg/kg 6) Side 18 af 25

19 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger forsat Farvestof forsat Riboflaviner E 101 Chlorophyll og chlorophylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobberkompleks Karamelfarver E 141 E 150a-d Vegetabilsk kul E 153 Carotener Paprikaekstrakt E 160a E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Calciumcarbonat E 170 Titandioxid E 171 Jernoxider og jernhydroxider E 172 Sødestof Acesulfamkalium E mg/kg Aspartam E g/kg Cyclaminsyre og cyclamater E 952 I alt 250 mg/kg Saccharin og salte deraf E 954 I alt 100 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Neotam E mg/kg Aspartam-acesulfamsalt E mg/kg 2) Sorbitol og sorbitolsirup E 420 Mannitol E 421 Isomalt E 953 Maltitol og maltitolsirup E 965 q.s. Lactitol E 966 Xylitol E 967 Erythritol E 968 q.s. 3) 1) Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse. 2) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 3) Energireduceret eller uden tilsat sukker. 4) Udtrykt i aspartam-ækvivalenter. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 5) Energireduceret. 6) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 7) Målt på spiselige dele. Side 19 af 25

20 Bilag 2 Resultater Side 20 af 25

21 Bilag 2 Resultater Side 21 af 25

22 Bilag 2 Resultater Side 22 af 25

23 Bilag 2 Resultater Side 23 af 25

24 Bilag 2 Resultater Side 24 af 25

25 Bilag 3 Resultatdiagram Indhold af sorbin- og benzoesyre benzoesyre sorbinsyre Indhold i mg/kg Prøvenumm er Side 25 af 25

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012 Antioxidanter i fedtholdige fødevarer Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Laboratoriearbejde: Anne Plenge Hanne

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Projekt juni 2011

Projekt juni 2011 Delprojekt 8: Konserveringsstoffer i fisk og fiskevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer især parabener i dessertchokolade/fyldt chokolade Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

Projekt December 2009

Projekt December 2009 Kontrol og overvågning af uautoriserede farvestoffer i udvalgte fødevaregrupper på det danske marked. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II) Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Udført af Jacob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten, december 2012 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 4 Indplacering... 4 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer

Svovldioxid i udvalgte fødevarer Svovldioxid i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen Ib Krog Larsen,

Læs mere

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008 Kortlægning af benzoesyre i frugter, bær og grøntsager Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af farvestoffer og sødestoffer i pinde-is, især limonade- og frugtis Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo

Læs mere

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU

Læs mere

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Udført af Marianne Jakobsen, Jakob Villadsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Jakob Villadsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Birgit Christine

Læs mere

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen, Øst

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008 Kontrol af de uautoriserede farvestoffer sudan I, II, III, IV samt para red i tørrede og knuste eller formalede krydderier af slægten Capsicum, karrypulver, tørret og knust eller formalet gurkemeje samt

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer:

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: - Overvågning og kontrol af farvestoffer og ammoniumchlorid i slik (del II) Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep.

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Udført af Jimi Byrsø Dan og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater (del III) Udført på Fødevareregion Øst af Bjørn Schmidt Rapport udfærdiget

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion Projekt 2011-20-64-00322 og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Farvestoffer og konserveringsstoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion København af Ib Krog Larsen og Udo Jensen i samarbejde med Rikke Andersen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer,

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid og nitrit/nitrat i levnedsmidler. Del IV. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby og Ib Krog Larsen. Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem,

Læs mere

Farvestoffer i slik til løssalg

Farvestoffer i slik til løssalg Farvestoffer i slik til løssalg Udført af Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Annette Grossmann, FVST Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Positivlisten 2010 Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget

Læs mere

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen,

Læs mere

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger Positivlisten Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer April 2000 Indledende bemærkninger Ved tilsætningsstoffer forstås ifølge 14, stk. 1, i lov om fødevarer m.m. (lov nr. 471 af 1. juli 1998)

Læs mere

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tilsætningsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet

Læs mere

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. (del II) Udført på Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Intense sødestoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion Århus af Bolette Okholm i samarbejde med Rikke Andersen Fødevaredirektoratet. Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk FødevareRapport

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler 1995L0045 DA 25.08.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk.

Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Undersøgelse af propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Udført på Fødevareregion Øst af Jimi Byrsø Dan Rapport udfærdiget af Jimi Byrsø Dan

Læs mere

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Nitrat, nitrit og sulfit i fødevarer Udført af Udo Jensen og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen og Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius,

Læs mere

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug navn administrationsvej grænse information i indlægssedlen kommentarer Aprotinin Topikal Kan medføre

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Sukkeralkoholer (polyoler) i levnedsmidler Udført i Danmarks Fødevareforskning, Afdeling for Kemiske Fødevareundersøgelser af Anette Bysted og Rikke Andersen Projektledelse:

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 FødevareRapport

Læs mere

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET Agenda ISIS Hvorfor er sukker skurken? Sødemidler Sødemidler i brug Nye produkter Afslutning ISIS Det søde liv uden sukker 1993: ISIS etableret af kokken,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid i fødevarer Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

Delprojekt 2 - Nitrit og nitrat overvågning i kød- og fiskeprodukter

Delprojekt 2 - Nitrit og nitrat overvågning i kød- og fiskeprodukter Delprojekt 2 Nitrit og nitrat overvågning i kød og fiskeprodukter Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Projekt 2010-20-64-00256 Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Udført og rapport udarbejdet af Udo Jensen, Sektion for Fødevarekemi, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Indkøring af HPLC metode til bestemmelse af Neohesperidin dihydrochalcon i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen. PROJEKTLEDELSE: Ib Krog Larsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE Food monitoring system for nutrients Meat, 3. Cycle Udarbejdet af Kirsten Hansen Århus landsdelslaboratorium i samarbejde med Pia Knuthsen Fødevaredirektoratet

Læs mere

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s.

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s. 1995L0031 DA 24.08.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Projekt J. nr.: 2010-20-64-00230 BAGGRUND OG FORMÅL Ved tidligere kontrolkampagner om phthalater i fødevarekontaktmaterialer

Læs mere

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer.

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Projektledelse Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Projekt Sulfit i udvalgte fødevarer

Projekt Sulfit i udvalgte fødevarer Projekt 2011206400317 Sulfit i udvalgte fødevarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi og

Læs mere

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik Projekt 2011-20-64-00323 Farvestoffer og sødestoffer i slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere