Michael Rygaard CV. Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030"

Transkript

1 Michael Rygaard CV. Telefn: C.V. Uddannelse: Røde tråd: Gennem hele mit studie, har miljø været den faktr der har kædet mine aktiviteter sammen. Med min start på Tek-Sam, blev planlægning fkus fr mine aktiviteter, både hvrdan man rent fysisk kan planlægge helhedsrienteret, med prjektet Naturbeskyttelse i rørte vande, g med mit speciale Lean g Matrix i den ffentlige miljøfrvaltning hvrdan (g hvrfr det er nødvendigt) man faciliteter en rganisatin der kan håndtere kmplekse g ressurce krævende pgaver Cand. Techn. Sc. Speciale prjekt, : Lean g Matrix i den ffentlige miljøfrvaltning - Et prjekt m rganisering Prjektet mhandler kmmunernes evne til at håndtere de miljøpgaver der km i frbindelse med nedlæggelsen af amterne. Fkus fr pgaven har været hvrdan man frmer en rganisatin der sikre inddragelse af relevant infrmatin i beslutningerne. Hvrdan man ved inddragelse af strategiske mål, der er identiske med de lve de skal pfylde kan sikre, at de pfylder lv krav. Hvrdan man med en Matrix rganisatin kan sikre en multidisciplinær tilgang, der inddrager nødvendig infrmatin. Samt hvrdan man med Lean sm base kan sikre at de strategiske mål er tilstede i såvel planlægning sm udførsel. Jeg fik under frsvar af mit speciale karakteren Tek-Sam, første kandidatmdul prjekt: Naturbeskyttelse i rørte vande Eksemplarisk studie af helhedsrienteret planlægning fr Vadehavet g Esbjerg Havn. Kurser: - Miljø, Teknlgi g Prduktin - Planlægning g Frvaltning 1

2 Michael Rygaard CV. Telefn: BA Bachelr prjekt: - Havvindmøller i Energi E2 Et prjekt m havvindmøllers knkurrenceevne på et liberaliseret elmarked. - Tek-Sam på RUC, kurser: - Samfundsvidenskabeligt suppleringskursus. - Grundkursus i Miljørelateret Plik, Planlægning g Regulering Prjekter: - Slceller - Syreregn i Sydsverige - Naturvidenskab & Energiplitik - Bentisk makrfaunaanalyse ved Bredemade Hage & Nyrd Naturvidenskabelig basisuddannelse på RUC, med følgende kurser: - Bi A - Bi B - Base (Matematisk mdulering) - Kemi A - Kemi C - Tek SAM B 1999 Kurser i matematik, fysik, g prgrammering (Gymnasiale Supplerings Kurser) Matematisk student, med engelsk g bilgi på højniveau g psyklgi på mellemniveau Kurser samt selvstudie i C+, C++ samt Turb Pascal prgrammering. 2

3 Michael Rygaard CV. Telefn: Jb: 2009 Januar Miljøingeiør i kmmuneqarfik sermersq, Afdeling fr Natur Miljø g Bæredygtighed Bademester, Daglig leder i Kastrup Svømmehal (Marts til Januar 2009) 2008 Ansat i Hvidvre rengøring, mens jeg søgte jb Livredder g bademester (daglig leder i Kastrup Svømmehal, med ansvar fr drift). I perider har jeg arbejdet fuldtid, f.eks. i smmerferier Uddannelsesleder ØST fr IN-water delen af Kystlivredder uddannelsen. Sm uddannelsesleder havde jeg ansvar fr planlægning, fagligt indhld, ansættelse af relevante instruktører, rganiser kst g lgi, prøver g gennemførslen af 3 kurser, der sikrede nye flk til tjenesten Surf lifeguard /kystlivredder Ansat hs frsikringsselskabet If... (bestået eksamen i frsikring 1, frsikringsbranchens grunduddannelse), først i SOS afdelingen, senere i kundecenter Erhverv Avisbud - Flaskedreng i Nett - Frivillig i Kajak klubben Neptun (træner/hjælper) - Tårnby Hvedbiblitek (bgpsætter) - Assenfeldt bgklub (kanvas salg) Andre kmpetencer: Sprg: Jeg taler/læser/skriver flydende: engelsk. Jeg taler/læser: tysk Jeg kan frstå g gøre mig frståelig på nrsk g svensk. Jeg frstår en smule spansk g taler ganske lidt. IT: Jeg er en yderst habil bruger af såvel PC sm MAC, både på administratr- g superbrugerniveau. Jeg har kmpetence mht. følgende prgrammer: Office pakken, Open ffice, Ne Office, Autcad, 3D studie, indesign, Phtshp, SAS, Primer, Matcad, Matlab, GIS samt mange andre. Samt følgende perativsystemer: Unix, OSX, Windws, ds, Linux. 3

4 Michael Rygaard CV. Telefn: Referencer: Mange af de steder, jeg har arbejdet, har tilbudt, at jeg må skrive deres navn på mine ansøgninger sm reference. Hvis du / I ønsker at tale med mine tidligere arbejdsgivere, er I mere end velkmne til at kntakte følgende: Rune Schönfeldt, Uddannelsesleder fr Kystlivredningen, g således min chef da jeg var kursus leder fr Inwater Øst. (Nu ansat sm prjekt leder hs Mærsk) Telefn: , Mbil: Lars Saltfte, chef fr Erhverv hs IF..., Telefn: (Hvednummer) Jørgen Pandur, mrådeansvarlig fr Idræt i Tårnby kmmune, g dermed min daglige chef. Telefn: Mbil

5 Michael Rygaard CV. Telefn: Uddybelse: Andet kandidatmdul, Speciale. Lean g Matrix i den ffentlige miljøfrvaltning - Et prjekt m rganisering. Summary: The verall ambitin f this reprt is t shw hw the Danish lcal envirnmental authrity, can handle the task cmplexity, frm the implementatin f the EU water framewrk directive. A part f the task cmplexity is t cnduct Integrated Pllutin Preventin and Cntrl (IPPC), Envirnmental Impact Assessments (EIA) and the planning f industry inspectins in a way, which safeguard the surrunding aquatic systems. T d s it is cncluded that the lcal envirnmental authrity has t incrprate knwledge abut the cnditin f the recipient and the gal cnditins f the aquatic systems, int these tasks. By ding s it is pssible t gvern industries, making them adjust their activities t fulfil the envirnmental bjectives, hence achieving the standards f the EU water framewrk directive. Hwever the rganisatinal structure f the lcal envirnmental authrity is ften frmed in a way that makes it difficult t incrprate sufficient knwledge int IPPC, EIA and the planning f industry inspectins. The reprt emphasizes the need f an rganisatinal structure and management that facilitates this. It is cncluded that the rganisatin needs strategic gals, cnsistent with the envirnmental bjectives frm the EU water framewrk directive and an rganisatin, which allw a multidisciplinary apprach t IPPC, EIA and planning f industry inspectins. The reprt describes hw the thery f Matrix rganisatins can prvide a multidisciplinary apprach t these tasks, and frm a wide knwledge base. Frm this basis it is shwn hw the lcal envirnmental authrity can build an rganisatin, which allws them t carry ut the tasks as described abve. Afterwards it underline hw the thery f Lean management can be used as a base fr strategic management, and ensures that cnsideratin f the strategic gals is present in the executin f IPPC, EIA and the planning f industry inspectins. On basis f this, it is cncluded that a Matrix rganisatin can prvide a wide knwledge base and a multidisciplinary apprach t IPPC, EIA and industry inspectins. Furthermre Lean management will ensure the bjectives frm the EU water framewrk directive, will be taken int cnsideratin and are present in the executin f these tasks. 5

6 Michael Rygaard CV. Telefn: Første kandidatmdul Naturbeskyttelse i rørte vande Eksemplarisk studie af helhedsrienteret planlægning fr Vadehavet g Esbjerg Havn. Summary: The verall ambitin f this reprt is t analyze the barriers and pssibilities fr the establishment f a mre envirnmental integrative and hlistic planning apprach that takes envirnmental cnsideratins int accunt. The reprt takes its stand in the Integrated Castal Zne Management, which the Eurpean Unin has intrduced as a pssible apprach t slve the eminent cnflicts that exist in the castal areas. These trubles emerges when the cnsideratins t envirnmental prtectin and cnservatin clashes with the scial develpment. This is exemplified in this reprt with the case f the Danish Wadden Sea area in the suth f Jutland. Furthermre the current Danish planning system, here invlving the physical planning (planlven) and the nature prtectin law (naturbeskyttelseslven) are investigated cncerning their degree f prviding prtectin fr the envirnment and integrate this int the ecnmical and nn-ecnmical sectrs. The Prt f Esbjerg is currently underging a change in activities. Fcus and interest lies with ffshre activities such as decmmissining f depleted ilrigs. This activity has uncertain cnsequences fr the envirnment in the Wadden Sea and the internatinally prtected nature areas. Planning tls such as Envirnmental Impact Assessment and Strategic Envirnmental Assessment is investigated. Ways f using these currently used tls in creating a hlistic and envirnmentally integrative planning system and thereby aviding cnflict f interests between nature cnservatin and industrial develpment is explred. Using the Integrated Castal Zne Management it becmes clear that it is pssible t create a mre hlistic and envirnmentally integrating planning system. The imprtance f integrating this int the ffshre cluster is f high imprtance. This will prvide the cluster with a cmpetitive advantage as well as being f high imprtance fr the future planning fr the envirnment. 6

7 Michael Rygaard CV. Telefn: Tek-sam, prjekter: Bachelr prjekt: - Havvindmøller i Energi E2 Et prjekt m havvindmøllers knkurrence evne på et liberaliseret elmarked. Summary: Prblematikken vedrørende emissiner af CO2, SO2 g NOx sm følge af afbrænding af fssile brændsler, har ført til en stigende debat. Der hersker et ønske m at nedbringe emissinerne samtidig med at elmarkedet liberaliseres. Prjektet tager udgangspunkt i Energi E2 sm case-virksmhed. E2 er den største elprducent i Østdanmark. I prjektet benyttes Avedøre 1 g 2, Nrdjyllandsværket, DTU-værket samt Nysted Havmøllepark sm referenceanlæg. Gennem prjektet vil vi svare på følgende prblemfrmulering; Hvrdan er mulighederne fr i højere grad at integrere havvindmøller i E2 s samlede strategi, på en måde så både miljøhensynet g E2 s psitinering i elprduktinsbranchen tilgdeses? Gennem en analyse af branchestrukturerne i elprduktinsbranchen, med afsæt i Michael E. Prters teri m knkurrence strategi, samt en analyse af kstpriser g miljøfrhld på vres referenceanlæg, vil vi svare på venstående prblemfrmulering. Vi kan knkludere, at E2 med frdel kan integrere havmøller i virksmhedens fremtidige strategi. Det danske marked skal i den frbindelse fungere sm afsæt til en yderligere udbygning på udenlandske markeder. Keywrds: havvindmøller, liberalisering, elmarkedet, Michael E. Prter, Energi E2, kstpriser, miljøhensyn 7

8 Michael Rygaard CV. Telefn: Nat-bas, prjekter: - Slceller Ved en gennemgang af det teknlgiske, det øknmiske g det plitiske aspekt af udnyttelsen af slceller, er muligheden fr brug af slceller analyseret. Der er bl.a. gennemgået regeringens handleplan Energi 21, samt pfølgelsen til denne Klima Det blev vurderet at slceller kunne pnå større pris effektivitet, gennem bygningsintegratin, samt at regeringen bør have knkret målsætning mkring slenergi, fr på langsigt at sikre knkurrencedygtighed. På krt sigt vil det ikke være relavant at indrage de almindelige påmnterede slcelleanlæg i knkrete målsætninger. - Syreregn i Sydsverige Prjektet tager udgangspunkt i prblematikken vedrørende svvludledning, g frsuring af Sydsverige, der grundet gegrafi g vindfrhld samt kalkfattig jrd er udsat. Prjektet blev gennemført ved litteraturstudie, samt sampling i Sydsverige. Det knkluderes at bufferkapaciteten i jrden ikke er tilstrækkelig, mens bufferkapaciteten på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig i de undersøgte søer. - Naturvudenskab & Energiplitik Prjektet tager afsæt i de prblemstillinger der pstår når plitik g naturvidenskab skal frenes. Prjektet blev gennemført ved litteraturstudie samt interview med flere energiplitiske rdfører. Det knkluderes at der verrdnet er prblemer ved den måde energiplitik baseres på naturvidenskab. Prblemerne strakte sig fra nget der lignet direkte fravalg af priritering, ver manglende tid, til kildevalg fr infrmatin. - Bentisk makrfaunaanalyse ved Bredemade hage & Nyrd Prjektet tager udgangspunkt i lieudslippet fra Baltic Carrier d. 29/3 2001, ét år efter ulykken, frmålet fr rapprten er at bestemme m ulykken har haft indflydelse på den bentiske macrfauna. Prjektet blev genneført ved mfattende prøvetagning ved 2 sites, g sammeligning af disse. Det ene var ramt af lie det andet ikke udver dette ligner de 2 sites hinanden på frhld sm f.eks. dybde, temperatur, salinitet sv. Det knkluderes at der er dissimilaritet, g at denne er signifikant, altså ikke berr på tilfældigheder. Uden et større studie at mrådet er det dg ikke muligt entydigt at give lien skylden. Prjektets resultater blev senere brugt af Strstrøms amt, i The Baltic Carrier Oil Spill Mnitring and Assesment f Envirnmental Effects in Grønsund (DK). 8

9 Michael Rygaard CV. Telefn: Da ngle af mine kursus navne er langt fra selvfrklarende er her en uddybelse af dem. Nat-bas, Kurser: - Bi A (Cellebilgi) - Bi B Et verblik ver dyre - g plantecellers pbygning g funk-tin. Indsigt i basale bikemiske, genetiske g fysilgiske prcesser i frbindelse med cellers struktur g kmmunikatin. Evne til at analyserer bilgiske prblemstillinger med baggrund i cellens mlekylære pbygning. achieve knwledge and understanding f elementary eclgical thery and becme aware f ptential frces and shrt-cmings f such theries. achieve the capability t use eclgical thery t slve mre applied questins/prblems related t the functin f ecsystems and their ppulatins. becme able t cllect, analyze and present field-data becme able t cmmunicate the knwledge they gain frm the curse in a and scientifically cmpetent manner. - Base I+II (Matematisk mdulering) - Kemi A - Kemi C Det er hensigten, at kurset skal vise, hvrdan matematik bruges til prblemløsning inden fr fagmråder, der ligger uden fr matematikken selv. Indhld: Kursets mfatter mdellering generelt g specielt vil matematiske begreber g teribygninger i relatin til differensligningssystemer, rdinære g partielle differentialligningssystemer g parameterestimering blive behandlet. indsigt i basale alment kemiske g fysisk kemiske terier g metder. evnen til at analysere kmplekse systemers egenskaber ved brug af alment kemiske terier. viden m kemiske beregninger g vurderinger i frbindelse med labratrie- g prjektarbejder. indsigt i grundlæggende urganisk stfkemi i vandig pløsning med et analytisk kemisk perspektiv. træning i at tilrettelægge g udføre labratriearbejde g i at håndtere kemikalier g udnytte simple teknikker i verensstemmelse med stffernes almindeligste egenskaber. - Tek SAM B (kursus beskrivelsen kan have ændret sig lidt, men samme kncept) Intrducere bæredygtighedsbegrebets histrie g spændvidde. Give et verblik ver terier g metder i frhld til risik i prduktin g arbejde, sundhed, hverdagsliv g bæredygtige miljøstrategier. Intrducere udvalgte temaer med særlig relevans fr TekSam. 9

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Bevillingsgiveres krav

Bevillingsgiveres krav Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere