FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN"

Transkript

1 FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN På den ekstraordinære generalforsamling d. 28. oktober 2013 besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med håndtering af forskelle i boligafgift med henblik på at skabe en generel indsigt i situationen blandt alle foreningens medlemmer. Orienteringen fra arbejdsgruppen skulle fremlægges i en form, så også potentielle fremtidige medlemmer kan få nem adgang til den nødvendige viden om forholdet. Med denne viden kan foreningens medlemmer på baggrund af en fælles indsigt i sagen tage stilling til, hvad der skal til for at håndtere situationen på en hensigtsmæssig måde. På foreningens hjemmeside, kan du i arbejdsgruppen kommissorium se den samlede procesplan, som gruppen arbejder efter for at håndtere situationen omkring forskelle i boligafgift mellem foreningens medlemmer. Som det fremgår af procesplanen, arbejder gruppen i projektets næste faser med opstilling af model til håndtering af forskelle i boligafgift, gennemførelse af nabohøring over modeloplæg m.v.. Dette sker som opfølgning på arbejdet i projektets nuværende fase, hvor arbejdsgruppen arbejder med at belyse situationen og skabe fælles viden og indsigt om forholdet blandt foreningens medlemmer. I den sammenhæng fremlægger gruppen her sit første resultat i form af redegørelse for situationen omkring forskelle i boligafgift. FORORD (af Rasmus Juul- Nyholm)... 1 FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN... 2 ANDELSKULTUREN FRA OPRINDELSEN... 3 BYFORNYELSENS KONSEKVENSER ASYMMETRI I BOLIGAFGIFTEN... 4 GULDÆGGET... 6 VÆRDIGRUNDLAGET AB SKYDEBANEN I ÅRENE FREMOVER... 7 FORORD (af Rasmus Juul- Nyholm) A/B Skydebanen er en af Vesterbros flotteste og største andelsboligforeninger. Foreningen er forholdsvis gammel og har siden sin stiftelse gennemgået en række større forandringer. Selve ejendommen er blevet gennemrenoveret, prisudviklingen på andelslejlighederne er reel givet fri og kvarteret, foreningen er en del af, er radikalt forandret. Grundlæggende er historien om A/B Skydebanen en meget positiv historie. Man har fået meget ud af de muligheder, der har vist sig, man har taget mange hensyn, og man står i dag med en god, velbeliggende og meget velfungerende forening. Historiens vingesus og de voldsomme forandringer har dog også haft nogle omkostninger. Som denne redegørelse fortæller, så har man gennem tiden skulle 1

2 forene rigtig mange hensyn og har slået en del knuder på foreningen og måtte indgå en række kompromisser for både at kunne drive den forening, andelshaverne gerne ville have, opnå de store støttebeløb fra staten og holde en lav boligafgift. Resultatet er, at man i dag har fået indbygget nogle skævheder i foreningen - nogle asymmetri mellem det den enkelte andelshaver betaler i boligafgift og andelshaverens andel i foreningens formue. Disse skævheder har, som det fremgår af redegørelsen, nogle historiske baggrunde. Skævhederne kan være mere eller mindre retfærdige eller korrekte, men de er i dag en realitet. Visse skævheder giver god mening, fordi nogen har fået noget engang, som andre har ikke fået. Andre skævheder fortaber sig eller er blevet påduttet foreningen f.eks. forskellene i udførelsen af byfornyelsen. Det centrale omkring disse skævheder er imidlertid, at som tiden går, så mister de deres logik og retfærdighed. En forbedring udført en gang var noget værd dengang, men den afskrives over tid. Byfornyelsens varierende kvalitet og omfang i ejendommen var en gang åbenlys for alle, men vil med tiden aftage. Foreninger med den type skævheder, som I har i A/B Skydebanen er ikke unormale. De ses ofte i København. Som resultat af byfornyelse, forskellige lejeniveauer ved stiftelse af foreningen, individuelle arbejder som bad og toilet, eller blot fordi man prøver i øjeblikket at lave noget mere fair, fordele en given byggesags omkostninger mellem alle andelshavere over boligafgiften osv. Fælles for disse skævheder er, at de er uholdbare på sigt. Set over lang tid, når skævhederne er udjævnet af tidens tand, så skal der være sammenhæng mellem fordelingsnøglen for andelshavernes bidrag til driften af foreningen (boligafgiften) og deres andel i foreningens formue/egenkapital (andelsværdien). Er der ikke dette, vil nogle andelshavere reelt betale til andre andelshaveres opsparing. Samtidig vil skævhederne med tiden vokse, da nogle stiger mere end andre, når boligafgiften reguleres. Ydermere gør skævhederne det med tiden vanskeligt at tage nødvendige beslutninger om vedligehold, da konsekvenserne rammer andelshaverne meget forskelligt. Laver man ikke nogle langsigtede løsninger på disse skævheder, så indbygger man en kilde til konflikt i foreningen. Skævhederne bliver en kile mellem forskellige grupper af andelshavere, som med tiden får mere og mere adskilte interesser. Udjævning af skævheder er altid en smertelig og vanskelig proces, men erfaringen er, at det er mere smerteligt at lade stå til. Rasmus Juul- Nyholm, Dir. Administrationshuset A/S Rådgiver for arbejdsgruppen i den aktuelle sag. FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN Denne fortælling et forsøg på at samle en række forklaringer sammen i et fælles billede; hvordan kan det være, at der er forskelle på boligafgiften i 2

3 andelslejligheder, der tilsyneladende er ens. Forskellene er opstået af forskellige årsager og på forskellige tidspunkter i tid. Fortællingen her er ikke akkurat i den forstand, at alt er korrekt eller at alle forskelle er medtaget det er i stedet en fortælling, som bringer årsager til forskellighed frem, set i lyset i den historiske sammenhæng, hvor de er opstået. ANDELSKULTUREN FRA OPRINDELSEN For at forstå den historiske asymmetri i sin egen ret, skal fortællingen tage sit udgangspunkt langt tilbage i tid. Hvornår blev AB Skydebanen første gang asymmetrisk? Svaret kunne være, at det var foreningen helt fra begyndelsen. For at kunne låne penge til at erhverve hele gaden tilbage i 1988 var det nødvendigt, at mange lejere forpligtede sig til at købe deres egen andel. Det betød at nogen beboere købte deres egen lejlighed kontant, mens andre kunne sætte et kryds på en blanket, hvorved de havde erhvervet sig en gæld der over tid ville manifestere sig som en andelsværdi. Dette faktum er ikke særegent, nogen køber deres andel med penge, andre med lån. Det særlige her i gaden skyldes, at beboersammensætningen dengang groft sagt kunne opdeles i tre beboerprofiler: De oprindelige Vesterbro ere, der havde været lejere i gaden i generationer. Ganske få af familierne var yngre mennesker med børn. De fleste af de gamle familier var repræsenteret af de ældre og de førtidspensionerede. De unge studerende og andre med meget små midler, der var havnet i gaden, fordi de ikke havde råd til andet end en toværelseslejlighed i en slumgade. Med en omsætning på en tredjedel af de unge beboere hvert år som bevis på, at det ikke var helt frivilligt, man boede så primitivt. Uden fælles varme. Uden badeværelser. Lejligheder med rådne vinduer. Endelig var der gruppe lejere, typisk par, der boede i treværelseslejligheder, som de selv havde sat i stand. De havde simpelthen investeret i en bedre boligstandard for sig selv. Gaden beskrevet med en anden målestok: der var færre end 5 småbørn i gaden. Det var altså for de fleste, om ikke alle, et virkeligt stort skridt at erhverve sig en andelslejlighed. Enten fordi man traditionelt altid havde været lejere, eller fordi det var et økonomisk vældig stort skridt. Det betød, at der med det samme opstod en særlig politik for indkrævning af boligafgift. I samarbejde med ejendomsadministrationen blev der formuleret en særlig aftale, som sikrede, at dem der kom i restance, kunne afdrage deres manglede boligafgift i et tempo, som sikrede at det var realistisk muligt for andelshaveren at blive boende. Aftalen kom til anvendelse i en række tilfælde, hvor andelshaveren indhentede sin gæld over måneder. Det var altså ikke en ekstrem undtagelse, men en del af administrationens arbejde at arbejde proaktivt for at fastholde de mest økonomisk sårbare beboere i Skydebanen. Pointen var, at etableringen af andelsforeningen skulle sikre gadens velfærd, men at det ikke 3

4 skulle betyde, at beboersammensætningen skulle ændre sig - hvis det overhovedet kunne undgås. Denne tilgang til beboerne fik en række forskellige udtryk. Der var muligheden for at afdrage. Og der var andre typer aftaler, der sikrede at beboerne kunne blive boende. Hvis de kom i fængsel, kunne foreningen aftale med socialcenteret, at boligafgiften blev betalt fra centralt hold. Det samme, hvis beboeren skulle på en afvænningsophold, blev indlagt på et psykiatrisk hospital o.lign. Der blev også byttet lejligheder, når det var en god ide og en faktisk mulighed. Sådan at en gangbesværet ældre beboer kunne blive flyttet fra en 3. sals lejlighed til en stuelejlighed. Med foreningens hjælp i form af gratis flyttehjælp fra viceværten, og en billig overdragelse, som administration og bank samarbejdede om at gøre til den mindst mulige administrative handling med mindst muligt udgift for beboeren. Også på anden vis manifesterede denne kollektive tankegang sig. Fællesvaskeriet blev oprettet med hensigten at gøre det billigst muligt for den enkelte beboer at vaske, derfor blev vand og strøm betalt af foreningen i fælleskab. Foreningen havde således en hensigt med at gøre forskel, nemlig at fastholde den oprindelige beboersammensætning i gaden. Viceværten havde en stor aktiv rolle i denne proces. Han leverede udvidet beboerservice på en måde, der kan siges at foregribe det aktuelle begreb den sociale vicevært. Eller sagt på en anden måde: Forskellene opstod med formålet at gøre det muligt for de omtalte beboerprofiler stadig at kunne flytte ind eller kunne blive boende i gaden. På dette tidspunkt i tid, før byfornyelsen, var der meget få asymmetrier i boligafgiften, men der var enkelte lejligheder, der fik særlige vilkår. BYFORNYELSENS KONSEKVENSER ASYMMETRI I BOLIGAFGIFTEN Den første bølge af asymmetri i boligafgiften opstår, da byfornyelsen kommer til gaden. Denne gang nærmest som en tsunami af forskellighed. Grundlæggende er der stor forskel på den ene og den anden side af gaden. Oprindelig var de to sider af gaden planlagt som to adskilte projekter, da byfornyelsen definerede projekterne i forhold til karreerne, og ikke i forhold til gader. Øst- siden var således karre nr. 2 på Vesterbro, mens vest- siden var en af de sidste karreer, der stod til byfornyelse på i bydelen. Foreningen forudså alverdens problemstillinger, hvis gaden ikke kunne følges ad i processen. Hvordan ville det være at vente i årevis på det, dem på den anden side af gaden allerede nød godt af? Heldigvis lykkedes det at samle de to projekter, så de fremstod fortløbende i tid, selvom de teknisk vedblev at være to helt forskellige udbud. Det faktum, at gaden blev byfornyet i to projekter og ikke et, fik stor betydning for selve indsatsen. Det, der kan kaldes tag og fag blev renoveret efter de samme standarder, men det der kaldes forbedringsdelen inde i lejlighederne blev forskelligt. På øst- siden, som blev renoveret først kunne beboerne vælge individuelle løsninger, der kostede forskelligt af udføre. Eksempelvis kunne man selv tegne en badeværelsesløsning eller et køkkendesign, som byfornyelsen derefter udførte. Man kunne også vælge farve på gulvlinoleum og køkkenskabslåger. Det betød, at selve projektet blev utroligt kompliceret at styre. Foruden de individuelle ønsker, skulle rådgivere og entreprenører også holde øje med, at niveauet i istandsættelsen var begrænset. Det betød, at hvis man skulle lukke en dør i en 4

5 væg for at kunne etablere et badeværelse, så blev væggen pudset op og malet præcis dér, hvor døren havde siddet, men ikke på resten af væggen. Hvis der var faldet stuk ned i loftet, blev netop det nedfaldne erstattet med helt ny stuk, mens resten forblev som det var. Da beboerne flyttede hjem, var der derfor både fryd og stor frustration over, at der skulle nymales og istandsættes for egen regning, hvis lejligheden skulle have samme standard over det hele. Den udstrakte selvbestemmelse i forhold til lejlighedens indretning af badeværelse og køkken fik også enkelte helt særprægede udfald. Enten fordi andelshaveren valgte at nedlægge principielt eller økonomisk betinget veto mod alle former for forbedring, man kunne vælge fra. Så som badeværelse. Sågar var der nogen, der nedlagde veto mod varmt vand. Eller det lidt mere uformelle veto mod at få lukket en lem fra stuegulv til kælder. Der var også en beboer, der var vokset op på et børnehjem, som fik en særlig aftale om at få blå fliser i badeværelset, fordi hvide fliser gjorde hende syg i sjælen. Beboerne kom altså tilbage til forskellige lejligheder. Enten fordi den delvise istandsættelse havde givet dem store forbedringer, eller nærmest det modsatte, fordi den delvise istandsættelse havde ødelagt en god lejlighed. Eller fordi de havde ønsket sig helt forskellig standard. På øst- siden kom de første tagudvidelser til. De var i udgangspunktet bygget af byfornyelsen, efter aftale med de beboere, der skulle bebo dem. Derfor ikke helt ens, men dog i samme standard. Allerede mens byfornyelsen stod på i øst, var der beboere, der fortrød, at de ikke havde fået etableret en taglejlighed. Derfor begyndte foreningen af sælge tagarealer til individuelt istandsættelse. Da det ikke forekom rimeligt, at selvbyggerne skulle betale det samme for areal og i boligafgift som de byfornyede, opstod en række forskelle. Nogen ville helst betale mindst muligt i erhvervelse af billige kvadratmetre og selv bruge egne ressourcer på at istandsætte i den takt, de fik råd. Loftskvadratmetre blev altså solgt til en reduceret pris. I de tilfælde skulle boligafgiften afspejle en vetolejlighed, da der jo ikke var de samme faciliteter som i en fuldt istandsat lejlighed. Andre ønskede, at foreningen etablerede varmeapparater, isolering m.m. på loftet, og i de tilfælde blev kvadratmeterprisen og boligafgiften sat som i en fuldt renoveret lejlighed. Den samme differentiering fortsatte under byfornyelsen i vest. Der er altså taglejligheder i Skydebanen, hvor boligafgifterne er prissat ud fra forskellige forudsætninger. Og der er taglejligheder, der fuldstændig afspejler boligafgiften i de øvrige byfornyede lejligheder hhv. øst og vest. Da vest- siden af byfornyelsen kommer til, har betingelserne for byfornyelsen ændret sig. Byfornyelsesselskabet, Københavns Kommune og alle andre involverede parter har for længst erfaret, at den udstrakte selvbestemmelse koster dyrt og er uhyrlig svær at styre. Og så er resultatet endda, at mange beboere bliver svært skuffede ved tilbageflytning. De kommer tilbage fra en genhusning i en renoveret lejlighed, til noget, der minder om en byggeplads indvendigt såvel som udvendigt. Det fører til den rationelle beslutning, ikke hos os i gaden, men udefra, at byfornyelsen i Skydebanen fra nu af skal udføres med en fuld indvendig istandsættelse. Budgettet for byfornyelsen bliver oveni købet sat op, så det matcher ambitionen om at lave fuld istandsættelse. Lejlighederne i vest har dermed mindre selvbestemmelse, selvom det selvfølgelig stadig er muligt at 5

6 nedlægge veto. Til gengæld bliver alle lejligheder afleveret i en tilstand, hvor de er nymalede, har el- ledninger indlagt i væggene, fuldt istandsatte gulve m.m. For at illustrere, hvor stor forskel på istandsættelsesniveau, der er tale om, kan citeres regnskabet fra 2002, hvor forbedringsdelen opgøres som hhv. byfornyelse østsiden, der repræsenterede en værdi af kr millioner og på vestsiden en værdi af millioner. Selvom der er flere kvadratmetre i vest, er det stadig en betydelig forskel. Byfornyelsen står på i årevis, hvilket betyder, at de to projekter afsluttes med stort mellemrum i tid. Foreningens andel af gælden blev således fastlagt ved afslutningen af byggeregnskaberne for de to projekter. Når foreningen overtog økonomien efter byfornyelsesprojekternes afslutning, blev der endvidere ydet statslig indfasningsstøtte over 5 år, også kaldet huslejeloftet. Det første år udgjorde indfasningsstøtten to tredjedele af forskellen mellem hidtidig boligafgift/leje og boligafgiften/leje i den byfornyede bolig. Efter det første år nedsattes indfasningsstøtten hvert år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten. Med de to aftrapningsperioder for indfasningsstøtten, var der således økonomisk asymmetri på spil mellem Øst" og Vest". Som endnu en særlig omstændighed blev Vest- sidens boligafgift fastsat i forhold til to forskellige bydelsindeksreguleringer af boligafgiftsniveau, da lejlighedernes ibrugtagning skete over et stort spand i tid. Hermed er der installeret grundlæggende asymmetrier i foreningen. De tre niveauer ser i dag således ud (juni niveau) Istedgade 55 - Skydebanegade Sdr. Boulevard 26-30: Istedgade Skydebanegade 2-14: Skydebanegade Sdr. Boulevard 32: kr. 614 pr. m 2 pr. år kr. 641 pr. m 2 pr. år kr. 667 pr. m 2 pr. år GULDÆGGET En anden bølge af oplevet asymmetri opstår, da det i 2005 bliver muligt at belåne andelslejligheder, samtidig med at ejendomsvurderingen har skudt andelskronen gevaldigt i vejret. Pludselig har de gamle andelshavere fået et guldæg, som de kan belåne eller udløse, ved at sælge lejligheden til høj kurs. Med denne lovændring bliver der endnu større forskelle i de økonomiske grundbetingelser for gadens beboere, afhængig af, hvornår andelen er blevet købt. Dermed er gadens overgang til markedsøkonomi i gang. Det fører til mange drøftelser af, hvordan man kan håndtere sådanne vilkår i en andelsforening. Forskellene er til at tage og føle på. Nogen bor samlet set billigt, fordi de har brugt deres vetoret under byfornyelsen, fordi de bor på østsiden af gaden, fordi de har købt billige kvadratmetre på loftet, eller fordi de for længst har betalt deres andel ud. Andre bor samlet set meget, meget dyrere. Oplevelsen af forskel i praksis, at sidde dyrt eller billigt i sin andelslejlighed, er selvfølgelig en samlet oplevelse for den enkelte beboer. Bag ved den samlede opfattelse af den økonomiske situation for den enkelte gemmer sig således forskelle, der har baggrund i byfornyelsen, og forskelle, der har baggrund i personlige økonomiske dispositioner. 6

7 Som en helt særlig omstændighed sker der også det, at ejendomsadministrationen i en periode overgår til en ejendomsadministrator, som foreningen siden fyrer på gråt papir. Denne fyring bliver særdeles uvenligt modtaget af administrator, der rydder sit arkiv for alt overflødigt, der har med Skydebanen at gøre. Således forsvinder en stor mængde dokumentation, der sidenhen har gjort det så godt som umuligt at reetablere et gyldigt overblik over perioden. VÆRDIGRUNDLAGET 2005 Bestyrelsen agerer i denne situation ud fra et værdigrundlag, som bliver vedtaget på generalforsamlingen i Læs bilaget. Denne tilgang til bestyrelsesarbejdet, der lægger vægt på fastholde fokus på godt naboskab, fælles aktiviteter og beboerkontakt (kommunikation) sætter fællesskabet i højsædet. Dermed var der ikke dengang fokus på at ligestille andelshaverne krone for krone. Snarere var der fokus på at håndtere de fælles behov. Foreningens samlede økonomiske dispositioner havde således til hensigt at reducere boligafgiften til det mindst mulige, af hensyn til de gamle fattige, der aldrig rigtig havde haft råd til at bo i en andelsbolig og de nye fattige, der havde købt en rigtig dyr andelslejlighed. Dette fokus gjorde også at etablering af altaner blev et anliggende, som den enkelte andelshaver skulle betale. Der var ikke længere råd til at lade diverse udgifter indgå i fællesskabets samlede økonomi. Asymmetrien i andelshavernes udgiftsniveau eskalerer således yderligere, så der i praksis var særdeles stor forskel på huslejen. Værdigrundlaget har ikke dannet baggrund for at tildele andelshavere forskellige boligafgifter, man kan snarere sige, at værdigrundlaget har været en væsentlig faktor for at bestyrelsen har kunnet acceptere økonomisk asymmetri, indtil i dag, hvor det ikke længere er acceptable vilkår i en moderne andelsforening. AB SKYDEBANEN I ÅRENE FREMOVER I vores arbejde med situationen omkring boligafgift i foreningen og det forhold, at der lige nu i vores forening ikke er den grundlæggende vigtige symmetri mellem de enkelte lejligheders nytte (størrelse, kvalitet, faciliteter og beskaffenhed), deres bidrag til driften og deres andel i foreningens formue har det været et vigtigt input til processen at konstatere, at der også findes andre foreninger i lignende situationer og ikke mindst, at der findes veldokumenterede løsninger på problemet. Man kan groft sagt gå to veje: enten acceptere asymmetrien og gøre den officiel ved at regulere alles andel i foreningens formue efter niveauet for boligafgift (a la en ejerforening) - eller stå vagt om andelstanken og bevare andelen i foreningens formue med lige dele pr. kvm og skabe symmetrien og sammenhængen ved at harmonisere boligafgiften til et fælles niveau. Ikke overraskende får andelstanken vores stemme. AB Skydebanen er en forening af ligesindede i et kollektivt ejerskab, hvor der er en fair fordeling af byrder iht. lejlighedernes nytte og kvalitet for den enkelte. 7

8 Du sidder derfor nu med den redegørelse i hånden, som vi lovede, da vi nedsatte arbejdsgruppen, der skulle se på, hvordan vi håndterer situationen omkring forskelle i boligafgift. Men du sidder også med et løfte om, at vi vil udvise stort engagement i at opstille en model for håndtering af forskellene, der er baseret på den klassiske andelstanke og derfor en gradvis harmonisering af boligafgiften. Det er en anden og lige så vigtig grundlæggende værdi for vores arbejde, at modellens takt for indfasning af de forskellige niveauer tager vidtstrakte hensyn til de forskellige behov, der er i billedet, samt ikke på nogen måde griber forstyrrende ind i den beboersammensætning, vi udgør nu. Den vil vi til enhver tid værne om. Hvis vi har overset noget, eller du af andre grunde har bemærkninger, eller eventuelt dokumentation for aftaleforhold, som kan tjene til yderligere afklaring af forskellene, beder vi om at høre fra dig inden d. 15. maj. På den måde kan dine bemærkninger nå at danne input til vores arbejde omkring opstilling af modellen til håndtering af situationen omkring forskelle i boligafgift. På forhånd mange tak for din hjælp. Venlig hilsen Arbejdsgruppen til håndering af forskelle i boligafgift, maj

FORSLAG TIL MODEL FOR HÅNDTERING AF FORSKELLE I BOLIGAFGIFT

FORSLAG TIL MODEL FOR HÅNDTERING AF FORSKELLE I BOLIGAFGIFT AB SKYDEBANEN MODEL TIL HÅNDTERING AF FORSKELLE I BOLIGAFGIFT Efter den stormfulde generalforsamling i 2013 har arbejdsgruppen afholdt en række møder, der har haft flere formål. Gruppens første opgave

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv.

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 4.697 incl. 100% finansiering af andelskronen AB af 27/3 1963 matr. nr. 6 Q Glostrup By, Glostrup

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 12.725 incl. 100% finansiering af andelskronen AB Gothersgade 156 A,B og C, 1123 København

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Totalt istandsat lejlighed med altan

Totalt istandsat lejlighed med altan Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Totalt istandsat lejlighed med altan Engvej 168, St.. Th.. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S

Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 22.05.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.05.2012 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse.

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2016 i sag nr. BS 45C-3736/2015: Ask Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København Ø og Iben Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere.

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere. A/B Virumvang, 25. marts 2003 ordinær generalforsamling Formandens beretning Baggrunden for A/B Virumvang Allerede i 1999 fik vi tilbuddet om at købe ejendommen. Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Salgsopstilling for salg af andelsbolig

Salgsopstilling for salg af andelsbolig Salgsopstilling for salg af andelsbolig Vedr. A/B Kyndby Huse Adresse: Strandhøj 25, 363 Jægerspris Lejlighedens bruttoareal: 89,58 m 2 Lejlighedsnr.: 1-158-53-4 Forventet overtagelse: Efter aftale med

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Pæn 2 værelses med billig boligafgift.

Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Elbagade 33, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise 1) Godkendelse af dagsorden 2) Orientering fra formanden 3) Orientering fra teknisk administrator 4) Vedtægtsændringer Dagsorden

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed!

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Estlandsgade 8, 2. th. 1724 København

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : Besigtigelse: 20.08.2009 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: Faktura fra EL-installatør forevist Adresse:

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere