FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN"

Transkript

1 FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN På den ekstraordinære generalforsamling d. 28. oktober 2013 besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med håndtering af forskelle i boligafgift med henblik på at skabe en generel indsigt i situationen blandt alle foreningens medlemmer. Orienteringen fra arbejdsgruppen skulle fremlægges i en form, så også potentielle fremtidige medlemmer kan få nem adgang til den nødvendige viden om forholdet. Med denne viden kan foreningens medlemmer på baggrund af en fælles indsigt i sagen tage stilling til, hvad der skal til for at håndtere situationen på en hensigtsmæssig måde. På foreningens hjemmeside, kan du i arbejdsgruppen kommissorium se den samlede procesplan, som gruppen arbejder efter for at håndtere situationen omkring forskelle i boligafgift mellem foreningens medlemmer. Som det fremgår af procesplanen, arbejder gruppen i projektets næste faser med opstilling af model til håndtering af forskelle i boligafgift, gennemførelse af nabohøring over modeloplæg m.v.. Dette sker som opfølgning på arbejdet i projektets nuværende fase, hvor arbejdsgruppen arbejder med at belyse situationen og skabe fælles viden og indsigt om forholdet blandt foreningens medlemmer. I den sammenhæng fremlægger gruppen her sit første resultat i form af redegørelse for situationen omkring forskelle i boligafgift. FORORD (af Rasmus Juul- Nyholm)... 1 FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN... 2 ANDELSKULTUREN FRA OPRINDELSEN... 3 BYFORNYELSENS KONSEKVENSER ASYMMETRI I BOLIGAFGIFTEN... 4 GULDÆGGET... 6 VÆRDIGRUNDLAGET AB SKYDEBANEN I ÅRENE FREMOVER... 7 FORORD (af Rasmus Juul- Nyholm) A/B Skydebanen er en af Vesterbros flotteste og største andelsboligforeninger. Foreningen er forholdsvis gammel og har siden sin stiftelse gennemgået en række større forandringer. Selve ejendommen er blevet gennemrenoveret, prisudviklingen på andelslejlighederne er reel givet fri og kvarteret, foreningen er en del af, er radikalt forandret. Grundlæggende er historien om A/B Skydebanen en meget positiv historie. Man har fået meget ud af de muligheder, der har vist sig, man har taget mange hensyn, og man står i dag med en god, velbeliggende og meget velfungerende forening. Historiens vingesus og de voldsomme forandringer har dog også haft nogle omkostninger. Som denne redegørelse fortæller, så har man gennem tiden skulle 1

2 forene rigtig mange hensyn og har slået en del knuder på foreningen og måtte indgå en række kompromisser for både at kunne drive den forening, andelshaverne gerne ville have, opnå de store støttebeløb fra staten og holde en lav boligafgift. Resultatet er, at man i dag har fået indbygget nogle skævheder i foreningen - nogle asymmetri mellem det den enkelte andelshaver betaler i boligafgift og andelshaverens andel i foreningens formue. Disse skævheder har, som det fremgår af redegørelsen, nogle historiske baggrunde. Skævhederne kan være mere eller mindre retfærdige eller korrekte, men de er i dag en realitet. Visse skævheder giver god mening, fordi nogen har fået noget engang, som andre har ikke fået. Andre skævheder fortaber sig eller er blevet påduttet foreningen f.eks. forskellene i udførelsen af byfornyelsen. Det centrale omkring disse skævheder er imidlertid, at som tiden går, så mister de deres logik og retfærdighed. En forbedring udført en gang var noget værd dengang, men den afskrives over tid. Byfornyelsens varierende kvalitet og omfang i ejendommen var en gang åbenlys for alle, men vil med tiden aftage. Foreninger med den type skævheder, som I har i A/B Skydebanen er ikke unormale. De ses ofte i København. Som resultat af byfornyelse, forskellige lejeniveauer ved stiftelse af foreningen, individuelle arbejder som bad og toilet, eller blot fordi man prøver i øjeblikket at lave noget mere fair, fordele en given byggesags omkostninger mellem alle andelshavere over boligafgiften osv. Fælles for disse skævheder er, at de er uholdbare på sigt. Set over lang tid, når skævhederne er udjævnet af tidens tand, så skal der være sammenhæng mellem fordelingsnøglen for andelshavernes bidrag til driften af foreningen (boligafgiften) og deres andel i foreningens formue/egenkapital (andelsværdien). Er der ikke dette, vil nogle andelshavere reelt betale til andre andelshaveres opsparing. Samtidig vil skævhederne med tiden vokse, da nogle stiger mere end andre, når boligafgiften reguleres. Ydermere gør skævhederne det med tiden vanskeligt at tage nødvendige beslutninger om vedligehold, da konsekvenserne rammer andelshaverne meget forskelligt. Laver man ikke nogle langsigtede løsninger på disse skævheder, så indbygger man en kilde til konflikt i foreningen. Skævhederne bliver en kile mellem forskellige grupper af andelshavere, som med tiden får mere og mere adskilte interesser. Udjævning af skævheder er altid en smertelig og vanskelig proces, men erfaringen er, at det er mere smerteligt at lade stå til. Rasmus Juul- Nyholm, Dir. Administrationshuset A/S Rådgiver for arbejdsgruppen i den aktuelle sag. FORTÆLLINGER OM ØKONOMISKE ASYMMETRIER I AB SKYDEBANEN Denne fortælling et forsøg på at samle en række forklaringer sammen i et fælles billede; hvordan kan det være, at der er forskelle på boligafgiften i 2

3 andelslejligheder, der tilsyneladende er ens. Forskellene er opstået af forskellige årsager og på forskellige tidspunkter i tid. Fortællingen her er ikke akkurat i den forstand, at alt er korrekt eller at alle forskelle er medtaget det er i stedet en fortælling, som bringer årsager til forskellighed frem, set i lyset i den historiske sammenhæng, hvor de er opstået. ANDELSKULTUREN FRA OPRINDELSEN For at forstå den historiske asymmetri i sin egen ret, skal fortællingen tage sit udgangspunkt langt tilbage i tid. Hvornår blev AB Skydebanen første gang asymmetrisk? Svaret kunne være, at det var foreningen helt fra begyndelsen. For at kunne låne penge til at erhverve hele gaden tilbage i 1988 var det nødvendigt, at mange lejere forpligtede sig til at købe deres egen andel. Det betød at nogen beboere købte deres egen lejlighed kontant, mens andre kunne sætte et kryds på en blanket, hvorved de havde erhvervet sig en gæld der over tid ville manifestere sig som en andelsværdi. Dette faktum er ikke særegent, nogen køber deres andel med penge, andre med lån. Det særlige her i gaden skyldes, at beboersammensætningen dengang groft sagt kunne opdeles i tre beboerprofiler: De oprindelige Vesterbro ere, der havde været lejere i gaden i generationer. Ganske få af familierne var yngre mennesker med børn. De fleste af de gamle familier var repræsenteret af de ældre og de førtidspensionerede. De unge studerende og andre med meget små midler, der var havnet i gaden, fordi de ikke havde råd til andet end en toværelseslejlighed i en slumgade. Med en omsætning på en tredjedel af de unge beboere hvert år som bevis på, at det ikke var helt frivilligt, man boede så primitivt. Uden fælles varme. Uden badeværelser. Lejligheder med rådne vinduer. Endelig var der gruppe lejere, typisk par, der boede i treværelseslejligheder, som de selv havde sat i stand. De havde simpelthen investeret i en bedre boligstandard for sig selv. Gaden beskrevet med en anden målestok: der var færre end 5 småbørn i gaden. Det var altså for de fleste, om ikke alle, et virkeligt stort skridt at erhverve sig en andelslejlighed. Enten fordi man traditionelt altid havde været lejere, eller fordi det var et økonomisk vældig stort skridt. Det betød, at der med det samme opstod en særlig politik for indkrævning af boligafgift. I samarbejde med ejendomsadministrationen blev der formuleret en særlig aftale, som sikrede, at dem der kom i restance, kunne afdrage deres manglede boligafgift i et tempo, som sikrede at det var realistisk muligt for andelshaveren at blive boende. Aftalen kom til anvendelse i en række tilfælde, hvor andelshaveren indhentede sin gæld over måneder. Det var altså ikke en ekstrem undtagelse, men en del af administrationens arbejde at arbejde proaktivt for at fastholde de mest økonomisk sårbare beboere i Skydebanen. Pointen var, at etableringen af andelsforeningen skulle sikre gadens velfærd, men at det ikke 3

4 skulle betyde, at beboersammensætningen skulle ændre sig - hvis det overhovedet kunne undgås. Denne tilgang til beboerne fik en række forskellige udtryk. Der var muligheden for at afdrage. Og der var andre typer aftaler, der sikrede at beboerne kunne blive boende. Hvis de kom i fængsel, kunne foreningen aftale med socialcenteret, at boligafgiften blev betalt fra centralt hold. Det samme, hvis beboeren skulle på en afvænningsophold, blev indlagt på et psykiatrisk hospital o.lign. Der blev også byttet lejligheder, når det var en god ide og en faktisk mulighed. Sådan at en gangbesværet ældre beboer kunne blive flyttet fra en 3. sals lejlighed til en stuelejlighed. Med foreningens hjælp i form af gratis flyttehjælp fra viceværten, og en billig overdragelse, som administration og bank samarbejdede om at gøre til den mindst mulige administrative handling med mindst muligt udgift for beboeren. Også på anden vis manifesterede denne kollektive tankegang sig. Fællesvaskeriet blev oprettet med hensigten at gøre det billigst muligt for den enkelte beboer at vaske, derfor blev vand og strøm betalt af foreningen i fælleskab. Foreningen havde således en hensigt med at gøre forskel, nemlig at fastholde den oprindelige beboersammensætning i gaden. Viceværten havde en stor aktiv rolle i denne proces. Han leverede udvidet beboerservice på en måde, der kan siges at foregribe det aktuelle begreb den sociale vicevært. Eller sagt på en anden måde: Forskellene opstod med formålet at gøre det muligt for de omtalte beboerprofiler stadig at kunne flytte ind eller kunne blive boende i gaden. På dette tidspunkt i tid, før byfornyelsen, var der meget få asymmetrier i boligafgiften, men der var enkelte lejligheder, der fik særlige vilkår. BYFORNYELSENS KONSEKVENSER ASYMMETRI I BOLIGAFGIFTEN Den første bølge af asymmetri i boligafgiften opstår, da byfornyelsen kommer til gaden. Denne gang nærmest som en tsunami af forskellighed. Grundlæggende er der stor forskel på den ene og den anden side af gaden. Oprindelig var de to sider af gaden planlagt som to adskilte projekter, da byfornyelsen definerede projekterne i forhold til karreerne, og ikke i forhold til gader. Øst- siden var således karre nr. 2 på Vesterbro, mens vest- siden var en af de sidste karreer, der stod til byfornyelse på i bydelen. Foreningen forudså alverdens problemstillinger, hvis gaden ikke kunne følges ad i processen. Hvordan ville det være at vente i årevis på det, dem på den anden side af gaden allerede nød godt af? Heldigvis lykkedes det at samle de to projekter, så de fremstod fortløbende i tid, selvom de teknisk vedblev at være to helt forskellige udbud. Det faktum, at gaden blev byfornyet i to projekter og ikke et, fik stor betydning for selve indsatsen. Det, der kan kaldes tag og fag blev renoveret efter de samme standarder, men det der kaldes forbedringsdelen inde i lejlighederne blev forskelligt. På øst- siden, som blev renoveret først kunne beboerne vælge individuelle løsninger, der kostede forskelligt af udføre. Eksempelvis kunne man selv tegne en badeværelsesløsning eller et køkkendesign, som byfornyelsen derefter udførte. Man kunne også vælge farve på gulvlinoleum og køkkenskabslåger. Det betød, at selve projektet blev utroligt kompliceret at styre. Foruden de individuelle ønsker, skulle rådgivere og entreprenører også holde øje med, at niveauet i istandsættelsen var begrænset. Det betød, at hvis man skulle lukke en dør i en 4

5 væg for at kunne etablere et badeværelse, så blev væggen pudset op og malet præcis dér, hvor døren havde siddet, men ikke på resten af væggen. Hvis der var faldet stuk ned i loftet, blev netop det nedfaldne erstattet med helt ny stuk, mens resten forblev som det var. Da beboerne flyttede hjem, var der derfor både fryd og stor frustration over, at der skulle nymales og istandsættes for egen regning, hvis lejligheden skulle have samme standard over det hele. Den udstrakte selvbestemmelse i forhold til lejlighedens indretning af badeværelse og køkken fik også enkelte helt særprægede udfald. Enten fordi andelshaveren valgte at nedlægge principielt eller økonomisk betinget veto mod alle former for forbedring, man kunne vælge fra. Så som badeværelse. Sågar var der nogen, der nedlagde veto mod varmt vand. Eller det lidt mere uformelle veto mod at få lukket en lem fra stuegulv til kælder. Der var også en beboer, der var vokset op på et børnehjem, som fik en særlig aftale om at få blå fliser i badeværelset, fordi hvide fliser gjorde hende syg i sjælen. Beboerne kom altså tilbage til forskellige lejligheder. Enten fordi den delvise istandsættelse havde givet dem store forbedringer, eller nærmest det modsatte, fordi den delvise istandsættelse havde ødelagt en god lejlighed. Eller fordi de havde ønsket sig helt forskellig standard. På øst- siden kom de første tagudvidelser til. De var i udgangspunktet bygget af byfornyelsen, efter aftale med de beboere, der skulle bebo dem. Derfor ikke helt ens, men dog i samme standard. Allerede mens byfornyelsen stod på i øst, var der beboere, der fortrød, at de ikke havde fået etableret en taglejlighed. Derfor begyndte foreningen af sælge tagarealer til individuelt istandsættelse. Da det ikke forekom rimeligt, at selvbyggerne skulle betale det samme for areal og i boligafgift som de byfornyede, opstod en række forskelle. Nogen ville helst betale mindst muligt i erhvervelse af billige kvadratmetre og selv bruge egne ressourcer på at istandsætte i den takt, de fik råd. Loftskvadratmetre blev altså solgt til en reduceret pris. I de tilfælde skulle boligafgiften afspejle en vetolejlighed, da der jo ikke var de samme faciliteter som i en fuldt istandsat lejlighed. Andre ønskede, at foreningen etablerede varmeapparater, isolering m.m. på loftet, og i de tilfælde blev kvadratmeterprisen og boligafgiften sat som i en fuldt renoveret lejlighed. Den samme differentiering fortsatte under byfornyelsen i vest. Der er altså taglejligheder i Skydebanen, hvor boligafgifterne er prissat ud fra forskellige forudsætninger. Og der er taglejligheder, der fuldstændig afspejler boligafgiften i de øvrige byfornyede lejligheder hhv. øst og vest. Da vest- siden af byfornyelsen kommer til, har betingelserne for byfornyelsen ændret sig. Byfornyelsesselskabet, Københavns Kommune og alle andre involverede parter har for længst erfaret, at den udstrakte selvbestemmelse koster dyrt og er uhyrlig svær at styre. Og så er resultatet endda, at mange beboere bliver svært skuffede ved tilbageflytning. De kommer tilbage fra en genhusning i en renoveret lejlighed, til noget, der minder om en byggeplads indvendigt såvel som udvendigt. Det fører til den rationelle beslutning, ikke hos os i gaden, men udefra, at byfornyelsen i Skydebanen fra nu af skal udføres med en fuld indvendig istandsættelse. Budgettet for byfornyelsen bliver oveni købet sat op, så det matcher ambitionen om at lave fuld istandsættelse. Lejlighederne i vest har dermed mindre selvbestemmelse, selvom det selvfølgelig stadig er muligt at 5

6 nedlægge veto. Til gengæld bliver alle lejligheder afleveret i en tilstand, hvor de er nymalede, har el- ledninger indlagt i væggene, fuldt istandsatte gulve m.m. For at illustrere, hvor stor forskel på istandsættelsesniveau, der er tale om, kan citeres regnskabet fra 2002, hvor forbedringsdelen opgøres som hhv. byfornyelse østsiden, der repræsenterede en værdi af kr millioner og på vestsiden en værdi af millioner. Selvom der er flere kvadratmetre i vest, er det stadig en betydelig forskel. Byfornyelsen står på i årevis, hvilket betyder, at de to projekter afsluttes med stort mellemrum i tid. Foreningens andel af gælden blev således fastlagt ved afslutningen af byggeregnskaberne for de to projekter. Når foreningen overtog økonomien efter byfornyelsesprojekternes afslutning, blev der endvidere ydet statslig indfasningsstøtte over 5 år, også kaldet huslejeloftet. Det første år udgjorde indfasningsstøtten to tredjedele af forskellen mellem hidtidig boligafgift/leje og boligafgiften/leje i den byfornyede bolig. Efter det første år nedsattes indfasningsstøtten hvert år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten. Med de to aftrapningsperioder for indfasningsstøtten, var der således økonomisk asymmetri på spil mellem Øst" og Vest". Som endnu en særlig omstændighed blev Vest- sidens boligafgift fastsat i forhold til to forskellige bydelsindeksreguleringer af boligafgiftsniveau, da lejlighedernes ibrugtagning skete over et stort spand i tid. Hermed er der installeret grundlæggende asymmetrier i foreningen. De tre niveauer ser i dag således ud (juni niveau) Istedgade 55 - Skydebanegade Sdr. Boulevard 26-30: Istedgade Skydebanegade 2-14: Skydebanegade Sdr. Boulevard 32: kr. 614 pr. m 2 pr. år kr. 641 pr. m 2 pr. år kr. 667 pr. m 2 pr. år GULDÆGGET En anden bølge af oplevet asymmetri opstår, da det i 2005 bliver muligt at belåne andelslejligheder, samtidig med at ejendomsvurderingen har skudt andelskronen gevaldigt i vejret. Pludselig har de gamle andelshavere fået et guldæg, som de kan belåne eller udløse, ved at sælge lejligheden til høj kurs. Med denne lovændring bliver der endnu større forskelle i de økonomiske grundbetingelser for gadens beboere, afhængig af, hvornår andelen er blevet købt. Dermed er gadens overgang til markedsøkonomi i gang. Det fører til mange drøftelser af, hvordan man kan håndtere sådanne vilkår i en andelsforening. Forskellene er til at tage og føle på. Nogen bor samlet set billigt, fordi de har brugt deres vetoret under byfornyelsen, fordi de bor på østsiden af gaden, fordi de har købt billige kvadratmetre på loftet, eller fordi de for længst har betalt deres andel ud. Andre bor samlet set meget, meget dyrere. Oplevelsen af forskel i praksis, at sidde dyrt eller billigt i sin andelslejlighed, er selvfølgelig en samlet oplevelse for den enkelte beboer. Bag ved den samlede opfattelse af den økonomiske situation for den enkelte gemmer sig således forskelle, der har baggrund i byfornyelsen, og forskelle, der har baggrund i personlige økonomiske dispositioner. 6

7 Som en helt særlig omstændighed sker der også det, at ejendomsadministrationen i en periode overgår til en ejendomsadministrator, som foreningen siden fyrer på gråt papir. Denne fyring bliver særdeles uvenligt modtaget af administrator, der rydder sit arkiv for alt overflødigt, der har med Skydebanen at gøre. Således forsvinder en stor mængde dokumentation, der sidenhen har gjort det så godt som umuligt at reetablere et gyldigt overblik over perioden. VÆRDIGRUNDLAGET 2005 Bestyrelsen agerer i denne situation ud fra et værdigrundlag, som bliver vedtaget på generalforsamlingen i Læs bilaget. Denne tilgang til bestyrelsesarbejdet, der lægger vægt på fastholde fokus på godt naboskab, fælles aktiviteter og beboerkontakt (kommunikation) sætter fællesskabet i højsædet. Dermed var der ikke dengang fokus på at ligestille andelshaverne krone for krone. Snarere var der fokus på at håndtere de fælles behov. Foreningens samlede økonomiske dispositioner havde således til hensigt at reducere boligafgiften til det mindst mulige, af hensyn til de gamle fattige, der aldrig rigtig havde haft råd til at bo i en andelsbolig og de nye fattige, der havde købt en rigtig dyr andelslejlighed. Dette fokus gjorde også at etablering af altaner blev et anliggende, som den enkelte andelshaver skulle betale. Der var ikke længere råd til at lade diverse udgifter indgå i fællesskabets samlede økonomi. Asymmetrien i andelshavernes udgiftsniveau eskalerer således yderligere, så der i praksis var særdeles stor forskel på huslejen. Værdigrundlaget har ikke dannet baggrund for at tildele andelshavere forskellige boligafgifter, man kan snarere sige, at værdigrundlaget har været en væsentlig faktor for at bestyrelsen har kunnet acceptere økonomisk asymmetri, indtil i dag, hvor det ikke længere er acceptable vilkår i en moderne andelsforening. AB SKYDEBANEN I ÅRENE FREMOVER I vores arbejde med situationen omkring boligafgift i foreningen og det forhold, at der lige nu i vores forening ikke er den grundlæggende vigtige symmetri mellem de enkelte lejligheders nytte (størrelse, kvalitet, faciliteter og beskaffenhed), deres bidrag til driften og deres andel i foreningens formue har det været et vigtigt input til processen at konstatere, at der også findes andre foreninger i lignende situationer og ikke mindst, at der findes veldokumenterede løsninger på problemet. Man kan groft sagt gå to veje: enten acceptere asymmetrien og gøre den officiel ved at regulere alles andel i foreningens formue efter niveauet for boligafgift (a la en ejerforening) - eller stå vagt om andelstanken og bevare andelen i foreningens formue med lige dele pr. kvm og skabe symmetrien og sammenhængen ved at harmonisere boligafgiften til et fælles niveau. Ikke overraskende får andelstanken vores stemme. AB Skydebanen er en forening af ligesindede i et kollektivt ejerskab, hvor der er en fair fordeling af byrder iht. lejlighedernes nytte og kvalitet for den enkelte. 7

8 Du sidder derfor nu med den redegørelse i hånden, som vi lovede, da vi nedsatte arbejdsgruppen, der skulle se på, hvordan vi håndterer situationen omkring forskelle i boligafgift. Men du sidder også med et løfte om, at vi vil udvise stort engagement i at opstille en model for håndtering af forskellene, der er baseret på den klassiske andelstanke og derfor en gradvis harmonisering af boligafgiften. Det er en anden og lige så vigtig grundlæggende værdi for vores arbejde, at modellens takt for indfasning af de forskellige niveauer tager vidtstrakte hensyn til de forskellige behov, der er i billedet, samt ikke på nogen måde griber forstyrrende ind i den beboersammensætning, vi udgør nu. Den vil vi til enhver tid værne om. Hvis vi har overset noget, eller du af andre grunde har bemærkninger, eller eventuelt dokumentation for aftaleforhold, som kan tjene til yderligere afklaring af forskellene, beder vi om at høre fra dig inden d. 15. maj. På den måde kan dine bemærkninger nå at danne input til vores arbejde omkring opstilling af modellen til håndtering af situationen omkring forskelle i boligafgift. På forhånd mange tak for din hjælp. Venlig hilsen Arbejdsgruppen til håndering af forskelle i boligafgift, maj

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Salgsopstilling for salg af andelsbolig

Salgsopstilling for salg af andelsbolig Salgsopstilling for salg af andelsbolig Vedr. A/B Kyndby Huse Adresse: Strandhøj 25, 363 Jægerspris Lejlighedens bruttoareal: 89,58 m 2 Lejlighedsnr.: 1-158-53-4 Forventet overtagelse: Efter aftale med

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Pæn 2 værelses med billig boligafgift.

Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Elbagade 33, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Taglejlighed i 2 plan med altan.

Taglejlighed i 2 plan med altan. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Taglejlighed i 2 plan med altan. Parmagade 16, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed!

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Estlandsgade 8, 2. th. 1724 København

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København att. adm. dir. Henrik Plougmann Olsen Vedr. beslutningen om at omlægge Metro-byggeplads til Sdr. Boulevard Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk

Lejlighedsvurdering.dk Charlotte Kenneth form lejlighedsvurdering Der Der Lavtskyls Silicone Vægge Vurdering af andelslejlighed, tidligere Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga

Læs mere

Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og "egen" haveandel

Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og egen haveandel Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og "egen" haveandel Finlandsgade

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Istandsat 2V'er med brugsret til egen solrig have Sags nr. 122-4098

Istandsat 2V'er med brugsret til egen solrig have Sags nr. 122-4098 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Istandsat 2V'er med brugsret til egen solrig have Sags nr. 122-4098 Vestergårdsporten 4, st. 2400 København

Læs mere

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn.

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Kastruplundgade 23, 3., Total istandsat

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Andel til salg Horsensgade 1 st th

Andel til salg Horsensgade 1 st th Andel til salg Horsensgade 1 st th Kontakt Morten Kiilerich Kristensen 29 68 49 22 hrkiilerich@hotmail.com Historien om en andelslejlighed der ligger tæt på alt. Pris: Mdr. ydelse: M 2 : 366.654.- 4.392.-

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 30.04.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 10.05.2012 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012

Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012 Lille Istedgade 5, 4.tv. 1706

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af lejligheden: Hovedvejen 158, 3. sal, lejl nr. 21 Besigtiget den: 17.02.2015 Besigtiget med: Thomas Klenø og Jarle Stubager Sælger John

Læs mere