TNS Gallup - Public Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TNS Gallup - Public Næstved Kommune"

Transkript

1 TNS Gallup - Public Næstved Kommune Kommunalomdømmeanalyse Oktober 2008 Public

2 Metode 2 Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning på 18 år til 69 år. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse via TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, Spørgeskemaer er udsendt via internettet og udfyldelsen af spørgeskema er ligeledes sket via internettet. Samplet til undersøgelsen er udvalgt stratificeret på køn, alder og uddannelse for at sikre undersøgelsens repræsentativitet. Der er i alt interviewet 2064 personer, heraf er oversamplet i Næstved kommunes område for at sikre et tilstrækkeligt antal svarpersoner inden for kategorien Næstved kommune (i alt 142 interviews). Feltarbejdet er gennemført i perioden 7. oktober 1. oktober I forbindelse med spørgsmål 9 Karakteristiske forhold ved Næstved er der vist fotos for svarpersonerne af de relevante forhold. Disse fotos er leveret fra Næstved Kommune.

3 Næstveds omgangskreds Klassificering af Næstveds indbyggere i geografisk forstand og ud fra relationerne: Familie, Venner, Bekendte og Andre 3

4 En by har relationer til borgerne i geografisk forstand: 4 Næstved omfatter borgerne (personer mellem 18 og 69 år), der er bosat i Næstved Kommune. Region Sjælland omfatter borgerne (personer mellem 18 og 69 år ) i den region, som Næstved Kommune er en del af. Resten af Danmark omfatter borgerne (personer mellem 18 og 69 år ) i de øvrige dele af landet.

5 En by har relationer til borgerne i mental og adfærdsmæssig forstand: Familien er de borgere, der er tættest knyttet til Næstved, blandt andet fordi de er glade for at bo der, gerne vil arbejde der, har bekendte i Næstved, kender den godt og sætter pris på den. Vennerne er præcis det, ikke familie, men venner. De er mindre tæt tilknyttet, kender lidt mindre til Næstved og har det måske fint med at bo et andet sted selvom drømmen kan være at bo i Næstved. Bekendte er de løsest tilknyttede, de hverken bor eller arbejder i Næstved, de kender ikke så meget til byen, og har måske egentlig heller ikke rigtigt lyst til at flytte dertil med det overfladiske indtryk, de har af Næstved eller værre: bor der, men er væk ved første, givne lejlighed. Andre har ingen tilknytning de kender Næstved af navn, og det er det. Næstved er ganske enkelt ikke relevant for dem.

6 Næstved Kommunes omgangskreds Storkommunens familie udgør 61% blandt dens egne indbyggere. Hertil skal lægges 31%, som er venner af Næstved, sådan at 9 ud af 10 indbyggere i kommunen er tæt knyttet til byen Næstved. Blandt regionens borgere er 3% karakteriseret som familie eller venner af Næstved. Næstved har en meget begrænset omgangskreds i resten af landet ca. 2/3 har ikke noget forhold af betydning til Næstved. I forhold til 2006 er situationen svagt mere positiv inden for kommunen men svagt mere negativ uden for kommunen. 6 Kommunens borgere er ret tæt knyttet til Næstved, 92% er familie og venner En lille del, 9% har meget lidt tilknytning Næstved Næstved Region Sjælland Region Sjælland Resten af landet Resten af landet I alt I alt % 2% 0% 7% 100% Familie Venner Bekendte Andre

7 Næstved Kommunes omgangskreds Fordeling på køn viser en svag overvægt af mænd i familien, bekendte og venner, og en lidt større overvægt af kvinder blandt andre. 7 N Familie= 107, N Venner= 241, N Bekendte= 27, N Andre= I alt I alt Andre Andre Bekendte Bekendte Venner Venner Familie Familie % 2% 0% 7% 100% Mand Kvinde

8 Næstved Kommunes omgangskreds Fordelingen på svarer til tallene fra 2006, med en vis forskydning i den ældste gruppe, parallelt med 8 forskydningen i befolkningens alderssammensætning. N Familie= 107, N Venner= 241, N Bekendte= 27, N Andre= I alt I alt Andre Andre Bekendte Bekendte Venner Venner Familie Familie % 2% 0% 7% 100% År År År 0-9 År 60 År +

9 Næstved Kommunes omgangskreds Fordeling på husstandsindkomst viser at der er sket en ændring i såvel vennernes som familiens indkomstniveau, hvor familiens laveste niveauer er steget i andel, mens vennernes højeste indkomst-niveau er steget. 9 N Familie= 107, N Venner= 241, N Bekendte= 27, N Andre= I alt I alt Andre Andre Bekendte Bekendte Venner Venner Familie Familie % 2% 0% 7% 100% Indtil Kr Kr Kr og derover Ved ikke/vil ikke svare

10 Næstved Kommunes omgangskreds Andelen af pensionister og efterlønnere er steget i familien, sammenlignet med Ligeledes er andelen funktionærer faldet, medens andelen af arbejdere er steget. Begge forskydninger følger det generelle mønster i befolkningen jfr. i alt søjlerne. N Familie= 107, N Venner= 241, N Bekendte= 27, N Andre= I alt I alt Andre Andre Bekendte Bekendte Venner Venner Familie Familie % Arbejder 2% Funktionær 0% 7% Selvstændig 100% Lærling/ elev/ stud. Pensionist/ efterløn Gift u. selverhv./ medhj. ægte. Arbejdsløs Ubesvaret

11 Næstved som en by i Danmark Hvad er det første, som befolkningen tænker på ved Næstved? 11

12 Helt åbent spørgsmål: Hvad kommer du til at tænke på, når du tænker på Næstved? 12 Sjælland i forskellige sammensætninger, 489 gange: En by på (Syd-)Sjælland Boldklub, 162 gange: Fodbold Husar og sammensætninger, 137 gange: Garderhusarer Kaserne Intet/Ingenting, 121 gange Storcenter, 84 gange Bonbon land, 67 gange Herlufsholm, 6 gange Bilka, 4 gange Det dominerende element i Næstveds profil i hele befolkningen er, at byen ligger på Sjælland eller Sydsjælland men det er kun ca. 2% af befolkningen, der nævner dette Det næstmest nævnte element er Næstved Boldklub, som nævnes af næsten 8% af befolkningen. Sammenlignet med tallene fra 2006, ligger det på nogenlunde samme niveau Gardehusarerne er faldet en smule fra 2006 til 2008, hvor der kan ses en difference på ca. 2 % Endvidere er der sket et fald vedrørende udtalelsen, Intet/ingenting, som falder med cirka 4 % fra 2006 til 2008

13 Helt åbent spørgsmål: Hvad kommer du til at tænke på, når du tænker på Næstved? 13 Karrebæksminde, 41 gange Ved ikke, 24 gange Julemandens butik/holme Olstrup, 8 gange Befolkningen har ikke nævnt hverken Julemandens butik/holme Olstrup eller Næstved Zoo, disse nævnes i alt 10 gange eller kun af 0, % Zoo, 2 gange

14 Næstved som et sted at bo og arbejde Hvordan opfattes Næstved som et sted at bo og arbejde? 14

15 Opfattelse af Næstved som et sted at bo I familien er der sket en positiv forskydning af præferencerne for at bo i Næstved. Vennerne er ambivalente over for Næstved, men med en lille vækst i den positive del, fra 12% til 17%. De bekendte er karakteriseret ved, at de ikke er specielt interesseret i at bo i Næstved selvom 4% dog angiver, at de godt kunne tænke sig at bo i Næstved. 1 Base 2008= % 7% % % % Familie Familie Venner Venner Bekendte Bekendte Virkelig godt tænke mig at bo der / Rigtigt glad for at bo der Godt tænke mig at bo der / Glad for at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Ikke så godt tænke mig at bo der / Ikke så glad for at bo der

16 Opfattelse af Næstved som et sted at arbejde Familien har den bedste opfattelse af Næstved som et sted at arbejde og der er en positiv forskydning fra 2006 til Blandt vennerne er der ligeledes en positiv forskydning fra 18% til 23%, som er positive over for tanken om at arbejde i Næstved. De bekendte er ambivalente eller afvisende over for Næstved selvom en lille del, 7% - faktisk godt kunne tænke sig at arbejde i Næstved. Base 2008=87 100% % % 2% % Familie Familie Venner Venner Bekendte Bekendte Virkelig godt tænke mig at arbejde der / Rigtigt glad for at arbejde der Godt tænke mig at arbejde der / Glad for at arbejde der Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde Ikke så godt tænke mig at arbejde der / Ikke så glad for at arbejde der

17 Kendskab til Næstved Kendskab til Næstved og dens attraktioner 17

18 Kendskab til Næstved Familien har et rigtigt godt kendskab til Næstved 86% kender byen temmelig eller særdeles godt. Niveauet aftager stærkt blandt venner hvor kun 28% kender temmelig eller særdeles godt - og bekendte hvor denne andel er helt nede på 6%. Kendskabsniveauet er faldet blandt bekendte fra 29% til 22% i de tre øverste kategorier. 18 Base 2008=87 100% 7% % % % Familie Familie Venner Venner Bekendte Bekendte Ikke særlig godt Hverken godt eller dårligt Temmelig godt Særdeles godt

19 19 Kendskab til konkrete forhold ved Næstved, alle (2008) Herlufsholm Skole Næstved Storcenter Susåen Karrebæksminde Grønnegade Kasernes Kulturcenter Kählers keramiske værksted Gavnø Slot Bonbon land Holmegaards Glasværk Næstved Boldklub Næstved Zoo Holme Olstrup - Julemandens by Rønnebæksholm Kunst- og kulturcenter Tystrup-Bavelse søerne Familie Venner 90 Bekendte 94 92

20 Karakteristik af kendskabet til de konkrete forhold og attraktioner De mest karakteristiske forhold opleves af familien at være: 20 Herlufsholm skole Susåen Næstved Storcenter Karrebæksminde Der er generelt et godt kendskab til disse forhold blandt familien og der er en række andre forhold, som anses for næsten lige så karakteristiske: Grønnegades Kaserne, sammen med Holmegård, Kähler, BonBon Land, Gavnø, Boldklubben og Næstved Zoo, hvor 6% eller flere kender disse. Det er gældende for familien, at dens tætte tilknytning til Næstved også afspejler sig i generelt høje niveauer på alle de valgte forhold og attraktioner end for de to øvrige dele af omgangskredsen. Især for mindre kendte attraktioner som Rønnebæksholm og Næstved Zoo er forskellen markant. Men også Kähler er en attraktion, som, på trods af højt kendskabsniveau lokalt, stort set er ukendt uden for familien.

21 Kendskab til konkrete forhold ved Næstved, familie Herlufsholm Skole Næstved Storcenter Susåen Karrebæksminde Grønnegade Kasernes Kulturcenter Kählers keramiske værksted Gavnø Slot Bonbon land Holmegaards Glasværk Næstved Boldklub Næstved Zoo Familie 2008 Familie Holme Olstrup - Julemandens by Rønnebæksholm Kunst- og kulturcenter Tystrup-Bavelse søerne

22 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt familien 22 Blandt familien er top karakteristika for Næstved: Herlufsholm skole Susåen Næstved Storcenter Karrebæksminde Gavnø slot Disse følges tæt af Grønnegade Kasernes Kulturcenter og Holmegaards Glasværk De forskellige top karakteristika har ikke ændret sig meget for familiens vedkommende. Dog er der sket nogle ændringer, bl.a. var Holme Olstrup- Julemandens by stærkt repræsenteret i 2006, men attraktionen falder med 17% i En anden ændring er Næstved Boldklub, der falder med 9%. Modsat er der en positiv stigning fra 2006 til 2008 i kendskabet til Rønnebæksholm Kunst- og kulturcenter. Niveauet stiger med 10%

23 Kendskab til konkrete forhold ved Næstved, vennerne Herlufsholm Skole Næstved Storcenter Holmegaards Glasværk 67 6 Karrebæksminde Bonbon land 9 6 Susåen 3 Næstved Boldklub Gavnø Slot Holme Olstrup - Julemandens by 36 3 Grønnegade Kasernes Kulturcenter Kählers keramiske værksted Næstved Zoo Venner 2008 Venner Tystrup-Bavelse søerne Rønnebækshom Kunst- og kulturcenter

24 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt vennerne 24 Blandt vennerne er top karakteristika for Næstved: Herlufsholm skole Næstved Storcenter Holmegårds Glasværk Karrebæksminde Bonbon land Disse følges tæt af Susåen og Næstved Boldklub Det er karakteristisk, at kulturattraktioner som Gavnø Slot, Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter samt Kähler spiller en mindre rolle i profilen uden for familien. De forskellige top karakteristika har ikke ændret sig meget for vennernes vedkommende. Dog er der sket én markant ændring: Holme Olstrup- Julemandens by som var stærkt repræsenteret i 2006 falder med 17% i Da niveauet også falder i familien, må der være tale om, at den generelle omtale af attraktionen er faldet markant mellem de to målinger.

25 Kendskab til konkrete forhold ved Næstved, bekendte Næstved Boldklub 48 Næstved Storcenter Holmegaards Glasværk Bonbon land Herlufsholm Skole Karrebæksminde Holme Olstrup - Julemandens by Susåen Gavnø Slot Næstved Zoo Grønnegade Kasernes Kulturcenter Tystrup-Bavelse søerne Kählers keramiske værksted Rønnebækshom Kunst- og kulturcenter Bekendte 2008 Bekendte

26 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt de bekendte Blandt de bekendte er top karakteristika for Næstved: 26 Næstved Boldklub Næstved Storcenter Holmegaards Glasværk Bonbon land Disse følges tæt af Herlufholm skole og Karrebæksminde Medieomtale af Næstved Boldklub i forbindelse med mulig oprykning til superligaen og klubbens deltagelse i pokalturneringen har givetvis spillet en rolle for den øgede opmærksomhed omkring klubben i kredsen af bekendte. Det er tydeligt, at kendskabet til Næstved er begrænset uden for familien og til dels vennerne. Dette kan aflæses af, at de mindre bredt markedsførte kulturattraktioner som Gavnø Slot, Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, Tystrup Bavelse søerne samt Kähler spiller en beskeden rolle i profilen blandt de bekendte. Dette understreger de andre observationer, som peger på Næstved som en by, der ikke er specielt kendt uden for et ret snævert geografisk område. Til gengæld er det iøjnefaldende så stort sammenfald der er i profilerne i alle tre grupper i omgangskredsen. Der tegner sig det samme billede for de bekendte, hvor de ovennævnte top karakteristika er de samme for såvel 2006 som 2008.

27 Hvilke service- og strukturforhold karakteriserer Næstved? 27

28 Hvilke forhold karakteriserer Næstved? 28 Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Et godt byliv Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder En spændende by/kommune/lokalitet Godt udbud af sundhedspjejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet Gode transportmuligheder i nærområdet Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Mange daginstitutionsmuligheder Skolernes kvalitet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Gode plejemuligheder for ældre Ved ikke Familie Venner Bekendte

29 Næstveds profil i omgangskredsen Næstveds profil er en ret markant handelsby-profil, især i familien, men profilen er den samme blandt venner og bekendte dog på klart lavere niveauer. Men samtidigt er profilen suppleret med gode facetter indenfor de kommunale servicetilbud og kulturtilbuddene en profil i retning af, at være en rar by for beboerne, et sted, hvor man lever og har det rart. 29 Mest karakteristisk er: Omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko En godt byliv Næstveds profil fra 2008 er meget lig De mest karakteristiske forhold er stadig de samme, som f.eks. et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger forretninger med tøj og sko. Dette understreger Næstveds profil som bolig- og handelsby Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder På høje niveauer derefter kommer de mere servicemæssige karakteristika: Godt udbud af sundhedspleje (læger, tandlæger, hospital) En spændende bykommune/lokalitet Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet Gode transportmuligheder, både til og fra og indenfor nærområdet Med supplerende høje scores fra 36% til 33% i familien kommer mange daginstitutioner samt skolekvalitet. De to lavest rangerende er jobmulighederne og plejemuligheder for ældre, hvor begge er på ca. 30% i familien.

30 Hvilke forhold karakteriserer Næstved blandt familien? Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Et godt byliv Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder En spændende by/kommune/lokalitet Godt udbud af sundhedspjejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet Gode transportmuligheder i nærområdet Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Mange daginstitutionsmuligheder Skolernes kvalitet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Gode plejemuligheder for ældre Ved ikke Familien 2008 Familien

31 Næstveds profil blandt familien: 31 Næstveds profil blandt familien viser en svag tilbagegang sammenlignet med målingen i 2006, for de fleste forhold. Næstved bliver stadig stærkt forbundet med et omfattende og varieret tilbud af dagligvareforretninger og med et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko. Ændringerne mellem 2006 og 2008 er statistisk signifikante hvad angår Næstved som en spændende by/kommune/lokalitet samt for forholdet gode transportmuligheder til og fra nærområdet. Samtidig med at Næstved i lidt mindre grad bliver set på som en spændende by, viser forholdet muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet en positiv tendens. Derudover er det kun forholdet et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger der også viser en positiv tendens blandt familien. For 7 ud af 13 målte elementer ligger niveauet dog på over 0 %.

32 Hvilke forhold karakteriserer Næstved blandt vennerne? Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Et godt byliv Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder En spændende by/kommune/lokalitet Godt udbud af sundhedspjejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet Gode transportmuligheder i nærområdet Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Mange daginstitutionsmuligheder Skolernes kvalitet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Gode plejemuligheder for ældre Ved ikke Venner 2008 Venner

33 Næstveds profil blandt vennerne: 33 Profilen er meget lig profilen blandt familien, men niveauerne er markant lavere, for de fleste dimensioners vedkommende ligger scorerne på mindre end det halve niveau af, hvad familien giver udtryk for. Markante afvigelser fra billedet er, at gode transportmuligheder til og fra nærområdet opleves som det tredje-vigtigste karakteristiske og ligger på niveau med omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger og forretninger med tøj og sko. Dette kan ses som en indikation af, at Næstved spiller en rolle blandt vennerne som handelsbyen, hvor netop de gode transportforhold motiverer til shopping-besøg Profilen blandt vennerne i 2008 ligger for mange elementers vedkommende på et lavere niveau end i Så selvom profilen uændret er, at Næstved ses som en handelsby, så er det på et lavere bevidsthedsniveau end umiddelbart efter strukturreformen, hvor omtalen må formodes at have været mere markant.

34 Hvilke forhold karakteriserer Næstved blandt bekendte? Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Et godt byliv Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder En spændende by/kommune/lokalitet Godt udbud af sundhedspjejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet Gode transportmuligheder i nærområdet Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Mange daginstitutionsmuligheder Skolernes kvalitet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Gode plejemuligheder for ældre Ved ikke Bekendte 2008 Bekendte

35 Næstveds profil blandt de bekendte: 3 Profilen er sammensat af de samme karakteristika som blandt vennerne, men på lavere niveauer. Sammenlignet med vennerne træder følgende mere frem: Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Dette forhold understreger Næstveds funktion i omgangskredsen som handelsbyen. Men det indikerer også muligheder for en udbygget profilering med flere facetter end et sted at handle fordi butiksudbuddet er markant bedre end i de omliggende mindre byer. De servicemæssige og socialt orienterede elementer glider til gengæld længere bagud i bevidstheden hvilket stemmer godt overens med, at de bekendte generelt bor længere væk og derfor har mindre skarpe billeder af sådanne forhold. Den samme tendens gør sig gældende ved de bekendte som ved vennerne. Fra 2006 til 2008 forekommer der ikke markante ændringer i forhold til de forskellige karakteristika.

36 Hvilke forhold karakteriserer så Næstved af strukturel og servicemæssig karakter? Familiens opfattelse er generelt positiv og afspejler dens daglige omgang med Næstved. Byen opfattes som spændende og med rigtigt gode uddannelsesmuligheder sammen med kunst- og kulturmuligheder og et godt udbud af dagligvareforretninger. Også transportmulighederne, udvalgsvareudbuddet og jobmulighederne er med til at tegne profilen af den spændende by, som familien oplever. Udbuddet af sundheds-, institutions- og sociale tilbud trækker noget lavere vurderinger. Man kan udtrykke det som: Næstved er en rar by at lægge sin tilværelse i. 36 Over for venner udgør Næstveds kunst- og kulturmuligheder og det generelle omdømme af at være spændende sammenlignet med, hvor vennerne selv bor, primært i storkommunen og i regionen gode platforme for profilering og tiltrækning, idet disse to forhold anses for meget karakteristiske. Også tilgængeligheden via transportmulighederne og detailhandelsudbuddene forekommer attraktive for vennerne. Generelt forekommer vurderingerne fra de bekendte temmelig svage svarniveauer på under en tredjedel af gruppen er fremherskende. Profilen er en dagligvareorienteret indkøbsby s byen anses af 22% for at være spændende og af en lignende andel for at tilbyde gode muligheder for kunst- og kulturoplevelser. Det er karakteriserende for den svage profil blandt de bekendte, at næsten 6 ud af 10 eller 60% ikke kan nævne blot ét af forslagene som karakteristiske for Næstved.

37 Balancen mellem Storcenter og bymidte i Næstved 37

38 Handlemuligheder Grafen viser, at der ganske vist er færre af regionens borgere, der kommer i Næstved bymidte sammenlignet med Næstved Storcenter men at de, der kommer i bymidten er meget hyppigere gæster. Hele 9% handler i Næstved bymidte minimum tre gange om måneden, hvor tallet er på 43% for Næstved Storcenter. 38 N Næstved Storcenter= 304, N Næstved bymidte= 216 N Bopæl i Næstved= 132, N Bopæl uden for Næstved= 172 N Bopæl i Næstved= 13, N Bopæl uden for Næstved= 81 Næstved Storcenter Næstved bymidte gang om ugen eller oftere 1-3 gange om måneden Hver anden måned 0% 2% 0% 7% 100% Én eller to gange pr. halvår Én eller to gange om året Sjældnere Aldrig

39 Handlemulighedernes tiltrækning 39 Ikke overraskende er bymidtens tiltrækningskraft langt størst blandt beboere i Næstved. Det er dog tankevækkende i kombination med den forrige slide om besøgshyppighed, hvor det fremgik, at 31% af regionens borgere aldrig handler i bymidten at se den stærke rekruttering, som Storcentret har både i Næstved og uden for Næstved. Det ville givet være positivt for oplevelsen af Næstved blandt byens borgere, famliien, hvis der var en stærkere tiltrækning af udenbys besøgende end det er tilfældet. N Næstved Storcenter= 304, N Næstved bymidte= 216 N Bopæl i Næstved= 132, N Bopæl uden for Næstved= 172 N Bopæl i Næstved= 13, N Bopæl uden for Næstved= 81 Besøger Næstved Storcenter 43 7 Besøger Næstved bymidte % 2% 0% 7% 100% Bor i Næstved by Bor i resten af regionen

40 Hvordan bliver Næstved opfattet?(1) Generelt kan det siges, at respondenterne mener, at Næstved bymidte hovedsageligt er et bedre sted end Næstved Storcenter. Den største forskel er, Næstved bymidte er et godt sted at mødes med venner, hvor 37% har svaret enten 4 eller - Meget godt, mens tallet er på 23% for Næstved Storcenter. Kun 7% har svaret 1- Meget dårligt eller 2 til ovenstående udsagn, mens 22% har svaret det samme om Storcentret. 0% 2% 0% 7% 100% 40...er et rart sted at slentre rundt (bymidte) er et rart sted at slentre rundt (Storcenter) er et godt sted at mødes med venner (bymidte) er et godt sted at mødes med venner (Storcenter) er et sted, hvor man ofte løber på nogen, man kender (bymidte) er et sted, hvor man ofte løber på nogen, man kender (Storcenter) har mange anderledes forretninger (bymidte) har mange anderledes forretninger (Storcenter) Meget dårligt Meget godt

41 Hvordan bliver Næstved opfattet?(2) Generelt kan det siges, at personerne mener at Næstved bymidte hovedsageligt er et bedre sted end Næstved Storcenter. Blandt nedenstående udsagn er der størst forskel mellem de to steder når det kommer til udsagnet er der mange gode dagligvareforretninger hvor 31% svarer 4 eller for Storcenteret og 43% svarer det samme om bymidten. 0% 2% 0% 7% 100% 41 er det spændende at sidde på café og opleve livet (bymidte) er det spændende at sidde på café og opleve livet (Storcenter) er der mulighed for mange sjove oplevelser (bymidte) er der mulighed for mange sjove oplevelser (Storcenter) sker der altid noget nyt (bymidte) sker der altid noget nyt (Storcenter) er der mange gode dagligvareforretninger (bymidte) er der mange gode dagligvareforretninger (Storcenter) kommer jeg tit for at handle (bymidte) kommer jeg tit for at handle (Storcenter) Meget dårligt Meget godt

42 Bilag Definitioner af kategorierne Familie, Venner og Bekendte 42

43 Definition af kategorierne 43 For at tilhøre Næstveds Familie skal svarpersonen: - kende mindst 4 attraktioner - kende eller have hørt om nogen, der bor i Næstved - enten arbejde i Næstved eller som minimum godt kunne tænke sig at arbejde der - som minimum være glad for at bo der eller godt kunne tænke sig at bo der - som minimum kende Næstved hverken godt eller dårligt For at tilhøre Næstveds Venner skal svarpersonen: - kende mindst 3 attraktioner - kende eller have hørt om nogen, der bor i Næstved - enten arbejde i Næstved eller som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at arbejde - som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at bo - som minimum kende Næstved ikke særlig godt For at tilhøre Næstveds Bekendte skal svarpersonen: - kende mindst 1 attraktion - enten arbejde i Næstved eller som minimum ikke så godt tænke sig at arbejde der - som minimum være ikke så glad for at bo der eller ikke så godt tænke sig at bo der Svarpersoner der ikke som minimum opfylder betingelsen for Bekendte, klassificeres som Andre og falder ud af undersøgelsen

44 Næstveds omgangkreds Klassificering af Familie % af svarpersonerne kan klassificeres som Familie 9 % af svarpersonerne skal klassificeres som enten Venner, Bekendte eller Andre % 2% 0% 7% 100%

45 Næstveds omgangkreds Klassificering af Venner 12% af svarpersonerne kan klassificeres som Venner 83% af svarpersonerne skal klassificeres som enten Bekendte eller Andre Familie 0% 2% 0% 7% 100%

46 Næstveds omgangskreds Klassificering af Bekendte 46 26% af svarpersonerne kan klassificeres som Bekendte Hermed kan de sidste 7% klassificeres som Andre Familie 26 0% 2% Venner 0% 7% 100% 4 Disse 7% Andre sorteres ud af den videre undersøgelse

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006 Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design December 2006 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er

Læs mere

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS 2 Metode Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning i alderen fra 18 til 65 år. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 20 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 27 6 14 6 Service- og strukturforhold

Læs mere

Fyn Omdømmeanalyse 2011

Fyn Omdømmeanalyse 2011 Fyn Omdømmeanalyse 2011 Fyn Omdømmeanalyse 2011 AGENDA 1 Metode 2 Sammenfatning 3 Fyns omgangskreds 4 Fyn - et sted i Danmark 5 Fyn - som sted at bo og arbejde 6 Kendskab til Fyn 7 Hvilke service og strukturforhold

Læs mere

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 1 Metode Metode Repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning på 18 år+. TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, G@llupForum. Stratificeret på køn, alder, region og uddannelse for

Læs mere

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Nul-punkts analyse Hørsholm Kommune Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Contents 1 Hørsholm Kommunes omgangskreds 7 2 Hvad forbindes med Hørsholm Kommune? 15 3 Hørsholm Kommune som sted at bo/arbejde 22 4 Kender

Læs mere

Kommuners, steders og byers omdømme. Sverre Riis Christensen, TNS Gallup

Kommuners, steders og byers omdømme. Sverre Riis Christensen, TNS Gallup Kommuners, steders og byers omdømme Sverre Riis Christensen, TNS Gallup Det er nemt at sætte mål men der skal viden til for at ramme: Go West! Go West! Det gode omdømme er de: Unikke, stærke, positive

Læs mere

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 55+ fra Nordsjælland Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 12 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 15 6 10 6 Service-

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2008 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2008 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks Bedste Handelsby I et samarbejde mellem og Detail-forum gennemføres

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

September 2013. Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde

September 2013. Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde September 2013 Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Det går op og ned for kulturen i Øresundsregionen. Vi rejser oftere over Sundet for at opleve kultur på den anden side, mens vi får mindre af den æterbårne kultur

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere