15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR"

Transkript

1 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

2 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk Afdelingen for børn og familie Undersøgelsens følgegruppe: Charlotte Mørch Johansen, centerleder i Børne- familiecentret i Kommuneqarfik Sermersooq Conni Gregersen, privatpraktiserende psykolog Inuk L. Borup Nielsen, privatpraktiserende psykolog Naja Lyberth, privatpraktiserende psykolog Ane Marie Hendriksen, centerleder i Saaffik Susie Marthin Kjeldsen, departementschef i Departementet for Familie og Justitsvæsen Ellen Magnussen, afdelingschef i Departementet for Familie og Justitsvæsen Ivalu Nørreslet, fuldmægtig i Departementet for Familie og Justitsvæsen ISSN: ISBN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Niclas Jessen Oplag: 400 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2015 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden.

3 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 13 Om undersøgelsen 21 2 DE UNGES SEKSUELLE ERFARINGER 29 Alder ved første seksuelle erfaringer 29 Hvem bestemte, at der skulle være seksuelt samvær? 32 Flere erfaringer med seksuelt samvær uden at ønske det 36 Seksuelt samvær med en partner, som ikke ønskede seksuelt samvær 37 3 KARAKTERISTIK AF DE SEKSUELLE OVERGREB 39

4 Overgrebenes karakter 39 Der tales i nogen grad om seksuelle overgreb 44 Sammenfatning 49 4 GRAVIDITET, FØDSEL, PRÆVENTION OG ABORT 51 Brug af prævention 52 At gøre en kvinde gravid 54 Brug af prævention 55 Selvvurderet helbred 57 Sammenfatning 58 5 DE UNGES FORBRUG AF ALKOHOL OG HASH 61 De unges alder, første gang de drak sig fulde 61 Hvor ofte er de unge fulde i dag? 62 Alder ved rygning eller spisning af hash 63 Hyppighed af at ryge eller spise hash i dag 63 Sammenfatning 64 6 DE UNGES SELVFORSTÅELSE 67 Forsøg på eller overvejelser om selvmord 67 Tilfredshed med livet 68 Ressourcer, vanskeligheder og gode egenskaber 69 7 SAMMENFATNING OG SAMMENHÆNGE 73 Forekomst af seksuelle overgreb 74 Flere seksuelle overgreb efter den første gang 77 Fødested og bopæl 77 Brug af alkohol og hash 77 Prævention, abort og fødsler 78 Seksuelt samvær med en, der ikke ønskede seksuelt samvær 79 Helbred og selvmord 79

5 Uddannelse 79 Tilfredshed med livet, selvopfattelse og venskaber 80 8 PERSPEKTIVER 83 BILAG 89 Bilag 1 Svarprocent og repræsentativitet 89 Bilag 2 De unge, der er med i undersøgelsen 97 Bilag 3 Sammenhænge mellem seksuelt overgreb og udvalgte udfaldsmål 110 LITTERATUR 115 SFI-RAPPORTER SIDEN

6

7 FORORD Departementet for Familie og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre har med denne rapport ønsket at få et bredere billede af, hvad det på længere sigt betyder for børn (og unge) at have været udsat for seksuelle overgreb. Man har i Grønland længe vidst, at der er mange, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, og der har gennem de senere år været en række aktiviteter for at behandle og forebygge. Senest har et rejsende hold terapeuter i forskellige byer arbejdet med behandling af senfølger af seksuelle overgreb. Rapportens resultater kan derfor ikke betegnes som nogen stor overraskelse og så alligevel. Der dokumenteres markante negative følger i forbindelse med seksuelle overgreb. En væsentlig del af de vanskeligheder, Grønland står over for med den unge generation, har en sammenhæng med det forhold, at en stor del af de unge har været udsat for seksuelle overgreb. Det giver en række perspektiver for en omfattende nyvurdering af det arbejde, der aktuelt er i gang. Men det giver også håb for selvfølgelig kan der ske forandringer i et samfund, når det anses for nødvendigt. Rapporten peger på en del af de nødvendige forudsætninger for et sådant arbejde ud fra den præmis, at der i forvejen er en række forudsætninger. Rapporten er gennemført i samarbejde med en grønlandsk følgegruppe, der især har bestået af psykologer med stor ekspertise inden 7

8 for området, samt ansatte i Departementet for Familie og Justitsvæsen. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har anset det for vigtigt at have en kompetent grønlandsk følgegruppe, som kunne følge arbejdet tæt. Vi vil især takke psykologerne Naja Lyberth og Inuk Borup Nielsen for råd og vejledning samt afdelingschef Ellen Magnussen og fuldmægtig Ivalu Nørreslet fra Departementet for Familie og Justitsvæsen for gode kommentarer. Desuden tak til Ivalu Nørreslet for at stå for arbejdet med at udsende spørgeskemaer og tjekke, at der kom svar. Undersøgelsen er foretaget af seniorforsker, mag.art. Else Christensen og seniorforsker Siddhartha Baviskar. Cand.jur. Inger Koch- Nielsen, tidligere forskningsleder ved SFI, har været ekstern referee på rapporten. Rapporten er bestilt og betalt af Departementet for Familie og Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre. København, marts 2015 AGI CSONKA 8

9 RESUMÉ Den foreliggende rapport handler om unge i Grønland, om deres liv, deres erfaringer og deres tanker. Undersøgelsen har et særligt fokus på seksuelt samvær og på seksuelle overgreb. Det undersøges, hvor stor en andel af de unge kvinder og mænd der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden undersøges de unges brug af prævention, hvor tidligt de er blevet gravide, antallet af aborter, forbrug af alkohol og hash samt de unges vurdering af deres eget helbred. Endelig undersøges de unges tanker om, hvordan deres liv er (hvor glade de er for deres liv) og deres vurdering af egne ressourcer og svagheder. Undersøgelsen bygger videre på eksisterende viden. Den giver et nyt bidrag til den eksisterende viden i form af resultater, der peger på, hvilke forhold inden for de undersøgte områder der har en statistisk pålidelig (signifikant) sammenhæng med, at den unge har været udsat for et seksuelt overgreb. Målet er, at undersøgelsen skal give en øget viden om forekomst af seksuelle overgreb mod børn samt en øget viden om overgrebenes karakter og om overgrebenes betydning for dem, der er blevet udsat for overgreb. Den samlede viden skal kunne anvendes i arbejdet med at forebygge seksuelle overgreb mod børn. 9

10 RESULTATER Undersøgelsens hovedspørgsmål er: Hvor stor en andel af de årige kvinder og mænd har som børn været udsat for seksuelle overgreb? Hvilke former for seksuelle overgreb blev de udsat for, og hvilke personer foretog overgrebene? I hvilket omfang har børnene/de unge talt med andre om de overgreb, de har været udsat for? Kan der påvises sammenhænge mellem det at have været udsat for seksuelle overgreb som barn og en række familiemæssige, uddannelsesmæssige, geografiske og personlige faktorer? Hvilke perspektiver kan der peges på, når målet er at forebygge omsorgssvigt? I alt 53 pct. af de unge kvinder og 32 pct. af de unge mænd havde deres første seksuelle oplevelse, før de fyldte 15 år, dvs. før det ifølge Kriminalloven for Grønland er lovligt. To tredjedele af de unge giver udtryk for, at de selv ønskede at der skulle ske noget seksuelt den første gang, de var seksuelt sammen med et andet menneske. Den sidste tredjedel (33 pct. af kvinderne og 33 pct. af mændene) havde ikke noget ønske om, at der skulle ske noget seksuelt den første gang, de var seksuelt sammen med en anden. 20 pct. af kvinderne og 9 pct. af mændene svarede direkte, at det var andre, der fik dem til at være med til det seksuelle samvær, mens 12 pct. af kvinderne og 25 pct. af mændene svarede, at de ikke vidste, om de selv var med til at bestemme. For i alt 22 pct. af de unge kvinder og 5 pct. af de unge mænd gælder det, at de på samme tid var yngre end 15 år og ikke selv havde ønsket en seksuel kontakt den første gang, de havde seksuelt samvær med et andet menneske. De unge (både kvinder og mænd) har for størstedelens vedkommende deltaget i fuldbyrdet samleje. Dernæst har berøring af kønsorganer været det mest almindelige. Det er bemærkelsesværdigt, at der kun er enkelte, der taler om overgreb foretaget af forældre, bedsteforældre eller andre nære familiemedlemmer. Overgrebene er som hovedregel foretaget af lidt fjernere familiemedlemmer, familiens mandlige venner og andre, hvor vi ikke 10

11 har specifikke oplysninger om, hvem disse andre er. Generelt er der dog tale om personer uden for familien, som den unge ikke i forvejen har særlig megen kontakt med. Flertallet af de unge har ikke talt med nogen om de seksuelle overgreb. Hvis de har talt om det, har det oftest været med deres mor. Der er en række statistisk signifikante sammenhænge mellem flere af de forskellige undersøgte forhold i de unges liv og det forhold, at de unge har været udsat for seksuelle overgreb. I alle tilfælde er der tale om en længerevarende negativ effekt. For både kvinder og mænd, der ikke selv var med til at bestemme, at der skulle være seksuelt samvær, var der en signifikant sammenhæng mellem såvel et tidligt som et stort forbrug af alkohol. En stor del af de unge (både kvinder og mænd) har overvejet eller forsøgt selvmord. Blandt de unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, er der en større andel, der har overvejet eller forsøgt selvmord, end der er blandt de øvrige unge, forskellen er dog ikke statistisk signifikant. På andre felter er der signifikante sammenhænge. Undersøgelsen viser, at unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, har en signifikant ringere grad af tilfredshed med livet (både kvinder og mænd) samt en signifikant dårligere selvopfattelse. Unge kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, er signifikant sjældnere i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Desuden er der en øget risiko for, at unge, der én gang har været udsat for seksuelle overgreb, igen bliver udsat for overgreb, ligesom der er en signifikant øget sandsynlighed for tidlige graviditeter og tidlige fødsler. Seksuelle overgreb finder sted over hele landet der er ikke nogen enkelt kommune, hvor risikoen for overgreb er signifikant højere end andre steder. PERSPEKTIVER Undersøgelsen peger på en række længerevarende skadevirkninger af seksuelle overgreb. Den peger også på en signifikant sammenhæng mellem seksuelle overgreb og en række kendte vanskeligheder blandt unge: tidligt og stort forbrug af alkohol, tidlige graviditeter og fødsler, ingen uddannelse efter folkeskolen, lav tilfredshed med livet og dårlig selvopfattelse. Det betyder, at der bør ske en nytænkning af indsatsen inden for samtlige områder. De seksuelle overgreb influerer på det hele og er må- 11

12 ske den samlende faktor, som hvis den kan blive taklet vil kunne give resultater på mange andre områder. GRUNDLAG Undersøgelsen er foretaget på et udtræk af 400 unge i alderen 18 til 25 år. De unge er trukket ud, så de er repræsentative for samtlige årige i Grønland. I alt 151 ud af de 377 unge, som blev kontaktet, deltog i undersøgelsen. Det giver en brutto-svaropnåelse på 38 pct. Undersøgelsen er inddelt i fire faser: Kontakt med fagpersoner i Grønland om problemets karakter Udsendelse af spørgeskemaer til et repræsentativt udtræk af unge i alderen 18 til 25 år (trukket af Grønlands Statistik) Telefoninterview gennemført med unge fra stikprøven, som i spørgeskemaet giver tilladelse til, at de kan ringes op, og som oplyser telefonnummer (i alt 90 interviewes) På baggrund af registerdata fra Grønlands Statistik er der foretaget en undersøgelse af forskelle på og ligheder mellem unge, der henholdsvis har svaret og ikke har svaret på spørgeskemaet, for at sikre, at de unge, der deltager i undersøgelsen, i rimelig grad kan anses for repræsentative for unge i alderen år. 12

13 KAPITEL 1 INDLEDNING Denne rapport handler om unge i Grønland, om deres liv, deres erfaringer og deres tanker. Undersøgelsen har et særligt fokus på seksuelt samvær og på seksuelle overgreb. Der er desuden informationer om unges brug af prævention, om graviditet, aborter og helbred, om forbrug af alkohol og hash samt om de unges tanker om, hvordan deres liv er (hvor glade de er for deres liv) og om de unges vurdering af egne ressourcer og svagheder. Rapportens dataindsamling og analyser er foretaget i Rapporten er bestilt af Departementet for Familie og Justitsvæsen, som har ønsket at få en bedre viden, så de kan styrke arbejdet med at forebygge seksuelle overgreb mod børn. UDVIKLINGEN DE SENESTE ÅR Ved årtusindeskiftet var der nogle store pædofilisager i Grønland, som blev behandlet i pressen. De markante sager førte til en større opmærksomhed på seksuelle overgreb mod børn og markerede begyndelsen på en langt større åbenhed over for arbejdet med sociale problemer, herunder seksuelle overgreb. Der blev afholdt konferencer om seksuelle overgreb, og efterfølgende blev der etableret grupper for de udsatte børn, ligesom der blev påbegyndt efteruddannelse af ansatte inden for det sociale område. 13

14 Efterfølgende er der igangsat en række aktiviteter, der øger befolkningens viden om seksuelle overgreb, dels projekter, der opfordrer befolkningen til at forholde sig aktivt til, hvad de skal/kan gøre, når de får mistanke om seksuelle overgreb, og dels projekter, der tilbyder terapeutisk hjælp til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Tidligere var der en tavs viden om forskellige sociale problemer, men gennem de senere år er den viden blevet italesat. Opgaven i dag ses i højere grad som det at finde ud af, hvad man kan gøre for at forebygge eller løse problemerne. I praksis betyder det, at der er og har været rigtig mange projekter i gang, som man skal have evalueret for at se, hvad der virker godt, og hvad der virker knap så hensigtsmæssigt. I denne rapport indsamles der data fra et tilfældigt 1 udtræk af unge årige kvinder og mænd for at finde andelen af unge kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. Derefter analyseres de indsamlede data med henblik på at undersøge, om der kan findes sammenhænge mellem det at have været udsat for seksuelle overgreb og forhold som køn, bopæl, uddannelse, job, aborter, graviditet, fødsler, brug af prævention, helbred, brug af alkohol og af hash, overvejelser om selvmord, tilfredshed med livet og selvopfattelse. Det bliver på den måde muligt at undersøge, om et eller flere af de nævnte forhold har en signifikant sammenhæng med det at have været udsat for seksuelle overgreb. Ordet signifikant er et statistisk begreb, der angiver, at der er en sammenhæng, som ligger over en fastsat grænse for, hvad der kan tilskrives unøjagtighed eller tilfældig variation. Det er ikke muligt at tale om forhold, som altid forårsager, at en ung eller et barn bliver udsat for seksuelle overgreb, men der beskrives betydningsfulde (signifikante) sammenhænge, der er så stærke, at der ikke er tale om tilfældige variationer. Det betyder, at der beskrives en række forhold, som det er vigtigt at have med i planlægningen, når seksuelle overgreb skal forebygges. RAPPORTENS OPBYGNING I indledningen, kapitel 1, er der en gennemgang af aktiviteter gennem de sidste 15 år, hvor der er tale om en indsats, som har haft til formål at give såvel befolkning som professionelle en større viden om seksuelle overgreb, at få etableret relevante tilbud om god sagsbehandling og god terapeutisk indsats samt at modvirke forekomsten af seksuelle overgreb. I 1. Udtrukket, så de udgør et repræsentativt udsnit af unge årige i Grønland. 14

15 kapitlet peges der på, at der gennem en årrække har været en række aktiviteter for at forebygge, at der sker seksuelle overgreb, for at sikre en bedre sagsbehandling i det offentlige system og for at behandle følger/senfølger af seksuelle overgreb. Der er en opdeling af aktiviteter, som gennemføres hos Selvstyret, i kommunerne og i private foreninger (organisationer). Kapitel 1 afsluttes med en gennemgang af den anvendte metode, af undersøgelsens repræsentativitet og af, hvad der karakteriserer de unge, der har deltaget i undersøgelsen. Kaptitel 2 indeholder en gennemgang af de unges seksuelle erfaringer baseret på de unges svar på et spørgeskema. Der opstilles kriterier for, hvad der udgør seksuelle overgreb, dvs. den unges alder første gang, om den unge selv var med til at beslutte, at der skulle ske noget seksuelt, og en kombination af de to forhold altså alder kombineret med, om den unge selv var med til at beslutte, at der skulle være seksuelt samvær. Kapitlet slutter med en opgørelse af andelen af henholdsvis unge kvinder og unge mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kapitel 3 indeholder mere kvalitative data, idet der er gennemført telefoninterview med en del af de unge, der har besvaret spørgeskemaet. Kapitlet fokuserer specielt på unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Der er informationer om, hvad der er sket, når der har været et seksuelt overgreb, om hvorvidt de unge har talt med andre om, hvad de har været udsat for, og om de unge selv vurderer, at de har været udsat for en længerevarende negativ (eller positiv) påvirkning. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af forhold vedrørende seksuelt samvær og reproduktion (for både kvinder og mænd). Der fokuseres på forhold som brug af prævention, graviditet, abort, fødsler og de unges opfattelse af deres eget helbred. Spørgsmålene stilles både til kvinder og mænd. Kapitel 5 er en redegørelse for de unges forbrug af alkohol og hash. Der fokuseres på, hvor gammel den unge var, første gang hun/han brugte alkohol, og første gang hun/han blev beruset/fuld, samt på, hvor hyppigt den unge i dag drikker sig fuld. Tilsvarende spørges der om, hvorvidt den unge har røget/spist hash, hvor gammel den unge var første gang, og om den unge i dag har et jævnligt forbrug af hash. Kapitel 6 er igen baseret på de udfyldte spørgeskemaer. Kapitlet indeholder data, der kan beskrive de unges selvopfattelse. Der er desuden data om den unges overvejelser om og forsøg på at begå selvmord, 15

16 samt den unges vurdering af, hvad hun/han duer til og den unges vurdering af egne egenskaber, holdninger, problemer og ressourcer. I kapitel 7 gennemgås resultater, foretages analyser af sammenhænge mellem de forskellige forhold i de unges liv, som er beskrevet i de foregående kapitler, og om de har været udsat for seksuelle overgreb. Kapitlet afsluttes med en oversigt over, hvad man i særlig grad bør være opmærksom på, når man vil forebygge seksuelle overgreb på børn og unge. I kapitel 8 er der en lidt bredere sammenfatning samt en generel opstilling af vejledende retningslinjer for det videre arbejde. Rapporten afsluttes med tre bilag. Bilag 1 er en mere grundig gennemgang af repræsentativitet, som uddyber teksten i kapitel 1. Bilag 2 er en mere grundig gennemgang af sociale data vedrørende de unge, der er med i undersøgelsen. Bilag 3 præsenterer de detaljerede resultater vedrørende sammenhænge mellem seksuelt overgreb og en række udfaldsmål, som er skitseret i kapitel 7. FORSKELLIGE AKTIVITETER HOS SELVSTYRET OG KOMMUNERNE I 2007 udgav Departementet for Familie og Sundhed (i det daværende Hjemmestyre) et inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab om seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold før, under og efter. Inspirationskataloget indeholder begreber og definitioner, jura, børnekonventionen, børns signaler, observation og beskrivelse af et barn, beskrivelse af det gode beredskab samt tre cases, der kan bruges i undervisningen. Faktisk er det et katalog, som det fortsat vil være relevant at anvende. De sidste 4-6 år har der været en række aktiviteter igangsat af Hjemmestyret/Selvstyret og af kommunerne med henblik på at forbedre den sociale indsats for børn og unge (Christensen & Hansen, 2011), herunder at øge opmærksomheden på forekomsten af seksuelle overgreb og på at sikre, at de professionelle vil være i stand til at handle korrekt, når de møder seksuelle overgreb. I løbet af 2007 og 2008 er der gennemført rejser rundt til alle byer og bygder med kvalificerede undervisere, hvor der er fortalt om seksuelle overgreb hvad der sker, hvilke konsekvenser det kan have, og hvad der kan gøres. Indsatsen var en del af en landsdækkende oplysningskampagne. Der er gennemført kurser for det faglige personale. I , og blev der gennemført efteruddannelse for ansat- 16

17 te på døgninstitutioner med teori, træning, supervision og egen terapi. I og blev der gennemført efteruddannelser for socialrådgivere med fokus på familiebehandling, omsorgssvigt og herunder seksuelle overgreb mod børn. I blev der gennemført uddannelse for medarbejdere i familiecentre og krisecentre (i 1989 blev krisecentrenes organisation stiftet, og kort efter blev de første krisecentre etableret, krisecentrene har siden udviklet sig meget), og i blev der etableret en overbygning til efteruddannelse for medarbejdere i familiecentre og krisecentre. Alt i alt er der tale om megen efteruddannelse, som har sat sig spor, så medarbejderne nu bedre kan møde og tale med børnene og forældrene og mere generelt i en større åbenhed for at tale om såvel sociale problemer som problemer i forbindelse med seksuelle overgreb. Privatpraktiserende psykologer underviser på sådanne kurser (eller ved tilsvarende aktiviteter), og en enkelt psykolog har skrevet en bog om behandling af børn i Grønland (Gregersen, 2010), hvor blandt andet konsekvenserne af seksuelle overgreb er belyst. Endelig er der igangsat en række nye behandlingstilbud. I 2013 igangsatte Departementet for Familie og Justitsvæsen et rejsehold med psykologer og psykoterapeuter, der rejser til de forskellige byer og der gennemfører behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. I alle kommuner er der desuden sket en udvidelse af kommunernes Børne- og Familiecentre, så der er flere uddannede rådgivere og dermed en bedre viden om seksuelle overgreb og om, hvordan der kan handles for at hjælpe de personer, der henvender sig. I hele perioden er der desuden udviklet og udsendt informationsmateriale fra Direktoratet for Sundhed (fra afdelingen PAARISA). Der er en række forskellige pjecer og andet materiale, som har været med til at give information om forekomst af og handling over for seksuelle overgreb. BØRNEHUSET SAAFFIK Børnehuset Saaffik i Nuuk åbnede i august 2011 og er et professionelt tilbud, der dækker hele Grønland. Saaffik skal være et sted, hvor børn (og deres familier) kan henvende sig, når de har brug for relevant vejledning og støtte, ligesom huset skal kunne sikre et sammenhængende, tværfagligt udrednings- og behandlingsforløb for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb blandt andet er der mulighed for at gennemføre samtaler med børnene om overgrebet, som bliver optaget på video. Saaf- 17

18 fik skal desuden være et rådgivnings- og videnscenter for kommunerne og andre instanser, der kommer i kontakt med seksuelt misbrugte børn gennemførte Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling 2 og Børnehuset Saaffik et landsdækkende kursus i tværfagligt samarbejde om børn og unge, der udsættes for seksuelt misbrug. Målet var at give en undervisning, så behandlere fra hele landet kan modtage mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, og enten henvise folk videre til relevant behandling eller selv give en basal behandling. AKTIVITETER HOS PRIVATE ORGANISATIONER/NGO ER Flere private organisationer har igangsat et arbejde med henblik på dels at kunne informere bedre, dels at kunne nedsætte forekomsten af seksuelle overgreb. I 2006 udgav Grønlands Idræts Forbund en pjece (Når tillid brydes/tatigisaaneq kipititaappat), hvor målet var at skabe mere åbenhed omkring seksuelle krænkelser af børn, hvor man gennemgik problemer og retningslinjer for handling, hvis der skulle komme sager i den enkelte idrætsklub. I 2009 blev Tasiorta oprettet som en privat rådgivning for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har der været forskellige initiativer, herunder såvel private som offentlige telefonrådgivninger for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Aktuelt er foreningen Bedre Børneliv, MIBB (Meeqqat Inuunerissut), i gang med et spændende arbejde. De sidste 3 år har MIBB været i gang med projektet Som ringe i vandet 3, som er et landsdækkende projekt, hvor foreningen får sejlet to containere rundt i landet til 10 af Grønlands i alt 18 byer. Foreningen har dermed mulighed for at komme i kontakt med 85 pct. af indbyggerne. Det langsigtede mål er, at flere borgere skal engagere sig i at forbedre børns vilkår i Grønland. Det mere kortsigtede mål er at øge befolkningens kendskab til forhold som underretningspligten til de sociale myndigheder, når børn er udsat for omsorgssvigt, herunder seksuelle overgreb, kendskab til børns rettigheder, kendskab til konsekvenser af seksuelt misbrug af børn og kendskab til Saaffik/Børnehuset. Netop i efteråret 2014 afsluttes rundturen til de forskellige byer, og resultatet gøres op. Ved projektets start, i efteråret 2011 til foråret 2012, gennemførte MIBB en undersøgelse af befolkningens viden om og holdninger til 2. Nu Departementet for Familie og Justitsvæsen. 3. Her refereret fra projektbeskrivelsen, som er tilgængelig på nettet. 18

19 seksuelle overgreb mod børn (Pedersen m.fl., 2014). Hver fjerde af de personer, der har deltaget i undersøgelsen, har selv været udsat for et seksuelt overgreb (selvom det ikke er efter det kriterium, svarpersonerne er udvalgt). To tredjedele af deltagerne kender nogen, der har været udsat for seksuelle overgreb, igen tegn på, at der er tale om store tal. Cirka to tredjedele mener, at det er forældrene til børn, der er udsat for overgreb, der har ansvaret for at hindre seksuelle overgreb mod børn, og godt en tredjedel mener, at det også er forældrenes ansvar at handle på en mistanke om, at et barn bliver udsat for seksuelle overgreb. Det betyder, at flertallet mener, at problemerne omkring seksuelle overgreb løses i familien og af familien. Dette resultat svarer til, hvad der er fundet i en anden undersøgelse (Christensen, 2013), hvor 373 unge fra folkeskolens ældste klasser i byer og bygder i Grønlands fire kommuner er spurgt om, hvem de mener, har ansvaret for at løse sociale problemer for børn og unge. I MIBB s undersøgelse er der tale om, at det ikke er alle, der underretter myndighederne, når de har viden eller mistanke om seksuelle overgreb. Det er heller ikke alle, der har viden om den generelle underretningspligt, og kun få, der har viden om den skærpede underretningspligt for professionelle. Næsten alle har dog tillid til, at det offentlige kan bidrage til, at barnet og familien får hjælp. TAL FRA TIDLIGERE UNDERSØGELSER Der er tidligere gennemført forskellige undersøgelser, hvor der blandt andet fokuseres på forekomsten af seksuelle overgreb mod børn. Der nævnes store tal, når det i eksisterende undersøgelser gøres op, hvor mange kvinder og mænd der har været udsat for seksuelle overgreb. I en mindre del af Befolkningsundersøgelsen i Grønland (kapitel 6, Vold og seksuelle overgreb af Pedersen og Holm, 2008) redegøres der for, at der i befolkningsundersøgelsen fra 1993 var henholdsvis 13 pct. af kvinderne og 4 pct. af mændene i alderen 18 til 24 år, der oplyste, at de havde været udsat for seksuelle overgreb, før de fyldte 13 år, mens der nu (dvs. i Befolkningsundersøgelsen fra 2005 til 2007) er 31 pct. af kvinderne og 10 pct. af mændene, der oplyser, at de har været udsat for seksuelle overgreb, før de blev 13 år. Der gøres dog opmærksom på, at resultaterne skal læses med det forbehold, at der i den seneste undersøgelse er en stor del af de adspurgte, der ikke har besvaret spørgsmålene om seksuelle overgreb, og at der er dobbelt så mange, der ikke har besvaret spørgsmålene i , som der var i

20 Oplysningerne om, hvor mange kvinder der har været udsat for seksuelle overgreb, svarer dog godt til resultaterne fra undersøgelsen Børn i Grønland fra 2009 (Christensen m.fl., 2009) med en svarprocent på 90 pct., hvor data blev indsamlet via telefoninterview i Her oplyste i alt 35 pct. af mødrene til et repræsentativt udvalg af 0-14-årige børn, at mødrene som børn havde været udsat for seksuelle overgreb. Disse tal omhandler dog kun kvinder, der er blevet mødre. I begge undersøgelser er der således høje tal for andelen af kvinder, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb, mens befolkningsundersøgelsen angiver en lavere (men stadigvæk høj) andel af mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. Det er interessant, at der er en stigning i andelen af kvinder og mænd, der oplyser, at de har været udsat for seksuelle overgreb, før de fyldte 13 år. Stigningen kan både være udtryk for, at der er sket en øgning af antallet af seksuelle overgreb, og for den langt større åbenhed om spørgsmålet, der er kommet de seneste år. Stigningen kan således afspejle, at seksuelle overgreb nu er blevet noget, der kan tales om, samtidig med at det er blevet noget, der ikke bare kan accepteres. Både befolkningsundersøgelsen og undersøgelsen om Børn i Grønland er baseret på data fra voksne i forskellige aldre, der husker tilbage på, hvordan tingene var, da de var børn. Det giver en usikkerhed, ligesom det betyder, at det er vanskeligt at sammenligne forskellige perioder med hinanden. Disse vanskeligheder imødegås af undersøgelser, der bygger på svar fra skoleelever i de ældste klasser, der har udfyldt spørgeskemaer i skolen. I en undersøgelse fra 2006, hvor de ældre skoleelever har udfyldt skemaer (Curtis m.fl., 2006), fremgår det fx, at 28 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene har været udsat for seksuelle overgreb, inden de fylder 15 år. Omtrent tilsvarende tal findes i undersøgelsen Det svære ungdomsliv fra 2012 (Pedersen & Bjerregaard, 2012), hvor 26 pct. af pigerne og 7 pct. af drengene i skolens ældste klasser oplyser, at de har haft seksuel kontakt med en voksen, før de fyldte 15 år. Det er dog ikke givet, at disse børn har oplevet kontakten som uønsket eller som et overgreb, da der ikke er stillet spørgsmål om dette, idet udgangspunktet har været, at der, så længe børnene er under 15 år gamle, er tale om et overgreb. Der er således gennemført flere undersøgelser (også flere end de her nævnte) om forekomst af seksuelle overgreb mod børn. Undersøgelserne har lidt forskellige karakter, og tallene er ikke altid umiddelbart sammenlignelige, men alligevel giver undersøgelserne et tydeligt signal 20

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt 14:04 2 ÅR EFTER STARTEN PÅ NAKUUSA ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 2 ÅR EFTER STARTEN PÅ NAKUUSA

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

15:33 EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE 15:33

15:33 EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE 15:33 Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE I denne rapport har SFI fulgt 26 børn, der for 3-5 år siden

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Grønlandske børn i Danmark Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd To undersøgelser: Else Christensen, Lise G. Kristensen, Siddhartha Baviskar: Børn i Grønland. En kortlægning af

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA

DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA INTERVIEW MED MEDLEMMER AF NAKUUSAS BØRNEPANEL 15:25 ELSE CHRISTENSEN 15:25 DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA INTERVIEW MED MEDLEMMER AF NAKUUSAS BØRNEPANEL ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ SF EN KVALITATIV UNDERSØGELSE DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD usmuei&mnbb.:^^^^:.-w>..:..::;^.^;. BØRN I DELEO

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK

GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK 10:03 ELSE CHRISTENSEN 10:03 GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2010 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK Afdelingsleder:

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i Kokkefaget 10:19 Vibeke Jakobsen Lise Sand Ellerbæk 10:19 LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KVINDER OG MÆND I KOKKEFAGET VIBEKE JAKOBSEN LISE SAND ELLERBÆK KØBENHAVN

Læs mere

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm ' " 9.

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm '  9. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 247 Offentligt 1 ; 'm ' " 9. ' i SFl - om forebygjdit m alternativ til anbringelse DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD I FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark NOTATSERIE Medborgerskab 217 Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark AUGUST 217 Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark 1. Hovedpointer 9 ud af nydanskere er generelt tilfredse eller

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND?

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? NFBO, Stockholm, maj 2016 Else Christensen Tidligere seniorforsker ved SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, København MÆLKEBØTTECENTRET

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Baselineundersøgelse. Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn. Resumé

Baselineundersøgelse. Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn. Resumé MEEQQAT INUUNERISSUT Baselineundersøgelse Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn BEDRE BØRNELIV Resumé Udarbejdet på baggrund af et kvalitativt studie, samt data fra en telefoninterviewundersøgelse

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere