Oversættelse til dansk af artiklen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse til dansk af artiklen"

Transkript

1 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine, Volume 30 no. 3. Den engelsen version kan downloades fra Dansk oversættelse DE, DER MENER AT KUNNE SANSE FINERE ENERGIER, ER OGSÅ DE TYPISKE BRUGERE AF ALTERNATIV BEHANDLING af Mogens Ehrich, m.sc. PhD RESUMÉ Formål: At finde prevalens og incidens (forekomst og tilvækst) af den påståede evne til at sanse healings og anden finere energi, og sammenhængen med brugen af CAM (komplementær og alternativ behandling). Undersøgelsen var inspireret af den observation, at næsten alle i en gruppe af alternative behandlere i en anden undersøgelse gav udtryk for, at de kunne sanse nogle finere, og at dette var nøglen til effektiviteten af deres alternative behandlingsmetoder. Design: En tværsnitsundersøgelse byggende på 171 telefoninterviews repræsenterer så tæt som muligt den danske befolkning mellem 21 og 60 år. Resultater: 27% (46) interviewede udtalte at kunne sanse healings, udstråling fra folk og lignende, kort kaldet e-sans *). 9% var ikke sikre på svaret. Der blev fundet en markant sammenhæng mellem brugen af CAM og forekomsten af e- sans, idet gruppen uden e-sans udgjorde 64% af de interviewede men kun 20% af de rapporterede besøg hos alternative behandlere. Konklusion: Der eksisterer en subpopulation i Danmark med e-sans. De fleste klienter til alternative behandlere er medlemmer af denne subpopulation. *) I den engelske artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy - påstået sensitivitet for finere. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 1 af 11

2 INTRODUKTION Komplementær og alternativ behandling (CAM) omfatter al helbredelsespraksis, der ikke falder inden for konventionel behandling [1]. I en dansk forening mest for CAM behandlere blev udført en serie pilotprojekter for at besvare spørgsmålet Hvorfor har alternative behandlere tiltro til deres metoder?. Det typiske svar var, at de stolede på tilbagemeldinger fra deres klienter og på forskellige slags særlige evner, som de havde, hvoraf nogen var ganske ekstraordinære. Pilotprojekterne blev fortsat for at afklare essensen af deres særlige evner, og det blev efterhånden klart, at den fælles kerne af de oplyste særlige evner var, at de kunne sanse healings og andre aspekter af finere, som ikke kunne måles med teknisk udstyr, og de kunne i nogen grad styre brugen af finere med tanken. Termen e-sans (på engelsk ASTSE eller e-sans) blev foreslået som navn for denne sans, og den blev straks forstået og taget i brug af terapeuterne. Denne e-sans, som klart ikke alle mennesker havde, blev brugt på mange måder, for eks. til clairvoyance, healing, og sansning af det rigtige sted at sætte hænderne under en behandling. Disse aspekter af CAM metoder er dem, der ofte karakteriseres som spirituelle, og refererer til et eksistensområde hvor stoffet samspiller med tanker og ikke kan betragtes som dødt stof sådan som fysisk stof normalt bliver. Finere siges at flyde i meridianer, og heri består en central del af forståelsen af effektiviteten af akupunktur, zoneterapi, og andre CAM metoder byggende på fysisk berøring. I et af pilotprojekterne blev nogle få klienter blev også spurgt, og de fleste af dem udtalte at have e-sans. Dette sammentræf førte til to hypoteser, som blev anledningen til nærværende projekt: 1. Befolkningsgruppen med e-sans er en væsentlig subpopulation i den danske befolkning. 2. De fleste klienter til CAM behandlere kommer fra subpopulationen med e-sans. Forekomsten af e-sans Antal personer Havde brugt alternativ behandling Ja Nej E-sans % 28 = 85% of 33 5 Måske e-sans 11 8% 6 = 55% of 11 5 Ingen e-sans 93 68% 26 = 28% of % Chi2: p= Tabel 1. Et pilotprojekt viste, at e-sans er vidt udbredt i den danske befolkning og har en nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling. Et nyt pilotprojekt på 137 telefoninterviews baseret på tilfældigt udvalgte telefonnumre viste, at de, der accepterede at blive interviewet, alle var villige til at besvare spørgsmålet om de kunne sanse healings og lignende. Overraskende var der e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 2 af 11

3 ingen tabuer at håndtere. For nogle var emnet dog så uventet, at de ikke kunne blive enige med sig selv om svaret inden for de fem til ti minutter, interviewet varede. Som tabel 1 viser, udtalte omkring en fjerdedel, at de kunne sanse healings, folks udstråling og lignende, og en signifikant samvariation med brugen af CAM blev fundet. På dette grundlag planlagdes spørgsmål 3, 4, 11, 12 og 13 til det aktuelle projekt. De andre spørgsmål i tabel 2 er udtryk for en søgen efter andre forskelle mellem dem med og uden e-sans. 1 Hvis du køber grøntsager, hvor stor en del af dem er da økologiske? 2 Hvis du køber mælkeprodukter, hvor stor en del af dem er da økologiske? 3 Er alternativ behandling noget du bruger eller har brugt? 4 Hvis ja Hjalp det? Hvor mange gange har du ialt fået alternativ behandling? Hvis du er behandler, hvor mange år har du tilbudt behandling? 5 Hvis du bliver syg, er det så sandsynligt, at du vil interessere dig for at finde en slags naturmedicin? 6 Hvor mange gange har du de sidste 12 måneder konsulteret en læge? 7 Hvilken uddannelse har du? 8 Har du en lederfunktion i dit nuværende job? 9 Læser du nogensinde spirituelle bøger eller artikler? 10 Hvor mange spiritual arrangementer har du deltaget i de seneste 12 måneder? 11 Hvilken af disse tre muligheder svarer bedst til dit begreb om energi? 1. gas, electricitet, praktisk energi til hverdagen 2. spirituelle, folks udstråling, healings 3. som begge 12 Vi har fundet ud af, at næsten alle alternative behandlere kan sanse den slags, man f.eks. bruger i healing o.l. Kan du også det? 13 Hvis ja Har du altid haft den sanseevne? Hvis nej Hvilken alder havde du ca. da du blev klar over, at du kunne sanse disse? Tabel 2. På baggrund af erfaringerne fra et pilotprojekt blev disse spørgsmål fundet relevante. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 3 af 11

4 METODER Et tilfældigt udtræk på 300 danskere født inden for de 40 år fra 1947 til 1986 blev bevilget fra det danske CPR-register, som indeholder basale oplysninger om alle indbyggere, omfattende bl.a. fødselsdag, navn, adresse, nationalitet, medlemsskab af den danske folkekirke. I 2008 blev flest muligt af disse interviewet over telefonen. Som svar vedrørende brug af CAM accepteredes akupunktur, zoneterapi, healing, kinesiologi, kraniosakralterapi, clairvoyance, homoeopati, radioni, heilpraktik, biopati, vegatest og hypnose. Massage, osteopati, kiropraktik, diæt og psykoterapi blev ikke accepteret som CAM metoder, da de såvidt vi ved ikke siges at bygge på finere. Forståelsen af CAM veksler meget fra land til land, men de her betragtede metoder er kendte over hele verden. Hvis en person udtalte at have oplevet e-sans, så kan det være objektivt sandt eller ikke. Vi påstår ingenting om de finere, der sanses, end ikke, at de har en reel eksistens. Alle svar er naturligvis subjektive. Nogle af svarene refererer til fortiden, hvilket giver en retrospektiv dimension til analysen. Svagheden ved retrospektive svar i forskning er velkendt, og når en interessant sammenhæng findes, bør den være inspiration til en prospektiv (tidmæssigt fremadrettet) genundersøgelse. Chi i anden test og Kruskal Wallis test er anvendt. Sponsoren (ViFAB) har ikke været involveret i forsknings- og publikationsprocesserne. RESULTATER Demografisk analyse Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Køn Alder, gns. og st.err of gns. Medlem af den danske folkekirke Ægtestand Kvinder Mænd Ja nej ugift gift enke skilt E-sans fra fødslen E-sans senere Måske e-sans Ingen e-sans Ønskede ikke at deltage Kontakt ikke opnået Ialt Chi2 p=0 047 KrW p=0 086 Chi2 p=0 97 Chi2 p=0 019 Tabel 3: Deltagelsen i projektet og forekomsten af e-sans, i relation til demografiske data e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 4 af 11

5 Tabel 3 viser, at interviewerne opnåede kontakt med 230 per telefon, og 171 af disse accepterede at blive interviewet. Respondenternes gennemsnitsalderen var højere end ikke respondenternes, der var en let overvægt af gifte personer og af kvinder. Bortset derfra kunne de 171 ventes tilnærmelsesvis at afbilde den danske befolkning lige så godt som det tilfældige udtræk på 300 personer, som de var en del af. Af de 171 personer hvor et interview opnåedes, havde 46 e-sans, idet de svarede ja til spm. 12 i tabel af de 46 svarede, at de havde e-sans fra fødslen, mens 21 havde oplevet en overgang fra ingen e-sans til e-sans ved en alder, som de nogenlunde kunne oplyse. 3 af dem oplyste spontant, at det var under en alternativ behandling, de var blevet opmærksom på deres e-sans. Jeg tror ikke rigtig på det, men der er alligevel.... var et typisk svar fra en af de 15 personer, der udtrykte sådan tvivl, at de blev klassificeret som måske e-sans. De kunne derfor ikke spørges om starttidspunkt. 110 interviewede var ikke opmærksom på nogen evne til at sanse finere. Ingen sammenhæng blev fundet mellem e-sans og medlemsskab af den danske folkekirke, der er en tolerant luthersk kirke med 83% af befolkningen som medlemmer. Brugen af alternativ behandling Data i tabel 4 viser en kraftig samvariation mellem forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling (p=0.0001) målt ved antal personer. Målt ved antal besøg er samvariationen endnu kraftigere, idet gruppen uden e-sans omfattede 64% af de interviewede men kun 20% af de rapportede besøg hos alternative behandlere. Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Antal, der havde været klienter hos alternative behandlere Antal besøg Hjalp det? Antal besøg for dem det hjalp Sum per klient Ja nej or uvist Sum Gns. per klient E-sans fra fødslen 25 15% 19 76% of % E-sans senere 21 12% 14 67% of % Måske e-sans 15 9% 12 80% of % Ingen e-sans % 36 33% of % % 81 47% of % Chi2 p= Chi2 p=0 026 Tabel 4: Forekomsten af e-sans og dens relation til brugen af alternativ behandling Informationen i tabel 1 er reproduceret i table 4, idet fordelingen mellem e-sans, måske e-sans og ikke e-sans er næsten ens (p=0,81) og sammenhængen med brug af alternativ behandling er også næsten ens. Da de to tabeller har rod i to forskellige undersøgelser, tyder dette på reproducerbarhed af dette resultat i den danske befolkning. Et voksende antal besøg med alderen var at forvente, men blev ikke fundet. En mulig e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 5 af 11

6 forklaring er, at at brugen af alternativ behandling i de senere år er vokset parallelt for alle aldersgrupper. Tabel 5 viser, at færre mænd end kvinder deltog i undersøgelsen, og færre mænd blev født med e-sans, men hyppigheden af overgang til e-sans adskilte sig ikke. Der var færre brugere af alternativ behandling blandt mænd, og når behandlingen hjalp, var gennemsnittet af besøg omkring halvdelen af kvindernes, - hvis gennemsnittet ikke var blevet hævet af en enkelt mandlig afviger, som rapporterede 600 akupunkturbehandlinger hos sin læge mod smerte. En analogi blev fundet i mænds lægebesøg inden for seneste år. Det var ca. det halve af kvindernes (ikke vist i en tabel). Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Kønsfordeling i antal og % Antal, der havde været klienter af alt. beh. Antal, som det hjalp Gns. antal besøg for dem, det hjalp kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd E-sans fra fødslen 25 15% 20 23% 5 6% E-sans senere 21 12% 11 12% 10 12% Måske e-sans 15 9% 9 10% 6 7% Ingen e-sans % 49 55% 61 75% % % % Chi2 p=0 013 Chi2 p=0 30 Chi2 p=0 44 Tabel 5: Kønsforskelle i forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling Oplyst sensitivitet for finere Hjalp det? akupunktur zone terapi healing kinesiologi Kraniosakral terapi clairvoyance homøopati Andre Antal klienter Ialt metoder nævnt gns. per klient E-sans Ja nej eller uvist Ingen e- sans Ja nej eller uvist Ialt Tabel 6: De anvendte CAM metoder. Der blev oplyst mindst en og højest otte metoder per klient e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 6 af 11

7 Der er ikke i data fundet nogen forskel mellem gruppen måske e-sans og e-sans senere, hverken i signifikans eller klare tendenser, i forhold til øvrige observationer. Begge grupper adskiller sig signifikant fra ikke e-sans på de samme punkter og på samme måde som e-sans fra fødslen. Derfor betragtes måske e-sans som udtryk for e-sans, og da det ikke bidrager med information at skelne mellem dem slås de tre grupper sammen i de følgende tabeller og analyser. Denne observation skærper grænsedragningen mellem de to tilstande med e-sans og uden. Muligheden af en temmelig skarp grænse støttes af en anden observation i en detaljeret analyse, der ikke er vist i en tabel. De 23 personer uden e-sans, der som det fremgår af tabel 4 fortalte, at de blev hjulpet af CAM, inkluderede finere i deres energiforståelse signifikant hyppigere end de andre 87 uden e-sans (p=0,018). Brugerne af alternativ behandling rapporterede fra en til syv anvendte metoder. Alle er medregnet i tabel 6. I Danmark er et antal læger begyndt at bruge akupunktur, og et antal arbejdspladser er begyndt at tilbyde zoneterapi som en service til de ansatte. Disse faktorer kan have påvirket antallet af brugere uafhængigt af forekomsten af e-sans. Holdninger og handlinger versus e-sans Tabel 7 viser tre højsignifikante forskelle på de interviewedes måde at tænke på, men tabel 8 viser, at forskellene er meget mindre, når det kommer til handling. Oplyst sensitivitet for finere Vil anvende naturmedicin Læser spirituelle bøger og artikler Ja nej Ja Antal interviewede måske måske nej Energibegreb omfatter Også finere Ved ikke Kun fysiske E-sans 61 35=57% of =51% =75% 8 7 Ingen e- sans =27% of =16% =25% Ialt =38% of =29% =43% Chi2 p= Chi2 p= Chi2 p= Tabel 7: Sammenhængen mallem e-sans og oplyste holdninger Det er interessant, at brugen af alternativ behandling ikke reducerer brugen af lægebesøg, tværtimod er de positivt korrelerede med en koefficielt på 0.5. Uddannelse og jobsituation har signifikant sammenhæng med hinanden, men ikke med andre data i undersøgelsen. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 7 af 11

8 Oplyst sensitivitet for finere % økologiske grøntsager % økol. mælkeprodukter Konsulteret en læge det seneste år Spirituelle arrangementer det seneste år Alder Antal besøg hos alternativ behandler E-sans Ingen e-sans Kruskal Wallis p=0 38 p=0 41 p=0 019 p=0 090 p = p = Tabel 8: Sammenhængen mellem e-sans og oplyste handlinger, angivet med middeelværdier og middelværdiernes standardafvigelser. Alder og antal besøg er oplyst for sammenligning. Prævalens og incidens af e-sans Figur 1 viser, at data om dem der havde e-sans fra fødslen passer godt til den hypotese, at at den relative fødselsrate af folk med e-sans har været konstant i de betragtede 40 år. 25 Antal født med e-sans Antal født uden e-sans Figur 1. Den relative fødselsrate med e-sans igennem 40 år Data om de, der oplevede overgang fra ikke e-sans til e-sans ved en given alder fremviser en let voksende overgangshyppighed med alderen, som set i figur 2. Dette synes også at have været konstant over årene. Der er ikke fundet tegn eller tendenser, der tyder på, at populationen med e-sans har været voksende eller aftagende med tiden, men den begrænsede datamaængde tillader ikke signifikanstest. 27% fortalte at have e-sans, med 99% konfidensgrænser 17%-37%. 17% af den danske befolkning mellem 21 og 60 år udgør personer med e-sans. Hvis måske e- sans inkluderes, estimeres prævalensen til 36% af populationen svarende til mennesker, med 99% konfidensgrænserne 26%-46%. Hvis gruppen måske e-sans er indregnet med fødsels- og overgangssandsynligheder e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 8 af 11

9 kopieret fra de to grupper med e-sans, kan likelihood for, at en tilfældigt udvalgt person har e-sans eller måske e-sans udtrykkes ved denne model: L = 0,19+0,0002*(age**1,8), 20 < alder =< 60 år 0.19 er likelihood for at blive født med e-sans, og 0,0002*(alder**1,8) er likelihood for i stedet at have opnået den ved en given alder. 50% Prævalensen af e-sans over for alder Model 40% 30% Procent uden e-sans 20% Måske e-sans 10% Procent med e-sans Figur 2. Procent med e-sans over for alder DISKUSSION Om hypotese 1: Der er identificeret en subpopulationen med e-sans, som udgør mindst en halv million danskere mellem 21 og 60 år, men det centrale estimat er dobbelt så mange. Hvad der mere præcist blev sanset med e-sansen er ikke afsløret ved denne undersøgelse, men data viser en væsentlig subpopulation, der mener de har e-sans. Om hypotese 2: Da 55% af personerne og 80% af besøgene hos alternative behandlere var fra populationen med e-sans, er også denne hypotese blevet bekræftet. Denne tætte sammenhæng mellem e-sans og brug af alternativ behandling var allerede fundet i et pilotprojekt og er genfundet i denne undersøgelse. Inden for sine grænser viser undersøgelsen, at populationen med e-sans har været stabil igennem årtier. Men tabel 9 viser, at dens brug af alternativ behandling er vokset gennem de seneste år. Da det hovedsagelig er folk med e-sans, der er kandidater til at påbegynde alternativ behandling, og da de fleste allerede har gjort det, vil væksten i brug af CAM i Danmark antagelig snart aftage. Populationen med e-sans har hidtil hverken været klar over deres fælles karakteristika og evner eller over, hvor mange de er, da denne viden ikke har været tilstede. Af samme årsag har alternative behandlere ikke været klar over, at denne population udgør en veldefineret målgruppe for dem. Det vil nok ikke være vanskeligt at nyttiggøre denne nye viden. Det giver meget mening at terapeuter og klienter har e-sans tilfælles, men nøjagtig hvilken mening er uklart. Data støtter ideen at CAM terapier kan være mindre effektive for folk uden e-sans, men muligvis har de blot andre grunde til at besøge en CAM e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 9 af 11

10 terapeut de få gange, de gør det. Hjælper CAM bedst folk med e-sans, eller kan de blot bedre sanse behandlingens virkning? Akupunktur Zoneterapi Healing, clairvoyance Kranio sakral terapi Andre Brugt en eller anden alt. metode Homeopati Kinesiologi Populationsstørrelse Denne undersøgelse Susy Susy Tabel 9: Brugte alternative behandlingsmetoder i livets løb, procent af alle interviewede Begrebet spirituel er altid blevet brugt om litteratur og handlinger knyttede til de finere, og for folk uden e-sans kan det synes naturligt at relatere det til religion. Imidlertid støtter manglen på korrelation mellem forekomsten af e-sans og medlemskab af den danske kirke (tabel 3) og deltagelse i spirituelle arrangementer (tabel 8) ikke hypotesen om et religiøst aspekt. Ingen af de interviewede knyttede deres e-sans til tro, undtagen måske en mand som sagde, at i kirken tillod e-sansen ham at sanse helligåndsenergien. Religiøs omvendelse som beskrevet af William James kunne være én måde at opleve overgangen fra ikke e-sans til e-sans, men som også nævnt af James kan det afhænge af de aktuelle omgivelser, om oplevelsen knyttes til religion 5. I den engelske udgave af denne artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy, på dansk påstået sensitivitet for finere. Det var for at undgå sammenblanding med termen , hvor e- kommer af elektronisk. Hvis e-sans forstås som en sans, der faktisk eksisterer, er ASTSE ikke et handy navn. Termen extrasensory perception er heller ikke et godt valg pga. termens indbyggede benægtelse af at være en sans, og termen den sjette sans er ikke populær blandt alternative behandlere. I Danmark har forkortelsen af energi-sans til e-sans allerede vundet en vis hævd blandt behandlere, måske fordi meningen umiddelbart forstås. KONKLUSION Begreberne finere og den påståede evne til at sanse dem er her blevet anbragt i en social sammenhæng. At en stor minoritet af den voksne danske befolkning siger de har e-sans, er et sikkert resultat. Prævalensen (forekomsten) er sandsynligvis ca. 35%, og 99% konfidensgrænserne er 17% - 46%. Data om incidensen (tilgangen til populationen) fremviser en stabil tilgang gennem fire årtier, og tyder således på en stabil størrelse af population med e-sans, men pga. de retrospektivt registrerede data er dette resultat ikke sikkert. En meget nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling er et sikkert resultat, men detaljerne om antal besøg bør genundersøges prospektivt (fremad i tiden). Det er e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 10 af 11

11 rimeligt at foreslå, at folk med e-sans er den væsentlige målgruppe for alternativ behandling. Mange observationer under analysen af data tyder på, at vi her har identificeret et hjørne af et sæt holdbare lovmæssigheder, som fortjener at blive dybere studeret og klargjort. Der er en særlig udfordring i studiet af, hvad det nøjere er ved e-sansen, der får folk til at gå til alternativ behandling. Tak Der er modtaget støtte fra ViFAB - det danske Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Litteratur 1. Barnes, P.M. et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, National Health Statistics Reports, No 12, Ehrich, M. Unpublished report. Landsorganisationen NaturSundhedsrådets fjerde delprojekt om metoderne i alternativ behandling og undervisning. Feb Available at 3. Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2006, ISBN-13: Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2003, ISBN: James, W. The Varieties of Religious Experience, Edinburgh GB e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 11 af 11

Oversættelse til dansk af artiklen

Oversættelse til dansk af artiklen 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine,

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Projekt Nordisk Kortlægning

Projekt Nordisk Kortlægning Projekt Nordisk Kortlægning Patienterfarede virkninger. Tabel med udgangspunkt i symptomer. Baseret på besvarelser fra 3795 mennesker med MS fra de nordiske lande. Gennemsnit af skalaværdier (-3 til +3).

Læs mere

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt,

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt, Statistik noter Indhold Datatyper... 2 Middelværdi og standardafvigelse... 2 Normalfordelingen og en stikprøve... 2 prædiktionsinteval... 3 Beregne andel mellem 2 værdier, eller over og unden en værdi

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Brugen af alternativ behandling

Brugen af alternativ behandling Brugen af alternativ behandling i Danmark Resultater fra den nationalt repræsentative Sundheds og sygelighedsundersøgelse 2005 Ola Ekholm & Me

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

1. Projektets ramme og hovedresultater

1. Projektets ramme og hovedresultater Første rapport, omfattende den spirituelle del af: Undersøgelse vedrørende videns- og forsknings-kulturen blandt alternative behandlere, - beregnet til drøftelse i den alternative behandler-verden Tekst:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugen af alternativ behandling i Danmark

Brugen af alternativ behandling i Danmark 74 SYGDOMSMØNSTER Brugen af alternativ behandling i Danmark Ola Ekholm & Mette Kjøller Resultater fra den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse 2005 Denne artikel, som tidligere

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Kønsproportion og familiemønstre.

Kønsproportion og familiemønstre. Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Projektopgave forår 2005 Kønsproportion og familiemønstre. Matematik 2SS Inge Henningsen februar 2005 Indledning I denne opgave undersøges,

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Program. Sammenligning af to stikprøver Ikke-parametriske metoder Opsummering. Test for ens spredninger

Program. Sammenligning af to stikprøver Ikke-parametriske metoder Opsummering. Test for ens spredninger Program Sammenligning af to stikprøver Ikke-parametriske metoder Opsummering Helle Sørensen E-mail: helle@math.ku.dk I formiddag: Analyse af ikke-parrede stikprøver: repetition of rettelse af fejl! Lidt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Projekt Nordisk Kortlægning

Projekt Nordisk Kortlægning Projekt Nordisk Kortlægning - brug af konventionelle og alternative behandlinger blandt medlemmer af de nordiske MS-forbund Resultatrapport Sommer 2014 Lasse Skovgaard Indhold 1. Indledning... 3 2. Metoder...

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere