Oversættelse til dansk af artiklen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse til dansk af artiklen"

Transkript

1 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine, Volume 30 no. 3. Den engelsen version kan downloades fra Dansk oversættelse DE, DER MENER AT KUNNE SANSE FINERE ENERGIER, ER OGSÅ DE TYPISKE BRUGERE AF ALTERNATIV BEHANDLING af Mogens Ehrich, m.sc. PhD RESUMÉ Formål: At finde prevalens og incidens (forekomst og tilvækst) af den påståede evne til at sanse healings og anden finere energi, og sammenhængen med brugen af CAM (komplementær og alternativ behandling). Undersøgelsen var inspireret af den observation, at næsten alle i en gruppe af alternative behandlere i en anden undersøgelse gav udtryk for, at de kunne sanse nogle finere, og at dette var nøglen til effektiviteten af deres alternative behandlingsmetoder. Design: En tværsnitsundersøgelse byggende på 171 telefoninterviews repræsenterer så tæt som muligt den danske befolkning mellem 21 og 60 år. Resultater: 27% (46) interviewede udtalte at kunne sanse healings, udstråling fra folk og lignende, kort kaldet e-sans *). 9% var ikke sikre på svaret. Der blev fundet en markant sammenhæng mellem brugen af CAM og forekomsten af e- sans, idet gruppen uden e-sans udgjorde 64% af de interviewede men kun 20% af de rapporterede besøg hos alternative behandlere. Konklusion: Der eksisterer en subpopulation i Danmark med e-sans. De fleste klienter til alternative behandlere er medlemmer af denne subpopulation. *) I den engelske artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy - påstået sensitivitet for finere. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 1 af 11

2 INTRODUKTION Komplementær og alternativ behandling (CAM) omfatter al helbredelsespraksis, der ikke falder inden for konventionel behandling [1]. I en dansk forening mest for CAM behandlere blev udført en serie pilotprojekter for at besvare spørgsmålet Hvorfor har alternative behandlere tiltro til deres metoder?. Det typiske svar var, at de stolede på tilbagemeldinger fra deres klienter og på forskellige slags særlige evner, som de havde, hvoraf nogen var ganske ekstraordinære. Pilotprojekterne blev fortsat for at afklare essensen af deres særlige evner, og det blev efterhånden klart, at den fælles kerne af de oplyste særlige evner var, at de kunne sanse healings og andre aspekter af finere, som ikke kunne måles med teknisk udstyr, og de kunne i nogen grad styre brugen af finere med tanken. Termen e-sans (på engelsk ASTSE eller e-sans) blev foreslået som navn for denne sans, og den blev straks forstået og taget i brug af terapeuterne. Denne e-sans, som klart ikke alle mennesker havde, blev brugt på mange måder, for eks. til clairvoyance, healing, og sansning af det rigtige sted at sætte hænderne under en behandling. Disse aspekter af CAM metoder er dem, der ofte karakteriseres som spirituelle, og refererer til et eksistensområde hvor stoffet samspiller med tanker og ikke kan betragtes som dødt stof sådan som fysisk stof normalt bliver. Finere siges at flyde i meridianer, og heri består en central del af forståelsen af effektiviteten af akupunktur, zoneterapi, og andre CAM metoder byggende på fysisk berøring. I et af pilotprojekterne blev nogle få klienter blev også spurgt, og de fleste af dem udtalte at have e-sans. Dette sammentræf førte til to hypoteser, som blev anledningen til nærværende projekt: 1. Befolkningsgruppen med e-sans er en væsentlig subpopulation i den danske befolkning. 2. De fleste klienter til CAM behandlere kommer fra subpopulationen med e-sans. Forekomsten af e-sans Antal personer Havde brugt alternativ behandling Ja Nej E-sans % 28 = 85% of 33 5 Måske e-sans 11 8% 6 = 55% of 11 5 Ingen e-sans 93 68% 26 = 28% of % Chi2: p= Tabel 1. Et pilotprojekt viste, at e-sans er vidt udbredt i den danske befolkning og har en nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling. Et nyt pilotprojekt på 137 telefoninterviews baseret på tilfældigt udvalgte telefonnumre viste, at de, der accepterede at blive interviewet, alle var villige til at besvare spørgsmålet om de kunne sanse healings og lignende. Overraskende var der e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 2 af 11

3 ingen tabuer at håndtere. For nogle var emnet dog så uventet, at de ikke kunne blive enige med sig selv om svaret inden for de fem til ti minutter, interviewet varede. Som tabel 1 viser, udtalte omkring en fjerdedel, at de kunne sanse healings, folks udstråling og lignende, og en signifikant samvariation med brugen af CAM blev fundet. På dette grundlag planlagdes spørgsmål 3, 4, 11, 12 og 13 til det aktuelle projekt. De andre spørgsmål i tabel 2 er udtryk for en søgen efter andre forskelle mellem dem med og uden e-sans. 1 Hvis du køber grøntsager, hvor stor en del af dem er da økologiske? 2 Hvis du køber mælkeprodukter, hvor stor en del af dem er da økologiske? 3 Er alternativ behandling noget du bruger eller har brugt? 4 Hvis ja Hjalp det? Hvor mange gange har du ialt fået alternativ behandling? Hvis du er behandler, hvor mange år har du tilbudt behandling? 5 Hvis du bliver syg, er det så sandsynligt, at du vil interessere dig for at finde en slags naturmedicin? 6 Hvor mange gange har du de sidste 12 måneder konsulteret en læge? 7 Hvilken uddannelse har du? 8 Har du en lederfunktion i dit nuværende job? 9 Læser du nogensinde spirituelle bøger eller artikler? 10 Hvor mange spiritual arrangementer har du deltaget i de seneste 12 måneder? 11 Hvilken af disse tre muligheder svarer bedst til dit begreb om energi? 1. gas, electricitet, praktisk energi til hverdagen 2. spirituelle, folks udstråling, healings 3. som begge 12 Vi har fundet ud af, at næsten alle alternative behandlere kan sanse den slags, man f.eks. bruger i healing o.l. Kan du også det? 13 Hvis ja Har du altid haft den sanseevne? Hvis nej Hvilken alder havde du ca. da du blev klar over, at du kunne sanse disse? Tabel 2. På baggrund af erfaringerne fra et pilotprojekt blev disse spørgsmål fundet relevante. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 3 af 11

4 METODER Et tilfældigt udtræk på 300 danskere født inden for de 40 år fra 1947 til 1986 blev bevilget fra det danske CPR-register, som indeholder basale oplysninger om alle indbyggere, omfattende bl.a. fødselsdag, navn, adresse, nationalitet, medlemsskab af den danske folkekirke. I 2008 blev flest muligt af disse interviewet over telefonen. Som svar vedrørende brug af CAM accepteredes akupunktur, zoneterapi, healing, kinesiologi, kraniosakralterapi, clairvoyance, homoeopati, radioni, heilpraktik, biopati, vegatest og hypnose. Massage, osteopati, kiropraktik, diæt og psykoterapi blev ikke accepteret som CAM metoder, da de såvidt vi ved ikke siges at bygge på finere. Forståelsen af CAM veksler meget fra land til land, men de her betragtede metoder er kendte over hele verden. Hvis en person udtalte at have oplevet e-sans, så kan det være objektivt sandt eller ikke. Vi påstår ingenting om de finere, der sanses, end ikke, at de har en reel eksistens. Alle svar er naturligvis subjektive. Nogle af svarene refererer til fortiden, hvilket giver en retrospektiv dimension til analysen. Svagheden ved retrospektive svar i forskning er velkendt, og når en interessant sammenhæng findes, bør den være inspiration til en prospektiv (tidmæssigt fremadrettet) genundersøgelse. Chi i anden test og Kruskal Wallis test er anvendt. Sponsoren (ViFAB) har ikke været involveret i forsknings- og publikationsprocesserne. RESULTATER Demografisk analyse Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Køn Alder, gns. og st.err of gns. Medlem af den danske folkekirke Ægtestand Kvinder Mænd Ja nej ugift gift enke skilt E-sans fra fødslen E-sans senere Måske e-sans Ingen e-sans Ønskede ikke at deltage Kontakt ikke opnået Ialt Chi2 p=0 047 KrW p=0 086 Chi2 p=0 97 Chi2 p=0 019 Tabel 3: Deltagelsen i projektet og forekomsten af e-sans, i relation til demografiske data e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 4 af 11

5 Tabel 3 viser, at interviewerne opnåede kontakt med 230 per telefon, og 171 af disse accepterede at blive interviewet. Respondenternes gennemsnitsalderen var højere end ikke respondenternes, der var en let overvægt af gifte personer og af kvinder. Bortset derfra kunne de 171 ventes tilnærmelsesvis at afbilde den danske befolkning lige så godt som det tilfældige udtræk på 300 personer, som de var en del af. Af de 171 personer hvor et interview opnåedes, havde 46 e-sans, idet de svarede ja til spm. 12 i tabel af de 46 svarede, at de havde e-sans fra fødslen, mens 21 havde oplevet en overgang fra ingen e-sans til e-sans ved en alder, som de nogenlunde kunne oplyse. 3 af dem oplyste spontant, at det var under en alternativ behandling, de var blevet opmærksom på deres e-sans. Jeg tror ikke rigtig på det, men der er alligevel.... var et typisk svar fra en af de 15 personer, der udtrykte sådan tvivl, at de blev klassificeret som måske e-sans. De kunne derfor ikke spørges om starttidspunkt. 110 interviewede var ikke opmærksom på nogen evne til at sanse finere. Ingen sammenhæng blev fundet mellem e-sans og medlemsskab af den danske folkekirke, der er en tolerant luthersk kirke med 83% af befolkningen som medlemmer. Brugen af alternativ behandling Data i tabel 4 viser en kraftig samvariation mellem forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling (p=0.0001) målt ved antal personer. Målt ved antal besøg er samvariationen endnu kraftigere, idet gruppen uden e-sans omfattede 64% af de interviewede men kun 20% af de rapportede besøg hos alternative behandlere. Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Antal, der havde været klienter hos alternative behandlere Antal besøg Hjalp det? Antal besøg for dem det hjalp Sum per klient Ja nej or uvist Sum Gns. per klient E-sans fra fødslen 25 15% 19 76% of % E-sans senere 21 12% 14 67% of % Måske e-sans 15 9% 12 80% of % Ingen e-sans % 36 33% of % % 81 47% of % Chi2 p= Chi2 p=0 026 Tabel 4: Forekomsten af e-sans og dens relation til brugen af alternativ behandling Informationen i tabel 1 er reproduceret i table 4, idet fordelingen mellem e-sans, måske e-sans og ikke e-sans er næsten ens (p=0,81) og sammenhængen med brug af alternativ behandling er også næsten ens. Da de to tabeller har rod i to forskellige undersøgelser, tyder dette på reproducerbarhed af dette resultat i den danske befolkning. Et voksende antal besøg med alderen var at forvente, men blev ikke fundet. En mulig e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 5 af 11

6 forklaring er, at at brugen af alternativ behandling i de senere år er vokset parallelt for alle aldersgrupper. Tabel 5 viser, at færre mænd end kvinder deltog i undersøgelsen, og færre mænd blev født med e-sans, men hyppigheden af overgang til e-sans adskilte sig ikke. Der var færre brugere af alternativ behandling blandt mænd, og når behandlingen hjalp, var gennemsnittet af besøg omkring halvdelen af kvindernes, - hvis gennemsnittet ikke var blevet hævet af en enkelt mandlig afviger, som rapporterede 600 akupunkturbehandlinger hos sin læge mod smerte. En analogi blev fundet i mænds lægebesøg inden for seneste år. Det var ca. det halve af kvindernes (ikke vist i en tabel). Oplyst sensitivitet for finere Antal personer Kønsfordeling i antal og % Antal, der havde været klienter af alt. beh. Antal, som det hjalp Gns. antal besøg for dem, det hjalp kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd E-sans fra fødslen 25 15% 20 23% 5 6% E-sans senere 21 12% 11 12% 10 12% Måske e-sans 15 9% 9 10% 6 7% Ingen e-sans % 49 55% 61 75% % % % Chi2 p=0 013 Chi2 p=0 30 Chi2 p=0 44 Tabel 5: Kønsforskelle i forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling Oplyst sensitivitet for finere Hjalp det? akupunktur zone terapi healing kinesiologi Kraniosakral terapi clairvoyance homøopati Andre Antal klienter Ialt metoder nævnt gns. per klient E-sans Ja nej eller uvist Ingen e- sans Ja nej eller uvist Ialt Tabel 6: De anvendte CAM metoder. Der blev oplyst mindst en og højest otte metoder per klient e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 6 af 11

7 Der er ikke i data fundet nogen forskel mellem gruppen måske e-sans og e-sans senere, hverken i signifikans eller klare tendenser, i forhold til øvrige observationer. Begge grupper adskiller sig signifikant fra ikke e-sans på de samme punkter og på samme måde som e-sans fra fødslen. Derfor betragtes måske e-sans som udtryk for e-sans, og da det ikke bidrager med information at skelne mellem dem slås de tre grupper sammen i de følgende tabeller og analyser. Denne observation skærper grænsedragningen mellem de to tilstande med e-sans og uden. Muligheden af en temmelig skarp grænse støttes af en anden observation i en detaljeret analyse, der ikke er vist i en tabel. De 23 personer uden e-sans, der som det fremgår af tabel 4 fortalte, at de blev hjulpet af CAM, inkluderede finere i deres energiforståelse signifikant hyppigere end de andre 87 uden e-sans (p=0,018). Brugerne af alternativ behandling rapporterede fra en til syv anvendte metoder. Alle er medregnet i tabel 6. I Danmark er et antal læger begyndt at bruge akupunktur, og et antal arbejdspladser er begyndt at tilbyde zoneterapi som en service til de ansatte. Disse faktorer kan have påvirket antallet af brugere uafhængigt af forekomsten af e-sans. Holdninger og handlinger versus e-sans Tabel 7 viser tre højsignifikante forskelle på de interviewedes måde at tænke på, men tabel 8 viser, at forskellene er meget mindre, når det kommer til handling. Oplyst sensitivitet for finere Vil anvende naturmedicin Læser spirituelle bøger og artikler Ja nej Ja Antal interviewede måske måske nej Energibegreb omfatter Også finere Ved ikke Kun fysiske E-sans 61 35=57% of =51% =75% 8 7 Ingen e- sans =27% of =16% =25% Ialt =38% of =29% =43% Chi2 p= Chi2 p= Chi2 p= Tabel 7: Sammenhængen mallem e-sans og oplyste holdninger Det er interessant, at brugen af alternativ behandling ikke reducerer brugen af lægebesøg, tværtimod er de positivt korrelerede med en koefficielt på 0.5. Uddannelse og jobsituation har signifikant sammenhæng med hinanden, men ikke med andre data i undersøgelsen. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 7 af 11

8 Oplyst sensitivitet for finere % økologiske grøntsager % økol. mælkeprodukter Konsulteret en læge det seneste år Spirituelle arrangementer det seneste år Alder Antal besøg hos alternativ behandler E-sans Ingen e-sans Kruskal Wallis p=0 38 p=0 41 p=0 019 p=0 090 p = p = Tabel 8: Sammenhængen mellem e-sans og oplyste handlinger, angivet med middeelværdier og middelværdiernes standardafvigelser. Alder og antal besøg er oplyst for sammenligning. Prævalens og incidens af e-sans Figur 1 viser, at data om dem der havde e-sans fra fødslen passer godt til den hypotese, at at den relative fødselsrate af folk med e-sans har været konstant i de betragtede 40 år. 25 Antal født med e-sans Antal født uden e-sans Figur 1. Den relative fødselsrate med e-sans igennem 40 år Data om de, der oplevede overgang fra ikke e-sans til e-sans ved en given alder fremviser en let voksende overgangshyppighed med alderen, som set i figur 2. Dette synes også at have været konstant over årene. Der er ikke fundet tegn eller tendenser, der tyder på, at populationen med e-sans har været voksende eller aftagende med tiden, men den begrænsede datamaængde tillader ikke signifikanstest. 27% fortalte at have e-sans, med 99% konfidensgrænser 17%-37%. 17% af den danske befolkning mellem 21 og 60 år udgør personer med e-sans. Hvis måske e- sans inkluderes, estimeres prævalensen til 36% af populationen svarende til mennesker, med 99% konfidensgrænserne 26%-46%. Hvis gruppen måske e-sans er indregnet med fødsels- og overgangssandsynligheder e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 8 af 11

9 kopieret fra de to grupper med e-sans, kan likelihood for, at en tilfældigt udvalgt person har e-sans eller måske e-sans udtrykkes ved denne model: L = 0,19+0,0002*(age**1,8), 20 < alder =< 60 år 0.19 er likelihood for at blive født med e-sans, og 0,0002*(alder**1,8) er likelihood for i stedet at have opnået den ved en given alder. 50% Prævalensen af e-sans over for alder Model 40% 30% Procent uden e-sans 20% Måske e-sans 10% Procent med e-sans Figur 2. Procent med e-sans over for alder DISKUSSION Om hypotese 1: Der er identificeret en subpopulationen med e-sans, som udgør mindst en halv million danskere mellem 21 og 60 år, men det centrale estimat er dobbelt så mange. Hvad der mere præcist blev sanset med e-sansen er ikke afsløret ved denne undersøgelse, men data viser en væsentlig subpopulation, der mener de har e-sans. Om hypotese 2: Da 55% af personerne og 80% af besøgene hos alternative behandlere var fra populationen med e-sans, er også denne hypotese blevet bekræftet. Denne tætte sammenhæng mellem e-sans og brug af alternativ behandling var allerede fundet i et pilotprojekt og er genfundet i denne undersøgelse. Inden for sine grænser viser undersøgelsen, at populationen med e-sans har været stabil igennem årtier. Men tabel 9 viser, at dens brug af alternativ behandling er vokset gennem de seneste år. Da det hovedsagelig er folk med e-sans, der er kandidater til at påbegynde alternativ behandling, og da de fleste allerede har gjort det, vil væksten i brug af CAM i Danmark antagelig snart aftage. Populationen med e-sans har hidtil hverken været klar over deres fælles karakteristika og evner eller over, hvor mange de er, da denne viden ikke har været tilstede. Af samme årsag har alternative behandlere ikke været klar over, at denne population udgør en veldefineret målgruppe for dem. Det vil nok ikke være vanskeligt at nyttiggøre denne nye viden. Det giver meget mening at terapeuter og klienter har e-sans tilfælles, men nøjagtig hvilken mening er uklart. Data støtter ideen at CAM terapier kan være mindre effektive for folk uden e-sans, men muligvis har de blot andre grunde til at besøge en CAM e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 9 af 11

10 terapeut de få gange, de gør det. Hjælper CAM bedst folk med e-sans, eller kan de blot bedre sanse behandlingens virkning? Akupunktur Zoneterapi Healing, clairvoyance Kranio sakral terapi Andre Brugt en eller anden alt. metode Homeopati Kinesiologi Populationsstørrelse Denne undersøgelse Susy Susy Tabel 9: Brugte alternative behandlingsmetoder i livets løb, procent af alle interviewede Begrebet spirituel er altid blevet brugt om litteratur og handlinger knyttede til de finere, og for folk uden e-sans kan det synes naturligt at relatere det til religion. Imidlertid støtter manglen på korrelation mellem forekomsten af e-sans og medlemskab af den danske kirke (tabel 3) og deltagelse i spirituelle arrangementer (tabel 8) ikke hypotesen om et religiøst aspekt. Ingen af de interviewede knyttede deres e-sans til tro, undtagen måske en mand som sagde, at i kirken tillod e-sansen ham at sanse helligåndsenergien. Religiøs omvendelse som beskrevet af William James kunne være én måde at opleve overgangen fra ikke e-sans til e-sans, men som også nævnt af James kan det afhænge af de aktuelle omgivelser, om oplevelsen knyttes til religion 5. I den engelske udgave af denne artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy, på dansk påstået sensitivitet for finere. Det var for at undgå sammenblanding med termen , hvor e- kommer af elektronisk. Hvis e-sans forstås som en sans, der faktisk eksisterer, er ASTSE ikke et handy navn. Termen extrasensory perception er heller ikke et godt valg pga. termens indbyggede benægtelse af at være en sans, og termen den sjette sans er ikke populær blandt alternative behandlere. I Danmark har forkortelsen af energi-sans til e-sans allerede vundet en vis hævd blandt behandlere, måske fordi meningen umiddelbart forstås. KONKLUSION Begreberne finere og den påståede evne til at sanse dem er her blevet anbragt i en social sammenhæng. At en stor minoritet af den voksne danske befolkning siger de har e-sans, er et sikkert resultat. Prævalensen (forekomsten) er sandsynligvis ca. 35%, og 99% konfidensgrænserne er 17% - 46%. Data om incidensen (tilgangen til populationen) fremviser en stabil tilgang gennem fire årtier, og tyder således på en stabil størrelse af population med e-sans, men pga. de retrospektivt registrerede data er dette resultat ikke sikkert. En meget nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling er et sikkert resultat, men detaljerne om antal besøg bør genundersøges prospektivt (fremad i tiden). Det er e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 10 af 11

11 rimeligt at foreslå, at folk med e-sans er den væsentlige målgruppe for alternativ behandling. Mange observationer under analysen af data tyder på, at vi her har identificeret et hjørne af et sæt holdbare lovmæssigheder, som fortjener at blive dybere studeret og klargjort. Der er en særlig udfordring i studiet af, hvad det nøjere er ved e-sansen, der får folk til at gå til alternativ behandling. Tak Der er modtaget støtte fra ViFAB - det danske Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Litteratur 1. Barnes, P.M. et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, National Health Statistics Reports, No 12, Ehrich, M. Unpublished report. Landsorganisationen NaturSundhedsrådets fjerde delprojekt om metoderne i alternativ behandling og undervisning. Feb Available at 3. Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2006, ISBN-13: Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2003, ISBN: James, W. The Varieties of Religious Experience, Edinburgh GB e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 11 af 11

Oversættelse til dansk af artiklen

Oversættelse til dansk af artiklen 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine,

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

1. Projektets ramme og hovedresultater

1. Projektets ramme og hovedresultater Første rapport, omfattende den spirituelle del af: Undersøgelse vedrørende videns- og forsknings-kulturen blandt alternative behandlere, - beregnet til drøftelse i den alternative behandler-verden Tekst:

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Projekt Nordisk Kortlægning

Projekt Nordisk Kortlægning Projekt Nordisk Kortlægning - brug af konventionelle og alternative behandlinger blandt medlemmer af de nordiske MS-forbund Resultatrapport Sommer 2014 Lasse Skovgaard Indhold 1. Indledning... 3 2. Metoder...

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Kønsproportion og familiemønstre.

Kønsproportion og familiemønstre. Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Projektopgave forår 2005 Kønsproportion og familiemønstre. Matematik 2SS Inge Henningsen februar 2005 Indledning I denne opgave undersøges,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Man kan aflæse befolkningsvæksten i en graf, der viser antal fødsler og dødsfald i et givent land. En sådan graf kaldes også en demografisktransition.

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere