Oversættelse til dansk af artiklen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse til dansk af artiklen"

Transkript

1

2

3

4

5 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine, Volume 20 no. 3. Den engelsen version kan downloades fra Dansk oversættelse DE, DER MENER AT KUNNE SANSE FINERE ENERGIER, ER OGSÅ DE TYPISKE BRUGERE AF ALTERNATIV BEHANDLING af Mogens Ehrich, m.sc. PhD RESUMÉ Formål: At finde prevalens og incidens (forekomst og tilvækst) af den påståede evne til at sanse healingsenergier og anden finere energi, og sammenhængen med brugen af CAM (komplementær og alternativ behandling). Undersøgelsen var inspireret af den observation, at næsten alle i en gruppe af alternative behandlere i en anden undersøgelse gav udtryk for, at de kunne sanse nogle finere energier, og at dette var nøglen til effektiviteten af deres alternative behandlingsmetoder. Design: En tværsnitsundersøgelse byggende på 171 telefoninterviews repræsenterer så tæt som muligt den danske befolkning mellem 21 og 60 år. Resultater: 27% (46) interviewede udtalte at kunne sanse healingsenergier, udstråling fra folk og lignende, kort kaldet e-sans *). 9% var ikke sikre på svaret. Der blev fundet en markant sammenhæng mellem brugen af CAM og forekomsten af e- sans, idet gruppen uden e-sans udgjorde 64% af de interviewede men kun 20% af de rapporterede besøg hos alternative behandlere. Konklusion: Der eksisterer en subpopulation i Danmark med e-sans. De fleste klienter til alternative behandlere er medlemmer af denne subpopulation. *) I den engelske artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy - påstået sensitivitet for finere energier. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 1 af 11

6 INTRODUKTION Komplementær og alternativ behandling (CAM) omfatter al helbredelsespraksis, der ikke falder inden for konventionel behandling [1]. I en dansk forening mest for CAM behandlere blev udført en serie pilotprojekter for at besvare spørgsmålet Hvorfor har alternative behandlere tiltro til deres metoder?. Det typiske svar var, at de stolede på tilbagemeldinger fra deres klienter og på forskellige slags særlige evner, som de havde, hvoraf nogen var ganske ekstraordinære. Pilotprojekterne blev fortsat for at afklare essensen af deres særlige evner, og det blev efterhånden klart, at den fælles kerne af de oplyste særlige evner var, at de kunne sanse healingsenergier og andre aspekter af finere energier, som ikke kunne måles med teknisk udstyr, og de kunne i nogen grad styre brugen af finere energier med tanken. Termen e-sans (på engelsk ASTSE eller e-sans) blev foreslået som navn for denne sans, og den blev straks forstået og taget i brug af terapeuterne. Denne e-sans, som klart ikke alle mennesker havde, blev brugt på mange måder, for eks. til clairvoyance, healing, og sansning af det rigtige sted at sætte hænderne under en behandling. Disse aspekter af CAM metoder er dem, der ofte karakteriseres som spirituelle, og refererer til et eksistensområde hvor stoffet samspiller med tanker og ikke kan betragtes som dødt stof sådan som fysisk stof normalt bliver. Finere energier siges at flyde i meridianer, og heri består en central del af forståelsen af effektiviteten af akupunktur, zoneterapi, og andre CAM metoder byggende på fysisk berøring. I et af pilotprojekterne blev nogle få klienter blev også spurgt, og de fleste af dem udtalte at have e-sans. Dette sammentræf førte til to hypoteser, som blev anledningen til nærværende projekt: 1. Befolkningsgruppen med e-sans er en væsentlig subpopulation i den danske befolkning. 2. De fleste klienter til CAM behandlere kommer fra subpopulationen med e-sans. Forekomsten af e-sans Antal personer Havde brugt alternativ behandling Ja Nej E-sans % 28 = 85% of 33 5 Måske e-sans 11 8% 6 = 55% of 11 5 Ingen e-sans 93 68% 26 = 28% of % Chi2: p= Tabel 1. Et pilotprojekt viste, at e-sans er vidt udbredt i den danske befolkning og har en nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling. Et nyt pilotprojekt på 137 telefoninterviews baseret på tilfældigt udvalgte telefonnumre viste, at de, der accepterede at blive interviewet, alle var villige til at besvare spørgsmålet om de kunne sanse healingsenergier og lignende. Overraskende var der e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 2 af 11

7 ingen tabuer at håndtere. For nogle var emnet dog så uventet, at de ikke kunne blive enige med sig selv om svaret inden for de fem til ti minutter, interviewet varede. Som tabel 1 viser, udtalte omkring en fjerdedel, at de kunne sanse healingsenergier, folks udstråling og lignende, og en signifikant samvariation med brugen af CAM blev fundet. På dette grundlag planlagdes spørgsmål 3, 4, 11, 12 og 13 til det aktuelle projekt. De andre spørgsmål i tabel 2 er udtryk for en søgen efter andre forskelle mellem dem med og uden e-sans. 1 Hvis du køber grøntsager, hvor stor en del af dem er da økologiske? 2 Hvis du køber mælkeprodukter, hvor stor en del af dem er da økologiske? 3 Er alternativ behandling noget du bruger eller har brugt? 4 Hvis ja Hjalp det? Hvor mange gange har du ialt fået alternativ behandling? Hvis du er behandler, hvor mange år har du tilbudt behandling? 5 Hvis du bliver syg, er det så sandsynligt, at du vil interessere dig for at finde en slags naturmedicin? 6 Hvor mange gange har du de sidste 12 måneder konsulteret en læge? 7 Hvilken uddannelse har du? 8 Har du en lederfunktion i dit nuværende job? 9 Læser du nogensinde spirituelle bøger eller artikler? 10 Hvor mange spiritual arrangementer har du deltaget i de seneste 12 måneder? 11 Hvilken af disse tre muligheder svarer bedst til dit begreb om energi? 1. gas, electricitet, praktisk energi til hverdagen 2. spirituelle energier, folks udstråling, healingsenergier 3. som begge 12 Vi har fundet ud af, at næsten alle alternative behandlere kan sanse den slags energier, man f.eks. bruger i healing o.l. Kan du også det? 13 Hvis ja Har du altid haft den sanseevne? Hvis nej Hvilken alder havde du ca. da du blev klar over, at du kunne sanse disse energier? Tabel 2. På baggrund af erfaringerne fra et pilotprojekt blev disse spørgsmål fundet relevante. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 3 af 11

8 METODER Et tilfældigt udtræk på 300 danskere født inden for de 40 år fra 1947 til 1986 blev bevilget fra det danske CPR-register, som indeholder basale oplysninger om alle indbyggere, omfattende bl.a. fødselsdag, navn, adresse, nationalitet, medlemsskab af den danske folkekirke. I 2008 blev flest muligt af disse interviewet over telefonen. Som svar vedrørende brug af CAM accepteredes akupunktur, zoneterapi, healing, kinesiologi, kraniosakralterapi, clairvoyance, homoeopati, radioni, heilpraktik, biopati, vegatest og hypnose. Massage, osteopati, kiropraktik, diæt og psykoterapi blev ikke accepteret som CAM metoder, da de såvidt vi ved ikke siges at bygge på finere energier. Forståelsen af CAM veksler meget fra land til land, men de her betragtede metoder er kendte over hele verden. Hvis en person udtalte at have oplevet e-sans, så kan det være objektivt sandt eller ikke. Vi påstår ingenting om de finere energier, der sanses, end ikke, at de har en reel eksistens. Alle svar er naturligvis subjektive. Nogle af svarene refererer til fortiden, hvilket giver en retrospektiv dimension til analysen. Svagheden ved retrospektive svar i forskning er velkendt, og når en interessant sammenhæng findes, bør den være inspiration til en prospektiv (tidmæssigt fremadrettet) genundersøgelse. Chi i anden test og Kruskal Wallis test er anvendt. Sponsoren (ViFAB) har ikke været involveret i forsknings- og publikationsprocesserne. RESULTATER Demografisk analyse Oplyst sensitivitet for finere energier Antal personer Køn Alder, gns. og st.err of gns. Medlem af den danske folkekirke Ægtestand Kvinder Mænd Ja nej ugift gift enke skilt E-sans fra fødslen E-sans senere Måske e-sans Ingen e-sans Ønskede ikke at deltage Kontakt ikke opnået Ialt Chi2 p=0 047 KrW p=0 086 Chi2 p=0 97 Chi2 p=0 019 Tabel 3: Deltagelsen i projektet og forekomsten af e-sans, i relation til demografiske data e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 4 af 11

9 Tabel 3 viser, at interviewerne opnåede kontakt med 230 per telefon, og 171 af disse accepterede at blive interviewet. Respondenternes gennemsnitsalderen var højere end ikke respondenternes, der var en let overvægt af gifte personer og af kvinder. Bortset derfra kunne de 171 ventes tilnærmelsesvis at afbilde den danske befolkning lige så godt som det tilfældige udtræk på 300 personer, som de var en del af. Af de 171 personer hvor et interview opnåedes, havde 46 e-sans, idet de svarede ja til spm. 12 i tabel af de 46 svarede, at de havde e-sans fra fødslen, mens 21 havde oplevet en overgang fra ingen e-sans til e-sans ved en alder, som de nogenlunde kunne oplyse. 3 af dem oplyste spontant, at det var under en alternativ behandling, de var blevet opmærksom på deres e-sans. Jeg tror ikke rigtig på det, men der er alligevel.... var et typisk svar fra en af de 15 personer, der udtrykte sådan tvivl, at de blev klassificeret som måske e-sans. De kunne derfor ikke spørges om starttidspunkt. 110 interviewede var ikke opmærksom på nogen evne til at sanse finere energier. Ingen sammenhæng blev fundet mellem e-sans og medlemsskab af den danske folkekirke, der er en tolerant luthersk kirke med 83% af befolkningen som medlemmer. Brugen af alternativ behandling Data i tabel 4 viser en kraftig samvariation mellem forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling (p=0.0001) målt ved antal personer. Målt ved antal besøg er samvariationen endnu kraftigere, idet gruppen uden e-sans omfattede 64% af de interviewede men kun 20% af de rapportede besøg hos alternative behandlere. Oplyst sensitivitet for finere energier Antal personer Antal, der havde været klienter hos alternative behandlere Antal besøg Hjalp det? Antal besøg for dem det hjalp Sum per klient Ja nej or uvist Sum Gns. per klient E-sans fra fødslen 25 15% 19 76% of % E-sans senere 21 12% 14 67% of % Måske e-sans 15 9% 12 80% of % Ingen e-sans % 36 33% of % % 81 47% of % Chi2 p= Chi2 p=0 026 Tabel 4: Forekomsten af e-sans og dens relation til brugen af alternativ behandling Informationen i tabel 1 er reproduceret i table 4, idet fordelingen mellem e-sans, måske e-sans og ikke e-sans er næsten ens (p=0,81) og sammenhængen med brug af alternativ behandling er også næsten ens. Da de to tabeller har rod i to forskellige undersøgelser, tyder dette på reproducerbarhed af dette resultat i den danske befolkning. Et voksende antal besøg med alderen var at forvente, men blev ikke fundet. En mulig e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 5 af 11

10 forklaring er, at at brugen af alternativ behandling i de senere år er vokset parallelt for alle aldersgrupper. Tabel 5 viser, at færre mænd end kvinder deltog i undersøgelsen, og færre mænd blev født med e-sans, men hyppigheden af overgang til e-sans adskilte sig ikke. Der var færre brugere af alternativ behandling blandt mænd, og når behandlingen hjalp, var gennemsnittet af besøg omkring halvdelen af kvindernes, - hvis gennemsnittet ikke var blevet hævet af en enkelt mandlig afviger, som rapporterede 600 akupunkturbehandlinger hos sin læge mod smerte. En analogi blev fundet i mænds lægebesøg inden for seneste år. Det var ca. det halve af kvindernes (ikke vist i en tabel). Oplyst sensitivitet for finere energier Antal personer Kønsfordeling i antal og % Antal, der havde været klienter af alt. beh. Antal, som det hjalp Gns. antal besøg for dem, det hjalp kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd E-sans fra fødslen 25 15% 20 23% 5 6% E-sans senere 21 12% 11 12% 10 12% Måske e-sans 15 9% 9 10% 6 7% Ingen e-sans % 49 55% 61 75% % % % Chi2 p=0 013 Chi2 p=0 30 Chi2 p=0 44 Tabel 5: Kønsforskelle i forekomsten af e-sans og brugen af alternativ behandling Oplyst sensitivitet for finere energier Hjalp det? akupunktur zone terapi healing kinesiologi Kraniosakral terapi clairvoyance homøopati Andre Antal klienter Ialt metoder nævnt gns. per klient E-sans Ja nej eller uvist Ingen e- sans Ja nej eller uvist Ialt Tabel 6: De anvendte CAM metoder. Der blev oplyst mindst en og højest otte metoder per klient e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 6 af 11

11 Der er ikke i data fundet nogen forskel mellem gruppen måske e-sans og e-sans senere, hverken i signifikans eller klare tendenser, i forhold til øvrige observationer. Begge grupper adskiller sig signifikant fra ikke e-sans på de samme punkter og på samme måde som e-sans fra fødslen. Derfor betragtes måske e-sans som udtryk for e-sans, og da det ikke bidrager med information at skelne mellem dem slås de tre grupper sammen i de følgende tabeller og analyser. Denne observation skærper grænsedragningen mellem de to tilstande med e-sans og uden. Muligheden af en temmelig skarp grænse støttes af en anden observation i en detaljeret analyse, der ikke er vist i en tabel. De 23 personer uden e-sans, der som det fremgår af tabel 4 fortalte, at de blev hjulpet af CAM, inkluderede finere energier i deres energiforståelse signifikant hyppigere end de andre 87 uden e-sans (p=0,018). Brugerne af alternativ behandling rapporterede fra en til syv anvendte metoder. Alle er medregnet i tabel 6. I Danmark er et antal læger begyndt at bruge akupunktur, og et antal arbejdspladser er begyndt at tilbyde zoneterapi som en service til de ansatte. Disse faktorer kan have påvirket antallet af brugere uafhængigt af forekomsten af e-sans. Holdninger og handlinger versus e-sans Tabel 7 viser tre højsignifikante forskelle på de interviewedes måde at tænke på, men tabel 8 viser, at forskellene er meget mindre, når det kommer til handling. Oplyst sensitivitet for finere energier Vil anvende naturmedicin Læser spirituelle bøger og artikler Ja nej Ja Antal interviewede måske måske nej Energibegreb omfatter Også finere energier Ved ikke Kun fysiske energier E-sans 61 35=57% of =51% =75% 8 7 Ingen e- sans =27% of =16% =25% Ialt =38% of =29% =43% Chi2 p= Chi2 p= Chi2 p= Tabel 7: Sammenhængen mallem e-sans og oplyste holdninger Det er interessant, at brugen af alternativ behandling ikke reducerer brugen af lægebesøg, tværtimod er de positivt korrelerede med en koefficielt på 0.5. Uddannelse og jobsituation har signifikant sammenhæng med hinanden, men ikke med andre data i undersøgelsen. e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 7 af 11

12 Oplyst sensitivitet for finere energier % økologiske grøntsager % økol. mælkeprodukter Konsulteret en læge det seneste år Spirituelle arrangementer det seneste år Alder Antal besøg hos alternativ behandler E-sans Ingen e-sans Kruskal Wallis p=0 38 p=0 41 p=0 019 p=0 090 p = p = Tabel 8: Sammenhængen mellem e-sans og oplyste handlinger, angivet med middeelværdier og middelværdiernes standardafvigelser. Alder og antal besøg er oplyst for sammenligning. Prævalens og incidens af e-sans Figur 1 viser, at data om dem der havde e-sans fra fødslen passer godt til den hypotese, at at den relative fødselsrate af folk med e-sans har været konstant i de betragtede 40 år. 25 Antal født med e-sans Antal født uden e- sans Figur 1. Den relative fødselsrate med e-sans igennem 40 år Data om de, der oplevede overgang fra ikke e-sans til e-sans ved en given alder fremviser en let voksende overgangshyppighed med alderen, som set i figur 2. Dette synes også at have været konstant over årene. Der er ikke fundet tegn eller tendenser, der tyder på, at populationen med e-sans har været voksende eller aftagende med tiden, men den begrænsede datamaængde tillader ikke signifikanstest. 27% fortalte at have e-sans, med 99% konfidensgrænser 17%-37%. 17% af den danske befolkning mellem 21 og 60 år udgør personer med e-sans. Hvis måske e- sans inkluderes, estimeres prævalensen til 36% af populationen svarende til mennesker, med 99% konfidensgrænserne 26%-46%. Hvis gruppen måske e-sans er indregnet med fødsels- og overgangssandsynligheder e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 8 af 11

13 kopieret fra de to grupper med e-sans, kan likelihood for, at en tilfældigt udvalgt person har e-sans eller måske e-sans udtrykkes ved denne model: L = 0,19+0,0002*(age**1,8), 20 < alder =< 60 år 0.19 er likelihood for at blive født med e-sans, og 0,0002*(alder**1,8) er likelihood for i stedet at have opnået den ved en given alder. 50% Prævalensen af e-sans over for alder Model 40% 30% Procent uden e-sans 20% Måske e-sans 10% Procent med e-sans Figur 2. Procent med e-sans over for alder DISKUSSION Om hypotese 1: Der er identificeret en subpopulationen med e-sans, som udgør mindst en halv million danskere mellem 21 og 60 år, men det centrale estimat er dobbelt så mange. Hvad der mere præcist blev sanset med e-sansen er ikke afsløret ved denne undersøgelse, men data viser en væsentlig subpopulation, der mener de har e-sans. Om hypotese 2: Da 55% af personerne og 80% af besøgene hos alternative behandlere var fra populationen med e-sans, er også denne hypotese blevet bekræftet. Denne tætte sammenhæng mellem e-sans og brug af alternativ behandling var allerede fundet i et pilotprojekt og er genfundet i denne undersøgelse. Inden for sine grænser viser undersøgelsen, at populationen med e-sans har været stabil igennem årtier. Men tabel 9 viser, at dens brug af alternativ behandling er vokset gennem de seneste år. Da det hovedsagelig er folk med e-sans, der er kandidater til at påbegynde alternativ behandling, og da de fleste allerede har gjort det, vil væksten i brug af CAM i Danmark antagelig snart aftage. Populationen med e-sans har hidtil hverken været klar over deres fælles karakteristika og evner eller over, hvor mange de er, da denne viden ikke har været tilstede. Af samme årsag har alternative behandlere ikke været klar over, at denne population udgør en veldefineret målgruppe for dem. Det vil nok ikke være vanskeligt at nyttiggøre denne nye viden. Det giver meget mening at terapeuter og klienter har e-sans tilfælles, men nøjagtig hvilken mening er uklart. Data støtter ideen at CAM terapier kan være mindre effektive for folk uden e-sans, men muligvis har de blot andre grunde til at besøge en CAM e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 9 af 11

14 terapeut de få gange, de gør det. Hjælper CAM bedst folk med e-sans, eller kan de blot bedre sanse behandlingens virkning? Akupunktur Zoneterapi Healing, clairvoyance Kranio sakral terapi Andre Brugt en eller anden alt. metode Homeopati Kinesiologi Populationsstørrelse Denne undersøgelse Susy Susy Tabel 9: Brugte alternative behandlingsmetoder i livets løb, procent af alle interviewede Begrebet spirituel er altid blevet brugt om litteratur og handlinger knyttede til de finere energier, og for folk uden e-sans kan det synes naturligt at relatere det til religion. Imidlertid støtter manglen på korrelation mellem forekomsten af e-sans og medlemskab af den danske kirke (tabel 3) og deltagelse i spirituelle arrangementer (tabel 8) ikke hypotesen om et religiøst aspekt. Ingen af de interviewede knyttede deres e-sans til tro, undtagen måske en mand som sagde, at i kirken tillod e-sansen ham at sanse helligåndsenergien. Religiøs omvendelse som beskrevet af William James kunne være én måde at opleve overgangen fra ikke e-sans til e-sans, men som også nævnt af James kan det afhænge af de aktuelle omgivelser, om oplevelsen knyttes til religion 5. I den engelske udgave af denne artikel er anvendt udtrykket ASTSE, en forkortelse af alleged sensitivity to subtle energy, på dansk påstået sensitivitet for finere energier. Det var for at undgå sammenblanding med termen , hvor e- kommer af elektronisk. Hvis e-sans forstås som en sans, der faktisk eksisterer, er ASTSE ikke et handy navn. Termen extrasensory perception er heller ikke et godt valg pga. termens indbyggede benægtelse af at være en sans, og termen den sjette sans er ikke populær blandt alternative behandlere. I Danmark har forkortelsen af energi-sans til e-sans allerede vundet en vis hævd blandt behandlere, måske fordi meningen umiddelbart forstås. KONKLUSION Begreberne finere energier og den påståede evne til at sanse dem er her blevet anbragt i en social sammenhæng. At en stor minoritet af den voksne danske befolkning siger de har e-sans, er et sikkert resultat. Prævalensen (forekomsten) er sandsynligvis ca. 35%, og 99% konfidensgrænserne er 17% - 46%. Data om incidensen (tilgangen til populationen) fremviser en stabil tilgang gennem fire årtier, og tyder således på en stabil størrelse af population med e-sans, men pga. de retrospektivt registrerede data er dette resultat ikke sikkert. En meget nær sammenhæng med brugen af alternativ behandling er et sikkert resultat, men detaljerne om antal besøg bør genundersøges prospektivt (fremad i tiden). Det er e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 10 af 11

15 rimeligt at foreslå, at folk med e-sans er den væsentlige målgruppe for alternativ behandling. Mange observationer under analysen af data tyder på, at vi her har identificeret et hjørne af et sæt holdbare lovmæssigheder, som fortjener at blive dybere studeret og klargjort. Der er en særlig udfordring i studiet af, hvad det nøjere er ved e-sansen, der får folk til at gå til alternativ behandling. Tak Der er modtaget støtte fra ViFAB - det danske Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Litteratur 1. Barnes, P.M. et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, National Health Statistics Reports, No 12, Ehrich, M. Unpublished report. Landsorganisationen NaturSundhedsrådets fjerde delprojekt om metoderne i alternativ behandling og undervisning. Feb Available at 3. Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2006, ISBN-13: Ekholm, O. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000, Statens Institut for Folkesundhed, Copenhagen 2003, ISBN: James, W. The Varieties of Religious Experience, Edinburgh GB e-sans og alternativ behandling - dansk oversættelse side 11 af 11

16 10 januar 2012 Oversættelse til dansk af artiklen THE BORDERLINE BETWEEN TWO AREAS OF RESEARCH publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine, Vol 21 no Dansk oversættelse GRÆNSEFLADEN MELLEM TO FORSKNINGSOMRÅDER Mogens Ehrich, m.sc. PhD RESUMÉ Formål: Finere energier er ikke målbare med fysiske midler og er derfor ikke bredt accepterede i moderne vestlig videnskab. Men hvis de var, hvordan ville det da påvirke accepten af den påstand, at nogen er i stand til at sanse dem? Og hvordan ville det påvirke opfattelsen af CAM (komplementær og alternativ behandling) og CAM-forskning? En diskussion om dette bygger på data fra en tværsnitsundersøgelse udvalgt til at repræsentere så tæt som mulig den voksne danske befolkning. Omkring en trediedel af den adspurgte population mente at være i stand til at sanse healings-energier, udstrålingen fra mennesker og lignende, i korthed kaldet e-sans som forkortelse af påstået energi-sans for finere energier. Den samme trediedel repræsenterede de fleste af de rapporterede besøg hos alternative behandlere. Diskussionen fører til disse fascinerende resultater: 1. Da e-sansens objekt er ikke-fysisk, bliver den en særskilt sans i sin egen ret. 2. Den aktuelle forskning i fænomener vedrørende finere energier og i alternativ behandling bygger på forskningsdesign udviklede til fysiske forhold, og grundlaget for at tro, at disse design også er egnede i de finere energiers domæne, er tvivlsomt. 3. Vi foreslår i fremtidig CAM-forskning at stole på observationer gjort med e-sansen. Sådan gør alternative behandlere allerede. 4. Der er ikke nogen objektive grunde til, at folk uden e-sans skulle acceptere fænomenet finere energier og at e-sansen er en virkelig sans. Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 1 af 8

17 INTRODUKTION Komplementær og alternativ behandling (CAM) omfatter al helbredelsespraksis, der ikke falder inden for konventionel behandling [1]. I en dansk forening mest for alternative behandlere blev udført en serie pilotprojekter, som efterhånden klargjorde, at den fælles kerne af de oplyste særlige evner var, at behandlerne påstod at kunne sanse healingsenergier og andre aspekter af finere energier, som ikke kunne måles med teknisk udstyr, her kaldet e-sans for den påståede evne til at kunne sanse finere energier. Denne e-sans blev brugt på mange måder, for eks. til clairvoyance, healing, og sansning af det rigtige sted at sætte hænderne under en behandling. Terapeuterne påstod videre, at de i nogen grad kunne styre brugen af finere energier med deres tanke, og at nøglen til deres metoders effektivitet ligger i de finere energiers sfære. Disse aspekter af CAM metoder er dem, der ofte karakteriseres som spirituelle, og refererer til et eksistensområde hvor stoffet samspiller med tanker og ikke kan betragtes som dødt stof sådan som fysisk stof normalt bliver. Nogle få klienter blev også spurgt, og de fleste af dem udtalte at have e-sans. Dette sammentræf rejste spørgsmålet om, hvordan e-sans er repræsenteret i befolkningen, og om det har en relation til brugen af alternativ behandling. Derfor blev der gennemført en tværsnitsundersøgelse, hvor 171 personer tilfældigt udvalgt, så de kunne ventes med god tilnærmelse at repræsentere den danske befolkning mellem 21 og 60 år, blev interviewet over telefonen. De blev spurgt om e-sans og om behandlinger med sådanne alternative metoder, som i nogen grad påståedes at bygge på finere energier, og det viste sig, at hovedsagelig akupunktur, zoneterapi og kinesiologi var repræsenteret. Den detaljerede fremgangsmåde og komplette liste over spørgsmål er præsenteret i [2]. Tabel 1 viser spørgsmålene af relevans for denne artikel, og tabel 2 viser hovedresultaterne fra svarene. Tabel 1. Det relevante udsnit af spørgsmålene i interviewet. 3 Er alternativ behandling noget du bruger eller har brugt? 4 Hvis ja Hjalp det? Hvor mange gange har du ialt fået alternativ behandling? 12 Vi har fundet ud af, at næsten alle alternative behandlere kan sanse den slags energier, man f.eks. bruger i healing og lignende. Kan du også det? Tabel 2 viser en kraftig samvariation mellem e-sans og brugen af alternativ behandling, idet gruppen uden e-sans omfatter 64% af de interviewede personer men kun 20% af de rapporterede besøg hos alternative behandlere. Brugerne af alternativ behandling uden e-sans karakteriseres ved færre besøg og mindre tilfredshed med resultaterne. 36% med e-sans svarer til en million danskere. Undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvorfor alternativ behandling ikke er defineret på basis af, at Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 2 af 8

18 dens virkning er rodfæstet i den rette brug af e-sansen. Men dette rejser spørgsmålet om den sande karakter af finere energier. Er den ikke-fysisk, eller fysisk, men ikke målbar med fysiske hjælpemidler? Vi vil ikke give et svar på dette, men vælger at kalde den ikke-fysisk. Formålet med denne artikel er at diskutere spørgsmålet: Hvordan ville det influere på opfattelsen af e-sans og af alternativ behandling samt forskning i alternativ behandling, hvis de blev forstået ud fra, at finere energier er noget ikke-fysisk og at evnen til at sanse dem virkelig eksisterer? Tabel 2. Forekomsten af e-sans og relationen til brug af alternativ behandling. Forekomsten af e-sans Antal personer Klienter hos alternative behandlere Antal besøg hos alternative behandlere Hjalp det? Antal besøg for dem, det hjalp Ja Nej Sum Per klient Ja Nej eller uvist Sum Gns. per klient Forekommer Forekommer ikke 61 36% 45=74% af % 36=33% af % % Ialt % 81=47% af % HVORDAN ER LIVET MED E-SANS? Det er nyttigt først at kaste et blik på livet med e-sans. Et udbygget interview blev udført med otte kvinder og fire mænd med e-sans, omfattende livforløbet og mulige fordele og problemer forårsaget af e-sansen. Ingen af disse tolv har arbejdet som alternativ behandler, og alle var overbeviste om eksistensen af finere energier. Otte af dem mente, at alle kan udvikle e-sans ved træning. En mente, at e-sans er udtryk for en højere udvikling. En anden syntes, at den gjorde hende overfølsom, så hun blev betragtet som en underlig person. Generelt påskønnedes sansens praktiske aspekter, såsom evnen til at mærke andres stemning, eller om folk var pålidelige eller ej, eller vide hvem de tillidsfuldt kunne tale med om deres e-sans og beslægtede emner, en evne der normalt klassificeres som clairvoyance. Tre havde oplevet sociale problemer relateret til tabuer. Ingen havde været udsat for egentlig diskrimination. Ingen af dem opsøgte problemer ved at tale om sådanne emner med de forkerte personer, men ved at svare på interviewernes spørgsmål viste de, at der under trygge forhold ikke er nogen reservation. Ti af dem nævnte eksempler på forudanelser om fremtidige hændelser, og seks havde oplevet telepati. Ni af dem havde oplevet indre hjælp og vejledning fra den ikke-fysiske verden, en af dem i form af automatskrift. I alle tilfælde blev evnerne brugt til personlige formål og var blot en tilvant Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 3 af 8

19 del af deres liv. De holdt alle lav profil om deres e-sans, og ingen af dem påstod at vide noget videre om den. En anden observation er, at de alle havde megen opmærksomhed på kvaliteten af deres oplevelser og ønskede at undgå illusioner. Intet pegede i retning af forskellige typer af e-sans, kun på, at der er mange anvendelsesmuligheder, hvoraf den enkelt kun brugte et udsnit. DISKUSSION Der blev fundet en meget tæt sammenhæng mellem den identificerede subpopulation med e-sans og brugen af alternativ behandling. Ved siden af brugen af alternativ behandling deler denne subpopulation nogle karakteristiske erfaringer og også en daglig selvcensur mht. at tale om dem. Det varierer meget fra nation til nation hvad der forstås ved alternativ behandling, omfattende et varierende udbud af metoder, som ikke observeredes i dette studium. Nogle af dem vil sikkert fremvise den samme tætte relation til e-sans, og andre vil ikke. Et interessant emne kunne være at identificere alle metoder som et tæt knyttede til forekomsten af e-sans og opfinde et andet navn for dem end alternative. Samstemmigheden med en generelt accepteret definition af en sans må diskuteres. Den følgende beskrivelse er fundet i Wikipedia.org [3]: A broadly acceptable definition of a sense would be a system that consists of a group of sensory cell types that responds to a specific physical phenomenon, and that corresponds to a particular group of regions within the brain where the signals are received and interpreted. Disputes about the number of senses typically arise around the classification of the various cell types and their mapping to regions of the brain. (Dansk oversættelse: A bredt acceptabel definition af en sans kunne være et system der består af en gruppe af sansecelle-typer, der responderer på et specifikt fysisk fænomen, og som svarer til en særlig gruppe af regioner inde i hjernen, hvor signalerne modtages og fortolkes. Diskussion om antallet af sanser rejser sig typisk omkring klassifikationen af de forskellige celletyper og deres afbildning til regioner i hjernen.) I en bog af Taylor [4] beskrives hvorledes højre halvdel af hendes hjerne sansede finere energier mens den venstre halvdel var ude af funktion på grund af en hjerneblødning. Taylor rapporterede sansninger fuldtud så reelle som dem fra hendes fysiske sanser, men som ifølge deres natur ikke kunne betragtes som fysiske. Denne observation kunne ses som et vidnesbyrd om, hvordan e-sans kunne passe ind i definitionen ovenfor, eftersom den svarer til en speciel gruppe af regioner i hjernen hvor signalerne modtages og fortolkes ( corresponds to a particular group of regions within the brain where the signals are received and interpreted ). Den faktiske forbindelse mellem sansningerne rapporteret fra bevidstheden og hjernens mekanismer er uden for denne artikels formål. Fænomener knyttet til e-sans er i den vestlige verden blevet studeret under navnet ESP for extrasensory perception. Traditionelt er ESP-forskning rettet mod information af samme type som givet af de fysiske sanser, f.eks. remote viewing (at se på afstand), men det fremgår af de aktuelle livserfaringer refereret foran, at e-sans er et bredere fænomen. Endvidere er der i ordet extrasensory en benægtelse af at være en rigtig sans, hvilket er i kontrast til det, vi her erkender. Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 4 af 8

20 Finere energer er kendt fra oldtidens Indien som Prana der strømmer i nadis og oldtidens Kina som Qi, så erfaringen med fænomenets eksistens er gammel, og det er stadig et debatteret emne i vestlig videnskab [3]. Gammel er også oplysningen om, at akupunktur bygger på Qi der løber i meridianer. Såvidt vi ved er ingen af disse fænomener målelige med tekniske hjælpemidler. Selvom finere energier er et gammelt emne, har de i den vestlige verden ingen social eller videnskabelig accept. For at klarlægge de potentielle sociale og videnskabelige følgevirkninger af en anerkendelse vil vi her beskrive de to subpopulationer med og uden e-sans med de holdninger og den viden om finere energier som videnskabsfolk og terapeuter kan fremvise. # G1 udgør den majoritet af befolkningen, der ikke har e-sans. G1 hylder det gældende videnskabsparadigme og dets anvendelser i sundhedsspørgsmål, herunder den anerkendte CAM forskning. Kun få af medlemmerne har anvendt alternativ behandling og deres besøgshyppighed var lav. # G2 udgør subpopulationen med e-sans. De fleste har brugt alternativ behandling og erfaret, at det hjalp. G2 omfatter praktisk taget alle CAM terapeuter. POSITIONEN AF G2 I SAMFUNDET G2s medlemmer er næppe klar over, at den udgør en veldefinerbar minoritet med fælles interesser. Gruppen har da heller ikke brugt den politiske magt, der potentielt ligger i dens betragtelige størrelse. Tværtimod fremgår det af de uddybende interviews, at medlemmerne af G2 underkaster sig en daglig selvcensur over for medlemmer af G1. Deri ligger hvert enkelt medlems accept af, at G1 opfatter deres realitet som noget vrøvl eller højest som noget hypotetisk, men måske de oplever en kompenserende fordel i at kunne observere lidt mere. Det er bemærkelsesværdigt, at selvcensuren har holdt så stor en befolkningsgruppe skjult for samfundet og for sig selv, og også skjult konfliktpotentialet deri. CAM terapeuterne har ikke været klar over, at de har en veldefineret målgruppe bestående i G2. Brudstykker af en videnskultur, der er ældre end den nuværende sundhedsvidenskab, er en levende realitet blandt terapeuterne, og selvom den bygger på anvendelsen af e-sans, er behandlerne endnu ikke opmærksomme på dette fælles redskab og det begrebsmæssige grundlag, det kan give. G2 har ikke en organiseret forskningsaktivitet. Den CAM forskning, der foregår, sker under G1s paradigme, og G2 har ikke formuleret en brugbar alternativ videnskabsteori. POSITIONEN AF G2 I FORSKNING Susan Blackmore har studeret en række repræsentationer af ESP i dybden, særligt telepati og clairvoyance [6]. Hendes egen forskning udmærker sig ved at bygge på veltilrettelagte undersøgelser, og hun fandt ikke nogen substans i ESP. Hun har også kontrolleret andres tilsyneladende succesfulde arbejder om ESP og fundet logiske fejl, tryllekunster og snyd. Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 5 af 8

21 G1 kan finde belæg i Blackmores undersøgelser for at opfatte G2 medlemmernes oplevelser som illusioner og vrøvl, ikke mindst i [7], hvor hun påviser, at folk, der tror på ESP-fænomener, er dårligere end andre til at skønne sandsynligheder korrekt. G2s medlemmer må naturligt tænke, at noget må være basalt forkert ved Blackmores undersøgelser, for som den aktuelle undersøgelse viser, er eksempler på telepati, clairvoyance og indre hjælp almindelige oplevelser hos medlemmer af G2. De indgår som naturlige hændelser i livets normale gang, og kan derfor ikke gentages på den klassiske måde, hvilket gør dem uegnede til at indfanges i Blackmores skematiserede undersøgelser. G2 vil mene, at Blackmores undersøgelser forudsætter et niveau af systematisering, som kun fysisk stof kan tilgodese, mens begivenheder i finere energier ikke kan, fordi de i højere grad er udtryk for liv og intelligens. Blackmore giver en vis støtte til dette synspunkt i [8] med erkendelsen af, at der i parapsykologi er et problem med gentagelighed. I den fremmeste lægevidenskabelige forskningsdokumentation, Cochran biblioteket, [9] blev fundet fem reviews om homøopati og 36 om akupunktur. Der blev ikke fundet nogen om zoneterapi, healing, kinesiologi, kranio sacral terapi eller clairvoyance. Kun ét review om homøopati og otte om akupunktur viste evidens eller insufficient evidens for effekt. I kontrast hertil viser tabel 2, at næsten alle CAM brugere fra G2 rapporterede en effekt. G1 og G2 vil sandsynligvis være enige om, at hvis mønsteret i tabel 2 genfindes udenfor Danmark, bør forskning i effekten af CAM bygge på medlemmer af G2 subpopulationen. Der kan fæstes tvivl ved, om der er lige så stor effekt hos G1 som hos G2. Etikken i at allokere G1 medlemmer til forskning om alternativ behandling kan derfor også sættes i tvivl, fordi de i en randomiseret procedure ikke vælger selv, mens de normalt vælger ikke at bruge alternativ behandling. Dette kriterium har ikke været kendt, og derfor ikke taget i betragtning i projekterne bag Cochran reviews. Følgelig må det mistænkes, at de foreliggende resultater har en bias i retning af ingen effekt. Når G1 forskere planlægger randomiserede kontrollerede forsøg med mest muligt blinding af deltagerne, vil G2 eksperter advare imod denne strategi, fordi dette forsøgsdesign ligesom Blackmores er udviklet til fysiske forhold. Som følge deraf vil G2 eksperter have to grunde til at tro, at det er for sjældent, denne forskning fører til positive resultater, nemlig pga. selektions-bias og problemet om repeterbarhed. Det fremgår, at G1 og G2 har et alvorligt kommunikationsproblem. Et G2-medlem kan illustrere det med dette scenario: Hvis de fleste mennesker var døve, og disse døve besluttede at studere, om der er substans og nyttevirkning i visse menneskers påstande om, at de kan høre, hvad ville odds så være for, at de nåede til et meningsfuldt resultat? Næppe store, idet deres hele begrebsverden ville knytte sig til livsoplevelsen som døv. De sproglige, kulturelle og erfaringsværdier, de hørende måtte have etableret, ville være uforståelige og derfor utilgængelige som forskningsemner. G1 vil næppe anerkende fiktionens relevans, men G2 vil påstå, at G1s forskere står over for en analog men vanskeligere situation når de vil undersøge CAM metoder, der bygger på processer i de finere energiers område. De døve forskere ville have den fordel, at hørelse hører til den fysiske verden, og at deres forskningsmetoder derfor begrebsmæssigt muligvis kunne strække til, samt at de måske havde relevant måleapparatur, der bl.a. kunne registrere lydtryk. Disse fordele har G1 forskerne ikke, og den logiske konsekvens må være, at deres situation derfor er endnu værre end de døve forskeres i ovenstående scenario. Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 6 af 8

22 En af kommunikationsproblemets konsekvenser er, at G1 forskere i deres klassisk anvendte forskningsdesign ikke har trukket på de mange samstemmende oplysninger om de finere energiers verden og væsen, som er at finde i den meget omfattende såkaldte spirituelle litteratur. Uden e-sans kan de ikke forholde sig til dem, fuldstændig som de døve forskere ikke kan forholde sig til f.eks. musik. I kontrast hertil læser G2s medlemmer i vidt omfang spirituel litteratur [2]. Men hvordan kunne G2 gøre det bedre? Et første skridt kunne være at bruge observationer gjort med e-sansen i kommende forskning. De fleste alternative behandlere bruger ifølge eget udsagn dagligt den slags observationer. Uheldigvis mangler G2 både en etableret alternativ videnskabsteori og en organisering. Kunne et begrebsapparat med udgangspunkt i e-sansen danne basis for et frugtbart forskningsparadigme? Foreliggende forskning om bevidsthedens rolle tilbyder allerede et håb for etablering af sådant nyt niveau af forskning [10]. G1 og G2 bliver ikke enige i denne omgang, men for så vidt angår CAM, afgøres diskussionen af, at det er G2s medlemmer, der bruger CAM, og de vil vælge G2s synsvinkel, uanset hvad den dybere sandhed måtte være. KONKLUSION Denne artikel bygger på antagelsen at 1) finere energier er noget ikke-fysisk, og at 2) evnen til at sanse dem er reel. Under disse forudsætninger må e-sansen accepteres som en sans i sin egen ret. Der er ingen objektive grunde til, at folk uden e-sans skal acceptere fænomenerne finere energier og evnen til at sanse dem eller acceptere CAM metoderne der siges at bygge på dem, men når så mange mennesker udtaler at have e-sans og dermed anerkender eksistensen af fænomenerne, kan dem uden e-sans ikke realistisk afvise at tage dette til efterretning, uanset hvad den dybere sandhed måtte være. Den aktuelle forskning vedrørende e-sans (ESP) og CAM udføres på de præmisser, som den fysiske verden tilbyder, selvom der intet belæg er for at mene, at disse præmisser også skulle gælde for de finere energiers fænomenverden. Forskningens resultater stemmer sædvanligvis ikke med erfaringerne hos folk med e-sans. Det er kun naturligt, at der er et kommunikationsproblem mellem folk uden e-sans og folk med e- sans. Det er derfor også naturligt, at det giver uproduktive resultater, når førstnævnte forsker i sidstnævntes forhold. Fremtidig forskning i e-sans og CAM må naturligt knytte sig til brugerne og bygge på brugernes virkelighedsopfattelse, således at e-sans tages i brug som et nyttigt observations- og interventionsværktøj. Sådan gør alternative behandlere allerede. Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 7 af 8

23 TAK Støtte er modtaget fra ViFAB -Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. LITTERATUR [1] Barnes, P.M. et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, National Health Statistics Reports, No 12, 2008 [2] Ehrich, M. Unpublished report. Landsorganisationen NaturSundhedsrådets fjerde delprojekt om metoderne i alternativ behandling og undervisning. Mogens Ehrich, februar [3] marts 2009 [4] Taylor, J. B. My Stroke of Insight, Penguin Group (USA) inc [5] Subtle Energies & Energy Medicine 1989-, The International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM), Arvado, USA [6] Blackmore, S. In search of the light: the adventures of a parapsychologist, Prometheus Books 1996, New York - en oversigtsbog over Blackmores forskning, med referencer til de enkelt projekter. [7] Blackmore, S. In search of the light: the adventures of a parapsychologist, Prometheus Books 1996, New York - en oversigtsbog over Blackmores forskning, med referencer til de enkelt projekter. [8] Blackmore, S. In search of the light: the adventures of a parapsychologist, Prometheus Books 1996, New York - en oversigtsbog over Blackmores forskning, med referencer til de enkelt projekter. [9] march 2009 [10] Jahn, R.G. And Dunne, B.J. The Pear Proposition. Journal of Scientific Exploration 19,2 (2005), pp Grænsefladen mellem to forskningsområder dansk oversættelse side 8 af 8

Oversættelse til dansk af artiklen

Oversættelse til dansk af artiklen 10 januar 2011 Oversættelse til dansk af artiklen THOSE WHO CLAIM TO SENSE SUBTLE ENERGY ARE ALSO THE TYPICAL USERS OF CAM THERAPY, Publiceret i det videnskabelige tidsskrift Subtle Energies & Energy Medicine,

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

1. Projektets ramme og hovedresultater

1. Projektets ramme og hovedresultater Første rapport, omfattende den spirituelle del af: Undersøgelse vedrørende videns- og forsknings-kulturen blandt alternative behandlere, - beregnet til drøftelse i den alternative behandler-verden Tekst:

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Spørgeskema til FSV-studerende

Spørgeskema til FSV-studerende Statistikøvelser tirsdag d. 10. februar og torsdag d. 18 marts 2004 / hold 2003 Statistik FSV 2. semester Spørgeskema til FSV-studerende De følgende sider indeholder en række tabeller (to-vejs-tabeller),

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau Hvad skal vi lave? 1 Statistisk inferens: Hypotese og test Nulhypotese - alternativ. Teststatistik P-værdi Signifikansniveau 2 t-test for middelværdi Tosidet t-test for middelværdi Ensidet t-test for middelværdi

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere