Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding"

Transkript

1 Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013

2 3 Forord Optimér mployr brandingn til din målgrupp kymr int mployr branding Forord YA s først rapport om studijobs og mployr branding sættr kus på, hvad man skal gør som virksomhd, hvis man r på jagt ftr talntr fra univrsittr og hanlshøjskolr. Til rskl fra andr mployr branding unrsøglsr kusrr YA på stu mns sturr, og på studijobs i studitin, rvirr i stt r fastansættlsr ftr uddannlsn. Rapportn givr stb r først gang indsigt i, hvad stu tænkr og planlæggr spill allr tidligt i studit og på, hvordan stu kan påvirks kst mployr branding Forfattr Jacob Torp Wintr Etnografr Tanja Kathln Monk, Pil Bir & Juli Hrrik grafisk tilrttlæggls Sara lisa Engborg og flytt rs opfattls af karrirvalg og rtrukn frmtidig arbjdsgivr. D flst virksomhr kusrr rs mployr branding indsats på sidstårs-stu llr færdiguddann, mn rsarchn visr, at stu kan påvirks mgt tidligt i studit og at virksomhr, som sættr ind tidligr, kan bygg t stærkr mployr brand.

3 4 Forord Hos Oticon arbjr vi stratgisk md vors mployr branding. I n sammnhæng r Rapportn fra YA t solidt gnnmarbjt og handlingsorintrt datagrundlag, som kan hjælp os md at rstå sturs adfærd og bhov ndnu bdr. Konklusion i rapportn r bå inspir og kusrr på at skab bå kort- og langsigt rsultatr r vors talnt piplin. Mikal Thorborg, Rcruitmnt Spcialist hos Oticon Hos Quartz+Co r n kst og n int mployr branding i højsæt. Vi skal lv af vors mdarbjr, så vi gør alt r at tiltkk og fasthol rigtig talntr fra univrsitt. Drr r YA s rapport normt værdifuld. Dn givr ny prspktivr og konkrt rslag til rbdringr af ns mployr branding stratgii. Samtidig udrdrr n vantænkningn. Jns Friis Møllr Engagmnt Partnr, Quartz+Co Hos Plsnr r tiltkning og fastholls af talntful jurastu t stratgisk mgt indsatsområ. Vi invstrr rr mang rssourcr i bå vors rkruttrings indsats, mn også i vdligholls og udvikling af vors vn til at skab n attraktiv arbjds plads. Md rapportn fra YA, r vi blvt bkftt i mang af vors antaglsr om stus holdningr og adfærd samtidig md, at vi har fåt ny inspiration, r kan hjælp os i rkruttringn. Vi finr særligt, at rapportns sgmntring af stu r ny og spænn. Anrs Friis, Partnr, Plsnr God mployr branding handlr om at kn sin styrkr som arbjdsplads og kommunikr m klart og tyligt. Mn t handlr i lig så høj grad om at kn sin målgruppr, så man kan difftir sin kommunikation bdst muligt i rhold til rs bhov og ønskr. Som nn rapport også konklurr, så r tilpasning af budskab nmlig nøgln til n virknings fuld indsats. Marktingmdarbj r måsk mr intrssrt i virksomhns brand og succs, mns ingniø hllr vil hør om konkrt faglig udrdringr. For os, r arbjr profssionlt md mployr branding, r t rr n fst, når nogn gør sig n uljlighd at lav t solidt stykk analysarbj r at afdækk potntill mdarbjrs bhov og ønskr. Og t r lig pcis, hvad nn rapport r. Indsigt r lig til at anvn. Og jg vil faktisk vov n påstand, at fir arktypr sagtns kan ovrførs på mr rfa mdarbjr. Kristoffr Kj, kommunikations rådgivr, RlationsPopl 5 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu Virksomhr branr sig r snt ovr r stu jagtn skal indls allr tidligt i studitin I mang år r r blvt skrvt rapport ftr rapport om, hvor stu g vil arbj, når studi r afsluttt. Dr r t bar r snt at sætt ind md sin mployr branding, visr YA s analysr, r på t tidspunkt har mang stu r længst gjort op md sig slv, hvor g vil arbj. Hos Bdsn brugr vi g studimd hjælpr. Udovr at vær go og billig kstra hænr i hvrdagn, r t også n invstring i frmtin fra vors si, da mang af m snr indgår i vors managmnt train program. Rapportn fra YA har givt os t skud inspiration og mgt konkrt action points på, hvordan vi kan rbdr indsatsn ovr r vors studimdhjælpr. Christian Ellgaard, Managing Dirctor, Sophus Bdsn A/S

4 6 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu Hvordan tiltkkr man stu mns sidr på skolbænkn? Kun nogl få frmsyn virksomhr har rkndt, at kampn om dygtig stu skal start mgt tidligr, og rignnm får i dag t rspring, som gør t vanskligt r andr at komm ind i kampn. Hvordan brugr man sin mployr branding og rkruttringsbudgttr rigtigt, så stu - mns læsr - bgynr at ovrvj éns virksomhd som frmtidig arbjdsgivr? Bgg spørgsmål sættr YA kus på md nn rapport, som visr, at flst virksomhr skal nytænk rs mployr branding stratgi ovrr stu, hvis skal kunn tiltkk talnt frmovr. Fokusér på mployr branding aktivittr r skabr mst værdi Før krisn mått virksomhr kæmp r at få stus opmærksomhd. Målt var t samm r all; bliv mployr of choic. Målt r i dag t samm, og talnt r stadig svær at tiltkk, mn r r blvt skrut nd r kstravagant aktivittr. Dr r færr skitur, ovrdådig middag, match racs mm. Mang har bnyttt krisn til at rducr budgtt, og klassikr som karrirmssr og virksomhdspsntationr r r mang i dag vigtigst markds føringskanalr. Rapportn hjælpr virksom hr til at få mst ud af mployr branding rssourc og still skarpt på aktivittr, som kan placr m som mployr of choic og bygg n talnt piplin. Er social mdir umagn værd? Især inn r snst år, r r kommt to ny - gratis - mployr branding værktøjr i værktøjskassn. Mang virksomhr flirtr md m. Enklt satsr ligfrm mployr branding stratgin på m. Linkdin og Facbook. Mn skal man ovrhovt brug m? Rapportn givr virksomhr indblik i stus holdningr og adfærd til social mdir som karrirplatrm. Studijobs r ikk tags alvorligt skabr ngativ mployr branding Et ant tma rapportn tagr op r stu, r allr r i arbj i jrs virksomhd. I mang virksomhr r mployr branding og n daglig md arbjrplj adskilt. Sådan bur t ikk vær. D stu, r hvr ug arbjr timr om ugn, r n af virksomhns væsntligst mployr branding kanalr. Stu i studijobs sprr kndskabt til virksomhn i rs ntværk, og ntværks ffktn r kraftig. Rapportn rtællr jr, hvordan I sikrr, at stu går ud og rtællr go historir om jrs virksomhd. Sørg r at difftir mployr branding stratgin afhængigt af, hvm I jagr Stu r ikk bar stu. Dt r r alt r mang virksomhr, r tror. Rsultat: mployr branding stratgin rammr ikk plt, talnt piplinn rblivr halvtom og krign om talntr tabs ovr tid. D dygtigst virksomhr inn r mployr branding vd, at man skal tilgå rskllig high-prrmrs rsklligt, da rs rvntningr, drømm og adfærd adskillr sig markant. Få hr i rapportn t unikt indblik i, hvordan fir rskllig sgmntr stillr rskllig krav til jr som arbjrgivr, r ønskr at tiltkk m til jrs talnt piplin. God læslyst! 7 Indhold Forord... 3 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu... 5 Fokusér på mployr branding aktivittr r skabr mst værdi Er social mdir umagn værd? Studijobs r ikk tags alvorligt skabr ngativ mployr branding Sørg r at difftir mployr branding stratgin afhængigt af, hvm I jagr Excutiv summary... 9 Virksomhr håndtrr stu udifftirt og spilr indsatsn! 9 Vlkommn til stu Hovdkonklusion stu svar på spørgskmat 10 DTU, KU, CBS og Århus Univrsitt udgør +75% af all bsvarlsr 11 Ovrvægt af top-prrmrs 12 Stu r ikk bar stu Hovdkonklusion 13 To standardiz or not to standardiz 13 Diffttir, difftir, difftir 18 Få mst ud af mployr branding budgttt Hovdkonklusion 19 Ntværk dur karrircntr dur ikk 20 Karrirmssr r r halvln af stu 20 Evnts r også r halvln af stu 21 Stu har ikk karrirhattn på, når r på Facbook 26 Halvln r på Linkdin, mn få brugr t til ant nd t onlin CV 30 Find jrs målgrupp og få konkrt anbfalingr 32

5 8 9 Excutiv summary Excutiv summary Indhold Studijobopslag r t mployr branding værktøj...34 Hovdkonklusion 34 Dt vigtigst i t godt studijobopslag r jrs krav til n stu og hns arbjdsopgavr 35 Sådan fjlr man md jobopslagt 38 IT profilr og tung ingniørr kvr særlig hnsyn i studijobopslag 39 Jobopslagt skal især sid lig i skabt ovr r kymr 44 Sådan blivr I mployr of choic r stu...46 Hovdkonklusion 46 D stus krav til ramm r stor, mn ikk uovrkommlig 48 Ansvar handlr r stu om at bliv lyttt til 50 Flksibilitt btyr især færr timr op til ksaminr 53 Ramm kan giv jr t rspring ovr r kymr og stb 56 Ntværk sfakto r stor blandt stu...58 Hovdkonklusion 58 Stu md rlvant rfaring llr ntværk lytts r mr til sir kogt nd til n mol Virksomhr håndtrr stu udifftirt og spilr indsatsn! Stu r ikk bar stu. D r rskllig og kvr rskllig indsatsr og stratgir. Vors rsarch visr imidlrtid, at flst virksom hr har én unuancrt mployr branding stratgi ovrr stu virksomh difftirr ftr uddannlssrtning, og bhandlr f.ks. all polit-stu ns, all CBS stu ns, tc. Drmd spilr virksom h rssourcr på inffktiv tiltag n ffktiv mployr branding stratgi skal vær mr nuancrt, og difftiring skal ikk sk på basis af uddannlssrtningr, mn på basis af n gruppring af stu i rhold til, hvordan tænkr og agrr i rlation til karrirvalg. Få t unikt indblik i, hvordan rskllig sgmntr af stu tænkr og agrr, hvad stillr af krav og hvordan man får m til at s jr som mployr of choic. Dn go nyhd mgt kan optimrs hurtigt. Dog handlr t om t lang, sj og stratgisk vlovrvj tk, r i sidst n vil sikr, at I vinr i krign om talnt. Hmmlighn liggr i samspillt mllm n kst og n int mployr branding. Mang virksomhr har stratgir r n kst l (som kørr på automatpilot), og mgt få på n int (n hvor man stbr ftr at skab ambassadørr i stu, r r ansat i dag). Rapportn dykkr nd i bgg tmar, og afdækks gnnm brill på fir sgmntr, vi har intificrt. Danmarks bdst studiarbjdsplads st Tilfældig tilgang til karri 65% 5% 5% 5 r vi 3 rr d 15% Studijob Planlagt tilgang til karri Studijobbt 8 Om YoungAcamics...68 d r ym n Etnografr kravl unr hun på stu Sådan blv spørgskmat til Studi b Sådan r rapportn blvt til...66 Fir sgmntr, r kvr vidt rskllig stratgir r k Lidt om mton bag kåringn Sådan brugt vi NPS Kåring 2012 / 2013 i Sp jobopslag ll markting

6 10 11 Vlkommn til stu Vlkommn til stu Vlkommn til stu DTU, KU, CBS og Århus Univrsitt udgør +75% af all bsvarlsr KU har lvrt 26% af all kompltt svar. især talnt 3% ITU 4% Aalborg Univrsitt I tt afsnit givr vi dig nøgn facts på, hvor mang r har svart på spørgskmat og stus mografi. 1% Danmarks Dsignskol 16% Aarhus Univrsitt Hovdkonklusion kompltt bsvarlsr fra hl lant og all uddannlsr 26% 7% KU SDU 24% af all kompltt svar kommr fra stu md ovr 9,5 i gnnmsnit 5% 13% RUC DTU stu svar på spørgskmat stu fra lants univrsittr og hanlshøjskolr gnnmført unrsøglsn i prion 01/10/ /11/2012. Analys og konklusion i rapportn r ulukkn basrt på 10 kompltt bsvarlsr. 25% 85% CBS af bsvarls var 10 kompltt (2.618) Halvln af sva kommr fra kandidat stu Lidt ovr halvln r mænd 51% 49% Kandidatr i alt Bachlor i alt 55% 45% Mand Kvin

7 12 13 Vlkommn til stu stu r ikk bar stu Ovrvægt af top-prrmrs Ovr 5 af all kompltt svar kommr fra stu, r liggr ovr midl i karaktrgnnmsnit. Hl 24% af all kompltt svar kommr fra topstu, r har ovr 9,5 i gnnmsnit. 38% 31% 8,1-9,5 6,1-8,0 Stu r ikk bar stu Alt r mang af top-1000 virksomhr, vi mør i vors hvrdag, angribr stu unuancrt og udifftirt. All cand.polit r bhandls ns, all CBS stu bhandls ns, tc. Dt r imidlrtid n farlig stratgi. I tt afsnit sættr vi kus på fir sgmntr, r r blandt stu. 24% af rsponnt har ovr 9,5 i gnnmsnit 1 Hovdkonklusion 7% 24% Unr 6,0 Dr fins fir markant rskllig sgmntr blandt stu, r kvr rskllig mployr branding stratgir r at tiltkk 2 Sgmnt finrs ud fra tilgangn til karri ftr studi og prioritringn af studi vs. studijob Ovr 9,5 To standardiz or not to standardiz Not to standardiz r t rigtig svar. Lad vær md at rsøg at tiltkk stus opmærksomhd på n og samm må. Dr r nmlig stor rskll mllm stu. Sandhn r imidlrtid, at mang virksomhr angribr stu ns, hvad nd jagr n cand.mrc.fir stu, n softwar-ingniør fra DTU llr n polit r. Antaglsn r nmlig, at stu gnrlt st r ns. Dt r imidlrtid rkrt og farligt. Er standardisring ns stratgi risikrr man at smi budgttr væk og ndnu vær tab talntkrign.

8 14 15 stu r ikk bar stu stu r ikk bar stu st r S k n r Når takkr ja til t studijob, r t ikk prstign i arbjdspladsn, mn arbjts indhold, r drivr m. D SKAL kunn s t match mllm rs faglighd, og opgavr skal sid md. l Studijob st Dnn grupp af stu r drvt af lyst frmr CV. Hvis tingn ikk harmonrr md rs faglighd og intrssr, vil sig pænt nj tak. Dt r hvad nd, r r tal om t rlvant studijob, t vnt llr nogt hlt trdj. r d l pi D kymr tagr t hl lidt, som t kommr. Dn afslapp indstilling hængr sammn md n norm slvtillid omkring gn vnr, og n rtælling dagligt blivr mødt af fra profssorr og uddannlssstr får at vi, at r udvalgt. Drømm jobbt skal rr nok lan, når tin r. n rr r Dt r også rr, at rtkkr bøg frmr t studirlvant job. Hr har n rstilling om, at skal gå på kompromis. Planlagt tilgang til karri Tilfældig tilgang til karri vi ir Fokus r kymr r på rs faglig komptncr. D læsr, t gør, rdi studit unrbyggr rs intrss, r typisk r blvt dyrkt, allr før studit r blvt påbgyndt. b k r m y Ovrvægt af stu md tknisk baggrund Studit og stus faglighd r i cntrum. Frmtin r uvis, mn kymr vd, at n nok skal bliv god og lys. rv Studi Dn ann aks finrs vd, hvordan stu prioritrr tin. Dr r stu, r hllr vill invstr n tim i bøg og studi nd studijobbt. Parrr man diss aksr, får man fir sgmntr. r ym På n ann si r r stu, r ikk vd, hvad t hl skal n md. Studit r r m (særligt t af sgmnt) n lgplads. D kymr b Dr r fir sgmntr af stu Når man gravr i data, dukkr fir markant rskllig sgmntr op på tværs af studirtningr. Dr r gruppn af stu, r fra dag t har haft n plan. Studit r blot t midl til at åbn dø til muligh og drømmns v. Sp il l Studit r drømmstudit og studijobs r lig kompromis Et studijob skal harmonr md rs faglighd

9 16 17 stu r ikk bar stu stu r ikk bar stu Sp il k n r st Ovrvægt af stu på finansill uddannlsr / HA IB Karri r t spil, hvor andr spillr skal slås. Våbnt r CV t, r skal optimrs md mst rlvant aktivittr. l Sat på spidsn, så r mang af rvirr ndt på rs uddannls, rdi far llr mor læst t samm, n bdst vnin går på uddannlsn, llr man skull jo vælg nogt. D går md andr ord ikk nødvndigvis på uddannlsn, rdi n nøj r blvt udvalgt som én ud af mang mulighr. rv rv r ir r ym Ovrvægt af stu fra JURA / HA ALMEN / HUMBAS / SAMBAS Hvad skal jg? Hvad syns jg r sjovt? Hvorr læsr jg t, jg gør? D rvirr vd ikk, hvad t hl skal n md. Spill n st ir r b r ym b k D rvirr r En spillr har målt r øj: drømmjobbt som konsulnt, bankr llr nogt hlt trdj. Alt hvad spill gør i løbt af studit, handlr om at finpuds CV t, så t stillr hn bdr nd nabon. Når t kommr til studit, så r t, mn ikk t vigtigst. Indsatsn afstmms såls ftr, at go karaktrr sikrs, mn rfra brugs tin på studijobbt, frivillig aktivittr, udvksling mm. Dt kan også vær rr, at rvirr hllr vil brug tid på studijobbt frmr studit. Dt kan vær, at nøgln til frmtin liggr r? Sp il l CV t skal optimrs og modstan slås Forsklln mllm rvirr og kymr r, at studit r drømmstudit r kymr. For rvirr r rs igangvæ uddannls mr t rsultat af ufra kommn faktorr, r gjor, at ndt md at læs, t gør. Diffttir, difftir, difftir st Eftr hvrt kapitl stillr vi skarpt på, hvordan hvr af sgmnt hlt konkrt kan tiltkks inn r tr ovrordn tmar. rv ir r n Ovrvægt af stu fra økonomisk uddannlsr Plann r lagt og nøgln til frmtin r go karaktrr ikk studijobbt. D r svær at rykk, mn skarp, drvn og ambitiøs. Rapportn kiggr på tr ovrordn tmar, som stratgisk skal vægts rsklligt afhængigt af, hvm man som virksomhd ønskr at fyl i sin talnt piplin. r Stb jagr én ting go karaktrr. Studijobbt r, mn t må ikk ovrskygg studi. Drudovr skal studijobbt på n llr ann må bring stb tættr på frmtids drømmn. il l Stbr karaktrr før alt ant Prioritring af indsatsområr Studi d r ym 3 st b Er r kstra ovrskud, invstrs t i bøg. D fm år på skolbænkn skal rsultr i drømmjobbt, r sidst mang år har vært n lysn lstj r stb. Sp k r ym b k Stb Dr r altså stor rskll mllm stu. Dt vigtigst budskab r rr: difftir mployr branding stratgin i rhold til, hvm du vil hav i talnt piplinn. Tilfældig tilgang til karri 65% 5% 5% 5 n d r r 3 rr Studijobbt 8 vi Planlagt tilgang til karri 15% Studijob i Sp jobopslag ll markting

10 19 Få mst ud af mployr branding budgttt VÅGN OP! Kom tidligt ind i kampn om talnt. Lad ikk nabon tag talntr, r tilhørr jr. D go stu kvr t langt sjt tk. Startr I r snt, må I nøjs md rvirr. Få mst ud af mployr branding budgttt I kristir vnr virksomhr tilbag til kndt rdskabr i mployr branding værktøjskassn karrirmss og virksomhdsvnts. Dsværr r tilgangn mang str sam procdur as last yar. Få idér til, hvordan næst mss og vnt kan ffktivisrs, så talnt får øj på jr. Så r r social mdir, r lokkr md mang brugr og lav opstartsomkostningr. Som afsnittt visr, r imidlrtid ikk un udrdringr. Lær hr at navigr. 1 2 Stu vil IKKE kun mø jrs HR mdarbjr på karrirmss llr til jrs vnts Hovdkonklusion Vd virksomhdspsntationr og rdrag (som r rtrukn vnts), vil stu udrdrs og hav tid til at ntværk md jrs mdarbjr og andr stu 3 Facbook r t tvæggt sværd, hvor man som virksomhd skal t varsomt, hvis man kastr sig ud i at brug t til mployr branding 4 Mgt få stu brugr Linkdin aktivt

11 20 21 Få mst ud af mployr branding budgttt Få mst ud af mployr branding budgttt D stu stillr stor krav til, hvordan n virksomhd bør agr på n karrirmss. Ntværk dur karrircntr dur ikk 32% af stu brugr ntværk til at få vin om virksomhrs aktivittr. På n annplads kommr jobsits (univrsitts gn og øvrig), som 26% brugr. 76% af stu r nig llr mgt nig i, at virksomhr skal mdbring konkrt jobopslag En intrssant point r i rhold univrsitts karrircntr. Mang virksomhr brugr m til at promovr jobs og vnts. Stu brugr m bar ikk. Hl 72% af stu r unig llr mgt unig i, at kun HR ansatt skal ltag 55% af stu i unrsøglsn har bsøgt n llr flr karrir mssr 86% r nig llr mgt nig i, at virksomhr skal still md mdarbjr på rskllig nivaur. Særligt nyuddann 76% r nig llr mgt nig i, at skal vær tilst på mssn Hvor får du vin om virksomhr, karrirmulighr og studijobs fra? Studikammratr Vnnr Jobsin på univrsittts hjmmsi Jobsits Virksomhrs gn hjmmsir Facbook Famili Evnts r også r halvln af stu LinkdIn Virksomhdsvnts dækkr alt lig fra cas comptitions, rdrag, virksomhdspsntationr mm. Dt r imidlrtid ikk all stu, r ltagr på diss vnts. Unr halvln har prioritrt t i løbt af studi. Karrircntr Avisr 0 % 2 % 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% Få styr på rmålt md mssn og kommunikr t klart og tyligt Karrirmssr r r halvln af stu Har du nognsin ltagt i vnts arrangrt af n virksomhd (f.ks. n psntation, n middag llr nogt hlt trdj)? Hr holr stu øj md spænn vnts 27% af stu finr in om jrs vnts på univrsitts hjmmsi. På n tæt ann plads kommr vnnr, som 25% brugr som primær kanal. Hvad r rmålt md mssn? Er t at bran dit firma, llr r t at rtkruttr. Entn llr, llr også skal firmat vær klar til bgg ting. Dr r ikk nogt værr nd at spørg om karrir og så vd prsonn ingnting (llr værr, givr rkrt inrmationr). Så tænkr man, at t firma r lidt til grin. Bachlor, HA IB, CBS 53% 47% Nj Ja

12 23 Få mst ud af mployr branding budgttt HR-mdarbjr r oft dårlig til at rklar t jobs indhold, og t r (oft) frustr at snakk md m. Hvor har du hørt om vnts fra, som du har ltagt i? Univrsittts hjmmsi Vnnr Facbook Virksomhns gn hjmmsi Karrircntrt LinkdIn Avisr 0 % 5 % 1 15% 25% 3 Fordrag og virksomhdspsntationr r mst populær vnts Flst stu har ltagt vd n virksomhdspsntation (28%) og / llr t rdrag md t fagligt tma (27%). Hvilk(n) typ af vnts har du ltagt i? Virksomhdspsntation Fordrag om fagligt mn Kandidat, Elktro, DTU Socialt vnt (f.ks. n middag) Tningssssionr (jobopslag, CV, psntationstknik mm.) Cas comptition / procsspil arrangrt af virksomhn Cas-løsningsdag 0 % 5 % 1 15% 25% 3 Som md karrirmssr r kravn til vnts høj Hnholdsvis 83% og 58% syns t r llr mgt, at man kan ntværk md virksomhn og andr stu på t vnt 7 syns t r llr mgt, at virksomh stillr md ansatt på rskllig nivaur 57% syns t r llr mgt, at blivr fagligt udrdrt 41% syns t r llr mgt, at t r r n snævr målgrupp (f.ks. kun jurastu) Giv stu mulighn r at vis rs dygtighd frm

13 24 Få mst ud af mployr branding budgttt Følr man sig udvalgt Hvad skal virksomhn gør r at giv dig t godt indtryk i rbinls md vntt? mgt Jg skal bliv fagligt udrdrt Hvrkn llr Evntt r r n snævr målgrupp (f.ks. kun jurastu) Mindr Evntt r kun r ltagr, som virksomhn har udvalgt(f.ks. kun jurastu) Ikk vd ikk (til vntt), r r 1 ) størr chanc r at man kommr og virklig tagr sig sammn til at ntwork, da man vd Evntt r kortr nd to timr at tt vil kunn hav t Still md ansatt md på rskllig nivaur bnficial outcom og Muliggør at man kan ntværk md stu 2 ) giv n mr slvtillid. Muliggør at man kan ntværk md ansatt i virksomhn Kandidat, Intational Businss & Politics, CBS Tilla at jg tagr n vn md 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14 26 27 Få mst ud af mployr branding budgttt Stu har ikk karrirhattn på, når r på Facbook Min facbook profil r 99,5% til privat brug Få mst ud af mployr branding budgttt 99% af all stu r på Facbook. Dt r rr klart, at Facbook r t tma i mang virksomhrs HR aflingr, når mployr branding stratgin skal læggs. Dog skal man vær bvidst om barrirr, r r. Tr man vd sin af, givr t ikk bar n rids, mn rimod n stor bul i imagt. Hvis vi kiggr på data, så r t unr 33% af stu, r følgr virksomhr, r intrssr i at arbj r i frmtin. Drudovr r r kun 14% af stu, r kommunikrr md virksomhr via rs Facbook sir. Til trods r stus mangln ngagmnt i og intrss r virksomhr på Facbook, så r rvntningn, at virksomhr r aktiv, hvis har n profil. D stu sr ikk Fb som t std at mø virksomhr, mn samtidig stillr stor krav Dt r t ksmpl på, at indsatsn r stor, mn værdin potntilt lav. Kandidat, Applid Economics & Financ, CBS Jg har aldrig ovrvjt at tænk facbook og arbj / karrir sammn. Ikk rdi t r rkrt, tilhørr bar to rskllig vr. Kandidat, økonomi, KU Jg følr, at firmar Hvad r dit rhold til Facbook, når t kommr til virksomhr, studijobs og karrir? mgt nig virksomhr må g kontakt mig via facbook nig Facbook r kun r mig og min vnnr - ikk t std r virksomhr jg godt kunn tænk mig at arbj r Hvrkn llr unig på facbook r hlt malplacrt, og r kun nogt, jg vil syns om, hvis t var t llr ant sjovt, jg vill følg t sjovt Jg følgr virksomhr, jg godt kunn tænk mig at arbj r mgt unig program på P3, Natholt llr lignn. Ellrs r virksomhr bar nogt, r skal hol sig til LinkdIn. vd ikk Virksomhr, r har n si, skal vær aktiv Bachlor, IT & Kommunikationstknologi, DTU Jg kommunikrr md virksomhr via rs si 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

15 28 Få mst ud af mployr branding budgttt Når virksomhr r aktiv, skal strømmn af updats vær vlovrvjt. Hvis ikk skmmr man stu væk. Hold r guds skyld strømmn af updats på t minimum da llrs virkr inttsign. Bachlor, Produktion & Konstruktion, DTU Virksomhr skal vær aktiv nig, mn skal vær aktiv på n bhrskt må, un alt r mang postr f.ks. Kandidat, Mdivinskab, KU Ca. af stu r nig llr mgt nig i, at virksomhr g må kontakt m. Dog r t n hårfin balanc. Top-prrmr brugr Facbook ndnu mindr Billt blivr mindr positivt, når man zoomr ind på stu, r har ovr 9,5 i gnnmsnit. Kun 29% følgr virksomhr r intrssr i og kun 13% af top-prrm kommunikrr md virksomhr via rs facbook si. Mang vil g kontakts, mn tænk jr godt om Hvis n virksomhd kontakt mig via facbook, vill jg tro t var n jok. Kandidat, civilingniør, DTU

16 30 31 Få mst ud af mployr branding budgttt Halvln r på Linkdin, mn få brugr t til ant nd t onlin CV 54% af lants stu har n Linkdin-profil. Få mst ud af mployr branding budgttt For hovdpartn af stu, r Linkdin t std, man ksponrr sit CV. 46% 54% Nj Ja Hvad r dit rhold til Linkdin? Dt r til at udstill mit CV Har du n Linkdin profil? Mgt nig Enig Kun halvln af m, r har n Linkdin-profil mnr, at Linkdin skabr værdi mns man læsr. Hvrkn llr Unig Mgt unig Vd ikk 0 % Jg har fra flr hørt, at t mst r anvnligt r prsonr md n tablrt karrir, rr har jg ikk lagt mgt nrgi i min profil. Bachlor, HA Psyk, CBS 1 3 Dn mangln værdiskabls r stu, kan hæng sammn md støjn og n opfatt irrlvans. Frmragn må r virksomhr at kontakt mig. Kandidat, Dsign & Innovation, DTU Mang jobopslag r alt r irrlvant. Som stu får jg f.ks. jobopslag omkring dirktør positionr i kndt firmar, som slt ikk passr til mig. Drr brugr jg aldrig værktøjt til at fin job. Bachlor, HA IB, CBS LinkdIn r til, når jg r færdig md at læs Mgt nig Enig Hvrkn llr Unig Mgt unig Vd ikk En l af stu på Linkdin brugr t til at følg gruppr (55%) samt følg virksomhr (5). D færrst r imidlrtid aktiv. 63% r unig llr mgt unig i, at r aktiv i grupp og 72% r unig llr mgt unig i, at skrivr updats på Linkdin. Dog lar t til, at mang stu, r intrssrt i og accptrr, at virksomhr proaktivt kontaktr m via Linkdin. Hvad r dit rhold til Linkdin? 0 % 5 72% D flst stu postr ikk på LinkdIn

17 32 33 Få mst ud af mployr branding budgttt Find jrs målgrupp og få konkrt anbfalingr k n vi r Sp il l k n rr d Sp il l Som md stb, skal r arbjs md at skab n ny og bdr vision (llr bkft n, hvis man r n udvalgt). Visionn skal handl om work hard-play hard, da mang af m i dag aspirrr mod at bliv konsulntr llr bankr. Dog r r flr og flr af m, r ikk længr gir arbj 100 timr om ugn som tidligr, så t r måsk nærmr work and play hard Spill vil g oplv ksklusivitt, så gør mgt ud af udvælglssprocssn til jrs vnts Skab t fyrtåsvnt, som all talr om. Nogn virksomhr har md succs skabt rs gn cas comptition, ksklusiv middag r top 5% på udvalgt uddannlsr, samarbjr md andr virksomhr, hvor man rjsr til udlant osv. Pointn r, at man skal skab EVENTET, som skillr sig ud og sættr jr på landkortt r r rr st b vi r m y vi r Vis divrsitt i jrs mdarbjr, så n rvirr kan s, at hun også kan pass ind hos jr Spill Næstn all virksomhr går ftr top 1 af stu. Hovdpartn af rvirr tilhørr ikk nn grupp, mn har stadig mgt at bidrag md. Udnyt rr at all andr talr til top 1 og vis, at I r rummlig og accptrr, at man r praktikr og ikk tortikr Brug vnts til at positionr jr som thought lars inn r jrs flt og tag stb md på n fagligt udrd rjs på diss vnts, hvor blivr flyttt i rs opfattls af, hvad I lavr Giv og I skal få. Udbyd f.ks. kursr, r hjælpr stb i rhold til studit og t at få bdr karaktrr (xclkursus, cas-løsning, t fagligt tma osv.) st b r m y ll Vær ksplicit omkring n faglighd i rpsntrr. Dn kymr skal kunn s sig slv arbj md t, I arbjr md Sæt nyuddann mgt aktivt i spil på mssr, vd vnts og på jrs social mdi sir. D kymr lr ftr spjlbillr Tænk i os mod m (m, r r mployr of choic i dag). Sæt t g klart op, så stb kan vurr rl og ulmpr Spild ikk tin md social vnts som middag Vær stratgisk omkring at udnytt stu I har ansat i dag D rvirr i Sp n d r d rr Sørg r at hol tonn prsonlig i jrs kommunikation. D kymr blivr ikk imponrt ovr corporat languag tværtimod k r rr r n vi Få sat jrs mdarbjr i spil, som kymr kan komm til at mø i t job k st b r m y Hvis ikk I r mployr of choic i dag, så skab billt af n bdr frmtid hos jr. Italsæt hvordan n stbr får t bdr hos jr Brug stb r r ansat i dag til at agr rollmollr D kymr st r m y r YA anbfalingr Stb Sgmnt YA anbfalingr b Visionn skal ændrs hos stb og spill, mns kymr skal føl tryghd og faglighd Markting-indsatsn ovr r stb og spill handlr om at skab n ny og bdr vision r frmtin (llr bkft n, hvis man r så hldig at vær rs mployr of choic). Ovr r stb skal man i højr grad kommunikr til gænglighd, faglighd, tryghd, rståls og at man har mdarbjr, r r mnnskr pcis som kymr slv. Sgmnt d Sp il l Brug snbolds-stratgin. Få fat i én af spill og gør ham til brand-ambassador. Spillr vil g vær sammn md andr spillr, så find jrs ambassadør og stå på skuld af hn samt sørg r at giv hn fri tøjlr til at bran jrs virksomhd

18 34 35 Studiopslag r t mployr branding værktøj Studijobopslag r t mployr branding værktøj BRUG DET RIGTIGT Studiopslag r t mployr branding værktøj Dt vigtigst i t godt studijobopslag r jrs krav til n stu og hns arbjdsopgavr D to vigtigst paramtr at få klart bskrvt i studijobopslagt r hvilk krav, r r til n stu, r at hun kan lykks i jobbt samt indholt af arbjdsopgav. Hvad r at oplys om i t jobopslag? Virksomhns rvntningr til mig Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk All virksomhr rvntr målrtt ansøgningr og tilpass CV r fra stu til opslå studijobs. Alligvl copy/pastr slv 0 % Klar bskrivls af arbjdsopgavr fra tidligr studijobopslag og lavr blot mindr justringr. Studijobs Mgt og studijobopslagt r imidlrtid vigtig rdskabr i bstbls på Vigtigt at tiltkk talntr. Få rr t zoom på jobopslagt og find ud af, hvad Hvrkn llr stu rvntr. Drudovr får I som sigvinst vors afdækning Mindr af, hvorr t r så svært at fang IT og ingniør-profilr md jobopslagt. Ikk Vd ikk 0 % Vær ksplicit om arbjdsopgavr og rvntningr til stu i rhold til studijobbt 1 Tæt rftr følgr oplysningr om timtallt pr ug, oplysningr om n kontaktprson, at I klart skrivr, hvordan I givr stu flksibilitt i jobbt samt frmtidsmuligh i virksomhn. Stu r allrgisk ovr r flosklr, så skær m væk Hovdkonklusion Jobopslag må g vær lang, så læng r pcis Tknisk profilr kvr hlt særlig hnsyn, hvis man skal tkk m ud af rs sikr og trygg studigruppr

19 36 Studiopslag r t mployr branding værktøj Hvad r at oplys om i t jobopslag? Dfinition af timtal pr ug Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % Oplysningr om n kontaktprson Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % 1 Indikation af flksibilitt i jobbt Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % 1 Bskrivls af karrir muligh Dt r mgt vigtigr Mgt r mig, hvad jg lærr Vigtigt (i studijobbt), og hvad Hvrkn llr virksom hns vision Mindr r hvad vil? Ikk Vd ikk 0 % Ins pir ati on Dt btyr md andr ord, at n klassisk om os tkst, at opslagt r kort og n kort introduktion til n nærmst chf r mindr vigtig rhold r stu. Kandidat, Tknologibasrt rrtningsudvikling, SDU

20 38 39 Studiopslag r t mployr branding værktøj Studiopslag r t mployr branding værktøj Cut th BS Ud af kommntar kan man læs, at mang stu r ttt af flosklr og tomm ord, når t kommr til studijobopslagn. Hr r t par ksmplr på, hvad sigr. Jobopslag skal ikk lov guld og grønn skov, mn skal bskriv arbjdsopgav klart og pcist. Kandidat, Statskundskab, AAU ANNONCE F orvntning til n Studijob md kus på rapportring, analysr og økonomi stu r uklar. Er du klar til at indgå i n dynamisk konsulnt nhd, hvor højt tmpo og mang spænn opgavr kntgnr n omskiftlig hvrdag? Har du lyst til at prøv din tori af i praksis? Så har du nu mulighd r at søg t udrd rapportring, analysr stuntrjob i Danmarks størst danskbasr Jg savnr gnrlt jobopslag, r r udarbjt otligt. Dvs. at flst skrivr nogt md mang bol i luftn og tam og slvstændighd. Kandidat, Jobbt handlr om «-virksomhd. Ikk sædvanlig tillægsord, som motivrt, udadvndt og bla bla.. Bachlor Jura, KU konsulntr, arkitktr, konsulntr og salg. I t tæt samarbj lvrr rådgivning og implmntring af procssr og it-infrastruktur ylsr til t privat og offntlig Danmark. ANNONCE A rbjdsopgav r Programmørstu s hr: Job md frmtidsmulighr ikk klart finrt D færrst stu md intrss r økonomi og analysr har rfaring Holr man ikk tungn lig i munn får man ikk rigtig ansøgr Offic, økonomi og kommunikationsrfaring Du r vd at afslutt dit bachlor studi og har n klar ambition om ftr sommrfrin, at start på dit kandidatstudi md kus på økonomi og finansiring og rmontlig fra CBS. Dt r uklart, hvad «, Købnhavn Hvis du læsr på DTU, DIKU llr n lignn uddannlssinstitution og har apptit på t udrd studijob, så læs vir. «Vi søgr n ambitiøs og slvstændig programmørstu til vors afling. Dt r ikk afgø hvilkt smstr du r på, mn r du skarp, ambitiøs og lskr at tag ansvar og bliv tagt sriøst, så r t dig vi vil hav md på holt. ««r «og blandt lants størst «cntr. Vi udviklr og implmntrr «til Om n lang kk virksomhr. Vors afling i Købnhavn r spcialisrt i økonomistyringsløsningr og wbshops til tailhandln. Blandt vor kunr r Løgismos, Plaza, Maxizoo, Inspiration, Sportigan, Sadolin Farvland samt mang flr. «Du vil komm til at indgå i vors udviklingsafling, som bstår af to tams på i alt 9 programmørr rlt på to lokationr. Som ansat vil du komm til, at arbj md rsklligart opgavr r vors kunr, og vil i høj grad slv vær md til, at pg din kunkontakt, dit ansvar, din spcialisring og virudvikling. Vi har primært dansk kunr, som srvicrs af vors købnhavnsk afling «og vors udviklingscntr på. Dt r rr, at du kan kommunikr mundtligt og skriftligt på bå dansk og nglsk. rvntning r til n stu M an kan ikk s timtallt Dr r ikk nogn kontakt prson vd spørgsmål Dr står ikk nogt om vntull frmtids mulighr Dr står ikk nogt om flksibilitt i jobbt IT profilr og tung ingniørr kvr særlig hnsyn i studijobopslag Vors oplvls, når vi talr md lants størst virksomhr, r, at har rlativt lt vd at bsætt studijobs md t kommrcilt llr t økonomisk / finansilt sigt. D tknisk profilr rimod r n hlt ann snak. Dt først afsnit handlr om virksomhn, som ikk r t vigtigst r stu D samm udrdringr oplv vi slv, da vi start YA. Vi kunn ikk fin llr motivr tknisk dg og pigr. Vi satt os rr som mål, at vi skull knækk nødn. I tt afsnit får I vors indsigtr psntrt såls, at I lttr kan få fing i hlt rigtig nørr (mnt i n kærligst rstand). Om dig Du har grundlæggn databasrståls og rfaring md programmring i t llr flr sprog. Dt r, at du r åbn, har god analytisk sans og har gå på mod og r god til at lær nyt, da kommunikationsrfaring. md kommunikation. Som stuntrmdarbjr ltagr du i arbjt md aflingns økonomisk styring sammn md konsulntchfn, rssourckoordinator og andr nøgl prsonr, såls at all i aflingn kan følg n økonomisk udvikling hn ovr årt. Sådan fjlr man md jobopslagt ann ovrskrift står r, at man skal hav Rapportring, analysr og økonomisk opfølgning Vi r n konsulntrrtning, som bskæftigr 50 ansatt rlt på managmnt «Kommunikation, RUC og økonomi, mn i «har sit gt programmringssprog. Du skal kunn arbj såvl slvstændigt som i tams og vær i stand til at sætt dig ind i ny problmstillingr og tilgn dig ny vin på kort tid. Arbjdstin r ca. 15 timr om ugn, dog r vi mgt flksibl i ksamnsprior.

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere