Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel"

Transkript

1 Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på tvungn motion i drs fritid - ja llr nj?

2 Magasin 2 april 08 Indhold Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på tvungn motion i drs fritid - ja llr nj? 3 SF n afgørnd faktor - Ldr af Villy Søvndal og Jacob Nørhøj 4 Tma: Nakskov -Dt handlr om at turd! - Man skal vær hrr i gt hus 10 Åbnt brv til SF - SF åbnr n læng savnt front i dansk politik F! F! udgivs af Socialistisk Folkparti til all mdlmmr af partit 12 Kvindr i kommunalpolitik - Indkøb og børn spærrr for kvindrs vj til kommunalpolitik Rdaktion: Turid Lirvoll (ansvarshavnd) Ann Lübbrs (rdaktør) Jakob Nørhøj, Mari Schultz, Ulrik Bak Nilsn, Mia Mørch og Kristin Rask Lauridsn Skribntr i dtt nummr: Villy Søvndal, Jakob Nørhøj, Hnrik Kastoft, Fathi El-abd, Mari Schultz, Xnia With, Jan Andrasn, Bo Asmus Kjldgaard, Hans Kornø Rasmussn, Thomas Klnow With Artiklforslag og indlæg snds til: Socialistisk Folkparti Christiansborg 1240 Købnhavn K Tlf: Fax: Mail: Mrk: F! 14 Villys Vrdn -dn politisk rohakkr 16 Børn på tvungn motion - Vrsus md Bo Asmus Kjldgaard og Jan Andrasn 18 Danmarks afhængighd af indvandrr - 2. halvlg vd Hans Kornø Rasmussn 20 EU: Millitærmagt udn FN? - Folkmord vrsus Folkrt 23 Naomi Klin spiddr nolibralismn - Boganmdlsls Næst nummr: Udkommr juni 2008 Grafisk dsign: Formidabl ApS Thklavj Kbh. NV Tryk: Notat Grafisk Nordkystvjn 2 F 8961 Allingåbro 24 Grib bjørnn - Intrviw md Aura Dion 26 Midtban-klumpspil - Udn filtr af Grtlis Holm 27 Rundt om SF - Stort og småt om partit Trykt på: Gallri On Klorfrit og miljøvnligt papir 28 Kalndr -Forårts mødr mv. Oplag:

3 Ldr 3 LEDER SF n afgørnd faktor SF står foran sit landsmød og foran n historisk mulighd. Dr r n voksnd rkndls af nødvndighdn af, at oppositionn findr sin føddr og i stignd grad gør fælls front mod VKO-rgringn. Dt har SF arbjdt for i flr år og vi fortsættr arbjdt md at konsolidr t troværdigt og ralistisk altrnativ. Aldrig har SF ståt stærkr. Mdlmmrn fortsættr md at strømm ind, og SF s politik står stadig tydligr i danskrns bvidsthd. Vors folktingsgrupp voksd markant vd valgt, og d mang ny dygtig og myrflittig mdlmmr har frjdigt kastt sig ind i dn arna, som nogl gang r t værkstd for politisk håndværk. Og andr gang n kampplads. Dt r fortsat SF s opgav at komm md svar på samfundts stor spørgsmål. Vi skal turd sætt ord på virklighdn. Vi skal gør op md tabur og falsk forstillingr om, at dr r nogt, man ikk må rør vd llr mn nogt om offntligt, hvis dr r tal om rll bkymringr llr problmr. Vi skal turd vis danskrn, at dr ikk r politisk brøringsangst og at man sagtns kan vær t politisk parti, som tagr fat om sagns krn og samtidig gør dt på n ordntlig, humanistisk, socialt rtfærdig og frmsynt måd. SF har vært n hlt afgørnd faktor i at rykk på dn dansk klimadbat. I dag står dn langt højr på dn politisk dagsordn, og dt r n kæmp sjr for Danmark og for SF. Vi har tagt livtag md hl komplkst omkring værdidbat, tnisk ligstilling, intgration og udlændingdbat, så dt ikk længr r ovrladt til Dansk Folkpartis llr Hizb-ut-Tahrir at dfinr, hvm dr r hvordan - og hvordan d burd vær. Dt r t gnnmbrud i dn dansk dbat, t momntum, som Fathi El-Abd bskrivr ind i bladt. Og SF r fortsat dt skarpst bud på n opposition, dr båd r rgringns hårdst kritikr og samtidig drivkraftn i at saml n stærk opposition og bygg stærk alliancr md forningr, fagbvæglsn og dn voksnd folklig vilj til at gør Danmark til t ndnu bdr samfund. Vi har st frm til dtt landsmød læng. Dr liggr mgt arbjd bag, og d fysisk rammr har skullt svar til antallt af dlgrd. Vi har simplthn aldrig vært så mang i SF, og intrssn for at komm til SF s landsmød i 2008 har vært ovrvældnd. Dt r djligt, og vi sr grn, at vi i SF blivr bdr til at glæd os ovr vigtig sjr. Og samtidig holdr fast i, at dét at ændr dt dansk samfund til dt bdr r n kæmp udfordring og t stort ansvar, som skal forvalts md ydmyghd, vilj og tro på, at vi kan skab fortsat håb, skab rsultatr og skab forandring. Af Jakob Nørhøj og Villy Søvndal

4 turd! Dt handlr om at 4 TEAM: Naksov TEMA

5 Tma: Nakskov 5 D færrst vd, at dr står n SF r bag t af d modigst og mst opsigtsvækknd rhvrvsvntyr i Danmark. Navnt r Flmming Bonn Hansn. Han tog ovr som borgmstr, da Nakskov skull find n vj ud af mørkt ftr lukningn af byns størst arbjdsplads, skibsværftt Vi skrur tidn tilbag til slutningn af 1980 rn. Til dngang Nakskov var synonym for arbjdsløshd, tvangsauktion, dprssion, ophørsudsalg og social drout. Til dngang Nakskov var n by og n kommun, folk flygtd fra. Til dngang Nakskov var lig md drømm, dr gik tabt. Lukningn af skibsværftt i 1987 sndt chokbølgr ignnm byn og kommunn, ja, hl rgionn. Udn værftt og d 2000 arbjdspladsr havd Lolland ikk nogt lokomotiv til at trækk dt tung læs længr. Hjuln gik i stå. Af Hnrik Kastoft, prsschf i SF Kunstn at fordl ingnting - Dt var gansk forfærdligt. I byrådt sad vi i n årrækk og havd til opgav at fordl ingnting ud fra dvisn: Hvm kan bdst undvær. Dt fortællr Flmming Bonn Hansn, som trådt ind i lokalpolitik i Nakskov i Tyv år snr blv han borgmstr. Dt blv han, fordi han vill dt andrlds. Indtil da havd Nakskov vært n socialdmokratisk højborg. Socialdmokratrn havd siddt tungt på magtn i Nakskov i 84 år i træk. Mn da gulvtæppt blv trukkt væk undr byn md lukningn af skibsværftt, havd Socialdmokratrn ikk nogt svar. - Dt var ynk og klynk, mn hldigvis var vi nogl, som sagd: Vi vil slv, og vi kan slv. Væk md forvaltningn Borgrn kunn lid d ny tonr fra politisk hold. Og vd kommunalvalgt i 1998 band vælgrn vjn til borgmstrkontort for Flmming Bonn Hansn. Vd kommunalvalgt i 2001 blønnd vælgrn borgmstrn og SF vd at giv partit absolut flrtal i byrådt. Sammn md n visionær kommunaldirktør satt SF-borgmstrn n progrssiv rhvrvspolitik øvrst på dagsordnn: - Lolland r t skønt hjørn af Danmark, mn dt nyttr ikk at lukk øjnn for, at dr r tal om t randområd. Dt btydr, at virksomhdr ikk kommr til øn af sig slv. D skal tilbyds nogt særligt, fortællr Flmming Bonn Hansn. Et af d først skridt på vjn var, da borgmstrn og kommunaldirktørn ovrtog ldlsn og satt rammrn for n ny dynamisk organisation. - Tidn var til handling. Ikk til mødr i Maskinarbjdr på ting Flmming Bonn Hansn (født 1944). Gift og har to børn. Uddannt maskinarbjdr på Thrig Titan, snr bskæftiglsskonsulnt i Nakskov Kommun Mdlm af Storstrøms Amtsråd Borgmstr i Nakskov Har haft n lang rækk bstyrlsspostr i årn 1978 og frm til i dag. Blandt andt i Kommunforningn Storstrøms Amt, Nakskov Erhvrvsfond, rnovringsslskabt I/S Rfa, SEAS-NVE Transmission, Baltic Sa Solution, Lolland Enrgi Holding, Nakskov El-Nt A/S, Miljølaboratorit, Nakskov Enrgisrvic A/S, Kommunrns Kontaktråd og Dt Rgional Bskæftiglssråd. Mdlm af Folktingt sidn valgt i novmbr Kommunalordførr for SF. tid og utid og lang rundbordssamtalr. Forvaltningrn blv afskafft. Mang mllmldrstillingr blv ndlagt. Hurtigt fik hvr mdarbjdr i kommunn sit gt ansvarsområd, og ldlsn gav udtryk for, at dn havd stor forvntningr til hvr nklt mdarbjdr, som frmovr skull udnytt sin komptncr fuldt ud og løs opgavrn slvstændigt og så tæt på borgrn som muligt. Dn ny organisation r kndtgnt vd kun at hav to ldlssnivaur. Institutionsldls og dirktion md dirkt adgang for institutionrn til dt politisk nivau. Erhvrvsfolk i Nakskov græd snot, da Flmming blv gåt som borgmstr. D var vild md SF-borgmstrn, fortællr n nakskovit.

6 TEMA Nakskov Skibsværft blv opgivt som produktionsværft i januar Købstad md rødt blod Nakskov r Lollands størst by og købstad md indbyggr (2007). I maj 1931 blv Nakskov byn, dr i Danmarkshistorin har vært tættst på rvolution; arbjdsløs og lokal kommunistr tørnd på dramatisk vis sammn foran Nakskov Politigård. Enhdr fra andr politikrds og hærn blv inddragt. Vd n folkafstmning d. 18. maj 2005 bsluttd borgrn på Lolland at sammnlægg all øns syv kommunr til Lolland Kommun. Kommunn har borgr (2008). Borgmstrn hddr Stig Vstrgaard (S). Kommunn har sæd i Maribo. Vakt ramaskrig - Vi fjrnd mllmmandn, som man sigr i rklamrn. Dt udløst i først omgang nogn usikkrhd i organisationn. Mn i dag vil kommunns ansatt ikk tilbag til dt gaml systm, fortællr dn tidligr SF-borgmstr. Næst skridt på vjn til gnrjsningn af Nakskov var at rtt op på kommunns økonomi. Dt btød blandt andt skattstigningr. Drnæst rklærd borgmstrn og kommunaldirktørn sammn md byrådt krig mod d boligspkulantr, som havd fåt t godt øj til rgionn. Spkulantrn opkøbt tomm hus til n billig png og solgt dm vidr til folk på ovrførslsindkomstr. Dt btød i praksis, at dr var n ksport af social nød fra rstn af landt til Lolland. Dt satt kommunn n stoppr for vd at bgynd at opkøb hus og om nødvndigt riv dm nd. - Dt var vd dn tid, at folk for alvor bgyndt at få øjnn op for, at dr var vd at sk nogt nyt og mgt andrlds hos os, fortællr Flmming Bonn Hansn. Og i dcmbr 1998 kom dt stor vndpunkt. Fra lossplads til fabrik I dcmbr 1998 kommr n konsulnt fra dt lokal rhvrvsråd og fortællr SF-borgmstrn, at vrdns størst vindmøll-fabrik Vstas ldr ftr t std, hvor d kan anlægg n ny fabrik, dr skal bygg vingr til vindmøllr. Nakskov bydr ind, mn tilbuddt blivr mødt md skpsis. Så tagr Flmming Bonn Hansn og n hurtigt ndsat task-forc grupp fat. Dr rings dirkt til Vstas og spørgs til, hvordan dn idll lokalitt for Vstas ny fabrik sr ud. Ldlsn i Vstas fortællr, at d har brug for n havn og n kaj tæt vd fabrikkn, så d norm vingr kan fragts md skib ud i dn stor vrdn. Godt, lydr dt fra borgmstr-kontort i Nakskov. Dt skal I få!. Flmming Bonn Hansns dygtig stab handlr hurtigt og findr stdt; dn lokal lossplads og aralr, hvor byns stolt skibsværft ngang lå. Sammn md sin kommunaldirktør udnyttr borgmstrn dn kommunal slvstyrlov til dt ydrst, findr all smuthullrn for at dribl udn

7 xxxxxxxxx 7 om vrangvillig statslig myndighdr og tænkr krativ økonomisk løsningr ind i projktt. - Dt ndr md, at kommunn btalr for rnsningn af losspladsn, og Vstas takkr ja til vors tilbud og flyttr til Nakskov md n fabrik og 250 arbjdspladsr. Hovdrystn og skpsis Flmming Bonn Hansn stoppd som borgmstr i Han fik t imponrd valg, mn t politisk flrtal bstånd af Vnstr og Socialdmokratrn tvang ham væk fra borgmstrpostn. Mn dn dag i dag r Flmming Bonn Hansn nærmst n folkhlt på Lolland. Stort st all r på fornavn md dn tidligr borgmstr, mn sådan har dt ikk altid vært: - Indn soln bgyndt at skinn på os i Nakskov, mødt jg mang skptisk minr. Når jg gik nd til pølsvognn, var dr flr som sagd til mig, at min planr og idr aldrig vill bliv til nogt. Nu havd man i årvis st dn n avisovrskrift ftr dn andn signalr, at nu var dr arbjdspladsr på vj, udn at dr skt nogt. Mn d ord kom folk hldigvis til at æd i sig ign, grinr Flmming Bonn Hansn. Han mnr, at mang andr offntlig myndighdr kunn tag vd lær af Nakskov. - Dt handlr om at turd turd tænk andrlds og agr hurtigt. Mang sagd til mig, at vi skull sats på IT, at dt var dt hott og frmtidn. Mn vi satsd på miljøtknologi, og i dag r Nakskov t af d førnd vækstområdr i Danmark på dt flt. I dag har Nakskov kommun t aktislskab, nu ovrtagt af Lolland kommun, dr skal udvikl ny grønn tknologiformr. Ikk blot til gavn for miljøt, mn også til gavn for kommunn og byn i form af arbjdspladsr og billig og vdvarnd nrgiformr. Nakskov r ikk længr n by, folk flygtr fra. Nu strømmr folk drtil. Ikk kun fra nærmst opland, nj, fra hl vrdn, Europa, Canada, Japan, Kina og Kora. Næst udfordring r at omsætt rhvrvsvntyrt til øgt bosætning, sålds at kommunøkonomin rttr sig. Værftts storhd og fald Nakskov Skibsværft blv grundlagt i 1916 af Østasiatisk Kompagni, hvis stiftr H.N. Andrsn r født i Nakskov. Jutlandia, dr blv kndt som hospitalsskib undr Korakrign, blv byggt på værftt i Ellrs blv værftt mst kndt for at bygg n rækk DSB-færgr i priodn bl.a. M/F Asa Thor, M/F Pdr Paars og M/F Nils Klim. Vd værftts 50 års jubilæum i 1966 var dr ansatt. Værftt var drmd dn størst arbjdsplads på Lolland-Falstr. Nakskov Skibsværft blv opgivt som produktionsværft i januar Skibsværftt r i dag dlvist rvt nd. Nogl af d ksistrnd bygningr husr nu Vstas, som byggr vingr til vindmøllr i Nakskov.

8 8 Tma: Nakskov TEMA Man skal vær hrr i gt hus Glm alt om at privatisr dt offntlig i stumpr og stykkr. I Nakskov vd d, at vjn til succs r bant, når dt offntlig sørgr for rammrn, rhvrvslivt kommr md pngn og univrsittrn bidragr md vidn Af Hnrik Kastoft, prsschf i SF - Dt hl r så simplt. Dr r bar mgt få, som gør dt. Lo Christnsn r chf for rhvrvsudviklingn i Lolland Kommun. Han står i n hvidmalt containr på Nakskovs miljøstation. Bag Lo r dr t virvar af rør, målapparatr og ldningr. Lo Christnsn tgnr og fortællr. D tknisk dtaljr r vansklig at bgrib, mn jg forstår dog, at dr r tal om t brintforsøg. Og at t skab mag til dt, vi står vd sidn af t skab dr mst af alt lignr t modrn olifyr snr i år blivr installrt i fm hus i nærhdn. I 2009 følgr d næst husstand ftr, og drmd vil n hl landsby i udkantn af Nakskov få sin varm og lktricitt fra brintanlæg drvt af ovrskudsnrgi fra vindmøllr. Anlæggt r nstånd, mn dt r ikk brintforsøgt, Lo talr om, når han sigr, at dt hl r så simplt. Dt r drimod fundamntt for Nakskovs rhvrvsvntyr, han talr om. Et fundamnt som ifølg rhvrvschfn r sår simplt. - Jg forstår ikk d politikr og rhvrvsfolk, som har travlt md at privatisr offntlig varmværkr, rnsningsanlæg, havn og dn slags. Dt, som drivr samfundt, skal samfundt slvfølglig j, sigr Lo Christnsn, dr har n fortid som hærofficr i Ingniørtropprn og tidligr chf hos A.P. Møllr-Mærsk. Når alt i Los øjn går op i n højr nhd, sørgr dt offntlig for rammrn, rhvrvslivt kommr md pngn og forskrn bidragr md ny vidn. Dt r opskriftn på succs. Og i Nakskov kndr d turn. Fra succs til fiasko og tilbag ign. Dn først skalp >> Dr r så mgt snak om, at vi skal vær førnd i vrdn. Mn jg sr utroligt lidt nd i rør og murstn << Lo Christnsn r til handling. Drfor var han dn hlt rtt mand på rtt std, da Nakskovs tidligr SF-borgmstr, Flmming Bonn Hansn, satt sig for at skaff nyt rhvrvsliv til byn. Dt handld simplt hn om at rdd dn gaml købstad fra afgrundns rand. - Dt stod rt hurtigt klart, at vi ikk vill få t bn til jordn, hvis vi gik ftr IT-virksomhdr. Andr var langt foran os på dt flt. Drfor rttd vi blikkt mod miljø og nrgi. Vi så stor mulighdr, for dr r brgningr, som visr, at Østuropa skal invstr 100 mia. kronr llr mr i dn sktor. Gografisk st liggr Nakskov idlt i forhold til dt østuropæisk markd. - Vi droppd straks alt drømmri; dr kommr ikk n rigmand forbi md n papkass fuld af png, han vil invstr i Nakskov. Så vi gjord op, hvad vi havd at tilbyd: Et gammlt skibsværft, dr ikk byggd skib længr og n mass landbrugsjord, dr ikk blv opdyrkt. Og så lagd vi planr: Vi udbyggd havnn ikk md dyr pnthousljlighdr til rig købnhavnr mn md ny kajr, n dybr indsjling, så havnn kan tag imod størr skib og stærkr kranr. Vi ryddd også dt gaml skibsværft og tgnd i praksis n ny fabrik til Vstas, da vi hørt rygtr om, at d ldt ftr t std at bygg vingr til vindmøllr. Copyright: Fotos Anntt Grnfort/ Baltic Sa Solutions

9 Tma: Nakskov 9 Copyright: Fotos Anntt Grnfort/ Baltic Sa Solutions Nakskov tog sin først rhvrvs-skalp dn 15. januar 1999, da Vstas bsluttd at bygg vingr til vindmøllrn i Vstjylland, Italin, Tyskland, Storbritannin, Australin, Kina og i Nakskov. Fra tom hal til kuvøs Sidn r dt gåt slag i slag. Lo Christnsn visr rundt i sin bil. Hans hændr slippr rattt og pgr til højr og vnstr. Hr får Nakskov vrdns mst modrn tstanlæg for biogas. Hr har byn byggt t af d mindst forurnnd kraftvarmværkr, dr finds. Hr lå byns gaml lossplads nu r dn omdannt til n af landts mst modrn gnbrugspladsr som på 24 timr kan omdanns til n fstivalplads til tilskur. - Kom ikk hr fadøl og gnbrugsrock! grinr Lo Christnsn. Hr liggr n af d gaml hallr, hvor skibsværftt tidligr holdt til, nu r dn n gigantisk kuvøs for ny miljø- og nrgivirksomhdr. Hr liggr kubikmtr forurnt jord, som r gnanvndt til vold og digr, dr holdr havt på afstand, mns siv og plantr langsomt ædr giftn i jordn. Hr r Nakskov Fjord, som i dag får udldt 70 procnt mindr spildvand og i dag går for at vær n af landts rnst. Nå ja og hr r t værft fra Svndborg så i gang md at bygg skrogt til n luksus-lystyacht i 100 mio. kronr klassn. Om ikk andt så dog t ksmpl på, at båd optimism og skibsbygning r vndt tilbag til Nakskov. Åbnhd btalr sig Vi r nåt frm til Stnsø Kraftvarmværk. Lo Christnsn stigr ud af biln og løftr slørt for nogl hmmlighdr bag Nakskovs succs: - Vi har arbjdt i t mgt højt tmpo. Dt har kunnt lad sig gør, fordi vi har tænkt os om fra bgyndlsn. Dr r to ting, som kan sætt ny anlægsarbjdr i stå: Dn n ting r stnøksr fra fortidn. Dn andn r ring planlægning, som får folk til at ank, fordi d følr sig dårligt informrt. - Og så hævd vi i sin tid skattn i Nakskov. For vi skull brug 100 mio. kronr for at komm i gang. Flmming Bonn var som borgmstr fablagtig til at indvi folk i sin planr og gør borgrn stolt af drs by. Cigarkassn md 100 mio. kronr i gav ham og d øvrig politikr t økonomisk rådrum, så d kunn gå ftr n strukturrt udvikling af hl samfundt i stdt for at handl ud fra små budgttr og nd md at træff tilfældig bslutningr, dr pgr i hvr sin rtning. - Dr r så mgt snak. Lo Christnsn stoppr op. - Tænk, hvis man brugt dnn modl på landsplan. Altså at all dr arbjdr md nrgi, spildvand, vj, jrnbanr og havn i Danmark arbjdd tæt sammn. Jg spurgt ngang t rådgivningsfirma, hvad dt vill btyd for økonomin, hvis hl Lolland gik sammn om rnovring af kloaknttt. Svart var, at prisn på anlægsudgiftr vill fald md 10 procnt, og at driftsudgiftrn vill fald md 15 procnt. - Og ndnu bdr: Tænk, hvis all forsyningsvirksomhdr i Danmark arbjdd tæt sammn md forskrn dt kunn bliv n kæmpstor ksportsuccs for Danmark. Dsværr går dt dn andn vj md privatisringr, som ndr md, at all konkurrrr md all, så man brugr nrgin på at vogt på hinandn i stdt for at udvikl. - Dr r så mgt snak om, at vi skal vær førnd i vrdn. Mn jg sr utroligt lidt nd i rør og murstn, sigr Lo Christnsn, dr mnr, at Nakskov md n SF-borgmstr vd rort var n undtagls fra rgln. Nakskov vil længr ndnu Rundturn i Nakskovs blomstrnd nrgiog miljørhvrv r vd at vær slut. Vi parkrr, hvor vi bgyndt, på Nakskovs miljøstation. Fra miljøstationn r dr frit udsyn til nabon Vstas. Fabrikshallrn drovr r omringt af hundrdvis af kæmpstor vingr, som r stablt sid om sid. Nu vntr d på at bliv fragtt ud i dn stor vrdn, hvor d skal trækk nrgi ud af vindn undr fjrn himmlstrøg. Imns gør Nakskov sig klar til bsøg udfra. Turistchf Lis Simon fortællr, at Nakskov vil sats på turism. Md uddybningn af havnn kan små krydstogtsskib lægg til kaj i dn gaml købstad. Så om føj år kan vlhavr fra USA og Japan lægg vjn forbi Nakskov, Lolland og d mang smukk hrrgård på gnn. Lo Christnsn vntr også bsøg. Ikk af turistr, mn af rhvrvsfolk fra alvrdn: - USA og Kina kan gør alt mgt hurtigr og mgt størr, nd vi kan på Lolland. Mn tro mig: D vil også i frmtidn komm til Nakskov for at lær. For dt d ikk kan find ud af, har vi opskriftn på, nmlig at få dt offntlig, virksomhdrn og forskrn til at arbjd tæt sammn for at skab arbjdspladsr og vlstand. Som jg sigr: Dt hl r så simplt. Dr r bar mgt få, dr gør dt. Nakskov har udviklt sin nrgi- og miljøsktor i t mgt tæt samarbjd md forskr på Aalborg Univrsitt.

10 SF åbnr n læng savnt Fronti dansk politik Formandn for Dansk-palæstinnsisk Vnskabsforning, Fathi El-Abd, har som danskr md andn tnisk baggrund læng savnt n andn stmm i dn dansk dbat om værdikamp, intgration og kulturmød. Dn stmm har Fathi El-Abd omsidr hørt: En stmm som r parat til at stå klart og tydligt på vnstrorintrd og dmokratisk synspunktr udn skln til mnnskrs tnisk llr rligiøs baggrund. Hr r hvad Fathi El-Abd for nylig skrv til SF SF har hævt dbattn til t værdigt nivau og bant vjn for n slvkritik blandt muslimr, skrivr Fathi El-Abd i t åbnt brv til SF

11 Dbat 11 k Kær SF Tak for j r s mod o g ærligh d. Tak fo rdi I har t dansk tagt bla samfund trivs h dt fra m r. Lad os, læng h undn og ar tænkt vær i fr sagt dét, dt værs d i dét s p å at vill jg, og rig t udn a amfund, s ig tig ; J a I foragtr. t frygt,, g å a d H til, hv at dt får Og ntop Ntop dé is konskv dét samfu I t ik s k amfund nsr. Dét nd, hvis hvor I ha foragtr dmokra samfund r lov til a dmokra ti, h g t v iv sig o r jr n r I kan y tit. tr jr ko ubgræn mpromis st frihd løst. til at fortæ SF, hvor ll, hvor r dt b m gt I frind a t vær vid fantastis k ndlig n til jr at mærk s mod m normalit t parti d at bry, dr ban tn i sam d årtir s tavshd r fu v n d jn for n t. Uans For altr. Og hvor t hvor v b nativt v d r frmtid r dt i r født, ar og r, fo r h a v ll os, d at Pia og ad vi hd mark, vil r tilhørr dr llr Co., og an l hav s hvordan agt dt dr fra d mn md vi sr ud n usym står for fo. patisk li hlt andr rsoning n - og d stå j h i vors skø nsigtr o står for. r for spli n g n m.. tjah.. Danttls. S d n hlt. t llr F står for andn da andt, so grundlæ s g k s a o blsn af rdn. SF m kun vil ggnd h t harmo armonis skab yd nisk sam k og fan r li g r fund - og fortvivl tastisk s d ls og mis amfund. SF har h tr o i vors ævt db ll r s attn til snd s t værdig lvkritik b t nivau, landt dan og SF s d front i da irkt ud sk musli mlding nsk politi m r og mu k - n fro r har åbn s li m dansk d n t op for r t i s u o d m la har fravr ndt. M batform n vokistt Dan d SF r d. En fron og som ik sk Folkp r skabt t som bry n hlt n arti initia k har fo dr gnn y rmåt at m rgr tivrttn gration, løft opg ingns o til at dikt mn i da avn. R g Dansk r d n g r dt g F olkparti ringn k kun blv md dt om til ma s monoto t værr rsultat, n krav, gtn på for almin at d ks t løft om dlig da spiral. trm gr at forbd nskr m uppr stå r intd andn r stærk r. Så tak tnisk ba ggrund til SF for at bryd I SF ytr dnn n r man sig gativ m d hnblik md hold p å a t find n ningr, d r varsl udvj og kritisr r om n m løsning p r md t å samfun ørkr fr giftigt or dts voks m ti d for os all dbrug og nd pro. I mods som kun blm æ h tn a ing til hø r én int Så tak til r jr s fl s ø jn, dr : at dæm SF, fordi onisr o I r dm, g at udsk tid for os dr givr ill. all. Båd mig og m dt ma ajorittn r dr s ssiv flr i v ors sam å brænd tal af tn fund t h nd øns isk min åb om n kr at ho orittr o bårt af k bdr fr ld fast i g lar dm d t massiv mog skab okratisk flrtal af n vllyk værdir. tnisk d kt intg Tak. a n skration og D bdst t bdr hilsnr samfund Fathi El, mang a ndr i d Abd v

12 Indkøb og børn spærrr for kvindrs vj til kommunalpolitik I år r dt 100 år sidn, at kvindr fik kommunal valgrt. Et jubilæum dr kun ladr lidt at fjr, når dt kommr til ligstillingn. Kun hvr fjrd kommunalpolitikr r kvind, og så læng kvindrn tagr hovdslæbt i hjmmt, blivr dt ikk væsntligt bdr, lydr dt fra n kommunalforskr Af Mari Schultz, journalist Mødrn på rådhust sluttr oft midt i aftnsmadn, llr når børnn skal putts llr opvaskn skal tags. Kommunalpolitik r indrttt som n fritidsbskæftigls ftr arbjd. På dt tidspunkt hvor familin r samlt, og n rækk gørmål i hjmmt skal ordns. Og dt r n vigtig forklaring på, at dansk kvindr undladr at still op til kommunalvalgn. D mnr gansk nklt, at arbjdt i kommunalbstyrlsrn kostr for mgt på hjmmfrontn. Dt fortællr kommunalforskr Ulrik Kjær fra Syddansk Univrsitt. - Kombinationn af rhvrvsarbjd, fritid, famililiv og politik r ikk nm. Og ftrsom mænd og kvindr ikk lavr lig mgt i hjmmt, kan kabaln vær særlig svær at få til at gå op for kvindr. Så læng, dr ikk r fuld ligstilling, blivr dr dt hllr ikk i kommunalpolitik, sigr Ulrik Kjær, dr undrstrgr, at dr skal sk nogt konkrt md ligstillingn i samfundt, hvis man vil hav flr kvindr rpræsntrt i kommunalbstyrlsrn. Familin skal spørgs Dansk kvindr fik kommunal valgrt i 1908 og fik for først gang mulighd for at stmm i Indn valgt arrangrd kvindorganisationrn oplysningsmødr om d komplicrd valgrglr, og vd mødrn opfordrd d også kvindrn til at brug drs stmmrt. En opfordring, dr gnnm årn har ændrt sig til n opfordring om ikk blot at stmm, mn om at giv drs stmm til n kvind. Kvindorganisationrns kamp for at få flr kvindr ind i politik har indbfattt mtodr som intrnt lobbyarbjd for at få kvindr højt placrt på opstillingslistrn, tablring af rn kvindlistr og 'Stm på n kvind'-kampagnr. Mn trods kampagnr og lobbyarbjd haltr ligstillingn i kommunalbstyrlsrn stadig bagftr. Kun 27 pct. af d dansk byrådspolitikr r kvindr. Camilla Burgwald, kommunalpolitikr i Købnhavn Dort Hnschk, aktiv SF r i Frdricia - Man stillr ikk bar op til t kommunalvalg, fortællr Dorth Hnschk, mdlm af SF i Frdricia, og fortsættr: - Dt r hlt nødvndigt at tal md sin famili, hvis man vil still op til t kommunalvalg. For mand og børn btalr n dl af prisn for dt kommunal ngagmnt. Man prioritrr sin famili nd i n priod, sigr Dort Hnschk. Dort Hnschk stilld op til kommunalvalgn i 2001 og 2005 udn dog at bliv valgt, og i dag tvivlr hun på, om hun vil still op til kommunalvalgt Jg har brugt mgt tid på mit fuldtidsarbjd og SF. Dn tid r tagt fra familin. Jg r ikk hlt sikkr på, at jg vil fortsætt sådan, må jg sig. Jg vil godt ngagr mig i dt lokal SF-arbjd, mn jg vil ikk ofr blod og svd, sigr hun. Kun mænd har tid til n øl 29-årig Camilla Burgwald r mdlm af Købnhavns Borgrrpræsntation. Hun har ikk mand og børn og kan brug præcis dn tid til dt kommunalpolitisk arbjd, som hun har lyst til. Hun kan s, at kommunalpolitik slidr på kvindlig kollgr md famili hjmm, og hun oplvr, at d social btinglsr i arbjdt kan vær kstra problmatisk for kvindrn. - Dt r nmmr for mænd at dyrk d uformll strukturr i kommunalpolitik, f.ks. at drikk n øl ftr mødrn. Jg har frit kunn dltag i dt, fordi jg ikk har t famililiv, jg skal hjm til, så jg vd, hvor mgt dr blivr snakkt, og hvor mgt man går glip af, når man ikk dltagr. Kvindr i kommunalpolitik r profssionll og godt forbrdt, og d kan slvfølglig godt få sagr vdtagt udn at dltag i d uformll snakk, mn d missr nogl informationr. Hvis dr var flr aktiv kvindr, vill d uformll strukturr måsk ændr sig, sigr Camilla Burgwald og fortsættr: - Ud fra t dmokratisk ønsk om at byråd og udvalg skal afspjl bfolkningn, irritrr dt mig også, at t udvalg som økonomiudvalgt, som jg har siddt i, r så dominrt af ét køn. Ud af d 15-20

13 Politik 13 prsonr, dr sad i udvalgt, var vi tr kvindr. Dt r irritrnd. Ikk fordi, mænd og kvindr stmmr forsklligt, mn fordi, dt ikk r rpræsntativt nok. Dr r jo ingn kvindlig forbilldr. Danmark på nivau md Græknland D to SF-kvindrs brtningr bkræftr dt typisk billd i dansk kommunalpolitik. Mns vors naboland oplvr, at stadig flr kvindr vælgr at bliv aktiv i kommunalpolitik, så r udviklingn gåt i stå i Danmark. Ligstillingn vd kommunalvalgn i Danmark har gansk nklt ståt still sidn Md n kvindandl på 27 i kommunalpolitik liggr Danmark på nivau md Græknland, Portugal og Italin. I Finland, Norg og Svrig siddr kvindrn på ovr 40 pct. af byrådspladsrn. Udviklingn i d øvrig nordisk land skylds ifølg kommunalforskr Ulrik Kjær, at dr i diss land har vært t langt størr fokus på at få kvindr ind i kommunalpolitik. - Hvis dr kom t øgt fokus på kvindr i ldnd stillingr og i politik som hlhd, kunn dt måsk ændr sig. I startn af 1970 rn ønskd man flr kvindr og lavd kampagnr som kvind stm på n kvind. Måsk opstår t lignnd ønsk om 5-10 år, fortællr Ulrik Kjær, og tilføjr, at d 27 pct. kvindr i kommunalpolitik måsk i virklighdn afspjlr dt gnrll ligstillingsnivau i Danmark. Ulrik Kjærs undrsøglsr visr dsudn, at mænd og kvindrs placring på opstillingslistrn r forskllig. Kvindr siddr sjældnr på d afgørnd øvrst pladsr, dr btydr valg til byrådt. Dt kan båd skylds forsklsbhandling, og at kvindrn slv holdr sig tilbag. 100 år md kvindr i kommunalpolitik For 100 år sidn fik dansk kvindr officilt lov til at udtrykk drs politisk mningr om politik. Dn 20. april 1908 blv dt vdtagt vd lov, at kvindrn skull hav lov til at gå til stmmurnrn på lig fod md mændn. (s figur) Andl kvindlig byrådspolitikr SF klarr sig bdst af all partir SF har i n årrækk øgt ligstillingn i partit, og partits bstræblsr har bårt frugt, når man sammnlignr md andr partir. Mns 38,5 pct. af SF s byrådspolitikr r kvindr, gældr dt f.ks. kun 24 pct. af Vnstrs og 22 pct. af Dansk Folkpartis I d først 85 år stg andln af kvindlig byrådspolitikr støt til omkring 27 pct. Mn sidn 1993 r stigningn stoppt.

14 Af Xnia With, journalist Journalistn Grda Kristnsn kommr grundigt omkring sin hovdprson i portrætbogn Villys vrdn. Flr nd 50 slægtning, vnnr, kollgr og politisk modstandr har bidragt md drs indtryk af SF s formand

15 Intrviw 15 Da Grda Kristnsn først gang talt md Villy Søvndal om sit bogprojkt, bad hun ham på t tidspunkt sætt navn på hans vnnr og fjndr. Dt md vnnrn var lt nok. Mn da dt kom til fjndrn, mått Søvndal ftr n tænkpaus mld ud, at han faktisk ikk kunn komm i tankr om nogn. Som gamml dokumntarjournalist tænkt jg straks dn r god md dig, Villy Søvndal, dr skal nok vær nogn. Mn slv om jg har talt md ovr 50 mnnskr om ham, har jg ikk fundt nogn fjndr. Jg har mødt folk, dr mnr, han har vært for mgt i bstmt situationr. Og at han har svært vd at træd til sid for at lad andr komm til. Mn ikk én har sagt, d ikk kan lid ham, fortællr Grda Kristnsn. Ols forslag Villys vrdn r hnds først bog, og dt var lidt af t tilfæld, at hun skull indld sin forfattrkarrir md t portræt af SF s formand. Da Ol Sohn spurgt mig i sommrn 2007, trod jg først, dt var for sjov jg mnr at udgiv n bog om partiformandn på gruppformandns forlag... Mn Ol pgd på, at forlagt allrd havd udgivt to portrætbøgr om vnstrpolitikr. Så jg sagd ja på dn btingls, at dr skull vær absolut vandtætt skottr mllm forlag og rdaktion, sigr Grda Kristnsn. Hun havd ikk på forhånd dannt sig nogt prsonligt indtryk af sin hovdprson. Jg vill grn hav n fornmmls af, hvm han var, indn jg mødt ham. Drfor bgyndt jg md at opsøg mnnskr omkring ham, indn jg intrviwd ham slv. Dt, dr har drvt mig, r almindlig journalistisk nysgrrighd. Hvad r dt, dr har formt og prægt dn mand? Hvordan bærr man sig ad md at få 51 prsonlig stmmr vd sit først kommunalvalg og syv år snr hnt flr nd borgmstrn? Hvad r dr skt md mandn, dr for tr år sidn blv budt vlkommn som ny partiformand md ordn: Sig goddag til Villy sig goddag til spærrgrænsn! Dt r dt, jg har prøvt at få svar på, sigr Grda Kristnsn. Elskr polmik Hvm r så Villy Søvndal? Villy r dmokrat hlt ind til bnt. Han tror på dbat som t middl til at komm vidr, og han lskr polmikkn. Villy vd, hvad han gør, når han mldr ud om Muhammd-krisn og indvandrrns kultur. Lig fra startn har han vært bvidst om, at budskabt skal sælgs, og nu har han n nåt n position, hvor han virklig kan fold sig ud. Han r bstmt ikk nogn stjrnfor-n-aftn-typ han har knoklt for at nå drtil, hvor han r i dag. Som barn på landt lært Villy tidligt rohakkrmtodn, hvor man startr i t hjørn og blivr vd, til man har hakkt sig ignnm dt hl. Og aldrig givr op på halvvjn, slv om man ikk orkr mr. Dn mtod har han bnyttt sig af mang gang i sit politisk liv. Han r virklig rohakkrn, dr blivr vd og vd. Privat r han t hyggmnnsk n still og rolig fyr, dr lskr at tull rundt. Politikrn Villy, dr nydr at dbattr, blivr btydligt mr ordknap, når samtaln drjr sig om prsonn Villy. Når dt gældr hans forhold til kvindr, r dt lttr at få kvindrn til at tal om ham nd ham slv, sigr Grda Kristnsn. Villys vrdn r også historin om SF gnnm d snst 30 år. Man kan ikk portrættr Villy Søvndal udn også at portrættr dt parti, han r formand for. Hans liv r så tæt forbundt md partits nyr histori, at man r nødt til at grav i dn, hvis man vil forstå d valg, han har trufft, sigr Grda Kristnsn. Grda Kristnsn r journalist og har tidligr arbjdt i Fag- og dagsprssn og som ldr af JournalistGruppn på rklamburaut Jrsild. Hun har dsudn vært kommunikationschf i HK og DR og snst vært ansat i DR s Dokumntarafdling. Grda Kristnsn arbjdr nu frlanc. ROEHAKKER

16 16 Dbat: Vrsus VERSUS Vrsus: I hvrt nummr stillr vi to synspunktr ovr for hinandn og ladr to dbattørr svar på hinandns indlæg. Dltag i dbattn: Fra dn 4. april til og md dn 18. april r dt muligt at diskutr synspunktrn md d to dbattørr og all andr, dr blandr sig i dbattn på Børn på tvungn motion i drs fritid JA llr NEJ Skal børn tvings til at dyrk motion ftr skoltid? Ellr vil tvang ftr skoltid tværtimod vær t ovrgrb på børnns fritid? Bo Asmus Kjldgaard, børn- og ungdomsborgmstr for SF i Købnhavn, og Jan Andrasn, mdlm af borgrrpræsntationn for Socialdmokratrn, har hvr drs holdning til spørgsmålt. Hr givr d drs bidrag til dbattn Jan Andrasn Bo Asmus Kjldgaard

17 Kær Jan > < Kær Bo Asmus Jg vd at jrs forslag om tvungn motion i skolfritidsordningrn r drvt af luttr god intntionr. Mn båd børn og voksn i vors institutionr r vd at bliv kvalt i all vors rglr og dtailstyring. Pædagogr r dygtig, og jg r hlt tryg vd, at d og børnn sammn tilrttlæggr n god og varirt fritid, dr ikk kun indbærr computrspil, som I socialdmokratr frygtr. Rigtig mang fritidstilbud har gang i n mass aktivittr md fokus på motion og bvægls. Og børnns tid r i forvjn rigligt skmalagt i skoln, og fritid r ntop drs gn tid. I SF r vi ikk md på Socialdmokratrns og d borgrligs ivrig lyst til at dtailstyr d timr i løbt af dagn, som børnn slv rådr ovr. Børn blivr strssd af at få skmalagt hl drs dag, og vi vil ikk vær md til n glidban i rtning af n skolficring af fritidsordningrn. Du har hlt rt i at vors forslag r drvt af luttr god intntionr. Dsværr r dbattn om børn og ung jo prægt af, at folkskoln absolut skal tag sig af all børnns problmr: Børns ovrvægt, dialogdag om dit og dat, kskursionr, studirjsr, opdragls af folks dårligt opdragd børn, kvindrns kampdag, motion, antimobb dag, førsthjælps kursr tc. Ovn i dtt kommr så lig faglighdn. Dn går bar ikk. Faglighdn r og blivr skolns krnydls. Børnhavrn og fritidsinstitutionrn må frmovr på bann og bidrag md mgt mr for at sikr børns trivsl og vlvær. At gør Socialdmokratrns forslag om motion i fritidsinstitutionrn til t spørgsmål om dtailstyring og buraukrati r mildst talt lidt af n tilsnigls. Dr r såmænd bar tal om, at vi politikr sndr t klart signal om, hvor vi vil hn. Vnlig hilsn Bo Asmus Vnlig hilsn Jan Kær Jan > < Kær Bo Asmus Hvor vil Socialdmokratrn hn? For SF vil i hvrt fald ikk ad hldagsskolvjn ovr hl linjn, og vi vil ikk ndlægg fritidshjmmn. Mn vi r nig i, at vi skal hav børnhavr og fritidshjm mr på bann, mn jg vil hav dt md udgangspunkt i pædagogrns faglighd og aldrig md skmalægning af børns fritid til følg. Og ntop drfor r vi i Købnhavn nu gåt i gang md n brd diskussion af, hvordan vi politikr, pædagogr og forældr i fællsskab får frmmt arbjdt md pædagogisk kvalitt. Vi gør ikk børns hvrdag bdr vd at ovrvælt skoldagn på fritidn. Institutionr har ligsom skolr n krnydls, som vi skal rspktr, og som handlr om børns trivsl, livsglæd og dannls. Dt signal, vi politisk har brug for at snd, r, at vi stolr på lærrns og pædagogrns komptncr og giv dm rum og mulighd for at udfold dm i t lokalt samarbjd md forældrn. Vi skal brug vors politisk nrgi på at sikr, at rammrn r i ordn og måln r klar. Jg håbr, at vi kan bliv nig om måln. Hvor vil SF hn? Kunn jg også passnd spørg. Idn om hldagsskolvjn ovr hl linin r opfundt af LFS ' s chfidolog i Købnhavn! Så dn har gntlig ikk så mgt md os at gør. Dsværr må vi jo konstatr, at færr og færr børn bnyttr fritidshjmmn i Købnhavn. Hvordan forholdr SF sig til dt? Brd diskussionr r altid spændnd at følg fra sidlinin, mn Bo Asmus, vi r politikr, så folk forvntr, at vi har t svar på, hvorlds kommunn tacklr fritidshjmmns kris. Fri lg r ok. Mn r dr gntlig nogt i vjn for, at pædagogrn også ngagrr sig i motion og lktihjælp til børnn. Hldigvis ikk, for mang fritidshjm r allrd på bann md tilbud. Jg r hlt sikkr på, at vi kan bliv nig om måln. Vi r jo allrd blvt nig om at gnnmfør mang tiltag, som skilt os bar for t par år sidn. Så jg r fuld af fortrøstning. Vnlig hilsn Bo Asmus Vnlig hilsn Jan Kær Jan > < Kær Bo Asmus Folk forvntr, at vi politikr tagr initiativr og løsr problmr, mn dt btydr ikk, at vi skal bland os i ting, dr fungrr fint og samtidig ovrrul fritidspædagogrns faglighd. SF r mgt nig md S i all d god ting, man kunn forslå børn og ung at brug drs fritid på mn dt skal sk frivilligt og i tætt, forpligtnd samarbjdr mllm dt lokal idræts- og forningsliv og ikk som tvungn, skmalagt aktivittr. Og så har du jo ikk rt i din påstand om, at fritidshjmmn får færr og færr børn. Tværtimod. Dr r stdr i byn, hvor d ikk bnytts, mn dt handlr om at gør tilbuddt gratis ikk til n filial af skoln. Fritid og faglighd skal gå hånd i hånd mn ikk lænks til hinandn. Jo. Fritidshjmmn r mang stdr i kris. Dt visr d tørr tal. Og vi savnr nytænkning. Jg r da også fuldt opmærksom på, at SF - blandt mgt andt - btragtr sig som pædagogrns parti. Hldigvis finds dr dog også pædagogr, som stmmr på os andr. Og jg tror faktisk, dt r vigtigt, at vi mldr klart ud til pædagogrn, hvad vi vil md fritidshjmmn. I stdt for konstant at snakk pædagogrn ftr mundn. Giv dog pædagogrn t ærligt modspil. Så tagr vi diskussionn md dm bagftr. Vi kan kun bliv nig om, at fritidshjmmn har massr af mulighdr i samarbjdt md dt lokal og fritids- og idrætsliv. Så bnyt dm dog!! Vnlig hilsn Bo Asmus Vnlig hilsn Jan

18 18 Dbat: 2. halvlg 2. halvlg Af Hans Kornø Rasmussn Hans Kornø Rasmussn, cand. polit og ph.d i Intrnational Økonomi. Har modtagt Titgn-prisn og guldmdalj fra Handlshøjskoln i Købnhavn, CBS og har i 11 år vært lktor i Intrnational Økonomi samm std. Har snst udgivt bogn "Dn dansk stamm - En bfolkningshistori" Politikns Forlag, Danmarks afhængighd af indvandrr Stort st all industrialisrd land står i samm situation som Danmark. D skal lokk folk til landt, hrundr th bst and th brightst, for at kunn hold hjuln i gang. En hård konkurrnc, hvor n stram udlændingpolitik kan nd som n fallitrklæring for dansk økonomi Da årt 1980 rindd ud, vågnd danskrn, udn at vid dt, op til n tankvækknd ny virklighd. I løbt af årt var dr død flr dansk statsborgr, nd dr var født. Havd dr vært nklt nørdr md bkymrd tankr om dt dansk folks formringsvn, kunn d ikk rigtigt brug dt til nogt. Dr var vl blot tal om, at ung dansk kvindr ønskd t kstra fjumrår, indn fældn klappd. Mn dt blv vd. Hvrt nst år op gnnm 1980 rn død flr dansk statsborgr, nd dr blv født. Dn rn dansk stamm blv på 10 år rducrt md mdlmmr. Tak skæbn, kunn n sand nationalist md rtt tænk. På dn andn sid var dt jo ikk mang i dn stor dansk famili md ovr fm millionr mdlmmr, kunn mr bsindig mdlmmr måsk tænk. Ellr hvad? Danmarks kvindr i gnnmsnit 1,48 børn. Lidt færr nd i Kina, hvor magthavrn var i færd md at gnnmtrumf n brutal t-barns-politik. Md andr ord lå antallt af født i Danmark n trdjdl undr nivaut, dr på længr sigt kunn sikr uændrt Skurkn - d få babyr At dr i virklighdn var tal om n rvolution for folkt, r ikk til diskussion. Dt skal bmærks, at dt hllr ikk blv diskutrt. Dr var tal om nogt hlt nyt i landts lang og stolt histori. Bortst fra gansk kort priodr md pidmir havd folktallt vært konstant stignd sidn Samtidig skyldts folktal. Dt skal nævns, at i samm tiår lå dn samld nttoudvandring af dansk statsborgr på i alt knap , sålds at faldt i antallt af dansk statsborgr nåd op på Hldigvis var dt også tiårt, hvor indvandringn til Danmark for alvor tog fart. Nttoindvandringn var 1980 rns bfolkningsndgang jo ikk, at dr pludslig >> Dn rn dansk stamm blv på ti år rducrt md mdlmmr. Tak skæbn, kunn n sand nationalist md rtt tænk << på i alt ovr , og d udnlandsk statsborgr født lidt ovr børn. Samlt st død flr nd normalt. Skurkn var aln d få babyr. Bundn blv nåt i 1983, hvor dr blv født små dansk pus. Cirka samm antal som i 1864, hvor folktallt var omkring halvandn million! I dmografisk tal kan dt bskrivs på voksd Danmarks folktal sålds md i løbt af 1980 rn, aln takkt vært indvandringn. I forhold til d forgånd 80 år af dt samm århundrd, svard dnn stigning til, hvad bfolkningn normalt voksd md på undr tr måndr. dnn måd: Dr skal i gnnmsnit føds 2,1 børn pr. kvind, hvis folktallt på længr sigt skal holds konstant. I dtt tiår født

19 Dbat: 2. halvlg 19 Undr titln 2. halvlg bringr F! i hvrt nummr n kronik, dr går ind i værdikampns 2. halvlg. Indrømmt; højrsidn har haft boldn indtil nu, mn dt r på tid at vind dn tilbag vlkommn til spillt. Dltag i dbattn Fra dn 4. april til dn 18. april r dt muligt at dbattr kronikkns indhold md forfattrn og all andr, dr blandr sig i dbattn på Stn Gad-gnrationn Diss dramatisk ændringr tilbag i 1980 rn spillr n afgørnd roll for, hvordan vi skal forhold os til, hvad dr skr i dag. For diss små gnrationr dbutrr i øjblikkt på arbjdsmarkdt. Og drmd kommr d til at afløs Danmarkshistorins størst gnrationr, 68 rn, babyboomrn, llr i dtt distingvrd blad kunn d bnævns Stn Gad- og Margrth Aukngnrationn. Omkring krigns slutning lå fødslstallt mgt højt. Dt toppd i 1946, hvor dansk kvindr i gnnmsnit født tr børn, hvilkt blv til ovr blomstrbørn. Jf. ovnfor d undr børn i Md andr ord skal d mang og dybt forkæld 68 r afløss af d få og snotforkæld næstn nbørn fra 1980 rn. Indvandring n nødvndighd Som sagt har vi i mllmtidn fåt, mildt sagt, historisk mang indvandrr, dr i all indvandrr, som vil fortsætt i mang årtir frm. For slv om fattigfirsrn satt rkord i lav fødslstal, står Danmark i dn situation, at ikk sidn 1968 har fødslstallt vært højt nok til, at vi kan rproducr os slv. Dt vil sig, at forstilld man sig n situation udn nttoindvandring, vill danskrn ikk blot bliv færr og færr, mn dn gnnmsnitlig aldring af bfolkningn vil antag hlt uovrskulig dimnsionr. Hård konkurrnc Ifølg Danmarks Statistiks bfolkningsfrmskrivning frm til år 2050 vil Danmarks folktal stig md knap , hvilkt aln skylds, at dr kommr indvandrr til landt. Slv i dn situation vil dr i all aldrsgruppr vær færr mnnskr nd i dag. Kun prsonr ovr 66 år vil dr bliv flr af. For ksmpl vil antallt af ovr 75-årig voks fra omkring i dag til i år En halv million flr mnnskr ovr 75 år i t Danmark, hvor vækknd, at stort st all industrialisrd land står i samm situation som Danmark. D skal hnt folk til landt, hrundr th bst and th brightst. Ikk om 10 llr 20 år, nj i dag. Skllt mllm d traditionll indvandrrland og d uropæisk land r stort st brudt nd. Vi konkurrrr all om d samm mnnskr, og vi brugr stort st samm midlr til at lokk udlænding til landt. Dansk udlændingrglr n tabrsag Dn dansk diskussion bør drfor først og frmmst handl om, hvordan vi i frmtidn skal klar os i dnn konkurrnc. For dt r langt fra givt, at vi står stærkst på dt områd. Dt krævr mindst tr rkndlsr. For dt først forbrd bfolkningn på, at vi som all andr vstlig land må bsind os på at opfatt os slv som t indvandrrland og i stignd grad som t multitnisk og multikulturlt samfund i lighd md, hvad d traditionll indvandrrland har gjort i årtir. tilfæld ikk fra bgyndlsn har For dt andt skal vi som >> Skllt mllm d traditionll indvandrrland og d uropæisk land r stort st brudt nd. vært forkælt. Frm til midtn konskvns hraf rknd, at godt af 1980 rn var indvandringn nok r dr mang god dansk Vi konkurrrr all om d samm mnnskr, til Danmark uhyr bskdn, stmmr at hnt i n brutal og vi brugr stort st samm midlr til at lokk hvorftr dn ftr dansk forhold sprogbrug ovrfor d utilpassd udlænding til landt << ksplodrr i antal. Og diss ny gruppr. Mn måsk burd man indvandrr kommr først og frmmst fra områdr i vrdn, dr båd kulturlt og rligiøst adskillr sig fra dn jævn danskr. D stor indvandrrbølgr bgyndr drfor at komm i d samm år, hvor fødslstallt i Danmark raslr nd, og dt blivr drfor også dm, dr, så at sig, skal lukk dt norm dmografisk hul, som d snst års dmografisk udvikling har skabt i Danmark, og hvis konskvnsr først for alvor visr sig nu. Mn dr r tal om n afhængighd af folktallt stort st r uændrt. Hr vil også vær tal om n rvolution for folkt. Md andr ord r vi dybt afhængig af, at dr kommr folk udfra. Og man bør notr sig, at all Europas land, dmografisk st, bfindr sig i n situation, dr mindr om dn dansk. Indvandrr skal drfor i frmtidn i stignd grad hnts udn for Europa. Jg dltog i ftrårt i dn intrnational Mtropolis-konfrnc i Australin, hvor vandringr og intgration blv diskutrt af ksprtr fra hl vrdn. Dt var tank- dæmp rtorikkn n smul i samarbjdts og frmtidns ånd. Og for dt trdj r dt på ingn måd hnsigtsmæssigt at oprthold rglr for familisammnføringr, dr r langt skrappr, nd d r i andr sammnlignlig land. Måsk på kort sigt kan nogl opfatt dt som positivt, mn i konkurrncn ikk blot om d klog, mn også om d ung, r dr tal om n åbnbar tabrsag.

20 Folkmord

21 EU: Militærmagt udn FN 21 vrsus Folkrt Brug af militær kan bliv nødvndigt for EU også udn FN s Sikkrhdsråd accpt. Mn profssor i statskundskab advarr mod at bøj intrnational rt Af Thomas Klnow With, journalist Situationn r svær at hold ud: Et folkmord r i gang, mns vrdnssamfundt pænt står på sidlinjn og sr til. TV-billdr visr udsultd og fordrvn. Traktor-trukn ladvogn fuld af flygtning, brændnd hus. Ellr sklttynd kvindr og børn, dr vandrr af std for at komm bort fra drs bødlr. Mændn r bort. Og fra NGO r på stdt kommr dt n opråb ftr dt andt for, at nogn gribr ind og stoppr folkmordt Mn vi må ikk. Dt sigr FN i al fald. Dt sigr intrnational rt, dt sigr folkrttn. FN s Sikkrhdsråd skal først giv tilladls. Før må man ikk snd militær ind ovr grænsrn i n suvræn stat. Sådan var dt md dn srbisk provins Kosovo i i kølvandt på krign i Bosnin - hvor præsidnt Slobodan Milosovics gav ordr til at tnisk udrnsning af rgionns stor albansk flrtal. Sådan var dt i Darfur i Sudan fra 2004 frm til 2006/07. Op mod n halv million mnnskr blv dræbt som følg af krig llr sult i forbindls md n konflikt, sponsorrt af dn sudansisk rgring. I Darfur-sagn blokrd Kina læng i FN s Sikkrhdsråd. Kina r t af d fm land, som har rt til at ndlægg vto. Først i 2006 og 2007 kom dr FN-rsolutionr på plads, som gjord dt muligt at sætt n frdsstyrk ind. Mn altså først ftr umådlig lidlsr, dr ført til at to millionr blv drvt på flugt. I Kosovo var dt Rusland, som sagd nj i FN s Sikkrhdsråd. NATO traf drfor på gn hånd n bslutning om at bomb Milosovics og Srbin på plads. Dt lykkds i løbt af nogl måndr. Kosovo har sidn vært undr FN-administration og rklærd sig snr slvstændigt. Så hvilkt princip skal vægt højst? Skal man rspktr Folkrttn og undlad at grib ind ovr for tnisk udrnsning, hvis FN s Sikkrhdsråd stmmr nj til n militær opration? Ellr skal bskyttlsn af forfulgt mnnskr vægt højr nd hnsynt til FN og dn intrnational lov, som r md til at oprthold ordn i vrdn? Dt vil sig, skal nationr grib ind ovr for folkmord udn accpt fra Sikkrhdsrådt, som vi så dt i Srbin? Svart r ikk lt. Folkrttn bskyttr d svag Folkrttn skal forhindr krig og bskytt statr. I gaml dag var krig tilladt. Stærk statr kunn gør som d vill. Hvis nabolandt holdt hærn vd lig, var dt ok at nupp dm. Mn op gnnm dt 20. århundrd har dt intrnational samfund langsomt gjort krig ulovligt. En stærk stat kan i dag ikk bar nupp n svag, forklarr profssor i statskundskab, Ol Wævr, fra Købnhavns Univrsitt. - Dt sidst land, dr forsvandt fra landkortt, var Tibt. Irak prøvd md Kuwait, mn blv smidt ud ign. Man kan ikk bar tag t land llr n dl af dl land, og dt r t stort frmskridt. Vi har all undrlagt os nogl intrnational rglr, dr forhindrr dt. Mn Ol Wævr kan sagtns s dilmmat md dn humanitær intrvntion. - Man kan stå i kstrmt ubhaglig situationr, som i Darfur, Rwanda llr Kosovo, hvor man skal vj to ondr op mod hinandn. Mn vi skal husk på, at hvis dt blivr dn stærkst i systmt, dr mnr, d har n rt til at tolk, hvad dr r rt og rimligt i moralns hllig navn så r vi lig vidt, fortællr Ol Wævr, dr mnr, at vi skal lær af Kosovo og 1990 rn. - Dngang var vi ikk rt tilbøjlig til at gå dt sidst stykk vj for at få tingn til at møds. Vi havd dn dr ovrlgnhdsfølls ftr dn kold krig. USA og vnnrn var vrdns cntrum og stod for dt rigtig. Vi havd magtn og kunn sætt dn ignnm. Rusland var svag, så vi gjord, som vi vill, sigr Ol Wævr. FN givr ikk nok sikkrhd Mn rfaringrn fra katastrofrn i Bosnin, Kosovo og snst Darfur, får Joost Lagndijk, mdlm af EU s Udnrigskomit for D Grønn, til at drag andr konklusionr. Han mnr, at EU skal hav n militær kapacitt, dr gør dt muligt at grib ind md magt i vors nærområdr: F.ks. Nordafrika, Mllmøstn llr dt sydlig Kaukasus. Og EU skal vær parat til at brug dn militær magt, også slv om dt skr udn sanktion fra FN Sikkrhdsråd. Mn hvad md bruddt på Folkrttn? - Vi må konstatr, at Sikkrhdsrådt har spillt fallit, sigr Joost Lagndijk og fortsættr. - I gaml dag kunn man slå sin gn borgr ihjl indn for sin gn grænsr. Ingn fik dt at vid, llr også var man lig glad. Mn i dag går dn ikk. Dr må vær n græns for, hvad sudansr llr srbr kan fortag sig i dt 21. århundrd. FN har pligt til at bskytt minorittr og rgionr. Drfor har intrnational lov fåt dt ny bgrb Humanitær intrvntion, som vi hilsr vlkommn. Vi kan ikk tillad folkdrab. Mn når vi i Sikkrhdsrådt altid har t prmannt mdlm, som kan blokr og sig nj, fordi landt har sin gn intrssr, så r dt uaccptablt, fordi dt spændr bn for dt, som r FN s opgav. Tv. Joost Lagndijk, mdlm af EU s Udnrigskomit for D Grønn. Th. Anglika Br, sikkrhdspolitisk talsmand for D Grønn.

22 22 EU: Militærmagt udn FN Tidligr var krig tilladt, mn i dag har FN pligt til at bskytt minorittr og rgionr mod ovrgrb. Drfor skal dt ifølg Joost Lagndijk vær muligt at handl på tværs af Sikkrhdsrådt. Et synspunkt, dr gntags af D Grønns sikkrhdspolitisk talsmand, Anglika Br. Hun kommr fra d tysk grønn t parti dr har sit udspring i Tysklands antiautoritær frdsog miljøbvæglsr. Mn hvm skal bdømm, hvornår situationn r alvorlig nok til at grib ind? Hvm skal tag bslutningn om, at EU handlr på gn hånd? Og hvordan skal dt sk? - For at vær ærlig har vi ikk fundt vors bud ndnu, sigr Anglika Br, og fortsættr. Vtorttn skal afskaffs i FN - I vors nuværnd diskussionr, som skal følg op på sikkrhdsstratgin, ldr vi ftr hvilk institutionr, dt skal vær. Dt skal vær nogn vi har tillid til. Hvis nogl sigr, dr r brug for militær magt for at bskytt folkt, så skal vi vær fuldstændigt sikr på, at dr ikk r national intrssr involvrt dr skal vær tal om klar og transparnt procssr, før vi kan sig, at Europa r parat til at grib ind. Og Joost Lagndijk supplrr. - Dt r mgt svær bslutningr at tag. Du kan bring din gn folk i far, og du kan skab t ndnu størr problm nd før. Så vi skal ikk vær skydgal, og vi skal vær 200 procnts sikr, før vi bsluttr at grib ind, På dn lang ban gældr dt imidlrtid om at få ændrt FN s Sikkrhdsråd, sigr Joost Lagndijk. - Vi skal hav flr land ind i Sikkrhdsrådt for ksmpl Indin og Brasilin og vi skal hav afskafft vtorttn. Også for FN s gn skyld. Hvis FN skal ovrlv, nyttr dt ikk, at vi har dn n situation ftr dn andn, hvor Rusland, Kina llr USA blivr vd md at blokr for n løsning. Dr r mang modllr for, hvordan Sikkrhdsrådt kan lavs om. Mn dt blivr n hård kamp, fordi dt går imod d stor lands intrssr. >> I gaml dag kunn man slå sin gn borgr ihjl indn for sin gn grænsr. Ingn fik dt at vid, llr også var man lig glad. Mn i dag går dn ikk << Dn grønn grupps politik på områdt bgyndr md forbyggls og arly warning ( tidlig advarsl ): EU skal hav analytikr, dr i god tid kan pg på, hvor konfliktr vil bryd ud. EU skal vær dygtig til at sætt ind md alskns frdlig midlr, diplomatisk prs og økonomisk støtt til lokal NGO r dt vil sig til civilsamfundt i d områdr, hvor konfliktrn r på vj. På samm måd r hl EU s udvidlssprocdur md til at skab sikkrhd og afspænding. Løftt om at komm md i fællsskabt, og d gradvis fordl t land kan opnå vd at opfyld btinglsrn, styrkr dmokrati og mnnskrttighdr. Og dt r md til at hindr konfliktr. Dt r i dtt lys, man skal s spørgsmålt om EU s militær magt, forklarr Anglika Br. - Hvis man talr om militærmagt på samm måd som USA, så r vi naturligvis imod. Dt t båd nyttsløst og hovdløst, at EU skal konkurrr md USA. Europa har andr værdir. Og dt påvirkr vors tilgang til konfliktr. Især btydr dt, at vi skal fokusr på krisområdr, før dt kommr til voldlig sammnstød. Ruslands spil Mn når dt så r sagt, så r dt vigtigt, at EU også blivr i stand til at handl militært også på gn hånd. - Lad os vær ærlig, sigr Joost Lagndijk, som situationn sr ud i Europa lig nu, hvor Rusland spillr sin gn spil md EU, md Vstn og md USA, så vil jg ikk vær md til at giv dm magtn til at bstmm, hvornår EU må grib ind. Dr kan opstå kstraordinær situationr md folkdrab og massiv ovrgrb på mnnskrttighdrn. Så nyttr dt ikk, at Rusland kan blokr md t vto i Sikkrhdsrådt. Hvis dr opstår n alvorlig humanitær kris, skal vi kunn grib ind militært md frdsskabnd missionr. Især i vors nærområd dt vil sig Mllmøstn, Nordafrika og dt sydlig Kaukasus. [Gorgin, Armnin, Asrbadjan, rd.]. Forbyggls først Sikkrhdspolitik r imidlrtid mang ting, og ifølg Anglika Br, r dn militær magt ikk dn først magt, man skal bnytt sig af.

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere