250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon Mamut One.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One."

Transkript

1 Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44 rab % at Mamut On Silvr Kun Ring gratis på tlfon ,- Pr. månd pr. brugr

2 Sådan vil Mamut On fornkl din hvrdag uddt b il T. S. P.o.m gældr t r b 31. dcm Ny komplt løsning Rducr it-omkostningrn Mamut On samlr økonomistyring, kundopfølgning (CRM), kommunikation, workflow, -handl, mobilitt, wbhosting og komptnc i én komplt løsning. Mamut On dækkr all it-bhov md én løsning. Md ovr kundr r ingn bdr rustt nd Mamut til at tilbyd én samlt løsning til n mgt fordlagtig pris. Mamut On én løsning til all bhov Dt bdst fra to vrdnr Én løsning Mamut On givr dig n nkl hvrdag md n rækk ny mulighdr, basrt på n unik kombination af lokal softwar og onlin tjnstr, som samarbjdr kontinurligt. Én lvrandør, ét tlfonnummr, én faktura og én kild til information. Vd at hav én lvrandør til all virksomhdns it-løsningr, rducrr du kontaktpunktr og sparr hrvd tid og png. Hvor som hlst når som hlst Sikkrhd Mobil -mail md fælls kalndr Mamut On gør dit kontor md forrtningskritisk information tilgænglig til nhvr tid ignnm værktøjr som intrnt, laptop og mobil. Mamut On givr virksomhdn onlin sikkrhdskopiring, tjkkr din -mail for virus/spam og tilbydr sikkr kommunikation blandt all ansatt. Wbsit, wbhotl og wbkonfrnsr % at Onlin kundhåndtring Rapportr og rgnskabsanalys Prsonlig brugrstøtt rab Ordr/Faktura og logistik Onlin dokumntportal (SharPoint) Mamut har vundt flr prisr for sin it-systmr: 44 Rgnskab Mamut On Silvr Kampagntilbud 300,pr ForFor kunkun 250,kstrakstra pr. månd månd pr brukr oppnår pr. brugr får du all fordln i du all Mamut Onfordln Silvr Hvis kampagntilbuddt ikk dækkr din bhov, tag kontakt for at få t indbytningstilbud. S komplt ovrsigt på sid 18.

3 Mamut On Produktivitt, kommunikation, synlighd og vidn i én løsning Tablln til højr visr n simpl sammnligning mllm din nuværnd Mamut Entrpris-løsning og din ny Mamut On løsning. Mamut On indholdr alt dt, dr allrd r i Mamut Entrpris, mn har dsudn n rækk ny tjnstr. Kommunikation Mamut On Mamut On kombinrr dt bdst fra Mamuts ksistrnd produktr md n rækk ny onlin tjnstr i én komplt løsning. Produktivitt Økonomi/ Administration Kundopfølgning (CRM) og -handl Salg/ Logistik/ Indkøb Prsonal Mamut Entrpris Du tagr nu dl i Mamut s størst lancring i 8 år! Md Mamut On sættr vi n ny standard for løsningr til små og mllmstor virksomhdr. Økonomi/ Administration Kundopfølgning (CRM) og -handl Salg/ Logistik/ Indkøb Prsonal Onlin CRM, Tidsrgistrring & Status Onlin kontrol af rgnskabr Årsplanlæggr Profssionl -mailløsning Wbkonfrncr, onlin-portalr og brugrundrsøglsr Synlighd Profssionl publikationr og wbannoncr Vidn Srvic og oplæring Sikkrhd Onlin Backup, sikkr wb-hosting, spamfiltr og virusbskyttls

4 Dtt får du i Mamut On Hr r t ovrblik ovr ny og spændnd tjnstr, som din virksomhd kan få adgang til i Mamut On. Kombinrt md dn prisblønnd funktionalitt i Mamut Entrpris får din virksomhd n uovrvindlig it-løsning. Wbbasrt samarbjd Onlinmød Økonomi/Administration Fortag onlin-mødr vd at dl dokumntr og samtalr i raltid md Microsoft Liv Mting. Samarbjd vd at dl oplysningr, filr og listr på nttt md n løsning basrt på Microsoft SharPoint. Profssionlt -mailsystm Hold dig ajour md -mail, synkronisrd kalndr og adrssr via pc, intrnt llr mobil md Mamut BusinssMail. Profssionll wbsidr Håndtring af rutinopgavr indnfor rgnskab og finansiring samt dybdgånd analysr. Få flr bsøg vd at udvikl profssionll wb-sits, wbshops, intra- og kstrant md Mamut Z Publish. Kundopfølgning Givr t komplt ovrblik ovr all din kundr, sælgr, aktivittr, -mails og aftalr på ét std. Kontrol af rgnskabt Spar tid på administrativt arbjd md Mamut Validis Wbbasrt kontrol og analys af dit rgnskab. Logistik/Indkøb Få fuld kontrol ovr lvringsvn og forbdr din planlægning md komplt lagr- og indkøbsstyring. 44 rab Oplæring og vidn Onlin status og CRM Få fuld kontrol og bdr srvic md adgang til nøgltal og kundinformation, hvor som hlst, og når som hlst md Mamut Onlin Dsktop. Mamut Onlin Survy Mamut Onlin Backup Sørg for altid at hav n sikkrhdskopi af vigtig oplysningr. Dl og synkronisr filr og mappr via intrnttt. Få nm og hurtig fdback fra kundr og forbdr din virksomhd. % at Kom hurtigt i gang md t kursus llr opfølgning fra Mamut Supportcntr. Skab komptnc md god råd fra virksomhdrns-ntværk. Kampagntilbud For kun 250,- kstra pr. månd pr. brugr får du all fordln i Mamut On Silvr

5 Hvor som hlst, når som hlst Md adgang til kritisk information uafhængig af tid, std og værktøj, r virksomhdn dsignt til rhvrvslivt. Hos kundn På kontort I d flst tilfæld r dt mst hnsigtsmæssigt at udfør tung administrativ funktionr på kontort. Mamut On givr dig mulighd for at udfør all d traditionll opgavr som salg og kundopfølging, økonomistyring, logistik, projkt/timsdlr og -handl bdst muligt i ét systm. Du vil hurtigt opdag, at rutinmæssig opgavr og informationsstyring går hurtigr, og at du får btydlig bdr ovrsigt. 3 Hos kundn Evnn til at træff bslutningr ud hos kundn stigr md adgang til rlvant oplysningr. Hos kundn kan I nmt gnnmgå ordrr, tjkk prisr, rgistrr lagrbholdning og produktinformation basrt på d nyst oplysningr i Mamut On. Når arbjdt r gnnmført, modtagr kundn straks dn ny totalomkostning samt salgsordrn dirkt via -mail. 3 På kontort Arbjd hjmm På fartn Dt r godt at arbjd hjmmfra, hvis du grn vil afslutt opgavrn, du ikk fik gjort færdig på kontort llr opgavr som dr krævs lidt kstra koncntration til. Md Mamut On kan du stadig vær 100 % oprativ hjmmfra, slvom du vntr på n håndværkr llr skal hnt børnn i børnhavn. Uanst hvor du bfindr dig, r du godt informrt. Tjk din kalndr og -mail for sidst updatringr, ajourfør kontaktr md ny oplysningr og tjk dagns status md mobiltlfonn. 3 Hjmm 3 På rjsn

6 Arbjdsdagn md Mamut On Ønskr du at udvikl virksomhdn, følg op på flr kundr llr at få mr tid til fritidsaktivittr og familin? Uanst hvilkt mål du har, så hjælpr Mamut On dig md at spar tid i løbt af arbjdsdagn Ovrgå kundrns forvntning dr b-muligh w y n mød Udnyt d du t onlin mfør t On gnn Md Mamu. tntil kund md n po Bsti lling r tjkk s for lagr bho ldnin g og kund n får dirk t tilbag ml ding. r Planlæg dagn hjmm frihd r dig Flksibilitt giv arb jd for at ud før din Du b hø vr ikk væ r på vil. Dis po n r tid n som du ad mi nis tra tiv op ga vr. Start arbjdsdagn før morgnmadn brug Mamut On til at tjk k Outl ook- kal nd rn og opg avl istn på mob iln. Uanst din mål, så hjælpr Mamut On dig md at spar tid ignnm arbjdsdagn til arbjd rd på vj ll a g n a g I fuld in t rn tt t, l r d u d ig ti l jd t ko b t On. P å v j ti l a rb ta l fr a M a m u l g ø n in d g il o tj kk r -m a all information til Altid opdatrt tr tilgænglig. dokumn t liggr all sags m arbjdr Eftr projktmød intrnt og dm, so r jd b ar r d, m Båd for d udnfor hust. 11

7 Kommunikation Korrkt information uanst hvor du r Mamut On givr dig markdts bdst mobil -mail og kommunikationstjnstr. Dig og din kollgar får adgang til -mail, dokumntr, kontaktr og opgavr. Entn via pc, intrnt llr mobiltlfon. ud, får du hurtigt din data tilbag lt og problmfrit. Din data på srvrn r slvfølglig 100 % bskyttt mod uautorisrd brugr. Profssionl kommunikation Stor virksomhdr har læng haft glæd af fordln som profssionl -mail, synkronisrd kalndr og fildlings-systmr tilbydr. Md Mamut On kan små og mllmstor virksomhdr også drag fordl af dnn tknologi, og dt udn at fortag stor invstringr. Srvicn r basrt på Microsoft Exchang 2007 og Mamut sørgr for tablring og sikkr drift. Adgang hvor som hlst, når som hlst Mamut On givr dig d bdst mulighdr for at kommunikr og læs -mails md adgang til Microsoft Outlook, uanst hvor du r. Hvis du har n smart-phon vil dn hl tidn synkronisrs md din arbjds--mail, så du kan læs -mails, hav adgang til n opdatrt kalndr, book mødr mm. Dl information onlin Profssionl -mail Sikkr kommunikation og backup Md Mamut On kan du brug intrnttt til at få adgang til llr dl filr og dokumntr ftr bhov. Du kan nmt dl passwordbskyttd dokumntr, præsntationr, prislistr og andr filr md din kollgar og partnr. Sikkrhd r t must bkymringsfri hvrdag Onlinmødr Dl dokumntr og information onlin Md Mamut On r din data samlt på n srvr, hvor dr hl tidn tags sikkrhdskopir. Du har altid dn nyst vrsion af antivirus og spamfiltr, og skull uhldt vær Profssionl og ffktiv kommunikation Flksibl samarbjds- og kommunikationsværktøjr Adgang til -mail via mobiln, pc llr intrnt Enkl håndtring af dokumntr, aktivittr, projktr og arbjdsopgavr Altid adgang til opdatrt information Rducrt rjstid og færr omkostningr i forbindls md mødr Kommunikations funktionr i Mamut On BusinssMail/Hostd Exchang Microsoft Outlook Wb Accss/Mobil Accss Microsoft Outlook 2007 klintn på din PC Dlt kalndr og adrssbøgr Microsoft SharPoint Microsoft Offic Liv Mting Intrnt tlfoni Mamut Survy 13

8 Synlighd Udnyt potntialt i wbsidn Mamut r brugrvnligt og mgt nmt at brug slv for folk udn it-baggrund. For os har dt vært n stor gvinst, at lagr og wbshop hængr sammn vi har spart mgt tid på vdligholdls og øgt salgt via wbshoppn btragtligt. gul Mamut on Sort 542 CV MllomCyan Martin Sund, grundlæggr af Cyan Mamut On hjælpr dig md at kommunikr smartr på intrnttt, og givr drmd din produktr og tjnstr maksimal synlighd. Mamut On indholdr alt hvad du bhøvr for at lav n wbsid og wbshop fra domæn navn og srvrplads til publicring. Dn profssionll wbshop, som r intgrrt md fakturrings-, kund- og produktmodult i Mamut, givr n økonomisk ovrkommlig og ydrst ffktiv salgskanal. Har du allrd n hjmmsid, r dr stor chancr for at du kan lav dt ndnu bdr md Mamut On. Vi lvrr t fuldt intgrrt værktøj, dr anvnds af profssionll hjmmsidr md stor succs. Så sig farvl til amatøragtig løsningr, dr r omstændlig at opdatr! Wbsid og wbhotl Profssionl publicringsløsning E-handl og wbshop Annoncring på nttt Profssionlt dsign og Wbannoncring Nu får du adgang til Mamut Z Publish, som r n ny og profssionl løsning til dsign og vdligholdls af hjmmsidr. Vd at forbdr din hjmmsid frmstår du mr profssionl og givr anldning til hurtigr salg! Md Mamut On, kan du kommunikr md din kundr på intrnttt. Lav fora, tilbyd kursuskalndr og automatisk udsndls af nyhdr (RSS-fd). Du kan også kommunikr md kundr, mdarbjdr og partnr via onlin portalr og -handl. Bliv mr synlig Enkl vdligholdls af din hjmmsid/wbshop Lad din kundr find dig på intrnttt Frmstå profssionl og opnå tillid Stå til rådighd døgnt rundt Få flr tilfrds kundr Komplt ovrsigt af onlin-salg og kundr Få flr kundr og sælg mr Synlighdsværktøj i Mamut On Mamut Z Publish publicringsværktøj Wbshop intgrrt md rgnskabssystm Domænnavn og wb-hotl Googl AdWords 15

9 Eftr at hav haft Mamuts CRM systm installrt i flr måndr, hvor jg primært havd brugt dt som kunddatabas, var dt fantastisk godt at få n forstålig og strukturrt gnnmgang at hl systmt og samspillt mllm d forskllig modulr, som systmt r byggt op omkring. gul Mamut on Sort Bnt Gru Jnsn, Stp-Up A/S 542 CV MllomCyan Cyan Komptnc & Srvic Din nøgl til bdr bslutningr Mamut vil grn hjælp dig md at ralisr potntialt i din virksomhd. Md Mamut On går vi ndnu t skridt vidr og lancrr t total-srvic koncpt til vors brugr. for at udnytt Mamuts softwar og tjnstr. På dnn måd blivr hvrdagn nkl og produktiv! Mamut vil til nhvr tid hav markdts bdst kundsrvic. Dtt indbærr blandt andt at tilbyd dig produktr og tjnstr, som øgr din vidn og hjælpr dig md at arbjd mr ffktivt. Udnyt din komptnc En komplt komptncpakk Md Mamut On får du adgang til n omfattnd komptncpakk, som dækkr all d bhov du har: Gør dig klar til vækst Bdr indblik i din gn virksomhd Brug din vidn som n konkurrncfordl Udnyt andrs rfaringr Skab t værdifuld kontaktntværk Værktøj til komptnc i Mamut On Srvic i fokus Prsonlig srvic Rsultatøgnd hjælpmidlr Ny funktionalitt og opdatringr Dl rfaring og vidn Et kndtgn hos virksomhdr, dr tagr god afgørlsr, r, at d satsr på at udvikl vidn og ksprtis indnfor all områdr og på all nivaur. Mamut On hjælpr dig md at ralisr virksomhdns fuld potntial vd at tilbyd vjldning, når du har brug for dt. Udvidt brugrsupport prsonlig srvic Ny funktionalitt Altid opdatrt i forhold til ny lov og rglr Introduktionshæftr som forståligt og ffktivt sættr dig ind i procssn Informativ artiklr om alt fra funktionalitt til ffktiv arbjdsmtodr i systmrn Intraktiv oplæring i form af lærrig præsntationr, som du kan s, når du vil Onlin vidnsportal dirkt i softwarn Kompltt kursr fra vors anrkndt komptnccntr Mamut Acadmy Ntværk for små virksomhdr: udvksling af rfaring og vidn Vi fokusrr på øgt srvic til vors Mamut On brugr og givr drfor dig og din kollgar d bdst forudsætningr 17

10 Mamut On Tjnstr og srvic Katgori Mamut Onlin Dsktop Bskrivls Onlin kontroltjk af rgnskabt Grafisk ovrsigt ovr kontrollrt rgnskab Analys/ovrblik ovr potntill fjl Grundlæggnd rgnskabstjk og trndanalys Avancrt analys/ovrblik Rsultat- og balancanalys Mamut Wb 1 1,5GB Standard 1 1 2,5GB Pro 2 3 5GB Prmium 6 POP MB MAPI 1GB MAPI 2GB MB MB GB 24t 10GB 7 dagr 25GB 30 dagr Dlt wbbasrd informationsportalr Antallt af onlin informationsportalr r basrt på Microsoft SharPoint Lagring på informationsportalrn Mamut Onlin Wbmød tjnstr Profsionll BusinssMail basrt på Exchang 2007 Størrlsn på konti Antivirus og Spamfiltr Daglig backup Læs din -mail via Microsoft Outlook Wb Accss 2007 Dl kalndr, mappr og adrssovrsigtr Læs din -mails via Microsoft Outlook Mobil Accss 2007 Inkludrt Microsoft Outlook 2007 klint på pc n Mamut Onlin Informationsportal Gold Wbshop- og -handlstjnstr Antal domænr * Plads på srvr Dsign og publicr profssionll wbstdr md Mamut EZ Publish Antal sprog hjmmsidn kan publicrs i Lav blogs, foto-arkivr og kontaktskmar Tilbyd RSS-fdback og søg på sidn Optimr hjmmsidn til mobil nhdr, forums og vido Offntliggør korrigrt information til ansatt og kstrn partnr/lvrandørr Mamut BusinssMail Silvr Onlin adgang til Mamut On Mamut Onlin Dsktop CRM givr dig adgang til kundopfølgning onlin Mamut Onlin Dsktop Status givr dig adgang til nøgltal og status onlin Mamut Onlin Dsktop Timrgistrring givr dig adgang til timrgistrring onlin Mamut Onlin Dsktop Managmnt givr dig adgang til ldlssrapportr og statussr onlin Planlæg og følg virksomhdn i løbt af årt md Mamut Årsplanlæggr 1 Mamut Validis Bronz 5 200MB Wbmødr og wbkonfrnsr Virtult mødrum basrt på Microsoft Liv Mting (antallt af mødlokalr) Antal møddltagr Mamut Onlin Survy Profssionll kundundrsøglsr onlin og offntliggør kundundrsøglsr Oprt Analysr og rapportr fra undrsøglsn Mamut Srvic og Support Brugrstøtt, srvic og komptans Årlig opdatring ift. ændringr i lov og satsr Adgang til ny funktionalitt til din vrsion Adgang til kom-i-gang assistanc via tlfon Brugrhjælp ift. fjlmldingr samt opdatringr via tlfon, -mail og intrnt Adgang til intraktiv træning på Mamut og Microsoft Offic Adgang til spørgsmål om, hvordan Mamut brugs via tlfon Udvidt åbningstidr og prioritt Invitation til gratis fag-kursr Mamut Onlin Backup Inkludrt i kampagnn Automatisk, kryptrt onlin backup Kryptrt og automatisk backup Backup plads Tilgænglighd af filr hvis nogt sltts på din computr Download filr fra browsrn Fildling og automatisk synkronisrt mappr Kampagntilbud: Tillæg pr. månd pr. brugr, kskl. moms. Gældr licns Mamut ONE r byggt opp av to hovdlmntr n programvardl og n tjnstog srvicdl. Når man skal vlg hvilkt Mamut On systm man skal ha vlgr man; Hvorfor vælg t systm fra Mamut? Kompltt løsningr til all bhov Mamuts økonomi- og informationssystmr opfyldr all bhov til små og stor virksomhdr. Fra opstart og tablring, til komplt styring. Dtt mdførr, at du lt og nklt kan voks md Mamuts systmr og kun har brug for én løsning til at udfør all opgavrn ffktivt. Prisblønnt for brugrvnlighd og funktionalitt Mamut-systmrn har vundt flr prisr for brugrvnlighd og funktionalitt. Løsningrns opbygning sørgr for nkl implmntring, at du kommr hurtigt i gang og at all opgavrn udførs på dn mst ffktiv måd. Profssionl og tilgænglig srvic Ldnd lvrandørr Mamut Supportcntr tilbydr t omfattnd prsonligt srvicapparat, som bistår dig md hjælp, hvis bhovt opstår. I tillæg tilbyds dr oplæring på forskllig nivaur ignnm flr kursuscntr. Mamut r n ldnd lvrandør af rgnskab/ økonomi-, CRM- og intrnt-løsningr til små og mllmstor virksomhdr, forningr, slvstændig næringsdrivnd og privatprsonr. Ovr kundr bnyttr dagligt løsningr fra Mamut. Mst for pngn Mamut tilbydr kompltt systmr md lav omkostningr i forbindls md indkøb, opstart og daglig brug. Mamuts løsningr har markdts bdst forhold imllm pris og ydls. Mamut fornklr hvrdagn md én lvrandør t tlfonnummr én faktura og én kild til information. Softwar + Srvics Mamut tilpassr ny tknologi til mindr virksomhdr. Md Mamut On samls programvar, onlin tjnstr og kundskab i én løsning. Som brugr givr dtt dig flr mulighdr for at kommunikr ffktivt samt fornkl hvrdagn. Få sikkr adgang til opdatrt information til nhvr tid via rigtig værktøj som lokal PC, mobiltlfon llr browsr. Mamut On én komplt forrtningsløsning 629,- Følgnd domænr kan lvrs:.dk,.no,.s,.co.uk,.nl,.d,.i,.mobi,. nt,.nam,.biz,.cc,.org,.org.uk,.nu 19

11 Mamut On Én flksibl løsning til all bhov Nu introducrs Mamut On, som kombinrr t prisblønnt økonomisystm md onlin tjnstr. Udnyt dit introduktionstilbud og oplv n ny og flksibl hvrdag. 44% Kampagntilbud rab at For kun 250,- kstra pr. månd pr. brugr får du all fordln i Mamut On Silvr Få fuld kontrol ovr virksomhdn Arbjd hvor som hlst, når som hlst Sikkr struktur og vækst Dl information Bliv mr ffktiv Øg indtægtn 1008_MamutOn_20p_Eksistrnd_DK uddt P.S. Tilb m.o. gældr t r b 31. dcm Kontakt os i dag på tlfon llr på Læs mr på Mamut M a m u t Allianc A l l i a n c Partnrs Partnrs Mamut (OSE MAMUT ) blv tablrt i 1994, og r n ldnd lvrandør af administrativ softwarløsningr og intrntbasrd tjnstr til små og mllmstor virksomhdr i Europa. Mamut tilbydr kompltt og brugrvnlig løsningr. Forholdt mllm pris og ydls r markdts bdst md intgrrd løsningr til økonomistyring/ rgnskab, salgsstøtt, kund- og kontaktopfølgning (CRM), indkøb/logistik, prsonal, projktstyring, -handl, domænr, -mail og wbhotl. Flr nd kundr i Europa fornklr hvrdagn md løsningr fra Mamut. Ydrligr information om Mamut og slskabts produktr finds på Copyright 2008 Mamut. All rttighdr. Md forbhold for ændringr. Mamut og Mamut-logot r rgistrrd varmærkr fra Mamut. All andr varmærkr r rgistrrd varmærkr af rspktiv firmar.

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

kvalitet på krogen Erhvervstrailere 2014 Vælg en ægte VARIANT og få www.variant.dk

kvalitet på krogen Erhvervstrailere 2014 Vælg en ægte VARIANT og få www.variant.dk www.variant.dk Erhvrvstrailr 2014 Vælg n ægt VARIANT og få kvalitt på krogn Boogitrailr 3-vjs tip Autotransport Maskintransport Kombitrailr Cargo Køl-/frystrailr u dvidt prog ram Dansk kvalittstrailr dansk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere