250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon Mamut One.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One."

Transkript

1 Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44 rab % at Mamut On Silvr Kun Ring gratis på tlfon ,- Pr. månd pr. brugr

2 Sådan vil Mamut On fornkl din hvrdag uddt b il T. S. P.o.m gældr t r b 31. dcm Ny komplt løsning Rducr it-omkostningrn Mamut On samlr økonomistyring, kundopfølgning (CRM), kommunikation, workflow, -handl, mobilitt, wbhosting og komptnc i én komplt løsning. Mamut On dækkr all it-bhov md én løsning. Md ovr kundr r ingn bdr rustt nd Mamut til at tilbyd én samlt løsning til n mgt fordlagtig pris. Mamut On én løsning til all bhov Dt bdst fra to vrdnr Én løsning Mamut On givr dig n nkl hvrdag md n rækk ny mulighdr, basrt på n unik kombination af lokal softwar og onlin tjnstr, som samarbjdr kontinurligt. Én lvrandør, ét tlfonnummr, én faktura og én kild til information. Vd at hav én lvrandør til all virksomhdns it-løsningr, rducrr du kontaktpunktr og sparr hrvd tid og png. Hvor som hlst når som hlst Sikkrhd Mobil -mail md fælls kalndr Mamut On gør dit kontor md forrtningskritisk information tilgænglig til nhvr tid ignnm værktøjr som intrnt, laptop og mobil. Mamut On givr virksomhdn onlin sikkrhdskopiring, tjkkr din -mail for virus/spam og tilbydr sikkr kommunikation blandt all ansatt. Wbsit, wbhotl og wbkonfrnsr % at Onlin kundhåndtring Rapportr og rgnskabsanalys Prsonlig brugrstøtt rab Ordr/Faktura og logistik Onlin dokumntportal (SharPoint) Mamut har vundt flr prisr for sin it-systmr: 44 Rgnskab Mamut On Silvr Kampagntilbud 300,pr ForFor kunkun 250,kstrakstra pr. månd månd pr brukr oppnår pr. brugr får du all fordln i du all Mamut Onfordln Silvr Hvis kampagntilbuddt ikk dækkr din bhov, tag kontakt for at få t indbytningstilbud. S komplt ovrsigt på sid 18.

3 Mamut On Produktivitt, kommunikation, synlighd og vidn i én løsning Tablln til højr visr n simpl sammnligning mllm din nuværnd Mamut Entrpris-løsning og din ny Mamut On løsning. Mamut On indholdr alt dt, dr allrd r i Mamut Entrpris, mn har dsudn n rækk ny tjnstr. Kommunikation Mamut On Mamut On kombinrr dt bdst fra Mamuts ksistrnd produktr md n rækk ny onlin tjnstr i én komplt løsning. Produktivitt Økonomi/ Administration Kundopfølgning (CRM) og -handl Salg/ Logistik/ Indkøb Prsonal Mamut Entrpris Du tagr nu dl i Mamut s størst lancring i 8 år! Md Mamut On sættr vi n ny standard for løsningr til små og mllmstor virksomhdr. Økonomi/ Administration Kundopfølgning (CRM) og -handl Salg/ Logistik/ Indkøb Prsonal Onlin CRM, Tidsrgistrring & Status Onlin kontrol af rgnskabr Årsplanlæggr Profssionl -mailløsning Wbkonfrncr, onlin-portalr og brugrundrsøglsr Synlighd Profssionl publikationr og wbannoncr Vidn Srvic og oplæring Sikkrhd Onlin Backup, sikkr wb-hosting, spamfiltr og virusbskyttls

4 Dtt får du i Mamut On Hr r t ovrblik ovr ny og spændnd tjnstr, som din virksomhd kan få adgang til i Mamut On. Kombinrt md dn prisblønnd funktionalitt i Mamut Entrpris får din virksomhd n uovrvindlig it-løsning. Wbbasrt samarbjd Onlinmød Økonomi/Administration Fortag onlin-mødr vd at dl dokumntr og samtalr i raltid md Microsoft Liv Mting. Samarbjd vd at dl oplysningr, filr og listr på nttt md n løsning basrt på Microsoft SharPoint. Profssionlt -mailsystm Hold dig ajour md -mail, synkronisrd kalndr og adrssr via pc, intrnt llr mobil md Mamut BusinssMail. Profssionll wbsidr Håndtring af rutinopgavr indnfor rgnskab og finansiring samt dybdgånd analysr. Få flr bsøg vd at udvikl profssionll wb-sits, wbshops, intra- og kstrant md Mamut Z Publish. Kundopfølgning Givr t komplt ovrblik ovr all din kundr, sælgr, aktivittr, -mails og aftalr på ét std. Kontrol af rgnskabt Spar tid på administrativt arbjd md Mamut Validis Wbbasrt kontrol og analys af dit rgnskab. Logistik/Indkøb Få fuld kontrol ovr lvringsvn og forbdr din planlægning md komplt lagr- og indkøbsstyring. 44 rab Oplæring og vidn Onlin status og CRM Få fuld kontrol og bdr srvic md adgang til nøgltal og kundinformation, hvor som hlst, og når som hlst md Mamut Onlin Dsktop. Mamut Onlin Survy Mamut Onlin Backup Sørg for altid at hav n sikkrhdskopi af vigtig oplysningr. Dl og synkronisr filr og mappr via intrnttt. Få nm og hurtig fdback fra kundr og forbdr din virksomhd. % at Kom hurtigt i gang md t kursus llr opfølgning fra Mamut Supportcntr. Skab komptnc md god råd fra virksomhdrns-ntværk. Kampagntilbud For kun 250,- kstra pr. månd pr. brugr får du all fordln i Mamut On Silvr

5 Hvor som hlst, når som hlst Md adgang til kritisk information uafhængig af tid, std og værktøj, r virksomhdn dsignt til rhvrvslivt. Hos kundn På kontort I d flst tilfæld r dt mst hnsigtsmæssigt at udfør tung administrativ funktionr på kontort. Mamut On givr dig mulighd for at udfør all d traditionll opgavr som salg og kundopfølging, økonomistyring, logistik, projkt/timsdlr og -handl bdst muligt i ét systm. Du vil hurtigt opdag, at rutinmæssig opgavr og informationsstyring går hurtigr, og at du får btydlig bdr ovrsigt. 3 Hos kundn Evnn til at træff bslutningr ud hos kundn stigr md adgang til rlvant oplysningr. Hos kundn kan I nmt gnnmgå ordrr, tjkk prisr, rgistrr lagrbholdning og produktinformation basrt på d nyst oplysningr i Mamut On. Når arbjdt r gnnmført, modtagr kundn straks dn ny totalomkostning samt salgsordrn dirkt via -mail. 3 På kontort Arbjd hjmm På fartn Dt r godt at arbjd hjmmfra, hvis du grn vil afslutt opgavrn, du ikk fik gjort færdig på kontort llr opgavr som dr krævs lidt kstra koncntration til. Md Mamut On kan du stadig vær 100 % oprativ hjmmfra, slvom du vntr på n håndværkr llr skal hnt børnn i børnhavn. Uanst hvor du bfindr dig, r du godt informrt. Tjk din kalndr og -mail for sidst updatringr, ajourfør kontaktr md ny oplysningr og tjk dagns status md mobiltlfonn. 3 Hjmm 3 På rjsn

6 Arbjdsdagn md Mamut On Ønskr du at udvikl virksomhdn, følg op på flr kundr llr at få mr tid til fritidsaktivittr og familin? Uanst hvilkt mål du har, så hjælpr Mamut On dig md at spar tid i løbt af arbjdsdagn Ovrgå kundrns forvntning dr b-muligh w y n mød Udnyt d du t onlin mfør t On gnn Md Mamu. tntil kund md n po Bsti lling r tjkk s for lagr bho ldnin g og kund n får dirk t tilbag ml ding. r Planlæg dagn hjmm frihd r dig Flksibilitt giv arb jd for at ud før din Du b hø vr ikk væ r på vil. Dis po n r tid n som du ad mi nis tra tiv op ga vr. Start arbjdsdagn før morgnmadn brug Mamut On til at tjk k Outl ook- kal nd rn og opg avl istn på mob iln. Uanst din mål, så hjælpr Mamut On dig md at spar tid ignnm arbjdsdagn til arbjd rd på vj ll a g n a g I fuld in t rn tt t, l r d u d ig ti l jd t ko b t On. P å v j ti l a rb ta l fr a M a m u l g ø n in d g il o tj kk r -m a all information til Altid opdatrt tr tilgænglig. dokumn t liggr all sags m arbjdr Eftr projktmød intrnt og dm, so r jd b ar r d, m Båd for d udnfor hust. 11

7 Kommunikation Korrkt information uanst hvor du r Mamut On givr dig markdts bdst mobil -mail og kommunikationstjnstr. Dig og din kollgar får adgang til -mail, dokumntr, kontaktr og opgavr. Entn via pc, intrnt llr mobiltlfon. ud, får du hurtigt din data tilbag lt og problmfrit. Din data på srvrn r slvfølglig 100 % bskyttt mod uautorisrd brugr. Profssionl kommunikation Stor virksomhdr har læng haft glæd af fordln som profssionl -mail, synkronisrd kalndr og fildlings-systmr tilbydr. Md Mamut On kan små og mllmstor virksomhdr også drag fordl af dnn tknologi, og dt udn at fortag stor invstringr. Srvicn r basrt på Microsoft Exchang 2007 og Mamut sørgr for tablring og sikkr drift. Adgang hvor som hlst, når som hlst Mamut On givr dig d bdst mulighdr for at kommunikr og læs -mails md adgang til Microsoft Outlook, uanst hvor du r. Hvis du har n smart-phon vil dn hl tidn synkronisrs md din arbjds--mail, så du kan læs -mails, hav adgang til n opdatrt kalndr, book mødr mm. Dl information onlin Profssionl -mail Sikkr kommunikation og backup Md Mamut On kan du brug intrnttt til at få adgang til llr dl filr og dokumntr ftr bhov. Du kan nmt dl passwordbskyttd dokumntr, præsntationr, prislistr og andr filr md din kollgar og partnr. Sikkrhd r t must bkymringsfri hvrdag Onlinmødr Dl dokumntr og information onlin Md Mamut On r din data samlt på n srvr, hvor dr hl tidn tags sikkrhdskopir. Du har altid dn nyst vrsion af antivirus og spamfiltr, og skull uhldt vær Profssionl og ffktiv kommunikation Flksibl samarbjds- og kommunikationsværktøjr Adgang til -mail via mobiln, pc llr intrnt Enkl håndtring af dokumntr, aktivittr, projktr og arbjdsopgavr Altid adgang til opdatrt information Rducrt rjstid og færr omkostningr i forbindls md mødr Kommunikations funktionr i Mamut On BusinssMail/Hostd Exchang Microsoft Outlook Wb Accss/Mobil Accss Microsoft Outlook 2007 klintn på din PC Dlt kalndr og adrssbøgr Microsoft SharPoint Microsoft Offic Liv Mting Intrnt tlfoni Mamut Survy 13

8 Synlighd Udnyt potntialt i wbsidn Mamut r brugrvnligt og mgt nmt at brug slv for folk udn it-baggrund. For os har dt vært n stor gvinst, at lagr og wbshop hængr sammn vi har spart mgt tid på vdligholdls og øgt salgt via wbshoppn btragtligt. gul Mamut on Sort 542 CV MllomCyan Martin Sund, grundlæggr af Cyan Mamut On hjælpr dig md at kommunikr smartr på intrnttt, og givr drmd din produktr og tjnstr maksimal synlighd. Mamut On indholdr alt hvad du bhøvr for at lav n wbsid og wbshop fra domæn navn og srvrplads til publicring. Dn profssionll wbshop, som r intgrrt md fakturrings-, kund- og produktmodult i Mamut, givr n økonomisk ovrkommlig og ydrst ffktiv salgskanal. Har du allrd n hjmmsid, r dr stor chancr for at du kan lav dt ndnu bdr md Mamut On. Vi lvrr t fuldt intgrrt værktøj, dr anvnds af profssionll hjmmsidr md stor succs. Så sig farvl til amatøragtig løsningr, dr r omstændlig at opdatr! Wbsid og wbhotl Profssionl publicringsløsning E-handl og wbshop Annoncring på nttt Profssionlt dsign og Wbannoncring Nu får du adgang til Mamut Z Publish, som r n ny og profssionl løsning til dsign og vdligholdls af hjmmsidr. Vd at forbdr din hjmmsid frmstår du mr profssionl og givr anldning til hurtigr salg! Md Mamut On, kan du kommunikr md din kundr på intrnttt. Lav fora, tilbyd kursuskalndr og automatisk udsndls af nyhdr (RSS-fd). Du kan også kommunikr md kundr, mdarbjdr og partnr via onlin portalr og -handl. Bliv mr synlig Enkl vdligholdls af din hjmmsid/wbshop Lad din kundr find dig på intrnttt Frmstå profssionl og opnå tillid Stå til rådighd døgnt rundt Få flr tilfrds kundr Komplt ovrsigt af onlin-salg og kundr Få flr kundr og sælg mr Synlighdsværktøj i Mamut On Mamut Z Publish publicringsværktøj Wbshop intgrrt md rgnskabssystm Domænnavn og wb-hotl Googl AdWords 15

9 Eftr at hav haft Mamuts CRM systm installrt i flr måndr, hvor jg primært havd brugt dt som kunddatabas, var dt fantastisk godt at få n forstålig og strukturrt gnnmgang at hl systmt og samspillt mllm d forskllig modulr, som systmt r byggt op omkring. gul Mamut on Sort Bnt Gru Jnsn, Stp-Up A/S 542 CV MllomCyan Cyan Komptnc & Srvic Din nøgl til bdr bslutningr Mamut vil grn hjælp dig md at ralisr potntialt i din virksomhd. Md Mamut On går vi ndnu t skridt vidr og lancrr t total-srvic koncpt til vors brugr. for at udnytt Mamuts softwar og tjnstr. På dnn måd blivr hvrdagn nkl og produktiv! Mamut vil til nhvr tid hav markdts bdst kundsrvic. Dtt indbærr blandt andt at tilbyd dig produktr og tjnstr, som øgr din vidn og hjælpr dig md at arbjd mr ffktivt. Udnyt din komptnc En komplt komptncpakk Md Mamut On får du adgang til n omfattnd komptncpakk, som dækkr all d bhov du har: Gør dig klar til vækst Bdr indblik i din gn virksomhd Brug din vidn som n konkurrncfordl Udnyt andrs rfaringr Skab t værdifuld kontaktntværk Værktøj til komptnc i Mamut On Srvic i fokus Prsonlig srvic Rsultatøgnd hjælpmidlr Ny funktionalitt og opdatringr Dl rfaring og vidn Et kndtgn hos virksomhdr, dr tagr god afgørlsr, r, at d satsr på at udvikl vidn og ksprtis indnfor all områdr og på all nivaur. Mamut On hjælpr dig md at ralisr virksomhdns fuld potntial vd at tilbyd vjldning, når du har brug for dt. Udvidt brugrsupport prsonlig srvic Ny funktionalitt Altid opdatrt i forhold til ny lov og rglr Introduktionshæftr som forståligt og ffktivt sættr dig ind i procssn Informativ artiklr om alt fra funktionalitt til ffktiv arbjdsmtodr i systmrn Intraktiv oplæring i form af lærrig præsntationr, som du kan s, når du vil Onlin vidnsportal dirkt i softwarn Kompltt kursr fra vors anrkndt komptnccntr Mamut Acadmy Ntværk for små virksomhdr: udvksling af rfaring og vidn Vi fokusrr på øgt srvic til vors Mamut On brugr og givr drfor dig og din kollgar d bdst forudsætningr 17

10 Mamut On Tjnstr og srvic Katgori Mamut Onlin Dsktop Bskrivls Onlin kontroltjk af rgnskabt Grafisk ovrsigt ovr kontrollrt rgnskab Analys/ovrblik ovr potntill fjl Grundlæggnd rgnskabstjk og trndanalys Avancrt analys/ovrblik Rsultat- og balancanalys Mamut Wb 1 1,5GB Standard 1 1 2,5GB Pro 2 3 5GB Prmium 6 POP MB MAPI 1GB MAPI 2GB MB MB GB 24t 10GB 7 dagr 25GB 30 dagr Dlt wbbasrd informationsportalr Antallt af onlin informationsportalr r basrt på Microsoft SharPoint Lagring på informationsportalrn Mamut Onlin Wbmød tjnstr Profsionll BusinssMail basrt på Exchang 2007 Størrlsn på konti Antivirus og Spamfiltr Daglig backup Læs din -mail via Microsoft Outlook Wb Accss 2007 Dl kalndr, mappr og adrssovrsigtr Læs din -mails via Microsoft Outlook Mobil Accss 2007 Inkludrt Microsoft Outlook 2007 klint på pc n Mamut Onlin Informationsportal Gold Wbshop- og -handlstjnstr Antal domænr * Plads på srvr Dsign og publicr profssionll wbstdr md Mamut EZ Publish Antal sprog hjmmsidn kan publicrs i Lav blogs, foto-arkivr og kontaktskmar Tilbyd RSS-fdback og søg på sidn Optimr hjmmsidn til mobil nhdr, forums og vido Offntliggør korrigrt information til ansatt og kstrn partnr/lvrandørr Mamut BusinssMail Silvr Onlin adgang til Mamut On Mamut Onlin Dsktop CRM givr dig adgang til kundopfølgning onlin Mamut Onlin Dsktop Status givr dig adgang til nøgltal og status onlin Mamut Onlin Dsktop Timrgistrring givr dig adgang til timrgistrring onlin Mamut Onlin Dsktop Managmnt givr dig adgang til ldlssrapportr og statussr onlin Planlæg og følg virksomhdn i løbt af årt md Mamut Årsplanlæggr 1 Mamut Validis Bronz 5 200MB Wbmødr og wbkonfrnsr Virtult mødrum basrt på Microsoft Liv Mting (antallt af mødlokalr) Antal møddltagr Mamut Onlin Survy Profssionll kundundrsøglsr onlin og offntliggør kundundrsøglsr Oprt Analysr og rapportr fra undrsøglsn Mamut Srvic og Support Brugrstøtt, srvic og komptans Årlig opdatring ift. ændringr i lov og satsr Adgang til ny funktionalitt til din vrsion Adgang til kom-i-gang assistanc via tlfon Brugrhjælp ift. fjlmldingr samt opdatringr via tlfon, -mail og intrnt Adgang til intraktiv træning på Mamut og Microsoft Offic Adgang til spørgsmål om, hvordan Mamut brugs via tlfon Udvidt åbningstidr og prioritt Invitation til gratis fag-kursr Mamut Onlin Backup Inkludrt i kampagnn Automatisk, kryptrt onlin backup Kryptrt og automatisk backup Backup plads Tilgænglighd af filr hvis nogt sltts på din computr Download filr fra browsrn Fildling og automatisk synkronisrt mappr Kampagntilbud: Tillæg pr. månd pr. brugr, kskl. moms. Gældr licns Mamut ONE r byggt opp av to hovdlmntr n programvardl og n tjnstog srvicdl. Når man skal vlg hvilkt Mamut On systm man skal ha vlgr man; Hvorfor vælg t systm fra Mamut? Kompltt løsningr til all bhov Mamuts økonomi- og informationssystmr opfyldr all bhov til små og stor virksomhdr. Fra opstart og tablring, til komplt styring. Dtt mdførr, at du lt og nklt kan voks md Mamuts systmr og kun har brug for én løsning til at udfør all opgavrn ffktivt. Prisblønnt for brugrvnlighd og funktionalitt Mamut-systmrn har vundt flr prisr for brugrvnlighd og funktionalitt. Løsningrns opbygning sørgr for nkl implmntring, at du kommr hurtigt i gang og at all opgavrn udførs på dn mst ffktiv måd. Profssionl og tilgænglig srvic Ldnd lvrandørr Mamut Supportcntr tilbydr t omfattnd prsonligt srvicapparat, som bistår dig md hjælp, hvis bhovt opstår. I tillæg tilbyds dr oplæring på forskllig nivaur ignnm flr kursuscntr. Mamut r n ldnd lvrandør af rgnskab/ økonomi-, CRM- og intrnt-løsningr til små og mllmstor virksomhdr, forningr, slvstændig næringsdrivnd og privatprsonr. Ovr kundr bnyttr dagligt løsningr fra Mamut. Mst for pngn Mamut tilbydr kompltt systmr md lav omkostningr i forbindls md indkøb, opstart og daglig brug. Mamuts løsningr har markdts bdst forhold imllm pris og ydls. Mamut fornklr hvrdagn md én lvrandør t tlfonnummr én faktura og én kild til information. Softwar + Srvics Mamut tilpassr ny tknologi til mindr virksomhdr. Md Mamut On samls programvar, onlin tjnstr og kundskab i én løsning. Som brugr givr dtt dig flr mulighdr for at kommunikr ffktivt samt fornkl hvrdagn. Få sikkr adgang til opdatrt information til nhvr tid via rigtig værktøj som lokal PC, mobiltlfon llr browsr. Mamut On én komplt forrtningsløsning 629,- Følgnd domænr kan lvrs:.dk,.no,.s,.co.uk,.nl,.d,.i,.mobi,. nt,.nam,.biz,.cc,.org,.org.uk,.nu 19

11 Mamut On Én flksibl løsning til all bhov Nu introducrs Mamut On, som kombinrr t prisblønnt økonomisystm md onlin tjnstr. Udnyt dit introduktionstilbud og oplv n ny og flksibl hvrdag. 44% Kampagntilbud rab at For kun 250,- kstra pr. månd pr. brugr får du all fordln i Mamut On Silvr Få fuld kontrol ovr virksomhdn Arbjd hvor som hlst, når som hlst Sikkr struktur og vækst Dl information Bliv mr ffktiv Øg indtægtn 1008_MamutOn_20p_Eksistrnd_DK uddt P.S. Tilb m.o. gældr t r b 31. dcm Kontakt os i dag på tlfon llr på Læs mr på Mamut M a m u t Allianc A l l i a n c Partnrs Partnrs Mamut (OSE MAMUT ) blv tablrt i 1994, og r n ldnd lvrandør af administrativ softwarløsningr og intrntbasrd tjnstr til små og mllmstor virksomhdr i Europa. Mamut tilbydr kompltt og brugrvnlig løsningr. Forholdt mllm pris og ydls r markdts bdst md intgrrd løsningr til økonomistyring/ rgnskab, salgsstøtt, kund- og kontaktopfølgning (CRM), indkøb/logistik, prsonal, projktstyring, -handl, domænr, -mail og wbhotl. Flr nd kundr i Europa fornklr hvrdagn md løsningr fra Mamut. Ydrligr information om Mamut og slskabts produktr finds på Copyright 2008 Mamut. All rttighdr. Md forbhold for ændringr. Mamut og Mamut-logot r rgistrrd varmærkr fra Mamut. All andr varmærkr r rgistrrd varmærkr af rspktiv firmar.

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009!

Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009! Mamut One Ny og enklere arbejdsdag i 2009! ReReducér omkostningerne og udnyt potentialet i virksomheden med én brugervenlig og komplet IT-løsning Læs mere på side 4 d u b l i t e n Kampag Alt i én løsning

Læs mere