medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende"

Transkript

1 Posbesorger blad 5?016. r8245 ARO. S nede v scste sde, hber du har fet noget ud af at lase bladet. Hvs du tror ntatvet er vard atfglge op, bedes du gve dt besyv tl kende p nedenstende brevkort - forresten modtager v ogs gerne konstruktv negatv krtk. Brevkofet kan enten afleveres kassen der er opstllet klublokalet, eller sendes tl undertegnede. Ved en beskeden ndsats har v form6et at f besfyrelsen tl at udsatte en flaske Ole" tl det bedste navn tl bladet, under forudsetnng af, 1.: det kan rndres uden for meget besver hos postvrsnet,2.'. der vser sg en tlstrakkelg nteresse for at etablere bladet som SMK's kommunkatonsmddel tl medlemmeme. Hvs dn ndflydelse skal vare geldende allerede fra naste nummer af bladet, skal v have dt svarkort nden 28. maj, der forgvrgt er ndleverngsfrsten for alt tl nreste nummer af bladet, der udkommer prmo jun. Brevkort Afsender (hvs du vl kunne vnde premen). SMK - Nyt??? vl I. & H. Toft Svarrer Rytterholtsvej 18 Svejbrek 8600 Slkeborg r I t). 1 l grjts v.vt??? Sdcnterrg tl nreb[enxrernc a glhebocg fotorbft[ tttub. Skal v have et klub-blad? V sosretter en de - her for eller medens bdene kommer vandet. Megen snak frem og tlbage - skal v vare vl bruge tl at gve dn menng tl kende medlem af DMU? - Erv somdmu pstr pa. bundet som medlernmer DMU? - Beh6ver v et flot medlemsblad frfarvetryk Det v "ntatvudvalget" tlbyder er, at med masser af flotte blleder, landsdekkende reklamer, konkurrence med flotte gorelse, efterbehandlng og udsendelse v vl forest redgerng, mangfoldg- premer som en martm mnovn, Et forelobg eet n (4-6 nr.) mod at f dekket komplet forarsklarggrngssret eller hvad de faktske udgfter (papr, tryk & porto vedjeg? - vel - h6nden p hjertet det vlle etc.) efter nogle kondtoner der er SMK's da vere dejlgt at vnde en af dsse bestyrelse bekendt. prrmer, og som medlemmer af DMU fr man mulghed for en stor organsaton, MEN: for at bladet skal vrre nteressant, forhbentlgt at vere med debatten overfor lovgvnng og andre nteresseorganskellg karakter, og her er det DU kommer krcver det, at der kommer ndlrg af forsatoner - nok om det. nd blledet, for "ntatvudvalget" tlbyder nemlg IKKE at fylde bladet med DMU - det burde v&re et - alle tlfalde sprndende artkler. Det kunne f.eks vare dskussonsmressgt - afsluttet kaptel en hstore fra DIN feretur den Svenske SMK - det er mulgt der fplger en fortsattelse senere. hvs 6n eller et par stykker fallesskab skargrd, eller mske lges sprndende, vlle komme med er fast ndleg om hvad KLUB - blad, det er en helt ny tanke, og der sker sgsystemet af nteresse for her er det du kommer nd, for hvs det skal bdfolket. blve tl noget, skal du nu komme med en tlkendegvelse af om det er noget der har Okonomsk var det jo nok ogs en de hvs DIN nteresse, om det er noget Du vl der var 6n eller to der vlle tegne annoncer, bdrage tl skal blve en succes. det vlle under alle omstandgheder hjrelpe med at bladet Okonomsk kunne Inde bladet vl du fnde en artkel om best. hvad v har kunnet komme tanke om som emner for et lokalt sejlsportsblad. For at ngen skal vaere tvvl, "ntatvudvalget" har kke td tl at fylde bladet med Lgeledes ldt om Okonomen et blad som dette, p sdste og nestsdste sde et "sporseskema" som v vl vrre elade for om stof! du Sde.: 12 Nr. I, l. tugang. Aprl I 993 SMK.Nyt-??? SMK-Nyt??? Nr. l, 1. Argang. Aprl 1993.

2 SMK - Nyt??? Nr-: l, l. ergang. Oplag.: 700. Udgvet samred med SMK'S be$)telse. RedEerng.: L & H. Toft Svmer Rltt.rholbvej I 8 Svejbek 8600 Slkeborg T f.: ( ) (tlf.svder - efterlad bsked!) SMK's bestyrelse.: F(mmd.: Beony B. Borke Kdserer.: Lef G. Thdgersen SekreE..: Knud Jemen Krud Jemen Erhddt Wynz KantDeudvalg.: Bnhe olesen A Hans Juul NelseD 86 8l Klubhuset.: Benny B. Borke HmnrelbjerSgruoden.: Lef G. Thogersen Knud Jemen Sejsgruoden.: Rchd Jensen a6a Erldt Wynz Klubaftner I 99-l-94 & afrggerfest.: Brthe Olesen Haos Juul Nelsen 86 8l Knud Jensen Navgaton.: Patle ChrsreNen 86 8l 1378 Radoudvalget.: Pleben Vstergard Knud JeNe! SMK venner.: Hjorl Lyngsse 86 8l Hans Juul Nelsen 86 8l Vgtge telefonnr.: KantDeo 8261'19 Mont telefon ?6 Opsynet lndeluklet VejrudsSten (lokal) 153 Lyngby Rado 013 slkebors Polt Falck Slkeborg SMK-Nyt??? Udkonrnrer lddleverngsfrst Nr.2-93 prmojun ' ^*r.3-93 medo jul ' '7.93 Indleg tl SMK-Nyl??? - sevel sonr antroncer undet "tra medlem rl medlem".kan afleveres 'boksen" tadlnen Dden Ddleverngstrsten, og vl se vdt nulst blvebrag! fdrslkomnrende nunurer. Fd at blve opbget skal ndlaset vere forsynd med navd og adresse. Redahonen er gerne behjalfelg med fmrulerng hvs du ha et budskab. tlon*"r/"* /rt L a41"j,.' J/en uan U,aenttqet4 dj/p"nar/u4t.[.]lp haue fl4ej 4 t"'t 7o -.1 o*, /r"aa /ph 4lp4. lllu', e/lpn t'ft;4.6p'b4 4.bPJ. 1"* 1pn'l1/tur/e pe,r'dp'. Ae'> ul ul-be,l ra'le tasde /rq l/,,a/' lf4 dl /rae 4n"AJ rffu onl, rr/"* dl allf/fulfarlr41" *A /p lfrll"l*t" /n r, - e/)"r, *A4,b 1p4 at aleaff. "l"lzmeh. prrlczba//f//,4/'4"2 -,lq nauzz Unl furq h*/ pt lnn /4ulp l"- h" r'" 4 - "? h4/) dzjat rt/+'ulkj /rtan nat4te'> qnnq /'r'el/rk qlrlnq' a'l /ta/p/4e. 4l,tue"ll U -A//rp l,l ll en "o,t /p'*,lazut' pa, /4tto,r1P4 a arln'r. et',gn rq' kl nttdlc rj el uummet al 'FRITID TIL SOS' - ej /tlnd k 'Elp al at tl/a ftw,"r*le dl *t'lhtp,/lp, SMK uaz ltlerej r"lndlh DMU/ -4ue* /r*r* "el, ",At/rt /1t,nar*n arg kh ktu f-*a/7pl lrl %/t4r r* peda/z - q' a&rw dzr ellz, pk t//k ". /r/nt4re el 1/&4,,ekal ha /pn arez'aexe /rrq, I/'urrp /kt4r,t / lt f'dj ht%44e -"7 /raaz ul..araa'rq a? lanlr'> a*n rpnprq/t*1r/"ftz41/r,kn Ae 4dalJd/p) "? APlu4e nhrer*xd?'. - 1a. /eue n rno?rye - /r.,r* k 4ln/re* rctlar Tanzet, a*/rttl rt> /"J - /zt u,:rjeaelze- a, /"2, /rz* /E r"te ut lu/l Ithre k4/44al4/s4/. X.'r,tnuns Abn nost cf er. Mondog 8.OO - l8.oo llakkdrct lukker kl. 17.OO. Seweres kun h6ndmodder. Trsdog - sondog, , Hskkenet lukker kl Husk vores T 1-S IV-BORD hver lordog fro I tl den fovoroble prs of 40,00 kr. NW-NW-NVT Hver sondog oprl lover v koffe TI1-S LV-BORD tl den love prs of 95,00 kr. lr,t Det Sker. 25. aprl.: Standerhejsnng. Som sadvanlgt mgdes v sgndag formddag ved klubhuset kl for at hejse standeren for sommerens sejlerseson. Foreret er her, og gllet er "Tl spens folk". 29. aprl.: Mod bestyrelsen. Nogle har skkert undret sg over hvad der gemmer sg bag denne ttel - kom og se!. 11. maj.: Navgatons-sejlads. Med start fra Sejsgrunden pbes der afgang tl flrets fgrste navgatons-sejlads. Stgv kompasset af - og mske lardommen. Kursen blver lagt fra Sejsgrunden fra kl maj.: Motorsejler-kapsejlads. Der dystes flere klasser, n&rmere opslag klubhuset! 15. maj.: Falck afprgver brandslukkere. Igen r har klubben formf,et at f Falck tl at hjalpe klubbens medlemmer med at kontrollere b6denes brandslukkere. Mod "bdl og brand" er der hjelp at hente fra kl maj.: Informaton for nye medlemmer. Kender du nogen der gerne fremover skal kunne lgge LOVLIGT ved broerne sgsystemet kommer chancen her!,kl Klubhuset. 25. maj.: Navgatons-sejlads. Endnu en chance tl at st6ve lerdommen af, afgang kl fra Sejsgrunden' SMK vennernes 10 Ars qbleum. I anlednng af vennernes 10 rs jublaum, er festudvalget gang med at planlrgge en herlg dag p soerne, sammen med nogle af smk's medlemmer, som forh6bentlg er vllge tl at lagge bde tl denne del af affangementet. - Datoen blver lordag den 12. jun, med afgang fra ndelukket kl Alle deltageme medbrnger selv frokostkurven, samt alle andre forngdenheder. Efter sejladsen vl der vare festlgt samvar klubhuset om aftenen. Menuen vl her vare grllstegte bpffer, og ctronfromage. Prsen for deltagelse aftenarrangementet vl kun vere kr. 60,- pr deltager. Da arrangementet skal afholdes klubhuset, er det desverre npdvendgt, at begrense tlmeldngen tl 60 deltagere. Bndende tlmeldng, med betalng for aftenarrangementet, kan ske klubhuset nden den l. jun "Skppere" som er vllge tl, at lregge bd og krrefter tl dette arrangement, bedes senest den 1. maj 1993, gve bndende tlmeldng Klubhuset. Yderlgere oplysnnger om arrangementet, fs ved henvendelse tl HjOrl p tlf. 868l Med venlg hlsen Festudvalget. Nr. l, I. rgang. Aprl SMK-Nyt??? SMK-Nlt??? Nr. I, l. rgang. Aprl 1993 sroe.: J

3 former, samt vben fra marnen med torpedoerm.m.. Derefter gk v udenfor og op U"Sprngeren",hvor v var rundt bflden Klubaften med "slav". heleu-bdens ndreog prgvedeperskikke ferre end55 medlemmerhavde opet m.m.. Vdere ombord p gas-turfor en gang skyld fundet vej tl mfl- bne-torpedo-bden"sobjornen",hvor nedensklubaftenden I 1. marts, som v ogs var rundt hele skbetsndre og kunne se hvordanlvet leves ombord. dennegang stod auktonenstegn.' V tog derefter nd Marnestuen, Og hvlken aukton,alt hvad hjertet kunne begere kom under C. Bjer- hvor v skulle spse,og skken en maregrd's kyndge hndterng af ham- rnestue.alle vagge helt beklrdt med mahogn,alt marne meren- blot vardervst nogledergerne stl,medalt mulgtudhavde set et par rednngsvestemere styr, ssotn nathus, blandtdet brogedeudbud,men det var sekstant,skbsklokke, der kke. Ellers var der det hele, fra modeller af dverse anker,beslag,ldslukkere,tl radoer, skbe m.m.. Et rgtg VHF- og walk'er. noget kke kom hyggelgt mlj0, der nrsten kke kan har du du Forresten, af med,ellerkke fk kobt- sflprgv med beskrvesmen skal opleves.v her en annonce SMK - Nyt???(detvar en S.M.K. har nogetat leve op tl. Det var en dejlg oplevelseat mgdes annonce). Marneforenngen,for ved hver sammenkomstog fgr spsnnghavdede et BesoghosAlborgMarneforen- motto "Under Dannebrog",der ndledesmed at flaget under kommando ng og Marne museum. pbes tl tops, og v sang forste vers af L4rdag d. 20 marts kl afgang "Kong Chrstanstod ved hpjen mast". Herefter begyndtespsnngen. fra Indelukketmed en busfuld af Menuen bestodaf rugbrod med sld, S.M.K. medlemmer ankomstal- skbberlabskovsog kaffe. V fulgte tramdt p5 eftermddagen borg,hvor v blev modtagetaf Alborg dtonenmed,at denfgrsteskl tlegnes Marneforenngsmangerge formand, majestrten, nu Dronnng Margrethe. V blev s vst rundt Efter mddagenblev der holdt taler, Ralf Kurth Jensen. p AlUorg Sofartsog marnemuseurl, og vores FormandBenny Borke overhvor der ved plancherog blledersamt rakte plattertl deresformand.samo p s t l l n g e r,b l e v v s t h e l e A l b o r g menkomstenophgrte kl. ca , varfts udvklng og uddybnngenaf hvorefterflaget blev halet ned. Afgang Lmflorden, samt ndretnng af Hals og hjemkomsttl S.M.K. klubhus,en rgtg dejlg dag. Bane fyr, og uddybnngderfra. plottekort vst af et stort Der blev L. G. Thogersen sgkortetfra helenordjylland,samten rekke nautske nstrumenter. Der hel var mange fne skbsnrodeller og un- "SdenSdst". Sdc.:,l Nr. I, l. rgang.aprl SN{K-Nyt?:r? Pgefest3. aprl Her Skulleder haveveret en anonce! Lgrdag eftermddag mgdte ca. 85 pger op tl den tradtonellepgefest. En del af pgerne havdehusketsdstei 6rs aftale,o{modte op med hat p6. Et I serdeles festlg ntatv, som blev I belgnnetmed e preme tl den mest I kreatve hat. Efter kaffen og lagkageni startede det store bankospl,hvor Far - far - far, hvor langt er der tl Amerka? gevnsternevar sfrvel de medbragte Hold k... knaegtog sv6m vdere! Pggaver som en del sponsor-gaver. ernehavdeudfoldetstoropfndsomhed S g f a r t s s t Y r e l s e n sb e k e n d t ved ndkgb af gaver og mangefns og gorelsenr. 848 af L4. oktober t992: grn hgrtesved udpaknngerne. Under hele festenblev v vartetop tl omabsolutug+ af de fre hanersomhavde Uddrag$ 1.Dennebekendtg6relse tl henhold kke der fart4jer, alle fflet det rrefulde hverv, at komme nd fatter medfgre at plagt er regler varmen og kke vrre henvst tl andre varkstedet- hvor de andrehanervst rednngsveste. ogs havde en hyggelg eftermddag, stk. 2. Ved fartpj forsts enhver ndet kvnde- dretnng, slsom erhvervsfartgjer,bde, selv om de mtte undveere joller, pramme, vandscootere,wndlge selskab. surferem.m.,der anvendesaf personer engang Og s tl mddagen,endnu p vandet, bortset fra skbes redner mad vste Ulla og Eml at det med der udelukngsbde,samtbadeudstyr, et noget de bare kan. V fk serveret strandkanten. anvendes kende kreatv stor dejlg rs-taffel, gen under S 2. Alle fartojer, der kke er fortdjet udfoldelseaf "de fre". havn, skal medforerednngsvestetl Tl sluttakkedebrthefor et serdeles alle personerom bord. skal veltlrettelagtarrangement,som lyk- $ 3. Rednngs-og svommeveste kedestl fulde, kke mndstford nogle vere typegodkendtefter anerkendte havde lavet et enormt stort forarbejde. normer,herundersolas- og EF-typeEt arbejdede nu efter 5 r, mente der godkendteller DVN-varedeklareret. skullenye krcfter tl hvorfordetrak sg $ 4. Anvsnngerfor brugenog vegttlbagefra udvalget.med andreord, nu grcnserm.v. af den enkelterednngser chancender for alle de mand som ellersvommevestskalfplges. gernevl opleve pgefesten! Henvend $ 5. Overtrredclseaf dennebekendt' jer blot tl Brthe, hun vl "udtrakke"de gorelsestraffes med bode eller hrefte. fre heldge, som fr mulghedfor at $ 6. Bekendtggrelsentrrder kraft den arrangerepgefesten tl naste 6r. V l. december1992. pger glaederos allerede. S M K - N y t?? 1 r Nr. I, L argurg.aprl S d e. : 5

4 Bddfolket ved Slkeborg sqerne. Nr forlret kommer tl soomr8det, samlngspunktet er blet en sommeraften. summer det af lv p bdpladsen. Det er klargorngens td, og der knappes en stlle bajer op, for man n&rmer hverdagens problemer, sdder helt af- Her slapper man af, og glemmer alle sg den dag, hvor sejlertden kommer. slappet ved blet og kgger ud p Egentlg begynder sejlersesonen en bflden, som lgger fortpjet ved broen. kglg forrsdag, hvor man for fgrste Gode bekendte blver nvteret ombord gang fjerner presennngen og kgger pa skuden, og alt blver fremvst med hende, der nu har overvntret. stolthed, og der blver sklet. Glas er en Den dag lyder glade klnk p pladsen, sjrldenhed, men en spd pge ombord nr motorbdsfolket stoder flaskernef6r sn gl skanket op. sammen. Indholdet smager fortryllende, for nu er der mange blet blver der spllet p gutar og har- Ved solnedgangstd, nr v sdder om forventnnger om sommerens oplevelsertske sange som I de lyse nrzner eller en monka, og der blver sunget roman- F6rst skal der dog mange sldsommeaf den klassske plsange Langt fra tmer tl. Trebdene skal skrabes, hjemmet og pludselg bryder slbes og males - mahogn skal lakeres, een af vennerne ud med en sang p6 hvlket krever en meloden: Poul sne hons Glasfberbdene har det noget lettere, de skal jo kke slbes og males, men Rejser sg sqen med skumhvde ntanker, poleres, s her holdes der vel lge s f\ver for blrzsten det gnstrende splv, mange pauser, for forret er den td p da sldr som sonxandv ld tl en anker, 6ret, hvor v ser mestl hnanden, det men det forstdr sg et anker nted ol. v spredes over hele spomrdet, n6r Alrng bpr passe som hdnd en handske: bdene er vandet. Whslg,for skotter, og vn for de franske, V skal ud pt nogle dejlge ture p6 sgen Shertyen skenker v genre de spanske med nogle plsnere snor efter b6den. - de kan dog kke stkke Det gver ollet en dejlg temperatur. Den perfekte plsner. N6r det er sommer p Slkeborg sgeme, Sa1l'tpal et ut A'/r+ drl kan man let blve enge om, at ntet sger man. smager bedre end en gl, hvad enten den Men de fleste 0l blver nok forst drukket, nflr man anlgber en bro systemet, kahytten sammen med gamle og nye ndtages p kajen, ved broerne eller s kommer den gode snak frem som sejlervenner. f.eks. lnngft'edag var en btter dag, Benny Borke, Sommeren nten pdskebryggen var skqn. Jeg kan dog bedst lde den.klassske: Man blver et helt n1,t menneske ovenpd en bajer. Man behpver kke opsgge selskab, nr man lgger ved en af vore grunde, da I ll/l /M[ or? 4cnntn Put DIM"/ Nr. l, l.6rgang. Aprl 1993 S\{K-Nyl??? SMK-Nyt??? Nr. I, l. Argang. Aprl 1993 Sde.:?

5 Fsker. Medlemmernehar ordet: Skal v vare medlem af Dansk Tursejler Forenng? (DTF) Hvs det udelukkendeer et sporgsml om at f nogle bllge forskrnger p vore bde, vl mt svar vzereklart nej. Somjeg har opfattetdtf, er det DMU blot ny ndpaknng. En selvvalgt bestyrelse/udvalg- alle tdlgere medlemaret 92 blev et rgtgt godt 6r for dem mer af DMU's bestyrelse.prsen for som fsker efter svel aborre som san- medlemsskab DTF er, s vdt jeg fordart. Sjalden har der varet s6 mange stod, den samme som v betalte tl sandarterat fange srr Julsg som der DMU. Var det kke en de, nu da v er udeaf DMU, lgesom vw 92. Aborren var ogs peroderat tlsyneladende vejret og lade den nye forentrekke at opfatfange meget stort antal.mange kan og vl. Det er jo hvad den vse nge og det fsk ter aboren som en uspselg m u l g h ed at hvs nogle d e n o g s delkat utrolg er synd, den er faktsk pnsker at knytte medlemmer enkelte eksempelvs tlberedt, nr den blver optages som man kan DTF, tl sg som folger: Det er kke et krav at v enkeltpersoner. alle melder os nd, som det jo var 2 aborrer tlfeldet hos DMU - det er trods alt en 3 dl. tor hvdvn postvtng ved forenngen. 2 gulergdder Den "eftertenksomme" 1 ctron I laurbaerblad Huskklubhuseter kke kun for de SMK salt & peber medlemmer som har bdplads n(det er altd en god d6, at have en delukket- det er for alle medlemmerspandmdd postevand baden,som man kom nd og fa en hyggelgsnak ogs om vnteren. setter den levendeaborre) Ensom dame fyrre Ar! Fskenrensesog dryssesmed salt og peber ndvendg. Gulerpddernerves og fyldes fsken, ldt ctronsaft dryp- I n d l a e gd e r O n s k e so P t a g e t u n d e r "medlemmemehar ordet" m6, hvs de pesover kunne optageshave en afsender en skal Hvdvn og laurber kommes blve optaget(ellerser det for let for at koger og legges fskegryde,fskene "redaktoren" at komme af med for 15 mnutter ca. ved svag varme "uglegylp"). gr. 20 ca. 200 ved ovn altematvt mnutter. Serveresmed kartofler vendt smor og dryssetmed frsk Perslle Nu er det kke lengere nok at vare medlem f fskerforenngen, husk at alle nu skal betale et bel/b tl at opretholde fskebestanden de danske farvande. Har du kke modtaget et grokort kan du n at hente et p posthuset,eller p bbloteket. SMK-Nyt??? Nresender mattebgje sg og Hvad lgger der bag denne merkelge venner,bekendte,arbejdskolegaer med. forretnngsforbndelser overskrft? V kan opn flerefordeleved aktvt at stdtteklubhuset: SATvT.SNPBLADET HER: I starten af marts maned var det store klubhuset,udgvelsenaf V fer noglegodemadoplevelser. samtaleemne SMK's eget medlemsblad. St6rre omsetnng bdrager med et st0rreafkasttl SMK. Egentlg en god prestaton, da der tradtonen tro de forstemanederefter afholdt generalforsamlng,ja da er generalforsamlngensmde at blve afholdt pa det st0rstetemne.men sdan skulle det kke vrere dennegang. Med det vgtgste, v modersoensfolk. Et nyt blad var ved at se dagenslys. Men hvad kornmer det alt sammen N,IESEN ved. Jo smrend. enhver tng har sn prs, og hvad var bladets prs? A l l e b l a d e t s m u l g h e d e r b l e v Mange bud blev afgvet, og da jeg daglgt beskeftgermg med takserngndgende drgftet, herunder: sopgaver,mentejeg at vere kvalfshvor mange gange Arlgt bladet skulle eret tl at afgve en korrekt vurderng. udkomme. Denne vurderng meddelte formand Mangeaf os vlle ogsflgernese frem tl BORKE mg at vrerehelt ved sden af, formandborkes leder.som bor vrre en og da han n&vnte,at prsen ncl. porto var s latterlg lav som kr. x,yy, var jeg begvenhed. tlbagevendende skkerp6, at nu havdejeg det endelge V kunneogsflforudse,at medlemmer- bevs p formandensmanglendeevne nestrang tl at deltage debattenomk- tl at huskergtgt, hvorfor jeg med r n g b r u g e n a f s g s y s t e m e t v l l e og klar ryst meddelte formanden, at holdt den prs vlle jeg kravle gennem afstedkommemangendlrg. klublokalernemed n&sen slrbende En stor ndflydelse bladet kan have for henaf gulvet. os alle er. at bladetkan vare med tl at gve os flere gode oplevelser,her taler Prsener kr. x,yy. Carl. v om, at bladet kunne gore opmrrksom p klubhuset som et godt samlngssted,ogs et sted hvor man tager SMK-Nyt??? Nr. l. l. Srgang. Aprl 1993

6 Hvad skal et klub-blad ndeholde for at du.'gider" lese det - endsge "HAR LYST TlL" at bdrage tl dets fremtdgeksstens? V har nogle forslag og hber at du kan gve os nogle flere deer. Men da det jo - med mndre man skyder med et haglgever - kan vere svart at vare skker p at man det mndste rarnmer ldt' vl v gerne kommetrtere et par af overskrfterne dette blad (ogs nogle af dem der kke er her). Oprndelgt var det menngen at bladet som hovedregel skulle vare p 8 sder, men p grund af ndkommende ndlag. samt emner v syntes skulle med for at vse bredden mulge ndlag er dette blad udvdet tl l2 sder. Forsden. For det fgrste, bladet skal have et navn, og som en rmelg neutral ttel fk det navnet "9!Jl.{-!l!t???". "Mand og mand mellem" har v fra bestyrelsen sde fet stllet en flaske Nordsg Ole p hgjkant tl udlodnng en konkurrence om et navn. Demest, hvad skal der ellers st p forsden? Det var let nok at skrve et ndleg tl dette nummer, nten hvad kunne du tenke dg neste gang? Af ndle g nde bladet kunne v tanke os noget retnngen af:. Formanden har ordet.. Fra medlem tl medlem, kgb- & salg annoncer. og mske en efterlysnng.. Anmeldelse af aktvteter - en aktuel programoversgt. Medlemrnerne skrver. Tps, deer og efterlysnnger af samme, beklager dem har v kle kunnet fnde nogen af denne gang. Mnedens nese - kke at forveksle med "Nasen der mtte boje sg"' men har nogen lavet noget v alle kan more os over - uden at blve fol personlge, s er overskrften her.. Mnedens rose, eller "tak for hjelpen"' "tak for et amangement" eller "tllykke!".. V gratulerer - enten "v har hprt et rygte" eller 'Jeg sger det selv fgr det blver et rygte".. Nyt for sgens folk - Rednngsveste, VHFstaton, Den nye havnelods og hvad vedjeg.. Kantnen tlbyder - udover bnngstder, s omkrng ldt godt tl ganen. Hvor tt skal bladet udkomme? Mange dskussoner er get frem og tlbage' omkrng udgvelseshyppgheden. Det skal kke vrre nogen hemmelghed, at dette er et af de sprngende punkter forbndelse med udgvelsen af bladet, dels bor det vrre relatvt hyppgt af hensyn tl aktualteten, men p denanden sde skal det -kke vare p bekostnng af ndholdet (les evt. gen sde 7). Hvor tt skal bladet udkomme? - Skal det vrre lge hyppgt sommer og vnter? Sdst men kke mndsl Reklamer. Da bladet for at blve udsendt som det er blevet' har skullet godkendes hos Postvasnet, har udsendelsestdspunkt for det fprste blad v?eret svert at fastsl p forhnd, derfor har v heller kke kunnet tegne annoncer tl dette nummer' Fremover vl et normalt blad p 8 sder ndeholde ca I tl I 7z sde annoncer. Du sdder nu med et forslag hnden, et forslag der ndeholder dels nogle forslag tl hvad v kan forestlle os som ndhold et lokalt blad' tllge med nogle bevdste provokatoner (man kan vel altd hbe). Skal forslaget udrnynte sg en fortsat produkton, galder det om at komme op p me rkerne, kom med dn menng, enten p brevkortet p sde ll og 12, eller geme med en langere tlkendegvelsenten "kassen" klubhuset, tl forenngens bestyrelseller tl den selvbestaltede redakton - HUSK. bladet blver kke bedere end responsenl SAGA 20 Salges. A,rg.. ca. "73,12 HK benznmotor Prs ,00 kr. Henvendelse.: N.P.Dge Nelsen c/o L. G. Thogersen Egealle 101, Slkeborg lf Dn annonce!!!l Mlrettet tl potentelle kgbere! Sp0rgeskema! Forslas tl bladnavn Karakter! Hvor tt skal bladet udkomme? om sommeren..: hver.: uge. om vnteren...: hver.: uge. Set "X" over dt forslag, eller skrv et andet her.: Jeg menerat et klub-blad eren loral msforsdelse. oe haber kle detkome! frenrover..: ( )sat"x". Jeg er gerne fr fu a rcdbge det selv on! dd udkonuler..: ( ) ser "X'. Sdc.: l0 Nr. l. I. rgmg. Aprl 1993 SN4K-Nyt??? SMK-Nyt??? Nr. 1, l.rgang. Aprl Sde.: I I lem lefterlysnng.: ladr.rr.n p nyndmeldt medlem l lklubvenne?ne Renar Nelsen - Der-l * dt blad kke kommet medpos-l ll:: Iten. I Sdan kan en annonce ogsa se ud! VHF - rado kobes, henvendelse tlf. 868?????. Blot skulle der selvfglgelg have veret et telefonnr! Indrvknne af annoncer under "Fra medlem tl medlem" kunne v forestlle os skule kos'e et mndre bel6b, f.eks 20 kr. Annoncen mtte kun vare af en beg6nset stgrrelse, f.eks ord (uden at nogen skal f os tl at regne ord ord som "hokulturelhatteaktvtet" for 6t ord). Gv karakter med en skala fra 0 (gd,e{_eg kke lase) tl 10 (lyder meget lovende). Mantrler du fapr ll ar sk\ e dn nrennt p6 k3n du bruge resled at sde 7! Formanden har ordet Fra medlem tl medlem Anmeldelse af aktvteter Medlemmerne skrver Tps og deer MAnedens nase Mnedens rose V gratulerer Nyt for spens folk Kantnen tlbvder

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing.

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing. FOLKETIDENDE I TORSDAG 21. JUNI 2012 'r "-. ffde17buesffet'somdanskbueskytteforbundharudtagett EMNykøbng. Foro: Frellvtrue K. KmrsEl Buesffeforbundet har udta$et 77 buesffer tl EM Nykøbng NYkøb ng-bueskltte

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Formanden har ordet... Geså har gen år hen over sommeren bevst st værd som havørredå. Se ndberetnngerne på www.rbeaastsyemet.dk og bederne på www.gesaa.dk Et par enkete aks er det også bevet t, og der

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere