medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende"

Transkript

1 Posbesorger blad 5?016. r8245 ARO. S nede v scste sde, hber du har fet noget ud af at lase bladet. Hvs du tror ntatvet er vard atfglge op, bedes du gve dt besyv tl kende p nedenstende brevkort - forresten modtager v ogs gerne konstruktv negatv krtk. Brevkofet kan enten afleveres kassen der er opstllet klublokalet, eller sendes tl undertegnede. Ved en beskeden ndsats har v form6et at f besfyrelsen tl at udsatte en flaske Ole" tl det bedste navn tl bladet, under forudsetnng af, 1.: det kan rndres uden for meget besver hos postvrsnet,2.'. der vser sg en tlstrakkelg nteresse for at etablere bladet som SMK's kommunkatonsmddel tl medlemmeme. Hvs dn ndflydelse skal vare geldende allerede fra naste nummer af bladet, skal v have dt svarkort nden 28. maj, der forgvrgt er ndleverngsfrsten for alt tl nreste nummer af bladet, der udkommer prmo jun. Brevkort Afsender (hvs du vl kunne vnde premen). SMK - Nyt??? vl I. & H. Toft Svarrer Rytterholtsvej 18 Svejbrek 8600 Slkeborg r I t). 1 l grjts v.vt??? Sdcnterrg tl nreb[enxrernc a glhebocg fotorbft[ tttub. Skal v have et klub-blad? V sosretter en de - her for eller medens bdene kommer vandet. Megen snak frem og tlbage - skal v vare vl bruge tl at gve dn menng tl kende medlem af DMU? - Erv somdmu pstr pa. bundet som medlernmer DMU? - Beh6ver v et flot medlemsblad frfarvetryk Det v "ntatvudvalget" tlbyder er, at med masser af flotte blleder, landsdekkende reklamer, konkurrence med flotte gorelse, efterbehandlng og udsendelse v vl forest redgerng, mangfoldg- premer som en martm mnovn, Et forelobg eet n (4-6 nr.) mod at f dekket komplet forarsklarggrngssret eller hvad de faktske udgfter (papr, tryk & porto vedjeg? - vel - h6nden p hjertet det vlle etc.) efter nogle kondtoner der er SMK's da vere dejlgt at vnde en af dsse bestyrelse bekendt. prrmer, og som medlemmer af DMU fr man mulghed for en stor organsaton, MEN: for at bladet skal vrre nteressant, forhbentlgt at vere med debatten overfor lovgvnng og andre nteresseorganskellg karakter, og her er det DU kommer krcver det, at der kommer ndlrg af forsatoner - nok om det. nd blledet, for "ntatvudvalget" tlbyder nemlg IKKE at fylde bladet med DMU - det burde v&re et - alle tlfalde sprndende artkler. Det kunne f.eks vare dskussonsmressgt - afsluttet kaptel en hstore fra DIN feretur den Svenske SMK - det er mulgt der fplger en fortsattelse senere. hvs 6n eller et par stykker fallesskab skargrd, eller mske lges sprndende, vlle komme med er fast ndleg om hvad KLUB - blad, det er en helt ny tanke, og der sker sgsystemet af nteresse for her er det du kommer nd, for hvs det skal bdfolket. blve tl noget, skal du nu komme med en tlkendegvelse af om det er noget der har Okonomsk var det jo nok ogs en de hvs DIN nteresse, om det er noget Du vl der var 6n eller to der vlle tegne annoncer, bdrage tl skal blve en succes. det vlle under alle omstandgheder hjrelpe med at bladet Okonomsk kunne Inde bladet vl du fnde en artkel om best. hvad v har kunnet komme tanke om som emner for et lokalt sejlsportsblad. For at ngen skal vaere tvvl, "ntatvudvalget" har kke td tl at fylde bladet med Lgeledes ldt om Okonomen et blad som dette, p sdste og nestsdste sde et "sporseskema" som v vl vrre elade for om stof! du Sde.: 12 Nr. I, l. tugang. Aprl I 993 SMK.Nyt-??? SMK-Nyt??? Nr. l, 1. Argang. Aprl 1993.

2 SMK - Nyt??? Nr-: l, l. ergang. Oplag.: 700. Udgvet samred med SMK'S be$)telse. RedEerng.: L & H. Toft Svmer Rltt.rholbvej I 8 Svejbek 8600 Slkeborg T f.: ( ) (tlf.svder - efterlad bsked!) SMK's bestyrelse.: F(mmd.: Beony B. Borke Kdserer.: Lef G. Thdgersen SekreE..: Knud Jemen Krud Jemen Erhddt Wynz KantDeudvalg.: Bnhe olesen A Hans Juul NelseD 86 8l Klubhuset.: Benny B. Borke HmnrelbjerSgruoden.: Lef G. Thogersen Knud Jemen Sejsgruoden.: Rchd Jensen a6a Erldt Wynz Klubaftner I 99-l-94 & afrggerfest.: Brthe Olesen Haos Juul Nelsen 86 8l Knud Jensen Navgaton.: Patle ChrsreNen 86 8l 1378 Radoudvalget.: Pleben Vstergard Knud JeNe! SMK venner.: Hjorl Lyngsse 86 8l Hans Juul Nelsen 86 8l Vgtge telefonnr.: KantDeo 8261'19 Mont telefon ?6 Opsynet lndeluklet VejrudsSten (lokal) 153 Lyngby Rado 013 slkebors Polt Falck Slkeborg SMK-Nyt??? Udkonrnrer lddleverngsfrst Nr.2-93 prmojun ' ^*r.3-93 medo jul ' '7.93 Indleg tl SMK-Nyl??? - sevel sonr antroncer undet "tra medlem rl medlem".kan afleveres 'boksen" tadlnen Dden Ddleverngstrsten, og vl se vdt nulst blvebrag! fdrslkomnrende nunurer. Fd at blve opbget skal ndlaset vere forsynd med navd og adresse. Redahonen er gerne behjalfelg med fmrulerng hvs du ha et budskab. tlon*"r/"* /rt L a41"j,.' J/en uan U,aenttqet4 dj/p"nar/u4t.[.]lp haue fl4ej 4 t"'t 7o -.1 o*, /r"aa /ph 4lp4. lllu', e/lpn t'ft;4.6p'b4 4.bPJ. 1"* 1pn'l1/tur/e pe,r'dp'. Ae'> ul ul-be,l ra'le tasde /rq l/,,a/' lf4 dl /rae 4n"AJ rffu onl, rr/"* dl allf/fulfarlr41" *A /p lfrll"l*t" /n r, - e/)"r, *A4,b 1p4 at aleaff. "l"lzmeh. prrlczba//f//,4/'4"2 -,lq nauzz Unl furq h*/ pt lnn /4ulp l"- h" r'" 4 - "? h4/) dzjat rt/+'ulkj /rtan nat4te'> qnnq /'r'el/rk qlrlnq' a'l /ta/p/4e. 4l,tue"ll U -A//rp l,l ll en "o,t /p'*,lazut' pa, /4tto,r1P4 a arln'r. et',gn rq' kl nttdlc rj el uummet al 'FRITID TIL SOS' - ej /tlnd k 'Elp al at tl/a ftw,"r*le dl *t'lhtp,/lp, SMK uaz ltlerej r"lndlh DMU/ -4ue* /r*r* "el, ",At/rt /1t,nar*n arg kh ktu f-*a/7pl lrl %/t4r r* peda/z - q' a&rw dzr ellz, pk t//k ". /r/nt4re el 1/&4,,ekal ha /pn arez'aexe /rrq, I/'urrp /kt4r,t / lt f'dj ht%44e -"7 /raaz ul..araa'rq a? lanlr'> a*n rpnprq/t*1r/"ftz41/r,kn Ae 4dalJd/p) "? APlu4e nhrer*xd?'. - 1a. /eue n rno?rye - /r.,r* k 4ln/re* rctlar Tanzet, a*/rttl rt> /"J - /zt u,:rjeaelze- a, /"2, /rz* /E r"te ut lu/l Ithre k4/44al4/s4/. X.'r,tnuns Abn nost cf er. Mondog 8.OO - l8.oo llakkdrct lukker kl. 17.OO. Seweres kun h6ndmodder. Trsdog - sondog, , Hskkenet lukker kl Husk vores T 1-S IV-BORD hver lordog fro I tl den fovoroble prs of 40,00 kr. NW-NW-NVT Hver sondog oprl lover v koffe TI1-S LV-BORD tl den love prs of 95,00 kr. lr,t Det Sker. 25. aprl.: Standerhejsnng. Som sadvanlgt mgdes v sgndag formddag ved klubhuset kl for at hejse standeren for sommerens sejlerseson. Foreret er her, og gllet er "Tl spens folk". 29. aprl.: Mod bestyrelsen. Nogle har skkert undret sg over hvad der gemmer sg bag denne ttel - kom og se!. 11. maj.: Navgatons-sejlads. Med start fra Sejsgrunden pbes der afgang tl flrets fgrste navgatons-sejlads. Stgv kompasset af - og mske lardommen. Kursen blver lagt fra Sejsgrunden fra kl maj.: Motorsejler-kapsejlads. Der dystes flere klasser, n&rmere opslag klubhuset! 15. maj.: Falck afprgver brandslukkere. Igen r har klubben formf,et at f Falck tl at hjalpe klubbens medlemmer med at kontrollere b6denes brandslukkere. Mod "bdl og brand" er der hjelp at hente fra kl maj.: Informaton for nye medlemmer. Kender du nogen der gerne fremover skal kunne lgge LOVLIGT ved broerne sgsystemet kommer chancen her!,kl Klubhuset. 25. maj.: Navgatons-sejlads. Endnu en chance tl at st6ve lerdommen af, afgang kl fra Sejsgrunden' SMK vennernes 10 Ars qbleum. I anlednng af vennernes 10 rs jublaum, er festudvalget gang med at planlrgge en herlg dag p soerne, sammen med nogle af smk's medlemmer, som forh6bentlg er vllge tl at lagge bde tl denne del af affangementet. - Datoen blver lordag den 12. jun, med afgang fra ndelukket kl Alle deltageme medbrnger selv frokostkurven, samt alle andre forngdenheder. Efter sejladsen vl der vare festlgt samvar klubhuset om aftenen. Menuen vl her vare grllstegte bpffer, og ctronfromage. Prsen for deltagelse aftenarrangementet vl kun vere kr. 60,- pr deltager. Da arrangementet skal afholdes klubhuset, er det desverre npdvendgt, at begrense tlmeldngen tl 60 deltagere. Bndende tlmeldng, med betalng for aftenarrangementet, kan ske klubhuset nden den l. jun "Skppere" som er vllge tl, at lregge bd og krrefter tl dette arrangement, bedes senest den 1. maj 1993, gve bndende tlmeldng Klubhuset. Yderlgere oplysnnger om arrangementet, fs ved henvendelse tl HjOrl p tlf. 868l Med venlg hlsen Festudvalget. Nr. l, I. rgang. Aprl SMK-Nyt??? SMK-Nlt??? Nr. I, l. rgang. Aprl 1993 sroe.: J

3 former, samt vben fra marnen med torpedoerm.m.. Derefter gk v udenfor og op U"Sprngeren",hvor v var rundt bflden Klubaften med "slav". heleu-bdens ndreog prgvedeperskikke ferre end55 medlemmerhavde opet m.m.. Vdere ombord p gas-turfor en gang skyld fundet vej tl mfl- bne-torpedo-bden"sobjornen",hvor nedensklubaftenden I 1. marts, som v ogs var rundt hele skbetsndre og kunne se hvordanlvet leves ombord. dennegang stod auktonenstegn.' V tog derefter nd Marnestuen, Og hvlken aukton,alt hvad hjertet kunne begere kom under C. Bjer- hvor v skulle spse,og skken en maregrd's kyndge hndterng af ham- rnestue.alle vagge helt beklrdt med mahogn,alt marne meren- blot vardervst nogledergerne stl,medalt mulgtudhavde set et par rednngsvestemere styr, ssotn nathus, blandtdet brogedeudbud,men det var sekstant,skbsklokke, der kke. Ellers var der det hele, fra modeller af dverse anker,beslag,ldslukkere,tl radoer, skbe m.m.. Et rgtg VHF- og walk'er. noget kke kom hyggelgt mlj0, der nrsten kke kan har du du Forresten, af med,ellerkke fk kobt- sflprgv med beskrvesmen skal opleves.v her en annonce SMK - Nyt???(detvar en S.M.K. har nogetat leve op tl. Det var en dejlg oplevelseat mgdes annonce). Marneforenngen,for ved hver sammenkomstog fgr spsnnghavdede et BesoghosAlborgMarneforen- motto "Under Dannebrog",der ndledesmed at flaget under kommando ng og Marne museum. pbes tl tops, og v sang forste vers af L4rdag d. 20 marts kl afgang "Kong Chrstanstod ved hpjen mast". Herefter begyndtespsnngen. fra Indelukketmed en busfuld af Menuen bestodaf rugbrod med sld, S.M.K. medlemmer ankomstal- skbberlabskovsog kaffe. V fulgte tramdt p5 eftermddagen borg,hvor v blev modtagetaf Alborg dtonenmed,at denfgrsteskl tlegnes Marneforenngsmangerge formand, majestrten, nu Dronnng Margrethe. V blev s vst rundt Efter mddagenblev der holdt taler, Ralf Kurth Jensen. p AlUorg Sofartsog marnemuseurl, og vores FormandBenny Borke overhvor der ved plancherog blledersamt rakte plattertl deresformand.samo p s t l l n g e r,b l e v v s t h e l e A l b o r g menkomstenophgrte kl. ca , varfts udvklng og uddybnngenaf hvorefterflaget blev halet ned. Afgang Lmflorden, samt ndretnng af Hals og hjemkomsttl S.M.K. klubhus,en rgtg dejlg dag. Bane fyr, og uddybnngderfra. plottekort vst af et stort Der blev L. G. Thogersen sgkortetfra helenordjylland,samten rekke nautske nstrumenter. Der hel var mange fne skbsnrodeller og un- "SdenSdst". Sdc.:,l Nr. I, l. rgang.aprl SN{K-Nyt?:r? Pgefest3. aprl Her Skulleder haveveret en anonce! Lgrdag eftermddag mgdte ca. 85 pger op tl den tradtonellepgefest. En del af pgerne havdehusketsdstei 6rs aftale,o{modte op med hat p6. Et I serdeles festlg ntatv, som blev I belgnnetmed e preme tl den mest I kreatve hat. Efter kaffen og lagkageni startede det store bankospl,hvor Far - far - far, hvor langt er der tl Amerka? gevnsternevar sfrvel de medbragte Hold k... knaegtog sv6m vdere! Pggaver som en del sponsor-gaver. ernehavdeudfoldetstoropfndsomhed S g f a r t s s t Y r e l s e n sb e k e n d t ved ndkgb af gaver og mangefns og gorelsenr. 848 af L4. oktober t992: grn hgrtesved udpaknngerne. Under hele festenblev v vartetop tl omabsolutug+ af de fre hanersomhavde Uddrag$ 1.Dennebekendtg6relse tl henhold kke der fart4jer, alle fflet det rrefulde hverv, at komme nd fatter medfgre at plagt er regler varmen og kke vrre henvst tl andre varkstedet- hvor de andrehanervst rednngsveste. ogs havde en hyggelg eftermddag, stk. 2. Ved fartpj forsts enhver ndet kvnde- dretnng, slsom erhvervsfartgjer,bde, selv om de mtte undveere joller, pramme, vandscootere,wndlge selskab. surferem.m.,der anvendesaf personer engang Og s tl mddagen,endnu p vandet, bortset fra skbes redner mad vste Ulla og Eml at det med der udelukngsbde,samtbadeudstyr, et noget de bare kan. V fk serveret strandkanten. anvendes kende kreatv stor dejlg rs-taffel, gen under S 2. Alle fartojer, der kke er fortdjet udfoldelseaf "de fre". havn, skal medforerednngsvestetl Tl sluttakkedebrthefor et serdeles alle personerom bord. skal veltlrettelagtarrangement,som lyk- $ 3. Rednngs-og svommeveste kedestl fulde, kke mndstford nogle vere typegodkendtefter anerkendte havde lavet et enormt stort forarbejde. normer,herundersolas- og EF-typeEt arbejdede nu efter 5 r, mente der godkendteller DVN-varedeklareret. skullenye krcfter tl hvorfordetrak sg $ 4. Anvsnngerfor brugenog vegttlbagefra udvalget.med andreord, nu grcnserm.v. af den enkelterednngser chancender for alle de mand som ellersvommevestskalfplges. gernevl opleve pgefesten! Henvend $ 5. Overtrredclseaf dennebekendt' jer blot tl Brthe, hun vl "udtrakke"de gorelsestraffes med bode eller hrefte. fre heldge, som fr mulghedfor at $ 6. Bekendtggrelsentrrder kraft den arrangerepgefesten tl naste 6r. V l. december1992. pger glaederos allerede. S M K - N y t?? 1 r Nr. I, L argurg.aprl S d e. : 5

4 Bddfolket ved Slkeborg sqerne. Nr forlret kommer tl soomr8det, samlngspunktet er blet en sommeraften. summer det af lv p bdpladsen. Det er klargorngens td, og der knappes en stlle bajer op, for man n&rmer hverdagens problemer, sdder helt af- Her slapper man af, og glemmer alle sg den dag, hvor sejlertden kommer. slappet ved blet og kgger ud p Egentlg begynder sejlersesonen en bflden, som lgger fortpjet ved broen. kglg forrsdag, hvor man for fgrste Gode bekendte blver nvteret ombord gang fjerner presennngen og kgger pa skuden, og alt blver fremvst med hende, der nu har overvntret. stolthed, og der blver sklet. Glas er en Den dag lyder glade klnk p pladsen, sjrldenhed, men en spd pge ombord nr motorbdsfolket stoder flaskernef6r sn gl skanket op. sammen. Indholdet smager fortryllende, for nu er der mange blet blver der spllet p gutar og har- Ved solnedgangstd, nr v sdder om forventnnger om sommerens oplevelsertske sange som I de lyse nrzner eller en monka, og der blver sunget roman- F6rst skal der dog mange sldsommeaf den klassske plsange Langt fra tmer tl. Trebdene skal skrabes, hjemmet og pludselg bryder slbes og males - mahogn skal lakeres, een af vennerne ud med en sang p6 hvlket krever en meloden: Poul sne hons Glasfberbdene har det noget lettere, de skal jo kke slbes og males, men Rejser sg sqen med skumhvde ntanker, poleres, s her holdes der vel lge s f\ver for blrzsten det gnstrende splv, mange pauser, for forret er den td p da sldr som sonxandv ld tl en anker, 6ret, hvor v ser mestl hnanden, det men det forstdr sg et anker nted ol. v spredes over hele spomrdet, n6r Alrng bpr passe som hdnd en handske: bdene er vandet. Whslg,for skotter, og vn for de franske, V skal ud pt nogle dejlge ture p6 sgen Shertyen skenker v genre de spanske med nogle plsnere snor efter b6den. - de kan dog kke stkke Det gver ollet en dejlg temperatur. Den perfekte plsner. N6r det er sommer p Slkeborg sgeme, Sa1l'tpal et ut A'/r+ drl kan man let blve enge om, at ntet sger man. smager bedre end en gl, hvad enten den Men de fleste 0l blver nok forst drukket, nflr man anlgber en bro systemet, kahytten sammen med gamle og nye ndtages p kajen, ved broerne eller s kommer den gode snak frem som sejlervenner. f.eks. lnngft'edag var en btter dag, Benny Borke, Sommeren nten pdskebryggen var skqn. Jeg kan dog bedst lde den.klassske: Man blver et helt n1,t menneske ovenpd en bajer. Man behpver kke opsgge selskab, nr man lgger ved en af vore grunde, da I ll/l /M[ or? 4cnntn Put DIM"/ Nr. l, l.6rgang. Aprl 1993 S\{K-Nyl??? SMK-Nyt??? Nr. I, l. Argang. Aprl 1993 Sde.:?

5 Fsker. Medlemmernehar ordet: Skal v vare medlem af Dansk Tursejler Forenng? (DTF) Hvs det udelukkendeer et sporgsml om at f nogle bllge forskrnger p vore bde, vl mt svar vzereklart nej. Somjeg har opfattetdtf, er det DMU blot ny ndpaknng. En selvvalgt bestyrelse/udvalg- alle tdlgere medlemaret 92 blev et rgtgt godt 6r for dem mer af DMU's bestyrelse.prsen for som fsker efter svel aborre som san- medlemsskab DTF er, s vdt jeg fordart. Sjalden har der varet s6 mange stod, den samme som v betalte tl sandarterat fange srr Julsg som der DMU. Var det kke en de, nu da v er udeaf DMU, lgesom vw 92. Aborren var ogs peroderat tlsyneladende vejret og lade den nye forentrekke at opfatfange meget stort antal.mange kan og vl. Det er jo hvad den vse nge og det fsk ter aboren som en uspselg m u l g h ed at hvs nogle d e n o g s delkat utrolg er synd, den er faktsk pnsker at knytte medlemmer enkelte eksempelvs tlberedt, nr den blver optages som man kan DTF, tl sg som folger: Det er kke et krav at v enkeltpersoner. alle melder os nd, som det jo var 2 aborrer tlfeldet hos DMU - det er trods alt en 3 dl. tor hvdvn postvtng ved forenngen. 2 gulergdder Den "eftertenksomme" 1 ctron I laurbaerblad Huskklubhuseter kke kun for de SMK salt & peber medlemmer som har bdplads n(det er altd en god d6, at have en delukket- det er for alle medlemmerspandmdd postevand baden,som man kom nd og fa en hyggelgsnak ogs om vnteren. setter den levendeaborre) Ensom dame fyrre Ar! Fskenrensesog dryssesmed salt og peber ndvendg. Gulerpddernerves og fyldes fsken, ldt ctronsaft dryp- I n d l a e gd e r O n s k e so P t a g e t u n d e r "medlemmemehar ordet" m6, hvs de pesover kunne optageshave en afsender en skal Hvdvn og laurber kommes blve optaget(ellerser det for let for at koger og legges fskegryde,fskene "redaktoren" at komme af med for 15 mnutter ca. ved svag varme "uglegylp"). gr. 20 ca. 200 ved ovn altematvt mnutter. Serveresmed kartofler vendt smor og dryssetmed frsk Perslle Nu er det kke lengere nok at vare medlem f fskerforenngen, husk at alle nu skal betale et bel/b tl at opretholde fskebestanden de danske farvande. Har du kke modtaget et grokort kan du n at hente et p posthuset,eller p bbloteket. SMK-Nyt??? Nresender mattebgje sg og Hvad lgger der bag denne merkelge venner,bekendte,arbejdskolegaer med. forretnngsforbndelser overskrft? V kan opn flerefordeleved aktvt at stdtteklubhuset: SATvT.SNPBLADET HER: I starten af marts maned var det store klubhuset,udgvelsenaf V fer noglegodemadoplevelser. samtaleemne SMK's eget medlemsblad. St6rre omsetnng bdrager med et st0rreafkasttl SMK. Egentlg en god prestaton, da der tradtonen tro de forstemanederefter afholdt generalforsamlng,ja da er generalforsamlngensmde at blve afholdt pa det st0rstetemne.men sdan skulle det kke vrere dennegang. Med det vgtgste, v modersoensfolk. Et nyt blad var ved at se dagenslys. Men hvad kornmer det alt sammen N,IESEN ved. Jo smrend. enhver tng har sn prs, og hvad var bladets prs? A l l e b l a d e t s m u l g h e d e r b l e v Mange bud blev afgvet, og da jeg daglgt beskeftgermg med takserngndgende drgftet, herunder: sopgaver,mentejeg at vere kvalfshvor mange gange Arlgt bladet skulle eret tl at afgve en korrekt vurderng. udkomme. Denne vurderng meddelte formand Mangeaf os vlle ogsflgernese frem tl BORKE mg at vrerehelt ved sden af, formandborkes leder.som bor vrre en og da han n&vnte,at prsen ncl. porto var s latterlg lav som kr. x,yy, var jeg begvenhed. tlbagevendende skkerp6, at nu havdejeg det endelge V kunneogsflforudse,at medlemmer- bevs p formandensmanglendeevne nestrang tl at deltage debattenomk- tl at huskergtgt, hvorfor jeg med r n g b r u g e n a f s g s y s t e m e t v l l e og klar ryst meddelte formanden, at holdt den prs vlle jeg kravle gennem afstedkommemangendlrg. klublokalernemed n&sen slrbende En stor ndflydelse bladet kan have for henaf gulvet. os alle er. at bladetkan vare med tl at gve os flere gode oplevelser,her taler Prsener kr. x,yy. Carl. v om, at bladet kunne gore opmrrksom p klubhuset som et godt samlngssted,ogs et sted hvor man tager SMK-Nyt??? Nr. l. l. Srgang. Aprl 1993

6 Hvad skal et klub-blad ndeholde for at du.'gider" lese det - endsge "HAR LYST TlL" at bdrage tl dets fremtdgeksstens? V har nogle forslag og hber at du kan gve os nogle flere deer. Men da det jo - med mndre man skyder med et haglgever - kan vere svart at vare skker p at man det mndste rarnmer ldt' vl v gerne kommetrtere et par af overskrfterne dette blad (ogs nogle af dem der kke er her). Oprndelgt var det menngen at bladet som hovedregel skulle vare p 8 sder, men p grund af ndkommende ndlag. samt emner v syntes skulle med for at vse bredden mulge ndlag er dette blad udvdet tl l2 sder. Forsden. For det fgrste, bladet skal have et navn, og som en rmelg neutral ttel fk det navnet "9!Jl.{-!l!t???". "Mand og mand mellem" har v fra bestyrelsen sde fet stllet en flaske Nordsg Ole p hgjkant tl udlodnng en konkurrence om et navn. Demest, hvad skal der ellers st p forsden? Det var let nok at skrve et ndleg tl dette nummer, nten hvad kunne du tenke dg neste gang? Af ndle g nde bladet kunne v tanke os noget retnngen af:. Formanden har ordet.. Fra medlem tl medlem, kgb- & salg annoncer. og mske en efterlysnng.. Anmeldelse af aktvteter - en aktuel programoversgt. Medlemrnerne skrver. Tps, deer og efterlysnnger af samme, beklager dem har v kle kunnet fnde nogen af denne gang. Mnedens nese - kke at forveksle med "Nasen der mtte boje sg"' men har nogen lavet noget v alle kan more os over - uden at blve fol personlge, s er overskrften her.. Mnedens rose, eller "tak for hjelpen"' "tak for et amangement" eller "tllykke!".. V gratulerer - enten "v har hprt et rygte" eller 'Jeg sger det selv fgr det blver et rygte".. Nyt for sgens folk - Rednngsveste, VHFstaton, Den nye havnelods og hvad vedjeg.. Kantnen tlbyder - udover bnngstder, s omkrng ldt godt tl ganen. Hvor tt skal bladet udkomme? Mange dskussoner er get frem og tlbage' omkrng udgvelseshyppgheden. Det skal kke vrre nogen hemmelghed, at dette er et af de sprngende punkter forbndelse med udgvelsen af bladet, dels bor det vrre relatvt hyppgt af hensyn tl aktualteten, men p denanden sde skal det -kke vare p bekostnng af ndholdet (les evt. gen sde 7). Hvor tt skal bladet udkomme? - Skal det vrre lge hyppgt sommer og vnter? Sdst men kke mndsl Reklamer. Da bladet for at blve udsendt som det er blevet' har skullet godkendes hos Postvasnet, har udsendelsestdspunkt for det fprste blad v?eret svert at fastsl p forhnd, derfor har v heller kke kunnet tegne annoncer tl dette nummer' Fremover vl et normalt blad p 8 sder ndeholde ca I tl I 7z sde annoncer. Du sdder nu med et forslag hnden, et forslag der ndeholder dels nogle forslag tl hvad v kan forestlle os som ndhold et lokalt blad' tllge med nogle bevdste provokatoner (man kan vel altd hbe). Skal forslaget udrnynte sg en fortsat produkton, galder det om at komme op p me rkerne, kom med dn menng, enten p brevkortet p sde ll og 12, eller geme med en langere tlkendegvelsenten "kassen" klubhuset, tl forenngens bestyrelseller tl den selvbestaltede redakton - HUSK. bladet blver kke bedere end responsenl SAGA 20 Salges. A,rg.. ca. "73,12 HK benznmotor Prs ,00 kr. Henvendelse.: N.P.Dge Nelsen c/o L. G. Thogersen Egealle 101, Slkeborg lf Dn annonce!!!l Mlrettet tl potentelle kgbere! Sp0rgeskema! Forslas tl bladnavn Karakter! Hvor tt skal bladet udkomme? om sommeren..: hver.: uge. om vnteren...: hver.: uge. Set "X" over dt forslag, eller skrv et andet her.: Jeg menerat et klub-blad eren loral msforsdelse. oe haber kle detkome! frenrover..: ( )sat"x". Jeg er gerne fr fu a rcdbge det selv on! dd udkonuler..: ( ) ser "X'. Sdc.: l0 Nr. l. I. rgmg. Aprl 1993 SN4K-Nyt??? SMK-Nyt??? Nr. 1, l.rgang. Aprl Sde.: I I lem lefterlysnng.: ladr.rr.n p nyndmeldt medlem l lklubvenne?ne Renar Nelsen - Der-l * dt blad kke kommet medpos-l ll:: Iten. I Sdan kan en annonce ogsa se ud! VHF - rado kobes, henvendelse tlf. 868?????. Blot skulle der selvfglgelg have veret et telefonnr! Indrvknne af annoncer under "Fra medlem tl medlem" kunne v forestlle os skule kos'e et mndre bel6b, f.eks 20 kr. Annoncen mtte kun vare af en beg6nset stgrrelse, f.eks ord (uden at nogen skal f os tl at regne ord ord som "hokulturelhatteaktvtet" for 6t ord). Gv karakter med en skala fra 0 (gd,e{_eg kke lase) tl 10 (lyder meget lovende). Mantrler du fapr ll ar sk\ e dn nrennt p6 k3n du bruge resled at sde 7! Formanden har ordet Fra medlem tl medlem Anmeldelse af aktvteter Medlemmerne skrver Tps og deer MAnedens nase Mnedens rose V gratulerer Nyt for spens folk Kantnen tlbvder

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang ,.u- -.f1\v vr". FoW,e\ L,r'J* 3 I t'u zu ll spomæ EM er kommet gang 315 bues$ter deltog aftes den offcelle åbnng af de 13. europamesterskaber for ungdom, hvor Nvkøbng f. euestyttelaugs formand Dan Hansen

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts. Postbesorget blad 57016, ( E245 ARC.) Kommende aktvteter. ( t r- t) ;l!, ' Nr. ll200l februar. $nk-rrgt 5pdde for folket og for hddfolket SMK-nyt udkommer: Nr. prmo febr. deadlne 15. jan. Nr. 2 prmo maj

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere