medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende"

Transkript

1 Posbesorger blad 5?016. r8245 ARO. S nede v scste sde, hber du har fet noget ud af at lase bladet. Hvs du tror ntatvet er vard atfglge op, bedes du gve dt besyv tl kende p nedenstende brevkort - forresten modtager v ogs gerne konstruktv negatv krtk. Brevkofet kan enten afleveres kassen der er opstllet klublokalet, eller sendes tl undertegnede. Ved en beskeden ndsats har v form6et at f besfyrelsen tl at udsatte en flaske Ole" tl det bedste navn tl bladet, under forudsetnng af, 1.: det kan rndres uden for meget besver hos postvrsnet,2.'. der vser sg en tlstrakkelg nteresse for at etablere bladet som SMK's kommunkatonsmddel tl medlemmeme. Hvs dn ndflydelse skal vare geldende allerede fra naste nummer af bladet, skal v have dt svarkort nden 28. maj, der forgvrgt er ndleverngsfrsten for alt tl nreste nummer af bladet, der udkommer prmo jun. Brevkort Afsender (hvs du vl kunne vnde premen). SMK - Nyt??? vl I. & H. Toft Svarrer Rytterholtsvej 18 Svejbrek 8600 Slkeborg r I t). 1 l grjts v.vt??? Sdcnterrg tl nreb[enxrernc a glhebocg fotorbft[ tttub. Skal v have et klub-blad? V sosretter en de - her for eller medens bdene kommer vandet. Megen snak frem og tlbage - skal v vare vl bruge tl at gve dn menng tl kende medlem af DMU? - Erv somdmu pstr pa. bundet som medlernmer DMU? - Beh6ver v et flot medlemsblad frfarvetryk Det v "ntatvudvalget" tlbyder er, at med masser af flotte blleder, landsdekkende reklamer, konkurrence med flotte gorelse, efterbehandlng og udsendelse v vl forest redgerng, mangfoldg- premer som en martm mnovn, Et forelobg eet n (4-6 nr.) mod at f dekket komplet forarsklarggrngssret eller hvad de faktske udgfter (papr, tryk & porto vedjeg? - vel - h6nden p hjertet det vlle etc.) efter nogle kondtoner der er SMK's da vere dejlgt at vnde en af dsse bestyrelse bekendt. prrmer, og som medlemmer af DMU fr man mulghed for en stor organsaton, MEN: for at bladet skal vrre nteressant, forhbentlgt at vere med debatten overfor lovgvnng og andre nteresseorganskellg karakter, og her er det DU kommer krcver det, at der kommer ndlrg af forsatoner - nok om det. nd blledet, for "ntatvudvalget" tlbyder nemlg IKKE at fylde bladet med DMU - det burde v&re et - alle tlfalde sprndende artkler. Det kunne f.eks vare dskussonsmressgt - afsluttet kaptel en hstore fra DIN feretur den Svenske SMK - det er mulgt der fplger en fortsattelse senere. hvs 6n eller et par stykker fallesskab skargrd, eller mske lges sprndende, vlle komme med er fast ndleg om hvad KLUB - blad, det er en helt ny tanke, og der sker sgsystemet af nteresse for her er det du kommer nd, for hvs det skal bdfolket. blve tl noget, skal du nu komme med en tlkendegvelse af om det er noget der har Okonomsk var det jo nok ogs en de hvs DIN nteresse, om det er noget Du vl der var 6n eller to der vlle tegne annoncer, bdrage tl skal blve en succes. det vlle under alle omstandgheder hjrelpe med at bladet Okonomsk kunne Inde bladet vl du fnde en artkel om best. hvad v har kunnet komme tanke om som emner for et lokalt sejlsportsblad. For at ngen skal vaere tvvl, "ntatvudvalget" har kke td tl at fylde bladet med Lgeledes ldt om Okonomen et blad som dette, p sdste og nestsdste sde et "sporseskema" som v vl vrre elade for om stof! du Sde.: 12 Nr. I, l. tugang. Aprl I 993 SMK.Nyt-??? SMK-Nyt??? Nr. l, 1. Argang. Aprl 1993.

2 SMK - Nyt??? Nr-: l, l. ergang. Oplag.: 700. Udgvet samred med SMK'S be$)telse. RedEerng.: L & H. Toft Svmer Rltt.rholbvej I 8 Svejbek 8600 Slkeborg T f.: ( ) (tlf.svder - efterlad bsked!) SMK's bestyrelse.: F(mmd.: Beony B. Borke Kdserer.: Lef G. Thdgersen SekreE..: Knud Jemen Krud Jemen Erhddt Wynz KantDeudvalg.: Bnhe olesen A Hans Juul NelseD 86 8l Klubhuset.: Benny B. Borke HmnrelbjerSgruoden.: Lef G. Thogersen Knud Jemen Sejsgruoden.: Rchd Jensen a6a Erldt Wynz Klubaftner I 99-l-94 & afrggerfest.: Brthe Olesen Haos Juul Nelsen 86 8l Knud Jensen Navgaton.: Patle ChrsreNen 86 8l 1378 Radoudvalget.: Pleben Vstergard Knud JeNe! SMK venner.: Hjorl Lyngsse 86 8l Hans Juul Nelsen 86 8l Vgtge telefonnr.: KantDeo 8261'19 Mont telefon ?6 Opsynet lndeluklet VejrudsSten (lokal) 153 Lyngby Rado 013 slkebors Polt Falck Slkeborg SMK-Nyt??? Udkonrnrer lddleverngsfrst Nr.2-93 prmojun ' ^*r.3-93 medo jul ' '7.93 Indleg tl SMK-Nyl??? - sevel sonr antroncer undet "tra medlem rl medlem".kan afleveres 'boksen" tadlnen Dden Ddleverngstrsten, og vl se vdt nulst blvebrag! fdrslkomnrende nunurer. Fd at blve opbget skal ndlaset vere forsynd med navd og adresse. Redahonen er gerne behjalfelg med fmrulerng hvs du ha et budskab. tlon*"r/"* /rt L a41"j,.' J/en uan U,aenttqet4 dj/p"nar/u4t.[.]lp haue fl4ej 4 t"'t 7o -.1 o*, /r"aa /ph 4lp4. lllu', e/lpn t'ft;4.6p'b4 4.bPJ. 1"* 1pn'l1/tur/e pe,r'dp'. Ae'> ul ul-be,l ra'le tasde /rq l/,,a/' lf4 dl /rae 4n"AJ rffu onl, rr/"* dl allf/fulfarlr41" *A /p lfrll"l*t" /n r, - e/)"r, *A4,b 1p4 at aleaff. "l"lzmeh. prrlczba//f//,4/'4"2 -,lq nauzz Unl furq h*/ pt lnn /4ulp l"- h" r'" 4 - "? h4/) dzjat rt/+'ulkj /rtan nat4te'> qnnq /'r'el/rk qlrlnq' a'l /ta/p/4e. 4l,tue"ll U -A//rp l,l ll en "o,t /p'*,lazut' pa, /4tto,r1P4 a arln'r. et',gn rq' kl nttdlc rj el uummet al 'FRITID TIL SOS' - ej /tlnd k 'Elp al at tl/a ftw,"r*le dl *t'lhtp,/lp, SMK uaz ltlerej r"lndlh DMU/ -4ue* /r*r* "el, ",At/rt /1t,nar*n arg kh ktu f-*a/7pl lrl %/t4r r* peda/z - q' a&rw dzr ellz, pk t//k ". /r/nt4re el 1/&4,,ekal ha /pn arez'aexe /rrq, I/'urrp /kt4r,t / lt f'dj ht%44e -"7 /raaz ul..araa'rq a? lanlr'> a*n rpnprq/t*1r/"ftz41/r,kn Ae 4dalJd/p) "? APlu4e nhrer*xd?'. - 1a. /eue n rno?rye - /r.,r* k 4ln/re* rctlar Tanzet, a*/rttl rt> /"J - /zt u,:rjeaelze- a, /"2, /rz* /E r"te ut lu/l Ithre k4/44al4/s4/. X.'r,tnuns Abn nost cf er. Mondog 8.OO - l8.oo llakkdrct lukker kl. 17.OO. Seweres kun h6ndmodder. Trsdog - sondog, , Hskkenet lukker kl Husk vores T 1-S IV-BORD hver lordog fro I tl den fovoroble prs of 40,00 kr. NW-NW-NVT Hver sondog oprl lover v koffe TI1-S LV-BORD tl den love prs of 95,00 kr. lr,t Det Sker. 25. aprl.: Standerhejsnng. Som sadvanlgt mgdes v sgndag formddag ved klubhuset kl for at hejse standeren for sommerens sejlerseson. Foreret er her, og gllet er "Tl spens folk". 29. aprl.: Mod bestyrelsen. Nogle har skkert undret sg over hvad der gemmer sg bag denne ttel - kom og se!. 11. maj.: Navgatons-sejlads. Med start fra Sejsgrunden pbes der afgang tl flrets fgrste navgatons-sejlads. Stgv kompasset af - og mske lardommen. Kursen blver lagt fra Sejsgrunden fra kl maj.: Motorsejler-kapsejlads. Der dystes flere klasser, n&rmere opslag klubhuset! 15. maj.: Falck afprgver brandslukkere. Igen r har klubben formf,et at f Falck tl at hjalpe klubbens medlemmer med at kontrollere b6denes brandslukkere. Mod "bdl og brand" er der hjelp at hente fra kl maj.: Informaton for nye medlemmer. Kender du nogen der gerne fremover skal kunne lgge LOVLIGT ved broerne sgsystemet kommer chancen her!,kl Klubhuset. 25. maj.: Navgatons-sejlads. Endnu en chance tl at st6ve lerdommen af, afgang kl fra Sejsgrunden' SMK vennernes 10 Ars qbleum. I anlednng af vennernes 10 rs jublaum, er festudvalget gang med at planlrgge en herlg dag p soerne, sammen med nogle af smk's medlemmer, som forh6bentlg er vllge tl at lagge bde tl denne del af affangementet. - Datoen blver lordag den 12. jun, med afgang fra ndelukket kl Alle deltageme medbrnger selv frokostkurven, samt alle andre forngdenheder. Efter sejladsen vl der vare festlgt samvar klubhuset om aftenen. Menuen vl her vare grllstegte bpffer, og ctronfromage. Prsen for deltagelse aftenarrangementet vl kun vere kr. 60,- pr deltager. Da arrangementet skal afholdes klubhuset, er det desverre npdvendgt, at begrense tlmeldngen tl 60 deltagere. Bndende tlmeldng, med betalng for aftenarrangementet, kan ske klubhuset nden den l. jun "Skppere" som er vllge tl, at lregge bd og krrefter tl dette arrangement, bedes senest den 1. maj 1993, gve bndende tlmeldng Klubhuset. Yderlgere oplysnnger om arrangementet, fs ved henvendelse tl HjOrl p tlf. 868l Med venlg hlsen Festudvalget. Nr. l, I. rgang. Aprl SMK-Nyt??? SMK-Nlt??? Nr. I, l. rgang. Aprl 1993 sroe.: J

3 former, samt vben fra marnen med torpedoerm.m.. Derefter gk v udenfor og op U"Sprngeren",hvor v var rundt bflden Klubaften med "slav". heleu-bdens ndreog prgvedeperskikke ferre end55 medlemmerhavde opet m.m.. Vdere ombord p gas-turfor en gang skyld fundet vej tl mfl- bne-torpedo-bden"sobjornen",hvor nedensklubaftenden I 1. marts, som v ogs var rundt hele skbetsndre og kunne se hvordanlvet leves ombord. dennegang stod auktonenstegn.' V tog derefter nd Marnestuen, Og hvlken aukton,alt hvad hjertet kunne begere kom under C. Bjer- hvor v skulle spse,og skken en maregrd's kyndge hndterng af ham- rnestue.alle vagge helt beklrdt med mahogn,alt marne meren- blot vardervst nogledergerne stl,medalt mulgtudhavde set et par rednngsvestemere styr, ssotn nathus, blandtdet brogedeudbud,men det var sekstant,skbsklokke, der kke. Ellers var der det hele, fra modeller af dverse anker,beslag,ldslukkere,tl radoer, skbe m.m.. Et rgtg VHF- og walk'er. noget kke kom hyggelgt mlj0, der nrsten kke kan har du du Forresten, af med,ellerkke fk kobt- sflprgv med beskrvesmen skal opleves.v her en annonce SMK - Nyt???(detvar en S.M.K. har nogetat leve op tl. Det var en dejlg oplevelseat mgdes annonce). Marneforenngen,for ved hver sammenkomstog fgr spsnnghavdede et BesoghosAlborgMarneforen- motto "Under Dannebrog",der ndledesmed at flaget under kommando ng og Marne museum. pbes tl tops, og v sang forste vers af L4rdag d. 20 marts kl afgang "Kong Chrstanstod ved hpjen mast". Herefter begyndtespsnngen. fra Indelukketmed en busfuld af Menuen bestodaf rugbrod med sld, S.M.K. medlemmer ankomstal- skbberlabskovsog kaffe. V fulgte tramdt p5 eftermddagen borg,hvor v blev modtagetaf Alborg dtonenmed,at denfgrsteskl tlegnes Marneforenngsmangerge formand, majestrten, nu Dronnng Margrethe. V blev s vst rundt Efter mddagenblev der holdt taler, Ralf Kurth Jensen. p AlUorg Sofartsog marnemuseurl, og vores FormandBenny Borke overhvor der ved plancherog blledersamt rakte plattertl deresformand.samo p s t l l n g e r,b l e v v s t h e l e A l b o r g menkomstenophgrte kl. ca , varfts udvklng og uddybnngenaf hvorefterflaget blev halet ned. Afgang Lmflorden, samt ndretnng af Hals og hjemkomsttl S.M.K. klubhus,en rgtg dejlg dag. Bane fyr, og uddybnngderfra. plottekort vst af et stort Der blev L. G. Thogersen sgkortetfra helenordjylland,samten rekke nautske nstrumenter. Der hel var mange fne skbsnrodeller og un- "SdenSdst". Sdc.:,l Nr. I, l. rgang.aprl SN{K-Nyt?:r? Pgefest3. aprl Her Skulleder haveveret en anonce! Lgrdag eftermddag mgdte ca. 85 pger op tl den tradtonellepgefest. En del af pgerne havdehusketsdstei 6rs aftale,o{modte op med hat p6. Et I serdeles festlg ntatv, som blev I belgnnetmed e preme tl den mest I kreatve hat. Efter kaffen og lagkageni startede det store bankospl,hvor Far - far - far, hvor langt er der tl Amerka? gevnsternevar sfrvel de medbragte Hold k... knaegtog sv6m vdere! Pggaver som en del sponsor-gaver. ernehavdeudfoldetstoropfndsomhed S g f a r t s s t Y r e l s e n sb e k e n d t ved ndkgb af gaver og mangefns og gorelsenr. 848 af L4. oktober t992: grn hgrtesved udpaknngerne. Under hele festenblev v vartetop tl omabsolutug+ af de fre hanersomhavde Uddrag$ 1.Dennebekendtg6relse tl henhold kke der fart4jer, alle fflet det rrefulde hverv, at komme nd fatter medfgre at plagt er regler varmen og kke vrre henvst tl andre varkstedet- hvor de andrehanervst rednngsveste. ogs havde en hyggelg eftermddag, stk. 2. Ved fartpj forsts enhver ndet kvnde- dretnng, slsom erhvervsfartgjer,bde, selv om de mtte undveere joller, pramme, vandscootere,wndlge selskab. surferem.m.,der anvendesaf personer engang Og s tl mddagen,endnu p vandet, bortset fra skbes redner mad vste Ulla og Eml at det med der udelukngsbde,samtbadeudstyr, et noget de bare kan. V fk serveret strandkanten. anvendes kende kreatv stor dejlg rs-taffel, gen under S 2. Alle fartojer, der kke er fortdjet udfoldelseaf "de fre". havn, skal medforerednngsvestetl Tl sluttakkedebrthefor et serdeles alle personerom bord. skal veltlrettelagtarrangement,som lyk- $ 3. Rednngs-og svommeveste kedestl fulde, kke mndstford nogle vere typegodkendtefter anerkendte havde lavet et enormt stort forarbejde. normer,herundersolas- og EF-typeEt arbejdede nu efter 5 r, mente der godkendteller DVN-varedeklareret. skullenye krcfter tl hvorfordetrak sg $ 4. Anvsnngerfor brugenog vegttlbagefra udvalget.med andreord, nu grcnserm.v. af den enkelterednngser chancender for alle de mand som ellersvommevestskalfplges. gernevl opleve pgefesten! Henvend $ 5. Overtrredclseaf dennebekendt' jer blot tl Brthe, hun vl "udtrakke"de gorelsestraffes med bode eller hrefte. fre heldge, som fr mulghedfor at $ 6. Bekendtggrelsentrrder kraft den arrangerepgefesten tl naste 6r. V l. december1992. pger glaederos allerede. S M K - N y t?? 1 r Nr. I, L argurg.aprl S d e. : 5

4 Bddfolket ved Slkeborg sqerne. Nr forlret kommer tl soomr8det, samlngspunktet er blet en sommeraften. summer det af lv p bdpladsen. Det er klargorngens td, og der knappes en stlle bajer op, for man n&rmer hverdagens problemer, sdder helt af- Her slapper man af, og glemmer alle sg den dag, hvor sejlertden kommer. slappet ved blet og kgger ud p Egentlg begynder sejlersesonen en bflden, som lgger fortpjet ved broen. kglg forrsdag, hvor man for fgrste Gode bekendte blver nvteret ombord gang fjerner presennngen og kgger pa skuden, og alt blver fremvst med hende, der nu har overvntret. stolthed, og der blver sklet. Glas er en Den dag lyder glade klnk p pladsen, sjrldenhed, men en spd pge ombord nr motorbdsfolket stoder flaskernef6r sn gl skanket op. sammen. Indholdet smager fortryllende, for nu er der mange blet blver der spllet p gutar og har- Ved solnedgangstd, nr v sdder om forventnnger om sommerens oplevelsertske sange som I de lyse nrzner eller en monka, og der blver sunget roman- F6rst skal der dog mange sldsommeaf den klassske plsange Langt fra tmer tl. Trebdene skal skrabes, hjemmet og pludselg bryder slbes og males - mahogn skal lakeres, een af vennerne ud med en sang p6 hvlket krever en meloden: Poul sne hons Glasfberbdene har det noget lettere, de skal jo kke slbes og males, men Rejser sg sqen med skumhvde ntanker, poleres, s her holdes der vel lge s f\ver for blrzsten det gnstrende splv, mange pauser, for forret er den td p da sldr som sonxandv ld tl en anker, 6ret, hvor v ser mestl hnanden, det men det forstdr sg et anker nted ol. v spredes over hele spomrdet, n6r Alrng bpr passe som hdnd en handske: bdene er vandet. Whslg,for skotter, og vn for de franske, V skal ud pt nogle dejlge ture p6 sgen Shertyen skenker v genre de spanske med nogle plsnere snor efter b6den. - de kan dog kke stkke Det gver ollet en dejlg temperatur. Den perfekte plsner. N6r det er sommer p Slkeborg sgeme, Sa1l'tpal et ut A'/r+ drl kan man let blve enge om, at ntet sger man. smager bedre end en gl, hvad enten den Men de fleste 0l blver nok forst drukket, nflr man anlgber en bro systemet, kahytten sammen med gamle og nye ndtages p kajen, ved broerne eller s kommer den gode snak frem som sejlervenner. f.eks. lnngft'edag var en btter dag, Benny Borke, Sommeren nten pdskebryggen var skqn. Jeg kan dog bedst lde den.klassske: Man blver et helt n1,t menneske ovenpd en bajer. Man behpver kke opsgge selskab, nr man lgger ved en af vore grunde, da I ll/l /M[ or? 4cnntn Put DIM"/ Nr. l, l.6rgang. Aprl 1993 S\{K-Nyl??? SMK-Nyt??? Nr. I, l. Argang. Aprl 1993 Sde.:?

5 Fsker. Medlemmernehar ordet: Skal v vare medlem af Dansk Tursejler Forenng? (DTF) Hvs det udelukkendeer et sporgsml om at f nogle bllge forskrnger p vore bde, vl mt svar vzereklart nej. Somjeg har opfattetdtf, er det DMU blot ny ndpaknng. En selvvalgt bestyrelse/udvalg- alle tdlgere medlemaret 92 blev et rgtgt godt 6r for dem mer af DMU's bestyrelse.prsen for som fsker efter svel aborre som san- medlemsskab DTF er, s vdt jeg fordart. Sjalden har der varet s6 mange stod, den samme som v betalte tl sandarterat fange srr Julsg som der DMU. Var det kke en de, nu da v er udeaf DMU, lgesom vw 92. Aborren var ogs peroderat tlsyneladende vejret og lade den nye forentrekke at opfatfange meget stort antal.mange kan og vl. Det er jo hvad den vse nge og det fsk ter aboren som en uspselg m u l g h ed at hvs nogle d e n o g s delkat utrolg er synd, den er faktsk pnsker at knytte medlemmer enkelte eksempelvs tlberedt, nr den blver optages som man kan DTF, tl sg som folger: Det er kke et krav at v enkeltpersoner. alle melder os nd, som det jo var 2 aborrer tlfeldet hos DMU - det er trods alt en 3 dl. tor hvdvn postvtng ved forenngen. 2 gulergdder Den "eftertenksomme" 1 ctron I laurbaerblad Huskklubhuseter kke kun for de SMK salt & peber medlemmer som har bdplads n(det er altd en god d6, at have en delukket- det er for alle medlemmerspandmdd postevand baden,som man kom nd og fa en hyggelgsnak ogs om vnteren. setter den levendeaborre) Ensom dame fyrre Ar! Fskenrensesog dryssesmed salt og peber ndvendg. Gulerpddernerves og fyldes fsken, ldt ctronsaft dryp- I n d l a e gd e r O n s k e so P t a g e t u n d e r "medlemmemehar ordet" m6, hvs de pesover kunne optageshave en afsender en skal Hvdvn og laurber kommes blve optaget(ellerser det for let for at koger og legges fskegryde,fskene "redaktoren" at komme af med for 15 mnutter ca. ved svag varme "uglegylp"). gr. 20 ca. 200 ved ovn altematvt mnutter. Serveresmed kartofler vendt smor og dryssetmed frsk Perslle Nu er det kke lengere nok at vare medlem f fskerforenngen, husk at alle nu skal betale et bel/b tl at opretholde fskebestanden de danske farvande. Har du kke modtaget et grokort kan du n at hente et p posthuset,eller p bbloteket. SMK-Nyt??? Nresender mattebgje sg og Hvad lgger der bag denne merkelge venner,bekendte,arbejdskolegaer med. forretnngsforbndelser overskrft? V kan opn flerefordeleved aktvt at stdtteklubhuset: SATvT.SNPBLADET HER: I starten af marts maned var det store klubhuset,udgvelsenaf V fer noglegodemadoplevelser. samtaleemne SMK's eget medlemsblad. St6rre omsetnng bdrager med et st0rreafkasttl SMK. Egentlg en god prestaton, da der tradtonen tro de forstemanederefter afholdt generalforsamlng,ja da er generalforsamlngensmde at blve afholdt pa det st0rstetemne.men sdan skulle det kke vrere dennegang. Med det vgtgste, v modersoensfolk. Et nyt blad var ved at se dagenslys. Men hvad kornmer det alt sammen N,IESEN ved. Jo smrend. enhver tng har sn prs, og hvad var bladets prs? A l l e b l a d e t s m u l g h e d e r b l e v Mange bud blev afgvet, og da jeg daglgt beskeftgermg med takserngndgende drgftet, herunder: sopgaver,mentejeg at vere kvalfshvor mange gange Arlgt bladet skulle eret tl at afgve en korrekt vurderng. udkomme. Denne vurderng meddelte formand Mangeaf os vlle ogsflgernese frem tl BORKE mg at vrerehelt ved sden af, formandborkes leder.som bor vrre en og da han n&vnte,at prsen ncl. porto var s latterlg lav som kr. x,yy, var jeg begvenhed. tlbagevendende skkerp6, at nu havdejeg det endelge V kunneogsflforudse,at medlemmer- bevs p formandensmanglendeevne nestrang tl at deltage debattenomk- tl at huskergtgt, hvorfor jeg med r n g b r u g e n a f s g s y s t e m e t v l l e og klar ryst meddelte formanden, at holdt den prs vlle jeg kravle gennem afstedkommemangendlrg. klublokalernemed n&sen slrbende En stor ndflydelse bladet kan have for henaf gulvet. os alle er. at bladetkan vare med tl at gve os flere gode oplevelser,her taler Prsener kr. x,yy. Carl. v om, at bladet kunne gore opmrrksom p klubhuset som et godt samlngssted,ogs et sted hvor man tager SMK-Nyt??? Nr. l. l. Srgang. Aprl 1993

6 Hvad skal et klub-blad ndeholde for at du.'gider" lese det - endsge "HAR LYST TlL" at bdrage tl dets fremtdgeksstens? V har nogle forslag og hber at du kan gve os nogle flere deer. Men da det jo - med mndre man skyder med et haglgever - kan vere svart at vare skker p at man det mndste rarnmer ldt' vl v gerne kommetrtere et par af overskrfterne dette blad (ogs nogle af dem der kke er her). Oprndelgt var det menngen at bladet som hovedregel skulle vare p 8 sder, men p grund af ndkommende ndlag. samt emner v syntes skulle med for at vse bredden mulge ndlag er dette blad udvdet tl l2 sder. Forsden. For det fgrste, bladet skal have et navn, og som en rmelg neutral ttel fk det navnet "9!Jl.{-!l!t???". "Mand og mand mellem" har v fra bestyrelsen sde fet stllet en flaske Nordsg Ole p hgjkant tl udlodnng en konkurrence om et navn. Demest, hvad skal der ellers st p forsden? Det var let nok at skrve et ndleg tl dette nummer, nten hvad kunne du tenke dg neste gang? Af ndle g nde bladet kunne v tanke os noget retnngen af:. Formanden har ordet.. Fra medlem tl medlem, kgb- & salg annoncer. og mske en efterlysnng.. Anmeldelse af aktvteter - en aktuel programoversgt. Medlemrnerne skrver. Tps, deer og efterlysnnger af samme, beklager dem har v kle kunnet fnde nogen af denne gang. Mnedens nese - kke at forveksle med "Nasen der mtte boje sg"' men har nogen lavet noget v alle kan more os over - uden at blve fol personlge, s er overskrften her.. Mnedens rose, eller "tak for hjelpen"' "tak for et amangement" eller "tllykke!".. V gratulerer - enten "v har hprt et rygte" eller 'Jeg sger det selv fgr det blver et rygte".. Nyt for sgens folk - Rednngsveste, VHFstaton, Den nye havnelods og hvad vedjeg.. Kantnen tlbyder - udover bnngstder, s omkrng ldt godt tl ganen. Hvor tt skal bladet udkomme? Mange dskussoner er get frem og tlbage' omkrng udgvelseshyppgheden. Det skal kke vrre nogen hemmelghed, at dette er et af de sprngende punkter forbndelse med udgvelsen af bladet, dels bor det vrre relatvt hyppgt af hensyn tl aktualteten, men p denanden sde skal det -kke vare p bekostnng af ndholdet (les evt. gen sde 7). Hvor tt skal bladet udkomme? - Skal det vrre lge hyppgt sommer og vnter? Sdst men kke mndsl Reklamer. Da bladet for at blve udsendt som det er blevet' har skullet godkendes hos Postvasnet, har udsendelsestdspunkt for det fprste blad v?eret svert at fastsl p forhnd, derfor har v heller kke kunnet tegne annoncer tl dette nummer' Fremover vl et normalt blad p 8 sder ndeholde ca I tl I 7z sde annoncer. Du sdder nu med et forslag hnden, et forslag der ndeholder dels nogle forslag tl hvad v kan forestlle os som ndhold et lokalt blad' tllge med nogle bevdste provokatoner (man kan vel altd hbe). Skal forslaget udrnynte sg en fortsat produkton, galder det om at komme op p me rkerne, kom med dn menng, enten p brevkortet p sde ll og 12, eller geme med en langere tlkendegvelsenten "kassen" klubhuset, tl forenngens bestyrelseller tl den selvbestaltede redakton - HUSK. bladet blver kke bedere end responsenl SAGA 20 Salges. A,rg.. ca. "73,12 HK benznmotor Prs ,00 kr. Henvendelse.: N.P.Dge Nelsen c/o L. G. Thogersen Egealle 101, Slkeborg lf Dn annonce!!!l Mlrettet tl potentelle kgbere! Sp0rgeskema! Forslas tl bladnavn Karakter! Hvor tt skal bladet udkomme? om sommeren..: hver.: uge. om vnteren...: hver.: uge. Set "X" over dt forslag, eller skrv et andet her.: Jeg menerat et klub-blad eren loral msforsdelse. oe haber kle detkome! frenrover..: ( )sat"x". Jeg er gerne fr fu a rcdbge det selv on! dd udkonuler..: ( ) ser "X'. Sdc.: l0 Nr. l. I. rgmg. Aprl 1993 SN4K-Nyt??? SMK-Nyt??? Nr. 1, l.rgang. Aprl Sde.: I I lem lefterlysnng.: ladr.rr.n p nyndmeldt medlem l lklubvenne?ne Renar Nelsen - Der-l * dt blad kke kommet medpos-l ll:: Iten. I Sdan kan en annonce ogsa se ud! VHF - rado kobes, henvendelse tlf. 868?????. Blot skulle der selvfglgelg have veret et telefonnr! Indrvknne af annoncer under "Fra medlem tl medlem" kunne v forestlle os skule kos'e et mndre bel6b, f.eks 20 kr. Annoncen mtte kun vare af en beg6nset stgrrelse, f.eks ord (uden at nogen skal f os tl at regne ord ord som "hokulturelhatteaktvtet" for 6t ord). Gv karakter med en skala fra 0 (gd,e{_eg kke lase) tl 10 (lyder meget lovende). Mantrler du fapr ll ar sk\ e dn nrennt p6 k3n du bruge resled at sde 7! Formanden har ordet Fra medlem tl medlem Anmeldelse af aktvteter Medlemmerne skrver Tps og deer MAnedens nase Mnedens rose V gratulerer Nyt for spens folk Kantnen tlbvder

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts. Postbesorget blad 57016, ( E245 ARC.) Kommende aktvteter. ( t r- t) ;l!, ' Nr. ll200l februar. $nk-rrgt 5pdde for folket og for hddfolket SMK-nyt udkommer: Nr. prmo febr. deadlne 15. jan. Nr. 2 prmo maj

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL bane NR. program BANE 0 WWW.BILLUNDTRAV.DK 02 // LØRDAG 23. MARTS 2013 // KL. 1.15 // PRIS 20 KR. ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGT RACE OG V65-SPIL Velkomst AF CRISTIAN

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere