Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele."

Transkript

1 Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom på 97 hektar med en god og regulær beboelse, beliggende fredeligt og roligt, ved Løvel, lidt nord for Viborg. Ejendommen ligger på kanten af Skals Ådal, med store åbne engarealer ned til Skals Å mod vest, og med de kuperede randmoræner, som rejser umiddelbart øst for stuehuset. Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via privat vej, som ender ved ejendommens bygninger. Terrænet mod vest udgøres af fugtige, afgræssede engarealer, som strækker sig fra gårdens bygninger og ned til Skals Å. Terrænet mod øst udgøres af et lettere kuperet randmorænelandskab, som rejser sig umiddelbart bag gårdens bygninger. Landskabet her øst for gården er utrolig varieret og veksler mellem agerjord, skov, pyntegrønt, overdrev, moser, søer m.v., som fletter sig ind imellem hinanden. Det EU-støtteberettigede areal udgør ca. 63 hektar, heraf ca. 39 hektar, som samtidigt er udlagt med MVJ-tilskud. Den samlede indtjening fra landbrugsdriften udgør mere end kr/år, hvilket giver ejendommen en solid basisøkonomi. Resten af ejendommen udgøres af små skove, moser, heder, overdrev, søer og andre naturarealer, som fletter sig ind imellem marker og enge, hvilket gør ejendommen til et helt formidabelt og spændende jagt- og naturområde. Centralt, midt på ejendommen, ligger ejendommens bygninger, med de åbne enge ud mod vest, og med det kuperede og afvekslende bakkelandskab mod øst. Ejendommen kan erhverves frit, efter den seneste ændring af landbrugsloven.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Erhvervelsesregler Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder muligheden for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Ejendommen består af 3 matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, men uden fredskovspligt. Landbrugslovens erhvervelsesregler er derfor gældende ved køb af Ejendommen. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at der den 1. april 2010 trådte en ny landbrugslov i kraft, som bl.a. indebærer, at omtrent alle kan købe landbrugsejendomme i Danmark. Blandt andet er kravet om egen drift, kravet om landmandsuddannelse, størrelsesbegrænsninger, afstandsbegrænsninger, samt kravet om personlig bopæl på landbrugsejendomme bortfaldet. Konkret betyder dette, at næsten alle danskere og de fleste øvrige EU- og EØS-borgere vil kunne købe ejendommen, personligt eller i selskabsform. Stuehuset skal dog bebos helårs, men ikke nødvendigvis af ejeren selv. Pligten til at nogen bor på ejendommen bortfalder efter 10 år. Kravet om bopælspligt / udlejningspligt bortfalder, hvis man i forvejen ejer en beboet landbrugsejendom i Danmark eller et andet EU / EØS-land.

4 Beliggenhed Matr.nr. Matr. nr. 1a, 1c og 5b, Åstrup, Løvel, Viborg Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 96,9055 ha. Adresse Kommune Region Zonestatus Hovednotering og ejendomsstruktur Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Landzone. Ejendommen består af 3 samnoterede matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, men uden fredskovspligt. Ejendommen vil jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne kunne erhverves af næsten alle EU og EØSborgere, privat eller i selskabsform. Historie Historie Dalbækgaard er beliggende på kanten af Skals ådal, med det kuperede morænelandskab mod øst og englandskabet mod vest. Området omkring Hjarbæk Fjord og Skals ådal er præget af det meget kuperede landskab, der blev dannet under den seneste istid for ca år siden, og store mængder smeltevand er løbet igennem Skals Ådal og videre ud i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Dalbækgaard, ca Efter istiden mildnedes klimaet, og hovedparten af Danmark voksede til med blandet løvskov. Områdets tidlige mennesker ryddede med tiden store dele af urskovene, og opdyrkede jorderne. Dette har også været tilfældet for Dalbækgaard, som nu gennem århundreder har været drevet med mere eller mindre ekstensiv landbrugsdrift, græsning m.v.

5 Historie fortsat Områdets historiske spor går meget langt tilbage. Der har således stort set levet mennesker i området lige siden isen trak sig tilbage, og der er fundet flere køkkenmøddinger, der er helt tilbage fra Ertebøllekulturen, fra år før Kristi fødsel. Dalbækgaard, ca Dalbækgaard, Flyfoto Faktisk er det her ved Limfjorden i det Vestlige Himmerland, at man finder nogen af de mest markante spor efter Danmarks stenalderbefolkning. Således ligger Ertebølle, som har lagt navn til Ertebølle-kulturen, kun få kilomenter fra Dalbækgaard. På Dalbækgaard er der også fundet en 215 meter lang plankevej fra år ca. 600 før Kristi fødsel. Plankevejen er lavet af spejlkløvede stammer, som går fra fast land og 215 meter ud i ådalen. Plankevejen ligger ca. 20 cm under overfladen og er registreret som kulturarvsareal af national betydning. Største trussel for plankevejen er udtørring, hvorfor der på dele af Dalbækgaards jorder er indgået en 20-årig MVJaftale, som sikrer fugtigheden hvor plankevejen går. På Dalbækgaard finder man også stadig højryggede agre, som vidner om fortidens landmænd møjsomme slid med at opdyrke jorderne her langs med Skals Ådal. De højryggede agre er i dag beskyttet og henligger som græsset overdrev i Dalbækgaards nordøstlige hjørne. Dalbækgaard, Dalbækgaard, Ortofoto Den nyere historie på Dalbækgaard handler om dræning af engene ved Skals Å, opdyrkning af bakkerne mod øst, samt efterfølgende tilplantning af dele heraf med skov og pyntegrønt. I de senere år er driften lagt mere om til mere naturvenlig drift, med vidtgående MVJ-aftaler for engene, således at flora, fauna og kulturarven i dag har mere optimale vilkår. Ejendommen fremstår derfor i dag som et fantastisk smukt område med en usædvanlig storslået og varieret natur, smukke udsigter og en varieret flora og fauna, samtidig med at ejendommen faktisk fungerer som en økonomisk veldrevet jordbrugsejendom. Og så har man i øvrigt alle herlighederne for sig selv, for gården ligger ganske tilbagetrukket fra alfarvej.

6 Bygninger Bygninger Til Dalbækgaard hører en velholdt og solid beboelse med tilhørende udbygninger, beliggende centralt og ugenert, midt på ejendommen. Beboelsen / stuehuset (Bygning 1 i BBR) Beboelsen, beliggende Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele, er ifølge BBR opført i år 1912, og er væsentligt om og tilbygget i år Bygningen har et bebygget areal på 188 m2, og delvist udnyttet tagetage. Det samlede boligareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 200 m2, hvortil kommer 18 m2 nyere udestue og 15 m2 kælder. Beboelsen er løbende renoveret af ejendommens nuværende ejere, indenfor de seneste 15 år. Bygningen har bl.a. fået pålagt nyt tag i år Beboelsen ligger fredeligt og roligt, midt på ejendommen, diskret tilbagetrukket, med en dejlig østvendt have, og med en dejlig udsigt ud over Skals Ådal mod vest. Beboelsen har ydervægge i røde mursten og tagdækning med fibercement / eternit. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget træpillefyr. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via anden type afløb. Energimærkning for bygningen er udført i maj 2013, og udviser en energimærkning på niveau G. Beboelsen er velindrettet og har 2 stuer, en lys og venlig udestue, et nyere Designa-køkken, 3 værelser, 1 kammer, 1 badeværelse, samt bryggers og entre. Der er endvidere lagt bredbånd ind i beboelsen.

7 Stuehuset fortsat Bygningen er et solidt og godt hus, som er løbende pænt vedligeholdt og renoveret. Bygningen fremtræder således i særdeles god stand. Bygningen tjener som beboelse for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Stald. (Bygning 3 i BBR) Stalden, beliggende sammen med ejendommens øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år 1964 og er væsentligt om og tilbygget i Bygningen har et bebygget areal på 475 m2. Bygningen har ydervægge i mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som løsdriftsstald til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene. Driftsbygning. Stald. (Bygning 4 i BBR) Stalden, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 110 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som staldbygning til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene.

8 Driftsbygning. Lade. (Bygning 6 i BBR) Laden, som er sammenbygget med ejendommens staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 150 m2. Bygningen har ydervægge i fibercement og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som lade, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene. Driftsbygning. Stald. (Bygning 9 i BBR) Den tidligere svinestald, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 270 m2. Bygningen har ydervægge i fibercement og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som svinestald, men er teknisk udtjent, og benyttes nu kun til lagerformål. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Stald. (Bygning 11 i BBR) Stalden, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 154 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som staldbygning til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene.

9 Driftsbygning. Maskinhus. (Bygning 12 i BBR) Maskinhuset, som er beliggende lidt nord for de øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 314 m2. Bygningen har ydervægge i metalplader og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som maskinhus og benyttes dels til maskiner dels til oplagring af bl.a. halm. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Lade. (Bygning 13 i BBR) Laden, som er sammenbygget med ejendommens staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 270 m2. Bygningen har ydervægge i røde mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som lade, garage, fyrrum m.v., og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand. Bygningen benyttes af ejeren, og står til købers rådighed fra overtagelsen. Gylletank og Møddingsplads (Noteret uden nr. i BBR) Gyllebeholderen, beliggende lidt vest for de øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år 1980 og har et registreret volumen på 614 m3. Beholder er senest tjekket den 25. november 2009, ved den 10-årige kontrol. Beholder er pt. ikke i brug, og skal ved eventuel ibrugtagning forsynes med en gylle-alarm. På ejendommen er endvidere registreret en møddingsplads fra 1975, med et volumen på 150 m2.

10 Arealfordeling Arealfordeling Ejendommen er en meget naturskøn, velarronderet land- og skovbrugsejendom på ca. 97 ha. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men er meget varieret i sin opbygning, med en god blanding af agerjord, enge, moser, søer, pyntegrønt, skov og natur. Ejendommen drives i dag som kombineret skov- og landbrugsejendom, med en blanding af bortforpagtning og egen drift. Ifølge markplanen fordeler de enkelte arealer sig omtrentligt som følger: Arealfordeling 2013 i ca. tal: Hektar Andel i % Bortforpagtet agerjord i omdrift: 23,7 ha 24 % Engarealer med MVJ-græsning: 11,3 ha 12 % Engarealer med MVJ-vådområde: 27,7 ha 28 % Nobilis Pyntegrøntsarealer: 3,5 ha 3 % Bl. skov med eg, fyr, gran m.v.: 17,0 ha 17 % Naturarealer, søer, heder m.v.: 12,2 ha 12 % Huse, gårdsplads, have m.v.: 1,5 ha 4 % I alt: 96,9 ha 100 % Det bemærkes i øvrigt, at der ikke er fredskovspligt på ejendommen. Generel beskrivelse Generel beskrivelse Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom på 97 hektar med en god og regulær beboelse, beliggende fredeligt og roligt, ved Løvel, lidt nord for Viborg. Ejendommen ligger på kanten af Skals Ådal, med store åbne engarealer ned til Skals Å mod vest, og med de kuperede randmoræner, som rejser umiddelbart øst for stuehuset.

11 Generel beskrivelse fortsat Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via privat vej, som ender ved ejendommens bygninger. Terrænet mod vest udgøres af fugtige, afgræssede engarealer, som strækker sig fra gårdens bygninger og ned til Skals Å. Terrænet mod øst udgøres af et lettere kuperet randmorænelandskab, som rejser sig umiddelbart bag gårdens bygninger. Landskabet her øst for gården er utrolig varieret og veksler mellem agerjord, skov, pyntegrønt, overdrev, moser, søer m.v., som fletter sig ind imellem hinanden. Jordbunden består overvejende af sandede istidsaflejringer samt humusjord nede i engene. Det EU-støtteberettigede areal udgør ca. 62,7 hektar, heraf ca. 39,0 hektar, som samtidigt er udlagt med MVJ-tilskud. Agerjorden udgør cirka 23,7 hektar, som er bortforpagtet på 1-årige forpagtninger til i alt ca kr/år. Engene ned til Skals Å udgør ca. 39,0 hektar. Disse er udlagt i 20-årig MVJ med henholdsvis græsning og vådområde. Engene drives i eget regi, og giver ca kr/år i EU-enkeltbetaling samt ca kr/år i MVJ-støtte. Endvidere betaler en lokal landmand ca kr/år for at have kreaturer gående på engene. Pyntegrøntsarealerne udgøres af nobilis på ca. 20 år. Arealerne drives ligesom skovarealerne i eget regi. Cirka 29 % af ejendommen udgøres af små skove, moser, heder, overdrev, søer og andre naturarealer, som fletter sig ind imellem ejendommens marker og enge. Denne store variation med skiftende naturtyper i et lettere kuperet og fredfyldt terræn gør ejendommen til en helt særlig og spændende naturejendom, både for ejeren og for vildtet.

12 Generel beskrivelse fortsat Centralt, midt på ejendommen, ligger ejendommens beboelse, med de åbne enge ud mod vest, og med det kuperede og afvekslende bakkelandskab mod øst. Ejendommen fremstår i det hele taget som en meget komplet, helstøbt og fredfyldt naturejendom, med en rigtig godt beliggende beboelse og med en ganske fortræffelig driftsøkonomi. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Ejendommens største potentiale og muligheder ligger dog helt klart på dens kombination af stort naturindhold, dens jagtmæssige muligheder, samt ejendommens fred og ro. Hertil skal så lægges, at ejendommen har en fortræffelig driftsøkonomi, hvilket faktisk er noget usædvanligt for en ejendom med så stort naturindhold. Rent driftsmæssigt vil det derfor være oplagt at fortsætte den nuværende afbalancerede indsats med landbrugsdrift, skovdrift, græsning og naturpleje. Udviklingsmæssigt ligger der også et stort potentiale i ejendommens afvekslende terræn, hvilket giver mulighed for at skabe mange spændende naturtyper. I de mere lave områder vil det således være oplagt at etablere yderligere søer, moser og skovenge, mens man i mere tørre områder kunne fristes til at etablere lysåbne arealer med lyng, blåbær, tyttebær m.v. Endelig ligger der potentialet i ejendommens bygninger, som ligger rigtig godt på ejendommen, og som afhængig af ny ejers ønsker, jo kan udvikles i mange retninger.

13 Jagt Jagt Jagten på Dalbækgaard er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter både råvildt, harer, ræv, ænder, gæs, duer, snepper og andet småvildt, samt kronvildt på strejf. Ejendommens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, krat, åbne arealer, enge, moser og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Særligt skal ejendommens fred og ro, og store variation fremhæves. Det er således en sand fornøjelse af oplevelser og farver at færdes i rundt på Dalbækgaard, også rent jagtmæssigt. En ny ejer vil med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af fodermarker, udlægning af foder, slåning af vildtagre m.v. Jagten står til købers rådighed fra overtagelsesdagen. Fiskeri Fiskeri Dalbækgaard danner over en strækning på ca. 300 meter skel til Skals Å, som har sit udløb i Hjarbæk Fjord. Skals Å er kendt for et godt fiskeri efter havørred. Fiskemulighederne omfatter tillige et godt fiskeri efter gedder, aborrer, ål og andre ferskvandsfisk. Der er indgået aftale med Viborg Sportsfiskerforening omkring lystfiskeri. Aftalen kan i forbindelse med ejerskifte opsiges med rimeligt varsel.

14 Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2013: kr. inkl. skorstensfejning, genbrugsstation og rottebekæmpelse. Ejendomsværdiskatten udgør kr/år. Beløbet er kun relevant, hvis ejendommen benyttes af ejeren selv. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt driftsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i den nuværende driftsform, nuværende forpagtningsaftaler, nuværende MVJ-aftaler, dagens markedspriser m.v. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Køber overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Ejendommen fuldt ud landbrugspligtig. Ejendommen ikke pålagt fredskovspligt. Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter. Områdeudpegninger Ejendommens søer, enge, moser, overdrev og heder, samt Skals Å, er på sædvanlig vis registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3.

15 Områdeudpegninger fortsat Ejendommens Jorddiger og fortidsminder er på sædvanlig vis beskyttet efter museumsloven. Der er på ejendommen registreret højryggede agre, samt en historisk plankevej, som førte over engene og Skals Å. Den vestlige del af ejendommen indgår i Natura 2000 område nr. 30, Habitatsområde H30 og Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24. Udpegningen har til formål at sikre flora og fauna i den indre Limfjord, herunder Skals Å og Skals Ådal. Der henvises i øvrigt til Vandplaner Ejendommens jorder afvander til Limfjorden, hvor vandkvaliteten er relativt følsom overfor udledning af næringsstoffer. Ejendommen er omfattet af forslag til vandplan 1.2. for Limfjorden. Forslaget til Vandplan lægger op til yderligere efterafgrøder i en eventuel markdrift. Der henvises i øvrigt til EU- enkeltbetaling og MVJ aftaler Der er til ejendommen knyttet 64,88 ha. betalingsrettigheder, hvoraf en del er midlertidigt udlejet sammen med agerjorden. Rettighedernes pålydende, før graduering er ca kr/ha/år. Der er indgået 20-årig MVJ-aftale for miljøvenlig drift af græsarealer på 11,25 ha. Aftalen giver kr/ha/år. Aftalen løber fra 1. september 2000 til 31. august Der er indgået 20-årig MVJ-aftale for ændret afvanding på 27,72 ha. Aftalen giver kr/ha/år. Aftalen løber fra 1. september 2000 til 31. august Leje- og forpagtningsforhold 18,19 ha. agerjord er bortforpagtet på 1-årig kontrakt til kr/år. I forpagtningen medfølger støtterettigheder svarende til det forpagtede areal.

16 Leje- og forpagtningsforhold fortsat 5,55 ha. agerjord er bortforpagtet på 1-årig kontrakt til kr/år. I forpagtningen medfølger støtterettigheder svarende til det forpagtede areal. Der er indgået 1-årig græsningsaftale for 38,80 hektar engarealer, til samlet kr/år. Ejeren af Dalbækgaard modtager herudover MVJ-støtte og EUenkeltbetaling til disse arealer. Den øvrige del af ejendommen drives fuldt ud i egen regning. Hæftelser / Lån Ejendommen sælges ubehæftet. Indestående realkreditlån og pantebreve, med en oprindelig hovedstol på kr. vil dog eventuelt, efter nærmere aftale, kunne overtages af køber. Offentlig vurdering 2012 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet som bebygget landbrug med 1 beboelse. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2012 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. (50 %). kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr

17 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort over Dalbækgaard. Bilag 2: Ortofoto 2012 over Dalbækgaard. Bilag 3: Budgetforslag. Bilag 4: Fotos fra ejendommen. (3 sider). Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

18 Oversigtskort over Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

19 Ortofoto 2012, over Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

20 Forslag til Budget for Dalbækgaard. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. 3. august Skovdrift. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ - Der er ikke regnet med salg af råtræ. Skovning og transport af råtræ - Der er ikke regnet med salg af råtræ. Salg af Flis Der er regnet med 100 rm á 85 kr/rm. Skovning og transport af flis (6.000) Der er regnet med 100 rm á 60 kr/rm. Sankning/selvskovning - Der er ikke regnet med sankning. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet nykultur. Kultur og Bevoksningspleje (1.000) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Her ved ekstensiv drift. Pyntegrønt. Nettoprovenu 3,5 ha. Pyntegrønt Skønnet ved salg på roden til entreprenør. DB II. Pyntegrønt Landbrugsdrift. Forpagtningsafgift Agerjord. 23,74 ha Aktuel forpagtningsafgift Enkeltbetalingsstøtte til enge. 38,80 ha Aktuel enkeltbetaling 2013 til egen drift. MVJ tilskud til græsning på eng. 11,25 ha Aktuel MVJ støtte på kr/ha. MVJ tilskud til vådområde på eng. 27,72 ha Aktuel MVJ støtte på kr/ha. Græsningsaftale for 38,80 ha. eng og vådomr Aktuel græsningsaftale, for græsset alene. DB II, landbrugsdrift Landbrug I alt. Bygningsdrift. Husleje ved udleje af hovedhus Skønnet kr/md, hvis udleje af bolig. Driftsbygninger - Indgår i græsningsaftale. Bygningsdrift (36.000) Skønnet alm. Vedligeholdelse. DB, Bygninger Eksklusiv forbedringer. Forbrug betalt af lejer. Jagt og Fiskeri. Jagt og fiskeri udlejning Skønnet værdi hvis udleje af jagt og fiskeri. Andet - Andre indtægter i alt Generalomkostninger. Vej- og grøftevedligeholdelse m.v. (5.000) Skønnet. Rådgivningsbistand mv. (20.000) Skønnet. Brandforsikring skoven - Skoven er ikke brandforsikret. Stormforsikring skoven - Skoven er ikke stormfaldsforsikret. Bygnings- og landbrugsforsikring (20.000) Skønnet. Ejendomsskat (17.750) Aktuel 2013 ejendomsskat. Generalomkostninger, i alt. (62.750) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivning Budgetforslaget er baseret på en ekstensiv driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for ejendomme af denne type. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

21 Flyfotos fra Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

22 Bygninger på Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

23 Skov, mark og natur på Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Tak for din interesse for ovennævnte ejendom. Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

ASNÆS - Åsevangsvej 74

ASNÆS - Åsevangsvej 74 ASNÆS - Åsevangsvej 74 Idyllisk landejendom på Odsherreds højderyg Flot udsigt over landskabet 12,8 hektar jord Kuperet terræn Harmonisk og rummelig ejendom Skøn lukket have Sagsnr. V2623 Kontakt: Mikkel

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J Fredningskendelse 5. juli 2012 for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE f& J Den 5. juli 2012 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Strylm, Nykøbing Falster, og det af Miljøministeren

Læs mere

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Tak for din interesse for ovennævnte ejendom, og vedlagt følger som ønsket en salgsopstilling. Såfremt at du

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Stenslettegaard Stenslettegaard Nødebohave 41, Nødebo, 3480 Fredensborg Lystejendom

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Saxegaard

SALGSOPSTILLING. Saxegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Saxegaard Saxegaard Ålekistevej 29, Søborg, 3250 Gilleleje Lystejendom Kontantpris

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende TIL SALG Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende Ejendommen, matr. nr. 2 c m.fl. Karlby By, Krogsbæk, beliggende Krogsbækvej 20, 8543 Hornslet,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur

SALGSOPSTILLING. Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur Dragstrupgaard Dragstrup

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere