Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele."

Transkript

1 Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom på 97 hektar med en god og regulær beboelse, beliggende fredeligt og roligt, ved Løvel, lidt nord for Viborg. Ejendommen ligger på kanten af Skals Ådal, med store åbne engarealer ned til Skals Å mod vest, og med de kuperede randmoræner, som rejser umiddelbart øst for stuehuset. Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via privat vej, som ender ved ejendommens bygninger. Terrænet mod vest udgøres af fugtige, afgræssede engarealer, som strækker sig fra gårdens bygninger og ned til Skals Å. Terrænet mod øst udgøres af et lettere kuperet randmorænelandskab, som rejser sig umiddelbart bag gårdens bygninger. Landskabet her øst for gården er utrolig varieret og veksler mellem agerjord, skov, pyntegrønt, overdrev, moser, søer m.v., som fletter sig ind imellem hinanden. Det EU-støtteberettigede areal udgør ca. 63 hektar, heraf ca. 39 hektar, som samtidigt er udlagt med MVJ-tilskud. Den samlede indtjening fra landbrugsdriften udgør mere end kr/år, hvilket giver ejendommen en solid basisøkonomi. Resten af ejendommen udgøres af små skove, moser, heder, overdrev, søer og andre naturarealer, som fletter sig ind imellem marker og enge, hvilket gør ejendommen til et helt formidabelt og spændende jagt- og naturområde. Centralt, midt på ejendommen, ligger ejendommens bygninger, med de åbne enge ud mod vest, og med det kuperede og afvekslende bakkelandskab mod øst. Ejendommen kan erhverves frit, efter den seneste ændring af landbrugsloven.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Erhvervelsesregler Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder muligheden for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Ejendommen består af 3 matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, men uden fredskovspligt. Landbrugslovens erhvervelsesregler er derfor gældende ved køb af Ejendommen. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at der den 1. april 2010 trådte en ny landbrugslov i kraft, som bl.a. indebærer, at omtrent alle kan købe landbrugsejendomme i Danmark. Blandt andet er kravet om egen drift, kravet om landmandsuddannelse, størrelsesbegrænsninger, afstandsbegrænsninger, samt kravet om personlig bopæl på landbrugsejendomme bortfaldet. Konkret betyder dette, at næsten alle danskere og de fleste øvrige EU- og EØS-borgere vil kunne købe ejendommen, personligt eller i selskabsform. Stuehuset skal dog bebos helårs, men ikke nødvendigvis af ejeren selv. Pligten til at nogen bor på ejendommen bortfalder efter 10 år. Kravet om bopælspligt / udlejningspligt bortfalder, hvis man i forvejen ejer en beboet landbrugsejendom i Danmark eller et andet EU / EØS-land.

4 Beliggenhed Matr.nr. Matr. nr. 1a, 1c og 5b, Åstrup, Løvel, Viborg Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 96,9055 ha. Adresse Kommune Region Zonestatus Hovednotering og ejendomsstruktur Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Landzone. Ejendommen består af 3 samnoterede matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, men uden fredskovspligt. Ejendommen vil jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne kunne erhverves af næsten alle EU og EØSborgere, privat eller i selskabsform. Historie Historie Dalbækgaard er beliggende på kanten af Skals ådal, med det kuperede morænelandskab mod øst og englandskabet mod vest. Området omkring Hjarbæk Fjord og Skals ådal er præget af det meget kuperede landskab, der blev dannet under den seneste istid for ca år siden, og store mængder smeltevand er løbet igennem Skals Ådal og videre ud i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Dalbækgaard, ca Efter istiden mildnedes klimaet, og hovedparten af Danmark voksede til med blandet løvskov. Områdets tidlige mennesker ryddede med tiden store dele af urskovene, og opdyrkede jorderne. Dette har også været tilfældet for Dalbækgaard, som nu gennem århundreder har været drevet med mere eller mindre ekstensiv landbrugsdrift, græsning m.v.

5 Historie fortsat Områdets historiske spor går meget langt tilbage. Der har således stort set levet mennesker i området lige siden isen trak sig tilbage, og der er fundet flere køkkenmøddinger, der er helt tilbage fra Ertebøllekulturen, fra år før Kristi fødsel. Dalbækgaard, ca Dalbækgaard, Flyfoto Faktisk er det her ved Limfjorden i det Vestlige Himmerland, at man finder nogen af de mest markante spor efter Danmarks stenalderbefolkning. Således ligger Ertebølle, som har lagt navn til Ertebølle-kulturen, kun få kilomenter fra Dalbækgaard. På Dalbækgaard er der også fundet en 215 meter lang plankevej fra år ca. 600 før Kristi fødsel. Plankevejen er lavet af spejlkløvede stammer, som går fra fast land og 215 meter ud i ådalen. Plankevejen ligger ca. 20 cm under overfladen og er registreret som kulturarvsareal af national betydning. Største trussel for plankevejen er udtørring, hvorfor der på dele af Dalbækgaards jorder er indgået en 20-årig MVJaftale, som sikrer fugtigheden hvor plankevejen går. På Dalbækgaard finder man også stadig højryggede agre, som vidner om fortidens landmænd møjsomme slid med at opdyrke jorderne her langs med Skals Ådal. De højryggede agre er i dag beskyttet og henligger som græsset overdrev i Dalbækgaards nordøstlige hjørne. Dalbækgaard, Dalbækgaard, Ortofoto Den nyere historie på Dalbækgaard handler om dræning af engene ved Skals Å, opdyrkning af bakkerne mod øst, samt efterfølgende tilplantning af dele heraf med skov og pyntegrønt. I de senere år er driften lagt mere om til mere naturvenlig drift, med vidtgående MVJ-aftaler for engene, således at flora, fauna og kulturarven i dag har mere optimale vilkår. Ejendommen fremstår derfor i dag som et fantastisk smukt område med en usædvanlig storslået og varieret natur, smukke udsigter og en varieret flora og fauna, samtidig med at ejendommen faktisk fungerer som en økonomisk veldrevet jordbrugsejendom. Og så har man i øvrigt alle herlighederne for sig selv, for gården ligger ganske tilbagetrukket fra alfarvej.

6 Bygninger Bygninger Til Dalbækgaard hører en velholdt og solid beboelse med tilhørende udbygninger, beliggende centralt og ugenert, midt på ejendommen. Beboelsen / stuehuset (Bygning 1 i BBR) Beboelsen, beliggende Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele, er ifølge BBR opført i år 1912, og er væsentligt om og tilbygget i år Bygningen har et bebygget areal på 188 m2, og delvist udnyttet tagetage. Det samlede boligareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 200 m2, hvortil kommer 18 m2 nyere udestue og 15 m2 kælder. Beboelsen er løbende renoveret af ejendommens nuværende ejere, indenfor de seneste 15 år. Bygningen har bl.a. fået pålagt nyt tag i år Beboelsen ligger fredeligt og roligt, midt på ejendommen, diskret tilbagetrukket, med en dejlig østvendt have, og med en dejlig udsigt ud over Skals Ådal mod vest. Beboelsen har ydervægge i røde mursten og tagdækning med fibercement / eternit. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget træpillefyr. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via anden type afløb. Energimærkning for bygningen er udført i maj 2013, og udviser en energimærkning på niveau G. Beboelsen er velindrettet og har 2 stuer, en lys og venlig udestue, et nyere Designa-køkken, 3 værelser, 1 kammer, 1 badeværelse, samt bryggers og entre. Der er endvidere lagt bredbånd ind i beboelsen.

7 Stuehuset fortsat Bygningen er et solidt og godt hus, som er løbende pænt vedligeholdt og renoveret. Bygningen fremtræder således i særdeles god stand. Bygningen tjener som beboelse for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Stald. (Bygning 3 i BBR) Stalden, beliggende sammen med ejendommens øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år 1964 og er væsentligt om og tilbygget i Bygningen har et bebygget areal på 475 m2. Bygningen har ydervægge i mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som løsdriftsstald til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene. Driftsbygning. Stald. (Bygning 4 i BBR) Stalden, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 110 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som staldbygning til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene.

8 Driftsbygning. Lade. (Bygning 6 i BBR) Laden, som er sammenbygget med ejendommens staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 150 m2. Bygningen har ydervægge i fibercement og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som lade, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene. Driftsbygning. Stald. (Bygning 9 i BBR) Den tidligere svinestald, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 270 m2. Bygningen har ydervægge i fibercement og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som svinestald, men er teknisk udtjent, og benyttes nu kun til lagerformål. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Stald. (Bygning 11 i BBR) Stalden, som er sammenbygget med ejendommens øvrige staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 154 m2. Bygningen har ydervægge i letbeton og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som staldbygning til kvæghold, og benyttes som sådan. Bygningen er i funktionel stand til formålet. Bygningen benyttes af landmanden, som har kreaturer på græs på engene.

9 Driftsbygning. Maskinhus. (Bygning 12 i BBR) Maskinhuset, som er beliggende lidt nord for de øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 314 m2. Bygningen har ydervægge i metalplader og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som maskinhus og benyttes dels til maskiner dels til oplagring af bl.a. halm. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Driftsbygning. Lade. (Bygning 13 i BBR) Laden, som er sammenbygget med ejendommens staldbygninger, er ifølge BBR opført i år Bygningen har et bebygget areal på 270 m2. Bygningen har ydervægge i røde mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som lade, garage, fyrrum m.v., og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand. Bygningen benyttes af ejeren, og står til købers rådighed fra overtagelsen. Gylletank og Møddingsplads (Noteret uden nr. i BBR) Gyllebeholderen, beliggende lidt vest for de øvrige bygninger, er ifølge BBR opført i år 1980 og har et registreret volumen på 614 m3. Beholder er senest tjekket den 25. november 2009, ved den 10-årige kontrol. Beholder er pt. ikke i brug, og skal ved eventuel ibrugtagning forsynes med en gylle-alarm. På ejendommen er endvidere registreret en møddingsplads fra 1975, med et volumen på 150 m2.

10 Arealfordeling Arealfordeling Ejendommen er en meget naturskøn, velarronderet land- og skovbrugsejendom på ca. 97 ha. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men er meget varieret i sin opbygning, med en god blanding af agerjord, enge, moser, søer, pyntegrønt, skov og natur. Ejendommen drives i dag som kombineret skov- og landbrugsejendom, med en blanding af bortforpagtning og egen drift. Ifølge markplanen fordeler de enkelte arealer sig omtrentligt som følger: Arealfordeling 2013 i ca. tal: Hektar Andel i % Bortforpagtet agerjord i omdrift: 23,7 ha 24 % Engarealer med MVJ-græsning: 11,3 ha 12 % Engarealer med MVJ-vådområde: 27,7 ha 28 % Nobilis Pyntegrøntsarealer: 3,5 ha 3 % Bl. skov med eg, fyr, gran m.v.: 17,0 ha 17 % Naturarealer, søer, heder m.v.: 12,2 ha 12 % Huse, gårdsplads, have m.v.: 1,5 ha 4 % I alt: 96,9 ha 100 % Det bemærkes i øvrigt, at der ikke er fredskovspligt på ejendommen. Generel beskrivelse Generel beskrivelse Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom på 97 hektar med en god og regulær beboelse, beliggende fredeligt og roligt, ved Løvel, lidt nord for Viborg. Ejendommen ligger på kanten af Skals Ådal, med store åbne engarealer ned til Skals Å mod vest, og med de kuperede randmoræner, som rejser umiddelbart øst for stuehuset.

11 Generel beskrivelse fortsat Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via privat vej, som ender ved ejendommens bygninger. Terrænet mod vest udgøres af fugtige, afgræssede engarealer, som strækker sig fra gårdens bygninger og ned til Skals Å. Terrænet mod øst udgøres af et lettere kuperet randmorænelandskab, som rejser sig umiddelbart bag gårdens bygninger. Landskabet her øst for gården er utrolig varieret og veksler mellem agerjord, skov, pyntegrønt, overdrev, moser, søer m.v., som fletter sig ind imellem hinanden. Jordbunden består overvejende af sandede istidsaflejringer samt humusjord nede i engene. Det EU-støtteberettigede areal udgør ca. 62,7 hektar, heraf ca. 39,0 hektar, som samtidigt er udlagt med MVJ-tilskud. Agerjorden udgør cirka 23,7 hektar, som er bortforpagtet på 1-årige forpagtninger til i alt ca kr/år. Engene ned til Skals Å udgør ca. 39,0 hektar. Disse er udlagt i 20-årig MVJ med henholdsvis græsning og vådområde. Engene drives i eget regi, og giver ca kr/år i EU-enkeltbetaling samt ca kr/år i MVJ-støtte. Endvidere betaler en lokal landmand ca kr/år for at have kreaturer gående på engene. Pyntegrøntsarealerne udgøres af nobilis på ca. 20 år. Arealerne drives ligesom skovarealerne i eget regi. Cirka 29 % af ejendommen udgøres af små skove, moser, heder, overdrev, søer og andre naturarealer, som fletter sig ind imellem ejendommens marker og enge. Denne store variation med skiftende naturtyper i et lettere kuperet og fredfyldt terræn gør ejendommen til en helt særlig og spændende naturejendom, både for ejeren og for vildtet.

12 Generel beskrivelse fortsat Centralt, midt på ejendommen, ligger ejendommens beboelse, med de åbne enge ud mod vest, og med det kuperede og afvekslende bakkelandskab mod øst. Ejendommen fremstår i det hele taget som en meget komplet, helstøbt og fredfyldt naturejendom, med en rigtig godt beliggende beboelse og med en ganske fortræffelig driftsøkonomi. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Ejendommens største potentiale og muligheder ligger dog helt klart på dens kombination af stort naturindhold, dens jagtmæssige muligheder, samt ejendommens fred og ro. Hertil skal så lægges, at ejendommen har en fortræffelig driftsøkonomi, hvilket faktisk er noget usædvanligt for en ejendom med så stort naturindhold. Rent driftsmæssigt vil det derfor være oplagt at fortsætte den nuværende afbalancerede indsats med landbrugsdrift, skovdrift, græsning og naturpleje. Udviklingsmæssigt ligger der også et stort potentiale i ejendommens afvekslende terræn, hvilket giver mulighed for at skabe mange spændende naturtyper. I de mere lave områder vil det således være oplagt at etablere yderligere søer, moser og skovenge, mens man i mere tørre områder kunne fristes til at etablere lysåbne arealer med lyng, blåbær, tyttebær m.v. Endelig ligger der potentialet i ejendommens bygninger, som ligger rigtig godt på ejendommen, og som afhængig af ny ejers ønsker, jo kan udvikles i mange retninger.

13 Jagt Jagt Jagten på Dalbækgaard er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter både råvildt, harer, ræv, ænder, gæs, duer, snepper og andet småvildt, samt kronvildt på strejf. Ejendommens variation med lysåben skov, tætte bevoksninger, krat, åbne arealer, enge, moser og søer giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Særligt skal ejendommens fred og ro, og store variation fremhæves. Det er således en sand fornøjelse af oplevelser og farver at færdes i rundt på Dalbækgaard, også rent jagtmæssigt. En ny ejer vil med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af fodermarker, udlægning af foder, slåning af vildtagre m.v. Jagten står til købers rådighed fra overtagelsesdagen. Fiskeri Fiskeri Dalbækgaard danner over en strækning på ca. 300 meter skel til Skals Å, som har sit udløb i Hjarbæk Fjord. Skals Å er kendt for et godt fiskeri efter havørred. Fiskemulighederne omfatter tillige et godt fiskeri efter gedder, aborrer, ål og andre ferskvandsfisk. Der er indgået aftale med Viborg Sportsfiskerforening omkring lystfiskeri. Aftalen kan i forbindelse med ejerskifte opsiges med rimeligt varsel.

14 Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2013: kr. inkl. skorstensfejning, genbrugsstation og rottebekæmpelse. Ejendomsværdiskatten udgør kr/år. Beløbet er kun relevant, hvis ejendommen benyttes af ejeren selv. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt driftsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i den nuværende driftsform, nuværende forpagtningsaftaler, nuværende MVJ-aftaler, dagens markedspriser m.v. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Køber overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Ejendommen fuldt ud landbrugspligtig. Ejendommen ikke pålagt fredskovspligt. Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter. Områdeudpegninger Ejendommens søer, enge, moser, overdrev og heder, samt Skals Å, er på sædvanlig vis registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3.

15 Områdeudpegninger fortsat Ejendommens Jorddiger og fortidsminder er på sædvanlig vis beskyttet efter museumsloven. Der er på ejendommen registreret højryggede agre, samt en historisk plankevej, som førte over engene og Skals Å. Den vestlige del af ejendommen indgår i Natura 2000 område nr. 30, Habitatsområde H30 og Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24. Udpegningen har til formål at sikre flora og fauna i den indre Limfjord, herunder Skals Å og Skals Ådal. Der henvises i øvrigt til Vandplaner Ejendommens jorder afvander til Limfjorden, hvor vandkvaliteten er relativt følsom overfor udledning af næringsstoffer. Ejendommen er omfattet af forslag til vandplan 1.2. for Limfjorden. Forslaget til Vandplan lægger op til yderligere efterafgrøder i en eventuel markdrift. Der henvises i øvrigt til EU- enkeltbetaling og MVJ aftaler Der er til ejendommen knyttet 64,88 ha. betalingsrettigheder, hvoraf en del er midlertidigt udlejet sammen med agerjorden. Rettighedernes pålydende, før graduering er ca kr/ha/år. Der er indgået 20-årig MVJ-aftale for miljøvenlig drift af græsarealer på 11,25 ha. Aftalen giver kr/ha/år. Aftalen løber fra 1. september 2000 til 31. august Der er indgået 20-årig MVJ-aftale for ændret afvanding på 27,72 ha. Aftalen giver kr/ha/år. Aftalen løber fra 1. september 2000 til 31. august Leje- og forpagtningsforhold 18,19 ha. agerjord er bortforpagtet på 1-årig kontrakt til kr/år. I forpagtningen medfølger støtterettigheder svarende til det forpagtede areal.

16 Leje- og forpagtningsforhold fortsat 5,55 ha. agerjord er bortforpagtet på 1-årig kontrakt til kr/år. I forpagtningen medfølger støtterettigheder svarende til det forpagtede areal. Der er indgået 1-årig græsningsaftale for 38,80 hektar engarealer, til samlet kr/år. Ejeren af Dalbækgaard modtager herudover MVJ-støtte og EUenkeltbetaling til disse arealer. Den øvrige del af ejendommen drives fuldt ud i egen regning. Hæftelser / Lån Ejendommen sælges ubehæftet. Indestående realkreditlån og pantebreve, med en oprindelig hovedstol på kr. vil dog eventuelt, efter nærmere aftale, kunne overtages af køber. Offentlig vurdering 2012 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet som bebygget landbrug med 1 beboelse. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2012 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. (50 %). kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr

17 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort over Dalbækgaard. Bilag 2: Ortofoto 2012 over Dalbækgaard. Bilag 3: Budgetforslag. Bilag 4: Fotos fra ejendommen. (3 sider). Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

18 Oversigtskort over Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

19 Ortofoto 2012, over Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

20 Forslag til Budget for Dalbækgaard. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. 3. august Skovdrift. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ - Der er ikke regnet med salg af råtræ. Skovning og transport af råtræ - Der er ikke regnet med salg af råtræ. Salg af Flis Der er regnet med 100 rm á 85 kr/rm. Skovning og transport af flis (6.000) Der er regnet med 100 rm á 60 kr/rm. Sankning/selvskovning - Der er ikke regnet med sankning. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet nykultur. Kultur og Bevoksningspleje (1.000) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Her ved ekstensiv drift. Pyntegrønt. Nettoprovenu 3,5 ha. Pyntegrønt Skønnet ved salg på roden til entreprenør. DB II. Pyntegrønt Landbrugsdrift. Forpagtningsafgift Agerjord. 23,74 ha Aktuel forpagtningsafgift Enkeltbetalingsstøtte til enge. 38,80 ha Aktuel enkeltbetaling 2013 til egen drift. MVJ tilskud til græsning på eng. 11,25 ha Aktuel MVJ støtte på kr/ha. MVJ tilskud til vådområde på eng. 27,72 ha Aktuel MVJ støtte på kr/ha. Græsningsaftale for 38,80 ha. eng og vådomr Aktuel græsningsaftale, for græsset alene. DB II, landbrugsdrift Landbrug I alt. Bygningsdrift. Husleje ved udleje af hovedhus Skønnet kr/md, hvis udleje af bolig. Driftsbygninger - Indgår i græsningsaftale. Bygningsdrift (36.000) Skønnet alm. Vedligeholdelse. DB, Bygninger Eksklusiv forbedringer. Forbrug betalt af lejer. Jagt og Fiskeri. Jagt og fiskeri udlejning Skønnet værdi hvis udleje af jagt og fiskeri. Andet - Andre indtægter i alt Generalomkostninger. Vej- og grøftevedligeholdelse m.v. (5.000) Skønnet. Rådgivningsbistand mv. (20.000) Skønnet. Brandforsikring skoven - Skoven er ikke brandforsikret. Stormforsikring skoven - Skoven er ikke stormfaldsforsikret. Bygnings- og landbrugsforsikring (20.000) Skønnet. Ejendomsskat (17.750) Aktuel 2013 ejendomsskat. Generalomkostninger, i alt. (62.750) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivning Budgetforslaget er baseret på en ekstensiv driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for ejendomme af denne type. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

21 Flyfotos fra Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

22 Bygninger på Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

23 Skov, mark og natur på Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Salgsprospekt For Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Areal: 19 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. Præsentation Introduktion Sjellemosegård er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give 1 Salgsprospekt For Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give Areal: 2,1 ha. Kontantpris: 190.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Enemærket Skov er en varieret og spændende skovog jagtejendom på ca. 2,1 ha, beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry 1 Salgsprospekt For Frijord, Gl. Rye Burmlundvej 1 8680 Ry Areal: 4,6 ha. Kontantpris: 775.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Salgsprospekt For Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Areal: 20,5 ha. Kontantpris: 3.750.000 kr. Præsentation Introduktion Sibirien Skov er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 20,5 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup 1 Salgsprospekt For Nipgård Søren Kannes Vej 35 8620 Kjellerup Areal: 15 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nipgård er beliggende i et naturskønt område, ca. 15 km. syd for Viborg,

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 4.750.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 5.500.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø 1 Salgsprospekt For Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø Areal: 18,5 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Holbækvænge Skov er en frodig og særdeles varieret skov-, jagt- og

Læs mere

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland 1 Salgsprospekt For Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland Areal: 9,2 ha. Kontantpris: 975.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Salgsprospekt For Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Areal: 6,2 ha. Kontantpris: 775.000 kr. Præsentation Introduktion Bredholt 9 er en dejlig, varieret skov- jagt- og naturejendom på 6,2 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 32,4 ha. Kontantpris: 3.850.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Skov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 32,4 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup Salgsprospekt For Gammellung Mose 5771 Stenstrup Areal: 6,0 ha. Kontantpris: 750.000 kr. Præsentation Introduktion Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem

Læs mere

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording 1 Salgsprospekt For Nørregaard Kaj Munks Vej 2 7441 Bording Areal: 44,6 ha. Kontantpris: 5.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nørregaard er en velarronderet og velpasset skov- og jagtejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk 1 Salgsprospekt For Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk Areal: 30,4 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Døvling Østre Plantage er en regulær og velpasset skov- og jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Salgsprospekt For Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Areal: 17,3 ha. Kontantpris: 1.850.000 kr. Præsentation Introduktion Illeris Nordre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup.

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Salgsprospekt For Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Areal: 52,6 ha. Kontantpris: 7.900.000 kr. Præsentation Introduktion Stordal Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 52,6

Læs mere

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede 1 Salgsprospekt For Nedergård Østerskov Vejlevej 41 8766 Nørre Snede Areal: 130 ha. Kontantpris: 14.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 20,3 ha. Kontantpris: 2.350.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Vesterskov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød 1 Salgsprospekt For Frederiksholm Karlebovej 53-57 3400 Hillerød Areal: 57 ha. Kontantpris: 27.000.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Frederiksholm er en historisk landbrugs-, skovbrugsog jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov 1 Salgsprospekt For Sæbyholm Skov Maribovej 245 4900 Nakskov Areal: 95,6 ha. Kontantpris: 9.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Sæbyholm Skov er en velarronderet og særdeles frodig skovejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr.

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Præsentation Introduktion Gyllebo 1:372 er en dejlig skov, natur-

Læs mere

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang 1 Salgsprospekt For Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang Areal: 165 ha. Kontantpris: 17.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165

Læs mere

Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv.

Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Salgsprospekt For Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Areal: 149 ha. Kontantpris: 30.000.000 kr. Præsentation Introduktion Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg 1 Salgsprospekt For Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg Areal: 62 ha. Kontantpris: 9.750.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Troldbjerg Skov er en velarronderet skovejendom på 62 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev 1 Salgsprospekt For Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og 27. 5290 Marslev Areal: 73 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Selleberg er en særdeles smukt beliggende land- og skovbrugsejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping

SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping Kontantpris: 4.050.000 Gerdingvej 27, Fræer, 9520 Skørping Planteavlsbrug / agerbrug Introduktion Planteavlsejendom på 25,7

Læs mere

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg Salgsprospekt For Nordtyske Småskove Flensborg Areal: fra 2 ha til 33 ha pr. skov. Kontantpris: ca. 7.000 Euro/ha, Svarende til ca. 52.200 Dkr/ha. Præsentation Introduktion For Kreis Schleswig-Flensburg

Læs mere

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry Salgsprospekt For Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej 31 8680 Ry Areal: 66,1 ha. Kontantpris: 13,0 mio.kr. (Skov og bolig). Kontantpris: 3,0 mio.kr. (Boligen alene). Præsentation Introduktion

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Salgsprospekt. Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud

Salgsprospekt. Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud Salgsprospekt For Morud Skov Nord Frugthaven 40, 5462 Morud Areal: 67,1 ha. Kontantpris: 13.000.000 kr. Præsentation Introduktion Morud Skov Nord er en frodig skov- og jagtejendom på 67,1 ha., beliggende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 SALGSOPSTILLING Fritidslandbrug 9,7 ha Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 Introduktion Ejer: boet efter Bodil Berthine Hansen Fremvisning: Kun ifølge aftale med ejendomsmægler

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker.

SALGSOPSTILLING. Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker. SALGSOPSTILLING Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker. Kontantpris: 2.545.000 Havredalsvej 2, Frederiks, 7470

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste.

SALGSOPSTILLING. Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste. SALGSOPSTILLING Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste. Kontantpris: 8.500.000 Nordkær 16, Holtet, 9362 Gandrup Planteavlsbrug

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke.

SALGSOPSTILLING. Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke. SALGSOPSTILLING Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke. Kontantpris: 15.500.000 Karlsmøllevej 17, Krogen, 9500 Hobro Kvægbrug Adresse Adresse:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Velarronderet planteavlsgård på 50,5 ha. ved Gassum. 47,6 ha. dyrkbart og tilskudsberettiget jord.

SALGSOPSTILLING. Velarronderet planteavlsgård på 50,5 ha. ved Gassum. 47,6 ha. dyrkbart og tilskudsberettiget jord. SALGSOPSTILLING Velarronderet planteavlsgård på 50,5 ha. ved Gassum. 47,6 ha. dyrkbart og tilskudsberettiget jord. Ruhøjvej 34, Gassum, 8981 Spentrup Planteavlsbrug / agerbrug Kontantpris: 8.400.000 Udbetaling:

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Ringsgaard (65,8357 ha)

Ringsgaard (65,8357 ha) Salgsopstilling Ringsgaard (65,8357 ha) Langemarken 37, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge Sagsnr. 1470-001 Ringsgaard ligger ualmindeligt smukt ud til havet i Det Sydfynske Øhav mellem Svendborg og Fåborg.

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Hesselholt Skov Brohusvej 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Hesselholt Skov Brohusvej 9560 Hadsund 1 Salgsprospekt For Skov Brohusvej 9560 Hadsund Areal: ca. 57 ha. Kontantpris: 5.750.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Skov er en ubebygget skov, jagt- og naturejendom på ca. 57 hektar, beliggende særdeles

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder. Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov

SALGSOPSTILLING. Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder. Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov SALGSOPSTILLING Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder Kontantpris: 4.450.000 Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov Planteavlsbrug / agerbrug Adresse Adresse:

Læs mere

SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by.

SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by. SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by. Nørregaard Kontantpris: 4.550.000 Egholm 50, 9000 Aalborg Planteavlsbrug / agerbrug Deltidslandbrug på Egholm på 32,9

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby. Fritidslandbrug (under 30 ha)

SALGSOPSTILLING. Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby. Fritidslandbrug (under 30 ha) SALGSOPSTILLING Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby Fritidslandbrug (under 30 ha) Kontantpris: 4.150.000 Udbetaling: 210.000 Vel arronderet planteavlsejendom,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug SALGSOPSTILLING Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby Skovbrug Kontantpris: 3.795.000 Udbetaling: 189.750 Velbeliggende skovejendom, på 26

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00634 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Øgelstrup Landejendom beliggende Øgelstrupvej 2, 7570 Vemb Matr.nr. 115 Vemb By, Vemb samt 3b og 3y Stenum Hgd., Råsted

Læs mere

SALGSOPSTILLING Kvægejendom med 160 køer og 81,8 ha. ved Nr. Kongerslev

SALGSOPSTILLING Kvægejendom med 160 køer og 81,8 ha. ved Nr. Kongerslev SALGSOPSTILLING Kvægejendom med 160 køer og 81,8 ha. ved Nr. Kongerslev Prielgården Landmandsgade 8, Nr. Kongerslev, 9293 Kongerslev Kontantpris: 18.995.000 Kvægbrug Adresse Adresse: Landmandsgade 8, Nr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager

SALGSOPSTILLING. Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager SALGSOPSTILLING Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager Kontantpris: 4.450.000 Løgstørvej 144, Boldrup, 9610 Nørager Planteavlsbrug / agerbrug Planteavlsejendom i nærheden af Nørager, med et samlet areal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Lystejendom med 21 ha natur i Skyum Bjerge i Thy. Skyumvej 101, 7752 Snedsted. Lystejendom. Kontantpris: 4.850.

SALGSOPSTILLING. Lystejendom med 21 ha natur i Skyum Bjerge i Thy. Skyumvej 101, 7752 Snedsted. Lystejendom. Kontantpris: 4.850. Norupvej 42, Vammen, 8830 Tjele Tlf.: 70 22 75 00, Fax.: 70 22 75 01 info@ejnerkaa.com - www.ejnerkaa.com SALGSOPSTILLING Lystejendom med 21 ha natur i Skyum Bjerge i Thy Kontantpris: 4.850.000 Skyumvej

Læs mere

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.:

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.: Salgsopstilling Beskrivelse: Røverkøb i Skuldelev Dette er muligvis Danmarks mest attraktive boligtilbud. Denne skønt beliggende landejendom med knap 9,3 hektar jord, står nu til salg for en fornærmende

Læs mere

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083 SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg Sag 1083 FULDT UDLEJET EJENDOM - ET BOLIGLEJEMÅL OG TO ERHVERVSLEJEMÅL GOD BYGNINGSMÆSSIG OG SOLID

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Skivevej 97, Brøndum, 9500 Hobro. Kvægbrug. Kontantpris: 5.500.000

SALGSOPSTILLING. Skivevej 97, Brøndum, 9500 Hobro. Kvægbrug. Kontantpris: 5.500.000 SALGSOPSTILLING Kontantpris: 5.500.000 Skivevej 97, Brøndum, 9500 Hobro Kvægbrug Jordarealer Grundareal: 25,6153 ha Ejendommens arealer drives pt. økologisk. Forpagtning Køber indtræder i sælgers forpagtningsaftaler

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom.

Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom. Navn. Adresse. Postnr. og by. Gudme, den 24. januar 2009. Borup Plantage, Horsemosevej, Helgenæs, 8420 Knebel. Tilbudsgivning efter reglerne om offentligt udbud af kommunal ejendom. Tak for din/jeres interesse

Læs mere

SALG Erhvervsejendom

SALG Erhvervsejendom SALG Erhvervsejendom Tolstrup Byvej 10 9600 Aars Erhvervsareal i h.t. BBR 1.168 m 2 Grundareal 3.572 m 2 - heraf vej 0 m 2 Sagsnr.: ABB 5125 de 2 af 11 INTRODUKTION Oprettet: 12.02.2016 Beskrivelse: Funktionel

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Vedrørende : Øgelstrup Adresse : Øgelstrupvej 2, Råsted, 7570 Vemb Skønnet kontantpris: Kr. 4.500.000 Ejer : Den Danske Stat Naturstyrelsen Vestjylland

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 16 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE VED TERMESTRUP, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 16 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE VED TERMESTRUP, 8544 MØRKE TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 16 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE VED TERMESTRUP, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 4d Termestrup By, Hvilsager, Beliggende Lyngbakken 32, 8544 Mørke, på 16 ha udbydes

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus.

SALGSOPSTILLING. Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus. SALGSOPSTILLING Landejendom med 3,6 ha. tæt ved den østjyske motorvej. Mulighed for at bygge nyt stuehus. Viborg Landevej 83, Sønder Onsild, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 395.000 Udbetaling: 25.000

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Kort & info Bolig#24280 Villa I pragtfuld, fredeligt

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA j.nr. 7381 TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA Ejendommen, matr.nr. 4r m.fl. Villersø By, Villersø, beliggende Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa, på 22,17 ha. udbydes til salg på de i materialet

Læs mere

Salgsprospekt. Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg.

Salgsprospekt. Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg. Salgsprospekt For Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg. Areal: 118,4 ha. Ny Kontantpris: 38.500.000 kr. Præsentation Introduktion Hermed udbydes Boes Søgaard, beliggende på solsiden

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Salgsopstilling Udlejet parcelhus Sag 24237 Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Mulighed for overtagelse af attraktiv finansiering Beliggende ud til grønt område Kontantpris kr. 500.000 / Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Frejstrup Hede. Hedeejendom på 109 ha. Frejstrupvej 4, 9240 Nibe. Pris: Kr ( ) Sag 8766.

Frejstrup Hede. Hedeejendom på 109 ha. Frejstrupvej 4, 9240 Nibe. Pris: Kr ( ) Sag 8766. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 302 Offentligt Frejstrup Hede Hedeejendom på 109 ha Frejstrupvej 4, 9240 Nibe. Pris: Kr. 6.900.000 ( 927.000) Sag 8766. Besigtigelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge Sag 4950 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Kurt Mortensen Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000

SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000 SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000 Adresse Adresse: Mariagervej 127, 9500 Hobro Ejendomstype: Lystejendom Nøgletal Kontantpris: 2.495.000

Læs mere