BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER"

Transkript

1 BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/ /vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9. maj 2001 anmeldt selskabets aftaler med selvstændige konceptbutikker for følgende mærker: Vero Moda, ONLY, JACK & JONES og EXIT. Aftalerne gælder for de konceptbutikker, der alene forhandler enten Vero Moda-, ONLY-, JACK & JONES- eller EXIT-varer. 2. Bestseller har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 3. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der er tale om selektive distributionsaftaler, som indeholder en række konkurrencebegrænsende elementer. 4. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at aftalernes (a) bestemmelser om konceptbutikkernes pligt til at følge de vejledende priser, (b) bestemmelser om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og (c) konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system udgør konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens 6, stk Bestseller har oplyst styrelsen om, at de er indstillet på at ophæve pligten til at følge de vejledende priser og bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker. Dog er man ikke indstillet på ændre ved konceptbutikkernes indberetninger af salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller. 6. Det er styrelsens opfattelse, at aftalernes bestemmelser om konceptbutikkernes pligt til at følge de vejledende priser, bestemmelser om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles ITsystem ikke opfylder betingelserne for en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1. AFGØRELSE 7. Konkurrencerådet meddeler Bestseller Wholesale A/S, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 for de anmeldte aftaler ikke kan imødekommes, idet aftalerne indeholder konkurrencebegrænsninger omfattet af lovens 6, stk Konkurrencerådet meddeler endvidere Bestseller, at (a) bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge de vejledende priser, (b) bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og (c) de selvstændige konceptbutikkers indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system udgør konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens 6, stk Konkurrencerådet meddeler desuden Bestseller, at (a) bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge de vejledende priser, (b) bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og (c) de selvstændige konceptbutikkers indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system ikke opfylder betingelserne for en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk Bestseller Wholesale A/S påbydes, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, at ophæve bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge Bestsellers vejledende priser og bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker.

2 11. Det påbydes endvidere Bestseller, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, at ændre det fælles IT-system, så de selvstændige konceptbutikker for fremtiden ikke indberetter deres salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system. 12. Endelig påbydes det Bestseller at bekendtgøre denne afgørelse til Bestsellers konceptbutikker, jf. konkurrencelovens 16, stk. 1. INDLEDNING 13. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9. maj 2001 anmeldt selskabets aftaler for følgende mærker; Vero Moda, ONLY, JACK & JONES og EXIT. Aftalerne gælder for de selvstændige konceptbutikker, der udelukkende sælger Vero Moda-, ONLY-, JACK & JONES- eller EXIT-varer, og dermed ikke sælger konkurrerende produkter. 14. Bestseller har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 15. Notatet har været i høring, jf. konkurrencelovens 15 a. Bestsellers høringssvar af 4. august 2003 er indarbejdet i notatet. VIRKSOMHEDERNE 16. Bestseller Wholesale A/S er en del af Bestseller-koncernen og er et 100% ejet datterselskab af Bestseller Holding A/S (Holdingselskabet af 25/ A/S). Bestseller-koncernen havde en omsætning på hhv. 2,87 mia. kr. i 1999/00 og 3,43 mia. kr. i 2000/01. Koncernen beskæftiger sig med køb og salg af tøj og dertil knyttede produkter. 17. Bestseller Wholesale A/S beskæftiger sig med køb, salg, markedsføring, konceptudvikling og udvikling af koncernens produkter. AFTALERNE 18. De anmeldte aftaler indeholder generelle bestemmelser for samarbejdet mellem Bestseller og konceptbutikkerne for de enkelte mærker. 19. Aftalerne er indgået mellem Bestseller og selvstændige konceptbutikker, og der er derfor ikke tale om koncerninterne aftaler, hvorfor aftalerne ikke af den grund falder udenfor konkurrencelovens område. 20. Der findes i Danmark 160 Bestseller konceptbutikker, der alene sælger Vero Moda-, ONLY-, JACK & JONES- eller EXITvarer. Bestseller ejer selv 52 af disse konceptbutikker. De anmeldte aftaler er således indgået med 108 selvstændige konceptbutikker. 21. Vero Moda-, ONLY-, JACK & JONES- og EXIT-tøj sælges også til selvstændige forhandlere inden for andre tøjkæder, fx Tøjeksperten, Mr.-kæden osv., der er i alt 416 af disse selvstændige forhandlere i Danmark. 22. Bestseller-koncernen havde en omsætning på hhv. 2,87 mia. kr. i 1999/00 og 3,43 mia. kr. i 2000/01. 10% af omsætningen i 2000/01 vedrører salg i Danmark, dvs. ca. 340 mio. kr. Da Bestseller-koncernen har en årlig omsætning på over 1 mia. kr., finder lovens bagatelregler ikke anvendelse på aftalerne, jf. konkurrencelovens 7, stk De anmeldte aftaler er vertikale aftaler, idet der er tale om aftaler mellem parter, der virker inden for forskellige distributionsled. Aftalerne vedrører betingelserne for køb og salg af varer. 1 Endvidere har aftalerne også et horisontalt aspekt, idet Bestseller ejer 52 konceptbutikker og dermed befinder sig på samme omsætningsled, som de selvstændige konceptbutikker. 24. Aftalerne indeholder bestemmelser om mærkeeksklusivitet, der forpligter de selvstændige konceptbutikkerne til at købe hele deres vareudvalg hos Bestseller. Varerne må alene bestå af den produktgruppe, som aftalen vedrører, hhv. pige-/ungt dametøj, drenge-/ungt herretøj eller børnetøj. Bestseller har oplyst, at denne bestemmelse ikke udelukker, at de selvstændige konceptbutikker køber varer fra andre godkendte forhandlere. De selvstændige konceptbutikker er forpligtede til at foretage indkøb på baggrund af budgetter, der fastlægges af parterne i forening. 25. Endvidere indeholder aftalerne bestemmelser om Bestsellers kvantitative og kvalitative krav til butikkernes beliggenhed, omsætning, indretning af butikkerne, køb af inventar gennem Bestseller, butikkernes serviceniveau (reklamationer,

3 betalings- og leveringsbestemmelser, gavekort og bytteordninger, åbningstider), markedsføring samt krav om uddannelse af personale. 26. Åbning af konkurrerende butikker i aftalens løbetid uden Bestsellers samtykke udgør misligholdelse. 27. Derimod er de selvstændige konceptbutikker ikke underlagt nogen begrænsning med hensyn til deres fremtidige virksomhed og kan efter udløbet af aftalen frit sælge tilsvarende eller konkurrerende produkter. De har pligt til ved aftalens udløb at aflevere alt materiale, der er modtaget fra Bestseller, herunder styreprogrammer og manualer. Ved aftalens ophør mister ejeren af en selvstændig konceptbutik enhver ret til at anvende navnet Vero Moda, ONLY, JACK & JONES eller EXIT. 28. De anmeldte aftaler er tidsubegrænsede og løber indtil de opsiges af en af parterne. Aftalerne kan fra begge parters side opsiges til enhver tid med 4 måneders varsel til udgangen af en måned. I de første 2 år efter aftalens ikrafttræden kan ejeren af en selvstændig konceptbutik dog kun opsige aftalen mod betaling af konventionalbod, stor på kr. XXX. Boden ydes som kompensation for Bestsellers medvirken til og engagement i butikken ved etablering og mellemliggende drift. THE BESTSELLER WHEEL 29. Konkurrencestyrelsen har modtaget et eksemplar af the Bestseller Wheel, der udleveres til samtlige konceptbutikker - både de selvstændige og dem, som ejes af Bestseller. I henhold til aftalerne er konceptbutikkerne forpligtet til at gøre sig bekendt med the Bestseller Wheel og anvende det i driften af butikken. The Bestseller Wheel indeholder retningslinier for driften af butikkerne. 30. I the Bestseller Wheel er det fastsat, at de vejledende priser fra Bestseller skal følges, så en vare ikke koster noget forskelligt i forskellige butikker. Det følger hermed, at Bestseller fastsætter bindende videresalgspriser overfor forhandlerne. 31. Endvidere er det i the Bestseller Wheel fastsat, at prisen er indkøbspris + moms + porto for varer købt fra en anden butik, der forhandler produkter af samme varemærke. 32. Bestseller har meddelt, at bestemmelsen om bindende videresalgspriser vil blive ændret, således at salgspriserne er vejledende. Endvidere ophæves bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker. FÆLLES IT-SYSTEM 33. Bestseller har oplyst, at Bestseller sammen med konceptbutikkerne har et fælles IT-system. Systemet er udviklet af Bestseller. Konceptbutikkerne indberetter deres pris ved hvert salg til det fælles IT-system på hver enkelt vare under hver varegruppe, fx hver type denim bukser i den samlede gruppe af denim bukser. 34. Samtlige konceptbutikker i hele verden, dvs. både selvstændige og Bestseller ejede, er tilknyttet systemet. Systemet dækker i alt 160 butikker i Danmark, hvoraf 52 som nævnt er ejet af Bestseller, og de resterende 108 er selvstændige konceptbutikker. 35. Systemet fungerer således, at når Bestseller sælger en vare til en konceptbutik, indlægger Bestseller oplysninger om modelbetegnelse, stykantal og varens videresalgspris i systemet. Konceptbutikkernes købspris registreres også i systemet. Når varen sælges af konceptbutikken, registreres salget og salgsprisen i systemet. Det fælles IT-system registrerer således lager af- og tilgang, konceptbutikkernes købspriser samt detailsalgsprisen for hver enkelt vare. 36. Bestseller har adgang til alle data bl.a. om hver enkelt konceptbutiks salgspriser og dækningsbidrag for de enkelte varer. Samarbejdspartnerne har derimod kun adgang til deres egne data i IT-systemet, men ikke til de øvrige konceptbutikkers data. 37. Bestseller modtager hver dag via systemet data om konceptbutikkernes salg, salgspriser og dækningsbidrag fordelt på hvert enkelt vare samt det samlede dækningsbidrag. 38. Når der på én dag er solgt mere end et stk. af en vare kan den gennemsnitlige salgspris beregnes på baggrund af den samlede salgspris og antal solgte stk. Hvis der kun er solgt et stk. af den pågældende vare den dag, fremgår salgsprisen direkte af butikkens indberetning.

4 39. Bestseller udarbejder via IT-systemet ugeomsætningsrapporter for de enkelte konceptbutikker, hvoraf bl.a. den samlede omsætning og det samlede dækningsbidrag pr. dag samt pr. uge er gjort op sammen med de tilsvarende tal for samme uge det forgående år. Tilsvarende udarbejder Bestseller hver måned oversigter over, hvorledes de enkelte konceptbutikker klarer sig i forhold til de andre konceptbutikker. Dette bliver opgjort på månedsomsætning. DET RELEVANTE MARKED DET RELEVANTE PRODUKTMARKEDET 40. Bestseller har anført, at produktmarkedet er markedet for køb og salg af beklædning til engros og detail. 41. Vero Moda- og ONLY-aftalerne vedrører pigetøj og ungt dametøj, JACK & JONES-aftalerne vedrører drenge/herretøj, og EXIT-aftalerne vedrører børnetøj 0-16 år (butikkerne oplyser via skiltning i butikkerne, at det er denne aldersgruppe, som butikkerne henvender sig til). Aftalerne vedrører Bestsellers salg til en række detailbutikker, dvs. salg fra leverandør til detailleddet. 42. Ud fra en vurdering af efterspørgselssubstitutionen, er det styrelsens vurdering, at der ikke er ét stort marked for beklædning som anført af Bestseller. Styrelsen finder derimod, at der er tre produktmarkeder for salg af beklædning fra leverandør til detailhandel: 1) markedet for tøj til damer fra 16 år og op efter, 2) markedet for tøj til herrer i alderen 16 år og op efter og 3) markedet for børnetøj (0-16 år). 43. Set fra efterspørgerens side kan fx dametøj ikke substituere herretøj, uanset om der sker en væsentlig ændring i prisrelationen ved indkøb af de to produktgrupper. 44. Det følger af konkurrencelovens 5 a, at der ved afgrænsningen af det relevante marked ikke alene skal foretages en undersøgelse af efterspørgselssubstitutionen, men også af udbudssubstitutionen. 45. Set fra udbudssiden kan der argumenteres for, at der ikke er tale om tre markeder, men om ét marked for salg af tøj fra leverandør til detailhandlen. Det skyldes, at en leverandør i hvert fald i nogle situationer vil være i stand til relativt hurtigt at omstille sin produktion/import/indkøb til fx dametøj i stedet for herretøj og markedsføre de nye produkter, uden at det betyder væsentlige ekstraomkostninger eller risici, hvis ændringer i efterspørgselsforholdene gør dette mere rentabelt. 46. I denne sag er der imidlertid ikke grund til at undersøge dette nærmere, da Bestseller som det vil fremgå nedenfor selv med en snæver markedsdefinition (de ovennævnte tre produktmarkeder) ikke har markedsandele, der kommer i nærheden af 30%. 47. I den følgende vurdering vil det derfor blive lagt til grund, at der er tre produktmarkeder; markedet for tøj til damer fra 16 år og op efter, markedet for tøj til herrer i alderen 16 år og op efter og markedet for børnetøj (0-16 år). DET RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKED 48. Bestseller har anført, at det geografiske marked for aftalerne er Danmark. Aftalerne indgås mellem Bestseller og de selvstændige danske konceptbutikker. Bestseller anvender tilsvarende aftaler over resten af Europa. 49. Det kan diskuteres, om det geografiske marked er større end Danmark, fordi en ikke uvæsentlig andel af det tøj, der sælges til detailhandelen, er produceret og importeret fra udlandet. 50. Styrelsen har dog valgt at lægge Bestsellers afgrænsning af det geografiske marked til grund for afgørelsen, da Bestseller selv med denne snævre afgræsning af det geografiske marked ikke har markedsandele, der kommer i nærheden af 30%. Styrelsen vurderer derfor, at det geografiske marked er Danmark. BESTSELLERS STILLING PÅ DE RELEVANTE MARKEDER 51. Aftalerne vedrører engrosmarkedet for salg af tøj på de tre relevante markeder. Det har dog vist sig at være svært at skaffe tal for den samlede engrosomsætning på de relevante markeder. Derimod har det været muligt at skaffe tal for den samlede detailomsætning af tøj i Danmark. 52. Dansk Textil Union, der er hovedorganisation for dansk tekstil detailhandel, har oplyst, at der årligt i specialbutikker sælges for 3,9-4,0 mia. kr. herretøj, 5,6-5,7 mia. kr. dametøj, ca. 4,5 mia. kr. herre- og dametøj 2 og ca. 0,7 mia. kr. børnetøj.

5 53. Endvidere skønner Dansk Textil Union, at denne omsætning fra specialbutikker udgør ca. 70% af den samlede omsætning vedrørende disse produkter, idet man skønner, at supermarkeder m.v. har ca. 30% af den samlede omsætning. På denne baggrund kan detailomsætning på de fire produktgrupper opgøres som følger: Herretøj: 5,6-5,7 mia. kr. Dametøj 8,0-8,1 mia. kr. Herre- og dametøj 3 ca. 6,4 mia. kr. Børnetøj ca. 1,0 mia. kr. I alt ca ,2 mia. kr. 54. På markedet for tøj til damer fra 16 år og opefter havde Bestseller i 1999/00 en samlet årlig detailomsætning på 1 mia. kr. i Danmark. Bestsellers markedsandel udgør ca. 8% på dette marked, beregnet på baggrund af en samlet omsætning på dette marked på ca. 11,8 mia. kr På markedet for tøj til mænd fra 16 år og opefter havde Bestseller i 1999/00 en samlet årlig detailomsætning på 714 mio. kr. i Danmark, og Bestsellers markedsandel udgør ca. 9% på dette marked, beregnet på baggrund af en samlet omsætning på dette marked på ca. 8,2 mia. kr På markedet for børnetøj (0-16 år) havde Bestseller i 1999/00 en samlet årlig detailomsætning på 41,5 mio. kr. i Danmark, og Bestsellers markedsandel udgør ca. 4% på dette marked. 57. Uanset usikkerheden ved tallene er der ikke tvivl om, at Bestsellers andel på hver af de tre detailmarkeder ligger under 30%. 58. Hvad angår engrosleddet antager styrelsen, at Bestsellers markedsandele på de tre relevante markeder i detailleddet svarer til Bestsellers markedsandele på de tre relevante engrosmarkeder. Selvom der herved opstår en dobbelt usikkerhed, nemlig først usikkerheden ved fordelingen af herre- og dametøj på markederne, og herefter usikkerheden ved at stille lighedstegn mellem andelen i detailleddet og engrosleddet, er der dog næppe tvivl om, at Bestseller på de tre engrosmarkeder også ligger væsentlig under de 30%. 59. For så vidt angår de selvstændige konceptbutikkers andel af Bestsellers samlede detailomsætning, har Bestseller oplyst, at de 108 selvstændige konceptbutikker har en årlig omsætning på 522 mio. kr. svarende til ca. 2% af den samlede omsætning af herretøj, dametøj og børnetøj i Danmark. Bestseller har ikke oplyst, hvordan denne omsætning er fordelt på de tre relevante markeder. KONKURRENCELOVENS Bestemmelser med konkurrenceretlige problemer er enslydende i alle aftalerne. Styrelsen har på denne baggrund valgt at behandle aftalerne samlet. Aftalernes 2 og 6 pligt til at købe alle varer fra Bestseller (mærkeeksklusivitet) 61. Det følger af aftalernes 2, at vareudvalget for 100% vedkommende er pige- og ungt dametøj/ drengeungt herretøj/ børnetøj købt gennem Bestseller. I aftalernes 6 gentages denne bestemmelse. 62. Som nævnt ovenfor, er der tale om vertikale aftaler. I Kommissionens meddelelse om retningslinier for vertikale begrænsninger (herefter retningslinierne), findes principperne for vurdering af vertikale begrænsninger I retningslinierne, pkt. 138, er mærkeeksklusivitet beskrevet som en aftale med en konkurrenceklausul baseret på, at køberen forpligtes eller tilskyndes til at dække praktisk talt hele sit behov på et bestemt marked ved køb hos en enkelt leverandør. Det betyder ikke, at køberen kun kan købe direkte hos leverandøren, men at køberen ikke må købe, videresælge eller anvende konkurrerende produkter eller tjenester.

6 64. Da vareudvalget i konceptbutikkerne alene må bestå af varer indkøbt gennem Bestseller, er der tale om mærkeeksklusivitet som defineret i retningslinierne. Da konkurrenceklausulen ikke er begrænset til 5 år, skal der foretages en individuel vurdering af, om mærkeeksklusiviteten begrænser konkurrencen mærkbart. 65. Ifølge retningslinierne pkt. 142 er bestemmelser om mærkeeksklusivitet ikke mærkbart konkurrencebegrænsende, så længe konkurrenterne er tilstrækkeligt talrige og stærke Det er kun sandsynligt, at konkurrerende leverandører vil blive afskærmet, hvis de er betydeligt mindre end den leverandør, der anvender konkurrenceklausulen. Afskærmning af konkurrenter er ikke særlig sandsynlig, hvis de har en tilsvarende markedsstilling og kan tilbyde lige så attraktive produkter. I så fald kan der dog forekomme afskærmning af potentielle nye markedsdeltagere, hvis et antal store leverandører indgår aftaler, som indeholder konkurrenceklausuler, med et stort antal købere på det relevante marked (kumulativ virkning) Retningslinierne beskriver endelig i pkt. 143, at i tilfælde, hvor den største leverandørs markedsandel er under 30%, og de fem største leverandørers (CR5) er under 50%, er det usandsynligt, at der vil opstå en individuel eller en kumulativ konkurrencebegrænsende virkning. Hvis en potentiel konkurrent ikke rentabelt kan trænge ind på markedet, skyldes det sandsynligvis andre faktorer end konkurrenceklausuler, såsom forbrugerpræferencer. 67. For at foretage en vurdering i overensstemmelse med retningsliniernes pkt. 143 er det afgørende altså de fem største leverandørers (dvs. grossister og producenter af beklædning) markedsandele. Derfor har styrelsen foretaget en beregning af koncentrationen på leverandørsiden. Styrelsen har i første omgang beregnet den importkorrigerede koncentrationen for relevante brancher målt som CR4 (de fire største leverandørers markedsandel) på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik. Der er set på perioden Den importkorrigerede koncentration giver det mest retvisende billede af koncentrationen blandt leverandørerne, fordi der i disse brancher er en betydelig import af varer. 68. Tallene vedrører forskellige brancher. Begrebet branche er ikke det samme som begrebet marked. Der kan være flere produktmarkeder indeholdt i en branche. Valget af den mest detaljerede branchekode medvirker dog til at minimere dette problem. 69. Danmark Statistiks mest detaljerede branchekode indeholder 6 relevante brancher for fremstilling af beklædning og 2 relevante brancher for engroshandel med beklædning. 70. Afhængigt af, hvilken branche man ser på, ligger de fire største danske leverandørers importkorrigerede markedsandel tilsammen på mellem 5,6% og 31,6%, hvor hovedparten af brancherne ligger langt under 20 pct. Det er ikke fundet nødvendigt, at beregne de fem største leverandørers markedsandel (CR5), da disses markedsandel maksimalt vil udgøre 40%. 71. Endvidere har Dansk Textil & Beklædning (DTB) beregnet koncentrationen på det samlede danske tøjmarked. DTB er er interesseorganisation for tekstil- og tøjbranchens leverandører. Af DTB s beregninger fremgår det, at de 10 største leverandører indenfor for tøj i 1999 tegnede sig for 50% af markedet. 72. DTB har endvidere oplyst, at Bestseller er den største aktør på det danske tøjmarked. Bestseller har som nævnt ovenfor en markedsandel på mellem 4% og 9% på de relevante markeder. 73. Da den største leverandørs markedsandel er under 30 %, og de fem største leverandørers markedsandel (CR5) er under 50 %, finder styrelsen, at bestemmelserne om mærkeeksklusivitet hverken individuelt eller kumulativt afskærmer markederne for Bestsellers konkurrenter. Styrelsen finder derfor, at bestemmelserne ikke er omfattet af forbuddet i 6, stk. 1. UDVÆLGELSE AF KONCEPTBUTIKKER 74. Bestsellers konceptbutikker udvælges på baggrund af en række kvantitative og kvalitative kriterier. 75. Bestseller stiller krav om butikkernes beliggenhed, omsætning, indretning, køb af inventar gennem Bestseller, butikkernes serviceniveau (reklamationer, betalings- og leveringsbestemmelser, gavekort og bytteordninger, åbningstider), markedsføring samt krav om uddannelse af konceptbutikkernes personale. Bestsellers konceptbutikker må alene sælge produkter til de endelige forbrugere og andre godkendte forhandlere.

7 76. Der er tale om et selektivt distributionssystem i overensstemmelse med retningsliniernes pkt , hvoraf det følger, at selektive distributionsaftaler dels begrænser antallet af butikker, dels begrænser mulighederne for videresalg. 77. Kvantitative og kvalitative begrænsninger udgør konkurrencebegrænsninger, hvis de medfører, at der sker en afskærmning af markederne, hvorved Bestsellers konkurrenter hindres adgang til markederne. 78. Da der er tale om selektiv distribution kombineret med mærkeeksklusivitet, følger det af pkt. 193 i retningslinierne, at vurderingen af, om der sker en afskærmning af markedet/markederne, skal foretages efter retningsliniernes principper om mærkeeksklusivitet Som nævnt ovenfor er den største leverandørs markedsandel under 30%, og de fem største leverandørers (CR5) markedsandel under 50%. Bestemmelserne om selektiv distribution medfører dermed ikke en individuel eller kumulativ afskærmning af markederne for Bestsellers konkurrenter. 10 Styrelsen finder derfor, at bestemmelserne ikke er omfattet af forbuddet i 6, stk. 1. FORBUD MOD AT ÅBNE EN KONKURRERENDE BUTIK I AFTALENS LØBETID 80. I henhold til aftalerne foreligger der misligholdelse, hvis ejeren af konceptbutikken åbner konkurrerende butikker i aftaleperioden uden Bestsellers samtykke. 81. Bestemmelserne pålægger ejeren af konceptbutikken en konkurrencebegrænsning, men styrelsen vurderer, at denne begrænsning ikke er mærkbar, fordi de 108 selvstændige konceptbutikker har en beskeden markedsandel, 11 og konceptbutikkerne har adgang til at opsige aftalerne med 4 måneders varsel. 82. Da koncentrationen blandt de 5 største leverandører er under 50%, finder styrelsen endvidere, at disse bestemmelser ikke begrænser Bestsellers konkurrenters adgang til markedet, og bestemmelserne er dermed ikke omfattet af forbuddet i 6, stk. 1. KONCEPTBUTIKKERNES PLIGT TIL AT FØLGE BESTSELLERS VEJLEDENDE PRISER 83. I the Bestseller Wheel er det fastsat, at de vejledende priser fra Bestseller skal følges, så en vare ikke koster noget forskelligt i forskellige butikker. Bestseller har altså fastsat bindende videresalgspriser overfor konceptbutikkerne. 84. Bestseller har anført, at de aldrig har håndhævet bestemmelsen om bindende priser. Bestseller anfører, at konceptbutikkerne er nødt til at indrette deres priser efter de priser, som de 416 selvstændige forhandlere beregner sig for nøjagtig de samme mærkevarer. Bestseller har endvidere oplyst, at konceptbutikkerne yder rabat. Bestseller erkender dog samtidig, at det forhold, at bestemmelsen er indeholdt i aftalerne, kan have indflydelse på konkurrencen. 85. Styrelsen skal hertil anføre, at det følger direkte af konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1, at aftaler om fastsættelse af salgspriser udgør forbudte konkurrencebegrænsninger, jf. lovens 6, stk. 1. Priskonkurrence er et væsentligt konkurrenceelement. I lovbemærkningerne er det præciseret, at 6, stk. 2, nr. 1, også omfatter vertikale aftaler om fastsættelse af priser. 86. Styrelsen skal her påpege, at det er uden betydning, om Bestseller fører kontrol med, at de bindende videresalgspriser overholdes. I Novaillaince/Systemform 12 udtalte kommissionen: at selv om Systemform for eksempel ikke udøvede kontrol af den fælles prisfastsættelsekan tilstedeværelsen af klausulerne i kontrakter have presset Systemforms distributører til at opstille deres prispolitik i overensstemmelse med de ønsker, man kunne formode Systemform havde. 87. Uanset om de bindende priser bliver kontrolleret eller ej, er de sig selv ulovlige, jf. Kommissionens beslutning. Det faktum, at konceptbutikkerne derfor har mulighed for at give rabat, ændrer ikke herved. I øvrigt fremgår det om rabat, at prisnedsættelser alene vedrører varer, der ikke sælger. For disse varer gælder det, at der kan ydes rabat, så man undgår at en mindre god vare tager pladsen for de gode varer. 88. Aftalerne udelukker priskonkurrence mellem Bestsellers forhandlere, og det er styrelsens vurdering, at bestemmelsernes objektive formål er at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller via det fælles IT-system

8 89. Konceptbutikkerne indberetter via det fælles IT-system deres salgspriser og dækningsbidrag for hver enkelt vare til Bestseller. Bestseller modtager dagligt disse oplysninger fra hver enkelt konceptbutik. 90. Bestseller har i forbindelse med sagen redegjort nærmere for baggrunden for det fælles IT-system, jf. bilag 6 og 7. Bestseller anfører, at IT-systemet har en række effektivitetsfremmende effekter. Bestseller har oplyst, at systemet sikrer en effektiv lagerstyring, idet konceptbutikker via systemet altid har overblik over deres lagre. Systemet sikrer endvidere, at Bestseller effektivt kan styre indkøb og levering af varer, da Bestseller på baggrund af konceptbutikkernes indberetninger hurtigt kan reagere med afgivelse af tillægsordrer. 91. Systemet hjælper Bestseller til at yde konceptbutikkerne bistand i forbindelse med driften af butikkerne. Bestseller har således oplyst, at konceptbutikkerne ofte drives af unge mennesker, der ikke altid har erfaring med at drive forretning. Bestseller udarbejder som nævnt forskellige rapporter til de enkelte butikker på baggrund af oplysninger i IT-systemet, fx ugentlige oversigter over dækningsbidrag, salg mv. Rapporterne udgør, ifølge Bestseller, vigtige redskaber for konceptbutikkerne, som herigennem hele tiden har et overblik over økonomien i butikken. Rapporterne giver endvidere konceptbutikkerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden og eventuelt få foretaget nødvendige tiltag for at forbedre butikkens drift. 92. Bestseller har særligt vedrørende indberetningerne af konceptbutikkernes salgspriser oplyst, at det er nødvendigt, at priserne er indarbejdet i systemet, netop for at kunne konstatere udviklingen i dækningsbidraget og konsekvenserne for dækningsbidrag ved prisnedsættelser. 93. Bestseller har fremhævet, at formålet med det fælles IT-system ikke på nogen måde er at kontrollere, om videresalgspriserne overholdes, og at Bestseller ikke foretager nogen form for kontrol af konceptbutikkernes salgspriser. Når henses til, at Bestseller er villig til at fjerne bestemmelserne om bindende videresalgspriser, skønner Bestseller, at kontrolmuligheden under alle omstændigheder ikke kan anvendes til formål, der strider mod gældende konkurrenceret. 94. Herudover er det anført, at Bestseller ikke altid er interesseret i, at varerne sælges til den vejledende udsalgspris. Tværtimod - har Bestseller oplyst har virksomheden en interesse i, af hensyn til varernes korte levetid, at priserne på varerne nedsættes, inden butikken får en ny kollektion. Derfor holder Bestseller øje med, hvis en butik viser dårlige resultater ved en analyse af indberetningerne, om det fx skyldes, at butikken er for dårlig til at sørge for at afhænde varelagerne, inden varerne bliver uomsættelige. 95. Bestseller har endvidere anført, at det kun er en lille del af Bestsellers omsætning, der vedrører salg fra konceptbutikker, som alene forhandler Vero Moda, ONLY, Jack & JONES eller EXIT. IT-systemet anvendes som nævnt kun af konceptbutikkerne, hvor 30% er ejet af Bestseller. En betydelig del af Bestsellers omsætning af disse mærkevarer sælges til selvstændige forhandlere indenfor andre tøjkæder, fx Tøjeksperten, Mr.-kæden osv. Der er i alt 416 af disse selvstændige forhandlere i Danmark, og de er ikke koblet på det fælles IT-system Bestseller vurderer på den baggrund, at konceptbutikkerne er nødt til at indrette deres priser efter de priser, som disse selvstændige forhandlere beregner sig for nøjagtigt de samme mærkevarer. Bestseller gør derfor gældende, at det fælles ITsystem ikke har nogen konkurrencebegrænsende effekt. 97. Endelig har Bestseller oplyst, at systemet er bygget op i en Access-database. Det er en væsentlig forudsætning for, at Bestsellers IT-afdeling kan yde support til butikkerne, og Bestseller nævner, at det derfor ikke er muligt at ændre systemet, så det alene er den selvstændige konceptbutik, der kan se sine egne salgspriser og dækningsbidrag, uden at Bestseller har samme adgang. 98. Styrelsen anfægter ikke, at det fælles IT-system overordnet set har en række fordele bl.a. mht. lagerstyring og support af konceptbutikker. Imidlertid finder styrelsen det meget problematisk, at konceptbutikkerne indberetter deres salgspriser og dækningsbidrag for hver enkelt vare til Bestseller via IT-systemet. 99. Styrelsen finder, at indberetningerne skal ses i sammenhæng med, at Bestsellers konceptbutikker har været pålagt at følge de vejledende priser. Ved en fortsat indberetning af konceptbutikkernes salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller gøres ophævelsen af de bindende videresalgspriser langt mindre virkningsfuld På baggrund af Bestsellers hidtidige prispolitik kender de selvstændige konceptbutikker Bestsellers holdning til, hvilken pris varerne bør sælges til. Samtidig ved de selvstændige konceptbutikker, at Bestseller via IT-systemet har mulighed for meget detaljeret at kontrollere butikkernes salgspriser.

9 101. Samlet set vurderer styrelsen, at indberetningerne af salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller vil have en normerende effekt på konceptbutikkernes fastsættelse af deres salgspriser, således at priserne fastsættes i overensstemmelse med Bestsellers ønske om ens priser i alle butikker. Styrelsen vurderer på denne baggrund, at Bestsellers tilsagn om at ophæve de bindende priser ikke effektivt bringer de bindende priser til ophør, hvis ikke også indberetningerne af salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller bringes til ophør Styrelsens vurdering understøttes af EU-praksis, idet Kommissionen har grebet ind over for et mindre detaljeret og vidtrækkende prisindberetningssystem. 15 Kommissionen fandt i denne sag, at aftalebestemmelser, hvor forhandlerne opfordres til at underrette leverandøren om priser og rabatter, og hvor de tidligere aftaler indeholdt bestemmelser om fælles fastsættelse af priser, var konkurrencebegrænsende uden hensyntagen til, om leverandøren håndhævede disse bestemmelser eller ej. Det er således også i nærværende sag uden betydning, om Bestseller udnytter de muligheder, de har for at kontrollere konceptbutikkernes salgspriser Ud fra en objektiv betragtning finder styrelsen det meget nærliggende, at det egentlige formål med prisindberetningerne netop er at normere konceptbutikkernes fastsættelse af deres videresalgspriser og dermed undgå prisnedsættelser i forhold til de vejledende udsalgspriser. Ved prisindberetningerne sættes der fokus på konsekvenserne af prisnedsættelser. Bestseller har således oplyst, at formålet med at konceptbutikkerne skal indberette deres salgspriser netop er at kunne konstatere udviklingen i dækningsbidraget, og derved vise hvilke konsekvenser prisnedsættelser har Styrelsen vurderer endvidere, at prisindberetningerne beskytter Bestsellers egne konceptbutikker mod priskonkurrence fra de selvstændigt ejede konceptbutikker Bestsellers konceptbutikker forhandler kun ét tøjmærke. I modsætning til de selvstændige forhandlere, som Bestseller leverer de samme varemærker til, har konceptbutikkerne (både de selvstændige og Bestsellers egne) et langt større sortiment af de pågældende mærker. Bestsellers varemærker udgør alene en del af de selvstændige forhandleres sortiment, idet disse forhandlere også sælger andre tøjmærker Bestseller ejer godt 30% af konceptbutikkerne og er dermed konkurrent til de selvstændige konceptbutikker. De selvstændige konceptbutikkers prisindberetninger giver Bestseller et overblik over konkurrenternes priser, og fjerner den usikkerhed, der ellers ville være forbundet med en fri prisdannelse Det bemærkes, at de selvstændige konceptbutikkers omsætning alene udgør 2% af den samlede omsætning af herretøj, dametøj og børnetøj i Danmark. Styrelsen finder dog, at prisindberetningerne har en mærkbar effekt, når henses til, at indberetningerne af salgspriser og dækningsbidrag hindrer en effektiv ophævelse af de bindende priser. 16 Endvidere lægger styrelsen vægt på, at der også er tale om en horisontal konkurrencebegrænsning Styrelsen kan ikke vurdere, om det er umuligt at ændre IT-systemet, så konceptbutikkernes salgspriser og dækningsbidrag ikke indberettes til Bestseller. Styrelsen finder dog, at dette ikke ændrer den konkurrenceretlige vurdering af konceptbutikkernes indberetning af deres salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt varer. Det afgørende er, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. At et IT-system ikke kan ændres, kan ikke føre til, at Konkurrencerådet dermed hindres i at gribe ind overfor konkurrencebegrænsende elementer i det pågældende IT-system Da konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare hindrer en effektiv ophævelse af de bindende priser og beskytter Bestsellers egne konceptbutikker mod konkurrence fra de selvstændige konceptbutikker, vurderer styrelsen derfor, at disse indberetninger til Bestseller udgør konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. BESTSELLERS FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR VARER SOLGT FRA EN KONCEPTBUTIK TIL EN ANDEN KONCEPTBUTIK 110. I the Bestseller Wheel er det fastsat, at prisen for varer købt fra en anden butik er indkøbspris + moms + porto. Bestseller fastsætter dermed bindende videresalgspriser for krydsleverancer mellem konceptbutikkerne Som nævnt ovenfor følger det direkte af konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1, at aftaler om fastsættelse af salgspriser udgør forbudte konkurrencebegrænsninger, jf. lovens 6, stk Styrelsen finder derfor, at bestemmelserne er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr. 1. KONKLUSION

10 113. Det er styrelsens vurdering, at aftalernes (a) bestemmelser om konceptbutikkernes pligt til at følge de vejledende priser, (b) bestemmelser om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker, og (c) konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles ITsystem udgør konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. GRUPPEFRITAGELSEN FOR VERTIKALE AFTALER 114. Bestseller finder, at aftalerne er omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse af kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, jf. art. 2 stk. 1, idet der er tale om aftaler mellem parter, der virker inden for forskellige distributionsled, og at aftalerne vedrører betingelserne for køb og salg af varer Bestsellers markedsandele er, som nævnt ovenfor, under 30% på de relevante markeder. Aftalerne kan derfor som udgangspunkt vurderes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 353 om gruppefritagelse af kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis Gruppefritagelsens artikel 4 indeholder en liste over alvorlige konkurrencebegrænsninger, der indebærer, at hele den vertikale aftale falder uden for gruppefritagelsens anvendelsesområde. Særligt følger det af artikel 4, litra a), at aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse køberens salgspris, ikke er omfattet af gruppefritagelsen Det følger af the Bestseller Wheel, kapitel 6, side 4, at Bestsellers konceptbutikker skal følge Bestsellers vejledende priser. Endvidere har Bestseller fastsat priserne for varer solgt fra en konceptbutik til en anden konceptbutik Styrelsen vurderer som nævnt ovenfor, at de selvstændige konceptbutikkers indberetninger af priser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller via det fælles IT-system hindrer en effektiv ophævelse af de bindende priser og dermed opretholder disse. KONKLUSION 119. Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at de bindende priser, de faste priser for varer solgt fra en konceptbutik til en anden konceptbutik og indberetningerne af priser og dækningsbidrag på de enkelte varer til Bestseller via det fælles ITsystem udgør konkurrencebegrænsninger, der hver for sig indebærer, at hele den vertikale aftale falder uden for gruppefritagelsens anvendelsesområde, jf. gruppefritagelsens artikel 4. Aftalerne er derfor ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. KONKURRENCELOVENS Bestseller har anmodet om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikkeindgreb, jf. konkurrencelovens 9, ikke kan meddeles. Det er som nævnt Konkurrencestyrelsens vurdering, at den anmeldte aftale indeholder konkurrencebegrænsende elementer. Det er derfor nødvendigt at foretage en vurdering af, om betingelserne for en individuel fritagelse er til stede En fritagelse forudsætter, at en konkurrencebegrænsende aftale medfører effektivitetsfordele, som det sikres, at forbrugerne får en rimelig andel af. Endvidere må aftalerne ikke pålægge aftalepartnerne unødvendige konkurrencebegrænsninger eller udelukke konkurrencen på en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser De konkurrencebegrænsende elementer i aftalerne er følgende: (a) Forhandlerens pligt til at følge Bestsellers vejledende priser. (b) Bestsellers fastsættelse af priser for varer solgt fra en forhandler til en anden forhandler. (c) Konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller. 8, stk. 1, nr. 1 mulige effektivitetsfordele af aftalerne 123. I henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1, skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser m.v. eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling Bestseller har anført, at aftalerne bidrager til en bedre fordeling af varer, da Bestseller får mulighed for at skabe et ensartet net af butikker. Dette kan ske med begrænsede investeringer og kan hjælpe nye virksomheder til at etablere sig på markedet, særligt mindre butikker, hvorved konkurrencen på mærkevarer øges.

11 125. Bestseller har endvidere anført, at aftalen giver butiksindehaveren mulighed for at oprette en butik hurtigere og med større chance for succes, end hvis de skulle gøre det uden Bestsellers erfaringsgrundlag For så vidt angår det fælles IT-system, har Bestseller anført, at IT-systemet har en række effektivitetsfremmende effekter, herunder effektiv lagerstyring og Bestsellers adgang til at yde konceptbutikkerne bistand i forbindelse med driften af butikkerne Styrelsen finder, at aftalerne, herunder det fælles IT-system, bidrager til at effektivisere distributionen af produkterne på de relevante markeder. Begrundelsen herfor er, at Bestsellers koncept gør det lettere for nye forhandlere at trænge ind på markederne med Bestsellers produkter og kan dermed øge interbrand-konkurrencen. Styrelsen finder derfor, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, er opfyldt. 18 8, stk. 1, nr. 2 mulige fordele for forbrugerne 128. I henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2, skal aftalebestemmelserne sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene ved effektivitetsgevinsterne Bestseller har anført, at aftalerne er til fordel for forbrugerne, da de sikrer en konstant kvalitet af varerne, en skærpet konkurrence mellem sælgerne af mærkevaretøj, ligesom forbrugerne frit kan handle hos de enkelte konceptbutikker. Bestseller finder derfor, at forbrugernes sikres en rimelig andel af fordelene ved effektivitetsgevinsterne Styrelsen finder, at aftalerne sikrer forbrugerne adgang til stabile leverancer, let adgang til at finde Bestsellers produkter, og adgang til at bytte varer hos enhver konceptbutik, selv om varen er købt i en anden konceptbutik. Endvidere skal konceptbutikkerne behandle kundereklamationer, uanset hvor i landet varen er købt. Forbrugerne sikres dermed en rimelig andel af effektivitetsgevinsterne ved Bestsellers koncept. Styrelsen vurderer derfor, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 ikke unødvendige begrænsninger 131. I henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, må aftalerne ikke pålægge virksomhederne konkurrencebegrænsninger, som er unødvendige for at nå aftalens mål om at styrke effektiviteten ved distributionen af produkterne på de relevante markeder Ad (a) og (b) forhandlerens pligt til at følge Bestsellers vejledende priser samtbestsellers fastsættelse af priser for varer solgt mellem konceptbutikkerne Fastsættelse af bindende videresalgspriser udgør hard-core overtrædelser af konkurrenceloven, som kræver en saglig begrundelse, såfremt der skal gives en individuel fritagelse. Bestseller har ikke angivet, hvorfor disse prisfastsættelser er nødvendige for, at det selektive system kan fungere Det er styrelsens opfattelse, at bindende videresalgspriser ikke har nogen sammenhæng med de fordele, der er i øvrigt er ved Bestsellers selektive distributionsaftaler. Priskonkurrence er et væsentligt konkurrenceelement. En sådan konkurrencebegrænsning vil overskride målet med aftalen. Styrelsen vurderer derfor, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 ikke er opfyldt. Ad (c) Konceptbutikkernes indberetning salgspriser og dækningsbidrag til Bestseller Særligt vedrørende konceptbutikkernes indberetninger af salgspriser har Bestseller oplyst, at det er nødvendigt, at disse priser er indarbejdet i systemet, således at man kan konstatere udviklingen i dækningsbidragene og konsekvenserne for dækningsbidragene ved prisnedsættelser. Herudover har Bestseller ikke anført yderligere, der kan sandsynliggøre, at konceptbutikkerne ved indberetningerne af salgspriser og dækningsbidrag for hver enkelt vare til Bestsellers IT-system ikke pålægges begrænsninger, som er unødvendige for at nå aftalens mål Det er som nævnt styrelsens opfattelse, at konceptbutikkernes indberetninger af salgspriser og dækningsbidrag hindrer en effektiv ophævelse af de bindende priser. Da bindende priser ikke har nogen sammenhæng med de fordele, der i øvrigt er ved Bestsellers selektive distributionsaftaler, herunder det fælles IT-system, finder styrelsen, at konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag er unødvendige for at beskytte målet med Bestsellers koncept.

12 137. Styrelsen vurderer endvidere, at konceptbutikkernes indberetninger af salgspriser og dækningsbidrag for de enkelte varer via IT-systemet ikke er nødvendige, for at de effektivitetsfremmende elementer, som IT-systemet i øvrigt indebærer, kan opnås. Her tænkes der særligt på Bestsellers bistand til konceptbutikkerne i forbindelse med driften af butikkerne. Netop mht. indberetninger sætter Bestseller som nævnt tidligere fokus på konsekvenserne af prisnedsættelser. Styrelsen finder ikke, at det er nødvendigt, at Bestseller skal modtage disse indberetning. Styrelsen vurderer derimod, at det må være muligt for konceptbutikkerne at få beregnet deres egne dækningsbidrag på en måde, der har en mindre konkurrencebegrænsende virkning Styrelsen vurderer på denne baggrund, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukke konkurrencen 139. I henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4, må aftalebestemmelserne ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v Bestseller har en markedsandel på mellem 4% og 9% på de relevante markederne. Styrelsen antager derfor, at Bestseller og Bestsellers konceptbutikkerne ikke vil kunne udelukke konkurrencen for en væsentlig del af varerne Styrelsen finder derfor, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4, er opfyldt. KONKLUSION 142. Da betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1 nr. 3, ikke er opfyldt, kan der ikke gives en individuel fritagelse, for så vidt angår konceptbutikkernes indberetning af salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system. PÅBUD 143. Det påbydes Bestseller, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, at ophæve bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge Bestsellers vejledende priser i the Bestseller Wheel samt bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker Endvidere påbydes det Bestseller, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, at ændre det fælles IT-system, så de selvstændige konceptbutikker for fremtiden ikke indberetter deres salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller Endelig påbydes det Bestseller at bekendtgøre denne afgørelse til Bestsellers konceptbutikker, jf. konkurrencelovens 16, stk Begrebet vertikale aftaler er defineret i art. 2 stk. 1, i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse af kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. 2 Denne gruppe indeholder butikker, som forhandler både herre-, dame- og børnetøj, men hvor det ikke er muligt opdele omsætningen på de forskellige produktgrupper, f.eks. Hennes og Mauritz. 3 Se note 2. 4 Omsætningen på 6,4 mia. kr., der vedrører både herre- og dametøj er fordelt i forhold til fordelingen af salget af herretøj og dametøj. 5 Se note 4. 6 EFT 2000 C 291/01. Formålet med meddelelsen er at fastsætte principperne for vurdering af vertikale aftaler efter EFtraktatens artikel 81. Det følger af forarbejderne til Konkurrenceloven, at bl.a. Kommissionens praksis skal være vejledende ved fortolkningen af 6. Retningslinierne kan derfor anvendes som fortolkningsbidrag i denne sag. Se FT 1996/97, tillæg A, s. 3649, h. sp. 7 EFT 2000 C 291/01, pkt EFT 2000 C 291/01. 9 EFT 2000 C 291/01. Af pkt. 193 følger bl.a., at udelukkelse af andre leverandører er normalt ikke et problem, så længe andre leverandører kan benytte de samme forhandlere, dvs. så længe det selektive distributionssystem ikke kombineres med mærkeeksklusivitet. Hvis nettet af godkendte forhandlere er finmasket, eller hvis der er tale om en kumulativ virkning, kan en kombination af selektiv distribution og en konkurrenceklausul indebære en risiko for, at andre leverandører afskæres fra markedet. I så fald

13 gælder ovennævnte principper for mærkeeksklusivitet. 10 Det følger i øvrigt af retningsliniernes pkt. 189, at det er usandsynligt, at selektiv distribution kumulativt har konkurrencebegrænsende virkninger, når den andel af markedet, som dækkes af selektiv distribution, er under 50%. Af Konkurrenceredegørelse 2002, side 165 fremgår det, at det er under 40% af beklædningsbranchens specialbutikker, der er underlagt krav fra leverandørerne (fx uddannelse, indretning, sortiment eller lign.), heraf vedrører 30% selektiv distribution. Disse butikker har som nævnt ovenfor en markedsandel på ca. 70% af det samlede tøjmarked. Det betyder, at under 28% af det samlede tøjmarked er underlagt krav fra leverandørerne, og heraf har under 21% selektiv distribution. 11 Bestsellers samlede markedsandel er mellem 4 og 9% på de relevante detailmarkeder. Disse markedsandele vedrører både salg fra Bestseller-ejede konceptbutikker, selvstændige konceptbutikker og selvstændige forhandlere, der sælger konkurrerende varer. 12 Kommissionens beslutning af 3. december 1996, EFT 1997 L47/11, pkt. 61. Sagen vedrørte en klage over en række eneforhandlingsaftaler, som et tysk selskab, Systemform GmbH (Systemform) havde med et net af forhandlere i Europa. Aftalerne indeholdt bl.a. bestemmelser, der i større eller mindre grad begrænsede forhandlernes adgang til at fastsætte deres egne salgspriser, fx skulle nogle forhandleres priser fastsættes af Systemform sammen med forhandleren. Styrelsen vurderer, at sagen på mange måder har lighed med nærværende sag, bl.a. fordi kommissionen udstikker retningslinier for vurderingen af aftaler, der begrænser forhandlernes adgang til at fastsætte deres egne salgspriser, og giver leverandøren adgang til at kontrollere forhandlernes priser. Kommissionen fandt endvidere, at opfordringen til forhandlerne om at oplyse leverandøren om sine priser og rabatter i sig selv er strid med art. 85, stk. 1 (nu art. 81, stk. 1), hvor Bestseller i de anmeldte aftaler har mulighed for at kontrollere, at forhandlerne rent faktisk overholder de vejledende priser. 13 Bestseller har ikke oplyst størrelsen af den samlede detailomsætning, der sælges fra disse 416 forhandlere. 14 Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i Kommissionens meddelelse om retningslinier for vertikale begrænsninger, EFT 2000 C 291/01, hvor det i pkt. 47 er nævnt, at direkte eller indirekte midler til prisfastsættelse kan gøres mere effektive, hvis de kombineres med foranstaltninger, der går ud på at afsløre forhandlere, som anvender lavere priser, f.eks. ved indførelse af prisovervågningssystemer. 15 Se Novaillaince/Systemform, EFT 1997 L47/11, pkt. 61. I denne beslutning af 3. december 1996 udtalte Kommissionen således: Ifølge aftalen med Novapost skal Novapost efter opfordring underrette Systemform om sine priser og rabatter. Alle de gamle aftaler indeholdt bestemmelser om fælles fastsættelse af priser. Lige meget hvor lidt Systemform forsøgte at gennemtvinge klausulerne, kan de have haft en effekt på dets distributørers handlemåde. Selv om Systemform for eksempel ikke udøvede kontrol af den fælles prisfastsættelse og aldrig anmodede om prisoplysninger, kan tilstedeværelsen af klausulerne i kontrakter have presset Systemforms distributører til at opstille deres prispolitik i overensstemmelse med de ønsker, man kunne formode Systemform havde. 16 Tilsvarende betragtninger anføres side 92 i EU konkurrenceretten af Kim Lundgaard Hansen m. fl. Det anføres her, at en aftale konkret kan falde inden for anvendelsesområdet af artikel 85, stk. 1, selv om de deltagende virksomheder har en markedsandel på under 5%. Det gælder navnlig, såfremt aftalen indeholder konkurrencebegrænsninger, der generelt betragtes som grove, fx prisbindinger. 17 The Bestseller Wheel indeholder retningslinier for driften af en butik. I the Bestseller Wheel redegøres der for Bestsellers holdninger og værdier, salg og service, personale, butiksdrift og lager, herunder lagerstyring, indkøb og varesamarbejde, markedsføring, merchandising og inventar, forskellige arbejdsrutiner og selvevaluering. 18 Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i Kommissionens meddelelse om retningslinier for vertikale begrænsninger, EFT 2000 C 291/01. Det fremgår således af pkt. 115 og 116, nr. 8, at butikkers ensartethed og kvalitetsstandardisering kan være med til at øge et produkts tiltrækningskraft hos de endelige forbrugere. De vertikale begrænsninger af konkurrencen, der er i en selektive distributionsaftale, kan dermed have positive virkninger på konkurrencen ved, at der konkurreres på varernes kvalitet.

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Informationsudveksling og konkurrencereglerne Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Generelt om informationsudveksling og konkurrencereglerne Informationsudveksling i forskellige

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010 24. november 2010 Punkt 2 4/0120-0289-0119 /MEM/HK Rådsmødet den 24. november 2010 Witt Hvidevarer A/S styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel 1. Resumé... 3 2. Indstilling... 7 3. Sagsfremstilling...

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere