Resultatrevision Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012

2 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision Scorecard - ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigten december

3 1. Opsummering om resultatrevision Ishøj kommune Resultatrevisionen opgøres en gang om året og formålet er at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Oversigt og tabeller til resultatrevisionen findes på Jobindsats.dk, og jobcentrene skal kommentere disse i forbindelse med den årlige resultatrevision. Resultatrevisionen for 2011 indeholder Scorecard ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigt Sammenligningsgrundlag: Kommuner med samme rammevilkår: Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg og Århus. 1.1 Overordnet status på resultaterne i 2011 Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Ishøj kommune i 2011 afspejler en uændret beskæftigelse i 2011 i forhold til året før. Ledigheden er faldet i 2011, men er fortsat blandt de højeste i landet bruttoledigheden var december 2011 på 10,3 procent. Udvikling i beskæftigelsen og ledigheden afspejler sig ved, at antallet af offentligt forsørgede er reduceret med 3 procent i forhold til samme tidspunkt året før. Beskæftigelsesindsatsen i Ishøj kommune er dog på flere indsatsområder under pres. Blandt andet rammes flere af langtidsledighed. Man kan tale om, at rammerne for indsatsen fortsat er påvirket af lavkonjunkturen. Det er blevet vanskeligere at levere de samme resultater af indsatsen f.eks. ved at hjælpe de ledige hurtigt i job og udplacere de svagere grupper i virksomhedsrettede tilbud. Nedenstående status for 2011 viser, at de opnåede resultater ikke skyldes en manglende indsats. Det er lykkedes for jobcenteret at holde en høj produktion og en høj rettidighed i 2011 på trods af en fortsat stigning i antallet af borgere i kontaktforløbet. Det illustreres bl.a. af, at jobcenteret har fastholdt en høj aktiveringsgrad og en høj rettidighed i indsatsen. Overordnet har Ishøj Kommune en bedre udvikling i opfyldelsen af ministermålene end de øvrige kommuner i klyngen. Det samlede antal offentligt forsørgede er ligeledes reduceret mere end i klyngen som helhed. I forhold til indsatsmålene, ligger Ishøj på niveau med gennemsnittet i klyngen, eller bedre end gennemsnittet. 1.2 Resultater Resultatrevisionen for 2011 viser følgende hovedresultater: Status på ministermålene: 3

4 Arbejdskraftreserven er reduceret med 7 procent i Resultatet dækker over reduktioner både i gruppen af a-dagpengemodtagere (4 %) og start- og kontanthjælpsmodtagere (13 %). Reduktionen i arbejdskraftreserven har været større i Ishøj end gennemsnittet i de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen, hvor arbejdskraftreserven kun er faldet med 1 procent. let af personer på førtidspension og fleksjob (permanente forsørgelsesordninger) er reduceret med 3 procent. let af unge på offentlig forsørgelse er i 2011 reduceret med 8 procent. Blandt sammenligningskommunerne er ungeledigheden i gennemsnit steget med 1 procent let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er ikke steget i I sammenligningskommunerne har der været en gennemsnitlig stigning på 1 procent Status på antallet af offentligt forsørgede: let af offentligt forsørgede er i 2011 reduceret med 3 procent, og er den største reduktion i klyngen af sammenlignelige kommuner, hvor den gennemsnitlige reduktion er på 1 procent. Bag reduktionen i Ishøj ligger, at gruppen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er øget, mens alle andre målgrupper er reduceret Status på indsatsen: Aktiveringsgrad: Aktiveringsgraden er i 2011 samlet set på 36 procent, og dermed øget med 5 procentpoint i forhold til året før. Dermed har Ishøj Kommune aktiveret relativt mere end kommunerne, der sammenlignes med. Resultatet afspejler, at Ishøj øgede aktiveringsgraden på dagpengeområdet til 37 procent; det højeste niveau i klyngen. Kommunen har desuden hævet aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere til 28 procent, og ligger dermed over gennemsnittet i klyngen. Aktiveringsgraden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ishøj Kommune er mindsket til 31 procent, svarende til det gennemsnitlige niveau blandt de sammenlignelige kommuner. Rettidighed af jobsamtaler: I 2011 er fokus ændret til hvor stor en andel, der manglede for at nå 100 procents rettidighed. 7 procent af dagpengemodtagerne og 5 procent af kontanthjælpsmodtagerne fik ikke deres jobsamtaler til tiden i december Resultatet afspejler, at rettidigheden er øget for kontanthjælpsmodtagerne (12 procentpoint) og reduceret for a-dagpengemodtagerne (4 procentpoint). Resultatoversigten viser, at rettidigheden i Ishøj er på niveau med gennemsnittet af jobcentrene i klyngen både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Rettidighed af tilbud: Den høje aktiveringsgrad i 2011 afspejler sig i en relativ høj rettidighed. I december 2011 kan opgøres en manglende rettidighed af tilbuddene til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne på henholdsvis 6 procent og 11 procent. Resultatet fra Ishøj er på niveau med resultaterne i klyngen for a-dagpengemodtagernes vedkommende, og bedre end gennemsnittet for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende. Jobcentret har gennem 2011 fortsat den tætte opfølgning på, at samtaler og tilbud gives rettidigt. Indkaldefunktionen er centraliseret, udsøgningslisterne er forbedret og såkaldte minusundersøgelser, har systematisk afdækket hvad der ligger bag, når rettidigheden ikke nås. 4

5 1.3 Besparelsespotentialer: Med undtagelse af personer i fleksjob og på revalidering, så er der relativt flere borgere på offentlig forsørgelse i Ishøj end i de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen. Resultatrevisionen viser, at Ishøj ville spare ca. 68 mio. kr. årligt, hvis det samlede antal offentligt forsørgede var på niveau med gennemsnittet i de øvrige kommuner i sammenligningsklyngen. Besparelsespotentialet findes på områderne: a-dagpenge (21 mio. kr.), kontanthjælp (19,5 mio. kr.), sygedagpenge (5,8 mio. kr.) og førtidspension (22 mio. kr.). På de øvrige områder har Ishøj færre borgere på offentlige ydelser end i klyngen. Hvis det årlige besparelsespotentiale på 68 mio. kr. skal udløses, skal det samlede antal offentligt forsørgede i kommunen reduceres med ca. 776 fuldtidspersoner. Besparelsespotentialet afspejler bl.a., at kommunen har betydeligt flere ikke-vestlige borgere og personer uden kompetencegivende uddannede i befolkningen end de øvrige kommuner i klyngen. Det betyder, at kommunen har vanskeligere rammevilkår end de fleste andre kommuner i klyngen, og at den aktuelle lavkonjunktur slår hårdere igennem i kommunen. 2. Scorecard - ministermål I Scorecard ministermål vises det seneste års udvikling inden for alle 4 ministermål og omfatter både kontant- og dagpengemodtagere. Den tilsvarende udvikling ses for jobcentrene i klyngen. Jobcentrene rangordnes således, at det jobcenter, der har haft den bedste udvikling, ligger øverst. Scorecard - Ishøj Ministerens mål Kommune Arbejdskraftreserven personer Dec 2011 Udvikling ift. samme Personer på permanente forsørgelsesordninger fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2011 fuldtidspersoner Udvikling ift. samme København , , , ,1 1 Ishøj 819-7, , , ,3 2 Albertslund 865 1, , , ,8 3 Aalborg , , , ,8 4 Brøndby 817 4, , , ,5 5 Svendborg , , , ,4 5 Fredericia , , , ,0 6 Århus , , , ,3 7 Odense , , , ,0 8 Hele klyngen , , , ,1. Kilde: Jobindsats.dk, opdateret Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering 5

6 Samlet set betyder de opnåede resultater, at Ishøj Kommune har haft den næstbedste udvikling i ministermålene i klyngen. Reduktionerne i arbejdskraftreserven og i gruppen af unge på offentlig forsørgelse er bedre i Ishøj Kommune end i de sammenlignelige kommuner, og udviklingen indenfor de to øvrige ministermål afspejler ligeledes resultater i den bedste halvdel af klyngen. 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet giver et overblik over hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages at jobcentrene har muligheder for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidsforsørgede, som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Resultatrevisionen viser, at Ishøj kommune har et besparelsespotentiale på udgifter til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Samlet peger resultatrevisionen på et årligt besparelsespotentiale på 68,2 mio. kr. i Ishøj Kommune. Til sammenligning er der peget på et besparelsespotentiale i Albertslund (40,5 mio.kr.), Brøndby (83 mio. kr.), Aalborg (78,8 mio. kr.), Fredericia (105,1 mio. kr.), Odense (488,9 mio. kr.), Aarhus (613,9 mio. kr.) og København (696,9 mio. kr.). Ishøj Kommune har vanskeligere rammevilkår end de fleste andre kommuner i landet. I Socialforskningsinstituttets rangordning fra 2006 af kommunernes rammevilkår er Ishøj Kommune placeret som nr. 81 ud af de 98 kommuner. De øvrige kommuner i klyngen er placeret som 56, 59, 63, 64, 65, 82, 83 og 88. For at opnå samme forsørgelsestryk som gennemsnittet i klyngen skal Ishøj Kommune reducere antallet af offentligt forsørgede med 776 fuldtidspersoner (heraf 252 på førtidspension). Dette vil give en årlig besparelse på forsørgelsesudgifter på 68,2 mio. kr. Besparelsespotentiale - Ishøj Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 5,28 3, ,0 Kontanthjælp 5,90 4, ,5 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,14 0, ,0 Sygedagpenge 2,40 1, ,8 Ledighedsydelse 0,20 0, ,6 Fleksjob 0,85 1, ,2 Førtidspension 7,40 5, ,0 I alt 22,17 17, ,2 Kilde: Jobindsats.dk, opdateret Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. 6

7 udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. Klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. 3.1 Potentiale for færre udgifter til førtidspension I resultatrevisionen opgøres et stort potentiale for at spare udgifter til førtidspension (22 mio. kr.), som kan realiseres, hvis antallet af borgere på førtidspension nedbringes med ca. 250 personer. Der kan sættes spørgsmål ved, om det er realistisk at udløse dette besparelsespotentiale. Erfaringsmæssigt vender kun få personer tilbage til arbejdsmarkedet fra førtidspension. En evaluering af initiativet Førtidspensionister i job, som Jobcenter Vallensbæk og 15 andre kommuner medvirkede i, viser at 4 procent af alle førtidspensionister under 50 år opnåede beskæftigelse ved siden af pensionen. Færre end 1 person ud af opnåede fleksjob og kunne sætte førtidspensionen midlertidigt i bero. (kilde: Discus 2012 Evaluering Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde) Der kan spares udgifter til førtidspension, hvis tilgangen til ordningen begrænses. I 2011 har der været en tilgang til førtidspension på 95 personer i Ishøj Kommune 1. Jobcenteret har i 2011 arbejdet for at begrænse antallet af indstillinger til førtidspension. Resultatet af strategien er, at kommunen i 2011 har reduceret tilgangen med 43 procent. Jobcentret afventer førtidspensionsreformen, som vil betyde, at tilgangen til førtidspension minimeres for personer under 40 år. De skal ifølge reformudspillet have et aktivt udviklingsforløb, i stedet for en passiv forsørgelsesydelse. 3.2 Potentiale for færre udgifter til kontanthjælp og dagpenge Hvis antallet af kontanthjælpsmodtagere nedbringes til et niveau svarende til klyngegennemsnittet, er der et årligt besparelsespotentiale på 19,5 mio. i Ishøj Kommune. Besparelsespotentialet er øget i 2011, da antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget mere i Ishøj Kommune, end i klyngekommunerne samlet set. Det stigende besparelsespotentiale i kommunen i 2011 skal ses i lyset af, at den stigende langtidsledighed især rammer de ikke-faglærte grupper på arbejdsmarkedet, som udgør en stor andel af arbejdsstyrken i kommunen. Med andre ord er der tegn på, at kommunen rammes hårdere af den aktuelle krise i økonomien end mange andre kommuner, hvilket skal ses i lyset af befolkningssammensætningen. Resultatrevisionen viser, at der kan spares 21 mio. kr. årligt, hvis kommunen reducerer antallet af dagpengemodtagere med ca. 230 personer. Jobcenteret har i 2011 haft fokus på at reducere varigheden af ledighedsperioderne blandt dagpengemodtagere. Det illustreres bl.a. af følgende resultater for indsatsen: 1 Kilde Jobindsats.dk, tabellen: Førtidspension. forløb påbegyndt i perioden (trækning d ). Af Jobindsats.dk under Resultatoversigt Ishøj angives tilgangen til FØP og fleksjob at være 59 i samme periode 7

8 Høj andel af tidlig indsats Pæn rettidighed Høj andel af virksomhedsrettet aktivering Jobcenteret handler på, at antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er øget. Jobcenteret har en ekstra jobkonsulent ansat til en styrket indsats for bekæmpelse af langtidsledighed. Der er fokus på, at skabe det rigtige match mellem borger og tilbud, samt at jobcenterets tilbud har det rette indhold. Jobcenteret har desuden fokus på at begrænse varigheden af offentlige tilskudsjob, hvor det vurderes relevant, for at undgå en eventuel fastlåsningseffekt. Ishøj Kommune har mange ufaglærte ledige, og jobcenterledelsen gransker, hvordan man bedst kan sikre opkvalificering af denne gruppe. Det er imidlertid en gruppe, hvor 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke er tilstrækkelig opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets behov. Derfor overvejes yderligere dialog med A-kasser med mange ufaglærte. Ligesom der kan udvikles sammenhængende forløb, hvor der indgår både virksomhedsrettede forløb og opkvalificering. 3.3 potentiale for færre udgifter til sygedagpenge Der kan opnås en besparelse på sygedagpengeområdet på 5,8 mio. kr. om året, hvis antallet af sygedagpengemodtagere reduceres med knap 60 personer. Jobcenteret har i 2011 arbejdet aktivt på at reducere varigheden af sygedagpengeforløbene og begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb i kommunen. Det er lykkes især at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 1 år. 4. Resultatoversigten december 2011 Resultatoversigten består af udvalgte resultater for forsørgelsesgrupper og for indsatsen. Foruden det absolutte tal for en konkret periode måles der på udviklingen siden sidste år, ligesom der sammenlignes med den bedste i jobcenterklyngen og gennemsnittet i klyngen. Resultatoversigten er ændret i 2011, hvilket bevirker at enkelte undergrupper ikke er direkte sammenlignelige med opgørelserne for Ministermålene let af forsikrede ledige med over 3 ers ledighed (arbejdskraftsreserven) var på 597 personer i december Det er en reduktion på 4 procent siden december 2010, og skal ses i lyset af at kommunerne i klyngen har oplevet en gennemsnitlig stigning på 1 procent. let af jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 ers ledighed var i december 2011 på 222 personer. let er reduceret med 14 procent siden december Til sammenligning er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven faldet med i gennemsnit 7 procent i klyngen. let af personer på førtidspension og fleksjob (permanente forsørgelsesordninger) er reduceret med 3 procent. Til sammenligning er niveauet uændret i forhold til december 2010 i sammenligningsgrundlaget. Det er lykkedes, at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger ganske markant. 8

9 I december 2011 var der i alt 553 unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Ishøj. Gruppen er reduceret 8 procent i Ishøj i løbet af 2011, mod en gennemsnitlig stigning på 1 procent i sammenligningsgrundlaget. Det er især gruppen af forsikrede ledige og sygedagpenge, som er mindsket. let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er ikke steget i I sammenligningskommunerne har der været en gennemsnitlig stigning på 1 procent. let af forsørgede let af fuldtidsforsørgede udgjorde i december 2011 ca personer i Ishøj Kommune. Det er en reduktion på 3 procent siden december I klyngen er antallet af offentligt forsørgede reduceret med 1 procent i samme periode. let af jobklare personer var i december 2011 på ca fuldtidspersoner. Dette afspejler et fald på 7 procent fra december 2010 til december I klyngen er antallet af jobklare reduceret 3 procent. Det er især antallet af jobklare kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der er blevet færre af. De indsatsklare udgør ca. 400 fuldtidspersoner, heraf hovedparten kontanthjælpsmodtagere. Gruppen er øget 1 procent siden december Der er ligeledes tale om en stigning i de øvrige kommuner i klyngen (3 %). let af midlertidigt passive i Ishøj Kommune udgør ved udgangen af 2011 ca. 280 fuldtidspersoner, heraf modtager 60 procent kontanthjælp, 37 procent sygedagpenge og 3 procent ledighedsydelse. Gruppen er øget 3 procent i Ishøj det forgangne år, mod en reduktion på 1 procent i klyngen. På fleksjob-området er der i 2011 sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på 9 procent. Dermed er der i december fuldtidspersoner i fleksjob. I klyngen er antallet af fleksjobmodtagere i samme periode vokset med 2 procent. let af borgere på førtidspension udgjorde i december fuldtidspersoner. let af førtidspensionister er reduceret med 2 procent, hvilket er på niveau med klyngegennemsnittet, hvor reduktionen var 1 procent. Indsatsmålene Aktiveringsgraden er i 2011 øget i forhold til 2010, til 36 procent. Ishøj Kommune har aktiveret relativt mere end kommunerne, der sammenlignes med. Resultatet afspejler, at Ishøj har øget aktiveringsgraden på dagpengeområdet til 37 procent; det højeste niveau i klyngen. Kommunen har desuden hævet aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere til 28 procent, og ligger dermed over gennemsnittet i klyngen. Aktiveringsgraden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ishøj Kommune er mindsket til 31 procent, svarende til det gennemsnitlige niveau blandt de sammenlignelige kommuner. Rettidighed af jobsamtaler: 7 procent af dagpengemodtagerne og 5 procent af kontanthjælpsmodtagerne fik ikke deres jobsamtaler til tiden i december Resultatoversigten 9

10 viser, at rettidigheden i Ishøj er på niveau med gennemsnittet af jobcentrene i klyngen både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Rettidighed af tilbud: Den høje aktiveringsgrad i 2011 afspejler sig i en relativ høj rettidighed. December 2011 kan opgøres en manglende rettidighed af tilbuddene til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne på henholdsvis 6 procent og 11 procent. Resultatet fra Ishøj er på niveau med resultaterne i klyngen for a-dagpengemodtagernes vedkommende, og bedre end gennemsnittet for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende. (Resultatoversigt se næste side) 10

11 Data opdateret den Resultatoversigt - Ishøj Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. en før, pct. Ift. samme året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. Gnsn. udvikling i klyngen ift. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. en før, pct. Ift. samme året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. Gnsn. udvikling i klyngen ift. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. en før, pct. point Ift. samme året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: let af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 er (inkl. den anførte ). Hvis den anførte f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 11

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere